19 april 2004

Transkript

19 april 2004
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 2
THE WINNER
LEDENCONTACT HSV WASMEER HILVERSUM
Opgericht 1 juli 1995
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 3
g
er da eek
p
r
u
24 u n per w
ge
7 da
L. Bakker
Palmpolstraat 61 - 1327 CC Almere
Tel. 06 - 51193252 / 036 - 5321655
The Winner, ledencontact HSV Wasmeer
ACCOMMODATIE:
Sportpark
“Anna’s Hoeve”
Minckelersstraat 207
1223 LE Hilversum
Tel.: 035 685 97 68
Routebeschrijving:
www.wasmeer.nl
jaargang 9,
nummer 20,
19 april 2004
FUNCTIELEDEN.
Als ik zie hoeveel mensen er op een functieledenavond zijn
vraag ik mijzelf werkelijk af wat er voor Wasmeer te klagen
ALGEMEEN
is. Zeker als ik de krant en TV zie wat er bij diverse vereniBESTUUR:
gingen een tekort is aan vrijwilligers moeten wij nog steeds
p/a Postbus 267
onze handen dichtknijpen.
1200 AG Hilversum
Maar als je ook weet wat er allemaal moet gebeuren, dan
HANDBALBESTUUR: kun je alleen maar constateren dat er inderdaad vreselijk
veel goedwillende mensen nodig zijn om onze club op een
Marion van de
zo goed mogelijke manier te laten draaien.
Schootbrugge
Eemnesserweg 202
In de loop van een seizoen worden er altijd diverse mensen
1223 GH Hilversum
gepolst voor allerlei werkzaamheden binnen de vereniging,
Tel.: 035 683 77 31
de ene keer met en de andere keer zonder resultaat.
[email protected] Wij weten allemaal dat een persoonlijke benadering meer
VOETBALBESTUUR: oplevert dan via een oproep in the Winner, maar toch wil ik
u eens vragen over het volgende na te denken.
Tom van der Linden
2 jaar geleden is de HSV Wasmeer gestart met een websiLange Heul 26
te en deze is door toedoen van de mensen die zich hiervoor
1223 KP Hilversum
Tel.: 035 683 07 42
hebben ingezet uitgegroeid tot een prachtig medium.
[email protected] Nu bereikt ons het bericht dat de redacteur Maarten
Loskamp deze zomer gaat verhuizen naar Biervliet (hoe
TAFELTENNIS
verzint hij dit), als u de website regelmatig bezoekt zult u
BESTUUR:
begrijpen dat dit een grote aderlating is voor de HSV
Kees van Doorn
Wasmeer.
De Noord 54
Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden
1261 MN Blaricum
om zich met de website e.d. bezig te houden, want zou toch
Tel.: 035 525 83 36
zeer jammer zijn als er weinig of geen verslagen en foto's
ALGEMENE LEDENen alle andere informatie meer geplaatst zouden kunnen
ADMINISTRATIE:
worden omdat er simpelweg geen mensen zijn die dit zouHans de Vries
den oppakken.
Hoefblad 49
Uiteraard zijn er geen bezwaren als dit met meerdere men1273 AC Huizen
sen opgepakt zou worden. Als er mensen zijn die hier inteTel.: 035 525 85 07
[email protected] resse in hebben laat het ons of Maarten zo snel mogelijk
weten, want het seizoen loopt al op het eind en het zou toch
CONTRIBUTIEprachtig zijn dat Maarten zijn opvolger{s} kan inwerken.
BETALING:
SNS: 98 05 61 760
Namens het Algemeen bestuur Ton van Zomeren
Postbanknr.: 68 55 361
1
Algemeen
Aan alle leden van de Algemene Vergadering
Hierbij verzoekt het Algemeen Bestuur alle leden van de Algemene Vergadering
maandag 10 mei a.s. aanwezig te zijn op de 4e AV van dit seizoen. De vergadering begint om 20.15 uur in het paviljoen van Wasmeer. Uw komst wordt zéér op
prijs gesteld. Er staan weer belangrijke zaken op de agenda zoals het vaststellen
van de begroting voor het seizoen 2004 / 2005 alsmede de contributie-aanpassing.
Stukken voor deze vergadering ontvangst u via de secties en commissies. Wij
rekenen op uw komst!
Namens het Algemeen Bestuur,
Paul van Leeuwen
Schoolvoetbaltoernooi bij de Wasmeer
Zaterdag 10 en woensdag 14 april jl. vond ook op de velden van Wasmeer het traditionele schoolvoetbaltoernooi plaats. Al vele jaren zijn wij te gast bij Wasmeer en
ook dit jaar was het weer een succes. Dankzij de vele bereidwillige Wasmeer-vrijwilligers kunnen wij terugzien op bijzonder geslaagde toernooidagen. Hartelijk
dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen aan het welslagen van de 90e
versie van het schoolvoetbaltoernooi. Ook in 2005 hopen wij weer op uw medewerking te mogen rekenen!
Schoolvoetbalcommissie Hilversum
Festiviteiten hemelvaartsweekeinde
Nog ca. 4 weken te gaan en het is zover!
Vier dagen volop activiteiten op en rond ons terrein.
Zoals reeds vele jaren gebruikelijk komt er weer een grote feesttent te staan. Om
te beginnen organiseert de jeugdkampcommissie op donderdag 20 mei
(Hemelvaart) en vrijdag 21 mei weer een daverend jeugdkamp met als thema "de
Wasmeer Olympics". Het jeugdkamp wordt op vrijdag weer afgesloten met een
fantastische slotavond.
Op zaterdag 22 mei vindt vervolgens een Zeskamp plaats. Na het succes van
vorig jaar hebben wij besloten dat aan deze zeskamp bedrijfs- of familieteams van
onze sponsors kunnen deelnemen maar daarnaast mogen alle Wasmeerleden
2
Algemeen
eveneens meedoen. Er zijn weer spectaculaire onderdelen gehuurd. Het doel is
dus om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen waarbij gezamenlijk
plezier maken voorop staat. De zeskamp is ook zeer geschikt om kinderen te laten
meespelen. De Wasmeer-sponsors ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Wasmeerleden kunnen zich met de strook elders in deze Winner aanmelden. Het liefst per team. Een team dient te bestaan uit minimaal 6 personen en dit
mag dus een mix zijn van kinderen en volwassenen. Deze sport- en spelactiviteiten zullen tot ca.16.30 uur gaan duren waarna rond 18.00 uur net als vorig jaar een
grootse barbecue wordt georganiseerd. De kosten hiervoor zullen € 7,00 bedragen. Hiervoor kun je minimaal rekenen op diverse soorten vlees, rauwkost, stokbrood, friet en diverse sauzen. Belangstelling voor de barbecue: lever het inschrijfstrookje zo snel mogelijk in bij Rien Kamphorst, Wim van der Meer, Paul van
Leeuwen, Fred Lankreijer, Ruud de Wal of Jan van der Meer tezamen met het geld.
