BalkanUlke[1]

Yorumlar

Transkript

BalkanUlke[1]
BALKANLAR LİSANS BURSU
BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
SCHOLARSHIPS
SCHOLARSHIPS
i
Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
The procedures for this scholarship program are carried out within the framework of the Regulation
on Türkiye Scholarships.
Republic of Türkiye Prime Ministry
Presidency Turks Abroad and Related Communities
Adres / Address
: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat – Çankaya - ANKARA - TÜRKİYE
Telefon / Phone
: 00 90 312 218 42 76 / 77 / 78
Faks / Fax
: 00 90 312 218 4049 • 00 90 312 218 4102
İnternet Adresi / Websites
: www.turkiyeburslari.org
www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.ytb.gov.tr
E-posta / E-mail
: [email protected]
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
2
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
İÇİNDEKİLER
CONTENT
1. Balkanlar Lisans Bursu Kılavuzu........................................................... 4
2. Balkans Undergraduate Scholarship Application Guide..................... 11
3. Üniversiteler ve Bölümler / Universities and Departments................. 17
4. Üniversite Bilgileri / University Information.......................................... 28
5. Başvuru Formu /Application Form
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
3
SCHOLARSHIPS
1. BALKANLAR LİSANS BURSU İLE
İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Türkiye Bursları Balkanlar Lisans Burs Programı, Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim
almak isteyen başarılı ve idealist öğrencilerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Program kapsamında yalnızca Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,
Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan vatandaşlarına lisans
düzeyinde burs verilecektir.
Türkiye Bursları çerçevesinde, ülke kontenjanı yerine bölge kontenjanı uygulanacaktır.
Bu uygulamada, burslandırılan aday sayısı, başarı kriterlerini karşılamak kaydıyla daha
önce kullandırılan kontenjanların toplam miktarından daha az olmayacaktır.
2. BAŞVURU
Türkiye Burslarına internet üzerinden, posta yoluyla ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri aracılığıyla başvurulabilir.
Başvurular posta yoluyla ya da elden en yakın Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliğine
yapılır.
İnternet başvuruları:
www.turkiyeburslari.org
www.trscholarships.org,
www.turkiyeburslari.gov.tr,
adreslerinden gerçekleştirilecektir.
2.1.Başvuru Takvimi
4
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
20 Nisan 2012
01 Haziran 2012
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
2.2. Kimler Başvurabilir?
Balkanlar Lisans Burs Programına başvuracak adayların aşağıdaki şartları sağlaması
gerekmektedir:
1.
Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya,
Sırbistan, Slovenya veya Yunanistan vatandaşı olmak (Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı olanlar ile herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan
adaylar burs programına başvuramazlar),
2.
Lise mezunu ya da bulunduğu eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumda
olmak,
3.
01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olmak,
4.
Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir kamu kuruluşundan lisans bursu almamış veya
almıyor olmak,
5.
Türkiye’de bir meslek yüksekokulu veya üniversitede kayıtlı olmamak,
6.
Aşağıdaki tabloda belirtilen başarı kriterlerinin birinden en az %60 oranında başarı
sağlamış olmak.
2.3. Akademik Kriterler
AKADEMİK KRİTERLER
1
DİPLOMA NOTU
2
SON DÖNEME KADAR ALINAN NOTLARIN GENEL ORTALAMASI (*)
3
ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI NOTU (VARSA)
4
LİSE BİTİRME SINAVI NOTU / BAKALORYA (VARSA)
5
ULUSLARARASI SINAV NOTU (VARSA)
6
DİĞER
(*) Kümülatif GPA
2.4.Nasıl Başvurulur?
İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar, öncelikle kullanıcı adı ve şifrelerini alarak
yeni başvuru hesabı oluşturacaklar, sisteme bu hesapla giriş yaparak başvuru formunu
dolduracaklar ve istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayacaklardır.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
5
SCHOLARSHIPS
Şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapacak adayların, ekte yer alan başvuru formu
ile birlikte gerekli belgeleri ikamet ettikleri ülkelerdeki (yoksa kendilerine en yakın ülkedeki)
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarına başvuru bitiş tarihi mesai
bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.
2.5.Başvuru Belgeleri
• Ekte yer alan başvuru formu (www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org, www.
turkiyeburslari.gov.tr adreslerinden veya Büyükelçiliklerden/Başkonsolosluklardan
temin edilebilir.)
• Adayın lise son sınıfta okuduğunu gösterir belge ya da lise diploması örneği
• Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren eğitim kurumundan onaylı transkript
• Adaya ait geçerli bir kimlik belgesinin örneği (pasaport, nüfus cüzdanı vb.)
• 1 adet vesikalık fotoğraf
2.6.Başvuruda İzlenecek Adımlar
İnternet Üzerinden Başvuracaklar
• www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org veya www.turkiyeburslari.gov.tr
adresinden Türkiye Bursları Başvuru bağlantısına gidiniz.
• Geçerli bir e-posta adresi ile kullanıcı hesabı oluşturunuz.
• E-posta adresinizden başvuru hesabınızı aktif hale getiriniz.
• www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org veya www.turkiyeburslari.gov.tr
adresinden Türkiye Bursları Başvuru bağlantısına gidiniz.
• Türkiye Bursları online başvuru formunu doldurunuz.
• Belge Yükleme bölümünde taradığınız belgeleri sisteme yükleyiniz.
• Bilgilerinizi kontrol ediniz, onaylayınız ve başvuruyu tamamlayınız.
Şahsen veya Posta Yoluyla Başvuracaklar
• Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine, ülkenizde
bulunmuyorsa size en yakın Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliğine şahsen ya da
posta yoluyla başvurunuz.
6
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜLAKAT
Seçimler, adayların akademik başarı ve mülakat notları sonucuna göre gerçekleştirilir.
Akademik başarının hesaplanmasında kriter olarak 5. sayfada yer alan Akademik Kriterler
Tablosu dikkate alınır.
Adayla yapılan mülakatta aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
• Adayın akademik geçmişi ile program tercihleri arasındaki uyum,
• Türkiye’de alacağı eğitimin ülkesi ve kendi kariyeri açısından taşıdığı öneme dair
bilinç,
• Sosyal faaliyetlere katılımı,
• Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilere dair vizyonu
Adaylar mülakat esnasında başvuruda sunulan belgelerin orijinallerini yanlarında
bulundururlar.
4. DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sonuçlar adaylara T.C. Dış Temsilcilikleri veya elektronik posta aracılığıyla duyurulur.
5. YERLEŞTİRME VE DAVET MEKTUBU
Kazanan ve bir programa yerleştirilen adaya T.C. Dış Temsilcilikleri veya elektronik
posta yoluyla davet mektubu ve yerleştirme bilgileri (üniversite, bölüm vd.) gönderilir.
6. KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Burs Programında öğrenim görmeyi hak kazanan adaylar davet mektubunda
belirtilen belgeler ile T.C. Dış Temsilciliklerine başvurarak adına düzenlenmiş burs
taahhütnamesini imzalar. Adaylar, T.C. Dış Temsilciliğinin olmadığı ya da uzak olduğu
ülkelerde Türkiye’ye intikallerinde Başkanlığa veya Başkanlık tarafından belirlenen
yerlere başvurarak burs taahhütnamesini imzalar.
2. Burs Taahhütnamesi: Öğrencinin eğitim süresince uyacağı esasları ve kuralları,
mezuniyet sonrasında ülkesine dönme esasına dayalı olarak burslandırılacağını aksi
halde tazminat ödemeyi kabul ettiğini beyan eden taahhütnamedir.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
7
SCHOLARSHIPS
3. Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri Türkiye’ye geldiklerinde yerleştirildikleri üniversiteye
ulaştırır:
a)En son alınan diplomanın Türkiye Türkçesine tercüme edilmiş ve T.C. Dış
Temsilciliklerince onaylanmış bir örneği,
b)T.C. Eğitim Müşavirliğince ya da Türkiye’de Milli Eğitim Müdürlüklerince Türkçe
olarak düzenlenmiş lise denklik belgesi,
c) Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki
resmî bir kuruluştan son 6 (altı) ay içinde alınan sağlık raporu ve Türkiye Türkçesine
tercümesi,
d) 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) Geçerli bir kimlik belgesinin T.C. Dış Temsilciliklerince onaylanmış örneği,
f) Dil yeterlilik sertifikaları (varsa)
i
UYARI 1: Türkçe dil yeterliliğini sağlayan
bursiyerler doğrudan akademik eğitime başlarlar.
