katalog

Transkript

katalog
İletişim:
Tel:
Adres:
0 212 603 50 20
Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 1.Sk. Şahin Pasajı No:25/f
Bahçelievler / İstanbul
Mail:
Web:
[email protected]
www.mikrorisk.com
İçindekiler
Misyon
Hizmetlerimiz
Kıymetli Evrak Analizleri
Firma Analizleri
Yasaklı Analizleri
Mali Tahlil Raporları
Finansal Raporlar
Hukuksal Araştırma
Kıymet Araştırması
Danışmanlık Hizmetlerimiz
Fon Hizmetlerimiz
Neden Biz?
3
4
6
7
9
10
12
13
14
15
17
18
MİSYON
Mikro Risk uzman kadrosu ile , daha güvenli bir ticaret
yapabilmeniz için uğraş vermektedir.
Finansal risklerinizi azaltacak analiz ve raporlarımız ile
ticaretinize ışık tutmak , şirket olarak en büyük
kazancımızdır.
Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve ticaretin geldiği
nokta, bilginin değerini arttırmıştır. Risk büyümektedir.
Doğru bilgi, doğru bir ticaret için çok önemli dir ve biz
bunun farkındayız.
Mikro Risk ile, kimseye mail atmadan, alo demeden, faks
çekmeden, scan etmeden, kendi başınıza istediğiniz
ticari bilgiye erişim sağlayabiliyorsunuz. Bilgi edinme
sürecini kısaltıyoruz ve size en doğru bilgiyi veriyoruz.
Dahası, bu zamana kadar ayırdığınız "bilgi edinme
maliyetlerinizi" de azaltıyoruz.
Herhangi kurulum ya da lisanslama ücreti ödemeden,
hemen Mikro Risk kullanmaya başlayabilir ve finansal
risklerinizi azaltabilirsiniz.
Mikro bir Risk ve Makro bir Çözüm için, birlikte
çalışmayı teklif ediyoruz.
MİKRORİSK Yönetim
HİZMETLERİMİZ
TİCARİ İSTİHBARAT HİZMETLERİMİZ
Kıymetli Evrak Analizleri
- Geçmiş Sorunlu Kaydı
- Evrak Sorgusu
- Geçmiş Kaydı
Firma Analizleri
- Ticaret Odası Kaydı
- Ortaklık ve Sermaye Yapısı
- Telefon Numarası Tespiti
- Mükellef Borçları
- Sigorta Borçları
- Piyasa Araştırması
- Adres Tespiti
Yasaklı Analizleri
- Ticari Sakıncalılar
- İhale Yasaklıları
Mali Tahlil Raporları
- Borçlanma Seviyesi Analizi
- Döner Varlık Analizi
- Sabit Kıymet Durum Analizi
- Öz Sermaye Yeterliliği
- Çalışma Sermayesi Yeterliliği
- Firma Karlılığı Analizi
Finansal Raporlar
- Finansal Moralite Raporu
- Banka Araştırması
Hukuksal Rapor
Kıymet Araştırması
- Araç Araştırması
- Varlık Araştırması
Detay Raporlar
- Kıymetli Evrak Raporu (Detay Geçmiş Kaydı)
HİZMETLERİMİZ
İŞLETMENİZ İÇİN OLAN KURUMSAL HİZMETLERİMİZ
Mali Tahlil Raporları
- Borçlanma Seviyesi Analizi
- Döner Varlık Analizi
- Sabit Kıymet Durum Analizi
- Öz Sermaye Yeterliliği
- Çalışma Sermayesi Yeterliliği
- Firma Karlılığı Analizi
Finansal Raporlar
- Finans Yönetimimdeki Hatayı Bulun
- Mali Tahlil Raporum
- Hisse Değerliliği Tespiti
- Kredibilite Raporum
Risk Raporları
- Mali Denetim Raporum
Danışmanlık
- Risk Yönetim, Kontrol ve Kurumsal Güvence
- Hisse Satın Alma - İştirak
- Hisse Devri
- Hisse Satışı
- Kara Liste(Kod) Yardımı
Fon
- Kredilendirme
KIYMETLİ EVRAK ANALİZLERİ
GEÇMİŞ SORUNLU KAYDI
Ticaret yaptığınız veya yapmak istediğiniz firma ve şahısların geçmiş
ticari hayatlarında sorunlu evrak kaydının olup olmadığı, olduysa hangi
tarihlerde, yaklaşık hangi meblalarda olduğunun araştırıldığı analizdir.
