ozc ¨ u kules ˙ ı

Transkript

ozc ¨ u kules ˙ ı
¨8 ¨
˙
GOZCU KULESI
1 5 M ART 201 3
¨
˙
˘
Y EHOVA’NIN G OKTEK I K RALLI GINI D UYURUR
˙
˙
INCELEME MAKALELER I
˙
29 NISAN–5 MAYIS
Yehova’yı Sevenleri
“Hi¨ çbir Şey
Tokezletmez”
˙
˙
3. SAYFA
˙
ILAHILER: 45, 32
6-12 MAYIS
Yehova’yı
Tanıyan Bir
¨ ˘
Yurege Sahip
misiniz?
˙
˙
8. SAYFA
˙
ILAHILER: 62, 60
13-19 MAYIS
“Tanrı’yı Tanıdınız”
Şimdi Ne
Yapmalısınız?
˙
˙
13. SAYFA
˙
ILAHILER: 81, 135
20-26 MAYIS
Yehova Meskenimiz
˙
˙
19. SAYFA
˙
ILAHILER: 51, 95
˙
27 MAYIS–2 HAZIRAN
¨ ¨
Yehova’nın
˙
¨ Buyuk
Ismini Yuceltin
˙
˙
24. SAYFA
˙
ILAHILER: 27, 101
˙
˙
INCELEME MAKALELERI
¨
ˇ Yehova’yı Sevenleri “Hiçbir Şey Tokezletmez”
˙
¨
¨ ¨ ¨
Isa’nın tum takipçileri, odulu sonsuz yaşam olan bir yarıştalar.
˘
¨
¨ ¨
¨
Fakat miras aldıgımız gunah yuzunden hepimiz tokezliyoruz. Bu
¨
makale, bizi tokezletebilecek beş etkeni tespit etmemize yardım
edecek. Ayrıca yarışı kazanabilmek için bunlardan nasıl uzak
˘
¨
durabilecegimizi gosterecek.
˙
˙
FINLANDIYA
KAPAK: Uzun bir kıyı şeridi olan
¨ ¨
Finlandiya’nın
bir suru
¨ çevresinde
¨
ada vardır. Ozellikle ulkenin merke˘
¨
zinde˙ ve dogusunda binlerce gol yer
˘
alır. Ihtiyacın daha fazla oldugu yerlerde geçici olarak hizmet eden bazı
¨
mujdeciler, şahitlik ederken kayıklar
kullanıyor.
¨ ˘
ˇ Yehova’yı Tanıyan Bir Yurege Sahip misiniz?
¨
Yeremya kitabı, yurek hakkında çok şey anlatır. Bu makale,
˘
¨
¨
‘sunnetsiz yurek’ ifadesinin ne anlama geldigini ve bu durumun
˙
˘
Isa’nın takipçileri için nasıl bir tehlike oluşturabilecegini anlamamıza yardım edecek. Aynı zamanda Yehova’yı tanıyan bir
˘
˘
¨ ˘
¨
yurege sahip olmak için neler yapabilecegimizi gorecegiz
(Yer. 9:26; 24:7).
¨
NUFUS
ˇ “Tanrı’yı Tanıdınız” Şimdi Ne Yapmalısınız?
5.375.276
ORAN
Tanrı’yı tanımak ve O’nun tarafından tanınmak için hangi adım˙
ları atmalısınız? Isa’nın bir takipçisi uzun yıllardır hakikatte olsa
bile neden ruhen gelişmeye devam etmelidir? Bu gelişimi nasıl
˘
¨ ¨
surdurebilir? Makalede bu soruların cevaplarını bulacagız.
1 Şahide
283 kişi
˙ ˙ ¨
¨
DAIMI ONCU
1.824
ˇ Yehova Meskenimiz
BU SAYIDA AYRICA
18 Teselli Edilenler Olarak
Teselli Ediyoruz
29 Gerçekten Josephus mu Yazdı?
¨
30 Umidinizi Asla Kaybetmeyin!
¨
¨
Ruhi açıdan bize duşman olan bir dunyada yaşıyoruz. Ancak
yine de korkmuyoruz. Bu makalede Yehova Tanrı’yı nasıl meske˘
˘
¨
nimiz yapabilecegimizi gorecegiz.
¨ ¨ ˙
¨
ˇ Yehova’nın Buyuk Ismini Yuceltin
Tanrı’nın ismini taşıyan toplumun bir parçası olmak ne demek?
¨ ¨
Bu isimle yurumek ne anlama gelir? Ayrıca Tanrı, ismine saygı
¨
¨ ¨ ¨
gostermeyen kişiler hakkında ne duşunur? Makalede bu sorula˘
rın cevaplarını bulacagız.
¨8 ¨
˙
GOZCU KULESI
¨
˙
March 15, 2013
˘
Vol. 15, No. 6 Semimonthly TURKISH
YEHOVA’NIN G OKTEK I K RALLI GINI D UYURUR
˘
¨ ¨ ¨
Bu yayın parayla satılmaz. Gonullu bagışlarla destekle˘
¨
nen, dunya çapındaki Kutsal Kitap egitim programının
bir kısmıdır. Aksi belirtilmedikçe, ayet alıntıları Kutsal
¨
Kitap – Yeni Dunya Çevirisi’ndendir.
The Watchtower (ISSN 0043-1087) Turkish edition, is
published semimonthly.
Druck und Verlag: Wachtturm Bibel– und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton,
Selters/Taunus.
¨
Bu yayının Turkçesinin hazırlanmasından Yehova’nın
˘
Şahitlerini Destekleme Dernegi sorumludur. PK 23
˙
¨
˙
¨
Ferikoy 34378 Istanbul-TURKIYE Tel. 0212 249 04 17
5 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Her hakkı saklıdır. Printed in Germany.
˙
YEHOVA’YI
SEVENLERI
˙
˙
“HIÇBIR ŞEY
¨
TOKEZLETMEZ”
“Kanununu sevenlerin
barışı bol olur, onları
¨
hiçbir şey tokezletmez”
(MEZM. 119:165).
NASIL CEVAPLARSINIZ?
˙
Isa’nın takipçileri nasıl bir ya¨ ¨
rıştalar? Onları nasıl bir odul
bekliyor?
˙
¨
Isa’nın bir takipçisini neler tokezletebilir?
Yehova’nın kanununu sevenleri
¨
hangi anlamda hiçbir şey tokezletmez?
˘
¨
¨ ¨
ÇOCUKLUGUNDAN beri dunyaca unlu bir koşucu
olan Mary Decker, 1984 Yaz Olimpiyatlarında, 3.000
metre koşusunun finalinde altın madalya için favori
¨
gosteriliyordu. Ancak bitiş çizgisini bile geçemedi. Ya˘
˘
rış sırasında ayagı başka bir koşucunun ayagına takıldı
¨ ¨
¨
˘
ve yere duştu. Gozyaşlarına bogulan Decker, sakatlan˘
¨
dıgı için gorevliler tarafından pistin dışına taşındı. Fa¨
kat pes etmedi. Bir yıldan daha kısa bir surede, tekrar
yarışacak hale geldi ve 1985’te bir mil bayanlar yarışın¨
da dunya rekoru kırdı.
˙
2 Isa’nın takipçileri olarak bizler de mecazi bir yarıştayız. Hedefimiz, kazanmak için koşmak olmalıdır.
¨
˘
¨
Ancak zafere ulaşmak için
¨ hızın onemli oldugu bir su˘
rat koşusunda degiliz. Ote yandan sık sık mola verebi˘
lecegimiz sıradan bir koşuda da koşmuyoruz. Bu ko¨ ¨
˘
şuyu, kazanmak için tahammulun gerekli oldugu bir
maraton koşusuna benzetebiliriz. Elçi Pavlus, atle¨
tizm musabakalarıyla tanınan Korintos şehrindeki Hı˘
¨
ristiyanlara yazdıgı mektupta şoyle bir benzetme yaptı: “Şunu bilmiyor musunuz ki, bir yarışta koşucuların
¨ ¨ ¨
¨
hepsi koşar, ancak odulu yalnızca biri alır? Siz de oyle
¨ ¨
koşun ki, odule erişebilesiniz” (1. Kor. 9:24).
¨
3 Kutsal Kitap bu mecazi yarışta koşmamızı soy¨ ¨
ler (1. Korintoslular 9:25-27’yi okuyun). Yarışın odu¨
¨
˘
lu sonsuz yaşamdır; meshedilmişler gokte, digerleri ise
¨ ¨
¨ ¨ ¨
˘
yeryuzunde bu odulu alacak. Çogu atletizm yarışının
aksine, bu yarışa katılan ve sonuna kadar dayanan her¨ ¨ ¨
kes odulu kazanacaktır (Mat. 24:13). Yarışmacılar sadece kurallara uymadıkları veya bitiş çizgisini geçmedikleri takdirde kaybedecek. Dahası bu yarış, sonunda
¨ ¨ ¨
sonsuz yaşam odulu olan tek yarıştır.
˘
¨
1. Bir koşucu pes etmedigini nasıl gosterdi?
2. Gerçek Hıristiyanlar hangi anlamda bir yarıştadır? Bu yarışta hedefimiz ne olmalıdır?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
3. Nasıl oluyor da sonsuz yaşam odulunu tum koşucular kazanabiliyor?
3
˘
¨ ¨
Eger duştuyseniz size
sunulan yardımı
˘
kabul edin ve ayaga kalkın
˘
Bitiş çizgisini geçmek kolay degil. Bunun için disiplinli olmak ve neden koş˘
tugumuzu iyi bilmek gerekir. Bitiş çizgi¨
sini bir
geçen tek
˙ kez bile tokezlemeden
¨ ˘
kişi Isa Mesih’tir. Fakat ogrenci Yakup,
Mesih’in takipçilerinin “birçok kez hata”
˘
¨
˘
¨
yaptıgını, yani tokezledigini soyledi (Yak.
˘
¨
3:2, dipnot). Ne kadar dogru sozler! Hem
kendi kusurlarımız hem de başkalarının
kusurları, hepimizin bu koşuda zaman
¨
zaman yavaşlamasına ya da duşmesine ne¨ ¨
den olabiliyor. Bazıları o kadar sert duşu˘
yor ki, ayaga kalkıp bitiş çizgisine kadar
yarışa devam edebilmek için yardım almaları gerekiyor. Kısacası biz de bazen, hatta
¨
¨
defalarca tokezler ya da duşersek şaşırmayalım (1. Kral. 8:46).
¨
˙
˙
TOKEZLESENIZ BILE YARIŞTA KALIN
¨
˘
¨ ¨ ˘ ¨ ¨
5 Tokezledi
gimizde ya da duştugumuz4
¨ ¨ ¨ ¨
4. Sonsuz yaşam odulunu kazanmak için koş˘
tugumuz yarışı zorlaştıran hangi etken var?
˙
5, 6. (a) Isa’nın bir takipçisini hangi anlamda
¨
¨
˘
hiçbir şey tokezletmez? Tokezlesek bile ayaga
kalkmamıza ne yardım eder? (b) Bazıları neden
¨
tokezledikten sonra tekrar toparlanmıyor?
4
˘
de yaptıklarımız bizim nasıl biri oldugu¨
¨
¨
muzu gosterir. Tokezleyen ya da duşen
¨
bazı kardeşler tovbe ettiler ve Yehova’ya
hizmet etmeye devam¨ ettiler. Ancak bazı¨
ları boyle yapmadı. Ozdeyişler 24:16 aye¨
˘
tinde şoyle der: “Dogru insan yedi kere
¨
¨ ¨
˘
duşse de kalkar; kotuler ise felakete ugrayınca yıkılır.”
¨
6 Yehova Kendisine guvenenlerin
topar¨
lanamayacak şekilde tokezlemesine ya da
¨
¨
duşmesine izin vermez; başka sozlerle yaşadıkları zorlukların onları yıkmaması ve
tapınmalarına engel olmaması için yardım
˘
eder. Yehova’nın ayaga ‘kalkmamıza’ yar˘
¨
¨
dım edecegine guvenebiliriz, boylece O’na
elimizdekinin en iyisini vermeye devam
¨
edebiliriz. Bunu bilmek, Yehova’yı yurekten seven herkes için gerçekten de çok
¨ ¨
˘
rahatlatıcıdır. Kotulerse, ayaga kalkmak
˘
konusunda aynı arzuya sahip degildir. Onlar Tanrı’nın kutsal ruhunun ve toplumunun yardımını aramaz; bu yardım onlara
˘
sunuldugunda da kabul etmez. Oysa Yehova’nın “kanununu sevenleri” hiçbir şey
¨
tamamen yarış dışı kalacakları şekilde tokezletemez (Mezmur 119:165’i okuyun).
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
Bazıları zayıflıklarından dolayı –belki
¨ ¨
¨
de tekrar tekrar– kuçuk gunahlar işliyor.
¨ ¨
˘
Fakat onlar her duştuklerinde ayaga ‘kalk¨
tıkları’, yani içtenlikle tovbe edip tekrar
vefayla hizmet ettikleri takdirde, Yehova’
¨ ¨
˘
nın gozunde¨ dogru ki
˙ şiler ˘ olmaya ¨ devam
˘
edecekler. Ornegin Israilogulları gunahla¨
¨
rından tovbe ettikleri surece Tanrı˙ onla˘
¨
rı dogru kişiler olarak gorecekti (¨ Işa. 41:
¨
˘
˘
9, 10). Daha once degindigimiz Ozdeyiş¨
ler 24:16 ayeti bir kişinin ‘duşmesine’, yani
¨
˘
olumsuz bir yone degil, merhametli Tanrımızın yardımıyla ‘kalkmasına’, ˙yani olumlu bir noktaya dikkat çeker (Işaya 55:7’
¨
yi okuyun). Bize˙ duydukları guveni ifade
eden Yehova ve Isa Mesih, bizi ‘kalkmaya’
teşvik ediyorlar (Mezm. 86:5; Yuhn. 5:19).
¨
8 Bir koşucu maraton yarışında tokezle¨
˘
se ya da duşse bile, hemen ayaga kalkarsa,
¨
ˆ ˆ
kalan surede yarışı tamamlamak için hala
fırsatı olabilir. Sonsuz yaşam koşusunun
˘
¨ ¨
bitecegi ‘gunu ve saati’ bilmiyoruz (Mat.
¨
24:36). Ancak, tokezlememek için elimizden geleni yaparsak, istikrarlı bir tempoda koşma, pistte kalma ve yarışı başarıyla
˘
¨
bitirme olasılıgımız artar. Peki tokezlememek için ne yapabiliriz?
˙ ˙ ¨
˙ ˙
˙
BIZI TOKEZLETIP ILERLEMEMIZE ENGEL
˙
OLABILECEK ŞEYLER
¨
9 Şimdi tokezlememize
sebep olabilecek şu beş etkeni ele alalım: Kişisel zayıflıklar, beden arzuları, iman kardeşlerimi˘
¨ ¨
zin haksızlık yaptıgı duşuncesi, sıkıntı ya
¨
˘
da zulum ve başkalarının kusurları. Eger
¨
tokezlediysek, Yehova’nın çok sabırlı ol˘
dugunu unutmayalım. O, bize hemen “sadakatsiz” damgası vurmayacaktır.
10 Kişisel zayıflıklar koşu pistine atılmış
taşlara benzetilebilir. Kral Davut ve elçi
7
¨
7, 8. Bir kişi “duşse” bile nasıl Tanrı’nın onayı-
na sahip olabilir?
¨
9. Tokezlememize sebep olabilecek hangi et˘
kenleri ele alacagız?
˘
¨
10, 11. Davut hangi kişisel zayıflıgıyla mucadele etti?
15 MART 2013
˘
Petrus’un yaşamlarına baktıgımızda,
şu iki
¨
¨ ¨ ¨
zayıflık gozumuze çarpar: Ozdenetim ek˘
sikligi ve insan korkusu.
11 Kral Davut’un Bat-şeba olayındaki
¨
¨
davranış tarzı, onun ozdenetim gostermek
˘
konusundaki zayıflıgını ortaya koydu. Ayrıca Davut, Nabal’ın hakaretleri karşısın¨ ¨
da aceleyle davranarak neredeyse kotu
¨
bir şey yapacaktı. Ancak Davut ozdene˘
¨
tim eksikligi gosterse de, Yehova’yı memnun etmeye çalışmaktan asla vazgeçmedi. Başkalarının yardımıyla ruhi dengesini
tekrar kazanabildi (1. Sam. 25:5-13, 32, 33;
2. Sam. 12:1-13).
˘
12 Petrus’un zayıflıgı
da insan korku˘
¨ ¨
suydu. Bu zayıflıgı yuzunden˙ bazen çok
¨ ¨
¨
kotu bir şekilde tokezlese de Isa ve Yehova’ya sadık kalmaya devam etti.
˙ Mesela,
¨ ¨
birçok kişinin onunde Efendisi Isa Mesih’i
ˆ
¨
inkar etti, hem de uç kere!
(Luka 22:54˙
62). Daha sonra Petrus, Isa’nın takipçilerine yakışmayan bir tutum sergiledi; millet¨
lerden olanlara, sanki Yahudi kokenli
¨
˘
sunnetli Hıristiyanlardan daha degersizlermiş gibi davrandı. Bununla birlikte elçi
¨
Pavlus meseleyi net bir şekilde gorebildi; cemaat içinde sınıf ayrımına yer yoktu.
Petrus’un tutumu yanlıştı. Pavlus, Petrus’
un davranışının kardeşler arasındaki birli˘
¨
gi bozmasına fırsat vermeden onunla yuz
¨
¨ ˘ ¨
yuze konuştu ve bazı ogutler verdi (Gal. 2:
11-14). Acaba Petrus’un gururu, yaşam koşusunu tamamlamasına engel olacak ka¨ ˘ ¨ ¨
dar incindi mi? Hayır. O, Pavlus’un ogudu
¨
¨ ¨
¨ ¨
uzerinde ciddiyetle duşundu, soylediklerini uyguladı ve koşuya devam etti.
¨
13 Bazen hastalıklarımız bizi tokezlete˘
¨ ¨
˘
cek bir zayıflıga donuşebilir. Saglık sorunlarımız ruhi açıdan bizi yavaşlatabilir, hatta sendelememize
ve pes etmemize neden
¨
˘
olabilir. Ornegin Japonya’da yaşayan bir
¨
˘
12. Petrus, tokezlemesine ragmen nasıl koşuya
devam edebildi?
¨
13. Fiziksel zayıflıklar tokezlememize nasıl sebep olabilir?
5
hemşire vaftizinden 17 yıl sonra bir has˘
talıga yakalandı. Bu sorun ruhen zayıflama noktasına gelecek kadar zihnini meşgul etti. Zamanla faaliyetsiz duruma geldi.
