kış müzayedesi

Transkript

kış müzayedesi
&
KIŞ MÜZAYEDESİ
Türk Klasik ve Modern Resim, Heykel Müzayedesi
27 Kasım 2010 Cumartesi Saat: 15.00
POINT HOTEL BARBAROS
Esentepe Yıldız Posta Cad. No: 29 Şişli - İstanbul
Tel: 0212 337 30 00
Müzayedeyi Canlı İzlemek İçin
www.artpointgallery.com
ONUR SOYSALAN
YÖNETİMİNDE
Müzayede Yönetimi
Onur Soysalan
[email protected]
Genel
Koordinatör
Gökçer Berke
Finans
N.Yaprak Soysalan
[email protected]
Müzayede
Koordinatörü
Adnan Ege Kutay
[email protected]
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SANAT YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Paris Ofisi
Cezara Kolesnic
[email protected]
Sanat
Danışmanı
Agop Egoyan
Grafik & Tasarım
Kartal Özoğlu
Ulaşım - Nakliye
İsmail Keskin
Basın ve Halkla İlişkiler
Koray Darga
Eski Yazılar
Budak Kayabek
Ruhi Okuş
Katkıda Bulunanlar
Enes Yerli
Selin Aydın
Bilnet Matbaacılık
Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.
[email protected]
0216 444 44 03
Fotoğraflar
Murat Ertürk
Batu Duru
Mehmet Üstünipek
Tayfun Poyraz
Murat Taşkın
Süeda Ergen
Pelin Dokumacı
Mehveş Keskin
Zeynep Keskin
Levent Kabarık
Efecan Kalafatoğlu
Ön Kapak
Burhan Uygur (115)
Arka Kapak
Komet (219)
Ya Nasip, Ya Rızık
[email protected]
Avukat
Av. Ünsal Piroğlu
Av. Cem Karatün
ESER TANITIM GÜNLERİ
22 Kasım - 26 Kasım 2010
Saat: 10.00 / 20.00
[email protected]
Eser Kabul -Teslim
ve Lojistik
Hüsnü Malkoç
Mali İşler
Ergun Tamur
Selahattin Çitiloğlu
MÜZAYEDE ANINDA
Tel: 0212 337 30 94
“Gel, ey denizin nazlı kızı”
MÜZAYEDEYE KATILIM İÇİN
Gsm: 0532 246 48 82
Gsm: 0533 439 54 95
MÜZAYEDE KOŞULLARI
1- Şirketimiz satıcı için bir aracıdır.
2- Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununa göre Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
Arkeoloji Müzesi Uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerekli görünenlere belge verilmektedir.
3- Şirketimizce satışa sunulan eserler müzayededen önce teşhir edilmektedir. Alıcının, müzayede öncesi malları incelediği ve kontrol
ettirdiği kabul edilir. Müzayedede bulunan eserler “HALİYLE” satışa sunulur. Eserlerin yanına “ HALİYLE” yazmak zorunluluğu yoktur.
4- Müzayedede satışa sunulan eserlerin; Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu
değildir. Ancak bir resmin rantuale olması veya bir heykelin kırılarak tamir edilmesi durumunda şirketimiz, müzayede katalogunda bunu
belirtecektir.
5- ŞİRKETİMİZ, SATIŞA SUNDUĞU TÜRK RESSAMLARINA AİT ESERLERİN OTANTİKLİĞİNİ GARANTİ EDER. Bu garanti malın
teslimine kadar geçerlidir. Malın tesliminden sonra eserde herhangi kusur itirazında bulunamaz.
6- Müzayedemizdeki tüm eserlerin muhammen bedelleri vardır. Satış bu bedeli bulduğu takdirde gerçekleşir. Satış bayrak kaldırmak
suretiyle yapılır, başka yöntemler dikkate alınmaz. Alıcının müzayedede bulunması uygun olup, müzayedeye telefonla katılmak veya
istediği eseri önceden rezerve ettirebilmek için alıcının firmamıza özel bir “REZERVE SÖZLEŞMESİ” imzalaması gerekli ve mecburidir.
Bayrak kaldıran alıcılar aşağıdaki artırım oranlarını kabul etmiş sayılırlar. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışı ifade ettiğini
belirleme ve bu değerleri de değiştirme yetkisi şirketimize aittir.
7- Alıcı, müzayedede satın aldığı eserlere bedellerini, çekiç fiyatı üzerinden %7 şirketimizin komisyonunu, %18 KDV’ sini ve komisyon
KDV.’si ile birlikte tamamını satıştan sonraki 7 gün içinde peşin olarak ödemek zorundadır. Fatura bedelinin tamamını ödemezse mal
alıcıya teslim edilmez ve firmamız herhangi bir ihtara gerek kalmadan dilerse satış akdini fese ve uğradığı zararını ve masraflarını ticari
faiz ile birlikte tahsile, dilerse fatura bedelinin tamamını, fatura tarihinden itibaren aylık %5 temerrüt faizi ve masraflarıyla birlikte talep ve
derhal kanuni takibat yapabilecektir. Ödeme çek ile yapıldığı takdirde, çek tahsil edilmeden mal alıcıya teslim edilemez. Koşullarımızda
belirtilen ödeme süresinden sonra teslim alınan riskinden firmamız sorunlu değildir. Malın teslim yeri firmamız adresidir.
8- Satılan tüm eserlere fatura verilir. Faturalar müzayede katılım sözleşmesindeki isim, adres ve bayrak no.su bilgilere göre kesilir.
Adres değişikliği firmamıza bildirilmediği takdirde müzayede katılım sözleşmesinde ki adrese yapılan tebligatlar ve işlemler geçerlidir.
9- Şirketimiz müzayedeye dilediği kişileri kabul etmemek veya satış yapmamak, müzayedeye koyduğu malı geri çekmek, başka
mallarla birlikte satmak, birbirinden ayırmak veya satışı reddetmek, katalog sıra no.sunu izlememek, artırım oranlarına uymamak
yetkisine sahiptir.
10-Müzayedeye sözleşmesini imzalayan ve katılan her kişi ya da kuruluş yukarıda ki koşulları peşinen kabul ve taahhüt etmiş demektir.
11- Müzayedeye katılara 8.000 TL ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik
tespiti yapılacaktır.
12-Kimlik tespiti yaptırarak bayrak kartını imzalayan ve bu suretle müzayedeye katılmış olan her kişi yukarıda ki koşulları peşinen kabul
etmiş sayılır.
13-Müzayede’de satışa sunulan eserlerin katalog değeri eserin gerçek değeri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.
14-Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk
eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.
15-Katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır.
16-Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf ArtPoint Gallery & Müzayede’nin yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle
yayınlanamaz.
Aldığınız eserlerin size mutluluk getirmesi dileğiyle.
5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 45. Maddesine göre bu kanun kapsamına giren eserlerle ilgili olarak 1 ay içerisinde
bir önceki satış bedelini gösteren belgeyi şirketimize ibraz etmeniz halinde tüm yasal haklarınızın gözetilmesi konusunda şirketimiz
yardımcı olacaktır.
“Tüm Kredi Kartları Geçerlidir”
1. MEHMET ARPACIK (d.1936 Bartın/Arpacık
TARLADA ÇALIŞANLAR
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
39x90 cm
500 TL
2
1
2. SAİM DURSUN (d.1959 Elazığ
HASAT
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
35x45 cm
600 TL
•7
ART POINT
3. IŞIL ÖZIŞIK (d.1939 Kırklareli
SOKAK
İmzalı,
Kağıt üzerine sulu boya
47x31 cm
900 TL
4
3
4. ŞERİF RENKGÖRÜR
(d.1887 - ö.18.01.1947 Ankara)
İSTANBUL
İmzalı, 1932
Kağıt üzerine sulu boya
40x26,5 cm
750 TL
8•ART POINT
5
5. ÜMMET KARACA (d.1956 Gürcistan/Tiflis
CİHANGİR’DEN
İmzalı, 1999
Tuval üzerine yağlı boya
42,5x57 cm
1.250 TL
•9
ART POINT
6
10•ART POINT
6. KADRİ AYTOLON (d.1878 İstanbul - ö.1957 İstanbul)
RUMELİ HİSARI
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya
20x30 cm
1.100 TL
7. CAHİT GÜRAYDIN
PEYZAJ
İmzalı, 1996
Prestuval üzerine yağlı boya
35x30 cm
900 TL
8. MUHTAR AYKIN
(d.1911 Yunanistan/Serez - ö.1976)
İSTANBUL BOĞAZI
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya, kartona marufle
19x27 cm
1.200 TL
7
8
•11
ART POINT
9. EKREM KAHRAMAN
(d.1948 Tarsus
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1989
Tuval üzerine yağlı boya
60x60 cm
2.250 TL
9
10
10. EKREM KAHRAMAN
(d.1948 Tarsus
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1989
Tuval üzerine yağlı boya
39x39 cm
1.500 TL
12•ART POINT
11
11. HASAN KAVRUK (d.Mart 1919 Antalya - ö.2007 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Duralit üzerine yağlı boya
66x36 cm
800 TL
•13
ART POINT
12. TURGUT ATALAY
(d.1918 Konya - ö.2003 İstanbul)
NATÜRMORT
İmzalı, 1989
Prestuval üzerine yağlı boya
50x40 cm
800 TL
13. TURGUT ATALAY
(d.1918 Konya - ö.2003 İstanbul)
NATÜRMORT
İmzalı, 1981
Tuval üzerine yağlı boya
40x50 cm
1.000 TL
12
13
14•ART POINT
14. HASAN TAŞDEMİR (d.1949 Azerbeycan/Bakü
MANOLYALAR
İmzalı, 2002
Tuval üzerine yağlı boya
70x90 cm
600 TL
14
•15
ART POINT
15. BARIŞ SARIBAŞ (d.1979 İzmir
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2005
Tuval üzerine yağlı boya
40x40 cm
750 TL
15
16•ART POINT
16. BARIŞ SARIBAŞ
(d.1979 İzmir
SONSUZLUK
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
60x80 cm
4.000 TL
16
17. FARUK YAZICILAR (d.1977 Sivas
MELANKOLİ
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
100x70 cm
1.000 TL
18
17
18. SERDAR ŞENCAN (d.1960 İstanbul
TUTUNAMAYANLAR
İmzalı, 2001
Tuval üzerine yağlı boya
86x46 cm
750 TL
•17
ART POINT
19
19. ADNAN TURANİ (d.1925 İstanbul
KEMANCI
İmzalı, 2008
Karton üzerine yağlı boya
50x70 cm
2.500 TL
20
18•ART POINT
20. ADNAN TURANİ
(d.1925 İstanbul
NÜ
İmzalı, 2009
Karton üzerine yağlı boya
50x70 cm
2.500 TL
21. MUSTAFA AYAZ
(d.1938 Trabzon
DANS EDENLER
İmzalı, 2007
Karton üzerine yağlı boya
33x34 cm
1.700 TL
21
22
22. MUSTAFA AYAZ
(d.1938 Trabzon
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 1997
Karton üzerine yağlı boya
33x35 cm
2.250 TL
•19
ART POINT
23. HAKAN ESMER (d.1973 Trabzon
ALIŞVERİŞ
İmzalı, 2009
Tuval üzerine akrilik boya
90x60 cm
2.000 TL
24
23
24. HAKAN ESMER
(d.1973 Trabzon
ALIŞVERİŞ
İmzalı, 2009
Tuval üzerine akrilik boya
90x60 cm
2.000 TL
20•ART POINT
25. GAZİ SANSOY (d.1968 İstanbul
VANMEER
İmzalı, 2005
Mdf üzerine karışık teknik
90x100 cm
1.500 TL
26
25
26. GAZİ SANSOY
(d.1968 İstanbul
PORTRELER
İmzalı, 2005
Mdf üzerine karışık teknik
90x90 cm
1.500 TL
•21
ART POINT
27
27. ADİL SALİH (d.27.01.1965 Trabzon
TAZE BAHARDA ÇOCUKLAR
İmzalı, 2002
Tuval üzerine yağlı boya
73x93 cm
1.500 TL
28. YAŞAR ALİ GÜNEŞ
(d.1956 Bulgaristan
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1991
Tuval üzerine yağlı boya
60x70 cm
1.000 TL
22•ART POINT
28
29. YUSUF ZİYA AYGEN (d.1968 Çankırı
KOZMİK KADINLAR
İmzalı, 2009
Tuval üzerine yağlı boya
80x110 cm
1.600 TL
29
•23
ART POINT
30. TEMUR KÖRAN
(d.1960 Şanlıurfa
HAMİLE
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
40x40 cm
2.500 TL
EVİN SANAT GALERİSİ “TEMUR
KÖRAN” Resim Sertifikası Kayıt No.0242
31. TEMUR KÖRAN
(d.1960 Şanlıurfa
HAMİLE
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
40x40 cm
2.500 TL
30
EVİN SANAT GALERİSİ “TEMUR KÖRAN” Resim
Sertifikası Kayıt No.0243
31
24•ART POINT
32
32. TEMUR KÖRAN (d.1960 Şanlıurfa
PORTRE
İmzalı, 2000
Tuval üzerine akrilik boya
25x20 cm
1.000 TL
Bu eser EVİN SANAT GALERİSİ “TEMUR KÖRAN” Ekim 2001 kitabının 152.
sayfasında yer almaktadır.
