gaziosmanpaşa üniversitesi tıp fakültesi tokat

Transkript

gaziosmanpaşa üniversitesi tıp fakültesi tokat
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TOKAT
2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM
REHBERİ
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
2
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
3
TARİHÇE
Fakültemiz 4 Temmuz 1995 yılında Bakanlar Kurulunun 95/7444 sayılı
kararıyla kurulmuştur. 2002 – 2003 yılında Eğitim – Öğretime Gazi Üniversitesi ile
yapılan protokol uyarınca bu üniversitede eğitime başlanmış olup 2008 – 2009 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz üniversitemizde eğitim görmeye başlamıştır.
Toplam 17000 m2 alana sahip modern anfi ve derslikler ile laboratuarların bulunduğu
yeni binasında 2012 yılından itibaren eğitim ve öğretim verilmektedir.
GOÜ Tıp Fakültesi
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
GOÜ Tıp Fakültesi
“Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz” M. Kemal Atatürk
4
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
5
Sevgili Öğrenciler,
İnsan hayatının sağlığı ve devamlılığı açısından çok önemli olan hekimlik, kutsal meslekler
arasında yer almaktadır. Sizlerin başarıları sayesinde birçok hastalıklara çareler üretilecek, yine
birçok hayatlar kurtarılacaktır. Bu önemli mesleğin elbette ki bir kısım sıkıntıları ve zorlukları
bulunmaktadır. Yükümlülüklerinizi hakkıyla yerine getirmeniz, mesleğinizi icra etmede
karşılaşacağınız zorlukları ortadan kaldıracaktır.
Öğretim hayatınız boyunca hem iyi bir hekim hem de iyi bir bilim insanı olmaya gayret
ediniz. Rekabet hedefiniz uluslararası düzeyde olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda yüksek düzeyde
en az bir yabancı diliniz olmalıdır.
Üniversitemizde ve bu güzel şehrimizde güzel günler geçirmenizi temenni eder, hepinize
başarılar dilerim.
GOÜ Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
REKTÖR
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
6
Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım; yeni bir eğitim öğretim yılına girerken, birarada
olmanın, mutlulugunu yaşıyoruz. Geleceği hep beraber kurmanın ümidi ve sorumluluğu ile iyi bir
hekim ve bilim insanı olarak yetişmenizi sağlamayı hedefliyoruz.
Her yeni başlangıç güzellikleri, iyilikleri, zorlukları da beraberinde getirir. Hep beraber bize
sunulan güzellikleri, iyilikleri en güzel şekilde değerlendirip zorlukları aşarak hedeflerimize
ulaşacağız. Yeni eğitim-öğretim yılında, sizlere faydalı olacak, daha iyi bir hekim ve bilim insanı
olmanız yolunda size artı dağer katacak değişiklikler planladık. Birlikte en güzel şekilde bu
planları uygulamayı ve insanımızın bizden beklediği hizmeti layıkıyla gerçekleştirmeyi ümit
ederim.
İlk mezunlarımızı verecek olmanın heyecanı ve mutluluğu da yeni eğitim-öğretim yılına
GOÜ Tıp Fakültesi
çok farklı bir anlam kazandırmakta olup bu vesileyle mezun olacak hekim adayı arkadaşlarımızı
en güzel dileklerle tebrik ederim.
Zorlaştırmadan, kolaylaştırarak ve sevdirerek faydalı olma düşüncesiyle, bilimle, sevgiyle
yeşeren, büyüyen, meyve veren bir eğitim-öğretim yılı yaşamanız dileğiyle…
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
DEKAN
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
7
Hipokrat Andı
“Hekim Apollon Aesculapions, Hygia Panacea ve bütün Tanrı ve
Tanrıçalar adına,
And içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu andımı ve verdiğim
sözü gücüm kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim.
Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla
paylaşacağım. Paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim.
Öğrenmek istedikleri takdirde onun çocuklarına bu sanatı bir ücret
veya senet almaksızın öğreteceğim.
Reçetelerin örneklerini, ağızdan bilgileri şifahi malumatı ve başka
dersleri evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekim andı içenlere öğreteceğim. Bunlardan başka
bir kimseye öğretmeyeceğim. Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir vakit kötülük için değil, yardım
için kullanacağım. Benden ağı (zehir) isteyene onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını
bile tavsiye etmeyeceğim. Bunun gibi gebe bir kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim.
Fakat hayatımı, sanatımı tertemiz bir şekilde kullanacağım.
Bıçağımı mesanesinde taş olan muzdariplerde bile kullanmayacağım. Bunun için yerimi
ehline terk edeceğim. Hangi eve girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim. Kasıtlı olan
bütün kötülüklerden kaçınacağım.
İster hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan mazarrattan
sakınacağım.
Gerek sanatımın icrası sırasında, gerek sanatımın dışında insanlarla münasebette iken
etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım.
Vegrorum arcana visa, audita intellecta nemo eliminet.”
GOÜ Tıp Fakültesi
Hekimlik Andı
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, hayatımı insanlık yoluna
adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum.
Hocalarıma saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma,
Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime,
Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma,
Benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma,
Hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime,
Meslektaşlarımı kardeş bileceğime,
Din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına
girmesine izin vermeyeceğime,
İnsan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime,
Baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşıkullanmayacağıma,
Açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
8
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK ORGANİZASYON ŞEMASI
DEKAN
Dekan Yardımcıları
Dahili Tıp Bilimleri
Fakülte Sekreteri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Acil Tıp AD
Adli Tıp AD
Anesteziyoloji ve Rea. AD
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
Anatomi AD
Aile Hekimliği AD
Çocuk Sağlığı ve Hast. AD
Çocuk Cerrahisi AD
Genel Cerrahi AD
Biyofizik AD
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları AD
Deri ve Zührevi Hast. AD
Göğüs Cerrahisi AD
Göz Hastalıkları AD
Biyoistatistik AD
Enfeksiyon Hast. Ve Klinik
Mikrobiyoloji AD
Fiziksel Tıp ve Rehabil. AD
Kadın Hastalıkları ve D. AD
Kalp ve Damar Cerrahisi AD
Fizyoloji AD
Göğüs Hastalıkları AD
Halk Sağlığı AD
Kulak Burun Boğaz AD
Ortopedi ve Travmatoloji
AD
Histoloji ve Embriyoloji AD
İç Hastalıkları AD
Kardiyoloji AD
Plastik, Rekonstriktif ve
Estetik Cerrahisi
Nöroloji AD
Tıbbi Biyokimya AD
Tıbbi Patoloji AD
Nükleer Tıp AD
Tıbbi Biyoloji AD
Üroloji AD
Radyasyon Onkolojisi AD
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Radyoloji AD
Tıbbi Farmakoloji AD
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
Tıp Tarihi ve Deontoloji AD
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dekan
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Fikret ERDEMİR
Doç. Dr. Ahmet EYİBİLEN
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Yardımcıları
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Prof. Dr. Taner GÜNEŞ
Doç. Dr. Bekir Süha PARLAKTAŞ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Yardımcıları
Prof. Dr. Mücahit EĞRİ
Doç. Dr. Semiha Gülsüm KURT
Doç. Dr. Hüseyin Şener BARUT
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Yardımcıları
Doç. Dr. Birsen ÖZYURT
Doç. Dr. Hüseyin ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ali AKBAŞ
Fakülte Sekreteri
Soner PELİT
9
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
10
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Şemsettin ŞAHİN
Prof.Dr. Şemsettin ŞAHİN
Prof.Dr. Mücahit EĞRİ
Prof.Dr. Fazlı DEMİRTÜRK
Doç.Dr. Bekir Süha PARLAKTAŞ
Doç.Dr. Hüseyin ÖZYURT
Yrd.Doç. Dr. Göknur KALKAN
DEKAN
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
DOÇENT TEMSİLCİSİ
DOÇENT TEMSİLCİSİ
YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ
FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Şemsettin ŞAHİN
Prof.Dr. Şemsettin ŞAHİN
Prof.Dr. Mücahit EĞRİ
Prof.Dr. Fazlı DEMİRTÜRK
Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN
Prof.Dr. Mücahit EĞRİ
Doç.Dr. Birsen ÖZYURT
Doç.Dr. Bekir Süha PARLAKTAŞ
Doç.Dr. Hüseyin ÖZYURT
Yrd.Doç. Dr. Göknur KALKAN
DEKAN
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI
DOÇENT TEMSİLCİSİ
DOÇENT TEMSİLCİSİ
YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dekan
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
Baş Koordinatör ve Yardımcıları
Doç. Dr. Fikret ERDEMiR
Yrd. Doç. Dr. Süheyla KAYA
Yrd. Doç. Dr. Selim DEMİR
Dönem I Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İlknur BÜTÜN
Yrd. Doç. Dr. Tuğba KARAMAN
Öğr. Gör. Kürşat Volkan ÖZCAN
Dönem II Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İlknur BÜTÜN
Yrd. Doç. Dr. Fikret GEVREK
Öğr. Gör. Dr. Murat UYSAL
Dönem III Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Akgül ARICI
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÖNDER
Yrd. Doç. Dr. Nagihan YILDIZ ÇELTEK
Dönem IV Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim TANRIVERDİ
Yrd. Doç. Dr. Asker Zeki ÖZSOY
Yrd. Doç. Dr. Özlem Nafia KAZANCI
Dönem V Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Yalçın BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Dürdane AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Fatma AKTAŞ
Dönem VI Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Şafak ŞAHİN
Yrd.Doç. Dr. Rıza ÇITIL
Yrd.Doç. Dr. Hatice YILMAZ DOĞRU
11
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM KOMİSYONU
Başkan
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
Üyeler
Doç. Dr. Fikret ERDEMİR
Doç. Dr. Birsen ÖZYURT
Doç. Dr. İsmail OKAN
Yrd. Doç. Dr. Faruk KUTLUTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Rıza ÇITIL
Yrd. Doç. Dr. İlknur BÜTÜN
12
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
13
T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
2 Eylül 2013
16 Eylül 2013
27 Ocak 2014
10 Şubat 2014
16 Haziran 2014
25 Haziran 2014
3 Temmuz 2014
6 Eylül 2013
24 Ocak 2014
7 Şubat 2014
13 Haziran 2014
20 Haziran 2014
9 Eylül 2013
27 Ocak 2014
10 Şubat 2014
16 Haziran 2014
26 Haziran 2014
4 Temmuz 2014
24 Ocak 2014
7 Şubat 2014
13 Haziran 2014
20 Haziran 2014
9 Eylül 2013
27 Ocak 2014
10 Şubat 2014
16 Haziran 2014
27 Haziran 2014
4 Temmuz 2014
24 Ocak 2014
7 Şubat 2014
13 Haziran 2014
20 Haziran 2014
9 Eylül 2013
27 Ocak 2014
10 Şubat 2014
HER STAJIN SONUNDA
23 Haziran 2014
30 Haziran 2014
24 Ocak 2014
7 Şubat 2014
20 Haziran 2014
9 Eylül 2013
3 Şubat 2014
17 Şubat 2014
16 Haziran 2014
HER STAJIN SONUNDA
23 Haziran 2014
1 Ağustos 2013
31 Ocak 2014
14 Şubat 2014
13 Haziran 2014
20 Haziran 2014
Dönem I
Kayıtlar
Birinci Yarıyıl
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl
Mazeret Sınavı
Dönem Genel Sınavı (Final)
Bütünleme Sınavı
Dönem II
Birinci Yarıyıl
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl
Mazeret Sınavı
Dönem Genel Sınavı (Final)
Bütünleme Sınavı
Dönem III
Birinci Yarıyıl
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl
Mazeret Sınavı
Dönem Genel Sınavı (Final)
Bütünleme Sınavı
Dönem IV
Birinci Yarıyıl Stajları
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl Stajları
Staj Sınav Tarihi
Mazeret Sınavı
Bütünleme Sınavı
27 Haziran 2014
4 Temmuz 2014
Dönem V
Birinci Yarıyıl Stajları
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl Stajları
Mazeret Sınavı
Staj Sınav Tarihi
Bütünleme Sınavı
Dönem VI
4 Temmuz 2014
1 Ağustos 2014
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
14
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ACİL TIP
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
ADLİ TIP
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
AİLE HEKİMLİĞİ
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Uzm.Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK
Yrd.Doç. Dr.
MİKROBİYOLOJİ
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
Uzm.Dr.
Doç. Dr.
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
HALK SAĞLIĞI
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
İÇ HASTALIKLARI
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Uzm.Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr
Doç. Dr.
KARDİYOLOJİ
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
NÖROLOJİ
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ADI VE SOYADI
Murat AYAN
Mehmet ESEN
Nurşah BAŞOL
Serhat KARAMAN
Ali YILDIRIM
Erdal ÖZER
Ramazan TETİKÇOK
Nagihan YILDIZ ÇELTEK
Resul YILMAZ
Erhan KARAASLAN
Vehbi DOĞAN
Deniz ANUK İNCE
Samet ÖZER
Nafia Özlem KAZANCI
Şahin TAKÇI
Hasan BOZKURT
Göknur KALKAN
Havva YILDIZ SEÇKİN
Yalçın BAŞ
Zennure TAKÇI
Hüseyin Şener BARUT
Özgür GÜNAL
Fazilet DUYGU
Ahmet İNANIR
Demet ÖZTÜRK GÖKBAKAN
Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU
Ayşe YILMAZ
Sibel DORUK
Mücahit EĞRİ
Rıza ÇITIL
Yalçın ÖNDER
Banu ÖZTÜRK
Faruk KUTLUTÜRK
Türker TAŞLIYURT
Şafak ŞAHİN
Süheyla KAYA
Ertuğrul ERKEN
Mehmet Salih AKIN
Ataç ÇELİK
Hasan KADI
Köksal CEYHAN
Fatih ALTUNKAŞ
Kayıhan KARAMAN
Metin KARAYAKALI
Semiha Gülsüm KURT
Dürdane AKSOY
Betül ÇEVİK
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
15
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
RADYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
NÜKLEER TIP
ÜNVANI
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Uzm.Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ADI VE SOYADI
Feryal Çam ÇELİKEL
Serap Erdoğan TAYCAN
Aziz Mehmet GÖKBAKAN
Zafer ÖZMEN
Z. Ruken YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY
Erkan GÖKÇE
Fatih ÇELİKYAY
Fatma AKTAŞ
Fitnet SÖNMEZGÖZ
Aydan YENİŞEHİRLİ
Mustafa BOZ
Güner İpek KABALAY
Öznur YÜKSEL
Öznur Dilek ÇİFTÇİ
Serdar Savaş GÜL
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖZ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KBB HASTALIKLARI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK, ESTETİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
TIBBİ PATOLOJİ
ÜROLOJİ
ÜNVANI
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ADI VE SOYADI
Semih ARICI
Ziya KAYA
Mustafa SÜREN
Serkan KARAMAN
Serkan DOĞRU
Tuğba Güler KARAMAN
Hakan TAPAR
Fatih Ersay DENİZ
Erol ÖKSÜZ
Özgür DEMİR
Erdoğan AYAN
Tezcan ÇALIŞKAN
Halil İbrahim TANRIVERDİ
Ufuk ŞENER
Mustafa ŞAHİN
Ayhan KAYAOĞLU
İsmail OKAN
Erdinç YENİDOĞAN
Makbule ERGİN
Mustafa KÜPELİ
Hüseyin ORTAK
Helin Deniz DEMİR
Selim DEMİR
Fazlı DEMİRTÜRK
Asker Zeki ÖZSOY
Bülent ÇAKMAK
Elif GÖZDEMİR
Hatice YILMAZ DOĞRU
İlker AKAR
İlker İNCE
İbrahim ALADAĞ
Ahmet EYİBİLEN
Levent GÜRBÜZLER
Sema KOÇ
Harun SOYALIÇ
Battal Tahsin SOMUK
Taner GÜNEŞ
Bora BOSTAN
Ferhat TAŞ
Erkal BİLGİÇ
Naci KOSTAKOĞLU
Aydın TURAN
Umut TUNCEL
Reşit Doğan KÖSEOĞLU
Akgül ARICI
Bekir Süha PARLAKTAŞ
Fikret ERDEMİR
Nihat ULUOCAK
Doğan ATILGAN
16
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
ANATOMİ
BİYOFİZİK
BİYOİSTATİSTİK
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ
TIP TARİHİ VE DEONTOLOJİ
ÜNVANI
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr.Gör. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Uzman
Uzman
Yrd.Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
ADI VE SOYADI
Birsen ÖZYURT
Ufuk TAŞ
Murat UYSAL
Serkan GÜRGÜL
İlker ETİKAN
Yunus Emre KUYUCU
Osman DEMİR
Hüseyin ASLAN
Sevil ÇAYLI
Fikret GEVREK
Hakan KESİCİ
Zafer İsmail KARACA
Oytun ERBAŞ
Şeyma ÖZSOY
Şemsettin ŞAHİN
Hüseyin ÖZYURT
Ali AKBAŞ
İlknur BÜTÜN
Zeliha Cansel ÖZMEN
Leyla AYDOĞAN
İsmail BENLİ
Hacı Ömer ATEŞ
Aydın RÜSTEMOĞLU
Serbülent YİĞİT
Nevin KARAKUŞ
Gülgün YENİŞEHİRLİ
Yunus BULUT
İsmail OKAN
Kürşat Volkan ÖZCAN
Rıza ÇITIL
17
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
18
Dönem I Kurulları
Kurul Adı
I. Kurul: Temel Tıp Eğitimine Giriş
II. Kurul: Hücreye Giriş
III. Kurul: Kalıtımın Moleküler Temelleri
IV. Kurul: Dokulara Giriş
V. Kurul: Morfolojiye Giriş
VI. Kurul: Alan İçi Seçmeli Dersler
VII. Kurul: Embriyolojiye Giriş
Kurul Sorumlusu
Doç. Dr. İsmail
OKAN
Yrd. Doç. Dr. Yalçın
ÖNDER
Yrd. Doç. Dr.
Serbülent YİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Fikret
GEVREK
Yrd. Doç. Dr. Ufuk
TAŞ
Yrd. Doç.Dr. Serkan
GÜRGÜL
Doç. Dr. Sevil ÇAYLI
Kurul Başlangıç
Tarihi
Kurul Bitiş ve Sınav
Tarihleri
16 Eylül 2013
10-11 Ekim 2013
14 Ekim 2012
21-22 Kasım 2013
25 Kasım 2013
19-20 Aralık 2013
23 Aralık 2013
23-24 Ocak 2014
10 Şubat 2014
6-7 Mart 2014
10 Mart 2014
15-16 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014
12-13 Haziran 2014
Dönem Sonu Genel Sınavı
25 Haziran 2014
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı
3 Temmuz 2014
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
19
Dönem II Kurulları
Kurul Adı
I. Kurul: Kas ve Periferik Sinir Sistemi
II. Kurul: Dolaşım Sistemi
III. Kurul: Solunum Sistemi ve İmmünoloji
IV. Kurul: Merkezi Sinir Sistemi ve Duyu
Organları
V. Kurul: Gastrointestinal Sistem (GIS),
Endokrin ve Metabolizma
VI. Kurul: Alan İçi Seçmeli Dersler
VII. Kurul: Ürogenital Sistem
Kurul Sorumlusu
Kurul
Başlangıç
Tarihi
Kurul Bitiş ve Sınav
Tarihleri
Doç. Dr. Gülgün
YENİŞEHİRLİ
9 Eylül 2013
10-11 Ekim 2013
7 Ekim 2013
14-15 Kasım 2013
18 Kasım 2013
12-13 Aralık 2013
16 Aralık 2013
23-24 Ocak 2014
10 Şubat 2014
20-21 Mart 2014
24 Mart 2014
15-16 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014
12-13 Haziran 2014
Doç. Dr. Hüseyin
ASLAN
Doç. Dr. Yunus
BULUT
Öğr. Gör. Dr.
Murat UYSAL
Yrd.Doç. Dr. Z.
Cansel ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr.
Nevin KARAKUŞ
Yrd. Doç. Dr.
Oytun ERBAŞ
Dönem Sonu Genel Sınavı
26 Haziran 2014
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı
4 Temmuz 2014
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
20
Dönem III Kurulları
Kurul Sorumlusu
Kurul
Başlangıç
Tarihi
Kurul Bitiş ve Sınav
Tarihleri
I. Kurul: Genel Patoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa BOZ
09 Eylül 2013
31 Ekim- 01 Kasım
2013
II. Kurul: Solunum ve Dolaşım Sistemi
Hastalıkları
Doç. Dr. R.Doğan
KÖSEOĞLU
04 Kasım 2013
05-06 Aralık 2013
III. Kurul: Ürogenital Sistem, Endokrin ve
Metabolizma Hastalıkları
Doç. Dr. Aydan
YENİŞEHİRLİ
09 Aralık 2013
09-10 Ocak 2014
IV. Kurul: Gastrointestinal Sistem
Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr.
Süheyla KAYA
13 Ocak 2014
20-21 Şubat 2014
V. Kurul: Halk Sağlığı, Aile Hekimliği
Yrd. Doç. Dr.
Rıza ÇITIL
24 Şubat 2014
21 Mart 2014
VI. Kurul: Seçmeli Kurul
Yrd. Doç. Dr.
Samet ÖZER
24 Mart 2014
16 Mayıs 2014
VII Kurul: Kas-İskelet ve Sinir Sistemi
Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr.
Betül ÇEVİK
19 Mayıs 2014
12-13 Haziran 2014
Kurul Adı
Dönem Sonu Genel Sınavı
27 Haziran 2014
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı
4 Temmuz 2014
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem I
21
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
22
I. Kurul - Temel Tıp Eğitimine Giriş
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
16 Eylül 2013
Sınav Tarihi
10-11 Ekim 2013
Kurul Sorumlusu
Doç.Dr. İsmail OKAN
16 Eylül Pazartesi 2013 Pazartesi (I. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Tanışma
09:25 – 10:10
Tanışma
10:20 – 11:05
Tanışma
11:15 – 12:00
Tanışma
13:30 – 14:15
Fakültemizi Tanıyalım
14:25 – 15:10
Fakültemizi Tanıyalım
15:20 – 16:05
Fakültemizi Tanıyalım
16:15 – 17:00
Fakültemizi Tanıyalım
17 Eylül 2013 Salı
08:30 – 09:15
Hekim-Hasta İlişkileri
09:25 – 10:10
Hekim-Hasta İlişkileri
10:20 – 11:05
Tıp Eğitiminin Tarihi
11:15 – 12:00
Tıp Eğitiminin Önemi
13:30 – 14:15
Hastanemizi Tanıyalım
14:25 – 15:10
Hastanemizi Tanıyalım
15:20 – 16:05
Hastanemizi Tanıyalım
16:15 – 17:00
Hastanemizi Tanıyalım
18 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Araştırma Yöntemleri
09:25 – 10:10
Araştırma Yöntemleri
10:20 – 11:05
Ölçme ve Değerlendirme
11:15 – 12:00
Ölçme ve Değerlendirme
13:30 – 14:15
Üniversitemizi Tanıyalım
14:25 – 15:10
Üniversitemizi Tanıyalım
15:20 – 16:05
Şehrimizi Tanıyalım
16:15 – 17:00
Şehrimizi Tanıyalım
19 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
İnsan ve Biyokimya
09:25 – 10:10
Deontolojiye Giriş ve Hekim Kimliği
10:20 – 11:05
Biyofiziğe Giriş
11:15 – 12:00
Fizyolojiye Giriş
13:30 – 14:15
PANEL: Neden Tıp Fakültesi?
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
20 Eylül 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Tıp Eğitiminde Öğrenme
09:25 – 10:10
Tıp Eğitiminde Öğrenme
10:20 – 11:05
Atom Yapısı
11:15 – 12:00
Atom Yapısı
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Tıbbi Biyokimya
Tıp Tar. ve Deo.
Biyofizik
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
M.ŞAHİN
M.ŞAHİN
İ.OKAN
İ.OKAN
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
İ.OKAN
İ.OKAN
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
H. ÖZYURT
M.EĞRİ
S.GÜRGÜL
O.ERBAŞ
R.ÇITIL
R.ÇITIL
İ.OKAN
İ.OKAN
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
23
23 Eylül Pazartesi 2013 Pazartesi (I. Kurul, II. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
24 Eylül 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
25 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
26 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
27 Eylül 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
R.ÇITIL
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıp Etiği İlkeleri
Tıp Etiği İlkeleri
Kütüphane ve Veri Tabanı Kullanımı
UYG: Kütüphane ve Veri Tabanı Kullanımı
Vücut Sıvıları ve İyonlar
Vücut Sıvıları ve İyonlar
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Fizyoloji
Fizyoloji
Kelime İşlemciler
Kelime İşlemciler
Kimyasal Bağlar ve Moleküler Yapısı
Orbitaller ve Kovalent Bağlanma
Bilgisayar Donanımı ve Kullanımı
UYG: Bilgisayar Donanımı ve Kullanımı
UYG:Multidisipliner Toplantı
UYG:Multidisipliner Toplantı
Tıp Eğitimi ve Bil.
Yapı İzomerisi ve Organik Adlandırma
Yapı İzomerisi ve Organik Adlandırma
Eğitim Modelleri ve Yetişkin Öğrenme Özellikleri
Eğitim Modelleri ve Yetişkin Öğrenme Özellikleri
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Tıbbi Biyokimya
Homeostazis
Tıbbi Veri Tabanları ve Arama Motorları
Fonksiyonel Gruplar ve Temel Reaksiyonları
Fonksiyonel Gruplar ve Temel Reaksiyonları
UYG: Tıbbi Veri Tabanları ve Arama Motorları
UYG: Tıbbi Veri Tabanları ve Arama Motorları
İngilizce
İngilizce
UYG: Laboratuar Gereçleri
UYG: Laboratuar Gereçleri
UYG: Laboratuar Gereçleri
UYG: Laboratuar Gereçleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
Y.E.KUYUCU
Y.E.KUYUCU
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
Tıp Eğitimi ve Bil.
Ş.ÖZSOY
Y.E.KUYUCU
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
Y.E.KUYUCU
Y.E.KUYUCU
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Fizyoloji
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıp Eğitimi ve Bil.
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
30 Eylül Pazartesi 2013 Pazartesi (I. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Kelime İşlemciler
09:25 – 10:10
UYG: Kelime İşlemciler
10:20 – 11:05
UYG: Kelime İşlemciler
11:15 – 12:00
UYG: Kelime İşlemciler
13:30 – 14:15
Molekül İçi ve Moleküllerarası Bağlar
14:25 – 15:10
Molekül İçi ve Moleküllerarası Bağlar
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
1 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
09:25 – 10:10
Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
10:20 – 11:05
Ofis Yazılımları
11:15 – 12:00
Ofis Yazılımları
13:30 – 14:15
UYG: Ofis Yazılımları
14:25 – 15:10
UYG: Ofis Yazılımları
15:20 – 16:05
PANEL: ‘Patch Adams’ Filmi ve Tartışması
16:15 – 17:00
2 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Hesap ve Tablo Programları
09:25 – 10:10
Hesap ve Tablo Programları
10:20 – 11:05
UYG: Hesap ve Tablo Programları
11:15 – 12:00
UYG: Hesap ve Tablo Programları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
3 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Biyolojik Sistemlerde Enerji Dönüşümleri
09:25 – 10:10
Biyolojik Sistemlerde Enerji Dönüşümleri
10:20 – 11:05
Asitler ve Bazlar
11:15 – 12:00
Asitler ve Bazlar
13:30 – 14:15
Gibbs Serbest Enerjisi
14:25 – 15:10
Gibbs Serbest Enerjisi
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
4 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Tampon sistemler, Canlı Sistemlerdeki Önemi
09:25 – 10:10
Tampon sistemler, Canlı Sistemlerdeki Önemi
10:20 – 11:05
Moleküler Biyofizik Yöntemler
11:15 – 12:00
Moleküler Biyofizik Yöntemler
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
24
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Tıp Eğitimi ve Bil.
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
R.ÇITIL
R.ÇITIL
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
25
7 Ekim Pazartesi 2013 Pazartesi (I. Kurul, IV. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
8 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
9 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
10 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
11 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıp Eğitimi ve Bil.
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
UYG: Normal, Molar, Yüzde Çözeltiler
UYG: Normal, Molar, Yüzde Çözeltiler
UYG: Asit–Baz ve Tamponlar
UYG: Asit–Baz ve Tamponlar
İşletim Sistemleri
İşletim Sistemleri
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Eğitimi ve Bil.
UYG: İşletim Sistemleri
UYG: İşletim Sistemleri
Sunum Programları
Sunum Programları
UYG: Aspirin Sentezi
UYG: Aspirin Sentezi
UYG: Aspirin Sentezi
UYG: Aspirin Sentezi
Tıp Eğitimi ve Bil.
UYG: Sunum Programları
UYG: Sunum Programları
KBE: Temel İletişim
KBE: Temel İletişim
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
SINAV (UYGULAMA)
SINAV (TEORİK)
Tıp Eğitimi ve Bil.
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıp Eğitimi ve Bil.
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
26
II. Kurul – Hücreye Giriş
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi
14 Ekim 2013
Sınav Tarihi
21-22 Kasım 2013
Yrd.Doç.Dr. Yalçın ÖNDER
Kurul Sorumlusu
14 Ekim 2013 Pazartesi (II. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
15 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
16 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
17 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
18 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
KURBAN BAYRAMI I. GÜN
KURBAN BAYRAMI II. GÜN
KURBAN BAYRAMI III. GÜN
KURBAN BAYRAMI IV. GÜN
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
21 Ekim 2013 Pazartesi II. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
Tıbbi Histolojiye Giriş
09:25 – 10:10
Halk Sağlığına Giriş
10:20 – 11:05
Biyoloji Bilimi, Bilimde Nasıl ve Neden Soruları
11:15 – 12:00
Hücrenin Temel Yapısal Özellikleri
13:30 – 14:15
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
14:25 – 15:10
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
22 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
Bazal Lamina
09:25 – 10:10
Bazal Membran
10:20 – 11:05
Mikroskoplar
11:15 – 12:00
Mikroskoplar
13:30 – 14:15
Temel Sağlık Hizmetleri
14:25 – 15:10
Sağlığın Tanımı ve Geliştirilmesi
15:20 – 16:05
Hücrenin Bölümleri
16:15 – 17:00
Hücre Şekilleri ve Büyüklükleri
23 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Biyoistatistiğe Giriş
09:25 – 10:10
Bilimsel Yöntem
10:20 – 11:05
Biyoistatistiğe Giriş ve Bilimsel Yöntem
11:15 – 12:00
Biyoistatistikte Kullanılan Kavramlar
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
24 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Prokaryot ve Ökaryot Hücre
09:25 – 10:10
Prokaryot ve Ökaryot Hücre
10:20 – 11:05
Biyoistatistikte Kullanılan Kavramlar
11:15 – 12:00
Sistematik ve Özel Veri Toplama Yöntemleri
13:30 – 14:15
Verilerin Sınıflandırılması
14:25 – 15:10
Verilerin Sınıflandırılması
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
25 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
09:25 – 10:10
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
10:20 – 11:05
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
11:15 – 12:00
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Halk Sağlığı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
27
Öğretim Elemanı
S.ÇAYLI
Y.ÖNDER
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
R.ÇITIL
R.ÇITIL
S.ÇAYLI
S.ÇAYLI
H.ASLAN
H.ASLAN
Y.ÖNDER
R.ÇITIL
F.GEVREK
F.GEVREK
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
28 Ekim 2013 Pazartesi (II. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
Tanımlayıcı İstatistikler
09:25 – 10:10
UYG: Mikroskop Kullanma
10:20 – 11:05
UYG: Mikroskop Kullanma
11:15 – 12:00
UYG: Mikroskop Kullanma
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
29 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
30 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
09:25 – 10:10
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
10:20 – 11:05
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
11:15 – 12:00
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
31 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Hücre İskeleti
09:25 – 10:10
Hücre İskeletinin Fonksiyonu
10:20 – 11:05
Hücre Zarı
11:15 – 12:00
Hücrelerarası Bağlantılar
13:30 – 14:15
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
1 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hücre Morfolojisi
09:25 – 10:10
UYG: Hücre Morfolojisi
10:20 – 11:05
UYG: Hücre Morfolojisi
11:15 – 12:00
UYG: Hücre Morfolojisi
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
28
Biyoistatistik
Öğretim Elemanı
İ.ETİKAN
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
F.GEVREK
A.RÜSTEMOĞLU
F.GEVREK
F.GEVREK
İ.ETİKAN
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
4 Kasım 2013 Pazartesi (II. Kurul, IV. Hafta)
29
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
In Vitro Ortamda Hücreler
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
09:25 – 10:10
In Vitro Ortamda Hücreler
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
10:20 – 11:05
UYG: Tek Hücreli Canlı Örneği
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Tek Hücreli Canlı Örneği
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
Biyoistatistik
O.DEMİR
14:25 – 15:10
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
Biyoistatistik
O.DEMİR
15:20 – 16:05
Virüsler
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
16:15 – 17:00
Virüsler
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
5 Kasım 2013 Salı
08:30 – 09:15
Hücre Sitoplazması ve Organeller
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Endoplazmik Retikulum
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
UYG: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Yapıları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Yapıları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Hücre Dışı Matriks Proteinleri
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
14:25 – 15:10
Hücre Dışı Matriks Proteinleri
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
15:20 – 16:05
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
Biyoistatistik
O.DEMİR
Tablo ve Grafik Düzenleme
6 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Tablo ve Grafik Düzenleme
Biyoistatistik
O.DEMİR
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
09:25 – 10:10
Tablo ve Grafik Düzenleme
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
10:20 – 11:05
Golgi Aygıtı
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
Mitokondri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
16:15 – 17:00
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
7 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Lizozom, Peroksizom
09:25 – 10:10
Sentrozom, İğ İplikleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Lizozom ve Peroksizomun Fonksiyonu
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
11:15 – 12:00
Çekirdek ve Çekirdekçik
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
13:30 – 14:15
Endoplazmik Retikulum ve Ribozomların Fonksiyonu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
14:25 – 15:10
Mitokondri ve Golgi Kompleksinin Fonksiyonu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
15:20 – 16:05
İngilizce
Halk Sağlığı
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
Halk Sağlığı
R.ÇITIL/ Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
16:15 – 17:00
İngilizce
8 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
09:25 – 10:10
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
10:20 – 11:05
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
Halk Sağlığı
11:15 – 12:00
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
Halk Sağlığı
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
11 Kasım 2013 Pazartesi (II. Kurul, V. Hafta)
30
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Hücre Zarının Fizyolojik Özellikleri
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
09:25 – 10:10
Hücre Zarından Madde Transportu
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
10:20 – 11:05
Zarlarda Difüzyon ve Osmoz
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Zarlarda Difüzyon ve Osmoz
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Olasılık
Biyoistatistik
O.DEMİR
14:25 – 15:10
Olasılık
Biyoistatistik
O.DEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Kasım 2013 Salı
08:30 – 09:15
Hücre Zarlarında Tanecik Geçişleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
09:25 – 10:10
Hücre Zarlarında Tanecik Geçişleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
Kuramsal Dağılışlar
Biyoistatistik
O.DEMİR
11:15 – 12:00
Kuramsal Dağılışlar
Biyoistatistik
O.DEMİR
13:30 – 14:15
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
13 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kuramsal Dağılışlar
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Biyoistatistik
O.DEMİR
09:25 – 10:10
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
Biyoistatistik
O.DEMİR
10:20 – 11:05
Ribozomlar ve Stoplazmik İnklüzyonlar
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
Hücre Çekirdeği ve Çekirdekçik
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
16:15 – 17:00
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
14 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Hücre Döngüsü
09:25 – 10:10
Hücre Döngüsü
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
10:20 – 11:05
Çekirdek Dışına RNA ve Protein Transportu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
11:15 – 12:00
Çekirdek Dışına RNA ve Protein Transportu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
13:30 – 14:15
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
14:25 – 15:10
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
15:20 – 16:05
İngilizce
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
İngilizce
15 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hücre Organelleri
09:25 – 10:10
UYG: Hücre Organelleri
10:20 – 11:05
UYG: Hücre Organelleri
Hist. ve Emb.
