3. Dr. Ebru AKIŞ - Karayolu 3. Ulusal Kongresi

Transkript

3. Dr. Ebru AKIŞ - Karayolu 3. Ulusal Kongresi
Dr. Ebru AKIŞ
YTMK- Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Şubesi
Genel Bilgi
İçerik
1. Yollar Türk Milli Komitesi – YTMK
2. Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği -ITA
3. Neden Yeraltı? - Türkiye’de ve Dünyada Tüneller
4. YTMK - Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Şubesi
2
Yollar Türk Milli Komitesi- YTMK
25 Ocak 1990 tarihinde kurulmuştur.
•
•
•
•
•
Yönetim Kurulu
Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Yedi Üye
3
YTMK- Amacı
• Eğitim, araştırma ve uygulama kurumları arasındaki
işbirliğini desteklemek ve geliştirmek,
• Uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımı imkanını sağlamak,
• Uluslararası
yürütmek.
kuruluşların
ülkemizle
olan
ilişkilerini
4
YTMK Tarafından Düzenlenen Bazı Etkinlikler
• Karayolu Ulusal Kongreleri
• Ulusal Asfalt Sempozyumları ve Sergileri
• Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi
• 1. Karadeniz ve 4. İpek Yolu Konferansı
• TEM Toplantıları
• PIARC G2 Grup Uluslararası Semineri
• OECD Karadeniz Ülkeleri Karayolu ve Karayolu Ulaşımı
Konferansı
• IRF İstanbul Toplantıları
5
• “Tünellerin Bakım, Tamir
konferans (26 Nisan 2002)
ve
İyileştirilmesi”
• “Tünel
Yapımında
Deplasman
Ölçümleri
Değerlendirilmesi” konulu çalıştay (15 Ekim 2002)
konulu
ve
• “Tüneller ve Yeraltı Yapıları” konulu konferans (16 - 18 Ekim
2002)
• “Tünel ve Yeraltı Yapıları” konulu ITA Sertifikalı Eğitim
Programı (5-7 Mayıs 2005).
• “Yeraltı Alanları Kullanımı” konulu Dünya Tünel Kongresi ve
Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) 31. Genel Kurul Toplantısı
(7-12 Mayıs 2005).
• “Yeraltı Yapılarında İşletme Güvenliği” konulu toplantı (0607 Ekim 2009 ).
• Türkiye Tünelcilik Semineri (13Haziran 2013).
YTMK-Üyelikleri
Uluslararası Yol Federasyonu
(IRF)
Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği
(ITA)
Yeraltı Yapıları İşletme Güvenliği Komitesi
(ITA-COSUF)
8
Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği
(International Tunnelling and Underground Space Association - ITA)
• ITA 1974 yılında kurulmuştur.
71 Üye Ülke
300 Bağlı Üye
(YTMK, 1994 yılında Türkiye’nin resmi temsilcisi olmuştur)
• Üye Ülke Temsilcilerinin katılımı ile yılda bir kez
Genel Kurul toplanır.
9
ITA’nın Amaçları
• Yeraltı alanlarının kullanımını teşvik etmek,
• Tünel ve yeraltı yapıları planlaması, tasarımı, yapımı, bakımı
ve güvenliği konularında paydaşları bir araya getirmek,
çalışmaları teşvik etmek,
• Gelişen teknolojinin kullanımını teşvik etmek,
10
• Çalıştaylar, eğitim programları düzenleyerek akademik
bilgilerin ve tecrübelerin paylaşımını sağlamak,
• Yeraltı teknolojisi gelişimi ile ilgili deneyimlerin uluslararası
düzeyde paylaşımının yapılmasını sağlamak için platform
oluşturmak.
11
– 12 Aktif Çalışma Grubu (Working Group- WG)
– 4 Komite
• ITA-COSUF, Yeraltı Yapıları İşletme Güvenliği Komitesi (Committee on
Operational Safety in Underground facilities)
• ITA-CET, Eğitim Komitesi, (Committee on Education and Training),
• ITA-CUS, Yer altı Yapıları Komitesi (Committee on Underground Space)
• ITAtech, Yeni Teknolojiler Komitesi (Committee on New Technologies)
12
ITA - Çalışma Grupları (Working Groups)
• Çalışma Grupları çalışma ve bilgi alışverişi yaparak raporlar
oluşturmaktadır.
• Yılda 1 kere Dünya Tünel Kongresi’nde toplanmanın yanı sıra
elektronik ortamda da çalışmalarını sürdürmektedir.
• Çalışma Grupları ITA’ya ülke resmi temsilcileri tarafından
bildirilen uzman kişilerden oluşmaktadır.
• Her Çalışma Grubunda Animateur, Vice-Animateur ve Tutor
bulunmaktadır.
13
Etkin Çalışma Grupları- Working Groups
1. Araştırma (Research), (WG2)
2. Yeraltı Yapılarında Sözleşmesel Uygulamalar (Contractual practices in underground
construction), (WG3)
3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Health and safety in works, (WG5)
