Ek için Tıklayınız.

Transkript

Ek için Tıklayınız.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/06/2016-3013
*BD631653372*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Ankara,
Sayı : 40.A.00/
Konu : İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı Hk
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi amacı ile 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetlerine İlişkin" Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015
tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu kapsamda
hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika
Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekillerinin, ondan az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceği belirtilmektedir.
Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi 2016 Yaz Dönemi e-Sertifika Programları yeni kayıt
ve kayıt yenileme dönemi başlamış olup söz konusu eğitimlere katılım sağlamak isteyen
eczacılarımız için Program bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;
 Yaz Dönemi E-sertifika Programına başvurular www.esertifika.anadolu.edu.tr başvuru
linkinden 6 Haziran 2016 – 24 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
 Program kayıt bedeli 250 TL'dir. Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava
girecek adaylar için kayıt yenileme bedeli 125 TL'dir.
 Sınav 14 Ağustos 2016 tarihinde belirli merkezlerde tek oturumda yapılacaktır. Başvuru
sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.
 Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri puan alan katılımcılar "İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi
Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanacak olup sınavdan 15 gün sonra adayların başarı
durumunu gösteren "Sınav Sonuç Belgesi" internette yayınlanacaktır.
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BE6LJK4B
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: [email protected] Web adresi: www.teb.org.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BD631653372*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
 Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. İSG
Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSGKÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.
 Program hakkında daha detaylı bilgiye ve sertifika programları kullanma kılavuzuna
http://esertifika.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun tüm meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter
V.Özcan
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BE6LJK4B
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: [email protected] Web adresi: www.teb.org.tr

Benzer belgeler

teb`in yazısı için tıklayınız

teb`in yazısı için tıklayınız • Program kayıt bedeli 250 TL'dir. Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek adaylar için kayıt yenileme bedeli 125 TL'dir. • Sınav 14 Ağustos 2016 tarihinde belirli merkezlerde te...

Detaylı

Hizmet Süresi hakkında

Hizmet Süresi hakkında çalışmalarının bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinde de adlarına şahıs dosyalarının açılmakta olduğunu ve bu dosyalarında, sigortalının kimlik bilgilerinin, ikamet ve iş adresi...

Detaylı

İndirmek İçin Tıklayınız

İndirmek İçin Tıklayınız Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanacak olup sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren "Sınav Sonuç Belgesi" internette yayınlanacaktır.

Detaylı