havuz seramikleri pool ceramıcs

Transkript

havuz seramikleri pool ceramıcs
HAVUZ SERAMİKLERİ
POOL CERAMICS
Havuz Tutamakları
Pool Handles
Kobalt ∙ Cobalt 20x25x0,8
Kobalt ∙ Cobalt 25x25x0,8
Tutamak ∙ Handle
RT2025K01
Tutamak ∙ Handle
RT2525K01
Büyük İç Köşe 1
Large Internal Corner 1
RT2025K02
Büyük İç Köşe 1
Large Internal Corner 1
RT2525K02
Büyük İç Köşe 2
Large Internal Corner 2
RT2025K03
Büyük İç Köşe 2
Large Internal Corner 2
RT2525K03
Büyük Dış Köşe 1
Large External Corner 1
RT2025K04
Büyük Dış Köşe 1
Large External Corner 1
RT2525K04
Büyük Dış Köşe 2
Large External Corner 2
RT2025K05
Büyük Dış Köşe 2
Large External Corner 2
RT2525K05
Havuzunuzdaki Işıltı
Modern Çizgisi, Kaliteli üretimi ve müşteri odaklı hizmet
anlayışı ile 1993 yılından beri ülkemizdeki örnek seramik
üreticilerinden olan Pera Seramik ,havuz ürünleri
markası Aqua Pera ‘yı yeniden sizlerle buluşturuyor.
Sınırlı miktarda ve yüksek kalitede üretim yapan Pera
Seramik dünyada ve ülkemizde yaşam standartlarının
yükselmesi ile talebi artan yüzme havuzu aksesuarları
pazarında da ürünlerini sizlerin beğenisine sunuyor.
Aqua Pera ile oluşturacağınız size özel mekanlarda
hayatın tadını çıkarın…
The Shining in your Pool
Pera Seramik, beeing a leader ceramic producer
in Turkey since 1993 by means of high quality
production,customer oriented service and modern
design concept, reintroduces its pool ceramics brand
“Aqua Pera” to you .
Pera Seramik ,operating production in limited quantity
with high quality in accordance with market needs ,
presents its pool ceramics to your appreciaiton .
Su Boşaltmalı Tutamak
Grooved Handle
RT2525K06
Enjoy your life with your pool...
3
Havuz Tutamakları
Pool Handles
Tırtıklı Kaymaz Karo
Ribbed Antislip Tiles
Kobalt ∙ Cobalt 12x25x1.5
Kobalt ∙ Cobalt 12x25x2
Kaymaz ∙ Antislip
RM1225K01
Büyük Dış Köşe 1 ∙ Large External 1
RT1225K04
Tutamak ∙ Handle
RT1225K01
Büyük İç Köşe 1 ∙ Large International 1
RM1225K02
Büyük İç Köşe 2 ∙ Large International 2
RM1225K03
Büyük Dış Köşe 2 ∙ Large External 2
RT1225K05
Küçük İç Köşe 1 ∙ Small International 1
RM1225K06
Küçük İç Köşe 2 ∙ Small International 2
RM1225K07
Büyük İç Köşe 1 ∙ Large International 1
RT1225K02
Büyük İç Köşe 2 ∙ Large International 2
RT1225K03
Yağmur Kanallı
Rain Canal
Yağmur Kanalı ∙ Rain Canal
Sırsız ∙ Unglazed
RY1225S01
Küçük Dış Köşe 1 ∙ Small External 1
RM1225K08
Su Boşaltmalı Tutamak
Grooved Handle
RT1225K10
Küçük Dış Köşe 2 ∙ Small External 2
RM1225K09
Büyük Dış Köşe 1 ∙ Large External 1
RM1225K04
Büyük Dış Köşe 2 ∙ Large External 2
RM1225K05
12x25x2
Küçük Köşe 1 ∙ Small Corner 1
RK1212S04
Küçük Köşe 2 ∙ Small Corner 2
RK1212S05
12x25x1.5
Karo ∙ Tile
RK1225S06
Büyük Köşe 1 ∙ Large Corner 1
RY1225S02
Büyük Köşe 2 ∙ Large Corner 2
RY1225S03
Büyük Köşe 1 ∙ Large Corner 1
RK1225S07
Delikli Yağmur Kanalı
Perforated Rain Canal
RY1225S06
Küçük Köşe 1 ∙ Small Corner 1
RK1212S09
Büyük Köşe 2 ∙ Large Corner 2
