SINUMERIK 840D sl/828D Çevirmek

Transkript

SINUMERIK 840D sl/828D Çevirmek
SINUMERIK 840D sl/828D Çevirmek
Önsöz
Önsöz
SINUMERIK dokümantasyon
SINUMERIK dokümantasyon aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
Genel Dokümantasyon
Kullanıcı Dokümantasyonu
Üretici/Servis dokümantasyonu
Tali bilgiler
www.siemens.com/motioncontrol/docu linkinden şu konulara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz:
•
•
•
Dokümantasyon sipariş et / Baskı görünümü
Dokümanların indirilmesi için gerekli tali linkler
Dokümantasyon online kullan (el kitapları/bilgiler ara ve arat)
Teknik dokümantasyon (örn. öneriler, düzeltmeler) ile ilgili sorularınız olduğunda lütfen şu
adrese E posta gönderiniz:
[email protected]
My Documentation Manager (MDM)
Aşağıdaki linkten Siemens temelinde bir OEM odaklı makine dokümantasyonunun içeriğini
bireysel şekilde oluşturabilmek için bilgiler bulabilirsiniz:
www.siemens.com/mdm
Training
Eğitimle ilgili önerilere buradan ulaşabilirsiniz:
•
www.siemens.com/sitrain
SITRAIN - Otomasyon teknolojisi ürünleri, sistemleri ve çözümleri ile ilgili Siemens eğitimi
•
www.siemens.com/sinutrain
SinuTrain - SINUMERIK için eğitim yazılımı
FAQs
Frequently Asked Questions Service&Support (Servis&Destek) sayfalarında ürün desteği
altında bulabilirsiniz. http://support.automation.siemens.com
SINUMERIK
SINUMERIK ile ilgili önerilere buradan ulaşabilirsiniz:
www.siemens.com/sinumerik
This document constitutes a free excerpt compiled by the user himself/herself from the documentation provided by Siemens for this product. Siemens disclaims
all liability for the completeness of this document. It shall only be used for the user's own internal purposes. It shall not be passed on to third parties. The complete
documentation can be found at:
/dokumentation/default.aspx?DocVersionId=52399929483&Language=tr-TR&TopicId=41366375051
13.10.2016
SINUMERIK 840D sl/828D Çevirmek
Önsöz
Hedef grup
Mevcut dokümanlar SINUMERIK Operate yazılımının çalıştığı torna tezgahlarının
kullanıcılarına yöneliktir.
Kullanım:
Kullanma kitabı, kullanıcıyı kumanda elemanları ve kumanda komutları ile ilgili olarak
bilgilendirir. Kullanıcı el kitabı, bir arıza meydana geldiğinde kullanıcıları amaca yönelik olarak
tepki verecek ve uygun önlemleri hazırlayacak niteliğe getirir.
Standart kapsamı
Mevcut dokümanda standart kapsamının fonksiyonları açıklanmıştır. Makine üreticisi
tarafından yapılan tamamlamalar ve değişiklikler makine üreticisi tarafından doküman haline
getirilir.
Kumandada bu dokümanda açıklanmamış diğer fonksiyonlar işleme hazır olabilir. Ancak yeni
teslimatta veya servis durumunda bu fonksiyonlara talepte bulunulamaz.
Aynı şekilde bu doküman anlaşılır olması nedeniyle ürünün tüm tiplerine ilişkin tüm ayrıntılı
bilgileri içermez ve ayrıca her olası kurulum, işletim veya bakım-kontrol durumunu da dikkate
alması mümkün değildir.
Kavramlar
Aşağıda, bu dokümanın bazı temel kavramlarının anlamı belirtilecektir.
Program
Program, makinede belirli bir işparçasının üretilmesine genel olarak etki eden CNC
kumandasına yönelik talimatlar sırasıdır.
Kontur
Kontur ile bir yandan bir işparçasının taslağı adlandırılır. Diğer yandan içerisinde her bir
elementten bir işparçasının taslağının tanımlandığı programın bir parçası da kontur olarak
adlandırılır.
Periyot
Bir periyot, örneğin bir diş açma işlemi SINUMERIK Operate tarafından tekrar gerçekleştirilen
imalat safhasının önceden belirlenmiş bir alt programdır.
Teknik Destek
Teknik danışmanlık için ülkeye özgü telefon numaraları birimimizle ilgili ayrıntılı bilgileri
internette http://www.siemens.com/automation/service&support adresinde bulabilirsiniz.
This document constitutes a free excerpt compiled by the user himself/herself from the documentation provided by Siemens for this product. Siemens disclaims
all liability for the completeness of this document. It shall only be used for the user's own internal purposes. It shall not be passed on to third parties. The complete
documentation can be found at:
/dokumentation/default.aspx?DocVersionId=52399929483&Language=tr-TR&TopicId=41366375051
13.10.2016

Benzer belgeler

SINUMERIK 840D sl/828D Universal

SINUMERIK 840D sl/828D Universal tüm ayrıntılı bilgileri içermez ve ayrıca her olası kurulum, işletim ve bakım/ kontrol durumunu da dikkate alması mümkün değildir.

Detaylı