Eczanem - İstanbul Ecza Koop

Transkript

Eczanem - İstanbul Ecza Koop
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 1
AYLIK BÜLTEN • AĞUSTOS / EYLÜL 2010 • SAYI 71-72
Merhaba
2010 yılı, 4 Aralık 2009 tarihinde
alınan ilaç fiyatlarının düşürülmesini
düzenleyen ve bir kısım ilaçların
Kamu Kurum Iskontosu’nun %23’e
çıkartılması kararının uygulamaya
girmesi ile başladı.
Bu kararlar, Kamunun sağlık harcamalarının özellikle
ilaç alanında alınan tedbirlerle azaltılmasını amaçlıyordu.
Ancak, 2004 yılında Sağlıkta Dönüşüm programıyla
başlayan sürecin, büyük yükünü çeken ve son 5 yılda
giderek küçülen eczane ekonomileri, alınan bu son
kararla daha da sıkıntıya girdi.
Bu kararla, 2010 yılında ilaç pazarının büyümeyeceği
ve artan kamu kurum ıskontosu oranları ile eczane
ciroları ve dolayısıyla eczane gelirleri azaltıldı.
Pazarın küçülmesi ile ciroları düşecek olan eczanelerin
giderleri ise en azından yıllık enflasyon oranında artacağı
için, 2010 yılının eczacılar için sorunlu ve sıkıntılı bir yıl
olacağı bilinen bir gerçekti.
Bütün bunların üzerine İlaç Takip Sistemi’ne geçilmesi
sürecinde yaşananlar da eklenince, 2010 yılı daha da
sıkıntılı geçmekte.
Bütün bu gelişmeleri değerlendiren Kooperatifimiz,
ana stratejisine geçmişten daha fazla kaynak yaratıp;
eczanelere aktararak, en azından ortaklarının gelir seviyesini koruyup, 2010 yılının en az sorun ve sıkıntıyla
geçmesinin sağlanmasını koydu.
Bu amaçla ilk olarak, ilaç fiyat düşüşlerinde eczanelere
verilen ilaç fiyat farklarında, depocu karlılığını da kendine
ayırmayarak olduğu gibi eczacı ortaklarına aktardı. (Yaklaşık
1 milyon TL.)
İkinci aşamada ise, 2010 yılı aidiyet sözleşmesinde
peşin çalışanlara artı ıskonto; vadeli çalışanlara da artı
vade vererek ve uygulamada kolaylık getirerek, eczanelerin
karlılıklarını yükseltmesini ve daha rahat koşullarda
çalışmalarını bir ölçüde sağladı.
Ayrıca, Itriyat bölümündeki ürün sayısını artırıp, ürünlerle ilgili olarak sağladığı avantajları periyodik olarak
çıkarttığı kampanya bültenleriyle, olduğu gibi eczanelere
yansıtan kooperatifimiz, bu alanda ortaklarına artı bir
değer yaratmış oldu.
2010 yılı başlarken belirlediğimiz; ortağımız olan eczacılarımızın güçlendirilmesi stratejisini önemli ölçüde
başardığımızı düşünüyoruz. Ancak bunun yeterli olmadığını, eczanelerin son 5 yılda yaşadığı sıkıntılı sürecin,
bundan sonra da devam edeceği gerçeğini görmek ve
önümüzdeki süreçte buna göre davranmak durumundayız.
2010 yılında ilaç pazarının TL bazında büyümediğini,
kamunun önümüzdeki dönemde de bu uygulamalarına
devam edeceği ve alanımızın yeni kararlarla sürekli baskı
altında olacağı bir süreci yaşayacağız.
Bunun için öncelikle, eczanelerin 1. Basamak Sağlık
Hizmet Sunucusu olduğunu, eczanelerde verilen hizmetin
sadece ilaçların karşılanması değil, bir ilaç danışmanlığı
hizmeti olduğunu unutmamalıyız. Ancak, eczacılarımızın
da eczanelerinde Farmasötik Bakım anlayışını benimsemesi ve kendisini sürekli geliştirmesi şart.
Sağlık Bakanlığı’nın eczanelerde sunulan hizmetin
karşılığını eczacı karlılığı dışındaki bir uygulamayla vermesi
gerekmekte. Bu amaçla, tüm meslek örgütlerimizin ve
tüm eczacılarımızın geleceğinin doğru konumlandıran
projeleri üretip bunun hayata geçmesi için ortak çalışma
yapması gerek.
Bağımsız ve Serbest eczacıların sahip olduğu eczane
modelini ancak, hep birlikte daha sağlıklı olarak geleceğe
taşıyabiliriz.
Sağlıcakla kalın…
Ecz. M. Sait Yücel
Itriyatın yeni üssü Ankara
Ankara’da açtığı ikinci şubesi ile bölgeye
verdiği hizmetlerin hız ve kalitesini artıran
İstanbul Ecza Koop, kurduğu yeni “Itriyat
Üssü” ile bölge eczacılarına bu alanda
daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi
hedefliyor.
İ
stanbul Ecza Koop’un Ankara bölgesinde
yürüttüğü çalışmalar, kooperatif yöneticileri,
bölge temsilcisi eczacılar ve Ankara Eczacı
Odası yöneticileri ile gerçekleştirilen bir dizi
toplantıda ele alınarak değerlendirildi. Eylül
ayında Ankara’da yapılan toplantılarda, İstanbul
Ecza Koop’un Mart ayı sonunda açtığı ikinci
şubesi ile bölgeye verdiği hizmetlerin hız ve
kalitesinin arttığı tespiti yapılırken, Ekim ayı
başından itibaren hizmete alınan Itriyat Üssü’nün bölge eczacılarının bu alandaki çok
önemli bir ihtiyacını daha karşılayacağı belirtildi.
Sayfa 2-3
Eczacılar geleceği tartıştı…
10. Türkiye Eczacılık Kongresi, Türk Eczacıları Birliği, Ankara Eczacı Odası, Tüm Eczacı
Kooperatifleri Birliği ev sahipliğinde 30 Eylül-3 Ekim 2010 tarihleri arasında “Gelecek”
temasıyla Ankara’da yapıldı.
K
ongreye eczacılığın tüm alanlarından 1460
eczacı ve 600 eczacılık fakültesi öğrencisi
katılırken,Türk Eczacıları Birliği Resmi İletişim
Kanalı Farmainbox üzerinden de 2000’den
fazla eczacı, kongrenin bazı oturumlarını canlı
yayında izledi, konuşmacılara sorular sordu.
Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı, Dünya Eczacılık Federasyonu Başkanı,
Avrupa Birliği Eczacılık Grubu Başkanı ve çok
sayıda saygın konuğu da içeren 217 konuşmacının bulunduğu kongrede 20 bilimsel
oturum, 8 panel ve 3 söyleşi gerçekleştirildi.
Türk Eczacıları Birliği Basın Ödüllerinin ve
bilimsel poster ödüllerinin de verildiği
Kongre’de, Türk Eczacıları Birliği Gençlik
Komisyonu da bir Öğrenci Çalıştayı yaparak
geleceklerini konuştu.
Sayfa 4-5-6
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 2
H A B E R
Ankara bölgesindeki hizmetlerin
hız ve kalitesi arttı
Ankara’da açtığı ikinci şubesi ile bölgeye
verdiği hizmetlerin hız ve kalitesini artıran
İstanbul Ecza Koop, kurduğu yeni “Itriyat
Üssü” ile bölge eczacılarının bu alandaki
ihtiyaçlarına daha kaliteli ve hızlı cevap
verecek.
İ
stanbul Ecza Koop’un Ankara bölgesinde
yürüttüğü çalışmalar, kooperatif yöneticileri,
bölge temsilcisi eczacılar ve Ankara Eczacı
Odası yöneticileri ile gerçekleştirilen bir dizi
toplantıda değerlendirildi. 3 Eylül 2010 Cuma
günü Ankara’da yapılan toplantılarda, İstanbul
Ecza Koop’un Mart ayı sonunda açtığı ikinci
şubesinin bölgeye verilen hizmetlerin hız ve
kalitesini artırdığı tespit edilirken, yeni kurulan
Itriyat Üssü’nün hizmete girmesiyle bölge
eczacılarının bu alandaki çok önemli bir ihtiyacının da karşılanacağı belirtildi.