Türkçe yeterliliğine sahip olmayan bursiyerler,
istedikleri takdirde Türkçe yeterlilik sınavına
alınırlar. Sınavda başarılı olanlar doğrudan
akademik eğitime başlarlar, başarılı olamayanlar
ile sınava girmeyenler ise Türkçe dil hazırlığına
tabi tutulurlar.
UYARI 2: Bursiyer öğrenciler, yerleştirildikleri
üniversite/dil öğretim merkezinin kayıt takvimi
içinde kayıt yaptırarak öğrenime başlamak
zorundadır. Bursluluk hakkı sonraki akademik
döneme/yıla ertelenemez.
7.
ÖĞRENİM VİZESİ BAŞVURUSU
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine gönderilen davet mektubu ile
kendilerine en yakın T.C. Dış Temsilciliklerine belirtilen tarihler içerisinde giderek şahsen
vize başvurusunda bulunurlar.
8
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
8.
TÜRKÇE YETERLİLİK
1. Türkçe yeterlilik belgesi olarak; Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen
seviye sınavlarından alınacak C-1 düzeyinde (yüksek seviye) belge kabul edilir.
2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar.
3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi
tutulmazlar. Ancak iki yıl içerisinde Türkçe yeterlilik belgesini almakla yükümlüdürler.
9. AKADEMİK EĞİTİM
1. Türkçe dil yeterliliğini sağlayan bursiyerler doğrudan akademik eğitime başlar.
2. Bursiyerler T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanan veya ilgili makam tarafından
apostil edilen Türkçeye çevrilmiş belgeleri içeren dosyayı ve eğer varsa bunlara ek
olarak üniversite tarafından kendilerinden istenen belgeleri teslim ederek kayıt olur.
10. BURSUN FİNANSAL KAPSAMI
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burs, barınma desteği, öğrenim katkı
payı, Türkçe dil eğitimi masrafı, genel sağlık sigortası ve ulaşım giderleri Türkiye Bursları
kapsamında karşılanır.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
9
SCHOLARSHIPS
BALKANLAR LİSANS BURSU
BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
1. GENERAL INFORMATION ABOUT BALKANS
UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
Türkiye Scholarships The Balkans Undergraduate Scholarship Program has been
developed for the purpose of supporting successful and idealistic students wishing to
study at an undergraduate level in Türkiye.
The Balkans Undergraduate Scholarship Program is intended to be utilised by citizens
of Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Kosovo, Macedonia,
Serbia, Slovenia ve Greece.
Türkiye Scholarships will be allocated regionally. However, the number of scholarships
granted to each country will not be decreased below the number of scholarships allocated
in the years before, provided that candidates meet success criteria.
2.APPLICATION
You can apply online, via mail or through the Turkish Embassies or Consulates.
Websites to apply online:
www.turkiyeburslari.org
www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
Applications can be sent by mail or delivered personally to the Turkish Embassies or
Consulates.
2.1. Application Calendar
Start Date
End Date
20 April 2012
01 June 2012
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
11
SCHOLARSHIPS
2.2. Who can apply?
Candidates applying to the Balkans Undergraduate Scholarship Program shall meet
the following requirements:
1.Being a citizen of Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro,
Kosovo, Macedonia, Serbia, Slovenia or Greece (Anyone holding or ever held Turkish
citizenship can not apply for the scholarship program),
2. Those who have graduated or are likely to graduate from secondary school,
3. Those who were born no earlier than 01.01.1991,
4. Those who had not or have not been granted an undergraduate scholarship by a
Turkish Government institution,
5. Students who are currently studying at a university or a vocational college in Türkiye
cannot apply for the scholarship,
6. Those who have at least 60 % points from one of the academic criteria specified in
Article 2.3.
2.3. Academic Criteria
ACADEMIC CRITERIA
1
DIPLOMA GRADE
2
GENERAL AVERAGE GRADES RECEIVED UNTIL THE LAST TERM (*)
3
UNIVERSITY ENTRANCE EXAM GRADE (IF ANY)
4
HIGH SCHOOL GRADUATION EXAM / BACCALAUREATE GRADE (IF ANY)
5
INTERNATIONAL TEST SCORE (IF ANY)
6
OTHER ACADEMIC ASSESSMENT SCORE
(*) Cumulative GPA
2.4. How to apply?
Candidates who opt to apply online will first of all create an account by entering an
e-mail and password; then log in to the system and fill out the application forms and finish
the application by uploading the relevant documents to the system.
12
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
Candidates who opt to apply through the Turkish Embassies or Consulates or via post
can complete their applications by submitting the required documents and application
forms to the Turkish Embassies or Consulates before deadline.
2.5. Required documents
• Application form (provided at the end of this Guide),
(Can also be obtained from the Embassies/Consulates or from
www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org, www.turkiyeburslari.gov.tr),
• Copy of high school diploma or document indicating that the candidate is a high school
senior student,
• Certified high school transcript (indicating courses taken and relevant grades of the
candidate),
• Copy of a valid identity card (Passport, Birth Certificate, etc.),
• 1 passport photo.
2.6. Application Procedures
For Online Applications:
• Visit the Türkiye Scholarships application link at one of these web sites:
www. turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org or www.turkiyeburslari.gov.tr
• Enter your e-mail address and password.
• Activate your application account from the link that will be sent to your e-mail address.
• Visit the Türkiye Scholarships application link at one of these web sites:
www. turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org, or www.turkiyeburslari.gov.tr
• Fill out the online application form.
• Upload scanned documents to the system.
• Please double check your information, confirm and complete the application.
For Applications by mail or through Turkish Embassies or Consulates:
• Fill out the application form and submit along with the other required documents to the
nearest Turkish Embassies or Consulates .
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
13
SCHOLARSHIPS
3. EVALUATION OF APPLICATIONS AND INTERVIEW
The selection of candidates is carried out according to academic achievement and
interview performance. In calculating the academic success, Academic Criteria Table
given above is taken into consideration as a criterion.
During the interviews, the applicants will be assessed according to the following criteria:
• The coherence between candidate’s academic background and program
preferences,
• The extent of awareness regarding the importance for his/her country and for his/
her career path, of getting an education in Türkiye,
• A significant interest for social and cultural activities,
• A clear vision about promoting relations between Türkiye and his/her own country.
Candidates are required to provide the original copies of the documents they submitted
during the application process at the time of the interview.
4. RESULT ANNOUNCEMENTS
Results will be announced to the successful applicants via e-mail or through Turkish
Embassies or Consulates.
5. PLACEMENT AND LETTER OF INVITATION
A letter of invitation and detailed information (student’s university, department etc.) are
sent via e-mail or through Turkish Embassies or Consulates to the candidates who are
admitted for the scholarship program.
6. DOCUMENTS REQUIRED AFTER PLACEMENT
1. Qualified applicants shall sign the “Scholarship Commitment Document” issued in their
name (which can be obtained also from the Turkish Embassies or Consulates) and
present it with the required documents which are specified in the invitation letter, to the
Turkish Embassies or Consulates.
2.The Scholarship Commitment Document : This document including general
principles of the scholarship program and responsibilities of the scholarship holder’s
14
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
shows that Türkiye Scholarships are given on the basis of the student’s return to his/
her own country after they graduate. Otherwise scholarship holders may be under the
obligation of paying a compensational sum.