4. Sismik Etkiler (Seismic Effects) (WG9)
5. Batırma Tüneller (Immersed and Floating Tunnels) (WG11)
6. Sprayed concrete use (WG12)
7. Mekanize Kazı (Mechanization of Excavation) (WG14)
8. Yeraltı ve Çevre (Underground and environment), (WG15)
9. Yüksek örtü kalınlığı altındaki Uzun Tüneller (Long tunnels at great depth) (WG 17)
10. Konvansiyonel Tünelcilik (Conventional Tunnelling) (WG19)
11. Şehiriçi Problemler- Yeraltı Çözümleri (Urban problems – underground solutions),
(WG20)
12. Yaşam Döngü Varlık Yönetimi Analizleri (Life Cycle Asset Management), (WG21)
14
http://www.ita-aites.org/en/wg-committees/working-groups
15
Neden Yeraltı Yapıları Tercih Edilmekte - Dünyada ve
Türkiye’de Tüneller
Ellora Mağarası
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/india/6873213/India-The-secrets-of-Ellora-andAjanta.html
Eupalinos Tüneli
/
http://platos-academy.com/tunnel-of-eupalinos
Titüs Tüneli
http://www.hatay.gov.tr/FotoGaleriDetay.aspx?GaleriId=27
Derinkuyu Yeraltı Şehri
http://www.muze.gov.tr/derinkuyu
Terronoir Demiryolu Tüneli
Thames Tüneli
http://www.urban75.org/railway/brunel-thames-tunnel.html
Karaköy Tüneli
Hoynat Tüneli (1954)
Gotthard tüneli
Seikan Tüneli
http://www.railway-technology.com/projects/seikan-tunnel/seikan-tunnel3.html
Laerdal Tüneli
http://www.roadtraffic-technology.com/projects/laerdal-tunnel/laerdal-tunnel2.html
Manş (Channel) Tüneli
http://www.eurotunnelgroup.com/uk/the-channel-tunnel/infrastructure/
Ordu Nefise Akçelik Tüneli
Selatin Tüneli
Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık ve Riva Tünelleri
Marmaray Projesi
http://www.marmaray.gov.tr/icerik/marmaray/Marmaray-Teknik-%C3%96zellikleri/56
(http://www.avrasyatuneli.com/)
Avrasya Tüneli
(http://www.avrasyatuneli.com/)
Gjøvik Olimpik Mağra Salonu
http://www.tunneltalk.com/Discussion-Forum-Sep10-Iconic-underground-structures.php
Svalbard Global Tohum Deposu
http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed-vault/film-and-photo/photo/the-opening-seremony-26022008.html?id=501979
Alışveriş Merkezi (PATH)-Toronto
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=f537b454b35a2410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=04708b7a29891410VgnVCM100000
71d60f89RCRD
http://en.wikipedia.org/wiki/PATH_(Toronto)#mediaviewer/File:PATH1.jpg
Sidney Operası Otoparkı
http://www.tunneltalk.com/Discussion-Forum-Sep10-Iconic-underground-structures.php
Bisiklet Park Yeri
http://team-yellow.com/2014/02/01/industrial-design-underground-bicycle-parking-systems-in-japan/
Boston Şehri “Big Dig” Projesi
http://www.engineersjournal.ie/boston-big-dig/
Mexico City “Earthscraper” Projesi
http://realestate.aol.com/blog/2011/10/14/earthscraper-will-pierce-the-heart-of-mexico-city/
YTMK
Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Şubesi
(24 Nisan 2014)
Amaç :
• Tünelcilik ve yeraltı yapıları ile ilgili çalışmalar yapan farklı
sektörlerdeki kurum ve kuruluşları bir araya getirmek,
• Yeni araştırma ve uygulamaların karşılıklı paylaşılmasını sağlamak,
• Türkiye’deki tünelcilik ve yeraltı yapıları sektörünün gelişimine katkı
sağlamak
için
yapılacak
her
türlü
faaliyetle
ilgili
gerekli
koordinasyonu sağlamak,
41
Türkiye’deki Tünelcilik Sektörü
1. Enerji ve su yapıları,
2. Ulaştırma,
3. Madencilik
4. Diğer alanlardır.
Tünelcilik ve yeraltı yapıları işleri sektöründe ortak çalışma yapılan makine
ekipman ile malzeme sağlayan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde
olunacaktır.
42
Ulusal Tünelcilik Çalışma Grubu
Türkiye’deki tünelcilik sektörü temsilcilerinden oluşan Ulusal Tünelcilik
Çalışma Grubu oluşturulmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam
etmektedir.
Ulusal Tünelcilik Çalışma Grubu üyelerinden,
• Tünelcilik ve yeraltı yapılarıyla ilgili olarak çalışma yapılmasına ihtiyaç
duyulan öncelikli konuların belirlenmesi,
• Belirlenen konularda çalışmak üzere Alt Çalışma Gruplarının