Bölgede yürütülen çalışmalar gözden
geçirildi
Toplantılar, Ankara Merkez Şubede yapılan
değerlendirme toplantısı ile başladı. İstanbul
Ecza Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Sait
Yücel, Yönetim Kurulu üyeleri Ecz. Rafet
Şahin, Ecz, Levent Alemdar, Ecz, Rana Çoruh,
Ecz. Özgür Haras ve TEKB Delegesi Ecz. Ali
Ünal ile Genel Müdür Levent Üzün’ün hazır
bulunduğu toplantıda, kooperatifin Ankara
şube yöneticilerinden bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Pazarlama ve
Itriyat bölüm yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Ankara’bölgesinde açılan ikinci şube
ile İstanbul Ecza Koop’un bölgede yürüttüğü
hizmetler ayrıntılı olarak ele alındı. Yeni şubenin
hizmete alınması ile kooperatifin bölgedeki
İstanbul Ecza Koop Ankara Merkez Şube
hizmet ağının genişlediği ve daha fazla eczacı
ortağına daha kaliteli ve hızlı hizmet verildiği
vurgulanan toplantıda, Ekim ayı başından
itibaren Merkez Şube’de hizmete girecek olan
Itriyat Bölümü’nün son hazırlıkları gözden
geçirildi.
Ankara Eczacı Odası’na ziyaret
İstanbul Ecza Koop yöneticilerinin Ankara’daki ikinci toplantısı Ankara Eczacı Odası’nda
gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Sait
Yücel, Yönetim Kurulu üyeleri Ecz. Rafet
Şahin, Ecz. Levent Alemdar, Ecz. Rana Çoruh,
Ecz. Özgür Haras ve TEKB Delegesi Ecz. Ali
Ünal aynı gün saat 15:00’te Ankara Eczacı
Odası’nı ziyaret ederek Oda yönetimi ile bir
araya geldiler. Ankara Eczacı Odası Yönetim
İstanbul Ecza Koop yöneticileri Ankara Merkez Şube’de birim yöneticileriyle toplantı halinde
2
Kurulu Başkanı, Ecz. Oğuz Ekincioğlu, Genel
Sekreter, Ecz. Süleyman Güneş, Sayman,
Ecz. Füsun Akmangit, Üyeler; Ecz. Adnan
Özaslan, Ecz. Necdet Şenbaba, Ecz. Savaş
Korkmaz ve Uzm. Ecz. Funda Gezer’in katıldığı
toplantıda ilaç ve eczacılık alanında yaşanan
son gelişmeler ele alınarak, Ankara bölgesinde
eczacılara verilen kooperatif hizmetleri konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
Bölge eczacılarının ihtiyaçları doğrultusunda
yapılan değerlendirmelerde, İstanbul Ecza
Koop’un 2000’li yıllardan bugüne bölgede
verdiği hizmetler ve yürüttüğü çalışmalar ele
alınarak somut bilgiler paylaşıldı. Eczacı Odası
ve kooperatif yöneticileri, kooperatif hizmetlerinin gelişerek sürdürülmesinin serbest eczanelerin geleceğini belirlediğinin altı çizilen
toplantıda; sahipleri eczacı olan kooperatiflerin
ve meslek örgütlerinin bilgi ve birikimlerini
paylaşarak eczacıların mesleklerini daha iyi
icra edebilmelerine olanak sağlamasının önemi
vurgulandı.
Genel Müdür Levent Üzün Ankara’da
birim yöneticileriyle
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 3
H A B E R
İstanbul Ecza Koop yöneticileri Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle birarada
Bölge Temsilcileri ile toplantı
İstanbul Ecza Koop yöneticileri Ankara
Eczacı Odası’na yaptıkları ziyaretin ardından,
Ankara merkez şube’de kooperatifin Ankara
bölge temsilcileri ile buluştu. Saat 18:00’de
Merkez şubede gerçekleşen toplantıda
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra
Genel Müdür Levent Üzün ve Ankara Merkez
Şube Müdürü Ümit Devrim Cebecioğlu ile
Balgat Şube Müdürü Muammer Başlak’ta
katıldı. Toplantıda, yeni şubenin hizmete girmesinin ardından kooperatifin bölgede verdiği
hizmetler ele alınarak yürütülen çalışmalar
değerlendirildi. Bölge temsilcileri, kooperatifin
hizmet ağını genişletmesinin ardından eczacı
ortaklara verilen hizmetlerin hız ve kalitesinin arttığını vurguladığı toplantıda Başkan Ecz.
Sait Yücel kooperatifin, İstanbul’un ardından
ikinci Itriyat Üssünü Ankara’da hizmete almaya
hazırlandığını belirterek şunları söyledi:
güne Ankara bölgesindeki eczacılarımıza kooperatif hizmetlerini kesintisiz olarak vermeyi
sürdürmüştür. TEKB Ulusal Boyut projesi
kapsamında Ankara ve İstanbul Ecza Koop
Türkiyede bir ilki gerçekleştirerek tek bir çatı
altında birleşmişlerdir. Bölge eczacılarının
gösterdikleri aidiyet ve kooperatif yönetimlerinin gösterdiği özverili çalışmalar sonucunda
İstanbul Ecza Koop çatısı altında gerçekleşen
bu birliktelik, bölge eczacılarına tek bir çatı altında verilen kooperatif hizmetleri olarak geri
dönmektedir. Bölge eczacılarının gösterdiği
İstanbul Ecza Koop, 2000’li yıllardan bu-
İstanbul Ecza Koop Ankara Bölge Temsilcileri kooperatif yöneticileri ile toplu halde
3
aidiyet kooperatifimizin bölgede verdiği hizmetlerin hız ve kalitesini daha da artıracaktır.
İkinci Itriyat Üssü Ankara’ya
İstanbul Ecza Koop’un Ankara bölgesindeki
toplantıları sürerken, Genel müdür Levent
Üzün’de şube ve birim yöneticileri ile bir araya
gelerek, Ankara’da Ekim ayı başından itibaren
hizmete alınacak olan Itriyat Bölümü ile ilgili
son hazırlıkları gözden geçirdi. Genel Müdür
Üzün’ün Ankara Merkez Şube Müdürü
Ümit devrim Cebecioğlu ve Balgat Şube Müdürü Muammer Başlak ile Pazarlama Müdürü
Arzu Kızılto ve Itrıyat Bölümü Müdürü Cem
Kocamaz ile yaptığı toplantıda Ankara Merkez
Şube’de hizmete girecek Itriyat Bölümü’nün
Ekim ayı başından itibaren hizmet vermeye
başlaması için gerekli çalışmaların tamamlanması kararlaştırıldı. Genel Müdür Levent
Üzün’ün verdiği bilgiye göre, yeni hizmete açılan Ankara Merkez Şube’nin 1000 m2’lik bir
katı Itriyat Bölümü olarak hizmet verecek.
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 4
H A B E R
10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nde
eczacılar geleceği tartıştı
TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak kongrenin açılış konuşmasını yaparken
Türk Eczacıları Birliği, Ankara
Bölge Eczacı Odası ve Tüm Eczacı
Kooperatifleri Birliği işbirliğiyle
düzenlenen 10. Türkiye Eczacılık
Kongresi’nde eczacıların sorunları
masaya yatırıldı. 30 Eylül - 3 Ekim
2010 tarihleri arasında Ankara
Rixos Otelde gerçekleşen ve ana
teması “Gelecek” olan kongrenin
açılışında konuşan TEB Başkanı
Ecz. Erdoğan Çolak, “Eczacı olmak
şimdi daha zor” dedi.
eczacıların yüzde 54'ünün bugün 5 yıl öncesi
ile karşılaştırıldığında eczacı olmanın ''daha
zor'' olduğunu düşündüğünün belirlendiğini;
bu oranın Türkiye'de yüzde 87 düzeyinde olduğunu belirtti.Çolak, organizasyonun hazırlayıcısı ve ev sahibi olmaktan onur duyduklarını
belirterek., 10.Türkiye Eczacılık Kongresi’nde
eczacılığın geleceğinin tartışılacağını ifade etti.