Wees er snel bij want vol = vol. Iedereen is welkom bij de barbecue, dus ook
als je niet hebt meegedaan aan de zeskamp. Op deze zaterdag vinden ook de
eindronden plaats van het O'Cliance Wasmeer Dartstoernooi maar nieuw is dat de
winnaars van dit toernooi pas op zondag bekend zullen zijn omdat de finaleronden
op zondag worden afgewerkt.
Vorig jaar hadden wij een zeer geslaagde feestavond met DJ "Gerard". Deze is ook
dit jaar weer van de partij maar daarnaast ook live muziek van de werkelijk fantastische Vrienden van Amstel Live-band "Lijn 7". Wij hebben deze band
inmiddels gehoord en gezien en tezamen met DJ "Gerard" zullen zij garant staan
voor een ouderwetse feestavond. De aanvang is om 20.30 uur en de toegang is
gratis.
Zondag 23 mei wordt een dag met vertrouwde maar ook nieuwe elementen.
Nieuw dit jaar is een fietsenrally voor het gehele gezin. We starten om 10.uur en
om 13.00 uur is iedereen naar verwachting weer terug op het Wasmeer-terrein om
de overige onderdelen van deze dag te kunnen bijwonen. Er is een mooie route
uitgezet en jong en oud kunnen dus meedoen. Ook voor deelname aan deze activiteit is in deze Winner een inschrijfstrook opgenomen.Om 13.15 staat vervolgens
de korte herdenking bij het monument gepland. Het volledige programma voor de
zondag ziet er als volgt uit:
10.00 uur Start fietsenrally
13.15 uur herdenking bij monument
tot 14.00 uur het jeugd dartstoernooi + finales
3
Algemeen
O'Cliance Wasmeer Dartstoernooi
tussen 12.30 en 13.45 uur voetbal- en handbalwedstrijden.
Vanaf 15.00 uur officiële huldigingen jubilarissen e.d. door het Algemeen
Bestuur gevolgd door verkiezing sportman / sportvrouw en sportploeg van
het jaar, uitreiking van de aanmoedigingsprijs en verkiezing van de "Kanjer
van het jaar". Het weekeinde zal traditiegetrouw worden afgesloten met de
huldiging van de kampioensteams en komt rond 18.00 uur ten einde.
Al met al weer een fantastisch weekeinde en wij hopen dan ook weer vele leden
en andere bekenden te zien.
Commissie Hemelvaartsweekeinde,
Rien Kamphorst, Fred Lankreijer, Paul van Leeuwen, Wim van der Meer, Jan van
der Meer en Ruud de Wal.
Inschrijfformulier barbecue
Ja, ik schrijf mij in voor de barbecue op zaterdag 22 mei 2004 en betaal hiervoor € 7,00 per persoon
Naam : ……………………………………………………
Naam : ……………………………………………………
Inleveren bij Rien Kamphorst, Wim van der Meer , Paul van Leeuwen, Fred
Lankreijer, Jan van der Meer of Ruud de Wal
De eerstvolgende The Winner zal verschijnen op
3 mei 2004
Redactie
Maarten Loskamp - Gert-Jan Veen
4
Algemeen
Inschrijfformulier Fietsenrally
Ja, wij doen mee met de fietsenrally op zondag
23 mei 2004
Naam : ……………………………………………………
Naam : ……………………………………………………
Naam : …………………………………………………….
Naam : ……………………………………………….……
Inleveren bij Rien Kamphorst, Wim van der Meer , Paul van Leeuwen, Fred
Lankreijer, Jan van der Meer of Ruud de Wal
Inschrijfformulier ZESKAMP
Ja, wij doen mee met de ZESKAMP op zaterdag
22 mei 2004
Naam : ……………………………………………………
Naam : ……………………………………………………
Naam : …………………………………………………….
Naam : ……………………………………………….……
Naam : …………………………...…… ………………….
Naam : …………………………………………………….
Inleveren bij Rien Kamphorst, Wim van der Meer , Paul van Leeuwen, Fred
Lankreijer, Jan van der Meer of Ruud de Wal
5
Algemeen
Zoek verloren vermist
Wie heeft er een blauwe beltona broek gevonden of hem per ongeluk in z'n tas
gedaan.
U kunt hem weer inleveren bij Ed Zieltjens, of aan Joey Zieltjens
Bij voorbaat dank
Vriendelijke groet Joey
Inleveren kopij voor The Winner voor vrijdag 18.00 u.
Handbal:
Betty Heegers - Spechtstraat 1 - 1223 NW Hilversum
Telefoon 035 683 44 77 - Email: [email protected]
Jeugdvoetbal:
John Appel - Liebergerweg 744 - 1223 PZ Hilversum
Telefoon 035 683 74 28 - Email: [email protected]
Wedstrijdverslagen uiterlijk zondag 18.00 uur per email
Overige kopij:
uiterlijk maandagmorgen 09.00 uur per email: [email protected].
De redactie verzoekt email in MS Word aan te leveren
Email-adressen
Voor een overzicht van alle email-adressen binnen HSV Wasmeer, ga je
naar
www.wasmeer.nl
Klik daar op Contact en daarna op Email-adressen.
Voor nog meer email-adressen klik je op Site-map en daarna op Besturen
en Commissies.
Voor alle barmedewerkers,
Jij komt toch ook op de paviljoen vergadering van woensdag 28 April 2004 aanvang
20.15 uur, kun je niet komen bel dan even af op 035-6233717.
Wij hopen dat iedereen aanwezig zal, het rooster voor de maand Mei wordt uitgereikt en verder worden de drukke weekenden in de maand Mei besproken en waar
nodig ingevuld.
Tevens wordt het nieuwe seizoen besproken.
Tot ziens op 28 April in de kantine bij HSV Wasweer.
Petra Brundel
6
Algemeen
Indeling krantenploeg
Zaterdag 15 mei
ochtendploeg: Sectie tafeltennis
middagploeg: Selectie senioren voetbal
Lopers voor de ochtendploeg (minimaal 8 personen):
Verzamelen om 09.15 uur, hoek v.d. Sande Bakhuyzenstraat - Eemnesserweg.
Lopers voor de middagploeg (minimaal 6 personen):
Verzamelen om 12.15 uur bij snackbar Kamrad aan de Kamerlingh Onnesweg.