•25
ART POINT
33
34
33. HOCA ALİ RIZA
(d.1858 Üsküdar - ö.1930 Üsküdar)
EFE
İmzalı,
Kağıt üzerine karakalem
18x11 cm
1.250 TL
34. HOCA ALİ RIZA
(d.1858 Üsküdar - ö.1930 Üsküdar)
HASIRLI TABURE - GECE SÜRAHİSİ
İmzalı,
Kağıt üzerine karakalem
17x20,5 cm
1.250 TL
35
35. HOCA ALİ RIZA (d.1858 Üsküdar - ö.1930 Üsküdar)
PEYZAJ
İmzalı,
Kağıt üzerine karakalem
13x21 cm
Eski “KEMAL ERHAN” koleksiyonu
1.250 TL
26•ART POINT
36
36. HOCA ALİ RIZA (d.1858 İstanbul/Üsküdar - ö.1930 İstanbul/Üsküdar)
TAŞ BASKI DEFTERİ
İmzalı, 1929
Kağıt üzerine taş baskı “9 Adet”
28,5x20,5 cm
700 TL
Mekteb-i Rüştiye-i Askeriye-i 2.Senesine Mahsus “Kaymakam” Ali Rıza
(Mekteb-i Bahriye’de tab olunmuştur.) 1329 - 1913 Fiyatı 3 Guruş
•27
ART POINT
37
28•ART POINT
37. EŞREF ÜREN (d.1897 İstanbul - ö.20.11.1984 Ankara)
ANKARA’DA KIŞ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya, duralite marufle
22x29 cm
1.500 TL
38. ŞEREF AKDİK
(d.12.05.1899 İstanbul/Fatih - ö.20.06.1972 İstanbul)
KURBAĞALIDERE
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya
23x33 cm
1.500 TL
38
•29
ART POINT
39. MUZAFFER AKYOL (d.30.10.1946 Trabzon
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 1981
Kağıt üzerine karışık teknik
34x25 cm
1.000 TL
40
39
40. MUSTAFA ÖZEL (d.1961 Yenipazar
EGON SCHIELE’DEN
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
80x80 cm
2.500 TL
30•ART POINT
41. ALİ CANDAŞ
(d.1940 Trabzon
NÜ
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
45x45 cm
1.100 TL
42
41
42. KOMET (d.1942 Çorum
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 1997
Kağıt üzerine sulu boya
22x14 cm
900 TL
•31
ART POINT
43. TANJU DEMİRCİ
(d.1961 Edirne/Keşan
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2008
Tuval üzerine akrilik boya
100x100 cm
1.200 TL
44
43
44. TANJU DEMİRCİ
(d.1961 Edirne/Keşan
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2001
Tuval üzerine yağlı boya
150x129 cm
4.500 TL
32•ART POINT
45
45. TAYFUR SANLIMAN (d.1930 Adana
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1979
Tuval üzerine yağlı boya
47x46 cm
900 TL
•33
ART POINT
46
34•ART POINT
46. ÇAĞATAY ODABAŞ (d.1980 İstanbul
SOYUT TASARIM
İmzalı, 2003
Tuval üzerine akrilik boya
60x60 cm
2.000 TL
47
47. ENİS AKTAŞ (d.1956 Ankara
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
145x120 cm
2.750 TL
•35
ART POINT
48. SELAHATTİN YILDIRIM
(d.1960 Sivas
NÜ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
100x80 cm
2.500 TL
49. SELAHATTİN YILDIRIM
(d.1960 Sivas
DÜŞÜŞ
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
120x100 cm
2.500 TL
Bu eser BİLİM SANAT GALERİSİ
“SELAHATTİN YILDIRIM” Şubat 2001 kitabının
100. sayfasında yer almaktadır.
48
49
36•ART POINT
50
50. ŞAHİN PAKSOY (d.1952 Adana/Ceyhan
AYNALI KADIN
İmzalı, 80’li yıllar
Tuval üzerine yağlı boya
80x110 cm
4.500 TL
•37
ART POINT
51. MUSTAFA HORASAN (d.1965 Aydın/Karacasu
PORTRE
İmzalı, 1997
Kağıt üzerine sulu boya
43x30 cm
750 TL
52
51
52. MUSTAFA HORASAN (d.1965 Aydın/Karacasu
İSTİLA
İmzalı, 2005
Kağıt üzerine karışık teknik
30,3x20,3 cm
900 TL
EVİN SANAT GALERİSİ “MUSTAFA HORASAN” resim
sertifikası bulunmaktadır (0053).
EVİN SANAT GALERİSİ “HORASAN İSTİLA” kitabının
30. sayfasında yer almaktadır.
38•ART POINT
53
53. NEŞ’E ERDOK (d.1940 İstanbul/Üsküdar
PORTRE
İmzalı, 2005
Kağıt üzerine karışık teknik
45,5x34 cm
3.500 TL
EVİN SANAT GALERİSİ “NEŞE ERDOK” resim sertifikası
bulunmaktadır (0036).
•39
ART POINT
54. İSMAİL ATEŞ (d.1960 Kars
EVREN TASARIMI
İmzalı, 1998
Tuval üzerine akrilik boya
160x130 cm
2.500 TL
54
55
55. İSMAİL ATEŞ
(d.1960 Kars
EVREN TASARIMI
İmzalı, 1998
Tuval üzerine akrilik boya
164x130 cm
2.500 TL
40•ART POINT
56
56. AHMET GÜNEŞTEKİN
(d.1966 Batman
PANDORA
İmzalı, Aralık 2008
Tuval üzerine yağlı boya
149x80 cm
12.000 TL
•41
ART POINT
57. İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU (d.1952 Çorum
ELLER
İmzalı, 2001
Tuval üzerine yağlı boya
121x110 cm
2.000 TL
58. MUSTAFA SALİM AKTUĞ (d.1961 Trabzon
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
115x145 cm
2.000 TL
57
58
42•ART POINT
59. BİLAL ERDOĞAN
(d.1944 - ö.09.04.1999 İzmir)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1994
Tuval üzerine yağlı boya
120x145 cm
3.500 TL
59
60
60. BAHAR KOCAMAN (d.1961 Edirne
DÖNÜŞÜM
İmzalı, 2008
Tuval üzerine karışık teknik
116x89 cm
4.000 TL
Bu eser NAZIM HİKMET VAKFI “BAHAR
KOCAMAN” kitabının 20. sayfasında yer
almaktadır.
RH+ YAYINLARI “BAHAR KOCAMAN”
kitabının 244. sayfasında yer almaktadır.
•43
ART POINT
61
44•ART POINT
61. SELÇUK TOGUL (d.1952 İstanbul
EV HALİ
İmzalı, 2010
Tuval üzerine yağlı boya
34x47 cm
3.500 TL
62
62. BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960 Konya/Beyşehir
SOKAK ve EVLER
İmzalı, 1993
Tuval üzerine yağlı boya
60x85,5 cm
1.750 TL
•45
ART POINT
63. İPEK KURŞUNCU (d.1984 İstanbul
GÖZLERİM
İmzalı, 2008
Tuval üzerine yağlı boya
70x100 cm
2.000 TL
64. SELAHATTİN AYDIN
(d.1964 Balıkesir/Bandırma
BEKLEYİŞ
İmzasız
Tuval üzerine yağlı boya
40x60 cm
500 TL
46•ART POINT
63
64
65
66
65. NEBAHAT KARYAĞDI (d.1983 Antalya
HAPPY BIRTHDAY
İmzalı, 2010
Tuval üzerine yağlı boya
160x130 cm
700 TL
66. ÖZGÜR KORKMAZGİL (d.1968 Mersin
OYUNCAK AYIM
İmzalı, 2005
Tuval üzerine yağlı boya
100x80 cm
2.250 TL
•47
ART POINT
67. FATİH URUNÇ (d.1966 Ankara
ALO FAKUT
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
143x155 cm
900 TL
67
68
68. FATİH URUNÇ (d.1966 Ankara
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2010
Tuval üzerine yağlı boya
106x97 cm
1.500 TL
48•ART POINT
69. MUSTAFA AYAZ (d.1938 Trabzon
KIRMIZI ÇORAPLI BAYAN
İmzalı, 2008
Karton üzerine yağlı boya
33x35 cm
2.250 TL
69
70
70. MUSTAFA AYAZ (d.1938 Trabzon
KIRMIZI KEMAN
İmzalı, 2005
Karton üzerine yağlı boya
33x35 cm
2.250 TL
•49
ART POINT
71. HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946 Bayburt
ŞAMAN
İmzalı, 2008
Tuval üzerine karışık teknik
120x100 cm
4.000 TL
72
71
72. HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946 Bayburt
FATİMA’NIN ELİ
İmzalı, 2008
Tuval üzerine yağlı boya
15x15 cm
900 TL
50•ART POINT
73. ADNAN TURANİ (d.1925 İstanbul
NÜ
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
30x30 cm
2.000 TL
73
•51
ART POINT
74. ALİ DEMİR (d.1931 Kayseri
ANADOLU RESMİ
İmzalı, 1975
Prestuval üzerine yağlı boya
40x16,5 cm
2.750 TL
34. Sergi İstanbul 31.01.1976
74
52•ART POINT
75. ALİ DEMİR (d.1931 Kayseri
ANADOLU RESMİ
İmzalı, 1975
Prestuval üzerine yağlı boya
15x40 cm
2.750 TL
34. Sergi İstanbul 31.01.1976
75
76
76. FİKRET OTYAM (d.19.12.1926 Aksaray
YADİGAR
İmzalı, 1975
Duralit üzerine yağlı boya
110x90 cm
18.000 TL
•53
ART POINT
77
77. CELİLE HİKMET “UĞURALDIM” (d.1883 İstanbul - ö.1956 Ankara)
KASIMPATILAR
(Arkasında “HAMAM SEFASI” eskizi yer almaktadır)
İmzalı, 1955
Duralit üzerine yağlı boya
70x60 cm
9.000 TL
54•ART POINT
78. ALİ AVNİ ÇELEBİ (d.1904 İstanbul - ö.25.08.1993 İstanbul)
VAZODA ÇİÇEKLER
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
45,5x37,5 cm
16.000 TL
78
•55
ART POINT
79
79. ŞEMSETTİN BAŞKURT
(d.1891 İstanbul - ö.1948 Adana)
ŞEFTALİLER
İmzalı, 1942
Kontraplak üzerine yağlı boya
35x50 cm
4.000 TL
Bu eser “ŞEMSETTİN BAŞKURT”
kitabının 95. sayfasında yer almaktadır.
80. ŞEMSETTİN BAŞKURT
(d.1891 İstanbul - ö.1948 Adana)
PEYZAJ
İmzalı, 1947
Kontraplak üzerine yağlı boya
35x50 cm
4.000 TL
Bu eser “ŞEMSETTİN BAŞKURT”
kitabının 140. sayfasında yer
almaktadır.
56•ART POINT
80
81
81. ŞEMSETTİN BAŞKURT
(d.1891 İstanbul - ö.1948 Adana)
KÜÇÜKYALI
İmzalı, 1938
Karton üzerine yağlı boya
35x50 cm
4.000 TL
Bu eser “ŞEMSETTİN BAŞKURT”
kitabının 125. sayfasında yer almaktadır.
82. ŞEMSETTİN BAŞKURT
(d.1891 İstanbul - ö.1948 Adana)
LİMONLU NATÜRMORT
İmzalı, 1935
Karton üzerine yağlı boya
24x34,5 cm
2.000 TL
Bu eser “ŞEMSETTİN BAŞKURT”
kitabının 106. sayfasında yer almaktadır.