- Bankalarda sorunlu çeki var mı?
- Düzeltme hakkını kullanmış mı?
- Vergi kimlik no kontrolü ve teyidi.
- Ticaret ünvanı kontrolü ve teyidi.
- Vergi dairesi kontrolü ve teyidi.
- İş adresi kontrolü ve teyidi.
- İşe başlama tarihi.
- Ana faaliyet kodu ve adı.
- Vergi matrahı araştırması.
EVRAK SORGUSU
Şahıs veya firmaların ticari hayatlarında değerli evrak, kıymetli evrak
olarak bilinen ticarette paranın yerine kullanılan evraklarla ilgili yapılan
araştırma ve analizdir.
- İsim kontrol ve teyidi.
- Sorunlu/Protestolu kaydı var mı?
GEÇMİŞ KAYDI
Elinizdeki evrağı sorgulayarak size bu evrağı veren firma ve şahısların geçmiş
ticari hayatlarında evrak kaydının olup olmadığı, olduysa hangi tarihlerde,
yaklaşık hangi meblalarda olduğunun araştırıldığı ve size firma hakkında geniş
bir raporun sunulduğu analizdir.
- Kopya/Çalıntı evrak kontrolü ve teyidi.
- Mahkemelik çek bildirimi kontrolü ve teyidi.
- Bankanın kaç yıllık müşterisi?
- Bankanın kredili müşterisi mi? Kredi limiti ne civarda?
- Başka banka üzerinde haciz, bloke var mı?
- Ödemeleri düzenli mi? Benzer tutarda çek ödemesi var mı?
- Sorunlu kaydı var ise, düzeltme hakkını kullanmış mı?
- Son 2 yıla ait vergi ödeyip ödemediği araştırması.
- Vergi dairesi kontrolü ve teyidi.
- İş adresi kontrolü ve teyidi.
- İşe başlama tarihi.
- Ana faaliyet kodu ve adı.
FİRMA ANALİZLERİ
TİCARET ODASI KAYDI
Sorgulamak istediğiniz firmanın bir ticaret odasına kayıtlı olup, olmadığını
görebilirsiniz.
Ticaret Odası Sorgusu Yapabileceğiniz İller:
- Adana
- İstanbul
- Gaziantep
- Bursa
- Mersin
- Antalya
- Samsun
- Trabzon
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
Ticaret yaptığınız firmaların sadece vergi kimlik numaralarını girerek, bu
detaylı analizi alabilirsiniz.
- Firma ünvanı kontrol ve teyidi.
- Vergi kimlik no kontrol ve teyidi.
- Kuruluş tarihi.
- Sermayesi.
- İş adresi kontrol ve teyidi.
- İş telefonu kontrol ve teyidi.
- Faks numarası kontrol ve teyidi.
- Şirket müdürü.
- Şirket ortakları.
- Diğer iştirakleri.
- Grup firmaları.
- Ana faaliyet kodu ve adı.
TELEFON NUMARASI TESPİTİ
Bilgisini istediğiniz firmanın ya da şahsın güncel telefon numarasına ulaşabilir,
numaranın hangi firma ya da şahsa ait olduğunu görebilirsiniz.
a) İsimden telefon sorgulama
b) Firma unvanından telefon sorgulama
c) Telefon numarasından isim sorgulama
FİRMA ANALİZLERİ
MÜKELLEF BORÇLARI
Ticaret yaptığınız tacirin mükkelefiyetlerini yerine getirip, getiremediğini,
ödemesi gereken borçları ödeyip, ödeyemediğini görebileceğiniz araştırma ve
analizdir.
