SINIFLARIN HAFTALIK DERS PROGRAMI Pazartesi 1 2 3 4 5 6 7 8

Transkript

SINIFLARIN HAFTALIK DERS PROGRAMI Pazartesi 1 2 3 4 5 6 7 8
9-A1
9-B1
9-C1
9-D2
9-E2
9-F2
9-G3
9 H3
10-A1
10-B1
10-C2
10-D2
10-E3
10-F3
11-A1
11-B1
11-C2
11-D2
11-E3
11-F3
12-A1
12-B1
12-C2
12-D2
12-E3
12-F3
MUSTAFA AYTEN AYDIN LİSESİ - SINIFLARIN HAFTALIK DERS PROGRAMI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
KİM2 KİM2 FİZ2 FİZ2 İNG3 İNG3 DANL DANL HZMUHHZMUHRESMUZ
İNG3 TEDB TEDB S.KUR S.KUR DİN
BİLT1 MAT4 MAT4 COĞ2 COĞ2 BED BED BİY2 BİY2 TAR2 TAR2 REH1 SOSET1
PROJ1
UM.UY UM.UY LA.AT LA.AT ME.AL ME.AL HA.KA HA.KA EM.AC EM.AC AH.AK ME.AL B.TAŞ B.TAŞ A.AKM A.AKM A.AKM EN.TU A.GÜL A.GÜL ME.YO ME.YO Bİ.BE Bİ.BE Dİ.BA Dİ.BA AT.AC AT.AC DYIL HA.HA HA.KA
DİN
İNG3 RESMUZ
BİLT1 COĞ2 COĞ2 MAT4 MAT4 S.KUR S.KUR HZMUHHZMUHFİZ2 FİZ2 BED BED DANL DANL TEDB KİM2 KİM2 SAĞ PROJ1 REH1 BİY2 BİY2 GEO2 GEO2 TEDB TEDB SOSET1
A.AKM ME.AL AH.AK EN.TU ME.YO ME.YO GÖ.KA GÖ.KA A.AKM A.AKM EM.AC EM.AC LA.AT LA.AT Bİ.BE Bİ.BE HA.KA HA.KA B.TAŞ UM.UY UM.UY ŞB.ÖZ HA.KA A.AKM ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ Mİ.KA Mİ.KA B.TAŞ B.TAŞ HA.HA
MAT4 MAT4 BİLT1 TEDB HZMUHHZMUHBED BED İNG3 İNG3 FİZ2 FİZ2 GEO2 GEO2 COĞ2 COĞ2 BİY2 BİY2 MAT4 MAT4 RESMUZ
REH1 DİN
PROJ1 TAR2 TAR2 S.KUR S.KUR SAĞ DANL DANL
GÖ.KA GÖ.KA EN.TU DU YE EM.AC EM.AC Bİ.BE Bİ.BE ME.AL ME.AL LA.AT LA.AT GÖ.KA GÖ.KA ME.YO ME.YO Dİ.BA Dİ.BA GÖ.KA GÖ.KA AH.AK Dİ.BA A.AKM HA.KA AT.AC AT.AC A.AKM A.AKM Dİ.BA HA.KA HA.KA
MAT4 MAT4 PROJ2 PROJ2 REH1 TEDB SOSET2
DİN
İNG3 İNG3 BED BED BİLT1 DEİH MAT4 MAT4 COĞ2 COĞ2 TEDB TEDB GEO2 GEO2 DANL DANL KİM2 KİM2 RESMUZ
BİY2 BİY2 FİZ2 FİZ2
A.GÜL A.GÜL YU.UC YU.UC NE.ÖN NE.ÖN HA.HA A.AKM HYIL HYIL Bİ.BE Bİ.BE EN.TU AT.AC A.GÜL A.GÜL YU.KE YU.KE NE.ÖN NE.ÖN GÖ.KA GÖ.KA HA.KA HA.KA UM.UY UM.UY AH.AK ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ DYIL DYIL