İlaç ve eczacılık alanındaki görüş ve gözlemlerini katılımcılarla paylaşan ve eczacılık
mesleğinin sorunlarına değinen TEB Başkanı
Çolak, eczacıların yaşam biçimlerinin yanı sıra,
sorunlarının da ortak olduğunu söyleyerek,
''Bu nedenle ortak aklımız, kurduğumuz köprüler ve ortak eylemler ile çözümlerimizi de
birlikte üreteceğiz” dedi.
A
çılış törenine, Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer ile çok sayıda bakanlık bürokratı ile
sektör temsilcisinin katıldığı 10. Türkiye Eczacılık
Kongresi’nde 3 gün boyunca gerçekleşen oturumlarda ilaç ve eczacılık alanında pek çok
konu sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından
masaya yatırıldı.
Kongrenin açış konuşmasını yapan Türk
Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak,
sekiz ülkede yapılan araştırma sonucunda,
10. Türkiye Eczacılık Kongresi’ne katılım yüksek oldu
4
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 5
H A B E R
''ECZACILIĞIN EN KEYİFLİ YANI...''
Ecz. Erdoğan Çolak, konuşmasını yaptığı
şu tespit ile tamamladı: Tüm dünyada eczacılar
için eczacılık mesleğinin hala en keyifli yanı
hastalara yardım etmek. Milyonlarca eczacı
için öncelikli sorunlar zaman içerisinde farklılaşsa da mesleğimizin anlamı ve keyif veren
yanı yüz yıllardır değişmiyor.
Bu sorunlar yanında bir gerçeğin daha altını
çok koyu bir biçimde çizmeliyiz: Türkiye hala
eczanenin tek sahibinin eczacı olduğu, ilaçta
reklamın her şeye rağmen yasak olduğu, eczane zincirlerinin olmadığı, OTC'lerin eczane
dışı alanlara çıkmadığı ve ilacın sadece eczaneden satıldığı; tüm bu olguların bir arada
gerçekleştiği dünyadaki örnek ülkelerden bir
tanesi. Tüm dünyada eczacılar, bu koşulları
yeniden kazanmak için ciddi mücadele sürdürüyorlar. Bizler de elbette örgütlü ve kararlı
duruşumuz ile bu olumlu koşulları sağladık.
Bu alanlarda geri düşmemek, elimizdeki kıymetleri kaybetmemek için tek yolumuz birlikte
durmak ve birlikte davranmak. Diğer yandan
da mesleğimizi icra ederken kendimizi sürekli
meslek içi eğitimlerle geliştirmek, ilaç danışmanı olduğumuzu hiçbir koşulda unutmamak
ve gerçek anlamda eczacının vazgeçilmezliğini
ete kemiğe büründürmek için gereken her
türlü çabayı göstermek. Böyle olduğu sürece
hiçbir fırtına bizim gemimizi alabora edecek
kadar güçlü olamaz.
10. Türkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi: ''Özellikle son dönemde yaşanan
büyük ilaç fiyat düşüşleri ile belirginleşen e
konomik sorunlar, mesleğin ve eczanelerin
gelecekten duydukları kaygıyı arttırdı''
10. Türkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi'nde, özellikle son dönemde yaşanan
büyük ilaç fiyat düşüşleri ile belirginleşen ekonomik sorunların, mesleğin ve eczanelerin
geleceğinden duydukları kaygıyı arttırdığı sonucuna varıldığı belirtildi
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri
Özgür Özel tarafından yazılı olarak yapılan
açıklamada, bu yılki kongreye katılımın çok
yoğun olduğu belirtilerek, “Kongrede 20 bilimsel oturum, 8 panel ve 3 söyleşide buluşan
217 konuşmacıyla adeta bir rekor kırıldı''
Kongre’de, İstanbul Ecza Koop standı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü
denildi. Özel, kongrede ''Gelecek'' temasının
işlenmesinin katılımı artırdığını ifade ederek,
''Sağlık ve özellikle eczacılık alanında çok
çeşitli faktörlere bağlı olarak yaşanan hızlı dönüşümün ve bu dönüşümün nihai evresinin
nasıl olacağı konusundaki belirsizliğin, hastalar
ve diğer sağlık çalışanları gibi, eczacıları da tedirgin ettiğini belirterek, özetle şunları söyledi:
''Özellikle son dönemde yaşanan büyük
ilaç fiyat düşüşleri ile belirginleşen ekonomik
sorunlar, mesleğimizin ve eczanelerimizin
geleceğinden duyduğumuz kaygıyı arttırıyor.
Bu nedenle, eczacının gelirinin ilaç fiyatlarından
göreceli olarak bağımsızlaştırılmasının eczanelerin yaygınlığını korumak için acilen alınması
gereken bir önlem olduğunu ve eczacılara,
verdikleri ürün dışında, sundukları hizmetle
oluşturduğu katma değer için de bir meslek
hakkı verilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu
husus, kongremizin akademisyenler, sağlık
otoritesi, eczacılığın tüm alanlarında çalışan
meslektaşlarımız tarafından üzerinde tam
olarak ortaklaşılan en önemli sonucu oldu.''
Hekime gitme sıklığının tüm dünya ölçeğinde arttığını, alzheimer, demans gibi hastalıkların yanı sıra kronik hastalıkların, kalp-damar
hastalıklarının ve kanserin büyük bir hızla yayıldığını söyleyen Özel, aynı zamanda insan
ömrünün uzadığını ve dünya nüfusunun da
yaşlandığını belirtti.
5
Özel, ''Artan sağlık harcamaları tüm dünyada
hükümetlerin ilaç bütçelerini kısması eğilimi
ile beraber ortaya çıkıyor. Bir yandan sağlık
alanı hızla 'finansallaştırılırken', diğer yandan
sağlık hizmetine duyulan ihtiyaç artıyor. Fakat
ilaç harcaması için ayrılan kaynak, akılcı kullanılmıyor. 'İlaç okur-yazarlığının' daha yüksek
olduğu gelişmiş ülkelerde dahi hastaların yüzde
50'si ilaçlarını akılcı kullanmıyor. Dünyada yeni
kullanılmaya başlayan hastalık izleme ve takip
programları, bu nedenle Türkiye'de de bir an
önce hayata geçirilmeli, 'kaliteli hasta bakımı'
hizmetleri kavramı ve pratiği yaygınlaştırılmalıdır.
Sürekli meslek içi eğitim eczacıların gündelik
hayatının bir parçası haline getirilmelidir'' dedi.
Özel, bunların yanı sıra kongrede evde
bakım hizmetlerinin geri ödeme kapsamına
alınmasını, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşması bakımından son derece olumlu bir gelişme
olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Eczacı iş gücünün ve iş gücü ihtiyacının
planlanması, eczacıların sektörel dağılımının
daha rasyonel bir biçimde yapılmasının gelecekte de eczacılık alanındaki temel sorunlardan
bir tanesi olarak göründüğünü ifade eden
Özel, eczacılık alanında bir an önce istihdam
planlaması yapılması, fakülte ve eczane açılmasının sınırlandırılması ile diğer önlemlerle
birlikte eczacıların gerçek sorumlusu oldukları
ilacın var olduğu her yerde istihdam edilmesi
gerektiğini bildirdi.
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 6
H A B E R
Özel, ''Sonuç olarak, biz eczacılar 10.
Türkiye Eczacılık Kongresi'nde geleceğe hazırlanmak için güçlü ve zayıf yanlarımızı ortaya
serdik. Varolan manzarayı izleme lüksümüz
olmadığını, yapabileceğimiz en doğru şeyin
mesleğimizi en iyi şekilde yapmak olduğunu
bir kez daha vurguladık. Bizler, gelecek kuşaklara bırakacağımız bu değerli bilim hazinesini
ve mesleğimizi güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.
