Amatör Denizci Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

Transkript

Amatör Denizci Belgesi Sıkça Sorulan Sorular
Amatör Denizci Belgesi Sıkça Sorulan Sorular
01. ADB nedir, neye yarar?
C) ADB, “Amatör Denizci Belgesi”nin kısaltmasıdır. Kişilerin denizde spor ve gezi amacıyla tekne kullanabilmek
için sahip olmaları gereken bir belgedir.
02. ADB almak için ne yapmalıyım?
C) Sınava girmelisiniz. Sınavlar UDHB tarafından yapılmaktadır.
03. ADB alabilmek için kaç yaşında olmak gerekir?
C) ADB alabilmek için adayın 14 yaşını tamamlamış olması gerekir. Aday, sınava velisi/vasisi tarafından örneğine
uygun düzenlenmiş noter onaylı “muvafakatname” ile girer. Yaşı 14–18 arasında olan kişi, ADB ile boyu 7
metreden kısa, sürati saate 7 deniz milinden (knot) az tekneleri kullanabilir.
04. ADB ile hangi tekneleri kullanabilirim?
C) Motor BG 10 ve daha fazla olan özel tekneleri ve Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette
bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatları kiracı sıfatıyla
kullanabilirsiniz. Motor BG 10’dan az olan özel tekneleri kullanmak için ADB gerekmez.
05. ADB ile yolcu motoru veya avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi kullanabilir miyim?
C) ADB ile ticaret amacıyla çalışan/çalıştırılan tekne kullanılamaz. Yolcu motoru ve avlanma ruhsatlı balıkçı
teknesi ticaret amacıyla kullanılan teknelerdir; bunları kullanabilmek için uygun “Gemiadamı Yeterlik Belgesi”
sahibi olmanız gerekir.
06. ADB sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?
C) En yakın Liman Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
07. ADB sınavlarını düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?
C) İnternet sitemizin ana sayfasında ilgili linkler verilmiştir.
08. ADB ile çalışabilir miyim?
C) Çalışamazsınız. ADB bir "Gemiadamı Yeterlik Belgesi" değildir. Denizde çalışmak için yapacağınız işe uygun
bir Gemiadamı Yeterlik Belgesi sahibi olmanız gerekir.
09. ADB ne süreyle geçerlidir?
C) ADB süresizdir. Ancak İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen amatör
denizcilerden, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık
yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.
10. Yeni tip ADB nedir?
C) Yeni tip ADB, kullanımı kolaylaştırmak için tasarlanmış kredi kartı boyutlarında olan ADB’dir. Sınavı
başaranlara bu belge verilmektedir.
11. Eski tip ADB yeni tip ADB ile değiştirilebilir mi?
C) Değiştirilebilir.
12. ADB alırken veya yenilerken nereye ne kadar harç ödenir?
C) ADB, yasa gereğince harca tabidir. Her yıl harç değeri değişmektedir.
13. KMT nedir? Almak zorunda mıyım?
C) KMT kısa mesafe telsiz kelimelerinin kısaltılmışıdır. Belgenin ülkemizdeki adı, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü
Yeterlik Belgesi’dir. Uluslararası mevzuatta adı SRC’dir (Short Range Certificate). Teknenizde bir VHF telsiz
cihazı varsa, bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olmanız gerekir.
14. KMT nasıl alınır.
C) KMT sınavla alınır. Sınavlar UDHB tarafından yapılacaktır.
15. KMT almak için kaç yaşında olmak gerekir?
C) KMT sınavına girecek adayın 17 yaşını tamamlamış olması gerekir. Aday sınavı başarsa da 18 yaşını
tamamlamadan belgesini alamaz.
16. KMT sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?
C) En yakın Liman Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
17. KMT hangi teknelerde geçerlidir?
C) KMT, SOLAS’a (Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi) tabi olmayan gemiler ile telsiz zabiti
bulundurmak zorunluğunda olmayan gemilerde geçerlidir. Özel tekneler SOLAS’a tabi değildirler.
18. KMT süreli bir belge midir?
C) KMT 5 yıl süreli bir belgedir. Süre sonunda sınavsız yenilenir.
19. Süresi geçmiş KMT belgemi de yenileyebilir miyim, tekrar sınava girmem gerekir mi?
C) Yenileyebilirsiniz. Tekrar sınava girmeniz gerekmez?
20. Süresi geçmiş “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” sahibiyim. Ne yapabilirim?