RK1225S08
Küçük Köşe 2 ∙ Small Corner 2
RK1212S10
4
5
Düz Fayanslar
Tiles
TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Spesifications
ÖZELLİKLER / CHARACTERICTICS
TEST STANDARDI
TEST STANDARD
GEREKLİ ŞARTLAR
NECESSARY REQUIREMENTS
AQUAPERA STANDARTLARI
AQUAPERA STANDARTS
BOYUT VE YÜZEY KALİTESİ / QUALITY OF DIMENSION AND SURFACE
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
12.5x25x0.8
Havuz Beyaz Karo
White Pool Tile
RP1225P01
Havuz Mavi Karo
Blue Pool Tile
RP1225P02
Havuz Kobalt Karo
Cobalt Pool Tile
RP1225P03
UZUNLUK, GENİŞLİK
LENGTH, WIDTH
Her bir karonun ortalama
boyutunun çalışma boyutundan
(W) sapması, %
Her bir karonun ortalama
boyutunun 10 deney
numunesinin boyut
ortalamasından sapması, %
Her bir karonun ortalama
boyutunun çalışma boyutundan
(W) sapması, %
Her bir karonun ortalama
boyutunun 10 deney
numunesinin boyut
ortalamasından sapması , %
KALINLIK
THICKHESS
Her bir karo kalınlık ortalamasının Her bir karo kalınlık ortalamasının
çalışma boyutundan sapması, % çalışma boyutundan sapması, %
YANAL YÜZEYLERİN
DÜZGÜNLÜĞÜ
STRAIGHTNESS OF
EDGESS
İlgili çalışma boyutuna göre
düzgünlükten en fazla sapma, %
İlgili çalışma boyutuna göre
düzgünlükten en fazla sapma, %
GÖNYEDEN SAPMA
RECTANGULARTY
İlgili çalışma boyutuna göre
gönyeden en fazla sapma
İlgili çalışma boyutuna göre
gönyeden en fazla sapma
YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ
SURFACE NEATNESS
a- Çalışma boyutundan
hesaplanan köşegene göre
merkez eğriliği
b- İlgili kenarın çalışma boyutuna
göre kenar eğriliği
c- Çalışma boyutundan
hesaplanan köşegene göre yüzey
çarpıklığı
a- Çalışma boyutundan
hesaplanan köşegene göre
merkez eğriliği
b- İlgili kenarın çalışma boyutuna
göre kenar eğriliği
c- Çalışma boyutundan
hesaplanan köşegene göre yüzey
çarpıklığı
YÜZEY KALİTESİ
SURFACE QUALITY
S ≤ 90
190 < S ≤ 410
410 < S
S ≤ 90
190 < S ≤ 410
410 < S
ISO 10545-2
±1,2
±0,75
±0,6
±1
±0,6
±0,5
ISO 10545-2
±0,75
±0,5
±0,5
±0,6
±0,4
±0,4
ISO 10545-2
±10
±5
±5
±8
±4
±4
ISO 10545-2
±0,75
±0,5
±0,5
±0,6
±0,4
±0,4
ISO 10545-2
±1
±0,6
±0,6
±0,9
±0,5
±0,5
ISO 10545-2
±1
±0,5
±0,5
±0,8
±0,4
±0,4
ISO 10545-2
±1
±0,5
±0,5
±0,8
±0,4
±0,4
ISO 10545-2
±1
±0,5
±0,5
±0,8
±0,4
±0,4
ISO 10545-2
Karoların %98’inde görünümü bozacak
gözle görülür kusur yoktur.
Karoların %97’sinde görünümü bozacak
gözle görülür kusur yoktur.
Visible defect distorting the appearence is Visible defect distorting the appearence is
not existed in %98 of the tiles
not existed in %97 of the tiles
FİZİKSEL ÖZELLİKLER / PHYSICAL FEATURES
WATER ABSORPTION %
SU EMME, %
KIRILMA DAYANIKLIĞI, N BREAKING STRENGTH, N
Kalınlığı ≥ 7,5 mm
Kalınlığı < 7,5 mm
Çıtalar
Joining Pieces
Dış Bükey Çıta
Convex Joining Piece
RC525K01
Kobalt ∙ Cobalt 5x25x1
5x5x1
Dış Bükey Köşe Dönüş
Convex Corner
RC0505K01
İç Bükey Çıta
Concave Joining Piece
RC525K02
PAKETLEME BİLGİLERİ / PACKING
ÜRÜN
6
KUTU
PALET
ÜRÜN KODU
EBAT
ADI
ADET
KG.
ADET
KG.
