ALLAH İSTEDİĞİNİ HİDAYETE ERİŞTİRİR

Transkript

ALLAH İSTEDİĞİNİ HİDAYETE ERİŞTİRİR
ALLAH İSTEDİĞİNİ HİDAYETE ERİŞTİRİR
Şeyh Mehmet Efendi’nin 29 Temmzu 2015 Sohbeti
Meded ya Meşayıhına destur, Şeyh Abdullah Faizi d-Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani
meded. Tariqatuna as-sohbah wa l-khayru fi jam'iyyah.
Şeyhimiz Şeyh Nazım Adil el-Hakkani Efendi Hazretleri Kıbrıs'a yani buradan çıkıp da tahsil edip, sonra
tahsilden sonra Şam'a gelip, Şeyhiyle buluşup Kıbrıs'a döndüğü vakit galiba işte 22-23 yaşlarındaydı. Yani
demek ki Şeyh Efendi Kıbrıs'a bir 70 sene Kıbrıs'ta hizmet verdi insanlara. Hizmet etti bu Allah'ın yolunu
göstersin diye.
Geçen gün bir hanım gelmişti, diyor, siz niçin bu insanların dinden imandan haberleri yok diyor. Siz
dergahın içinde herkes namaz niyaz biliyorsunuz, dışarıya biraz daha söyleyin diyor. Dedik ki Şeyh Efendi
70 sene uğraştı. Bu insanlara gece gündüz demedi, hizmet etti. Allah'ın hikmeti, Allah sonra hikmetini
Kur'an'da yazıyor Allah.
"Innaka la tahdee man ahbabta walakinna Allaha yahdee man yashao" (28:56) Sen sevdiğine hidayet
veremezsin, Allah istediğini hidayete eriştirir. Onun için yani elden bir şey gelmez. Allah istemedikten
sonra bir şey olmuyor. Demek ki Allah istemedi bu insanlara hidayet, onlar da dolaşıyor. Şimdi bu
vaziyete seviniyor muyuz? Yok sevinmiyoruz. Allah'ı tanısalar, Allah'ın yolunda olsalar, Allah'ın emirlerini
yerine getirseler çok daha memnun olacağız.
Ama demek ki Şeyh Efendi gibi Koca Sultan uğraştı uğraştı dünyayı müslüman yaptı 7 ceddi değil, 70
ceddi kafir olanı müslüman etti Şeyh Efendi. Bu insanlara bir türlü laf geçiremedi. Allah'ın emri oluyor,
başka şey değil, işte ayetin tecellisidir. Allah istediğine hidayeti verir, istemediğine vermez. Kör güneşi
görmez. Onu ne yapacaksın?
İşte Şeyh Efendi 70 sene buradaydı, içlerinde dolaştı, yürüyerek dolaştı, arabayla dolaştı, otobüsle
dolaştı, hayvan sırtında dolaştı, olmadı olmadı. O Allah'ın dediği şey oldu ki, bu kadar yapabildi Şeyh
Efendi. Yani Allah'ın emrinin dışına çıkamıyor demek. Sultan da olsa kim olursa olsun. Yani onun için
Allah bizi bu nimetten ayırmasın.
En büyük nimettir bu. Çünkü Allah sevdiğine veriyor onu. Senin sevdiğin değil de Allah'ın sevdiği insana
hidayeti veriyor, nasip ediyor. Allah bu insanlara hidayet versin. Başka bir diyeceğimiz yok.
www.saltanat.org
Page 1
Bir defa Şeyh Efendi de derdi ki, bu Beni İsrail Musa alaihi s-salam Sina'ya çıktıkları vakit, git, Allah demiş
gidin şu şehre girin orada rahat yaşarsınız. Biz korkarız demişler, sen git orada sen Rabbin'le git savaş
onlarla, savaşınca bizi çağırın, girelim oraya demiş.
Bu böyle yapınca Allah o kavmi bir tane kalmayana kadar o çölde kaybetti. Akşam dolaşa dolaşa aynı
yere gelirlermiş. Son bittikten sonra yeni nesil geldi onlar girmiş o vakit. İnşaAllah şimdi yeni nesil, o eski
nesilin yerine daha iyi gelir inşaAllah. Odur ümidimiz. Allah her şeye kadirdir. İstediği şeyi yapar.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=14168&name=2015-0729_tr_AllahGuidesWhomHeWills_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2