GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ

Yorumlar

Transkript

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ
GT 1
GT 2
KIRILMA İNDİSİ
ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK)
TS 4960 EN ISO 6320
TS 4959
GT 3
İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda)
EN ISO 3961
60
GT 4
GT 5
İYOT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
PEROKSİT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda)
EN ISO 3961
(A) EN ISO 27107
100
55
GT 6
PEROKSİT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
(A) EN ISO 27107
70
GT 7
ASİTLİK (Katı ve Sıvı Yağlarda)
(A) EN ISO 660
50
GT 8
ASİTLİK (Ekstre Edilen Yağda)
(A) EN ISO 660
80
GT 9
SABUNLAŞMA SAYISI
TS 4962 EN ISO 3657
GT 10
SABUNLAŞMAYAN MADDE MİKTARI
TS 4963
215
GT 11
SABUN MİKTARI
TS 5038
60
GT 12
GT 13
ETERDE ÇÖZÜNMEYEN YABANCI MADDE
NEM MİKTARI
TS 894
TS 1607 EN ISO 662
GT 14
ÇÖZÜNMEYEN SAFSIZLIK İÇERİĞİ
ISO 663
80
GT 15
UV IŞIĞINDA ÖZGÜL SOĞURMA
ISO 3656
130
GT 16
MİNERAL YAĞ ARANMASI (Kalitatif)
TS 5039
80
GT 17
PAMUK YAĞI ARANMASI (Kalitatif)
TS 5041
80
GT 18
PRİNA YAĞI ARANMASI (Kalitatif)
TS 5042
80
GT 19
SUSAM YAĞI ARANMASI (Kalitatif)
TS 5044
80
GT 20
GT 21
GT 22
YARI KURUYAN YAĞ ARANMASI (Kalitatif)
E VİTAMİNİ (a-tokoferol)
A VİTAMİNİ (a-asetat)
TS 5046
HPLC Cihazı ile
HPLC Cihazı ile
80
210
305
GT 24
SU İÇERİĞİ TAYİNİ (Karl Fischer Cihazı ile)
ISO 8534
150
GT 25
YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU
(Ekstre Edilen Yağda)
TS 4664 EN ISO 5508
210
GT 26
YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU
(Katı ve Sıvı Yağlarda)
TS 4664 EN ISO 5508
170
50
40
60
170
45
BAL ANALİZLERİ
GT 27
GT 28
GT 29
NEM
SUDA ÇÖZÜNMEYEN KATI MADDE
TİCARİ GLUKOZ
IHC (Bölüm 1)
TS 3036
TS 3036
60
50
80
GT 30
HMF (HİDROKSİMETİL FURFUROL)
TS 3036
150
GT 31
GT 32
GT 33
DİASTAZ SAYISI
ASİTLİK
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ
TS 3036
TS 3036
IHC (Bölüm 2)
195
65
80
ZEYTİN ANALİZLERİ
GT 35
TUZ TAYİNİ
TS 774
50
GT 36
ASİTLİK
TS 774
50
GT 37
pH TAYİNİ
TS 774
50
GT 39
ANTİOKSİDAN KAPASİTE
Spektrofotometrik Metot
100
GT 40
TOPLAM FENOLİK MADDE
Spektrofotometrik Metot
100
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
GT 41 PEYNİRDE TİTRE EDİLEBİLİR ASİTLİK
GT 42 PEYNİRDE NEM VE TOPLAM KURU MADDE
GT 43 PEYNİRDE pH TAYİNİ
ÇİKOLATA VE KAKAO ANALİZLERİ
