FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI OTOMOTİV BAYİLERİ

Transkript

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI OTOMOTİV BAYİLERİ
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
OTOMOTİV BAYİLERİ TOPLANTISI
20 ŞUBAT 2013
İlçemizde faaliyet gösteren otomotiv bayileri ile Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan'ın
katılımlarıyla 20.02.2013 Çarşamba günü saat 14.00'de odamız Meğri salonunda
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya sektörde faaliyet gösteren Bakırcılar Otomotiv Ltd. Şti
yetkilisi Burcu Çamlıca, Başaran otomotiv Tic.A.Ş. yetkilisi Aytekin Güven, Acarlar
Otomotiv Ltd. Şti. yetkilisi Hakan Acar, Renar Otomotiv Tic.Ltd.Şti. yetkilisi Efkan Kökten
ve Su otomotiv Tur. A.Ş. yetkilisinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan yapmıştır.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren
Arıcan, özellikle Babadağ’a yapılacak olan teleferik projesinin geldiği nokta ile bölge
turizmine getireceği çeşitliliğin yanında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Fethiye
İşletme Fakültesinin eğitim öğretime başlaması için yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgi
verdi.
İlçemize 4 yıllık fakülte açılması için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak ciddi katkı
sağladıklarını belirtirken, arazilerin bulunması, tahsisi gibi konular için ciddi şekilde
çalıştıklarını belirterek, şimdi de binaların yapılmasını sağlayarak fakültenin eğitim öğretime
açılması için çaba sarf ettiklerini dile getirmiştir. Fakültenin binalarının yapılması amacıyla
kurulan derneğin faaliyetleri yoğunlaştırılmıştır. Fakültenin yapılması için çeşitli bağışlar
gelmektedir. Bloklardan birinin yapımı Fethiye Belediyesi tarafından yapılacak olup, diğer
bloğun yapımı için Melsa'ya öneri götürmeyi planlamaktayız. Açılacak olan fakülte
bölgemize ekonomik katkının yanı sıra sosyal olarak da katkı sağlayacaktır.
Arıcan konuşmasında, toplantıyı otomotiv sektöründeki işletmelerden gelen istek nedeniyle
düzenlediklerini, sektör içindeki işletmelerin ortak sorunlara karşı ortak hareket etmesini
sağlamayı amaçladıklarını dile getirmiştir.
Renar Otomotiv Tic.Ltd.Şti. Yetkilisi Efkan Kökten;
Fethiye Çıraklık Eğitim Merkezi bünyesinde otomotiv sektöründe büyük ihtiyaç duyulan
motor bölümü açılması için çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar için Odamızdan da destek
bekliyoruz.
Başaran Otomotiv Tic.A.Ş. Yetkilisi Aytekin Güven;
Otomotiv Bayileri Toplantısı
20 Şubat 2013
Katılımcılar sektörün sorunları konusunda aşağıda belirtilen konuları ele almıştır:
Acarlar Otomotiv Ltd. Şti. yetkilisi Hakan Acar;
Bölgemizde otomotiv sektöründen en belli başlı sorun nitelikli iş gücü sorunudur. Bu sorunun
bertaraf edilmesi ile nitelikli işgücüne sahip kimselerle çalışacağız. Ancak bir türlü bu konuda
personel yetiştiremiyoruz.
Otomotiv sektöründe %30 oranında bir daralma var. Sektörün başarılı sayılabilmesi için çok
otomobil satması yeterli değil. Bununla beraber çalışan kitlede önemli. Bir başka konu ise
Fethiye'ye yatırım amacıyla gelen her türlü yatırımcıya destek olunması gerekiyor.
Bakırcılar Otomotiv Ltd. Şti Yetkilisi Burcu Çamlıca;
Otomobil sektörü 2011 yılında çok parlaktı ancak 2012-2013 yılları için maalesef bu ifadeyi
kullanmak oldukça zor. Turizmin ve tarımın desteklenmesi lazım ki otomobil sektörü de
harekete geçebilsin. Bununla beraber ayrıca otomobil fuarları düzenlenerek araçlarımızın
tanıtımlarını yapabilmeliyiz.
Toplantıda Fethiye’deki araçların sergilenebileceği showroom sayılarının arttırılması hatta
büyük bir alana showroom kurulmasının sektöre büyük katkı yapacağı vurgulandı.
Otomotiv bayileri aşağıda ana hatları sunulan sorunların giderilmesi halinde otomotiv
sektörünün bölgeye katma değerinin daha büyük olacağı konusunda görüş birliğine
varılmıştır.
 Nitelikli iş gücünün başta otomotiv sektörü olmak üzere tüm sektörlere sağlanması,
 Salı Pazarı Meydanında yapılan otomobil fuarının sağlıksız koşullarda
gerçekleştirilmiştir. Fuar alanının belirli bir standartta olmasının gerekmektedir. Fuar
alanının sadece otomotiv için değil diğer sektörlerinde kullanabileceği gibi olmalıdır.
Kapalı olarak yapılması istenen fuar alanının şehir merkezinde olmasa da mücavir alan
içinde olması yeterlidir.
 Fethiye ekonomisinin gelişmesi için öne çıkan tarım ve turizm sektörlerinin daha
iyileştirilmesi ve bunun sonucunun otomobil sektörüne de olumlu şekilde yansıması
olacaktır.
Sektör temsilcilerini bir araya getiren bu tarz toplantıların hem verimlilik arttırıcı önerilen
görüşülmesine hem de sektör mensuplarının birbirleri ile iletişimlerini arttırmalarına büyük
katkı sağladığı kanaatine varılmıştır.
20 Şubat 2013
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan tarafından katılımlarından dolayı sektör mensuplarına
teşekkür edilmiş ve toplantı kapanmıştır.
Otomotiv Bayileri Toplantısı

Benzer belgeler