Gaziantep`in Yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Hayati Deniz

Transkript

Gaziantep`in Yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Hayati Deniz
GAÜN‘de Diyabetik
Ayak Ünitesi
Doç. Dr. O��� �����OY
Ortopedi ve Travmato�o�i ��ma��
�E���AL �A�K�TA
HASTA KABULÜNE
Diyabetik Ayak Ünitesi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Endokrinoloji kliniği içerisinde Doç.Dr.Mesut
ÖZKAYA başkanlığında hizmet vermektedir.
Sayfa 6’da
B A � L A M I � T I R
Sayfa 8’de
Sayfa
5 ’de
Genel Cerrahi Uzmanı
Opr. Dr. Cihangir Ulubey
Özel Deva Hastanesinde.
Ortopedi ve Travmato�o�i ��i�i�i�de �i�met �ermektedir
Haftalık
AP Kifoz ve �i�er �eformiteler
� Omur�ada Olu�a�
GSkolyoz,
Tıbbi
Haber
� Omur�ada Olu�a� Tümörler, K�r�klar ve Kaymalar�� Tedavisi
Derginiz
� Bel ve Boyu� ��t�klar���� �ikroskopik ve Kapal� Tedavisi
� Artroskopik (kapal�� �klem Cerrahisi
� Spor ve Travma Cerrahisi
www.saglikilan.com
facebook.com/gapsaglikdergisi
YIL : 12 SAYI : 512
[email protected] [email protected]
04 MART 2015 Çarflamba
Haftalık : 3 TL
Gaziantep’in Yeni Genel Sekreteri
Doç. Dr. Hayati Deniz Önce Eğitim Diyor..
Sayfa
19 ’da
Değişimin ve Gelişimin Öncüsü
Dr. Ersin Arslan
Devlet Hastanesi’nde
Sayfa
20 ’de
KOPAN KOL DİKİLDİ Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe
Mirkelam Göz Merkezinde
Sayfa
11 ’de
NEDİR VE
NEDEN ÖNEMLİDİR
Özel Gaziantep Sevgi
Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı Opr. Dr.
Sezgin Sönmez
SANKO
ÜNİVERSİTESİ’NDE
“LAPAROSKOPİK ÜROLOJİ”
EĞİTİM TOPLANTISI
16
?
Sayfa
14 ’de
15
Vali Ata’dan Primer’e Veda Ziyareti
Haberi Sayfa 24’de
MEDİKALCİLERİN
TAHSİLAT
SIKINTISI
Sayfa
7 ’de
ORAL İMPLANTOLOJİ VE PROTETİK
DİŞ TEDAVİSİ SEMİNERİ
Haberi Sayfa 11-13’de
Direkt Randevu Talepleriniz İçin
Gaziantep Ticaret odası
sağlıkçılar komisyonu Meclis
üyesi ve Gazi Kimya San. Tic A.Ş
Yönetim kurulu Bsk. Derviş DAL;
0 850 811 87 65
®
Her şey sağlıkla başlar
Flaster / Plaster
®
338 38 48
MEDİKAL
Ticaret Limited Şirketi
23 Nisan Mah. 82017 Nolu Cad. No: 3/B Şahinbey/GAZİANTEP
Tel: 0.342. 360 54 71
Fax: 0.342 360 54 72
www.ayintapmedikal.com
[email protected]
0342
Kadar YAKINIZ...
www.gold-medikal.com
İPEK
FLASTER
FİX
FLASTER
Basım Tarihi
05.12.2013
Sev Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Metin KARÇİN : “Tuvalet eğitimine çocuğun ve bakım veren kişinin hazır olduğu bir dönemde başlanması çok önemlidir.
Hatalı bir zamanda ve hazırlıksız başlangıç,
çocuğun bu aşamayı sorunsuzca atlatabilmesini engelleyebilir. Çocuk için tuvalet
eğitimine hazır olmak demek; hem
fizyolojik olarak kas gelişiminin tamamlanmış
olması hem gelişimsel..
KADIN GENİTAL
ORGAN ESTETİK
OPERASYONLARI
KOSGEB
Çocuklara tuvalet
eğitimi nasıl verilir?
www.kosgeb.gov.tr
Sayfa
10 ’da
Gaziantep
Şubemiz’den
Telefonla Satış
Hizmeti Vermeye
Başladık...
Her şey sağlıkla başlar
www.gold-medikal.com
KAĞIT
FLASTER
BEZ
FLASTER
23 Nisan Mah. 82017 Nolu Cad. No: 3/B Şahinbey / GAZİANTEP
Tel: 0342. 360 54 71 Fax: 0342. 360 54 72
www.ayintapmedikal.com / [email protected]
®
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
2
Sağlıkçılar Özlük Haklarını İstiyor
Sağlık-Sen Gaziantep
Üniversitesi Şube Başkanı
Cuma Kerkez, Cumhurbaşkanı
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın sağlıkçılara
yıpranma payını hatırlattı ve
artık Sağlıkçılara yıpranma payı
ve ek ödemelerin emekliliğe
yansıtılması için mücadele
ettiklerini açıkladı.
Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube
Başkanı Cuma Kerkez,yıpranma payının hayata geçmesi ve ek ödemelerin
emekliliğe yansıtılması için 2015’i mücadele yılı ilan ettiklerini bildirdi.
Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube
Başkanı Cuma Kerkez,Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan‘ın başbakanlığı
sırasında, 5 yıllık hizmeti bulunan sağlık çalışanlarına 1 yıllık yıpranma payı
sözü verdiğini, bakanlıklar ve kurumlar
arası çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatarak, sürecin yavaş işlediğini belirtti.
Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube
Başkanı Cuma Kerkez,”Sağlık çalışanlarının bu hakları yasama yılı bitmeden
hayata geçirilmelidir. Kamu bürokrasisi
bu yöndeki çalışmalarını bir an önce
tamamlayıp, düzenlemeyi TBMM’ye
göndermelidir. Sağlık çalışanları daha
fazla oyalanmak istememekte, bir an
önce yıpranma paylarının verilmesini
beklemektedir”
değerlendirmesinde
bulundu.
ülkelerle kıyaslandığında, ücret bakımından gerilerde kaldığını ifade etti.
Sağlık çalışanlarının yaşadığı bir başka sorunun da ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması olduğunu belirten
Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube
Başkanı Cuma Kerkez, sağlık çalışanlarının, sundukları hizmete göre gelişmiş
Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube
Başkanı Cuma Kerkez, Kararlılıklarından geri adım atmayacaklarını, talepleri hayata geçene kadar gerekirse eylem
sürecine gireceklerini de sözlerine ekledi.
Yaşanan mağduriyetin ek ödeme ve
döner sermaye ile eşitlenmeye çalışıldığını, sağlık çalışanların, ek ödemelerin
emekliliğe yansıtılmaması sonucu başka bir mağduriyet daha yaşadığını savunan Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi
Şube Başkanı Cuma Kerkez, 2015’i ek
ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının
ve yıpranma payının hayata geçmesi
mücadele yılı ilan ettiklerini bildirdi.
Çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini kaydetti.
Prof. Dr. Sefer Aycan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Toplum Sağlığı Merkezleri’nin
sağlık hizmetlerindeki yeri ve geleceği
Hükümetin uyguladığı
“Sağlıkta Dönüşüm Programı”
kapsamında çok şey değişti,
birçok sağlık kuruluşu kapandı,
yerine farklı kuruluşlar ortaya
çıktı. Bazı sağlık kuruluşlarının
görevi değişti. 2004 yılında
çıkarılan “Aile Hekimliğinin
Pilot Uygulaması” ile ilgili
yasayla fiilen sağlık ocakları
kapandı. 2011 yılında çıkarılan
663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile Türkiye’de
Sağlık Bakanlığı’nın tüm merkez
ve taşra teşkilatı da değişti.
