VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book 1 ページ 2013

Transkript

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book 1 ページ 2013
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
1 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
2 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Anki
DİKKAT:
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN,
XXX
KAPAĞI (YA DA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZ.
İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN
ONARILABİLECEK PARÇA YOKTUR. ONARIMI İÇİN
KALİFİYE BİR SERVİS ELEMANI ÇAĞIRINIZ.
D3-4-2-1-1_B1_Tr
Bu cihaz, genel ev içi kullanımı içindir. Ev içi amaçlar
dışında kullanım nedeniyle meydana gelebilecek
herhangi bir arıza (bir restoranda iş amaçları için uzun
süreli kullanım ya da bir araba veya gemide kullanım
gibi) ve gerekli onarım; garanti süresi içinde olsa bile
fatura edilecektir.
K041_A1_Tr
UYARI
Bu donatım, su sızdırmaz değildir. Yangın ve elektrik
çarpması tehlikesini önlemek için, bu cihazın yakınına
(vazo ya da saksı gibi) sıvı dolu nesneleri yerleştirmeyiniz
ya da bu cihazı su damlamasına, sıçramasına, yağmura
veya neme maruz bırakmayınız.
D3-4-2-1-3_A1_Tr
UYARI
Bir yangın tehlikesini önlemek için, herhangi bir
korunmasız alev kaynağını (yanar halde mum gibi) cihazın
üzerine koymayınız.
D3-4-2-1-7a_A1_Tr
DİKKAT
Bu cihaz üzerindeki,  STANDBY/ON (BEKLEME
(UYKU) MODU/AÇIK) anahtarı (şalteri); AC
prizinden gelen tüm gücü tamamen kapatmaz. Güç
kablosu, birim için ana bağlantı kesici araç işlevi
gördüğünden, tüm gücü kapatmak için onu AC
prizinden çekmeniz gerekli olacaktır. Bu nedenle,
birimin; güç kablosu bir kaza halinde AC prizinden
kolaylıkla çekilebilecek şekilde kurulduğundan emin
olunuz. Yangın tehlikesini önlemek için, güç kablosu
da uzun süre kullanılmadan bırakıldığında AC
prizinden çekilmelidir (örneğin tatilde iken).
D3-4-2-2-2a*_A1_Tr
Çalıştırma Ortamı
Çalıştırma ortamı/çevre sıcaklığı ve nem oranı:
+5 ºC ila +35 ºC; % 85 RH’den az (soğutma delikleri bloke
edilmemiş halde)
Birimin kurulumunu, havalandırması yetersiz bir yerde ya
da yüksek nem ya da doğrudan güneş ışığına (ya da güçlü
yapay ışığa) maruz kalan yerlerde yapmayınız.
D3-4-2-1-7c*_A1_Tr
2
Tr
UYARI
Küçük parçaları, çocukların ve bebeklerin erişemeyeceği
yerlerde saklayınız. Kazara yutulması halinde, hemen bir
doktora başvurunuz.
D41-6-4_A1_Tr
HAVALANDIRMA UYARISI
Bu birimin kurulumu yaparken, ısı yayılımını artırmak için
havalandırma amacıyla birimin etrafında boşluk
bıraktığınızdan emin olunuz (en azından, üst kısımda
20 cm, alt kısımda 10 cm ve her iki yanda 10 cm).
UYARI
Kabindeki yuvalar ve açıklıklar; havalandırma ve ürünün
güvenilir çalışmasını temin etmek ve de onu aşırı
ısınmadan korumak için sağlanmıştır. Yangın tehlikesini
önlemek için, açıklıklar; asla bloke edilmemeli ya da
(gazete, masa örtüsü, perde vb. gibi) maddelerle
örtülmemelidir ya da cihazı kalın bir kilim ya da bir yatak
üzerinde çalıştırmamalıdır.
D3-4-2-1-7b*_A1_Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
3 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Eski donatım ve kullanılmış pillerin toplanma ve atım işlemleri konusunda kullanıcılar
için bilgi
Donatım
için sembol
Ürünler, ambalajlama ve/veya eşlik eden belgeler hakkındaki bu semboller; kullanılmış
elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği
anlamına gelmektedir.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin işleme tabi tutulması, geri kazanımı ve yeniden çevrime
sokulması için, lütfen onları ulusal mevzuatınıza uygunluk içinde geçerli toplama noktalarına
götürünüz.
Piller için sembol
örnekleri
Bu ürün ve pillerin atım işlemlerini doğru şekilde yaparak, değerli kaynakların tasarruf
edilmesine ve aksi durumunda uygunsuz atık muamelesinden kaynaklanan herhangi olası
insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlenmesine yardımcı olacaksınız.
Eski ürün ve pillerin toplanması ve yeniden çevrime sokulması hakkında daha fazla bilgi için,
lütfen en yakın belediye biriminizle, atık işlemi servisinizle ya da ürünleri satınaldığınız satış
noktası ile temasa geçiniz.
Bu semboller sadece Avrupa Birliği içinde geçerlidir.
Pb
Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için:
Eğer bu ürünleri atmak isterseniz, lütfen yerel yetkili birimlerinizle ya da satıcınızla temasa
geçip doğru atım şeklini öğreniniz.
K058a_A1_Tr
3
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
4 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Bu Pioneer ürününü aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen, bu model cihazınızı nasıl çalıştıracağınızı öğrenebilmek için bu çalıştırma talimatlarını tamamen okuyunuz.
Talimatları okuduktan sonra, onu ileride gerektiğinde kullanmak üzere güvenli bir yere kaldırınız.
İçindekiler
Alıcı üzerindeki ayarların akışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kutunun içindekilerin kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Alıcının kurulması/kurulumun yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Başlamadan önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
01 Kumandalar ve ekranlar
Ön Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uzaktan kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pillerin yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uzaktan kumanda aletinin çalışma menzili . . . . . . . . . . . . . 9
02 Donanımızın takılması
Hoparlörlerin yerleştirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hoparlörün yerleştirilmesi hakkında tavsiyeler . . . . . . . . . 10
Hoparlörlerin takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kablo bağlantılarının yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HDMI kabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HDMI Hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Analog ses kabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dijital ses kabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Standart RCA video kabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Görüntü çıkışları bağlantısı hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TV ve yeniden çalma/oynatma bileşenlerinin takılması. . . . . 14
HDMI kullanılarak bağlantıların yapılması . . . . . . . . . . . . 14
Hiçbir HDMI terminali olmadan bileşeninizin
takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Antenlerin takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Harici antenlerin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bir iPod’un takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bir USB aygıtının takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Alıcıyı prize takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
03 Temel Kurulum
Otomatik Güç Kapatmanın İptal Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . 19
4
Tr
04 Temel yeniden çalma
Bir kaynağın çalınması/oynatılması . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ses giriş sinyalinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir iPod’un çalınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod üzerinde saklanan dosyaların yeniden
çalınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temel yeniden çalma kumandaları . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod kumandaları ve alıcı kumandaları arasında geçiş
yapar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir USB aygıtının çalınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temel yeniden çalma kumandaları . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sıkıştırılmış ses uyumluluğu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radyonun dinlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM sesinin artırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İstasyon önayarlarının kaydedilmesi . . . . . . . . . . . . . . . .
İstasyon önayarlarının dinlenilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önayarlı İstasyonların adlandırılması . . . . . . . . . . . . . . .
RDS’e giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RDS programları için arama yapılması . . . . . . . . . . . . . .
RDS bilgisinin görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 Ek bilgi
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
05 Sisteminizin dinlenmesi
Dinleme modunun seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik yeniden çalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çevre sesi modunda dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gelişmiş çevre sesinin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . .
Akım Doğrudan’ın Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ses Alıcının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faz Kontrolünü kullanarak daha iyi ses. . . . . . . . . . . . . . . .
Ses seçeneklerinin ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
26
26
27
27
27
28
06 Ana menü
Ana menü’nün Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elle hoparlör kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoparlör Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.Over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanal Düzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoparlör Uzaklığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giriş Atama menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik Güç Kapatma menüsü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI Kurulum menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
31
31
32
32
32
32
Hata Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI bağlantısı ile ilgili önemli bilgiler . . . . . . . . . . . .
iPod iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod/iPhone Hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana birimin yeniden ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birimin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
35
35
35
35
35
36
36
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
5 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Başlamadan önce
Kutunun içindekilerin kontrol edilmesi
Lütfen, verilmiş olan aşağıdaki ek birimleri alıp almadığınızı
kontrol ediniz:
• Uzaktan kumanda
• AAA boy IEC R03 kuru piller (sistem çalışmasını onaylamak
için) x 2
• AM döngü anteni
• FM kablo anteni
• Güç kablosu/kordonu (İngiltere modelleri)
• Garanti belgesi
• Hızlı başlatma kılavuzu (İngilizce, Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Hollandaca ve İspanyolca)
• HOPARLÖR UYARI Levhası (yalnızca İngilizce)
• Bu çalıştırma talimatları
Alıcı üzerindeki ayarların akışı
Birim; bir işlevler ve terminaller zenginliği ile donatılmış tam
donanımlı bir AV alıcısıdır. Bağlantı ve ayarları yapmak için
gerekli aşağıdaki prosedürü takiben rahatlıkla kullanılabilir.
Adımların renkleri aşağıdakileri gösterir.
Gerekli ayar öğesi
Gerektiği gibi yapılacak ayar
1 Hoparlörlerin takılması
Hoparlörleri yerleştirdiğiniz yerde, ses üzerinde büyük bir etkisi
olacaktır.
• Hoparlörlerin yerleştirilmesi (10. sayfa)
• Hoparlörlerin takılması (11. sayfa)

5 Temel yeniden çalma (20. sayfa)
•
•
•
•
Ses giriş sinyalinin seçilmesi (20. sayfa)
Bir iPod’un çalınması (21. sayfa)
Bir USB aygıtının çalınması (22. sayfa)
Dinleme modunun seçilmesi (26. sayfa)

6 Sesin istendiği gibi ayarlanması
•
•
•
•
Ses Alıcının Kullanılması (27. sayfa)
Faz Kontrolünü kullanarak daha iyi ses (27. sayfa)
Ses seçeneklerinin ayarlanması (28. sayfa)
Elle hoparlör kurulumu (30. sayfa)

Alıcının kurulması/kurulumun yapılması
2 Bileşenlerin takılması
• Bu birimin kurulumunu yaparken, onu düz ve sabit bir yüzey
üzerine koyduğunuzdan emin olunuz.
Aşağıdaki yerlerde onu kurmayınız:
– bir renkli TV üzerine (ekran bozulabilir)
– bir kaset gözü yakınına (ya da bir manyetik alan yayan bir cihaza
yakın olarak). Ses ile karışma oluşturabilir.
– doğrudan güneş ışığı altında
– nemli ya da ıslak yerlerde
– oldukça sıcak ya da soğuk yerlerde
– titreşim ya da diğer hareketin olduğu yerlerde
– oldukça tozlu yerlerde
– sıcak buhar ya da yağların olduğu yerlerde (mutfak gibi)
Çevre sesi için, Blu-ray Disc/DVD çalardan alıcıya bir dijital
bağlantı kullanarak takmak isteyeceksiniz.
• Görüntü çıkışları bağlantısı hakkında (13. sayfa)
• TV ve yeniden çalma/oynatma bileşenlerinin takılması
(14. sayfa)
• Antenlerin takılması (16. sayfa)
• Alıcıyı prize takma (18. sayfa)

3 Güç Açık
TV’nizin üzerindeki video girişinizi bu alıcıya ayarladığınızdan
emin olunuz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, TV’nizle
birlikte gelen kitapçığa bakınız.

4 Giriş Atama menüsü (32. sayfa)
(Önerilen bağlantıların dışında bağlantılar kullanırken.)
HDMI Kurulum menüsü (32. sayfa)
(Takılı TV, HDMI Audio Return Channel (Ses Dönüş
Kanalı) işlevini destekliyorsa.)
5
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
6 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
1. Bölüm:
Kumandalar ve ekranlar
Ön Panel
1
2
3
4
56
7
8
AV RECEIVER
HDMI
SPEAKERS
DIMMER
DISPLAY
BAND
TUNER EDIT
ALC/
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT STANDARD SURR
ADVANCED
SURROUND
TUNE
ECO
PRESET
VSX-324
15
iPod iPhone
16
17
18
19
17
20
ENTER
iPod iPhone
DIRECT CONTROL
MASTER
VOLUME
INPUT
SELECTOR
STANDBY / ON
5V
1A
PHONES
9
10
11
12 13
1 INPUT SELECTOR (ANA SES DÜZEYİ) kadranı
Bir giriş kaynağını seçer (20. sayfaya bakınız).
2 Alıcı kumanda düğmeleri
SPEAKERS – Hoparlör sistemini açık veya kapalı
konumuna değiştirmek için kullanınız. SP OFF (HP
KAPALI) seçili iken, bu alıcıya takılı hoparlörlerden çıkan ses
yoktur.
DIMMER – Ekran ışığını kısar ya da açar. Parlaklık dört
adımda kontrol edilebilir.
DISPLAY – Bu birimin ekranını açar. Dinleme modu, ses
düzeyi, giriş adı; bir girdi kaynağı seçerek kontrol edilebilir.
3 Karakter ekranı
7. sayfadaki Ekran bakınız.
4 Kanal arayıcı kontrol düğmeleri
BAND – AM, FM ST (stereo) ve FM MONO radyo bandları
arasında geçiş yapar (23. sayfaya bakınız).
TUNER EDIT – Yeniden çağırmak üzere istasyonları için
hafıza almak ve adlandırmak için TUNE /, PRESET /
 and ENTER (GİR) düğmelerini kullanınız (23. sayfaya
bakınız).
6
Tr
21
22
23
24
25
25
26
14
TUNE / – Radyo frekanslarını bulmak için kullanılır
(23. sayfaya bakınız).
PRESET / – Önayarlı radyo istasyonlarını seçmek için
kullanınız (24. sayfaya bakınız).
5 Uzaktan algılayıcı/sensör
Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alır (9. sayfadaki Uzaktan
kumanda aletinin çalışma menzili bölümüne bakınız).
6 HDMI göstergesi
Bir HDMI donatımlı bileşen takıyorken yanıp söner: bileşen takılı
olduğunda yanar (14. sayfaya bakınız).
7 iPod iPhone göstergesi
Bir iPod/iPhone takıldığında ve iPod/USB girişi seçildiğinde
yanar (21. sayfaya bakınız).
8 MASTER VOLUME (ANA SES DÜZEYİ) kadranı
9  STANDBY/ON
10 PHONES jakı
Kulaklıkları takmak için kullanınız. Kulaklıklar takılı iken,
hoparlörden çıkan ses yoktur. Ses kulaklık duyuluyor olduğunda,
dinleme modu sadece PHONES SURR, STEREO veya
STEREO ALC modundan seçilebilir.
11 Dinleme modu düğmeleri
AUTO SURROUND/STREAM DIRECT – Otomatik çevre
sesi modu (26. sayfaya bakınız) ile Akım Doğrudan yeniden
çalması arasında geçiş yapar (27. sayfaya bakınız).
ALC/STANDARD SURR – Standart kod çözme ve 2 Pro
Logic ve NEO:6 ile Otomatik seviye kontrol stereo modu
arasında geçiş yapmak için basınız (26. sayfaya bakınız).
ADVANCED SURROUND – Çeşitli çevre sesleri arasında
geçiş yapar (26. sayfaya bakınız).
12 ECO
ECO Mode 1/ECO Mode 2 arasında geçiş yapar. ECO Modu ON
(AÇIK) konumuna getirildiğinde, ekran kararacaktır (26. sayfaya
bakınız).
13 iPod iPhone DIRECT CONTROL
Alıcının iPod’a girişini değiştirir ve iPod üzerinde iPod
işlemlerini etkinleştirir (22. sayfaya bakınız).
14 iPod/iPhone bağlantı ucu
Bir ses kaynağı olarak Apple iPod veya USB yığın depolama
aygıtını takmak için kullanınız (17. sayfaya bakınız).
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
7 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Ekran
15 PHASE
Faz Kontrolü açıldığında/çalıştırıldığında yanar (27. sayfaya
bakınız).
16 AUTO
Otomatik Çevre Sesi özelliği açık olduğunda yanar (26. sayfaya
bakınız).
17 Radyo alıcısı göstergeleri
RDS – Bir RDS yayını alındığında yanar (24. sayfaya
bakınız).
ST – Otomatik stereo modunda bir stereo FM yayını
alındığında yanar (23. sayfaya bakınız).
TUNE – Bir normal yayın kanalında yanar.
PRESET – Bir önayarlı radyo istasyonunun kayıtlı veya
çağrılı olduğunu gösterir.
MEM – Bir radyo istasyonu kayıtlı olduğunda yanıp söner.
kHz/MHz – Karakter ekranı o anda alınan AM/FM yayın
frekansını gösteriyor olduğunda yanar.
18 Hoparlör göstergeleri
Bir hoparlör sisteminin açık olup olmadığını gösterir (6. sayfaya
bakınız).
SPA, hoparlörler açık demektir.
SP, hoparlörler kapalı demektir.
23 Dolby Digital göstergeleri
2D – Bir Dolby Dijital şifreli sinyali algılandığında/
saptandığında yanar.
2D+ – Dolby Digital Plus şifreli ses sinyalli bir kaynak
algılandığında yanar.
2HD – Dolby TrueHD şifreli ses sinyalli bir kaynak
algılandığında yanar.
2PLII – 2 Pro Logic II şifre çözümünün yapıldığını
göstermek üzere yanar (bu konuda daha fazla bilgi için 26.
sayfadaki Çevre sesi modunda dinleme bölümüne bakınız).
24 ADV.S.
İleri Çevre sesi modlarından biri seçili olduğunda yanar (bu
konuda daha fazla bilgi için 26. sayfadaki Gelişmiş çevre sesinin
kullanılması bölümüne bakınız).
25 SIGNAL SELECT (SİNYAL SEÇ) göstergesi
DIGITAL – Dijital bir ses sinyali seçildiğinde yanar. Bir dijital
ses sinyali seçildiğinde ve seçilen ses girişi sağlanmadığında
yanıp söner.
HDMI – Bir HDMI sinyali seçildiğinde yanar. Bir HDMI
sinyali seçildiğinde ve seçilen HDMI girişi sağlanmadığında
yanıp söner.
26 DIR.
DIRECT ya da PURE DIRECT modu çalıştırıldığında yanar
(27. sayfaya bakınız).
19 Uyku zamanlayıcı göstergesi
Alıcı uyku modunda iken yanar (8. sayfaya bakınız).
20 PRESET (ÖNAYAR) bilgi veya giriş sinyali göstergesi
Kanal arayıcının veya giriş sinyal türü, vb.nin önceden ayarlı
numarasını gösterir.
21 Karakter ekranı
Çeşitli sistem bilgilerini görüntüler.