82
•57
ART POINT
83
83. HASAN VECİH BEREKETOĞLU (d.1895 Yunanistan/Rodos - ö.21.06.1971 Ankara)
ADA’DAN
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
34x55 cm
12.000 TL
58•ART POINT
84
84. NACİ KALMUKOĞLU (d.1898 Rusya/Harkov - ö.02.02.1951 İstanbul)
AYA İRİNİ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya, duralite marufle
28x36,5 cm
8.500 TL
•59
ART POINT
85. TUĞRUL SELÇUK (d.1954 Tokat
KOMPOZİSYON
İmzalı,
Bronz - Ağaç heykel
20x5x5 cm
200 TL
86. NADİA ARDİTTİ
(d.1948 İstanbul
AŞK SANATI II 4/6
İmzalı, 2005
Bronz heykel
25x8x8 cm
2.250 TL
85
86
60•ART POINT
87
87. LÜSET MAÇORO
DANS
İmzalı, 1996
Bronz heykel
45x10x9 cm
1.300 TL
88. NURDAN UZEL
(d.28.10.1968 İzmir
ONUNLAYIM
İmzalı, 2007
Bronz heykel
24x11x10 cm
3.000 TL
88
•61
ART POINT
89. BÜLENT DEMİRAĞ
(d.1959 Ankara
DENİZATI
İmzalı,
Bronz heykel
59x18x3 cm
2.250 TL
89
90
90. BÜLENT DEMİRAĞ
(d.1959 Ankara
MİTOS GEMİSİ
İmzalı,
Bronz heykel
25x7x6 cm
2.250 TL
62•ART POINT
91. MARİA KILIÇLIOĞLU
(d.15.04.1958 Bulgaristan/Sofya
HAREKET 1/1
İmzalı, 2000
Bronz
50x13x23 cm
4.600 TL
Bu eser ARTİST “MARİA”
2000 kitabının 128. sayfasında yer
almaktadır.
91
•63
ART POINT
92. MALİK BULUT (d.1974 Silifke
İNAT
İmzalı, 2009
Beyaz mermer heykel
31x22x16 cm
2.000 TL
92
93
93. HAKAN UZUNER
KARIŞ
İmzalı, 2002
Traverten heykel
35x15x13 cm
2.500 TL
Bu eser KARE SANAT GALERİSİ
“MANUEL” 2005 sergisi kitabının 12.
sayfasında yer almaktadır.
64•ART POINT
94
94. MERİÇ HIZAL (d.1943 İstanbul
HEMEN ŞİMDİ TÜM İNSANLIĞA BARIŞ
İmzalı, 2000
Mermer - Gümüş
15x10 cm
1.750 TL
•65
ART POINT
95. İSMAİL ATEŞ (d.1960 Kars
EVREN TASARIMI
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
120x120 cm
1.500 TL
96
95
96. İSMAİL ATEŞ (d.1960 Kars
EVREN TASARIMI
İmzalı, 2009
Tuval üzerine yağlı boya
120x95 cm
2.000 TL
66•ART POINT
97. EKREM KAHRAMAN (d.1948 Tarsus - BARIŞ SARIBAŞ (d.1979 İzmir
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2003
Tuval üzerine akrilik boya
150x130 cm
3.500 TL
97
•67
ART POINT
98. HALİL AKDENİZ (d.1944 Antalya
İMGELER
İmzalı, 2010
Tuval üzerine, akrilik boya, ağaç konstüriksiyon
80x112 cm
6.500 TL
99
98
99. BEDRİ BAYKAM (d.1957 Ankara
EXISTANCE - “VAROLUŞ”
İmzalı,
Tuval üzerine karışık teknik
32x31 cm
1.200 TL
68•ART POINT
100
100. YAVUZ TANYELİ (d.1950 Trabzon
ERİYEN AŞK
İmzalı, 2003
Tuval üzerine yağlı boya
126x126 cm
2.500 TL
•69
ART POINT
101. ADEM GENÇ (d.1944 Rize
ŞEYLER NİÇİN OLDUKLARI GİBİDİRLER - 3
İmzalı, 1999
Tuval üzerine akrilik - Yağlı boya
130x170 cm
12.000 TL
101
Bu eser BİLİM SANAT GALERİSİ “ADEM GENÇ” 2004
kitabının 205. sayfasında yer almaktadır.
102. YİĞİT YAZICI (d.1969 Bursa
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1998
Tuval üzerine akrilik boya
162x130 cm
2.750 TL
70•ART POINT
102
103. AYŞEGÜL SAĞBAŞ (d.1976 Rize
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine karışık teknik
150x160 cm
5.750 TL
104
103
104. SETENAY ÖZBEK
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2008
Tuval üzerine akrilik boya
150x150 cm
3.000 TL
•71
ART POINT
105. SUAT AKDEMİR (d.1960 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2004-2007
Tuval üzerine karışık teknik
155x130 cm
6.000 TL
Bu eser ESKONSEPT “SUAT AKDEMİR” kitabının
56. sayfasında yer almaktadır.
106
105
106. SUAT AKDEMİR (d.1960 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
117x79 cm
4.000 TL
72•ART POINT
107
107. ŞENOL YOROZLU (d.1950 Trabzon
BEYAZ YAZI
İmzalı, 2004
Tuval üzerine yağlı boya
218x140 cm
13.000 TL
•73
ART POINT
108
108. AHMET ORAN (d.1957 Çanakkale
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, Asmalımescid 2009
Tuval üzerine akrilik boya
105x85 cm
6.000 TL
74•ART POINT
109
109. AHMET ORAN (d.1957 Çanakkale
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2009
Tuval üzerine akrilik boya
250x195 cm
35.000 TL
•75
ART POINT
110
110. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
BERLİN MELEKLERİ 2’Lİ PORTRE
İmzalı, 2005
Mdf üzerine yağlı boya
70x100 cm
14.000 TL
76•ART POINT
111
111. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
BERLİN MELEKLERİ
İmzalı, Berlin 25 Mart 2005
Mdf üzerine karışık teknik
100x70 cm
14.500 TL
•77
ART POINT
112
112. KEMAL ÖNSOY (d.1954 Isparta/Eğridir
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
100x120 cm
12.000 TL
78•ART POINT
113
113. KEMAL ÖNSOY (d.1954 Isparta/Eğridir
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2004
Tuval üzerine yağlı boya
130x184 cm
36.000 TL
•79
ART POINT
114
114. KOMET (d.1942 Çorum
AĞAÇ (Arkasında erkek portresi bulunmaktadır.)
İmzalı, 1960’lı yıllar
Tuval üzerine yağlı boya
75x50 cm
5.000 TL
80•ART POINT
115
115. BURHAN UYGUR (d.1940 Giresun - ö.1992 İstanbul)
BURHAN UYGUR’UN ANNESİ “NADİDE HANIM”
İmzalı, İstanbul 1976
Karton üzerine yağlı boya
60x42 cm
16.500 TL
•81
ART POINT
116
116. HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946 Bayburt
ŞAMAN
İmzalı, 2009
Tuval üzerine karışık teknik
180x180 cm
12.000 TL
82•ART POINT
117
117. HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946 Bayburt
ŞAMAN
İmzalı,
Tuval üzerine karışık teknik
165x100 cm
4.500 TL
•83
ART POINT
118. DEVRİM ERBİL (d.1937 Uşak
EMİNÖNÜN’DEN
İmzalı, 2009
Tuval üzerine karışık teknik
126x126 cm
20.500 TL
84•ART POINT
118
119. DEVRİM ERBİL (d.1937 Uşak
TURKUAZ İSTANBUL “GALATA”
İmzalı, 2006
Tuval üzerine karışık teknik
100x100 cm
11.000 TL
119
•85
ART POINT
120. BURHAN DOĞANÇAY
(d.1929 İstanbul
WALL’S
İmzalı,
Kağıt üzerine serigrafi baskı 29/120
75x55 cm
1.350 TL
121
120
121. BURHAN DOĞANÇAY
(d.1929 İstanbul
YIRTIK
İmzalı,
Kağıt üzerine serigrafi baskı 50/120
75x55 cm
1.350 TL
86•ART POINT
122
122. FERRUH BAŞAĞA
(d.1914 İstanbul
GÜVERCİNLER
İmzalı, 2008
Kağıt üzerine serigrafi baskı 12/50
35x50 cm
1.250 TL
123. FERRUH BAŞAĞA
(d.1914 İstanbul
GÜVERCİNLER
İmzalı, 2007
Kağıt üzerine serigrafi baskı 8/50
35x50 cm
1.250 TL
123
•87
ART POINT
124. MEHMET UYGUN (d.1964 Elazığ
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2004
Kağıt üzerine sanatçı baskısı
50x35 cm
1.000 TL
125
124
125. MEHMET UYGUN (d.1964 Elazığ
BALIKLI KOMPOZİSYON
İmzalı, 2004
Kağıt üzerine sanatçı baskısı
50x35 cm
1.000 TL
88•ART POINT
126
126. MEHMET UYGUN (d.1964 Elazığ
DÜŞÜNEN ADAM
İmzalı, 1987
Karton üzerine yağlı boya, tuvale marufle
70x50 cm
8.000 TL
•89
ART POINT
127
127. ADNAN TURANİ (d.1925 İstanbul
DANSÖZ
İmzalı, 2008 - 2009
Karton üzerine yağlı boya
50x70 cm
2.250 TL
128
90•ART POINT
128. ADNAN TURANİ (d.1925 İstanbul
KEMAN ÇALAN
İmzalı, 2008
Karton üzerine yağlı boya
50x70 cm
2.500 TL
129. ALİ ATMACA
(d.1947 Kahramanmaraş
YÜZLER
İmzalı, 2007
Tuval üzerine yağlı boya
140x140 cm
2.500 TL
129
130
130. ALİ ATMACA
(d.1947 Kahramanmaraş
DİEGO’DAN PİCASSO’DAN
İmzalı, 2003
Tuval üzerine yağlı boya
140x200 cm
1.800 TL
•91
ART POINT
131. YUSUF ZİYA AYGEN (d.1968 Çankırı
KOZMİK KADINLAR
İmzalı, 2005
Tuval üzerine yağlı boya
60x90 cm
1.100 TL
92•ART POINT
131
132. ONAY AKBAŞ (d.1964 Ordu
SE LECHER
İmzalı, 2004
Tuval üzerine yağlı boya
60x60 cm
3.500 TL
Bu eser ARTİST “ONAY AKBAŞ”
kitabının 118. sayfasında yer
almaktadır.
133
132
133. ONAY AKBAŞ
(d.1964 Ordu
KOVADA OYUN
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
54x65 cm
3.000 TL
•93
ART POINT
134. SAİM DURSUN (d.1959 Elazığ
SEBZE SATICISI
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
35x35 cm
450 TL
135. SAİM DURSUN (d.1959 Elazığ
ÇAMAŞIR YIKAYANLAR
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
30x40 cm
450 TL
134
136. SAİM DURSUN (d.1959 Elazığ
HASAT
İmzalı, 1995
Tuval üzerine yağlı boya
45x54,5 cm
900 TL
135
136
94•ART POINT
137. YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944 Denizli
ÇAY TOPLAYANLAR
İmzalı, 1982
Tuval üzerine yağlı boya
55x45 cm
4.500 TL
137
•95
ART POINT
138
138. VOLKAN COŞKUN (d.1963 Ankara
ATLILAR
İmzalı, 2004
Tuval üzerine yağlı boya
60x100 cm
1.000 TL
139
96•ART POINT
139. VOLKAN COŞKUN (d.1963 Ankara
YEŞİL BALIK
İmzalı, 2004
Tuval üzerine yağlı boya
60x100 cm
1.000 TL
140. MEMDUH KUZAY (d.1957 Kayseri
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
100x80 cm
1.000 TL
140
141
141. MEMDUH KUZAY (d.1957 Kayseri
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1999
Tuval üzerine yağlı boya
140x140 cm
1.500 TL
•97
ART POINT
142. MUSTAFA HORASAN
(d.1965 Aydın
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 2002
Tuval üzerine yağlı boya
40x50 cm
2.500 TL
142
143
143. MUSTAFA HORASAN
(d.1965 Aydın
YER - YÜZÜM
İmzalı, 1988
Kontraplak üzerine yağlı boya
39x52 cm
2.000 TL
98•ART POINT
144. OTTO MJAANES
(d.1928 New York - ö.1997 İstanbul)
DAMITILMIŞ SU
İmzalı, 1994
Tuval üzerine yağlı boya
77x100 cm
2.000 TL
144
Bu eser TEŞVİKİYE SANAT GALERİSİ “OTTO MJAANES”
10 Mart - 5 Nisan 1995 tarihli sergi kitabının 6. sayfasında yer almaktadır.
145
145. ÖZGÜR KORKMAZGİL
(d.1968 Mersin
OYUNCAKLARIM
İmzasız
Tuval üzerine yağlı boya
110x130 cm
2.000 TL
•99
ART POINT
146
146. AHMET GÜNEŞTEKİN (d.22.12.1966 Batman
DAPHNE
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
80x60 cm
9.000 TL
Bu eser “AHMET GÜNEŞTEKİN” 2007 kitabının 107. sayfasında yer almaktadır.