Bu değişim sırasında ortaya çıkan kuruluşlardan birisi de Toplum Sağlığı Merkezi’dir
(TSM). Kuruluşu için ayrı bir kanun çıkarılmadı, sessiz sedasız hayatımıza girdi. Sağlık Bakanlığı’nın esas görevleri olan Halkın
sağlığını koruma ve geliştirme hizmetleri,
özelliklede topluma ve çevreye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri TSM’nin görevi olarak tanımlandı. Çıkarılan yönerge ile
her ilçede bir TSM kurulması planlandı. Bu
kapsamda 950 civarında TSM kuruldu ve
halen hizmet vermektedir.
Fakat bunca süre içerisinde TSM’ler arka
planda kaldı ve sessiz bir şekilde hayatını
sürdürdü. Hizmetleri, etkinliği, fizik imkanları, çalışanlarının durumu konuşulmadı.
Sağlık Bakanlığı’nın dolayısı ile Kamunun
en önemli sağlık kuruluşu olması gereken
TSM’ler ikinci sınıf sağlık kuruluşu gibi görüldü. Oysa Toplumun sağlığını korumak
ve geliştirmek için bu tür kuruluşların varlığı ve etkinliği son derece önemlidir. Sadece
var olması yeterli değildir; buralar öncelikli, güçlü ve etkin olmalıdır. Bu nedenle de
TSM’lere ve çalışanlarına sahip çıkılmalı,
sorunları konuşulmalı ve çözülmelidir. Beğensek te beğenmesek te Halk Sağlığı Uzmanları olarak ta buralara sahip çıkmalıyız.
Bu nedenlerle bu yazıda TSM’lerin mevcut
durumu ve geleceği tartışılmak istenmiştir.
1) TSM’lerin Mevcut Durumu
http://www.medikalakademi.com.tr/…/
saglik-bakanligi-yeni-lo…’ler baştan beri
üvey evlat muamelesi görmüştür. 2004 yılında Aile Hekimliği Kanunu çıkarıldığında
TSM adı bile geçmemektedir. TSM daha
sonra sessiz sedasız doğdu ve sağlık teşkilatına eklendi. Öncelik hep Aile Hekimliğinde oldu. Yıllarca Aile Hekimliği ile yatılıp
kalkıldı. Oysa Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli
olan görevleri bugün TSM’den beklenen
görevlerdir. Bu nedenle sağlık ocakları ortadan kaldırılır iken önce TSM’lerin yapılanması gerekirdi. TSM, Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın baştan itibaren önceliği olmalıydı.
Daha sonra da bu hali düzeltilmedi. TSM
esas sağlık kuruluş haline getirilmedi. 2011
yılında çıkarılan 663 sayılı KHK’de yanlışlık devam etti. TSM verilen koruyucu sağlık hizmetleri görevleri Sağlık Bakanlığı’nın
esas görevi olmasına rağmen Bakanlığın
Merkezinin dışına çıkarılıp Halk Sağlığı
Kurumu adı altında bir bağlı kuruluş oluşturularak buna bağlandı. 663 sayılı KHK’de
TSM’lerin durumu ise tanımlanmadı, nereye bağlı olduğu belirtilmeyerek belirsizliğin
ve karmaşanı devamına sebep olundu.
2) Kuruluşun Yapısıyla Çok Oynandı
TSM’nin kuruluşunda başlangıçta nüfus temelli bir yapı amaçlanmış iken, daha sonra
ilçe sınırlarına bağlı yapılanmaya geçildi.
İlçe sınırları esas alındığında, nüfusu bir
milyon civarında olan ilçelere hizmet vermek zorunda olan TSM’ler sorunu ile karşı karşıya kalındı. Bu TSM’lerin kadroları
artırılsa da hizmet sunması pratik olarak
imkansız hale geldi. Buda Sağlık hizmetlerinde etkinlik soruna neden oldu. Sık sık
değiştirilen TSM yönergesi, aynı zamanda
TSM yapısında ki kararsızlığın göstergesi
oldu.
3) TSM hizmet birimi mi, yoksa idari birim
midir?
toplum-sagligi-hastaneTSM’lere
topluma
yönelik ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri görev olarak verilmişken,
aynı zamanda bölgeye yönelik bir takım
idari görevler verilmiş olması karmaşa yaratmaktadır. Özellikle bölge aile hekimleri ile ilgili yetkisiz sorumluluk verilmiş
olması TSM’leri sıkıntıya sokmuştur. Yine
görev alanına girmeyen veya sınırları belirtilmeyen konularda verilen idari görevler
TSM’lerde yaşanan diğer bir sorundur.
6) Personelin bazı yerlerde az, bazı yerlerde
gereğinden fazla olması da sorundur. Bazı
TSM’lerde personel sayısal olarak yetersiz,
bazılarında özelliklede merkez TSM’lerde
personel fazlalığı vardır. Her iki durumda
hizmetleri olumsuz olarak etkilemektedir. Buna personelin nitel yönden eksikliği
eklendiğinde TSM hizmetleri daha fazla
olumsuz olarak etkilenmektedir.
7) Personel hareketliliğinin fazla olması,
personelin TSM’nin görevlerine yabancı olması ve uyum eğitimlerinin yetersiz olması
gibi durumlarda hizmetleri olumsuz etkilemektedir.
8) Halkın TSM’leri tanımaması ve kullanmaması, TSM’lerinde Halkın içinde olmaması veya Halka gitmemesi hizmetlerin etkinliğini engellemektedir.
9) TSM çalışanlarının ücretlerinin diğer
sağlık kuruluşunda çalışanlarına göre daha
düşük olması da olumsuz bir durumdur. Bu
durum TSM çalışanlarının negatif performansına neden olmaktadır.
4) TSM Yönergesi’nde görev olarak belirtilen hizmetler yönünden sorgulanmaz iken,
aslında görevi olmaması gereken hizmetler
istenmekte ve bu konularda sorgulanmaktadır. Sigara denetimi kolluk kuvvetlerinin,
evde hasta bakımı aile hekimlerinin görevi
olması gerekir iken, bu gibi esas görevi olmayan konularda sorgulanması esas görevlerini ihmal etmesine sebep olmaktadır.
Tüm bunlar TSM’lerin bugün yaşadığı sorunların bazılarıdır. Bu sorunlar nedeniyle TSM her ilçede kurulmuş olsa da sağlık
hizmetlerinin sorumunda olması gereken
yerini alamamıştır. Bu durum böyle devam
etmemelidir. Ülkemizin geleceği için bu
sorunları ortadan kaldırmak ve çözmek gerekir. Böylece TSM olması gereken yapıya
kavuşturulmalı ve gücü artırılmalıdır. Sağlık
Bakanlığı’na esas hizmet birimi olduğunu
hissetmeli ve hissettirmelidir.
5) TSM’ler bir bina standardı olmaması nedeniyle sıkışık, uygun olamayan binalarda
hizmet vermektedir. Bakanlık TSM’lere en
uygun binaları ayırması gerekir iken, çoğu
yerde fiziki olarak yetersiz, konum olarakuygunsuz binalarda hizmet vermeye mecbur edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı’nın esas görevi halkın sağlığını korumak ve geliştirmektir. Bu görevlerle ilgili hizmet birimi olarak ta TSM’ler
tanımlandığına göre, TSM’lere her konuda
öncelikle gereken destek verilerek güçlendirilmeli, etkin hizmet vermesi sağlanmalıdır.