DEİH TEDB TEDB İNG3 MAT4 MAT4 COĞ2 COĞ2 REH1 RESMUZ
BİLT1 DİN
KİM2 KİM2 DANL DANL BED BED FİZ2 FİZ2 PROJ2 PROJ2 TAR2 TAR2 SOSET2
SOSET2
BİY2 BİY2 İNGEDBSAĞ TEDB
AT.AC DU YE DU YE HYIL A.GÜL A.GÜL ME.YO ME.YO AT.AC AH.AK EN.TU A.AKM UM.UY UM.UY DU YE DU YE Bİ.BE Bİ.BE LA.AT LA.AT LA.AT LA.AT AT.AC AT.AC ER.ÖL ER.ÖL Dİ.BA Dİ.BA FA.YÜ Dİ.BA DU YE
BİLT1 REH1 MAT4 MAT4 FİZ2 FİZ2 PROJ2 PROJ2 BED BED TEDB TEDB İNG3 İNG3 SOSET2
SOSET2
DANL DANL DEİH RESMUZ
TAR2 TAR2 GEO2 GEO2 KİM2 KİM2 SAĞ MAT4 MAT4 TEDB DİN
EN.TU Mİ.KA GÖ.KA GÖ.KA DYIL DYIL AYYIL AYYIL Bİ.BE Bİ.BE DU YE DU YE HYIL HYIL AYYIL AYYIL DU YE DU YE AT.AC AH.AK AT.AC AT.AC Mİ.KA Mİ.KA F.AYA F.AYA ŞB.ÖZ GÖ.KA GÖ.KA DU YE A.AKM
RESMUZ
BİLT1 TAR2 TAR2 DİKHİT TEDB DİN
MAT4 ASTUZ MAT4 İNG3 SAĞ HZMUHHZMUHDANL DANL MAT4 MAT4 BİY2 BİY2 FİZ2 FİZ2 GEO2 GEO2 İNG3 İNG3 KİM2 KİM2 COĞ2 COĞ2 REH1
AH.AK EN.TU AT.AC AT.AC DU YE DU YE A.AKM A.GÜL DYIL A.GÜL HYIL Dİ.BA EM.AC EM.AC HA.KA HA.KA A.GÜL A.GÜL Dİ.BA Dİ.BA DYIL DYIL GÖ.KA GÖ.KA HYIL HYIL F.AYA F.AYA YU.KE YU.KE YU.KE
REH1 ASTUZ KİM2 KİM2 GEO2 GEO2 İNG3 İNG3 SAĞ TAR2 ULİLŞ ULİLŞ FİZ2 FİZ2 MAT4 MAT4 HZMUHHZMUHTEDB TAR2 BİLT1 DİN
COĞ2 COĞ2 BED BED TEDB TEDB DİKHİT MAT4 MAT4
ME.AL LA.AT F.AYA F.AYA Mİ.KA Mİ.KA ME.AL ME.AL Dİ.BA AT.AC AT.AC AT.AC DYIL DYIL GÖ.KA GÖ.KA OS.DE OS.DE DU YE AT.AC EN.TU A.AKM ME.YO ME.YO Bİ.BE Bİ.BE DU YE DU YE DU YE GÖ.KA GÖ.KA
GEO2 GEO2 KİM2 KİM2 TEDB DİN
TAR2 TAR2 BİY2 BİY2 İNG2 İNG2
FİZ2 FİZ2 SOSET1
BİLT1 MAT4 MAT4
RESMUZ
COĞ2 COĞ2 REH1 MAT4 MAT4
İ.KAL İ.KAL UM.UY UM.UY HA.KA A.AKM
HA.KA HA.KA ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ MN.KE MN.KE
LA.AT LA.AT UM.UY EN.TU VE.YI VE.YI
AH.AK YU.KE YU.KE MN.KE VE.YI VE.YI
MAT4 MAT4 COĞ2 COĞ2 TEDB RESMUZ
BİY2 BİY2 DİN
BİLT1 DANL DANL
KİM2 KİM2 TEDB TEDB GEO2 GEO2
FİZ2 FİZ2 REH1 SOSET1
TAR2 TAR2
G.KOR G.KOR YU.KE YU.KE H.EV AH.AK
ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ A.AKM EN.TU DU YE DU YE
UM.UY UM.UY H.EV H.EV İ.KAL İ.KAL
LA.AT LA.AT LA.AT UM.UY HA.KA HA.KA
TA2STA2
TA2STA2
BED BED BİLT1 TEDB
DA2SDA2
DA2SDA2
GEO2 GEO2 MAT4 MAT4
MAT4 MAT4 CO2SCO2
CO2SCO2
TA2STA2
TA2STA2
REH1 SOSET1
DA2SDA2
DA2SDA2
DİN
RESMUZ
HA.KA HA.KA Bİ.BE Bİ.BE EN.TU H.EV
HA.KA HA.KA İ.KAL İ.KAL VE.YI VE.YI
VE.YI VE.YI YU.KE YU.KE HA.KA HA.KA
İ.KAL DU YE HA.KA HA.KA A.AKM AH.AK
CO2SCO2
CO2SCO2
DA2SDA2
DA2SDA2
RESMUZ
SOSET1
CO2SCO2
CO2SCO2
İNG2 İNG2 TA2STA2
TA2STA2
REH1 TEDB TA2STA2
TA2STA2
MAT4 MAT4
DA2SDA2
DA2SDA2
TEDB TEDB BİLT1 DİN
YU.KE YU.KE HA.KA HA.KA AH.AK FA.YÜ
YU.KE YU.KE MN.KE MN.KE HA.KA HA.KA
G.KOR NE.ÖN HA.KA HA.KA Mİ.KA Mİ.KA
HA.KA HA.KA NE.ÖN NE.ÖN EN.TU A.AKM
CO2SCO2
CO2SCO2
TEDB TEDB TA2STA2
TA2STA2
MAT4 MAT4 CO2SCO2
CO2SCO2
REH1 DİN
TEDB RESMUZ
BİLT1 SOSET1
DA2SDA2
DA2SDA2
TA2STA2
TA2STA2
BED BED GEO2 GEO2
ES.ÖC ES.ÖC NE.ÖN NE.ÖN HA.KA HA.KA
İ.KAL İ.KAL ES.ÖC ES.ÖC ES.ÖC A.AKM
NE.ÖN AH.AK EN.TU YU.GÜ HA.KA HA.KA
HA.KA HA.KA Bİ.BE Bİ.BE İ.KAL İ.KAL
GEO1 ED3SED1
TA2STA2
TA2STA2
DA2SDA2
DA2SDA2
MATİNG
MATİNG
TA2STA2
TA2STA2
CO2SCO2
CO2SCO2
PSİİNGPSİİNGBED BED İNG2 İNG2
ED3SED1
DİN
BİLT1 RESMUZ
SOSET1
REH1
Mİ.KA NE.ÖN HA.KA HA.KA PGENÇPGENÇ
MN.KE MN.KE HA.KA HA.KA YU.KE YU.KE
MN.KE MN.KE Bİ.BE Bİ.BE MN.KE MN.KE
NE.ÖN A.AKM EN.TU AH.AK HA.HA PGENÇ
FEL
FEL
GEO2 GEO2 KİM4 KİM4
TEDB REH1 KİM4 KİM4 BED BED
RESMUZ
DİN
İNG2 İNG2 TEDB TEDB
MAT4 MAT4 DANL DANL FİZ2 FİZ2
AYYIL AYYIL Mİ.KA Mİ.KA UM.UY UM.UY
NE.ÖN HGÖK UM.UY UM.UY MU.ÜN MU.ÜN
AH.AK A.AKM ME.AL ME.AL NE.ÖN NE.ÖN
Mİ.KA Mİ.KA B.TAŞ B.TAŞ LA.AT LA.AT
KİM4 DİN
MAT4 MAT4 FİZ2 FİZ2
KİM4 KİM4 FEL
FEL
BİY2 BİY2
GEO2 GEO2 BED BED DANL DANL
TEDB TEDB MAT4 MAT4 RESMUZ
KİM4
F.AYA A.AKM VE.YI VE.YI LA.AT LA.AT
F.AYA F.AYA AYYIL AYYIL Dİ.BA Dİ.BA
Mİ.KA Mİ.KA MU.ÜN MU.ÜN B.TAŞ B.TAŞ
PGENÇPGENÇVE.YI VE.YI AH.AK F.AYA
ED3SED1
RESMUZ