Indien gewenst kunnen de ochtend- en middagploeg in onderling overleg ruilen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot:
Peter van der Berg (06 512 304 59) of Chris Tiemens (035 685 17 97)
Woensdag 21 April 2004 18.30
is er weer een Jeugdkamp Sponsorloop.
Dit jaar is het thema "De Olympische Spelen".
En bij olympische spelen horen grote sporters en daar hebben
we jullie voor nodig.
Loop zoveel mogelijk rondjes voor een super jeugdkamp.
Met dit jaar als extra's:
Vernieuwd parcours.
Met spelers van het eerste voetbal & handbal Team. Wie
wil er nou niet scoren tegen deze soort toppers.
Een EERSTE prijs voor de mooist verklede Olympische
sporter van deze avond.
Een EERSTE prijs voor de sporter met de hoogste
opbrengst van deze topavond
Dus doe je best, vraag je leider om een loop lijst, en dan snel
langs oma, opa, oom & tante en alle andere Wasmeer supporters!
TOT WOENSDAG
21 APRIL 2004
18.30
7
Jeugdvoetbal
Telefoonnummers jeugdvoetbal
Jeugdcommissie:
Voorzitter
Secretaris
Wedstrijd-secretaris
Technische zaken
Algemeen lid
Vriendschappelijke wedstrijden
Scheidsrechterszaken
: Tom Haselager
: Frank Veen
: Johan Doornekamp
: Niek Mol
: Hans Lankreijer
: Sandra Appel
: Niek Tabak
035 772 87 28
035 772 41 40
035 683 00 32
035 683 40 51
035 685 85 69
035 683 74 28
035 621 24 47
06 462 503 31
Algemeen:
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken
Technische zaken
Consul KNVB (afgelastingen)
Leden-administratie
: Tom van der Linden
: Rien Kamphorst
: Rob Brundel
: Chris Tiemens
: Cees Nijhuis
: Hans de Vries
035
035
035
035
035
035
683
685
623
685
683
525
07
53
37
17
13
85
42
21
17
97
16
07
Nieuws van de Jeugdcommissie:
Kampioenen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Afgelopen zaterdag konden zowel de D4 als de E4 het kampioenschap binnenhalen, en beide teams waren succesvol hierin dus bij deze de hartelijke felicitaties
aan deze kanjers. De D4 kende een zware najaarspoule waarin weinig gewonnen
werd, maar in de voorjaarscompetitie waren ze gewoon de sterkste wat een voortreffelijke prestatie van spelers, trainers en leiders is. De E4 doet het hele seizoen
al mee voor de prijzen en nu hebben ze er dan één in handen. Klasse jongens en
natuurlijk ook de trainers en de leider.
Jeugdteams volgend jaar:
Deze week starten we met de oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen, zoals U
elders in de Winner kunt zien gaan we een drukke tijd tegemoet.
Stages:
Vorige Winner was er wat weggevallen dus bij deze doen we het nog eens dunnetjes over. Davey Klaassen en Kevin Kippersluis zijn door Ajax gevraagd om volgend jaar in Amsterdam te komen voetballen. Fantastisch nieuws voor deze twee
talenten en ook goed voor de uitstraling van H.S.V. Wasmeer. Wij wensen hen
beide veel succes met deze prachtige uitdaging. Brenno de Man, de talentvolle
keeper van onze E1 die ook bij Ajax heeft mogen trainen is er niet door gekomen.
8
Jeugdvoetbal
Kopie voor the Winner:
Alle kopie voor the Winner betreffende jeugdvoetbal kan naar het volgende e-mail
adres worden gestuurd: [email protected]. De verslagen moeten uiterlijk zondag om 18.00 uur zijn ingeleverd, zodat we ze op internet en in de Winner kunnen
plaatsen. In de Winner wordt een selectie (aantal wordt bepaald door Winner
redactie) van de voetbalverslagen geplaatst.
Opgeven nieuwe leden:
Om de intake van nieuwe jeugdleden wat soepeler te laten verlopen kunnen nieuwe jeugdleden alleen nog op maandagavond van 18.30 tot 19.30 ingeschreven
worden. Hierbij dient minstens één ouder aanwezig te zijn. In een gesprekje wordt
uitgelegd hoe het bij de HSV Wasmeer jeugdvoetbal aan toe gaat en wat wij van
het kind en de ouders verwachten.
In de lappenmand:
Billy Lieste van de E8 pupillen heeft afgelopen zaterdag bij het schoolvoetbal op de
velden van Wasmeer zijn duim gebroken toen hij wat ongelukkig neer kwam. Wij
wensen hem een spoedig herstel toe, zeker omdat de E8 nog in de race voor het
kampioenschap is.
Namens de jeugdcommissie,
Frank Veen
Opzegging lidmaatschap sectie voetbal afd. jeugd
Aan alle leden/ ouders van jeugdleden. Wilt u als lid/functielid bedanken, dan
verzoeken wij U dat schriftelijk te doen.
Uw bericht van opzeggingdient uiterlijk 31 mei 2004 door de ledenadministratie
ontvangen te zijn.
Bedankjes van na die datum worden niet meer verwerkt en blijft U automatisch lid
voor het seizoen 2004-2005.
Adres: Ledenadministratie HSV Wasmeer
J.W. de Vries
Hoefnlad 49
1273 AC Huizen
9
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 7
GRATIS sparen voor
artikelen met allure
bij ESSO
Jan v.d. Heijdenstraat 190, Hilversum
Telefoon 035 - 6853772
Dagelijks geopend, ook zon- en feestdagen
J. v.d. Heijdenstraat 11
1222 HP Hilversum
Tel. 035 - 683 34 65
GSM: 0653 391264
Specialist in kwalitatief en duurzaam schilderwerk
DEZE RUIMTE IETS VOOR U ?
Neem dan even kontakt op met de sponsorcommissie:
(Ton van Zomeren)
Tel.: 035 628 49 23 • e-mail: [email protected]
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 6
Restaurant
de Gooische Herberg
Leeuwenstraat 21-23 (hoek Kampstraat)
Hilversum
Tel. 035-624 55 37
Wij hebben een uitgebreide kaart, serveren vele
specialiteiten en dagmenu's.
Gooisch Podium
Kampstraat 2a - Hilversum
Iedere zondag live-music vanaf 17.00 uur.
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 8
Eemnesserweg 79
1221 CW Hilversum
Telefoon 035 683 34 09
Mobiel 06 5188 8477
Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Sierbestrating
GRATIS FILM *
GRATIS
DUBBELPRINT *
* met onze Spector Privilege Card
Foto
Cees v/d Graaf
Emmastraat 36, Hilversum
Telefoon: (035) 624.74.23
Jan v.d. Heijdenstraat 49, Hilversum
Telefoon: (035) 683.82.79
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 5
Stel uw bedrijfsintranet samen,
op basis van de BusiBase-modules!