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
3
KİMLER İLK YARDIM EĞİTMENİ OLABİLİR?
3
Acil Tıp Teknisyenleri
(Lise, Önlisans, Lisans Mezunları)
Ağız ve diş sağlığı teknikerleri
Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
Ameliyathane Tekniker
Anestezi Teknikeri ve Teknisyeni
Biyokimya Teknikeri
Biyolog,
Cerrahi Tekniker
Çevre sağlığı Tekniker ve Teknisyeni
Diş Protez Teknikeri
Diş tabibi, Diş Teknisyeni
Diş Teknik Sekreterliği
Diyaliz Teknikeri
Diyetisyen
Ebe,
Eczacı,
Eczane Hizmetleri
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 Emekli Sağlık Çalışanları
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Evde Hasta Bakımı
Fizik tedavi
Fizikoterapist,
Hayvan sağlık memuru
Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları)
İlk ve Acil Yardım Teknikeri
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar
Odiyometri Teknikeri
Odyolog
Optisyenlik Teknikeri
Paramedikler
Pataloji Laboratuar tekniker
Perfüzyon Teknikeri
Protez ve Ortez Teknikeri
Psikolog,
Radyoterapi Onkolojisi Teknikeri
Röntgen teknisyenleri ve yardımcıları
Sağlık fizikçisi,
3 Sağlık Hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip,
Sağlık idarecisi
Sağlık memuru,
Sağlık mühendisi,
Sağlık savaş memuru
Sosyal hizmetler mütehassısı,
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
Tıbbi Laboratuar
Tıp Doktoru
Tıp teknoloğu,
Toplum sağlığı teknisyeni
Veteriner hekim
Yaşlı Bakım Hizmetleri
vb.Eşdeger nitelikte
Lise,Önlisans.Lisans
mevzunlarını kapsamaktadır.
64 SAAT
Bu sertifikanın size sağladığı imkanlar
BAŞVURU İÇİN LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ...
0342. 215 23 28 / 0533.920 87 97 / 0533.642 04 86
İncilipınar Mah. Nişantaşı Sk. F&H İş Merkezi Kat:3/3 Şehitkamil / GAZİANTEP
www.adatipsaglik.com
www.saglikilan.com
F FIRAT MEDİKAL
İmtiyaz Sahibi / TÜLAY TORUN
Yazı İşleri Müdürü / M.ALİ RIZA TORUN
Editör / M.ALİ RIZA TORUN
(Sağlık İdarecisi) 0536 233 91 01
CONFORT YARA BAKIM ÜRÜNLERİ YETKİLİ BAYİİ
Hukuk Danışmanı / AV. ALİ RIZA TORUN
Grafik Tasarım / BÜLENT GEZEN
M. Fırat KÜLLÜK
Adres: Ali Fuat Cebesoy Bulvarı
Doktorlar Sitesi No:48 GAZİANTEP
E-mail: [email protected]
Abone ve Reklam Sorumlusu / KEMAL KÖKTEN
Gsm:0553. 588 76 29
Tel: 0342. 323 45 77
Fax: 0342. 324 61 11
Dizgi Tasarım Yeri : DOKTOR AJANS
Baskı Yeri : GAZİKENT MATBAASI
İLHAMİ BOYNUKISA TEL:(0342) 231 01 11
Düğmeci Mah. Karahoca Sk. No:20 Şahinbey / GAZİANTEP
4
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
Köşe Ya­zar­la­rımızın yaz­dık­la­rı kö­şe ya­zıla­rı­nın ve
rek­lam ve­ren­le­rin hu­ku­ki so­rum­lu­lu­ğu ken­di­le­ri­ne ait­tir.
Sağ­lık Dün­ya­sı Ga­ze­te­si He­kim, Diş he­ki­mi, Ec­za­cı,
Sağ­lık İda­re­ci­le­ri, Hemşire ve Ebe ile sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na
abo­ne­lik usu­lü ile haftalık 3 TL ,yıllık 150 TL ile gön­de­ri­lir, hal­ka açık
yer­ler­de ve gazete bayilerinde satılmaktadır.
İLETİŞİM ADRESİ
Öğretmenevleri Mah. Göksek Sok. Petek Apt 12/6
Şahinbey/GAZİANTEP Tel.: (0342) 335
GSM: (0536)
08 24
233 91 01 (0531) 312 11 72
HESAP NO: İş Bankası Merkez Şube / 6300-1477186
İban No: TR42 0006 4000 0016 3001 4771 86
FIKRA KÖŞESİ
İdrar, idrar kültürü istenen 10 yaşlarında kız
hasta ile babası :idrarı yoktu kaka yaptırdık olur
mu?
*****
Sevgi; besyuzluk sf icinde alinan duygudur..
Ask; ise o duygunun i.v puse verilmis halidir...
ani basdonmesi gecici korluk yada tansiyon dusuklugu yapanilir... :)))))) UĞUR
*****
Kolonoskopi için randevu verdiğimiz hastalara
eşofman giyin gelin ki işlem esnasında indirip
tekrar giyerken rahat olsun..deriz...
2-3 ay önce bir amca randevusuna gelmiş ama
pantolon giymiş...
amca sedyeye uzandı
--amca indir pantolonunu.. bu arada amca neden eşofman giymedin daha rahat olurdu..
- e giydim eşofman!!..
- e nerde??...
- e Pantolonun altındaaaa.........
*****
Çağatay Taşdemir Unutulmaz Hasta Replikleri
geceleri çok öksürdüğünü söyleyen hastaya
bakılıp ilaç yazıldı tam çıkarken .... hocam bu
ilaçları bugün almak zorundamıyım cevap: valla benim için hava hoş ben gece uyuyacağım
sen öksüreceksin ...
*****
uzandı önce ceket katı , sonra yelek katı, sonra
kazak katı, bir üst don ( burda öle denio şalvarvari bişey ), sonra pijama katı, sonra iç penye
katı ,sonra içlik katı, sonra tişört katı . sonra iç
çamaşırı, sonra atletide açtıktan sonra zemine
ulaştık .....
onu göreceğime hiç bu kadar sevineceğimi düşünmemiştim
*****
Fox haber konu: antibiyotiğe test Şartı geliyor,
mikrofon tutulan kadın : hastalandığında çocuğumu doktora götürmüyorum sırf antb. Yazdıkları için...!!! Poliklinikte antibiyotik yazmayınca 1000 tane laf sayan kendileri değil galiba
*****
BİR ÖZEL TIP MERKEZİNDE;
-İdrar tahlili kaç lira hemşire hanım?
-5 tl.
-İdrar bizden olursa kaç olur?
*****
Az önce hastayı bitirdim kahve içmek ve soluklanmak için bahçeye çıktım, daha kahvemi elime
almamıştım ki bahçe duvarının ötesinden elinde
alışveriş poşetleri olan orta yaşlı bir kadın seslendi; ‘’Bi şey sorabilir miyim abla?’’ diye. Ben daha
öyle bahçeden soru mu sorulurmuş gel içeriye
demeye kalmadan hastadan o müthiş soru geldi;
-Spiral mi, doğum kontrol hapı mı hangisini önerirsiniz?
*****
Murat özçelik’ten
Baba akşam eve kucağında kocaman bir robotla
geldi ve anlattı. “Bu robot yalan söyleyeni tokatlıyor. Yemekten sonra deneyeceğiz.”