Kendisini ziyarete gelen iki ihtiyarın nazik
¨
sozlerinden etkilenen bu hemşire tekrar
¨
ibadetlere katılmaya başladı. Şoyle diyor:
¨
“Kardeşler beni oyle sıcak karşıladılar ki
¨
gozyaşlarımı tutamadım.” Bu hemşiremiz
˘
şimdi koşuya kaldıgı yerden devam ediyor.
¨
14 Beden arzuları da birçok kişinin tokez¨
lemesine neden oluyor. Boyle bir ayart˘
mayla karşılaştıgımızda, zihnen, ahlaken
ve ruhen temiz kalabilmek
için kararlı ol˙
¨ ˘ ¨ ¨ ¨
malıyız. Bu durumda Isa’nın ogudunu ha¨ ¨ ¨
tırlayın. O, gozumuz ya da elimiz bile olsa,
¨
bizi tokezletebilecek her şeyi mecazi anlamda ‘çıkarıp’ veya ‘kesip’ atmamız ge˘
¨
¨
rektigini soylemişti. Bu sozlerin kapsamına, bazılarının yarıştan kopmasına neden
¨ ¨
olan ahlaksız duşunceler ve davranışlar da
girer (Matta 5:29, 30’u okuyun).
˙
¨ ¨
15 Isa’nın takipçisi bir ailede buy
uyen
¨ ¨ ¨ ˘ ¨
bir birader, kuçuklugunden beri eşcinsel
˘
¨
˘
¨
egilimlerle mucadele ettigini yazdı. Şoyle dedi: “Kendimi hep tuhaf hissediyor˘
dum, sanki hiçbir yere ait degildim.” Bu
¨
¨
birader, 20’li yaşlarda daimi oncu oldu ve
¨
cemaatinde hizmet gorevlisi olarak hizmet
¨ ¨ ¨
etmeye başladı. Fakat sonra çok kotu tokezledi; bunun sonucunda Kutsal Yazılara
uygun bir şekilde terbiye edildi ve ihtiyarlardan yardım aldı. Dua ederek, Tanrı’nın
¨ ¨ ¨
Sozunu inceleyerek ve başkalarına yardım
˘
etmeye odaklanarak ayaga kalktı ve ruhi
koşusuna devam etti. Yıllar sonra şunla¨ ¨
ˆ ˆ
rı soyluyor: “Ara sıra hala bu tarz duygular ortaya çıksa da bunların beni ele geçir¨
mesine musaade etmiyorum. Yehova’nın
¨ ¨ ¨ ¨
¨
gucumuzun otesinde denenmemize izin
˘
¨ ˘
vermeyecegini ogrendim. Dolayısıyla, Tan¨
˘
rı’nın bu durumla mucadele edebilecegi˙
˘
ladıgında, kararlı¨ bir şekilde hangi adımları atmamız gerekir? Ornekleyin.
14, 15. Içimizde yanlış arzular uyanmaya baş-
6
¨ ¨
¨ ˘ ¨
mi d uşund ugune inanıyorum.” Birader
¨
¨
¨
sozlerini şoyle noktalıyor: “Yeni dunyada,
¨
˘
˘ ˘
¨
gosterdigim her çabaya degdigini gorece˘
gim, bunu çok istiyorum! O zamana kadar
˘
savaşmaya devam edecegim.” Evet, bu biraderimiz yarışta kalmaya kararlı.
˙
16 Iman kardeşlerimizin bize haksızlık yap˘
¨ ¨
¨
tıgını duşunmek tokezlememize neden olabilir. Fransa’da eskiden ihtiyar olan bir
˘
¨
birader kendisine haksızlık yapıldıgını du¨ ¨
˘
şunuyordu. Bu duruma içerlediginden ibadetlere gitmemeye
başladı ve faaliyetsiz
˙
hale geldi. Iki ihtiyar onu ziyaret etti ve birader olayları kendi açısından anlatırken
¨ ¨ ¨
onu, sozunu kesmeden, duygudaşça din¨ ¨ ¨
lediler. Biraderi, yukunu Yehova’ya bırak¨
ması için teşvik ettiler ve en onemli şeyin
˘
Tanrı’yı memnun etmek oldugunu vurguladılar. Birader bu teşvike olumlu karşılık
verdi ve kısa zaman sonra tekrar koşuya
¨
donerek cemaatin yeniden aktif bir bireyi
oldu.
¨
17 Tum
Hıristiyanların, kusurlu insanla˙
˘
ra degil, cemaatin başı olarak atanan Isa
¨
Mesih’e odaklanmaları gerekir. “G
˙ ozleri
alev alev yanan bir ateş” gibi olan Isa, her
˘
şeye dogru açıdan bakar ve bu nedenle
¨ ¨
bizden
¨ çok˘ daha fazlasını gorur (Vah. 1:1316). Ornegin biz bir durumun adil olma˘
¨ ¨ ¨
dıgını duşunurken, aslında bu olayı yanlış
anlamı˙ ş ya da yanlış yorumlamış olabiliriz.
Oysa Isa her şeyin tam olarak farkındadır,
cemaatin ihtiyaçlarını kusursuz şekilde ve
tam zamanında ele alır. Bu nedenle herhangi bir kardeşimizin davranışının ya da
¨
kararının bizi tokezletmesine izin vermemeliyiz.
¨
˘
18 Bizi tokezletebilecek
diger iki engel,
¨
sıkıntı ya da zul
˙ um ve cemaatteki kardeşlerin
˘ ¨
kusurlarıdır. Isa ekinciyle ilgili verdigi or˘
¨
¨
¨
şunen bir biradere ne yardım etti? (b) Tokezlememek için neye odaklanmalıyız?
18. Sınavlara ya da sıkıntılara nasıl dayanabiliriz?
16, 17. (a) Kendisine haksızlık yapıldıgını du-
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨
nekte, bazı kişilerin “soz nedeniyle sıkın¨
¨ ¨
¨
tı ya da zulum” gorduklerinde tokezleye˘
¨
¨
cegini soylemişti. Bu zulum aileden, kom¨ ¨
şulardan, hukumet yetkililerinden ya da
¨
her nereden gelirse gelsin, ozellikle Tanrı
¨
hakkındaki bilgileri derinleşmemiş, ‘kokleri olmayan’ kişileri etkiler (Mat. 13:21).
˘
¨
Bununla birlikte dogru bir yurek tutumu˘
nu korursak Krallık tohumu, saglam ve
¨
kokleşmiş bir iman geliştirmemize yardım
˘
edecektir. Sıkıntılar etrafınızı kuşattıgın¨ ¨
˘
¨
da, dua ederek ovguye deger şeyler uze¨ ¨
rinde derin duşunmeye çalışın (Filipililer
˘
¨
4:6-9’u okuyun). Yehova’nın verdigi guçle,
˘
¨
yaşadıgımız sıkıntıların bizi tokezletmesine izin vermeden sınavlara dayanabiliriz.
¨
19 Ne yazık ki başkalarının kusurları yu¨
zunden de koşuyu bırakanlar oldu. Onlar,
bazı kardeşler vicdana kalmış konularda
¨ ¨
¨
¨
kendilerinden farklı duşundukleri için tokezlediler (1. Kor. 8:12, 13). Acaba bir kar¨
˘
¨ ¨
deş bizi gucendirdiginde bunu buyuk bir
mesele
˙ haline mi getiriyoruz? Kutsal Kitap Isa’nın takipçilerine, başkalarını yargılamayı bırakmalarını, affedici olmalarını
ve kişisel hakları konusunda ısrarcı olma¨
malarını tembih eder (Luka 6:37). Sizi to˘
kezletebilecek bir engelle karşılaştıgınızda
kendinize şunları sorun: Başkalarını ken¨
di tercihlerime gore mi yargılıyorum? Kar˘
˘
deşlerimin kusurlu oldugunu bildigim halde, başkasının kusurlarının beni yarış dışı
bırakmasına izin verecek miyim? Yehova’
˘
ya duydugumuz sevgi sayesinde, başkala˘
rının yaptıgı herhangi bir şeyin bitiş çizgisini geçmemizi engellemesine asla izin
vermeyiz.
¨
¨
TOKEZLEMEDEN TAHAMMULLE KOŞUN
20 ‘Ko şuyu tamamlamak’ konusunda
¨
kararlı mısınız? (2. Tim. 4:7, 8). Oyleyse,
˙
kişisel inceleme yapmanız şarttır. Incele-
¨
˘
¨
19. Birine gucendigimizde bunun bizi tokezletmesine nasıl engel olabiliriz?
20, 21. Yaşam koşusunda ne yapmaya kararlısınız?
15 MART 2013
Hiçbir şeyin sizi bu yarıştan alıkoymasına izin vermeyin
¨ ¨
¨
me yapmak, derin duşunmek ve bizi to¨
kezletebilecek etkenleri tespit etmek uzere
kullanın.
˙ Kutsal Kitabı ve yayınlarımızı
¨ ¨
Ihtiyacınız olan dayanma gucune sahip olmak için Tanrı’dan kutsal ruhunu dileyin.
¨
Ayrıca, yaşam koşusunda bazen tokezlese¨
niz ya da duşseniz bile kaybetmeye mahˆ
˘
¨ ¨
¨
kum oldugunuzu duşunmeyin. Boyle bir
˘
durumda ayaga kalkıp tekrar yarışa devam
˘
edebilirsiniz. Hatta karşılaştıgınız zorluk˘
lardan degerli dersler çıkarıp, engelleri bir
basamak gibi kullanarak yolunuza devam
edebilirsiniz.
21 Kutsal Kitap sonsuz yaşam koşusuna
˘
katılmanın pasif degil, aktif bir şey oldu˘
¨
¨ ¨
˘
gunu soyler. Bu, bir otobusun bizi istedigi¨ ¨
miz yere goturmesinden çok farklıdır. Bu
yarışta kendimiz koşmalıyız. Bu koşuda Ye¨ ¨
hova’nın barışı arkamızdan esen guçlu bir
¨ ˆ
ruzgar gibi bizi destekleyecektir (Mezm.
¨
119:165). Yehova bizlere şimdiden surekli
nimetler veriyor ve yarışı bitiren herkese
gelecekte sonsuz nimetler verecek. Buna
¨
kesinlikle guvenebiliriz (Yak. 1:12).
7
YEHOVA’YI
˙
¨
˘ TANIYAN
BIR Y˙ URE˙ GE
˙ ˙
SAHIP MISINIZ?
¨
¨
“Onlara oyle bir yurek
˘
verecegim ki, Benim
˘
Yehova oldugumu anlayacaklar. . . . . Onlar
Benim halkım olacak”
(YER. 24:7).
NASIL CEVAPLARSINIZ?
¨
Yeremya’nın donemindeki birçok
¨ ˘
¨
Yahudinin yuregi nasıl ‘sunnetsizdi’?
¨ ˘
Hepimiz neden mecazi yuregimizi yoklamalıyız?
¨ ˘
Yehova’yı tanıyan bir yurege nasıl sahip olabiliriz?
˘
KURU ya da taze incir sever misiniz? Bu meyve çogu in˘
¨
sanın hoşuna gittigi için dunyanın birçok yerinde yetiş¨
tirilir. Eski donemlerde yaşamış Yahudiler için de incir
˙
˘
çok degerli bir meyveydi (Nahm. 3:12; Luka 13:6-9). In˘
cirde lif, antioksidan ve mineraller bulundugundan ba˘
¨
zıları kalbe iyi geldigini soyler.
¨
2 Yehova bir keresinde insanların yurekleriyle
incir˘
ler arasında baglantı kurmuştu. Tabii Tanrı, incirin
˘
ne kadar besleyici bir meyve oldugundan bahsetmedi.
¨
O’nun sozlerinin mecazi bir anlamı vardı. Yehova’nın
˘
¨
Yeremya peygamber aracılıgıyla soyledikleri, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için çok yararlı olabilir. O
¨
¨
halde
Yehova’nın soylediklerini incelerken, bu sozlerin
˙
˘
¨ ¨
Isa’nın takipçileri için ne anlama gelebilecegini duşunelim.
¨
¨
3 Oncelikle, Yeremya’nın gunlerinde
Tanrı’nın
incir¨
¨
˘
ler hakkında soyledigi bir şeye bakalım. MO 617’de Ya¨ ¨
huda ulusu ruhi açıdan çok kotu durumdaydı. Tanrı,
˘
¨ ¨
Yeremya’ya gelecekte neler olacagıyla ilgili bir gorun¨
¨ ¨ ¨
tu vermişti. Bu goruntude iki grup insanı temsil eden
¨
iki sepet incir gostermişti. Sepetlerden birindeki incir˘
¨ ¨
¨
ler “çok iyiydi”, diger sepettekiler ise ‘çok kotuydu’ (Ye¨
¨ ¨
remya 24:1-3’u okuyun). Kotu incirler, Kral Nabukad¨ ¨
nezar ve orduları tarafından çok kotu bir muamele
¨
˘
gorecek olan Kral Tsedekiya ve ona benzeyen diger ki¨
şileri simgeliyordu. Peki Hezekiel, Daniel ve uç arkada¨
¨ ¨ ¨
şı, ayrıca kısa bir sure sonra Babil’e goturulecek bazı Yahudiler için ne denebilirdi? Onlar iyi incirlerle temsil
˙
ediliyordu. Içlerinden bazıları daha sonra Yeruşalim’e
¨ ¨
¨
geri donup mabedi yeniden inşa edecekti ve boyle de
oldu (Yer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10).
˘
¨
¨
nın incirlerle ilgili sozleri bizim için neden onemlidir?
¨ ¨ ¨
¨ ¨
3. Yeremya kitabının 24. bolumunde sozu edilen incirler neyi
temsil ediyordu?
1, 2. Bazıları için incir neden degerli bir meyvedir? Yehova’
8
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
Yehova iyi incirlerle temsil edilen ki¨
¨
şiler için şunları soyledi: “Onlara oyle bir
¨
˘
˘
yurek verecegim ki, Benim Yehova oldugumu anlayacaklar. . . .˙ . Onlar benim halkım
˘
olacak” (Yer. 24:7). Inceledigimiz makale¨
nin tema ayeti olan bu sozler bize gerçekten çok cesaret veriyor. Tanrı, insanla˘
ra Kendisinin kim oldugunu anlamalarını
˘
¨
saglayacak ‘bir yurek vermeye’ isteklidir.
¨
˘
Burada geçen “yurek” ifadesi kişinin egi˘
limleriyle baglantılıdır. Elbette siz de Ye¨ ˘
hova’yı tanıyan bir yurege sahip olmayı
ve O’nun toplumunun bir parçası olarak
yaşamayı istiyorsunuz. Bunun için şunları
¨ ¨ ¨
yapmalısınız: Tanrı’nın Sozunu incelemek
¨ ˘
¨
ve ogrendiklerinizi uygulamak, tovbe etmek ve eski yaşam tarzınızı bırakmak, ya˘
şamınızı Tanrı’ya adamak ve Babanın, Oglun ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edilmek
(Mat. 28:19, 20; Elçi. 3:19). Belki de bu
adımları zaten attınız. Ya da Yehova’nın
¨
¨ ¨ ¨
Şahitleriyle duzenli olarak gor uşuyorsunuz ve bunları yapmaya yeni başladınız.
¨
˘
˘
5 Az once
degindigimiz adımlardan bazılarını ya da hepsini atmış olsak bile tutum ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz.
¨ ˘
Bunun nedenini, Yeremya’nın yuregimiz
¨
˘
hakkında başka neler soyledigine bakarak
¨
¨ ¨
gorebiliriz. Yeremya kitabının bazı bolumlerinde Yahuda’nın çevresindeki uluslar¨ ¨
dan bahsedilir. Fakat kitabın buyuk kısmı,
¨ ¨
¨
Yahuda krallarından beşinin hukum sur¨ ˘ ¨ ¨
dugu donemdeki Yahuda halkıyla ilgilidir
(Yer. 1:15, 16). Evet Yeremya’nın yazdık¨
ları ozellikle kadın, erkek ve çocuklardan
oluşan, kendini Yehova’ya adamış bir ulusun fertleri hakkındaydı. Bu kişilerin atala¨ ¨ ¨
rı gonullu olarak Yehova’nın halkı olmayı
¨
seçmişti (Çık. 19:3-8). Yeremya’nın gunlerinde de halk, kendilerini Yehova’ya ada¨
˘
dıklarını şu sozlerle dogruladılar: “Sana
¨
¨
geldik, çunku Sen bizim Tanrımızsın, ey
4
¨
4. Tanrı’nın iyi incirler hakkında soyledikleri
bize neden cesaret veriyor?
˘
˘
5. Yeremya’nın yazdıgı kitap çogunlukla kimlerle ilgiliydi?
15 MART 2013
¨
Yehova” (Yer. 3:22). Acaba onların yurekleri ne durumdaydı?
˙
˙
MECAZI KALP AMELIYATINA
˙ ˙
IHTIYAÇLARI VARDI
¨ ¨ ¨
6 Gun
umuzde doktorlar, ileri teknolojiyi kullanarak kalbin durumunu ve nasıl
˘
¨
çalıştıgını gorebilirler. Fakat Yehova meca¨ ˘
¨
zi kalbimizi, yani yuregimizi de gorebilir.
¨
¨ ¨
¨
¨ ¨
O şoyle soyluyor: ‘Yurek en buyuk haindir, ondan her şey beklenir. Onu kim anla˘
yabilir? Ben Yehova, herkese tuttugu yola,
¨
yaptıklarının sonucuna gore karşılık ver¨ ˘
mek için insanın yuregini yoklarım’ (Yer.
¨ ˘
17:9, 10). Burada geçen ‘yuregi yoklamak’
ifadesiyle, 70 ya da 80 yıl içinde yaklaşık
3 milyar kez atan kalbimizin incelenmesi
¨
kastedilmez. Yehova burada mecazi yure˘
¨
gimizden bahseder. Ayetteki ‘yurek’ keli¨ ¨
mesi arzuları, duşunceleri, mizacı, tutumu
ve hedefleriyle içteki insana atfeder. Tanrı
¨ ˘
¨ ¨
yureginizi inceleyebilir ve bunu bir olçude
siz de yapabilirsiniz.