• meerdere bedrijven gebruiken hetzelfde concept:
een BusiBase-intranet is daarom een betaalbaar
alternatief, gebaseerd op proven technology
• uitgebreide functionaliteit beschikbaar,
waaronder personeelsbeheer, kennisbank,
relatiebeheer, nieuws, forum, urenregistratie,
documenten, vraag en antwoord,
projectadministratie...
Al vanaf
€1.12
per gebruiker
per
maand
• maatwerk modules is mogelijk
Uw Ambachtelijke Bakker
van
• Dagelijkse ophaaldienst van
containers van 240 tot 1600 liter
• Open en gesloten containers voor
diverse doeleinden vanaf 3 t/m 40 m 3
• Recycling van bouw- en sloopafval
• Verhuur van opslag- en
magazijncontainers
1e Loswal 9, 1216 BA Hilversum
Tel. 035 624 21 24 - 624 77 37
Fax 035 623 64 40
H av e n s t r a a t 5 4 - 5 6
Te l e f o o n 6 2 4 6 0 7 4
H I LV E R S U M
specialiteit:
S L AG R O O M G E B A K
Jeugdvoetbal
Zwaluwentoernooi (uit) 24 april
E en F Pupillen aanvang 09.00 uur
Wasmeer F1
Wasmeer F2
Wasmeer F3
Wasmeer F5
BFC F1
Altius F1
BVV'31 F1
TOV F1
Muiderberg F2 Waterwijk F3
SDO F3
Huizen F3
Loosdrecht F1 Omniworld F4
Nita F1
Almere F5
Wasmeer F6
AS '80 F6
Laren '99 F3
Hilversum F2
Nederhorst F3
Wasmeer F7
Zuidvogels F8
Victoria F12
Nederhorst F5
SVM F4
Wasmeer F8
BFC F12
SDO F6
Zuidvogels F7
Olympia '25 F2
Wasmeer E1
Argon E1
Nijenrodes E1
Hilversum E1
Wasmeer E3
Argon E3
Altius E3
BVV '31 E2
Bl. kwartier E1
Wasmeer E4
Victoria E4
Argon E6
't Gooi E2
's Graveland E3
Waterwijk F9
Omniworld F6
Almere F12
Muiden F2
Wasmeer E5 Wasmeer E6 Wasmeer E7 Wasmeer E8
Muiderberg E3 Hertha E4
Argon E12
Eemnes E2
Loosdrecht E3 Loosdrecht E5 HSV '69 E2
Altius E5
OSM '75 E6
OSM '75 E8
Loosdrecht E7 Vitesse E1
CSW E5
Laren '99 E5 De Vecht E3` Nijenrodes E5
De vet gedrukte teams zijn de organiserende vereniging, cq thuisspelende
vereniging!
De poules van 4 spelen een kwartier, poules van 5 spelen 10 minuten zonder te
wisselen.Vaantjes kunnen vooraf afgehaald worden in de bestuurskamer!
Zwaluwentoernooi (uit) 24 april
D pupillen aanvang 10.45 uur
Wasmeer D2 Wasmeer D3 Wasmeer D5
Laren '99 D1 Eemnes D1
Argon D7
Nederhorst D1 Argon D2
DOB D1
BVV '31 D1
OSM '75 D3
't Gooi MD4
Zebra's D1
Kockengen D1 Vitesse D1
De vet gedrukte teams zijn de organiserende vereniging, cq thuisspelende
vereniging!
10
Jeugdvoetbal
Zwaluwentoernooi thuis 24 april
F Pupillen
Aanvang
09.00 uur
09.00 uur
09.20 uur
09.20 uur
09.40 uur
09.40 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.20 uur
10.20 uur
Victoria F8 - Wasmeer F4
's Graveland F3 - Eemnes F1
Eemnes F1 - Victoria F8
Wasmeer F4 - BFC F4
BFC F4 - Eemnes F1
Victoria F8 - 's Graveland F3
's Graveland F3 - BFC F4
Eemnes F1 - Wasmeer F4
BFC F4 - Victoria F8
's Graveland F3 - Wasmeer F4
Scheidsrechter uitslag
E. Verdam
………
A. Bos
………
M. Yucel
………
H. Puijk
………
R. v Wees
………
A. Bos
………
M. Yucel
………
R. v Donkelaar
………
A. Bos
………
R. v Wees
………
Zwaluwentoernooi thuis 24 april
E Pupillen
Aanvang
09.00 Victoria E2 - Loosdrecht E2
09.00 Argon E2 - CSW E2
09.20 CSW E2 - Victoria E2
09.20 Loosdrecht E2 - Wasmeer E2
09.40 Wasmeer E2 - CSW E2
09.40 Victoria E2 - Argon E2
10.00 Argon E2 - Wasmeer E2
10.00 CSW E2 - Loosdrecht E2
10.20 Wasmeer E2 - Victoria E2
10.20 Argon E2 - Loosdrecht E2
Scheidsrechter uitslag
R. v Wees
……….
M. Boon
……….
M. Pluciennik
……….
R. v Donkelaar
……….
M. Boon
……….
E. Verdam
……….
M. Pluciennik
……….
H. Puijk
……….
E. Verdam
……….
M. Boon
……….
Zwaluwentoernooi thuis 24 april D Pupillen
Aanvang
10.45 uur
10.45 uur
11.10 uur
11.10 uur
11.35 uur
11.35 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.25 uur
Scheidsrechter uitslag
HSV '69 D1 - Eemnes D3
R. v Donkelaar
……….
CSW D3 - Wasmeer D4
R. v Wees
……….
Wasmeer D4 - HSV '69 D1
N. Tabak
……….
Eemnes D3 - OSM '75 D4
M. Boon
……….
OSM '75 D4 - Wasmeer D4
R. v Donkelaar
……….
HSV '69 D1 - CSW D3
M. Pluciennik
……….
CSW D3 - OSM '75 D4 R. v Wees
……….
Wasmeer D4 - Eemnes D3
R. v Donkelaar
……….
OSM '75 D4 - HSV '69 D1
R. v Wees
……….