SİGORTA BORÇLARI
Müşteri firmalarınızın, sigorta kurumlarına olan borçlarının araştırıldığı
rapordur.
PİYASA ARAŞTIRMASI
Hakkında bilgi istediğiniz firmanın sektörel çevrede odalar, lider
firmalar ve sanayi bölgeleri başta olmak üzere tüm sektörde araştırılıp,
sorulduğu ve edinilen bilgi ile duyumların bir rapor olarak sunulduğu
araştırmadır.
ADRES TESPİTİ
Bilgisini istediğiniz firmanın ya da şahsın güncel adresini öğrenebilirsiniz.
YASAKLI ANALİZLERİ
TİCARİ SAKINCALILAR
Ticaret yaptığınız ya da yapmak istediğiniz firma, devlet nezdinde çeşitli
sebeplerden ötürü bazı yasak ve kısıtlamalara maruz kalmış olabilir ve
bundan sizin firmanız da zarar görebilir.
Kendi firmanızın herhangi yasağı olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.
Yasaklılar için de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Uzman Danışmanlarımız,
sizler için kurtuluş formülleri üretiyor.
İHALE YASAKLILARI
Ticaret yaptığınız ya da yapmak istediğiniz firma, devlet nezdinde çeşitli
sebeplerden ötürü "Kamu İhale Yasaklısı" durumuna düşmüş olabilir.
Yasaklılar için de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Uzman Danışmanlarımız,
sizler için kurtuluş formülleri üretiyor.
MALİ TAHLİL RAPORLARI
Bir firmanın belirli bir dönemde varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı
kaynakları gösteren tablolarlarda yer alan Aktif ve Pasif hesapları ve bu
hesapların birbiri üzerindeki etkileri ile ortaya çıkabiecek finansman açığı ve
bu açığın hangi kaynakla finanse edileceğine ilişkin gerekli kaynakların
belirlenmesi ve saptanmasıdır.
Tüm bu saptamalar karşılaştırmalı ve aynı dönemi kapsayan en az üç yıllık bir
tablonun incelenmesi ile analiz edilir.
Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Geçmiş Yıl Karları
Geçmiş Yıllar Zararları
Dönem Net Karı(Zararı)
Brüt Satışlar
Satış İndirimleri
Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Faaliyet Giderleri
Finansman Giderleri
Yukarıda listelenmiş tüm veri ve bilgiler, karşılaştırmalı olarak analiz edildiği
gibi, Mali Tahlil Uzmanınca da, herkesin anlayabileceği bir dilde, yorumlanır ve
raporlanır.
Raporları ister, kolay anlaşılır bir dil ile, ister bankaların kullandığı düzende,
istenirse de tüm devlet kurumlarında kabul görecek formatta hazırlanılır.
Bir insanın MR'nı çekmek doktor için ne ise, bir firmanın MR'ı da Mali Tahlil
Raporudur.
Günümüzde bu raporlar ve bilgiler gerek yerel, gerek uluslar arası kurumlarca
MALİ TAHLİL RAPORLARI
Mali Tahlil Raporunu bir bütün olarak alabileceğiniz gibi, ayrı ayrı
ihtiyacınıza yönelik de rapor isteyebilirsiniz.
AKTİF VE PASİF HESAP RAPORLARI
Borçlanma Seviyesi Analizi
Dönen Varlık Analizi
Sabit Kıymet Durum Analizi
TÜM DURUM RAPORLARI
Öz Sermaye Yeterliliği
Çalışma Sermayesi Yeterliliği
Firma Karlılığı Analizi
Tüm Mali Tahlil Raporlarında aşağıdaki teyit ve kontroller yapılır;
- Bilançonun doğruluğu.
- Firma ünvanı kontrol ve teyidi.
- Vergi kimlik no kontrol ve teyidi.
- Kuruluş tarihi.
- Sermayesi.
- İş adresi kontrol ve teyidi.
- İş telefonu kontrol ve teyidi.
- Faks numarası kontrol ve teyidi.
- Şirket müdürü.