¨ ˘
7 Yure
gimizi incelemeye başlamadan
¨
¨
¨ ¨
once şu soru uzerinde duşunebiliriz: Ye˘
¨
remya’nın yaşadıgı donemde, Yahudilerin
˘
¨ ˘
çogunun yuregi ne durumdaydı? Buna cevap vermek için Yeremya’nın kaleme aldı˙
˘
gı şu ilginç ifadeyi tekrar hatırlayalım: ‘Is¨ ˘ ¨
rail evinin yuregi sunnetsiz.’ Yehova burada,
˘
Kanunun Yahudi erkeklerden talep ettigi
¨
sunnetten bahsetmiyordu. Bunu ˙ nereden
¨
biliyoruz? Yehova şoyle demişti: “Işte, . . . .
¨
˘
¨
sunnet edildigi halde sunnetsiz olan herkes˘
¨
¨
ten hesap soracagım gunler geliyor.” Sun¨
netli olan Yahudi erkeklerin, aslında ‘yu¨
rekleri sunnetsizdi’ (Yer. 9:25, 26). Peki bu
ne anlama geliyordu?
¨
˘
¨
8 “Yure
gi s unnetsiz” ifadesinin anlamını kavrayabilmek i çin Yehova’nın
¨
¨
6. Tanrı’nın yurekle ilgili sozleri bizi neden ilgi-
lendirmelidir?
¨
¨ ˘
7. Yeremya, o donemdeki Yahudilerin yuregi
¨
hakkında neler soyledi?
¨
˘
8, 9. Yeremya’nın donemindeki çogu Yahudi’
¨ ˘
nin yuregiyle ilgili ne yapması gerekiyordu?
9
˘
Yahudilere yaptıgı şu uyarıya bakabiliriz:
‘Ey Yahuda halkı ve Yeruşalim’de yaşayan¨ ¨ ¨
¨ ˘
¨
lar yureginizi sunnet edin; yoksa kotuluk¨ ¨
¨
¨
¨
leriniz yuzunden, ofkemi kimse sondure¨ ¨ ¨
mez.’ Onların kotulukleri içlerinden, yani
¨
yureklerinden kaynaklanıyordu (Markos
¨
7:20-23’u okuyun). Evet Tanrı, Yeremya
˘
˘
¨ ¨ ¨
aracılıgıyla Yahudilerin yaptıgı kotulukle˘
˘
rin kaynagıyla ilgili dogru bir teşhis koydu.
¨ ˘
ˆ
¨
Onların yuregi isyankardı. Niyetleri ve du¨
şunceleri Tanrı’yı memnun etmiyordu (Yeremya 5:23, 24; 7:24-26’yı okuyun). Yeho¨
¨
va onlara şoyle dedi: “Yehova için sunnet
¨ ˘
¨
olun, yureginizi sunnet edin” (Yer. 4:4; 18:
11, 12).
¨
9 Bu nedenle Yeremya’nın donemindeki Yahudilerin –tıpkı Musa’nın zamanında
˘
oldugu gibi– mecazi bir kalp ameliyatı ol¨
¨
¨
maları, başka sozlerle ‘yureklerinin sunnet
edilmesi’ gerekiyordu (Tekr. 10:16; 30:6).
¨
Bu ifade, yureklerini duyarsız hale getiren her şeyden kurtulmaları anlamına geliyordu. Yani Tanrı’nın emirlerine ters gelen
¨ ¨
duşuncelerden, arzulardan ve niyetlerden
uzak durmalıydılar (Elçi. 7:51).
¨
˙
¨
˘
BUGUN YEHOVA’YI TANIYAN BIR YUREGE
˙
SAHIP OLMAK
¨ ˘
10 Mecazi yure
gin anlamını kavramamı˘
za yardım ettigi için Yehova’ya minnettar
10. Tıpkı Davut gibi biz de neyi istemeliyiz?
10
¨
olmalıyız. Fakat bazıları, ‘Tum bunlar bu¨
gun Yehova’ya zaten hizmet eden bizleri
neden ilgilendirsin˙ ki?’ diye sorabilir. El¨ ¨ ¨
bette gunumuzde Isa’nın takipçilerinin ce˘
maatindeki çogu kişi Yehova’ya sadakatle
¨
hizmet ediyor, başka sozlerle onlar geç¨ ¨
mişteki Yahudiler gibi ‘kotu incirler’ de˘
gil. Tersine Tanrı’nın hizmetçileri kendilerini O’na adamış temiz insanlardır. Yine
¨
˘
¨
de, Davut’un Yehova’ya soyledigi şu soz¨
¨ ¨
ler uzerinde duşunmeliyiz: “Beni incele, ey
¨ ˘
Tanrım, yuregimdekileri bil, beni yokla, kay˘
gılarımı anla. Bende zararlı bir egilim var
¨
mı gor” (Mezm. 17:3; 139:23, 24).
11 Yehova, her birimizin O’nun onayına
sahip olmasını ve bu durumu korumasını
¨ ¨
˘
istiyor. Yeremya, Tanrı’nın gozunde dogru
¨
¨
olanlar hakkında şunları soyledi: “Ey gokˆ
˘
lerin hakimi Yehova, dogru insanı yoklar¨ ˘
¨ ¨
¨
sın; onun yuregindekini, gonlundekini go¨ ¨
¨
rursun” (Yer. 20:12). Mutlak Guce Sahip
˘
¨ ˘
Tanrı, dogru kişilerin bile yuregini yok¨ ˘
luyorsa bizim de kendi yuregimizi yoklamamız gerekmez mi? (Mezmur 11:5’i oku¨
yun). Bunu yaparsak duzeltmemiz gereken
bir tutum ya da hedefi veya derinlerdeki
yanlış bir duyguyu fark edebiliriz. Bunun
¨ ˘
yanı sıra, kendimizde yuregimizin duyarlı˘
lıgını azaltan bir şey de dikkatimizi çe¨
¨ ˘
¨
kebilir; başka sozlerle yuregimizin sunnet
˘
edilmesi gerektigini, yani kesilip çıkarıl˘
¨
ması gereken bir kısmı oldugunu gorebili¨
riz. Boyle yapmak mecazi bir kalp ameli¨ ˘
yatı gibidir. Siz de yureginizi yoklamanın
˘
¨ ¨ ¨
iyi olacagını duşunuyorsanız, bunu yaparken hangi şeylere dikkat etmelisiniz? Ayrı˘
ca gerekli olan degişiklikleri nasıl yapabilirsiniz? (Yer. 4:4).
˘
12 Şu kesindir: Yehova, bizi degi
şmemiz
için zorlamayacaktır. O, ‘iyi incirlere’ Ken˘
˘
disinin kim oldugunu anlamalarını sagla˘
¨
¨
yacak ‘bir yurek verecegini’ soylemi şti.
¨
˘
˘
¨
Fakat yureklerinin zorla degişecegini soy¨
˘
11, 12. (a) Neden her birimiz kendi yuregini
yoklamalıdır? (b) Yehova’dan neyi beklememeliyiz?
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨ ˘
Yuregimizi
yoklamak ve
uygun olmayan
arzularımızı
¨
duzeltmek
nimetlerle
sonuçlanır
lememişti. Bu kişilerin, Tanrı’yı tanıdıkla¨
¨ ˘
rını gosteren duyarlı bir yurege sahip olma
arzusu geliştirmeleri gerekiyordu. Bizim
için de aynı şey geçerli.
˙
¨
¨ ¨ ¨ ¨
13 Isa şoyle
dedi: “Kotu duşunceler, cinayetler, zinalar, cinsel ahlaksızlıklar, hır¨ ¨
¨
sızlıklar, yalan tanıklıklar ve k¨ ufurler yu˘
rekten çıkar” (Mat. 15:19). Orne gin bir
¨ ˘
kişinin yureginde yanlış arzular varsa, bu
kişi zina ya da cinsel ahlaksızlık yapabi˘
¨
lir. Ve eger tovbe etmezse Tanrı’nın onayı¨
nı sonsuza dek kaybeder. Ancak kişi boyle
˘
¨
agır bir gunah işlemese bile uygun olma¨ ˘
yan arzuların yureginde gelişmesine izin
veriyor olabilir (Matta 5:27, 28’i okuyun).
¨
¨ ˘
Boyle bir durumda yuregimizi yoklamak¨ ¨
¨
tan buyuk yarar gorebiliriz. Bunu yaparsak, belki de karşı cinsten birine uygun
olmayan duygular, yani Tanrı’nın onayla˘
¨ ¨
madıgı, sokup atmamız gereken gizli arzu˘
˘
lar besledigimizi fark edecegiz.
14 Benzer şekilde bir birader “cinayet”
¨
işlemese bile, iman kardeşine karşı yure˘
¨
ginde ofke gelişmesine izin veriyor ve ondan nefret etmeye başlıyor olabilir (Lev.
¨ ˘
19:17). Biraderin, yuregini duyarsız hale
getiren bu duygulardan kurtulması için
¨
çok çaba g ostermesi gerekir (Mat. 5:
21, 22).
˙
¨
˘
13, 14. Isa’nın bir takipçisinin yuregi hangi an-
lamda ona zarar verebilir?
15 MART 2013
˙
˘
Neyse ki, Isa’nın takipçilerinin çogunun bu tarz bir “kalp problemi” yoktur,
¨
¨
yani onlar yureklerinde boyle arzuların ve
¨
duyguların
kok salmasına izin vermezler.
˙
¨ ¨ ¨ ¨
¨
Ancak Isa, ‘kotu duşuncelerden’ de soz etmişti. Bunlar, yaşamın birçok alanında bizi
¨ ¨
etkileyebilecek
goruşler ya da tutumlardır.
¨
˘
Ornegin, bir kişinin akrabalarına karşı vefalı olmak konusunda
çarpık bir bakış açısı
˙
¨
olabilir. Elbette Isa’nın takipçileri, ozellikle
¨
˘
de insanların birbirine sevgi gostermedigi
¨
¨
bu “son gunlerde” akrabalarına sevgi gostermek ister (2. Tim. 3:1, 3). Fakat bu ko¨
nuda aşırıya kaçabiliriz. Bugun birçok kişi,
˘
¨
“Aile bagları her şeyden once gelir” diye
¨ ¨ ¨
duşunuyor. Bu nedenle yakın akrabaları
˘
incindiginde bunu kişisel bir mesele haline getiriyor ve her durumda onları savunu˘
¨ ¨
yorlar. Dina’nın agabeylerinin guçlu duy˘
¨ ¨ ¨
gularının nelere yol açtıgını bir duşunun!
¨
(Başl. 34:13, 25-30). Ayrıca uvey kardeşi
¨ ¨
Amnon’u olduren Abşalom’u hatırlayın.
¨
¨ ˘
Acaba o bunu yapmadan once yureginde
hangi duygular vardı? (2. Sam. 13:1-30).
¨ ¨ ¨ ¨
Evet, “kotu duşunceler” gerçekten de çok
tehlikeli olabilir.
16 Elbette gerçek Hıristiyanlar kimse¨
¨
yi old urmezler. Ancak bazıları, aile
15
¨ ˘
¨
˘
¨
“sunnetsiz” olabilecegiyle ilgili bir ornek verin.
¨
¨
(b) Sizce ‘sunnetsiz bir yurek’ neden Yehova’yı
memnun etmez?
15, 16. (a) Bir Hıristiyanın yure ginin nasıl
11
¨
¨
uyelerinden biri bir kardeş tarafından ku¨
¨
˘
¨
˘
çumsendiginde ya da boyle oldugunu du¨ ¨
şunduklerinde, o kardeşe karşı aşırı olumsuz duygular besliyor. Bunun sonucunda
da ne kendisi bu kardeşe konukseverlik
¨
gosteriyor ne˙ de onun bunu yapmasına
¨
izin veriyor (Ibr. 13:1, 2). Boyle aşırı olum¨
suz duygular ve konukseverlik gosterme˘
mek sevgisizligin işaretidir ve hafife alın¨ ˘
mamalıdır. Yehova y ure gimizde neler
˘
¨
¨ ¨
oldugunu bilir; içimizde boyle kotu duygu¨ ¨ ˘ ¨
¨ ˘ ¨
lar gordugunde bizim için “yuregi sunnetsiz” teşhisini koyabilir (Yer. 9:25, 26). Fakat
¨
¨ ˘
unutmayın ki Yehova şoyle diyor: “Yuregi¨
nizi sunnet edin” (Yer. 4:4).
˙
¨
˘
˙
YEHOVA’YI TANIYAN BIR YUREGE SAHIP
OLMAK VE ONU KORUMAK
¨ ˘
¨ ˘ ¨
17 Yure
ginizin Yehova’nın ogutlerine kar˘
˘
şı gerektigi kadar duyarlı olmadıgını fark
¨ ˘
¨ ¨
edebilirsiniz, yani yure giniz bir olç ude
¨
“sunnetsiz” olabilir. Belki kendinizde insan
¨ ¨ ¨
korkusu, goz onunde ya da zengin olma ar˘
zusu, hatta inatçılık veya bagımsızlık ruhu
gibi zayıflıklar tespit ettiniz. Aslında bu gibi
˘
¨
˘
egilimlerle mucadele eden tek kişi siz degil˘
¨
siniz (Yer. 7:24; 11:8). Yeremya, yaşadıgı do¨ ˘
nemdeki sadakatsiz Yahudilerin yureginin
ˆ
˘
¨
“inatçı ve isyankar” oldugunu yazmıştı. Soz¨
17. Yehova’dan korkmak daha hassas bir yure-
˘
ge sahip olmamıza nasıl yardım edebilir?
12
¨
lerine şoyle devam etti: “ ‘Sonbahar ve ilk˘
˘
bahar yagmurlarını yagdıran Tanrımız Ye¨
hova’dan korkalım’, demeyi yureklerinden
¨
¨
geçirmiyorlar” (Yer. 5:23, 24). Bu sozler, ‘yu˘
¨
regimizi sunnet etmek’ için Yehova’ya karşı
¨ ¨
daha buyuk bir korku ve takdir geliştirme˘
¨
¨
˘
miz gerektigini gosterir. Boyle saglıklı bir
¨ ˘
korku, daha hassas bir yurege sahip olma˘
mıza ve Tanrı’nın bizden istedigi her şeyi
yapmamıza yardım edebilir.
¨
¨
˘
¨
18 Boyle
bir çaba gosterdigimiz surece Ye˘
hova bize, Kendisini tanımamızı saglaya¨
cak ‘bir yurek verecektir.’ Aslında Yehova
bunu yeni ahde dahil olan meshedilmişler
˘
¨
¨
için yapacagını şu sozlerle gostermişti: “Ka¨
nunumu içlerine koyup yureklerine yaza˘
˘
cagım; Ben onların Tanrısı olacagım, onlar
¨
da Benim halkım olacak.” Devamen şoyle
okuyoruz: “Artık hiçbiri komşusuna, hiçbiri
kardeşine ‘Yehova’yı tanıyın!’ demeyecek;
¨
¨
¨ ¨ ˘ ¨
¨ ¨ ˘ ¨
çunku en kuçugunden en buyugune kadar
¨
¨
hepsi Beni tanıyor olacak. . . . . Çunku suç˘
˘
¨
larını bagışlayacagım, gunahlarını bir daha
˘
anmayacagım” (Yer. 31:31-34).1
¨
¨
19 Umidi ister gokte
ister yerde yaşamak
olsun, yeni ahitten sonsuza dek yararlanmayı bekleyen herkes, Yehova’yı tanımalı
ve O’nun toplumunun
bir parçası olmalıdır.
˙
˘
Tabii bunun için Isa’nın fidyesi aracılıgıyla
¨
˘
gunahlarımızın affedilmesi şarttır. Eger Ye˘
hova bizi bagışlayabiliyorsa, bizim de baş˘
kalarını
zor da olsa bagışlamamız gerekir.
˙
Içinizdeki kinden kurtulmaya istekli olmak
¨ ˘
¨
yureginize iyi gelecektir. Boylece hem Yeho˘
va’ya hizmet etme isteginizi hem de O’nu
¨
daha iyi tanıma arzunuzu gostereceksiniz.
˘
O zaman Yehova’nın, Yeremya aracılıgıyla
¨
˘
¨
soyledigi şu sozler sizin için de geçerli ola¨
¨
cak: “Beni gerçekten arayacak ve tum yu˘
rekten aradıgınız için de bulacaksınız. Ken˘
dimi size bulduracagım” (Yer. 29:13, 14).
1 Yeni ahitle ilgili daha fazla bilgi için, Tanrı’nın
˘
¨
Bize Yeremya Aracılı gıyla S oyledikleri adlı kitabın
¨ ¨ ¨
14. bolumune bakın.
18. Yehova, yeni ahde dahil olanlara hangi vaadi verdi?
¨
19. Hangi şeyi ozlemle bekleyebiliriz?
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
“TANRI’YI
TANIDINIZ”
˙
˙
ŞIMDI NE
YAPMALISINIZ?
“Tanrı’yı tanıdınız”
(GAL. 4:9).
NASIL CEVAPLARSINIZ?
¨
Kontrol listemizi duzenli olarak
¨
gozden geçirmek neden
yararlıdır?
Olgun bir Hıristiyan neden ruhen
gelişmeye devam etmelidir?
˙
˘
Imanımız ve Yehova’ya adagımız
¨
uzerinde neden sık sık
¨ ¨
duşunmeliyiz?
˙ ˙
¨
¨
EN IYI uçakları kullanan pilotların, uçuş oncesi gozden geçirdikleri, 30’dan fazla maddeyi içeren bir
¨
kontrol listesi vardır. Pilotlar, her kalkıştan once bu
¨
kontrol listesini dikkatle gozden geçirmezlerse kaza
¨
riskini artırmış olurlar. Sizce, ozellikle hangi pilotla¨
rın bu listeyi her zaman gozden geçirmesi gerekir?
¨
¨
Çok tecrubeli olanların! Tecrubeli bir pilot kolaylıkla
¨
¨
kendine guvenebilir ve uçuştan once bu listeyi her ayrıntısıyla kontrol etmeyi ihmal edebilir.
2 Tıpkı temkinli bir pilot gibi siz de zor zamanlarda
˘
bile imanınızın zayıflamayacagından
emin olmak için
˙
benzer bir liste kullanabilirsiniz. Ister yeni vaftiz edilmiş ister Tanrı’ya uzun yıllardır hizmet ediyor olun,
˘
˘
imanınızın derinligini ve Tanrı’ya ne kadar baglı oldu˘
¨
gunuzu duzenli olarak kontrol etmeniz yaşamsaldır.
˘
¨
Eger bunu duzenli bir şekilde ve gayretle yapmazsa˘
nız, ruhi açıdan yıkıma ugrayabilirsiniz. Kutsal Kitap,
¨
“Ayaktayım diyen sakınsın, duşmesin” diyerek hepimizi uyarır (1. Kor. 10:12).