11
Programma
Hemelvaartsweekeinde 2004
. Donderfdag 20 mei 2004
. jeugdkamp
. Vrijdag 21 mei 2004
. jeugdkamp+slotavond
. Zaterdag 22 mei 2004
. Zeskamp voor sponsors en
Wasmeerleden
. Barbecue
. O'Cliance Wasmeer Darts Toernooi
. Feestavond met de "Vrienden van
Amstel Live"
band "Lijn 7" + DJ "Gerard"
( zie ook www.lijn7.nl)
toegang gratis / aanvang 20.30 uur
Het Wasmeer Dartstoernooi wordt gesponsord door
Stucadoorsbedrijf Henk Puijk en
Programma
Hemelvaartsweekeinde 2004
. Zondag 13 mei 2004
. Fietsenrally voor het hele gezin
. Herdenking overledenen
. Voetbal en Handbalwedstrijden
. Jeugddartstoernooi + finales O'Cliance
Wasmeer dartstoernooi
. Huldiging jubilarissen/leden van verdienste
. verkiezing sportman/ sportvrouw/
sportploeg
van het jaar/ aanmoedigingsprijs +
"Kanjer van
het jaar"
. Kampioenenhuldiging
Het Wasmeer Dartstoernooi wordt gesponsord door
Stucadoorsbedrijf Henk Puijk en
Jeugdvoetbal
12.25 uur
CSW D3 - Eemnes D3
N. Tabak
……….
Speeltijd 15 minuten, zonder wisselen, tussen de wedstrijden 10 minuten pauze.
Wedstriidprogramma jeugdvoetbal 24 april
Commisie van ontvangst: Martin Nijs en Jan Kreuning
Aanv. Aanw
Wasmeer A1 - BFC A1
14.30 13.30
Victoria B1 - Wasmeer B1
12.00 11.00
't Gooi B2 - Wasmeer B2
14.30 12.30
Loosdrecht C1 - Wasmeer C2
10.00 09.00
Loosdrecht D1 - Wasmeer D1
10.00 09.00
Wasmeer C3 - De Zebra's C1
13.30 12.30
Giganten A - BVV '31
10.00 09.15
't Gooi tijgers - Giganten B
09.30 08.30
Scheidsrechter
R. de Wal
M. Loskamp
N. Tabak
Wedstriidprogramma jeugdvoetbal 27 april
Wasmeer D1 - SO Soest D1
19.00
18.15
n.n.b.
Oefenprogramma nieuwe teams
Aanv. Aanw Scheidsrechter
21 april TOV C1 - Wasmeer C1
19.30 18.30
22 april Wasmeer B2 - t Gooi B2
18.30 17.45 E. Nijs
28 april Wasmeer B1 - Baarn B1
20.00 19.15 R. de Wal
3 mei Altius A1 - Wasmeer A2 20.00 20.00
3 mei Wasmeer C1 - Altius C119.45 19.00 M. Loskamp
3 mei Wasmeer C2 - Altius C219.45 19.00 H. Prinssen
3 mei Wasmeer E1 - Altius E1 18.30 17.45 N. Tabak
3 mei Wasmeer E2 - Altius E2 18.30 17.45 M. Boon
5 mei Wasmeer F1 - Altius F1 18.30 17.45 E. Verdam
5 mei Wasmeer F2 - Altius F2 18.30 17.45 R. v Wees
10 mei Wasmeer F1 - Zuidvogels F1 18.30 17.45 R. v Wees
10 mei Wasmeer F2 - Zuidvogels F2 18.30 17.45 E. Verdam
11 mei Wasmeer D1 - SDO D1
18.30 17.45 M. Loskamp
11 mei Wasmeer D3 - SDO D3
18.30 17.45 N. Tabak
12 mei Altius B1 - Wasmeer B1/2
volgt n.n.b.
12 mei Altius B2 - Wasmeer B2/3
volgt n.n.b.
Scheidsrechters z.s.m. afmelden bij Niek Tabak.
14
Jeugdvoetbal
Voor de wedstrijden van de "voorlopige" nieuwe F1 en F2 tegen Altius op 5 mei
worden de volgende spelers om 18.00 uur bij Wasmeer verwacht:
Luc de Raad, Daniel Kreuning, Daan Oudenaller, Fatih Besir, Patrick Heerschop,
Seyfullah Keles, Stijn Couwenbergh, Ivo Looyschelder, Martijn Brundel, Rick v.d.
Kraats, Jordy Vis, Marouan Halouchi, Wiraj Seraj, Azor Matisuwa, Jesse Versluis,
Mats de Jong.
Voorlopige D teams
D1/D2 Leider; T Haselager & T v Deventer en P Marseille
M. Tebbens, R Appel, B Abagdiou, E Unlu, B Heerschop, R Brundel, K
Schnitfink, F Ommen, Y Ouhadou, G Smit, S Heerschop, B Knoester, W
Kahmann, D Singelenberg, J Tolboom, B Nieuwenhuis, R Scholten, L Deventer,
P Kreuning, R Marseille, N Lensink, N Mouris, R Kuiper, M Klis, D.Klein, Guy
van de Hazel
trainers; T Haselager & M v Dijk, T van Deventer, H Heerschop
D3/D4 Leider ; W vd Kleij & Frank Veen
D Brinkerhof, M Waarle, B Fiayome, D Klein, M vd Kleij, C Aydogdum, Aslan, M
Pilavci, R Rouvoet, 1T Obst, S Hasselt, K Gunus, Erik Gouw , B Hakkenberg , V
Kaloyanov, D Pluciennik, I Darson, Q Elmont, Y Veen, J Flielmich, J Geelkerken,
M Hulsegge,M Leeuwen, D Brinkerhof
trainers; D Veldhuizen & E vd Kolk, R Klaassen
D5/D6 Leider; H Geitenbeek & functie, wie gaat ons helpen
J Mok, J de Jong, M Ozkurt, J Bijlaart, Z Essayah, J Dorlandt, M Post, M Smits,
M el Uardi, M Croes, S Kasap, D vd Brink, D Moersch, M Geitenbeek, M Akindursun, D Yaliz, M Sietsema, M v Paridon, M v Ewijk, C Thomasse, M Sahin, R
Bozhurt, O Yasar, S Bollebakker, K Warmerdam, K Burnham, T Couturier, H
Kersenboom, H Gaal, D Fokker, S Landwier, J Scholte, J de Vink, D Yilmaz,
trainers: H Geitenbeek & functie, wie gaat ons helpen
Keepers trainer D Peter scholten
Voor de wedstrijd Wasmeer B2 - 't Gooi B2 worden uitgenodigd
R. Sietsma, E. Pronk, K. Bakker, J. van Dalen, N. Bottenheft, S. Puijk, R Ozkurt,
T.Doornekamp, J.Zieltjens, M.Plucinek, V. v Henten, S.de Gooier, P. Verdam
M.vd Broek, S. Albarak, S. Najjadi
Voor de wedstrijd Wasmeer B1 - Baarn B1 worden uitgenodigd
R.Sietsma, K. Bakker, J. van Dalen, S. Puijk, C. de Blok, E. Verdam, M. Leurs,
B. Pfaff, T.Tuitert, M. Schouten, J. Ham, J. Stoker, S.Loohuizen, N. Bottenheft, M.
Yucel, P. Verdam
15
Jeugdvoetbal
Toernooien
30 april E1 LAC/Frisia Leeuwarden, info via de leider, op dit moment nog niet
bekend.