GT 45 ÇİKOLATADA NEM
GT 46 ÇİKOLATADA TOPLAM YAĞ
Birim
Ücret
(TL)
TS 591
TS 591, TS EN ISO 5534
TS 591
50
45
50
TS 7800
TS 7800
45
60
GT 47 KAKAODA YAĞ TAYİNİ
GT 48 KAKAODA ASİTLİK TAYİNİ
SALÇA ANALİZLERİ
TS 3076-1
TS 3076-1
60
50
GT 49 TOPLAM ASİTLİK TAYİNİ
GT 50 SUDA ÇÖZÜNEN KURU MADDE TAYİNİ
GT 51 %10 HCL’DE ÇÖZÜNMEYEN KÜL TAYİNİ
GT 52 TOPLAM ŞEKER
GT 53 TUZ TAYİNİ
ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
GT 57 NİTRİT VE NİTRAT (IC Cihazı ile)
GT 58 TUZ (KLORÜR)
GT 59 TOPLAM YAĞ
TAHİN VE TAHİN HELVASI ANALİZLERİ
TS 1125 ISO 750
TS 1466
TS 1128 ISO 763
TS 1466
TS 5000
GT 61
PEROKSİT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
GT 62 ASİT SAYISI (Ekstre Edilen Yağda)
GT 63 NEM TAYİNİ
GT 64 PROTEİN TAYİNİ
GT 65 KÜL MİKTARI
GT 66 TUZ TAYİNİ
TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
TS EN 12014-4
TS 1747-1 ISO 1841-1
TS 1744
50
50
80
110
50
70
50
60
(A) EN ISO 27107
70
(A) EN ISO 660
TS 1201 EN ISO 1741
KJIELDAHL Metodu
TS 6399
TS 2590
80
45
50
80
50
GT 67
PROTEİN TAYİNİ
(A) EN ISO 20483
50
GT 68
KÜL TAYİNİ (KURU MADDEDE)
(A) EN ISO 2171
125
GT 69
GT 70
GT 71
NEM TAYİNİ
YAĞ ASİTLİĞİ TAYİNİ
YAĞ TAYİNİ
(A) EN ISO 712
TS 6179 ISO 7305
45
50
60
FINDIK VE KÜSPE ANALİZLERİ
GT 74 YAĞ TAYİNİ
GT 75 KÜL TAYİNİ
GT 76 NEM TAYİNİ
GT 77 PROTEİN TAYİNİ
GT 78 HAM (LİF) SELÜLOZ TAYİNİ
MEYVE, SEBZE ÜRÜNLERİ VE KONSERVE ANALİZLERİ
GT 79 5-HMF (HİDROKSİMETİL FURFUROL)
ISO 5984, TS 921
ISO 771, TS 3075
(A) EN ISO 5983-2
ISO 5498
60
80
45
50
135
TS 6178 ISO 7466
360
GT 80
FORMOL SAYISI
TS EN 1133
60
GT 81
GT 82
GT 83
FOSFOR TAYİNİ
ÇÖZÜLEBİLİR KATI MADDE (BRIX)
pH TAYİNİ
TS EN 1136
ISO 2173, TS 4890
TS 1728 ISO 1842
85
50
50
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
GT 84
C VİTAMİNİ
GT 85
NİTRAT TAYİNİ (İyon Kromatografi Cihazı ile)
TS 6397
(A) TS EN 12014-2
Birim
Ücret
(TL)
130
70
KURU ÜZÜMDE YAĞ TAYİNİ
TOPLAM ŞEKER
HİDROKLORİK ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN KÜL
SİRKEDE YAPAYLIK TESTİ
GT 89
(Asetil Metil Karbinol Testi)
GT 90 SALAMURADA TUZ
MEYVE NEKTARI ANALİZLERİ
GT 94 ŞEFTALİ NEKTARINDA MEYVE ORANI
GT 95 VİŞNE NEKTARINDA MEYVE ORANI
GT 96 KAYISI NEKTARINDA MEYVE ORANI
GT 97 PORTAKAL NEKTARINDA MEYVE ORANI
ÇAY ANALİZLERİ
TS 3411
LUFF-SCHROLL Metodu
TS 1128 ISO 763
TS 1596
TS 11914
TS 1597
TS 11915
450