100•ART POINT
147
147. TUNCAY TAKMAZ (d.1975 İstanbul
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 2010
Tuval üzerine karışık teknik
130x190 cm
3.500 TL
•101
ART POINT
148
148. SELAHATTİN YILDIRIM (d.1960 Sivas
SINIR
İmzalı, 2008
Tuval üzerine karışık teknik
146x114 cm
9.000 TL
Bu eser CASA DELL’ARTE “CONTEMPORARY İSTANBUL ‘08”
16 - 19 Ekim 2008 sergi kataloğunun 11. sayfasında yer almaktadır.
102•ART POINT
149
149. MUSTAFA ÖZEL (d.1961 Yenipazar
NÜ
İmzalı, 2007
Tuval üzerine yağlı boya
150x150 cm
11.500 TL
•103
ART POINT
150
150. BEDRİ BAYKAM (d.1957 Ankara
BULUTSUZLUK ÖZLEMİ
İmzalı, 1994
Karton üzerine karışık teknik
76x102 cm
9.000 TL
104•ART POINT
151
151. HALUK ÖZDEN (d.1955 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
113x113 cm
9.500 TL
•105
ART POINT
152. ERTUĞRUL ATEŞ (d.1954 Adana
YOL GÖSTERİCİ MELEK
İmzalı, 2008
Tuval üzerine yağlı boya
90x80 cm
3.750 TL
153
152
153. ERTUĞRUL ATEŞ
(d.1954 Adana
KÜL KEDİSİ ONİKİYE BEŞ KALA
İmzalı, 2008
Tuval üzerine yağlı boya
90x80 cm
3.750 TL
106•ART POINT
154
154. ERTUĞRUL ATEŞ (d.1954 Adana
ARKA BAHÇEDE SABAH
İmzalı, 2008
Tuval üzerine yağlı boya
80x90 cm
3.750 TL
•107
ART POINT
155. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
(d.1911 Giresun - ö.1975 İstanbul)
TURKISH KEY
İmzalı,
Japon kağıdı üzerine akrilik boya
36x35 cm
3.000 TL
Bu eser DİRİMART “Eren & Bedri Rahmi
Eyüboğlu” 2007 kitabının 164. sayfasında
yer almaktadır.
155
156
108•ART POINT
156. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
(d.1911 Giresun - ö.1975 İstanbul)
EBABİL KUŞU
İmzalı, 1971
Duralit üzerine yağlı boya
19x40 cm
3.000 TL
Bu eser DİRİMART “Eren & Bedri
Rahmi Eyüboğlu” 2007 kitabının 172.
sayfasında yer almaktadır.
157. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
(d.1911 Giresun - ö.1975 İstanbul)
NARLI BAHÇE (10.04.1970 PARİS)
İmzalı, 1961
Tuval üzerine yağlı boya
19x117 cm
15.000 TL
157
•109
ART POINT
158. KOMET (d.1942 Çorum
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Kağıt üzerine karışık teknik
18x20 cm
1.200 TL
159
158
159. KOMET (d.1942 Çorum
ÖREN BAYAN
İmzalı, 1982
Tuval üzerine yağlı boya
25x20 cm
2.250 TL
110•ART POINT
160
160. KOMET (d.1942 Çorum
BAYAN PORTRESİ
İmzalı, 2002
Kağıt üzerine yağlı boya, tuvale marufle
92x62 cm
8.000 TL
•111
ART POINT
161
161. LÜTFÜ CÜLCÜL (d.1949 Sivas - ö.2002 İstanbul)
SEVGİLİLER
İmzalı, 1987
Karton üzerine yağlı boya
30x40 cm
1.000 TL
162
112•ART POINT
162. RAFET EKİZ (d.1950 Terme - ö.2003 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1991
Tuval üzerine yağlı boya
50x61 cm
1.000 TL
163. BURHAN TEMEL (d.1935 Giresun/Görele
NATÜRMORT
İmzalı, 1981
Tuval üzerine yağlı boya
58x45 cm
750 TL
164. HABİP AYDOĞDU (d.1952 Konya
AK DÖNGÜ
İmzalı, 1989
Tuval üzerine yağlı boya
55x60 cm
3.500 TL
Bu eser RAMKO SANAT MERKEZİ
“HABİP AYDOĞDU”
03 - 30 Kasım 1989 tarihli sergi
kitabının 7. sayfasında yer almaktadır.
163
164
•113
ART POINT
165
165. MUSTAFA PANCAR (d.1964
BAKIM
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
64x80 cm
1.000 TL
166
114•ART POINT
166. VEYSEL ERÜSTÜN
(d.1910 Sivas - ö.1987 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1978
Tuval üzerine yağlı boya
54x70 cm
2.250 TL
167. OKTAY RİFAT
(d.10.06.1914 Trabzon - ö.18.04.1988 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1983
Duralit üzerine yağlı boya
62x50 cm
1.500 TL
167
168
168. MEHMET İLERİ (d.1957 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
64x53 cm
2.500 TL
•115
ART POINT
169
169. ARDAN ÖZMENOĞLU (d.21.10.1979 Ankara
YAVUZ SULTAN SELİM
İmzalı, 2008
Yapıştırma kağıt üzerine ipek baskı
85x65 cm
6.000 TL
116•ART POINT
170
170. ANDY WARHOL (d.06.08.1928 - ö.22.02.1987)
MARILYN MONROE “SUNDAY B. MORNING”
İmzalı, 1967
Serigrafi
90x90 cm
1.800 TL
•117
ART POINT
171. KADRİ AYTOLON
(d.1878 İstanbul - ö.1957 İstanbul)
MÜEZZİN - İSTANBUL
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya, kartona marufle
42x25 cm
1.750 TL
172
171
172. DR. HİKMET HAMDİ
(d.1872 - ö.1931 İstanbul)
YELKENLİ
İmzalı, 1912
Mdf üzerine yağlı boya
36,5x15 cm
1.250 TL
118•ART POINT
173
173. “DİYARBAKIRLI” TAHSİN
(d.1874 Diyarbakır - ö.1937 İstanbul)
PEYZAJ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
13,5x21,5 cm
6.500 TL
174
174. İMZA OKUNAMADI
HARABE - DİDİM
Eski Türkçe İmzalı, 1925
Kağıt üzerine sulu boya
31,5x24,5 cm
600 TL
•119
ART POINT
175. HASAN SAİM (d.19 yy. - ö.20 yy.)
İZMİR
İmzalı, 1928
Kağıt üzerine sulu boya
18x51,5 cm
1.000 TL
175
176. HASAN SAİM (d.19 yy. - ö.20 yy.)
İZMİR - GÖZTEPE
İmzalı, 1928
Kağıt üzerine sulu boya
18x51,5 cm
1.000 TL
176
120•ART POINT
177
177. PERTEV BOYAR (d.1895 İstanbul - ö.1981 İstanbul)
DERE
İmzalı,
Duralit üzerine yağlı boya
50x45 cm
1.300 TL
•121
ART POINT
178. NECDET KALAY
(d.1932 - ö.1986 İstanbul)
İSTANBUL
İmzalı, 1981
Duralit üzerine yağlı boya
15x15 cm
950 TL
178
179
179. NECDET KALAY (d.1932 - ö.1986 İstanbul)
İSTANBUL
İmzalı, 1972
Duralit üzerine yağlı boya
18,5x23,5 cm
1.500 TL
122•ART POINT
180. NECDET KALAY (d.1932 - ö.1986 İstanbul)
MAVNALAR - İSTANBUL
İmzalı,
Duralit üzerine yağlı boya
28,5x28,5 cm
2.500 TL
180
•123
ART POINT
181
182
181. AVNİ ARBAŞ
(d.1919 İstanbul - ö.2003 İzmir)
PEYZAJ
İmzalı, 1981
Kağıt üzerine yağlı boya, suntaya marufle
50x65 cm
9.000 TL
182. AVNİ ARBAŞ
(d.1919 İstanbul - ö.2003 İzmir)
GECE
İmzalı, 1982
Sunta üzerine yağlı boya
60x40 cm
6.500 TL
124•ART POINT
183
183. GARABET YAZMACIYAN (d.1868 - ö.1929 İstanbul)
KURBAĞALIDERE
İmzalı, 1915
Tuval üzerine yağlı boya
50x70 cm
1.750 TL
•125
ART POINT
184. ABİDİN ELDEROĞLU (d.1901 Denizli - ö.1974 Ankara)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Kağıt üzerine karışık teknik
8,5x19,5 cm
2.500 TL
185. ABİDİN ELDEROĞLU (d.1901 Denizli - ö.1974 Ankara)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Kağıt üzerine karışık teknik
8,5x19,5 cm
2.500 TL
126•ART POINT
184
185
186. ABİDİN ELDEROĞLU (d.1901 Denizli - ö.1974 Ankara)
KARŞIKİ EVLER (BUCA)
İmzalı, 1945
Karton üzerine yağlı boya
30x35 cm
10.000 TL
186
•127
ART POINT
187
188
128•ART POINT
187. FİKRET MUALLA
(d.1903 İstanbul - ö.1967 Fransa)
BAYAN PORTRESİ
İmzalı, 1954
Kağıt üzerine sulu boya
25x20 cm
5.000 TL
188. FİKRET MUALLA
(d.1903 İstanbul - ö.1967 Fransa)
YELKENLİLER
İmzalı, 1952
Kağıt üzerine karışık teknik
10x19 cm
2.500 TL
189. NICOLAI SARAPHANOFF
OSMANLI KADINI
İmzalı, 1927
Kağıt üzerine sulu boya
12x8 cm
1.000 TL
190. LEYLA GAMSIZ
(d.1921 İstanbul - ö.2010 İstanbul)
BAYAN PORTRESİ
İmzalı, 1970’ler
Kağıt üzerine yağlı boya
46x44 cm
6.000 TL
Bu eser ANTİK SANAT GALERİSİ “LEYLA
GAMSIZ” kitabının 30. sayfasında
ve diğer LEYLA GAMSIZ kitabının 141.
sayfasında yer almaktadır.
189
190
•129
ART POINT
191
191. LEYLA GAMSIZ (d.1921 İstanbul - ö.13.07.2010 İstanbul)
KIZ ÇOCUĞU
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya
70x50 cm
6.000 TL
130•ART POINT
192
192. LEYLA GAMSIZ (d.1921 İstanbul - ö.13.07.2010 İstanbul)
NÜ
İmzasız, 1940’lı yıllar
Tuval üzerine yağlı boya
80x61 cm
4.000 TL
Bu eserin RH+ SANAT GALERİSİ’den yazılı onayı bulunmaktadır.
•131
ART POINT
193-c
193-a
193-d
193-b
193. SIRRI ELDEM (d.1901 İstanbul
a. HİSAR
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya
39,5x29,5 cm
b. ARNAVUTKÖY
İmzalı, 1950
Karton üzerine yağlı boya
19x23 cm
132•ART POINT
c. ARNAVUTKÖY
İmzalı, 1950
Karton üzerine yağlı boya
19x23 cm
d. RUMELİHİSARI - ROBERT KOLEJİ
İmzalı, 1959
Karton üzerine yağlı boya
22,5x26,5 cm
1.500 TL
194
194. HAMİT GÖRELE (d.1894 Giresun - ö.1981 İstanbul)
ADA’DAN
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya
26x35 cm
6.000 TL
•133
ART POINT
195. NİMET KOÇAK (d.19.11.1966 Ankara
ZİNCİR
İmzalı,
Bronz heykel
13x7x8 cm
1.100 TL
195
196. HAKAN MOĞULTAY
(d.1965 İstanbul
KEMAN
İmzalı, 2009
Pirinç heykel
40x12x8 cm
1.250 TL
134•ART POINT
196
197. İRFAN KORKMAZLAR (d.1962 İstanbul
TAŞÇI
İmzalı, 2002
Bronz heykel
13x21x12 cm
4.000 TL
197
198. KORAY ARİŞ (d.1944 Adana
DENGE
İmzalı,
Ahşap - kösele heykel
40x13x7,5 cm
3.500 TL
198
•135
ART POINT
199. ATİLLA GALATALI
(d.1936 Artvin - ö.1994 İstanbul)
MOTİF
İmzalı, 1978
Seramik tabak
32.5 cm
900 TL
199
200. ATİLLA GALATALI
(d.1936 Artvin - ö.1994 İstanbul)
ZEYNEPLER
İmzalı,
Seramik Türk kahve fincanı
11,5x2 - 6x6 cm
250 TL
136•ART POINT
200
201. FÜREYA KORAL (d.1910 İstanbul - ö.1997 İstanbul)
T.Ü.K.D. “TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ”
İmzalı,
Seramik yaka iğnesi
8x6 cm
200 TL
201
202
202. FÜREYA KORAL
(d.1910 İstanbul - ö.1997 İstanbul)
FİNCAN
İmzalı,
Seramik
5x4 cm
500 TL
•137
ART POINT
30x2 cm
20x15x3 cm
15x15x1,5 cm
203. JALE YILMABAŞAR (d.1939
KOMPOZİSYON - KÖYLÜ KADINI “4 ADET”
İmzalı,
Seramik pano
6.000 TL
138•ART POINT
22x21x4,5 cm
204
204. JALE YILMABAŞAR (d.1939
GECEKONDULAR
İmzalı,
Seramik pano
55x41,5 cm
2.500 TL
•139
ART POINT
205
205. MEMDUH KUZAY (d.1957 Kayseri
GALATA KÖPRÜSÜ’NDE BALIKÇILAR
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
130x160 cm
1.250 TL
206
140•ART POINT
206. MEMDUH KUZAY (d.1957 Kayseri
İSTANBUL
İmzalı, 2007
Tuval üzerine yağlı boya
60x106 cm
1.250 TL
207. SEZGİN MALKOÇ
(d.1979 İstanbul
ALTERNATİF KIYILMALAR
İmzalı, 2010
Tuval üzerine karışık teknik
110x130 cm
3.000 TL
207
208
208. ADEM GENÇ (d.1944 Rize
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1998
Kağıt üzerine karışık teknik
46,5x33,5 cm
1.000 TL
Bu eser 1998 yılında İLAYDA SANAT GALERİSİ’nde
sergilenmiştir.