22 DTS göstergeleri
DTS – DTS şifreli ses sinyalli bir kaynak algılandığında
yanar.
HD – DTS-EXPRESS veya DTS-HD şifreli ses sinyalli bir
kaynak algılandığında yanar.
96/24 – DTS 96/24 şifreli ses sinyalli bir kaynak
algılandığında yanar.
NEO:6 – Alıcının NEO:6 modlarından biri açık konumda
iken, NEO:6’nun işlemde olduğunu belirtmek üzere bu yanar
(26. sayfaya bakınız).
7
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
8 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Uzaktan kumanda
1
2
3
4
13
RECEIVER SLEEP
RECEIVER
BD
DVD
14
CD
CH
TUNER iPod/USB SAT/CBL
GAME
6
7
TV
Acous.EQ S.RETRIEVER
AUTO/
DIRECT
8
SIGNAL SEL
VOL
PHASE
5 Giriş işlev tuşları
Bu alıcıya giriş kaynağını seçmek için kullanınız (20. sayfaya
bakınız). Bu sizin uzaktan kumanda ile diğer Pioneer bileşenlerine
kumanda etmenizi olanaklı kılacaktır.
TOOLS
MENU
VOLUME
TUNE
TOP
MENU
PRESET
PRESET
6 SIGNAL SEL
ENTER
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
TUNE
11
Yeniden çalınacak bileşenin ses giriş sinyalini seçmek için
basınız (20. sayfaya bakınız).
16
7 Ses kumanda düğmeleri
Acous.EQ – Bu birim için kullanamazsınız.
S.RETRIEVER – CD kalitesinde sesi, sıkıştırılmış ses
kaynaklarına geri döndürmek için basınız (27. sayfaya
bakınız).
PHASE – Faz kontrolünü açmak/kapamak için bu düğmeye
basınız (27. sayfaya bakınız).
BAND
BASS
1
15
RETURN
MUTE
TRE
2
3
DISP
17
SB CH CH SELECT
12
4
5
MIDNIGHT SPEAKERS
6
CH
LEV
7
8
9
CLR
0
LEV
ENTER
CH
DIMMER
+10
RECEIVER
Diğer aygıtlar için olduğu gibi, Pioneer ürünleri için uzaktan
kumanda kodları önceden ayarlanmıştır. Ayarlar değiştirilemez.
8
Tr
3 RECEIVER
Alıcıya kumanda etmek için uzaktan kumanda aletinde geçiş
yapar (sayı düğmelerinin yukarısındaki beyaz kumandaları
seçmek için kullanılır (MIDNIGHT, vb)). Bu düğmeyi çevre
sesinin kurulumunu yapmak (30. sayfaya bakınız) veya Ses
parametreleri için de kullanınız (28. sayfaya bakınız).
4 INPUT SELECT
Giriş kaynağını seçmek için kullanınız (20. sayfaya bakınız).
ALC/
STEREO STANDARD ADV SURR
ECO
AUDIO
PARAMETER
10
2  RECEIVER
Alıcının uyku modu ile açık arasında geçişini sağlar.
INPUT SELECT
INPUT
5
9
TV
SOURCE CONTROL
1 SLEEP
Alıcının, uyku moduna geçmesi için gereken zaman süresini
değiştirmek için bu düğmeye basınız (30 dak – 60 dak – 90 dak
– Kapalı). SLEEP (UYKU) düğmesine bir kez basarak, herhangi
bir zamanda kalan uyku süresini kontrol edebilirsiniz.
8 Dinleme modu ve bileşen kumanda düğmeleri
AUTO/DIRECT – Otomatik çevre sesi modu (26. sayfaya
bakınız) ile Akım Doğrudan yeniden çalması arasında geçiş
yapar (27. sayfaya bakınız).
STEREO – Stereo yeniden çalmayı seçmek için basınız
(26. sayfaya bakınız).
ALC/STANDARD – Standart kod çözme ve 2 Pro Logic II
ve NEO:6 ile Otomotik seviye kontrol stereo mode arasında
geçiş yapmak için basınız (26. sayfaya bakınız).
ADV SURR – Çeşitli çevre sesleri arasında geçiş yapar
(26. sayfaya bakınız).
ECO – ECO Mode 1/ECO Mode 2 arasında geçiş yapar. ECO
Modu ON (AÇIK) konumuna getirildiğinde, ekran
kararacaktır (26. sayfaya bakınız).
9 Alıcı ve bileşen kumanda düğmeleri
Karşı gelen giriş işlevi düğmesinin (BD, DVD, vb.) seçimini
yaptıktan sonra aşağıdaki düğme kumandalarına erişilebilir.
Erişmek için önce RECEIVER üzerine basınız:
AUDIO PARAMETER – Ses seçeneklerine erişmek için
kullanınız (28. sayfaya bakınız).
HOME MENU – Ana menüye erişmek için basınız
(30. sayfaya bakınız).
RETURN – Onaylayıp geçerli menü ekranından çıkınız.
Erişmek için önce BD, DVD üzerine basınız:
TOP MENU – Bir Blu-ray Disc/DVD’nin ‘üst’ menüsünü
görüntüler.
HOME MENU – HOME MENU (ANA MENÜ) ekranını
görüntüleyin.
RETURN – Onaylayıp geçerli menü ekranından çıkınız.
MENU – Blu-ray Disc çaların/oynatıcının TOOLS
(ARAÇLAR) menüsünü görüntüler.
Erişmek için önce TUNER üzerine basınız:
TOOLS – Geri çağırma için istasyonları hafızaya kaydeder,
ayrıca ad değiştirmede kullanılır (24. sayfaya bakınız).
BAND – AM, FM ST (stereo) ve FM MONO radyo bandları
arasında geçiş yapar (23. sayfaya bakınız).
Erişmek için önce iPod/USB üzerine basınız:
iPod CTRL – iPod kumandaları ve alıcı kumandaları arasında
geçiş yapar (22. sayfaya bakınız).
PTY – RDS program tipleri için arama yapmada kullanınız
(25. sayfaya bakınız).
10 /// (TUNE /, PRESET /), ENTER
Çevre sesi sisteminizin (30. sayfaya bakınız) kurulumunu
yaparken ok tuşlarını kullanınız. Ayrıca Blu-ray Disc/DVD
menülerine/seçeneklerine kumanda etmek için de kullanılabilir.
TUNE / radyo frekanslarını bulmak için kullanılabilir ve
PRESET / önayarlı radyo istasyonlarını seçmek için
kullanılabilir (24. sayfaya bakınız).
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
9 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
11 Bileşen kumanda düğmeleri
Giriş işlev düğmelerini kullanarak onun seçimini yaptıktan sonra
bir bileşene kumanda etmek için ana düğmeler (, , vb.)
kullanılır.
Karşı gelen giriş işlevi düğmesinin (BD, DVD ve CD) seçimini
yaptıktan sonra bu düğmelerin üzerindeki kumandalara
erişilebilir. Bu düğmeler, aynı zamanda aşağıda tanımladığı gibi
de çalışırlar/işlev görürler.
Erişmek için önce RECEIVER üzerine basınız:
BASS –/+, TRE –/+ – Bas ve Tiz ayarlarını yapmak için
kullanınız.
• Bu kumandalar; dinleme modu; DIRECT veya PURE
DIRECT olarak ayarlandığında devre dışı bırakılırlar.
• Ön hoparlör; Hoparlör Ayarı içinde SMALL (KÜÇÜK)
olarak ayarlandığında ve X.over; 150 Hz üzerine
ayarlandığında, subwoofer kanal seviyesi; BASS –/+
düğmesine basarak ayarlanacaktır (31. sayfaya bakınız).
12 Sayı düğmeleri ve diğer bileşen kumandaları
Bir radyo frekansını (23. sayfaya bakınız) ya da bir CD, vb.
üzerindeki parçaları doğrudan seçmek için sayı düğmelerini
kullanınız. RECEIVER düğmesine basıldıktan sonra erişilebilecek
başka düğmeler vardır. (Örneğin, MIDNIGHT, vb.)
SB CH – Bu birim için kullanamazsınız.
CH SELECT – Bir kanal seçmek için ard arda basınız, daha
sonra düzeyi ayarlamak için LEV +/– (DÜZEY +/–)
kullanınız (31. sayfaya bakınız).
LEV +/– – Kanal düzeyini ayarlamak için kullanınız.
MIDNIGHT – Geceyarısı ya da Gür dinlemeye geçiş yapar
(28. sayfaya bakınız).
SPEAKERS – Hoparlör sistemini açık veya kapalı
konumuna değiştirmek için kullanınız. SP OFF (HP
KAPALI) seçili iken, bu alıcıya takılı hoparlörlerden çıkan ses
yoktur.
DIMMER – Ekran ışığını kısar ya da açar. Parlaklık dört
adımda kontrol edilebilir.
13  SOURCE
Girişi işlevi düğmelerini kullanarak BD, DVD ya da CD
seçildiğinde Pioneer DVD/DVR birimlerinin güç kaynağını açar
ya da kapatır.
14 TV CONTROL (DİNLEME MODU) düğmesi
Bu düğmeler, sadece Pioneer TV’lerine kumanda etmede
kullanılabilir.
 – TV’nin gücünü açmak/kapamak için kullanınız.
INPUT – Televizyonunuzdaki ses düzeyini ayarlamak için
kullanınız.
CH +/– – Kanalları seçmek için kullanınız.
VOL +/– – Televizyonunuzdaki ses düzeyini ayarlamak için
kullanınız.
15 VOLUME +/–
Dinleme ses düzeyini ayarlamak için kullanınız.
16 MUTE
Sesi kısar/açar.
17 DISP
Bu birimin ekranını açar. Dinleme modu, ses düzeyi ya da giriş
adı; bir girdi kaynağı seçerek kontrol edilebilir.
Pillerin yüklenmesi
UYARI
Pilleri; doğrudan güneş ışığı altında ya da bir arabanın içi, bir
ısıtıcının yanı gibi diğer oldukça sıcak yerlerde kullanmayınız ya
da saklamayınız. Bu gibi durumlara maruz kalması durumunda;
piller, akıntı yapabilir, aşırı ısınabilir yada ateş alabilir. Bu aynı
zamanda pillerin ömrünün ya da çalışma performansının da
azalmasına neden olur.
Uzaktan kumanda aletinin çalışma menzili
Aşağıdaki durumlarda uzaktan kumanda aleti düzgün şekilde
çalışmayabilir:
• Uzaktan kumanda aleti ile alıcının uzaktan algılayıcısı
arasında engeller var ise.
• Uzaktan algılayıcı üzerine doğrudan güneş ışığı ya da
flüoresan lambasının ışığı geliyorsa.
• Alıcı, kızıl ötesi ışınlar yayan bir cihazın yakınına
yerleştirilmiş ise.
• Alıcı, aynı anda başka bir kızılötesi uzaktan kumanda birimi
ile çalıştırılmakta ise.
30°
Birim ile birlikte gelen piller ilk işlemlerde kontrol edilmelidir,
uzun bir süre dayanmayabilirler. Biz daha uzun servis ömürlü olan
alkalin piller kullanmanızı önermekteyiz.
DİKKAT
30°
7m
• Pillerin hatalı kullanımı, sızıntı ve patlama gibi tehlikeli
durumlara yol açabilir. Aşağıdaki önlemlere uyunuz:
- Asla, yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayınız.
- Pillerin artı ve eksi uçlarını, pil kutusu içindeki işaretlere
uygun olarak düzgün şekilde yerleştiriniz.
- Aynı şekildeki piller, farklı voltajlara sahip olabilirler. Farklı
pilleri birlikte kullanmayınız.
- Kullanılmış pillerin atımını yaparken, ülkenizde/bölgenizde
geçerli olan hükümet mevzuatına ya da çevreyle ilgili kamu
kurumunun kurallarına uyunuz.
-Pilleri takarken, bataryanın (–) terminalleri (uçları) üzerindeki
yaylara zarar vermemeye dikkat edin. Bu; pillerin, akıntı
yapmasına ya da aşırı ısınmasına neden olabilir.
9
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
10 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
2. Bölüm:
Hoparlörün yerleştirilmesi hakkında tavsiyeler
Donanımızın takılması
Hoparlörlerin yerleştirilmesi
Sol ve sağ ön hoparlörleri (L/R) bağlayarak, merkez hoparlör (C), sol ve sağ çevre hoparlörleri (SL/
SR) ve subwoofer (SW), bir 5.1 kanal çevre sistemini kullanabilirsiniz.
Olası en iyi çevre sesini elde etmek için, hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği şekilde yerleştiriniz/
kurunuz.
5.1 kanal çevre sistemi:
R
L
C
120
SW
120
SR
SL
Odanızda hoparlörleri yerleştirdiğiniz yerin, ses kalitesi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Aşağıdaki
kurallar; sisteminizden en iyi sesi almada size yardımcı olmalıdır.
• Subwoofer; zemin üzerine yerleştirilebilir. İdeal olarak, diğer hoparlörler bunları dinlerken
yaklaşık kulak seviyesinde olmalıdır. Hoparlörlerin (subwoofer hariç) zemin üzerine
yerleştirilmesi veya onların bir duvar üzerinde oldukça yükseğe monte edilmesi tavsiye edilmez.
• Sağ ve solda kurulu hoparlörler; birbirlerinden yaklaşık 1.8 m ila 2.7 m uzaklıkta ayrılmalıdırlar.
Onlar televizyondan eşit uzaklıklarda ve zeminden eşit yükseklikte kurulu olmalıdır.
• If you’re going to place speakers around your CRT TV, place the speakers at a sufficient distance
from your CRT TV.
• Eğer bir orta hoparlör kullanıyorsanız, ön hoparlörleri daha geniş bir açıda yerleştiriniz. Eğer
değilse, onları daha dar bir açıda yerleştiriniz.
• Orta hoparlörü, orta kanalın sesi TV ekranında konumlandırılacak şekilde, TV’nin üstüne ya da
altına yerleştiriniz. Ayrıca, orta hoparlörün; ön sol ve sağ hoparlörlerin öndeki kenarı tarafından
oluşturulan hattı kesmediğinden emin olunuz.
• En iyisi, hoparlörleri, dinleme konumuna doğru açılandırmaktır. Açı, oda boyutlarına bağlıdır.
Daha büyük odalar için daha az bir açı kullanınız.
• Çevre sesi hoparlörleri, kulaklarınızdan 60 cm ila 90 cm daha yukarıda konumlandırılmalı ve
aşağı doğru eğilmelidir. Hoparlörlerinizin, birbirlerine bakmadığından emin olunuz. DVD-Audio
için, hoparlörler ev sineması yeniden oynatmasında olduğundan daha doğrudan dinleyici
arkasında olmalıdır.
• Çevre sesi hoparlörlerini, ön ve orta hoparlörlere kıyasla dinleme konumunda çok uzağa
yerleştirmemeye çalışınız. Aksi durumda, çevre sesi etkisi azalabilir.
DİKKAT
• Tüm hoparlörlerin güvenli olarak kurulu olduğundan emin olunuz. Bu sadece ses kalitesini
artırmaz, aynı zamanda hoparlörlerin devrilmesinden veya depremler gibi harici darbeler
durumunda düşmesinden kaynaklanan hasar ya da yaralanma riskini de azaltır.
10
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
11 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Ön Sağ
Hoparlörlerin takılması
Ön Sol
Merkez
Alıcı, sadece iki stereo hoparlör (çizimde görülen ön hoparlörler) ile de çalışacaktır, ancak en az üç
hoparlör kullanılması tavsiye edilir, öte yandan tam kurulum çevre sesi için en iyisidir.
Sağdaki hoparlörü sağ terminale/uca (R), soldaki hoparlörü de sol terminale/uca (L) taktığınızdan emin
olunuz. Ayrıca, alıcı üzerindeki artı ve eksi (+/–) uçların, hoparlörler üzerindeki uçlarla eşleştiğinden
emin olunuz.
6 and 16 arasında bir nominal empedansa sahip hoparlörleri kullanabilirsiniz.
Bu birimi AC güç kaynağına takmadan önce tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olunuz.
HDMI
IN
IN
Alt Alçak Frekans
Hoparlörü
OUT
Çıplak tel bağlantıları
1 Dilleri açıp itiniz ve uçları sıyrılmış teli
yerleştiriniz.
DVD
1
SAT/CBL
GAME
BD
ASSIGNABLE
2
IN 1
(CD)
IN 1
(TV)
ASSIGNABLE
COAXIAL OPTICAL
2 Dilleri serbest bırakınız.
ANTENNA
VIDEO
SPEAKERS A
AUDIO
R
AM LOOP
L
FRONT
R
L
CENTER
SURROUND
R
L
SUBWOOFER
DVD IN
DİKKAT
• Bu hoparlör uçları, TEHLİKELİ AKTİF voltaj taşırlar. Hoparlör kablolarını takarken ya da
bağlantılarını keserken, elektrik çarpması riskini önlemek için, herhangi bir yalıtılmamış parçaya
dokunmadan önce güç kablosunu prizden çekiniz.
• Make sure that all the bare speaker wire is inserted fully into the speaker terminal. Açıktaki
hoparlör tellerin herhangi biri, arka panelle temas ediyorsa, bir güvenlik önlemi olarak gücün
kesilmesine yol açabilir.
SAT/CBL
IN
ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
MONITOR
OUT
ASSIGNABLE
Çevre Sağ
Çevre Sol
11
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
12 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
• HDMI’deb gelen video/görüntü sinyali, 480i, 480p, 576i ya da
576p olduğunda, Çok Kanallı PCM sesi ve HD sesi alınamaz.
Kablo bağlantılarının yapılması
Kabloların bu birimin üst kısmı üzerinde bükmediğinizden emin
olunuz (resimde gösterildiği gibi). Eğer böyle bir durum meydana
gelirse, bu birim içindeki transformatörler tarafından yaratılan
manyetik alan, hoparlörlerden uğultulu bir gürültü gelmesine
neden olabilir.
Önemli
• Bağlantıları yapmadan ya da herhangi bir bağlantıyı
değiştirmeden önce, güç düğmesini kapatıp güç kablosunu AC
duvar prizinden çekiniz.
• Güç kablosunu prizden çekmeden önce, güç kaynağını
bekleme/uyku moduna geçiriniz.
HDMI kabloları
Hem video hem de ses sinyalleri; tek kablo ile aynı anda iletilebilir.
Eğer bu alıcı üzerinden alıcı ve TV takılırsa, her iki bağlantı için
HDMI kablolarını kullanın.
HDM
I
Terminali/ucu doğru yönde bağlamaya/takmaya dikkat ediniz.
Uyarı
• Eğer, TV’nizden HDMI ses çıkışı duymak istiyorsanız, HDMI
parametresini, 28. sayfadaki Ses seçeneklerinin ayarlanması
bölümünde THRU (THROUGH)’a ve giriş sinyalini 20.
sayfadaki Ses giriş sinyalinin seçilmesi bölümünde HDMI’ya
ayarlayınız (bu alıcıdan ses duyulmayacaktır).
