Net Holding - Global Menkul Değerler

Transkript

Net Holding - Global Menkul Değerler
Net Holding
07.03.2011
07 Mart 2011
Net Holding
Temel Veriler ve Oranlar
Gelir Tablosu Özeti
Kalemler
Fiyat
Son 1 Yıl En Yüksek
Son 1 Yıl En Düşük
Beta
Piyasa Değ.
Ödenmiş Ser.
1,36
1,70
1,04
0,52
284.240.000
209.000.000
Net Satışlar
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Karı veya Zararı
Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Net Dönem Karı/Zararı
Halka A.O
47,00
Çarpanlar
Haftalık Göreceli Getiri %
Aylık Göreceli Getiri %
11,48
10,91
F/K
PD/DD
Son Bir Yıl Göreceli Getiri %
Yılbaşı Göreceli Getiri %
6,52
4,86
Net Kar Marjı
Özsermaye Karlılığı
2010/09
2009/09
76.216.467
51.304.087
37.671.635
-2.656.701
17.445.114
-23.754.535
4.356.171
17.294.725
-19.260.372
-20.053.911
14.574.592
-14.947.192
2010/09
2009/09
57,24
1,66
1,86
0,19
8,53
-0,29
-14,66
Net Holding, 5 Ocak 1981 tarihinde anonim sirket statusunde, turizm ve diğer sektorlerde faaliyet gosteren
şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon,
pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.
Net Holding dört ana sektörde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Söz konusu sektörler Gümrüksüz Mağaza
İşletmeciliği (Duty-Free), Otel ve Konaklama, Turistik Alışveriş ve Gayrimenkul Geliştirme sektörleridir.
Satış gelirlerinin %99’u ve net karlılığı turzim faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Şirketin temel gelirleri; otel
konaklama, otel yiyecek-içecek, casino işletmeciliği gelirleri, free-shop işletmeciliği, kuyum satış , araç kiralama ve
otopark kazançlarıdır.
Duty-Free faaliyetleri Antalya Havalimanı Dış Hatlar ve Kıbrıs Ercan Havalimanı çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Bu alanda yeni bir büyüme stratejileri yoktur.
Gelir kalemlerinden önemli bir kısmını oluşturan otel ve konaklamada yeni yatırımlar gerçekleşmektedir. Kıbrıs’ta
2000 yatak kapasitesinin, 4000’ne çıkarılması hedeflenmektedir. Girne, Alsancak mevkiinde bulunan beş yıldızlı
Merit Crystal Cove otelinin oda, spa ve sahil tesislerinin renovasyonları tamalanmıştır. Girne’de bulunan 400
yataklı Merit Afrodit Otelin inşaat çalışmaları devam etmekle birlikte 2011 yılında devreye girmesi
hedeflenmektedir. Alsancak Koyu hudutlarında yer alan Mare Monte Oteli turistik tesisi ve 460 dönumluk arazisinin
49 yıllığına kiralanması icin açılan ihaleyi kazanmıştır. Söz konusu arazi uzerinde toplam 1,484 yatak
kapasiteli beş yıldızlı otel, bungalow, carşı, golf sahaları yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Mare
Monte Otel’in ise önümüzdeki üç yıl içerisinde faaliyetine başlaması beklenmektedir.
Şirketin büyük gelir beklediği alanlardan bir tanesi gayrimenkul geliştirmedir. Muğla Milas’ta 9,2 milyon metre kare
büyüklüğündeki arazi üzerine Ağaoğlı Grubu ile ortak bir çalışma gerçekleştirilecektir. Net Holding toplam ciro
üzerinden %19 oranında pay alacaktır. Projenin gecikmesine karşın toplam hasılat üzerinden pay sabitlendiği için
Net Grubu adına bir kayıp söz konusu değildir. En son yapılan değerlendirilmeye göre beklenen toplam finansal
değer 347.5 milyon $ tutarındadır.
Şirketin toplam finansal borcu, 38.8 milyon TL’si kısa vadeli olmak üzere toplam 57.7 milyon TL’dir.
38,8 milyon TL borcun vadeli bir yıldan kısa sürelidir.Toplam finansal borcun 31.4 milyon TL’si yabancı
para cinsindendir. 24,6 milyon TL’si ise menkul değerlere olan borçtur. Şirketin bankalara olan borcu
30 milyon TL’dir.
Şirketin finansal borçlarından çok, kendi grup şirketlerine borcu vardır. Şirket 338 milyon TL olaran sermayesini
209 milyon TL’ye şeklinde azaltım gerçekleşmiştir. Ardından %75 bedelli sermaye artırımına giderek yeniden
sermayesini 338 milyon TL’ye çıkartacaktır.