DA2SDA2
DA2SDA2
MAT4 MAT4
FEL
FEL
TCİNK TCİNK DA2SDA2
DA2SDA2
GEO2 GEO2 MAT4 MAT4 SCOĞ2SCOĞ2
DİN
ED3SED1
İNG2 İNG2 BED BED
NE.ÖN AH.AK Sİ.TA Sİ.TA VE.YI VE.YI
AYYIL AYYIL YU.UC YU.UC Sİ.TA Sİ.TA
İ.KAL İ.KAL VE.YI VE.YI ES.ÖC ES.ÖC
A.AKM NE.ÖN ME.AL ME.AL MU.ÜN MU.ÜN
ED3SED1
ED3SED1
FEL
FEL
DİN
REH1
TCİNK TCİNK ED3SED1
RESMUZ
MAT4 MAT4
SCOĞ2SCOĞ2MAT4 MAT4 BED BED
DA2SDA2
DA2SDA2
GEO2 GEO2 ED3SED1
SOSET1
PGENÇPGENÇAYYIL AYYIL A.AKM HGÖK
YU.UC YU.UC PGENÇAH.AK İ.KAL İ.KAL
ES.ÖC ES.ÖC İ.KAL İ.KAL MU.ÜN MU.ÜN
Sİ.TA Sİ.TA İ.KAL İ.KAL PGENÇFA.YÜ
BED BED SOSET1
ED3SED1
FEL
FEL
ED3SED1
ED3SED1
DA2SDA2
DA2SDA2
TCİNK TCİNK
İNG2 İNG2 SOS DİN
STAR4 STAR4
DA2SDA2
DA2SDA2
STAR4 STAR4 SCOĞ4SCOĞ4
MUÜN2MUÜN2MUÜN2PGENÇAYYIL AYYIL
PGENÇPGENÇB.TAŞ B.TAŞ YU.UC YU.UC
ME.AL ME.AL YU.GÜ A.AKM ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ
B.TAŞ B.TAŞ ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ ME.YO ME.YO
TCİNK TCİNK ED3SED1
SOSET1
BED BED
SCOĞ4SCOĞ4STAR4 STAR4 FEL
FEL
DA2SDA2
DA2SDA2
SCOĞ4SCOĞ4DİN
RESMUZ
İNG2 İNG2 ED3SED1
ED3SED1
STAR4 STAR4
YU.UC YU.UC PGENÇMUÜN2MUÜN2MUÜN2
ES.ÖC ES.ÖC ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ AYYIL AYYIL
B.TAŞ B.TAŞ ES.ÖC ES.ÖC A.AKM AH.AK
ME.AL ME.AL PGENÇPGENÇÖN.ÖZ ÖN.ÖZ
TEDB KİM3 GEO2 GEO2 İNG2 İNG2
RESMUZ
FİZ3 MAT4 MAT4 DANL DANL
PROJ1 REH1 TRA BİY3 BİY3 DİN
BED BED FİZ3 FİZ3 TEDB TEDB
Sİ.TA F.AYA G.KOR G.KOR HYIL HYIL
AH.AK DYIL G.KOR G.KOR HA.KA HA.KA
DYIL ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ OS.DE
MU.ÜN MU.ÜN DYIL DYIL Sİ.TA Sİ.TA
MAT4 MAT4 FİZ3 DİN
KİM3 KİM3
BED BED REH1 SOSET1
TEDB TEDB
BİY3 PROJ1 FİZ3 FİZ3 DANL DANL
MAT4 MAT4 İNG2 İNG2 KİM3 TRA
VE.YI VE.YI DYIL OS.DE F.AYA F.AYA
MU.ÜN MU.ÜN HGÖK F.AYA PGENÇPGENÇ
ŞB.ÖZ DYIL DYIL DYIL DU YE DU YE
VE.YI VE.YI HYIL HYIL F.AYA ŞB.ÖZ
MAN MAN DA2SDA2
DA2SDA2
ED3SED1
ED3SED1
MAT4 MAT4 ED3SED1
TRA ÇTDT2 ÇTDT2