• Eğer görüntü sinyali; TV’nizde belirmez ise, bileşeniniz veya
ekranınız üzerindeki çözünürlük ayarlarını yapmaya çalışınız.
Bazı bileşenleri (video oyunu birimleri gibi)
görüntülenemeyebilecek çözünürlükleri olduğunu aklınızda
bulundurunuz. Bu durumda, bir (analog) kompozit bağlantı
kullanınız.
12
Tr
HDMI Hakkında
HDMI bağlantısı; sıkıştırılmamış dijital görüntüyü ve de takılı
bileşenin uyumlu olduğu, DVD-Video, DVD-Audio, SACD,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
(sınırlamalar için aşağıya bakınız), Video CD/Super VCD ve CD
dahil olmak üzere, hemen hemen her tür dijital sesi aktarır.
Bu alıcı, Yüksek Netlikli ÇokluOrtam Arayüzü (HDMI®)
teknolojisi içerir.
Bu alıcı; HDMI bağlantıları üzerinden aşağıda açıklanan işlevleri
destekler.
• Sıkıştırılmamış görüntünün dijital aktarımı (HDCP (1080p/24,
1080p/60, vb.) ile korunan içerik)
• 3 boyutlu sinyal aktarımı
• Deep Color sinyal aktarımı
• x.v.Color sinyal aktarımı
• Ses Geridönüş Kanalı (32. sayfadaki HDMI Kurulum menüsü
bölümüne bakınız)
• 8 kanala kadar çok kanallı doğrusal PCM dijital ses
sinyallerinin (192 kHz veya daha az) girişi
• Aşağıdaki dijital ses formatlarının girişi:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, Yüksek bit oranlı
odyo/ses (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVDAudio, CD, SACD (DSD 2 kanal sadece), Video CD, Super
VCD.
• 4K sinyal aktarımı
– Bu; takılı ekipman bağlı olarak, düzgün şekilde
çalışmayabilir.
– 4K 24p, 4K 25p ve 4K 30p sinyalleri desteklenmektedir.
Uyarı
• Bir Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu kullanınız. Eğer bir
Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu dışında HDMI kablosu
kullanılırsa düzgün şekilde çalışmayabilir.
• Yerleşik bir ekolayzır ile bir HDMI kablosu takıldığında,
düzgün çalışmayabilir.
• 3D, Deep Color, xvColor, 4K sinyal aktarımı ve Audio Return
Channel (Ses Geridönüş Kanalı) sadece uyumlu bir bileşene
takılı iken olanaklıdır.
• HDMI formatı dijital ses iletimleri tanınmak için daha uzun bir
zaman gerektirir. Bu nedenle, ses formatları/biçimleri arasında
geçişlerde ya da yeniden oynatmayı başlatmada ses kesilmesi
oluşabilir.
• Yeniden çalma/oynatma esnasında bu birimin HDMI OUT
terminaline takılı aygıtın açılması/kapatılması veya yeniden
çalma/oynatma esnasında HDMI kablosunun bağlantısının
kesilmesi/takılması; gürültüye veya kesintili sese neden
olabilir.
®
HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çokluortam Arayüzü
terimleri ve HDMI Logosu; Amerika Birleşik Devletleri ve diğer
ülkelerde HDMI Licensing, LLC’nin ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
“x.v.Color” ve
markalarıdır.
Sony Corporation’ın ticari
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
13 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Analog ses kabloları
Standart RCA video kabloları
Görüntü çıkışları bağlantısı hakkında
Analog ses bileşenlerini takmak için stereo RCA fono kablolarını
kullanınız. Bu kablolar genellikle kırmızı ve beyazdır ve kırmızı
fişleri, R (sağ) terminallere/uçlara ve beyaz fişleri L (sol)
terminallere/uçlara takmalısınız.
Bu kablolar; en yaygın video bağlantı tipi olup kompozit video
bağlantı uçlarına takmak için kullanılır. Sarı fişler, onları ses için
olan kablolardan ayırır.
Bu alıcı; bir görüntü çevirici ile yüklü değildir. Giriş aygıtı
bağlamak için HDMI kablolarını kullandığınızda, aynı kablolar
TV’ye bağlamak için de kullanılmalıdır.
Bu birimin analog (kompozit) görüntü girişleri HDMI OUT
(HDMI ÇIKIŞ)’tan çıkış olmayacaktır.
VID
EO
L
Beyaz (sol)
R
AUD
IO
Yeniden çalma/oynatma bileşeni
Sarı
Kırmızı (sağ)
Dijital ses kabloları
Ticari olarak satılan eşeksenli dijital ses kabloları ya da optik
kablolar, bu alıcıya dijital bileşenleri takmak için kullanılmalıdır.
Eşeksenli dijital ses
kablosu
COA
XIA
IN L
Kaynak aygıtla bağlantı için
terminal
OPT
IN
IN
HDMI
VIDEO
OUT
MONITOR
OUT
HDMI
VIDEO
ICA
IN L
Optik kablo
Uyarı
• Optik kabloları takıyorken, fişi yerleştiriyorken, optik soketi
koruyan sürgüye zarar vermemeye dikkat ediniz.
• Optik kabloyu depoluyorken, gevşekçe sarınız. Kablo, eğer
keskin köşelerinden bükülürse, hasar görebilir.
• Eşeksenli dijital bağlantılar için standart bir RCA video
kablosu da kullanabilirsiniz.
TV monitörü ile bağlantı için
terminal
OSD belirmeyecektir.
TV
Görüntü sinyalleri çıkış olabilir.
13
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
14 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
TV ve yeniden çalma/oynatma bileşenlerinin takılması
HDMI kullanılarak bağlantıların yapılması
Eğer HDMI ya da DVI (with HDCP) donatımlı bir bileşeniniz (Blu-ray Disk çalar/oynatıcı, vb) var ise,
onu; ticari olarak satılan bir HDMI kablosunu kullanarak bu alıcıya takabilirsiniz.
• Aşağıdaki bağlantı/ayar; bu alıcı üzerinden TV sesini dinlemek için gereklidir.
- Eğer TV; HDMI Ses Gerdidönüş Kanalı işlevini desteklemiyorsa, alıcı ve TV’yi ses kabloları
(gösterildiği gibi) ile bağlayın.
- Eğer TV; HDMI Ses Gerdidönüş Kanalı işlevini destekliyorsa, TV sesi; HDMI terminali yoluyla
alıcıya girdi olup bu nedenle bir ses kablosu bağlamaya gerek yoktur. Bu durumda, HDMI
Setup (HDMI Kurulumunda) ARC’yi ON (AÇIK) konumuna ayarlayınız (32.
sayfadaki HDMI Kurulum menüsü bölümüne bakınız).
- Bağlantılar ve TV için kurulum yönergeleri için TV’nin kullanım kitapçığına bakınız.
Oyun konsolu
HDMI/DVI donatımlı bileşen
DVD çalar, HDD/DVD
kaydedici
Set-top box
(Frekans çözücü)
HDMI OUT
Blu-ray Disk çalar/oynatıcı,
Blu-ray Disk kaydedici
HDMI OUT
HDMI OUT
Önemli
• Eğer alıcı bir HDMI kablosu kullanarak bir TV’ye bağlıysa, ekran üzeri görüntüsü (OSD)
gösterilmeyecektir. Bağlamak/Takmak için bir standart RCA analog görüntü/video kablosu
kullandığınızdan emin olun. Bu durumda, TV’de OSD ekranını (kurulum, vb.) görmek için TV
girişini analoga geçiriniz.
• When the ARC function is ON and the receiver is connected to a compatible TV with an HDMI
cable, and you switch the input of the TV to composite, the input of the receiver may automatically
switch to TV. Eğer bu olursa, alıcının girişini geri orijinal girişine geçirin ya da ARC işlevini OFF
(KAPATIN) (32. sayfadaki HDMI Kurulum menüsü bölümüne bakınız).
Uyarı
• Analog ses kabloları kullanarak bu alıcıya takılı TV’den ses dinlemek için, analog ses girişi için
kurulum gereklidir (32. sayfadaki Giriş Atama menüsü bölümüne bakınız).
HDMI
IN
DVD
IN
SAT/CBL
GAME
OUT
BD
IN 1
(CD)
ASSIGNABLE
IN 1
(TV)
ASSIGNABLE
COAXIAL OPTICAL
ANTENNA
VIDEO
SPEAKERS A
AUDIO
R
AM LOOP
Bu bağlantı, TV’de
birimin OSD’sini
görmek için gereklidir.
L
FRONT
R
L
CENTER
SURROUND
R
L
DVD IN
SAT/CBL
IN
ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
MONITOR
OUT
VIDEO IN
ASSIGNABLE
HDMI IN
R
L
ANALOG AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Birini seçiniz
HDMI/DVI uyumlu TV
14
Tr
Eğer TV; HDMI Ses
Gerdidönüş Kanalı işlevini
desteklemiyorsa, bu bağlantı
alıcı üzerinden TV sesini
dinlemek için gereklidir.
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
15 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Hiçbir HDMI terminali olmadan bileşeninizin takılması
VIDEO OUT
Uyarı
• Analog ses kabloları kullanarak bu alıcıya takılı TV’den ses dinlemek için, analog ses girişi için
kurulum gereklidir (32. sayfadaki Giriş Atama menüsü bölümüne bakınız).
• Optik giriş terminaline sadece bir bileşen bağlayabilirsiniz. Eğer diğer aygıtlar bağlanacaksa, sesi
bağlamak için farklı bir yöntem kullanın.
Bir optik kablo kullanarak bu alıcının takılı/bağlı olduğu kaynak bileşeninden gelen sesi dinlemek
için, önce, DVD (DVD çalar) ya da SAT/CBL (set-top box)’a geçirin, daha sonra ses sinyali O1
(OPTICAL1)’i seçmek için SIGNAL SEL düğmesine basınız (20. sayfadaki Ses giriş sinyalinin
seçilmesi bölümüne bakınız).
• Eşeksenel giriş terminaline sadece bir bileşen bağlayabilirsiniz. Eğer diğer aygıtlar bağlanacaksa,
sesi bağlamak için farklı bir yöntem kullanın. Bir eşeksenel kablo kullanarak bu alıcının takılı/
bağlı olduğu kaynak bileşeninden gelen sesi dinlemek için, önce, DVD (DVD çalar) ya da SAT/
CBL (set-top box)’a geçirin, daha sonra ses sinyali C1 (COAXIAL1)’i seçmek için SIGNAL
SEL düğmesine basınız (20. sayfadaki Ses giriş sinyalinin seçilmesi bölümüne bakınız).
Bir eşeksenli/koaksiyel kablo kullanarak bu alıcının takılı/bağlı olduğu DVD çalardan gelen sesi
dinlemek için, önce, DVD girişine geçiriniz, daha sonra ses sinyali C1 (COAXIAL1)’i seçmek
için SIGNAL SEL (SİNYAL SEÇ) düğmesine basınız (20. sayfadaki Ses giriş sinyalinin
seçilmesi bölümüne bakınız).
Set-top box
(Frekans çözücü)
DVD Çalar
Bu şema; hiçbir HDMI terminali olmadan bir TV ve DVD çalara/oynatıcıya (ya da diğer yeniden çalma
bileşenine) bağlantıları göstermektedir.
VIDEO OUT
Birini seçiniz
ANALOG AUDIO OUT
R
L
Birini seçiniz
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG AUDIO OUT
R
HDMI
IN
DVD
L
IN
SAT/CBL
GAME
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
OUT
BD
ASSIGNABLE
IN 1
(CD)
IN 1
(TV)
ASSIGNABLE
COAXIAL OPTICAL
ANTENNA
VIDEO
SPEAKERS A
AUDIO
R
AM LOOP
L
FRONT
R
L
CENTER
SURROUND
R
L
DVD IN
SAT/CBL
IN
ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
MONITOR
OUT
ASSIGNABLE
VIDEO IN
R
L
ANALOG AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Birini seçiniz
TV
Bu bağlantı; alıcı
üzerinden TV’nin
sesini dinlemek için
gereklidir.
15
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
16 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Antenlerin takılması
Harici antenlerin kullanılması
AM döngü antenini ve de FM kablo antenini sağda gösterildiği
şekilde takınız. Alım ve ses kalitesini iyileştirmek için, harici
antenler takınız (aşağıdaki Harici antenlerin kullanılması
bölümüne bakınız).
FM alımını iyileştirmek
şek. a
AM alımını iyileştirmek için
Harici bir FM antenini takmak için bir PAL konektörünü
(sağlanmıyor) kullanınız.
5 ila 6 metre uzunluğundaki bir vinil kaplı kabloyu, AM anten
ucuna, sağlanan AM döngü antenini çıkartmaksızın, takınız.
Mümkün olan en iyi alım için, bina dışı antenleri yatay olarak
asınız.
şek. b
Bina dışı anteni
ANTENNA
Tek dokunmalı
PAL konektörü
AM LOOP
ANTENNA
ANTENNA
2
75  eşeksenli
kablo
AM LOOP
4
Bina içi anteni
(vinil kaplı kablo)
3
FM UNBAL
75
1
1 Dilleri açıp itiniz daha sonra her bir bağlantı ucuna bir
teli tam olarak yerleştiriniz, daha sonra AM anten tellerini
sabitlemek için dilleri bırakınız.
2 AM döngü antenini ekli sehpaya tutturunuz.
Sehpayı antene sabitleştirmek için, okun gösterdiği yönde içeri
eğip (şek. a) daha sonra döngüyü sehpanın üzerine döngüyü takınız
(şek. b).
3 AM antenini, düz bir yüzey üzerine ve en iyi alımı veren
yöne doğru yerleştiriniz.
4 FM kablo antenini FM anten soketi içine takın.
En iyi sonuçlar için, FM antenini tam olarak uzatıp bir duvar ya da
kapı pervazına sabitleyiniz. Gevşek olarak ya da sarılı bir şekilde
bırakmayınız.
16
Tr
FM UNBAL
75
5 m ila 6 m
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
17 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Bir iPod’un takılması
• iPod’un çalınması/oynatılması ile ilgili talimatlar için, bkz. 21.
sayfadaki Bir iPod’un çalınması.
Bu alıcının, kendi kumandalarını kullanıyorken iPod/
iPhone’unuzdan ses içeriğinin yeniden çalmasına kumanda
etmenize olanak verecek atanmış bir iPod bağlantı ucu vardır.
AV RECEIVER
Uyarı
• Bir iPod/iPhone alıcıya takılabilir. Desteklenen modeller ve
ilgili ürünlerin sürümleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. 21.
sayfadaki Bir iPod’un çalınması.
1 Bu alıcıyı bekleme/uyku moduna geçiriniz ve daha
sonra iPod’unuzu bu alıcının ön paneli üzerindeki iPod/
iPhone terminaline takmak için iPod kablosunu kullanınız.
• Kablo bağlantısı için, iPod’unuz için çalıştırma talimatlarına
da bakınız.
• Bu birime bir iPhone takıyorken, iPhone’u bu birimden en az
20 cm uzakta tutunuz. Eğer iPhone bu birime yakın tutulursa
ve iPhone tarafından bir telefon çağrısı alınırsa, o durumda bu
cihazdan gürültü çıkışı olabilir.
• iPod bu birime her takıldığında iPod yeniden şarjı meydana
gelir. (Yeniden şarj; sadece birim açıldığında etkinleştirilir.)
HDMI
ET
Bir USB aygıtının takılması
Bu alıcının ön kısmındaki USB arayüzünü kullanarak iki kanallı
sesi dinleyebilirsiniz.
VSX-324
1 Alıcıyı uyku moduna geçirip daha sonra USB aygıtınızı
bu alıcının ön paneli üzerindeki iPod/iPhone terminaline
takınız.
• Bu alıcı, bir USB göbeğini desteklememektedir.
• USB aygıtının çalınması/oynatılması ile ilgili talimatlar için,
bkz. 22. sayfadaki Bir USB aygıtının çalınması.
iPod iPhone
ENTER
AV RECEIVER
VSX-324
MASTER
VOLUME
HDMI
5V
iPod iPhone
1A
ET
ENTER
Bu alıcı
MASTER
VOLUME
iPod ile birlikte gelen
USB kablosu
5V
1A
Bu alıcı
iPod/iPhone
USB toplu
saklama cihazı
Uyarı
• ARC fonksiyonu ON (AÇIK) ve alıcı; bir HDMI kablosu ile
uyumlu bir televizyona takılı iken ve siz TV’nin girişini alıcı
seçimi iPod/USB girişi iken değiştirdiğinizde, alıcı; otomatik
olarak TV’ye geçiş yapabilir. Eğer bu olursa, alıcının girişini
geri orijinal girişine geçirin ya da ARC işlevini OFF
(KAPATIN) (32. sayfadaki HDMI Kurulum menüsü
bölümüne bakınız).
17
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
18 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Alıcıyı prize takma
Ancak hoparlörler dahil bu alıcıya tüm bileşenlerinizi taktıktan
sonra prize takınız.
1 AC güç kablosunu uygun bir AC güç prizine takınız.
DİKKAT
• Güç kablosunu prizden tutunuz. Kabloyu kuvvetlice çekerek
prizden çıkarmaya çalışmayınız ve asla elleriniz ıslak iken güç
kablosuna dokunmayınız, bu bir kısa devre oluşmasına ya da
elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı ya da bir mobilyayı
ya da benzerini güç kablosu üzerine koymayınız ya da kabloyu
sıkıştırmayınız. Kabloya düğüm atmayınız ya da diğer
kablolarla bağlamayınız. Kablolar, üzerine kimsenin basma
olasılığı olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş
bir güç kablosu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden
olabilir. Güç kablosunu arada sırada gözden geçiriniz. Eğer
hasarlı olduğunu görürseniz, en yakın PIONEER yetkili servis
merkezinden ya da satıcınızdan değiştirilmesini talep ediniz.
• Alıcının, düzenli olarak kullanılmıyorken, örneğin tatilde
iken, duvar prizinden ana şebeke fişi çıkarılarak bağlantısı
kesilmelidir.
Uyarı
• Bu alıcı bir AC prizine takıldıktan sonra, 2 saniye ile 10 saniye
arasında bir HDMI başlatma işlemi başlar. Bu süreç sırasında
herhangi bir işlem yapamazsınız. Bu süreç sırasında ön panel
ekranındaki HDMI göstergesi yanıp söner ve yanıp sönmeyi
durduktan sonra bu alıcıyı açabilirsiniz. HDMI kurulumda
ARC’yi OFF (KAPALI)’ya ayarladığınızda, bu süreci
atlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, 32. sayfadaki HDMI
Kurulum menüsü bakınız.
18
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
19 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
3. Bölüm:
Temel Kurulum
Otomatik Güç Kapatmanın İptal Edilmesi
Bu alıcı birkaç saat süreyle kullanılmadığında otomatik olarak
kapanacaktır. Otomatik kapanma zamanlayıcısı; fabrika ayarları
altında altı saat olarak ayarlanır ve zamanlaması değiştirilebilir
veya kapanma işlevi tamamen devre dışı bırakılabilir. Ayrıntılı
bilgi için, 32. sayfadaki Otomatik Güç Kapatma menüsü bakınız.