450
450
450
GT 98 NEM
GT 99 TOPLAM KÜL
GT 101 SUDA ÇÖZÜNEN KÜLDE ALKALİLİK
GT 102 SUDA ÇÖZÜNEN KÜL MİKTARI
GT 103 SUDA ÇÖZÜNMEYEN KÜL MİKTARI
GT 104 ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN KÜL
GT 105 HAM SELÜLOZ (LİF) TAYİNİ
ŞEKER ANALİZLERİ
TS 1562
TS 1564
TS 1567
TS 1565
TS 1565
TS 1566 ISO 1577
ISO 5498
45
80
80
80
80
80
135
GT 106 ÇÖZELTİ RENGİ
GT 107 İLETKENLİK KÜLÜ
GT 108 İNVERT ŞEKER
TS 861
TS 861
TS 861
110
80
110
GT 86
GT 87
GT 88
60
110
80
TS 1880 EN 13188
60
TS 382
50
YEMEKLİK TUZ ANALİZLERİ
GT 109 SUDA VEYA ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN MADDE
TS 1346
70
GT 110 NEM
TS 933
45
GT 111 SODYUM KLORÜR
KABARTMA TOZU ANALİZLERİ
TS 6675
70
GT 113 FAYDALANABİLİR KARBONDİOKSİT (CO2)
TS 9053
100
GT 114 KALINTI KARBONDİOKSİT (CO2)
TS 9053
100
GT 115 SÜLFAT
TS 9053
70
HAYVAN YEMİ ANALİZLERİ
KALSİYUM, BAKIR, DEMİR, MAGNEZYUM,
GT 116 MANGAN, POTASYUM, SODYUM, ÇİNKOAAS ile
BS EN ISO 6869 (parametre başına)
100
GT 117 KURŞUN, KADMİYUM – AAS Cihazı Grafit
EN 15550
340
GT 120 AFLATOKSİN B1 TAYİNİ
HPLC Cihazı ile
230
(A) EN ISO 5983-2
50
GT 121
AZOT TAYİNİ VE
HAM PROTEİN HESAPLANMASI
GT 122 TOPLAM GOSSİPOL
TS 5889
100
GT 123 SERBEST GOSSİPOL
TS 5889
100
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
GIDA ÜRÜNLERİNDE PESTİSİT ANALİZLERİ
MEYVE VE SEBZELERDE ORGANOKLORLU VE
GT 124 ORGANOFOSFORLU PESTİSİTLERİN GC-ECD VE
GC-NPD İLE TAYİNİ
İşletme İçi Metot
375
GT 125 ASETİK ASİT, SİTRİK ASİT
HPLC
140
GT 126 TEK BİLEŞEN ORGANİK ASİT
HPLC
70
HPLC CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER
GT 127
GT 128
GT 129
GT 130
GT 131
GT 132
BENZOAT VE SORBAT TAYİNİ
AFLATOKSİN TAYİNİ (B1, B2, G1, G2)
KAFEİN TAYİNİ
PREMİKSTE VİTAMİN A ASETAT
PREMİKSTE VİTAMİN E (dl-alfa tokoferol asetat)
FRUKTOZ VE GLUKOZ TAYİNİ
GT 174 NUMUNENİN ÖZELLİĞİNE GÖRE
ASU L 00.00-9
HPLC Cihazı ile
TS ISO 10727
HPLC Cihazı ile
HPLC Cihazı ile
HPLC Cihazı ile
250
230
195
310
205
200
Ücret, ölçüm koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
GIDA MADDELERİYLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ANALİZİ
PLASTİK MALZEMELERDE MİGRASYON TESTİ
(SUDA)
PLASTİK MALZEMELERDE MİGRASYON TESTİ
GT 134
(ASETİK ASİTTE)
PLASTİK MALZEMELERDE MİGRASYON TESTİ
GT 135
(ETİL ALKOLDE)
GENEL ANALİZLER
GT 133
TS EN 1186-3
230
TS EN 1186-3
245
TS EN 1186-3
245