Yemekten sonra oğluna sordu..
“Öğleden sonra ne yaptın?.”
“Bir arkadaşımda ders çalıştık..”
Robot oğlanı tokatladı.
“Tamam!.. Tamam” dedi, çocuk.. “Ders çalışmadık. DVD seyrettik..”
“Ne filmi” dedi, baba..
“Kara Korsan” dedi oğlan. Robot oğlanı tokatladı.
“Tamam!.. Tamam” dedi oğlan “Porno film seyrettik!..”
“Ne!..” diye bağırdı baba..
“Ben senin yaşındayken, porno ne demek, onu
bile bilmezdim.”
Robot babayı tokatladı.
Anne kahkahalarla güldü..
“Babasının oğlu!..”
Robot, anneyi tokatladı!..
*****
Bedava Kontrol
gece 2 gibi 3 yaşındaki çocuğunu kontrole getiren aileye, şikayetler bittimi diye sordum, bitti
dediler. kontrol muayenesini yapayım buyrun
dediğimde, çocuk iyileşti muayeneye gerek yok
sadece bedava kontrol hakkımız var diye geldik
dediler.. beynim error veriyor artık :))
Hardal
Adamın biri bir fast-food lokantasında:
- “Bana iki sosisli, bi tanesine hardal koyma”
Garson:
- “Hangisine?”
Olay Yeri
Tecavüze uğrayan genç kadın yakışıklı avukatına
başından geçenleri anlattıktan sonra avukat sorar
- Peki ne yapmamı istiyorsunuz?
Kadın kısık bir sesle yanıtlar
- Hele siz olay yerini bir inceleyin de!.
Komutan
Kolordu komtani terroristi yakalamış ve sormuş:
- “9 bölü 2 kaç eder” Terorist de 7 demiş ... Komtan dönmüş ve:
- “Ulan bu ne biçim bölücü örgüt”
Kilo
Aşırı kiloları nedeni ile kadınlardan yana hiç
şansı olmayan adamın karşısına çıkan melek üç
istekte bulunmasını istemiş. Adam da isteklerini
sıralamış:
- “Kilolarımdan kurtulayım, incecik olayım, kuş
gibi hafif olayım, kadınlara çok yakın olayım”.
Melek:
- “Derhal” demiş ve adamı kanatlı orkid şekline
sokuvermiş.
Petrol Kralı
Arabistanın petrol kralı oğlunu Paris’e üniversiteyi okuması için yollamıştır.Aradan bir süre
geçtikten sonra oğlunu merak edip mektup yollamıştır.
-Oğlum nasılsın, Paris’i beğendinmi?
Oğul kısa süre sonra cevap yazar:
_Babacığım ben çok iyiyim, Paris ve insanları
çok güzel.Fakat canımı skıan birşey var.Ben okula altın kaplamalı arabamla gelirken arkadaşlarım
okula trenle geliyor.Bu da beni çok üzüyor, canımı sıkıyor.
Bu mektubu alan Kral üzülür ve sinirlenir.Hemen
oğluna cevap yazar:
-Güzel oğlum hesabına 20 milyon euro yatırdım.
Hemen git o treni satın al, bizi daha fazla rezil
etme.
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
5
Özel Deva Hastanesi Büyümeye Devam Ediyor
Özel Deva Hastanesi,
güçlü hekim kadrosuna
Genel Cerrahi Uzmanı
Opr. Dr. Cihangir Ulubey’i ekledi.
1980 Adıyaman doğumlu olan Opr. Dr. Cihangir Ulubey; İlk ve orta öğrenimini Adıyaman’da
tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini İstanbul Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.
2005 -2006 yılları arasında Şanlıurfa Bozova Yaylak Sağlık Ocağında Pratisyen Tabip olarak ve
2012-2015 yılları arasında Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı
Olarak çalıştı.Genel Cerrah Operatör Doktor Cihangir Ulubey, Özel Deva Hastanesinde hasta
kabulüne başladı.
DEVA OKULLARI
ODTÜ ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASINDA
FİNALE KALDI
Özel Deva Okulları Uluslar Arası Robot yarışmasın da Fizik Tedavi Robot Kolu
ve Fizikirobot isimli 2 proje ile ön elemeyi geçerek finale yükseldi.
Özel Deva Okulu öğrencileri her yıl 1000’lerce robotun
yarıştığı 300 yarışmacının
katıldığı, aralarında yabancı ve Türk üniversitelerinin
de bulunduğu çok sayıda
lisenin yer aldığı “ODTÜ
Uluslar Arası Robot Yarışmasında” serbest kategoride
birçok üniversite ve liseyi
geride bırakarak ön elemeyi
geçmişti.
2 proje ile ilk 21 proje arasında final için yarışmaya
hak kazanan Özel Deva
Okulları
eğitim-öğretime
başladığı ilk yılında büyük
başarılara imza atmaya deva
ediyor.
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
6
GAÜN ‘de Diyabetik
Ayak Ünitesi
Ne yazık ki dünyada her 30 saniyede bir amputasyon gerçekleşmektedir. Bu amputasyonların önemli
nedenlerinden biri de diyabettir.
Amaç gün geçtikçe artan amputasyon oranını düşürüp
hastanın yaşam kalitesini
arttırmaktır. Önemli olan
hastanın bakım, tedavi
ve eğitimini doğru olarak
verip daha sonra oluşabilecek bu tür komplikasyonları engellemektir.
Diyabetik ayak bakımı ciddi
anlamda özveri, bilgi ve hassasiyet isteyen bir iştir ve bu konuda
gönüllü, işini gerçekten severek yapan; eğitimli ayak
bakım uzmanları Müslüm BAYSEÇKİN ve Ebru AKBAŞ ünitede hizmet vermektedir. Diyabetik Ayak
Bakımı empati ve özveri gerektiren bir iş olup ihmal edildiğinde oluşacak sonuçlar manevi yönden
hastaları çöküntüye uğratmaktadır. Bu nedenle Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji kliniği
bu işi profesyonelce yürütmektedir. Başarılı sonuçların ardından gelen hastanın memnuniyeti ve gülen
yüzü alınan en güzel hediyedir.
Her diyabetli
bir Diyabetik
Ayak
adayıdır.
Diyabetik Ayak Ünitesi
Gaziantep Üniversitesi
Şahinbey Araştırma ve
Uygulama Hastanesi
Endokrinoloji kliniği
içerisinde Doç.Dr.Mesut
ÖZKAYA başkanlığında
hizmet vermektedir.
HABER : Kemal KÖKTEN
KAMPANYA DEVAM EDİYOR...
3
DÜĞÜN
lü PAKETİ
BİR ARADA
İNANILMAZ
FİYATA...
