CSE 5017 - Dokuz Eylül Üniversitesi

Transkript

CSE 5017 - Dokuz Eylül Üniversitesi
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Veren Birim:
Fen Bilimleri Enstitüsü
Dersin Türkçe Adı:
Dersin Orjinal Adı:
İleri Bilişim Sistemleri
Advanced Information Systems
Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora)
Lisansüstü
Dersin Kodu:
CSE 5017
Dersin Öğretim Dili:
Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:
İngilizce
19/02/2013
Ders Koordinatörü (Ders girşinden sorumlu
olan kişi):
Haftalık Ders Saati:
3
Teori
PROFESÖR RECEP ALP KUT
Uygulama
3
0
Laboratuvar
0
Dersin Ulusal Kredisi:
3
Dersin AKTS Kredisi:
7
Tel: 0 232 453 17 17
Faks: 0 232 453 87 87
Erişim: http://www.fbe.deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe KampüsE-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Alan Birimler
Birim Adı
Türü
Bilgisayar Müh. Doktora
Seçmeli
Bilgisayar Müh. Yüksek Lisans
Seçmeli
Bilgisayar Müh.Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Seçmeli
Bilgisayar Müh. Tezsiz Yüksek Lisans
Seçmeli
Tel: 0 232 453 17 17
Faks: 0 232 453 87 87
Erişim: http://www.fbe.deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe KampüsE-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersin Öğretim Üyesi / Üyeleri
PROFESÖR RECEP ALP
Dersin Amacı:
Bu ders Bilgi Sistemi Teknolojileri ve bunların kullanımları alanındaki son gelişmeleri
araştırılmasını içermektedir. Ders içerisinde, araştırma ve literatür taraması ve
uygulama geliştirme süreçleri de yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları :
1
Bilgi Sistemleri tanımlayabilme
2
Bilgi Sistemleri Kullanım alanlarını tanımlayabilme
3
Bilgi Sistemleri uygulamaları için gerekli
belirleyebilme
4
Belirli bir alan için yeni çözümler tasarlayabilme
5
yöntemleri ve teknolojileri
Yeni fikirleri sunumları ile birlikte gerçekleştirebilme
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
Dersler
Literatür ve Araştırma
Sunum
Dönem Projesi
Değerlendirme Yöntemleri:
Adı
Kodu
Homework & Research
HR
Presentation & Report
PR
BNS
BNS
Hesaplama Formülü
HR *050 + PR *050
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
Değerlendirme Kriteri
Değerlendirme, sunum başarı düzeyi ve dönem projesine ilişkin sonuç raporu ile
gerçekleşecektir.
Ders İçin Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak:
Introduction to Information Systems
Tel: 0 232 453 17 17
Faks: 0 232 453 87 87
Erişim: http://www.fbe.deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe KampüsE-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
James A. O'Brien, Northern Arizona University
George Marakas, University of Kansas ISBN: 0073402923 Copyright year: 2008
Derse İlişkin Politika ve Kurallar
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Alp Kut
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi 35160 BUCA/İZMİR
Tel: (232) 301 74 01
E-Posta: [email protected]
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri
Bilgi Girilmemiş
Dersin İçeriği
Hafta
1
Konular
Bilgi Sistemlerine Giriş
2
Sistem Analizi
3
Uygulama Mimarileri
4
Fizibilite Analizi
5
Akademik Makale Yazma
6
Mobil Uygulamalar
7
Sanallaştırma
8
Cloud Computing
9
Görüntü İşleme
10
Sınıflandırma
11
Kümeleme
12
Gerçek Zamanlı İş Zekası
13
Kişisel Bilgi Gizliliği
Tel: 0 232 453 17 17
Açıklama
Faks: 0 232 453 87 87
Erişim: http://www.fbe.deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe KampüsE-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
14
Final Sunum
Tel: 0 232 453 17 17
Faks: 0 232 453 87 87
Erişim: http://www.fbe.deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe KampüsE-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
AKTS Tablosu:
Derse İlişkin Etkinlikler
Sayısı
Ders İçi Etkinlikler
Ders Anlatımı
14
Süresi
3
Top.İşyükü
42
Sınavlar
0
Ders Dışı Etkinlikler
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar
14
2
28
Ödev Hazırlama
1
38
38
Sunum Hazırlama
2
20
40
Diğer ( araştırma, makale okuma, vb. )
1
16
16
164
Toplam İşyükü
7
Dersin AKTS Kredisi
Tel: 0 232 453 17 17
Faks: 0 232 453 87 87
Erişim: http://www.fbe.deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe KampüsE-posta: [email protected]

Benzer belgeler

CSE 5058 - Dokuz Eylül Üniversitesi

CSE 5058 - Dokuz Eylül Üniversitesi Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe KampüsE-posta: [email protected]

Detaylı

CSE 5012 - Dokuz Eylül Üniversitesi

CSE 5012 - Dokuz Eylül Üniversitesi Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü

Detaylı

Bilgisayar Ağları - Dokuz Eylül Üniversitesi

Bilgisayar Ağları - Dokuz Eylül Üniversitesi DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU Dersin Öğretim Üyesi / Üyeleri

Detaylı

Veri Madenciliğine Giriş - Dokuz Eylül Üniversitesi

Veri Madenciliğine Giriş - Dokuz Eylül Üniversitesi Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi

SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, güvenlik, üretebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtların altında ihtiyaçlara cevap verebile, sistem, bileşen yada proses tasarlayabilme becerisi matem...

Detaylı