GT 136 pH TAYİNİ
50
GT 137 İLETKENLİK TAYİNİ
GT 138 ÇÖZÜLEBİLİR KATI MADDE TAYİNİ (BRIX)
ISO 2173, TS 4890
80
50
GT 139 KIRILMA İNDİSİ
ISO 2173, TS 4890
50
GT 140
GT 141
GT 142
GT 143
GT 144
NEM
KÜL
KÜL (KURU MADDEDE)
AZOT TAYİNİ / PROTEİN HESAPLANMASI
YAĞ TAYİNİ
KJIELDAHL Metodu
Soxhlet ile Ekstraksiyon
GT 145 TOPLAM ŞEKER (Lane/Eynon, Luff-Schrool)
GT 146
ENERJİ
(Protein, Karbonhidrat, Yağ Analizleri/Hesabı Dahil)
45
80
125
50
60
110
AOAC
245
GT 147 TUZ TAYİNİ
50
GT 148 ASİTLİK TAYİNİ
50
GT 149 %10 HCl’de ÇÖZÜNMEYEN KÜL
TS 5000
80
GT 150 DİYET LİF TAYİNİ
AOAC 985.29
285
GT 151 HAM (LİF) SELÜLOZ TAYİNİ
ISO 5498
135
GT 153 SU MİKTARI TAYİNİ (Karl Fischer Cihazı ile)
ISO 760
150
GT 154 NİŞASTADA, PİRİNÇ UNUNDA GÖRÜNTÜ ALMA
Mikroskobik İnceleme
70
GT 155 KUMAŞTA / İPLİKTE / DERİDE AZOT TAYİNİ
KJIELDAHL Metodu
50
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015
Birim
Ücret
(TL)
NUMUNE HAZIRLAMA
SU, ASİT, ALKALİ VE ÇEŞİTLİ ÇÖZGENLERLE
ÇÖZELTİYE ALMA
GT 157 MİKRODALGA YAKMA SİSTEMİ İLE
GT 156
GT 158 LİYOFİLİZASYON İŞLEMİ (24 SAAT)
100
95
Ücret, çalışmanın kapsamına göre belirlenir
GT 159 SOXHLET İLE EKSTRAKSİYON
60
METAL / MİNERAL ANALİZLERİ
GT 160 ARSENİK
GT 161 BAKIR
GT 162 CIVA
GT 163 ÇİNKO
GT 164 DEMİR
GT 165 FOSFOR
GT 166 KADMİYUM
GT 167 KALSİYUM
GT 168 KURŞUN
GT 169 MAGNEZYUM
GT 170 POTASYUM
GT 171 SELENYUM
GT 172 SODYUM
ALETLİ ANALİZLER
AAS HİDRÜR
AAS ALEVLİ
AAS HİDRÜR
AAS ALEVLİ
AAS ALEVLİ
ICP-OES
AAS GRAFİT
AAS ALEVLİ
AAS GRAFİT
AAS ALEVLİ
AAS ALEVLİ
AAS HİDRÜR
AAS ALEVLİ
170
100
170
100
100
100
170
100
170
100
100
210
100
İYON KROMATOGRAFİ ANALİZLERİ
GT 173 İYON BAŞINA
LC-MS-MS ANALİZLERİ
GT 175 NUMUNENİN ÖZELLİĞİNE GÖRE
70
Ücret, ölçüm koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI
GT 176 KARBON, HİDROJEN, AZOT
165
ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ
GT 177 AAS ALEVLİ
100
GT 178 AAS ELEKTROTERMAL (GRAFİT)
170
GT 179 AAS HİDRÜR
170
GT 180 AAS SOĞUK BUHAR
170
ICP-OES ANALİZLERİ
GT 181 ICP-OES İLE KANTİTATİF ELEMENT ANALİZİ
100
ICP-MS ANALİZLERİ
GT 182 ICP-MS İLE KANTİTATİF ELEMENT ANALİZİ
(A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)
130

Benzer belgeler

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ (A) TÜRKAK 'tan TS EN ISO/IEC 17025 ’e göre akreditasyon kapsamındadır (Sertifika No: AB-0494-T)

Detaylı