2015-2016 Bahar Yarıyılı Lisans Önlisans Akademik Takvimi

Transkript

2015-2016 Bahar Yarıyılı Lisans Önlisans Akademik Takvimi
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
LİSANS - ÖNLİSANS
AKADEMİK TAKVİMİ
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı II
Ders muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin dilekçe verme süresi
Öğrenci Katkı Paylarının yatırılması
Ders alma haftası
15 Ocak 2016
25 - 29 Ocak 2016
1 - 4 Şubat 2016
1 - 5 Şubat 2016 (Saat 17:00)
Ders almalara ilişkin danışman onayının son tarihi
5 Şubat 2016
Derslerin başlaması
8 Şubat 2016
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bahar yarıyılı derslerin başlaması
1 Şubat 2016
Ders muafiyet taleplerinin sonuçlandırılması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü
10 Şubat 2016
Fazla AKTS (45 AKTS) alma talebinde bulunacak son sınıf öğrencilerinin dilekçe verme süresi
Süresi içinde Öğrenci Katkı Payını ödemeyen öğrencilerin Öğrenci Katkı Payını ödemesi
Ders ekleme-silme haftası ve danışman onay tarihleri
8 - 10 Şubat 2016
15 - 17 Şubat 2016
15 - 18 Şubat 2016 (Saat 17:00)
Fazla AKTS (45 AKTS) alma talebinde bulunan son sınıf öğrencilere ait kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü
17 Şubat 2016
Bahar yarıyılı ara sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son günü
15 Mayıs 2016
Bahar yarıyılı derslerinin son bulması
Bahar yarıyılı genel sınavları
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bahar yarıyılı derslerinin son bulması
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı genel sınavları
Bahar yarıyılı genel sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi
20 Mayıs 2016
21 Mayıs 2016 - 3 Haziran 2016
20 Mayıs 2016
26 Mayıs 2016
23 Mayıs - 5 Haziran 2016
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bahar yarıyılı genel sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi
27 - 31 Mayıs 2016
Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
11 - 19 Haziran 2016
Genel sınav sonuçlarına göre mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bütünleme sınavları
18 Haziran 2016
9 Haziran 2016
Bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi
11 - 23 Haziran 2016
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi
10 - 13 Haziran 2016
Bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü
30 Haziran 2016
Tek ders sınavı
30 Haziran 2016
Tek ders sınav sonuçlarının Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü
01 Temmuz 2016