•141
ART POINT
209. ALİ DEMİR (d.1931 Kayseri
MÜRÜVETİN KÜÇÜKLÜĞÜ
İmzalı, 1969
Prestuval üzerine yağlı boya
40x30 cm
2.500 TL
15. Resim Sergisi Ankara, Haziran 1969
210
209
210. ALİ DEMİR (d.1931 Kayseri
İSTANBUL’DAN
İmzalı, 1969
Prestuval üzerine yağlı boya
60x40 cm
4.500 TL
15. Resim Sergisi Ankara, Haziran 1969
142•ART POINT
211
211. ALİ DEMİR (d.1931 Kayseri
GECEKONDUDAN
İmzalı, 1969
Prestuval üzerine yağlı boya
44x57 cm
4.000 TL
15. Resim Sergisi Ankara, Haziran 1969
•143
ART POINT
212. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
BEN - PORTRE
İmzalı, 1999-2000
Mdf üzerine yağlı boya (3 Adet)
10,5x10,5 cm
4.000 TL
Bu eserler İŞ BANKASI “ERGİN İNAN”
kitabının 318. ve 321. sayfalarında yer
almaktadır.
144•ART POINT
213. ERDAL ALANTAR (d.1932 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya, duralite marufle
58x49 cm
4.000 TL
213
•145
ART POINT
214
146•ART POINT
214. ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK (d.1927 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Mdf üzerine karışık teknik
45x45 cm
8.000 TL
215
215. ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK (d.1927 İstanbul
RESİM CLVI
İmzalı, 1988
Mdf üzerine karışık teknik
60x60 cm
7.000 TL
Bu eser BİLİM SANAT GALERİSİ “ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK”
DUYGULANIM RESİMLERİ kitabının 106. sayfasında yer almaktaır.
•147
ART POINT
216. ŞADAN BEZEYİŞ (d.1926 Sakarya
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2005
Tuval üzerine akrilik boya
160x180 cm
22.000 TL
148•ART POINT
216
217
217. ŞADAN BEZEYİŞ (d.1926 Sakarya
SİYAH PORTRE
İmzalı, 1992
Tuval üzerine yağlı boya
115x95 cm
9.500 TL
Bu eser BİLİM SANAT GALERİSİ “ŞADAN BEZEYİŞ” kitabının 206. sayfasında yer almaktadır.
•149
ART POINT
218. KOMET
(d.1942 Çorum
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 2000
Karton üzerine yağlı boya,
tuvale marufle
93x55 cm
9.000 TL
218
150•ART POINT
219
219. KOMET (d.1942 Çorum
KOŞAN ADAM
İmzalı, 1974-1975’li yıllar
Tuval üzerine yağlı boya, kartona marufle
45x42 cm
11.500 TL
•151
ART POINT
220
220. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
GROTESK KAFA
İmzalı, Berlin 2005
Mdf üzerine yağlı boya
70x50 cm
12.500 TL
152•ART POINT
221
221. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
RUMİ - RUBAİ
İmzalı, 2007
Mdf üzerine yağlı boya
70x50 cm
14.000 TL
•153
ART POINT
222
154•ART POINT
222. ZEKAİ ORMANCI (d.1949 Aydın - ö.2008 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1993
Tuval üzerine yağlı boya
50x60 cm
6.000 TL
223. ZEKAİ ORMANCI (d.1949 Aydın - ö.2008 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2001
Tuval üzerine yağlı boya
140x160 cm
38.000 TL
223
Bu eser ARTDEPO “ZEKAİ ORMANCI” SANATI VE YAŞAMI
2007 kitabının 178. sayfasında yer almaktadır.
•155
ART POINT
224
156•ART POINT
224. MUSTAFA ATA (d.18.03.1945 Trabzon
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 2000
Tuval üzerine akrilik boya
120x200 cm
42.000 TL
225. MUSTAFA ATA (d.18.03.1945 Trabzon
KAYNAŞLI - GÖLCÜK
İmzalı, 2000
Tuval üzerine akrilik boya
90x116 cm
15.000 TL
225
•157
ART POINT
226. KEMAL ÖNSOY
(d.1954 Isparta
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
40x50 cm
5.000 TL
226
227
227. KEMAL ÖNSOY
(d.1954 Isparta
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
50x70 cm
7.000 TL
158•ART POINT
228. HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946 Bayburt
İSTANBUL
İmzalı, 2010
Tuval üzerine karışık teknik
180x180 cm
13.500 TL
228
•159
ART POINT
229. ALBERT BİTRAN (d.1929 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Kağıt üzerine karışık teknik
32x20 cm
7.000 TL
230
229
230. ALBERT BİTRAN (d.1929 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1967
Kağıt üzerine karışık teknik
42x28 cm
9.000 TL
160•ART POINT
231. ALBERT BİTRAN (d.1929 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, Paris 1960
Kağıt üzerine sulu boya
27x40 cm
7.500 TL
231
•161
ART POINT
232. ADNAN TURANİ (d.1925 İstanbul
DANSÖZ
İmzalı, 2003
Tuval üzerine yağlı boya
40x40 cm
4.750 TL
233
232
233. ADNAN TURANİ (d.1925 İstanbul
KEMAN ÇALAN ADAM
İmzalı, 1998
Tuval üzerine yağlı boya
50x50 cm
3.500 TL
162•ART POINT
234
234. MUSTAFA AYAZ (d.1938 Trabzon
DİZGİNLER ELİMDE
İmzalı, 1985
Tuval üzerine yağlı boya
42x58 cm
3.500 TL
•163
ART POINT
235
235. NAİLE AKINCI (d.1923 Van
MARMARA ADASI
İmzalı, 1989
Duralit üzerine yağlı boya
50x35 cm
8.000 TL
EVİN SANAT GALERİSİ “NAİLE AKINCI”
Resim Sertifikası bulunmaktadır. (0076)
164•ART POINT
236. NURİ İYEM (d.1915 İstanbul - ö.2005 İstanbul)
BAYAN PORTRESİ
İmzalı, 1991
Duralit üzerine yağlı boya
38x46 cm
16.000 TL
236
EVİN SANAT GALERİSİ “NURİ İYEM”
Resim Sertifikası bulunmaktadır. (2409)
•165
ART POINT
237
166•ART POINT
237. NURİ İYEM (d.1915 İstanbul - ö.2005 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Duralit üzerine yağlı boya
45x55 cm
14.000 TL
238. NURİ ABAÇ (d.1926 İstanbul - ö.2008 Ankara)
KUĞULU KOMPOZİSYON
İmzalı, 1996
Tuval üzerine yağlı boya
33x41 cm
9.500 TL
238
•167
ART POINT
239. İBRAHİM ÇALLI
(d.1881 Denizli - ö.1960 İstanbul)
ERKEK PORTRESİ
İmzalı,
Kontrplak üzerine yağlı boya
39,5x33,5 cm
3.000 TL
240
239
240. AVNİ ARBAŞ
(d.1919 İstanbul - ö.2003 İzmir)
BAYAN PORTRESİ
İmzalı, 1983
Kağıt üzerine karakalem
65x50 cm
2.500 TL
168•ART POINT
241. BURHAN UYGUR
(d.1940 Giresun - ö.1992 İstanbul)
AYNADAKİ GÜZELLİK
İmzalı, Bodrum 1988
Sunta üzerine yağlı boya
81x41 cm
6.500 TL
241
•169
ART POINT
242. MEHMET UYGUN (d.1964 Elazığ
USTALARLA ŞAKALAR
İmzalı, 1997
Kağıt üzerine karışık teknik
30x23 cm
1.500 TL
243
242
243. MEHMET UYGUN (d.1964 Elazığ
FANTASTİK
İmzalı, 2007
Tuval üzerine karışık teknik
41x33,5 cm
2.500 TL
170•ART POINT
244. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU (d.1906 İstanbul - ö.1992 İstanbul)
OTURAN BAYAN
İmzalı, 1951
Kağıt üzerine pastel boya
71x53 cm
5.000 TL
244
•171
ART POINT
245
245. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
ÖTE YAZITLAR
İmzalı,
Kağıt üzerine sanatçı baskısı
75x50 cm
1.250 TL
Bu eser GALERİ ARTİST “ERGİN İNAN KAFKA”
kitabının 53. sayfasında yer almaktadır.
172•ART POINT
246
246. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
BÖCEKLİ PORTRE
İmzalı, 2007
Kağıt üzerine serigrafi baskı 88/99
74x47 cm
1.250 TL
•173
ART POINT
247. BURHAN DOĞANÇAY (d.1929 İstanbul
WALL’S 70-BLUE 2
İmzalı, 1970
Kağıt üzerine serigrafi baskı 56/120
75x55 cm
1.350 TL
248
247
248. BURHAN DOĞANÇAY (d.1929 İstanbul
ARTUTH PROOF
İmzalı,
Kağıt üzerine serigrafi baskı 64/120
75x55 cm
1.350 TL
174•ART POINT
249. SABRİ BERKEL (d.1907 Üsküp - ö.1993 İstanbul)
MOTİF - SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1975
Kağıt üzerine serigrafi baskı 11/15
50x40 cm
800 TL
249
•175
ART POINT
250. MEHMET GÜN (d.1956 İstanbul
İRİS ÇİÇEKLERİ
İmzalı, 2010
Jüt bezi üzerine yağlı boya
200x300 cm
13.000 TL
176•ART POINT
250
251
251. BALKAN NACİ İSLİMYELİ (d.20.09.1947 Adapazarı
DELİ GÖMLEĞİ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya, keçe
50x100 cm
23.000 TL
•177
ART POINT
252. EBRU UYGUN (d.1974
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2009
Tuval üzerine karışık teknik
180x150 cm
10.000 TL
178•ART POINT
252
253. EBRU UYGUN (d.1974
İSİMSİZ
İmzalı, 2008
Tuval üzerine karışık teknik
200x200 cm
12.500 TL
253
Bu eser DİRİMART “EBRU UYGUN - TIME FOR A DREAM”
10 Mart - 12 Nisan 2009 sergisi kitabının 15. sayfasında yer almaktadır.
•179
ART POINT
254
254. SUAT AKDEMİR (d.1960 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2008
Tuval üzerine karışık teknik
155x120 cm
7.500 TL
Bu eser ESKONSEPT “SUAT AKDEMİR” kitabının 52. sayfasında yer almaktadır.
180•ART POINT
255
255. ERGİN İNAN (d.14.11.1943 Malatya
YUSUFCUKLU PORTRE
İmzalı, 9 Temmuz 2006
Mdf üzerine yağlı boya
70x50 cm
14.500 TL
•181
ART POINT
256. FERRUH BAŞAĞA (d.1914 İstanbul
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1998 - 2001
Tuval üzerine yağlı boya
100x100 cm
55.000 TL
Bu eser Y.K. Kültür Sanat “FERRUH BAŞAĞA”
2000 kitabının 99. sayfasında yer almaktadır.
182•ART POINT
256
257. FERRUH BAŞAĞA (d.1914 İstanbul
İSİMSİZ
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
60x55 cm
27.000 TL
257
Bu eser Y.K. Kültür Sanat “FERRUH BAŞAĞA”
2000 kitabının 94. sayfasında yer almaktadır.