C) Bu belge artık geçerli değildir. Süresi geçmiş “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” yerine
sınavsız KMT belgesi alabilirsiniz. Aldığınız yere başvurmanız gerekir.
21. KMT sınavlarını düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?
C) İnternet sitemizde ana sayfada ilgili linkler verilmiştir.
22. KMT ile çalışabilir miyim?
C) SOLAS’a tabi olmayan ticaret gemilerinde ve yatlarda çalışabilirsiniz, ancak bir gemiadamı yeterliğine sahip
olmanız gerekir.
23. KMT alırken veya yenilerken nereye ne kadar harç ödenir?
C) KMT, yasa gereğince harca tabidir. Her yıl değişmektedir.
24. ÖTB nedir?
C) Özel Tekne Belgesi için kullanılan kısaltmadır.
25. Yeni mevzuata göre ÖTB hala geçerli midir?
C) Mevzuat yakın zaman önce değişmiştir. Konu, yayımlanacak yönetmelikle açıklığa kavuşacaktır.
26. Kullanılmış tekne alırken hangi belgelere gerek vardır?
C) Mevzuat yakın zaman önce değişmiştir. Konu, yayımlanacak yönetmelikle açıklığa kavuşacaktır, beklemek
gerekir.
27. Yeni olarak alacağım bir tekneyi hangi belgelerle özel tekne olarak nasıl kaydettirebilirim?
C) Yeni tekne alırken fatura ve CE uygunluk belgesine gerek vardır. Teknenin kaydı bu belgeler olmadan
yapılamaz. Tekneyi aldıktan sonra fatura ve CE belgesiyle Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü olan yerlerde
Bölge Müdürlüğü’ne, yoksa Liman Başkanlığına başvurulur. Konuyla ilgili mevzuat yakın zaman önce değişmiştir.
Konu, yayımlanacak yönetmelikle açıklığa kavuşacaktır, beklemek gerekir.
28. Teknemim hiç belgesi yok, ne yapabilirim?
C) ADF web sitesinin Güncel bölümünde yer alan “Belgesiz tekne sahiplerini sevindirecek bir düzenleme”
hakkında bilgilendirmeye göre hareket etmelisiniz.
29. Amatör balıkçılık yapmak istiyorum; belge gerekir mi, sınavı var mıdır?
C) Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) almanız önerilir. Bu belgeyi İl/İlçe Tarım Müdürlüğü
düzenler, bedelsizdir, sınavı yoktur.
30. Amatör olarak tuttuğum balıkları satabilir miyim?
C) Satamazsınız. Konuyla ilgili bilgi edinmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2 yılda bir yenilenen 2008/49
sayılı Tebliğini okumanız önerilir. Tebliğe web sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.
31. Amatör balıkçılığı düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?
C) ADF web sitesinin Mevzuat bölümünde “Amatör Balıkçılık Sirküleri” bağından veya Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı web sitesinde Koruma Genel Müdürlüğü bağından bulabilirsiniz.
32. Çevrimiçi ne demektir?
C) Çevrimiçi, internet ortamında online erişimi ifade eder.
33. Çevrimiçi sınav nerede ve nasıl yapılmaktadır?
C) Belirli Liman Başkanlıklarında.
34. Çevrimiçi başvuru için ne yapmalıyım?
C) İlgili linkler ana sayfamızda verilmiştir.
35. ÖTB’si olan teknelerde hangi emniyet teçhizatı bulunmalıdır?
C) ÖTB’si olan teknelerde bulundurulacak emniyet teçhizatı ÖTB’nin arka sayfasında yer alan listeden
öğrenilebilir. Aynı liste, ADF web sitesinde yayımlanmakta olan ve 25 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunan "Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirilmesi Ve Teçhizat Donatımına İlişkin Tebliğ" EK–4 içinde yer
almaktadır.
36. Yelken kullanmayı nereden öğrenebilirim?
C) Yelken kullanmayı ADF üyesi veya TYF’ye (Türkiye Yelken Federasyonu) federe en yakınınızdaki Yelken
ve/veya Yat Kulübünden, öğrenebilirsiniz.
37. Motorlu tekne kullanmayı nasıl ve nereden öğrenebilirim?
C) Motorlu tekne kullanmayı ADF üyesi veya TYF’ye (Türkiye Yelken Federasyonu) federe en yakınınızdaki
Yelken ve/veya Yat Kulübünden, öğrenebilirsiniz.
38. Patente nedir, hangi tip teknelerde kullanılır?
C) Patente, deniz ticaretinde izin belgesi anlamında kullanılan bir kelimedir. Bir ülke limanlarına başka ülke
limanlarından gelen bütün gemilerde (yatlar ve özel tekneler dâhil) bulaşıcı hastalık veya ölüm vakası olup
olmadığını araştıran doktor tarafından denetlemenin yapıldığı limana yolcu veya yük boşaltmak için verilen izin