Sağlık
Çalışanlarına
ÖZEL
YEMEK
ODASI
TAKIMI
YATAK
ODASI
TAKIMI
6
KOLTUK
TAKIMI
.990
TL’den
Başlayan Fiyatlarla
OTURMA GRUBU 1.790 TL + (SEHPA HEDİYE)
. .
cassalını
CONCEPT
BİNEVLER Mah.Şehit Emre Bakırcı
Caddesi No:8 Şehitkamil/G.ANTEP
0342.334
00 35
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
7
MEDİKALCİLERİN
TAHSİLAT
SIKINTISI
Gaziantep Ticaret odası
sağlıkçılar komisyonu Meclis
üyesi ve Gazi Kimya San. Tic A.Ş
Yönetim kurulu Bsk. Derviş DAL;
Türkiye’nin son 12 yılda sağlıkta yaşadığı dönüşüm medikal sektörde faaliyet gösteren firmaların yapısında da çok ciddi değişiklikler
yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Firmalarımız bu yeni sürece ayak uydurmaya çalışırken
önlerindeki en büyük sıkıntı olarak Kamunun
firmalara ödeme sürelerinin cok ciddi olarak
uzaması birçok firmayı krizin eşiğine getirmiş
, birçok firmayı da faiz girdabının içerisine atmıştır. Özellikle 2014 yılında ödeme vadeleri
Devlet hastanelerinde 8 aya, Üniversite hastanelerinde de 24 ila 36 aya kadar dayanmıştır. Bu şartlara bu sektörde faaliyet gösteren
firmaların dayanma gücü kalmamıştır. Birçok
meslektaşımız bankalardaki son kredi limitlerini de kullanarak işlerini devam ettirme gayreti
içerisinde olmalarına karşın önlerindeki problem sadece vadelerin uzamasının yanında çok
ciddi problemler ile de mücadele vermek durumunda kalmaktadır.
Gaziantep Ticaret odası sağlıkçılar komisyonu
Meclis üyesi ve Gazi Kimya San. Tic A.Ş
Yönetim kurulu Bsk. Derviş DAL
Kamu hastaneler birliği adı altında hastanelerin birleşmesi ve ihalelerinin bir merkezden
yapılmasından dolayı ihalelerin boyutları çok
büyümüştür. Bu büyük ihalelere girebilmek
için gerekli olan teminat şartlarını ve iş bitirme
belgelerini sektörde faaliyet gösteren birçok firma karşılayamamaktadır. İhalelerin sürelerinin
2 ila 3 yıllık yapılmasından dolayı oluşan kur
farkı vesaire gibi risklere karşı firmaları koruyacak şartnamelerde hiçbir hüküm bulunma-
maktadır. Kurumların geç ödemelerinden dolayı hiçbir faiz kamu kurumları firmalara ödeme
yapmamaktadır. Özellikle son zamanlar da
Kamu hastaneleri firmaların alacaklarını bankalara veya üçüncü şahıslara temlik vermesine
izin vermemekte buda medikal firmaları çok
zor duruma düşürmektedir. Kamu hastaneleri
birçok alımını Hizmet alımı şeklinde yapmaktadır. Hizmet alımı ihalelerine giren firmalar
hizmet üretebilmek için aldıkları çoğu malların Kdv’sini %18 ile almakta ama fatura keserken % 8 ile fatura kesmektedirler firmaların
KDV’den dolayı devletten alacaklarını da çok
zorlanarak tahsil edebilmektedirler.
Burda en azından maliye Firmaların diğer ödemeleri ile mahsuplaşma imkanı olabilmelidir.
Son 10 yıldır Sağlık uygulama tebliğindeki fiatların hiç birinde artırım yapılmamış aksine
birçok uygulama ve malzemeniz fiatı düşürülmüştür. Bununla birlikte 2014 yılının sonlarında firmalarımızın satmış olduğu birçok ürün
ödeme dışında bırakılmıştır.
Bu gibi sıkıntılar sektörde faaliyet gösteren birçok firmayı çok zorduruma düşürmüştür. Kısa bir zamanda firmalara ödemeler de yaşanan aksaklıklar giderilmezse
birçok firma kapanacak bunu sonundada
birçok insanımız işini kaybedecektir.
Rezervasyon: 336 55 11
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
Doç. Dr. O��� �����OY
Ortopedi ve Travmato�o�i ��ma��
�E���AL �A�K�TA
HASTA KABULÜNE
B A � L A M I � T I R
Ortopedi ve Travmato�o�i ��i�i�i�de �i�met �ermektedir
� Omur�ada Olu�a� Skolyoz, Kifoz ve �i�er �eformiteler
� Omur�ada Olu�a� Tümörler, K�r�klar ve Kaymalar�� Tedavisi
� Bel ve Boyu� ��t�klar���� �ikroskopik ve Kapal� Tedavisi
� Artroskopik (kapal�� �klem Cerrahisi
� Spor ve Travma Cerrahisi
8
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
9
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakli Merkezi, gerçekleştirilen başarılı organ nakilleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor.
BABADAN KIZINA
BÖBREK NAKLİ
Osmaniye’de yaşayan
diyaliz hastası Aybüke
Açıkgöz (18), Özel Sani
Konukoğlu’nda babasından
nakledilen böbrekle yeniden
sağlığına kavuştu.Aybüke
Açıkgöz, 13 yaşındayken
halsizlik nedeniyle doktora
gidiyor. Kan seviyesinde
düşme olduğu söylenen
Aybüke, yaklaşık 5
yıl boyunca bununla
ilgili tedavi görüyor.
Şikayetlerinde bir değişiklik
olmayınca farklı hastanelere
şifa arayan Aybüke, 8
ay önce böbrek hastası
olduğunu öğreniyor.
K.Burak ÇETİN
İç Mimar
kbc iç mimarlık
Yaşam alanlarınızı sizler
hayal edin, biz tasarımla
harmanlayıp harikalar katalım.
Yaşam ve çalışma alanlarınız da arzu ettiğiniz
kalite ile mutluluğu, huzuru bir arada sunmayı
ilke edinmiş olup bu amaç için çalışmaktayız.
Mimari - İç Mimari Proje Tasarım ve Uygulama
Hizmetleri Verilmektedir. KBC İç Mimarlık,
hayallerinizi gerçeğe dönüştürüp, yaşam
alanlarınızın görseli ile ayrıcalık sunmaktadır.
3 PROJE
3 TASARIM
3 UYGULAMA
Sizler
en iyisi
layıksı ne
nız
0342. 322 32 35
0533. 293 06 36
www.burakcetinicmimarlik.com
[email protected]
Osmangazi Mah. Naci Topcuoğlu Blv.
No:85/A Şehitkamil/GAZİANTEP
( İbrahimli Çevre Yolu Kavşağı Civarı)
“Teşhis konduktan sonra beni Adana’ya
sevk ettiler. Teşhis kondu ve hemen ardından diyalize girmem veya nakil olmam gerektiği söylendi. Ailece büyük bir şaşkınlık
içindeydik” diyen Aybüke, nakil kararıyla
ilgili şunları söyledi:
“O anda annem ve babam ‘biz böbreğimizi vereceğiz, eğer mümkünse hemen nakil
olsun’ dediler. Anne ve babanın çocukla
doku uyumu yüksek olduğu için kan grupları öğrenilip, kronik bir rahatsızlıklarının
olmadığı anlaşılınca nakil işleminin hemen gerçekleşebileceği söylendi.”
BABA AÇIKGÖZ: ‘’NAKİLDEN
SONRA BÜTÜN ORGANLARIMI DA
BAĞIŞLADIM’’
Din görevlisi (imam) ve 4 çocuk babası olan Amil Açıkgöz’ün (47) önce kendi
dokularına bakılmasını istediğini gülümseyen gözlerle dile getiren Aybüke, “Gerekli tetkikleri yaptırmak için Özel Sani
Konukoğlu Hastanesi’ne geldik. Babamın
dokuları uyunca hemen nakil işlemini gerçekleştirdik. Diyalize hiç girmeden nakil
yapıldı. Bunun için çok şanslı olduğumu
düşünüyorum. Nakil işlemi yapıldıktan
sonra doktorumuzun böbreğin çalıştığını
ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyince
çok mutlu oldum” diye konuştu.