“Dünya İlaç Sanayi, Türkiye ve Gelecek Beklentisi” kongrede ilgiyle izlendi
“Dünya İlaç Sanayi, Türkiye ve Gelecek Beklentisi”
10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nde düzenlenen onlarca oturumdan birisi de “Dünya
İlaç Sanayi, Türkiye ve Gelecek Beklentisi”
konulu panel idi. Prof. Dr. Fethi Şahin, Alp
Sevindik, Ecz. Kemalettin Akalın, Turgut Tokgöz, Doç. Dr. Erem Bilensoy ve İstanbul Ecza
Koop II. Başkanı Ecz. Mustafa Turunç’un
konuşmacı olarak katıldığı panelde ilaç sanayinin
geleceğine ilişkin projeksiyonlar yapıldı.
2 Ekim Salı günü saat 09:00-11:00 saatleri
arasında gerçekleşen panelde konuşan Ecz.
Mustafa Turunç, ilaç sanayi, dağıtım kanalı ve
eczane ölçeğinde yaptığı değerlendirmeler ışığında gelecek öngörüsünü şöyle özetledi:
İstanbul Ecza Koop II. Başkanı
Ecz. Mustafa Turunç
Türkiye, ilaç pazarı olarak küresel sermayenin iştahını kabartan bir ülke konumundadır.
Bu açıdan bakıldığında cazip bir ülkedir. Ancak
ar-ge çalışması, yeni molekül bulma konusunda
yeterli alt yapı ve sermaye gücüne sahip değildir. Söz konusu dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için alanın tüm paydaşları, bilim
insanları, meslek örgütleri ve sağlık erkiyle
beraber ortak aklı ve politikayı oluşturmak
gerekir. Biz eczacılar içinse, küreselleşmeye
özgü uygulamalar devam ettiği sürece alanımıza
saldırılar devam edecektir. Madem karşımızda
küresel bir saldırı var, bizde bu küresel saldırıya
karşı küresel bir mücadele için iş birliği çabalarımızı artırmalıyız.
Kooperatifler çalıştayı yapıldı
A
nkara’da gerçekleşen Çalıştay’ın ardından
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve
Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği’nin ortaklaşa
yayınladığı sonuç bildirgesinde Çalıştay’a ilişkin
görüşlere yer verildi:
Eczacılarımızın bağımsız sermayelerinin ve
eczacının eczanenin sahibi ve mesul müdürü
olduğu etik eczacılık modelinin garantisi olan
kooperatiflerimiz ve tüm eczacıların üst örgütü
olan Türk Eczacıları Birliği olarak, eczacılıkta
yapısal dönüşüme karşı bir arada güçlü olduğumuzun altını çiziyor ve organik ilişkimizi
güçlendirmek konusunda fikir birliğine vardığımızı duyuruyoruz. Bu çerçevede, yaptığımız
bu toplantıların üç ayda bir yapılarak süreklileştirilmesi konusunda iradelerimizi ortaya
koyuyoruz.
10 bölge eczacı odamız ve 23 ilimizi kapsayan Doğu ve Güneydoğu bölge eczacı odası
başkanlarının imzası ile Çalıştayımıza gönderilen
Türk Eczacıları Birliği, Tüm Eczacı
Kooperatifleri Birliği ve üyesi olan dört
eczacı kooperatifİ; İstanbul Ecza Koop,
Bursa Ecza Koop, EDAK ve Güney Ecza
Koop temsilcileri, 11-12 Ağustos 2010
tarihlerinde Kooperatifler Çalıştayı’nda
bir araya geldiler.
niyet mektubunu kooperatifçilik hareketi adına
büyük bir mutluluk ve heyecan ile karşıladığımızı
ifade ediyor, mevcut kooperatiflerimizin bölgede şubeleşmesi ya da yeni bir kooperatif
kurulması için, 10 eczacı odamız tarafından
oluşturulan komisyon ile TEKB ve kooperatiflerimizin temsilcilerinin bir araya gelerek konu
hakkında Ekim ayı içinde yapılacak toplantıya
fizibilite çalışmalarını tamamlamış olarak gelmelerini karar altına aldığımızı duyuruyoruz.
Bizler gelecekteki eczacılık modelinin nasıl
olacağı konusundaki farklı çıkar gruplarının
6
etki alanlarını kırabilmek için birlikte, bir arada
durabilmek gerektiğinin altını çiziyor; bunun
yolunun da eczacılarımızın kooperatiflere üye
olmasından, üye olanların aidiyetlerini arttırmasından geçtiğini tekrar tekrar vurguluyoruz.
Ayrıca, ortak kurumlarımızı geliştirmek konusunda yoğun bir çaba harcayacağımızı ilan
ediyor, eczacıların da eczacının kendisine ait
bu kurumlara sahip çıkması konusundaki çağrımızı tekrarlıyoruz.
Mesleğimizi görünen ve görünmeyen, yakın
ve uzak tehditlerden korumak, eczacıların,
aldıkları bilimsel eğitimle, kendi mülkiyet ve
sorumluluk alanlarındaki halk eczanelerinde
hastalarımızın hak ettiği çağdaş ilaç-eczacılık
hizmetini özgürce sunmaya devam etmeleri
için tüm enerjimizi birlikteliğe, örgütlenmeye,
safları sıklaştırmaya vereceğimizi ve bunun
somut yansımasının kooperatifçilik hareketinin
ta kendisi olduğunu belirtiyoruz.
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 7
TEB
Basın Ödülleri
sahiplerini
buldu
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından
bundan böyle her yıl düzenli olarak
verilecek olan “TEB Basın Ödülleri”
birincileri 30 Eylül 2010 Perşembe günü
Ankara’da düzenlenen bir törenle
ödüllerini aldılar.
Y
azılı, Görsel, İşitsel ve İnternet olmak
üzere toplam 4 ana dalın altındaki 16 kategoride verilen TEB Basın ödülleri için, TEB’in
resmi web sitesinde bir oylama gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dört bir yanından eczacıların katılımıyla gerçekleşen oylama 22 gün sürdü.
Doğru, tarafsız ve dürüst haberciliklerinin
yanı sıra evrensel yayıncılık ilkelerini sağlık
alanında başarı ile uygulayan kişi ve kurumların
emeklerini görünür kılma amacıyla verilen
ödüller, “10. Türkiye Eczacılık Kongresi” kapsamında, 30 Eylül Perşembe günü saat
17.00’de yapılan bir törenle sahiplerine takdim
edildi.
Ödül töreninde konuşan TEB Başkanı Ecz.
Erdoğan Çolak “Bilginin doğru ve tarafsız bir
biçimde aktarımı, en az bilginin üretimi kadar
önemlidir. Türkiye’nin, sağlığın, sağlık meslek
TEB Basın Ödülü sahiplerine ödülleri 10. Eczacılık Kongresi’nde düzenlenen törenle verildi
örgütlerinin ve eczacılığın geleceğinin tartışılacağı, yurt dışından ve yurt içinden son derece
saygın temsilcilerin, kanaat önderlerinin ve
bilim insanlarının katılacağı “10. Türkiye Eczacılık Kongresi”nde, meslektaşlarımızın basın
alanındaki takdirlerini sahiplerine iletiyoruz.
Bizler için oldukça önemli ve heyecan verici
bu organizasyonda tüm ödül sahiplerini meslektaşlarım adına kutluyorum” dedi.
En iyi yazı dizisi: Tutku Ayvaz
(Referans Gazetesi),
Eczacılık alanında en iyi dergi:
Eczacı Dergisi
Görsel Dal
En iyi ana haber bülteni: Uğur Dündar’la Star
Haber (Star TV),
En iyi röportaj: Büşra Arslantaş (CNNTÜRK),
En iyi TV haberi: Miray Akdağ (NTV),
TEB Basın Ödülleri sahipleri
Yazılı Dal
En iyi köşe yazısı:
Yılmaz Özdil (Hürriyet Gazetesi),
En iyi araştırma haberi: Selma Bıyıklı
(Anadolu Ajansı),
En iyi canlı yayın: Alican Türkoğlu
(HABERTÜRK),
En iyi sağlık programı: Reçete (TRT 2),
En iyi belgesel programı: İhlal
(TRT-Türk)
İşitsel Dal
En iyi inceleme haberi Yeşim Sert
(Anadolu Ajansı),
En iyi radyo programı: Gündem
(TRT-Radyo)
En iyi röportaj: Meltem Özgenç
(Hürriyet Gazetesi),
İnternet Dalı
En iyi yorum: Esengül Metin
(Milliyet Gazetesi),
En iyi sağlık haberi: Sema Akbaş
(Sabah Gazetesi),
En iyi sağlık sitesi:
www.medimagazin.com.tr
TEB Merkez Heyeti Özel Ödülü
Erkan Tan (TV8)
TEB önerdi, dünya kabul etti
Geçen yıl Türkiye’de
yapılan Dünya Eczacılık Kongresi’nde
alınan tarihi karar
gereği, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü
olarak ilan edildi.