•183
ART POINT
258. TURAN EROL (d.1927 Muğla
KONACIK - BODRUM
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
40x80 cm
13.000 TL
184•ART POINT
258
•185
ART POINT
259
259. HALUK AKAKÇE (d.1970 Ankara
REENKARNASYON SERİSİ
İmzalı, 2009, NY
Ahşap panel üzerine yağlı boya
250x200 cm
62.500 TL
Haluk AKAKÇE
Video enstalasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap
panel ve kâğıt üzerine çalışmalar yapan Akakçe, Bilkent Üniversitesi’ndeki iç mimarlık eğitiminin ardından
Londra’daki Royal College of Art ve Amerika’daki The
School of the Art Institute of Chicago’daki MFA derecelerini birincilikle tamamladı. 1997’de ilk kişisel sergisini Chicago’da açmasının ardından sanat çalışmalarına Londra ve New York’ta devam etti.
Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde birçok sergi açan Akakçe’nin işlerinin sergilendiği mekanlar arasında Whitney Museum of American Art (New York,
2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long Island
City (New York, 2001) New Museum, (New York,
2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea Art Museum (New York, 2007), Thyssen- Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (Graz - Avusturya, 2008)
ve İstanbul Modern Sanat Müzesi (İstanbul, 2009) bulunuyor.
Sanatçının katıldığı önemli bienal ve festivaller arasında; 2002’deki “Metropolitan Iconographies” 25. Sao
Paulo Bienali, 2001’deki “Painting at the Edge of the
World” Walker Art Center, Minneapolis ve Paolo Colombo küratörlüğündeki 6.Uluslararası İstanbul Bienali de yer alıyor. Sanatçı Las Vegas valisinin davetiyle
2006 yılına damgasını vuran projesi “Sky is the Limit”i
Fremont Caddesi’ndeki dünyanın en büyük LED ekranı olan Viva Vision’da gerçekleşirdi. Las Vegas’ta şehir merkezinde, dört blok boyunca devam eden, dev
ekranlardan oluşmus bir kubbe olarak nitelenebilecek
bu işin ardından Akakçe, Louis Vuitton markası tarafından geçmişte pek çok değerli sanatçının davet edildiği Maison Louis Vuitton Champs- Elysées’de video
enstelasyonu sergiledi.
Haluk Akakçe Türkiye’de Galerist, New York’ta Deitch
Projects, Londra’da Alison Jacques, Berlin’de Max
Hetzler, Zürich’te Bob Van Orsouw Galeri, Atina’da
Bernier Eliades tarafından temsil ediliyor.
•187
ART POINT
260
260. YİĞİT YAZICI (d.1969 Bursa
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2000
Tuval üzerine akrilik boya (Rtu 49300)
Çap 190 cm
5.000 TL
188•ART POINT
261. BURHAN UYGUR (d.1940 Giresun - ö.29.04.1992 İstanbul)
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı,
Karton üzerine karışık teknik
18x19,5 cm
900 TL
261
•189
ART POINT
262. KOMET (d.1942 Çorum
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 1991
Tuval üzerine yağlı boya
46x36 cm
3.000 TL
190•ART POINT
262
263. KOMET (d.1942 Çorum
ALTO MODERN
İmzalı, 2005
Tuval üzerine yağlı boya
92x72 cm
7.500 TL
263
Bu eser ARTİST “KOMET” kitabının 43. sayfasında yer almaktadır.
•191
ART POINT
264
264. LEYLA GAMSIZ
(d.1921 İstanbul - ö.2010 İstanbul)
GÖKSU - ANADOLU HİSARI
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
32x43 cm
3.500 TL
265
265. LEYLA GAMSIZ
(d.1921 İstanbul - ö.2010 İstanbul)
PEYZAJ
İmzalı, 1940’lı yıllar
Tuval üzerine yağlı boya
28x36 cm
4.500 TL
Bu eser ANTİK SANAT
GALERİSİ “LEYLA GAMSIZ kitabının 129. sayfasında yer almaktadır.
192•ART POINT
266. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
(d.1911 Giresun - ö.21.09.1975 İstanbul)
OTOPORTRE
İmzalı,
Kağıt üzerine sulu boya
58x21 cm
2.750 TL
Bu eser DİRİMART “EREN & BEDRİ RAHMİ
EYÜBOĞLU” 2005 kitabının 10. sayfasında yer
almaktadır.
266
•193
ART POINT
267. ZEKİ FAİK İZER
(d.1905 İstanbul - ö.1988 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 18 Nisan 1973
Kağıt üzerine karakalem desen
30x21 cm
1.500 TL
268
267
268. ZEKİ FAİK İZER
(d.1905 İstanbul - ö.1988 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 12 Aralık 1974
Kağıt üzerine karakalem desen
30x21 cm
1.500 TL
194•ART POINT
269. ZEKİ FAİK İZER
(d.1905 İstanbul - ö.1988 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı
Kağıt üzerine yağlı boya
24x27 cm
2.500 TL
270. ZEKİ FAİK İZER
(d.1905 İstanbul - ö.1988 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 5 Kasım 1977
Kağıt üzerine karışık teknik
35x50 cm
1.000 TL
269
270
•195
ART POINT
271. FARUK CİMOK (d.1956 Hatay
YENİ CAMİİ’DE GÜVERCİNLER
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya
65x30 cm
3.500 TL
271
196•ART POINT
272
272. WLADIMIR PETROFF (d.19 yy. - ö.20 yy.)
RÜSTEM PAŞA CAMİİ SON CEMAAT YERİ - “STAMBOUL”
İmzalı, 1932
Tuval üzerine yağlı boya, kartona marufle
59x43 cm
2.500 TL
•197
ART POINT
273
198•ART POINT
273. MUHSİN KUT (d.09.09.1938 İstanbul
PEYZAJ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
55x105 cm
14.000 TL
274
274. NECDET KALAY (d.1932 - ö.1986 İstanbul)
KIYIDA KAYIKLAR
İmzalı,
Duralit üzerine yağlı boya
60x120 cm
13.000 TL
•199
ART POINT
275. TURAN EROL (d.1927 Muğla
NATÜRMORT
İmzalı,
Kağıt üzerine sulu boya
35x25 cm
1.250 TL
200•ART POINT
275
276. HAYRİ ÇİZEL (d.1891 Edirne - ö.1950 İstanbul)
EDİRNE KUM MAHALLESİNDE FAKİR EVLERİ
Eski ve Yeni Türkçe İmzalı
Karton üzerine yağlı boya
22,5x33 cm
1.250 TL
276
•201
ART POINT
277. NEJAD MELİH DEVRİM (d.1923 İstanbul - ö.1995 Polonya)
SOYUT KOMPOZİSYON
NEWYORK SERİSİ
İmzalı, Şubat 1985
Duralit üzerine yağlı boya
30x30x43 cm
9.000 TL
277
278. NURİ ABAÇ (d.1926 İstanbul - ö.2008 Ankara)
ÇOCUK GÖZÜYLE DÜNYA
İmzalı, 1962
Tuval üzerine yağlı boya
50x60 cm
6.000 TL
278
•203
ART POINT
279. HÜSEYİN ANKA ÖZKAN
(d.1909 Edirne - ö.2001)
ANA 2/5
İmzalı, 1977
Bronz heykel (10,65 Kg)
17x16x27 cm
6.000 TL
204•ART POINT
279
280. NİJAD SİREL (d.1897 Amasya - ö.1957 İstanbul)
ATATÜRK
İmzalı, 1938
Bronz rölyef
54,5x57 cm
4.000 TL
280
•205
ART POINT
281
206•ART POINT
281. KUZGUN ACAR
(d.1928 İstanbul - ö.1976 İstanbul)
İmzalı,
Metal, Çivi heykel
26x26x16 cm
Teklif
Kuzgun ACAR
Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım ile Nazmi
Acar Bey’in oğlu olarak 28 Şubat 1928 günü
İstanbul’da dünyaya geldi. Yoksul bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi. Sultanahmet
Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra 1948’de
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel
bölümüne girdi, Rudolf Belling’in öğrencisi oldu. Daha sonra Ali Hadi Bara ve Zühtü
Müridoğlu’nun atölyesine geçerek öğrenimini onların yanında tamamladı.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
“KUZGUN ACAR”
14 Nisan - 30 Haziran
2004 sergi kataloğunun
158 - 159. sayfalarında yer
almaktadır.
Ayrıca MİLLİ REASÜRANS
SANAT GALERİSİ
“KUZGUN ACAR”
30 Eylül - 30 Ekim 1997
sergi kataloğunun 112.
sayfasında yer almaktadır.
bartma “Türkiye Heykeli” sanatçının önemli çalışmalarıdır.
Sinema ile de ilgilenen sanatçı, 1966 yılında
“Sinema Tanık” topluluğu içine yer aldı. Tamamlamadığı belgesel filmler çekti.
60’lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi’ne girmesinden sonra yapıtlarına alıcı bulamaz hale gelince balıkçılık, meyhanecilik gibi işler yaptı.
Öğrencilik yıllarında Bara’nın sanat anlayışından etkilenerek soyut çalışmalara yöneldi ve
soyut heykele tutku derecesinde bağlandı.
1953 yılında mezun olduktan sonra serbest
çalışmaya başladı ve aynı yıl ilk kişisel sergisini düzenledi. Demir, çivi, tel ve ahşap malzeme ile heykeller üretti.
1968 yılında Mehmet Ulusoy’un başlattığı
sokak tiyatroları için masklar da üreten Acar,
1975’te Mehmet Ulusoy daveti ile Paris’e giderek Ulusoy tarafından sahnelenen Kafkas
Tebeşir Dairesi adlı oyun için masklar üretti. Savaştan kalma eski çelik ve lastik malzemeleri kullanarak üretilen bu 140 adet mask,
onun önemli çalışmalarındandır.
Çivilerle gerçekleştirdiği bir çalışması,
1961’de Paris Bienali’nde birincilik kazandı. Bu birincilik, hayatında bir dönüm noktası
oldu. Çünkü ödülle birlikte yabancı sanatçılar
ayrılmış iki burstan birisini kazanmıştı. Kuzgun Acar, aldığı bursla Fransa’ya gitti. 1962
yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi’nde
sergi açtı, sergideki bir yapıtı ve iki deseni
müze tarafından satın alındı.
Sanatçının yapıtları arasında DİSK - Madenİş’in Gönen’deki eğitim ve dinlenme tesislerinin duvarına yaptığı duvar heykeli, İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi’ne alınan üç metal heykeli, Gülhane Parkı’na konulan “50.
Yıl Heykeli” ölümünden kısa bir sürt önce tamamladığı Antalya’daki Haşim İşçan Anıtı,
Bayrampaşa Belediyesi için hazırladığı Mustafa Kemal Anıtı yer alır.
Paris’te geçirdiği bir yıldan sonra İstanbul’a
dönen sanatçı, çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Heykeli, işhanı ve otel gibi yapılara bir
süsleme unsuru olarak katmak için girişimlerde bulundu.
Sanatçı, Marmara adasına konulması tasarlanan bir anıt hazırlamaya başladı, ancak tamamlayamadı. Acar, bir duvar rölyefi üzerinde çalışırken merdivenden düştü ve beyin
kanamasını nedeniyle 4 Şubat 1976 günü 48
yaşında hayatını kaybetti.
1962 yılında 23. Devlet Resim ve Heykel
Sergisi’nde, Demir Heykel’iyle birincilik ödül
kazandı.
Fransa’da Havre Müzesi’nde ve Lacloche
Galerisi’nde 1962 ve 1963 yıllarında iki kişisel sergi düzenledi. 1966 yılında ise Rodin
Müzesi’nde eserlerini sergiledi Avrupa sanat
çevrelerinde de tanındı.
1966 yılında yaptığı İstanbul Manifaturacılar
Çarşısı’ndaki “Kuşlar Heykeli” ile Ankara Kızılay Meydanı’nda bulunan Emekli Sandığı
Gökdeleni’nin cephesine yaptığı tunçtan ka-
Acar’ın bazı eserleri tartışmalara sebep olmuş ve sökülüp depolara kaldırılmıştır; Ankara’da Emek İş Hanı’nın ön girişine
Anadolu’nun çoraklaşma sonucu kaybettiği
toprakları ifade etmek üzere 1966’da yaptığı büyük boyutlu metal Türkiye Heykeli yerinden kaldırıldı, depolarda bekletildikten sonra hurda olarak satıldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıktı; Metal-İş Gönen tesisleri için
yaptığı heykel 1980 sonrasında sökülerek bir
depoya kaldırıldı, 1997’de hatırlanarak depodan çıkarıldı ve yerine asıldı.