BED BED MAT4 MAT4 GEO2 GEO2
DİN
RESMUZ
SANTAR
SANTAR
İNG2 İNG2
YU.GÜ YU.GÜ H.EV H.EV Sİ.TA Sİ.TA
G.KOR G.KOR Sİ.TA MU.ÜN ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ
MU.ÜN MU.ÜN G.KOR G.KOR G.KOR G.KOR
OS.DE AH.AK ER.ÖL ER.ÖL MN.KE MN.KE
DİN
ED3SED1
MAN MAN MAT4 MAT4
ED3SED1
ED3SED1
TRA REH1 GEO2 GEO2
SANTAR
SANTAR
ÇTDT2 ÇTDT2 DA2SDA2
DA2SDA2
SCOĞ2SCOĞ2BED BED İNG2 İNG2
OS.DE Sİ.TA YU.GÜ YU.GÜ G.KOR G.KOR
Sİ.TA Sİ.TA MU.ÜN HYIL G.KOR G.KOR
ER.ÖL ER.ÖL ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ H.EV H.EV
ES.ÖC ES.ÖC MU.ÜN MU.ÜN HYIL HYIL
DA2SDA2
DA2SDA2
REH1 RESMUZ
SCOĞ4SCOĞ4
ÇTDT4 ÇTDT4 TRA ED3SED1
MAT2 MAT2
DA2SDA2
DA2SDA2
SANTAR
SANTAR
MAN MAN
İNG2 İNG2 ED3SED1
ED3SED1
SCOĞ4SCOĞ4
H.EV H.EV HGÖK AH.AK ES.ÖC ES.ÖC
ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ Dİ.BA Sİ.TA A.GÜL A.GÜL
H.EV H.EV ER.ÖL ER.ÖL YU.GÜ YU.GÜ
MN.KE MN.KE Sİ.TA Sİ.TA ES.ÖC ES.ÖC
BED BED SCOĞ4SCOĞ4MAN MAN
DA2SDA2
DA2SDA2
ED3SED1
ED3SED1
DİN
REH1
ÇTDT4 ÇTDT4 İNG2 İNG2 MAT2 MAT2
ÇTDT4 ÇTDT4 SCOĞ4SCOĞ4SANTAR
SANTAR
Bİ.BE Bİ.BE ES.ÖC ES.ÖC YU.GÜ YU.GÜ
B.TAŞ B.TAŞ NE.ÖN NE.ÖN OS.DE HGÖK
ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ MN.KE MN.KE A.GÜL A.GÜL
ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ ES.ÖC ES.ÖC ER.ÖL ER.ÖL
Cuma
1
2
3
4
5
6
7
TEDB SAĞ GEO2 GEO2 MAT4 MAT4
B.TAŞ Dİ.BA GÖ.KA GÖ.KA A.GÜL A.GÜL
MAT4 MAT4 İNG3 İNG3 TAR2 TAR2
GÖ.KA GÖ.KA ME.AL ME.AL AT.AC AT.AC
KİM2 KİM2 TEDB TEDB SOSET1
İNG3
F.AYA F.AYA DU YE DU YE HA.HA ME.AL
TAR2 TAR2 İNG3 SAĞ İNGEDBSOSET2
AT.AC AT.AC HYIL ŞB.ÖZ FA.YÜ HA.HA
GEO2 GEO2 MAT4 MAT4 İNG3 İNG3
A.GÜL A.GÜL A.GÜL A.GÜL HYIL HYIL
BİY2 BİY2 İNGEDBİNG3 COĞ2 COĞ2
ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ FA.YÜ HYIL ME.YO ME.YO
BED BED ULİLŞ ULİLŞ TEDB TEDB
Bİ.BE Bİ.BE AT.AC AT.AC DU YE DU YE
DANL DANL BİY2 BİY2 İNG3 RESMUZ
DU YE DU YE Dİ.BA Dİ.BA ME.AL AH.AK
TEDB TEDB DANL DANL BED BED