2
5 Eylül’ün Dünya Eczacılık Günü olarak
ilan edilmesi nedeniyle Türk Eczacıları
Birliği Merkez Heyeti, 24 Eylül 2010 tarihinde
basına ve kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi:
Bilindiği gibi, ülkemizde her yıl, akademik
eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi,
Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. 2010’da
171 inci yılını kutladığımız 14 Mayıs Eczacılık
Günü’nü, bazı ülkeler farklı tarihlerde kutlamakta, bazılarıysa hiç kutlamamaktaydı.
Ancak geçtiğimiz yıl, Türk Eczacıları Birliği’nin
ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Dünya
Eczacılık Kongresi sırasında, Birliğimiz delegasyonunun “FIP’in kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık
Günü adıyla kutlanması” önerisini, Uluslararası
Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy
birliği ile kabul ederek, tarihi bir karara imza
attı. FIP, Genel Kurul’da kabul ettiği öneriyi,
daha sonra tüm dünya ülkelerine gönderdiği
yazıyla bildirdi ve “25 Eylül tarihinin Dünya
Eczacılık Günü olarak kutlanacağını” ilan etti.
25 Eylüllerin dünyanın birbirinden farklı
kıtalarında, başka başka ülkelerde, bundan
onyıllar sonra da her yıl “Türk Eczacıları
7
Birliği’nin önerisi ile kabul edilen Dünya Eczacılık
Günü” olarak kutlanacak olması, bizleri ayrıca
onurlandırmaktadır.
İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip
olan eczacılık, ülkemizde olduğu gibi dünyada
da önemli meslek gruplarından biridir. Eczacılık,
her şeyden önce, insan sağlığını ve dolayısıyla
toplum sağlığını merkeze alan, sermayesi
sadece kendisinin ve çalışanlarının emeği ile
hastalarıyla arasındaki organik bağı olan bir
meslektir. Bizler geçmişinden güç alan, yüzü
daima geleceğe dönük olan bir mesleğin temsilcileri olarak, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki
meslektaşlarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılık
Günlerini kutluyor, mesleklerine duydukları
sevgiyi ve heyecanı büyüterek yaşatmalarını
diliyoruz.
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 8
H A B E R
Eczacı kooperatiflerinden
Pakistan’a mama ve ilaç yardımı
Son yılların en büyük sel felaketi ile karşı karşıya kalan Pakistan halkına, bir
yardım eli de eczacı kooperatiflerinden uzandı. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği
(TEKB) çatısı altında Türkiye genelinde faaliyet gösteren eczacı kooperatifleri ve
12.000 eczacı ortağı, mama ve ilaçtan oluşan 6. 5 tonluk ilk parti yardım malzemelerini, Türk Kızılayı aracılığı ile Pakistan’a ulaştırdı.
T
üm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB)
çatısı altında toplanan ve Türkiye genelinde
faaliyet gösteren eczacı kooperatifleri, Pakistanlı
sel mağdurlarının yaralarının sarılmasına katkı
sağlamak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında, 6.5 tonluk ilaç ve mamadan oluşan
ilk parti yardım malzemelerini, 28 Ağustos
2010 Cumartesi günü Türk Kızılayı aracılığı ile
Pakistan’a ulaştırdı.
Eczacı kooperatifleri, Pakistan’da yaşanan
son yılların en büyük sel felaketinin ardından,
ortağı bulunan eczacıların da katkıları ile bir
kampanya başlatmıştı. TEKB çatısı altında
toplanan eczacı kooperatifleri, kampanya
kapsamında eczacı ortaklarının da katkıları ile
sağladıkları yardım malzemelerinin ilk partisini
Pakistan’a ulaştırdı. Türk Kızılayı aracılığı ile
gerçekleştirilen 6.5 tonluk yardım, sel felaketinin ardından en çok ihtiyaç duyulan mama
ve ilaçtan oluşuyor.
TEKB Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Abdullah
Özyiğit, yardım kampanyası ile ilgili yaptığı
açıklamada, eczacıların ve eczacı örgütlerinin
her zaman sosyal sorumluluklarının bilincinde
hareket ettiklerine işaret edip: “ Sağlık alanının
önemli bir bileşeni olan eczacılar ve onların
bir araya gelmesiyle kurulan kooperatifler,
gerek kendi alanlarında, gerekse ulusal ve
uluslararası gelişmeler karşısında her zaman
duyarlılık gösterirler.” dedi. Yardımların devam
edeceğini belirten Özyiğit, Pakistan halkının
acısını içtenlikle paylaştıklarını belirterek, katkı
sunan kooperatif ortaklarına teşekkür etti.
Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB)
Türkiye’deki Eczacı Kooperatifleri:
Türkiye’de halen, Tüm Eczacı Kooperatifleri
Birliği (TEKB) çatısı altında, İstanbul Ecza
Koop, Bursa Ecza Koop, Edak Ecza Koop ve
Güney Ecza Koop olmak üzere toplam dört
eczacı kooperatifi aktif olarak Türkiye ticari
pazarının yaklaşık 4/5’inde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de yaklaşık 12.000 eczacının
ortak olduğu kooperatifler, teknolojiyi ve eczacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip
ederek hizmette kaliteyi arttırmakla birlikte,
ortaklarının gelişimini de kendisine misyon
edinmiştir.
Eczacı Kooperatifleri üyelerinin katkılarıyla temin
ettikleri yardım malzemesini TEKB öncülüğünde
Kızılay’ın Pendik’te bulunan ana deposuna teslim etti
8
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 9
H A B E R
Sağlık Bakanlığı yetkilileri İstanbul Ecza Koop’ta
İlaç Takip Sistemi (İTS)’nin devreye
girmesi ile birlikte eczanelerde bulunan
karekodsuz ilaçların iade işlemlerinin
gerçekleştiği süreçte, İstanbul Ecza
Koop’u ziyaret eden Sağlık Bakanlığı
yetkilileri ve sanayi temsilcileri, kooperatif yöneticileri ile görüşüp iade
çalışmalarını yerinde izleyerek yöneticilerden bilgi aldılar.
S
ağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.
Ekrem Atbakan ve İlaç Eczacılık Genel
Müdürü Dr. Saim Kerman, Türk İlaç Sanayi
Derneği Genel Sekreteri Ecz.M. Kemalettin
Akalın ile birlikte İstanbul Ecza Koop’u ziyaret
ettiler. 27 Temmuz 2010 Salı günü gerçekleşen
ve Kerman’dan önceki Genel Müdür Dr. Mahmut Tokaç’ın da katıldığı ziyarette, kooperatif
yöneticileri ile bir araya gelen yetkililer, karekodsuz ilaçların iade işlemlerini yerinde inceleyip
sürecin işleyişi hakkında bilgi aldılar.
İstanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Başkanı
Ecz.Sait Yücel, İkinci Başkan Ecz. Mustafa
Turunç, Genel Sekreter Ecz. Rafet Şahin,
üyeler Ecz. Ahmet Çimer, Ecz. Levent Alemdar
ve Ecz. Sedat Güçlü ile Genel Müdür Levent
üzün tarafından karşılanan yetkililer, kooperatif
yöneticileri ile yaptıkları toplantıda yaşanan
süreç hakkında bilgi aldılar. Karekodsuz ilaçların
iade işlemlerinin gerçekleşmesi sürecinde;
Eczane-Dağıtım Kanalı-Sanayi kanalında yaşanan sorunların irdelendiği toplantıda, iade sürecinde merkezi yükün dağıtım kanallarında
olmasının bu yapıları çok yoğun bir çalışma
temposuna soktuğu vurgulandı.