˘
3 Galatya’daki Hıristiyanlar, imanlarının derinligini
¨ ¨ ¨ ˘
˘
kontrol etmeli
˙ ve sahip oldukları ruhi ozgurluge deger
vermeliydi. Isa fidye sayesinde, kendisine iman eden¨
¨ ¨
lerin Tanrı’yı bugune kadar hiç gorulmemiş şekilde
˘
˘
tanımalarına olanak sagladı: Onlar Tanrı’nın ogulları olabilecekti (Gal. 4:9). Galatyalıların, kendilerine
˘
muazzam nimetler saglayacak bu ilişkiyi korumala¨ ˘
rı için Yahudilik taraftarlarının ogretilerini reddetme¨
¨
si gerekiyordu; çunku onlar Musa
¨ Kanununu uygulamak konusunda ısrar ediyordu. Ustelik cemaatlerdeki
˘
¨
diger milletlere mensup kişiler bugune kadar hiç
Musa Kanunu altında yaşamamıştı! Hem Yahudilerin
¨
¨
1. Pilotlar neden kalkıştan once kontrol listesini gozden geçi-
rirler?
2. Hıristiyanların nasıl bir kontrol listesine ihtiyaçları var?
3. Galatya’daki Hıristiyanların ne yapması gerekiyordu?
13
˘
hem de diger milletlerden olanların ruhen ilerlemesi gerekiyordu. Onlar, Tan¨ ¨
˘
rı’nın gozunde dogru sayılmak için artık
˘
Kanunu uygulamaya gerek kalmadıgını
fark etmemişti.
˙ ˙
TANRI’YI TANIMAK IÇIN ATILAN
˙
ILK ADIMLAR
˘
˙ ˙
TANRI’NIN TANIDI
GI KIŞILER OLARAK
˙
˙
RUHEN GELIŞMEYE DEVAM EDELIM
Bir pilotun kontrol listesi ona, her
¨
uçuştan once yapması gereken bazı rutin
şeyleri hatırlatır. Biz de, kendimizi ve vaf˘
¨
tiz edildigimiz gunden beri hakikatte ne
˘
¨
¨
kadar ilerledigimizi duzenli olarak goz¨
den geçirebiliriz.˙ Pavlus Timoteos’a şoyle yazdı: “Mesih Isa yolunda iman ve sev¨
˘
˘
gi gosterirken, benden duydugun saglıklı
¨
¨
˘
sozlerdeki ornegi izlemeye devam et”
˘
(2. Tim. 1:13). Burada bahsedilen “saglık¨
¨ ¨
lı sozler” Tanrı’nın S ozunde bulunur
˘
(1. Tim. 6:3). Bir ressamın yaptıgı eskiz
nasıl resmin genel hatlarını ortaya çıka˘
¨
rırsa, “saglıklı sozler” de Yehova’nın taleplerini genel hatlarıyla anlamamıza yardım eder. O halde şimdi, vaftizimizden
¨
˘
¨
once attıgımız adımları gozden geçirelim
˘
¨
¨
˘
ve “saglıklı sozlerdeki ornegi” ne kadar
˘
yakından izledigimizi kontrol edelim.
8 Kontrol listemizde bakmamız gereken ilk nokta bilgidir; bilgi sayesinde imana sahip oluruz. Ancak, her iki konuda da gelişmeye devam etmeliyiz (2. Sel.
¨ ¨ ˘ ¨
1:3). Gelişmek sozcugu, adım adım bir
˘
dizi degişiklik yapmayı içerir. Bu kelime
¨ ¨
‘ilerlemek’, ‘buyumek’ anlamlarına ge¨ ¨
lir. Dolayısıyla, buyumemizin durmaması
için vaftiz edildikten sonra da ruhen gelişmeye devam etmeliyiz.
˘
¨ ¨
9 Ruhi gelişimimizi bir agacın
buyu˘
¨
mesine benzetebiliriz. Bir agaç, ozellik¨ ¨
˘
le de koku topragın derinlerine ve geniş
˘
bir alana yayıldı
muazzam boyutla¨ gında
˘
¨
¨
ra ulaşabilir. Ornegin bazı gorkemli Lubnan sedirleri 12 katlı bir binanın boyuna
˘
˘
erişir ve bu agaçların topragın derinleri¨ ¨ ¨
ne kadar inen guçlu kokleri vardır. Ayrıca
¨
bazılarının govdelerinin çevresi 12 metre¨
˘
yi bulabilir (Ezgi. 5:15). Boyle bir agaç ilk
7
Elçi Pavlus, Yehova’nın ilhamıyla Ga˘
¨
latyalılara yazdı gı mektupta, t um Hı¨ ˘ ¨
¨ ˘
ristiyanlara bir ogut verdi; onlara ogrendikleri Kutsal Kitap hakikatlerini terk
˘
etmemeleri gerektigini hatırlattı. Bizler,
˘
geride bıraktıgımız şeylere asla bakma˙
malıyız. Galatyalılara yazılan mektup Isa’
¨
nın tum takipçilerinin sadık kalmasına
yardım edebilir.
¨
5 O halde, hepimizin nasıl ruhi kolelikten kurtulup Yehova’nın Şahidi oldu˘
gumuzu hatırlaması gerekir. Bunun için
¨
¨ ¨ ¨
şu sorular uzerinde duşunun: Vaftiz ada˘
yı olmak için hangi adımları attıgınızı ha˘
tırlıyor musunuz? Tanrı’yı nasıl tanıdıgı˘
nızı, O’nun tarafından nasıl tanındıgınızı
¨ ¨ ¨ ˘
˘
ve ruhi ozgurluge kavuştugunuzda neler
˘
¨ ¨ ¨
hissettiginizi zaman zaman duşunuyor
musunuz?
˘
6 Hakikate geldigimizde
hepimiz temel olarak dokuz adım attık. “Vaftize
¨
Giden Adımlar ve Devam Eden Sureç”
başlıklı çerçevede sıralanan bu adımlar
bizim için bir kontrol listesi gibidir. Bu
¨
dokuz adımı duzenli olarak kendimize
¨
hatırlatmak, bu dunyaya ait şeylere geri
¨ ¨
¨
donup bakmamak konusunda bizi guç¨
lendirecek. Nasıl ki tecrubeli fakat ted¨
birli bir pilot, guvenli bir yolculuk için
¨
¨
uçuştan once kontrol listesini gozden geçirirse, bizim de hizmetimizi sadakatle
¨ ¨
surdurebilmemiz için listemizi kontrol etmemiz gerekir.
7. Hangi “ornegi” izlemeliyiz? Neden?
¨ ˘ ¨
¨
Bu bizim için neden onemlidir?
¨
˘
6. Hangi listeyi gozden geçirecegiz?
8, 9. (a) Neden bilgide ve imanda gelişmeye
devam etmeliyiz? (b) Ruhi gelişimin neden
¨
¨
˘
¨
onemli ve devam eden bir sureç oldugunu ornekleyin.
4
¨
4, 5. Pavlus Galatyalılara hangi ogudu verdi?
14
¨
˘
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨ ¨
˘
¨ ¨
başta çok hızlı buyur. Agacın buyumesi
¨
sonra da devam eder ancak bu durum onceki kadar belirgin olmaz. Yıllar geçtikçe,
˘
¨
¨ ¨
˘
agacın govdesi genişler ve koku topragın
derinlerine inerek daha geniş bir alana
¨
˘
yayılır. Tum bunların sonucunda˙ agaç çok
˘
saglam bir hale gelir. Aynı şey Isa’nın bir
takipçisinin ruhi gelişimi için de geçerli˘
dir. Kutsal Kitabı ilk inceledigimizde ruhen çok hızlı gelişebilir ve ardından vaftiz
edilebiliriz. Genelde bu gelişim cemaattekiler tarafından kolaylıkla fark edilir.
¨
¨ ¨
Hatta sonradan onculuk yapabilir veya
başka hizmet ayrıcalıklarına erişebiliriz.
¨
Sonraki yıllarda ise ruhi gelişimimiz onceki kadar kolay fark edilmeyebilir. Yine
de, “yetişkin insan durumuna, tam Mesih’in boyuna erişinceye dek” imanda ve
bilgide gelişmeye devam etmemiz gerekir
¨
¨ ¨ ¨
(Efes. 4:12). Boylece kuçucuk bir filizken,
¨
˘
˘
giderek gelişip guçlenen saglam bir agaç
gibi oluruz.
10 Ancak ruhi gelişimimiz devam et¨ ¨
melidir. Tanrı’nın Sozu hakkındaki bilgi¨ ¨
miz ve imanımız, bizi guçlu ve sarsılmaz
¨
¨
¨
tutan koklere benzer. Bu koklerin
¨ guçlenmeye
devam etmesi gerekir (Ozd. 12:3).
˙
Isa’nın takipçilerinin cemaatinde bunu
¨
yapan birçok birader ve hemşire var. Or˘
¨
negin, 30 yıldan uzun bir suredir ihtiyar
olarak hizmet eden bir birader ruhi geliˆ ˆ
˘
¨
¨
şiminin hala devam ettigini soyledi. Şoyle
¨ ¨
dedi: “Tanrı’nın Sozune olan takdirim giderek artıyor. Kutsal Kitaptaki ilkeleri ve
kanunları farklı şekilde uygulamak için
her zaman yeni fırsatlar buluyorum. Ayrı˘
ca hizmete duydugum takdir de artmaya
devam ediyor.”
˘
TANRI’YLA DOSTLUGUNUZU
¨
˙ ˙
GUÇLENDIRIN
11 Ruhi gelişimimizin kapsamına Dos10. Neden olgun bir Hıristiyanın bile gelişmeye devam etmesi gerekir?
11. Yehova’yı zamanla nasıl daha iyi tanıyabiliriz?
15 MART 2013
˙
˘
Tıpkı bir agaç gibi, Isa’nın bir takipçisi de
¨ ¨
buyumeye devam etmelidir
tumuz ve Babamız olan Yehova’ya yaklaşmak da girer. Yehova, O’nun tarafından
˘
˘
kabul edildigimizi ve sevildigimizi, ayrıca
¨
˘
guvende oldugumuzu bilmemizi istiyor.
Dolayısıyla kendimizi, anne babasının
˘
¨
˘
kollarında sevildigini ve guvende oldugu˘
¨
nu hisseden bir çocuga ya da guvenilir
bir dostunun yanındaki birine benzetebiliriz. Elbette, Yehova’ya bu şekilde yakın
olmak bir gecede gerçekleşmez. Yehova’
yı tanımak ve sevmek için zaman gere˘
kir. Bu nedenle O’nun nasıl biri oldugu¨ ˘
nu daha iyi ogrenmek için, Kutsal Kitabı
¨
¨
her gun okumak uzere kararlı olun. Bu¨ ¨
nun yanı sıra, Gozcu Kulesi ve Uyanış! dergilerinin her sayısını, ayrıca Kutsal Kitaba
˘
dayalı diger yayınları da okuyun.
15
Tanrı’nın dostları, içten dualar ederek ve iyi arkadaşlıklar kurarak ruhen
gelişirler (Malaki 3:16’yı okuyun). Yehova’nın “kulakları onların yakarışına açıktır” (1. Pet. 3:12). Tıpkı sevgi dolu bir
anne baba gibi Yehova, yardım feryatlarımızı dikkatle dinler. Bu nedenle ‘duayı
hiç bırakmamamız’ gerekir (Rom. 12:12).
Tanrı’nın yardımı olmadan “yetişkin” bir
Hıristiyan olarak yaşamaya devam ede¨
meyiz. Bu ortamın baskıları, kendi gu¨ ¨
˘
¨
cumuzle karşı koyamayacagımız ve uste˘
¨ ¨ ¨
sinden gelemeyecegimiz kadar buyuktur.
˘
Eger ısrarla dua etmezsek, Tanrı’nın bize
˘
¨
vermeye istekli oldugu guçten kendimizi mahrum bırakırız. Dualarınızın kalitesi sizi tatmin ediyor mu? Yoksa bu konuda gelişmeniz mi gerekiyor? (Yer. 16:19).
˘
¨
13 Yehova, “Kendisine sıgınanları”
gor¨ ˘ ¨
d u gunde çok mutlu olur; bu nedenle
Tanrı’yı tanıdıktan sonra bile, O’nu ta˘
˘
nıyan diger kişilerin bulundugu cemaat
¨
ibadetlerine duzenli olarak katılmaya devam etmeliyiz (Nahm. 1:7). Cesaretsizli˘
¨
˘
¨
gin boylesine yaygın oldugu bir dunyada,
çevremizde bize cesaret veren kardeşlerimizin olması çok yararlı olacaktır. Cemaatte, bizi “sevgi ve iyi i˙şler için” teş˘
vik eden kişiler bulacagız (Ibr. 10:24, 25).
˘
¨
Kardeşlerimizle vakit
geçirmedigimiz su˙
˘ ¨ ˘ ¨ ¨
rece, Pavlus’un Ibranilere verdigi ogudu
¨
¨
˘
uygulamamız mumkun degildir. O halde
kontrol listenizdeki ‘ibadetlere aktif bir
¨
şekilde katılmak’ kısmını duzenli olarak
işaretleyin.
˙
˘
14 Isa’nın bir takipçisi oldugumuzda
¨
¨ ¨
¨
tovbe ettik ve donduk, yani gunahlarımız¨
dan uzaklaştık. Bununla birlikte tovbe
¨
devam eden bir sureçtir. Kusurlu insan˘
¨
lar oldu gumuz i çin gunah, avını ısır12
12. Yehova’nın bizi tanıması için ne yapmamız
gerekir?
˙
13. Iman kardeşlerimizle bir araya gelmek ruhi
¨
gelişimimiz için neden çok onemlidir?
¨
¨
14. Tovbe etmek ve d onmek neden devam
¨
eden bir sureçtir?
16
maya hazır bir yılan gibi içimizde pusuda bekliyor (Rom. 3:9, 10; 6:12-14). O hal¨ ¨ ¨ ¨ ¨
de gozumuzu dort açalım ve hatalarımızı
¨
gormezden gelmeyelim. Zayıflıklarımıza
˘
direnmek ve gerekli olan degişiklikleri
¨
yapmak uzere içtenlikle çaba harcarken
¨
Yehova bize karşı sabır gosterecektir (Fi¨
lip. 2:12; 2. Pet. 3:9). Vaktimizi ve gu¨ ¨ ¨
˘
cumuzu bencil ugraşlara harcamaktansa,
Yehova’nın hizmeti için kullanalım. Bir
¨
¨ ¨
hemşire şoyle diyor: “Hakikatte buyume˘
˘
me ragmen Yehova’yla ilgili çogu kişiden
¨ ¨
farklı bir goruşe sahiptim. O’nu, çok kor¨ ¨ ¨
kulması gereken biri olarak gorurdum ve
˘
¨ ¨ ¨
asla memnun edemeyecegimi duşunur¨
˘
dum.” Zamanla bu hemşire yaptıgı bazı
¨ ¨
hatalar yuzunden “ruhen bocalamaya”
¨
¨
başladı. Sozlerine şoyle devam ediyor:
“Bunun nedeni Yehova’yı sevmemem de˘
gil, O’nu gerçek anlamda tanımamamdı.
Ancak yıllarca hararetle dua ettim ve ar˘
dından bazı degişiklikler yapmaya başladım. Yehova bir çocuk gibi beni elimden
¨
tuttu; yapmam gerekenleri bana gostererek engelleri bir bir aşmama her zaman
şefkatle yardım etti.”
˙
15 Iyi haberi insanlara “anlatmaya de˘
vam edin.” Petrus ve diger elçiler hapishaneden mucizevi şekilde kurtulduktan
˘
¨
sonra, Tanrı’nın melegi onlara bu sozle¨
ri soylemişti (Elçi. 5:19-21). Evet, haftalık tarla hizmetine katılmak ˙ kontrol liste˘
mizdeki diger bir noktadır. Isa ve Babası,
˘
hem imanımıza hem de sundugumuz
hizmete dikkat ediyor (Vah. 2:19). Daha
¨
˘
˘
once degindigimiz, ihtiyar olarak hizmet
¨
eden birader şoyle diyor: “Tarla hizmeti
bizi biz yapan şeydir.”
˘
¨
¨ ¨ ¨
16 Sık sık adagınız
uzerinde duşunun.
˘
˘
Sahip oldugumuz en degerli şey, Yehova’yla olan kişisel ilişkimizdir.
O, Kendi˙
ne ait olanları tanır (Işaya 44:5’i okuyun).
˙
¨
˘
¨
16. Yehova’ya adagımız uzerinde neden sık sık
¨ ¨
duşunmeliyiz?
15. Isa ve Babası neyi gozlemliyor?
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
Yehova’yla ilişkinizin kalitesini ve derinli˘
¨
gini dua ederek gozden geçirin. Bununla
˘
˘
baglantılı olarak, vaftiz edildiginiz tarihi
unutmayın. Bu sayede, vaftizinizin hayatı˘
¨
nız boyunca verebileceginiz en onemli ka˘
rarı simgeledigini hep hatırlayacaksınız.
˙ ˙
YEHOVA’YA YAKIN KALMAK IÇIN
¨
˙ ˙
TAHAMMUL ETMELIYIZ
˘
17 Pavlus, Galatyalılara yazdıgı
mek¨ ¨
¨
tupta tahamm ulun onemini
vurguladı
¨ ˙
(Gal. 6:9). Tahammul, Isa’nın bir takipçi¨
¨
si için bugun de çok onemli bir nitelik˘
tir. Hepimiz sınavlarla karşılaşacagız ancak Yehova bize yardım edecek. Tanrı’nın
kutsal ruhu için dua etmeye devam edelim. Yehova’nın yardımıyla acımız ve ke¨ ¨ ¨ ˘ ¨
derimiz sevince donuştugunde çok rahat˘
¨
¨ ¨
layacagız (Mat. 7:7-11). Şoyle duşunelim:
˘
Eger Yehova kuşlarla bile ilgileniyorsa,
O’nu çok seven ve yaşamlarını O’na adayan biz kullarıyla çok daha fazla ilgilenmez mi? (Mat. 10:29-31). Yehova tarafın˘
dan tanındıgımız için gerçekten pek çok
nimete sahibiz. O halde nasıl bir baskıyla
karşılaşırsak karşılaşalım, asla geri adım
atmayalım, asla vazgeçmeyelim.