3. Candidates shall submit the following documents upon arrival, to the university which
they will enroll:
a) The latest obtained diploma, translated into Turkish and approved by the Turkish
Embassies or Consulates,
b) A high school equivalency certificate issued by the Education Counsellors of the
Republic of Türkiye or Directorates of National Education in Türkiye,
c) A health report issued in the last six months by an authorized institution in the
candidates’ own country, stating that the candidates have no health related
problems that may prevent them from studying in Türkiye and also the Turkish
translation of this report,
d) 2 passport photos,
e) Copy of a valid ID card (Passport, Birth Certificate, etc.) approved by the Turkish
Embassies or Consulates,
f) Language proficiency certificates (if any).
i
NOTE1: Scholarship holders with a Turkish language
proficiency verification, as specified in Article 9, may start
their academic studies immediately. Those who do not have
a proficiency certificate may take a Turkish proficiency test if
they desire. Those who take and pass this test can immediately
enroll in to the academic education, while those who fail or
do not attend the above mentioned test will be subjected to
Turkish language preparation class
NOTE 2: Scholarship holders shall enroll in the registration
period of the university/language training centre in which they
are accepted. Right of scholarship cannot be reprieved to the
next academic period/year.
7. APPLICATION FOR STUDENT VISA
The students shall apply for a visa at the nearest Turkish Embassies or Consulates
with their invitation letter.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
15
SCHOLARSHIPS
8. TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY
1. For this application, the acceptable Turkish proficiency certificate is the Ankara
University TÖMER C-1 (Upper Level) certificate.
2. Those who cannot provide the Turkish proficiency certificate will be subjected to
Turkish language preparation course.
3. If the language of study in the department is a language other than Turkish, the
scholarship holders will not be required to enroll into a Turkish language preparation
course. However, it is required to present a Turkish proficiency certificate within two
years after commencing their studies.
9. ACADEMIC EDUCATION
1.Scholarship holders who have proof of proficiency in the Turkish language, can
immediately initiate their academic education.
2. Scholarship holders enroll by submitting their documents - which have been translated
to Turkish and approved by the Turkish Embassies or Consulates or verified by the
relevant authorities- to the university, with any other documents that are required by
the university.
10. WHAT THE SCHOLARSHIP INCLUDES
A monthly payment (pocket money/allowance), accommodation support (rent or
otherwise), tuition fees, costs of Turkish language training courses, general health
insurance and specified travel expenses are all included in Türkiye Scholarships.
16
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
11. ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER
UNIVERSITIES AND DEPARTMENTS
i
Önemli Açıklamalar:
Important Notes:
Tercihlerinizi yalnızca tablo 11.1.’de yer
alan üniversite ve bölümler arasından
yapınız.
Please make your selections by
choosing only from the universitiesdepartments given in Table 11.1
Türkiye Bursları hem devlet hem de
vakıf üniversitelerinde eğitim alma
imkânı
sağlamaktadır.
Aşağıdaki
tabloda (*) işareti ile gösterilen
üniversiteler vakıf üniversiteleridir. Vakıf
üniversitelerinin öğrenim ücretleri devlet
üniversitelerinden
daha
yüksektir.
Vakıf
üniversitelerine
yerleştirilen
Türkiye Burslusu öğrenciler eğitimleri
boyunca bu ücreti ödemezler. Ancak
bu öğrenciler, akademik başarısızlıkları
veya başka bir nedenle bursluluk hakkını
kaybettiklerinde, kendi imkânlarıyla
aynı üniversitede öğrenime devam
etmek isterlerse üniversitenin belirlediği
öğrenim ücretini kendileri öderler.
The Türkiye Scholarships allow you to
study not only in state universities,
but also in private universities as well.
Universities indicated by asterisk(*) in
the table are private universities. Tuition
fees of private universities are generally
higher than state universities. Students
enrolled in a private university do not pay
these fees during academic calendar.
However, in the case of losing the right
of scholarship because of academic
failures or for any other reason, these
students have to pay the tuition fee
themselves if they wish to continue their
education at the same university.
Adayların başvuru formunda yer alan 12
tercih seçeneğinin tamamını doldurması
gerekmektedir. Aksi takdirde adayın
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Candidates have to make 12 choices
otherwise applications will not be valid.
Adayların; İstanbul, Ankara ve İzmir
illerindeki üniversitelerden yapacakları
tercihlerin sayısı, toplam tercihlerinin
yarısını geçemez.
The number of choices a candidate
can make from the universities located
in the cities Istanbul, Ankara and Izmir
(the three metropolises) are limited up
to half of total choices.
Türkiye Bursları kapsamında her bir
üniversitenin her bir bölümüne en fazla
(10) öğrenci yerleştirilecektir.
In Türkiye scholarships, up to (10)
students will be placed to universities’
each programs.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
17
SCHOLARSHIPS
11.1. Üniversite ve Bölüm Tablosu / Universities and Departments
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
1
18
Ankara Üniversitesi
BÖLÜM
Antropoloji
DEPARTMENT
Anthropology
2
İstanbul Üniversitesi
Antropoloji
Anthropology
3
Başkent Üniversitesi (*)
Bankacılık
Banking
4
Gazi Üniversitesi
Bankacılık
Banking
5
Marmara Üniversitesi
Bankacılık
Banking
6
Trakya Üniversitesi
Bankacılık
Banking
7
Balıkesir Üniversitesi
Bankacılık ve Finans
Banking and Finance
8
9
Trakya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık
Basın ve Yayın
Banking and Insurance
Press and Media
10
Ankara Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Information and Document Management
11
12
Marmara Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Mühendisliği
Information and Document Management
Computer Engineering
13
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
14
Düzce Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
15
Ege Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
16
Gazi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
17
Hacettepe Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
18
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
19
Kocaeli Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
20
Sakarya Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
21
Trakya Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
22
Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Computer Engineering (English)
23
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Computer Engineering (English)
24
25
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Computer Engineering (English)
Computer Engineering (English)
26
Muğla Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Computer Engineering (English)
27
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Computer Engineering (English)
28
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Biyoloji
Biology
29
Hacettepe Üniversitesi
Biyoloji
Biology
30
Uludağ Üniversitesi
Biyoloji
Biology
31
32
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Biology Teaching
Biology Teaching
33
Namık Kemal Üniversitesi
Biyosistem Mühendisliği
Biosystems Engineering
34
Uludağ Üniversitesi
Biyosistem Mühendisliği
Biosystems Engineering
35
Trakya Üniversitesi
Boşnakça
Bosnian Language
36
Trakya Üniversitesi
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Bulgarian Language and Literatüre
37
Balıkesir Üniversitesi
Coğrafya
Geography
38
Ege Üniversitesi
Coğrafya
Geography
39
İstanbul Üniversitesi
Coğrafya
Geography
40
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Coğrafya Öğretmenliği
Geography Teaching
41
Dokuz Eylül Üniversitesi
Coğrafya Öğretmenliği
Geography Teaching
42
Marmara Üniversitesi
Coğrafya Öğretmenliği
Geography Teaching
43
44
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Modern Greek Language and Literature
Modern Greek Language and Literature
45
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Labour Economics and Industrial Relations
46
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Labour Economics and Industrial Relations
47
Akdeniz Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
48
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BÖLÜM
Çevre Mühendisliği
DEPARTMENT
Environmental Engineering
49
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
50
Pamukkale Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
51
Uludağ Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
52
Yıldız Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
53
İstanbul Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Environmental Engineering (English)
54
Marmara Üniversitesi
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Environmental Engineering (English)
55
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Environmental Engineering (English)
56
Karadeniz Teknik Üniversitesi
57
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maritime Transportation Management Engineering
Maritime Transportation Management Engineering
(English)
Electrical and Electronics Engineering
Electrical and Electronics Engineering
Electrical and Electronics Engineering
58
Akdeniz Üniversitesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
59
60
Ege Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
61
Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
62