11:15 – 12:00
UYG: Hücre Organelleri
Hist. ve Emb.
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
18 Kasım 2013 Pazartesi (II. Kurul, VI. Hafta)
31
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Mitokondride Protein Transportu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
09:25 – 10:10
Endoplazmik Retikulumda Protein Transportu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
10:20 – 11:05
Örnekleme Yöntemleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
11:15 – 12:00
Örnekleme Yöntemleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
13:30 – 14:15
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
Biyofizik
S.GÜRGÜL
14:25 – 15:10
Protein Kanallarının Yapısı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Kasım 2013 Salı
08:30 – 09:15
Endoplazmik Retikulumda Protein Transportu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
09:25 – 10:10
Hücre Bölünmesi
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
10:20 – 11:05
Örnekleme Yöntemleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
11:15 – 12:00
Örnekleme Yöntemleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
13:30 – 14:15
Hücre Bölünmesi
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
PANEL: ‘Sicko’ Filmi ve Tartışması
16:15 – 17:00
20 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
09:25 – 10:10
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
10:20 – 11:05
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
11:15 – 12:00
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
21 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
22 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
32
III. Kurul – Kalıtımın Moleküler Temelleri
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
25 Kasım 2013
Sınav Tarihi
19-20 Aralık 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Serbülent YİĞİT
25 Kasım Pazartesi 2013 (III. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Genetik Materyalin Yapısı ve DNA’nın Replikasyonu
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Öğretim Elemanı
N.KARAKUŞ
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
09:25 – 10:10
Genetik Materyalin Yapısı ve DNA’nın Replikasyonu
10:20 – 11:05
Nükleik Asitlerin Yapısı
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Nükleik Asitlerin Yapısı
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
13:30 – 14:15
RNA’nın Yapısı ve Fonksiyonu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
14:25 – 15:10
RNA’nın Yapısı ve Fonksiyonu
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Kasım Salı 2013
08:30 – 09:15
Nükleik Asitlerin Fonksiyonları
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Nükleik Asitlerin Fonksiyonları
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
10:20 – 11:05
DNA’nın Paketlenmesi
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
11:15 – 12:00
DNA’nın Paketlenmesi
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
13:30 – 14:15
Kromozomlar
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
14:25 – 15:10
Kromozomlar
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
15:20 – 16:05
KBE: Bilgiye Ulaşma
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
16:15 – 17:00
KBE: Bilgiye Ulaşma
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
27 Kasım Çarşamba 2013
08:30 – 09:15
DNA Dizileri ve Gen Yapısı
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
09:25 – 10:10
DNA Dizileri ve Gen Yapısı
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
10:20 – 11:05
Kromozom Elde Etme Yöntemleri
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
11:15 – 12:00
Mitokondriyal DNA ve Genomu
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
28 Kasım Perşembe 2013
08:30 – 09:15
Prokaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
09:25 – 10:10
Prokaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
İ.BÜTÜN
10:20 – 11:05
Biyokimyasal Genetik Testler
Tıbbi Biyokimya
11:15 – 12:00
Biyokimyasal Genetik Testler
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
A.RÜSTEMOĞLU
13:30 – 14:15
Ökaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
Tıbbi Biyoloji
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Ökaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
İngilizce
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
16:15 – 17:00
İngilizce
29 Kasım Cuma 2013
08:30 – 09:15
UYG: Mitoz
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Mitoz
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Mitoz
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Mitoz
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
2 Aralık Pazartesi 2013 (III. Kurul, II. Hafta)
33
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
Tıbbi Biyoloji
09:25 – 10:10
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
KBE: Kan Alma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
14:25 – 15:10
KBE: Kan Alma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
3 Aralık Salı 2013
08:30 – 09:15
Genetik Şifre ve Transkripsiyon
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
09:25 – 10:10
Genetik Şifre ve Transkripsiyon
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
10:20 – 11:05
Mutagenler ve Mutasyonlar
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
11:15 – 12:00
Mutagenler ve Mutasyonlar
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
13:30 – 14:15
Bakteriyofajlar ve Transdüksiyon
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
14:25 – 15:10
Konjugasyon ve Transformasyon
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
4 Aralık Çarşamba 2013
08:30 – 09:15
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
5 Aralık Perşembe 2013
08:30 – 09:15
Translasyon ve Protein Sentezi
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
09:25 – 10:10
Translasyon ve Protein Sentezi
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
10:20 – 11:05
DNA Tamir Mekanizmaları
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
11:15 – 12:00
DNA Tamir Mekanizmaları
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
6 Aralık Cuma 2013
08:30 – 09:15
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: İnsan Genom Projesinden Öğrendiklerimiz
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
9 Aralık Pazartesi 2013 (III. Kurul, III. Hafta)
34
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Ö.ATEŞ
08:30 – 09:15
DNA’nın Klonlanması ve DNA Kitaplığı
Tıbbi Biyoloji
09:25 – 10:10
DNA’nın Klonlanması ve DNA Kitaplığı
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
10:20 – 11:05
Mendel Kuralları
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
11:15 – 12:00
Mendel Kuralları
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
13:30 – 14:15
RNA’ların İşlenmesi
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
14:25 – 15:10
RNA’ların İşlenmesi
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Aralık Salı 2013
08:30 – 09:15
Tek Gene Bağlı Kalıtım
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
09:25 – 10:10
Tek Gene Bağlı Kalıtım
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
10:20 – 11:05
Cinsiyete Bağlı Kalıtım ve Genomik İmprinting
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
11:15 – 12:00
Cinsiyete Bağlı Kalıtım ve Genomik İmprinting
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
13:30 – 14:15
Maternal Kalıtım
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
14:25 – 15:10
Maternal Kalıtım
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
15:20 – 16:05
Kromozom Mutasyonları
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
16:15 – 17:00
Kromozom Mutasyonları
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
11 Aralık Çarşamba 2013
08:30 – 09:15
Genler Arası Etkileşim, Çoklu Allelizm
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
09:25 – 10:10
Genler Arası Etkileşim, Çoklu Allelizm
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
10:20 – 11:05
Kromozom Mutasyonları
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
11:15 – 12:00
Kromozom Mutasyonları
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
12 Aralık Perşembe 2013
08:30 – 09:15
Multifaktöriyel Kalıtım ve Pleitropi
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
09:25 – 10:10
Multifaktöriyel Kalıtım ve Pleitropi
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
10:20 – 11:05
Posttranslasyonel Modifikasyon ve Özelleşmiş Ürünler
Tıbbi Biyokimya
İ.BENLİ
11:15 – 12:00
Posttranslasyonel Modifikasyon ve Özelleşmiş Ürünler
Tıbbi Biyokimya
İ.BENLİ
13:30 – 14:15
Genetik Etkenleri İnceleme Yöntemleri
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
14:25 – 15:10
Genetik Etkenleri İnceleme Yöntemleri
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
13 Aralık Cuma 2013
08:30 – 09:15
Canlıların Genetik Farklılaşması
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
09:25 – 10:10
Canlıların Genetik Farklılaşması
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
10:20 – 11:05
Kanser Genetiği
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
11:15 – 12:00
Kanser Genetiği
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
16 Aralık Pazartesi 2013 (III. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
Deney Hayvanları
09:25 – 10:10
Deney Hayvanları
10:20 – 11:05
Kök Hücre
11:15 – 12:00
Kök Hücre
13:30 – 14:15
UYG: Deney Hayvanları
14:25 – 15:10
UYG: Deney Hayvanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
Epigenetik
09:25 – 10:10
Epigenetik
10:20 – 11:05
Otozomal ve Cinsiyet Düzensizlikleri
11:15 – 12:00
Otozomal ve Cinsiyet Düzensizlikleri
13:30 – 14:15
UYG: Dokudan DNA İzolasyonu
14:25 – 15:10
UYG: DNA Elektroforezi
15:20 – 16:05
UYG: Dokudan DNA İzolasyonu
16:15 – 17:00
UYG: DNA Elektroforezi
18 Aralık 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Populasyon Genetiği
09:25 – 10:10
Populasyon Genetiği
10:20 – 11:05
UYG: Karyotip Analizi
11:15 – 12:00
UYG: Karyotip Analizi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
19 Aralık 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
20 Aralık 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
35
Tıbbi Biyoloji
Öğretim Elemanı
S.YİĞİT
S.YİĞİT
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
N. KARAKUŞ
N. KARAKUŞ
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
36
IV. Kurul – Dokulara Giriş
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
23 Aralık 2014
Sınav Tarihi
23-24 Ocak 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Fikret GEVREK
23 Aralık Pazartesi 2013 (IV. Kurul, I. Hafta))
08:30 – 09:15
Epitel Dokusu ve Tipleri
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
Örtü Epiteli
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
Salgı Epiteli
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Salgı Epiteli
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
Bağ ve Destek Dokular
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
14:25 – 15:10
Bağ ve Destek Dokular
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
Bağ Dokusunun Hücreleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Bağ Dokusu Hücreler Arası Bileşenleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Embriyonel ve Müköz Bağ Dokusu
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Sıkı, Gevşek ve Elastik Bağ Dokusu
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
UYG: Örtü Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Örtü Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Örtü Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Örtü Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
25 Aralık 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Salgı Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Salgı Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Salgı Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Salgı Epiteli
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
26 Aralık 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
KBE:Vital Bulguların Değerlendirilmesi
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
14:25 – 15:10
KBE:Vital Bulguların Değerlendirilmesi
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
27 Aralık 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Beyaz ve Kahverengi Yağ Dokusu
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Retiküler Bağ Dokusu
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
10:20 – 11:05
Kıkırdak Dokusu
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
11:15 – 12:00
Kıkırdak Dokusu Hücreleri ve Hücrelerarası Bileşenler
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
30 Aralık Pazartesi 2013 (IV. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Bağ Dokusu Türleri
Anabilim Dalı
37
Öğretim Elemanı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Bağ Dokusu Türleri
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Bağ Dokusu Türleri
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Bağ Dokusu Türleri
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kıkırdak Dokusu Türleri
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
14:25 – 15:10
Kıkırdak Dokusunun Büyümesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
31 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
Anatomiye Giriş, Terminoloji
Anatomi
B.ÖZYURT
Hareketler, Eksenler, Planlar
Kemik Dokusu
Anatomi
B.ÖZYURT
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Kemik Dokusu Hücreleri ve Hücrelerarası Bileşenler
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
KBE: Hastaya Yaklaşım
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
14:25 – 15:10
KBE: Hastaya Yaklaşım
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
15:20 – 16:05
KBE: Hastaya Yaklaşım
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
16:15 – 17:00
KBE: Hastaya Yaklaşım
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
2 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Kıkırdak Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Kıkırdak Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Kıkırdak Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kıkırdak Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Üst Ekstremite Kemikleri (Scapula, Clavicula)
Anatomi
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
15:20 – 16:05
Üst Ekstremite Kemikleri (Humerus, Radius, Ulna)
İngilizce
Anatomi
16:15 – 17:00
İngilizce
3 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Kemik Dokusu Türleri
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Ossifikasyon
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
B.ÖZYURT
U.TAŞ
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
1 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
YILBAŞI
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
14:25 – 15:10
10:20 – 11:05
Üst Ekstremite Kemikleri (Ossa Manus)
Anatomi
11:15 – 12:00
Anatomi
13:30 – 14:15
Alt Ekstremite Kemikleri (Os Coxae)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
6 Ocak Pazartesi 2014 (IV. Kurul,III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Kemik Dokusu
Anabilim Dalı
38
Öğretim Elemanı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Kemik Dokusu
Hist. ve Emb.
10:20 – 11:05
UYG: Kemik Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kemik Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Sinir Hücresi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
14:25 – 15:10
Sinir Dokusu Destek Hücreleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Sinir Dokusu
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Sinir Dokusu
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
İstirahat membran Potansiyeli
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
İstirahat membran Potansiyeli
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Scapula, Clavicula)
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Scapula, Clavicula)
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Ulna, Ossa Manus)
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Humerus, Radius)
UYG: Multidisipliner Toplantı
Anatomi
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
Alt Ekstremite Kemikleri (Femur, Patella, Ossa Cruris)
Anatomi
U.TAŞ
Alt Ekstremite Kemikleri (Ossa Pedis)
Nöron Kavramı ve Nöron Tipleri
Anatomi
U.TAŞ
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Nöron Kavramı ve Nöron Tipleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
Anatomi
M.UYSAL
14:25 – 15:10
Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
İngilizce
Anatomi
M.UYSAL
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
İngilizce
7 Ocak Salı 2014
08:30 – 09:15
8 Ocak Çarşamba 2014
08:30 – 09:15
11:15 – 12:00
9 Ocak Perşembe 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
10 Ocak Cuma 2014
UYG: Os Coxae
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Os Coxae
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Os Coxae
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Os Coxae
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Anatomi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
08:30 – 09:15
11:15 – 12:00
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
13 Ocak Pazartesi 2014 (IV. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Sinir Dokusu
Anabilim Dalı
39
Öğretim Elemanı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Sinir Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Sinir Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Sinir Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kas Dokusu
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
14:25 – 15:10
Kas Dokusu Türleri
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14 Ocak Salı 2014
08:30 – 09:15
Uyarılabilir Dokular ve Aksiyon Potansiyeli
09:25 – 10:10
Uyarılabilir Dokular ve Aksiyon Potansiyeli
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Biyoinformatik ve Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Biyoinformatik ve Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Hücre Membranında Sinyal İletimi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
İkinci Haberciler
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Düz Kas
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
11:15 – 12:00
Düz Kas
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
Nörotransmitter ve Davranış İlişkisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Nörotransmitter ve Davranış İlişkisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Kalp Kası
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
11:15 – 12:00
Kalp Kası
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
13:30 – 14:15
İskelet Kası
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
14:25 – 15:10
İskelet Kası
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
UYG: Kas Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Kas Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Kas Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kas Dokusu
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Sigaranın İnsan Sağlığına Etkileri
15 Ocak Çarşamba 2014
08:30 – 09:15
16 Ocak Perşembe 2014
08:30 – 09:15
17 Ocak Cuma 2014
08:30 – 09:15
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Ocak 2014 Pazartesi (IV. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Alt ekstremite Kemikleri
Anabilim Dalı
40
Öğretim Elemanı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Alt ekstremite Kemikleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Femur, Patella, Ossa Cruris
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Ossa Pedis
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Sinaptik İleti
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
Sinaptik İleti
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Ocak 2014 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
22 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
23 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
24 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
41
V. Kurul – Morfolojiye Giriş
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
10 Şubat 2014
Sınav Tarihi
6-7 Mart 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Ufuk TAŞ
10 Şubat 2014 Pazartesi (V. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Aminoasitlerin Yapısı, Sınıflandırılması ve Tepkimeleri
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
Anabilim Dalı
10:20 – 11:05
Aminoasitlerin Yapısı, Sınıflandırılması ve Tepkimeleri
Kafa Kemikleri: Neurocranium
Anatomi
B.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Kafa Kemikleri: Neurocranium
Anatomi
B.ÖZYURT
13:30 – 14:15
Karbonhidratların Temel Yapısı
Tıbbi Biyokimya
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
15:20 – 16:05
Karbonhidratların Temel Yapısı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Biyokimya
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Şubat 2014 Salı
08:30 – 09:15
Proteinlerin Sınıflandırılması, Yapı-Fonksiyon ilişkisi
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
10:20 – 11:05
Proteinlerin Sınıflandırılması, Yapı-Fonksiyon ilişkisi
Kafa Kemikleri: Neurocranium
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Kafa Kemikleri: Neurocranium
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
Oksijen Bağlayan Proteinler
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
14:25 – 15:10
Oksijen Bağlayan Proteinler
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
Karbonhidratların Sınıflandırılması
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Anatomi
M.UYSAL
Anatomi
M.UYSAL
14:25 – 15:10
09:25 – 10:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Karbonhidratların Yapı ve Özellikleri
12 Şubat 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kafa Kemikleri: Viscerocranium
09:25 – 10:10
Kafa Kemikleri: Viscerocranium
10:20 – 11:05
Vücudumuzdaki Temel Karbonhidratlar
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Vücudumuzdaki Temel Karbonhidratlar
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
13 Şubat 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Temporomandibular Eklem
Anatomi
U.TAŞ
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Temporomandibular Eklem
Anatomi
U.TAŞ
16:15 – 17:00
İngilizce
14 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
İngilizce
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
17 Şubat 2014 Pazartesi (V. Kurul, II. Hafta)
42
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
Anatomi
09:25 – 10:10
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Enzimlerin Yapısı ve Sınıflandırması
Tıbbi Biyokimya
İ.BENLİ
14:25 – 15:10
Enzimlerin Yapısı ve Sınıflandırması
Tıbbi Biyokimya
İ.BENLİ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
18 Şubat 2014 Salı
08:30 – 09:15
Kafa İskeletinin Bütünü
Anatomi
B.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Kafa İskeletinin Bütünü
Anatomi
B.ÖZYURT
Enzimatik Aktivitenin Düzenlenmesi
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
13:30 – 14:15
Enzimatik Aktivitenin Düzenlenmesi
UYG: Temporomandibular Eklem
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kafa İskeletinin Bütünü
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kafa İskeletinin Bütünü
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kafa İskeletinin Bütünü
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
19 Şubat 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Karbonhidratlar
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Karbonhidratlar
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Karbonhidratlar
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Karbonhidratlar
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Biyokimya
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
Eklemler Hakkında Genel Bilgiler
Anatomi
B.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Üst Ekstremite Eklemleri
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Lipitlerin Temel Yapısı
Tıbbi Biyokimya
L.AYDOĞAN
11:15 – 12:00
Lipitlerin Temel Yapısı
Üst Ekstremite Eklemleri
Tıbbi Biyokimya
L.AYDOĞAN
Anatomi
U.TAŞ
14:25 – 15:10
Üst Ekstremite Eklemleri
Anatomi
U.TAŞ
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
11:15 – 12:00
20 Şubat 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
13:30 – 14:15
21 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Yağ Asitleri
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Yağ Asitleri
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
M.UYSAL
11:15 – 12:00
Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
24 Şubat Pazartesi 2014 (V. Kurul,III. Hafta)
43
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
Anatomi
09:25 – 10:10
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
A.AKBAŞ
13:30 – 14:15
Bileşik Lipitler
Tıbbi Biyokimya
14:25 – 15:10
Bileşik Lipitler
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
25 Şubat Salı 2014
08:30 – 09:15
Lipitlerin Sınıflandırılması
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
09:25 – 10:10
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
10:20 – 11:05
Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
Acil Tıp
M.ESEN
Acil Tıp
M.ESEN
26 Şubat Çarşamba 2014
08:30 – 09:15
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
27 Şubat Perşembe 2014
08:30 – 09:15
Kolesterol
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Safra Asitleri
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Vitaminlerin Fizyolojik İşlevi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Eser Elementlerin Fizyolojik İşlevi
Yağda Çözünen Vitaminlerin Biyokimyası
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
Yağda Çözünen Vitaminlerin Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
İngilizce
İngilizce
28 Şubat 2014 Cuma 2014
08:30 – 09:15
UYG: Enzimler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Enzimler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Enzimler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Enzimler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
13:30 – 14:15
PANEL: İlk Yardım; Ne Zaman ve Nasıl?
16:15 – 17:00
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
44
3 Mart Pazartesi 2014 (V. Kurul, IV. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Lipoproteinler ve Sınıflandırılması
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
14:25 – 15:10
Lipoproteinler ile ilgili Güncel Yaklaşımlar
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
15:20 – 16:05
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
16:15 – 17:00
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
4 Mart 2014 Salı
08:30 – 09:15
Suda Çözünen Vitaminler
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Suda Çözünen Vitaminler
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
10:20 – 11:05
Columna Vertebralis, Costalar ve Sternum Eklemleri
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Columna Vertebralis, Costalar ve Sternum Eklemleri
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
5 Mart 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Columna Vertebralis Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Costalar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Sternum Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Columna Vertebralis Eklemleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
6 Mart 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
7 Mart 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
VI. Kurul :Seçmeli Dersler(Alan İçi)
Süresi
10 Hafta
Başlangıç Tarihi
10 Mart 2014
Sınav Tarihi
15-16 Mayıs 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜRGÜL
Pazartesi (VI. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
45
Öğretim Elemanı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
46
VII. Kurul – Embriyolojiye Giriş
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
19 Mayıs 2014
Sınav Tarihi
12-13 Haziran 2014
Kurul Sorumlusu
Doç. Dr. Sevil ÇAYLI
19 Mayıs Pazartesi 2014 (VII. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
20 Mayıs Salı 2014
08:30 – 09:15
İnsan Embriyolojisine Giriş
Hist. ve Emb.
09:25 – 10:10
İnsan Embriyolojisine Giriş
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Pasif Geçişlerin Nicel Tartışması
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Pasif Geçişlerin Nicel Tartışması
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Biyolojik Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
14:25 – 15:10
Biyolojik Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
15:20 – 16:05
Tıp Tarihinin Önemi ve Amacı
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
İlkçağ Uygarlıklarında Tıp
21 Mayıs Çarşamba 2014
08:30 – 09:15
İyonik Denge ve Nernst Denklemi
09:25 – 10:10
İyonik Denge ve Nernst Denklemi
Biyofizik
S.GÜRGÜL
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Gametogenez
Hist. ve Emb.
11:15 – 12:00
Gametogenez
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Biyofizik
S.GÜRGÜL
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
22 Mayıs 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Difüzyon Potansiyeli ve Goldman-Hodgkin-Katz Denklemi
09:25 – 10:10
Difüzyon Potansiyeli ve Goldman-Hodgkin-Katz Denklemi
10:20 – 11:05
Hipokratik Tıp
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
11:15 – 12:00
Ortaçağ ve İslam Tıbbı
Tıp Tar. ve Deo.
İ.OKAN
13:30 – 14:15
UYG: Membran Potansiyeli, Nernst Potansiyeli Hesabı
Biyofizik
S.GÜRGÜL
14:25 – 15:10
UYG: Membran Potansiyeli, Nernst Potansiyeli Hesabı
Biyofizik
S.GÜRGÜL
15:20 – 16:05
İngilizce
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
16:15 – 17:00
İngilizce
23 Mayıs 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Glikoliz
09:25 – 10:10
Glikoliz
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
Merkezi Sinir Sistemi ve Davranış İlişkisi
Davranış Bil.
F.Ç.ÇELİKEL
Merkezi Sinir Sistemi ve Davranış İlişkisi
Davranış Bil.
F.Ç.ÇELİKEL
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
26 Mayıs Pazartesi 2014 (VII. Kurul, II. Hafta)
Anabilim Dalı
47
08:30 – 09:15
Gametogenez
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Gametogenez
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Pentoz Fosfat Yolu
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Pentoz Fosfat Yolu
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
13:30 – 14:15
Rönesans Döneminden 20 yy Çağdaş Dönemine Kadar Tıp
Tıp Tar. ve Deo.
İ.OKAN
Davranış Bil.
A.M.GÖKBAKAN
14:25 – 15:10
Çatışma ve Kaygı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
27 Mayıs Salı 2014
08:30 – 09:15
TCA Döngüsü
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
09:25 – 10:10
TCA Döngüsü
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
10:20 – 11:05
Uyarılabilir Hücreler ve Aksiyon Potansiyeli
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Uyarılabilir Hücreler ve Aksiyon Potansiyeli
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
14:25 – 15:10
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
15:20 – 16:05
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
16:15 – 17:00
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
Tıbbi Biyokimya
İ. BÜTÜN
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
H.ASLAN
28 Mayıs Çarşamba
08:30 – 09:15
Biyoenerjetik Biyokimyası
09:25 – 10:10
Oksidatif Fosforilasyon ve ATP Sentezi
10:20 – 11:05
Genital Siklus
Hist. ve Emb.
11:15 – 12:00
Genital Siklus
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
29 Mayıs 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Genital Siklus
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Fertilizasyon
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Pasif Zar Modeli ve Kablo Teorisi
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Pasif Zar Modeli ve Kablo Teorisi
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Embriyo Gelişiminin 1. Haftası
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
14:25 – 15:10
Embriyo Gelişiminin 1. Haftası
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
Glikoneogenez
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
11:15 – 12:00
Glikoneogenez
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
30 Mayıs 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Embriyo Gelişiminin 1. Haftası
09:25 – 10:10
Embriyo Gelişiminin 2. Haftası
10:20 – 11:05
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
48
2 Haziran Pazartesi 2014 (VII. Kurul, III. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Embriyo Gelişiminin 2. Haftası
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
14:25 – 15:10
Embriyo Gelişiminin 2. Haftası
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
3 Haziran Salı 2014
08:30 – 09:15
Türk Tıp Tarihi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER
09:25 – 10:10
Türk Tıp Tarihi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
10:20 – 11:05
Embriyo Gelişiminin 3. Haftası
11:15 – 12:00
Embriyo Gelişiminin 3. Haftası
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
15:20 – 16:05
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
16:15 – 17:00
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER/R.ÇITIL
4 Haziran Çarşamba
08:30 – 09:15
Toplumsal Psikoloji
09:25 – 10:10
Embriyo Gelişiminin 3. Haftası
10:20 – 11:05
Davranış Bil.
S. E.TAYCAN
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
Aktif Zar İletkenliği ve Aksiyon Potansiyeli
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Aktif Zar İletkenliği ve Aksiyon Potansiyeli
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
5 Haziran 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Glikojen Sentezi
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Glikojen Yıkımı
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Bileşik Aksiyon Potansiyeli
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Bileşik Aksiyon Potansiyeli
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Dikkat ve Algı
Davranış Bil.
A.M.GÖKBAKAN
14:25 – 15:10
Dikkat ve Algı
Davranış Bil.
A.M.GÖKBAKAN
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
6 Haziran 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
09:25 – 10:10
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
9 Haziran Pazartesi 2014 (VII. Kurul, IV. Hafta)
49
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
S.ÇAYLI
08:30 – 09:15
Teratoloji ve Embriyolojik Malformasyonlar
Hist. ve Emb.
09:25 – 10:10
Teratoloji ve Embriyolojik Malformasyonlar
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
Voltaj-Bağımlı İyon Kanalları
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Voltaj-Bağımlı İyon Kanalları
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Embriyo Dışı Oluşumlar
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
14:25 – 15:10
Embriyo Dışı Oluşumlar
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Biyofizik
S.GÜRGÜL
Biyofizik
S.GÜRGÜL
S.ÇAYLI
10 Haziran Salı 2014
08:30 – 09:15
Sinaptik İletim
09:25 – 10:10
Sinaptik İletim
10:20 – 11:05
Yardımlı Üreme Teknikleri
Hist. ve Emb.
11:15 – 12:00
Yardımlı Üreme Teknikleri
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
Biyofizik
14:25 – 15:10
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
Biyofizik
S.GÜRGÜL
15:20 – 16:05
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11 Haziran Çarşamba
08:30 – 09:15
Embriyonik Klonlama
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
Embriyo Transferi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
Benliğin Savunma Düzenekleri
Davranış Bil.
A.M.GÖKBAKAN
11:15 – 12:00
Stres ve Ruh sağlığı
Davranış Bil.