¨
18 Yehova’yı kısa bir zaman once
tanıdıysanız ve vaftiz edildiyseniz, şimdi ne
yapmalısınız? Yehova’yı daha da iyi tanımaya çalışarak, ruhen olgunlaşmaya devam edin. Peki uzun yıllardır hakikatte
olanlar için ne denebilir? Siz de Yehova hakkındaki bilginizi derinleştirmeye
ve artırmaya devam etmelisiniz. Tanrı’
yla ilişkimizde asla ‘bu yeterli’ demeyelim. Aksine, hepimiz sevgi dolu Babamız,
Dostumuz ve Tanrımız Yehova’yla ilişki¨
¨
˘
mizi surekli guçlendirdigimizden emin
¨
olmak için kontrol listemizi duzenli ola¨
rak gozden geçirelim (2. Korintoslular
13:5, 6’yı okuyun).
˙
˙
VAFTIZE GIDEN
ADIMLAR VE
¨
DEVAM EDEN SUREÇ
1
˙ ¨
˘ ˙
Ilk once Tanrı ve oglu Isa Mesih
hakkında bilgi almaya başlıyoruz
(Yuhn. 17:3).
2
Bilgimiz arttıkça imanımız da artıyor
(Yuhn. 3:16).
3
¨
Yehova’ya duzenli olarak dua ediyoruz
(Elçi. 2:21).
4
˙
¨
Imanımızı paylaşan kişilerle duzenli
˘
olarak bir araya
gelmemiz gerektigini
˙
anlıyoruz (Ibr. 10:24, 25).
5
¨
¨
Gunahlarımızdan tovbe ediyoruz
(Elçi. 17:30).
6
¨ ¨
¨ ¨
Eski yolumuzdan donup kotu
alışkanlıklarımızı reddediyoruz
(Elçi. 3:19).
7
˙
Imanımız bizi başkalarıyla açıkça
¨
konuşmaya yoneltiyor (2. Kor. 4:13).
8
˙
˘
¨
Isa’nın ornegiyle uyumlu olarak
kendimizi Yehova’ya adıyoruz
(1. Pet. 4:2).
9
˘
Adagımızın simgesi olarak suda vaftiz
ediliyoruz (1. Pet. 3:21).
17. Yehova’ya yakın kalmak için neden taham¨
mule ihtiyacımız var?
18. Tanrı’yı tanıyan herkes şimdi ne yapmalıdır?
15 MART 2013
17
Teselli Edilenler Olarak Teselli Ediyoruz
˘
˘
Kusurlu insanlar olarak hepimiz hastalanıyoruz, hatta bazen çok agır saglık sorunlarıyla
˘
boguşuyoruz. Peki bu tarz sıkıntılara nasıl dayanabiliriz?
Ailemizin, arkadaşlarımızın ya da iman kardeşleri˘
¨
mizin tesellisi boyle zamanlarda bizim için çok deger˘
li bir yardım kaynagıdır.
¨
Bir dostumuzun sevgi dolu sozleri tıpkı bir mer¨
hem gibi bizi iyileştirebilir ve rahatlatabilir (Ozd.
16:24; 18:24; 25:11). Fakat gerçek Hıristiyanlar
¨ ¨
bu konuda sadece kendilerini duşunmezler. Onlar
‘[Tanrı’dan] aldıkları teselliyle, sıkıntı çeken herkesi
teselli etmenin’ yollarını arar (2. Kor. 1:4; Luka 6:31).
¨
¨
Meksika’da bolge gozetmeni olarak hizmet eden Antonio bunu bizzat yaşadı.
¨ ¨
Antonio, kendisine bir kan kanseri turu olan lenfo˘
¨
ma teşhisi kondugunda alt ust oldu. Yine de, olumsuz duygularını kontrol altında tutabilmek için çok
¨
mucadele etti. Peki neler yaptı? Krallık ilahilerini ha¨
tırlamaya çalıştı ve ilahileri sesli bir şekilde soyle¨
¨
¨ ¨
¨ ¨
yerek sozleri uzerinde derin duşundu. Yuksek sesle
dua etmek ve Kutsal Kitabı okumak da onu çok teselli etti.
¨ ¨
Ancak Antonio en buyuk yardımlardan birinin
˘
¨ ¨
¨
iman
kardeşlerinden geldigini soyluyor. Şoyle diyor:
˙
“Ihtiyar olarak hizmet eden bir akrabamız vardı; ka˘
¨ ¨
rım ve ben kendimizi çok kotu hissettigimizde onu
˘
çagırıp bizimle dua etmesini rica ederdik. Bu bizi
hem teselli eder hem de sakinleştirirdi. Aslında ai˘
lemizin ve iman kardeşlerimizin destegi sayesinde,
nispeten kısa bir zamanda olumsuz duygularımızın
¨
¨
ustesinden gelebildik.” Antonio, kendisine boyle sev˘
¨
gi ve ilgi gosteren dostları oldugu için gerçekten de
çok minnettar.
˘
˘
Sıkıntılı zamanlarda diger bir yardım kaynagı da
kutsal ruhtur. Elçi Petrus, Tanrı’nın kutsal ruhu˘
˘
¨
nun bir “armagan” oldugunu soylemişti (Elçi. 2:38).
¨ ¨
MS 33 yılının Pentekost gununde birçok kişi meshe˘
˘
¨
dildiginde, Petrus’un bu sozlerinin ne kadar dogru
˘
¨ ¨ ¨
oldugu goruldu. Petrus her ne kadar meshedilmiş¨
lerden soz etse de, kutsal ruh hepimiz için bir arma˘
˘
˘
gandır. Bu armagan sayesinde elde edebilecegimiz
18
sayısız nimet var. O halde Yehova’dan
kutsal ruhunu
˙
bol bol istemeye ne dersiniz? (Işa. 40:28-31).
˙ ˙
˙
ACI ÇEKENLERLE YAKINDAN ILG ILEN IN
¨ ¨
¨
¨
Elçi Pavlus olumle yuz yuze gelmek de dahil birçok
zorlukla karşılaştı (2. Kor. 1:8-10). Yine de yaşamıy˘
la ilgili aşırı kaygı çekmedi. Tanrı’nın destegine sahip
˘
¨
oldugunu bilmek
onu teselli ediyordu. Şoyle yazmış˙
¨ ¨
tı: ‘Efendimiz Isa Mesih’in Tanrısı ve Babasına şukurler olsun; O merhamet dolu Babadır, her tesellinin
˘
¨
kaynagı olan Tanrı’dır. Tum sıkıntılarımızda bizi teselli eden O’dur’ (2. Kor. 1:3, 4). Pavlus sorunlarının
˘
˘
onu bogmasına izin vermedi. Tam tersine yaşadıgı sı¨
navlar, iman kardeşlerine duygudaşlık gostermesi¨
ne yardım etti. Boylece, başkalarını ihtiyaç duydukları zamanlarda daha iyi bir şekilde teselli edebildi.
Antonio iyileştikten sonra çevre hizmetine geri
¨
¨
¨
dondu. O, iman kardeşleriyle ilgilenmeye duzenli
olarak vakit ayıran biriydi; ama daha sonra karısıyla
birlikte hasta olan kardeşleri ziyaret etmek ve onları
¨
teşvik¨ etmek için ozel bir çaba harcamaya başladı˘
¨
lar. Ornegin Antonio, ciddi bir hastalıkla mucadele
eden bir biraderi ziyaret ettikten sonra onun ibadet˘
¨ ˘
¨
lere gitmek istemedigini ogrendi. Şoyle diyor: “Bunun nedeni Yehova’yı ya da kardeşleri sevmemesi
˘
˘
¨
degildi. Hastalıgı onu oyle yıpratmıştı ki, kendini işe
yaramaz hissediyordu.”
Antonio bu biraderi teşvik etmek için, kardeşlerin
˘
¨
duzenledigi bir buluşmada ondan dua etmesini istedi. Birader kendini yetersiz hissetse de bunu kabul
¨
etti. Antonio şoyle diyor: “Duası gerçekten harikaydı.
Sanki bambaşka biri olmuştu. Tıpkı eskisi gibi işe ya˘
radıgını hissediyordu.”
¨ ¨
¨ ¨
Hepimiz kuçuk ya da buyuk birtakım sıkıntılarla
˘
˘
¨
boguşuyoruz. Fakat Pavlus’un da soyledigi gibi bu sı¨
kıntılar, ihtiyacı olanları teselli etmek uzere bizi donatabilir. O halde, iman kardeşlerimizin sıkıntılarına
karşı duyarlı olalım ve başkalarını teselli ederek Tan¨
rımız Yehova’yı ornek alalım.
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
˙ ˙
YEHOVA MESKENIMIZ
“Ey Yehova, nesiller
boyunca meskenimiz
Sen oldun” (MEZM. 90:1).
NASIL CEVAPLARSINIZ?
¨
Yehova geçmiş donemlerde yaşayan sadık kullarının nasıl
“meskeni” oldu?
˙
Ibrahim’in sadakatinden neler
¨ ˘
ogrenebiliriz?
Yehova’nın “meskenimiz” oldu˘
¨
gunu nasıl gosterebiliriz?
¨
BU DUNYADA kendinizi evinizde gibi hissediyor
musunuz? Bu soruya ‘hayır’ cevabını veriyorsanız yal˘
¨ ¨ ¨
˘
nız degilsiniz, birçok kişi sizin gibi duşunuyor. Çaglar
boyunca, Yehova’yı gerçekten seven¨ herkes bu ortam˘
da kendini yabancı gibi hissetti. Ornegin Tanrı’nın
geçmişte yaşamış sadık hizmetçileri, Kenan diyarında farklı farklı yerlerde konaklarken,˙ “yabancı ve gurbette olduklarını açıkça belirttiler” (Ibr. 11:13).
˙
¨
2 Benzer şekilde ‘vatanı gokler
olan’ Isa’nın meshedilmiş takipçileri de bu ortamda kendilerini “gurbet¨ ¨
te misafir ve yabancı olarak” goruyorlar (Filip. 3:20;
˙
1. Pet. 2:11). Mesih’in “başka koyunları” da tıpkı Isa
¨
˘
gibi “bu dunyaya ait degiller” (Yuhn. 10:16; 17:16).
˘
Yine de Tanrı’nın toplumu “evsiz” degildir. Aslında
˘
¨
bizler sahip olabilecegimiz en guzel evde yaşıyoruz;
¨
¨ ¨ ˘ ¨ ¨
¨
iman gozlerimizle gordugumuz bu ev çok guvenli ve
¨
içinde sevgi dolu bir ortam var. Musa şoyle yazmıştı: “Ey Yehova, nesiller boyunca meskenimiz Sen ol¨
dun”1 (Mezm. 90:1). Peki Yehova eski donemlerdeki
¨
sadık hizmetçileri için nasıl “mesken” oldu? Bugun,
ismini taşıyan toplumu için nasıl “mesken” oluyor?
¨
Ayrıca gelecekte kulları için tek guvenli meskenin
˘
¨
Kendisi olacagını nasıl gosterecek?
˙ ¨
˙ ˙
˙
˙ ˙
YEHOVA ESKI DONEMLERDEKI HIZMETÇILERININ
˙ ˙
‘MESKENIYDI’
˘
3 Kutsal Kitaptaki birçok benzetmede oldugu
gibi,
Mezmur 90:1 ayetinde de benzetilen, benzeyen ve
¨ ¨
benzetme yonu vardır. Burada benzetilen Yehova’
dır. Benzeyen ise bir mesken, yani oturulan bir yer¨
¨ ¨
dir. Yehova’nın
boyle bir yerle birçok benzer yonu
¨
˘
vardır. Ornegin, Yehova toplumu için korunaktır.
¨
Bu durum, O’nun sevgiyle ozdeşleşmiş olmasıyla
1 Yeni Çeviri’de Mezmur 90:1 ayeti şu şekilde geçer: “Ya Rab, barınak oldun bize kuşaklar boyunca.”
1, 2. Tanrı’nın hizmetçileri bu ortamda kendilerini nasıl hissediyor? Onların hangi anlamda bir evi var?
¨ ¨
3. Mezmur 90:1’de benzetilen, benzeyen ve benzetme yonuy¨ ¨
le ilgili neler goruyoruz?
19
˘
“Seni bırakmayacagım”
çok uyumludur (1. Yuhn. 4:8). Bunun
yanı sıra Yehova, Kendisine vefalı kulları¨
˘
nın ‘guvende oturmasını’ saglayan barış
Tanrısıdır (Mezm. 4:8). Şimdi Yehova’nın
˘
sadık
hizmetçilerine nasıl davrandıgını
˙
¨
Ibrahim’den başlayarak gorelim.
¨
˙
4 Onceden Abram olarak tanınan Ib¨
˘
rahim’in, Yehova’nın kendisine soyledigi
¨
˘
şu sozlerden sonra neler hissettigini sadece hayal edebiliriz: “Memleketinden,
akrabalarının yanından . . . . çık,
˙ sana
¨
˘
gosterecegim memlekete git.” Ibrahim
˘
bunu duydugunda belki de çok kaygı¨
landı. Ancak Yehova’nın sonraki şu sozleri kaygılarını ortadan kaldırmış olmalı:
¨ ¨
˘
“Seni buyuk bir millet yapacagım, sana
˘
¨ ¨
bereket verecegim ve adın buyuk olacak
. . . . Sana hayırdua edenleri kutsayaca˙
4, 5. Tanrı, Ibrahim’in nasıl “meskeni” oldu?
20
˘
˘
gım, seni lanetleyenleri lanetleyecegim”
(Başl. 12:1-3).
˙
¨
5 Yehova bu sozlerle,
Ibrahim ve soyu
˘
¨
için bir mesken olacagına dair guvence
verdi (Başl. 26:1-6).
Yehova bu vaadini
¨
˘
gerçekleştirdi. Ornegin, Mısır Firavunu˙
nun ve Gerar kralı Abimelek’in Ibrahim’i
¨ ¨ ¨
oldurup karısı˙ Sara’yı almalarına engel
oldu. Yehova, Ishak ve Rebeka’yı da aynı
şekilde korudu (Başl. 12:14-20; 20:1-14;
¨
26:6-11). Şoyle okuyoruz: “[Yehova] onla˘
˘
rı magdur ettirmedi, onlar ugruna kralları azarladı, ‘meshettiklerime dokunma¨ ¨ ¨
yın, peygamberlerime kotuluk etmeyin’
dedi” (Mezm. 105:14, 15).
˘
6 Yehova’nın bahsettigi
peygamberler
˙
arasında Ibrahim’in torunu Yakup da var˘
˘
dı. ˙ Yakup evlilik çagına geldiginde baba¨
sı Ishak ona şoyle dedi: “Kenanlılardan
kız almayacaksın. . . . . Kalk, Paddanaram’a, annenin babası Betuel’in evine
git. Oradan, annenin kardeşi Laban’ın
kızlarından birini al” (Başl. 28:1, 2). Yakup babasına hemen itaat etti. O, Ke¨
nan’da yaşayan ailesinin yanındaki gu¨
venli ortamı bıraktı ve yuzlerce kilometre
˘
uzaktaki Harran’a dogru, muhtemelen
tek başına yola çıktı (Başl. 28:10). Yakup
¨ ¨
¨
şunları duşunmuş olabilir: ‘Evime ne za¨
˘
man donebilecegim? Acaba dayım beni
iyi karşılayacak mı? Yehova’yı seven bir
˘
eş bulmama yardım edecek mi?’ Eger Yakup’un bu konuda kaygıları olduysa, bu
kaygılar Beer-şeba’dan yaklaşık 100 kilo˘
metre uzaktaki Luz şehrine geldiginde
muhtemelen yok oldu. Peki Luz şehrinde
neler oldu?
¨
7 Luz şehrindeyken Yakup bir r uya
¨ ¨
¨
gordu ve ruyasında Yehova ona şunları
¨
soyledi: “Ben senin yanındayım; gidece˘
˘
gin her yerde seni koruyacagım ve seni
˙
¨
6. Ishak, Yakup’a ne yapmasını soyledi? Yakup
neler hissetmiş olabilir?
¨
˘
7. Tanrı, bir ruya aracılıgıyla Yakup’u nasıl rahatlattı?
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
˘
bu topraklara geri getirecegim, sana ver˘
¨ ¨
digim sozu yerine getirinceye dek seni bı˘
rakmayacagım” (Başl. 28:15). Yehova’nın
¨
¨ ¨
ilgisini yansıtan bu sozler Yakup’a buyuk
¨
guven vermiş ve onu rahatlatmış olmalı! Bu olaydan sonra Yakup’u, Tanrı’nın
¨
˘
¨
sozlerinin nasıl gerçekleşecegini gormek
için emin adımlarla ilerlerken hayal ede˘
biliyor musunuz? Eger hizmet etmek için
evinizi terk edip başka bir şehre ya da
¨
˘
ulkeye taşındıysanız, Yakup’un hissettigi
karmaşık duyguları anlayabilirsiniz. Fakat kuşkusuz, Yehova’nın sizinle nasıl il˘
¨ ¨ ¨
gilendigini de gordunuz.
˘
8 Yakup Harran’a vardıgında
dayısı Laban onu çok sıcak karşıladı. Daha sonra
kızları Lea ve Rahel’i ona eş olarak verdi.
¨ ¨
Ancak zamanla Laban Yakup’u somur¨
meye çalıştı, hatta tam on kez ucretini de˘
giştirdi! (Başl. 31:41, 42). Bununla birlikte
˘
¨
Yehova’nın kendisiyle ilgilenecegine gu¨
venen Yakup, tum bu zorluklara taham¨
¨
mul etti. Onun bu guveni boşa çıkmadı.
¨
¨
Tanrı, ona Kenan’a donmesini soyledi˘
¨ ¨
¨ ¨
ginde Yakup’un artık “buyuk suruleri,
ˆ
çok sayıda hizmetçisi, hizmetkarı, devesi
˘
ve eşegi” vardı (Başl. 30:43). Yakup derin
¨
bir takdirle şoyle dua etti: “Hiç layık ol˘
madıgım halde, bu kuluna iyilikler¨ yap¨ ¨
¨
tın ve hep sozune sadık kaldın. Urdun
˘
˘
˘
˘
Irmagını geçtigimde degnegimden başka
¨ ¨
bir şeyim yoktu; şimdi ise iki boluk oldum” (Başl. 32:10).
¨
¨
9 Evet, tum
bunlar Musa’nın şu sozle˘
˘
¨
rinin ne kadar dogru oldugunu gosteriyor: “Ey Yehova, nesiller boyunca meske¨
nimiz Sen oldun” (Mezm. 90:1). Bu sozler
¨ ¨ ¨
¨
gunumuz için de geçerlidir. Yehova, “su˘
¨
˘
rekli degişen golgeler gibi degişken” ol˘
¨
madıgından, bugun de sadık kulları için
¨
sıcak ve g uvenli bir meskendir (Yak.