Amil Açıkgöz ise duygularını şöyle paylaştı:
‘’Bir anda böyle bir rahatsızlığın ortaya
çıkması tabiî ki bizi çok üzdü. Teşhis konulunca hemen ben de annesi de ‘böbreğimizi veririz’ dedik. Önce gerekli tetkiklerin
bana yapılmasını istedim. Dokular uyunca
da nakil işlemi için hastaneye yattık. Nakil
yapıldıktan sonra böbreğin çalışıyor olduğunu öğrenince çok mutlu oldu. Kızımın
tekrar eski sağlığına kavuşmuş olması yaşadığım bütün ağrıları bana unutturdu.”
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’ni, daha
önce nakil tedavisi görmüş olan bir hastanın önerisi üzerine tercih ettiklerini belirten Amil Açıkgöz, geldiklerinde
doktorlarından, hemşirelerden, hastane
çalışanlarından göstermiş oldukları ilgiden
memnun kalınca nakli de burada olmaya
karar verdiklerini anlattı.
‘’İyi ki gelmişiz. Buradan çok memnun bir
şekilde ayrılıyoruz. Herkes Antalya diyor.
Nakil işleminden önce araştırma yapsınlar” diyen Baba Açıkgöz, şöyle devam etti:
“Biz tavsiye üzerine geldik, tavsiye edenlere çok teşekkür ederiz. Ben de nakil olacak
başka hastalara tavsiye ediyorum. Nakilden sonra bütün organlarımı da bağışladım. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu organ bağışı ile ilgili fetva
verdi. Nakille insanların sağlıklı olacağını,
dinen bir sakıncası olmayacağını söyleyerek insanları organ bağışına teşvik etti.
İnsanlar organ bağışında bulunmalı. Yaptığının hayrını fazlasıyla görecek. Evladına
da olsa, bir başkası da olsa yaptığın iyiliğin
karşılığını göreceksin.”
Kızının ve eşinin sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıkmasının mutluluğunu yaşayan
ve öğretmen olan anne Mukaddes Açıkgöz
de organ bağışı ve organ nakliyle ilgili olarak “Eğer sağlık durumunuz elveriyorsa bir
şeyleri bahane etmeden organ bağışında
bulunun. Sadece ben ve babası değil, akrabalardan birçoğu Aybüke’ye böbreğini
vermek istedi. Ancak herkes bizim kadar
şanslı değil” ifadelerini kullandı.
‘’HASTANE OLARAK ELİMİZDEN
GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ’’
Organ nakli ile ilgili çalışmalar konusunda
bilgiler veren Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ise organ
bağışının önemine vurgu yaparak, şunları
kaydetti:
“Hastane olarak gerek tıbbi, gerek teknoloji ve gerekse hizmet açısından elimizden
gelenin en iyisini yapıyoruz. Günümüz koşullarında, gerekli şartlar dahilinde kapalı
şekilde de gerçekleştirilen ameliyatlarla
böbrek vericileri çok kısa bir sürede ayağa kalkıp, hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Ancak böbrek bağışı sayısı konusunda
hala yol alabilmiş değiliz.”
www.saglikilan.com
Gaziantep’te geçirdiği
iş kazası nedeniyle
sağ kolu pres
makinesine sıkışan
23 yaşındaki Suriyeli
Abdullah Antoz,
başarılı bir operasyon
geçirdi. Antoz’un
kopan kolu tekrar
yerine dikildi.
KOPAN KOL DİKİLDİ
Beni sağlığıma kavuşturan
doktorlara çok teşekkür ediyorum
Geçirdiği iş kazasından dolayı
Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi
Acil Servisi’ne getirilen Suriyeli
işçi, yapılan tetkik ve tahlillerin
ardından ameliyata alındı. Kolunun
sağ dirsek seviyesinden itibaren
koptuğu belirlenen Antoz’un
kemiklerinde kırılma, ezilme,
damar, sinir ve kaslarında de
kopma olduğu tespit edildi.
10
Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzm.
Dr.Mehmet Servet Kaya
‘‘
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
‘‘
Ortopedi Doktoru Servet Kaya,
Göğüs Kalp Damar Cerrahi
Doktoru Bahattin Çiftçi ve Plastik
ve Estetik Cerrahi Doktoru Murat
Keret tarafından 6 saat süren
ameliyatın ardından kopan kol
yerine dikildi. Ameliyatın ardından
konuşan Antoz, “Elhamdulillah
kurtuldum. Beni sağlığıma
kavuşturan doktorlara çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Göğüs Kalp Damar Cerrahi Uzm.
Dr.Bahattin Çiftçi
Ortopedi Uzmanı
Dr.Mehmet Servet Kaya
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
Çocuklara tuvalet
eğitimi nasıl verilir?
“Tuvalet eğitimine çocuğun ve bakım veren kişinin hazır olduğu bir dönemde başlanması çok
önemlidir. Hatalı bir zamanda ve hazırlıksız başlangıç, çocuğun bu aşamayı sorunsuzca atlatabilmesini engelleyebilir. Çocuk için tuvalet eğitimine hazır olmak demek; hem fizyolojik olarak kas
gelişiminin tamamlanmış olması hem gelişimsel
olarak kendini ifade becerilerinin kazanılmış
olması hem de psikolojik olarak sağlıklı bir döneminde olması demektir.” diyen Sev Amerikan
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr.Metin KARÇİN Ebeveynlerİ tuvalet eğitiminin
nasıl verileceğine dair bilgilendirdi.
Sev Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr.Metin KARÇİN
1879’dan
79’dan
Güne...
Bu Bu
Güne...
· Henüz çocuğun saydığımız
belirtileri göstermiyor olması,
· Devamlı kabızlık problemi yaşaması,
· Son dönemde hayatında önemli bir
değişiklik olması (yeni bakıcı, yeni kardeş,
taşınma, ölüm vb.)
· Tuvalet eğitimini verecek olan kişinin gergin,
sinirli olması, yeterli zaman ayıramayacağını
düşünmesi ve
· Birden fazla kişinin farklı şekillerde çocuğa
tuvalet eğitimi vermeye çalışıyor olması.
Tuvalet eğitimi annelerin adeta kabusudur. Ne
zaman başlaması gerektiği, nasıl davranılması gerektiği konusunda kargaşa yaşanır. Tuvalet eğitimi
için en uygun dönem 24-36 aylar arasıdır. Daha
erken dönemde başlamak ve aşırı baskı kurarak bir
an önce çocuğun temiz kalmasını sağlamaya çalışmak, hem fizyolojik olarak yapamayacağı bir şeyi
yapmasını istemek hem de ilerde gelişebilecek
bazı ruhsal sorunların başlamasına neden olmak
demektir. Benzer şekilde hiç eğitim vermemeye
çalışmak, zamanı gelince kendi söyler diye bırakmak da hem çocuğun tuvalet eğitiminin gecikmesine hem de ruhsal açıdan sorunlara neden olur.
Dr.Metin KARÇİN çocukların bu eğitime hazır
olup olmadıklarını ise şu şekilde anlaybileceklerini belirtti;
· Yürüyebiliyorsa,
· Basit emirleri yerine getirebiliyorsa,
· İsteklerini kelimelerle konuşarak anlatabiliyorsa,
· Kendi kendine basit giysileri çıkarabiliyorsa,
· Genellikle gün içinde 2-3 saat kuru kalabiliyorsa,
· Tuvalete çıktığı saatlerin bir rutini oluşmuşsa,
· Altının ıslaklığından rahatsızlığını ifade eder hale
gelmişse tuvalet eğitimine başlama zamanları gelmiş demektir.