CDN , (Driebergen-Rijssenburg) Sportpark 'de Woerd' C1 eerste wedstrijd om
10.30 uur en D1 de eerste wedstrijd om 10.00 uur.
Vertrek 09.00 uur prijsuitreiking om 15.45 uur.
Wedstrijdprogramma jeugdvoetbal 1 mei
Commissie van ontvangst: Ed Nijs en Jelle de Wal
Datum Wedstrijd
Aanv.
1-5
14.30
14.30
15.00
14.30
13.30
11.00
12.45
Vertr./
Aanw.
13.00
13.30
13.00
12.30
12.30
10.00
11.15
13.30
12.30
11.30
10.30
11.00
10.15R. van Donkelaar
11.00
11.30
12.15
11.30
10.00
10.30
11.30
10.30
10.00
11.00
09.00
10.15
Hoogland’’v. A1 - Wasmeer A1
Wasmeer B1 - Hilversum B1
Wasmeer B2 - BVV '31 B1
Wasmeer C1 - Victoria C1
Wasmeer C2 - Hertha C1
Nijenrodes C2 - Wasmeer C3
Wasmeer D1 - BFC D1
Wasmeer D2 vrij
Wasmeer D3 vrij
Wasmeer D4 vrij
Victoria D4 - Wasmeer D5
Wasmeer E1 Vrij
BVV 31 E1 - Wasmeer E2
Wasmeer E3 vrij
Wasmeer E4 vrij
Wasmeer E5 - Victoria E8
Wasmeer E6 vrij
Victoria E11 - Wasmeer E7
's Graveland E6 - Wasmeer E8
Wasmeer F1 - Omniworld F1
Almere F5 - Wasmeer F2
Wasmeer F3 vrij
Wasmeer F4 - Waterwijk F4
Wasmeer F5 - BVV '31 F3
16
Scheidsrechter
N. Tabak
M. Nijs
H. Prinssen
R. Ligtermoet
P. v Leeuwen
M. Boon
H. Puijk
M. Pluciennik
Jeugdvoetbal
Wasmeer F6 - Buitenboys F6
Wasmeer F7 - Huizen F8
Wasmeer F8 - Bijlmer F2
Zebra's kabouters - Giganten A
Giganten B - 's Graveland smurfen
09.00
10.00
09.00
11.00
10.00
08.15
09.15
08.15
10.15
09.15
R. v Wees
E. Verdam
M. Yucel
A. Bos
Verjaardagen t/m 15 mei bij jeugdvoetbal
april:
02 Ali Celik
19 Mithat Yucel
02 Maxim Linker
20 Wouter Brundel
03 Weis Seraj
24 Kadir Günes
05 Mahin Sahin
25 Danny Baccouche
06 Raphael Jenner
26 Ali Lakfif
07 Jaimy van Heusden
27 Justin van Hal
08 Cem Cenk
28 Azor Matusiwa
08 Bowie Leyba
29 Julie Tolboom
10 Tim Klein
30 Donny van ‘t Veldt
11 Timo Gorel
30 Damian van Amersfoort
12 Marcel van
Hal
mei:
13 Musti Toluç
01 Jern Broeke
13 Okan Yildirim
01 Jordy van Donkelaar
13 Jackie van
Ouwerkerk
01 Luc de Raad
15 Roy Kuiper
Nieuw lid bij jeugdvoetbal
Farid El Bannamorie
Wij zijn erg blij dat ook jij gekozen hebt voor HSV Wasmeer en wensen jou
een prettige en sportieve tijd toe bij onze club !
17
Seniorenvoetbal
Telefoonnummers seniorenvoetbal
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken
Technische zaken
Consul KNVB (afgelastingen)
Leden-administratie
Scheidsrechterszaken
Wedstrijd-secretaris
: Tom van der Linden
: Rien Kamphorst
: Rob Brundel
: Chris Tiemens
: Cees Nijhuis
: Hans de Vries
: Cees Nijhuis
: Cees Nijhuis
035
035
035
035
035
035
035
035
683
685
623
685
683
525
683
683
07
53
37
17
13
85
13
13
42
21
17
97
16
07
16
16
Senioren voetbal
Competitie 2003/2004
Selectie: Hoofdtrainer: H. Lankreijer: ook voor afbellen 035-6831801, ass trainer/Coach 2e team
K Schootbrugge 035-6837731
Leiders R. Romein, T. van Zomeren,
Grensrechters M Nijs en H Gijzen
Wasmeer 3 : Leider A. Gökçe
06 21515084 (nieuw nummer)
Spelers bekend:
Wasmeer 4 : Leider J.Brundel 035-6853022 (ook voor afbellen) Fr.. De Vink
Spelers bekend:
Wasmeer 5 :leider L van Dijk 035-6916112
(ook voor afbellen)
Spelers bekend:
Wasmeer 6: Leiders R Brundel 6851257
K. Jillings 035-5771269 ook voor Afbellen
Spelers bekend:
Trainings avonden:
Dinsdag
20.00 uur
20.30 uur
Donderdag
20.00 uur
20.30 uur
Selectie veld 3
3e team veld 4
Selectie veld 3
Overige teams veld 4
18
Seniorenvoetbal
Wedstrijdprogramma’s
Zondag 25 april
Wasmeer
Amsvorde
14.00 hr. H Hermans
Laren 2 Wasmeer 2
11.30 hr. M Nijs
OSM 3 Wasmeer 3
12.00
SDO 4 Wasmeer 4
14.00
Wasmeer 5
Victoria 6
11.00 hr. O.Roos
Wasmeer 6
Laren 8 14.00 hr. P v/d Berg
Zondag 2 Mei
APWC Wasmeer
14.00 hr
Wasmeer 2
Muiden 2
10.30 hr. M.Nijs
Wasmeer 3
Laren 6 11.00 hr. A.Are
Wasmeer 4
Laren 7 14.00 hr. H de Vink
HVC 4
Wasmeer 5
11.00
Wasmeer 6 vrij
Zondag 9 mei
Wasmeer 1 nacompetitie
Nederh.3
Wasmeer 4
Wasmeer 5
NVC 5
ASV 3
Wasmeer 6
11.00
11.00 hr.O.Roos
12.00
Zondag 16 mei
Wasmeer 3
HSV 2
NVC 4
Wasmeer 4
Wasmeer 5
Amsvorde 3
11.00 hr.A.Are
11.00
11.00 hr. Hr. H de Vink
Doordat er een aantal teams of teruggetrokken dan wel verplaatst zijn is het mogelijk dat er minderwedstrijden gespeeld worden dat de competitie aangeeft.