˘
¨
1:17). Şimdi bunun nasıl oldugunu gorelim.
8, 9. Yehova Yakup’a nasıl “mesken” oldu?
¨ ˘
Bundan ne ogrenebiliriz?
15 MART 2013
¨
˙ ˙ ˙
YEHOVA BUGUN DE ‘MESKENIMIZDIR’
¨ ¨ ¨
10 Şu sahneyi goz
unuzde canlandırın:
¨
Mahkemede, dunya çapında etkisi olan
¨ ¨ ¨ ¨
bir suç orgutunun aleyhinde şahitlik edi¨ ¨ ¨
yorsunuz. Bu orgutun başı son derece
¨ ¨
zeki ve guçlu biri. Ayrıca acımasız bir
katil ve yalancı. Acaba mahkeme salo˘
nundan çıktıgınızda kendinizi nasıl his¨
˘
¨ ¨
sederdiniz? Guvende oldugunuzu duşu¨
¨
¨ ¨
nur muydunuz? Elbette hayır. Herhalde
yerinde olarak korunma talep ederdiniz. Aslında bu senaryo Yehova’nın hiz¨
met çilerinin durumunu ornekliyor.
¨
Onlar Yehova’nın baş duşmanı olan Şeytan’ın aleyhinde cesurca şahitlikte bulunuyor (Vahiy 12:17’yi okuyun). Peki
Şeytan, Tanrı’nın toplumunu susturabil¨
di mi? Hayır! Bugun Yehova’nın Şahit¨
leri dunya çapında gitgide daha çok kişiye iyi haberi duyuruyor. Bunun sadece
ˆ ˆ
bir açıklaması olabilir: Yehova hala bi¨
zim meskenimizdir. O, ozellikle de bu
¨
son g˙ unlerde bizi koruyor ve destekliyor (Işaya 54:14, 17’yi okuyun). Bunun˘
la birlikte, eger Şeytan’ın bizi aldatarak,
˘
bulundugumuz yerden uzaklaştırmasına izin verirsek Yehova “meskenimiz”
olamaz.
˙
˙
11 Şimdi Ibrahim, Ishak ve Yakup’tan
¨ ˘
˘
ogrenebilecegimiz başka bir şeye daha
bakalım. Onlar Kenan diyarında yaşa˘
malarına ragmen oradaki insanların yap¨ ¨
tıkları kotu ve ahlaksız şeylerden nefret
ettiler ve onlardan uzak durdular (Başl.
˘
27:46). Bu sadık kişilerin, neyin dogru
˘
¨
neyin yanlış oldugunu gosteren upuzun
kurallar listesine ihtiyacı yoktu. Onlar
˘
için, Yehova ve kişiligi hakkında bildikleri yeterliydi. Yehova onların meskeni ol˘
¨
dugundan, bu dunyaya yakın olmak is¨
¨
¨
temediler. Aksine, dunyadan mumkun
10. Yehova’nın, hizmetçilerinin meskeni olma˘
ya devam edeceginden neden emin olabiliriz?
˙
˙
11. Ibrahim, Ishak ve Yakup’tan başka neler
¨ ˘
ogrenebiliriz?
21
Tanrı’nın melekleri, O’nun hizmetçilerini
destekler ve korur
˘
oldu gunca uzak durdular. Bizim i çin
¨
gerçekten harika bir ornek! Arkadaş ve
˘
¨
eglence seçiminde bu sadık kişileri ornek almaya çalışıyor musunuz? Ne yazık ki, cemaatlerdeki bazı kişiler Şeytan’
¨
ın dunyasında kendilerini bir dereceye
kadar rahat hissediyor. Çok az bile olsa
¨
boyle hissediyorsanız, Yehova’ya bu konuyla ilgili dua edin. Şunu unutmayın:
¨
˘
Bu dunya Şeytan’ındır ve onun soguk,
bencil ruhunu yansıtır (2. Kor. 4:4; Efes.
2:1, 2).
12 Şeytan’ın entrikalarına karşı koymak istiyorsak Yehova’nın Kendi ev hal˘
kı, yani meskeni oldugu kişiler için yap˘
¨
tıgı ruhi duzenlemelerden en iyi şekilde
12. (a) Yehova hizmetçilerine nasıl yardım edi¨
yor? (b) Yehova’nın duzenlemeleri hakkında ne
¨ ¨ ¨
duşunuyorsunuz?
22
¨
yararlanmalıyız. Bu duzenlemelere ibadetler, aile ibadeti ve “hediye olan˙ insanlar”, yani ihtiyarlar da dahildir. Ihtiyar¨
lar, yaşamın zorluklarıyla mucadele eden
bizleri rahatlatıp destek olmak için Tanrı tarafından atanmış kişilerdir (Efes. 4:
¨
8-12). Geçmişte uzun yıllar Yonetim Kurulunda hizmet eden birader George
¨
Gangas şoyle demişti: “[Tanrı’nın toplumunun] içinde kendimi evimde ailemle
birlikte, ruhi bir cennette gibi hissediyorum.” Siz de aynı şeyleri hissediyor musunuz?
˙
˙
13 Ibrahim, Ishak ve Yakup’tan alaca˘
˘
gımız diger bir ders de, onların çevrelerindeki insanlardan farklı olmak
istemeleriydi. Birinci paragrafta da de˘
˘
gindigimiz gibi, onlar yaşadıkları “topraklarda yabancı ve gurbette
oldukla˙
rını açıkça belirttiler” (Ibr. 11:13). Siz
de çevrenizdeki insanlardan farklı olmak konusunda kararlı mısınız? Tabii
˘
bunu yapmak her zaman kolay degil. Fakat Tanrı’nın yardımıyla ve iman kar˘
deşlerinizin destegiyle bunu başarabi˘
lirsiniz. Yalnız olmadıgınızı unutmayın.
Yehova’ya hizmet etmek isteyen herkes
¨
zorlu bir mucadelenin içindedir (Efes.
¨
6:12). Yine de Yehova’ya guvenirsek ve
¨
O’nu meskenimiz yaparsak, bu mucadeleyi kazanabiliriz.
˙
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
14 Ibrahim’i, goz
umuzu odulden ayır¨
mayarak da ornek˙ alabiliriz (2. Kor.
4:18). Elçi Pavlus, Ibrahim’in ‘kurucu˘
su ve yapıcısı Tanrı olan, temelleri sa
˙ g˘
lam şehri bekledi
ştı ( Ibr.
˙ gini’ yazmı
¨
11:10). Bu ‘şehir’ Isa Mesih yonetiminde˙
˘
ki Tanrı’nın Krallıgıdır. Tabii Ibrahim’in
bu “şehri” beklemesi gerekiyordu. Bizim
¨
içinse durum bir bakıma farklıdır. Çun¨
˘
¨
¨
ku Tanrı’nın Krallıgı şu anda gokte hu˙
¨
13. Ibraniler 11:13’ten hangi onemli dersi alıyo-
ruz?
14. Yehova’nın hizmetçileri hangi “şehri” beklediler?
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨
¨ ¨
kum suruyor. Dahası birçok kanıt, yakın˘
¨ ¨ ¨
¨
da bu Krallıgın yeryuzunu kontrolu altı˘
¨
na alacagını gosteriyor. Tanrı’nın Krallı˘
gı sizin için de gerçek mi? Yaşamla ilgili
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
¨
goruşunuzu, bu dunyaya bakış açınızı ve
¨
onceliklerinizi etkiliyor mu? (2. Petrus 3:
11, 12’yi okuyun).
YEHOVA GELECEKTE DE
˙ ˙
“MESKENIMIZ” OLACAK
¨
15 Şeytan’ın dunyasının
sonuna yaklaşırken, “sancılar” daha da artacak (Mat.
¨ ¨
24:7, 8). Buyuk sıkıntı sırasında ise her
¨ ¨
¨
şey çok daha kotu olacak. Dunyadaki
¨
¨
tum sistemlerin temelleri çokecek ve insanlar canlarını kaybetmekten korkacaklar (Hab. 3:16, 17). Kutsal Kitap, insan˘
˘
ların sıgınmak için çaresizce ‘magaralara
˘
˘
ve daglardaki kayalıklara gizlenecegi¨
ni’ soyler (Vah. 6:15-17). Fakat ne ger˘
˘
çek daglardaki magaralar, ne de simgesel
˘
daglar olan siyasi ve ticari teşkilatlar onları koruyabilecek.
16 Bununla birlikte Tanrı’nın toplumu,
˘
˘
‘meskenleri’ olan Yehova’nın sagladıgı
¨
˘
guvenligi tatmaya devam edecek. Tıpkı
Habakkuk peygamber gibi onlar da ‘Yehova’yla sevinçten coşacaklar’ ve onları
‘kurtaran Tanrılarıyla sevinecekler’
(Hab. 3:18). Acaba Yehova bu çalkantılı zamanda nasıl toplumunun “meskeni”
¨
olacak? Bunu gormek için beklememiz
gerekiyor. Fakat şundan
emin olabi˙
˘
liriz: Mısır’dan çıkan Israilogulları gibi,
¨ ¨
“buyuk kalabalık” da teşkilatlanmış durumda olmaya devam edecek ve ku¨
lakları Tanrısal yonlendirmeye her zaman açık olacak (Vah. 7:9; Çıkış 13:18’i
¨
okuyun). Peki bu yonlendirme nasıl
˘
¨
gelecek? Yehova ne yapacagımızı soylemek i˙ çin muhtemelen cemaati kullanacak. Işaya 26:20’de Tanrı’nın toplumu¨
¨
15. Bu dunyaya guvenenleri nasıl bir gelecek
bekliyor?
¨
16. Cemaate ne gozle bakmalıyız? Neden?
15 MART 2013
nu koruyacak ‘iç odalardan’ bahsedilir.
¨
Bu ifade dunya çapındaki binlerce cemaate atfediyor olabilir (Okuyun). Cemaat
˘
ibadetlerine deger veriyor musunuz? Ye¨
˘
hova’nın cemaat duzenlemesi aracılıgıy˘
˘
¨
la sagladıgı yonlendirmeye
hemen uyu˙
yor musunuz? (Ibr. 13:17).
¨ ¨
17 Bazıları buy
uk sıkıntı başlamadan
¨
¨
sadık bir şekilde olmuş olabilir; Yeho˙
va onların da ‘meskenidir.’ Nasıl? Ibra¨ ¨ ¨
him’in olumunden çok uzun zaman son¨
ra
˙ Yehova Musa’ya ş˙oyle dedi: “Ben . . . .
Ibrahim’in Tanrısı, Ishak’ın Tanrısı,
˙ Yakup’un Tanrısıyım” (Çık. 3:6). Isa bu
¨
sozlerden alıntı yaptıktan sonra şunla¨ ¨
˘
rı eklemişti: “[Yehova] olulerin degil ya¨
¨
şayanların Tanrısıdır, çunku onların hep¨ ¨
si O’nun gozunde yaşamaktadır” (Luka
¨
20:38). Evet, sadakatlerini koruyarak ol¨
ˆ ˆ
muş kişiler Yehova için sanki hala yaşıyor gibidir; Yehova onları mutlaka diriltecektir (Vaiz 7:1).
¨ ¨ ¨
18 Yehova, hemen on
umuzdeki yeni
¨
dunyada toplumunun başka bir anlam¨
da “meskeni”
˙ olacak. Vahiy 21:3’te şoyle
okuyoruz: “Işte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak.”
¨
¨ ¨
Yehova ilk once, yeryuzundeki
kullarıy˙
la Kendisini temsil eden Isa Mesih ara˘
cılıgıyla oturacak. Bin yılın sonunda ise
¨ ¨
Tanrı’nın amacını yery
uzunde tam ola˙
˘
rak gerçekleştiren Isa, Krallıgı Babasına
teslim edecek (1. Kor. 15:28). Ardından,
˘
kusursuzluga eri
˙ şen insanların artık bir
aracıya, yani Isa’ya ihtiyacı olmayacak;
Yehova onlarla birlikte oturacak. Gerçek¨ ¨ ¨
¨
ten de onumuzde muhteşem bir umit
¨
var! O halde hepimiz geçmiş donemlerde
¨
yaşayan sadık kişileri ornek alarak, Yehova’yı “meskenimiz” yapmak için çaba
¨
gostermeye devam edelim.
¨
¨
17. Yehova, olmuş olan sadık kulları için nasıl
‘meskendir’?
¨
18. Yehova, yeni dunyada toplumunun nasıl
¨
ozel bir şekilde “meskeni” olacak?
23
¨ ¨
Y˙ EHOVA’NIN
BUY
UK
˙ ˙
¨
˙
ISMINI YUCELTIN
“Senin adını devirler
¨
boyu yuceltirim”
(MEZM. 86:12).
˙ ˙
˙ ˙ ˙
AÇIKLAYABILIR MISINIZ?
Yehova’nın ismini bilmek
ne anlama gelir?
Yehova, isminin anlamını nasıl
aşama aşama açıkladı?
¨ ¨
Yehova’nın ismiyle yurumek
ne demektir?
˙ ˙
ˆ
¨
HIRISTIYAN Aleminin hemen hemen tum mezhep˘
leri
ismiyle baglarını koparmış durumda.
¨ Tanrı’nın
˘
¨ ¨ ¨
¨
Ornegin bir Kutsal Kitap çevirisinin onsozunde şoy¨
le yazıyor: ‘Tek gerçek Tanrı için herhangi bir ozel
isim kullanılması, Hıristiyan Kilisesinin evrensel
˘
inancıyla hiçbir şekilde bagdaşmaz’ (Revised Standard
Version).
¨
2 Ote yandan Yehova’nın Şahitleri olarak bizler,
¨
Tanrı’nın ismini taşımaktan ˙ve yuceltmekten gurur
duyarız (Mezmur 86:12 ve Işaya 43:10’u okuyun).
Dahası, bu ismin anlamını bilmek ve kutsal kılınmasını içeren evrensel davayı kavramış olmak da bizim
˘
için bir ayrıcalıktır (Mat. 6:9). Bu ayrıcalıgı asla ola˘
¨
¨
gan gormemeliyiz! O halde şimdi şu uç sorunun cevabını ele alalım: Tanrı’nın ismini bilmek ne anlama
¨ ¨
gelir? Yehova, nasıl buyuk ismine uygun davrandı ve
¨
¨
˘
¨
boylece yuceligine yucelik kattı? Yehova’nın ismiyle
¨ ¨
nasıl yuruyebiliriz?
˙
˙ ˙ ˙
˙
TANRI’NIN ISMINI BILMEK NE ANLAMA GELIR?
˘
3 Tanrı’nın ismini bilmek “Yehova” kelimesini o¨ grenmiş olmaktan çok daha fazlasını kapsar. Buna Ye¨ ˘
hova’nın namını, niteliklerini ve amacını ogrenmek
de girer. Ayrıca bu ismin anlamını kavramak için
¨
˘
Tanrı’nın Kutsal Kitapta kayıtlı işlerine, ornegin toplumuna davranış tarzına bakabiliriz. Yehova amacını
˘
gerçekleştirdikçe, nasıl bir Tanrı oldu
¨ gunu da insan¨
lara aşama aşama gostermiş oldu (Ozd. 4:18). Yeho˘
va’nın ismini ilk insan çiftine açıkladıgını biliyoruz,
¨
¨
˘
˘
çunku Havva oglu Kain’i do˙ gurduktan
˙ sonra bu ismi
kullandı (Başl. 4:1). Nuh, Ibrahim, Ishak ve Yakup
gibi sadık kişiler de Tanrı’nın ismini biliyorlardı. Onların bu isme duydukları takdir, Yehova’dan nimetler
¨ ¨
gordukçe, O’nun ilgisini tattıkça ve amacının çeşitˆ
1, 2. Hıristiyan Aleminin mezheplerinin tersine, Yehova’nın
¨
Şahitleri Tanrı’nın ismine ne gozle bakar?
3. Tanrı’nın ismini bilmek ne anlama gelir?
24
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨
¨ ˘
li yonlerini ogrendikçe daha da arttı.
Tanrı Musa’ya, isminin anlamıyla ilgili
¨
ozel bir bilgi de verdi.
4 Çıkış 3:10-15’i okuyun. Musa 80 ya¨
şındayken Tanrı˙ ona şu onemli emri ver˘
mişti: “Halkım Israilogullarını Mısır’dan
çıkar.” Musa da Yehova’ya saygılı şekilde
¨
çok onemli bir ˙ soru sordu. O bir anlamda Yehova’ya ‘Ismin ne?’ diye sormuştu.
˘
Tanrı’nın adı uzun zamandır bilindigi¨
ne gore Musa’nın bu soruyu sormasının
amacı neydi? Anlaşılan Musa, bu isimle
tanınan
˙ kişi˘ hakkında daha fazla bilgi alarak Israilogullarını, Tanrı’nın gerçekten
¨ ¨
˘
kurtarma gucu olduguna ikna etmek istiyordu. Musa’nın bu konuda
kaygılan¨
¨ ˙
˘
ması normaldi, çunku Israilogulları bir
¨
¨
¨ ¨
suredir kole hayatı suruyordu. Bu insan¨ ¨
lar buyuk ihtimalle atalarının Tanrısının
˘
kendilerini kurtarıp kurtaramayaca
gını
˙
˘
merak ediyordu. Hatta bazı Israilogulları, Mısır tanrılarına tapınmaya başlamışlardı (Hez. 20:7, 8).
5 Yehova Musa’nın sorusuna nasıl ce˙
¨
vap verdi? Kısmen şunları soyledi: “Isra˘
¨
ilogullarına şoyle diyeceksin: ‘Beni size,
¨
“BEN O OLURUM” gonderdi.’ ”1 Daha sonra
¨
şoyle ekledi: “Beni size atalarınızın Tan¨
¨
rısı . . . . Yehova gonderdi.” Tanrı bu sozlerle, amacını gerçekleştirmek için ne ge˘
¨
rekiyorsa o olacagını, soylediklerini her
˘
zaman yerine getirecegini açıklamış oldu.
Bu nedenle Yehova sonra 15. ayetteki şu
¨
¨
sozleri soyledi: “Devirler boyu ismim budur ve nesiller boyu bu isimle anılaca˘
¨
gım.” Bu sozler Musa’yı derinden etkile¨
miş ve imanını guçlendirmiş olmalı.
˙
1Tanrı’nın ismi, “olmak” anlamına gelen Ibranice
¨
bir fiilden turemiştir. Dolayısıyla “Yehova” ismi “O
˘
Olmasını Saglar” anlamına gelir. (Başl. 2:4. Kutsal Ki¨
tap Yeni Dunya Çevirisi, Ek 1, p. 1’e bakın.)
