ırca kayıtlı ıso 9001 baş tetkikçi eğitimi

Transkript

ırca kayıtlı ıso 9001 baş tetkikçi eğitimi
IRCA KAYITLI ISO 9001 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
(IRCA Sertifikasyon Numarası: A17027)
AMAÇ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun belgelendirme yapan tetkik kuruluşlarının
prensipleri ve tecrübeleri doğrultusunda katılımcıları bilgilendirmeye yönelik bir eğitimdir. Bunun
yanısıra tetkikçinin etkin değerlendirme yapabilmesi için gerekli olan tetkik teknikleri, analiz ve
özeleştiri yöntemiyle tetkik yeteneklerinin geliştirilebilmesini sağlamaktır.
İÇERİK
 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart





Maddeleri
Kalite Yönetimi Sistemi'nin Kurulması ve
Uygulanması Süreci
Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki
Tetkik Türleri ve Şekilleri
Tetkik Aşamaları ve Kapsamı




Tetkik Sırasında Gözönünde Tutulacak Hususlar
Tetkik İçin Gerekli Standartlar
Tetkikçi Özellikleri
Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik Edilenin
Sorumluluk ve Faaliyetleri
 Tetkik Planı ve Raporlanması
 Uygunsuzlukları Raporlama Teknikleri
 Örnek Tetkik Uygulamaları
ÖN KOŞUL
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak. Katılımcıların, IRCA kayıtlı
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi’ne katılmaları IRCA tarafından tavsiye edilmektedir.
SERTİFİKA
Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı
olanlara “IRCA Onaylı Başarı Sertifikası” verilecektir.
KAYIT
Bu eğitime, eğitim tarihinden en geç 15 gün önceden kayıt yapılması gerekmektedir.
GENEL BİLGİLER
Eğitim Tarihi: Eğitim programında belirtilmektedir.
Eğitim süresi: Eğitim programında belirtilmektedir.
Eğitim Yeri: İstanbul
Eğitim Bedeli: Eğitim programında belirtilmektedir.
Maksimum katılımcı sayısı: 20 Kişi
Yeterli katılım sağlanması durumunda İstanbul dışında da eğitim gerçekleştirilebilir. Lütfen İstanbul
dışındaki eğitimlerin tarih, fiyat ve yer bilgisi için temasa geçiniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Merkez: Gayrettepe Mah., Ayazmadere Cad., Pazar Sok., No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Beşiktaş,TR-34349 Istanbul,
Ankara Bürosu: Meşrutiyet Caddesi, No 12/7, Ankara
Tel: (90) 0312 419 36 00 Fax: (90) 0312 419 46 00 E-mail: [email protected],
Web Adres : www.tuv-turkey.com, www.tuev-nord.de
ED-006 R02

Benzer belgeler