Gazikent Üniversitesi (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
63
Hacettepe Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
64
Işık Üniversitesi (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
65
İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
66
İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
67
KTO Karatay Üniversitesi (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
68
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Electrical and Electronics Engineering (English)
69
Beykent Üniversitesi (*)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Electronics and Communication Engineering
70
Yıldız Teknik Üniversitesi
71
Doğuş Üniversitesi (*)
72
İstanbul Teknik Üniversitesi
73
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)
Electronics and Communication Engineering
Electronics and Communication Engineering
(English)
Electronics and Communication Engineering
(English)
Electronics and Communication Engineering
(English)
Electronics and Communication Engineering
(English)
74
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
75
Beykent Üniversitesi (*)
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
76
77
Doğuş Üniversitesi (*)
Gazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Industrial Engineering
78
İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
79
İstanbul Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
80
Kocaeli Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
81
Sakarya Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
82
Yıldız Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
83
Galatasaray Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği (Fransızca)
Industrial Engineering(French)
84
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Industrial Engineering (English)
85
Işık Üniversitesi (*)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Industrial Engineering (English)
86
İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Industrial Engineering (English)
87
İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Industrial Engineering (English)
88
İzmir Üniversitesi (*)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Industrial Engineering (English)
89
Marmara Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Industrial Engineering (English)
90
İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Product Design
91
İstanbul Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Felsefe
Philosophy
92
93
Felsefe
Philosophy
Felsefe
Philosophy
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
19
SCHOLARSHIPS
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
94
Galatasaray Üniversitesi
DEPARTMENT
Philosophy (French)
95
Boğaziçi Üniversitesi
Felsefe (İngilizce)
Philosophy (English)
96
97
Akdeniz Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazetecilik
Gazetecilik
Journalism
Journalism
98
Gazi Üniversitesi
Gazetecilik
Journalism
99
İstanbul Üniversitesi
Gazetecilik
Journalism
100 Kocaeli Üniversitesi
Gazetecilik
Journalism
101 Marmara Üniversitesi
Journalism
103 Akdeniz Üniversitesi
Gazetecilik
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce)
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
104 Ankara Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
102 İstanbul Teknik Üniversitesi
20
BÖLÜM
Felsefe (Fransızca)
Marine Engineering (English)
105 Ege Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
106 Hacettepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
107 Sakarya Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
108 Trakya Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
109 Uludağ Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
110 İstanbul Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Food Engineering (English)
111 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Food Engineering (English)
112 Gazi Üniversitesi
Görme Engelliler Öğretmenliği
Education of the Visually Impaired
113 Akdeniz Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Promotion
114 Ege Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Promotion
115 Gazi Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Promotion
116 İstanbul Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Promotion
117 Marmara Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Promotion
118 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (*)
Hava Trafik Kontrol (Türkçe ve İngilizce)
Air Traffic Control (Turkish and English)
119 Beykent Üniversitesi (*)
İç Mimarlık
Interior Architecture
120 Doğuş Üniversitesi (*)
İç Mimarlık
Interior Architecture
121 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
İç Mimarlık
Interior Architecture
122 Başkent Üniversitesi (*)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Interior Architecture and Environmental Design
123 Adnan Menderes Üniversitesi
İktisat
Economics
124 Anadolu Üniversitesi
İktisat
Economics
125 Ankara Üniversitesi
İktisat
Economics
126 Başkent Üniversitesi (*)
İktisat
Economics
127 Beykent Üniversitesi (*)
İktisat
Economics
128 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İktisat
Economics
129 Ege Üniversitesi
İktisat
Economics
130 Gazi Üniversitesi
İktisat
Economics
131 Hacettepe Üniversitesi
İktisat
Economics
132 İstanbul Üniversitesi
İktisat
Economics
133 Kırklareli Üniversitesi
İktisat
Economics
134 Kocaeli Üniversitesi
İktisat
Economics
135 Marmara Üniversitesi
İktisat
Economics
136 Pamukkale Üniversitesi
İktisat
Economics
137 Sakarya Üniversitesi
İktisat
Economics
138 Trakya Üniversitesi
İktisat
Economics
139 Uludağ Üniversitesi
İktisat
Economics
140 Anadolu Üniversitesi
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
141 Bilkent Üniversitesi (*)
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
142 Dokuz Eylül Üniversitesi
BÖLÜM
İktisat (İngilizce)
DEPARTMENT
Economics (English)
143 Hacettepe Üniversitesi
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
144 Işık Üniversitesi (*)
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
145 İstanbul Üniversitesi
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
146 Marmara Üniversitesi
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
147 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
148 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İktisat (İngilizce)
Economics (English)
149 Beykent Üniversitesi (*)
İktisat (Türkçe-İngilizce)
Economics (Turkish-English)
150 Galatasaray Üniversitesi
İletişim (Fransızca)
Communication (French)
151 Doğuş Üniversitesi (*)
İletişim Bilimleri (İngilizce)
Communication Sciences (English)
152 İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
İletişim Sanatları
Communication Arts
153 Başkent Üniversitesi (*)
İletişim Tasarımı
Communication Design
154 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
English Language and Literature
155 Beykent Üniversitesi (*)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
English Language and Literature (English)
156 Doğuş Üniversitesi (*)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
English Language and Literature (English)
157 İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
English Language and Literature (English)
158 Çağ Üniversitesi (*)
İngilizce Öğretmenliği
English Teaching
159 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
İngilizce Öğretmenliği
English Teaching
160 Sakarya Üniversitesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management
161 Anadolu Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
162 Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
163 Gazi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
164 Kocaeli Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
165 Namık Kemal Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
166 Sakarya Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
167 Uludağ Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
168 Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
169 Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Civil Engineering (English)
170 İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Civil Engineering (English)
171 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Civil Engineering (English)
172 Muğla Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Civil Engineering (English)
173 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Civil Engineering (English)
174 Adnan Menderes Üniversitesi
İşletme
Business Administration
175 Anadolu Üniversitesi
İşletme
Business Administration
176 Ankara Üniversitesi
İşletme
Business Administration
177 Başkent Üniversitesi (*)
İşletme
Business Administration
178 Beykent Üniversitesi (*)
İşletme
Business Administration
179 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İşletme
Business Administration
180 Doğuş Üniversitesi (*)
İşletme
Business Administration
181 Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme
Business Administration
182 Ege Üniversitesi
İşletme
Business Administration
183 Gazi Üniversitesi
İşletme
Business Administration
184 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
İşletme
Business Administration
185 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
İşletme
Business Administration
186 İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
İşletme
Business Administration
187 İstanbul Üniversitesi
İşletme
Business Administration
188 Kocaeli Üniversitesi
İşletme
Business Administration
189 KTO Karatay Üniversitesi (*)
İşletme
Business Administration
190 Marmara Üniversitesi
İşletme
Business Administration
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
21
SCHOLARSHIPS
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
191 Pamukkale Üniversitesi
22
BÖLÜM
İşletme
DEPARTMENT
Business Administration
192 Sakarya Üniversitesi
İşletme
Business Administration
193 Trakya Üniversitesi
194 Uludağ Üniversitesi