Toplantının ardından, kooperatif yöneticileri
ile birlikte ilaç iade işlemlerini yerinde inceleyen
İlaç Eczacılık Genel Müdürü ve Bakanlık yetkilileri İstanbul Ecza Koop yöneticileriyle toplantı halinde (üstte)
ve kooperatifin otomasyon sistemini incelerken (altta)
yetkililer, işlemleri gerçekleştiren yönetici ve
çalışanlardan detaylı bilgi aldılar. İstanbul Ecza
Koop Genel Merkezi’ni de gezen bakanlık
yetkilileri ve sanayi temsilcileri, kooperatifin
otomasyon sistemini ve ilaç çıkartma işlemlerini
ayrıntılı olarak inceleyerek yetkililerden kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
Yapılan incelenmelerin ardından tekrar bir
araya gelen yetkililer ve kooperatif yöneticileri,
ilaç ve eczacılık alanında yaşanan gelişmelere
ilişkin bilgi ve görüşlerini paylaşırken konuşan
İstanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Başkanı
Ecz. Sait Yücel, yetkililere ziyaretleri için teşekkür ederek ” İlaç ve eczacılık alanındaki
tek yasal sorumlu olan eczacılar, bu alanda
yaşanan sorunların çözümü konusunda her
türlü özveriyi şimdiye kadar olduğu gibi bugün
de yapmaktadır. Ortakları eczacı olan eczacı
kooperatifleri şeffaf yapılardır ve bu alandaki
her konuyu sektörün tüm bileşenleri ile paylaşarak çalışmalarını yürütür” dedi.
Yetkililer ilaç çıkartma sistemi hakkında bilgi alırken
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 10
H A B E R
Uluslararası Kooperatifler Birliğinden Mesaj
88’inci ICA Uluslararası Kooperatifler Günü
16’ncı BM Uluslararası Kooperatifler Günü
3 Temmuz 2010
“Kooperatif Girişimi Kadınları Güçlü Kılar”
T
üm dünyada kadınlar ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarına cevap vermek için kooperatif
türü girişimi tercih etmektedirler. İster girişimcilik amaçlarına ulaşmak, istedikleri ve ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere erişmek
olsun, isterse de etik değerleri ve ilkeleri olan
ve gelir getirici fırsatlar sağlayan bir işin parçası
olmak olsun kadınlar kooperatifleri cazip seçenekler olarak görmektedirler.
Kooperatifler demokratik olarak sahip olunan
ve yönetilen ve kendi kendine yardım, kendine
karşı sorumluluk, eşitlik, hakkaniyet ve dayanışma değerlerinin yönlendirdiği girişimlerdir.
Kişileri faaliyetlerinin merkezine yerleştirir ve
üyelerin demokratik karar verme vasıtasıyla
ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarına nasıl
ulaşacaklarını belirlemelerini mümkün kılar
Kadınların hem uygulamalı hem de stratejik
ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri nedeniyle
kadınlar için kooperatiflerin oynayacakları
önemli bir rol vardır. Hem sadece kadınların
yer aldığı kooperatifler hem de kadın ve erkeklerden oluşan kooperatifler vasıtasıyla kadın
ortaklar ve çalışanların uygun iş fırsatlarına,
kredi kolaylıklarına, sağlık, konut ve sosyal
hizmetlere ve öğrenim ile eğitime ulaşmak
suretiyle yaşam standartlarını arttırmaları için
etkin bir örgütsel ortam sağlamaktadırlar.
Ayrıca Kooperatifler kadınlara ekonomik faaliyetlere katılma ve bunlar üzerinde etkili olma
fırsatı sağlamaktadır. Kadınlar bu katılım sayesinde özgüven ve öz saygı kazanmaktadırlar.
Kooperatifler aynı zamanda eşitliği desteklemek
ve kurumsal önyargıları değiştirmek de dahil
olmak üzere diğer yollarla kadınların ekonomik,
kültürel ve sosyal durumlarının iyileşmesine
katkıda bulunmaktadırlar
Kadın girişimciler için kooperatifler girişimin
özellikle çekici biçimidir. Kadınlar sermayelerini
birleştirmek suretiyle gelir yaratıcı faaliyetlerde
bulunabilmekte ve işlerini kadınların toplumda
üstelenebilecekleri çoklu rollere uygun olan
esnek bir biçimde organize edebilmektedirler.
Burkina Faso, Hindistan, Japonya, Honduras
ABD’den kadınlar benzer kooperatif deneyimlerini paylaşmaktadırlar - bunların içinde sadece
kadınların yer aldığı kooperatifler kadınların
özgüven kazanmalarını, mesleki sorumluluklar
üstlenmelerini, becerilerinin fiyatını belirlemelerini ve çalışmaları karşılığında gelir elde
etmek ve geniş bir hizmet yelpazesine erişmek
suretiyle geçim kaynaklarını geliştirmelerini
mümkün kılmıştır
Ancak kadınlar hem kadınların hem de erkeklerin katıldığı kooperatifleri de tatminkar
bulmaktadırlar. Ortaklar ve çalışanlar olarak
kadınlar karşılıklı saygı ve fırsat eşitliği yaratmaya
çabalayan girişimleri keşfetmektedirler. Ancak
cinsiyet eşitliğini sağlamak için daha fazlasının
yapılmasına gereksinim olduğunu belirtmek
gerekir. Kooperatifler kendi ortaklarının ve faaliyette bulundukları toplumun yansımasıdır ve
bu nedenle halen baskın toplumsal ve kültürel
önyargıları yansıtmaktadırlar. Bununla birlikte,
Kooperatifler kadınların güçlendirilmesini gerçekleştirmek amacıyla örgütsel kültür, çalışma
yöntemleri, eğitim ve öğretim fırsatlarında
değişiklik yapma zorluklarına yanıt vermektedirler.
Kadınların güçlendirilmesinin beş bileşeni
vardır, bunlar; kadınların kendilerine verdikleri
değer duygusu; seçenek sahibi olma ve bu
seçenekleri belirleme hakları; fırsat ve kaynaklara ulaşma hakları; ev içinde ve dışında
kendi hayatlarını kontrol etme gücüne sahip
olma hakları; ve ulusal ve uluslararası alanda
daha adil bir sosyal ve ekonomik düzen oluşturmak için toplumsal değişimin yönünü etkileme yetenekleridir.
Kooperatif şeklindeki girişim bu bileşenlerin
tümüne hitap etmekte ve gerçekten dünyanın
her yerinde kadınlar için güçlenme fırsatları
yaratmaktadır.
Hindistan’da başarılı bir kadın girişimci ve
kooperatif ortağı olan Bayan Kumari kooperatif
ile ilgili deneyimini aktarırken özetle “Beni
güçlü bir kadın yaptığı ve hayallerimin gerçekleşmesini sağlama imkanı tanıdığı için
kadınlar kooperatif bankasına teşekkür etmek
istiyorum” demiştir.
Bu Uluslararası Kooperatifler Gününde ICA
kooperatifçilere kadınların dünyada ekonomik,
sosyal ve kültürel gelişime yaptıkları önemli
katkıyı tanıma ve kadınların kooperatif girişimlerinde güçlü olmalarını sağlamak ve kadınların Kooperatif Hareketine katılmalarını
teşvik etmek için kooperatife olan bağlılığı
güçlendirme çağrısında bulunmaktadır.
Havan Haber internette
İ
stanbul Eczacı
Odası’nın süreli
yayını Havan dergisinin ücretsiz eki
olarak uzun yıllar
yayınlanan Havan Haber gazetesi artık internet
gazetesi olarak okurlarıyla buluşuyor. 1 Ekim
2010 Cuma günü yayına giren Havan Haber
internet gazetesinde ilaç ve eczacılık alanındaki
güncel gelişmeler "Eczacının Gündemi" başlığıyla yer alıyor. Ayrıca "Sağlıkçının Dünyası"
adlı bölümde diğer sağlık meslek mensupla-
rından haberlere yer
veriliyor. Kültür-sanat, bilim-teknoloji
ve gezi bölümlerinin
de yer aldığı Havan
Haber'e köşe yazarları da yorumlarıyla katkı
yapıyor.