S.E.TAYCAN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
12 Haziran 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
13 Haziran 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem II
50
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
51
I. Kurul - Kas ve Periferik Sinir Sistemi
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
9 Eylül 2013
Sınav Tarihi
10 – 11 Ekim 2013
Kurul Sorumlusu
Doç.Dr. Gülgün YENİŞEHİRLİ
9 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yüzeyel Sırt Kasları
09:25 – 10:10
Omuz ve Kol Kasları
Anabilim Dalı
Anatomi
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
İskelet Kası ve Kasılma Mekanizması
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
İskelet Kası ve Mekaniksel Özellikleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
Kas Dokusu Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
Kas Dokusu Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
Hipotez Kavramı
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
16:15 – 17:00
Hipotez Testlerine Giriş
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
10 Eylül 2013 Salı
08:30 – 09:15
Ki Kare Bağımsızlık ve Türdeşlik Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
09:25 – 10:10
Ki Kare Bağımsızlık ve Türdeşlik Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
10:20 – 11:05
Ki Kare Bağımsızlık ve Türdeşlik Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
Anatomi
B.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Kol Kasları
13:30 – 14:15
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
14:25 – 15:10
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
15:20 – 16:05
Aksilla Anatomisi
Anatomi
U.TAŞ
16:15 – 17:00
Pleksus Brakialis
11 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Tek Örneklem Hipotez Testleri
Anatomi
U.TAŞ
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
09:25 – 10:10
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
B.ÖZYURT
Tek Örneklem Hipotez Testleri
10:20 – 11:05
Ön Kolun Ön Bölgesi ve Fossa Kubiti
Anatomi
11:15 – 12:00
Ön Kolun Arka Bölgesi
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Fizyoloji
O.ERBAŞ
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
12 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
İskelet Kasındaki Duyu Organları
09:25 – 10:10
Refleks Kavramı
10:20 – 11:05
Bakteri Hücresi Genel Yapısı
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Bakteri Hücresi Genel Yapısı
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Bakteri Hücresi Genel Yapısı
UYG: Omuz Anatomisi
UYG: Yüzeyel Sırt Kasları Anatomisi
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Omuz Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13 Eylül 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Düz Kas Fizyolojisi
09:25 – 10:10
Kalp Kası Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
El anatomisi
Anatomi
M.UYSAL
11:15 – 12:00
El Anatomisi
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
UYG: Ön Kolun Ön Bölgesi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ön Kolun Ön Bölgesi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ön Kolun Arka Bölgesi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Ön Kolun Arka Bölgesi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
16 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul, II. Hafta)
52
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
İskelet Kasında İletim
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
İskelet Kasında Kasılma
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
EMG’ nin Temel İlkeleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
UYG: Kurbağada Spinal Şok ve Geri Çekme Refleksi
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kurbağada Spinal Şok ve Geri Çekme Refleksi
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kurbağada Spinal Şok ve Geri Çekme Refleksi
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Kurbağada Spinal Şok ve Geri Çekme Refleksi
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Düz Kas Biyofiziği
Biyofizik
S.GÜRGÜL
09:25 – 10:10
Düz Kas Biyofiziği
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
Biyopotansiyel Kavramı
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Elektromiyografi, Motor Nöron
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: EMG Kayıtları
Biyofizik/Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: EMG Kayıtları
Biyofizik/Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: EMG Kayıtları
Biyofizik/Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: EMG Kayıtları
Biyofizik/Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
18 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: El Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
16:15 – 17:00
17 Eylül 2013 Salı
UYG: El Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: El Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: El Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
Fizyoloji
O.ERBAŞ
19 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: İnsanda Refleksler
09:25 – 10:10
UYG: İnsanda Refleksler
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Üst Ekstremite Klinik Anatomisi
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Üst Ekstremite Klinik Anatomisi
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
Gluteal Bölge
Anatomi
M.UYSAL
14:25 – 15:10
Pleksus Lumbosakralis
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Tıp Fakültesinde öğrenci olmak
Anatomi
M.UYSAL
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
20 Eylül 2013 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
İki Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
10:20 – 11:05
Bağımsız İki Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
11:15 – 12:00
Bağımsız İki Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
13:30 – 14:15
UYG: Düz Kas Aksiyon Potansiyeli Kaydı
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Düz Kas Kasılmasının Kaydı
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Düz Kas Aksiyon Potansiyeli Kaydı
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Düz Kas Kasılmasının Kaydı
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
23 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul,III Hafta)
53
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Bakteri Metabolizması
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Bakteri Metabolizması
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Uyluğun Anteromedial Bölgeleri ve Trigonum Femorale
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Uyluğun Posterolateral Böl, Kanalis Adduktorius, Fossa Poplitea
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Gluteal Bölge
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Gluteal Bölge
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Gluteal Bölge
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Gluteal Bölge
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
24 Eylül 2013 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
Bacak Anterolateral Bölgeleri
Anatomi
M.UYSAL
11:15 – 12:00
Bacak Posteromedial Bölgeleri
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
UYG: Uyluğun Ön ve Medial Bölgeleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Uyluğun Arka ve Lateral Bölgeleri, Fossa Poplitea
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Bacak Anatomisi : Anterolateral Bölgeler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Bacak Anatomisi : Posterolateral Bölgeler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Anatomi
M.UYSAL
25 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Ayak Anatomisi
09:25 – 10:10
Ayak Anatomisi
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Bakteri genetiği
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
11:15 – 12:00
Bakteri genetiği
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
26 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Mikroorganizmaların Üretilmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Mikroorganizmaların Üretilmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Alt Ekstremite Klinik Anatomisi
Anatomi
B.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Alt Ekstremite Klinik Anatomisí
Anatomi
B.ÖZYURT
13:30 – 14:15
UYG: Ayak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ayak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ayak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ayak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Yüz Kasları, Çiğneme Kasları ve Skalp
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
k Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ. ETİKAN
10:20 – 11:05
Bağımlı İki Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
11:15 – 12:00
27 Eylül 2013 Cuma
Bağımlı İki Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
13:30 – 14:15
UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
30 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul, IV. Hafta)
54
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Boyun Ön ve Yan Bölgeleri, Derin Sırt Kasları ve Subok. Bölge
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Boyun Ön ve Yan Bölgeleri, Derin Sırt Kasları ve Subok. Bölge
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Mantarların Genel Özellikleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
İnsan Sağlığında Önemli Mantarlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
1 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
Protozoa ve Helmintlerin Genel Özellikleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
İnsan Sağlığı Açısından Önemli Protozoa ve Helmintler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Otonom Sinir Sistemi
Anatomi
11:15 – 12:00
Otonom Sinir Sistemi
Anatomi
B.ÖZYURT
13:30 – 14:15
UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
2 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Bağımsız k Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ. ETİKAN
09:25 – 10:10
Biyoistatistik
İ. ETİKAN
O.ERBAŞ
Bağımsız k Örneklem Hipotez Testleri
10:20 – 11:05
Otonom Sinir Sistemi
Fizyoloji
11:15 – 12:00
Otonom Sinir Sistemi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
3 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Kas Dokusu Belirteçleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Kas Dokusu Belirteçleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Spektrofotometrik Ölçümler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Spektrofotometrik Ölçümler
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Biyoistatistik
O.DEMİR
13:30 – 14:15
Bağımlı k Örneklem Hipotez Testleri
14:25 – 15:10
Mantarların Genel Özellikleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
İnsan Sağlığında Önemli Mantarlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
O.DEMİR
4 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Korelasyon ve Regresyon Analizi
Biyoistatistik
09:25 – 10:10
Korelasyon ve Regresyon Analizi
Biyoistatistik
O.DEMİR
10:20 – 11:05
KBE: Duyu Organları Muayenesi
Anestezi
N.Y.ÇELTEK
11:15 – 12:00
KBE: Duyu Organları Muayenesi
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
Anestezi
N.Y.ÇELTEK
UYG: CK Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: CK Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: CK Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: CK Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
7 Ekim 2013 Pazartesi (I. Kurul, V. Hafta)
55
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
İnsan Sağlığında Önemli Virüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
Virüslerin Genel Özellikleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Bağımlı k Örneklem Hipotez Testleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
11:15 – 12:00
Korelasyon ve Regresyon Analizi
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
13:30 – 14:15
UYG: İskelet Kasında Sumasyon, Tetani ve Treppe
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: İskelet Kasında Sumasyon, Tetani ve Treppe
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: İskelet Kasında Sumasyon, Tetani ve Treppe
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: İskelet Kasında Sumasyon, Tetani ve Treppe
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Duyu Sistemlerine Genel Bakış
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Duyu Sistemlerine Genel Bakış
16:15 – 17:00
8Ekim 2013 Salı
Fizyoloji
O.ERBAŞ
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
İnsan Sağlığı Açısından Önemli Protozoa ve Helmintler
Tıbbi Mikrobiyoloji
11:15 – 12:00
Virüs Konak İlişkisi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
13:30 – 14:15
UYG: Mantar Protozoa ve Helmintlerin Tanımı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Mantar Protozoa ve Helmintlerin Tanımı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Mantar Protozoa ve Helmintlerin Tanımı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Mantar Protozoa ve Helmintlerin Tanımı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
9 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: AnatomiGenel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: AnatomiGenel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: AnatomiGenel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: AnatomiGenel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
10 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
11 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
56
2. Kurul - Dolaşım Sistemi ve Kan
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
14 Ekim 2013
Sınav Tarihi
14 -15 Kasım 2013
Doç.Dr. Hüseyin ASLAN
Kurul Sorumlusu
14 Ekim 2013 Pazartesi (II. Kurul, I. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
KBE: Bilgiye Ulaşma
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
09:25 – 10:10
KBE: Bilgiye Ulaşma
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
10:20 – 11:05
KBE: Yara Bakımı
Plastik Cerrahi
U.TUNCEL
11:15 – 12:00
KBE: Dikiş atma
Plastik Cerrahi
U.TUNCEL
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ
16:15 – 17:00
15 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
KURBAN BAYRAMI I. GÜN
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
16 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
KURBAN BAYRAMI II. GÜN
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
17 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
KURBAN BAYRAMI III. GÜN
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
18 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
KURBAN BAYRAMI IV. GÜN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
21 Ekim 2013 Pazartesi (II. Kurul, II. Hafta)
57
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Kalp Anatomisi
Anatomi
B.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Kalp Anatomisi
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Kalp Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
Kardiyovasküler Sisteme Giriş
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
Kalp İleti Sistemi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
Kalp Siklusu
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
Dolaşımda Hidrostatik Faktör
Biyofizik
S.GÜRGÜL
Hemodinamiğin Temel Kavramları
Biyofizik
S.GÜRGÜL
08:30 – 09:15
İç Sürtünmeli Akış ve Viskozite Katsayısı
Biyofizik
S.GÜRGÜL
09:25 – 10:10
Poiseuille Yasası ve Girdaplı Akış
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
Perikardium ve Büyük Damarlar
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Perikardium ve Büyük Damarlar
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
Kalp sesleri, Kalbin Dinleme Odakları ve Nabız
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
Kalp sesleri, Kalbin Dinleme Odakları ve Nabız
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
Kalbin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
16:15 – 17:00
Arter ve Ven Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
23 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Kalp ve Perikardium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
16:15 – 17:00
22 Ekim 2013 Salı
UYG: Kalp ve Perikardium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Kalp ve Perikardium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Kalp ve Perikardium
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
H.ASLAN
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
24 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Damarların Gelişmesi
Hist. ve Emb.
09:25 – 10:10
Kapiller Sinüzoid Ve Lenf Damarları Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Sistemik, Pulmoner, Lenfatik ve Fetal Dolaşım
Anatomi
B.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Sistemik, Pulmoner, Lenfatik ve Fetal Dolaşım
Anatomi
B.ÖZYURT
13:30 – 14:15
Damar Genişleyebilirliği ve Laplace Yasası
Biyofizik
S.GÜRGÜL
14:25 – 15:10
Damar Genişleyebilirliği ve Laplace Yasası
Biyofizik
S.GÜRGÜL
15:20 – 16:05
Elektrokardiyogram
Fizyoloji
O.ERBAŞ
16:15 – 17:00
Kalp hastalıklarında elektrofizyoloji
Fizyoloji
O.ERBAŞ
08:30 – 09:15
Kalbin Özel Uyarı ve İletim Sistemi
Biyofizik
S.GÜRGÜL
09:25 – 10:10
Kalp Hücrelerinde Aksiyon Potansiyeli
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
Kan Hücrelerinin Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
25 Ekim 2013 Cuma
Fetal ve Neonatal Dolaşım
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
Arteriyal ve Venöz Sistem
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
Sistemik Rezistans
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
Kalp Dipolü ve Einthoven Üçgeni
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
EKG'nin Temel İlkeleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
58
28 Ekim 2013 Pazartesi (II. Kurul, III. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
UYG: Elektrokardiyogram
Fizyoloji/Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Elektrokardiyogram
Fizyoloji/Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Elektrokardiyogram
Fizyoloji/Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Elektrokardiyogram
Fizyoloji/Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
Anatomi
B.ÖZYURT
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
29 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
CUMHURİYET BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
30 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Üst Ekstremite Damarları
09:25 – 10:10
Alt Ekstremite Damarları
Anatomi
U.TAŞ
Kalp Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Kalp Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
31 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Nabız ve Kalp Sesleri
09:25 – 10:10
UYG: Nabız ve Kalp Sesleri
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Boyun Kökü-Damarlar
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Boyun Kökü-Pleksus Servikalis
Anatomi
U.TAŞ
UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
Histoloji ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
Histoloji ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
Histoloji ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
Histoloji ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
1 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Doku Kan Akımının Düzenlenmesi
09:25 – 10:10
Kan Basıncının Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
Biyoempedans
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Biyoempedans
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Kan Hücrelerinin Gelişmesi
Histoloji ve Emb.
F.GEVREK
14:25 – 15:10
Kan Dokusu
Histoloji ve Emb.
F.GEVREK
15:20 – 16:05
UYG: Boyun Kökü
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Boyun Kökü
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
59
4 Kasım 2013 Pazartesi (II. Kurul, IV. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Lökosit Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Lökosit Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Lenfatik Sistem
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Lenfatik Sistem
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Kan Fizyolojisine genel yaklaşım
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Kanın Reolojik Özellikleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Eritrosit Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
11:15 – 12:00
Eritrosit Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
13:30 – 14:15
UYG: Biyoempedans Yöntemleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
14:25 – 15:10
UYG: Biyoempedans Yöntemleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
15:20 – 16:05
UYG: Biyoempedans Yöntemleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
UYG: Biyoempedans Yöntemleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
5 Kasım 2013 Salı
6 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Hematopoez
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Kemikiliği Büyüme Faktörleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Elektrolit Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
11:15 – 12:00
Elektrolit Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
7 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Lenfoid Organlara Giriş
Histoloji ve Emb.
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
Lenf Düğümü Histolojisi
Histoloji ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
Kanama ve Pıhtılaşma Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
11:15 – 12:00
Kanama ve Pıhtılaşma Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
13:30 – 14:15
UYG: Kan Alma
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kan Alma
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kan Alma
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kan Alma
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
8 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Lenf, Dalak ve Timus Gelişimi
Histoloji ve Emb.
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
Lenf, Dalak ve Timus Gelişimi
Histoloji ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
Plazma Proteinleri
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Plazma Proteinleri
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
13:30 – 14:15
Kanın Hücresel Elemanlarının Özellikleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
Kanın Hücresel Elemanlarının Özellikleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
Fibrinolitik Sistem
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
16:15 – 17:00
Fibrinolitik Sistem
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
11 Kasım 2013 Pazartesi (II. Kurul, V. Hafta)
60
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Dalak, Timus Anatomisi
Anatomi
B.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Dalak, Timus Anatomisi
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Trombositler ve Hemostaz
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Trombositler ve Hemostaz
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Dalak ve Timus Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
Dalak ve Timus Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
UYG: Dalak ve Timus
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Dalak ve Timus
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Serum ve Plazma Eldesi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Serum ve Plazma Eldesi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Serum ve Plazma Eldesi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Serum ve Plazma Eldesi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
12 Kasım 2013 Salı
13 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
14 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
15 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
SINAV (TEORİK)
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
III. Kurul – Solunum Sistemi ve İmmünoloji
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
18 Kasım 2013
Sınav Tarihi
12-13 Aralık 2013
Kurul Sorumlusu
Doç.Dr. Yunus BULUT
18 Kasım 2013 Pazartesi (III. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Burun Anatomisi
Anabilim Dalı
61
Anatomi
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Burun Anatomisi
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Üst Solunum Yolları Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Üst Solunum Yolları Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
KBE: Temel Yaşam Desteği
Anestezi
S.KARAMAN
16:15 – 17:00
KBE: Temel Yaşam Desteği
Anestezi
S.KARAMAN
19 Kasım 2013 Salı
08:30 – 09:15
Farinks
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
Paranasal Sinüsler
Anatomi
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Alt Solunum Yolları Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Alt Solunum Yolları Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
Solunum Sistemi ve İşlevi
Biyofizik
S.GÜRGÜL
14:25 – 15:10
Solunumla İlgili Gaz Yasaları
Biyofizik
S.GÜRGÜL
15:20 – 16:05
Solunum Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
16:15 – 17:00
Kan Gazları
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
20 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Sürfaktan Yapısı ve Fonksiyonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Hava-kan bariyeri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
İmmün Sistem Doku ve Hücreleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
11:15 – 12:00
Antijenler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
21 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Larinks
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
Larinks
Anatomi
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Solunum Kasları
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Yüzey Gerilim ve Alveol Mekaniği
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Ventilasyon-Perfüzyon Dengesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
Ventilasyon-Perfüzyon Dengesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
Hemoglobin
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
16:15 – 17:00
Oksijen Disosiasyon Eğrisi
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
22 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Doğal Bağışıklık ve Fagositoz
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
Doğal Bağışıklık ve Fagositoz
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Üst Solunum Yolları Gelişimi
Histoloji ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Alt Solunum Yolları Gelişimi
Histoloji ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
Anatomi
Tüm ÖğretimElemanları
14:25 – 15:10
UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
25 Kasım 2013 Pazartesi (III. Kurul, II. Hafta)
62
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Doku Uygunluk Antijenleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
Antijen İşlenmesi ve Sunulması
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Kompliyans ve Solunumda Direnç Faktörü
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Kompliyans ve Solunumda Direnç Faktörü
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
UYG: Larinks
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Larinks
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Larinks
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Larinks
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Toraks Duvarı Anatomisi ve Memeler
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Diafragma ve Mediastinum
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Kan Gazları ve Taşınması
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Kan Gazları ve Taşınması
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
26 Kasım 2013 Salı
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: AİDS
27 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Solunumun Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Solunumun Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Hemoglobin Türleri
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
11:15 – 12:00
Bilirubin Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
28 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
İmmünglobulinler ve Antikor Üretimi
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Kompleman Sistemi
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
KBE: İlaç Uygulama Yolları
Anestezi
S.DOĞRU
11:15 – 12:00
KBE: İlaç Uygulama Yolları
Anestezi
S.DOĞRU
13:30 – 14:15
UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Y.BULUT
29 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
T hücre Aktivasyonu ve Efektör Mekanizmalar
Tıbbi Mikrobiyoloji
09:25 – 10:10
T hücre Aktivasyonu ve Efektör Mekanizmalar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Solunum Hacim ve Kapasiteleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Solunum Hacim ve Kapasiteleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
63
2 Aralık 2013 Pazartesi (III. Kurul, III. Hafta)
Anabilim Dalı
08:30 – 09:15
Trakea ve Akciğerler
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
Trakea ve Akciğerler
Anatomi
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Immün yetmezlik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
11:15 – 12:00
Otoimmünite
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Öğretim Elemanı
UYG: Trakea ve Akciğerler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Trakea ve Akciğerler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Trakea ve Akciğerler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Trakea ve Akciğerler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
3 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
In vitro Antijen-Antikor Birleşmesi ve Serolojik Testler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
In vitro Antijen-Antikor Birleşmesi ve Serolojik Testler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
Endokrinoloji
F.KUTLUTÜRK
Endokrinoloji
F.KUTLUTÜRK
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Beslenmede Doğrular ve Yanlışlar
4 Aralık 2013 2012 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Serolojik Testler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Serolojik Testler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Serolojik Testler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Serolojik Testler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
5 Aralık 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
İmmün Sistem Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
İmmün Sistem Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL:Hava Yoluyla Bulaşan Hastalıklar (Verem vb.)
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOGLU
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
6 Aralık 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Aşılar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Aşılar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
İmmün Sistem ve Regülasyonu
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
İmmün Sistem ve Regülasyonu
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
9 Aralık 2013 Pazartesi (III. Kurul, IV. Hafta)
64
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Sterilizasyon
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Dez Enfeksiyon H. ve K. M.
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: İnsan Vücudunun Normal Mikrop Florası
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: İnsan Vücudunun Normal Mikrop Florası
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: İnsan Vücudunun Normal Mikrop Florası
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: İnsan Vücudunun Normal Mikrop Florası
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hb Ölçüm Yöntemleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hb Ölçüm Yöntemleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hb Ölçüm Yöntemleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hb Ölçüm Yöntemleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11 Aralık 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
12 Aralık 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
13 Aralık 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
65
IV. Kurul : Merkezi Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Süresi
6 hafta
Başlangıç Tarihi
16 Aralık 2013
Sınav Tarihi
23-24 Ocak 2014
Kurul Sorumlusu
Öğr.Gör.Dr. Murat UYSAL
16 Aralık 2013 Pazartesi (IV. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Sinir Sistemine Giriş
09:25 – 10:10
Medulla Spinalis Morfolojisi
Anabilim Dalı
Anatomi
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
Anatomi
B.ÖZYURT
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Sinir Sistemine Giriş
Hist. ve Emb.
11:15 – 12:00
Medulla Spinalis Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
Merkezi Sinir Sistemine Genel Bakış
Fizyoloji
14:25 – 15:10
Merkezi Sinir Sistemine Genel Bakış
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Z.C.ÖZMEN
15:20 – 16:05
Nöron Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
16:15 – 17:00
Nöron Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
17 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
Medulla Spinalis Morfolojisi
Anatomi
B.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Medulla Spinalis Morfolojisi
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Merkezi Sinir Sistemine Genel Bakış
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Serebellum Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
Serebrum Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
14:25 – 15:10
Serebrum Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
15:20 – 16:05
Nörotransmitterler
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Nörotransmitterler
Fizyoloji
O.ERBAŞ
18 Aralık 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Medulla Spinalis
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Medulla Spinalis
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Medulla Spinalis
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Medulla Spinalis
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
19 Aralık 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Beyin Sapı Oluşumları: Medulla Oblongata
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
Beyin Sapı Oluşumları: Pons
Anatomi
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Beyin Sapı Oluşumları: Mezensefalon
11:15 – 12:00
Merkezi Sinir Sistemi Gelişmesi
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
16:15 – 17:00
Anatomi
M.UYSAL
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
Nöromodülator Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Nöromodülator Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
Biyolojik Reseptörler ve Psikofizik
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
Biyolojik Reseptörler ve Psikofizik
Biyofizik
S.GÜRGÜL
20 Aralık 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Duyu Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Beyin Potansiyelleri: EEG ve Uyarılmış Potansiyeller
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
Merkezi Sinir Sistemi Gelişmesi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
Merkezi Sinir Sistemi Gelişmesi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Beyin Sapı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Beyin Sapı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Beyin Sapı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Beyin Sapı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
23 Aralık 2013 Pazartesi (IV. Kurul, II. Hafta)
Anabilim Dalı
66
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
EEG
Biyofizik
09:25 – 10:10
Uyarılmış Potansiyeller
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
Spinotalamik Yollar
Anatomi
M.UYSAL
11:15 – 12:00
Spinotalamik Yollar
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
24 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
Ağrı Kavramı
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Ağrı Kavramı
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Serebellum
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Serebellum
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Serebellum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Serebellum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Serebellum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Serebellum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
25 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Motor İşlevin Kontrolü
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Motor İşlevin Kontrolü
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Kortikospinal Yollar
Anatomi
M.UYSAL
11:15 – 12:00
Kortikospinal Yollar
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
26 Aralık 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Motor İşlevin Kontrolü
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Görme Biyofiziğine Giriş
I-VI. Kranial Sinirler
Biyofizik
S.GÜRGÜL
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
I-VI. Kranial Sinirler
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
Periferik Sinir Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
14:25 – 15:10
Spinal Ganglion Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
15:20 – 16:05
Bazal Ganglionlar
Fizyoloji
O.ERBAŞ
16:15 – 17:00
Bazal Ganglionlar
10:20 – 11:05
Fizyoloji
O.ERBAŞ
27 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
I-VI. Kranial Sinirler
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
I-VI. Kranial Sinirler
Anatomi
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Serebellum
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Serebellum
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
VII-XII. Kranial Sinirler
Anatomi
M.UYSAL
14:25 – 15:10
VII-XII. Kranial Sinirler
Anatomi
M.UYSAL
15:20 – 16:05
Sinir Kas Kavşağı ve Golgi Tendon Organı
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
16:15 – 17:00
Göz Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
30 Aralık 2014 Pazartesi (IV. Kurul, III. Hafta)
67
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
M.UYSAL
08:30 – 09:15
VII-XII. Kranial Sinirler
Anatomi
09:25 – 10:10
VII-XII. Kranial Sinirler
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Göz Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
11:15 – 12:00
Göz Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
13:30 – 14:15
UYG: Kranial Sinirler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kranial Sinirler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kranial Sinirler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kranial Sinirler
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
31 Aralik 2013 Salı
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Öğrenme ve Bellek
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Diensefalon ve Hipofiz
Anatomi
U.TAŞ
08:30 – 09:15
Göz Histolojisi
09:25 – 10:10
Öğrenme ve Bellek
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
2 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Telensefalon Morfolojisi, Motor ve Duyu Korteks
Anatomi
B.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Telensefalon Morfolojisi, Motor ve Duyu Korteks
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Limbik Sistem ve Davranış
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Limbik Sistem ve Davranış
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG:Göz Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Göz Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG:Göz Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Göz Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
3 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Elektroensefalografi (EEG)
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Uyku Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
BOS Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
11:15 – 12:00
BOS Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
Tüm Öğretim Elemanları
1 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
YILBAŞI TATİLİ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
13:30 – 14:15
UYG: Telensefalon Morfolojisi
Anatomi
14:25 – 15:10
UYG: Telensefalon Morfolojisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Telensefalon Morfolojisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Telensefalon Morfolojisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
6 Ocak 2014 Pazartesi (IV. Kurul, IV. Hafta)
68
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
S.ÇAYLI
08:30 – 09:15
Göz Gelişmesi
Hist. ve Emb.
09:25 – 10:10
Göz Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Beyin Ventrikülleri, Zarları ve Sinüsleri
Anatomi
11:15 – 12:00
BOS Dolaşımı
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
UYG: BOS Analizleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: BOS Analizleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: BOS Analizleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: BOS Analizleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
7 Ocak 2014 Salı
08:30 – 09:15
Beyin Kan Akımı
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Görme Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
11:15 – 12:00
Görme Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
Anatomi
14:25 – 15:10
UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
8 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Bazal Ganglionlar
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Bazal Ganglionlar
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Fotoreseptörler ve Çevirim
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Retinal Hücrelerde Potansiyeller ve Elektroretinogram (ERG)
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
9 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
10:20 – 11:05
İşitme Biyofiziğine Giriş
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Sesin Duyusal Özellikleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
UYG: Diensefalon ve Hipofiz
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Bazal Ganglionlar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Diensefalon ve Hipofiz
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Bazal Ganglionlar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Bulbus Okuli
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
Orbita ve İçindekiler
Anatomi
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Görme Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Görme Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
13 Ocak 2014 Pazartesi (IV. Kurul, V. Hafta)
69
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
08:30 – 09:15
Limbik Sistem Anatomisi
Anatomi
09:25 – 10:10
Limbik Sistem Anatomisi
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Hormonlar, Sitokinler ve Beyin
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Hormonlar, Sitokinler ve Beyin
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: EEG
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: EEG
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: EEG
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: EEG
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14 Ocak 2014 Salı
08:30 – 09:15
Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Koku Yolları ve Tat Duyusu
Anatomi
11:15 – 12:00
Kulak Anatomisi
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
Kulak Anatomisi
Anatomi
U.TAŞ
14:25 – 15:10
Kulak Anatomisi
Anatomi
U.TAŞ
15:20 – 16:05
İşitme ve Denge Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
İşitme ve Denge Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
15 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Görme Yolları ve Lezyonları
Anatomi
11:15 – 12:00
İşitme ve Denge Yolları
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
16 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Kulak Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Kulak Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
10:20 – 11:05
Ses Dalgalarının Kulakta İşlenmesi
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
İç Kulakta Çevirim ve İç Kulak Potansiyelleri
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
UYG: Kulak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kulak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kulak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kulak Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
İşitme ve Denge Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Biyolojik Sistemlerde Enformasyon
Biyofizik
S.GÜRGÜL
11:15 – 12:00
Biyofizik
S.GÜRGÜL
13:30 – 14:15
Biyolojik Sistemlerde Enformasyon
Deri Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
14:25 – 15:10
Deri Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
17 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
İşitme ve Denge Fizyolojisi
09:25 – 10:10
15:20 – 16:05
Deri ve Eklentileri
Anatomi
16:15 – 17:00
Deri ve Eklentileri
Anatomi
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Ocak 2014 Pazartesi (IV. Kurul, VI. Hafta)
70
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
S.ÇAYLI
08:30 – 09:15
Deri Eklerinin Histolojisi
Hist. ve Emb.
09:25 – 10:10
Deri Eklerinin Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
Tad duyusu
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Koku duyusu
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kulak Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Deri ve Eklerinin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
Deri ve Eklerinin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
21 Ocak 2014 Salı
10:20 – 11:05
Merkezi Sinir Sistemi Damarları
Anatomi
11:15 – 12:00
Merkezi Sinir Sistemi Lezyonları
Anatomi
B.ÖZYURT
13:30 – 14:15
UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
22 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Histolojí Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Histolojí Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
23 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
24 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
M.UYSAL
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
71
V. Kurul – Gastrointestinal Sistem (GIS), Endokrin ve Metabolizma
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi
10 Şubat 2014
Sınav Tarihi
20-21 Mart 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Zeliha Cansel ÖZMEN
10 Şubat 2014 Pazartesi (V. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Ağız ve Diş Anatomisi
09:25 – 10:10
Dil ve Çiğneme Kasları
Anabilim Dalı
Anatomi
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
Anatomi
B.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Ağız Boşluğu ve Farinks Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Ağız Boşluğu ve Farinks Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
GİS’e Giriş
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
14:25 – 15:10
GİS’e Giriş
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Karbonhidratların Sindirimi ve Emilimi
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
16:15 – 17:00
Proteinlerin sindirimi ve emilimi
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
11 Şubat 2014 Salı
08:30 – 09:15
Farinks, Özefagus
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Mide-Duodenum Anatomisi
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Özefagus-Mide Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Özefagus-Mide Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
UYG: Ağız Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Farinks ve Özefagus
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ağız Anatomisi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Farinks ve Özefagus
12 Şubat 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
09:25 – 10:10
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
10:20 – 11:05
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
11:15 – 12:00
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
Seçmeli Ders
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
13 Şubat 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Sindirim Kanalının Salgı Fonksiyonları
09:25 – 10:10
Sindirim Kanalının Salgı Fonksiyonları
10:20 – 11:05
Karın Boşluğu Topografisi ve Karın Ön Duvarı
Anatomi
U.TAŞ
11:15 – 12:00
Karın Boşluğu Topografisi ve Karın Ön Duvarı
Anatomi
U.TAŞ
13:30 – 14:15
İnce Barsak Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
14:25 – 15:10
İnce Barsak Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
15:20 – 16:05
Beslenme ve Besin Maddeleri
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
16:15 – 17:00
Beslenme ve Besin Maddeleri
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
14 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
İnce Barsaklar
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Kalın Barsaklar
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Kalın Barsak Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
11:15 – 12:00
Kalın Barsak Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
13:30 – 14:15
UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
17 Şubat 2014 Pazartesi (V. Kurul II. Hafta)
72
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
GIS’in Motor Fonksiyonları
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
09:25 – 10:10
GIS’in Motor Fonksiyonları
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
10:20 – 11:05
Karaciğer Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
Karaciğer Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Karın Boşluğu Topografisi ve Karın ön Duvarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Mide, İnce ve Kalın Barsaklar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Karın Boşluğu Topografisi ve Karın ön Duvarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Mide, İnce Barsaklar, Kalın Barsaklar
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Sindirim ve Emilim
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
09:25 – 10:10
GİS Enzimleri
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
10:20 – 11:05
Karaciğer, Safra Kesesi ve Yolları
Anatomi
B.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Karaciğer, Safra Kesesi ve Yolları
Anatomi
B.ÖZYURT
13:30 – 14:15
16:15 – 17:00
18 Şubat 2014 Salı
GİS Hormonları ve İnkretinler
Fizyoloji
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
GİS Hormonları ve İnkretinler
Fizyoloji
O.ERBAŞ
15:20 – 16:05
Yağların Sindirimi ve Emilimi
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
Yağların Sindirimi ve Emilimi
19 Şubat 2014 Çarşamba
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Karaciğer Fonksiyonu ve Safra
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
09:25 – 10:10
Karaciğer Fonksiyonu ve Safra
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
10:20 – 11:05
Safra Kesesi ve Pankreas Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
Tükrük Bezleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
20 Şubat 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Pankreas ve Dalak
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Portal Sistem ve Portokaval Anastomozlar
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Kalın Barsak Fizyolojisi ve Defekasyon
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
11:15 – 12:00
Kalın Barsak Fizyolojisi ve Defekasyon
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
13:30 – 14:15
UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
21 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Aminoasit Sentez ve Yıkımı
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Aminoasit Sentez ve Yıkımı
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
10:20 – 11:05
Yeme ve Su İçme Fizyolojisi
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
11:15 – 12:00
Yeme ve Su içme Fizyolojisi
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
13:30 – 14:15
UYG: Karaciğer ve Portal Sistem
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Pankreas ve Dalak
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Karaciğer ve Portal Sistem
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Karaciğer ve Portal Sistem
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
24 Şubat 2014 Pazartesi (V. Kurul, III. Hafta)
Anabilim Dalı
73
Peritoneum
Anatomi
Öğretim Elemanı
U.TAŞ
Karın Arka Duvarı ve Üzerindeki Damar ve Sinirler
Anatomi
U.TAŞ
Üst Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
Üst Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
UYG: Peritoneum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Karın Arka Duvarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Peritoneum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Karın Arka Duvarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
Ş.ŞAHİN
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
25 Şubat 2014 Salı
08:30 – 09:15
Faringeal kompleksin gelişimi
09:25 – 10:10
Faringeal kompleksin gelişimi
10:20 – 11:05
Aminoasitlerden Oluşan Özelleşmiş Ürünler
Tıbbi Biyokimya
11:15 – 12:00
Aminoasitlerden Oluşan Özelleşmiş Ürünler
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
13:30 – 14:15
Vücut Isısının Düzenlenmesi
14:25 – 15:10
Vücut Isısının Düzenlenmesi
Fizyoloji
Ş.ÖZSOY
Alt Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
Alt Sindirim Sisteminin Gelişmesi
26 Şubat 2014 Çarşamba
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizm
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizm
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizm
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizm
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
27 Şubat 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Endokrin Fizyolojisine Giriş
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Endokrin Sistem Anatomisi
Anatomi
M.UYSAL
11:15 – 12:00
Endokrin Sistem Anatomisi
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
Hipofiz ve Epifiz Bezleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
14:25 – 15:10
Hipofiz ve Epifiz Bezleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
15:20 – 16:05
Glukoz Dışı Karbonhidratların Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
16:15 – 17:00
Türev Karbonhidratların Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
28 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Sindirim Bezlerinin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
Sindirim Bezlerinin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
Hormonlar ve Etki Mekanizması
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Hormonlar ve Etki Mekanizması
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Endokrin Sistem
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Endokrin Sistem
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Endokrin Sistem
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Endokrin Sistem
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
3 Mart 2014 Pazartesi (V. Kurul IV. Hafta)
74
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Tiroid ve Paratiroid Bezleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Tiroid ve Paratiroid Bezleri
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Hipotalamus Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Hipofiz Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
Yağ Dokusunun Endokrin Özelllikleri ve Adipokin Kavramı
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
PANEL: Organ Nakli
16:15 – 17:00
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
Üroloji
N.ULUOCAK
Plastik ve Rek. C
U.TUNCEL
4 Mart 2014 Salı
08:30 – 09:15
Endokrin Bezlerin Gelişimi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Endokrin Bezlerin Gelişimi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Tiroid Hormonlarının Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Tiroid Hormonlarının Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
GİS Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
14:25 – 15:10
GİS Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
15:20 – 16:05
Lipoprotein Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
Lipoprotein Metabolizması
5 Mart 2014 Çarşamba
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
08:30 – 09:15
Porfirinler ve Demir Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Porfirinler ve Demir Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
10:20 – 11:05
Pelvis ve Perineum
Anatomi
M.UYSAL
11:15 – 12:00
Pelvis ve Perineum
Anatomi
M.UYSAL
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Z.C.ÖZMEN
16:15 – 17:00
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
6 Mart 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Ksenobiyotik Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
09:25 – 10:10
Ksenobiyotik Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Pelvis ve Perineum
Anatomi
11:15 – 12:00
UYG: Pelvis ve Perineum
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Ş.ŞAHİN
7 Mart 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Pürin-Pirimidin Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
09:25 – 10:10
Pürin-Pirimidin Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Yağ Doku Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
11:15 – 12:00
Yağ Doku Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
13:30 – 14:15
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
10 Mart 2014 Pazartesi (V. Kurul, V. Hafta)
Anabilim Dalı
75
Pankreas ve Paraganglionlar
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
Pankreas ve Paraganglionlar
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
Güncel Hormon Testleri
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
Güncel Hormon Testleri
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Lipid Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Lipid Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Lipid Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Lipid Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Tiroid Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Tiroid Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
O.ERBAŞ
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
11 Mart 2014 Salı
10:20 – 11:05
Pankreasın Endokrin Fonksiyonları
Fizyoloji
11:15 – 12:00
Pankreasın Endokrin Fonksiyonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
Biyofizik
S.GÜRGÜL
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Mart 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
09:25 – 10:10
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
10:20 – 11:05
Açlıkta ve Toklukta Enerji Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
11:15 – 12:00
Açlıkta ve Toklukta Enerji Metabolizması
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Biyofizik
S.GÜRGÜL
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
13 Mart 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
09:25 – 10:10
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
Biyofizik
S.GÜRGÜL
10:20 – 11:05
Kalsiyum Düzenleyici Hormonlarının Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Kalsiyum Düzenleyici Hormonlarının Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Hekimin Toplumsal Sorumluluğu ve İyi Hekimlik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14 Mart 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
09:25 – 10:10
UYG: Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Protein Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Protein Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Protein Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Protein Elektroforezi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
76
17 Mart 2014 Pazartesi (V. Kurul, VI. Hafta)
Anabilim Dalı
08:30 – 09:15
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Protein Metabolizması
Protein Metabolizması
10:20 – 11:05
Kalsiyum, Fosfat, Kemik Metabolizması ve Hormonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Kalsiyum, Fosfat, Kemik Metabolizması ve Hormonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
Yağ Asidi Sentezi
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
14:25 – 15:10
Yağ Asidi Sentezi
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
15:20 – 16:05
Yağ Asidi Oksidasyonu ve Ketogenez
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
16:15 – 17:00
Yağ Asidi Oksidasyonu ve Ketogenez
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
18 Mart 2014 Salı
08:30 – 09:15
Adrenal Bez Hormonlarının Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Adrenal Bez Hormonlarının Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
KBE: Doğru Beslenme
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
11:15 – 12:00
KBE: Doğru Beslenme
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
13:30 – 14:15
UYG: Hormon Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hormon Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hormon Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hormon Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
19 Mart 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
20 Mart 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
21 Mart 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
VI. Kurul: Seçmeli Dersler ( Alan İçi )
Süresi
Başlangıç Tarihi
Sınav Tarihi
Kurul Sorumlusu
Pazartesi
08:30 – 09:15
8 Hafta
24 Mart 2014
15-16 Mayıs 2014
Yrd.Doç.Dr. Nevin KARAKUŞ
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
77
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
78
VII. Kurul: Ürogenital Sistem
4 Hafta
Süresi
19 Mayıs 2014
Başlangıç Tarihi
13 Haziran 2014
Sınav Tarihi
Yrd.Doç.Dr.Oytun ERBAŞ
Kurul Sorumlusu
19 Mayıs 2014 Pazartesi (VII. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
20 Mayıs 2014 Salı
08:30 – 09:15
Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
Anatomi
U.TAŞ
10:20 – 11:05
Boşaltım Fizyolojisine Giriş
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Nefron kavramı ve Böbrek Kan Akımının Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
Filtrasyon Membranı ve Glomerular Filtrat
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Üriner Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
Üriner Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
Üriner Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
21 Mayıs 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Böbrek Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
09:25 – 10:10
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
O.ERBAŞ
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Tampon Sistemler
10:20 – 11:05
Böbreğin Glomerular Fonksiyonları
Fizyoloji
11:15 – 12:00
Böbreğin Glomerular Fonksiyonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
22 Mayıs 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Böbreğin Tübüler Fonksiyonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Böbreğin Tübüler Fonksiyonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Üriner Sistem Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
13:30 – 14:15
Amonyak Oluşumu
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
Üre Döngüsü
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
KBE:Duyu Organları Muayenesi
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
16:15 – 17:00
KBE: Duyu Organları Muayenesi
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
23 Mayıs 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Adrenal Bezler
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
09:25 – 10:10
Adrenal Bezler
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
10:20 – 11:05
Klirens Kavramı
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Miksiyon
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Adrenal Korteks Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
14:25 – 15:10
Adrenal Korteks Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
26 Mayıs 2014 Pazartesi (VII. Kurul, II. Hafta)
Anabilim Dalı
79
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Mesane ve Üretra
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Mesane ve Üretra
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Adrenal Medulla Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
11:15 – 12:00
Adrenal Medulla Hormonları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Böbrekler, Üreterler, Vesika Ürinaria ve Üretra
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Böbrekler, Üreterler, Vesika Ürinaria ve Üretra
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
27 Mayıs 2014 Salı
08:30 – 09:15
Vücut Sıvı Volümünü Denetleyen Hormonların Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Vücut Sıvı Volümünü Denetleyen Hormonların Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
10:20 – 11:05
Vücut Volümünün Renal Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
İyonlar ve Renal Regülasyonu
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Üriner Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Üriner Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Üriner Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Üriner Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
28 Mayıs 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: İdrar Laboratuarı
09:25 – 10:10
UYG: İdrar Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: İdrar Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: İdrar Laboratuarı
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Anatomi
U.TAŞ
16:15 – 17:00
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
29 Mayıs 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Erkek Genital Organları
09:25 – 10:10
Erkek Genital Organları
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
Anatomi
U.TAŞ
Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
13:30 – 14:15
Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
14:25 – 15:10
Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
15:20 – 16:05
İyonlar ve Renal Regülasyonu
Fizyoloji
O.ERBAŞ
16:15 – 17:00
Üreme Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
30 Mayıs 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Erkek Genital Organları
Anatomi
U.TAŞ
09:25 – 10:10
Kadın Genital Organları
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Kadın Cinsiyet Hormonları ve Ovulasyon
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Menstrual Siklusun Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 - 16:05
UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15-17:00
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
2 Haziran 2014 Pazartesi (VII. Kurul, III. Hafta)
80
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Üreme Davranışının Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
09:25 – 10:10
Üreme Davranışının Düzenlenmesi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
10:20 – 11:05
Kadın Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
11:15 – 12:00
Kadın Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
13:30 – 14:15
UYG: Erkek Genital Organları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Erkek Genital Organları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Erkek Genital Organları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Erkek Genital Organları
3 Haziran 2014 2014 Salı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Kadın Genital Organları
Anatomi
M.UYSAL
09:25 – 10:10
Kadın Genital Organları
Anatomi
M.UYSAL
10:20 – 11:05
Erkek Cinsiyet Hormonları
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Spermatogenez
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
4 Haziran 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Gebelik Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
09:25 – 10:10
Gebelik Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
10:20 – 11:05
Gebelik Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Gebelik Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
08:30 – 09:15
08:30 – 09:15
Gonadların Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
09:25 – 10:10
16:15 – 17:00
16:15 – 17:00
Gonadların Gelişmesi
Hist. ve Emb.