•207
ART POINT
282
283
282. İZZET KERİBAR (d.1936 İstanbul
AKDAMAR - “AH TAMARA”
2008
Fotoğraf kağıt üzerine baskı 1/5
60x90 cm
1.800 TL
283. ZEYNEP ULUKAYA (d.06.07.1972 İstanbul
SANATSAL GEZİNTİ
Dijital baskı fotoblok üzerine yapıştırma
150x100 cm
1.000 TL
208•ART POINT
284. ÖZDEMİR ALTAN (d.1931 Konya
SOYAĞACI 3/4
İmzalı, 2001
Kağıt üzerine serigrafi baskı
90x65 cm
600 TL
284
285. BEDRİ BAYKAM (d.1957 Ankara
BENDEN SONRA TUFAN
İmzalı, 1986
Kağıt üzerine serigrafi baskı 69/100
50x70 cm
1.100 TL
285
•209
ART POINT
286
286. ŞENOL YOROZLU (d.1950 Trabzon
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
81x100 cm
4.500 TL
287. YURDANUR ŞENTÜRK
(d.1969 Tekirdağ
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1999
Tuval üzerine yağlı boya
120x120 cm
1.500 TL
210•ART POINT
287
288
288. KADİR AKORAK
BODRUM
İmzalı, 1978
Tuval üzerine yağlı boya
73x93 cm
4.500 TL
289
289. ENİS AKTAŞ (d.1956 Ankara
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
60x70 cm
1.200 TL
•211
ART POINT
290. SEZAİ ÖZDEMİR (d.1953 Ankara
PÜRTELAŞ SOKAĞI
İmzalı, 2006
Tuval üzerine yağlı boya
162x130 cm
10.000 TL
291
290
291. VOLKAN COŞKUN (d.1963 Ankara
MAVİ NAZARLIKLI BALIK
İmzalı, 2004
Tuval üzerine yağlı boya
130x130 cm
1.600 TL
212•ART POINT
292. MUSTAFA AYAZ
(d.1938 Trabzon
HOROZLU KADIN
İmzalı, 2006
Karton üzerine yağlı boya
40x40 cm
2.500 TL
293
292
293. MUSTAFA AYAZ (d.1938 Trabzon
NATÜRMORT
İmzalı, 1984
Tuval üzerine yağlı boya
40x40 cm
2.000 TL
•213
ART POINT
294
294. EREN EYÜBOĞLU
(d.1907 Romanya - ö.1988 İstanbul)
AĞAÇLAR
İmzalı, 1985
Kağıt üzerine karışık teknik
32x46 cm
2.750 TL
295. EREN EYÜBOĞLU
(d.1907 Romanya - ö.1988 İstanbul)
GÜRCÜ KIZI
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya
55x40 cm
2.500 TL
214•ART POINT
295
296. AVNİ ARBAŞ (d.1919 İstanbul - ö.2003 İzmir)
AĞAÇ
İmzalı, 1994
Tuval üzerine yağlı boya
50x42 cm
9.000 TL
296
•215
ART POINT
297. ALİ ATMACA
(d.1947 Kahramanmaraş
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2004
Tuval üzerine yağlı boya
117x150 cm
1.650 TL
297
298
298. ALİ ATMACA
(d.1947 Kahramanmaraş
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2002
Tuval üzerine yağlı boya
114x146 cm
1.600 TL
216•ART POINT
299. TANJU DEMİRCİ
(d.1961 Edirne
KARANLIKTA DANS
İmzalı, 2003
Tuval üzerine yağlı boya
150x150 cm
4.500 TL
299
300
300. YUSUF ZİYA AYGEN
(d.1968 Çankırı
KOZMİK KADINLAR
İmzalı, 2010
Tuval üzerine yağlı boya
40x60 cm
600 TL
•217
ART POINT
301
301. MEMDUH KUZAY (d.1957 Kayseri
ALAATTİN’İN SİHİRLİ LAMBASI
İmzalı, 2007
Tuval üzerine yağlı boya
130x110 cm
1.200 TL
302. MUSTAFA ASLIER (d.1925 Bulgaristan
KÖROĞLU
İmzalı, 1993
Kağıt üzerine karışık teknik
57x74 cm
1.500 TL
Bu eser BİLİM SANAT GALERİSİ “MUSTAFA
ASLIER” 1995 kitabının 97. sayfasında yer
almaktadır.
302
218•ART POINT
303. BARIŞ SARIBAŞ
(d.1979 İzmir
İSTANBUL
İmzalı, 2000 - 2001
Tuval üzerine yağlı boya
170x91 cm
4.000 TL
Bu eser BİLİM SANAT
GALERİSİ “BARIŞ SARIBAŞ”
kitabının 14. sayfasında yer
almaktadır.
303
•219
ART POINT
304. MAİDE AREL
(d.1907 İstanbul - ö.1997 İstanbul)
NATÜRMORT
İmzalı,
Kontrplak üzerine yağlı boya
40x30 cm
1.500 TL
305
304
305. İMZA OKUNAMADI
NATÜRMORT
İmzalı, 1908
Tuval üzerine yağlı boya
66x47 cm
3.000 TL
220•ART POINT
306. HASAN TAŞDEMİR
(d.1949 Azerbeycan/Bakü
NATÜRMORT
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
58x79 cm
1.000 TL
306
307
307. HÜSEYİN YÜCE
(d.1928 Kütahya
NATÜRMORT
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
30x40 cm
700 TL
•221
ART POINT
308
222•ART POINT
308. HOCA ALİ RIZA (d.1858 İstanbul - ö.1930 İstanbul)
KİLYOS SAHİLİNDE ESKİHİSAR “RAİF BEY’İN HANESİ
İmzalı, 1 Ağustos 1316 (1900)
Kağıt üzerine karakalem
21,5x37 cm
5.500 TL
309
309. HOCA ALİ RIZA (d.1858 İstanbul - ö.1930 İstanbul)
HARABE
Eski Türkçe İmzalı, 1909
Kağıt üzerine sulu boya
23,5x18,5 cm
9.000 TL
Bu eser Y.K.Y. “HOCA ALİ RIZA” 2005 kitabının 82. ve 183. sayfasında yer almaktadır
•223
ART POINT
310. RUZİN GERÇİN
(d.1929 İstanbul
PEYZAJ
İmzalı,
Kağıt üzerine sulu boya
24x8 cm
400 TL
310
224•ART POINT
311. RUZİN GERÇİN
(d.1929 İstanbul
KÖY EVLERİ
İmzalı,
Kağıt üzerine sulu boya
14x34,5 cm
1.250 TL
311
312. YAVUZ TANYELİ (d.1950 Trabzon
NATÜRMORT
İmzalı, 1989
Tuval üzerine yağlı boya
65x129 cm
2.250 TL
312
Bu eser URART SANAT GALERİSİ “YAVUZ TANYELİ” 1989
sergisinde sergilenmiştir
313
Bu eser URART SANAT GALERİSİ “YAVUZ TANYELİ” 1989
sergisinde sergilenmiştir
313. YAVUZ TANYELİ (d.1950 Trabzon
NATÜRMORT
İmzalı, 1989
Tuval üzerine yağlı boya
63x133 cm
2.250 TL
•225
ART POINT
314. ESAT TEKAND (d.1952 Tokat
BİRİNCİ AKSİYON
İmzalı, 1997
Tuval üzerine yağlı boya
60x60 cm
1.000 TL
315
314
315. JÜLİDE ATILMAZ
(d.1944 Balıkesir - ö.2004 İstanbul)
BAYAN PORTRESİ
İmzalı, 1998
Tuval üzerine yağlı boya
60x50 cm
1.750 TL
226•ART POINT
316. AYŞEN KARAKAYA (d.1981 Gebze
MARILYN MONROE
İmzalı, 2005
Tuval üzerine karışık teknik
130x100 cm
1.100 TL
317
316
317. ORHAN BENLİ
(d.1954 Kahramanmaraş
ÇOCUK
İmzalı, 1990
Tuval üzerine yağlı boya
Çap 88 cm
1.250 TL
•227
ART POINT
318. İSMAİL ATEŞ (d.1960 Kars
EVREN TASARIMI VE SONSUZLUK - 5
İmzalı, 2002
Tuval üzerine akrilik boya
146x114 cm
1.800 TL
Bu eser ARTİST “İSMAİL ATEŞ” kitabının
36. sayfasında yer almaktadır.
319
318
319. ONAY AKBAŞ (d.1964 Ordu
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2000
Tuval üzerine yağlı boya
60x60 cm
950 TL
228•ART POINT
320. FİKRET ÖZTÜRK (d.1961 Eskişehir
ROMAN GRUP
İmzalı,
Tuval üzerine akrilik boya
170x150 cm
1.800 TL
320
321
321. NEDRET YAŞAR
(d.1968 Bulgaristan
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2001
Tuval üzerine akrilik boya
164x115 cm
2.000 TL
•229
ART POINT
322
322. SALİH ACAR
(d.1927 Bulgaristan - ö.14.09.2001 İstanbul)
KUŞLAR
İmzalı, 1988
Karton üzerine yağlı boya
32x46 cm
700 TL
323
230•ART POINT
323. RESUL AYTEMUR (d.1951 Malatya
PEYZAJ
İmzalı, 2005
Tuval üzerine yağlı boya
35x50 cm
2.000 TL
324. CANAN ÜNAL (d.28.06.1971 Karaman
AYAZMA - BOZCAADA
İmzalı, 2008
Tuval üzerine yağlı boya
110x165 cm
3.000 TL
324
•231
ART POINT
325
325. ADEVİYE ENDİRLİK (d.1980 Kayseri
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
90x100 cm
1.500 TL
326. SERDAR OKAN (d.1958 Samsun
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 2010
Tuval üzerine karışık teknik
80x60 cm
1.000 TL
232•ART POINT
326
327. YUSUF KATİPOĞLU (d.1941 Trabzon
DALYAN
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
57x49 cm
1.400 TL
328
327
328. MUAMMER DURMUŞ
(d.1944 Uşak
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
55,5x60 cm
800 TL
•233
ART POINT
329. M. D. NAPOLI
VEZÜV YANARDAĞI
İmzalı,
Ahşap panel üzerine yağlı boya
31x15 cm
2.000 TL
329
234•ART POINT
330
330. FABIUS GERMAIN BREST (d.1832 İtalya - ö.1900 İtalya)
KÖPRÜLÜ PEYZAJ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya, kartona marufle
24x31 cm
18.000 TL
•235
ART POINT
331
331. CEMİLE KAÇMAZ (d.1979 Erzincan
EVİMİN İÇİ
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
100x140 cm
2.000 TL
332
236•ART POINT
332. EKREM KAHRAMAN
(d.1948 Tarsus
SONSUZLUK
İmzalı, 1992
Tuval üzerine yağlı boya
50x70 cm
1.750 TL
333
333. HASAN KAVRUK (d.Mart 1919 Antalya - ö.2007 İstanbul)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
40x51 cm
500 TL
334. HABİB GEREZ
(d.1926 İstanbul
PEYZAJ
İmzalı,
Karton üzerine yağlı boya, duralite marufle
38x47 cm
500 TL
334
•237
ART POINT
335
335. MEHMET PESEN (d.1923 İstanbul
NAZARLIK (1124)
İmzalı, 2000
Karton üzerine yağlı boya
22x14 cm
900 TL
337. ÜNSAL TOKER (d.1933
HOROZ
İmzalı, 2008
Tuval üzerine yağlı boya
35x36 cm
600 TL
238•ART POINT
336
336. ZAFER ERKAN (d.1968 Çorum
BEYAZ SİYAHI GÖRÜNCE SARIYA SEVDALANDI
İmzalı, 1995
Tuval üzerine yağlı boya
120x100 cm
1.500 TL
337
338. ALİ ATMACA (d.1947 Kahramanmaraş
NÜ
İmzalı, 2005
Tuval üzerine akrilik boya
60x50 cm
700 TL
Bu eser DİRİMART “ALİ ATMACA” kitabının
187. sayfasında yer almaktadır.
339. ALİ ATMACA
(d.1947 Kahramanmaraş
NÜ
İmzalı, 2006
Tuval üzerine akrilik boya
50x60 cm
600 TL
Bu eser DİRİMART “ALİ ATMACA”
Kitabının 194. sayfasında yer almaktadır.