İşletme
İşletme
Business Administration
Business Administration
195 Anadolu Üniversitesi
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
196 Beykent Üniversitesi (*)
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
197 Doğuş Üniversitesi (*)
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
198 Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
199 Hacettepe Üniversitesi
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
200 Işık Üniversitesi (*)
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
201 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
202 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
203 İstanbul Üniversitesi
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
204 İzmir Üniversitesi (*)
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
205 Marmara Üniversitesi
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
206 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
207 Pamukkale Üniversitesi
İşletme (İngilizce)
Business Administration (English)
208 Marmara Üniversitesi
İşletme Enformatiği (Almanca)
Business Administration Informatics (German)
209 Beykent Üniversitesi (*)
210 Marmara Üniversitesi
İşletme Mühendisliği
İşletme (Almanca)
Management Engineering
Business Administration (German)
211 Kocaeli Üniversitesi
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
212 Marmara Üniversitesi
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
213 Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Chemical Engineering (English)
214 Ege Üniversitesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Chemical Engineering (English)
215 İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Chemical Engineering (English)
216 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Chemical Engineering (English)
217 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Chemical Engineering (English)
218 Akdeniz Üniversitesi
Konaklama İşletmeciliği
Accomodation Management
219 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Konaklama İşletmeciliği
Accomodation Management
220 Ege Üniversitesi
Konaklama İşletmeciliği
Accomodation Management
221 Muğla Üniversitesi
Konaklama İşletmeciliği
Accomodation Management
222 Dokuz Eylül Üniversitesi
Maden Mühendisliği
Mining Engineering
223 Hacettepe Üniversitesi
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Mining Engineering (English)
224 İstanbul Teknik Üniversitesi
225 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Mining Engineering (English)
Mining Engineering (English)
226 Beykent Üniversitesi (*)
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
227 Dokuz Eylül Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
228 Gazi Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
229 İstanbul Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
230 Kocaeli Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
231 KTO Karatay Üniversitesi (*)
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
232 Sakarya Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
233 Uludağ Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
234 Yıldız Teknik Üniversitesi
235 Boğaziçi Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering (English)
236 Doğuş Üniversitesi (*)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Mechanical Engineering (English)
237 Işık Üniversitesi (*)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Mechanical Engineering (English)
238 İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Mechanical Engineering (English)
239 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Mechanical Engineering (English)
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
240 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
BÖLÜM
Makine Mühendisliği (İngilizce)
DEPARTMENT
Mechanical Engineering (English)
241 İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
Matematik
Mathematics
242 Doğuş Üniversitesi (*)
Matematik (İngilizce)
Mathematics (English)
243 Işık Üniversitesi (*)
Matematik (İngilizce)
Mathematics (English)
244 İzmir Ekonomi Üniversitesi (*)
Matematik (İngilizce)
Mathematics (English)
245 Işık Üniversitesi (*)
Matematik Mühendisliği (İngilizce)
Mathematics Engineering (English)
246 Başkent Üniversitesi (*)
Matematik-Bilgisayar
Mathematics and Computer Science
247 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Matematik-Bilgisayar
Mathematics and Computer Science
248 İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
Matematik-Bilgisayar
Mathematics and Computer Science
249 Çağ Üniversitesi (*)
Matematik-Bilgisayar (İngilizce)
Mathematics and Computer Science (English)
250 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Matematik-Bilgisayar (İngilizce)
Mathematics and Computer Science (English)
251 İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
Medya ve İletişim Sistemleri
Media and Communication Systems
252 Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık
Architecture
253 Anadolu Üniversitesi
254 Beykent Üniversitesi (*)
Mimarlık
Mimarlık
Architecture
Architecture
255 Doğuş Üniversitesi (*)
Mimarlık
Architecture
256 Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık
Architecture
257 Gazi Üniversitesi
Mimarlık
Architecture
258 Gazikent Üniversitesi (*)
Mimarlık
Architecture
259 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Mimarlık
Architecture
260 İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
Mimarlık
Architecture
261 Kocaeli Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
262
Üniversitesi
263 Trakya Üniversitesi
Mimarlık
Architecture
Mimarlık
Architecture
Uludağ Üniversitesi
Mimarlık
Architecture
Mimarlık
Architecture
264 Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık
Architecture
265 İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık (İngilizce)
Architecture (English)
266 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık (İngilizce)
Architecture (English)
267 Dumlupınar Üniversitesi
Muhasebe
Accounting
268 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Accounting and Finance Management
269 Başkent Üniversitesi (*)
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Accounting and Financial Management
270 Adnan Menderes Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
271 Akdeniz Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
272 Anadolu Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
273 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
274 Dokuz Eylül Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
275 Ege Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
276 Gazi Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
277 Hacettepe Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
278 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
279 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (*) Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
280 Kocaeli Üniversitesi
281 Marmara Üniversitesi
Preschool Teaching
Preschool Teaching
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
282 Muğla Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
283 Pamukkale Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
284 Sakarya Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
285 Trakya Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
286 Uludağ Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Preschool Teaching
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
23
SCHOLARSHIPS
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
287 Işık Üniversitesi (*)
DEPARTMENT
Landscape Architecture
288 Başkent Üniversitesi (*)
Psikoloji
Psychology
289 Beykent Üniversitesi (*)
290 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Psikoloji
Psikoloji
Psychology
Psychology
291 İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
Psikoloji
Psychology
292 İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
Psikoloji
Psychology
293 Doğuş Üniversitesi (*)
Psikoloji (İngilizce)
Psychology (English)
294 Işık Üniversitesi (*)
Psikoloji (İngilizce)
Psychology (English)
295 Akdeniz Üniversitesi
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
296 Başkent Üniversitesi (*)
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
297 Ege Üniversitesi
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
298 Gazi Üniversitesi
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
299 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
300 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
301 İstanbul Üniversitesi
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
302 Kocaeli Üniversitesi
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
303 Marmara Üniversitesi
Radyo, Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
304 Ankara Üniversitesi
Rekreasyon
Recreation
305 Hacettepe Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Sağlık İdaresi
Sanat Eserleri Konservasyonu ve
Restorasyonu
307 Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
308
Üniversitesi
309 Dokuz Eylül Üniversitesi
Sanat Tarihi
History of Art
Sanat Tarihi
History of Art
Seramik Mühendisliği
Ceramics Engineering
310 Anadolu Üniversitesi
Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
311 Beykent Üniversitesi (*)
Sinema ve Televizyon
Radio, Cinema and TV
312 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sinema ve Televizyon
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe ve
İngilizce)
Radio, Cinema and TV
Civil Air Transportation Management (Turkish and
English)
306
313 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (*)
Health Administration
Conservation and Restoration of Art Works
314 Bilkent Üniversitesi (*)
Siyaset Bilimi (İngilizce)
Political Science (English)
315 Başkent Üniversitesi (*)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Political Science and International Relations