S.ÇAYLI
10:20 – 11:05
KBE: Hastaya Yaklaşım
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
11:15 – 12:00
KBE: Hastaya Yaklaşım
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Kadın Genital Organları
Anatomi
14:25 – 15:10
UYG: Kadın Genital Organları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kadın Genital Organları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kadın Genital Organları
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
6 Haziran 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Aksesuar Bezlerinin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Kadın Genital Kanallarla Yardımcı Bezlerin Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
10:20 – 11:05
Fetal ve Neonatal Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
11:15 – 12:00
Fetal ve Neonatal Fizyolojisi
Fizyoloji
O.ERBAŞ
13:30 – 14:15
Menapoz Fizyolojisi
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Üç İdiot Filmi ve Tartışması
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
Aile Hekimligi
N.Y.ÇELTEK
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
9 Haziran 2014 Pazartesi (VII. Kurul, IV. Hafta)
81
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Erkek Dış Genital Organların Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
09:25 – 10:10
Kadın Dış Genital Organların Gelişmesi
Hist. ve Emb.
F.GEVREK
10:20 – 11:05
Malformasyonlar ve Klinik Önemi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
Malformasyonlar ve Klinik Önemi
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Haziran 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İngilizce
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
10 Haziran 2014 Salı
16:15 – 17:00
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
12 Haziran 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
13 Haziran 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem III
82
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
I. Kurul - Genel Patoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Süresi
8 Hafta
Başlangıç Tarihi
9 Eylül 2013
Sınav Tarihi
31 Ekim - 01 Kasım 2013
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Mustafa BOZ
09 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul, I. Hafta)
08:30 –09:15
Hücresel Adaptasyonlar
09:25 –10:10
10:20 –11:05
Hücresel Adaptasyonlar
Hücresel Adaptasyonlar
11:15 –12:00
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
83
Öğretim Elemanı
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Laboratuardan Uygun Test Seçimi
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
13:30 –14:15
Laboratuardan Uygun Test Seçimi
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
14:25 –15:10
Mikrobiyolojide Laboratuar Süreçleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
15:20 –16:05
Mikrobiyolojide Laboratuar Süreçleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
16:15 –17:00
Mikrobiyolojide Laboratuar Süreçleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10 Eylül 2013 Salı
08:30 –09:15
Farmakolojiye Giriş
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 –10:10
İlaçların Absorbsiyonu
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 –11:05
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 –12:00
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 –14:15
UYG: Klinik Laboratuar Süreçleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 –15:10
UYG: Klinik Laboratuar Süreçleri
Cerrahi Enfeksiyon, Asepsi-Antisepsi
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 –16:05
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 –09:15
Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 –10:10
Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 –11:05
Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 –12:00
İlaçların Farmasötik Şekilleri ve Uygulama Yolları
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
13:30 –14:15
İlaçların Farmasötik Şekilleri ve Uygulama Yolları
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
14:25 –15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 –16:05
Seçmeli Ders
16:15 –17:00
Seçmeli Ders
12 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
İlaçların Dağılımı
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
İlaçların Metabolizması
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
UYG: Klinik Laboratuar Süreçleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Klinik Laboratuar Süreçleri
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Laboratuarda Etik
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Laboratuarda Etik
Actinomyces, Nocardia
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
16:15 – 17:00
Mycoplasma, Ureaplasma
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
13 Eylül 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
Tıbbi Patoloji
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
Stafilokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
R.D.KÖSEOĞLU
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Neisseria ve Moraxella
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
İlaçların Atılımı ve İlaç Eliminasyonunun Kinetiği
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
Laboratuar Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
16:15 – 17:00
Laboratuar Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
16 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Hemofilus ve Bordetella
Tıbbi Mikrobiyoloji
09:25 – 10:10
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
Neisseria ve Moraxella
10:20 – 11:05
Akut İnflamasyon
11:15 – 12:00
Akut İnflamasyon
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
Anabilim Dalı
84
Öğretim Elemanı
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
İlaçların Etki Mekanizmaları
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
17 Eylül 2013 Salı
İlaç-Reseptör İlişkisi
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Francisella, Yersinia, Pasteurella
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Bacillus
Klinik Laboratuarda Preanalitik Süreç
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
14:25 – 15:10
Klinik Laboratuarda Preanalitik Süreç
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
18 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kronik İnflamasyon
09:25 – 10:10
Kronik İnflamasyon
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Farmakodinamik İlaç Etkileşmeleri
Klinik Laboratuarda Analitik Süreç
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
14:25 – 15:10
Klinik Laboratuarda Postanalitik Süreç
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ş.BARUT
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
19 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateş
09:25 – 10:10
Rejenerasyon, İyileşme ve Fibrozis
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Rejenerasyon, İyileşme ve Fibrozis
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Rejenerasyon, İyileşme ve Fibrozis
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Gram Pozitif Sporsuz Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Gram Pozitif Sporsuz Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Tıp Fakültesinde Öğrenci Olmak
20 Eylül 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri
09:25 – 10:10
Akut İlaç Zehirlenmelerinde Tedavi İlkeleri
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Enterik Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Enterik Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Brucella
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
14:25 – 15:10
Vibrio, Campylobacter, Helicobacter
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
15:20 – 16:05
UYG: İnflamasyon Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
UYG: İnflamasyon Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
23 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
85
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Anaerob Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
Anaerob Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Genetik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Genetik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Legionella, Bartonella
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Yüzeyel Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
Reçete Yazma
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
İlaçların Akılcı Kullanımı
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
8:30 – 09:15
Oksidatif Stres Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Oksidatif Stres Biyokimyasında Gelişmeler
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
10:20 – 11:05
16:15 – 17:00
24 Eylül 2013 Salı
İntrauterin Enfeksiyonlar
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
11:15 – 12:00
İntrauterin Enfeksiyonlar
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
13:30 – 14:15
Onkogenler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Onkogenler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Pyojenik Bakteri Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
Stafilokok Enfeksiyonları
25 Eylül 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Yeni İlaçların Değerlendirilmesi
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Farmakoekonomi
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Neoplazi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Neoplazi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Klinik Genetiğe Giriş
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
14:25 – 15:10
Toplum Sağlığı Açısından Genetik Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
26 Eylül 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Neoplazi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Neoplazi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Kanser Biyokimyası ve Tümör Belirteçleri
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
11:15 – 12:00
Kanser İle İlgili Güncel Testler
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
3:30 – 14:15
Salmonella, Shigella
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
14:25 – 15:10
Non Fermentatif Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
15:20 – 16:05
Enfeksiyon Epidemiyolojisi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ş.BARUT
Enfeksiyon Epidemiyolojisi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ş.BARUT
16:15 – 17:00
27 Eylül 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Mikobakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
Mikobakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
İmmün Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
İmmün Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
İmmün Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
UYG: Neoplazi Kavramına Makroskobik Yaklaşım
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
UYG: Neoplazi Kavramına Makroskobik Yaklaşım
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
UYG: Neoplazi Kavramına Makroskobik Yaklaşım
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
30 Eylül 2013 Pazartesi (I. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
Anabilim Dalı
86
Öğretim Elemanı
Tifo
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
Tifo
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Sarmal Mikroorganizmalar
Tıbbi Mikrobiyoloji
11:15 – 12:00
Sarmal Mikroorganizmalar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
13:30 – 14:15
UYG: Enterik Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Enterik Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Enterik Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Enterik Bakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
8:30 – 09:15
Antimikrobiyal Kemoterapötiklere Giriş
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
01 Ekim 2013 Salı
Beta-Laktam Antibiyotikler
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
Riketsiya, Ehrlichia
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
11:15 – 12:00
Klamidyalar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
A.ARICI
13:30 – 14:15
Hemodinamik Bozukluklar
Tıbbi Patoloji
14:25 – 15:10
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Hemodinamik Bozukluklar
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Göğüs Hast.
H.İ.KÖSEOĞLU
Göğüs Hast.
S.DORUK
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
02 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Tüberküloza Yaklaşım
09:25 – 10:10
Pnömonilere Yaklaşım
10:20 – 11:05
Diğer Hücre Duvarı Sentezi İnhibitörleri
11:15 – 12:00
Tularemi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ş.BARUT
Subkutanöz ve Kutanöz Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
Subkutanöz ve Kutanöz Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
03 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Bakteriyel Protein Sentezi İnhibitörleri
09:25 – 10:10
Bakteriyel Protein Sentezi İnhibitörleri
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
Gerçek Sistemik Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Gerçek Sistemik Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
Genel Cerrahi
İ.OKAN
13:30 – 14:15
Sepsis ve Şok
14:25 – 15:10
Sepsis ve Şok
Genel Cerrahi
İ.OKAN
Antibiyotik Etki ve Direnç Mekanizmaları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
Antibiyotik Etki ve Direnç Mekanizmaları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
08:30 – 09:15
Aminoglikozidler
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
Botulizm
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
04 Ekim 2013 Cuma
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
Fırsatçı Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
Fırsatçı Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
UYG: Mikobakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Mikobakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Mikobakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Mikobakteriler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
07 Ekim 2013 Pazartesi (I. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
87
Öğretim Elemanı
Sülfonamidler, Trimetoprim ve Florokinolonlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
Antimikobakteriyel İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
Herpesvirüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Herpesvirüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
KBE: Damar Yolu Açma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
14:25 – 15:10
KBE: Damar Yolu Açma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
08 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
Ortomiksoviruslar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
Ortomiksoviruslar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Antifungal İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
A.ARICI
11:15 – 12:00
Otoimmün-Kollajen Doku Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
13:30 – 14:15
Otoimmün-Kollajen Doku Hastalıkları
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ş.BARUT
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ş.BARUT
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
09 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kanser Kemoterapisinin Esasları
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
Kanser Kemoterapisinin Esasları
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
Arboviruslar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
11:15 – 12:00
Rhabdovirüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
13:30 – 14:15
Adenovirus, Parvovirus, Poxviruslar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Adenovirus, Parvovirus, Poxviruslar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
10 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Picornavirüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Picornavirüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Aşılar ve Erişkin Bağışıklaması
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
11:15 – 12:00
Aşılar ve Erişkin Bağışıklaması
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
13:30 – 14:15
Hepatit Virüsleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
14:25 – 15:10
Hepatit Virüsleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
15:20 – 16:05
UYG: Antibiyotik Duyarlılık Testleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Antibiyotik Duyarlılık Testleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
11Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Çocukluk Çağında Döküntülü Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
09:25 – 10:10
Çocukluk Çağında Aşılama
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
10:20 – 11:05
Ürogenital Sistem ve GİS Protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Ürogenital Sistem ve GİS Protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
14 Ekim 2013 Pazartesi (I. Kurul, VI. Hafta)
08:30 – 09:15
88
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
KBE: Damar Yolu Açma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
09:25 – 10:10
KBE: Damar Yolu Açma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
10:20 – 11:05
KBE: Damar Yolu Açma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
KBE: Damar Yolu Açma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
15 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
KURBAN BAYRAMI I. GÜN
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
16 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
KURBAN BAYRAMI II. GÜN
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
17 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
KURBAN BAYRAMI III. GÜN
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
18 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
KURBAN BAYRAMI IV. GÜN
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
21 Ekim 2013 Pazartesi (I. Kurul, VII. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
89
Öğretim Elemanı
Paramiksovirüsler ve Rubella Virüs
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
09:25 – 10:10
Paramiksovirüsler ve Rubella Virüs
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
10:20 – 11:05
Antiviral İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
11:15 – 12:00
Antiprotozoal İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
13:30 – 14:15
Kan ve Doku Protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Kan ve Doku Protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
22 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
Kan ve Doku Protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Kan ve Doku Protozoonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
AIDS ve Lentivirüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
11:15 – 12:00
Onkojenik virüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
13:30 – 14:15
Çevresel ve Beslenmeye Bağlı Hastalıklar Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Çevresel ve Beslenmeye Bağlı Hastalıklar Patolojisi
15:20 – 16:05
Antihelmintik İlaçlar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
Eikozonoidler
23 Ekim 2013 Çarşamba
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
08:30 – 09:15
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Tıp Tar. ve Deo.
Ö.ATEŞ
16:15 – 17:00
Sahte İlaç
09:25 – 10:10
Gen Teknolojisi ve Kök Hücre Uygulamaları
10:20 – 11:05
İmmünomodülatör İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
11:15 – 12:00
Yavaş Virus Enfeksiyonları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Y.BULUT
13:30 – 14:15
Nematodlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Nematodlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
24 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
İnfeksiyöz Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
İnfeksiyöz Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Süt Çocukluğu ve Çocukluk Çağı Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Süt Çocukluğu ve Çocukluk Çağı Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Sestodlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Sestodlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
Kuduz
UYG: Multidisipliner Toplantı
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
16:15 – 17:00
25 Ekim 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Trematodlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Trematodlar
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Fırsatçı Parazitler
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
UYG: Protozoon ve Helmintler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Protozoon ve Helmintler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Protozoon ve Helmintler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Protozoon ve Helmintler
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
28 Ekim 2013 Pazartesi (I. Kurul, VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
90
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
KBE: Onkogen Kavramı
Genel Cerrahi
İ.OKAN
09:25 – 10:10
KBE: Onkogen Kavramı
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
KBE: Kan Alma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
11:15 – 12:00
KBE: Kan Alma
Anest. ve Rean.
S.ARICI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
29 Ekim 2013 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
CUMHURİYET BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
30 Ekim 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
31 Ekim 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
01 Kasım 2013 Cuma
08:30- 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
91
II. Kurul –Solunum ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
04 Kasım 2013
Sınav Tarihi
05-06 Aralık 2013
Kurul Sorumlusu
Doç.Dr. Reşit Doğan KÖSEOĞLU
04 Kasım 2012 Pazartesi (II Kurul, I Hafta)
08:30 – 09:15
Üst Solunum Yolları İnflamatuar Patolojileri
09:25 – 10:10
Üst Solunum Yolları Neoplastik Patolojileri
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Solunumsal Semptomlar
Göğüs Hast.
H.İ.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Göğüs Hastalıklarında Fizik Muayene
Göğüs Hast.
H.İ.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Pediatrik Anamnez
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
14:25 – 15:10
Çocuğa Yaklaşım
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Anemiler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
Anemiler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
05 Kasım 2013 Salı
08:30 – 09:15
Pediatrik Sistem Muayenesi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
09:25 – 10:10
Pediatrik Sistem Muayenesi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
10:20 – 11:05
Pediatrik Sistem Muayenesi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
Antitüsif İlaçlar, Mukolitik ve Ekspektoranlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Akciğerin Konjenital Anomalileri
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Atelektazi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Akciğer Grafisi
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
Arter Kan Gazı
06 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Akut Alerjik Reaksiyonlar ve Anaflaksi
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
Acil Tıp
M.ESEN
16:15 – 17:00
09:25 – 10:10
Akut Alerjik Reaksiyonlar ve Anaflaksi
Acil Tıp
M.ESEN
S.ÖZER
10:20 – 11:05
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Çocuk S. ve H.
11:15 – 12:00
Krup
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
13:30 – 14:15
KBE: Solunum Sesleri
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
14:25 – 15:10
KBE: Solunum Sesleri
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Acil Tıp
S.KARAMAN
Acil Tıp
S.KARAMAN
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
07 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Komaya Yaklaşım
09:25 – 10:10
Komaya Yaklaşım
10:20 – 11:05
Astım
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
11:15 – 12:00
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
13:30 – 14:15
Anemiler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Anemiler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Solunum Fonksiyon Testleri
UYG: Multidisipliner Toplantı
Göğüs Hast.
A.YILMAZ
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Radyoloji
E.GÖKÇE
Radyoloji
E.GÖKÇE
S.ÖZER
16:15 – 17:00
08 Kasım 2012 Cuma
08:30 – 09:15
Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
09:25 – 10:10
Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
10:20 – 11:05
Görüntüleme Yöntemlerine Giriş
11:15 – 12:00
Görüntüleme Yöntemlerine Giriş
13:30 – 14:15
Akut Bronşit ve Bronşiolit
Çocuk S. ve H.
14:25 – 15:10
Hışıltılı Çocuk-Çocukta Astım
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
R.ÇELİKYAY
R.ÇELİKYAY
15:20 – 16:05
Akciğer Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
16:15 – 17:00
Akciğer Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
11 Kasım 2013 Pazartesi (II. Kurul, II Hafta)
92
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Akut Akciğer Zedelenmesi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Obstrüktif-Restriktif Pulmoner Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Obstrüktif-Restriktif Pulmoner Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
Akciğer Kanseri
Göğüs Hast.
A.YILMAZ
Çocukluk Çağı Pnömonileri ve Tüberkülozu
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
08:30 – 09:15
Vasküler Pulmoner Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Pulmoner İnfeksiyonlar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Direkt Etkili Parasempatomimetik ve Antikolinesteraz İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Direkt Etkili Parasempatomimetik ve Antikolinesteraz İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Pulmoner Neoplastik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Plevra Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
KBE: Kalp Sesleri
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
KBE: Kalp Sesleri
13 Kasım 2013 Çarşamba
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
16:15 – 17:00
12 Kasım 2013 Salı
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Parasempatolitik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Sempatomimetik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.ARICI
10:20 – 11:05
UYG: Üst Solunum Yolları-Pulmoner-Plevra Patolojisi
Tıbbi Patoloji
11:15 – 12:00
UYG: Üst Solunum Yolları-Pulmoner-Plevra Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Hemorajik Diatez
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Hemorajik Diatez
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
14 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Sempatomimetik İlaçlar
09:25 – 10:10
Kalp Hastalıklarında Hemodinamik Değişiklikler
10:20 – 11:05
Konjenital Kalp Hastalığı
11:15 – 12:00
Konjenital Kalp Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Doğumsal Kalp Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
14:25 – 15:10
Myokardit, Perikardit
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
15:20 – 16:05
Lökopeni ve Reaktif Lökositoz
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
Lenfoproliferasyon
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Yaşlanmanın Kalbe Etkileri
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
İskemik Kalp Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
İskemik Kalp Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Hipertansiyon
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
13:30 – 14:15
Sekonder Hipertansiyon
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
14:25 – 15:10
Sempatolitik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
15:20 – 16:05
Sempatolitik İlaçlar
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
93
18 Kasım 2013 Pazartesi (II Kurul, III. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Güncel Kardiyak Testler
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
09:25 – 10:10
Güncel Kardiyak Testler
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
10:20 – 11:05
Anemiler
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
UYG:Hematolojik Hastalıklarda Belirti ve Bulgular
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
Akut Eklem Romatizması
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
14:25 – 15:10
Çocukluk Dönemi Konjestif Kalp Yetmezliği
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
15:20 – 16:05
Lenfoid Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
Lenfoid Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
08:30 – 09:15
Valvüler Kalp Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Valvüler Kalp Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
16:15 – 17:00
19 Kasım 2013 Salı
Demir Metabolizması ve Demir Eksikliği Anemisi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
B12 - Folat Metabolizması ve Anemisi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
Çocukluk Dönemi Aritmileri
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
14:25 – 15:10
Çocukta Hipertansiyon
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
15:20 – 16:05
Çocukta Dehidratasyon ve Şok
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
20 Kasım 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Ateroskleroz Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
09:25 – 10:10
Ateroskleroz Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
10:20 – 11:05
Antihipertansif İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
Antihipertansif İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
Hipertansif Kalp Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Kardiyomyopatiler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
21 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Hipertansif Aciller
Acil Tıp
M.ESEN
09:25 – 10:10
Hipertansif Aciller
Acil Tıp
M.ESEN
10:20 – 11:05
Perikardiyal Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Kardiyak Tümörler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Lenfoid Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Lenfoid Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Aplastik Anemi ve Myelodisplazi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Hemolitik Anemiler
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
22 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Antiaritmik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Antiaritmik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Çocuklarda Tromboz
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
Hemofili ve Von Willebrand Hastalığı
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
13:30 – 14:15
Damar Duvarı ve Zedelenmeye Yanıt
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Konjenital Vasküler Anomaliler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Kalıtsal Kan Hastalıkları
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
16:15 – 17:00
Kalıtsal Kan Hastalıkları
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
25 Kasım 2013 Pazartesi (II. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
İdiyopatik Trombositopenik Purpura (ITP)
09:25 – 10:10
Antianginal İlaçlar
10:20 – 11:05
Anabilim Dalı
94
Öğretim Elemanı
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Çocukluk Çağı Lenfadenopatileri
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
11:15 – 12:00
Çocukluk Trombositopenileri ve ITP
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
13:30 – 14:15
Lenfoid Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Myeloid Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Arterioskleroz-Ateroskleroz
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
Arterioskleroz-Ateroskleroz
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
08:30 – 09:15
Lenfomalar
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
09:25 – 10:10
Myeloproliferatif Hastalıklar
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
10:20 – 11:05
Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
11:15 – 12:00
Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
13:30 – 14:15
Demir Eksikliği Anemisi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
14:25 – 15:10
Hemoglobinopatiler
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
15:20 – 16:05
Myeloid Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
Myeloid Neoplazmlar
27 Kasım 2013 Çarşamba
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
M.BOZ
16:15 – 17:00
26 Kasım 2013 Salı
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
09:25 – 10:10
Fibrinolitik ve Antitrombositikler
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağı Lenfomaları
11:15 – 12:00
Çocukluk Çağı Lösemileri
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
Göğüs Cerrahisine Giriş
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
15:20 – 16:05
Göğüs Cerrahisine Giriş
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
28 Kasım 2013 Perşembe
08:30 – 09:15
Plazma Hücre Diskrazileri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
09:25 – 10:10
Akut Lösemiler
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
10:20 – 11:05
Hipertansif Vasküler Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Anevrizmal Vasküler Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Endotel Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
14:25 – 15:10
Endotel Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
H.ÖZYURT
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
29 Kasım 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Vücut Sıvıları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Vücut Sıvıları Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
10:20 – 11:05
Dalak-Timus Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Dalak-Timus Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Doku ve Organ Nakli
Tıp Tar. ve Deo.
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Doku ve Organ Nakli
Tıp Tar. ve Deo.
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Vaskülitler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
16:15 – 17:00
Vaskülitler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
02 Aralık 2013 Pazartesi (II Kurul, V. Hafta)
Anabilim Dalı
95
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Temel Yaşam Desteği
Acil Tıp
N.BAŞOL
09:25 – 10:10
Temel Yaşam Desteği
Acil Tıp
N.BAŞOL
10:20 – 11:05
Herediter Sferositoz-Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
Antikoagülanlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
Anemilerde Kullanılan İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
14:25 – 15:10
Histamin ve Antihistaminikler
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
15:20 – 16:05
UYG: Lenfohematopatoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
UYG: Lenfohematopatoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
08:30 – 09:15
Venler ve Lenfatiklerin Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Vasküler Tümörler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
UYG: Temel Yaşam Desteği
Acil Tıp
N.BAŞOL
11:15 – 12:00
UYG: Temel Yaşam Desteği
Acil Tıp
N.BAŞOL
13:30 – 14:15
Serotonin Agonist/ Antagonistleri ve Ergot Alkaloidleri
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
14:25 – 15:10
KBE: Temel Yaşam Desteği
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
15:20 – 16:05
KBE: Temel Yaşam Desteği
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
KBE: Temel Yaşam Desteği
04 Aralık 2013 Çarşamba
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
M.BOZ
16:15 – 17:00
03 Aralık 2013 Salı
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Vazoaktif Peptidler
Tıbbi Farmakoloji
09:25 – 10:10
Nitrik Oksitin Farmakolojisi
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
A.ARICI
A.ARICI
13:30 – 14:15
UYG: Vasküler Patoloji-Vasküler Neoplazm
Tıbbi Patoloji
14:25 – 15:10
UYG: Vasküler Patoloji-Vasküler Neoplazm
Tıbbi Patoloji
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
05 Aralık 2013 Perşembe (II. Kurul Sınavları)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
06 Aralık 2013 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
96
III. Kurul – Ürogenital Sistem, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
09 Aralık 2013
Sınav Tarihi
09-10 Ocak 2014
Kurul Sorumlusu
Doç.Dr. Aydan YENİŞEHİRLİ
09 Aralık 2013 Pazartesi (III. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Erkek Dış Genital Organlarının Patolojileri
09:25 – 10:10
Testis ve Eklerinin Patolojileri
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Çocukta Üriner Enfeksiyon
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
11:15 – 12:00
Çocukta İdrar Kaçırma
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
13:30 – 14:15
Böbrek Konjenital ve Kistik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Glomerül Hastalıklarının Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Glomerül Hastalıkları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
16:15 – 17:00
Nefrotik Sendrom
İç Hastalıkları
E.ERKEN
10 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
Glomerül Hastalıklarının Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Glomerül Hastalıklarının Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Proteinüri ve Nefrotik Sendrom
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
Glomerüler Hematüri
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
13:30 – 14:15
Testiküler-Spermatik Kord Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Paratestiküler Neoplazmlar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Testis Fonksiyonları ve Hastalıkları
Üroloji
F.ERDEMİR
Testis Fonksiyonları ve Hastalıkları
11 Aralık 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Böbrek Fonksiyon Testleri
Üroloji
F.ERDEMİR
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
Güncel Böbrek Fonksiyon Testleri
10:20 – 11:05
Prostat Patolojileri
Tıbbi Patoloji
11:15 – 12:00
Prostat Patolojileri
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Jinekolojik Anamnez ve Muayene
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Pelvik Ağrı
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
12 Aralık 2013 Perşembe
08:30 –09:15
Diüretik İlaçlar
09:25 –10:10
Diüretik İlaçlar
10:20 –11:05
Tübüler ve İnterstisyel Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 –12:00
Tübüler ve İnterstisyel Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 –14:15
Kadın Genital Sisteminin İnfeksiyöz Patolojileri
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 –15:10
Vulva-Vajina Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 –16:05
UYG: Böbrek Hastalıklarında Laboratuar ve Klinik Değerlendirme
İç Hastalıkları
E.ERKEN
UYG: Akut Böbrek Yetmezliği
13 Aralık 2013 Cuma
08:30 – 09:15
Tubulointerstisyel Hastalıklar
09:25 – 10:10
Sıvı-Elektrolit Denge Bozuklukları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
İç Hastalıkları
E.ERKEN
İç Hastalıkları
E.ERKEN
10:20 – 11:05
Uterin Serviks Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
16:15 –17:00
Uterin Serviks Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Renal Vasküler Hastalıklar-Obstrüktif Üropati
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Böbrek Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
UYG: Erkek Genital Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
UYG: Erkek Genital Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
16 Aralık 2013 Pazartesi (III. Kurul, II. Hafta)
97
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Alt Üriner Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Alt Üriner Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Disfonksiyonel Uterus Kanamaları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Nonneoplastik Endometrium Patolojileri
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
UYG: Kronik Böbrek Hastalığı
İç Hastalıkları
E.ERKEN
14:25 – 15:10
Koruyucu Nefroloji Kavramı ve Temel Yaklaşımlar
İç Hastalıkları
E.ERKEN
15:20 – 16:05
Amenore
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
16:15 – 17:00
Kanamalı Jinekoloji Hastasına Yaklaşım
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
17 Aralık 2013 Salı
08:30 – 09:15
Endokrin Sistem Farmakolojisinin Esasları
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
Böbrek Yetmezliğinde Diyet, Tedavi ve Renal Replasman
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
Endometrial Hiperplaziler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Uterin Korpus Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Uterin Korpus Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Hipofiz Adenomları ve Hiperpitüitarizm
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
16:15 – 17:00
Hipopitüitarizm-Sendromlar ve Suprasellar Tümörler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
18 Aralık 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Over–Salpenks Nonneoplastik Lezyonları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Over–Salpenks Nonneoplastik Lezyonları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Hipotalamik Hipofizer Hastalıklar
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
11:15 – 12:00
Hipotalamik Hipofizer Hastalıklar
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Endokrin Hastalıklarda Belirti ve Bulgular
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
14:25 – 15:10
Adneksial Kitleler
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
19 Aralık 2013 Perşembe
0:30 – 09:15
Diyabetes Mellitus Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Poliüri-Polidipsi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
10:20 – 11:05
Diyabetes Mellitus
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
Diyabetes Mellitus
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
Over–Salpenks Neoplastik Lezyonları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Over–Salpenks Neoplastik Lezyonları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Diyabetes Mellitus
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
16:15 – 17:00
Çocuklarda Obezite
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
A.YENİŞEHİRLİ
20 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Antidiyabetik İlaçlar, İnsülin
Tıbbi Farmakoloji
09:25 – 10:10
Antidiyabetik İlaçlar, İnsülin
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Gestasyonel ve Plasental Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Gestasyonel ve Plasental Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Genitoüriner Sistem Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
Z.ÖZMEN
14:25 – 15:10
Genitoüriner Sistem Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
Z.ÖZMEN
15:20 – 16:05
UYG: Alt Üriner Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
16:15 – 17:00
UYG: Alt Üriner Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
98
23 Aralık 2013 Pazartesi (III. Kurul, III. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Diyabet Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
09:25 – 10:10
Diyabet Biyokimyasında Yenilikler
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
10:20 – 11:05
İnsülin Dışındaki Antidiyabetik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
11:15 – 12:00
İnsülin Dışındaki Antidiyabetik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
13:30 – 14:15
UYG: Diyabetes Mellitus Komplikasyonları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Diyabetes Mellitus Komplikasyonları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Kadın Genital Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
UYG: Kadın Genital Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
08:30 – 09:15
Diyabet ve Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
16:15 – 17:00
24 Aralık 2013 Salı
Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Doğumsal Endokrin Hastalıklar- Hipotiroidi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
14:25 – 15:10
İyot Eksikliğine Bağlı Guatrlar
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Obstetride Anamnez ve Muayene
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
Yüksek Riskli Gebelikler
25 Aralık 2013 Çarşamba
08:30 – 09:15
Tiroid İlaçları
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Normal Gebe Muayenesi
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
10:20 – 11:05
Doğum Travması- Asfiktik Doğum
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
UYG: Tiroid Bezi Hastalkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
13:30 – 14:15
Tiroid Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Tiroid Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
26 Aralık 2013 Perşembe
0:30 – 09:15
Paratiroid Fonksiyon Bozuklukları-Neoplazmları
09:25 – 10:10
Kemik Mineral Dengesini Etkileyen İlaçlar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
Ağırlık Kaybı
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
Raşitizm-Hipokalsemi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
13:30 – 14:15
Preeklampsi- Eklampsi
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Normal Doğum Eylemi
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Paratiroid Hastalıkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
Kalsiyum Homeostazı ve Metabolik Kemik Hastalıkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
08:30 – 09:15
3. Trimester Kanamaları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
09:25 – 10:10
3. Trimester Kanamaları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
10:20 – 11:05
Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
11:15 – 12:00
Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
13:30 – 14:15
Endokrin Pankreas Fonksiyon Bozuklukları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Endokrin Pankreas Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Boy Kısalığı, Büyüme Hormonu Eksikliği
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
Erken- Geç puberte - Adolesanın Fiziksel Sorunları
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
16:15 – 17:00
27 Aralık 2013 Cuma
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
99
30 Aralık 2013 Pazartesi (III. Kurul, IV. Hafta)
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 –09:15
Postpartum Kanama
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
09:25 –10:10
Obstetrik Acillerin Değerlendirilmesi
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
10:20 –11:05
Adrenal Korteks Fonksiyon Bozuklukları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 –12:00
Korteks-Medulla Neoplazmları, Paraganglioma-MEN Sendromları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 –14:15
Adrenal Bez Hastalıkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
14:25 –15:10
Adrenal Bez Hastalıkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
15:20 –16:05
Glukokortikoidler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Glukokortikoidler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
16:15 –17:00
31 Aralık 2013 Salı
08:30 –09:15
Menapoza Yaklaşım
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
09:25 –10:10
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
10:20 –11:05
Adrenal Kitlelere Yaklaşım
11:15 –12:00
Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar
13:30 –14:15
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
KBE: Tiroid Muayenesi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 –15:10
KBE: Tiroid Muayenesi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 –16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 –17:00
01 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 –09:15
09:25 –10:10
10:20 –11:05
11:15 –12:00
YILBAŞI TATİLİ
13:30 –14:15
14:25 –15:10
15:20 –16:05
16:15 –17:00
02 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Meme Nonneoplastik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Meme Nonneoplastik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Meme Muayenesi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
11:15 – 12:00
Meme Hastalıklarına Yaklaşım
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
13:30 – 14:15
Kontraseptif Yöntemler
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Erkek ve Kadın İnfertilitesine Yaklaşım
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
Postmenapozal Kanama
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
Jinekolojik Acillere Yaklaşım
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
03 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Estrojenler, Progestinler ve Antagonistleri
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
Oral Kontraseptifler
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
Memenin Neoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Memenin Neoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Oksitosik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
14:25 – 15:10
Metabolik Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 – 16:05
Metabolik Hastalıkların Genetiği
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
Metabolik Hastalıkların Genetiği
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
06 Ocak 2014 Pazartesi (III. Kurul, V. Hafta)
100
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Doğuştan Metabolizma Bozuklukları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Doğuştan Metabolizma Bozuklukları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Üremeye Yardımcı Yöntemler ve Etik Sorunlar
Tıp Tar. ve Deo.