Havan Haber’in yayına başlaması nedeniyle
bir açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Semih Güngör, İEO’nun web sitesinin
ülkenin dört bir yanındaki eczacılar tarafından
10
her gün ziyaret edildiğini belirterek; “Durum
böyle olunca oda yayınları arasında yer alan
Havan Haber gazetesini yeni bir web sitesi
üzerinden internet gazetesi olarak yayınlama
kararı aldık. Çok sık güncelleme yapılacağı
için Havan Haber internet gazetemiz meslektaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ve keyifle
izlenecek. Farklı haber anlayışı ve ilgii çekecek
değişik konularla giderek çok daha geniş bir
izleyici kitlesine ulaşarak gazetemizin ülkemizin
her yerinde hizmet veren eczacılarımız tarafından izlenmesini sağlayacağız” dedi.
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 11
Y E N İ
Ü R Ü N L E R
YENİ ÜRÜNLER / Haziran 2010
Ürün Adı
Firması
Etken Madde
Endikasyonu
ROSUFİX 5 MG 28 TABLET
MENTİS
ROSUVASTATİN
PRİMER HİPERKOLESTEROLEMİ TEDAVİSİNDE DİYETE DESTEK
Fiyatı
19,64 TL
8697930090250
JENERİK
ROSUFİX 10 MG 28 TABLET
MENTİS
ROSUVASTATİN
PRİMER HİPERKOLESTEROLEMİ TEDAVİSİNDE DİYETE DESTEK
30,98 TL
8697930090274
JENERİK
ROSUFİX 20 MG 28 TABLET
MENTİS
ROSUVASTATİN
PRİMER HİPERKOLESTEROLEMİ TEDAVİSİNDE DİYETE DESTEK
46,41 TL
8697930090298
JENERİK
ROSUFİX 40 MG 28 TABLET
MENTİS
ROSUVASTATİN
PRİMER HİPERKOLESTEROLEMİ TEDAVİSİNDE DİYETE DESTEK
46,41 TL
8697930090311
JENERİK
REAKT 10 MG 28 TABLET
ASET
ROSUVASTATİN
PRİMER HİPERKOLESTEROLEMİ TEDAVİSİNDE DİYETE DESTEK
29,23 TL
8699724090200
JENERİK
REAKT 20 MG 28 TABLET
ASET
ROSUVASTATİN
PRİMER HİPERKOLESTEROLEMİ TEDAVİSİNDE DİYETE DESTEK
43,70 TL
8699724090224
JENERİK
REAKT 40 MG 28 TABLET
ASET
ROSUVASTATİN
PRİMER HİPERKOLESTEROLEMİ TEDAVİSİNDE DİYETE DESTEK
43,70 TL
8699724090248
JENERİK
ORELOX 200 MG FİLM TABLET
SANOFİ AVENTİS
SEFPODOKSİM
ÜST VE ALT SOLUNUM YOLLARI,İDRAR YOLLARI
29,01 TL
8699809098046
JENERİK
ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
ORELOX PEDİATRİK
Barkod No
Molekül Türü
ÜST VE ALT SOLUNUM YOLLARI,İDRAR YOLLARI
SÜSPANSİYON
SANOFİ AVENTİS
SEFPODOKSİM
ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
8,93 TL
8699809200678
JENERİK
MELANDA 10 MG 100 TABLET
ALİ RAİF
MEMANTİN
ORTA VE ŞİDDETLİ ALZHEİMER TEDAVİSİNDE KULLANILIR
227,26 TL
8699543090658
JENERİK
MELANDA ORAL DAMLA
ALİ RAİF
MEMANTİN
ORTA VE ŞİDDETLİ ALZHEİMER TEDAVİSİNDE KULLANILIR
227,26 TL
8699543590035
JENERİK
KORİNT 10 MG 100 TABLET
SANOVEL
MEMANTİN
ORTA VE ŞİDDETLİ ALZHEİMER TEDAVİSİNDE KULLANILIR
227,26 TL
8699536091792
JENERİK
KORİNT ORAL DAMLA
SANOVEL
MEMANTİN
ORTA VE ŞİDDETLİ ALZHEİMER TEDAVİSİNDE KULLANILIR
227,26 TL
8699536590028
JENERİK
KETYA 25 MG 30 TABLET
ABDİ İBRAHİM
KETİAPİN
ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KULLANILIR
22,64 TL
8699514090205
JENERİK
KETYA 100 MG 30 TABLET
ABDİ İBRAHİM
KETİAPİN
ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KULLANILIR
37,32 TL
8699514090243
JENERİK
KETYA 200 MG 30 TABLET
ABDİ İBRAHİM
KETİAPİN
ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KULLANILIR
56,69 TL
8699514090267
JENERİK
KETYA 300 MG 30 TABLET
ABDİ İBRAHİM
KETİAPİN
ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KULLANILIR
84,59 TL
8699514090281
JENERİK
NOVOTWİST İĞNE 5 MM
NOVO NORDİSK
İNSÜLİN KARTUŞ KALEMLERİ İÇİN İĞNE UCU
27,00 TL
ORJİNAL
NOVOTWİST İĞNE 8 MM
NOVO NORDİSK
İNSÜLİN KARTUŞ KALEMLERİ İÇİN İĞNE UCU
27,00 TL
ORJİNAL
RİVAXEL 1,5 MG KAPSÜL
DR.F.FRİK
RİVASTİGMİN
RİVAXEL 3 MG KAPSÜL
DR.F.FRİK
RİVASTİGMİN
RİVAXEL 4,5 MG KAPSÜL
DR.F.FRİK
RİVASTİGMİN
RİVAXEL 6 MG KAPSÜL
DR.F.FRİK
RİVASTİGMİN
RİVAXEL ORAL ÇÖZELTİ
DR.F.FRİK
RİVASTİGMİN
MİRCERA 30 MCG ENJEKTÖR
ROCHE
EPOETİN BETA
MİRCERA 50 MCG ENJEKTÖR
ROCHE
EPOETİN BETA
MİRCERA 75 MCG ENJEKTÖR
ROCHE
EPOETİN BETA
MİRCERA 100 MCG ENJEKTÖR
ROCHE
EPOETİN BETA
MİRCERA 120 MCG ENJEKTÖR
ROCHE
EPOETİN BETA
537,88 TL
8699505952253
ORJİNAL
DYNA ÇİĞNEME TABLETİ
ECZACIBAŞI İLAÇ PAZ. PROLİNDEN ZENGİN POLİPEPTİD
GIDA TAKVİYESİ
79,00 TL
8699586080043
JENERİK
PERİVEL PLUS 4 MG
MUSTAFA NEVZAT
PERİNDOPRİL
ESANSİYEL HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR
25,72 TL
8699541014601
JENERİK
PERİVEL PLUS 2 MG
MUSTAFA NEVZAT
PERİNDOPRİL
ESANSİYEL HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR
12,91 TL
8699541014502
JENERİK
LEVOFİX 750 MG TABLET
VİTALİS
LEVOFLOKSAZİN
GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBİYOTİK
38,78 TL
8697929090261
JENERİK
İNFECUR 750 MG TABLET
NOVİTAS
LEVOFLOKSAZİN
GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBİYOTİK
38,78 TL
8697936090254
JENERİK
İNFECUR 500 MG TABLET
NOVİTAS
LEVOFLOKSAZİN
GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBİYOTİK
22,26 TL
8697936090261
JENERİK
DOXORUBİCİN 10 MG İ.V.
SANDOZ
DOKSORUBİSİN HİDROKLORÜR
KEMOTERAPİK AJAN
9,24 TL
8699516774745
JENERİK
DOXORUBİCİN 50 MG İ.V.