Het Bestuur voetbal
Opzegging lidmaatschap sectie voetbal
Aan alle leden functieleden. Wilt u als lid/functielid bedanken, dan verzoeken wij U dat schriftelijk te doen.
Uw bericht van opzegging dient uiterlijk 31 mei 2004 door de ledenadministratie
ontvangen te zijn.Bedankjes van na die datum worden niet meer verwerkt en blijft
U automatisch lid voor het seizoen 2004-2005.
Adres: secretaris HVS Wasmeer sectie voetbal
T.van der Linden
Lange Heul 26
1223 KP Hilversum
19
Handbal
Telefoonnummers handbal
Secretaris
: Marion van de Schootbrugge
Penningmeester
: Ton Leurs
Algemene zaken
: Margot Leurs
Algemene Zaken
: Ans van der Meer
Jeugdzaken
: Lia de Wal
Jeugdzaken
: Yvonne Lankreijer
Materiaalcommissaris
: Peter Schlatter
Scheidsrechterszaken
: Betty Heegers
Wedstrijd-secretaris sen. en recr.: Yvonne Lankreijer
035
035
035
035
035
035
035
035
035
683
685
685
683
685
647
624
683
647
77
07
07
12
97
87
23
44
87
31
02
02
95
80
02
25
77
02
Wist U dat:
.
Op 21 april Jan Kreuning mag fluiten. Op 24 april Madelon Schlatter
mag fluiten.Op 9 mei Ans v.d. Meer, Marion v.d. Schootbrugge en Chantal
Leurs mogen fluiten.
Onze dames 1 een beslissingswedstrijd moeten spelen op 25 april in de zaal,
voor behoud in de
divisie volgend seizoen.
De bond een herenrecrantenpoule wil gaan opzetten, dus zijn er oud-spe
lers, geeft U zich dan
op bij Marion of Yvonne.
Programma 21 april:
Venus/Nieuwegein
Recreanten
Dames 2
meisjes A
19.30
Houten
20.30
Fulmen/fideitas 20.30
18.30 Nieuwegein
20.00 Jan Kreuning
20.00 Hilversum
Programma 24 april:
Commissie van ontvangst: Betty Heegers en Marion v.d. Schootbrugge van 18.45
tot 21.00.
Dames 2
HvBS
20.05 19.30 Hilversum
Meisjes B
HvBS
19.00 18.30 Madelon Schlatter
Programma 25 april:
Commissie van ontvangst: Ans v.d. Meer van 10.45 tot 13.00
MBB/Vechtzoom
meisjes A
15.05 14.00 Utrecht
Fortissimo
meisjes C1
13.00 12.00 Cothen
Meisjes C2
SV Baarn
11.00 10.30
20
Handbal
Fulmen/Fidelitas
meisjes D1
Fortissimo
meisjes D2
Toernooi mini's bij Fortissimo
10.30
12.00
10.00
9.30 Amersfoort
11.00 Cothen
9.00 Cothen
Beslissingswedstrijd: dames 1 - westsite 11.00 in sporthal Beukenkamp te
Purmerend, wij hopen op veel toeschouwers.
Programma 27 april:
Dames 1
Nijenrodes
20.15
19.30 Hilversum
Programma 9 mei:
Commissie van ontvangst:Betty Heegers van 9.45 tot 14.15.
Dames 1
MBB/Vechtz. 13.15 12.30 Hilversum
Venus/Nieuwegein
dames 2
14.25 13.15 Nieuwegein
Meisjes A
Nijenrodes
12.00 11.15 Ans v.d. Meer
Venus/nieuwegein
meisjes B
13.20 12.15 Breukelen
BHC
meisjes C1
10.30 9.30 Bussum
Nijenrodes
meisjes C2
12.00 11.00 Breukelen
Meisjes D1
SDS'99
10.00 9.30 Marion v.d. Schootbrugge
Meisjes D2
nijenrodes
11.00 10.30 Chantal Leurs
Programma 12 mei:
Mbb/vechtzoom
recreanten
20.00
19.00 Utrecht
Wedstrijdprogramma voorronden jeugdbeker
Zaterdag 1 mei bij HV BS te Bunschoten
D jeugd 1-2
De volgende speelsters doen mee: Esmee Wiegers, Roxanne de Man, Ashley
Glazemaker, Charlotte de Raadt, Noella van de Berg, Iris van de Schootbrugge,
Larissa van Kolck, Lisette de Raadt en Marcella Appel.
11.15 uur
12.15 uur
12.45 uur
13.15 uur
Nijenrodes 2- HSV Wasmeer
HSV Wasmeer- Houten
Smeeing BDC- HSV Wasmeer
HSV Wasmeer- HV BS
Aanwezig bij Wasmeer 10.15 uur en als je niet kunt afbellen bij Marion
6837731. De nummer 1 plaats zich voor de bekerfinales.
21
Tel
Handbal
B jeugd 1 leider Jan van Zomeren
13.45
15.00
15.30
16.15
uur
uur
uur
uur
Smeeing BDC- HSV Wasmeer
HSV Wasmeer-Houten
LHV - HSV Wasmeer
HSV Wasmeer- HV BS
Aanwezig bij Wasmeer 12.45 uur
De nummer 1 plaats zich voor de bekerfinale.
Zondag 2 mei bij UDSV te Utrecht
C jeugd 1-2
Het team zal bestaan uit speelster van de C jeugd 1 en 2 Informeer even bij je leider of je mee moet doen.
13.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
HSV Wasmeer- Fortissimo
Venus Nieuwegein- HSV Wasmeer
HSV Wasmeer-UDSV
Aanwezig bij wasmeer 12.30
De nummer 1 plaats zich voor de bekerfinale
De halve finale beker senioren :
Deze wordt gespeeld op dinsdag 11 mei as. om 20.00 bij het wasmeer, en wel de
dames 1 tegen SV Baarn.Zet deze datum vast in Uw agenda, zodat de dames voldoende toeschouwers zullen hebben om hun aan te moedigen.
LET OP: In de meivakantie is er van 26 april t/m 9 mei alleen op donderdagavond
trainen voor de jeugd. De dames en A jeugd trainen gewoon door, behalve op 4 mei
as. vanwege dodenherdenking is er ook voor hun geen trainen.