F.DEMİRTÜRK
11:15 – 12:00
Üremeye Yardımcı Yöntemler ve Etik Sorunlar
Tıp Tar. ve Deo.
F.ERDEMİR
13:30 – 14:15
UYG: Endokrin Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
UYG: Endokrin Sistem Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
UYG: Meme Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
16:15 – 17:00
UYG: Meme Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
07 Ocak 2014 Salı
08:30 – 09:15
Meme Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
09:25 – 10:10
Meme Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
10:20 – 11:05
Metabolik Sendrom
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
11:15 – 12:00
Metabolik Sendroma Güncel Yaklaşımlar
Tıbbi Biyokimya
İ.BÜTÜN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
PANEL: Obezite ve İlişkili Hastalıklar
16:15 – 17:00
Endokrinoloji
F.KUTLUTÜRK
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
08 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
KBE: Üretral Sonda Uygulaması
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
09:25 – 10:10
KBE: Üretral Sonda Uygulaması
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
10:20 – 11:05
KBE: Üretral Sonda Uygulaması
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
11:15 – 12:00
KBE: Üretral Sonda Uygulaması
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
13:30 – 14:15
UYG: Klinik Laboratuvarda Olgu Sunumu
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Klinik Laboratuvarda Olgu Sunumu
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
09 Ocak 2014 Perşembe (III. Kurul Sınavları)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
10 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
101
IV. Kurul - Gastrointestinal (GI) Sistem Hastalıkları
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
13 Ocak 2014
Sınav Tarihi
20-21 Şubat 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Süheyla KAYA
13 Ocak 2014 Pazartesi (IV. Kurul, I. Hafta)
08:30-09:15
Oral Kavite Hastalıkları
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25-10:10
Oral Kavite Hastalıkları
10:20 –11:05
Açlık ve Beslenme Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
11:15 –12:00
Açlık ve Beslenme Biyokimyasına Güncel Yaklaşımlar
Tıbbi Biyokimya
Z.C.ÖZMEN
13:30 –14:15
Karaciğer Hastalıklarının Genel Özellikleri
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 –15:10
Hepatitler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 –16:05
GI Hastalıklarda Semiyoloji ve Endoskopik Tanı Yöntemleri
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 –17:00
GI Hastalıklarda Semiyoloji ve Endoskopik Tanı Yöntemleri
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14 Ocak 2014 Salı
08:30 –09:15
Hepatitler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 –10:10
İlaçlar,Toksinler ve Alkole Bağlı Karaciğer Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 11:05
Tükrük Bezleri Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 –12:00
Özofajitler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 –14:15
GÖR Hastalığı, Barrett Özofagus
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 –15:10
Asit-Peptik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
15:20 –16:05
Asit-Peptik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
15 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 –09:15
Özefagus Nonneoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 –10:10
Özefagus Neoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 –11:05
Metabolik Karaciğer Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 –12:00
Metabolik Karaciğer Hastalığı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 –14:15
Özefagus Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 –15:10
Mide-Duodenum Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 –16:05
Seçmeli Ders
16:15 –17:00
Seçmeli Ders
16 Ocak 2014 Perşembe
08:30 –09:15
Mide İnflamatuar, Nonneoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 –10:10
Mide İnflamatuar, Nonneoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 –11:05
Gastroduodenal Ülser ve Gastritler
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 –12:00
Sindirim ve Absorbsiyon Bozuklukları (Çölyak hastalığı)
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 –14:15
Karın Muayenesi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 –15:10
Akut Batın,Akut Batın Modeli Olarak Akut Apandisit ve İleus
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 –16:05
Özefagus Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
16:15 –17:00
Mide Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
17 Ocak 2014 Cuma
08:30 –09:15
Çocuklarda Akut Karın ve Karın Ağrısının Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
09:25 –10:10
Gastroenteritler
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
10:20 –11:05
Mide Neoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 –12:00
Mide Neoplastik Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 –14:15
Siroz Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 –15:10
Siroz Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 –16:05
Kronik Viral Hepatitler
İç Hastalıkları
S. KAYA
16:15 –17:00
Otoimmün Hepatitler
İç Hastalıkları
S. KAYA
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Ocak 2014 Pazartesi (IV. Kurul, II. Hafta)
102
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
R.D.KÖSEOĞLU
08:30 – 09:15
İntestinal Sistem ve Konjenital Patolojiler
Tıbbi Patoloji
09:25 – 10:10
Enterokolitler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Enterokolitler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
İntrahepatik Biliyer Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
İntrahepatik Biliyer Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Kolestatik Karaciğer Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
Toksik Hepatit
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
21 Ocak 2014 Salı
08:30 – 09:15
Karaciğer Dolaşım Bozuklukları
09:25 – 10:10
Gebelikte Karaciğer Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Prematürite
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
Yenidoğan Sarılıkları
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
13:30 – 14:15
Malabsorbsiyon Sendromları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
Malabsorbsiyon Sendromları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
Malabsorbsiyon
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
Çocukta Kronik Karaciğer Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
22 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Emetik ve Antiemetik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
Laksatif ve Purgatif İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
İdiyopatik İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
İdiyopatik İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Kolon Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Anorektal Fizyoloji ve Anorektal Hastalıklar
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
23 Ocak 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
İntestinal Vasküler, Divertiküler Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
İntestinal Obstrüktif Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
İkterli Hastaya Yaklaşım
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
Kolon Polip ve Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
24 Ocak 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Transplantasyon Patolojisi
09:25 – 10:10
Neoplastik Karaciğer Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Karaciğer Fonksiyon Testleri
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Karaciğer Fonksiyon Testlerinde Yenilikler
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
İntestinal Neoplastik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
İntestinal Neoplastik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
UYG: Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları
İç Hastalıkları
S. KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları
İç Hastalıkları
S. KAYA
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
10 Şubat 2014 Pazartesi (IV. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
103
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
İntestinal Neoplastik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
İntestinal Neoplastik Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Pankreas Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
11:15 – 12:00
Karın Duvarı Fıtıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
13:30 – 14:15
UYG: Özefagus-Mide-İntestinal Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
UYG: Özefagus-Mide-İntestinal Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
UYG: Özefagus-Mide-İntestinal Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
UYG: Özefagus-Mide-İntestinal Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
08:30 – 09:15
Ekstrahepatik Biliyer Sistem Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Pankreas Konjenital Anomalileri ve İnflamatuar Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
16:15 – 17:00
11 Şubat 2014 Salı
Hepatobiliyer Kanserler
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Pankreas Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
Gastrointestinal Sistem Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
Z.ÖZMEN
14:25 – 15:10
Gastrointestinal Sistem Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
Z.ÖZMEN
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Şubat 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Pankreas Neoplazmları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Akut- Kronik Pankreatit
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
11:15 – 12:00
Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
13:30 – 14:15
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
13 Şubat 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Travmalı Hastaya Yaklaşım
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
Sarılık (Hepatit)
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
11:15 – 12:00
Zehirlenmeye Acil Yaklaşım
Acil Tıp
N.BAŞOL
13:30 – 14:15
Zehirlenmeye Acil Yaklaşım
Acil Tıp
Ruh Sağlığı ve Hast.
N.BAŞOL
A.M.GÖKBAKAN
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
PANEL: Tütün Bağımlılığı
16:15 – 17:00
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
Göğüs Hast.
S.DURMAZ
14 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
Acil Tıp
M.AYAN
09:25 – 10:10
Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
Acil Tıp
M.AYAN
10:20 – 11:05
Protein Enerji Malnütrisyonu
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
11:15 – 12:00
UYG: Gastrointestinal Sistem Patolojisi Makroskopik Yaklaşım
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
UYG: Gastrointestinal Sistem Patolojisi Makroskopik Yaklaşım
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
UYG: Gastrointestinal Sistem Patolojisi Makroskopik Yaklaşım
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
17 Şubat 2014 Pazartesi (IV. Kurul, IV.Hafta)
08:30 – 09:15
104
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
Acil Tıp
M.AYAN
09:25 – 10:10
Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
Acil Tıp
M.AYAN
10:20 – 11:05
UYG: Hepatopankreotikobiliyer Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
A.ARICI
13:30 – 14:15
UYG: Hepatopankreotikobiliyer Patoloji
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıbbi Patoloji
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
18 Şubat 2014 Salı
08:30 – 09:15
KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
09:25 – 10:10
KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
10:20 – 11:05
KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
13:30 – 14:15
KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
UYG: Multidisipliner Toplantı
Aile Hekimliği
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
19 Şubat 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
KBE: İlaç Uygulama Yolları
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
09:25 – 10:10
KBE: İlaç Uygulama Yolları
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
10:20 – 11:05
KBE: İlaç Uygulama Yolları
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
S.DOĞRU
13:30 – 14:15
KBE: İlaç Uygulama Yolları
UYG: Multidisipliner Toplantı
Anest. ve Rean.
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
11:15 – 12:00
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
20 Şubat 2014 Perşembe (IV. Kurul Sınavları)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
21 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
105
V. Kurul – Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
24 Şubat 2013
Sınav Tarihi
21 Mart 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Rıza ÇITIL
24 Şubat 2014 Pazartesi (V. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Halk Sağlığına Giriş
09:25 – 10:10
Halk Sağlığına Giriş
Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Öğretim Elemanı
Y.ÖNDER
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
10:20 – 11:05
Epidemiyolojiye Giriş
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
11:15 – 12:00
Epidemiyolojiye Giriş
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
13:30 – 14:15
Aile Hekimliği Temel İlkeler ve Tarihçesi
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
14:25 – 15:10
Aile Yaşam Döngüsü
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
15:20 – 16:05
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
16:15 – 17:00
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
25 Şubat 2014 Salı
08:30 – 09:15
Sağlık Düzeyi Göstergeleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
09:25 – 10:10
Sağlık Düzeyi Göstergeleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
10:20 – 11:05
Türkiye’nin Güncel Sağlık Sorunları
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
11:15 – 12:00
Türkiye’nin Güncel Sağlık Sorunları
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
13:30 – 14:15
Tanımlayıcı Araştırmalar
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
14:25 – 15:10
Tanımlayıcı Araştırmalar
UYG: Etik Vaka Çözümlemesi
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
15:20 – 16:05
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL-İ.OKAN
16:15 – 17:00
UYG: Deontoloji Senaryolarıyla Vaka Tartışması
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL-İ.OKAN
26 Şubat 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kesitsel Araştırmalar ve Toplum Taramaları
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
09:25 – 10:10
Olgu Kontrol Araştırmaları
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
10:20 – 11:05
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
11:15 – 12:00
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
13:30 – 14:15
Biyopsikososyal Aile Hekimliği Yaklaşımı
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
14:25 – 15:10
Aile Hekimliği Terminolojisi, Ayrışmamış Hasta
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
27 Şubat 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Türkiye’de Sağlık Mevzuatı
09:25 – 10:10
Salgın Yönetimi
10:20 – 11:05
Salgın Yönetimi
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
11:15 – 12:00
Kohort Araştırmaları
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
13:30 – 14:15
Deneysel Araştırmalar
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
14:25 – 15:10
Metodolojik Araştırmalar
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
15:20 – 16:05
Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemleri
28 Şubat 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Bulaşıcı Hastalıklar ve Mücadele İlkeleri
09:25 – 10:10
Bulaşıcı Hastalıklar ve Mücadele İlkeleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
10:20 – 11:05
Sağlık Ekonomisi
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
11:15 – 12:00
Sağlık Ekonomisi
16:15 – 17:00
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
UYG: Multidisipliner Toplantı
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
13:30 – 14:15
Aydınlatılmış Onam
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
03 Mart 2014 Pazartesi (V. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
106
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Kanıta Dayalı Tıp
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
09:25 – 10:10
Epidemiyolojide Nedensellik
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
10:20 – 11:05
Aile İçi Şiddet
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
11:15 – 12:00
Aile İçi Öğrenme ve Öğrenmenin Boyutları
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
13:30 – 14:15
Bağışıklama
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
14:25 – 15:10
Bağışıklama
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
04 Mart 2014 Salı
08:30 – 09:15
Anne Ölümleri ve Nedenleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
09:25 – 10:10
Anne Ölümleri ve Nedenleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
10:20 – 11:05
Zoonotik Hastalıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
11:15 – 12:00
Zoonotik Hastalıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
13:30 – 14:15
Aile Planlaması ve Temel Yaklaşımlar
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
14:25 – 15:10
Türkiye’de Aile Planlaması Politikaları
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
15:20 – 16:05
Aile Danışmanlığı
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
Aile Danışmanlığı
05 Mart 2014 Çarşamba
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
09:25 – 10:10
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
10:20 – 11:05
Ailenin Periyodik Sağlık Muayeneleri
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
11:15 – 12:00
Ailenin Periyodik Sağlık Muayeneleri
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
13:30 – 14:15
İş Sağlığına Giriş
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
15:20 – 16:05
İş Sağlığına Giriş
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
Acil Tıp
S.KARAMAN
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
06 Mart 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Acil Tıp Sistemi
09:25 – 10:10
Modern Aile Planlaması Yöntemleri
10:20 – 11:05
Geleneksel Aile Planlaması Yöntemleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
11:15 – 12:00
Aile Hekimliğinde Klinik Yöntem-Klinik Karar Verme
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
13:30 – 14:15
Hasta Kayıtları
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
M.EĞRİ
14:25 – 15:10
Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
Halk Sağlığı
15:20 – 16:05
Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
Psikiyatri
S.E.TAYCAN
16:15 – 17:00
Toplum Ruh Sağlığı
07 Mart 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Yaşam Analizleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
09:25 – 10:10
Yaşam Analizleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
10:20 – 11:05
Yaşam Analizleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
11:15 – 12:00
Yaşam Analizleri
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
13:30 – 14:15
Meslek Hastalıkları
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
14:25 – 15:10
Meslek Hastalıkları
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20-16:05
16:15-17:00
PANEL: Anne ve Bebek Sağlığı
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
10 Mart 2014 Pazartesi (V. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
107
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Meslek Hastalıkları
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
09:25 – 10:10
Meslek Hastalıkları
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
10:20 – 11:05
Doğum Öncesi Bakım
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
R.ÇITIL
13:30 – 14:15
Doğum Sonrası Bakım
UYG: Multidisipliner Toplantı
Halk Sağlığı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
Acil Tıp
M.ESEN
Acil Tıp
M.ESEN
11:15 – 12:00
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: İlk Yardım; Ne zaman, Nasıl?
11 Mart 2014 Salı
08:30 – 09:15
Sağlık Eğitimi
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
09:25 – 10:10
Sağlık Eğitimi
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
10:20 – 11:05
İyot Yetersizliği
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
M.EĞRİ
13:30 – 14:15
Koruyucu Diş Sağlığı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Halk Sağlığı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
12 Mart 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Evde Bakım
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
09:25 – 10:10
Alternatif Tıp
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
10:20 – 11:05
Toplum Beslenmesine Giriş
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
Yeterli ve Dengeli Beslenme
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
Adli Tıp
E.ÖZER
Adli Tıp
E.ÖZER
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
PANEL: Tıbbi Uygulama Hataları
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
13 Mart 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Koruyucu Bebek ve Çocuk Sağlığı Programları
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
09:25 – 10:10
Koruyucu Bebek ve Çocuk Sağlığı Programları
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
10:20 – 11:05
Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
11:15 – 12:00
Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
PANEL: Hekimin Toplumsal Sorumluluğu ve İyi Hekimlik
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14 Mart 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Tıbbi Atıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
09:25 – 10:10
Tıbbi Atıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
10:20 – 11:05
Okul Sağlığı
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
11:15 – 12:00
Okul Sağlığı
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
Aile Hekimliği
R.TETİKÇOK
14:25 – 15:10
15:20-16:05
16:15-17:00
PANEL: ‘’The Doctor’’ Filmi ve Tartışması
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
17 Mart 2014 Pazartesi (V. Kurul, IV. Hafta)
108
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Beslenme ve Kronik Hastalıklar
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
09:25 – 10:10
Beslenme ve Kronik Hastalıklar
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
10:20 – 11:05
Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
11:15 – 12:00
Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
13:30 – 14:15
Çevre ve Sağlık İlişkisi
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
14:25 – 15:10
Çevre ve Sağlık İlişkisi
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
15:20 – 16:05
KBE: Kanıta Dayalı Tıp
Anestezi ve R.
S.ARICI
16:15 – 17:00
KBE: Kanıta Dayalı Tıp
Anestezi ve R.
S.ARICI
18 Mart 2014 Salı
08:30 – 09:15
Sağlık Otomasyon Sistemleri
Tıp Eğitimi ve Bil.
Y.E.KUYUCU
09:25 – 10:10
Sağlık Otomasyon Sistemleri
Tıp Eğitimi ve Bil.
Y.E.KUYUCU
10:20 – 11:05
Su Kirliliği
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
11:15 – 12:00
Temiz İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
13:30 – 14:15
UYG: Sağlık Otomasyon Sistemleri
Tıp Eğitimi ve Bil.
Y.E.KUYUCU
14:25 – 15:10
UYG: Sağlık Otomasyon Sistemleri
Tıp Eğitimi ve Bil.
Y.E.KUYUCU
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Mart 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Yaşlanma Biyokimyası
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
09:25 – 10:10
Yaşlanma Biyokimyasına Güncel Yaklaşımlar
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
10:20 – 11:05
Yaşlı Sağlığı
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
11:15 – 12:00
Yaşlı Sağlığı
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
13:30 – 14:15
Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
14:25 – 15:10
Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
20 Mart 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Hava Kirliliği ve Önlenmesi
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
09:25 – 10:10
Katı Atıklar ve Kontrolü
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
10:20 – 11:05
Etik Kurullar ve Görevleri
Tıp Tar. ve Deo.
H.ASLAN
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Tıp Tar. ve Deo.
R.ÇITIL
21 Mart 2014 Cuma (V. Kurul Sınavı)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
VI. Kurul: Seçmeli Kurul (Alan İçi)
Süresi
8 Hafta
Başlangıç Tarihi
24 Mart 2014
Sınav Tarihi
16 Mayıs 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Samet ÖZER
Pazartesi (VI. Kurul)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
109
Öğretim Elemanı
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
110
VII. Kurul -Kas-İskelet ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
19 Mayıs 2014
Sınav Tarihi
12-13 Haziran 2014
Kurul Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Betül ÇEVİK
19 Mayıs 2014 Pazartesi (VII. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
20 Mayıs 2014 Salı
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sistemi Hücresel Patolojisi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Serebral Ödem, KİBAS, Hidrosefali, Herniasyon
10:20 – 11:05
Nörolojide Semiyoloji
Nöroloji
B.ÇEVİK
11:15 – 12:00
Bilinç Bozuklukları
Nöroloji
D.AKSOY
13:30 – 14:15
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
14:25 – 15:10
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
15:20 – 16:05
Psikiyatrik Değerlendirme
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
16:15 – 17:00
Psikiyatrik Değerlendirme
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
21 Mayıs 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Ruhsal Hastalıkların Nörobiyolojisi
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
09:25 – 10:10
Ruhsal Hastalıkların Nörobiyolojisi
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
10:20 – 11:05
Malformasyonlar-Gelişimsel Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Perinatal Beyin Zedelenmesi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Serebrovasküler Hastalıklar
Nöroloji
D.AKSOY
14:25 – 15:10
Serebrovasküler Hastalıklar
Nöroloji
D.AKSOY
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
22 Mayıs 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Serebrovasküler Hastalıkların Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Serebrovasküler Hastalıkların Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
Çocukluk Epilepsileri
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
13:30 – 14:15
Düşünce ve Algı Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
M.GÖKBAKAN
14:25 – 15:10
Düşünce ve Algı Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
M.GÖKBAKAN
15:20 – 16:05
Hipnosedatif ilaçlar, Benzodiazepinler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
16:15 – 17:00
Hipnosedatif ilaçlar, Barbitüratlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
23 Mayıs 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Antiepileptik ilaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
09:25 – 10:10
Antiepileptik ilaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
10:20 – 11:05
Menenjit ve Ensefalitler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Menenjit ve Ensefalitler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Anksiyete Bozukluklarının Oluşum Mekanizmaları
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
14:25 – 15:10
Alkoller
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
15:20 – 16:05
Baş Ağrıları
Nöroloji
D.AKSOY
16:15 – 17:00
Nöbet ve Ayırıcı Tanısı
Nöroloji
G.S.KURT
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
26 Mayıs 2014 Pazartesi (VII. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
111
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Bulaşıcı Spongioform Ensefalopatiler
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Demiyelinizan Hastalıklar Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Demiyelinizan Hastalıklar
Nöroloji
B.ÇEVİK
11:15 – 12:00
Hareket Bozuklukları
Nöroloji
B.ÇEVİK
13:30 – 14:15
Somatoform Bozukluklarda Temel Kavramlar
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
14:25 – 15:10
Bağımlılık Kavramı ve Nörobiyolojisi
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
15:20 – 16:05
Genel Anestezikler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Lokal Anestezikler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
16:15 – 17:00
27 Mayıs 2014 Salı
08:30 – 09:15
Dejeneratif Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Dejeneratif Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Pigmentasyon ve Melanosit Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Epitelyal - Epidermal Tümörler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Beyin Ölümü ve Ötenazi
Tıp Tar. ve Deo.
S.ARICI
14:25 – 15:10
KBE: Yara Bakımı ve Dikiş Atma
Plastik ve R. Cer.
U.TUNCEL
15:20 – 16:05
KBE: Yara Bakımı ve Dikiş Atma
Plastik ve R. Cer.
U.TUNCEL
KBE: Yara Bakımı ve Dikiş Atma
28 Mayıs 2014 Çarşamba
Plastik ve R. Cer.
U.TUNCEL
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Demiyelinizan Hastalıklar Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Nöropatiler-Nöromuskuler Bileşke Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Kas Gevşetici İlaçlar
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
Çocuklukta Nöromüsküler Bozukluklar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
Dermal ve Deriye Göç Eden Hücrelerin Tümörleri
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Epidermal Matürasyon Bozuklukları-Dermatozlar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
Nöroloji
B.ÇEVİK
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
29 Mayıs 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
10:20 – 11:05
Denge Bozuklukları
Parkinson, Diğer Nörodejeneratif Hareket Bozukluklarının ve
Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Genetik-Akkiz Metabolik Hastalıklar Patolojisi
11:15 – 12:00
Genetik-Akkiz Metabolik Hastalıklar Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Antipsikotik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
14:25 – 15:10
Antipsikotik İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
30 Mayıs 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sistemi Tümörleri
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
Santral Sinir Sistemi Tümörleri
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Büllöz Hastalıklar
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
11:15 – 12:00
Deri Eklerinin Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
13:30 – 14:15
Periferik Sinir Sistemi Tümörleri
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
14:25 – 15:10
UYG: SSS-PSS Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
15:20 – 16:05
UYG: SSS-PSS Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
16:15 – 17:00
UYG: SSS-PSS Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
02 Haziran 2014 Pazartesi (VII. Kurul, III. Hafta)
112
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
08:30 – 09:15
Kemik Gelişiminin Genetik ve Akkiz Anomalileri
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
09:25 – 10:10
Kemik Gelişiminin Genetik ve Akkiz Anomalileri
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Antidepresanlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
11:15 – 12:00
Antidepresanlar
Tıbbi Farmakoloji
M.BOZ
13:30 – 14:15
Kemik Modelasyonu-Kemik Büyüme ve Gelişimi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Derinin Yapısı ve Fonksiyonları
Dermatoloji
H.Y.SEÇKİN
15:20 – 16:05
Dermatolojide Elementer Lezyonlar ve Terminoloji
Dermatoloji
H.Y.SEÇKİN
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
03 Haziran 2014 Salı
08:30 – 09:15
Opioid Analjezikler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Opioid Analjezikler
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Periferik Nöropatiler ve Kas Hastalıkları
Nöroloji
S.KURT
11:15 – 12:00
Üst ve Alt Motor Nöron Hastalıkları
Nöroloji
S.KURT
13:30 – 14:15
Kırık Patolojisi-Osteonekroz (Avasküler Nekroz)
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Osteomyelitler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
İlaçların Kötüye Kullanımı ve İlaç Bağımlılığı
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
İlaçların Kötüye Kullanımı ve İlaç Bağımlılığı
04 Haziran 2014 Çarşamba
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Kemik Tümörleri
09:25 – 10:10
Kemiğin Tümör Benzeri Lezyonları
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
Yara İyileşmesi
Plastik ve R. Cer.
U.TUNCEL
Periferik Sinir İyileşmesi
Plastik ve R. Cer.
A.TURAN
A.M.GÖKBAKAN
13:30 – 14:15
Duygudurum Bozuklukları
Psikiyatri
14:25 – 15:10
Duygudurum Bozuklukları
Psikiyatri
A.M.GÖKBAKAN
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
A.ARICI
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
05 Haziran 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Artritler
Tıbbi Patoloji
09:25 – 10:10
Eklemlerin Tümör ve Tümör Benzeri lezyonları
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
10:20 – 11:05
Kulak Patolojisi
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Yanık ve Donuklar
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
13:30 – 14:15
Yanıklı Hastaya Yaklaşım
Plastik ve R. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
14:25 – 15:10
Elin Fonksiyonel Anatomisi ve El Muayenesi
Plastik ve R. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
F.AKTAŞ
Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
06 Haziran 2014 Cuma
Radyoloji
F.AKTAŞ
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Kollajen Doku Hastalıkları ve Artritler
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
09:25 – 10:10
Kollajen Doku Hastalıkları ve Artritler
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
10:20 – 11:05
Deri Hastalıklarına Genel Klinik Yaklaşım
Dermatoloji
Y.BAŞ
11:15 – 12:00
Deri Hastalıklarına Genel Klinik Yaklaşım
Dermatoloji
Y.BAŞ
13:30 – 14:15
Muskuler Distrofiler – Miyopatiler
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
Yumuşak Doku Tümörleri
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
UYG: Deri Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
16:15 – 17:00
UYG: Deri Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
09 Haziran 2014 Pazartesi (VII. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
Yumuşak Dokunun Tümör Benzeri Lezyonları
09:25 – 10:10
Kas- İskelet Görüntüleme Yöntemleri
10:20 – 11:05
Anabilim Dalı
113
Öğretim Elemanı
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
Radyoloji
F.ÇELİKYAY
Oküler Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Oküler Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Göz Hastalıklarına Giriş
Göz H.
S.DEMİR
14:25 – 15:10
Göz Hastalıklarına Giriş
Göz H.
S.DEMİR
15:20 – 16:05
Psikotik Bozukluklara Giriş
Psikiyatri
F.Ç.ÇELİKEL
Deliryum ve Demans Oluşum Mekanizmaları
Psikiyatri
A.M.GÖKBAKAN
16:15 – 17:00
10 Haziran 2014 Salı
08:30 – 09:15
Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
09:25 – 10:10
Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
10:20 – 11:05
Ortopedi ve Travmatolojiye Giriş
Ortopedi ve T.
T.GÜNEŞ
11:15 – 12:00
Ortopedi ve Travmatolojiye Giriş
Ortopedi ve T.
T.GÜNEŞ
13:30 – 14:15
UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
14:25 – 15:10
UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
15:20 – 16:05
UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
11 Haziran 2014 Çarşamba
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
F.AKTAŞ
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
09:25 – 10:10
Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
F.AKTAŞ
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Rehabilitasyon Hastasının Değerlendirilmesi
FTR
11:15 – 12:00
Rehabilitasyon Hastasının Değerlendirilmesi
KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
FTR
A.İNANIR
13:30 – 14:15
Ortopedi ve T.
B.BOSTAN
14:25 – 15:10
KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
Ortopedi ve T.
B.BOSTAN
15:20 – 16:05
KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
Ortopedi ve T.
B.BOSTAN
16:15 – 17:00
KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
Ortopedi ve T.