19
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
20 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
4. Bölüm:
Temel yeniden çalma
Bir kaynağın çalınması/oynatılması
Burada, ev sinema sisteminiz ile bir kaynağın (örneğin, bir DVD
diski gibi) çalınması/oynatılması için temel talimatlar
bulunmaktadır.
AUTO/
DIRECT
RECEIVER SLEEP
RECEIVER
TV
SOURCE CONTROL
AUDIO
PARAMETER
INPUT SELECT
INPUT
CD
TUNER iPod/USB SAT/CBL
GAME
TV
SIGNAL SEL
PRESET
DVD
TOOLS
MENU
VOLUME
TUNE
TOP
MENU
ENTER
PRESET
BD
ALC/
STEREO STANDARD ADV SURR
ECO
CH
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
T U NE
BAND
RETURN
MUTE
Tr
Uyarı
• DVD oynatıcınız veya dijital uydu alıcınız üzerindeki dijital
ses çıkışı ayarlarını kontrol etmeniz gerekebilir. Çıkış Dolby
Digital, DTS ve 88,2 kHz/96 kHz PCM (2 kanal) sese
ayarlamalıdır ve eğer bir MPEG ses seçeneği varsa, bunu;
MPEG sesi PCM’ye dönüştürmek için ayarlayınız.
• DVD çalarınıza ya da kaynak disklerinize bağlı olarak, sadece
dijital 2 kanal stereo ve analog ses alabilirsiniz. Bu durumda,
eğer çok kanallı çevre sesi istiyorsanız, alıcı modunun bir çok
kanallı dinleme modu olarak ayarlanması gerekir.
1 Sistem bileşenlerinizi ve alıcınızı çalıştırınız.
Yeniden çalma/oynatma bileşenini (örneğin bir DVD oynatıcı),
TV’nizi ve subwoofer (eğer varsa), alıcınızı ( RECEIVER
(ALICI) düğmesine basınız) çalıştırarak başlayınız.
• Kurulum mikrofonunun bağlantısının kesilmiş olduğundan
emin olunuz.
5 Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– kullanınız.
Tüm ses, bu alıcıya takılı hoparlörlerden gelecek şekilde TV’nizin
ses düzeyini düşürünüz.
2 Bu alıcıya bağlayan girişine TV girişini geçiriniz.
Örneğin, eğer TV üzerindeki VIDEO (GÖRÜNTÜ) jaklarına bu
alıcıyı taktı iseniz, VIDEO girişinin artık seçili olduğundan emin
olunuz.
Ses giriş sinyali; her bir giriş kaynağı için seçilebilir. Bu
ayarlandığında, giriş işlevi düğmelerini kullanarak giriş kaynağını
her seçtiğinizde, seçilmiş olan ses girişi uygulanacaktır.
3 Çalmak/Oynatmak istediğiniz giriş işlevini seçmek için
giriş işlevi düğmelerine basınız.
• Alıcının girişi açılacak ve uzaktan kumandayı kullanarak diğer
bileşenleri çalıştırabileceksiniz. Alıcıyı çalıştırmak için, önce
uzaktan kumanda üzerindeki RECEIVER üzerine basınız, daha
sonra çalıştırmak için uygun düğmeye basınız.
• Giriş kaynağı, aynı zamanda uzaktan kumanda üzerindeki
INPUT SELECT (GİRİŞ SEÇ)
düğmelerini
kullanarak ya da ön panel INPUT SELECTOR (GİRİŞ
SEÇİCİ) kadranını kullanarak seçilebilir. Bu durumda,
uzaktan kumanda çalışma modları arasında geçiş olmaz.
Eğer doğru giriş kaynağını seçtinizse ve ses yok hala varsa,
yeniden çalma/oynatma için ses giriş sinyalini seçiniz (aşağıdaki
Ses giriş sinyalinin seçilmesi bölümüne bakınız).
20
4 ‘AUTO SURROUND’ı seçmek için AUTO/DIRECT
üzerine basınız ve kaynağın yeniden çalmasını başlatınız.
Eğer, dijital bir ses bağlantısı ile Dolby Digital veya DTS çevre
sesi DVD diski çalıyorsanız, çevre sesini duymalısınız. Eğer bir
stereo kaynak çalıyorsanız veya bağlantı analog ses bağlantısı ise,
yalnızca varsayılan dinleme modunda ön sol/sağ hoparlörlerinden
ses duyacaksınız.
Çevre sesi çalmasının düzgün şekilde gerçekleşip
gerçekleşmediğini ön panel ekranı üzerinde kontrol etmek
olanaklıdır.
Eğer ekran giriş sinyaline ve dinleme moduna uymuyorsa,
bağlantıları ve ayarları kontrol ediniz.
Ses giriş sinyalinin seçilmesi
TUNER iPod/USB SAT/CBL
GAME
TV
Acous.EQ S.RETRIEVER
CH
SIGNAL SEL
PHASE
VOL
1 Kaynak bileşene karşı gelen ses giriş sinyalini seçmek
için SIGNAL SEL (SİNYAL SEÇ) düğmesine basınız.
Düğmeye her bastığınızda, aşağıdakiler arasında dolaşırsınız:
• H – Bir HDMI sinyalini seçer. H; BD, DVD, SAT/CBL ve
GAME girişi seçilebilir. Diğer girişler için, H seçilemez.
- 28. sayfadaki Ses seçeneklerinin ayarlanması bölümü içinde
HDMI seçeneği THRU’a ayarlandığında, ses; bu alıcıdan
değil TV’niz yoluyla duyulacaktır.
• A – Analog girişleri seçer.
• C1/O1 – Dijital girişleri seçer. Eşeksenli 1 girişi; C1 için
seçilir ve optik 1 ses girişi; O1 için seçilir.
H (HDMI) veya C1/O1 (dijital) seçildiğinde ve seçilen ses girişi
sağlanmadığında, A (analog) otomatik olarak seçilir.
BD, DVR/BDR girişi hariç.
Uyarı
• BD ve GAME (OYUN) girişleri; H (HDMI)’ye
sabitlenir. Bu değiştirilemez.
• TV girişi için, sadece A (analog) veya C1/O1 (dijital)
seçilebilir. Ancak, eğer HDMI Setup içinde ARC, ON
(AÇIK) olarak ayarlanmış ise giriş H (HDMI)’ye sabitlenir ve
değiştirilemez.
• Eğer H (HDMI) veya C1/O1 (dijital)’e ayarlanırsa; bir Dolby
Digital sinyal girişi olduğunda 2 yanar ve bir DTS sinyali
giriş olduğunda ise DTS yanar.
• H (HDMI) seçildiğinde, A ve DIGITAL göstergeleri kapalıdır
(bkz. 7. sayfaya bakınız).
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
21 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
• DTS uyumlu bir LD ya da CD çalar bir analog sinyali çalarken
dijital gürültü ile karşılaşabilirsiniz. Gürültüyü önlemek için,
gereken dijital bağlantıları yapıp (13. sayfaya bakınız) giriş
sinyalini C1/O1 (dijital) konumuna ayarlayınız.
• Bazı DVD çalarlar, DTS sinyal çıkışlarını vermez. Daha fazla
ayrıntı için, DVD çalarınızla birlikte sağlanan kullanma
kitapçığına bakınız.
• Dijital giriş (optik veya eşeksenli) seçildiğinde, bu alıcı;
sadece Dolby Digital, PCM (32 kHz ila 96 kHz) ve DTS (DTS
96 kHz/24 bit dahil) dijital sinyal biçimlerini çalabilir/
oynatabilir. HDMI terminalleri aracılığıyla uyumlu sinyaller
şunlardır: Dolby Digital, DTS, SACD (DSD 2 kanal sadece),
PCM (32 kHz ila 192 kHz örnekleme frekansları), Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD
Master Audio ve DVD Audio (192 kHz dahil). Diğer dijital
sinyal formatları ile, A (analog)’a ayarlayınız.
Tavsiye
Audio (Ses)
Audio (Ses)
CD SAT/CBL
1.
TV
Görüntü/Ses (HDMI)
DVD SAT/CBL GAME
HDMI
C1
IN
DVD
IN
SAT/CBL
GAME
TV
(TV çıkışı)
2. TV girişi dışında
SIGNAL SEL
BD
SIGNAL SEL
O1
OUT
BD
IN 1
(CD)
ASSIGNABLE
IN 1
(TV)
ASSIGNABLE
COAXIAL OPTICAL
Görüntü
SAT/CBL
Audio (Ses)
DVD
DVD
SIGNAL SEL
A
SAT/CBL
ANTENNA
VIDEO
SPEAKERS A
AUDIO
R
AM LOOP
DVD IN
TUNER
L
FRONT
R
L
CENTER
Audio (Ses)
CD
SAT/CBL
IN
ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
MONITOR
OUT
ASSIGNABLE
Bu alıcının, kendi kumandalarını kullanıyorken iPod/
iPhone’unuzdan ses içeriğinin yeniden çalmasına kumanda
etmenize olanak verecek atanmış bir iPod bağlantı ucu vardır.
Önemli
• Pioneer; iPod arızasından kaynaklanan herhangi bir rahatsızlık
ya da kaydedilen materyal kaybından kaynaklanan herhangi
bir doğrudan ya da dolaylı kayıptan dolayı, hiçbir koşul altında
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
• Her bir terminale takılı aygıtlardan gelen resim ve/veya sesten yararlanmak için, aşağıdakileri yaparak girişi seçin.
DVD
Bir iPod’un çalınması
SIGNAL SEL
TV
A
ANALOG IN1 ses giriş
SURROUNDfabrika
terminali;
R
L
ayarları
altında
CD’ye
atanır. Bunu, TV girişine
değiştirmek istiyorsanız,
Giriş Atama menüsü
içindeki ayarları
değiştiriniz (32. sayfaya
bakınız).
Uyarı
• Bu alıcı; iPod touch (1nci/2nci/3üncü/4üncü/5nci nesil), iPod
classic, iPod nano (3üncü/4üncü/5inci/6ncı/7nci nesil), iPhone
3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 ve iPad mini
ile uyumludur. Bununla beraber, işlevlerin bazıları, bazı
modeller için kısıtlanabilir.
• Bu alıcı; Pioneer (http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/)
internet sitesinde belirtilen, iPod/iPhone yazılım sürümü için
geliştirilmiş ve test edilmiştir.
• Pioneer web sitesinde belirtilenin dışında yazılım
sürümlerinin iPod/iPhone’inize kurulması, bu alıcı ile
uyumsuzluğa neden olabilir.
• iPod ve iPhone; telif hakkı ile korunmayan materyaller ya da
kullanıcının yasal olarak çoğaltmasına izin verilen materyaller
için lisanslıdır.
• Ekolayzır gibi özelliklere, bu alıcıyı kullanarak kumanda
edilemez ve bağlantı yapmadan önce ekolayzırın
kapatılmasını tavsiye etmekteyiz.
• No sound will come from the headphone even when the
headphone is connected to the PHONES jack, when the iPod
is connected.
• iPod/iPhone’ın bağlantısını keserken, alıcının uyku/bekleme
modunda olduğundan emin olunuz.
1 Alıcıyı ve TV’nizi çalıştırınız/açınız.
17. sayfadaki Bir iPod’un takılması bakınız.
2 TV girişini, alıcıya bağlanacak şekilde değiştiriniz.
• Karşıgelen kompozit kablo ile TV’ye bu alıcıyı bağlayan
girişe TV girişini geçiriniz.
3 Alıcıyı iPod/USB birimine geçirmek için iPod/USB
üzerine basınız.
Ön panel ekranı, alıcı; bağlantıyı onaylayıp iPod’dan verileri
alırken Loading (Yüklüyor) ibaresi gösterilir.
21
Tr
22 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
4 iPod Top menüsünü görüntülemek için TOP MENU
(ÜST MENÜ) düğmesini kullanınız.
Ekran Top Menu (Üst Menü) gösterdiğinde, iPod’dan müzik
çalmaya hazırsınız demektir.
• Eğer iPod/USB düğmesine basılmasından sonra, ekranda
NO DEVICE (Bağlantı Yok) ibaresi gösterilir, alıcıyı
kapatmaya ve iPod’u alıcıya yeniden takmaya çalışınız.
• iPod’unuzun kumandaları, bu alıcıya takıldığında çalışmıyor
olacaktır.
iPod üzerinde saklanan dosyaların yeniden çalınması
Çalmak istediğinizin bulunması
iPod’unuz bu alıcıya takılı iken; çalma listesi, sanatçı, albüm adı,
şarkı adı, tarz ya da besteci bazında, doğrudan iPod’unuzu
kullanmaya benzer şekilde, iPod’unuz üzerinde kaydedilen
şarkılara göz atabilirsiniz.
1 Bir kategori seçmek için / düğmelerini kullanınız
daha sonra o kategoriye göz atmak için ENTER (GİR)
düğmesine basınız.
• Önceki düzeye herhangi bir zamanda geri dönmek için,
RETURN (GERİDÖN) düğmesine basınız.
2 Seçilen kategoriye göz atmak için / düğmelerini
kullanınız (örn. albümler).
• Önceki/sonraki düzeylere gitmek için / düğmelerini
kullanınız.
3 Çalmak istediğinize ulaşıncaya kadar taramaya/göz
atmaya devam ediniz, daha sonra yeniden çalmayı
başlatmak için  düğmesine basınız.
• Eğer şarkı kategorisi içinde iseniz, yeniden çalmayı başlatmak
için ENTER (GİR) düğmesine de basabilirsiniz.
• Her bir kategori listesinin üst kısmındaki All (Tümü) ögesini
seçerek özel bir kategori içindeki şarkıların tümünü
çalabilirsiniz. Örneğin, bir özel sanatçı bazında tüm şarkıları
çalabilirsiniz.
22
Tr
Bir USB aygıtının çalınması
Bu alıcının uzaktan kumanda düğmeleri; bir iPod üzerinde
saklanan dosyaların temel yeniden çalmasında/oynatmasında
kullanılabilir.
• Uzaktan kumandayı iPod/USB çalıştırma moduna geçirmek
için iPod/USB üzerine basınız.
Bu alıcının ön kısmındaki USB arayüzünü kullanarak iki kanallı
sesi dinleyebilirsiniz.
ECO
AUDIO
PARAMETER
TOOLS
MENU
MUTE
VOLUME
TUNE
TOP
MENU
ENTER
BASS
1
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
TRE
PRESET
iPod’unuzun üzerindeki şarkılar içinde gezinmek için, bu alıcıya
takılı TV’nizin OSD’sinden yararlanabilirsiniz. Müzik için tüm
işlemlere, bu alicinin ön panel ekranında kumanda edebilirsiniz.
• Başlık içindeki Romen olmayan karakterlerin ‘*’ olarak
görüntülendiğini aklınızdan çıkarmayınız.
• Bu özellik, iPod’unuzun üzerindeki fotoğraf ve görüntü
klipleri için kullanılabilir değildir.
Temel yeniden çalma kumandaları
PRESET
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
2
3
DISP
SB CH CH SELECT
TUNE
BAND
RETURN
4
5
MIDNIGHT SPEAKERS
MUTE
7
8
6
CH
LEV
9
CH
• During Audiobook playback, press / to switch the
playback speed: Faster (Daha Hızlı)
Normal
Slower (Daha Yavaş)
iPod kumandaları ve alıcı kumandaları arasında geçiş
yapar
Bu; alıcı uzaktan kumanda ile ya da iPod’un kendisi üzerinde iPod
işlemlerini yerine getirme arasında geçiş yapmanızı olanak sağlar.
1 iPod kumandalarını değiştirmek için iPod CTRL
düğmesine basınız.
• İşiniz bittiğinde, alıcı kumandalarına yeniden geçirmek için
iPod CTRL düğmesine yeniden basınız.
Tavsiye
• iPod üzerinde iPod işlemlerini etkinleştirmek için ön
paneldeki iPod iPhone DIRECT CONTROL düğmesine
basarak tek bir eylemle alıcının girişini iPod’a değiştiriniz.
Önemli
• Pioneer, tüm USB toplu saklama cihazları ile uygunluğu
(çalıştırma ve/veya bus gücü) garanti etmemektedir ve bu alıcı
takıldığında meydana gelecek herhangi bir veri kaybından
dolayı da hiç bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Uyarı
• Bu, WMA/MP3/MPEG-4 AAC dosyalarının yeniden
çalınmasını içerir (kopya korumalı yada kısıtlanmış yeniden
çalma dosyalar hariç olmak üzere).
• Uyumlu USB cihazları; harici manyetik sabit sürücüleri,
taşınır çakar belleği (özellikle ana sürücüler) ve FAT16/32
formatında dijital ses çalarları (MP3 çalarları) içerir. Bu
alıcıyı, USB yeniden çalması için bir kişisel bilgisayara
takmak olanaklı değildir.
• Yüksek veri miktarlarında, alıcının; bir USB cihazın
içindekileri okuması zaman alabilir.
• Eğer seçilen dosya yeniden çalınamazsa, bu alıcı; otomatik
olarak çalınabilir bir sonraki dosyaya atlar.
• O anda yeniden çalınmakta olan dosyaya atanmış bir başlık
yoksa, dosya adı; bunun yerine OSD içinde belirir; ne albüm
adı ne de sanatçı adı olmadığında, sıra; boş bir alan olarak
görüntülenir.
• Çalma listesi içindeki Romen olmayan karakterlerin ‘*’ olarak
görüntülendiğini aklınızda bulundurunuz.
• USB cihazınızın bağlantısını keserken, alıcının uyku/bekleme
modunda olduğundan emin olunuz.
1 Alıcıyı ve TV’nizi çalıştırınız/açınız.
17. sayfadaki Bir USB aygıtının takılması bakınız.
2 TV girişini, alıcıya bağlanacak şekilde değiştiriniz.
• Karşıgelen kompozit kablo ile TV’ye bu alıcıyı bağlayan
girişe TV girişini geçiriniz.
3 Alıcıyı iPod/USB girişine geçirmek için uzaktan
kumanda üzerindeki iPod USB üzerine basınız.
Loading (yüklüyor) ibaresi, takılı USB aygıtını tanımaya
başlayınca OSD içinde belirir. Tanımadan sonra, bir yeniden
çalma ekranı OSD içinde belirir ve yeniden çalma otomatik olarak
başlar.
23 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Temel yeniden çalma kumandaları
Bu alıcının uzaktan kumanda düğmeleri; USB aygıtları üzerinde
saklanan dosyaların temel yeniden çalmasında/oynatmasında
kullanılabilir.
• Uzaktan kumandayı iPod/USB çalıştırma moduna geçirmek
için iPod/USB üzerine basınız.