oluşturulmasında ilgili sektör çalışanlarına ulaşılabilmesi için destek
olunması,
• Alt Çalışma Grubu raporlarının ilgili sektör çalışanlarıyla paylaşılması,
hususlarında destek beklenmektedir.
43
Alt Çalışma Grupları
• Belirlenen konularda çalışmak isteyen uzman mühendislerle iletişime
geçilerek, Alt Çalışma Grubu oluşturulacaktır.
• Alt Çalışma Gruplarında, belirlenen konuda, ulusal ve uluslararası
tecrübelerden de faydanılarak, araştırmaların yapılması planlanmaktadır.
• Alt Çalışma Grubu çalışma programına uygun şekilde belirli aralıklarla
toplantılar yapılacaktır.
• Yapılan çalışmaların sonuçları rapor haline getirilerek yayınlanacaktır.
44
İletişim Ağı
• Türkiye’deki Üniversitelerin ilgili Bölüm Başkanlıklarına,
• Tünel projeleri yapan proje firmaları, müşavir firmalar ve müteahhit firmalara,
• Daha önce YTMK tarafından Tünelcilik ile ilgili düzenlenen etkinliklere katılan
firma, kurum ve kuruluşlara,
• Sektör çalışanlarının üye oldukları Derneklerin Başkanlarına,
• Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları ile ilgili çalışmalar yapan Kamu Kurumlarına,
Belediyelere
e-posta veya resmi yazı yazılarak YTMK altında kurulan Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları
Şubesinin, amaçları ve iletişim ağı ile ilgili bilgi verilmiş ve katılımları istenmiştir.
45
•
•
•
•
•
•
İletişim ağına katılmak için,
İsim-soyadı
Ünvan
İşyeri Adı/ Adresi
İletişim Bilgileri (Tel, fax, e-mail)
İlgi Alanı (Ulaştırma, Enerji ve Su Yapıları, Maden, Diğer)
[email protected]
adresine iletiniz.
46
KAYNAKÇA
http://www.ita-aites.org/
http://www.ita-aites.org/en/cases-histories/history
http://www.muze.gov.tr/derinkuyu
http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/tunel-hakkinda/93
http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/hatay/gezilecekyer/titus-tuneli-ve-besikli-magara
http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/ Erişim Tarihi 07.09.2014
http://www.engineersjournal.ie/boston-big-dig/
http://team-yellow.com/2014/02/01/industrial-design-underground-bicycle-parking-systems-in-japan/
http://www.tunneltalk.com/Discussion-Forum-Sep10-Iconic-underground-structures.php
(http://www.avrasyatuneli.com/)
http://www.marmaray.gov.tr/icerik/marmaray/Marmaray-Teknik-%C3%96zellikleri/56
http://www.eurotunnelgroup.com/uk/the-channel-tunnel/infrastructure/
http://www.roadtraffic-technology.com/projects/laerdal-tunnel/laerdal-tunnel2.html
http://www.railway-technology.com/projects/seikan-tunnel/seikan-tunnel3.html
http://www.urban75.org/railway/brunel-thames-tunnel.html
http://www.hatay.gov.tr/FotoGaleriDetay.aspx?GaleriId=27
http://platos-academy.com/tunnel-of-eupalinos/
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/india/6873213/India-The-secrets-of-Ellora-and-Ajanta.html
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=f537b454b35a2410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=04708b7a
29891410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://en.wikipedia.org/wiki/PATH_(Toronto)#mediaviewer/File:PATH1.jpg
http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed-vault/film-and-photo/photo/the-opening-seremony26022008.html?id=501979
Member Nation - 2013 Activity Report, TRA (2013 Yılı ITA Ülke Raporuİ, YTMK)
Ar-Ge Dairesi Başkanlığı, Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesi Müdürlüğü Tünel Kursu Notları ve Tünel Envanteri Çalışması
İlginiz için teşekkür ederim.
İletişim ağına katılmak için lütfen e-posta iletiniz.
• İsim-soyadı
• Ünvan
• İşyeri Adı/ Adresi
• İletişim Bilgileri (Tel, fax, e-mail)
• İlgi Alanı (Ulaştırma, Enerji ve Su Yapıları, Maden, Diğer)
[email protected]
48

Benzer belgeler

Etkinlik Takvimi

Etkinlik Takvimi İşleri Bakanlığı tarafından Su Kayıp ve Kaçakları Çalıştayı düzenlendi. 15 Nisan 2013 tarihinde ise İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Su Yönetiminde Kayıp-Kaçaklar...

Detaylı