B.BOSTAN
12 Haziran 2014 Perşembe (VII. Kurul Sınavları)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
13 Haziran 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem IV
114
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
115
A Grubu
Staj
Süre
Başlangıç
Bitiş
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
9 Eylül 2013
1 Kasım 2013
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
18 Kasım 2013
10 Ocak 2014
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
İç Hastalıkları
8 hafta
10 Şubat 2014
4 Nisan 2014
Kardiyoloji
2 hafta
7 Nisan 2014
18 Nisan 2014
Genel Cerrahi
8 hafta
21 Nisan 2014
13 Haziran 2014
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
16 Haziran 2014
27 Haziran 2014
Süre
Başlangıç
Bitiş
Genel Cerrahi
8 hafta
9 Eylül 2013
1 Kasım 2013
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
18 Kasım 2013
10 Ocak 2014
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
10 Şubat 2014
4 Nisan 2014
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
7 Nisan 2014
18 Nisan 2014
İç Hastalıkları
8 hafta
21 Nisan 2014
13 Haziran 2014
Kardiyoloji
2 hafta
16 Haziran 2014
27 Haziran 2014
Süre
Başlangıç
Bitiş
İç Hastalıkları
8 hafta
9 Eylül 2013
1 Kasım 2013
Kardiyoloji
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
Genel Cerrahi
8 hafta
18 Kasım 2013
10 Ocak 2014
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
10 Şubat 2014
4 Nisan 2014
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
7 Nisan 2014
18 Nisan 2014
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
21 Nisan 2014
13 Haziran 2014
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
16 Haziran 2014
27 Haziran 2014
Süre
Başlangıç
Bitiş
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
9 Eylül 2013
1 Kasım 2013
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
İç Hastalıkları
8 hafta
18 Kasım 2013
10 Ocak 2014
Kardiyoloji
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
Genel Cerrahi
8 hafta
10 Şubat 2014
4 Nisan 2014
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
7 Nisan 2014
18 Kasım 2014
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
21 Nisan 2014
13 Haziran 2014
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
16 Haziran 2014
27 Haziran 2014
B Grubu
Staj
C Grubu
Staj
D Grubu
Staj
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
116
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 –09:15
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 Hafta
Yrd.Doç.Dr. Resul YILMAZ
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Tanışma
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 –10:10
UYG: Tanışma
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 –11:05
Çocuk Sağlığı Göstergelerinin Tanımı ve Ülkemizdeki Durum
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 –12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 –14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 –15:10
Sağlıklı Çocuk Beslenmesi
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 –16:05
Çocuk Gelişimimin İzlenmesi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 –09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 –10:10
Çocukta Anamnez Alma
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 –11:05
Sağlıklı Çocuk İzlemi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 –12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 –14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 –15:10
Periferik Yayma Değerlendirmesi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
15:20 –16:05
Rutin Laboratuar Değerlendirmeleri
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 –09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 –10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 –11:05
Yenidoğanda fizik muayene ve anamnez
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 –12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 –14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 –15:10
Solunum Sistemi muayenesi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
15:20 –16:05
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Hiponotremi, Hipernatremi, Dehidratasyon
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Boy Kısalığının Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Obezite
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Bakteriyal Endokardit ve Perikardit
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
11:15 – 12:00
Miyokardit ve Kawasaki Hastalığı
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
13:30 – 14:15
Dehidratasyonda Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
14:25 – 15:10
Anaflaksi
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
117
Pazartesi (II. Hafta)
10:20 –11:05
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 –12:00
Aşılama Hataları ve Çözüm Yolları
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağında Sepsis
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Pnömonili Hastanın Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
15:20 – 16:05
Hışıltılı Hastanın Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Diyabetes Mellitus
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
10:20 – 11:05
Hipotonik Bebek
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Ürtiker, Anjioödem ve Gıda Allerjisi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanda Doğum Travmaları
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Çocuklarda Nörolojik Muayene
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Kritik Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Çocukluk Çağı Akut Lösemisi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
10:20 – 11:05
Çocuklarda Karın Muayenesi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
EKG ve Ritm Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
15:20 – 16:05
Viral Hepatitler
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm ÖğretimElemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Siyanotik Kalp Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
11:15 – 12:00
Siyanotik Kalp Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
13:30 – 14:15
Nutrisyonel Anemiler ve Tedavisi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
14:25 – 15:10
Kistik Fibrozisli Hastanın Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
118
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Zehirlenmede Hatalar ve Çözüm Yolları
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
10:20 – 11:05
Çocuklarda Onkolojik Aciller
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Çocukluk Çağı Baş Ağrıları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
15:20 – 16:05
Ateşli Çocuğun Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Boy Kısalığının Olgular İle Değerlendirmesi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
Bebek ve Çocuklarda Beslenme Bozuklukları
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Bebeklerde Beslenme
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 – 16:05
Çocuklarda Beslenme
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanda hipoglisemi- hiperglisemi
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Temel Yaşam Desteği
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Solunum Yetmezliği
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
10:20 – 11:05
Lenfatik Sistem Muayenesi ve Lenfadenopatiler
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Puberte ve Bozuklukları
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Hipokalsemi, Hiperkalsemi, Raşitizm
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Hipokrom Mikrositer Anemiler
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
Kardiyomiyopati ve Kalp Yetmezliği
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
13:30 – 14:15
Adölesanın sorunları
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
14:25 – 15:10
Kuşkulu Genitalya
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
119
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Serebral Palsi
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kronik İshal ve Malabsorbsiyon Sendromları
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Akut İshal
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Hiperglisemi, Metabolik Sendrom
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
Akciğer Enfeksiyonlarının Geç Komplikasyonları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/ Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Hemolitik Aneminin Ayırıcı Tanısı
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
15:20 – 16:05
Tansiyon Ölçümü ve Hipertansif Çocuğun Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanda İmmün Sistem
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kabakulak, Toxoplazmoz ve Enfeksiyöz Mononükleoz
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
16:15 – 17:00
Santral Sinir Sistemi Demiyelinizan Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Doğumda Uyum, Resüsitasyonun Temel İlkeleri ve Asfiksi
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
Yenidoğanın Doğum Salonu Bakımı ve APGAR Skorlaması
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kilo Alamayan Çocuğun Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Akciğer Tüberkülozu
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kemik İliği Yetmezliği
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
Doğumsal Anomalilerin Klinik Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Tifo, Enterit Yapan Paraziter Enfeksiyonlar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
15:20 – 16:05
Çocukluk Çağı Lenfoproliferatif Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
120
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğin Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
10:20 – 11:05
Kabızlık
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Akut Nefritik Sendrom
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağı döküntülü Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
Çocukluk Çağı döküntülü Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Graves Hastalığı ve Hipertiroidizm
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
15:20 – 16:05
Konjenital Hipotiroidi
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Hashimoto Hastalığı ve Lenfositik Tiroidit
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Boğmaca, Suçiçeği, Sıtma, Kalaazar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
14:25 – 15:10
Çocukluk Çağı Lenfomaları
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
15:20 – 16:05
Çocukluk Çağı Lenfomaları
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Derin Ven Trombozlu Çocuğun Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
10:20 – 11:05
Hipoglisemi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Prematüre Bebeğin Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 – 16:05
Diyabetik Anne Bebeği
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Hümoral İmmün Yetmezlik
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
Hücresel İmmün Yetmezlik
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Nöromüsküler Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
15:20 – 16:05
Nöromüsküler Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
121
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Çocuklarda Beyin Kitleleri
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
10:20 – 11:05
Yenidoğan Sarılıkları
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Yenidoğan Solunum Problemleri
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 – 16:05
Yenidoğan Hematolojik Sorunları
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Renal Tübüler Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
11:15 – 12:00
Otoinflamatuar Hastalıklar ve Ailesel Akdeniz Ateşi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Down Sendromu ve Kromozomal Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Nefrotik Sendrom
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanın Nörolojik Problemleri
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/ Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Hastalarda Göğüs Ağrısı ve Senkop
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
15:20 – 16:05
Akut Eklem Romatizması ve Romatizmal Kalp Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Genetik Danışma
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
10:20 – 11:05
Astım
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Vaskülit Sendromları
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Nötropeni ve Pansitopeni
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
11:15 – 12:00
Bruselloz, Tetanoz
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/ Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm ÖğretimElemanları
14:25 – 15:10
Yenidoğan Sepsisi ve Nekrotizan Enterokolit
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 – 16:05
Yenidoğan Acilleri ve Transportu
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
122
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Karın Ağrılı Çocuğun Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Hemofili ve von Willebrand Hastalığı
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Kanama Diyatezi ve Trombositopeniler
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Doğumsal Metabolik Hastalıklar
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
Fenilketonüri
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Edinsel İmmün Yetmezlik, AIDS
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
15:20 – 16:05
Juvenil Romatoid Artrit
Çocuk S. ve H.
V.DOĞAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanda sıvı elektrolit dengesi, TPN ve enteral besleme
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Beta Talasemi ve Orak Hücreli Anemi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
15:20 – 16:05
Tranfüzyon Endikasyonları ve Uygunluk Testleri
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Asit Baz Dengesi Bozuklukları
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Prematüre Bebeğin Uzun Dönem İzlemi
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
15:20 – 16:05
Çocuk İhmal ve İstismarının Klinik Değerlendirilmesi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi Gelişim Anomalileri
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
11:15 – 12:00
Çocukluk Çağı Solid Tümörleri
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
İlaç Alerjisi
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
15:20 – 16:05
Alerjik Rinit
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
123
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Ulusal Aşı Takvimde Bulunmayan Çocukluk Çağı Aşıları
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
11:15 – 12:00
Aşı Komplikasyonları ve Tedavisi
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Nörokutanöz Sendromlar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
10:20 – 11:05
Nörokutanöz Sendromlar
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
SINAV (TEORİK)
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
124
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Çocuk Cerrahisi
2 Hafta
Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim TANRIVERDİ
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Tanışma
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Kliniğin Tanıtımı
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Embriyoloji ve Fetus
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
11:15 – 12:00
Konjenital Anomaliler
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
13:30 – 14:15
Fetal Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
14:25 – 15:10
Neonatal Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Çocuklarda Kasık Kanalı Patolojileri
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
11:15 – 12:00
Çocuklarda Kasık Kanalı Patolojileri
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
13:30 – 14:15
Çocuklarda Karın Ağrısının Cerrahi Nedenleri
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
14:25 – 15:10
Çocuklarda Karın Ağrısının Cerrahi Nedenleri
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanın Solunun Sisteminin Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
11:15 – 12:00
Yenidoğanın Solunun Sisteminin Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
13:30 – 14:15
Yenidoğanın Gastrointestinal Sisteminin Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
14:25 – 15:10
Yenidoğanın Gastrointestinal Sisteminin Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Çocuklarda Kabızlık
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
11:15 – 12:00
Çocuklarda Kabızlık
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
13:30 – 14:15
Çocuklarda Kitleler
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
14:25 – 15:10
Çocuklarda Kitleler
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
125
Pazartesi(II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanın Karaciğer ve Safra Yollarının Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
11:15 – 12:00
Yenidoğanın Karaciğer ve Safra Yollarının Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
13:30 – 14:15
Yenidoğanın Karın Duvarının Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
14:25 – 15:10
Yenidoğanın Karın Duvarının Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Çocuklarda Genital Patolojiler ve Sünnet
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
11:15 – 12:00
Çocuklarda Genital Patolojiler ve SÜnnet
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
13:30 – 14:15
Çocuklarda Enürezis
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
14:25 – 15:10
Çocuklarda Enürezis
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yenidoğanda Konjenital Kitleler
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
11:15 – 12:00
Yenidoğanda Konjenital Kitleler
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
13:30 – 14:15
Yenidoğanda Diğer Sistemlerin Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
14:25 – 15:10
Yenidoğanda Diğer Sistemlerin Konjenital Anomalileri
Çocuk Cerrahisi
H.İ.TANRIVERDİ
15:20 – 16:05
UYG: Seminer/Makale
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Seminer/Makale
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Çocuklarda Üriner Sistem Patolojileri
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
11:15 – 12:00
Çocuklarda Üriner Sistem Patolojileri
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
13:30 – 14:15
Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
14:25 – 15:10
Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları
Çocuk Cerrahisi
U.ŞENEL
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
126
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Genel Cerrahi
8 Hafta
Yrd.Doç.Dr. Erdinç YENİDOĞAN
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Cerrahiye Giriş, İlkeler, Tarihçe ve Etik
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
14:25 – 15:10
Kanıta Dayalı Cerrahi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Cerrahi Hastada Sıvı Elektrolit Dengesi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Cerrahi Hastada Sıvı Elektrolit Dengesi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Sıvı Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 – 15:10
Sıvı Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Asit Baz Denge Bozuklukları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Asit Baz Denge Bozuklukları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Sepsis ve Çoklu Organ Yetmezliği
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 – 15:10
Sepsis ve Çoklu Organ Yetmezliği
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Şok
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Şok
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Şokta Metabolik Yanıt
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 – 15:10
Şokta Metabolik Yanıt
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Hemostaz ve Koagülasyon
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Hemostaz ve Koagülasyon
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
M.ŞAHİN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
127
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kan Ürünlerinin Hazırlanması
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 – 15:10
Kan Ürünlerinin Kullanılma Endikasyonları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Cerrahi Hastada Beslenme
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Cerrahi Hastada Beslenme
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Yara İyileşmesi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Yara İyileşmesi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Cerrahi Sütür Materyalleri ve Sütür Teknikleri
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Preoperatif Hazırlık
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Postoperatif Takip
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 – 15:10
Postoperatif Takip
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Cerrahide Muayene Yöntemleri
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Cerrahide Muayene Yöntemleri
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Cerrahi Onkoloji: Moleküler Prensipler
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Cerrahi Onkoloji: Klinik Uygulama
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
128
Öğretim Elemanı
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kardiyopulmoner Resusitasyon
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Peritonitler
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Akut Apandisit
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Akut Apandisit
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Karın Duvarı Fıtıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
İnguinal Bölge Fıtıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Karın İçi Apseler
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Cerrahi Hasta Güvenliği
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
14:25 – 15:10
Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
15:20 – 16:05
Cerrahide Palyatif Tedavi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Cerrahide Palyatif Tedavi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Cerrahi Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Kullanımı
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Cerrahi Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Kullanımı
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Özefagusun Benign ve Fonksiyonel Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Özefagus Tümörleri
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
129
Öğretim Elemanı
M.ŞAHİN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Hiatus Hernisi ve Gastroözefagial Reflü Hastalığı
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Hiatus Hernisi ve Gastroözefagial Reflü Hastalığı
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Özefagusun Korozif Yanıkları ve Perforasyonları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Özefagusun Korozif Yanıkları ve Perforasyonları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Barsak Tıkanıklıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Barsak Tıkanıklıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Mezenter Vasküler Hastalıklar
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Mezenter Vasküler Hastalıklar
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Midenin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Peptik Ülser ve Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Peptik Ülser ve Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Postgastrektomi Sendromları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Periampüller Bölge Tümörleri
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Yumuşak Doku Tümörleri
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Mide Kanseri
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Mide Kanseri
Genel Cerrahi
İ.OKAN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
130
Öğretim Elemanı
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Morbid Obezite Tedavisi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Metabolik Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Metabolik Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Cerrahi ve Mühendislik
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Karaciğerin Cerrahi Anatomisi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Karaciğerin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Karaciğerin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Karaciğer Kist Hidatiği
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Karaciğer Tümörleri
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Karaciğer Tümörleri
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Metastatik Karaciğer Tümörleri
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Malign Melanom
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Safra Kesesinin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 – 15:10
Safra Kesesinin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 - 16:05
Safra Kesesinin Malign Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 - 17:00
Dalağın Cerrahi Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
131
Öğretim Elemanı
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Tiroidin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Tiroidin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Tiroid Kanserleri
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Tiroid Kanserleri
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Safra Yollarının Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Safra Yollarının Malign Hastalıkları
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
16:15 – 17:00
Perianal Bölgenin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Perianal Bölgenin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Perianal Bölgenin Malign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Perianal Bölgenin Malign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Kolon ve Rektumun Malign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Kolon ve Rektumun Malign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
132
Öğretim Elemanı
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Meme Muayenesi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Memenin Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Paratiroid Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Paratiroid Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Meme Kanseri ve Tedavisi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Meme Kanseri ve Tedavisi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Meme Kanserinde Takip
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Meme Kanserinde Takip
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Pankreasın Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
14:25 – 15:10
Pankreasın Benign Hastalıkları
Genel Cerrahi
İ.OKAN
15:20 – 16:05
Pankreas Tümörleri
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Pankreas Tümörleri
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Sarılıkta Cerrahi Değerlendirme
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
14:25 – 15:10
Sarılıkta Cerrahi Değerlendirme
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
15:20 – 16:05
Adrenal Bez Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
16:15 – 17:00
Adrenal Bez Hastalıkları
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
133
Öğretim Elemanı
İ.OKAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Yanıklar
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
14:25 – 15:10
Yanıklar
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
15:20 – 16:05
Perioperatif Genomiks
Genel Cerrahi
İ.OKAN
16:15 – 17:00
Perioperatif Genomiks
Genel Cerrahi
İ.OKAN
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 –09:15
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 –10:10
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 –11:05
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 –12:00
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
13:30 –14:15
SINAV (UYGULAMA)
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 –15:10
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 –16:05
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 –17:00
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (TEORİK)
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
134
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08.30-09.15
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 Hafta
Yrd.Doç.Dr. Tuğba KARAMAN
Anesteziyolojiye Giriş
Anest. ve Rean.
09.25-10.10
Anestezinin Tanımı ve Çalışma Alanları
Anest. ve Rean.
10.20-11.05
Anestezinin Tarihi Gelişimi
Anest. ve Rean.
Z.KAYA
11.15-12.00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13.30-14.15
Genel Anestezi ve Genel Anestezikler
Anest. ve Rean.
S.ARICI
14.25-15.10
Genel Anestezi ve Genel Anestezikler
Anest. ve Rean.
S.ARICI
15.20-16.05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16.15-17.00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Nöromüsküler İleti
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
09:25 – 10:10
Nöromüsküler Blokerler
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Opioid Analjezikler
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
13:30 – 14:15
Opioid Analjezikler
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
Preoperatif Değerlendirme
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
09:25 – 10:10
Premedikasyon
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Monitörizasyon
Anest. ve Rean.
Z.KAYA
13:30 – 14:15
Monitörizasyon
Anest. ve Rean.
Z.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
Havayolu Değerlendirmesi
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
09:25 – 10:10
Havayolu Açıklığının Sağlanması
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Lokal Anestezikler
Anest. ve Rean.
T.KARAMAN
09:25 – 10:10
Rejyonel Anestezi
Anest. ve Rean.
T.KARAMAN
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Z.KAYA
Z.KAYA
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi(II. Hafta)
135
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
S.DOĞRU
08.30-09.15
Anestezi Komplikasyonları
Anest. ve Rean.
09.25-10.10
Anestezi Komplikasyonları
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
10.20-11.05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11.15-12.00
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
13.30-14.15
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
14.25-15.10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15.20-16.05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16.15-17.00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Yoğun Bakım ve Tedavi İlkeleri
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
09:25 – 10:10
Yoğun Bakım ve Tedavi İlkeleri
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
10:20 – 11:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Akut Solunum Yetmezliği
Anest. ve Rean.
M.SÜREN
09:25 – 10:10
Mekanik Ventilasyon
Anest. ve Rean.
M.SÜREN
10:20 – 11:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Ağrı Fizyolojisi
Anest. ve Rean.
S.ARICI
09:25 – 10:10
Ağrı Tedavisinin İlkeleri
Anest. ve Rean.
S.ARICI
10:20 – 11:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
136
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 –09:15
İç Hastalıkları
8 Hafta
Yrd.Doç.Dr. Şafak ŞAHİN
Öykü Alma ve Hasta Hazırlama
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
09:25 –10:10
Öykü Alma ve Hasta Hazırlama
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
10:20 –11:05
Anemili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 –12:00
Anemili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 –14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14:25 –15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 –16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Salı
08:30 –09:15
Gastrointestinal Semptom ve Bulguları
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 –10:10
Gastrointestinal Semptom ve Bulguları
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 –11:05
Karın Muayenesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 –12:00
Karın Muayenesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 –14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 –15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 –16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
Çarşamba
08:30 –09:15
Böbrek Hastasının Klinik Değerlendirmesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
09:25 –10:10
Böbrek Hastasının Klinik Değerlendirmesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
10:20 –11:05
Ürogenital Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
11:15 –12:00
Ürogenital Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
13:30 –14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
E.ERKEN
14:25 –15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
E.ERKEN
15:20 –16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
Perşembe
08:30 – 09:15
Tümör Belirteçlerinin Klinik Yorumu
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
09:25 – 10:10
Tümör Belirteçlerinin Klinik Yorumu
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
10:20 – 11:05
Kanserde Tarama ve Erken Tanı
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Kanserde Tarama ve Erken Tanı
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
Cuma
08:30 – 09:15
Eritrositoz ve Polistemili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Trombositozlu Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Baş Boyun Muayenesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Baş Boyun Muayenesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Baş Boyun Muayenesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
UYG: Baş Boyun Muayenesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Anabilim Dalı
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
137
Pazartesi (II. Hafta)
10:20 –11:05
Gastroözefagial Reflü Hastalığı
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
S.KAYA
11:15 –12:00
Gastroduodenal Ülserler
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
Üst Gastrointestinal Kanamalar
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
11:15 – 12:00
Üst Gastrointestinal Kanamalar
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
13:30 – 14:15
UYG: Batın Muayenesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Batın Muayenesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
08:30 – 09:15
Tiroid Disfonksiyonlu Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
09:25 – 10:10
Tiroid Disfonksiyonlu Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
10:20 – 11:05
Diyabetes Mellitus
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
Diyabetes Mellitus
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
08:30 – 09:15
Akut Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
09:25 – 10:10
Akut Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
10:20 – 11:05
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
11:15 – 12:00
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
13:30 – 14:15
UYG: Ürogenital Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
14:25 – 15:10
UYG: Ürogenital Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
08:30 – 09:15
Toksik Hepatit
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
Otoimmün Hepatit
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
Kronik Viral Hepatitler
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
11:15 – 12:00
Kronik Viral Hepatitler
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
13:30 – 14:15
UYG: Batın Muayenesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Batın Muayenesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
08:30 – 09:15
Hiperkalsemi - Hipokalsemi
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
Hiperkalsemi - Hipokalsemi
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
Obezite
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
11:15 – 12:00
Hirsutizm
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Kemik Kayıplı Hastanın Değerlendirmesi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Kemik Kayıplı Hastanın Değerlendirmesi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
Lökomotor Sistem Muayenesi
Anabilim Dalı
138
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Lökomotor Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Trombositopenili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Trombositopenili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Lökomotor Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
UYG: Lökomotor Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
08:30 – 09:15
Özefagus Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
09:25 – 10:10
Özefagus Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
10:20 – 11:05
Mide Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Mide Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Lenfadenopatili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Lenfadenopatili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
08:30 – 09:15
Hipertansif Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Hipertansif Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Asit Baz Dengesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
11:15 – 12:00
Asit Baz Dengesi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
13:30 – 14:15
UYG: Ödemli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
14:25 – 15:10
UYG: Ödemli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
08:30 – 09:15
Kolestatik Karaciğer Hastalığı
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
10:20 – 11:05
Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
11:15 – 12:00
Otoimmün Hepatit
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
08:30 – 09:15
Romatolojide Laboratuar
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Romatolojide Laboratuar
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Artritli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
11:15 – 12:00
Artritli Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
13:30 – 14:15
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
İç Hastalıkları
S.KAYA
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
Paraneoplastik Sendromlar
09:25 – 10:10
Paraneoplastik Sendromlar
Anabilim Dalı
139
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
B.ÖZTÜRK
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
10:20 – 11:05
Onkolojik Aciller
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Onkolojik Aciller
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
Salı
08:30 – 09:15
Sekonder Hipertansiyon
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Sekonder Hipertansiyon
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Meme Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Meme Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
Çarşamba
08:30 – 09:15
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
09:25 – 10:10
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
10:20 – 11:05
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
11:15 – 12:00
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
13:30 – 14:15
UYG: Periferik Yayma Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
UYG: Periferik Yayma Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
Perşembe
08:30 – 09:15
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
PANEL: Kanser Aşıları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
PANEL: Kanser Aşıları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
08:30 – 09:15
Vaskülitler
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Vaskülitler
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
16:15 – 17:00
Cuma
Behçet Hastalığı
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
11:15 – 12:00
Behçet Hastalığı
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
16:15 – 17:00
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
Hepatobiliyer Kanserler
Anabilim Dalı
140
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
B.ÖZTÜRK
09:25 – 10:10
Hepatobiliyer Kanserler
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
10:20 – 11:05
Pankreas Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Pankreas Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
08:30 – 09:15
Son Dönem Böbrek Yetmezliği
İç Hastalıkları
E.ERKEN
09:25 – 10:10
Son Dönem Böbrek Yetmezliği
İç Hastalıkları
E.ERKEN
10:20 – 11:05
Kanama Diyatezi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Kanama Diyatezi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
E.ERKEN
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
E.ERKEN
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
E.ERKEN
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
E.ERKEN
08:30 – 09:15
Ailesel Akdeniz Ateşi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Ailesel Akdeniz Ateşi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Spondiloartropatiler
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
11:15 – 12:00
Spondiloartropatiler
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
08:30 – 09:15
Sistemik Lupus Eritematozus
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Sistemik Lupus Eritematozus
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Kollojen Doku Hastalıkları
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
11:15 – 12:00
Kollojen Doku Hastalıkları
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
08:30 – 09:15
Romatoid Artrit
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Romatoid Artrit
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Kanser Gelişimi ve Onkogenler
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Kanser Gelişimi ve Onkogenler
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
Çölyak Hastalığı
Anabilim Dalı
141
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Çölyak Hastalığı
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
PANEL: Kök Hücre Tedavileri
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
PANEL: Kök Hücre Tedavileri
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
08:30 – 09:15
Proteinürili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Proteinürili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Tiroid Nodüllü Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
11:15 – 12:00
Tiroid Nodüllü Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
08:30 – 09:15
Hipoglisemili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
Diyabetes Mellitus Komplikasyonları
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
Endokrin Aciller
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
11:15 – 12:00
Endokrin Aciller
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
08:30 – 09:15
Gastroduodenal Ülserler
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
Gastroduodenal Ülserler
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
11:15 – 12:00
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
08:30 – 09:15
Geriatrik Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Geriatrik Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Şok ve Çoklu Organ Yetmezliği
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
11:15 – 12:00
Şok ve Çoklu Organ Yetmezliği
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
142
Öğretim Elemanı
S.KAYA
09:25 – 10:10
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
Kemoterapi Uygulamaları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
11:15 – 12:00
Kemoterapi Uygulamaları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
13:30 – 14:15
UYG: Kemoterapi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Kemoterapi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Kemoterapi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Kemoterapi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
08:30 – 09:15
Transfüzyon
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
09:25 – 10:10
Transfüzyon
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
10:20 – 11:05
Hematürili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
Hematürili Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
08:30 – 09:15
Kolon Polip ve Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
09:25 – 10:10
Kolon Polip ve Kanserleri
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
10:20 – 11:05
Pankreatitler
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
Pankreatitler
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
08:30 – 09:15
Alkole Bağlı Hepatit
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
Alkole Bağlı Hepatit
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
Hepatosteatoz
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
Hepatosteatoz
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
S.KAYA
08:30 – 09:15
İrritabl Barsak Sendromu
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
Dispepsi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
Sarılıklı Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
Sarılıklı Hastanın Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
UYG: Diyaliz
İç Hastalıkları
E.ERKEN
14:25 – 15:10
UYG: Diyaliz
İç Hastalıkları
E.ERKEN
15:20 – 16:05
UYG: Diyaliz
İç Hastalıkları
E.ERKEN
16:15 – 17:00
UYG: Diyaliz
İç Hastalıkları
E.ERKEN
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Anabilim Dalı
143
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
S.KAYA
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
E.ERKEN
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
İç Hastalıkları
S.KAYA
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
08:30 – 09:15
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (TEORİK)
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
144
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Kardiyoloji
2 Hafta
Doç.Dr. Ataç ÇELİK
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kardiyak Anatomi ve Fizyoloji
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
11:15 – 12:00
Anamnez Alma
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
13:30 – 14:15
Fizik Muayene
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Fizik Muayene
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
11:15 – 12:00
EKG
Kardiyoloji
K.KARAMAN
13:30 – 14:15
EKG
Kardiyoloji
K.KARAMAN
14:25 – 15:10
Laboratuar Tetkikleri ve Görüntüleme Yöntemleri
Kardiyoloji
K.KARAMAN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Aterojenez ve Aterosklerotik Risk Faktörleri
Kardiyoloji
A.ÇELİK
11:15 – 12:00
Koroner Dolaşım ve İskemi
Kardiyoloji
K.CEYHAN
13:30 – 14:15
Kararlı Angina Pektoris
Kardiyoloji
K.CEYHAN
14:25 – 15:10
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
15:20 – 16:05
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Akut Koroner Sendromlar
Kardiyoloji
K.CEYHAN
11:15 – 12:00
Akut Koroner Sendromlar
Kardiyoloji
K.CEYHAN
13:30 – 14:15
Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
14:25 – 15:10
Akut Kalp Yetersizliği ve Kardiyojenik Şok
Kardiyoloji
K.CEYHAN
15:20 – 16:05
Mitral ve Aort Kapak Hastalıkları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.KARAMAN
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Triküspit ve Pulmoner Kapak Hastalıkları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
11:15 – 12:00
Protez Kapak Hastalıkları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
13:30 – 14:15
Pulmoner Hipertansiyon,
Kardiyoloji
K.CEYHAN
14:25 – 15:10
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
A.ÇELİK
15:20 – 16:05
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
A.ÇELİK
16:15 – 17:00
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
A.ÇELİK
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
145
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Disritmiler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
11:15 – 12:00
Disritmiler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
13:30 – 14:15
Antiaritmik ilaçlar
Kardiyoloji
A.ÇELİK
14:25 – 15:10
Enfektif endokardit
Kardiyoloji
A.ÇELİK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Ani kardiyak ölüm ve genetik aritmojenik hastalıklar
Kardiyoloji
K.KARAMAN
11:15 – 12:00
Miyokardit ve kardiyomiyopatiler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
13:30 – 14:15
Perikart hastalıkları
Kardiyoloji
A.ÇELİK
14:25 – 15:10
Kardiyak tümörler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kronik Kalp Yetersizliği
Kardiyoloji
K.KARAMAN
11:15 – 12:00
Kronik Kalp Yetersizliği
Kardiyoloji
K.KARAMAN
13:30 – 14:15
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Kardiyoloji
K.KARAMAN
14:25 – 15:10
Dislipidemiler
Kardiyoloji
K.KARAMAN
15:20 – 16:05
UYG: Ekokardiyografi Lab.
Kardiyoloji
K.CEYHAN
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Lab.
Kardiyoloji
K.CEYHAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Senkop Ve Hipotansiyon
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
10:20 – 11:05
Sistemik Hipertansiyon
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
11:15 – 12:00
Sistemik Hipertansiyon
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
13:30 – 14:15
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
14:25 – 15:10
UYG: Koroner Anjiografi Lab.
Kardiyoloji
K.KARAMAN
15:20 – 16:05
UYG: Koroner Anjiografi Lab.
Kardiyoloji
K.KARAMAN
16:15 – 17:00
UYG: Koroner Anjiografi Lab.
Kardiyoloji
K.KARAMAN
08:30 – 09:15
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
146
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 Hafta
Prof.Dr. Fazlı DEMİRTÜRK
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Normal Gebelik ve Doğum Öncesi Bakım
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Normal Gebelik ve Doğum Öncesi Bakım
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Normal Doğum ve Travayın Seyri, İlerlemesi
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
Normal Doğum ve Travayın Seyri, İlerlemesi
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Normal Lohusalık
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Normal Lohusalık
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Riskli Gebeliği Değerlendirme Yöntemleri
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
Riskli Gebeliği Değerlendirme Yöntemleri
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Erken Gebelik Riskleri
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Erken Gebelik Riskleri
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Geç Gebelik Komplikasyonları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
Geç Gebelik Komplikasyonları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Uyumsuz Fetal Büyüme
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Uyumsuz Fetal Büyüme
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Çoğul Gebelik
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
Çoğul Gebelik
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Diyabetes Mellitus ve Gebelik
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Diyabetes Mellitus ve Gebelik
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Gebelikte Hipertansiyon
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
Gebelikte Hipertansiyon
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
147
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Üçüncü Trimester Vajinal Kanamaları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Üçüncü Trimester Vajinal Kanamalar
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Malprezentasyon ve Kordon Prolapsusu
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
14:25 – 15:10
Malprezentasyon ve Kordon Prolapsusu
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Doğum eyleminin komplikasyonları
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
14:25 – 15:10
Doğum eyleminin komplikasyonları
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Operatif Doğum
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Operatif Doğum
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Operatif Doğum
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Postpartum Kanama ve Anormal Lohusalık
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Postpartum Kanama ve Anormal Lohusalık
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Postpartum Kanama ve Anormal Lohusalık
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Servis/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
148
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Jinekolojik öykü ve muayene
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Jinekolojik öykü, muayene ve tanısal işlemler
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Pediatrik ve Adölesan Jinekolojisi
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Menstruasyon Komplikasyonları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Menstruasyon Komplikasyonları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Vulvanın Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Vulvanın Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Vajenin Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
149
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Uterin Serviksin Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Uterin Serviksin Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Uterus Korpusunun Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Uterus Korpusunun Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Overlerin ve Tüplerin Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Overlerin ve Tüplerin Benign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Pelvik Enfeksiyonlar
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Pelvik Enfeksiyonlar
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Endometriozis
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Endometriozis
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
Endometriozis
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
150
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Pelvik Organ Prolapsusu
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Pelvik Organ Prolapsusu
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Üriner İnkontinans
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Üriner İnkontinans
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Jinekolojik Cerrahide İntraoperatif Komplikasyonlar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Jinekolojik Cerrahide Postoperatif Komplikasyonlar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Terapötik Jinekolojik Prosedürler
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Terapötik Jinekolojik Prosedürler
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Terapötik Jinekolojik Prosedürler
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Servis/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
151
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Uterin Serviksin Premalign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Uterin Serviksin Premalign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Uterin Serviksin Malign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Tuba Uterina ve Overlerin Premalign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Tuba Uterina ve Overlerin Premalign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Tuba Uterina ve Overlerin Malign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
16:15 – 17:00
Tuba Uterina ve Overlerin Malign Hastalıkları
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Ovulasyon İndüksiyonu
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Ovulasyon İndüksiyonu
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
Polikistik Over Sendromu
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İnfertilite
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
İnfertilite
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
152
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Hirsutizm
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Amenore
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Yardımcı Üreme Teknikleri
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
14:25 – 15:10
Yardımcı Üreme Teknikleri
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
15:20 – 16:05
Yardımcı Üreme Teknikleri
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
16:15 – 17:00
Yardımcı Üreme Teknikleri
Kadın H. ve D.
F.DEMİRTÜRK
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Menopoz
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Postmenopoz
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Postmenopoz
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
Anormal Uterin Kanama
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Gebelikte Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Gebelikte Otoimmün Hastalıklar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
Gebelikte Hematolojik hastalıklar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
16:15 – 17:00
Gebelikte Kardiyak Sorunlar
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Jinekolojik Görüntüleme Yöntemleri
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
14:25 – 15:10
Jinekolojik Görüntüleme Yöntemleri
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
153
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Genetik Bozukluklar
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
14:25 – 15:10
Genetik Bozukluklar
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
15:20 – 16:05
Cinsiyet Kromozomu Anomalileri
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Gebelikte Endokrin Hastalıklar
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
14:25 – 15:10
Gebelikte Endokrin Hastalıklar
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
15:20 – 16:05
Gebelikte Endokrin Hastalıklar
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kadın Genital Sistem Anomalileri
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
14:25 – 15:10
Kadın Genital Sistem Anomalileri
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
15:20 – 16:05
Jinekolojide Antimikrobiyal Kemoterapi
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
16:15 – 17:00
Jinekolojide Antimikrobiyal Kemoterapi
Kadın H. ve D.