Dr.Karçin bazı durumların yaşı gelmesine karşın
tuvalet eğitimini zorlaştırabileceğini söyleyerek,
Bu belirtiler şu şekilde sıralayabiliriz dedi;
11
Tuvalet eğitimi sürecini, tamamıyla sizin kontrolünüzde ve sizin verdiğiniz eğitime göre tamamlanacak bir süreç gibi görmeniz sizi aşırı yük altında
bırakır. Aslında bu süreç sizden çok çocuğunuzun
kontrolündedir. Dolayısıyla bir ebeveynin görevi;
sorumluluğu tamamıyla almak değil, çocuğuna
mümkün olduğunca destek olmak, yüreklendirici
davranmaktır. Bu süreç tam olarak siz hazır olduğunuzda değil, siz ve çocuğunuz hazır olduğunuzda tamamlanacaktır.
· Tuvalet eğitimine başlamadan önce çocuğun tuvalete veya lazımlığına alışmış olması önemlidir.
Her gün belirli aralıklarla tuvaleti olsun olması
tuvalete ya da lazımlığa oturarak alıştırmalar yapmak alışkanlık edinmeyi kolaylaştırır.
· Çocuğunuzu iyi gözlemlemeniz ve çişini ya da
kakasını yaparken nasıl davrandığının farkında olmanız, onu uygun zamanlarda tuvalete yönlendirmeniz için uygun olacaktır. Örneğin yüzünün şekli değişebilir ya da yürürken bir anlığına durabilir.
Bu tür durumlarda, onu tuvalete ya da lazımlığa
yönlendirmek eğitimi başlatmak için işinize yarayacaktır.
· Çocuklar tuvaletlerini birkaç dakikadan fazla tutamazlar, o nedenle tuvaletlerinin geldiğini söyle-
dikten ya da siz fark ettikten sonra en hızlı şekilde
tuvalete götürmek önemlidir.
· Lazımlık çocuğun rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde olmalıdır. Çocuk lazımlığına eğitim sürecinden
önce kıyafetleriyle oturtturularak alışması sağlanabilir.
· Kız çocuklarının anneyi, erkek çocuklarının babayı model almaları, onları izleyebilmeleri süreci
kolaylaştırmaktadır.
· Çocuğun daha rahat hareket edebilmesi ve lazımlığa oturabilmesini kolaylaştırmak için mümkün
olduğunca kendisinin çıkarabileceği türden kıyafetleri giydirmeye özen gösterilmelidir.
· Çocuğa sık sık tuvaleti olup olmadığını sormak
yerine, belli aralıklarla tuvalete birlikte giderek
kontrol etmek daha uygun olacaktır. Kakası için,
her yemek öğününden sonra tuvalete oturtmak
eğitimi kolaylaştırır. Ancak oturma süreleri uzun
olursa, çocukla inatlaşma artar ve eğitim gecikir.
· Tuvalet eğitimde en büyük ödül “aferin” dir.
Tuvaletini artık bezine yapmıyor olmasını büyük
ödüllerle, aşırı tepkilerle karşılamak zaman zaman
altına kaçırdığında kızmak kadar yanlıştır. Alkışlamak, çok önemsemek, ödüller vaat etmek, tuvalet
zamanını adeta bir tören haline getirmek eğitime
ve sonraki sürece zarar verecektir.
· Çocuk lazımlığa ya da tuvalete oturduğunda
onun yanında kalıp, oyalanması sağlanabilir. Onu
tek başına bırakıp gitmek, oturma süresini kısaltacağı için eğitimi güçleştirir.
· Çocuk tuvaletini yaptığında onu çişinden ya da
kakasından tiksindirecek, yaptığı şeyden utanmasına yol açacak sözler söylenmemelidir (ay ne pis,
koktu vb.)
HABER : Kemal KÖKTEN
MiS & GAZİANTEP DİŞ HEKİMLERİ ODASI
ORAL İMPLANTOLOJİ VE PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ SEMİNERİ
Mis Dent İmplant ile Gaziantep Diş Hekimleri Odası tarafından
Novotelde düzenlenen Oral İmplantoloji ve Protetik Diş Tedavisi
Seminerine geniş katılım oldu.Oda Başkanı Dt.Hasan Karabay’ın
hocalara teşekkür ederek gün boyu çok güzel saatler geçirdik.Hocalarımız bizi çok önemli konularda detaylı bilgileri ile verdikleri
sunumlarla tüm hekim arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyor
saygılar sunuyorum. Mis Dent Yönetici ve çalışanlarına da çok
teşekkür ediyor bu güzel toplantıyı düzenledikleri için şükranlarımı sunuyor bu tür eğitim
toplantılarının devamını
diliyoruz dedi.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.
22 Şubat Pazar gün boyu süren
etkinliğin ilk konuşmacısı
İstanbul Üniversitesi Diş Hek.
Fak. Ağız, Diş, Çene cer. A.D.
Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan
Özyuvacı “Klinik Pratikte
Oral İmplantoloji : Başarıdan
Komplikasyona konulu
sunumunu yaptı.
Ege Ünv.Diş Hek.Fak.Protetik Diş Tedavisi
A.D.Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erhan Çömlekoğlu
1- İmplant üstü protezlerde planlama ilkeleri
2- Pembe-beyaz estetik için bireysel
dayanakların kullanımı
3- İmplant üstü restorasyonlarda okluzyon
konularını ayrıntıları ile anlattı.
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
14
KADIN GENİTAL ORGAN ESTETİK OPERASYONLARI
l estetik,
a
n
ji
a
v
a
d
ğu,
Bayanlar
il bozuklu
k
e
ş
e
d
e
lg
m
cinsel bö
ü görünü
t
ö
k
ş
ü
n
ü
ucu
dış gör
aşam son
y
l
e
s
in
c
r.
ve kötü
rasyondu
e
p
o
ir
b
yapılan
NEDİR VE
?
NEDEN ÖNEMLİDİR
Genelde estetik operasyonlar daha çok dış görünüş için yapılsa
da son yıllarda mutsuz cinsel yaşam olmasından dolayıda sıklıkla
yapılmaktadır.. Sıklıkla zorlu ,sık normal doğum yapan bayanlarda sıklıkla karşılaşılır .Rektosel,sistosel desensus uteri halk arasında( idrar torbada sakma, rahimde sarkma) şeklinde bilinir.
Hatta toplumda sıklıkla karşılaşılan idrar kaçırmaya kadar
gidebilen sorunlara varabilir..
Özel Gaziantep Sevgi Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sezgin Sönmez
Toplumumuzda maalesef utanılan ve
söylenmeyen bir problem ve bir okadarda mutluluğu etkileyen bir durumdur.Ancak artık günümüz yeni gelişen
jinekolojik operasyonlarla bu sorunların büyük kısmı giderilebilmektedir.
Yani bu ameliyatlar hem anatomik
bozukluğu gidermek hemde genital
organların fonksiyonlarının daha iyi
olmasını sağlamak amacıyla planlanır.
Anlatacağım konu vajinal estetik oparasyonu olacağından idrar kaçırmaya
ve rahim sarkmasına yönelik cerrahi
tedavileri çok geniş konu olduğundan
değinmeyeceğim. Bu operesyona karar
vermek için hangi durumlarda estetik
yapılır .
Vajinal estetik hangi
durumlarda yapılır?
• Öncelikle bayanların normal doğum
sonrası vajina bölgesinde ortaya çıkan
kalıcı sünme yani esneme sonucu yapılır.
• Bazı kişilerde doğuştan küçük dudakların ( labium minora ) asimetrisi
farlı ise estetik gereklidir.
• Fil kulağı şeklinde geniş yüzeyli olduğunda estetik tercih edilir.