ECO
AUDIO
PARAMETER
TOOLS
MENU
MUTE
VOLUME
TUNE
ENTER
BASS
2
3
DISP
SB CH CH SELECT
TUNE
BAND
RETURN
4
5
MIDNIGHT SPEAKERS
MUTE
7
8
6
CH
LEV
9
CH
Önemli
• Eğer ekranda bir USB Error iletisi yanarsa, aşağıdaki
noktaları takip ediniz:
• Alıcıyı kapatıp daha sonra yeniden açınız/çalıştırınız.
• Alıcı kapalı halde iken USB aygıtını yeniden takınız.
• Başka bir giriş kaynağı (BD gibi) seçip daha sonra yeniden
iPod/USB’ye geçiniz.
• USB güç kaynağı için atanmış bir AC adaptörü (cihazla
birlikte sağlanan) kullanınız.
Hata iletileri hakkında daha fazla bilgi için, bkz 35. sayfadaki USB
iletileri.
Eğer bu sorunu çözmez ise, muhtemelen USB cihazınız
uyumsuzdur.
Sıkıştırılmış ses uyumluluğu
Sıkıştırılmış ses için çoğu standart bit/örnekleme oranı
kombinasyonları uyumlu olmasına karşın, bazı normalden farklı
şifrelenmiş dosyaların yeniden çalınamayabileceğini aklınızda
bulundurunuz. Aşağıdaki liste, sıkıştırılmış ses dosyaları için
uyumlu formatları göstermektedir:
• MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer (Ses Katmanı) 3) —
Örnekleme oranları: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz; Bit oranları:
32 kbps ila 320 kbps (128 kbps yada daha üstü tavsiye edilir);
Dosya adı uzantısı: .mp3
• WMA (Windows Media Audio) — Örnekleme oranları:
32 kHz/ 44,1 kHz/48 kHz; Bit oranları: 48 kbps ila 192 kbps
(128 kbps yada daha üstü tavsiye edilir); Dosya adı uzantısı:
.wma; WMA9 Pro ve WMA kayıpsız kodlama: Hayır
Diğer uyumluluk bilgileri
• VBR (değişken bit oranlı) MP3/WMA/MPEG-4 AAC
yeniden çalma: Evet (Bazı durumlarda, yeniden çalma
süresinin doğru olarak görüntülenmeyeceğini aklınızda
bulundurunuz.)
• DRM (Dijital Haklar Yönetimi) koruması uyumlu: Evet
(DRM korumalı ses dosyaları, bu alıcıda çalınamaz.)
MPEG-4 AAC hakkında
Advanced Audio Coding (AAC) (Gelişmiş Ses Kodlaması/
Şifrelemesi), MPEG-4 ses sıkıştırma teknolojisinin temelini
oluşturan MPEG-2 AAC’yi içeren MPEG-4 AAC standardının
merkezinde yer alır. Kullanılan ses formatı ve ad uzantısı; AAC
dosyasını şifrelemek için kullanılan uygulamaya bağlı olarak
değişir. Bu alıcı, ‘.m4a’ ad uzantısını içeren iTunes® tarafından
kodlanmış AAC dosyalarını yeniden çalar. DRM korunmalı
dosyalar, çalınmayacaktır ve iTunes®’ın bazı sürümleri ile
kodlanmış dosyalarda çalınmayabilir.
Apple ve iTunes; Apple Inc.’ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli
ticari markalarıdır.
WMA hakkında
WMA; (Windows Media Audio (Ortam Sesi)) için bir kısaltma
olup Microsoft Corporation tarafından geliştirilen bir ses
sıkıştırma teknolojisini ifade etmektedir. Bu alıcı, ‘.wma’ ad
uzantısını içeren Windows Media® Player (Ortam Çalar)
kullanılarak kodlanmış WMA dosyalarını yeniden çalar. DRM
korunmalı dosyalar, çalınmayacaktır ve Windows Media®Player
(Ortam Çalar)’ın bazı sürümleri ile kodlanmış dosyalar da
çalınmayabilir.
Radyonun dinlenmesi
Aşağıdaki adımlarda, otomatik (arama), elle (adım) ayar
işlevlerini kullanarak FM ve AM radyo yayınlarının ayarını nasıl
yapacağınız gösterilmiştir. Bir kez bir istasyona kanal ayarı
yaptıktan sonra, bu frekansı daha sonra geri çağırmak üzere
hafızaya alabilirsiniz – bunun yapılma şekli hakkında daha
ayrıntılı bilgi için 24. sayfadaki İstasyon önayarlarının
kaydedilmesi bölümüne bakınız.
AUDIO
PARAMETER
TUNER iPod/USB SAT/CBL
GAME
TV
Acous.EQ S.RETRIEVER
CH
SIGNAL SEL
PHASE
VOL
TOOLS
MENU
VOLUME
TUNE
TOP
MENU
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
ENTER
TUNE
PRESET
1
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
TRE
PRESET
PRESET
TOP
MENU
• AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) – Örnekleme
oranları: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz; Bit oranları: 16 kbps ila
320 kbps (128 kbps yada daha üstü tavsiye edilir); Dosya adı
uzantısı: .m4a; Apple kayıpsız kodlama: Hayır
PRESET
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
BAND
RETURN
MUTE
1 Radyo alıcısını seçmek için TUNER düğmesine basınız.
2 Bandı (FM ya da AM) değiştirmek için BAND düğmesini
kullanınız, gerekli ise.
Düğmeye her bastığınızda, band; FM (stereo ya da mono) ve AM
arasında geçiş yapar.
3 Bir istasyonu ayarlayınız.
Bunu yapmanın üç yolu vardır:
Otomatik ayar
Mevcut seçilmiş banddaki istasyonları aramak için, yaklaşık
bir saniye boyunca TUNE / (AYAR +/–) düğmelerine
basıp basılı tutunuz. Radyo alıcısı, bir sonraki istasyon için
aramaya başlayacak ve bir istasyon bulduğunda duracaktır.
Başka istasyonları aramak için bu işlemi tekrar ediniz.
Elle ayar
Frekansı her seferinde bir adım değiştirmek için, TUNE /
düğmelerine basınız.
Yüksek hızda ayar
Yüksek hızda ayar için, TUNE / düğmelerine basıp basılı
tutunuz.
FM sesinin artırılması
Bir FM istasyonuna ayar yapıldığında, zayıf sinyalden dolayı
TUNE veya ST göstergeleri yanmıyorsa, alıcıyı mono alım
moduna ayarlayınız.
1 FM MONO’yu seçmek için BAND düğmesine basınız.
Bu, ses kalitesini arttıracak ve yayından keyif almanızı
sağlayacaktır.
23
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
24 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
İstasyon önayarlarının kaydedilmesi
İstasyon önayarlarının dinlenilmesi
Belirli bir radyo istasyonunu sıkça dinliyorsanız, bu istasyonu her
dinlemek istediğinizde kolayca çağırmada alıcıya söz konusu
frekansı kaydetmeniz rahatlık sağlayacaktır. Bu, her seferinde elle
olarak ayar yapma zahmetinden sizi kurtaracaktır. Bu birim, 30
adete kadar istasyonu hafızaya alabilir.
Bunu yapmak için kaydedilmiş birkaç önayara sahip olmanız
gerekecektir. Eğer bunu hala yapmadı iseniz yukarıdaki İstasyon
önayarlarının kaydedilmesi bölümüne bakınız.
TUNE
1 İstediğiniz istasyon önayarını seçmek için PRESET /
 düğmelerine basınız.
• İstasyon önayarını geri çağırmak için, uzaktan kumanda
üzerindeki sayı düğmelerini de kullanabilirsiniz.
ENTER
Önayarlı İstasyonların adlandırılması
AUDIO
PARAMETER
INPUT SELECT
VOLUME
PRESET
RECEIVER
TOOLS
MENU
TOP
MENU
PRESET
RECEIVER SLEEP
TV
SOURCE CONTROL
Daha kolay belirleyebilmek amacıyla, önceden ayarlı
istasyonlarınızın tümüne ad verebilirsiniz.
INPUT
BD
DVD
TUNER iPod/USB SAT/CBL
GAME
TV
Acous.EQ S.RETRIEVER
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
CD
BAND
RETURN
MUTE
CH
BASS
SIGNAL SEL
PHASE
TUNE
TRE
VOL
1
2
3
DISP
1 Hafızaya kaydetmek istediğiniz bir istasyonun ayarını
yapınız.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi için 23. sayfadaki Radyonun
dinlenmesi.
2 TOOLS düğmesine basınız.
Ekran; PRESET (ÖNAYAR)’ı daha sonra yanıp sönen MEM ve
önayarlı istasyonu gösterir.
3 İstediğiniz istasyon önayarını seçmek için PRESET /
 düğmelerine basınız.
Sayı düğmelerini de kullanabilirsiniz.
4 ENTER düğmesine basınız.
Önceden ayarlı numara yanıp sönmeyi durdurur ve alıcı istasyonu
saklar.
Uyarı
• Eğer alıcınız, bir aydan daha uzun süre AC güç kaynağı
prizinden çekili bırakılırsa, istasyon hafızaları kaybedilecek
ve tekrar programlanması gerekecektir.
• İstasyonlar stereo olarak saklanır. İstasyon FM MONO
modunda saklandığında, yeniden çağrıldığında bir ST olarak
gösterir.
24
Tr
1 Ad vermek istediğiniz istasyon önayarının seçimini
yapınız.
Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi için yukarıdaki İstasyon
önayarlarının dinlenilmesi bölümüne bakınız.
2 TOOLS (ARAÇLAR) düğmesine iki kez basınız.
Birinci karakter konumundaki imleç; ekranda yanıp sönüyor.
3 İstediğiniz adın girişini yapınız.
Sekiz adete kadar uzunlukta karakter içeren bir ad seçiniz.
• Karakterini konumu seçmek için PRESET / kullanınız.
• Karakterleri seçmek için TUNE / kullanınız.
• ENTER düğmesine basıldığında ad saklanır.
Tavsiye
• Bir istasyon adını silmek için, 1. ve 2. adımları izleyin ve
ekran boş iken ENTER üzerine basınız. Önceki adı muhafaza
etmek için, ekran boş iken, TOOLS (ARAÇLAR) üzerine
basınız.
• Önayarlı bir istasyona ad verdikten sonra, adı göstermek için
DISP üzerine basınız. Frekans ekranına geri dönmek
istediğinizde, frekansı göstermek için DISP üzerine birkaç
kez basınız.
RDS’e giriş
Radyo Veri Sistemi (RDS), dinleyicilere çeşitli tipte bilgiler –
örneğin, yayın yaptıkları istasyonun adı ve şov tipi – sağlamak
amacıyla çoğu FM radyo istasyonları tarafından kullanılan bir
sistemdir.
RDS’nin bir özelliği de, program tipine göre otomatik olarak
arama yapabilmenizdir. Örneğin, program tipi olarak JAZZ (Caz)
işaretlenmiş olan bir şovun yayınlandığı bir istasyon için arama
yapabilirsiniz.
Aşağıdaki program tiplerinin aramasını yapabilirsiniz:
NEWS – NEWS
AFFAIRS – Güncel Konular
INFO – Genel Bilgi
SPORT – Spor
EDUCATE – Eğitsel
DRAMA – Radyo oyunları, vd.
CULTURE – Ulusal ya da
bölgesel kültür, tiyatro vd.
SCIENCE – Bilim ve teknoloji
VARIED – Genellikle kısa
yarışmalı şovlar ve röportajlar
gibi söyleşi/konuşma temelli
materyal.
POP M – Pop müzik
ROCK M – Rak Müzik
EASY M – Rahat Dinleme
LIGHT M – “Hafif” klasik müzik
CLASSICS – “Ciddi” klasik
müzik
OTHER M – Yukarıdaki
kategorilere girmeyen diğer
müzik
WEATHER – Hava durumu
raporları
FINANCE – Hisse senedi borsası
raporları, ticaret, alım satım, vb.
CHILDREN – Çocuklar için
programlar
SOCIAL – Toplumsal konular
RELIGION – Din ile ilgili
programlar
PHONE IN – Halkın telefonla
düşüncelerini açıklaması
TRAVEL – Trafik
duyurularından ziyade tatil tip
gezi
LEISURE – Boş zaman ilgi ve
hobileri
JAZZ – Caz
COUNTRY – Kırsal müzik
NATION M – İngilizce dışında
bir dilde popüler müzik
OLDIES – 50 ve 60’lı yıllardan
popüler müzik
FOLK M – Halk Müziği
DOCUMENT – Belgesel
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
25 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Uyarı
• Ek olarak, üç diğer program tipi vardır, ALARM,
ALARMTST ve NO TYPE. ALARM ve ALARMTST, acil
durum duyuruları için kullanılırlar. NO TYPE ibaresi, bir
program tipi bulunamadığında belirir.
AUDIO
PARAMETER
INPUT SELECT
VOLUME
TUNE
TOP
MENU
PRESET
RECEIVER
TV
SOURCE CONTROL
PRESET
RECEIVER SLEEP
TOOLS
MENU
ENTER
INPUT
BD
DVD
CD
TUNER iPod/USB SAT/CBL
GAME
TV
Acous.EQ S.RETRIEVER
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
BAND
RETURN
MUTE
BASS
SIGNAL SEL
PHASE
TUNE
CH
TRE
VOL
1
2
3
DISP
RDS programları için arama yapılması
Yukarıda listelenmiş bir program tipi için arama yapabilirsiniz.
1 TUNER tuşuna basınız, ardından FM bandını seçmek
için BAND düğmesine basınız.
• RDS, sadece FM bandında olanaklıdır.
RDS bilgisinin görüntülenmesi
Mevcut RDS bilgisinin farklı tiplerini de görüntülemek için DISP
(EKRAN) düğmesine basınız.
1 RDS bilgisi için DISP (EKRAN) düğmesine basınız.
Düğmeye her bastığınızda ekran aşağıdaki şekilde değişecektir:
• Dinleme modu
• Ana ses
• Radyo Metni (RT) – Radyo istasyonu tarafından gönderilen
iletilerdir. Örneğin, bir söyleşi programı radyo istasyonu RT
olarak telefon numarasını verebilir.
• Program Servis Adı (PS) – Radyo istasyonun adıdır.
• Program Tipi (PTY) – Bu; o anda yayınlanmakta olan
programın tipini belirtir.
• Mevcut radyo alıcısı frekansı (FREQ)
Uyarı
• RT ekranını görüntülenirken alınan herhangi bir gürültü varsa,
bazı karakterler hatalı olarak görüntülenebilir.
• Eğer RT ekranında NO TEXT ibaresini görürseniz, bu; yayın
istasyonundan RT bilgisi aktarılmadığı anlamına gelir. Ekran
otomatik olarak PS verisi ekranına geçecektir (eğer hiçbir PS
verisi yoksa, NO NAME (AD YOK) görüntülenir).
• PTY ekranında, NO PTY ibaresi gösterilebilir.
2 PTY düğmesine basınız.
SEARCH (ARAMA) ibaresi, ekranda gösterilir.
3 Duymak istediğiniz program tipini seçmek için
PRESET / düğmesine basınız.
4 Bir program tipi için arama yapmak için ENTER
düğmesine basınız.
Sistem, istasyon önayarları içinde bir eşleme için arama yapmaya
başlar ve bir tane bulduğunda durur. Başka istasyonları aramak
için bu işlemi tekrar ediniz.
Eğer NO PTY (PROGRAM TİPİ YOK) ibaresi görüntülenirse,
bu; radyo alıcısının arama esnasında program tipini bulamadığını
gösterir.
• RDS, sadece istasyon önayarlarının araması yapar. Eğer
önayarı yapılmış bir istasyon yoksa ya da program tipi,
istasyon önayarları arasında bulunamazsa, NO PTY (PTY
YOK) ibaresi görüntülenir. FINISH (BİTTİ) aramanın
tamamlandığı anlamına gelir.
25
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
26 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
5. Bölüm:
Sisteminizin dinlenmesi
Dinleme modunun seçilmesi
Bu alıcı, çeşitli ses formatlarının yeniden çalmasını barındıracak
çeşitli dinleme modlarını sunar. Hoparlör ortamınıza veya
kaynağa uygun düşen birini seçiniz.
1 Bir kaynağı dinlerken, istediğiniz bir dinleme modunu
seçmek için dinleme modu düğmesine ard arda basınız.
AUTO/
DIRECT
ALC/
STEREO STANDARD ADV SURR
ECO
AUDIO
PARAMETER
DISPLAY
BAND
TOOLS
MENU
TUNER EDIT
AUTO SURROUND/
ALC/
STREAM DIRECT STANDARD SURR
ADVANCED
SURROUND
VOLUME
TUNE
ECO
iPod iPhone
DIRECT CONTROL
• Dinleme modu; ön panel üzerindeki ekranda gösterilir.
Önemli
• Bu bölümde açıklanan dinleme modları ve birçok özellik;
akım kaynağına, ayarlara ve alıcının durumuna bağlı olarak
kullanılabilir olmayabilir.
Uyarı
• Stereo çevre (matriks) formatlarının; NEO:6 CINEMA
kullanılarak uygun şekilde kodları çözülür (bu şifre çözme
formatları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Çevre sesi
modunda dinleme bölümüne bakınız).
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
En basit, en doğrudan dinleme seçeneği, AUTO SURROUND
(OTOMATİK ÇEVRE SESİ) özelliğidir. Bununla, alıcı; çalmakta
olduğunuz kaynak tipini otomatik olarak saptar ve durumun
gereklerine göre, çoklu kanalı ya da stereo yeniden çalmayı seçer.
• AUTO SURROUND (OTOMATİK ÇEVRE SESİ) ekranda
kısa süreli olarak belirene kadar AUTO/DIRECT
(OTOMATİK/DOĞRUDAN) üzerine ard arda basınız (daha
sonra, şifre çözme ya da yeniden çalma formatını
gösterecektir). Kaynağın nasıl işlendiğini görmek için
ekrandaki dijital format göstergelerini gözden geçiriniz.
Tr
ALC/
STANDARD SURR
Bu alıcıyı kullanarak, herhangi bir kaynağı çevre sesi modunda
dinleyebilirsiniz. Bununla birlikte, kullanılabilir mevcut
seçenekler; hoparlör kurulumunuza ve de dinlemekte olduğunuz
kaynağın tipine bağlı olacaktır.
• Eğer kaynak; Dolby Digital, DTS ya da Dolby Surround şifreli
ise, doğru şifre çözme formatı, otomatik olarak seçilecek ve de
ekranda gösterilecektir.
STEREO ALC (Otomatik Düzey Kumandalı stereo modu)
seçtiğinizde, bu birim; eğer her bir ses düzeyi taşınabilir bir ses
çalarda kaydedilen müzik sesiyle değişiklik gösterirse, yeniden
çalma ses düzeylerini dengeler.
STEREO seçimini yaptığınızda; kaynağı, sadece ön sol ve sağ
hoparlörlerden (ve muhtemelen hoparlör ayarlarınıza bağlı olarak
alt alçak frekans hoparlörünüzden) işiteceksiniz. Dolby Digital ve
DTS çok kanallı kaynakları, stereoya iki ya da tek bir kanala göre
karıştırılır.