316 Gazikent Üniversitesi (*)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Political Science and International Relations
317 İstanbul Üniversitesi
318 Yıldız Teknik Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
Sosyoloji
Political Science and International Relations
Political Science and International Relations
Political Science and International Relations
(English)
Political Science and International Relations
(English)
Political Science and International Relations
(English)
Political Science and International Relations
(English)
Sociology
319 Boğaziçi Üniversitesi
320 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
321 Marmara Üniversitesi
322 Yeditepe Üniversitesi (*)
323 Akdeniz Üniversitesi
24
BÖLÜM
Peyzaj Mimarlığı
324 Anadolu Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
325 Ankara Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
326 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
327 Ege Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
328 Gazi Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
329 Hacettepe Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
330 İstanbul Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
331 Kırklareli Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
332
Üniversitesi
333 Sakarya Üniversitesi
BÖLÜM
Sosyoloji
Sociology
334 Uludağ Üniversitesi
Sosyoloji
Sociology
Sosyoloji
DEPARTMENT
Sociology
335 Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji (İngilizce)
Sociology (English)
336 Marmara Üniversitesi
Sosyoloji (İngilizce)
Sociology (English)
337 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyoloji (İngilizce)
Sociology (English)
338 Akdeniz Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Fishery Engineering
339 İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Fishery Engineering
340 Dokuz Eylül Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
341 Gazi Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
343 Yıldız Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
342
Şehir ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Şehir ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
344 İstanbul Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
Urban and Regional Planning (English)
345 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
Urban and Regional Planning (English)
346 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
Urban and Regional Planning (English)
347 Adnan Menderes Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Agricultural Economics
348 Akdeniz Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Agricultural Economics
349 Ankara Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Agricultural Economics
350 Ege Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Agricultural Economics
351 Namık Kemal Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Agricultural Economics
352 Uludağ Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Agricultural Economics
353 Adnan Menderes Üniversitesi
Tarım Makineleri
Agricultural Machinery
354 Akdeniz Üniversitesi
Tarım Makineleri
Agricultural Machinery
355 Ankara Üniversitesi
Tarım Makineleri
Agricultural Machinery
356 Ege Üniversitesi
Tarım Makineleri
Agricultural Machinery
357 Namık Kemal Üniversitesi
Tarımsal Biyoteknoloji
Agricultural Biotechnology
358 Adnan Menderes Üniversitesi
Tarih
History
359 Akdeniz Üniversitesi
Tarih
History
360 Anadolu Üniversitesi
Tarih
History
361 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tarih
History
362 Dokuz Eylül Üniversitesi
Tarih
History
363 Ege Üniversitesi
Tarih
History
364 Gazi Üniversitesi
Tarih
History
365 Hacettepe Üniversitesi
Tarih
History
366 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (*)
Tarih
History
367 İstanbul Üniversitesi
Tarih
History
368 Kocaeli Üniversitesi
Tarih
History
369 Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
370
Üniversitesi
371 Pamukkale Üniversitesi
Tarih
History
Tarih
History
Tarih
History
372 Sakarya Üniversitesi
Tarih
History
373 Trakya Üniversitesi
Tarih
History
374 Uludağ Üniversitesi
Tarih
History
375 Boğaziçi Üniversitesi
Tarih (İngilizce)
History (English)
376 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tarih (İngilizce)
History (English)
377 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tarih Öğretmenliği
History Teaching
378 Dokuz Eylül Üniversitesi
Tarih Öğretmenliği
History Teaching
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
25
SCHOLARSHIPS
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
379 Ege Üniversitesi
26
BÖLÜM
Tarih Öğretmenliği
DEPARTMENT
History Teaching
380 Gazi Üniversitesi
Tarih Öğretmenliği
History Teaching
381 Marmara Üniversitesi
Tarih Öğretmenliği
History Teaching
382 Adnan Menderes Üniversitesi
Tarla Bitkileri
Arable Crops
383 Akdeniz Üniversitesi
Tarla Bitkileri
Arable Crops
384 Ankara Üniversitesi
Tarla Bitkileri
Arable Crops
385 Ege Üniversitesi
Tarla Bitkileri
Arable Crops
386 Namık Kemal Üniversitesi
Tarla Bitkileri
Arable Crops
387 Uludağ Üniversitesi
Tarla Bitkileri
Arable Crops
388 Dokuz Eylül Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
389 Ege Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
390 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
391 Namık Kemal Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
392 Pamukkale Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
393 Uludağ Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
394 İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
395
Üniversitesi
396 Akdeniz Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
Textile Engineering (English)
Tekstil ve Moda Tasarımı
Textile and Fashion Desing
Turizm İşletmeciliği
Tourism Administration
397 Beykent Üniversitesi (*)
Turizm İşletmeciliği
Tourism Administration
398 Gazi Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği
Tourism Administration
399 İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
Turizm İşletmeciliği
Tourism Administration
400 İstanbul Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği
Tourism Administration
401 Kırklareli Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği
Tourism Administration
402 Sakarya Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği
Tourism Administration
403 Boğaziçi Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Tourism Administration (English)
404 Dokuz Eylül Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Tourism Administration (English)
405 Dokuz Eylül Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Tourism Administration and Hospitality
406 Düzce Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Tourism Administration and Hospitality
407 Trakya Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Tourism Administration and Hospitality
408 Anadolu Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tourism and Hotel Management
409 Çağ Üniversitesi (*)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce)
Tourism and Hotel Management (English)
410 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Turizm ve Otelcilik
Tourism and Hospitality
411 Çağ Üniversitesi (*)
Uluslararası Finans (İngilizce)
International Finance (English)
412 Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
413 Ankara Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
414 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
415 Ege Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
416 Gazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
417 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler
International Relations
418 İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler
International Relations
419 İstanbul Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
420 Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
421 Sakarya Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
422 Trakya Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
423 Uludağ Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
International Relations
424 Galatasaray Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (Fransızca)
International Relations (French)
425 Beykent Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
426 Bilkent Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
BALKANLAR LİSANS BURSU / BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
427 Çağ Üniversitesi (*)
BÖLÜM
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
DEPARTMENT
International Relations (English)
428 Doğuş Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
429 Dokuz Eylül Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
430 Hacettepe Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
431 Işık Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
432 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
433 İzmir Üniversitesi (*)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
434 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
435 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
436 İstanbul Arel Üniversitesi (*)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Türkçeİngilizce)
Uluslararası Ticaret
International Logistics and Transportation
International Logistics and Transportation (TurkishEnglish)
International Trade
437 Beykent Üniversitesi (*)
438 Akdeniz Üniversitesi
439 Başkent Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret
International Trade
440 İstanbul Ticaret Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret
International Trade
441 KTO Karatay Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret
International Trade
442 Boğaziçi Üniversitesi
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
International Trade (English)
443 Çağ Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
International Trade (English)
444 Işık Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