H.Y.DOĞRU
08:30 – 09:15
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
11:15 – 12:00
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA)
SINAV (TEORİK)
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
154
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 Hafta
Doç.Dr. Hüseyin Şener BARUT
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Ateş
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Sıtma
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
Ebstein Barr Virüs Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Bruselloz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
10:20 – 11:05
Bruselloz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
15:20 – 16:05
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
10:20 – 11:05
Enfektif Endokardit
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Enfeksiyöz İshaller
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
14:25 – 15:10
Enfeksiyöz İshaller
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
15:20 – 16:05
Kuduz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Akut Viral Hepatitler
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
10:20 – 11:05
Kemoprofilaksi ve İmmünoproflaksi
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Olgu Sunumu
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kronik Viral Hepatitler
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
Kronik Viral Hepatitler
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Salmonella Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
Enterik Ateş
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
HIV Enfeksiyonu
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
HIV Enfeksiyonu
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
155
Öğretim Elemanı
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
İntrauterin Enfeksiyonlar
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Hastane Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
14:25 – 15:10
Hastane Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
15:20 – 16:05
Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
10:20 – 11:05
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
14:25 – 15:10
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
09:25 – 10:10
Sepsis
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
10:20 – 11:05
Tetanoz
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Tularemi
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
İnfluenza
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
Döküntülü Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Ektrapulmoner tüberküloz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
14:25 – 15:10
Özel Konakta Enfeksiyonlar
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem V
156
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
157
A Grubu
Staj
Süre
Başlangıç
Bitiş
Radyodiagnostik
2 hafta
9 Eylül 2013
20 Eylül 2013
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
23 Eylül 2013
4 Ekim 2013
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
7 Ekim 2013
14 Ekim 2013
Kardiyoloji
2 hafta
21 Ekim 2013
1 Kasım 2013
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
Göğüs Cerrahisi / Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
18 Kasım 2013
29 Kasım 2013
Nöroloji
2 hafta
2 Aralık 2013
13 Aralık 2013
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
16 Aralık 2013
27 Aralık 2013
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
30 Aralık 2013
10 Ocak 2014
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2 hafta
3 Şubat 2014
14 Şubat 2014
Deri ve Zührevi Hastalıklar
2 hafta
17 Şubat 2014
28 Şubat 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
3 Mart 2014
14 Mart 2014
Kulak Burun Boğaz Hastalıkarı
2 hafta
17 Mart 2014
28 Mart 2014
Göz Hastalıkları
2 hafta
31 Mart 2014
11 Nisan 2014
Üroloji
2 hafta
14 Nisan 2014
25 Nisan 2014
Adli Tıp
2 hafta
28 Nisan 2014
9 Mayıs 2014
Seçmeli
6 hafta
12 Mayıs 2014
20 Haziran 2014
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
158
B Grubu
Staj
Süre
Başlangıç
Bitiş
Kardiyoloji
2 hafta
9 Eylül 2013
20 Eylül 2013
Radyodiagnostik
2 hafta
23 Eylül 2013
4 Ekim 2013
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
7 Ekim 2013
14 Ekim 2013
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
21 Ekim 2013
1 Kasım 2013
Adli Tıp
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
18 Kasım 2013
29 Kasım 2013
Göğüs Cerrahisi / Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
2 Aralık 2013
13 Aralık 2013
Nöroloji
2 hafta
16 Aralık 2013
27 Aralık 2013
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
30 Aralık 2013
10 Ocak 2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
3 Şubat 2014
14 Şubat 2014
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2 hafta
17 Şubat 2014
28 Şubat 2014
Deri ve Zührevi Hastalıklar
2 hafta
3 Mart 2014
14 Mart 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
17 Mart 2014
28 Mart 2014
Kulak Burun Boğaz Hastalıkarı
2 hafta
31 Mart 2014
11 Nisan 2014
Göz Hastalıkları
2 hafta
14 Nisan 2014
25 Nisan 2014
Üroloji
2 hafta
28 Nisan 2014
9 Mayıs 2014
Seçmeli
6 hafta
12 Mayıs 2014
20 Haziran 2014
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
159
C Grubu
Staj
Süre
Başlangıç
Bitiş
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
9 Eylül 2013
20 Eylül 2013
Kardiyoloji
2 hafta
23 Eylül 2013
4 Ekim 2013
Radyodiagnostik
2 hafta
7 Ekim 2013
14 Ekim 2013
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
21 Ekim 2013
1 Kasım 2013
Üroloji
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
Adli Tıp
2 hafta
18 Kasım 2013
29 Kasım 2013
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
2 Aralık 2013
13 Aralık 2013
Göğüs Cerrahisi / Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
16 Aralık 2013
27 Aralık 2013
Nöroloji
2 hafta
30 Aralık 2013
10 Ocak 2014
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
3 Şubat 2014
14 Şubat 2014
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
17 Şubat 2014
28 Şubat 2014
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2 hafta
3 Mart 2014
14 Mart 2014
Deri ve Zührevi Hastalıklar
2 hafta
17 Mart 2014
28 Mart 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
31 Mart 2014
11 Nisan 2014
Kulak Burun Boğaz Hastalıkarı
2 hafta
14 Nisan 2014
25 Nisan 2014
Göz Hastalıkları
2 hafta
28 Nisan 2014
9 Mayıs 2014
Seçmeli
6 hafta
12 Mayıs 2014
20 Haziran 2014
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
160
D Grubu
Staj
Süre
Başlangıç
Bitiş
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
9 Eylül 2013
20 Eylül 2013
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
23 Eylül 2013
4 Ekim 2013
Kardiyoloji
2 hafta
7 Ekim 2013
14 Ekim 2013
Radyodiagnostik
2 hafta
21 Ekim 2013
1 Kasım 2013
Göz Hastalıkları
2 hafta
4 Kasım 2013
15 Kasım 2013
Üroloji
2 hafta
18 Kasım 2013
29 Kasım 2013
Adli Tıp
2 hafta
2 Aralık 2013
13 Aralık 2013
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
16 Aralık 2013
27 Aralık 2013
Göğüs Cerrahisi / Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
30 Aralık 2013
10 Ocak 2014
Nöroloji
2 hafta
13 Ocak 2014
24 Ocak 2014
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
3 Şubat 2014
14 Şubat 2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
17 Şubat 2014
28 Şubat 2014
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
3 Mart 2014
14 Mart 2014
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2 hafta
17 Mart 2014
28 Mart 2014
Deri ve Zührevi Hastalıklar
2 hafta
31 Mart 2014
11 Nisan 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
14 Nisan 2014
25 Nisan 2014
Kulak Burun Boğaz Hastalıkarı
2 hafta
28 Nisan 2014
9 Mayıs 2014
Seçmeli
6 hafta
12 Mayıs 2014
20 Haziran 2014
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
161
Staj Adı
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 Hafta
Yrd. Doç. Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN
Psikiyatride Tanı ve Sınıflandırma
Ruh Sağlığı ve Hast.
Öğretim Elemanı
F.Ç.ÇELİKEL
09:25 – 10:10
Psikiyatrik Belirtiler
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
10:20 – 11:05
Ruhsal Durum Muayenesi
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
11:15 – 12:00
Ruhsal Durum Muayenesi
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Davranış Nörobiyolojisi
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
09:25 – 10:10
Psikotik Bozukluklar
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
10:20 – 11:05
Psikotik Bozukluklar
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
11:15 – 12:00
Psikotik Bozukluklar
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
Duygudurum Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
09:25 – 10:10
Duygudurum Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
10:20 – 11:05
Duygudurum Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
11:15 – 12:00
Kişilik Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
13:30 – 14:15
Cinsel İşlev Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
Anksiyete Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
09:25 – 10:10
Anksiyete Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
10:20 – 11:05
Anksiyete Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
11:15 – 12:00
Bedensel Hastalıklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Anabilim Dalı Eğitim Programı
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Anabilim Dalı Eğitim Programı
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
11:15 – 12:00
Yeme Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
162
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Somatoform Bozukluklar
Ruh Sağlığı ve Hast.
Öğretim Elemanı
F.Ç.ÇELİKEL
09:25 – 10:10
Somatoform Bozukluklar
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
10:20 – 11:05
Dissosiyatif Bozukluklar-Yapay Bozukluklar ve Temaruz
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
11:15 – 12:00
Psikiyatride Travma Kavramı
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Deliryum, Demans ve Diğer Bilişsel Bozukluklar
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
09:25 – 10:10
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağı Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
11:15 – 12:00
Çocukluk Çağı Bozuklukları
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Acil Psikiyatri
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
09:25 – 10:10
Adli Psikiyatri
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
10:20 – 11:05
Psikiyatrik Tedaviler (Antidepresanlar ve Anksiyolitikler)
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
11:15 – 12:00
Psikiyatrik Tedaviler (Antidepresanlar ve Anksiyolitikler)
Ruh Sağlığı ve Hast.
S.E.TAYCAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Psikiyatrik Tedaviler (Antipsikotikler ve EKT)
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
09:25 – 10:10
Psikiyatrik Tedaviler (Antipsikotikler ve EKT)
Ruh Sağlığı ve Hast.
F.Ç.ÇELİKEL
10:20 – 11:05
Psikiyatrik Tedaviler (Duygudurum Dengeleyiciler)
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
11:15 – 12:00
Psikiyatrik Tedaviler (Psikostimülanlar)
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ruh Sağlığı ve Hast.
A.M.GÖKBAKAN
08:30 – 09:15
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
163
Staj Adı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Tuğba KARAMAN
Anesteziyolojiye Giriş
Anest. ve Rean.
Öğretim Elemanı
Z.KAYA
09:25 – 10:10
Anestezinin Tanımı ve Çalışma Alanları
Anest. ve Rean.
Z.KAYA
10:20 – 11:05
Anestezinin Tarihi Gelişimi
Anest. ve Rean.
Z.KAYA
11:15 – 12:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Genel Anestezi
Anest. ve Rean.
S.ARICI
14:25 – 15:10
Genel Anestezikler
Anest. ve Rean.
S.ARICI
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Nöromüsküler İleti
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
09:25 – 10:10
Nöromüsküler Blokerler
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Opioid Analjezikler
Anest. ve Rean.
T.KARAMAN
13:30 – 14:15
Opioid Analjezikler
Anest. ve Rean.
T.KARAMAN
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
Preoperatif Değerlendirme
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
09:25 – 10:10
Premedikasyon
Anest. ve Rean.
S.DOĞRU
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Monitörizasyon
Anest. ve Rean.
Z.KAYA
13:30 – 14:15
Monitörizasyon
Anest. ve Rean.
Z.KAYA
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
Havayolu Değerlendirmesi
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
09:25 – 10:10
Havayolu Açıklığının Sağlanması
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Lokal Anestezikler
Anest. ve Rean.
T.KARAMAN
09:25 – 10:10
Rejyonel Anestezi
Anest. ve Rean.
T.KARAMAN
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
164
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anestezi Komplikasyonları
Anest. ve Rean.
Öğretim Elemanı
S.ARICI
09:25 – 10:10
Anestezi Komplikasyonları
Anest. ve Rean.
S.ARICI
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
13:30 – 14:15
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Anest. ve Rean.
S.KARAMAN
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Yoğun Bakım ve Tedavi İlkeleri
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
09:25 – 10:10
Yoğun Bakım ve tedavi İlkeleri
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
10:20 – 11:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Akut Solunum Yetmezliği
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
09:25 – 10:10
Mekanik Ventilasyon
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
10:20 – 11:05
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Yoğun Bakım
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Ağrı ve Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Anest. ve Rean.
M.SÜREN
09:25 – 10:10
Ağrı Tedavisinin İlkeleri
Anest. ve Rean.
M.SÜREN
10:20 – 11:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
165
Staj Adı
Nöroloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Betül ÇEVİK
Öykü Alma
Nöroloji
Öğretim Elemanı
S.G.KURT
09:25 – 10:10
Mental Muayene
Nöroloji
S.G.KURT
10:20 – 11:05
Kraniyal Sinir Muayenesi
Nöroloji
D.AKSOY
11:15 – 12:00
Motor Sistem Muayenesi
Nöroloji
D.AKSOY
13:30 – 14:15
UYG: Öykü Alma
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Mental Muayene
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kraniyal Sinir Muayenesi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Motor Sistem Muayenesi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Duyu Muayenesi
Nöroloji
B.ÇEVİK
09:25 – 10:10
Refleks Muayenesi
Nöroloji
B.ÇEVİK
10:20 – 11:05
Denge ve Koordinasyon Sistemi Muayenesi
Nöroloji
S.G.KURT
11:15 – 12:00
Meningeal İrritasyon Bulguları ve Nörovasküler Muayene
Nöroloji
S.G.KURT
13:30 – 14:15
UYG: Duyu Muayenesi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Refleks Muayenesi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Denge ve Koordinasyon Sistemi Muayenesi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Meningeal İrritasyon Bulguları ve Nörovasküler Muayene
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
Serebrovasküler Hastalıklar
Nöroloji
D.AKSOY
09:25 – 10:10
Serebrovasküler Hastalıklar
Nöroloji
D.AKSOY
10:20 – 11:05
Serebrovasküler Hastalıklar
Nöroloji
D.AKSOY
11:15 – 12:00
Vertigo
Nöroloji
B.ÇEVİK
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Hazırlama
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Hazırlama
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Hazırlama
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
Baş Ağrıları
Nöroloji
D.AKSOY
09:25 – 10:10
Baş Ağrıları
Nöroloji
D.AKSOY
10:20 – 11:05
Multipl Skleroz
Nöroloji
B.ÇEVİK
11:15 – 12:00
Diğer Demyelinizan Hastalıklar
Nöroloji
B.ÇEVİK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Demanslar
Nöroloji
B.ÇEVİK
09:25 – 10:10
Demanslar
Nöroloji
B.ÇEVİK
10:20 – 11:05
Epilepsiler
Nöroloji
S.G.KURT
11:15 – 12:00
Epilepsiler
Nöroloji
S.G.KURT
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
166
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Nöromusküler Hastalıklar
Nöroloji
Öğretim Elemanı
S.G.KURT
09:25 – 10:10
Nöromusküler Hastalıklar
Nöroloji
S.G.KURT
10:20 – 11:05
Nöromusküler Hastalıklar
Nöroloji
S.G.KURT
11:15 – 12:00
Medulla Spinalis Hastalıkları
Nöroloji
D.AKSOY
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Ekstrapiramidal Hastalıklar
Nöroloji
B.ÇEVİK
09:25 – 10:10
Ekstrapiramidal Hastalıklar
Nöroloji
B.ÇEVİK
10:20 – 11:05
Ekstrapiramidal Hastalıklar
Nöroloji
B.ÇEVİK
11:15 – 12:00
Serebeller Sistem Hastalıkları
Nöroloji
D.AKSOY
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Nörolojik Aciller
Nöroloji
D.AKSOY
10:20 – 11:05
Nörolojik Aciller
Nöroloji
D.AKSOY
11:15 – 12:00
Nörolojik Aciller
Nöroloji
D.AKSOY
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Nörolojide Tanı Yöntemleri
Nöroloji
B.ÇEVİK
09:25 – 10:10
Nörolojide Tanı Yöntemleri
Nöroloji
B.ÇEVİK
10:20 – 11:05
Nörolojide Tanı Yöntemleri (EMG)
Nöroloji
S.G.KURT
11:15 – 12:00
Nörolojide Tanı Yöntemleri (EEG)
Nöroloji
S.G.KURT
13:30 – 14:15
UYG: EMG
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: EMG
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: EEG
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: EEG
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Fatih Ersay DENİZ
09:25 – 10:10
167
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Tanışma
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Hasta Değerlendirilmesi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Santral Sinir Sistemi Anatomisi
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
13:30 – 14:15
Nörolojik Muayene
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
14:25 – 15:10
BOS ve Hidrosefali
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
15:20 – 16:05
Periferik Sinir Sistemi Travmaları
Beyin ve Sinir Cer.
E.AYAN
16:15 – 17:00
Tuzak Nöropatiler
Beyin ve Sinir Cer.
E.AYAN
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Omurilik ve Omurga Travmaları
Beyin ve Sinir Cer.
E.AYAN
11:15 – 12:00
Omurilik ve Omurga Travmaları
Beyin ve Sinir Cer.
E.AYAN
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kafaiçi Basınç Artışı
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
16:15 – 17:00
Komalı Hastaya Yaklaşım
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kafa Travmaları
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
11:15 – 12:00
Kafa Travmaları
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Santral Sinir Sitemi Malformasyonları
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
16:15 – 17:00
Santral Sinir Sitemi Malformasyonları
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Dejeneratif Omurga Hastalıkları
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
16:15 – 17:00
Dejeneratif Omurga Hastalıklarında Cerrahi Zamanlama
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi Vasküler Yapıları
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
11:15 – 12:00
Santral Sinir Sistemi Vasküler Yapıları
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
16:15 – 17:00
Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
168
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Omurga ve Omurilik Tümörleri
Beyin ve Sinir Cer.
E.AYAN
11:15 – 12:00
Omurga ve Omurilik Tümörleri
Beyin ve Sinir Cer.
E.AYAN
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Beyin Tümörleri
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
16:15 – 17:00
Beyin Tümörleri
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Serebral Anjiografi
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
11:15 – 12:00
Serebral Anjiografi
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Seminer/Makale
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Seminer/Makale
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yoğun Bakım Uygulamaları
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Epilepsi Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
16:15 – 17:00
Stereotaksi ve Fonksiyonel Nöroşirurji
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Göğüs Hastalıkları
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Doç.Dr. Handan İnönü KÖSEOĞLU
09:25 – 10:10
169
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Tanışma
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Semptomlar
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Fizik Muayene
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Topografik Anatomi
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
Akciğer Radyolojisi
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Hazırlanması
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Solunum Fizyolojisi
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
10:20 – 11:05
Solunum Fonksiyon Testleri
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
11:15 – 12:00
Kan Gazları
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Astım
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
10:20 – 11:05
Astım Tedavisi
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
11:15 – 12:00
Sigaranın Etkileri, Sigara Bırakma
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
KOAH
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
10:20 – 11:05
KOAH Tedavisi
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
11:15 – 12:00
Uykuda Solunum Bozuklukları
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Genel Bakış
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
10:20 – 11:05
Sarkoidoz
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
11:15 – 12:00
Bronşiektazi
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
170
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Tüberküloz
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Tüberküloz Tedavisi ve Korunma
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Göğüs Hastalıklarında Aciller
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Pulmoner Tromboemboli
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
10:20 – 11:05
Pulmoner Tromboemboli Tedavisi
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
11:15 – 12:00
Plevral Sıvılara Yaklaşım, Ampiyem
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Pnömoni
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
10:20 – 11:05
Pnömoni Tedavisi
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
11:15 – 12:00
Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
S.DORUK
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Akciğer Kanseri
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
10:20 – 11:05
Akciğer Kanseri Tedavisi
Göğüs Hastalıkları
H.İ.KÖSEOĞLU
11:15 – 12:00
Kronik Solunum Yetmezliği ve ARDS
Göğüs Hastalıkları
A.YILMAZ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Kardiyoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Doç.Dr. Ataç ÇELİK
09:25 – 10:10
171
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kardiyak Anatomi ve Fizyoloji
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
11:15 – 12:00
Anamnez Alma
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
13:30 – 14:15
Fizik muayene
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Fizik Muayene
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
11:15 – 12:00
EKG
Kardiyoloji
K.KARAMAN
13:30 – 14:15
EKG
Kardiyoloji
K.KARAMAN
14:25 – 15:10
Laboratuar Tetkikleri ve Görüntüleme Yöntemleri
Kardiyoloji
K.KARAMAN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Aterojenez ve Aterosklerotik Risk Faktörleri
Kardiyoloji
A.ÇELİK
11:15 – 12:00
Koroner Dolaşım ve İskemi
Kardiyoloji
K.CEYHAN
13:30 – 14:15
Kararlı Angina Pektoris
Kardiyoloji
K.CEYHAN
14:25 – 15:10
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
15:20 – 16:05
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Akut koroner Sendromlar
Kardiyoloji
K.CEYHAN
11:15 – 12:00
Akut koroner Sendromlar
Kardiyoloji
K.CEYHAN
13:30 – 14:15
Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
14:25 – 15:10
Akut kalp yetersizliği ve Kardiyojenik Şok
Kardiyoloji
K.CEYHAN
15:20 – 16:05
Mitral ve Aort Kapak Hastalıkları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.KARAMAN
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Triküspit ve Pulmoner Kapak Hastalıkları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
11:15 – 12:00
Protez Kapak Hastalıkları
Kardiyoloji
K.CEYHAN
13:30 – 14:15
Pulmoner Hipertansiyon,
Kardiyoloji
K.CEYHAN
14:25 – 15:10
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
A.ÇELİK
15:20 – 16:05
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
A.ÇELİK
16:15 – 17:00
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
A.ÇELİK
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
172
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Disritmiler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
11:15 – 12:00
Disritmiler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
13:30 – 14:15
Antiaritmik İlaçlar
Kardiyoloji
A.ÇELİK
14:25 – 15:10
Enfektif Endokardit
Kardiyoloji
A.ÇELİK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Ani kardiyak Ölüm ve Genetik Aritmojenik Hastalıklar
Kardiyoloji
K.KARAMAN
11:15 – 12:00
Miyokardit ve Kardiyomiyopatiler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
13:30 – 14:15
Perikart Hastalıkları
Kardiyoloji
A.ÇELİK
14:25 – 15:10
Kardiyak Tümörler
Kardiyoloji
A.ÇELİK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
A.ÇELİK
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kronik Kalp Yetersizliği
Kardiyoloji
K.KARAMAN
11:15 – 12:00
Kronik Kalp Yetersizliği
Kardiyoloji
K.KARAMAN
13:30 – 14:15
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Kardiyoloji
K.KARAMAN
14:25 – 15:10
Dislipidemiler
Kardiyoloji
K.KARAMAN
15:20 – 16:05
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.CEYHAN
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Senkop ve Hipotansiyon
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
10:20 – 11:05
Sistemik Hipertansiyon
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
11:15 – 12:00
Sistemik Hipertansiyon
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
13:30 – 14:15
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları
Kardiyoloji
F.ALTUNKAŞ
14:25 – 15:10
Periferik Arter Hastalıkları, Venöz Hastalıklar ve Tromboembolizm
Kardiyoloji
K.KARAMAN
15:20 – 16:05
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.KARAMAN
16:15 – 17:00
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Kardiyoloji
K.KARAMAN
08:30 – 09:15
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
173
Staj Adı
Ortopedi ve Travmatoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Doç. Dr. Bora BOSTAN
Ortopedi ve Travmatolojinin Tanıtımı
Ortopedi ve Trav.
Öğretim Elemanı
T.GÜNEŞ
09:25 – 10:10
Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarına Yaklaşım
Ortopedi ve Trav.
T.GÜNEŞ
10:20 – 11:05
Ayak ve Ayak Bileği Muayenesi
Ortopedi ve Trav.
T.GÜNEŞ
11:15 – 12:00
Kalça ve Diz muayenesi
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Kırık, Çıkıkların Sınıflandırılması, Komplikasyonlar
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
09:25 – 10:10
Yumuşak doku tümörleri
Ortopedi ve Trav.
F.TAŞ
10:20 – 11:05
Travmatolojide İlk Yardım, Açık Kırıklı Hastaya Yaklaşım
Ortopedi ve Trav.
F.TAŞ
11:15 – 12:00
Üst Ekstremite Muayenesi
Ortopedi ve Trav.
F.TAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:00 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Omuz ve Dirsek Kuşağı Kırık ve Çıkıkları
Ortopedi ve Trav.
T.GÜNEŞ
10:20 – 11:05
El ve El Bileği Kırık ve Çıkıkları
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
11:15 – 12:00
Vertebra Kırıkları
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Pediatrik Muayene
Ortopedi ve Trav.
F.TAŞ
09:25 – 10:10
Ayak ve Ayak Bileği Kırık ve Çıkıkları
Ortopedi ve Trav.
F.TAŞ
10:20 – 11:05
Diz Çevresi Kırık ve Çıkıkları, Bağ ve Menisküs Yaralanmaları
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
11:15 – 12:00
Adölosan Kifoz, Omurga Enfeksiyonları
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
07:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
Perşembe
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
174
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Dejeneratif Eklem Hast., Romatolojik Hastalıklarda Ortopedinin Yeri
Ortopedi ve Trav.
Öğretim Elemanı
F.TAŞ
09:25 – 10:10
Rotator manşet hastalıkları, omuz instabiliteleri
Ortopedi ve Trav.
T.GÜNEŞ
10:20 – 11:05
Çocuk Kırıkları
Ortopedi ve Trav.
T.GÜNEŞ
11:15 – 12:00
Metabolik Hastalıklar ve Ortopedi
Ortopedi ve Trav.
T.GÜNEŞ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Serebral Palsi
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
09:25 – 10:10
Tuzak Nöropatiler, Tendinitler, Yumuşak Doku Lezyonları
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
10:20 – 11:05
Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
11:15 – 12:00
Skolyoz
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
08:00 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Gelişimsel Kalça Displazisi
Ortopedi ve Trav.
T.GÜNEŞ
10:20 – 11:05
Osteokondozlar, Legg-Calve-Perthes Hastalığı
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
11:15 – 12:00
İyi ve Kötü Huylu Kemik Tümörleri
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Pes Ekinovarus
Ortopedi ve Trav.
F.TAŞ
09:25 – 10:10
Spondilolistezis, Konjenital Omurga Hastalıkları
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
07:30 – 09:15
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
175
Staj Adı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNANIR
UYG: Tanışma
Fiziksel Tıp ve Reh.
Öğretim Elemanı
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Tanışma
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Fizik muayene ve semptomatoloji
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Fizik muayene ve semptomatoloji
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Baş Boyun ve Üst Ekstremite Muayenesi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Bel ve Alt Ekstremite Muayenesi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Bel Ağrıları
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Yumuşak Doku Romatizmaları
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Sistemik Lupus Eritamatozus
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Ankilozan Spondilit
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Romatoid Artrit
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Seronegatif Artropatiler
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
Anabilim Dalı
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
176
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
Öğretim Elemanı
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Behcet Hastalığı
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Osteoartroz
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Prostat Kanseri
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Osteoporoz
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Norojenik Mesane
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Serebral Palsi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
10:20 – 11:05
Ailevi Akdeniz Ateşi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
11:15 – 12:00
Hemipleji
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
08:30 – 09:15
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Üroloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Doç.Dr. Fikret ERDEMİR
09:25 – 10:10
177
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Tanışma
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Fizik Muayene ve Semptomatoloji
Üroloji
B.S.PARLAKTAŞ
13:30 – 14:15
Görüntüleme Yöntemleri
Üroloji
B.S.PARLAKTAŞ
14:25 – 15:10
Laboratuar ve Girişimsel Yöntemler
Üroloji
B.S.PARLAKTAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Vezikoüreteral Reflü
Üroloji
N.ULUOCAK
13:30 – 14:15
Ürogenital Sistem Anomalileri
Üroloji
N.ULUOCAK
14:25 – 15:10
İnmemiş Testis
Üroloji
N.ULUOCAK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Böbreğin Kistik Hastalıkları ve Tümörleri
Üroloji
D.ATILGAN
13:30 – 14:15
Mesane Tümörleri
Üroloji
D.ATILGAN
14:25 – 15:10
Testis Tümörleri ve İntraskrotal Kitleler
Üroloji
D.ATILGAN
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Erkek İnfertilitesi
Üroloji
F.ERDEMİR
13:30 – 14:15
Erektil Disfonksiyon
Üroloji
F.ERDEMİR
14:25 – 15:10
Priapizm
Üroloji
F.ERDEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Seminer/Makale
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üroloji
F.ERDEMİR
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
178
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Benign Prostat Hiperplazisi
Üroloji
B.S.PARLAKTAŞ
13:30 – 14:15
Üriner İnkontinans
Üroloji
B.S.PARLAKTAŞ
14:25 – 15:10
Aşırı Aktif Mesane
Üroloji
B.S.PARLAKTAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Üriner Obstrüksiyon
Üroloji
N.ULUOCAK
13:30 – 14:15
Nörojenik Mesane
Üroloji
N.ULUOCAK
14:25 – 15:10
Çocukta Üriner İnkontinans
Üroloji
N.ULUOCAK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Travmaları
Üroloji
D.ATILGAN
13:30 – 14:15
Prostat Kanseri
Üroloji
D.ATILGAN
14:25 – 15:10
Böbrek Transplantasyonu
Üroloji
D.ATILGAN
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Üriner Enfeksiyonlar
Üroloji
F.ERDEMİR
13:30 – 14:15
Üriner Enfeksiyonlar
Üroloji
F.ERDEMİR
14:25 – 15:10
Testis Torsiyonu
Üroloji
F.ERDEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Doç.Dr. Hüseyin Şener BARUT
09:25 – 10:10
Anabilim Dalı
179
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Ateş
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
Nedeni Bİlinmeyen Ateş
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Sıtma
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
Ebstein Barr Virüs Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Bruselloz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
10:20 – 11:05
Bruselloz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
15:20 – 16:05
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
10:20 – 11:05
Enfektif Endokardit
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
11:15 – 12:00
UYG:Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Enfeksiyöz İshaler
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
15:20 – 16:05
Kuduz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Akut Viral Hepatitler
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
10:20 – 11:05
Kemoprofilaksi ve İmmünoproflaksi
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Olgu Sunumu
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kronik Viral Hepatitler
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
Kronik Viral Hepatitler
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Salmonella Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
Enterik Ateş
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
HIV Enfeksiyonu
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
HIV Enfeksiyonu
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
180
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
İntrauterin Enfeksiyonlar
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Hastane Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
14:25 – 15:10
Hastane Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
15:20 – 16:05
Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
10:20 – 11:05
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
14:25 – 15:10
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik, Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Sepsis
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
10:20 – 11:05
Tetanoz
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Tularemi
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
15:20 – 16:05
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
İnfluenza
Enfeksiyon H. ve K. M.
H.Ş.BARUT
10:20 – 11:05
Döküntülü ENfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon H. ve K. M.
F.DUYGU
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Ekstrapulmoner Tüberküloz
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
14:25 – 15:10
Özel Konakta Enfeksiyonlar
Enfeksiyon H. ve K. M.
Ö.GÜNAL
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Salı
Çarşamba
16:15 – 17:00
Perşembe
16:15 – 17:00
Cuma
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
181
Staj Adı
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Göknur KALKAN
09:25 – 10:10
Dermatolojide Terminoloji
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Dermatolojide Elementer Lezyonlar ve Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
14:25 – 15:10
Dermatolojide Tedavi İlkeleri
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Mantar Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
09:25 – 10:10
Mantar Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Derinin Bakteriyel Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
14:25 – 15:10
Derinin Bakteriyel Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
Derinin Viral Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
09:25 – 10:10
Derinin Paraziter Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
10:20 – 11:05
Saç Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
11:15 – 12:00
Tırnak Hastalıkları
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
İlaç Erüpsiyonları
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
09:25 – 10:10
Ürtiker ve Anjioödem
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
10:20 – 11:05
Akne Vulgaris ve Rosacea
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
09:25 – 10:10
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
10:20 – 11:05
Pigmentasyon Bozuklukları
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
Normal Derinin Yapısı ve Fonksiyonları
Deri ve Zühr.Hast.
Öğretim Elemanı
Z.TAKÇI
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
182
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Eritemli Skuamlı Hastalıklar
Deri ve Zühr.Hast.
Öğretim Elemanı
H.Y.SEÇKİN
09:25 – 10:10
Eritemli Skuamlı Hastalıklar
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Ekzemalar
Deri ve Zühr.Hast.
G.KALKAN
14:25 – 15:10
Atopik Dermatit
Deri ve Zühr.Hast.
G.KALKAN
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Vezikülobüllöz Hastalıklar
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
09:25 – 10:10
Vezikülobüllöz Hastalıklar
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Behçet Hastalığı ve Rekürren Aftöz Stomatit
Deri ve Zühr.Hast.
G.KALKAN
14:25 – 15:10
Behçet Hastalığı ve Rekürren Aftöz Stomatit
Deri ve Zühr.Hast.
G.KALKAN
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Deri Lenfomaları
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
09:25 – 10:10
Deri Lenfomaları
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Deri Kanserleri
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
14:25 – 15:10
Deri Kanserleri
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Benign Deri Tümörleri ve Nevuslar
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
09:25 – 10:10
Benign Deri Tümörleri ve Nevuslar
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Poliklinik/Klinik
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
16:15 – 17:00
Cuma
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Umut TUNCEL
09:25 – 10:10
183
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Tanışma
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Seminer/Makale
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Greftler
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
14:25 – 15:10
Deri Flepleri
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
15:20 – 16:05
Kas, Fasya ve Kompozit Flepler
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Yara İyileşmesi
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
11:15 – 12:00
Termal Yanıklar
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
13:30 – 14:15
Yanık Komplikasyonları ve Tedavisi
Plastik,R.ve Est. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Vasküler Tümörler
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
11:15 – 12:00
Bası Yaraları
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
13:30 – 14:15
Dudak ve Damak Yarıkları
Plastik,R.ve Est. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Estetik Cerrahi Girişimler
Plastik,R.ve Est. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Elektrik ve Kimyasal Yanıklar
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Benign ve Premalign Deri Lezyonları
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Deri Tümörleri
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
14:25 – 15:10
Yüzde Rekonstrüksiyon
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
184
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Seminer/Makale
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Seminer/Makale
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
El Muayenesi
Plastik,R.ve Est. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
14:25 – 15:10
El Yaralanmaları
Plastik,R.ve Est. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
El Anomalileri
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Mikrocerrahi Yöntemlerle Rekonstrüksiyon
Plastik,R.ve Est. Cer.
N.KOSTAKOĞLU
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Sinir İyileşmesi ve Sinir Sendromları
Plastik,R.ve Est. Cer.
A.TURAN
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Sinir Sıkışması Sendromları
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Malign Melanom
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Yüz Kırıkları ve Yüzün Yumuşak Doku Yaralanmaları
Plastik,R.ve Est. Cer.