Aşağıdaki modlar; stereo ve çok kanallı kaynakları için temel
çevre sesini sağlar.
Açıklayıcı notlar
Hayır: Takılı Değil / Evet: Takılı / İki: İki hoparlör takılı /
–: Ya takılı ya da değil
Uygun kaynaklar
İki kanallı kaynaklar
STEREO ALC
DOLBY PLII MOVIE
DOLBY PLII MUSICa
DOLBY PLII GAME
NEO:6 CINEMAb
NEO:6 MUSICb
DOLBY PRO LOGIC
Düz Dekode/Kod Çözme
STEREOc
26
ALC/
STANDARD
Yukarıya bakınız.
Film
Müzik
Video oyunları
Film
Müzik
Eski filmler
Ek efekt yok
Yukarıya bakınız.
Uygun kaynaklar
Çok kanallı kaynaklar
STEREO ALC
Düz Dekode/Kod Çözme
STEREOc
Çevre sesi modunda dinleme
Çevre modları türü
Otomatik yeniden çalma
Çevre modları türü
Yukarıya bakınız.
Ek efekt yok
Yukarıya bakınız.
a. Ayrıca C.WIDTH, DIMEN. ve PNRM. efekt’i de
ayarlayabilirsiniz (28. sayfadaki Ses seçeneklerinin ayarlanması
bölümüne bakınız).
b. Ayrıca C.IMG efekt’i de ayarlayabilirsiniz (28. sayfadaki Ses
seçeneklerinin ayarlanması bölümüne bakınız).
c. • STEREO düğmesini kullanarak STEREO modunu
seçebilirsiniz.
• Ses; çevre sesi ayarlarıyla işitilir ve bu durumda da Geceyarısı
modunu, Gür modunu, Faz Kontrolü, Ses Alıcısı ve Ton işlevlerini
kullanabilirsiniz.
Gelişmiş çevre sesinin kullanılması
ADV SURR
ADVANCED
SURROUND
ECO
Gelişmiş çevre sesi özelliği, çeşitli çevre sesi efektleri yaratır.
Hangisini beğeneceğinizi görmek için çeşitli ses kayıtları ile farklı
modları deneyiniz.
ACTION
Dinamik ses kayıtlı aksiyon filmleri için
tasarımlanmıştır.
DRAMA
Çok fazla konuşma içeren filmler için
tasarımlanmıştır.
ADVANCED
GAME
Video oyunları için uygun.
SPORTS
Spor programları için uygun.
CLASSICAL
Büyük bir konser salonu türü ses verir.
ROCK/POP
Rock ve/veya pop müzik için canlı bir konser
sesi yaratır.
EXT.STEREO
Hoparlörlerinizin tümünü kullanarak, çok
kanallı sesi bir stereo kaynağa verir.
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
F.S.S.ADVANCE
(Ön Kademe Çevre
Sesi GELİŞMİŞ)
27 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Sadece ön hoparlörleri ve subwoofer (alt alçak
frekans hoparlörü) kullanarak, doğal çevre sesi
efektleri yaratmanıza olanak verir.
Sol ve sağ hoparlörlerin ses yansıtma
bölgelerinin yakınsadığı noktanın merkezine
yönlendirilen zengin bir çevre sesi sağlamak
için kullanınız.
Ön sol
hoparlör
Ön sağ
hoparlör
PHONES SURR
Kulaklıklarla dinleme yaparken de genel çevre
sesi efektinden yararlanabilirsiniz.
ECO MODE 1
Güç tüketiminde tasarruf ediniz. Özellikle
yüksek düzeyde (özellikle müzik) içerikler için
uygundur.
ECO MODE 2
ECO MODE 1’den bile daha fazla güç
tüketiminde tasarruf ediniz. Daha geniş
dinamik aralıklı (özellikle filmler) içerikler için
uygundur.
Uyarı
• ECO modu sırasında, parlaklık; 2 seviye arasında geçiş yapar.
Eğer, en karanlık seviye seçilirse, DIMMER (IŞIK KISICI)
ekranda gösterilecektir. (ECO dışında mod: 4 seviye, ECO
modu: 2 seviye)
• Diğer dinleme modlarına (Gelişmiş çevre sesi modu ve
Otomatik çevre sesi modu) geçiş yapıldığında ECO MODE
otomatik olarak OFF (KAPALI) konunuma geçecektir.
Akım Doğrudan’ın Kullanılması
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
Bir kaynağın olası gerçeğine en yakın şekilde yeniden çalınmasını
istediğinizde, Akım Doğrudan modlarını kullanınız. Tüm gereksiz
sinyal işleme atlanır.
AUTO
SURROUND
26. sayfadaki Otomatik yeniden çalma bakınız.
DIRECT
Kaynaklar, Elle SP Kurulumu (hoparlör ayarı,
kanal düzeyi, hoparlör mesafesi) içinde yapılan
ayarlara göre ve de dual mono ayarlarına göre
işitilir. Kaynakları, sinyal içindeki kanal
sayısına göre işiteceksiniz.
Faz Kontrol, Ses Gecikmesi, Otomatik
Gecikme, LFE Kısma ve Merkezi görüntü
işlevleri mevcuttur.
PURE DIRECT
Analog ve PCM kaynakları; herhangi bir dijital
işleme olmadan işitilir.
Ses Alıcının Kullanılması
Sıkıştırma prosesi esnasında ses verisi kaldırıldığında, ses kalitesi
çoklukla düzensiz ses görüntüsüne sahiptir. Ses Alıcı özelliği; ses
basıncını geri kazanarak ve sıkıştırma sonrası arta kalan sert
bozulmaları düzleştirerek, CD kalitesinde sesi, sıkıştırılmış
2 kanallı sese geri getirmenize yardımcı olan yeni DSP
teknolojisini kullanır.
GAME
TV
Acous.EQ S.RETRIEVER
SIGNAL SEL
PHASE
VOL
1 S.RTV (Ses Alıcısı)’nı ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI)
konumuna getirmek için, S.RETRIEVER düğmesine
basınız.
Uyarı
• Ses Alıcısı, sadece 2 kanal kaynaklara uygulanabilir.
Faz Kontrolünü kullanarak daha iyi ses
Kontrolü özelliği, sesin istenmeyen bozulmasını ve/veya sesin
renklendirilmesini önleyerek, ses kaynağınızın fazdaki dinleme
konumuna ulaştığından emin olmak için, faz düzeltme önlemlerini
kullanır.
Faz Kontrol teknolojisi, dinleme konumuzda optimal bir ses
görüntüsü için faz eşleştirmenin kullanımı ile tutarlı ses
çoğaltımını temin eder. Varsayılan ayar açık konumundadır ve
tüm ses kaynakları için Faz Kontrolünü açık konumunda
bırakmanızı tavsiye ederiz.
GAME
TV
Acous.EQ S.RETRIEVER
SIGNAL SEL
PHASE
VOL
1 P.CTL (Faz Kontrolü)’nü ON (AÇMAK) veya OFF
(KAPATMAK) için PHASE (FAZ) üzerine basınız.
Uyarı
• Faz eşleştirme, düzgün ses çoğaltımı elde etmeden oldukça
önemli bir etkendir. Eğer iki dalga formu, ‘fazda’ ise, artan
genlik, netlik ve ses sinyalinin varlığı sonucu getirecek şekilde
birbirleri ile zirveye ve dip değere ulaşırlar. Eğer bir dalga
tepesi bir çukurla karşılaşırsa, o zaman ses; ‘faz dışı’ olacak ve
güvenilmez bir ses görüntüsü üretilecektir.
• Eğer subwoofer (derin bas hoparlörünüzün) bir faz kontrol
anahtarı varsa, artı (+) işareti (veya 0°) olarak ayarlayınız.
Bununla birlikte, Faz Kontrolü bu alıcı üzerinde ON (AÇIK)
olarak ayarlı iken duyacağınız etki, subwoofer (derin bas
hoparlörünüzün) türüne bağlıdır. Efekti maksimize etmek
üzere subwoofer (derin bas hoparlörünüzü) ayarlayınız.
Ayrıca subwoofer (derin bas hoparlörünüzün) yönelim veya
yerini değiştirmeyi denemeniz tavsiye edilir.
• Subwoofer (derin bas hoparlörünüzün) bütünleşik/dahili alçak
geçişli fitre anahtarını OFF (KAPALI) konumuna ayarlayınız.
Eğer bu subwoofer (derin bas hoparlörünüz) üzerinde
yapılamazsa, daha yüksek bir değere kesim frekansını
ayarlayınız.
• Eğer, hoparlör mesafesi doğru olarak ayarlı değilse,
maksimize bir Faz Kontrol efekti olmayabilir.
• Faz Kontrol modu; aşağıdaki durumlarda ON (AÇIK) olarak
ayarlanamaz:
- PURE DIRECT (SAF DOĞRUDAN) modu açıldığında.
- Kulaklıklar takılı iken.
27
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
28 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Ayarı/İşlevi
Ses seçeneklerinin ayarlanması
AUDIO PARAMETER (SES PARAMETRESİ) menüsünü
kullanarak yapabileceğimiz bir dizi ek ses ayarı vardır. Varsayılan
değerler, eğer belirtilmediyse, kalın (koyu) olarak listelenir.
Önemli
• Eğer bir ayar, AUDIO PARAMETER menüsü içinde
belirmezse; alıcının geçerli kaynağı, ayarları ve durumu
nedeniyle kullanılabilir değildir.
AUDIO
PARAMETER
INPUT SELECT
INPUT
BD
DVD
CD
TOOLS
MENU
VOLUME
TUNE
TOP
MENU
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
ENTER
TUNE
PRESET
RECEIVER
TV
SOURCE CONTROL
PRESET
RECEIVER SLEEP
3 Onu gerektiği gibi ayarlamak için /’ı kullanınız.
Her bir ayarda kullanılabilir seçenekler için aşağıdaki çizelgeye
bakınız.
4 Onaylayıp menüden çıkmak için RETURN düğmesine
basınız.
Ayarı/İşlevi
Seçenek(ler)
S.DELAY (Ses Gecikmesi)
0 ila 500 ms
Bazı monitörlerin görüntüyü gösteriyorken çok az (1 basamak : 5 ms)
bir gecikmesi vardır, bu nedenle ses kaydının
Varsayılan: 0
resimle senkronizasyonu biraz bozuk olacaktır.
Biraz gecikme ekleyerek, sesi görüntünün
sunumu ile eşleşecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
28
Tr
DUAL MONOd
İkili mono şifreli Dolby Digital ses kayıtlarının
nasıl çalınması gerektiğini belirtir.
M/L OFF
MIDNIGHT
LOUDNESS
Seçenek(ler)
OFFc
ON
CH1 – Sadece
Kanal 1 işitilir
CH2 – Sadece
Kanal 2 işitilir
CH1 CH2 – Ön
hoparlörlerden her
iki kanal işitilir
BAND
2 Ayarlamasını yapmak istediğiniz ayarı seçmek için /
’ı kullanınız.
Alıcının geçerli durumuna/moduna bağlı olarak, bazı seçenekler
seçilemeyebilir. Bu konu hakkındaki notlar için aşağıdaki
çizelgeyi kontrol ediniz.
MIDNIGHT/LOUDNESS
MIDNIGHT (GECEYARISI) size alçak ses
düzeylerinde etkili çevre sesini işitmenize olanak
sağlar.
LOUDNESS (GÜR), düşük ses düzeylerinde iyi
bas ve tiz sesleri elde etmek için kullanılır.
S.RTV (Ses
Sıkıştırma prosesi esnasında ses verisi
kaldırıldığında, ses kalitesi çoklukla düzensiz ses
görüntüsüne sahiptir. Ses Alıcı özelliği; ses
basıncını geri kazanarak ve sıkıştırma sonrası arta
kalan sert bozulmaları düzleştirerek, CD
kalitesinde sesi, sıkıştırılmış 2 kanallı sese geri
getirmenize yardımcı olan yeni DSP teknolojisini
kullanır.
RETURN
1 RECEIVER üzerine basınız, daha sonra AUDIO
PARAMETER (SES PARAMETRESİ) düğmesine basınız.
a
Alıcısı)b
F.PCM (Sabit PCM)
Eğer, örneğin, bir CD üzerinde OFF (KAPALI)
PCM sinyal tanımadan önce küçük bir gecikme
olduğunu bulursanız, bu yararlıdır.
ON (AÇIK) seçildiğinde, PCM dışı kaynaklarının
yeniden çalması/oynatması esnasında gürültü
çıkışı olabilir. Eğer bu bir sorun ise lütfen başka
bir giriş sinyalini seçiniz.
OFF
DRC (Dinamik Aralık Kumandası)
Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD ve DTS-HD Master Audio için
eniyileştirilmiş film ses kayıtları için dinamik
aralık düzeyini ayarlar (düşük ses düzeylerinde
çevre sesini dinliyorken bu özelliği kullanmanız
gerekli olabilir).
AUTOe
LFE ATT (LFE Kıs)
Bazı, Dolby Digital ve DTS ses kaynakları, çok
düşük bas tonlarını içerir. Çok düşük bas
tonlarının hoparlörlerden gelen sesi bozmasını
önlemek için LFE zayıflatıcısını gerektiği şekilde
ayarlayınız.
LFE, tavsiye edilen değer olan 0 dB’e ayarlı iken,
sınırlı değildir. –15 dB’ye ayarlandığında, LFE;
karşı gelen derece ile sınırlıdır. OFF (KAPALI)
seçildiğinde, LFE kanalından ses çıkışı olmaz.
ON
MAX
MID
OFF
0 (0 dB)
5 (–5 dB)
10 (–10 dB)
15 (–15 dB)
20 (–20 dB)
** (OFF)
Ayarı/İşlevi
Seçenek(ler)
Kazancı)f
0 (0 dB)
SACD G. (SACD
Dinamik aralığı (dijital işlem sırasında)
maksimize ederek SACD’lerde ayrıntıları ortaya
çıkarır.
+6 (+6 dB)
HDMI (HDMI Ses)
HDMI ses sinyalinin bu alıcıdan (AMP) ya da bir
TV ya da bir TV (THRU) yoluyla
yönlendirilmesini belirler. THRU seçildiğinde, bu
alıcıdan ses çıkışı olmaz.
THRU
AMP
A.DLY (Otomatik Gecikme)g
Bu özellik, bir HDMI kablo ile takılı bileşenler
arasındaki sesten görüntüye gecikmesini otomatik
olarak düzeltir. Ses gecikme süresi; bir HDMI
kablosu ile takılı ekranın işletimsel durumuna
bağlı olarak ayarlanır. Görüntü gecikme süresi;
ses gecikme süresine göre otomatik olarak
ayarlanır.
OFF
C.WIDTH (Merkez Eni)h
(Sadece bir merkez hoparlörü kullanıyorken
uygulanabilir)
Sesi daha geniş (daha yüksek ayarlar) yada daha
dar (daha düşük ayarlar) yaparak, merkez kanalı;
ön sağ ve sol hoparlörler arasında yayar.
0 ila 7
Varsayılan: 3
DIMEN (Boyut)h
Sesi daha uzakta (eksi ayarlar) yada daha yakında
(artı ayarlar) kılarak önden arkaya çevre sesi
balansını ayarlar.
–3 ila +3
Varsayılan: 0
PNRM. (Panorama)h
Ön stereo görüntüsünü, bir “sarmalama” efekti
için çevre sesi hoparlörlerini dahil edecek şekilde
artırır/genişletir.
OFF
ON
ON
0 ila 10
C.IMG (Merkez Görüntü)i
Varsayılan: 3
(Sadece bir merkez hoparlörü kullanıyorken
(NEO:6 MUSIC),
uygulanabilir)
10 (NEO:6
Merkez görüntüsünü, vokalli daha geniş bir stereo
CINEMA)
efekti yaratacak şekilde ayarlar. Efekti, 0’dan (ön
sağ ve sol hoparlörlere gönderilen tüm orta kanal)
10’ya (sadece orta hoparlöre gönderilen orta
kanal) ayarlayınız.
a. MIDNIGHT/LOUDNESS (GECEYARISI/GÜR) seçeneklerini,
MIDNIGHT düğmesini kullanarak herhangi bir zamanda
değiştirebilirsiniz.
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
29 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
S.RETRIEVER (SES ALICISI) düğmesini kullanarak herhangi
bir zamanda Ses Alıcı özelliğini değiştirebilirsiniz.
iPod/USB girişi seçildiğinde varsayılan ayar ON (AÇIK)
konumudur.
Bu ayar, sadece ikili mono şifreli Dolby Digital ve DTS ses
kayıtları ile çalışır.
Başlangıç ayarı, AUTO (OTOMATİK) sadece Dolby TrueHD
sinyalleri için kullanılabilirdir. Dolby TrueHD dışında diğer
sinyaller için MAX ya da MID seçiniz.
Çoğu SACD diskleri ile bunu kullanıyorken herhangi bir sorununuz
olmamalı ancak eğer ses bozulur ise, kazanç ayarını geri 0 dB’ye
geçirmek en iyisidir.
Ancak takılı ekran; HDMI için otomatik ses/görüntü
senkronizasyon özelliğini (‘lip-sync’) destekliyorsa, bu özellik
kullanılabilirdir. Eğer otomatik olarak ayarlanan gecikme süresini
uygunsuz bulursanız, A.DLY’yi OFF (KAPALI) konumuna
ayarlayınız ve gecikme süresinin ayarlamasını elle yapınız.
Ekranınızın dudak uydurma özelliği hakkında daha fazla bilgi için,
doğrudan üreticisi ile irtibata geçiniz.
Sadece DOLBY PLII MUSIC modunda 2 kanallı kaynaklar ile
kullanılabilir.
Sadece NEO:6 CINEMA ve NEO:6 MUSIC modunda 2 kanallı
kaynakları dinliyorken.
29
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
30 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
6. Bölüm:
Ana menü
Ana menü’nün Kullanılması
Aşağıdaki bölüm, alıcıyı nasıl kullanmakta olduğunuzu belirtmek
için ayrıntılı ayarların nasıl yapılacağını gösterir ve aynı zamanda
beğeninize göre özel hoparlör sistemi ince ayarının nasıl
yapılacağını da açıklamaktadır.
Önemli
• Eğer HDMI çıkışını kullanarak TV’nize taktı iseniz, OSD
belirmeyecektir. Ana menü için kompozit bağlantıları
kullanınız.
• Eğer kulaklıklar, alıcıya takılı ise, onları çıkarınız.
• iPod/USB girişi seçildiğinde Ana menü’yü kullanamazsınız.
PARAMETER
TUNE
TOP
MENU
INPUT SELECT
ENTER
PRESET
RECEIVER
TV
SOURCE CONTROL
PRESET
RECEIVER SLEEP
VOLUME
MENU
• Manual SP Setup
- Speaker Setting (Hoparlör Ayarı) – Takmış olduğunuz
hoparlörlerin boyut ve sayısını belirtir (aşağıdaki bölümüne
bakınız).
