……. YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN

Transkript

……. YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN
……. YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGĐSĐ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SĐGORTASI DEĞERĐ
BĐLDĐRĐM FORMU
I - MÜKELLEF BĐLGĐLERĐ
VERGĐ
KĐMLĐK NUMARASI
TC KĐMLĐK NO:
ADI-SOYADI, UNVANI
ĐKAMETGAH ADRESĐ
II - TAŞIT BĐLGĐLERĐ
TESCĐL TARĐHĐ
PLAKA NO
MARKASI
MODELĐ
CĐNSĐ
TĐPĐ
SĐLĐNDĐR HACMĐ ( CM3)
MOTOR NO
ŞASĐ NO
A. KODU
III – BĐLDĐRĐMĐ DÜZENLEYEN YETKĐLĐ SĐGORTA ACENTESĐ BĐLGĐLERĐ
Adı-Soyadı, Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Birlik Sicil Numarası
Acente Numarası
Adresi
Bildirim Düzenlenme Tarihi
Yukarıda özellikleri belirtilen taşıtın … yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği tarafından belirlenen kasko sigortasına esas değeri .....................................................TL dir.*
(Yalnız: ....................................................................................................... TL dir)**
Mükellef
Bildirimi Düzenleyen
Adı-Soyadı :
Yetkili Sigorta Acentesi
Đmza
* Rakamla yazılacaktır.
** Yazı ile yazılacaktır.
Đmza-Kaşe

Benzer belgeler

tezer otomotıv

tezer otomotıv ARKA PALIO - SIENA ÖN SIENA ARKA PALIO SW ARKA PALIO HB ARKA MAREA ÖN MAREA ARKA GRANDE PUNTO ÖN GRANDE PUNTO ARKA BRAVA ÖN 95 / 01 L BRAVA ÖN 95 / 01 R BRAVA ARKA 95 / 01 BRAVO ÖN 07 / STILO ÖN 01...

Detaylı

humigreen organik toprak düzenleyicisi organik toprak düzenleyicisi

humigreen organik toprak düzenleyicisi organik toprak düzenleyicisi Ekimden evvel toprağa verilir. Ekimden sonra bitkiler 1015cm boyunda veya kol atmaya baş-ladığında yapraklardan tatbik edilir.

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARĐCĐ

Detaylı

1-KASKO HUSUSİ ARAÇ YARDIM

1-KASKO HUSUSİ ARAÇ YARDIM ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015

Detaylı