RT2525K01
25x25x2
TUTAMAK KOBALT
6
11,5
60
700
RT1225K01
12x25x2
TUTAMAK KOBALT
9
8,25
90
750
RM1225K01
12x25x1,5
PAHLI KAYMAZ KOBALT
13
11
90
990
RK1225S06
12x25x1,5
TIRTIKLI KARO
12
11
90
990
RY1225S01
12x25x2
YAĞMUR KANALI
10
9,75
90
890
RC525K01
5x25x1
DIŞ BÜKEY ÇITA
36
9
90
820
Thickness ≥ 7,5 mm
Thickness < 7,5 mm
BENDING STRENGTH,
EĞİLME DAYANIKLIĞI,
N/mm ²
N/mm ²
AŞINMA DAYANIKLILIĞI WEARING STRENGTH
Sırlı karolarda aşınma dayanıklılığı Sırlı karolarda aşınma dayanıklılığı
AŞINAN MİKTAR (mm ³)
QUANTITY OF WORN (mm ³)
Yer kapsamasında kullanılacak
sırlı karolardaki yüzey aşınma
dayanıklılığı
Deep wearing strength of glazed
tiles
LİNEER ISIL GENLEŞME
KATSAYISI
ISI ŞOKUNA DAYANIKLILIK
ÇATLAMAYA DAYANIKLILIĞI
Sırlı Karolar
DONA KARŞI
DAYANIKLILIK
LINEER COEFFICIENT OF
THERMAL EXPANSION
THERMAL SHOCH STRENGTH
CRACKING STRENGTH
Glazed Tiles
FROST RESISTANCE
ISO 10545-3
E ≤ 0,5
0,16
ISO 10545-4
ISO 10545-4
En az 1300 / Minimum 1300
En az 700 / Minimum 700
1300
700
ISO 10545-4
En az 35 / Minimum 35
43
ISO 10545-6
En fazla 175 mm ³ / Maximum 175 mm ³
95,8
ISO 10545-7
Gereklidir / Required
Çevrim Sayısı: 1500 Sınıf 3
Number of Cycles: 1500 Class 3
ISO 10545-8
< 9x10-6 K - 1
< 9-7 x10-6 K - 1
ISO 10545-9
Gereklidir / Required
Dayanıklıdır / Hard-wearing
ISO 10545-11
Gereklidir / Required
Dayanıklıdır / Hard-wearing
ISO 10545-12
Gereklidir / Required
Dayanıklıdır / Hard-wearing
Sırlı Karolar: İmalatçı tarafından beyan edilir
Sırsız Karolar: İmalatçı tarafından beyan edilir
Sırlı Karolar: GLA
Sırsız Karolar: ULA
Glazed Tiles; are stated bye the manufacurer
Unglazed Tiles; are stated bye the manufacurer
Glazed Tiles: GLA
Unglazed Tiles: ULA
Sırlı Karolar: En az Sınıf 3
Glazed Tiles: At least Class 3
Sırlı Karolar: Sınıf 5
Glazed Tiles: Class 5
Sırlı Karolar: En Az GB
Sırsız Karolar: En Az UB
Sırlı Karolar: GA
Sırsız Karolar: UA
Glazed Tiles; at the least class GB
Unglazed Tiles; at te least UB
Glazed Tiles: GA
Unglazed Tiles: UA
Kurşun / Lead: <0,8 mg/dm²
Kadmiyum / Cadmium: <0,07 mg/dm²
Kurşun / Lead: <0,1 mg/dm²
Kadmiyum / Cadmium: <0,01 mg/dm²
KİMYASAL ÖZELLİKLER / CHEMICAL FEATURES
DÜŞÜK DERİŞİMLİ
ASİT VE ALKALİYE
DAYANIKLIK
LEKELENMEYE
DAYANIKLILIK
EVLERDE KULLANILAN
TEMİZLİK MALZEMELERİNE
VE YÜZME HAVUZU SUYU
TUZLARINA DAYANIKLILIK
AÇIĞA ÇIKAN KURŞUN
VE KADMİYUM
UV IŞINLARINDAN
SONRA RENK DEĞİŞİMİ
RESISTANCE TO LOW
CONCENTRATED ACID AND
ALCALI
ISO 10545-13
STAIN RESESTANCE
ISO 10545-14
RESISTANCE TO HOME
CLEANING MATERIALS AND
SWIMMING POOL SALTS
RELEASED LEAD AND
CADMIUM
COLOR CHANGE AFTER UV
RAYS
ISO 10545-13
ISO 10545-15
Değişmez / Stable
0212 356 49 99
Merkez / Head Office:
Güzelyurt Mah. Yıldırım Beyazıt Cad.
Mor Menekşe Sitesi A1 Blok D:5
Yakuplu - Esenyurt / İstanbul
Tel (pbx): +90 (212) 854 10 42
Faks: +90 (212) 854 10 45
Fabrika / Factory:
Etili Köyü 17420 Çan / Çanakkale
Tel (pbx): +90 (286) 423 26 00
Faks: +90 (286) 423 26 06
www.peraseramik.com
[email protected]

Benzer belgeler