- X.Over (AŞIRI) – Hangi frekansların alt alçak frekans
hoparlörüne gönderileceğini belirtir (31. sayfaya bakınız
bölümüne bakınız).
- Channel Level (Kanal Düzeyi) – Hoparlör sisteminizin
genel balansını ayarlar (31. sayfaya bakınız).
- Speaker Distance – Dinleme konumundan
hoparlörlerinize olan uzaklığı belirtir (32. sayfaya bakınız).
• Input Assign – ANALOG IN1 ses girişine ne taktığınızı
belirtin (32. sayfadaki Giriş Atama menüsü bölümüne
bakınız).
• Auto Power Down – Alıcı birkaç saat süreyle
çalıştırılmadığında, gücü otomatik olarak kapatmaya ayarlar
(32. sayfadaki Otomatik Güç Kapatma menüsü bölümüne
bakınız).
• HDMI Setup – Ses dönüş kanalı işlevini ayarlayın (32.
sayfadaki HDMI Kurulum menüsü bölümüne bakınız).
Elle hoparlör kurulumu
Bu alıcı, çevre sesi performansını eniyileştirmek için ayrıntılı
ayarlar yapmanıza olanak verir. Bu ayarları sadece bir kez
yapmanız gerekecektir (mevcut hoparlör sisteminizin yerleşimini
değiştirmediğiniz ya da yeni hoparlörler eklemediğiniz sürece).
Hoparlör Ayarı
Hoparlör konfigürasyonunuzu belirlemek için (boyut, hoparlör
sayısı) bu ayarı kullanınız.
1 Ana Menüden ‘Manual SP Setup’nu seçiniz.
2 Elle SP Kurulum menüsünden ‘Speaker Setting’ını
seçiniz.
1a.Speaker Setting
1.Manual SP Setup
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Return
SMALL
Front
Center
[ SMALL ]
Surr
[ SMALL ]
Subwoofer:
YES
Return
INPUT
BD
DVD
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
CD
TUNER iP d/USB SAT/CBL
TUNE
BAND
RETURN
MUTE
CH
1 Alıcıyı ve TV’nizi çalıştırınız/açınız.
Açmak için  RECEIVER düğmesine basınız.
2 Karşıgelen kompozit kablo ile TV’ye bu alıcıyı bağlayan
girişe TV girişini geçiriniz.
3 RECEIVER üzerine basınız, daha sonra HOME MENU
(ANA MENÜ) üzerine basınız.
Ana menü; TV’de görünür. Ekranlar arasında gezinmek için, /
// düğmelerini ve ENTER düğmesini kullanınız ve menü
ögelerini seçiniz. Geçerli menüden çıkmak için RETURN
düğmesine basınız.
• Ana menü’den çıkmak için, herhangi bir zamanda HOME
MENU (ANA MENÜ) düğmesine basınız.
4 Ayarlamak istediğiniz ayarı seçiniz.
Home Menu
1.Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
Re tu rn
30
Tr
3 Ayar yapmak istediğiniz hoparlör takımını seçiniz, daha
sonra bir hoparlör boyutunu seçiniz.
Aşağıdaki hoparlörlerden her birinin boyutunu (ve sayısını)
seçmek için / düğmelerini kullanınız:
• Front (Ön) – Eğer, ön hoparlörleriniz etkin olarak bas
frekanslarını üretiyorsa ve bir alt alçak frekans hoparlörü
takmadı iseniz LARGE (BÜYÜK)’ü seçiniz. Alt alçak frekans
hoparlörüne, bas frekansları göndermek için SMALL
(KÜÇÜK)’ü seçiniz.
• Center (Merkez) – Eğer orta hoparlörünüz etkin olarak bas
frekansları üretiyorsa, ya da diğer hoparlörlere LARGE
(BÜYÜK)’ü seçiniz ya da alt alçak frekans hoparlörüne bas
frekansları göndermek için SMALL (KÜÇÜK)’ü seçiniz. Eğer
bir merkez hoparlör takmadı iseniz, NO (HAYIR)’ı seçiniz
(merkez kanal, diğer hoparlörlere gönderilir).
• Surr – Eğer çevre sesi hoparlörleriniz, bas frekanslarını etkili
olarak çoğaltıyor ise, LARGE (BÜYÜK)’ü seçiniz. Diğer
hoparlörlere ya da alt alçak frekans hoparlörüne, bas
frekansları göndermek için SMALL (KÜÇÜK)’ü seçiniz. Eğer
çevre sesi hoparlörlerini takmadı iseniz, NO (HAYIR)’ı
seçiniz (çevre sesi kanallarının sesi, diğer hoparlörlere
gönderilir).
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
31 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
• Subwoofer – SMALL (KÜÇÜK)’e ayarlı kanalların LFE
sinyalleri ve bas frekansları, YES (EVET) seçildiğinde alt
alçak frekans hoparlöründen çıkıştır (aşağıdaki notlara
bakınız). Eğer, alt alçak frekans hoparlörünün sürekli olarak
bas sesi çıktısı vermesini istiyorsanız ya da daha derin bas
istiyorsanız, PLUS (ARTI) ayarını seçiniz (normal olarak ön
ve orta hoparlörden çıkacak olan bas frekansı, alt alçak frekans
hoparlörüne yönlendirilir). Eğer bir alt alçak frekans hoparlörü
takmadı iseniz, NO (HAYIR)’ı seçiniz (bas frekansları, diğer
hoparlörlerden gelen çıkıştır).
4 Bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basınız.
Elle SP Kurulum menüsüne geri dönersiniz.
Uyarı
• Eğer ön hoparlörleriniz için SMALL (KÜÇÜK)’ü seçerseniz,
alt alçak frekans hoparlörü; otomatik olarak YES (EVET)’e
sabitlenecektir. Ayrıca; merkez, çevre sesi; eğer ön
hoparlörler, SMALL (KÜÇÜK)’e ayarlı ise, LARGE
(BÜYÜK)’e ayarlanamaz. Bu durumda, tüm bas frekansları;
alt alçak frekans hoparlörüne gönderilir.
• Eğer bir alt alçak frekans hoparlörünüz var ve çok sayıda bası
seviyorsanız, ön hoparlörünüz için LARGE (BÜYÜK)’ü ve alt
alçak frekans hoparlörünüz için PLUS (ARTI)’yı seçmeniz
akıllıca olabilir. Bu, bununla birlikte, en iyi bas sonuçlarını
vermeyebilir. Odanızın hoparlör yerleştirimine bağlı olarak,
alçak frekans iptalleri nedeniyle gerçekte bas miktarında bir
düşüş duyabilirsiniz. Bu durumda, hoparlörlerin konumunu ya
da yönünü değiştirmeyi deneyiniz. Eğer iyi sonuçlar elde
edemezseniz, bas yanıtını; PLUS (ARTI) ve YES (EVET)’e
ayarlı olarak ya da ön hoparlörleri LARGE (BÜYÜK) ve
SMALL (KÜÇÜK)’e ayarlı olarak değişmeli dinleyiniz ve
kulaklarınızın hangi sesin daha iyi olduğuna karar vermesine
izin veriniz. Eğer sorunlar yaşıyorsanız, en kolay seçenek; ön
hoparlörler için SMALL (KÜÇÜK)’ü seçerek tüm bas
seslerini alt alçak frekans hoparlörüne yönlendirmektir.
X.Over
• Varsayılan ayar: 200Hz
Bu ayar; LARGE (BÜYÜK) olarak seçilen hoparlörlerden yeniden
çalmakta olan bas sesleri ile SMALL (KÜÇÜK) olarak
seçilenlerden yeniden çalmakta olan bas sesleri arasında kesime
karar verir. Aynı zamanda, LFE kanalı içinde bas sesleri için
kesimin nerede olacağına da karar verir.
• Hoparlör boyutlarının seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için,
30. sayfadaki Hoparlör Ayarı bölümüne bakınız.
3 Bir kurulum seçeneğini seçiniz.
• Manual – Test tonunu elle hoparlörden hoparlöre taşıyınız ve
tek tek kanal düzeylerini ayarlayınız.
• Auto – Test tonu hoparlörden hoparlöre otomatik olarak
taşınırken, kanal düzeylerini ayarlayınız.
4 Seçmiş olduğunuz kurulum seçeneğini onaylayınız.
ENTER düğmesine basmanızdan sonra test tonları başlatılacaktır.
Ses düzeyi, referans düzeye kadar yükseldikten sonra, deneme
tonları çıkışı olacaktır.
1c.Channel Level
1 Ana Menüden ‘Manual SP Setup’nu seçiniz.
2 Elle SP Kurulum menüsünden ‘X.Over’ını seçiniz.
Test Tone
[ Manual ]
Please Wait . . .20
1b.X.Over
1.Manual SP Setup
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Frequency
Caution
Loud test tones
will be output.
100Hz
 Return
Return
Return
3 Frekans kesim noktasını seçiniz.
Kesim noktasının altındaki frekanslar; alt alçak frekans
hoparlörüne yollanacaktır (ya da LARGE (BÜYÜK) hoparlörlere).
4 Bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basınız.
Elle SP Kurulum menüsüne geri dönersiniz.
Kanal Düzeyi
Kanal düzeyi ayarlamalarını kullanarak, hoparlör sisteminizin
genel balansını ayarlayabilirsiniz. Bir ev sineması sisteminin
kurulumunu yapıyorken bu önemli bir faktördür.
DİKKAT
• Kanal Seviye ayarlarında kullanılan test tonları, yüksek ses
düzeyinde çıkıştır.
1 Ana Menüden ‘Manual SP Setup’nu seçiniz.
2 Elle SP Kurulum menüsünden ‘Channel Level’ını
seçiniz.
5 Her bir kanalın düzeyini, / düğmelerini kullanarak
ayarlayınız.
Eğer Manual (Elle)’yi seçti iseniz, hoparlörleri değiştirmek için
/ düğmelerini kullanınız. Auto (Otomatik) kurulum, deneme
tonlarının çıkışını, ekran üzerinde gösterildiği şekilde verecektir:
1c.Channel Level
Front L
Center
Front R
Surround R
Surround L
Subwoofer
[
[
[
[
[
0dB
0dB]
0dB]
0dB]
0dB]
0dB]
Return
Test tonları gönderilirken her bir hoparlörün düzeyini ayarlayınız.
Uyarı
• Eğer bir Ses Basıncı Düzeyi (SPL) ölçer kullanıyorsanız,
okuma değerlerini, ana dinleme konumunuzdan alınız ve her
bir hoparlörün düzeyini, 75 dB SPL’e ayarlayınız (C ağırlıklı/
yavaş okuma).
• Alt alçak frekans hoparlörü test tonu, düşük ses düzeylerindeki
çıkıştır. Gerçek bir ses kaydı ile test ettikten sonra düzeyi
ayarlamanız gerekli olabilir.
1c.Channel Level
1.Manual SP Setup
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Return
Test Tone
Manual
6 Bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basınız.
Elle SP Kurulum menüsüne geri dönersiniz.
ENTER:NextReturn
31
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
32 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Tavsiye
3 Bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basınız.
Ana menüye geri dönersiniz.
Giriş Atama menüsü
• Kanal düzeylerini herhangi bir zamanda RECEIVER
düğmesine basıp daha sonra uzaktan kumanda üzerindeki CH
SELECT ve LEV +/– düğmelerine basarak değiştirebilirsiniz.
Kanal seçmek için ayrıca CH SELECT (KANAL SEÇ)
düğmesine basabilir / düğmelerini kullanabilirsiniz ve
daha sonra kanal seviyelerini ayarlamak için /
düğmelerini kullanabilirsiniz.
ANALOG IN1 ses giriş terminali fabrika ayarları altında CD’ye
atanır ancak bu TV girişine değiştirilebilir.
1 Ana Menüden ‘Input Assign’nu seçiniz.
Eğer TV’niz bir ses dönüş kanalı (ARC) işlevini destekliyorsa ve
bu birim bir HDMI kablosu ile ve TV sesi; takılacak bir ses
kablosuna ihtiyaç olmaksızın HDMI terminali yoluyla bu birime
giriş olacaktır.
Ho me Me nu
1. Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
Önemli
Hoparlör Uzaklığı
İyi ses derinliği ve sisteminizden ayırma için, hoparlörlerinizin
dinleme konumundan uzaklığını belirlemeniz gereklidir. Alıcı,
daha sonra, etkili çevre sesi için gereken tam gecikmeyi
ekleyebilir.
• Dijital sinyal girişlerinin ataması için, 20. sayfadaki Ses giriş
sinyalinin seçilmesi bölümüne bakınız.
• ARC işlevini kullanırken bir Yüksek Hızlı HDMI®/™
Kablosu kullanınız. ARC işlevi, diğer HDMI kabloları ile
düzgün çalışmayabilir.
Re tu rn
2 Elle SP Kurulum menüsünden ‘Analog Input’ını seçiniz.
2a.Analog Input
2.Input Assign
Analog
a.Analog Input
Front L
Center
Front R
Surround R
Surround L
Subwoofer
[
[
[
[
[
Return
Return
Return
1d.Speaker Distance
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
m
m
m
m
m
m
]
]
]
]
]
3 ANALOG IN1 ses giriş terminali için istenen giriş
seçeneği seçiniz.
4 Bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basınız.
Giriş Ataması menüne geri dönersiniz.
Return
3 Her bir hoparlörün uzaklığını / düğmelerini
kullanarak ayarlayınız.
Her bir hoparlörün uzaklığını, 0,1 metrelik artırımlarla
ayarlayabilirsiniz.
Otomatik Güç Kapatma menüsü
4 Bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basınız.
Elle SP Kurulum menüsüne geri dönersiniz.
1 Ana Menüden ‘Auto Power Down’nu seçiniz.
Belirli bir süre (güç açık iken işlem yapılmadan birkaç saat)
geçtikten sonra otomatik olarak alıcı kapatmaya ayarlayınız.
• Varsayılan ayar: 6 H
Ho me Me nu
3.Auto Power Down
1. Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
Auto Power Down
Re tu rn
6H
Return
2 Güç (herhangi bir işlem olmadığında) kapatılmadan
önce izin verilecek süreyi belirtiniz.
• 2, 4 veya 6 saati ya da OFF (KAPALI)’yı (otomatik kapatma
istenmiyorsa) seçebilirsiniz.
32
Tr
4.HDMI Setup
1 .Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
2 Elle SP Kurulum menüsünden ‘Speaker Distance’ını
seçiniz.
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
1 Ana Menüden ‘HDMI Setup’nu seçiniz.
Home Me nu
CD
1 Ana Menüden ‘Manual SP Setup’nu seçiniz.
1.Manual SP Setup
HDMI Kurulum menüsü
ARC
Re t ur n
OFF
Return
2 İstediğiniz ‘ARC’ ayarını seçiniz.
HDMI Ses Gerdidönüş Kanalı işlevini destekleyen bir TV alıcıya
takıldığında, TV sesi; HDMI terminali yoluyla alıcıya girdi
olacaktır.
• ON – TV’nin ses HDMI terminali yoluyla girdidir.
• OFF – TV’nin ses; HDMI girişleri dışında ses giriş
terminallerinden girdidir.
3 Bitirdiğinizde, RETURN düğmesine basınız.
Ana menüye geri dönersiniz.
ARC işlemini başlatmadan önce
ARC işlemini başlatıyorken, TV ile bu birimi; TV ile bu birimi
bağladıktan sonra STANDBY (UYKU) moduna geçiriniz. Sonra,
bu sırada, bu birimin ve daha sonra TV’nin gücünü ON (AÇIK)
konuma getiriniz. ARC işlemini başlatmak için, bir HDMI kablo
ile bu birimi TV’ye bağladıktan sonra, bu birime bağlanması
gerekli giriş moduna TV üzerindeki girişini geçirmeniz
gerekecektir. Daha sonra, bir TV programını seçebilirsiniz.
Önemli
• Yukarıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde bile ARC işlevi
çalışmayabilir. Eğer durum bu ise, bir ses kablosu ile bu birim
ile TV’yi bağladıktan sonra TV sesini dinleyiniz.
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
33 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
• CEC (Consumer Electronic Control (Tüketici Elektroniği
Kontrolü)) işlevi; gücün AÇIK ve KAPALI konuma
gelmesine ve girişin birinden diğerine geçmesine neden olarak
ARC işlevi AÇIK iken etkinleşebilir. Bu birim; CEC işlevini
temel alan senkronize işlemi garanti etmediğinden, takılı
çalar/oynatıcı üzerindeki HDMI CONTROL (HDMI
KONTROLÜ) ayarını KAPALI konumuna getirmenizi
tavsiye ederiz. Bu birim, eğer çalar üzerindeki HDMI
CONTROL (HDMI KONTROLÜ); ON (AÇIK) ise düzgün
çalışmayabilir. Daha ayrıntılı bilgi için ilgili aygıtın talimat
kitapçığına başvurunuz. Eğer bu işe yaramazsa, ARC işlevini
OFF (KAPALI) konumuna getiriniz. Eğer durum bu ise, bir
ses kablosu ile bu birim ile TV’yi bağladıktan sonra TV sesini
dinleyiniz. Ayrıca, bu birim; TV uzaktan kumandasının ses
düzeyini çalıştırmasına izin veren senkronize işlemi garanti
etmemektedir (ses kısma dahil). Ses düzeyini çalıştırmak için
(ses kısma dahil) bu birimi kullanınız.
• Bu birime diğer aygıtları takıyorken ya da bu birime olan
bağlantılar üzerinde değişiklikler yapıyorken, Gücü OFF
(KAPALI) konumuna getiriniz ve güç kablosunu duvar
prizinden çıkarınız. Tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra,
güç kablosunu prize takınız.
• ARC işlevi ON (AÇIK) olduğunda eğer güç kablosu takılıysa,
HDMI’nin başlatılması 2 ila 10 saniye sürer. Bu birim;
başlatma esnasında çalıştırılamaz. Başlatma esnasında,
ekranda HDMI göstergesi yanıp sönecektir. Yanıp sönme
bittikten sonra birimi ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
33
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
34 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
7. Bölüm:
Ek bilgi
Hata Giderme
Hatalı işlemler, çoğunlukla sorun ve hatalı çalışmalara yol açar.
Bu bileşenle ilgili hatalı bir şey olduğunu düşündüğünüzde
aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Kullanılmakta olan diğer
bileşenlere ve elektrikli aletlere biz göz atınız, çünkü sorun
onlardan kaynaklanıyor olabilir. Eğer sorun aşağıdaki kontrollerin
tamamını yaptıktan sonra da çözümlenmez ise, size en yakın
Pioneer yetkili bağımsız servis şirketinden onarım işlemini yerine
getirmesini isteyiniz.