U.TUNCEL
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
16:15 – 17:00
Çarşamba
16:15 – 17:00
Perşembe
16:15 – 17:00
Cuma
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
185
Staj Adı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB)
Staj Süresi
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
2 Hafta
KBB’de Anamnez ve Muayene Yöntemleri
Kulak Burun Boğaz
09:25 – 10:10
KBB’de Anamnez ve Muayene Yöntemleri
Kulak Burun Boğaz
İ.ALADAĞ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Kulak Burun Boğaz
T.SOMUK
14:25 – 15:10
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Kulak Burun Boğaz
T.SOMUK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Burun ve Paranazal Sinüsler
Kulak Burun Boğaz
S.KOÇ
09:25 – 10:10
Rinitler
Kulak Burun Boğaz
S.KOÇ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Sinüzitler
Kulak Burun Boğaz
S.KOÇ
14:25 – 15:10
Sinüzitler
Kulak Burun Boğaz
S.KOÇ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Radyoloji-Patoloji-KBB Toplantısı
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
Boyun Enfeksiyonları
Kulak Burun Boğaz
H.SOYALIÇ
09:25 – 10:10
Boyun Enfeksiyonları
Kulak Burun Boğaz
H.SOYALIÇ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Boyun Kitleleri
Kulak Burun Boğaz
A.EYİBİLEN
14:25 – 15:10
Boyun Kitleleri
Kulak Burun Boğaz
A.EYİBİLEN
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
KBB Acilleri
Kulak Burun Boğaz
İ.ALADAĞ
09:25 – 10:10
KBB Acilleri
Kulak Burun Boğaz
İ.ALADAĞ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Dışkulak Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
L.GÜRBÜZLER
14:25 – 15:10
Dışkulak Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
L.GÜRBÜZLER
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Harun SOYALİÇ
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
İ.ALADAĞ
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
186
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Orta Kulak Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
Öğretim Elemanı
S.KOÇ
09:25 – 10:10
Orta Kulak Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
S.KOÇ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
İç Kulak Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
L.GÜRBÜZLER
14:25 – 15:10
İç Kulak Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
L.GÜRBÜZLER
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
İşitme Bozuklukları
Kulak Burun Boğaz
H.SOYALIÇ
09:25 – 10:10
İşitme Bozuklukları
Kulak Burun Boğaz
H.SOYALIÇ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Ses ve Konuşma Bozuklukları
Kulak Burun Boğaz
H.SOYALIÇ
14:25 – 15:10
Ses ve Konuşma Bozuklukları
Kulak Burun Boğaz
H.SOYALIÇ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Radyoloji-Patoloji-KBB Toplantısı
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Baş ve Boyun Kanserleri
Kulak Burun Boğaz
A.EYİBİLEN
09:25 – 10:10
Baş ve Boyun Kanserleri
Kulak Burun Boğaz
A.EYİBİLEN
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
Üst Havayolu Tıkanıklıkları
Kulak Burun Boğaz
T.SOMUK
14:25 – 15:10
Üst Havayolu Tıkanıklıkları
Kulak Burun Boğaz
T.SOMUK
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
187
Staj Adı
Göz Hastalıkları
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Selim DEMİR
UYG: Tanışma
Göz Hastalıkları
Öğretim Elemanı
H.D.DEMİR
09:25 – 10:10
Bakteriyel Konjonktivitler
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
10:20 – 11:05
Viral Konjonktivitler
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
11:15 – 12:00
Preseptal ve Orbital Sellülit, Akut Dakriosistit
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
13:30 – 14:15
Pupil Hastalıkları
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
14:25 – 15:10
Pupil Hastalıkları
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
Salı
08:30 – 09:15
Diyabetik Retinopati
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
09:25 – 10:10
Retina Dekolmanı
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
13:30 – 14:15
Açık Açılı Glokom
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
14:25 – 15:10
Kapalı Açılı Glokom
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
15:20 – 16:05
UYG:Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
Çarşamba
08:30 – 09:15
Şaşılık ve Göz Haraketleri
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
09:25 – 10:10
Şaşılık ve Göz Haraketleri
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
13:30 – 14:15
Acil Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
14:25 – 15:10
Katarakt ve Tedavisi
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
Perşembe
08:30 – 09:15
Retinoblastom
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
09:25 – 10:10
Diğer Lökokori Nedenleri
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
13:30 – 14:15
İskemik Optik Nöropatiler
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
14:25 – 15:10
İskemik Optik Nöropatiler
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
Cuma
08:30 – 09:15
Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
09:25 – 10:10
Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göz Hastalıkları
Tüm öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göz Hastalıkları
Tüm öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
Tüm öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
Tüm öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
Tüm öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
Tüm öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
188
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Lakrimal Drenaj Sistemi Bozuklukları
Göz Hastalıkları
Öğretim Elemanı
H.D.DEMİR
09:25 – 10:10
Lakrimal Drenaj Sistemi Bozuklukları
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
13:30 – 14:15
Kontak Lensler ve Endikasyonları
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
14:25 – 15:10
Kontak Lensler ve Endikasyonları
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
08:30 – 09:15
Retinal Ven Tıkanıklığı
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
09:25 – 10:10
Retinal Ven Tıkanıklığı
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
14:25 – 15:10
Tiroid Orbitopati
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
15:20 – 16:05
Tiroid Orbitopati
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.D.DEMİR
08:30 – 09:15
Keratokonus
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
09:25 – 10:10
Keratokonus
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
13:30 – 14:15
Refraktif Cerrahi Uygulamalar
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
14:25 – 15:10
Refraktif Cerrahi Uygulamalar
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
08:30 – 09:15
Retinal Arter Tıkanıklıkları
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
09:25 – 10:10
Retinal Arter Tıkanıklıkları
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
13:30 – 14:15
3,4 ve 6. Kranial Sinir Paralizileri
Göz Hastalıkları
S. DEMİR
14:25 – 15:10
3,4 ve 6. Kranial Sinir Paralizileri
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
08:30 – 09:15
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Radyoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Erkan GÖKÇE
09:25 – 10:10
Anabilim Dalı
189
Radyolojiye Giriş
Radyoloji
Öğretim Elemanı
E.GÖKÇE
Radyolojiye Giriş
Radyoloji
E.GÖKÇE
10:20 – 11:05
Radyolojik Algoritma
Radyoloji
F.ÇELİKYAY
11:15 – 12:00
Akciğer Grafisi
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
13:30 – 14:15
UYG: Direkt Grafi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Direkt Grafi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Direkt Grafi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Direkt Grafi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sisteminin Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
F.AKTAŞ
09:25 – 10:10
Santral Sinir Sistemi Travmalarında Görüntüleme
Radyoloji
F.AKTAŞ
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi Neoplazilerinde Görüntüleme
Radyoloji
F.AKTAŞ
11:15 – 12:00
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Görüntüleme
Radyoloji
F.AKTAŞ
13:30 – 14:15
UYG: Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
Memenin Benign Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
09:25 – 10:10
Memenin Malign Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
10:20 – 11:05
Kronik ve İnhalasyona Bağlı Akciğer Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
11:15 – 12:00
Pulmoner ve Mediastenal Hastalıklarda Görüntüleme
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
13:30 – 14:15
UYG: Mammografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Mammografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Mammografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Mammografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
Baş ve Boyun Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
E.GÖKÇE
09:25 – 10:10
Baş ve Boyun Enfeksiyonlarında Görüntüleme
Radyoloji
E.GÖKÇE
10:20 – 11:05
Baş ve Boyun Neoplazilerinde Görüntüleme
Radyoloji
E.GÖKÇE
11:15 – 12:00
Baş ve Boyun Travmalarında Görüntüleme
Radyoloji
E.GÖKÇE
13:30 – 14:15
UYG: Doppler Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Doppler Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Doppler Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Doppler Ultrasonografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Gastrointestinal Sistem Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
Z.ÖZMEN
09:25 – 10:10
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
Z.ÖZMEN
10:20 – 11:05
Pankreas, Dalak ve Periton Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
Z.ÖZMEN
11:15 – 12:00
Karaciğer Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
Z.ÖZMEN
13:30 – 14:15
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Kas ve İskelet Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
Öğretim Elemanı
F.ÇELİKYAY
09:25 – 10:10
Kas ve İskelet Travmasında Görüntüleme
Radyoloji
F.ÇELİKYAY
10:20 – 11:05
Enflamatuar Kas ve İskelet Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
F.ÇELİKYAY
11:15 – 12:00
Enfeksiyöz Kas ve İskelet Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
F.ÇELİKYAY
13:30 – 14:15
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Omurga Travmalarında Görüntüleme
Radyoloji
F.AKTAŞ
09:25 – 10:10
Omurga Neoplazilerinde Görüntüleme
Radyoloji
F.AKTAŞ
10:20 – 11:05
Akut Karın ve Abdominal Travmada Görüntüleme
Radyoloji
Z.ÖZMEN
11:15 – 12:00
Pediatrik Abdomende Görüntüleme
Radyoloji
Z.ÖZMEN
13:30 – 14:15
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Ürogenital Sistem Görüntüleme Yöntemleri
Radyoloji
Z.ÖZMEN
09:25 – 10:10
Obstetrik ve Jinekolojik Hastalıklarda Görüntüleme
Radyoloji
Z.ÖZMEN
10:20 – 11:05
Kas ve İskelet Sisteminin Benign Tümörlerinde Görüntüleme
Radyoloji
F.ÇELİKYAY
11:15 – 12:00
Kas ve İskelet Sisteminin MalignTümörlerinde Görüntüleme
Radyoloji
F.ÇELİKYAY
13:30 – 14:15
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Toraks Enfeksiyon Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
09:25 – 10:10
Toraks Neoplazilerinde Görüntüleme
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi İskemik Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
E.GÖKÇE
11:15 – 12:00
Omurga Enfeksiyon Hastalıklarında Görüntüleme
Radyoloji
E.GÖKÇE
13:30 – 14:15
UYG: Kemik Dansitometri
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Kemik Dansitometri
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Kemik Dansitometri
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
UYG: Kemik Dansitometri
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
190
Salı
16:15 – 17:00
Çarşamba
16:15 – 17:00
Perşembe
16:15 – 17:00
Cuma
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
191
Staj Adı
Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KÜPELİ,Yrd. Doç. Dr. İlker AKAR
Pnömotoraks
Göğüs Cerrahisi
Öğretim Elemanı
M.KÜPELİ
09:25 – 10:10
Pnömotoraks
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
10:20 – 11:05
Pnömotoraks
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
11:15 – 12:00
Pnömotoraks
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
Salı
08:30 – 09:15
Ampiyem
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
09:25 – 10:10
Ampiyem
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
10:20 – 11:05
Ampiyem
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
11:15 – 12:00
Ampiyem
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
Çarşamba
08:30 – 09:15
Toraks Travmaları
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
09:25 – 10:10
Toraks Travmaları
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
10:20 – 11:05
Toraks Travmaları
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
11:15 – 12:00
Toraks Travmaları
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
Perşembe
08:30 – 09:15
Akciğer Kanseri
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
09:25 – 10:10
Akciğer Kanseri
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
10:20 – 11:05
Akciğer Kanseri
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
11:15 – 12:00
Akciğer Kanseri
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
13:30 – 14:15
UYG:Tanışma
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
192
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
UYG: Tanıtım
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Tedavisi
Kalp ve Damar Cer.
İ.AKAR
10:20 – 11:05
Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Tedavisi
Kalp ve Damar Cer.
İ.AKAR
11:15 – 12:00
Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Tedavisi
Kalp ve Damar Cer.
İ.AKAR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
Kalp ve Damar Cer.
İ.İNCE
10:20 – 11:05
Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
Kalp ve Damar Cer.
İ.İNCE
11:15 – 12:00
Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
Kalp ve Damar Cer.
İ.İNCE
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Periferik Arter ve Ven Hastalıkları, Tromboembolizm
Kalp ve Damar Cer.
İ.AKAR
10:20 – 11:05
Periferik Arter ve Ven Hastalıkları, Tromboembolizm
Kalp ve Damar Cer.
İ.AKAR
11:15 – 12:00
Periferik Arter ve Ven Hastalıkları, Tromboembolizm
Kalp ve Damar Cer.
İ.AKAR
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Büyük Damar Hastalıkları
Kalp ve Damar Cer.
İ.İNCE
10:20 – 11:05
Büyük Damar Hastalıkları
Kalp ve Damar Cer.
İ.İNCE
11:15 – 12:00
Büyük Damar Hastalıkları
Kalp ve Damar Cer.
İ.İNCE
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
193
Staj Adı
Adlı Tıp
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yrd.Doç.Dr. Erdal ÖZER
Adli Tıp Tarihçesi ve Ülkemizde Yapılanması
Adli Tıp
Öğretim Elemanı
E.ÖZER
09:25 – 10:10
Adli Tıp Tarihçesi ve Ülkemizde Yapılanması
Adli Tıp
E.ÖZER
10:20 – 11:05
Hekim Hasta İlişkisi
Adli Tıp
A.YILDIRIM
11:15 – 12:00
Hekim Hasta İlişkisi
Adli Tıp
A.YILDIRIM
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Adli Olgu Tanımı ve Adli Raporlar
Adli Tıp
E.ÖZER
09:25 – 10:10
Adli Olgu Tanımı ve Adli Raporlar
Adli Tıp
E.ÖZER
10:20 – 11:05
Yaralar
Adli Tıp
E.ÖZER
11:15 – 12:00
Yaralar
Adli Tıp
E.ÖZER
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
Çarşamba
08:30 – 09:15
Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Adli Tıp
A.YILDIRIM
09:25 – 10:10
Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Adli Tıp
A.YILDIRIM
10:20 – 11:05
Hekimin Hakları
Adli Tıp
A.YILDIRIM
11:15 – 12:00
Hekimin Hakları
Adli Tıp
A.YILDIRIM
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
08:30 – 09:15
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
Adli Tıp
E.ÖZER
09:25 – 10:10
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
Adli Tıp
E.ÖZER
10:20 – 11:05
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
Adli Tıp
E.ÖZER
11:15 – 12:00
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
Adli Tıp
E.ÖZER
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
Cuma
08:30 – 09:15
İnsan Hakları İhlalleri, İşkence
Adli Tıp
A.YILDIRIM
09:25 – 10:10
İnsan Hakları İhlalleri, İşkence
Adli Tıp
A.YILDIRIM
10:20 – 11:05
İnsan Hakları İhlalleri, İşkence
Adli Tıp
A.YILDIRIM
11:15 – 12:00
İnsan Hakları İhlalleri, İşkence
Adli Tıp
A.YILDIRIM
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı
Salı
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Anabilim Dalı
194
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
Adli Tıp
Öğretim Elemanı
E.ÖZER
09:25 – 10:10
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
Adli Tıp
E.ÖZER
10:20 – 11:05
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
Adli Tıp
E.ÖZER
11:15 – 12:00
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
Adli Tıp
E.ÖZER
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Cinsel Saldırı Suçları
Adli Tıp
A.YILDIRIM
09:25 – 10:10
Cinsel Saldırı Suçları
Adli Tıp
A.YILDIRIM
10:20 – 11:05
Adli Psikiyatri
Adli Tıp
A.YILDIRIM
11:15 – 12:00
Adli Psikiyatri
Adli Tıp
A.YILDIRIM
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Alkol, Uyutucu-Uyuşturucu Maddeler
Adli Tıp
E.ÖZER
09:25 – 10:10
Alkol, Uyutucu-Uyuşturucu Maddeler
Adli Tıp
E.ÖZER
10:20 – 11:05
Adli Toksikoloji
Adli Tıp
E.ÖZER
11:15 – 12:00
Adli Toksikoloji
Adli Tıp
E.ÖZER
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Çocuk Ölümleri, Maternal Ölümler
Adli Tıp
E.ÖZER
09:25 – 10:10
Çocuk Düşürtme ve Düşürme
Adli Tıp
E.ÖZER
10:20 – 11:05
İntiharlar-Cinayetler
Adli Tıp
E.ÖZER
11:15 – 12:00
Asfiksiye Bağlı Ölümler
Adli Tıp
E.ÖZER
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
08:30 – 09:15
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
09:25 – 10:10
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
10:20 – 11:05
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
11:15 – 12:00
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
13:30 – 14:15
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
14:25 – 15:10
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
15:20 – 16:05
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
16:15 – 17:00
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Seçmeli Stajlar
195
Staj Sorumlusu
Süre
Yrd.Doç.Dr. Hakan TAPAR
2 hafta
Yrd.Doç.Dr. Faruk KUTLUTÜRK
2 hafta
Doç.Dr. Fikret ERDEMİR
2 hafta
Yrd.Doç.Dr. Mustafa SÜREN
2 hafta
Doç.Dr. Ahmet EYİBİLEN
2 hafta
Doç.Dr. Handan İnönü KÖSEOĞLU
2 hafta
Yrd.Doç.Dr. İlker AKAR
2 hafta
Göğüs Cerrahisi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KÜPELİ
2 hafta
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Doç.Dr. HüseyinŞener BARUT
2 hafta
Yrd. Doç. Dr. Ali AKBAŞ
2 hafta
Doç.Dr. Semiha Gülsüm KURT
2 hafta
Doç.Dr. Fatih Ersay DENİZ
2 hafta
Yrd.Doç.Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN
2 hafta
Doç.Dr. İsmail OKAN
2 hafta
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim TANRIVERDİ
2 hafta
Yoğun Bakım
Obezite
Üreme Sağlığı ve İnfertilite
Kanser Hastalarında Palyatif Tedavi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Kalp ve Damar Cerrahisi
İyi Laboratuar Kullanımı
Klinik ve Deneysel Nörofizyoloji
Nöroonkoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Cerrahi Onkolojinin Moleküler Temelleri
Çocuk Cerrahisi
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem VI
196
DÖNEM VI
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
197
01.08.2013-
01.10.2013-
01.12.2013-
01.02.2014-
01.04.2014-
01.06.2014-
30.09.2013
30.11.2013
31.01.2014
31.03.2014
31.05.2014
31.07.2014
• Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
1.Grup
 İç Hastalıkları
2. Grup
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
3.Grup
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
4. Grup
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
5. Grup
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Adli Tıp
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
6. Grup
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Adli Tıp
 İç Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Adli Tıp
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Adli Tıp
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
 İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Adli Tıp
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
• İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Adli Tıp
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 İç Hastalıkları
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
28 Ağustos 2012 SALI
Resmî Gazete
198
Sayı : 28395
YÖNETMELİK
Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitimöğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretime,
sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve
44üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile Hekimliği Dönemi (İntörnlük): Dönem 6 öğrencilerinin klinik becerilerini geliştirmek için
aldıklarıeğitimi,
b) AKTS (ECTS): Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin
sonuçlarının ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlayan bir akademik denklik sistemi olan Avrupa Kredi
Transfer Sistemini,
c) Başkoordinatör: Eğitim-öğretimde dönemler arası koordinasyonun sağlanmasından
sorumlu öğretim üyesini,
ç) Bütünleyici (Entegre) Sistem: Konular arasında bütünlük ve uyum esasını gözeten eğitim sistemini,
d) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Ders Grubu: Ders kurulunda yer alan ve ortak değerlendirilen dersleri,
f) Ders Kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve pratik derslerin
bütününü,
g) Dönem: Bir ders yılını tanımlayan en az otuziki haftalık süreci,
ğ) Dönem Koordinatörü: Bir dönemde ders kurulları veya stajlar arasında koordinasyonun sağlanmasından
sorumlu öğretim üyesini,
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
199
h) Eğitim Komisyonu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,
ı) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini,
i) İnteraktif Eğitim: Öğrencinin eğitim sürecinde etkin olarak yer aldığı eğitim yöntemlerini,
j) Koordinatörler Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulunu,
k) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ): Problem çözme, araştırma yapma ve olgu tabanlı öğrenmeyi içeren eğitim
yöntemini,
l) Rektörlük: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
n) Staj: Bir alanda yürütülen teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamaların tamamını,
o) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ö) Yatay Geçiş: Eşdeğer eğitim programı uygulayan fakülteler arasındaki öğrenci geçişini,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
İlk kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Kayıt
tarihleri Rektörlükçe belirlenerek ilan edilir. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ancak mazereti Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilenlerin kaydı idarece uygun görülen tarihte yapılır. Kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde
tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Yatay geçiş
MADDE 6 – (1) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar şunlardır:
a) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi
YapılmasıEsaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen hükümlere ve Senato kararlarına uygun olmak.
b) Yurtdışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmişbir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğünü belgelemek.
c) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, Yükseköğretim Kurulunun mevcut mevzuatı ve Senatonun
konuyla ilgili kararları çerçevesinde yapılır.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
200
Ders, ders kurulu ve staj muafiyeti
MADDE 7 – (1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk iki hafta içinde muafiyet isteği
ile başvurabilir. Bu başvuru öğrencinin son iki yıl içinde başarılı olduğu ders, ders kurulu ve stajlar için yapılabilir.
Fakülte Kurulu ders, ders kurulu ve stajların içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.
Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için her eğitim-öğretim
dönemi başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek zorunludur. Öğrenim harcının zamanında
yatırılmaması durumunda kayıt yenilenmez; o dönemin derslerine ve sınavlarına girme hakkı verilmez. Kayıt
yenilenmeyen dönem eğitim süresinden sayılır.
Eğitim dili
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı dil (İngilizce) yeterliği almış öğrenciler için yabancıdil
destekli programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının
yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine veya Senato esaslarına göre düzenlenir. Senato kararı ve
Yükseköğretim Kurulu onayı ile bazı dersler yabancı dilde yapılabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Tıp eğitimi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden (sınıf) oluşur. Bir dönemde mesleki
derslerin tamamında başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edemez.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi azami eğitim süresinden sayılır. Azami
eğitim süresi dokuz yıldır.
Dönem süreleri
MADDE 11 – (1) Bir dönem en az otuziki haftalık eğitim-öğretim süresini kapsar. Eğitim öğretim dönemlerinin
başlangıç ve bitiş tarihleri Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Dönem 6’da eğitim-öğretim elliiki
haftalık bir süreyi kapsar. İlk beş dönemde yarıyıl tatili uygulanır. Dönem 6’da yarıyıl tatili yoktur.
Eğitim-öğretim sistemi
MADDE 12 – (1) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanır. Entegre tıp eğitim sisteminde, vücuttaki organ
sistemlerinin dersleri (bilgi ve beceriler) ilgili disiplinlerce topluca verilir ve derslerin organizasyonu ders kurulu olarak
ele alınır. Ders kuruluna temel oluşturan vücut organ sistemiyle ilgili öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için,
aynı sınıfta organ sisteminin multidisipliner verilmesi temel amaçtır. Entegre tıp eğitimi sistemi gereği, öğrenci ölçme
ve değerlendirmesinde entegre derslerin yürütüldüğü ders kurulunun bütününden başarı esas alınır.
(2) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ders kurulları yer almaktadır.
(3) 4, 5 ve 6 ncı sınıflarda dersler staj esasına göre yapılır. Bu sınıflarda; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve
ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve
hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik
becerileri yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun
tutum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik derslerin ve uygulamaların yürütüldüğü stajlar yer
almaktadır.
(4) Dersler; teorik dersler ve laboratuar, sözlü, atölye çalışmaları, proje, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve
benzeri çalışmalar gibi uygulamalar şeklinde olabilir. Dersler zorunlu ve/veya seçmeli olabilir.
(5) Ayrıca İnteraktif ve Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) yöntemleri de kullanılabilir.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
201
Eğitim-öğretim programı ve yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Eğitim Komisyonu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında dekan
tarafından üç yıl için atanan en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon eğitim-öğretimin planlaması ile ilgili çalışmalar
yapar. Gerekli hallerde öğrenci temsilcisi davet edilir.
(2) Koordinatörler Kurulu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında başkoordinatör,
dönem koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul eğitim-öğretimi uyum içerisinde yürütür. Kurul üyeleri
Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır.
(3) Komisyon ve kurul üyelerinin görev süreleri Dekanın görev süresinin sona ermesi ile biter. Görevinden
ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler atanır.
(4) Bu kurul bir sonraki dönemin eğitim-öğretim planı ve programı ile akademik takvimi hazırlar. Bu program
eğitim komisyonunun görüşü ile Fakülte Kurulu ve Senato’nun onayına sunulur.
(5) Her anabilim dalında bir öğretim üyesi, anabilim dalı başkanı tarafından staj yöneticisi olarak
görevlendirilir. Staj yöneticisi, dönem koordinatörleri ile işbirliği içinde staj programının uygun bir şekilde
yürütülmesinden sorumludur.
(6) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ile
eğitim ve öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere
uygun olarak Senato tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Devam, İzin ve Mazeretler
Mesleki dersler
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programı kapsamındaki ders kurulları ve stajlarda yer alan tıp mesleği ile ilgili
derslerdir.
Diğer dersler
MADDE 15 – (1) Diğer dersler mesleki dersler dışında kalan derslerdir. Bu dersler;
a) Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Dönem 1’de, bir dönem, kredili olarak haftada iki saat verilir.
b) Zorunlu Türk dili dersi Dönem 1’de, bir dönem, kredili olarak, haftada iki saat verilir.
c) Zorunlu Yabancı dil dersi, Dönem 1 ve 2’de, Fakülte Kurulunun önerisi Senatonun onayı ile belirlenen saat
kadar İngilizce dilinde verilir. İlk kayıtta temel İngilizce muafiyet sınavı Rektörlükçe yapılır ve başarılı olan öğrenciler
bu dersten muafiyet hakkı kazanır.
ç) Beden eğitimi veya güzel sanatlar dallarındaki derslerden birisi Dönem 1’de, bir dönem boyunca verilir.
d) Güncel tıp eğitimi ve mevzuatlara uygun olarak mesleki ve meslek dışı seçmeli dersler ve bu derslerin
kredileri tıp eğitimi sürecinde Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile verilebilir.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
202
Devamla ilgili kurallar
MADDE 16 – (1) Devamla ilgili kurallar aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Dönem 1, 2, 3’te bir ders kurulunun yüzde yirmisinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci
sınav hakkını kaybeder.
b) Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir dönemin yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci dönem
sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınavlarına giremez; bu süre mazeretsizse eğitim süresinden sayılır,
mazeretliyse eğitim süresinden sayılmaz.
c) Dönem 4, 5’te bir stajın yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj sonu ve staj sonu
bütünleme sınav hakkını kaybeder. Mazeretsizse F1, mazeretliyse F3 notu alır.
ç) Dönem 6’da mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın yüzde yirmisinden fazlasına devam
etmeyen öğrenci stajdan başarısız sayılır.
İzin
MADDE 17 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencilere; haklı ve geçerli nedenler veya öğrenim ve eğitimlerine
katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir
yıla kadar izin verebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenir ve bu süre kanuni eğitim-öğretim süresinden
sayılır.
(2) Öğrenci ilgili anabilim dalının staj içeriğini değerlendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi
ve yurt dışı eşdeğer eğitim-öğretim kurumlarında staj yapabilir.
Mazeretler
MADDE 18 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir
mazeret nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları saklı tutulur ve kaybettiği süre yasal eğitim-öğretim
süresine eklenir.
(2) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, tıp fakültesi hastanesinden veya bir sağlık kuruluşundan
alınacak bir sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık
mazereti kabul edilen öğrenci, uygun görülürse, mazereti bitmeden derslere girebilir. Sağlık mazereti kabul
edilen öğrenci rapor süresince sınavlara giremez.
(3) Mazeretlerle ilgili başvurular, sağlık raporunun başlangıcından itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa
yapılmalıdır. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini kabul veya reddedebilir.
(4) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan veya tecil hakkı kaldırılarak
silâhaltına alınan öğrencilerin öğrenim hakları saklı tutulur. Öğrencinin mazeretin bitim tarihinden itibaren bir ay
içinde Dekanlığa başvuru yapması zorunludur.
Danışman
MADDE 19 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak
amacıyla, her ders yılı için fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanlıkça bir danışman atanır.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
203
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Notlar
Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlar
MADDE 20 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlar aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulunun son dersinden en
geç üçgün sonra yapılır.
b) Dönem sonu genel sınavı: Her dönemin sonunda yapılan bütün ders kurullarını kapsayan sınavdır. Mazeret
sınavı hariç, son ders kurulu sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılır.
c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu genel sınavında başarısız olan ve bu sınava
girmeyen öğrenciler için dönem sonu genel sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılan sınavdır.
ç) Diğer derslerin sınavları: Mesleki dersler dışında kalan derslerin sınavları dönem koordinatörlerince
belirlenen tarihlerde yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavı dönem sonu sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılır.
d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca
mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret
sınavı bir defa ve Dekanlık tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret
sınavı açılmaz.
e) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, atölye çalışmaları, proje ödevi ve
benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.
f) Bir ders veya ders grubunun teorik ve uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilir.
g) Uygulamalı sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci teorik sınava
alınmaz.
ğ) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
h) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.
Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlar
MADDE 21 – (1) Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlar aşağıdaki gibidir:
a) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır. Dönem 4’teki staj sonu sınavları yazılı ve
uygulamalıolarak yapılır. Bu sınavlar dönem 5’te yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.
b) Staj sonu bütünleme sınavı: Dönem 4 ve 5’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu
stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları dönem koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır.
Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olmayan öğrencilere süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir
sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda da devam zorunluluğu vardır.
c) Mazereti kabul edilen öğrenci, yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavlarının birisinde mazeret
sınavı hakkını kullanabilir.
ç) Dönem 4 ve 5’te, içinde bulunulan dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst
sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
204
kalanöğrenciler, süreler elverdiği takdirde, sınıf sonu bütünleme sınavını beklemeden devam eden programda, o
dersin bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde
beklemeksizin üst sınıf staj programına yerleştirilebilirler. Ayrıca, öğrencinin yazılı müracaatı halinde aynı stajın
sonraki sınavlarından birisine de katılabilirler.
d) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
e) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.
Dönem 6 öğrencilerinin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin aile hekimliği dönemi notu, stajlara devamları, klinik, poliklinik, laboratuar,
uygulamalar ve saha çalışmaları, seminer ve toplantılara katılımları değerlendirilerek ilgili birimin yöneticisince verilir.
Ders kurulu, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme notu hesaplanması
MADDE 23 – (1) Bir sınavdaki ders ve ders gruplarının her birinden alınan puanların toplamı o sınavın notunu
belirler.
Notlar
MADDE 24 – (1) Notlar yüz üzerinden alınan puana göre düzenlenir. Altmış ve üzeri puan alan öğrenci
başarılı, altmışın altında puan alan öğrenci başarısız sayılır.
(2) Ders kurullarından alınan notların toplamı, toplam sınav sayısına bölünerek dönem ortalama
puanıhesaplanır. Bu puanın yüzde altmışı ile dönem sonu genel sınav puanının yüzde kırkının toplamı dönem
notudur. Dönem notu 60 ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın altında olan öğrenci ise başarısız sayılır.
(3) Dönem notu başarısız olanlar ve dönem sonu genel sınavına girmeyenler dönem sonu bütünleme sınavına
alınır. Bu sınavda elde edilen puanın yüzde kırkı ile dönem ortalama puanının yüzde altmışı toplanarak dönem notu
hesaplanır. Dönem notu 60 ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın altında olan öğrenci ise başarısız sayılır.
(4) Dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrenci isterse dönem sonu genel
sınavına girmeyebilir. Bu durumda ders kurulları not ortalaması dönem notudur.
(5) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıdaki şekildedir:
Puanlar
Notlar
Katsayılar
95-100
AA
4.00
85-94
BA
3.50
75-84
BB
3.00
65-74
CB
2.50
60-64
CC
2.00
50-59
FD
1.00
0-49
FF
0.00
F1
Mazeretsiz geçmez
F2
Sınava girmedi
F3
Mazeretli geçmez
(6) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf olunan dersler (M) ile
tanımlanır.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
205
Dönem ve staj tekrarı
MADDE 25 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te dönem notu, Dönem 4 ve 5’te staj notu F1, F2, FD ve FF olan öğrenci ilgili
dönemi veya stajı tekrarlar.
(2) Diğer derslerden başarısız olan öğrenci bir üst döneme devam edebilir. Bu derslerden başarılı olamayan
veya karşılığı olan kredileri tamamlayamayan öğrenci mezun olamaz.
Derslerin kredisi
MADDE 26 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için
yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre, belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde
tutularak Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Uygulanan programların AKTS (ECTS) ile ilgili
değerlendirme esasları ve uyumluluğu Fakülte Kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
Sınav notuna itiraz ve ilan
MADDE 27 – (1) Fakülte ilan panolarına asılan ve fakülte internet sayfasına konulan her türlü duyuru ve ilan
tebligat yerine geçer. Öğrenci, sınav sonuçlarına sadece maddi hata gerekçesiyle itiraz edebilir. İtirazlar sınav
sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Başvurular yedi iş günü içinde
sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse Dönem Koordinatörü gerekli düzeltmeleri yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalar, Mezuniyet ve Disiplin
Diplomalar
MADDE 28 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: İlk iki dönemde başarılı olan ancak sonraki yıllarda tıp öğrenimini
tamamlamayanlara verilen diplomadır.
b) Dördüncü yıldaki derslerin sınavlarının tümünü başarı ile tamamlayanlara Tıp Alanında Lisans
Diplomasıverilir.
c) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp eğitimini başarı ile tamamlayanlara verilen diplomadır.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere Geçici Mezuniyet
Belgesi verilir.
(3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi durumunda kayıptan dolayı verildiğini belirten diploma yerine
geçecek fotoğraflı bir belge düzenlenir.
Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; mesleki derslerin tamamının ve diğer derslerin zorunlu
olanlarının dönem sonu ve staj sonu notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Eşitlik durumunda doğrudan
sınıf geçenlereöncelik tanınır.
(2) Normal süreler içinde mezun olan ve disiplin cezası almayan öğrencilerden mezuniyet not ortalaması 3.514.00 arasında olanlara Yüksek Onur, 3.01-3.50 arasında olanlara Onur belgesi verilir.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
206
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 30 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,
b) İsteği ile kaydını sildirmek,
c) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam
edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi),
ç) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,
d) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.
(2) İlişik kesme işlemi akademik yılsonunda yapılır.
Disiplin
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir nedenle
geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenci, bu süre içinde hiçbir eğitim, öğretim ve sosyal faaliyete katılamaz
veÜniversitenin tesislerine giremez.
(2) Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan veya aranmakta olduğu resmi
makamlarca Fakülteye bildirilenlerin sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak beraat etmiş, tutukluluk ve hükümlülük hali
sona ermiş olanların tutuklu ve/veya hükümlü kaldıkları süredeki öğretim haklarını kullanma şekli ve usulü Fakülte
Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak
yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri ilgili birimlerine
bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut
adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli ve 28101
sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Rehberi
207
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Benzer belgeler