4. Musa, Tanrı’ya neden ismiyle ilgili bir soru
sordu? Onun kaygıları neden normaldi?
˘
Musa Tanrı’nın isminin anlamını biliyordu
¨
ve bu onun imanını guçlendirdi
˙
˙
YEHOVA ISMINE UYGUN DAVRANDI
¨
6 Yehova Musa’ya g orev
verdikten
¨
kısa bir˙ sure sonra ismine uygun davran˘
dı ve Israilogullarının Kurtarıcısı olarak
ne gerekiyorsa onu yaptı. Mısır’ı On Belayla cezalandırarak Firavun da dahil bu
milletin sahte tanrılarının ne kadar aciz
˘
oldugunu ortaya serdi (Çık. ˙ 12:12). Daha
˘
sonra Kızıldeniz’i yararak Israilogulları˘
nın içinden geçmelerini sagladı, Firavun
˘
ve ordusu ise boguldular (Mezm. 136:13¨ ¨
¨
15). Yehova ‘buyuk ve korkunç çolde’,
¨
sayıları iki uç milyonu bulan ya da daha
˘
fazla olan halkına yiyecek ve su sagla˘
¨
yarak onların Koruyucusu oldugunu gosterdi. Hatta giysilerinin ve çarıklarının
¨
eskimesini onledi (Tekr. 1:19; 29:5). Evet,
¨
¨
5. Yehova, Musa’ya verdigi cevapta isminin an-
6, 7. Yehova buyuk ismine nasıl tam olarak uy-
lamına nasıl daha fazla ışık tuttu?
gun davrandı?
15 MART 2013
25
Yehova’yı eşsiz ismine uygun davranmaktan hiçbir ˙şey alıkoyamaz. Yehova
¨
¨
yuzyıllar sonra Işaya’ya şoyle dedi: “Ben,
Ben Yehova’yım.
Benden başka kurtarıcı
˙
yok” (Işa. 43:11).
7 Musa’nın ardılı Yeşu da Yehova’nın
¨
Mısır’daki ve çoldeki korku uyandıran
¨
¨ ¨
işlerine tanık oldu. Bu nedenle omr˙ unun
˘
¨ ¨
sonuna dogru guçlu bir inançla Israilo˘
¨
¨
¨
gullarına şoyle diyebildi: “Sizler tum yu˘
¨
reginizle ve tum canınızla biliyorsunuz
˘
ki, Tanrınız Yehova’nın size verdigi vaatlerden hiçbiri boş çıkmadı. Sizin için
¨ ¨
¨
hepsi gerçekleşti. O’nun butun sozleri
yerine geldi” (Yeşu 23:14). Evet, Yeho¨
va sozlerini tam olarak gerçekleştirdi, ne
gerekiyorsa ‘o oldu.’
¨
8 Benzer şekilde Yehova bugun
de ‘ne
¨
¨
¨
8. Yehova gunumuzde nasıl ismine uygun dav-
ranıyor?
˘
Firavun, Yehova’ya boyun egmeyi reddetti
˙
˘
olmayı isterse o oluyor.’ O, Isa aracılıgıy¨
¨
la Krallık mesajının son gunlerde “dun˘
¨
yanın her yerinde” duyurulacagını soy¨
lemişti (Mat. 24:14). Mutlak Guce Sahip
¨
Tanrı’dan başka hiç kimse boyle bir işin
˘
¨
yapılacagını onceden bildirip ¨ sonra da
˘
gerçekleşmesini saglayamaz. Ustelik Ye˘
hova bunun için ‘egitimsiz, sıradan insanları’ kullanıyor! (Elçi. 4:13). Dolayısıy˘
la bu işe katıldıgımızda, aslında Kutsal
¨ ¨ ¨
Kitaptaki peygamberlik sozunun gerçekleşmesine katkıda bulunmuş oluruz. Ay¨
¨
rıca gokteki Babamızı yuceltmiş ve şu
¨
¨
sozleri soylerken gerçekten ˙ ciddi oldu˘
¨
gumuzu gostermiş oluruz: “Ismin kutsal
˘
¨
˘
kılınsın. Krallıgın gelsin. Gokte oldugu
˘
gibi yerde de Senin istegin gerçekleşsin”
(Mat. 6:9, 10).
¨
˙
O’NUN ADI YUCEDIR
˙
˘
9 Israilo gulları
Mısır’dan çıktıktan
¨
kısa sure sonra Yehova onlara Kendisi
hakkında daha çok şey bildirdi. O, Ka˘
nun ahdi aracılıgıyla toplumunu ‘koca
olarak sahiplendi’ ve bu durumun getir˘
¨
¨
digi tum sorumlulukları
seve seve ust˙
˘
lendi (Yer. 3:14). Israilogulları da Yehova’
nın eşi gibi oldu. Onlar artık
Tanrı’nın
˙
˙
ismini taşıyan bir halktı (Işa. 54:5, 6). Is˘ ˘
rail halkı Tanrı’ya istekle boyun egdigi
˘
˘ ¨
ve emirlerine baglı kaldıgı surece, Yehova da onların kusursuz ‘Kocası’ olacaktı.
Onları destekleyecek, koruyacak ve ba˘
rış içinde yaşamalarını saglayacaktı (Say.
¨
¨ ¨
6:22-27). Boylece Yehova’nın buyuk ismi
¨
milletler arasında yuceltilecekti (Tekrar
4:5-8 ve Mezmur
86:7-10’u okuyun). Ger˙
˘
çekten de Israilogullarının tarihi boyunca başka milletlerden birçok kişi Yehova’ya tapınmayı seçti. Onlar bir anlamda
¨
˘
Moablı Rut’un Naomi’ye soyledigi şu
¨
¨
sozleri soyledi: “Senin halkın benim hal˙
˘
¨
rında isminin anlamıyla ilgili başka neler gosterdi? Bunun ne gibi sonuçları oldu?
9, 10. Yehova Israilogullarına karşı davranışla-
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
kım, senin Tanrın benim Tanrım olacak”
(Rut 1:16).
˙
˘
10 Israilogulları,
Yehova’nın halkı ola¨
rak geçirdikleri yaklaşık 1.500 yıllık sure
˘
¨ ¨
boyunca O’nun kişiliginin birçok yonu¨ ¨ ˘
nu ogrendiler. Yehova, Kendisine asice
˘
davranmalarına ragmen, “merhametli”
¨
ve “çabuk ofkelenmeyen” bir Tanrı oldu˘
¨
gunu tekrar tekrar gosterdi. Yehova ola˘
¨ ¨
¨
ganustu bir sabra ve tahammule sahipti (Çık. 34:5-7). Yine de O’nun sabrının
˘
bir sınırı vardı ve Yahudiler oglunu red¨ ¨ ¨
dedip oldurduklerinde Yehova’nın˙ sabrı taştı (Mat. 23:37, 38). Bedeni Israil’
in torunları artık Tanrı’nın ismini taşıyan
˘
˘
bir halk degildi. Onların çogu kuru bir
˘
¨
¨
agaç gibiydi, yani ruhi anlamda olmuş¨
tu (Luka 23:31). Peki bu durum Tanrı’nın
ismine karşı tutumlarını nasıl etkiledi?
¨
˘
¨
11 Tarihin de gosterdi
gi gibi bir sure
sonra Yahudiler Tanrı’nın ismiyle ilgili
batıl inan çlara kapıldılar ve bu ismi
˘
˘
¨ ¨
¨
agza almamak gerektigini duşund uler
(Çık. 20:7). Bunun sonucunda da Yahudi milleti zamanla
ismini kul˙ Tanrı’nın
¨
¨ ¨
lanmayı bıraktı. Ismine boylesine buyuk
¨
bir saygısızlık yapılması şuphesiz Yehova’
yı çok incitti (Mezm. 78:40, 41). Ancak
˘
“tam baglılık isteyen” Yehova, Kendisini reddeden ve Kendisinin de reddetti˘
gi bu insanların, ismini taşımasına artık
izin vermeyecekti (Çık. 34:14). Yaratıcımızın adını saygıyla kullanmanın ne ka¨
˘
¨
dar onemli oldugunu gorebiliyor muyuz?
TANRI’NIN ADIYLA ANILAN
˙ ˙
YENI BIR TOPLUM
˘
12 Yehova, Yeremya aracılıgıyla
yeni
˙
bir milletle, yani ruhi Israille “yeni bir
˘
ahit” yapacagını bildirdi. Yeremya’nın
¨
˘
onceden kaleme aldıgı gibi, bu mille11. Yahudi milleti zamanla Yehova’nın ismini
kullanmayı neden bıraktı?
12. Yehova, Kendi ismini taşıyan yeni bir milleti nasıl oluşturdu?
15 MART 2013
¨ ¨ ˘ ¨
¨ ¨ ˘ ¨
tin “en kuçugunden en buyugune kadar
hepsi” Yehova’yı tanıyacaktı (Yer. 31:31,
¨
33, 34). Bu peygamberlik sozleri MS 33
¨ ¨
yılının Pentekost gununde, Tanrı yeni
¨ ¨ ¨ ˘
˘
ahdi yururluge koydugunda gerçekleşmeye başladı. Yahudilerden ve Yahudi
olmayanlardan oluşan bu yeni millet, Yehova’nın ‘ismiyle anılan’, yani “Tanrı’nın
Kendi ismini taşıyan
bir toplum” oldu ve
˙
ona “Tanrı’nın Israili” dendi (Elçiler 15:
14-17’yi okuyun; Gal. 6:16; Mat. 21:43).
13 “Tanrı’nın Kendi ismini taşıyan bir
toplum” olan bu˙ ruhi milletin fertle¨
ri, ozellikle de Ibranice Kutsal Yazılardan alıntı yaparken Yehova’nın ismini kullandılar.1 Elçi Petrus, MS 33 yılının
¨ ¨
Pentekost g un unde, Yahudilerden ve
˘
Yahudiligi benimsemiş kişilerden oluşan
uluslararası bir gruba hitaben konuşurken birkaç kez Tanrı’nın adını
kullandı
˙
¨
(Elçi. 2:14, 20, 21, 25, 34). Ilk yuzyıldaki
¨
Hıristiyanlar Yehova’yı yucelttikleri için
¨
Yehova da onların duyuru işinde gosterdikleri çabaları destekledi. Benzer şekil¨
de bugun de Yehova, ismini gururla du˘
¨
yurdugumuzda ve ilgi gosteren kişilere
¨
˘
Kutsal Kitaptan bu ismi gosterdigimizde
bizi destekliyor. Bu şekilde insanlara gerçek Tanrı’yı tanıtmış oluyoruz. Bu hem
onlar hem ˙ de bizim için muazzam bir ayrıcalıktır. Insanların Yehova’yı tanıması,
¨
¨
zamanla guçlenerek sonsuza dek surecek
harika bir ilişkinin başlangıcı olabilir.
¨
¨ ¨ ¨
14 Ozellikle de elçilerin ol
umunden
sonra, ilk Hıristiyan cemaatinin içinde
1Tetragrammaton,
ilk Hıristiyanlar tarafından kul˙
lanılan
Ibranice metinlerde yer alıyordu. Kanıtlar,
˙
¨
Ibranice Kutsal Yazıların Yunanca tercumelerinden
˘
biri olan Septuagint’te de bu ismin kullanıldıgına işaret ediyor.
˙
13. (a) Ilk Hıristiyanlar Tanrı’nın ismini kul-
landılar mı? Açıklayın. (b) Hizmetinizde Yeho˘
va’nın ismini kullanma ayrıcalıgı hakkında ne
¨ ¨ ¨
duşunuyorsunuz?
˘
14, 15. Hakikate isyana ragmen Yehova’nın
¨ ¨
˘
buyuk adını korudugunu nasıl biliyoruz?
27
hakikate isyan başladı (2. Sel. 2:3-7). Sah¨ ˘
te ogretmenler, Tanrı’nın ismini kullanˆ
mamak konusundaki Yahudi adetini bile
benimsediler. Peki Yehova, isminin tamamen unutulmasına izin verecek miydi?
Asla! Her ne kadar Tanrı’nın isminin es˘
kiden tam olarak nasıl telaffuz edildigi¨ ¨ ¨
ni bilmesek de, bu isim gunumuze dek
˘
¨
¨ ¨
¨
varlıgı surdurdu. Yehova’nın ismi yuzlerce yıl boyunca hem çeşitli Kutsal Kitap çevirilerinde hem de Kutsal Kitap
bil¨
˘
ginlerinin eserlerinde yer aldı. Ornegin,
1757’de Charles Peters, Tanrı’nın sıfatlarının tersine “Yehova” isminin, O’nun ki˘
˘
şiligini en iyi tarif eden ifade oldugunu
yazdı. Hopton Haynes’ın Tanrı’ya tapın¨
mayla ilgili 1797’de çıkan kitabının 7. bo¨ ¨
¨
lumu şu sozlerle başladı: “Tıpkı Mesih ve
˘
Elçilerinin arasında oldugu gibi Yahudi¨
ler arasında da TANRI’nın ozel adı YEHOVA’ydı ve sadece O’na tapınılırdı.” Henry
Grew (1781-1862), sadece Yehova ismini
kullanmakla kalmadı, bu isme leke geti˘
˘
rildigini ve bu ismin aklanması gerektigini de fark etti. Benzer şekilde birlikte çalışmalar yapan George Storrs (1796-1879)
ve Charles T. Russell da Tanrı’nın adını
kullandı.
15 Uluslararası Mukaddes Kitap Tet¨
kikçileri için 1931 onemli bir yıldı. Tanrı’
nın toplumunu oluşturan bu kişiler, o yıl
Kutsal Yazılara uygun olarak “Yehova’nın
˙
Şahitleri” ismini benimsediler (Işa. 43:
¨
¨
10-12). Boylece bu ismi yucelttiler ve tek
gerçek Tanrı’nın “ismini taşıyan bir top¨
lum” olmaktan gurur duyduklarını dunyaya ilan ettiler (Elçi. 15:14). Bu gelişmeler Yehova’nın Malaki 1:11’de kayıtlı şu
¨
¨
˘
sozlerini akla getiriyor: “Gundogusundan
¨
gunbatısına dek milletler arasında adım
¨ ¨
buyuk olacak.”
˙
˙
¨ ¨ ¨
YEHOVA’NIN ISMIYLE YURUYUN
¨
16 Mika peygamber şoyle
yazmıştı:
¨ ¨
16. Yehova’nın ismiyle yurumeyi neden bir ay-
¨
rıcalık olarak gormeliyiz?
28
¨ ¨
‘Butun halklar, her biri kendi tanrısının
ismini taşır; biz de devirlerce ve sonsu¨
za dek Tanrımız Yehova’nın ismiyle yu¨ ¨
r ur uz’ (Mika 4:5, dipnot). Yehova’nın
ismiyle anılmak, Mukaddes Kitap Tet¨ ¨
kikçileri için sadece buyuk bir onur de˘
˘
gildi. Bu, Yehova’nın onları onayladıgını
¨
da gosteriyordu (Malaki 3:16-18’i okuyun). Peki sizin için ne denebilir? ‘Ye¨ ¨
hova’nın ismiyle yurumek’ için elinizden
geleni yapıyor musunuz? Bunu yapma˘
nın neleri içerdigini biliyor musunuz?
¨ ¨
17 ‘Yehova’nın ismiyle yur
umek’ için
¨
yapmamız
gereken
en
az
u
ç şey var.
˙
Ilk olarak, sadece ‘Yehova’ya adıyla ya˘
karanlar kurtulacagı’ için bu ismi başkalarına
da bildirmeliyiz (Rom. 10:13).
˙
¨
Ikincisi, sevgi başta olmak uzere Yehova’
nın niteliklerini
sergilemeliyiz (1. Yuhn.
¨ ¨
¨ ¨
4:8). Uçuncusu, Babamızın kutsal ismine
˘
leke getirmemek için O’nun dogruluk
˘
standartlarına istekle boyun egmeliyiz
(1. Yuhn. 5:3). ‘Sonsuza dek Tanrımız Ye¨ ¨
hova’nın ismiyle yurumeye’ kararlı mısınız?
18 Yehova’yı umursamayan ya da O’na
karşı gelen herkes yakında O’nu tanımak zorunda kalacak (Hez. 38:23). Bu
¨ ¨ ¨
kişiler ‘Yehova kim ki sozunu dinleyeyim?’ diyen Firavun gibidir. Firavun, Ye˘
hova’nın kim oldugunu çok kısa zaman¨ ˘
da ogrenmek zorunda kalmıştı (Çık. 5:
1, 2; 9:16; 12:29). Oysa biz Yehova’yı isteyerek tanıdık. O’nun ismini taşımaktan
ve itaatli kulları olmaktan gurur duyu˘
yoruz. Bu nedenle gelecegi korkmadan
bekliyoruz ve Mezmur 9:10’da yer alan
¨
¨
şu sozlere guveniyoruz: “Adını bilenler
¨
sana guvenir ey Yehova, Seni arayanları
asla bırakmazsın.”
¨ ¨
17. Tanrı’nın ismiyle yurumek için ne yapmalı-
yız?
¨ ¨
¨
˘
¨
neden gelecegi guvenle bekleyebilir?
18. Yehova’nın buyuk ismini yucelten herkes
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
Gerçekten Josephus mu Yazdı?
¨
Birinci yuzyıl tarihçisi Flavius Josephus, Jewish
Antiquities (Yahudilerin Tarihi)
adlı eserinin XX. Ki˙
tabında “Mesih denilen Isa’nın kardeşi Yakup’un”
¨ ¨ ¨
¨
olumunden bahseder. Birçok bilgin bu sozlerin ger˘
çekten Josephus’a ait olduguna
inanıyor. Bununla
˙
¨
birlikte bazıları, aynı eserde Isa hakkında soylenen
˘
¨
¨
sozlerin gerçekliginden şuphe ediyor. Testimonium
Flavianum olarak da bilinen bu pasajda şunlar yazıyor:
˙
“O sıralar Isa adında bilge bir insan vardı. Gerçi ona insan demek ne kadar yerinde bilmiyorum;
˘
¨
¨
¨ ¨
çunku olaganustu, harika işler yapıyordu; o, haki¨ ˘
kati zevkle dinleyen insanların ogretmeniydi. Hem
˘
Yahudilerden hem de diger milletlerden çok sayıdaki insanı kendine çekti. O Mesih’ti; ve Pilatus
¨
aramızdaki onde gelen kişilerin tavsiyesiyle onu,
¨
ˆ
haça gerilmek uzere mahkum etti; bu adamı en
¨
¨ ¨ ¨
baştan beri sevenler onu terk etmedi, çunku olu¨
¨ ¨
¨ ¨
¨
munden sonraki uçuncu gun canlanıp onlara go¨
¨
rundu; Tanrı’nın peygamberleri de bunu ve onunla
¨
ilgili başka binlerce şeyi onceden bildirdi; adını on˘
¨
¨
dan alan Hıristiyanlar bugune kadar varlıgını sur¨
durmektedir” (Josephus—Jewish Antiquities [Yahudilerin Tarihi], XVIII. Kitap, 3, 3).