Op donderdag 13 mei as. is de laatste training. Voor de teams die door zijn bij de
bekerwedstrijden kan er nog getraind worden, dit in overleg met de trainers.
Wil er iemand opzeggen,(wij hopen natuurlijk van niet) dan moet dit voor 10 mei
schriftelijk bij Marion v.d. Schootbrugge,Eemnesserweg 202,1223GH.
ZIEKENBOEG;
Tessa Holthuizen is geblesseerd, veel beterschap toegewenst.
22
Handbal
Onverwacht perspectief
Na eerder schlemielig gedegradeerd te zijn, krijgen de Wasmeer Dames1 alsnog
een herkansing. Want er is een plek vrijgekomen waarvoor de Wasmeerdames
en die van Westsite in aanmerking komen.
25 april is de dag dat de meiden van coach Ria Breijer om 11 uur een beslissingswedstrijd moeten spelen voor een plaats in de Overgangsklasse. Dat gebeurt
te Purmerend in sporthal De Beukenkamp aan de IJsendijkstraat 365.
Een uitgelezen gelegenheid voor het Wasmeerlegioen de dames een handje te
helpen. Alle toeters en bellen kunnen uit de kast worden gehaald en ingezet om die
talentvolle groep er tegen Westsite door heen te slepen.
Onze Dames1 speelt vreselijk goed, maar de erg jonge ploeg heeft het voorbije seizoen veel pech gehad. Een aantal keren miste het team net dat greintje geluk en
werd verloren op een enkel doelpunt. Gebrek aan ervaring leidde nogal eens tot
timide periodes gedurende wedstrijden tegen fysiek sterke tegenstanders. Omdat
de 25e te voorkomen is de steun van het legioen onontbeerlijk. Daarom
Wasmeerders, dit is jullie kans bij te dragen aan succes. Schreeuw ze de
Overgangsklasse in.
Verjaardagen t/m 31 mei bij jeugdhandbal
april:
22 Laura Verhoogt
27 Ashley Glazemaker
mei:
05 Rianne Boer
17 Denise van Opstal
17 Mariëlle Klaassen
26 Natascha Verwey
31 Lisanne Jansen
Iedereen van harte gefeliciteerd en een prettige verjaardag !
23
Algemeen
Activiteitenoverzicht en Paviljoenbezetting
Aanvullingen en/of opmerkingen: [email protected] of 035 525 78 39
april:
ma 19
di 20
wo 21
wo 21
do 22
vr 23
ma 26
wo 28
wo 28
JKC
VB
JKC
VB
VB
JKC
AB
PAC
VB
vr 30
vr 30 JV
mei:
za 01 HB
zo 02 HB
ma 03 DA
di 04
di 04 DA
di
wo
wo
wo
do
vr
04
05
05
05
06
07
VB
VB
VB
VB
DA
za 08 HB
za
za
za
za
za
08
08
08
08
08
JV
JV
JV
JV
VB
zo 09
zo 09 JV
ma 10 AB
PAVO Vergadering medewerkers jeugdkamp 2004 (20:30)
Halve finale Champions League
Sponsorloop tbv het jeugdkamp 2004 (18:30)
Halve finale Champions League
Halve finales UEFA Cup
PAV
Klaverjassen (20:15)
BK
Bestuursvergadering (20:00)
PAVO Vergadering medewerkers (20:15)
Oefenwedstrijd Nederland - Griekenland, Philips Stadion in
Eindhoven (20:30)
Koninginnedag (paviljoen gesloten) - Eerste dag meivakantie
Toernooi voor E1 bij LAC/Frisia in Leeuwarden
Voorronden jeugdbeker veldhandbal voor B- en D-jeugd bij hv BS
in Bunschoten
Voorronden jeugdbeker veldhandbal voor C-jeugd bij UDSV in
Utrecht
PAV
Darten voor meisjes en jongens van 10 t/m 15 jaar
(13:00 tot 16:00)
Herdenking der Gevallenen
PAV
Darten voor meisjes en jongens van 10 t/m 15 jaar
(13:00 tot 16:00)
Halve finale Champions League
Bevrijdingsdag
BK
Bestuursvergadering (20:15)
Halve finale Champions League
Halve finales UEFA Cup
PAV
Voorronden 3e editie HSV Wasmeer O’Cliance Dartstoernooi 2004
poule 1 dames en poule 5 t/m 8 heren (20:00 - aanwezig 19:30)
Nationale bekerfinales zaalhandbal in stadion de Galgenwaard in
Utrecht
Toernooi voor F1, F2, F3 en F4 bij HSV Wasmeer
Toernooi voor C1 en D1 bij CDN in Driebergen
Toernooi voor C2, C3, E3, E4 en E5 bij Hoogland in Hoogland
Toernooi voor D2, D3, D4 en D5 bij DWSM/Posta in Maarssen
Nationale meisjes- en vrouwenvoetbaldag o.a. bekerfinale vrouwen
en oefeninterland meisjes onder 17 tegen Schotland bij DVS ‘33 in
Ermelo (11:00)
Moederdag - Laatste dag meivakantie
Toernooi voor A1, B1 en B2 bij CHC/Orka in Den Bosch
PAVO Algemene Vergadering (20:15)
Raadpleeg voor meer informatie: The Winner en/of www.wasmeer.nl
24
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 4
garage
van der Veen
•
•
•
•
•
•
•
Erkend A.P.K. Keuringsstation
Dieselroetmeting
Reparatie, onderhoud, alle merken
Onderhoud, reparatie klassiekers
Banden, uitlaten, trekhaken, accu’s
Schade-afhandeling
Gratis leenauto!
Open: Ma. t/m Vr. 08.00 - 18.00 uur
Za. 10.30 - 15.00 uur
Cannenburgerweg 57 E
1244 RH Ankeveen
035 - 656 15 16
advertenties 2003-2004
10-03-2004
08:17
Pagina 1
Snel en eenvoudig VERZEKERINGEN afsluiten
tegen ZEER SCHERPE PREMIES
Kijk op www.wasmeer.nl
en klik op
voor meer informatie.
Benefits4U is een onderdeel van AHC Nederland
Praktijk voor Fysiotherapie
& Medische Training
Oude Amersfoortseweg 20a
1212 AD Hilversum
Tel./ Fax: 035 623 05 40

Benzer belgeler

Wyników Rabobank Drie Dorpenloop

Wyników Rabobank Drie Dorpenloop Eelco van der Schagt Eric-Jan Zijdel Ronald Ruitenbeek Kees Galekop Herman van 't Schip George de Groot Stefan Stroef André Moinat Rob van der Woude Gertjan Brug Balder Ruts Martijn Kruithof Walter...

Detaylı