Global Menkul Değerler - STRATEJİ
1
07.03.2011
Şirketin olumsuz diyebileceğimiz bir noktası yoktur. Önümüzdeki üç yıllık projeksiyonda Kıbrıs’ta
devreye girecek otelleri ile birlikte daha karlı bir noktaya gelebilecek, Milas projesi ile ilgili atılacak
adımlar hissede heyacan yaratabilecektir. Hisse ile beklentilerin daha çok uzun vadeli olması
nedeniyle, görüşümüz hissenin endekse paralel seyir izlemesi şeklindedir.
Temettü Tutarı (TL)
Temettü Oranı
Nakit Ödenen
Hisse Senedi
Nakit Ödenen
Hisse Senedi
Olarak
Olarak
Brüt
Net
Brüt
Net
0,00
1.340,00
1.340,00
0,00
13,40
0,00
3.875,00
3.875,00
0,00
25,00
0,00
4.011,00
4.011,00
0,00
12,00
0,00
933,00
933,00
0,00
1,13
0,00
32.880,00 32.880,00
0,00
40,00
0,00
107.480,00 107.480,00
0,00
20,00
0,00
175.000,00 175.000,00
0,00
10,00
0,00
350.000,00 350.000,00
0,00
20,00
2.059.176,00
0,00
0,00
20,60
0,00
NTHOL
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1998
13,40
25,00
12,00
1,13
40,00
20,00
10,00
20,00
0,00
Temettü Tarihi
Hisse Senedi
Nakit Ödenen
Olarak Dağıtılan
10/04/1989
16/04/1990
01/10/1991
02/08/1993
01/08/1994
10/08/1995
27/05/1996
30/05/1997
02/08/1999
Şirket 1998 Asya krizi ve sonrasında 2001 Türkiye krizi sonrasında İstanbul yaklaşımına başvurmak zorunda
kalmış ve borçları yapılanmıştır. İstanbul yaklaşımı nedeniyle olan borçların büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 1998
yılında bu yana şirkette hisse yada nakit olarak kar dağıtımı gerçekleşmemiştir. Şirketin geçmiş yıllardan 135
milyon TL zararı bulunmaktadır.
NTHOL
1989
1989
1990
1990
1991
1994
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2004
2005
2010
2011
Bedelli
7.500,00
0,00
5.564,00
0,00
0,00
133.575,00
82.200,00
537.401,00
1.750.000,00
4.606.000,00
0,00
12.495.000,00
0,00
20.554.275,00
56.406.803,25
0,00
0,00
156.750.000,00
Bedelsiz
%
Rüçhan Hakkı (TL)
50,00
0,00
18,80
0,00
0,00
50,00
100,00
100,00
100,00
94,00
0,00
100,00
0,00
70,00
100,00
0,00
0,00
75,00
Fiyat (TL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.275,00
0,00
675.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393,50
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,50
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
His. Dağ. Tar.
TL
0,00
5.000,00
0,00
13.036,00
41.100,00
37.401,00
102.750,00
0,00
1.400.000,00
490.000,00
2.499.000,00
4.373.250,00
6.489.278,00
0,00
0,00
225.628.000,00
-129.442.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
57,94
100,00
14,00
125,00
0,00
80,00
10,00
25,00
35,00
13,00
0,00
0,00
200,00
-38,25
0,00
28/03/1990
16/06/1989
15/05/1990
25/12/1991
27/10/1994
10/01/1994
24/07/1995
08/09/1997
22/06/1998
02/08/1999
01/06/2000
28/11/2001
08/05/2001
01/03/2005
03/12/2010
Şirket 129 milyon TL sermaye azaltmış ve ardından 156,74 milyon TL sermaye artırımı kararı
açıklamıştır. %99,70’i halka açık olan şirket, halktan toplayacağı paralar ile geçmiş yıllardan biriken
135 milyon TL zararını kapatmak ve gelecek yıllarda temettü dağıtmak istemektedir. 11 Ocak’ta yapılan
sermaye artırım başvurusu hala SPK’da beklenmektedir.
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduguna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmis olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek
amacıyla hazırlanmıstır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliginden ve ticari amaçlı islemlerde kullanılmasından dogabilecek zararlardan
Global Menkul Degerler A.S. hiçbir sekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüs ve düsüncelerin Global Menkul Degerler A.S.
yönetimi için hiçbir baglayıcılıgı yoktur. Global Menkul Degerler A.S. yayında adı geçen sirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir
ve/veya bu sirketlere danısmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Degerler A.S.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dagıtılamaz;
bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Degerler A.S
Global Menkul Değerler - STRATEJİ
2