International Trade (English)
445 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
International Trade (English)
446 Beykent Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret (Türkçe-İngilizce)
International Trade (Turkish-English)
447 İzmir Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
448 Doğuş Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
International Trade and Finance (English)
International Trade and Business Administration
(English)
International Trade and Business Administration
(English)
International Trade and Logistics
449 Yeditepe Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
450 Gazikent Üniversitesi (*)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
451 Adnan Menderes Üniversitesi
Veterinerlik
Veterinary Medicine
452 Ankara Üniversitesi
Veterinerlik
Veterinary Medicine
453 İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik
Veterinary Medicine
454 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veterinerlik
Veterinary Medicine
455 Selçuk Üniversitesi
Veterinerlik
Veterinary Medicine
456 Uludağ Üniversitesi
Veterinerlik
Veterinary Medicine
457 Işık Üniversitesi (*)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Software Engineering (English)
458 İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Software Engineering (English)
459 İzmir Üniversitesi (*)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Software Engineering (English)
460 Beykent Üniversitesi (*)
Yazılım Mühendisliği (Türkçe-İngilizce)
Software Engineering (Turkish-English)
461 Başkent Üniversitesi (*)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Management Information Systems
462 Işık Üniversitesi (*)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Management Information Systems (English)
Management Information Systems (TurkishEnglish)
Zootechny
463 Beykent Üniversitesi (*)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe-İngilizce)
464 Adnan Menderes Üniversitesi
Zootekni
465 Akdeniz Üniversitesi
Zootekni
Zootechny
466 Ege Üniversitesi
Zootekni
Zootechny
467 Namık Kemal Üniversitesi
Zootekni
Zootechny
468 Uludağ Üniversitesi
Zootekni
Zootechny
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
27
SCHOLARSHIPS
12. ÜNİVERSİTE BİLGİLERİ / UNIVERSITY INFORMATION
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
28
ŞEHİR/CITY
İNTERNET SİTESİ / WEB SITE
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
BOLU
http://www.ibu.edu.tr
2
Adnan Menderes Üniversitesi
AYDIN
http://www.adu.edu.tr
3
Akdeniz Üniversitesi
ANTALYA
http://www.akdeniz.edu.tr
4
Anadolu Üniversitesi
ESKiSEHiR
https://www.anadolu.edu.tr
5
Ankara Üniversitesi
ANKARA
http://www.ankara.edu.tr
6
Balıkesir Üniversitesi
BALIKESiR
http://www.balikesir.edu.tr
7
Başkent Üniversitesi (*)
ANKARA
http://www.baskent.edu.tr
8
Beykent Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.beykent.edu.tr
9
Bilkent Üniversitesi (*)
ANKARA
http://www.bilkent.edu.tr
10
Boğaziçi Üniversitesi
iSTANBUL
http://www.boun.edu.tr
11
Çağ Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.cag.edu.tr
12
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
ÇANAKKALE
http://www.comu.edu.tr
13
Doğuş Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.dogus.edu.tr
14
Dokuz Eylül Üniversitesi
iZMiR
http://www.deu.edu.tr
15
Dumlupınar Üniversitesi
KÜTAHYA
http://www.dpu.edu.tr
16
Düzce Üniversitesi
DÜZCE
http://www.duzce.edu.tr
17
Ege Üniversitesi
iZMiR
http://www.ege.edu.tr
18
Galatasaray Üniversitesi
iSTANBUL
http://www.gsu.edu.tr
19
Gazi Üniversitesi
ANKARA
http://www.gazi.edu.tr
20
Gazikent Üniversitesi (*)
GAZiANTEP
http://www.gazikent.edu.tr
21
Hacettepe Üniversitesi
ANKARA
http://www.hacettepe.edu.tr
22
Işık Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.isikun.edu.tr
23
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.29mayis.edu.tr
24
İstanbul Arel Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.arel.edu.tr
25
İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.aydin.edu.tr
26
İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.iku.edu.tr
27
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.iszu.edu.tr
28
İstanbul Teknik Üniversitesi
iSTANBUL
http://www.itu.edu.tr
29
İstanbul Ticaret Üniversitesi
(*)
iSTANBUL
http://www.iticu.edu.tr
30
İstanbul Üniversitesi
iSTANBUL
http://www.istanbul.edu.tr
31
İzmir Ekonomi Üniversitesi (*)
iZMiR
http://www.ieu.edu.tr
32
İzmir Üniversitesi (*)
iZMiR
http://www.izmir.edu.tr
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
ŞEHİR/CITY
İNTERNET SİTESİ / WEB SITE
33
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
iZMiR
http://www.iyte.edu.tr
34
Karadeniz Teknik Üniversitesi
TRABZON
http://www.ktu.edu.tr
35
Kırklareli Üniversitesi
KIRKLARELi
http://www.kirklareli.edu.tr
36
Kocaeli Üniversitesi
KOCAELi
http://www.kocaeli.edu.tr
37
KTO Karatay Üniversitesi (*)
KONYA
http://www.karatay.edu.tr
38
Marmara Üniversitesi
iSTANBUL
http://www.marmara.edu.tr
39
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
iSTANBUL
http://www.msgsu.edu.tr
40
Muğla Üniversitesi
MUĞLA
http://www.mu.edu.tr
41
Namık Kemal Üniversitesi
TEKiRDAĞ
http://nkutr.nku.edu.tr
42
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
SAMSUN
http://www.omu.edu.tr
43
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ANKARA
http://www.metu.edu.tr
44
Pamukkale Üniversitesi
DENiZLi
http://www.pamukkale.edu.tr
45
Sakarya Üniversitesi
SAKARYA
http://www.sau.edu.tr
46
Selçuk Üniversitesi
KONYA
http://www.selcuk.edu.tr
47
Trakya Üniversitesi
EDiRNE
http://www.trakya.edu.tr
48
Uludağ Üniversitesi
BURSA
http://www.uludag.edu.tr
49
Yeditepe Üniversitesi (*)
iSTANBUL
http://www.yeditepe.edu.tr
50
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ANKARA
http://www.ybu.edu.tr
51
Yıldız Teknik Üniversitesi
İSTANBUL
http://www.yildiz.edu.tr
2012-2013 Türkiye Bursları Başvuru Formu
2012-2013 Türkiye Scholarships Application Form
ÖNEMLİ: Başvuru formunun tümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi
takdirde, başvurunuz değerlendirilemeyecektir
(Başvuru formunu anadilinizde de doldurabilirsiniz).
IMPORTANT: You should fill out this form completely, otherwise your
application will not be processed (except optional parts)
(You may fill out this form in your first (native) language).
Ekler / Attachments
1-(…..) Öğrenci Belgesi/Diploma/Bitirme Belgesi/Sertifika
1-(…..) Student Certificate/Diploma/Certificate of Completion/Certificate
2-(…..) Transkript
Fotoğraf/Photo
2-(…..) Transcript
3-(…..) Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi
Fotoğraf Ekleyiniz
3-(…..) Valid ID or Passport Photocopy
4-(…..) Sınav Sonuç Belgeleri
Attach a Photo
4-(…..) Exam Result Documents
5-(…..) Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Varsa)
5-(…..) Language Proficiency Documents (Optional)
6-(…..) 2 Referans Mektubu (Varsa)
6-(…..) 2 Reference Letters (Optional)
7-(…..) İş/Staj Belgeleri (Varsa)
7-(…..) Work/Apprenticeship Documents (Optional)
Kişisel Bilgiler
1.
Adı / Name* :
2.
Soyadı / Surname* :
3.
Baba Adı / Father’s Name* :
4.
Anne Adı / Mother’s Name*:
5.
Kimlik/Pasaport Numarası / ID-Passport No.*:
6.
Doğum Tarihi / Date of Birth* :
7.
Doğum Yeri / Birthplace:
8.
Cinsiyet / Gender:
9.
Medeni Durum / Marital Status: Bekâr / Single (
Bay / Male ( )
Bayan / Female ( )
)
Evli / Married (
)
10. Vatandaşı Olduğu Ülke / Country of Citizenship:
11. Şimdi ya da geçmişte T.C. vatandaşlığına/çifte vatandaşlığa sahip oldunuz mu?
Have you ever held Turkish citizenship / dual citizenship?
Evet / Yes (
)
Hayır / No (
)
*Kimlik ya da pasaportta yazıldığı şekliyle / As in passport or ID Card
I
İletişim Bilgileri / Contact Details
12. Ülke / Country:
13. Şehir / City:
14. Adres / Address:
15. Ev Telefonu / Home Phone (with country code):
16. Cep Telefonu / Mobile Phone (with country code):
17. E-posta / E-mail(s):
Acil Durumda İrtibat Kurulacak Kişi Bilgileri
Emergency Contact Details
18. Adı / Name:
19. Soyadı / Surname:
20. Yakınlık / Relationship:
21. Telefonu / Phone:
Mali Bilgiler / Financial Details
22. Baba Mesleği / Father’s Occupation:
23. Anne Mesleği / Mother’s Occupation:
24. Ailenin Yaklaşık Aylık Geliri / Approximate Monthly Income of Family :
25. Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Do you have any dependents?
Evet / Yes (
)
Hayır / No (
)
Burs Bilgileri / Scholarship Details
26. Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen herhangi bir burstan yararlandınız mı?
Have you ever benefited from a scholarship provided by the Republic of Türkiye?
Evet / Yes ( ) Lütfen Belirtiniz / Please Specify …......................................... Hayır / No (
27. Başka bir ülke tarafından verilen herhangi bir burstan yararlandınız mı?
Have you ever benefited from a scholarship provided by any other country?
Evet / Yes ( ) Lütfen Belirtiniz / Please Specify ….........................................
Hayır / No (
)
)
28. Türkiye Bursları ile ilgili bilgiye hangi kaynaktan ulaştınız?
How did you hear about Türkiye Scholarships?
II
(
) İnternet Sitesi / Website - Lütfen Belirtiniz / Please Specify ....................................
(
) Eğitim Kurumu / Educational Institution – Lütfen Belirtiniz / Please Specify .............................
(
) Eğitim Danışmanlığı Firması / Educational Consultancy Firm - Lütfen Belirtiniz / Please Specify ..
(
) Reklam-İlan / Advertisement-Announcement – Lütfen Belirtiniz / Please Specify ..........................
(
) T.C. Temsilcilikleri / Turkish Representative Offices
(
) Diğer / Other - Lütfen Belirtiniz / Please Specify ....................................
Eğitim Bilgileri
29. Mezun olduğunuz ya da olacağınız en az 2 eğitim programını sondan başlayarak yazınız.
In reverse chronological order, please provide the details of at least two (2) educational institutions you have
attended or presently enrolled in.