- Şirket ortakları.
- Diğer iştirakleri.
- Grup firmaları.
- Ana faaliyet kodu ve adı.
Mali Tahlil Raporunuzu eğer isterseniz, "Yeminli Mali Müşavir Damga ve
Kaşesi" ile alabilir ve devlet kurumlarında geçerliliği olan bir rapor haline
getirebilirsiniz.
Mali Tahlil Raporunuzu eğer
isterseniz, "Grafik Anlatımlı"
olarak alabilirsiniz.
FİNANSAL RAPORLARI
FİNANSAL MORALİTE RAPORU
Bir firmanın mali hareketlerinin araştırıldığı ve edinilen bilgilerin
raporlandığı finansal bir rapordur.
Hangi bankalar ile çekli çalışıyor?
Kullandığı Ticari Krediler neler?
Bankalar nezdindeki Limit ve Borç Durumu nedir?
Kullandığı kredilerinde Gecikme ve Takip Durumu söz konusumu?
Leasing kullanımı yapılmış mı?
Faktoring yapılmış mı?
BANKA ARAŞTIRMASI
Bir firmanın çalıştığı banka ile olan ilişkisinin masaya yatırıldığı, sadece tek bir
banka için yapılan çalışmadır. Bu çalışma esnasında aşağıdaki bilgiler
araştırılmakta ve raporlanmaktadır.
- Banka kontrol ve teyidi.
- Şube kontrol ve teyidi.
- Hesap kontrol ve teyidi.
- Hesap açılış yılı.
- Kredi kontrolü.
- Teminat mektubu kontrolü.
- Kredi limit kontrolü.
- Cari hesap kontrolü.
- Cari hesap limit kontrolü.
- Vadeli mevduat hesap teyidi.
- Pos cihazı kontrolü.
- Çekli çalışma durumu.
- Çek ödemeleri teyidi.
- Çek ödemeleri aralığı ve tutarlılığı.
- Haciz kontrolü.
- Bloke kontrolü.
- Banka ile yaşanabilecek diğer sorunların kontrolü ve araştırılması.
HUKUKSAL ARAŞTIRMA
Bir ticaret veya ortaklık içerisine gireceğiniz kişilerin, mal verdiğiniz
veya aldığınız bir firmanın hatta yanınızda çalışan personelin daha önce
hukuki problem yaşadığını bilmek ve ona göre önlem almak ve hatta
daha önce bir problem yaşamadığını bilerek çalışmanın vereceği
rahatlık için üstün bir gayret ve performans ile hazırladığımız geniş bir
araştırma raporudur.
Şahıs ve ya firmaların sadece haklarında açılmış davalar değil, onların
açtığı davaları da araştırırız.
İnsanların kişisel haklarına gasp etmeden yaptığımız bu araştırmalar
sadece size dava ve görüldüğü mahkeme hakkında bilgi verir.
Davaların içerikleri tarafımızca araştırılmaz. Davaların içeriklerini
öğrenmek için Adalet Bakanlığına avukatlar aracılığı ile
başvurabilirsiniz.
KIYMET ARAŞTIRMASI
ARAÇ ARAŞTIRMASI
Bir firmanın veya ortaklarının üstüne kayıtlı araçların ve bu araçların
sorunlarının araştırıldığı rapordur.
Sistemimiz de üç farklı araç sorgusu yapılabilir;
1.Plaka ile Araç Sorgusu
2.TC Kimlik Numarası ile Araç Sorgusu
3.Vergi Kimlik Numarası ile Araç Sorgusu
- Plaka kontrol ve teyidi.
- VKN ve TC Kimlik No kontrol ve teyidi.
- Sahibi Olduğu Araçlar
1. Marka
2. Model
3. Sahiplik Belge Tarihi
4. Tescil Birimi
5. Renk
6. Cinsi
- Araçlarda Haciz Olup Olmadığı
- Araçlarda Rehin Olup Olmadığı
- Araçlarda Yakalama Olup Olmadığı
- Çalıntı Olup Olmadığı
- Hak Mahrumiyeti Olup Olmadığı
VARLIK ARAŞTIRMASI
Bir firmaya ait teminat olarak kabul edilebilecek veya nakte
dönüştürülebilecek kıymetli varlıklarının araştırılması ve raporlanmasıdır.