HA.KA HA.KA HA.KA HA.KA MU.ÜN MU.ÜN
BED BED MAT4 MAT4 İNG2 İNG2
MU.ÜN MU.ÜN G.KOR G.KOR MN.KE MN.KE
TEDB TEDB İNG2 İNG2 CO2SCO2
CO2SCO2
H.EV H.EV MN.KE MN.KE YU.KE YU.KE
GEO2 GEO2 BED BED MAT4 MAT4
İ.KAL İ.KAL Bİ.BE Bİ.BE Mİ.KA Mİ.KA
İNG2 İNG2 MAT4 MAT4 DA2SDA2
DA2SDA2
MN.KE MN.KE İ.KAL İ.KAL HA.KA HA.KA
ED3SED1
ED3SED1
CO2SCO2
CO2SCO2
DA2SDA2
DA2SDA2
NE.ÖN NE.ÖN YU.KE YU.KE PGENÇPGENÇ
MAT4 MAT4 TCİNK TCİNK BİY2 BİY2
Mİ.KA Mİ.KA YU.UC YU.UC Dİ.BA Dİ.BA
İNG2 İNG2 REH1 TEDB TCİNK TCİNK
HYIL HYIL F.AYA PGENÇYU.UC YU.UC
STAR2 STAR2 ED3SED1
ED3SED1
REH1 SOSET1
YU.UC YU.UC NE.ÖN NE.ÖN HGÖK FA.YÜ
İNG2 İNG2 STAR2 STAR2 DA2SDA2
DA2SDA2
ME.AL ME.AL ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ Sİ.TA Sİ.TA
REH1 ED3SED1
SCOĞ4SCOĞ4RESMUZ
SOS
ÖN.ÖZ PGENÇME.YO ME.YO AH.AK YU.GÜ
SOS SOS ED3SED1
DA2SDA2
DA2SDA2
REH1
YU.GÜ YU.GÜ PGENÇB.TAŞ B.TAŞ B.TAŞ
MAT4 MAT4 BİY3 SOSET1
KİM3 KİM3
G.KOR G.KOR ŞB.ÖZ F.AYA F.AYA F.AYA
TEDB RESMUZ
GEO2 GEO2 BİY3 BİY3
PGENÇAH.AK Mİ.KA Mİ.KA ŞB.ÖZ ŞB.ÖZ
SCOĞ2SCOĞ2ED3SED1
REH1 DA2SDA2
DA2SDA2
YU.KE YU.KE Sİ.TA Sİ.TA H.EV H.EV
RESMUZ
ED3SED1
DA2SDA2
DA2SDA2
MAT4 MAT4
AH.AK Sİ.TA H.EV H.EV G.KOR G.KOR
ED3SED1
DİN
BED BED ÇTDT4 ÇTDT4
Sİ.TA OS.DE MU.ÜN MU.ÜN ÖN.ÖZ ÖN.ÖZ
TRA DA2SDA2
DA2SDA2
RESMUZ
ED3SED1
ED3SED1
Dİ.BA B.TAŞ B.TAŞ AH.AK NE.ÖN NE.ÖN
8

Benzer belgeler

ATL-TL-EML Haftalık Ders Programı

ATL-TL-EML Haftalık Ders Programı MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI KAYSERİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Ders Saati : 36 Sınıf Öğretmeni : İFAKAT ÖZLEM KARACA

Detaylı

Sınıf Ders Programı - Ankara Atatürk Lisesi

Sınıf Ders Programı - Ankara Atatürk Lisesi T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ

Detaylı

10-A Ders Gün (1) (2) - DİYARBAKIR - YENİŞEHİR

10-A Ders Gün (1) (2) - DİYARBAKIR - YENİŞEHİR Adı Soyadı : DİLEK KARADUMAN Ders Gün

Detaylı