Düzey / Level of Education : ( ) Ortaokul / Secondary School
( ) Yüksek Lisans / Master’s Degree
( ) Lise / Lycea-High School
( ) Doktora / PhD Degree
( ) Önlisans / Associate Degree
( ) Araştırma / Research
( ) Lisans / Undergraduate Degree ( ) Diploma/Sertifika Programı /
Certification Program
Okul Adı / Name of Institution:
Öğrenim Durumu / Status:
( ) Öğrenci / Student ( ) Mezun / Graduated
Bölüm/Çalışma Alanı / Major Field of Study:
Ülke / Country:
Şehir / City:
Başlangıç Tarihi / Date of Enrollment:
Bitiş Tarihi / Date of Graduation:
Not Sistemi / Grading System:
Diploma Notu / Diploma-Transcript Grade:
Düzey / Level of Education : ( ) Ortaokul / Secondary School
( ) Yüksek Lisans / Master’s Degree
( ) Lise / Lycea-High School
( ) Doktora / PhD Degree
( ) Önlisans / Associate Degree
( ) Araştırma / Research
( ) Lisans / Undergraduate Degree
( ) Diploma/Sertifika Programı /
Certification Program
Okul Adı / Name of Institution:
Öğrenim Durumu / Status:
( ) Öğrenci / Student ( ) Mezun / Graduated
Bölüm/Çalışma Alanı / Major Field of Study:
Ülke / Country:
Şehir / City:
Başlangıç Tarihi / Date of Enrollment:
Bitiş Tarihi / Date of Graduation:
Not Sistemi / Grading System:
Diploma Notu / Diploma-Transcript Grade:
III
Ulusal ve Uluslararası Sınavlar / National and International Scores
30. Sahip olduğunuz ulusal veya uluslararası bitirme sınavları ile akademik yeterlilik sınavlarının sonuçlarını
yazınız. / Please list national or international exam scores and also include academic proficiency exam results.
Sınav Adı / Name of Exam :
Sonuç Türü / Score Type :
( ) Genel / General
( ) Sözel / Verbal
( ) Sayısal / Quantitative
( ) Analitik / Analytical
( ) Teknik/Mesleki/Technical-Vocational
( ) Sağlık / Medical
( ) Dil / Linguistic
( ) Diğer / Other
Sonuç / Score :
Sınav Tarihi / Date of Exam : (dd) / (mm) / (year)
…. / …. / ….
Ödüller, İlgi Alanları ve Yayınlar / Awards, Interests and Publications
31. Aldığınız herhangi bir ödül veya burs varsa lütfen belirtiniz.
Please indicate any fellowships, scholarships or scientific awards which you have received
32. Özel bir yeteneğiniz, ilgi alanınız veya hobiniz varsa belirtiniz.
Please state any talents, interests or hobbies you have.
IV
33. Çalışmak istediğiniz alanda herhangi bir dilde yayımlanmış kitap, makale veya teziniz varsa lütfen belirtiniz.
Ayrıca çalışmak istediğiniz alanla ilişkili geçmişte almış olduğunuz özel eğitimleri ve yapmış olduğunuz
araştırmaları belirtiniz.
Please state any published books, articles or thesis you have in the area you would like to study. Please also
enclose any special education you have received and any research you have counducted in the past.
Burs Başvuruları / Scholarship Applications
34. Lütfen burs düzeyini ve burs adını yazınız.
Please specify degree level you would like to study and the name of the scholarship program to which you
are applying.
Düzey / Degree Level :
(
) Önlisans / Associate Degree
(
) Lisans / Undergraduate
(
) Yüksek Lisans / Master’s
(
) Doktora / PhD
(
) Araştırma / Research
(
) Uzmanlık (TUS/DUS) / Medical / Dental Specialty
(
) Türk Dili Yaz Kursu / Turkish Language Summer Course
Burs Programının Adı / Name of Scholarship Program :
V
35. Lütfen burs programında tercih ettiğiniz bölümleri ve karşısına okumak istediğiniz üniversiteleri yazınız.*
Please specify programs/fields of study and universities in which you would like to study.*
Bölüm / Fields of Study**
Üniversite / University
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* Her bir burs programı için 12 tercih yapmanız ve tercihlerinizin en az yarısının Ankara, İstanbul ve İzmir
şehirleri dışındaki üniversitelerden olması gerekmektedir. / It is required that you have to make 12 selections for
each scholarship program and at least half of the selections must be from cities other than Ankara, İstanbul and
İzmir (The three metropolises).
**Aynı bölümü farklı üniversitelerden seçebilirsiniz. / You can select the same department from multiple universities.
Dil Bilgileri / Language Details
36. Anadil / Mother Tongue:
37. Türkçe biliyorsanız lütfen düzeyini işaretleyiniz. Türkçe Sertifikasına sahipseniz lütfen bilgilerini belirtiniz. If you speak Turkish, please specify your level of proficiency. Please indicate any Turkish
language certificates you have, if any.
Düzey / Proficiency Level : (
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
Yeterlilik Sertifikası / Proficiency Test :
Sonuç / Score :
Sınav Tarihi / Date of Exam :
VI
38. Lütfen varsa bildiğiniz diğer dilleri ve düzeylerini yazınız. Bu dillere ait yeterlilik bilgilerini belirtiniz.
Please specify other languages you speak and proficiency test scores relevant to them(optional).
Sınav Adı
Dil /
Proficiency
Test
Düzey / Proficiency Level
Language
Sonuç /
Score
(e.g. TOEFL)
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
Deneyim ve Referans Bilgileri / Experiences and References (Optional)
39. Başvurduğunuz programla ilgili iş/staj deneyimleriniz varsa lütfen belirtiniz.
Please specify any work/internship experience which is relevant to your intended field of study.
Kurum Adı / Organization :
Başlangıç Tarihi / Start Date :
Bitiş Tarihi / End Date :
İş Tanımı / Job Description :
Kurum Adı / Organization :
Başlangıç Tarihi / Start Date :
Bitiş Tarihi / End Date :
İş Tanımı / Job Description :
VII
40. Referanslar / References (Optional).
Adı / Name :
Soyadı / Surname :
Mesleği / Occupation :
Kurumu / Institution :
Telefon / Phone Number :
E-posta / E-mail(s) :
Adı / Name :
Soyadı / Surname :
Mesleği / Occupation :
Kurumu / Institution :
Telefon / Phone Number :
E-posta / E-mail(s) :
Niyet Mektubu / Letter of Intent
41. Türkiye’de planladığınız programda eğitim almak istemenizin nedenlerini en fazla 2.000 karakter kullanarak ifade ediniz. Dilerseniz başka bir sayfada devam edebilirsiniz.
Niyet mektubunda,
- Türkiye’yi tercih nedenleriniz,
- Seçtiğiniz bölüm ve alanla ilgili nedenleriniz,
- Eğitim bittikten sonraki kariyer planlarınız hakkında bilgi sunmanız beklenmektedir.
Please state the reasons why you want to study in Türkiye (Maximum 2000 words) You can use more pages
if necessary. Letter of intent should include,
- your specific reasons to study in Türkiye,
- a specification on why you want to study the departments or fields you have chosen,
- your career goals after graduation.
VIII
Niyet Mektubu / Letter of Intent
BEYAN / DECLARATION:
Yukarıda verilen bilgilerin, yapılan tercihlerin ve ekte sunulan belgelerin doğruluğunu beyan ederim. Bu bilgilerin
yanlış, hatalı ve/veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin başvuruyu dikkate
almama veya burslanma durumunda bursu iptal etmeye yetkili olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum.
I hereby declare that the information provided above is true and accurate, that the documents attached are
genuine and that I also confirm my program selections. If it is found that the information given is not true and/
or misleading I understand and accept that the Republic of Türkiye has a right to disregard the application or
cancel the scholarship.
Başvuranın İmzası :
Tarih :
Signature of Applicant :
Date :
IX

Benzer belgeler

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

ANADOLU LİSANS BURSU

ANADOLU LİSANS BURSU 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

lisansüstü ve araştırma bursları

lisansüstü ve araştırma bursları 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BURS İMKÂNI Başarı Bursu

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BURS İMKÂNI Başarı Bursu universities and who meet the eligibility criteria stated below. Applications will be accepted online only and will end by 15th of October 2015. Online application form will be activated on 1st of ...

Detaylı

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals. Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the...

Detaylı