˘
¨
16. yuzyılın sonlarından beri, bu metnin dog˘
ru olduguna inanan kişilerle, metnin Josephus ta˘
¨
rafından yazıldıgıyla ilgili şupheleri olanlar arasında ateşli bir tartışma var. Fransız tarihçi ve klasik
¨
¨
edebiyat uzmanı Serge Bardet, son dort yuzyıl bo¨ ˘ ¨
yunca karmaşık bir dugum haline gelen bu tartış¨
manın iplerini çozmeye çalıştı. Araştırmalarını Le
Testimonium Flavianum—Examen historique con´
sid erations historiographiques (Testimonium
˘
Flavianum: Tarihsel Degerlendirmelerle Hazırlanan
Tarihsel Bir Araştırma) adlı kitabında yayımladı.
˘
Josephus Hıristiyan bir yazar degil, Yahudi bir ta¨ ¨
¨ ¨ ¨
rihçiydi. Bu nedenle
tartışmaların buyuk bolumu,
˙
Josephus’un Isa için “Mesih” unvanını kullanma˘
sıyla ilgiliydi. Bardet yaptıgı analizler sonucunda,
Yunancada bir insanın isminin yerine belgili tanım15 MART 2013
˘
¨
lık kullanmanın yaygın oldugunu soyledi ve “Meˆ
sih” unvanının metinde kullanılmasının bu adetle
˘
¨
¨
¨ ¨
her yonden uyumlu oldugunu one surdu. Bardet, Yahudi-Hıristiyan bakış açısından Josephus’un
˘
ˆ
Christos terimini kullanmasının imkansız olmadıgını ve eleştirmenlerin bu ayrıntıyı dikkate almama˘
¨ ¨
sının buyuk bir hata oldugunu ekledi.
ˆ
Peki daha sonra bir sahtekar, Josephus’un tarzını taklit ederek metne ekleme yapmış olabilir mi?
Bardet, tarihsel ve yazılı kanıtlara dayanarak bu˘
ˆ
nun neredeyse imkansız olacagı sonucuna vardı.
˘
¨
Bunu yapabilecek kişinin “tum antik çagda eşi ben˘
zeri olmayan bir taklit yetenegine” sahip, yani aynı
ˆ
Josephus’un tarzında yazabilen bir sahtekar olma˘
¨
sı gerektigini soyledi.
¨
¨ ¨
O halde bu konu neden boylesine buyuk bir me¨
sele haline getiriliyor? Bardet, sorunun kokeni˘
¨
ni tespit ederek “eski donemlere ait çogu metnin
tersine, Testimonium hakkında bazı sorular ortaya
˘
˘
¨
atıldıgı için bu eserle ilgili şupheler oldugunu” be¨
lirtti. Ayrıca bu metinle ilgili yuzyıllar boyunca be˘
˘
¨ ¨
¨ ¨
nimsenen goruşlerin, metnin dogrulugunu buyuk
˘
¨ ¨
olçude ortaya çıkarabilecek analizlere degil, “art
˘
¨
niyetlere” dayandıgını soyledi.
˘
Bardet’in yaptıgı analizin, uzmanların Testimoni˘
um Flavianum hakkındaki fikirlerini degiştirip de˘
˘
¨
giştirmeyecegini zaman gosterecek. Fakat onun
araştırmaları Helenistik Yahudilik ve ilk Hıristiyanlık konusunda tanınmış bir uzman olan Pier¨
re Geoltrain’i ikna etti. Geoltrain uzun bir sure bo˘
yunca, Testimonium metninin bir ekleme oldugunu
˘
˘
¨ ¨
¨
duşunmuş, hatta metnin dogru olduguna inanan
kişilerle alay etmişti. Ancak, daha sonra bu fikri de˘
˘
˘
˘
gişti. Bu degişikligin sebebi Bardet’in yaptıgı çalış¨
maydı. Geoltrain “bundan boyle hiç kimsenin, bu
˘
metni Josephus’un yazdıgına dair kuşku duymama˘
sı gerektigini” bildirdi.
Elbette Yehova’nın ˙ Şahitleri çok daha ikna edici
kanıtlara dayanarak Isa’yı Mesih olarak kabul ediyor. Bu kanıtlar Kutsal Kitapta bulunuyor (2. Tim.
3:16).
29
Georgina Şahitlerle ilk
karşılaşmasından
neredeyse 40 yıl sonra
kocasının hakikate
˘
¨
geldigini gorebildi.
¨
Umidinizi Asla
Kaybetmeyin!
Siz de eşiyle birlikte
Yehova’ya tapınmayı
¨
yıllardır ozlemle bekleyen
Şahitlerden biri misiniz?
Ya da başlarda
¨ ¨
çok ilgili gorunen tetkiki
˘
Alice’in Stella’ya yolladıgı
mektupta şunlar yazıyordu: “1974’te
˘
¨ ˘
Kutsal Kitabı ogrettigin birinin geçen
˘
¨
bolge ibadetinde vaftiz edildigini
bilmek eminim seni çok
heyecanlandıracak.”
hakikatten yana tavır almayınca
cesareti kırılan bir kardeş mi?
¨
˘
Şimdi Britanya’dan birkaç tecrubeye bakacagız.
¨
¨
Bu tecrubeler umidimizi neden asla kaybetmeme˘
¨
˘
miz gerektigini gosterecek. Ayrıca, “Ekme gini
¨
¨ ¨ ¨
suların uzerine bırak” sozunu nasıl uygulayabilece˘
¨
¨
gimizi, başka sozlerle hakikate henuz olumlu kar˘
şılık vermeyen kişilere nasıl yardım edebilecegimi¨
˘
zi gorecegiz (Vaiz 11:1).
˙ ˙
HAYAT I B IR ETKEN: KARARLILIK
˘
¨
Yapabileceginiz en onemli şeylerden biri kararlı
˘
olmaktır. Hakikate ve Yehova’ya sıkıca baglanmalı¨
sınız (Tekr. 10:20). Georgina isimli bir hemşire boyle yaptı. 1970 yılında Yehova’nın Şahitleriyle Kutsal
Kitabı incelemeye başladı, fakat bu durum kocası
Kyriacos’u çok sinirlendirdi. Kyriacos karısının inceleme yapmasına engel olmaya çalıştı, Şahitlerin
˘
¨
eve gelmesine izin vermedi ve buldugu tum yayınları attı.
˘
Georgina ibadetlere katılmaya başladıgında ko¨
¨
¨
casının ofkesi daha
da arttı. Kyriacos bir gun hırgur
˙
çıkarmak
için Ibadet Salonuna gitti. Onun Yunan˙
˘
cayı Ingilizceden daha iyi konuştugunu fark eden
bir hemşire başka cemaatten Yunanlı bir biraderi aradı ve gelip yardım etmesini istedi. Biraderin
nazik tutumu Kyriacos’u sakinleştirdi, hatta birkaç
ay boyunca birlikte Kutsal Kitabı incelediler. Fakat
sonra Kyriacos incelemeyi bıraktı.
¨
¨ ¨
Georgina eşinden uç yıl daha muhalefet gordu.
˘
¨
Kocası, vaftiz edilirse onu terk edecegini soyledi.
˘
¨
Georgina vaftiz edilecegi gun eşinin kendisini bırakmaması için Yehova’ya hararetle dua etti. Şahit¨ ¨
ler Georgina’yı kongreye goturmek için geldikle¨
¨
rinde Kyriacos onlara şoyle dedi: “Siz onden gidin,
biz sizi arabayla takip edelim.” Kyriacos ibadetin
sabahki kısmına katıldı ve karısı vaftiz edilirken
oradaydı!
Kyriacos zamanla daha az muhalefet etmeye ve
¨ ¨
˘
hayatında buyuk degişiklikler yapmaya başladı.
Georgina Şahitlerle ilk karşılaşmasından neredey˘
¨
se 40 yıl sonra kocasının hakikate geldigini go¨
rebildi. Peki Kyriacos’u ne etkilemişti? Şoyle di¨
˘
yor: “Karım boylesine kararlı davrandıgı için çok
¨ ¨
mutluyum.” Georgina ise şunu soyluyor: “Kocamın
˘
muhalefetine ragmen Yehova’ya ibadet etmekten
¨ ¨ ¨
vazgeçmedim. Bu arada dua etmeyi surdurdum ve
¨
umidimi hiç kaybetmedim.”
15 MART 2013
˙ ˙ ˙ ˙ ˘ ˙ ˙
˙
¨
˙
YEN I K I Ş IL I G I G IYMEN IN ONEM I
Eşinizin hakikate gelmesine yardım
etmek için
˙
˘
˘
yapabileceginiz diger bir şey de Isa’nın takipçileri¨ ¨
ne ozg
˙ u bir kişilik geliştirmektir. Elçi Petrus evli
olan Isa’nın takipçisi kadınlara şunu tembih etti:
˘
¨
“Kocalarınıza istekle boyun egin ki, Soze itaatsiz
¨
¨
olanlar, sizin davranışlarınızla, soz soylenmeden
kazanılabilsin” (1. Pet. 3:1). Christine adlı bir hem¨
şire, kocasını kazanması uzun yıllar surse de bu
¨ ˘ ¨
ogude uygun yaşadı. Christine 20 yıldan uzun bir
¨
¨
˘
sure once bir Şahit oldugunda kocası John, Tanrı’
ya inanmıyordu. John, herhangi bir dine mensup
olmak istemese de karısının yeni inancının onun
¨
˘
¨
¨
için ne kadar
onemli oldugunu gorebiliyordu. Şoy˙
˘
le dedi: “Inandıgı şey onu mutlu ediyordu. Ayrıca
¨ ¨
˘
˘
guçlu ve saglam bir kişilige sahip olmuştu; bu du˘
˘
rum yaşadıgım birçok zorlugu atlatmama yardım
etti.”
Christine, inancını kabul etmesi için kocasını
¨ ¨
hiç zorlamadı. John şunları soyluyor: “Christine,
benimle inançları hakkında konuşmamanın en iyi˘
si oldugunu fark etti; ayrıca hakikati kendi hızım¨
¨ ˘
da ve kendi yontemlerimle ogrenmem için sabırla
¨ ¨
bekledi.” Christine, Gozcu Kulesi ve Uyanış! dergile˘
rinde kocasının ilgisini çekebilecek doga ve bilim˘
¨
le ilgili makaleler çıktıgında bunları ona gostererek
¨
şoyle derdi: “Bak, bu dergide hoşuna gidebilecek
makaleler var.”
¨
John bir sure sonra emekli oldu ve bahçe işleriy˘
le ugraşmaya başladı. Artık daha çok zamanı ol˘
¨
¨ ¨
dugu için ya
˙ şamla ilgili şu¨ sorular uzerinde duşu¨
nuyordu: ‘Insanlar tesadufen mi var oldu? Yoksa
bir amaç için mi yaratıldık?’ Bir keresinde bir birader sohbetleri sırasında John’a “Kutsal Kitabı ince¨ ¨
lemeye ne dersin?” diye sordu. John şunları soyluyor: “O sıralar Tanrı’ya inanmaya başlamıştım ve
bu teklifi kabul ettim.”
¨
Christine’in umidini kaybetmemiş olması çok
¨
onemliydi! Eşinin hakikati kabul etmesi için 20 yıl
˘
boyunca dua ettikten sonra onun vaftiz edildigi¨ ¨
ni gordu. Şimdi Yehova’ya birlikte gayretle hizmet
¨
ediyorlar. John şoyle diyor: “Şahitlerin iyi ve dost
˘
canlısı olmaları beni çok etkiledi. Ayrıca, eger Ye¨
hova’ya hizmet eden biriyle evliyseniz vefalı,
¨ guve¨
nilir ve ozverili bir eşiniz var demektir. Ozellikle
˘
bu iki şey fikrimi degiştirmeme neden oldu.” Evet,
31
¨ ˘ ¨ ¨
Christine 1. Petrus 3:1’deki ogudu uyguladı ve bu¨ ¨
nun harika sonuçlarını gordu.
˙
TOHUMLAR YILLAR SONRA MEYVE VER IYOR
Kutsal Kitabı inceleyen biri herhangi bir nedenden dolayı ilk baştaki ilgisini kaybederse ne ola¨
¨
cak? Kral Suleyman şoyle yazmıştı: “Tohumunu sabahleyin ek, akşama kadar da elin boş durmasın,
¨
¨
çunku bu mu şu mu, hangisi sonuç verecek, yoksa
her ikisi de mi iyi olacak, bilemezsin” (Vaiz 11:6).
¨ ¨
Bazen hakikat tohumlarının buyumesi uzun yıllar
˘
alabilir. Buna ragmen, bir kişi Tanrı’ya yaklaşma¨
˘
nın ne kadar onemli oldugunu er ya da geç fark
¨
˘
edebilir (Yak. 4:8). Evet, bir gun hiç beklemedigi¨
niz bir surprizle karşılaşabilirsiniz.
˙
Hindistan’dan Ingiltere’ye taşınan Alice’in yaşadıklarına bakalım. Alice 1974 yılında Kutsal Kita˙
bı incelemeye başladı. Hintçe konuşuyor fakat Ingilizcesini de geliştirmek istiyordu.
Kutsal Kitabı
˙
birkaç yıl boyunca inceledi ve Ingilizce
¨ ˘ konu˘ şulan
cemaatin bazı ibadetlerine katıldı. Ogrendigi şey˘
˘
lerin hakikat oldugunu biliyor ama yaptıgı incele¨ ¨
meyi bir hobi olarak goruyordu. Ayrıca paraya ve
˘
¨ ¨
¨
eglenceye duşkundu. Sonunda Kutsal Kitabı incelemeyi bıraktı.
O zamanlar Alice’le inceleme yapan Stella yak¨
laşık 30 yıl sonra ondan şoyle bir mektup aldı:
¨ ˘
˘
¨
“1974’te Kutsal Kitabı ogrettigin birinin geçen bol˘
ge ibadetinde vaftiz edildigini bilmek eminim seni
¨
çok heyecanlandıracak. Hayatımda çok onemli bir
¨
¨ ˘
rolun oldu. Yuregime hakikat tohumunu sen ektin. O zamanlar kendimi Tanrı’ya adamaya hazır ol¨ ˘
masam da bu tohumu yuregimde ve zihnimde hep
sakladım.”
Peki Alice’in hayatında neler olmuştu? 1997 yılın¨ ¨
da kocası oldu ve Alice depresyona girdi. Bir keresinde Tanrı’ya dua ettikten birkaç dakika sonra
Pencap
dili konuşan iki Şahit
kapısını¨ çaldı ve ona
¨
˙
¨
Olmuş Olan Sevdiklerimiz Için Hangi Umit Var? adlı
¨ ¨
˘
¨ ¨
broşuru bıraktı. Duasının cevaplandıgını duşunen
¨ ¨
˘
Alice, Yehova’nın Şahitleriyle goruşmesi gerektigi¨
ne karar verdi. Peki onları nasıl bulacaktı? Bir gun
s
˘
Bu dergi ve diger yayınlar
www.jw.org/tr sitesinden
¨
ucretsiz olarak indirilebilir
¨
¨ ¨ ˘ ¨ ¨
tesadufen eski bir gunlugunu buldu; orada Pencap
˘
dili konuşan cemaati bulması
için Stella’nın verdigi
˙
adres de yer alıyordu. Ibadet Salonuna gitti ve Pencap dili konuşan kardeşler onu çok sıcak karşıla¨
˘
dı. Alice şunları diyor: “Kardeşlerin gosterdigi sevgi
¨ ˘
ibadet salonundan ayrıldıktan sonra bile yuregimi
ısıtmaya devam etti ve sıkıntılarım hafifledi.”
Alice, Pencap dilinde akıcı bir şekilde okumayı
¨ ˘
¨
ve yazmayı ogrendi, ibadetlere duzenli olarak katılmaya başladı ve Kutsal Kitabı incelemeye kaldı˘
gı yerden devam etti. 2003’te vaftiz edildi. Stella’ya
˘
¨
¨
yazdıgı mektup şoyle sona eriyor: “29 yıl once ha¨ ˘
˘
¨
kikat tohumlarını yuregime ektigin ve bana iyi or˘
¨
nek oldugun için çok teşekkur ederim.”
¨
“29 yıl once hakikat tohumlarını
˘
¨ ˘
yuregime ektigin ve bana
˘
¨
iyi ornek oldugun için çok
¨
teşekkur ederim” (Alice).
¨
¨ ˘
˘
Bu tecrubelerden ne ogreniyoruz? Beklediginiz¨
˘
¨ ¨
den uzun surse de, eger bir kişi ruhen aç, durust
¨ ¨ ¨
¨
ve alçakgonulluyse Yehova hakikatin
o kişinin yu˙
˘
˘
¨
reginde gelişmesini saglayacaktır. Isa’nın şu sozle˘
¨ ¨ ¨
rini duşunun: “[Ekinci] nasıl oldugunu anlamadan
¨ ¨
˘
¨ ¨
tohum filizlenip buyur. Toprak kendiliginden urun
¨
˘
˘
verir; adım adım, once yapragı, sonra başagı, en sonunda da tepesinde dolgun tanesi belirir” (Mar. 4:
¨ ¨
¨
27, 28). Bu buyume sureci yavaş yavaş ve “kendili˘
˘
ginden” gerçekleşir. Aslında Krallıgı duyuran hiç
˘
kimse bunun nasıl gerçekleştigini bilmez. O halde
bol bol ekmeye devam edin. Bunun sonucunda ektiklerinizi bol bol biçebilirsiniz.
¨
Ayrıca duanın onemini de unutmayın. Georgina
˘
ve Christine Yehova’ya hep dua ettiler. Eger ‘duayı
¨
hiç bırakmazsanız’ ve umidinizi asla kaybetmezse¨
˘
˘
¨
niz, suların uzerine bıraktıgınız ‘ekmeginizi gunler
sonra’ tekrar bulabilirsiniz (Rom. 12:12; Vaiz 11:1).
¨
Kutsal Kitap – Yeni Dunya
Çevirisi’ni de sitede
okuyabilirsiniz
w13 03/15-TK

Benzer belgeler