Taşınmaz, arsa veya gayrimenkullar hakkında cins ve kayıtlı olduğu il hakkında
daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerin ilgili il de ki Tapu Sicil Müdürlüklerine
taraflar ile birlikte müracat etmeleri gerekmektedir. Kayıtlı tapuların içeriğine
dair bilgi tarafımızca araştırılmaz ve paylaşılmaz.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Mikro Risk Finansal Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri olarak siz değerli
müşterilerimizin mağduriyetlerini azaltmak adına yaptığımız analiz ve
bilgi edinme raporlarının yanı sıra, bizzat sahaya inerek yine siz
tacirlerin, siz ticaret adamlarının yanında yer alıyoruz.
FİNANS YÖNETİMİMDE Kİ HATAYI BULUN
Son 3 yıl bilançolarınızı, son dönem mizanlarınızı inceleme altına
alıyoruz.
- Firma karlılığınızı azaltan etkileri tespit ediyoruz.
- Tasarruflarınızı arttıracak çözümler üretiyoruz.
- Firma karlılığınızı arttıracak mali yollar gösteriyoruz.
HİSSE DEĞERLİLİĞİ TESPİTİ
Bir firmayı mali inceleme altına alarak, gerçek hisse değer tespitini
yapıyor ve firmanın gerçek değerini ortaya çıkartıyoruz.
İştiraklerinizde ve Ortaklıklarınızda yolunuza ışık tutuyoruz
KREDİBİLİTE RAPORU
Firmanızın bilançolarını inceleme altına alıyor ve kredibilite
durumunuzu raporluyoruz.
- Bilançonuzda kredi almanıza engel olacak bir hata var mı?
- Banka ile olan çalışmanızda kredi almanıza engel olacak bir hata var
mı?
- Finans yönetiminizde banka ile kredi durumunuzu olumsuz
etkileyecek bir engel var mı?
- Firmanızın kredibilite kapasitesi nedir?
- Firmanızın kredibilitesini nasıl arttırırız?
- Firmanızın kredi ödeme gücü nedir?
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
KARA LİSTE (KOD) YARDIMI
Vergi dairelerinin vergi kayıp kaçağını ve haksız vergi iadesi kazancını
önlemek için başlattığı kod uygulaması genişletilmiş hali ile kaçakçılık
ve naylon fatura suçlarınıda kapsamaktadır. Halk arasında "Karaliste"
olarak bilinen bu kod uygulamasına takılanlar ve yasaklananlar ile
fatura alış-verişi yapan tüm firmalar koda girmekte ve ticaretleri
dondurulmaktadır. Bu uygulama neticesinde, ticaret içerisine girdiği
firmayı araştırmadan, hakkında istihbarat edinmeden iş yapmış ve
sonucunda "Mağdur" olmuş firmalara, koddan çıkabilmeleri için
danışmanlık hizmetini, işin uzmanı kadromuz ile vermekteyiz.
Bir defa daha tekrar etmemiz gerekirse, kodlarda listelenmiş suçların
hiç birini işlememiş, sadece bu suçları işleyen firmalar ile bir fatura alışverişi olduğu için koda girmiş firmalara yardım etmekteyiz.
Danışmanlık hizmetini verdiğimiz kod listesi aşağıdaki gibidir;
1) Kod 1
2) Kod 2
3) Kod 3
4) Kod 4
5) Kod 5
6) Kod 5/1
7) Kod 5/2
8) Kod 5/3
9) Kod 5/4
10) Kod 6
11) Kod 7
12) Kod 8
13) Kod 9-1
14) Kod 9-2
Henüz bir mağduriyet yaşamamış işletmeler için bu gibi zor durumlara
düşmemek için alınabilecek önlemler ve yöntemler ile ilgili de
danışmanlık hizmetimiz mevcuttur.