338
339
•239
ART POINT
340. FATİH SARMANLI
(d.1960 Bursa
BODRUM
İmzalı,
Tuval üzerine yağlı boya
45x55 cm
350 TL
340
341
341. FATİH SARMANLI
(d.1960 Bursa
PEYZAJ
İmzalı, 1998
Tuval üzerine yağlı boya
45x55 cm
350 TL
240•ART POINT
342
342. DEVRİM ERBİL (d.1937 Uşak
DOĞA YORUMU
İmzalı, 2006
Kağıt üzerine serigrafi baskı 50/100
35x66 cm
600 TL
343
343. DEVRİM ERBİL
(d.1937 Uşak
YEŞİL’E DOĞRU
İmzalı,
Kağıt üzerine serigrafi baskı 61/100
32x42 cm
350 TL
•241
ART POINT
344
344. İBRAHİM BALABAN (d.1921 Bursa
SİVAS HALAYI
İmzalı, 1952
Kağıt üzerine karakalem
16x22 cm
400 TL
345
242•ART POINT
345. İBRAHİM BALABAN
(d.1921 Bursa
TARLAYI SÜRENLER
İmzalı, 1993
Kağıt üzerine serigrafi baskı 15/242
50x70 cm
600 TL
346. MEHMET GÜN (d.1956 İstanbul
LOVE COME QUICK “AŞK ÇABUK GELİR”
İmzalı, 1990
Kağıt üzerine serigrafi baskı 73/100
100x70 cm
500 TL
347
346
347. AGOP ARAD
(d.1913 Eskişehir - ö.1990 İstanbul)
FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON
İmzalı, 1954
Kağıt üzerine çini mürekkebi
33x25 cm
600 TL
•243
ART POINT
348. CİHAT BURAK
(d.1915 İstanbul - ö.1994 İstanbul)
VAZODA ÇİÇEKLER
İmzalı, 1976
Kağıt üzerine pastel boya
24x16 cm
1.250 TL
349
348
349. CİHAT BURAK
(d.1915 İstanbul - ö.1994 İstanbul)
DEVE’NİN BAŞI
İmzalı, 11 Şubat 1975
Kağıt üzerine karışık teknik - Baskı
50x28 cm
900 TL
Bu eserin bir benzeri İSTANBUL MODERN “CİHAT BURAK”
Retrospektifi sergisi kitabının 154. sayfasında yer almaktadır.
244•ART POINT
350
350. CİHAT BURAK (d.1915 İstanbul - ö.1994 İstanbul)
İSTANBUL “LILLE SERGİSİ”
İmzalı, 1962
Kağıt üzerine serigrafi baskı 90/52
20x50 cm
900 TL
351
351. CİHAT BURAK
(d.1915 İstanbul - ö.1994 İstanbul)
AFİŞ ÇALIŞMASI
“PARİS CONTE DE LAUTREAMONT”
İmzalı, 1962
Kağıt üzerine litografi baskı 32/35
76x55 cm
1.500 TL
Bu eserin bir benzeri İSTANBUL MODERN
“CİHAT BURAK” Retrospektifi sergisi kitabının
64. sayfasında yer almaktadır.
•245
ART POINT
352. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
(d.1911 Giresun - ö.1975 İstanbul)
KÖYLÜ KADINI
İmzalı, 1979
Tuval üzerine sanatçı baskısı
70x37 cm
900 TL
353
352
353. ERGİN İNAN (d.1943 Malatya
DERVİŞ
İmzalı, 1987
Kağıt üzerine serigrafi baskı 92/100
42x29,5 cm
750 TL
246•ART POINT
354. TURAN EROL (d.1927 Muğla
VERANDA
İmzalı, 1996
Kağıt üzerine sanatçı baskısı
42x30 cm
600 TL
355. BURHAN UYGUR
(d.1940 Giresun - ö.1992 İstanbul)
DENİZE DÜŞEN BİR MELEĞİN SON GÜNÜ
İmzalı, 1982
Kağıt üzerine sanatçı baskısı
45x40 cm
750 TL
Bu eserin bir benzeri Y.K.Y. “BURHAN UYGUR”
kitabının 52. sayfasında yer almaktadır.
354
355
•247
ART POINT
356. DEVRİM ERBİL (d.1937 Uşak
İSTANBUL KUŞLARI
İmzalı, 2004
Kağıt üzerine serigrafi baskı 24/130
50x60 cm
400 TL
248•ART POINT
356
İNDEX
A. ÖZTOPRAK
ABİDİN ELDEROĞLU
ADEM GENÇ
ADEVİYE ENDİRLİK
ADİL SALİH
ADNAN TURANİ
AGOP ARAD
AHMET GÜNEŞTEKİN
AHMET ORAN
ALBERT BİTRAN
ALİ ATMACA
ALİ AVNİ ÇELEBİ
ALİ CANDAŞ
ALİ DEMİR
ANDY WARHOL İMZA OKUNAMADI
M. DI NAPOLI
ARDAN ÖZMENOĞLU
ATİLLA GALATALI
AVNİ ARBAŞ
AYŞEGÜL SAĞBAŞ
AYŞEN KARAKAYA
BAHAR KOCAMAN
BALKAN NACİ İSLİMYELİ
BARIŞ SARIBAŞ
BAYRAM GÜMÜŞ
BEDRİ BAYKAM
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
BİLAL ERDOĞAN
BURHAN DOĞANÇAY
BURHAN TEMEL
BURHAN UYGUR
BÜLENT DEMİRAĞ
CAHİT GÜRAYDIN
CANAN ÜNAL
CELİLE HİKMET
CEMİLE KAÇMAZ
CİHAT BURAK
ÇAĞATAY ODABAŞ
DEVRİM ERBİL
“DİYARBAKIRLI” TAHSİN
DR. HİKMET HAMDİ
EBRU UYGUN
EKREM KAHRAMAN
ENİS AKTAŞ
214, 215
184, 185, 186
101, 208
325
27
19, 20, 73, 127, 128, 232, 233
347
56, 146
108, 109
229, 230, 231
129, 130, 297, 298 ,338, 339
78
39
74, 75, 209, 210, 211
170
174, 305
329
169
199, 200
181, 182, 240, 296
103
316
60
251
15, 16, 303
62
99, 150, 285
155, 156, 157, 266 ,352
59
120 ,121, 247, 248
163
115, 241, 261, 355
89, 90
7
324
77
331
348, 349, 350, 351
46
118, 119, 342, 343, 356
173
172
252, 253
9, 10, 332, 97
47, 289
ERDAL ALANTAR
EREN EYÜBOĞLU
ERGİN İNAN
ERTUĞRUL ATEŞ
ESAT TEKAND
EŞREF ÜREN
FABIUS GERMAIN BREST
FARUK CİMOK
FARUK YAZICILAR
FATİH SARMANLI
FATİH URUNÇ
FERRUH BAŞAĞA
FİKRET MUALLA
FİKRET OTYAM FİKRET ÖZTÜRK
FÜREYA KORAL
GARABET YAZMACIYAN
GAZİ SANSOY
HABİB GEREZ
HABİP AYDOĞDU
HAKAN ESMER
HAKAN MOĞULTAY
HAKAN UZUNER
HALİL AKDENİZ HALUK AKAKÇE
HALUK ÖZDEN
HAMİT GÖRELE
HASAN KAVRUK
HASAN SAİM HASAN TAŞDEMİR
HASAN V. BEREKETOĞLU
HAYRİ ÇİZEL
HOCA ALİ RIZA
HÜSAMETTİN KOÇAN HÜSEYİN ANKA ÖZKAN
HÜSEYİN YÜCE
IŞIL ÖZIŞIK
İBRAHİM BALABAN
İBRAHİM ÇALLI
İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU
İPEK KURŞUNCU
İRFAN KORKMAZLAR
İSMAİL ATEŞ
İZZET KERİBAR
JALE YILMABAŞAR
JÜLİDE ATILMAZ
213
294, 295
110, 111, 212, 220, 221, 245, 246, 255, 353
152, 153, 154
314
37
330
271
17
340, 341
67, 68
122, 123, 256, 257
187, 188
76
320
201, 202
183
25, 26
334
164
23, 24
196
93
98
259
151
194
11, 333
175, 176
14, 306
83
276
33, 34, 35, 36, 308, 309
71, 72, 116, 117, 228
279
307
3
344, 345
239
57
63
197
54, 55, 95, 96, 318
282
203, 204
315
KADİR AKORAK
KADRİ AYTOLON
KEMAL ÖNSOY
KOMET
KORAY ARİŞ
KUZGUN ACAR
LEYLA GAMSIZ
LÜSET MAÇORO
LÜTFÜ CÜLCÜL
MAİDE AREL
MALİK BULUT
MARIA KILIÇLIOĞLU
MEHMET ARPACIK
MEHMET GÜN
MEHMET İLERİ
MEHMET PESEN
MEHMET UYGUN
MEMDUH KUZAY
MERİÇ HIZAL
MUAMMER DURMUŞ
MUHSİN KUT
MUHTAR AYKIN
MUSTAFA ASLIER
MUSTAFA ATA
MUSTAFA AYAZ
MUSTAFA HORASAN
MUSTAFA ÖZEL
MUSTAFA PANCAR
MUSTAFA SALİM AKTUĞ
MUZAFFER AKYOL
NACİ KALMUKOĞLU
NADİA ARDİTTİ
NAİLE AKINCI
NEBAHAT KARYAĞDI
NECDET KALAY
NEDRET YAŞAR
NEJAD MELİH DEVRİM
NEŞ’E ERDOK
NICOLAI SARAPHANOFF
NİJAD SİREL
NİMET KOÇAK
NURDAN UZEL
NURİ ABAÇ
NURİ İYEM
OKTAY RİFAT
ONAY AKBAŞ
ORHAN BENLİ
OTTO MJAANES
ÖZDEMİR ALTAN
288
6, 171
112, 113, 226, 227
42, 114, 158, 159, 160, 218, 219, 262, 263
198
281
190, 191, 192, 264, 265
87
161
304
92
91
1
250, 346
168
335
124, 125, 126, 242, 243
140, 141, 205, 206, 301
94
328
273
8
302
224, 225
21, 22, 69, 70, 234, 292, 293
51, 52, 142, 143
40, 149
165
58
41
84
86
235
65
178, 179, 180, 274
321
277
53
189
280
195
88
238, 278
236, 237
167
132, 133, 319
317
144
284
ÖZGÜR KORKMAZGİL
PERTEV BOYAR
RAFET EKİZ
RESUL AYTEMUR
RUZİN GERÇİN
SABRİ BERKEL
SAİM DURSUN
SALİH ACAR
SELAHATTİN AYDIN
SELAHATTİN YILDIRIM
SELÇUK TOGUL
SERDAR OKAN
SERDAR ŞENCAN
SETENAY ÖZBEK
SEZAİ ÖZDEMİR
SEZGİN MALKOÇ
SIRRI ELDEM
SUAT AKDEMİR
ŞADAN BEZEYİŞ
ŞAHİN PAKSOY
ŞEMSETTİN BAŞKURT
ŞENOL YOROZLU
ŞEREF AKDİK
ŞERİF RENKGÖRÜR
TANJU DEMİRCİ
TAYFUR SANLIMAN
TEMUR KÖRAN
TUĞRUL SELÇUK
TUNCAY TAKMAZ
TURAN EROL
TURGUT ATALAY
ÜMMET KARACA
ÜNSAL TOKER
VEYSEL ERÜSTÜN
VOLKAN COŞKUN
WLADIMIR PETROFF
YALÇIN GÖKÇEBAĞ
YAŞAR ALİ GÜNEŞ
YAVUZ TANYELİ
YİĞİT YAZICI
YURDANUR ŞENTÜRK
YUSUF KATİPOĞLU
YUSUF ZİYA AYGEN
ZAFER ERKAN
ZEKAİ ORMANCI
ZEKİ FAİK İZER
ZEYNEP ULUKAYA
ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU
66, 145
177
162
323
310, 311
249
2, 134, 135, 136
322
64
48, 49, 148
61
326
18
104
290
207
193
105, 106, 254
216, 217
50
79, 80, 81, 82
107, 286
38
4
43, 44, 299
45
30, 31, 32
85
147
258, 275, 354
12, 13
5
337
166
138, 139, 291
272
137
28
100, 312, 313
102, 260
287
327
29, 131, 300
336
222, 223
267, 268, 269, 270
283
244
&
T A K S İ M
OCAK AYINDAN İTİBAREN
TAKSİM ŞUBEMİZDE
SANAT SEVERLERE
HİZMET VERMEYE
BAŞLAYACAĞIZ

Benzer belgeler

36. DYO Resim Yarışması Kataloğu

36. DYO Resim Yarışması Kataloğu 2005 Kavaklıdere Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, Ankara 2009 İş Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, İzmir 2009 “Lekeler, İzler“ Desen Sergisi, Galeri Sanatyapım, Ankara 2010 34. DYO Resim Yarışması Sergi...

Detaylı

Geldiği Üniversite Kabul Edildiği Üniversiteye Bölüm/Program Sınıf

Geldiği Üniversite Kabul Edildiği Üniversiteye Bölüm/Program Sınıf ÖMER KOLDAŞ MEHMET ERİN İBRAHİM YÜZGEÇ TUĞÇE SARISAKALOĞLU ELÇİN YILDIRIM NACİYE PEKTAŞ ZÜBEYDE SERAP ESRA MÜLAZIMOĞLU FADİME TOKER AHMET BELEN YONCA ALATAŞ EVRİM FİDAN

Detaylı

CONTENT S

CONTENT S Tekerlekli Sandalyeler / Patient Trolleys

Detaylı