• Eğer cihaz, statik elektrik gibi dış etkenler nedeniyle normal
şekilde çalışmıyorsa, normal çalıştırma koşullarına geri
döndürmek için, güç kablosunu duvar prizinden çekip sonra
tekrar prize sokunuz.
Genel
34
Tr
Güç açılmıyor.
 Güç kablosunu duvar prizinden çekip sonra tekrar takınız.
 Arka panele temas eden hiçbir gevşek hoparlör teli
bulunmadığından emin olunuz. Bu, alıcının otomatik olarak
kapanmasına neden olabilir.
Alıcı aniden kapanıyor.
 Otomatik Güç Kapama işlevi çalışıyorken, alıcı birkaç saat süreyle
çalıştırılmazsa, güç kaynağı otomatik olarak kapanacaktır.
Otomatik Güç Kapama işlevinin ayarını kontrol ediniz (32.
sayfadaki Otomatik Güç Kapatma menüsü bölümüne bakınız).
 Yaklaşık bir dakika sonra (bu süre esnasında birimi
açamayacaksınız/çalıştıramayacaksınız), alıcıyı yeniden açınız.
Eğer ileti devam ederse, size en yakın bir Pioneer yetkili bağımsız
servis şirketini arayınız.
 Eğer kaynak materyal içinde çok az düşük frekanslı bilgi var ise,
hoparlör ayarlarınızı Ön olarak değiştiriniz: SMALL/ Alt alçak
frekans hoparlörü: YES, or Front: LARGE/ Alt alçak frekans
hoparlörü: PLUS (30. sayfaya bakınız).
HDMI göstergesi yanip sönüyor ve güç kapanmiyor.
 Alıcının ciddi bir sorunu olabilir. Alıcıyı açmaya çalışmayınız.
Alıcının fişini duvar prizinden çıkarınız ve bir Pioneer yetkili
bağımsız servis şirketini arayınız.
Güç otomatik olarak ON/OFF (AÇIK/KAPALI) konumuna
giriyor ve giriş birinden diğerine değişiyor. (ARC işlevi ON
(AÇIK) olduğunda)
 CEC (Consumer Electronic Control (Tüketici Elektroniği
Kontrolü)) işlevi; gücün AÇIK ve KAPALI konuma gelmesine ve
girişin birinden diğerine geçmesine neden olarak ARC işlevi AÇIK
iken etkinleşebilir. Bu birim; CEC işlevini temel alan senkronize
işlemi garanti etmediğinden, takılı çalar/oynatıcı üzerindeki HDMI
CONTROL (HDMI KONTROLÜ) ayarını KAPALI konumuna
getiriniz. Daha ayrıntılı bilgi için ilgili aygıtın talimat kitapçığına
başvurunuz.
Eğer bu işe yaramazsa, ARC işlevini OFF (KAPALI) konumuna
getiriniz. Eğer durum bu ise, bir ses kablosu ile bu birim ile TV’yi
bağladıktan sonra TV sesini dinleyiniz.
Ekranda OVERHEAT (AŞIRI ISINMA) ibaresi gösteriliyor ve
güç kapanıyor.
 Birim içindeki sıcaklık izin verilen değeri aştı. Daha iyi
havalandırma için birimi hareket ettirmeyi deneyiniz (2. sayfaya
bakınız).
 Ses seviyesini düşürünüz.
Ekranda TEMP (SICAKLIK) gösteriliyor ve ses seviyesi
düşüyor.
 Birim içindeki sıcaklık izin verilen değeri aştı. Daha iyi
havalandırma için birimi hareket ettirmeyi deneyiniz (2. sayfaya
bakınız).
 Ses seviyesini düşürünüz.
Bir giriş işlevi seçildiğinde ses çıkışı yok.
 Ses düzeyini açmak için VOLUME +/– düğmesini kullanınız.
 Ses kısmayı kapalı duruma getirmek için uzaktan kumanda
üzerindeki MUTE (SES KISMA) düğmesine basınız.
 Yapılan bağlantıların tipine göre, SIGNAL SEL (SİNYAL SEÇ)’i
H (HDMI)’ye, C1/O1 (dijital) ya da A (analog)’a ayarlayınız
(20. sayfaya bakınız).
 Bileşenlerin doğru şekilde takılmış olduğundan emin olunuz (10.
sayfadaki Donanımızın takılması bölümüne bakınız).
 Kaynak bileşenin ses çıkış ayarlarını kontrol ediniz.
 Kaynak bileşen ile birlikte sağlanan talimat kitapçığına bakınız.
Bir giriş işlevi seçildiğinde görüntü çıkışı yok.
 Bileşenlerin doğru şekilde takılmış olduğundan emin olunuz (10.
sayfadaki Donanımızın takılması bölümüne bakınız).
 Bu alıcıya bağlanmak için kaynak bileşeni ile TV için aynı tür
görüntü kablolarını kullanınız (13. sayfadaki Görüntü çıkışları
bağlantısı hakkında bölümüne bakınız).
 TV monitör üzerinde seçilen video girişi hatalı. TV ile birlikte
sağlanan talimat kitapçığına bakınız.
Alt alçak frekans hoparlörlerden ses gelmiyor.
 Alt alçak frekans hoparlörünün açık olduğundan emin olunuz.
 Eğer alt alçak frekans hoparlörünün bir ses düğmesi var ise, açık
olduğundan emin olunuz.
 Dinlemekte olduğunuz Dolby Digital ya da DTS kaynağının bir
LFE kanalı olmayabilir.
 30. sayfadaki Hoparlör Ayarı bölümünde yer alan alt alçak frekans
hoparlörü ayarını, YES (EVET) ya da PLUS (ARTI/EK) konumuna
getiriniz.
 28. sayfaya bakınız LFE ATT (LFE Kıs)’ı LFEATT 0 ya da LFEATT
5’a geçiriniz.
Çevre ya da merkez hoparlörlerden ses gelmiyor.
 Hoparlörleri doğru şekilde takınız (11. sayfaya bakınız).
 Hoparlör ayarlarını kontrol etmek için, 30. sayfadaki Hoparlör
Ayarı bölümüne bakınız.
 Hoparlör düzeyleri kontrol etmek için 31. sayfadaki Kanal Düzeyi
bölümüne bakınız.
Faz Kontrolü özelliğinin duyulabilir etkisi olduğu
görünmüyor.
 Uygulanabilir ise, alt alçak frekans hoparlörü üzerindeki alçak
geçişli fitre anahtarının kapalı olduğundan yada alçak geçiş
kesiminin en yüksek frekans ayarına ayarlı olduğundan emin
olunuz. Eğer alt alçak frekans hoparlörünüz üzerinde bir PHASE
(FAZ) ayarı varsa, onu 0º’a ayarlayınız (yada alt alçak frekans
hoparlörüne göre, ses zerinde en iyi bütüncül efekti olacağını
düşündüğünüz ayar).
 Hoparlör uzaklığı ayarının tüm hoparlörler için doğru olduğundan
emin olunuz (32. sayfadaki Hoparlör Uzaklığı bölümüne bakınız).
Radyo yayınlarında hissedilir gürültü.
 Anteni takınız (16. sayfaya bakınız) ve en iyi alım için konumunu
ayarlayınız.
 Gevşek kabloları anten uçlarından ve tellerinden uzağa
yönlendiriniz.
 FM kablo antenini tam olarak uzatınız, en iyi alım için
konumlandırıp bir duvara sabitleyiniz (yada bir harici FM anteni
takınız).
 Ek bir dahili ya da harici AM anteni takınız (16. sayfaya bakınız).
 Karışmaya yol açan donatımı kapatınız ya da onu alıcının yanından
uzaklaştırınız (yada antenleri; gürültüye neden olan bir donatımdan
oldukça uzağa taşıyınız).
Yayın istasyonları otomatik olarak seçilemiyor.
 Bir bina dışı FM anteni takınız (16. sayfaya bakınız).
Bir kaset çaların yeniden çalması esnasında gürültü geliyor.
 Gürültü kaybolana kadar kasetçaları alıcınızdan uzağa koyunuz.
DTS’li yazılım yeniden çalınırken ses çıkışı yok ya da
gürültü çıkışı var.
 Çalarınızın ayarlarının doğru ve/veya DTS sinyal çıkışının açık
olduğundan emin olunuz. DVD çalar ile birlikte sağlanan çalıştırma
kitapçığına bakınız.
Uzaktan kumanda aletini çalıştıramıyor.
 Pilleri değiştiriniz (9. sayfaya bakınız).
 Uzaktan algılayıcının 30 derecesinde 7 m içinde çalıştırınız
(9. sayfaya bakınız).
 Engeli kaldırınız ya da farklı bir konumdan çalıştırınız.
 Ön panel üzerindeki uzaktan algılayıcının doğrudan güneş ışığına
maruz kalmasını önleyiniz.
 Uzaktan kumandanın (RECEIVER) düğmesine basınız ve alıcı
kumanda moduna geçiriniz.
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
35 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Ekran karanlık.
 Varsayılan ayara geri dönmek için, uzaktan kumanda üzerindeki
DIMMER (IŞIK KISICI) düğmesine ard arda basınız.
 ECO modu sırasında, parlaklık; 2 seviye arasında geçiş yapar.
Eğer, en karanlık seviye seçilirse, DIMMER (IŞIK KISICI)
ekranda gösterilecektir. (ECO dışında mod: 4 seviye, ECO modu: 2
seviye)
Alıcı; iPod touch/iPhone’u tanımıyor.
 Aşağıdakileri deneyiniz.
1. Yeniden başlatmak için iPod touch ya da iPhone üzerindeki
uyku düğmesini ve ana düğmeyi aynı zamanda 10 saniyeden
fazla süreyle basılı tutun.
2. Alıcıyı açınız/çalıştırınız.
3. Alıcıya iPod touch/iPhone’u bağlayınız.
Ekran yanıp söner ve çalıştırılamaz.
 Giriş sinyaline ya da dinleme moduna bağlı olarak, seçilemeyecek
işlevler olabilir.
HDMI
Resim ya da ses yok.
 HDMI bileşeninizi doğrudan monitörünüze takıyorken, eğer
problem devam edecek olursa, lütfen bileşen ya da monitör el
kitabına bakınız ya da destek için üretici ile temasa geçiniz.
Resim yok.
 Analog görüntü terminalinden giriş olan görüntü sinyalleri; HDMI
terminalinden çıkış olamaz. HDMI terminalinden giriş olan
sinyaller; analog görüntü terminalinden çıkış olamaz. Giriş ve çıkış
arasındaki kablo türü ile tutarlı olunuz.
 Kaynak bileşenin çıkış ayarlarına bağlı olarak, görüntülenemeyen
bir görüntü formatı çıkıyor olabilir. Kaynağın çıkış ayarlarını
değiştiriniz ya da bileşen görüntü jaklarını kullanarak takınız.
 Bu alıcı HDCP uyumludur. Takmakta olduğunuz bileşenlerin
ayrıca HDCP uyumlu da olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer
değillerse, lütfen onları bileşen görüntü jaklarını kullanarak takınız.
 Takılı kaynak bileşene bağlı olarak, bu alıcı ile çalışmaması
mümkündür (HDCP uyumlu olsa bile). Bu durumda, kaynak ile
alıcı arasında bileşen görüntü jaklarını kullanarak takınız.
 Eğer görüntü resimleri TV’nizde belirmez ise, bileşeniniz için
çözünürlüğü, Deep Color ya da diğer ayara yapmaya çalışınız.
 Sinyallerin çıkışına Deep Color içinde yapmak için, Deep Color
özelliği ile bir bileşen ya da TV’ye bu alıcıyı bağlamak için bir
HDMI kablosu (Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu) kullanınız.
OSD ekranı (Ana Menü, vs) görüntülenmiyor.
 Eğer HDMI çıkışını kullanarak TV’nize taktı iseniz, OSD
belirmeyecektir. Sistemin kurulumu yapıyorken bileşen
bağlantılarını kullanınız.
Ses yok ya da aniden ses kesilmeleri.
 HDMI ayarının AMP’ye yapılı olduğundan emin olunuz
(28. sayfaya bakınız).
 Eğer bileşen bir DVI aygıtı ise, ses için ayrı bir bağlantı kullanınız.
 HDMI formatı dijital ses iletimleri tanınmak için daha uzun bir
zaman gerektirir. Bu nedenle, ses formatları/biçimleri arasında
geçişlerde ya da yeniden oynatmayı başlatmada ses kesilmesi
oluşabilir.
 Yeniden çalma/oynatma esnasında bu birimin HDMI OUT
terminaline takılı aygıtın açılması/kapatılması veya yeniden çalma/
oynatma esnasında HDMI kablosunun bağlantısının kesilmesi/
takılması; gürültüye veya kesintili sese neden olabilir.
HDMI bağlantısı ile ilgili önemli bilgiler
Bu alıcı üzerinden HDMI sinyallerini yönlendiremeyeceğiniz
durumlar vardır (bu; takmakta olduğunuz HDMI donatımlı
bileşene bağlıdır- HDMI uyumluluk bilgileri için üretici ile
kontrol ediniz).
Eğer bu alıcı ile HDMI sinyallerini düzgün şekilde almıyorsanız
(bileşeninizden), lütfen bağlantıları yapıyorken, aşağıdaki
konfigürasyonu deneyiniz.
Konfigürasyon
 Bu alıcı tarafından desteklenmeyen bir iPod bağlanıyor. Bu alıcı
tarafından desteklenen bir iPod bağlayın (21. sayfaya bakınız).
‘No Track’
 iPod üzerinde seçili kategori içinde herhangi bir parça olmadığında.
Farklı bir kategori seçiniz.
USB iletileri
‘iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)’
 USB’den alıcıya giden sinyal yolu ile ilgili bir sorun var. Alıcıyı
kapatınız ve USB’yi yeniden alıcıya takınız.
‘iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)’
 USB yanıt vermediğinde. Alıcıyı kapatınız ve USB’yi yeniden
alıcıya takınız.
‘iPod/USB Error 4 (I/U ERR4)’
 USB cihazının güç gereksinmeleri, bu alıcı için oldukça yüksek.
Alıcıyı kapatınız ve USB’yi yeniden alıcıya takınız.
iPod/iPhone Hakkında
Bir HDMI kablo kullanarak, HDMI donatımlı bileşeninizi
doğrudan ekrana takınız. Daha sesi alıcıya göndermek için en
uygun bağlantıyı kullanınız (dijital; tavsiye edilir). Ses
bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için çalıştırma talimatlarına
bakınız. Bu konfigürasyonu kullanıyorken, ekran ses düzeyini
minimuma ayarlayınız.
Uyarı
• Bileşene bağlı olarak, ses çıkışı; takılı görüntü biriminde
kullanılabilir kanal sayısı ile sınırlı olabilir (örneğin ses çıkışı,
stereo ses sınırlamaları olan bir monitör için 2 kanala
düşürülür).
• Eğer giriş kaynağını değiştirmek isterseniz, hem alıcı hem de
görüntü biriminiz üzerindeki işlevleri değiştirmeniz gerekli
olacaktır.
• HDMI bağlantısını kullanıyorken, ekranda ses kısıldığından,
giriş kaynaklarını her değiştirdiğinizde ekran üzerindeki ses
düzeyini ayarlamalısınız.
iPod iletileri
“Made for iPod” ve “Made for iPhone” ibareleri, iPod veya
iPhone’a özel olarak bağlanan bir elektronik aksesuarın
tasarlandığını ve bu aksesuarın Apple performans standartlarını
karşılayacak şekilde geliştirici tarafından onaylandığını gösterir.
Apple firması bu cihazın çalıştırılmasından veya cihazın güvenlik
ve düzenleyici standartlarla uyumluluğundan sorumlu değildir.
Lütfen bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının
kablosuz performansını etkileyeceğine dikkat edin.
Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod classic, iPod touch ve
iTunes; Apple Inc.’ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markalarıdır.
‘iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)’, ‘iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)’
 Alıcıyı kapatınız ve iPod’u yeniden alıcıya takınız. Eğer çalışıyor
gibi görünmez ise, iPod’u yeniden başlatmayı/sıfırlamayı
deneyiniz.
‘iPod/USB Error 2 (I/U ERR2)’
 Alıcıyı kapatınız ve iPod’u yeniden alıcıya takınız. Eğer çalışıyor
gibi görünmez ise, iPod’u yeniden başlatmayı/sıfırlamayı
deneyiniz.
35
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
36 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
Ana birimin yeniden ayarlanması
Bu prosedürü, alıcının tüm ayarlarını, fabrika üretim varsayılan
değerlerine geri döndürmek için kullanınız. Bunu yapmak için ön
panel kumandalarını kullanınız.
1 Alıcıyı uyku moduna geçiriniz.
2 BAND düğmesini basılı tutarken, yaklaşık iki saniye
süreyle  STANDBY/ON (UYKU MODU/AÇIK) düğmesine
basılı tutunuz.
3 Ekranda RESET? (YENİDEN AYARLA/başlat?) ibaresi
gördüğünüzde, AUTO SURROUND/STREAM DIRECT
düğmesine basınız.
OK? ibaresi, ekranda gösterilir.
4 Onaylamak için ALC/STANDARD SURR düğmesine
basınız.
Alıcının fabrika üretim varsayılan değerlerine yeniden
ayarlandığını belirtmek üzere ekranda OK ibaresi belirir.
Önemli
• Eğer ARC işlevi ON (AÇIK) konumunda ise, birimi
başlatamayabilir. Eğer bu olursa, ARC işlevini OFF
(KAPALI) konumuna getiriniz ve bu birimin güç kaynağını
OFF (STANDBY) (KAPALI (UYKU MODU)) konumuna
getirmeden önce takılı tüm aygıtların gücünü kapatınız ve
HDMI göstergesi söndükten sonra başlatınız.
Birimin temizlenmesi
• Toz ve kirleri silmek için bir parlatma bezi ya da bir kuru bez
kullanınız.
• Yüzey kirli olduğunda, beş altı kez su ile seyreltilmiş biraz
nötr temizleyiciye batırılıp iyice sıkılmış yumuşak bir bezle
siliniz ve daha sonra kuru bir bezle yeniden ovarak siliniz.
Mobilya cilası ya da temizleyicileri kullanmayınız.
• Tiner, benzin, böcek öldürücü spreyleri ya da diğer kimyasal
maddeleri bu cihazın üzerinde ya da yakınında asla
kullanmayınız. Çünkü bunlar yüzeyi korozyona uğratırlar.
36
Tr
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Pro
Logic ve çift D sembolü Dolby Laboratories'ın ticari
markalarıdır.
Aşağıda numaraları verilen ABD Patentleri lisansı altında
üretilmiştir: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ve yayınlanan ya
da beklemede olan diğer ABD ve dünya genelinde patentler.
DTS-HD, Symbol, & DTS-HD ve Symbol; hep birlikte DTS,
Inc.’ın ticari markalarıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS,
Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
37 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
37
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
38
Tr
38 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
39 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分
39
Tr
VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE.book
38 ページ
2013年5月22日 水曜日 午前11時12分

Benzer belgeler