FON HİZMETLERİMİZ
KREDİLENDİRME
Sadece ticari işletmelerin profösyenel bir hizmet alması, varsa
mağduriyetlerinin ortadan kalkması, ticarei hayatlarının sekteye
uğramaması ve riskin azaltılması için verdiğimiz bir hizmettir.
- Bilançonuzdaki bir hata, finans yönetiminindeki yanlış kararlar veya
bankalar ile çalışırken yaptığınız hatalar yüzünden bankalara gittiğiniz
zaman şirketiniz için kredi alamıyor olabilirsiniz. Biz bu durumu
düzeltiriz.
- Banka içi bürokrasi ve prosedürler ile sizin adınıza ilgileniriz.
- Bekleme sürenizi hızlandırırız.
- Çıkmayacak bir krediye değil, kredibilitenize göre muhtemel çıkacak
krediye çabalarız.
- Teminata ihtiyaç varsa, birlikte karar verir. Sizin için risksiz olanın
üstüne gideriz.
- Krediniz için uygun bankayı ve uygun faiz oranlarını araştırırız.
Siz ticari işletmenizin geleceğini ve yatırımlarını düşünürken, biz sizin
kredi için olan işlerinizi hallederiz.
Üye olmadan ve ücretsiz olarak www.mikrorisk.com internet
sitemizden, ihtiyaç duyduğunuz krediye başvurabilirsiniz. Uzmanlarımız
en kısa sürede sizinle iletişime geçerler.
Gerekli evraklar;
1.Vergi Levhası
2.Son iki yıl sonu itibari ile bilanço ve gelir tabloları ve ilgili mizanlar.
3.Son yıl 3.dönem kurumlar vergisi beyannamesi
4.Şirket sahibi olduğunu gösteren imza sirküleri.
NEDEN BİZ?
BANKALARDAN FARKIMIZ
Bankanın Müşteri Temsilcisinin iki dudağı arasında sözel olarak
aldığınız bir bilgi yerine, Mikro Risk üzerinden yazılı ve düzgün bir
rapor alırsınız. Bu raporlar sisteminizde arşivlenirler. Geriye dönük
her zaman bakabilirsiniz.
Kimse kendi müşterisini kötülemek istemez. Banka bile olsa.
İnsan ve banka ilişkileriniz sayesinde alabildiğiniz bu bilginin bir
sınırı vardır. Müşteri Temsilcisinin ve bankanın en iyi
müşterilerinden biri olabilirsiniz ama sizin için ayrılacak zaman, her
zaman kısıtlıdır. Mikro Risk de aldığınız hizmet sonsuzdur. Günde
yüzlerce sorgu girebilirsiniz.
Malınızı kamyona yüklemeden önce, bilgi alabilmeniz lazım ki, bir
mağduriyet yaşamayın. Siz müşterinize bir bardak çay ikram
ederken, ekran üzerinden şahıs veya firmanın ticari geçmişini
görüntüleyebileceksiniz. Banka gibi sizi ve ticaretinizi
bekletmiyoruz.
Bir bankanın kendi müşterisi hakkında bilgi alabilirsiniz. Ama o
bankadan başka bankaların müşterileri hakkında bilgi, en azından
doğru ve hızlı bilgi alamazsınız. Ülkemizde 51 banka mevcuttur,
Mikro Risk ile çalışırsanız, tüm bankalar ile çalışmanız varmış ve
müşteri ilişkileriniz kuvvetliymiş gibi bilgi alırsınız.
Kredi karşılığında bankaya verdiğiniz çekin istihbaratı detaylı
yapılır. Fakat siz bu istihbaratı aldığınızda, ticaretinizi çoktan
gerçekleştirmiş ve malınızı vermiş olacaksınız. Ticaretiniz bitip
gerçekleştikten sonra alacağınız istihbaratın değeri olmayacağı
gibi, geriye dönüşü olmayan bir yola da girmiş olabilirsiniz.