SANDOZ
DOKSORUBİSİN HİDROKLORÜR
KEMOTERAPİK AJAN
39,50 TL
8699516774783
JENERİK
DOXİTAX 20 MG FLAKON
KOÇAK
DOSETAKSEL
KEMOTERAPİK AJAN
241,59 TL
8699828690078
JENERİK
DOXİTAX 80 MG FLAKON
KOÇAK
DOSETAKSEL
KEMOTERAPİK AJAN
830,22 TL
8699828690108
JENERİK
REVLİMİD 5 MG KAPSÜL
CELGENE
LENALİDOMİD
MÜLTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR
10.736,52 TL
8699381150019
ORJİNAL
REVLİMİD 10 MG KAPSÜL
CELGENE
LENALİDOMİD
MÜLTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR
11.689,11 TL
8699381150026
ORJİNAL
REVLİMİD 15 MG KAPSÜL
CELGENE
LENALİDOMİD
MÜLTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR
12.283,65 TL
8699381150033
ORJİNAL
REVLİMİD 25 MG KAPSÜL
CELGENE
LENALİDOMİD
MÜLTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR
13.510,22 TL
8699381150040
ORJİNAL
MOXAİ 400 MG TABLET
ABDİ İBRAHİM
MOKSİFLOKSAZİN
GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBİYOTİK
34,42 TL
8699514090311
JENERİK
MOXAİ 400 MG FLAKON
ABDİ İBRAHİM
MOKSİFLOKSAZİN
GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBİYOTİK
61,06 TL
8699514690016
JENERİK
ZHEDON 5 MG TABLET
BERKSAM
DONEPEZİL
ALZHEİMER HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN DEMANS
38,53 TL
8699566093339
JENERİK
ZHEDON 10 MG TABLET
BERKSAM
DONEPEZİL
106,07 TL
8699566093346
JENERİK
TEGLİX FİLM TABLET
BİOFARMA
NATEGLİNİD
TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILIR
41,00 TL
8699578094263
JENERİK
OXALPİN 50 MG FLAKON
DEVA
OKSALİPLATİN
KEMOTERAPİK AJAN
310,04 TL
8699525795953
JENERİK
OXALPİN 100 MG FLAKON
DEVA
OKSALİPLATİN
KEMOTERAPİK AJAN
591,21 TL
8699525795960
JENERİK
ALZHEİMER VE PARKİNSON HASTALIKLARINDA
GÖRÜLEN DEMANS TEDAVİSİNDE KULLANILIR
DEMANS TEDAVİSİNDE KULLANILIR
JENERİK
57,58 TL
8699559150056
JENERİK
59,86 TL
8699559150063
JENERİK
60,80 TL
8699559150070
JENERİK
144,49 TL
8699559590036
JENERİK
144,37 TL
8699505952246
ORJİNAL
238,97 TL
8699505952178
ORJİNAL
346,97 TL
8699505952185
ORJİNAL
453,03 TL
8699505952192
ORJİNAL
ALZHEİMER VE PARKİNSON HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN
DEMANS TEDAVİSİNDE KULLANILIR
ALZHEİMER VE PARKİNSON HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN
DEMANS TEDAVİSİNDE KULLANILIR
DİYALİZE GİREN HASTALARDA BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE
İLGİLİ ANEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
DİYALİZE GİREN HASTALARDA BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE
İLGİLİ ANEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
DİYALİZE GİREN HASTALARDA BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE
İLGİLİ ANEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
DİYALİZE GİREN HASTALARDA BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE
İLGİLİ ANEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
DİYALİZE GİREN HASTALARDA BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE
İLGİLİ ANEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
TEDAVİSİNDE KULLANILIR
ALZHEİMER HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN DEMANS
TEDAVİSİNDE KULLANILIR
www.ist.eczakoop.org.tr
e-mail: [email protected]
8699559150049
ALZHEİMER VE PARKİNSON HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN
DEMANS TEDAVİSİNDE KULLANILIR
Yerel Süreli Yayın - Baskı: Eylül 2010
Ücretsiz dağıtılır
55,46 TL
ALZHEİMER VE PARKİNSON HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN
Sahibi
İstanbul Ecza Koop adına
Yön. Kur. Bşk. Ecz. M. Sait YÜCEL
Yayın Yönetmeni : Erol BOSTANCI
Katkıda bulunanlar: Mete DEMİREL, Erdal ALTIN,
İrem IŞIK
Baskı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ecz. Şerife SERDAR
: SAFA Tanıtım ve Matbaacılık
Hiz. Ltd. Şti.
İSTANBUL ECZA KOOP
Merkez Mah. Sedir Sok. No:3
Yenibosna - Bahçelievler
34197 İstanbul
Tel: (0212) 454 77 77
Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Ardıç Sok.
Merter - İstanbul Tel: (0212) 637 28 70 pbx Faks: (0212) 639 04 44
11
Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 12
H A B E R
Hizmet aynı çatı
altında
K
ooperatif üyelerinin sigorta konusundaki
ihtiyaçlarını uzun yıllar, eczacı kooperatifleri
ile birlikte oluşturulan ortak yapılar altında karşılayan İstanbul Ecza Koop, büyüme ve gelişimine paralel olarak üyelerinin artan ve çeşitlenen sigorta konusundaki ihtiyaçlarını daha
kaliteli ve daha hızlı karşılamayı hedefliyor.
2009 yılı sonunda faaliyete geçen İstanbul
Eczacılar Sigorta’nın faaliyetlerine ilişkin bilgi
veren İstanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Sekreteri Ecz. Rafet Şahin,
“üyelerimizin gerek mesleklerinden, yaptıkları
işten kaynaklanan gerekse günlük yaşamlarında
ihtiyaç duydukları sigorta hizmetlerini aynı çatı
altında veriyor olmanın kooperatif yapımız için
önemli bir yeri var” dedi. İstanbul Eczacılar
sigorta’ya gösterilen ilginin , kooperatif üyele-
Tümüyle İstanbul Ecza Koop kuruluşu
olan İstanbul Eczacılar Sigorta, 2010
yılı başından itibaren Türkiye’nin önde
gelen sigorta kuruluşlarının bu alandaki tüm hizmetlerini, tek bir çatı
altında hızlı ve erişilebilir olarak üyelerinin hizmetine sunmaya devam
ediyor.
rinin aidiyet bilinciyle hareket etmeleri ile çok
yakın ilişkisinin olduğunu söyleyen Şahin,
kooperatif üyeleri için çok önemli gördükleri
sigorta ihtiyaçlarının daha rasyonel ve ekonomik
olarak karşılanması için ayrı bir özen gösterdiklerini belirtti.
İstanbul Ecza Koop Genel Sekreteri
Ecz. Rafet Şahin
İstanbul Eczacılar Sigorta’nın hizmetlerini
daha da çeşitlendirerek hizmet bölgelerinin
tümünde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini
anımsatan Rafet Şahin, İstanbul Eczacılar Sigorta’ya gösterilen ilginin kooperatif üyelerine
hizmet ve fiyat avantajı olarak geri döneceğini
belirtip “hizmet kapasitemizi artırmak ve daha
hızlı çözümler üretmek sigorta yapımızın temel
amaçları arasındadır” diyerek “önümüzdeki
süreçte bu yapımıza gösterilen aidiyete paralel
olarak üyelerimize özel avantajlı paketler sunacağız” dedi.
Şahin, bu amaçla kurulan ve tümüyle
İstanbul Ecza Koop kuruluşu olan İstanbul
Eczacılar Sigorta’nın her zaman, alanında
uzman ve söz sahibi sigorta kuruluşları ile
işbirliği yaparak, eczacı üyelerinin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
İstanbul Eczacılar Sigorta’nın acenteliğini
yaptığı Axa Sigorta, 2008 TSRŞB rakamlarına
göre sektörn en büyüğü ve tüm sigorta branşlarının yanı sıra; eczacılara özel “Eczanem
Sigorta Paketi” sunuyor.

Benzer belgeler

Eczacılık alanındaki en büyük buluşma: Farmavizyon

Eczacılık alanındaki en büyük buluşma: Farmavizyon hizmete alınacak olan Itriyat Bölümü ile ilgili son hazırlıkları gözden geçirdi. Genel Müdür Üzün’ün Ankara Merkez Şube Müdürü Ümit devrim Cebecioğlu ve Balgat Şube Müdürü Muammer Başlak ile Pazarl...

Detaylı

Eczanem - İstanbul Ecza Koop

Eczanem - İstanbul Ecza Koop Korkmaz ve Uzm. Ecz. Funda Gezer’in katıldığı toplantıda ilaç ve eczacılık alanında yaşanan son gelişmeler ele alınarak, Ankara bölgesinde eczacılara verilen kooperatif hizmetleri konusunda bilgi v...

Detaylı