il daimi encümeni kararı

Transkript

il daimi encümeni kararı
İL ENCÜMENİ KARARI
Karar Tarihi : 18.02.2015
Karar No
: 08
Karar Konusu : İl Özel İdaresi Makine Parkında kayıtlı bulunan eski araçların satılması talebi.
İl Encümeni Sayın Vali Yusuf ODABAŞ’ın Başkanlığında, aşağıda isimleri belirtilen üyelerin
katılımıyla 18.02.2015 Çarşamba günü saat 14.00’de toplanarak, İl Özel İdaresinin 64395002-0201512 sayılı yazısı ile İl Özel İdaresi Makine parkında kayıtlı bulunan ve ekli listede belirtilen araçların
satılabilmesi için ihale kararı alınması ile ilgili teklifi okundu.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
İl Genel Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi Makine parkına
kayıtlı bulunan bazı araçların uzun yıllar kullanımından dolayı sık sık arıza yapmaları da göz önün de
bulundurularak satışlarına karar verilmiş olup, İl Encümenimizce yapılan müzakereler neticesinde;
İl Özel İdaresi makine parkında kayıtlı bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan iş
makineleri ile araçların satışları için muhammen bedel tespit komisyonunca 1986 model 86-0087
plakalı Komatsu Greyder 25.000,00.-TL, 1993 model 69 AF 246 plakalı Fatih Damperli Kamyon
15.000,00.-TL, 1993 model 69 AF 248 plakalı Fatih Damperli Kamyon 15.000,00.-TL, 1998 model 69
AF 573 plakalı Mitsubishi midibüs (Yarım Otobüs) 16.000,00.-TL, 1998 model 69 AD 281 plakalı
Fiat Midibüs (Yarım Otobüs)10.000,00.-TL, 1998 model 69 AH 027 plakalı Mercedes Minibüs
(Kazalı) 7.000,00.-TL, 1998 model 41 U 7036 plakalı Mercedes Kamyon 8.000,00.-TL, 1981 model 29
AK 307 plakalı BMC İtfaiye (çok eski) 4.000,00.-TL, 1996 model 69 AL 407 plakalı Fatih Kamyon
(Çöp Kamyonu) 5.000,00.-TL, 1997 model 69 AF 934 plakalı AS 950 Dodge Kamyon 5.000,00.-TL,
1989 model 69 AD 114 plakalı AS 900 Dodge Kamyon 5.000,00.-TL, 1994 model 69 AF 259 plakalı
Damperli Fatih Kamyon 10.000,00.-TL, Torna (1 Adet) 2.000,00 TL, Torna (1 Adet) 2.000,00 TL,
Karavan (1 Adet) 1.500,00 TL, Karavan (1 Adet) 1.500,00 TL, Karavan (1 Adet) 1.500,00 TL,
Karavan (1 Adet) 1.500,00 TL, Betoniyer (1 Adet) 500,00 TL, Betoniyer (1 Adet) 500,00 TL ve
Muhtelif Hurda, demir, çelik v.s takriben 30 Ton (450 TL/Ton) muhammen bedelleri üzerinden, 2886
Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince ayrı ayrı olarak Açık Teklif Usulü ile satışının
yapılmak üzere ihaleye çıkarılmasına, söz konusu ihalenin 18.03.2015 Çarşamba günü saat: 14.00’te İl
Özel İdaresi İşhanı’nın 6. Katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılarak ilanla ilgili
giderlerin İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanmasına, bilgi ve
gereği için karar örneğinin İl Özel İdaresine gönderilmesine 18.02.2015 tarihli toplantıda oybirliğiyle
karar verildi.
BAŞKAN
Yusuf ODABAŞ
Vali
.
ÜYE
H.Yaşar BİLGEOĞLU
ÜYE
A.Hamit KARACA
ÜYE
Mahmut BİRGÜL
ÜYE
Ahmet GÜRBÜZ
ÜYE
Hicabi KURTULMUŞ
ÜYE
Mahmut BOYACI