veya belge için kullanılır.
39. Yurt dışına çıkarken tekneme patente almam gerekir mi?
C) Gerekmez ama önerilir. Bazen gidilen ülkede liman otoriteleri gelinen ülkeden çıkışta patente alınıp
alınmadığını (sağlık kontrolü yapılıp yapılmadığını) araştırmaktadırlar. Bu nedenle, özellikle çıkış ülkesinde kimi
salgın hastalık yaşanmışsa (örneğin kuş gribi) patente almak önerilmektedir.
40. Ülkemin karasularında gezerken tekneme patente almam gerekir mi?
C) Tekne bir "özel tekne" veya "özel yat" ise gerekmez. Tekne bir ticaret gemisi veya ticari kayıtlı tekne veya yat
ise gerekir. Bu ayırım teknenin kabotaj hakkında sahip olup olmadığıyla ilgilidir. Kabotaj hakkı bir ülkenin
karasuları içinde ticari amaçla seyretmek (limanlar arasında yolcu ve yük taşımak) hakkını ifade eder. Özel tekne
ve yatların böyle bir hakları olmadığı için patente almalarına gerek yoktur. Geçmiş yıllarda özel yatlardan da
patente (yıllık düzenlenen Gemi Sağlık Cüzdanı) aranırdı. Ancak 2006 yılının başlarından itibaren sorun çözüldü
ve özel tekneler olması gerektiği şekilde bu uygulama dışına çıkarıldılar.
41. Patente (sağlık işlemi) yaptırmadan limandan çıkmak ceza ödenmesini gerektirir mi?
C) Özel tekne ve yatların Türk karasularında seyretmeleri serbesttir, limandan ayrılırken patente almalarına veya
bir başka sağlık işlemi yaptırmalarına gerek yoktur. Ticaret gemileri (ticari tekne ve yatlar dâhil) limanlar arası
seferlerinde patente (sağlık kontrolü) yaptırmak zorundadırlar. Yaptırmamak ceza ödenmesini gerektirir.
42. Yurt dışından gelişte patente almam gerekir mi?
C) Yabancı bir limandan bir Türk limanına gelerek ülkemize giren her gemi (hangi bayrağı taşırsa taşısın, ticaret
gemisi, ticari tekne, ticari yat, özel tekne, özel yat olsun veya olmasın) sağlık kontrolü yaptırmakla yükümlüdür.
Ticaret gemilerine yapılan bu kontrol giriş limanından diğer bir limanımıza yapacağı seyahat için geçerlidir. Özel
teknelerde ise girişte yapılan kontrolden sonra başka limanlarımızda sağlık işlemi yapılmaz.
43. Ülkemizde deniz araçları için sağlık kontrolünü hangi makam yapar, nerededir?
C) Ülkemiz limanlarında sağlık kontrolü, Sağlık Bakanlığına bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün
Sağlık Merkezleri tarafından yapılır. Genel Müdürlük İstanbul’dadır. Sağlık merkezleri için halk ağzında kimi
zaman karantina bürosu, patente ofisi gibi yakıştırma adlar da kullanılır.
44. Spor ve gezi amacıyla kullanmak üzere bir tekne almak istersem ne kadar vergi öderim?
C) Spor ve gezi amaçlı yeni bir tekne almak isterseniz 30 Kasım 2009 tarihine kadar olan sürede sadece tekne
değerinin %1’i (yüzde bir) oranında KDV ödersiniz.
45. Teknem için MTV ödemek zorunda mıyım?
C) MTV, 30 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5897 sayılı yasa ile deniz araçlarından kaldırılmıştır. Bundan
böyle tekneniz için MTV ödemeyecek ancak teknenizin boyuna göre saptanmış harç ödeyeceksiniz. Yeni yasayla
gemi siciline kaydı zorunlu olan ticaret gemileri dışında kalan bütün tekneler için her yıl ruhsatname düzenlenmesi
ve harç tahsili öngörülmüştür. Gerek ruhsatname gerekse harçla ilgili bilgiye web sitemizin ana sayfasının Güncel
bölümünde bulacağınız bilgilendirmeden ulaşabilirsiniz.
46. TC Vatandaşı olmayanlar ADB alabilirler mi?
C) Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik
gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan
yabancı uyruklular, Sınav Rehberi'nde belirtilen şartları sağlamaları halinde ADB alabilirler.
Özetle söylemek gerekirse, KKTC vatandaşları hariç diğer yabancı uyrukluların ADB
alabilmeleri için, Türkiye'de oturma izni almış olmaları gerekmektedir.

Benzer belgeler

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı www.ubak.gov.tr web sitesinden bulabilirsiniz. 11. ADB ile denizde çalışabilir miyim? Ticari maskatlı çalışamazsınız. ADB bir “Gemiadamı Yeterlik Belgesi” değildir. Denizde çalışmak için yapacağını...

Detaylı