Bankada ki müşteri temsilcileri siz bir istihbarat edinmek
istediğiniz zaman, merkez bankası ekranını kullanırlar. Merkez
bankası prosedürleri nedeni ile yazılmış çekleri ekrana 15 gün
geç girer. Bizden alacağınız istihbarat ise anlık bir çalışma olacağı
için bu geçikme bizde yaşanmaz. En güncel bilgiyi alırsınız.
Bankalar hiç bir bilgiyi resmi olarak vermedikleri gibi size telkinde
bulunarak ticaretinizi yanıltabilirler. Biz ise şahıs veya firmanın
sadece ticari geçmişi hakkında bilgi veririz, herhangi telkinde
bulunmayız.
NEDEN BİZ?
ÜRÜN AVANTAJLARIMIZ
Excel dosyasına girdiğiniz yüzlerce veriyi, tek tuşla dosyayı
programın içerisinde yükleyerek toplu şekilde sorgu
yapabilirsiniz.
Her sorgunun Minimum, Maksimum ve Ortalama cevaplanma
süresi vardır. 1 Sorgu da girseniz, 10 sorgu da girseniz aynı
sürede cevap alırsınız.
Özellikle vadesi uzun alacaklarınızda, evrağın sorgusunu
periyodik aralıklarla, tekrar ettirebilirsiniz. Sistem sizin için
elinizdeki evrağı sizin belirlediğiniz gün aralıkları ile raporlar.
Yaptığınız her sorgu, panelinizde arşivlenir. Dilediğiniz zaman
geriye dönük raporları tekrar görüntüleyebilirsiniz.
Ara yüz programımız tamamen Türkçe ve anlaşılır bir dil ile
hazırlanmıştır. Kullanımı kolaydır.
Arayüz programımız web tabanlıdır. Internet erişimi olan her
yerden sorgu yapabilir, geçmiş sorgularınızı
görüntüleyebilirsiniz. Yurt dışında bile olsanız...
Ara yüz programımızı birden fazla kullanıcı ile kullanabilirsiniz.
Şubeleriniz, grup firmalarınız ve diğer departmanlarınız ya da
saha elemanınız tek üyelik ile tüm ürünlerimizden
yararlanabilir.
43 farklı ürün ve hizmetimizin 33 adetini, kimseye alo demeden,
mail atmadan, faks çekmeden, kendiniz sorgusunu
gerçekleştirebilirsiniz.
Her kullanıcımız için bir müşteri temsilcisi vardır. Müşteri
temsilcinizin kim olduğunu ve ona ulaşabileceğiniz direk
numaraları ürün panelinden görebilirsiniz.
Ürün paneli içerisinde "Acil Yardım" bölümü vardır. Mesai
saatleri içerisinde bu bölümden yapacağınız acil çağrılara anında
geri dönüş alırsınız.
NEDEN BİZ?
Ticari risklerinizi en aza indirmenin yolu, sadece bir tc kimlik
numarası veya vergi kimlik numarası ile bilgi edinebilmekten
başlar.
Faydalı bilgi edinmek için, doğru bilgiyi istemek önemlidir.
Riskinize en uygun raporları tercih edin.
Karşılaştırmalı raporlar isteyerek risklerinizi minimuma
indirebilirsiniz.
Vadesi uzun olan evrakları sadece alırken araştırmak, ticari
risklerinizi azaltmaz. Periyodik aralıklarla istihbarat yapmak
daha doğrudur.
Ticari istihbarat ve analiz raporlanmasını işletmenize entegre
ederseniz ticari riskleriniz çok azalır.
Yanınızda çalışan personelden, mal aldığınız tedarikçiye, birlikte
çalıştığınız lojistikçiye kadar tüm ticari faaliyetleriniz içerisinde
yer alan şahıs ve firmaları sorgularsanız işletmenizin ömrü uzar.
vb' + vc' = vb = 1/2u(1+e)
vb' - vc' = -evb = -1/2u(1+e)
vb' = 1/4u(1-e^2)
vc' = 1/4u(1+e^2)
Ra + 40a + 40 x 2a = 0

Benzer belgeler