• Zor doğumlarda vajinanın dış bölgesinde kesi ( epizyotomi )yapılır. Bu
sebepten oradaki doku cinsel ilişkide
tatmini engellerse yine vajinal estetik
yapılır.
• Vajinadaki idrar kesesi ile ( rektum )
adı verilen bağırsakların anüsten önceki son kısımlarının sarkmaları da cinsel
fonksiyon bozukları ile idrar kaçırma
gibi sorunlara neden olur. Rahim sarkmalarına neden olur.
Vajinal daraltma estetiği
nasıl yapılır?
• Bu ameliyatın yapılması cinsel tatmini artırmaya yarar. Sedasyon destekli
lokal veya genel anestezi altında yapılır. Yaklaşık 30 dakika ve 1 saat arası
gerçekleşen bir operasyondur.
Vajinal daraltma estetiği
faydaları nelerdir?
• Vajinal bölge estetiği sayesinde hem
şeklini hem de görünümü düzeltilir.
• Fonksiyonları bozulmuş olan gevşek
vajen kaslarını düzeltir.
• Vajen kanalının gerginlik, tonus ve
direnci artırılmış alur.
• Gerginlik oluştuğu için kadın ve
erkeğin cinsel hazzı artırılmış olur. (
Gevşeme yapısal olarak veya normal
doğum sonrası oluşan travma sonucunda kadında alt genital bölgede bulunan
kas ve yumuşak dokuların gevşeyip genişlemesi ve sarkmasıdır. Cinsel hazzı
azalmış olur. )
Vajen büyük dudaklar ve
küçük dudakların
düzeltilmesi estetiği
• Vajen büyük dudaklar ( labium majus ) veya vajen küçük dudaklar ( labium minus ) da yapılan operasyon uzun
veya asimetrik dudaklar düzeltilirken
daha seksi bir görünüm elde edilmiş
olur.
• Vajen üzerindeki tüylü bölge ( mons
pupis ) yağ fazlalıklarının alınması da
vajinanın daha estetik, genç ve diri görünmesini sağlar.
Vajen dudak büyüklüğü
zararları nelerdir?
• Çogu kadın vajen büyük dudakların
küçülmesini isterken kilitorisinin üzerini kapattığı için cinsel haz alamadığını
söyler.
• Bazı kadınlar vajen büyük dudaklardan utandığını ve kendine cinsel ilişkide güvenemediğini belirtir.
• Kimisi de vajen büyük dudaktan
utandığını ifade eder.
Vajen küçük dudak
zararları nelerdir?
• Vajen küçük dudaklara sahip olanlar
genelde mutsuz oldukları için yaptırırlar. Psikolojik açıda gerek duyarlar.
• Mutlu hissetmediği için cinsel ilişki
haz duyamaz.
Klitoroplasti estetiği
• Klitorise yönelik müdahaleler sadece klitorisin görünümü düzenlemekle
kalmaz ve aynı zamanda cinsel tatmini
de kolaylaştırır.
HABER : Kemal KÖKTEN
Özel Sevgi Hastanesi Ailesine
Cildiye - Göğüs Hastalıkları Uzmanı - Beyin ve Sinir Cerrahi - Dahiliye
KBB - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Göz - Üroloji Çocuk Cerrahisi Uzmanı - Diş Hekimi - Radyoloji Teknisyeni ve Hemşire
ALINACAKTIR...
İrtibat: 0 505 240 99 93
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
15
Vali Ata’dan Primer’e Veda Ziyareti
İçişleri bakanlığının son
valiler kararnamesi ile
merkeze alınan Gaziantep
Valisi Erdal Ata Özel
Primer Hastanesine veda
ziyaretinde bulundu.
Valiyi Özel Primer Hastanesi Yönetim Kurulu
Başkanı Bilal ÇEKER, Genel Koordinatör Nihat
Okuducu, Başhekim Sedat Özdede ve Yönetim
Kurulu Üyeleri karşıladı. Vali Ata ziyarette yaptığı açıklamada Gaziantep’te görev yaptığı sürede Primer Hastanesi yöneticileri ve personeli ile
birçok projede çalıştıklarını ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek helallik istedi. Primer
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal ÇEKER
ve Vali Erdal Ata’ya Gaziantep ‘e katkılarından
dolayı teşekkür ederek; “Sayın Valimiz eğitim
başta olmak üzere birçok alanda Gaziantep’e
yeni bir ivme kazandırmıştır. Biz kendileri ile
birlikte çalışmış olmaktan son derece mutluyuz,
bundan sonraki yapacağı görevlerde kendisine
başarılar diliyoruz “ dedi.
HABER : Kemal KÖKTEN
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
16
SANKO EĞİTİM TOPLANTISI
“LAPAROSKOPİK ÜROLOJİ”
ÜNİVERSİTESİ’NDE
Özel Sani Konukoğlu
Hastanesi ve SANKO
Üniversitesi tarafından,
Türkiye genelinden Üroloji
Hekimlerinin katılımıyla,
“Laparoskopik Üroloji”
eğitim toplantısı düzenlendi.
Özel Sani Konukoğlu
Hastanesi’nde düzenlenen
toplantının açılış konuşmasını
yapan SANKO Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Sınav, birinci yaşını dolduran
SANKO Üniversitesi’nin
akademik çalışmalara ve
sosyal sorumluluk projelerine
destek vermesinden duyduğu
memnuniyeti, “Bilgi paylaştıkça
çoğalır” diyerek dile getirdi.
Prof. Dr. Sınav, “Bizim medeniyetimizde 16. Yüzyıldan bu yana üniversiteler ders veren kurumlar olarak anlaşılır. Üniversitelerde öğretmen gelir
ders verir. Halbuki eğitim öğretim üniversitenin 3 fonksiyonundan birisidir.
Üniversitenin birinci fonksiyonu bilim
üretmektir. İkincisi eğitimdir, yeni şeyler öğrenip onu dışarıyla paylaşmaktır.
Dershane gibi ders anlat çık git değil”
dedi.
“Üniversite bütçemizde daha kuruluş
aşamasında yurt dışında çalışmalarına devam eden Türk bilim insanlarını
getirip halka, öğrencilerimize, doktorlarımıza yönelik toplantı ve konferans
düzenlemek için bütçe ayırdık” diyen
Prof. Dr. Sınav, bu doğrultuda çalışmaların, eğitim ve organizasyonların
devam ettiğini söyledi.
®
HABER : M.Ali Rıza TORUN
OPR. DR. KAZIMOĞLU
Toplantının moderatörlüğünü üztlenen
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hatem Kazımoğlu
da “SANKO Üniversitesi ve Özel Sani
Konukoğlu Hastanesi’nin bu toplantıya
destek vermesi büyük bir mutluluk. Bu
imkanı bizlere sundukları için çok teşekkür ederim. Bu toplantı herkes için yararlı bir toplantı olmasını dilerim” diye
konuştu.
açık cerrahinin yerini aldığına dikkati
çekerek, “Vücuda açılan ufak deliklerden gerçekleştirilen bu tekniklerde ameliyat alanı 15 kat büyütülerek, görülür ve
kanama olmadan operayon gerçekleştirilir. Hastaya, hızlı ve ağrısız iyileşmeyle
birlikte kozmetik avantajlar sunar” ifadelerini kullandı.
Memorial Ataşehir Üroloji Bölümü ve
Minimal İnvaziv Robotik Cerrahi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tibet Erdoğru ise
konuşmasında, bu eğitim toplantısının
Gaziantep’te geçekleşmesinden memnuniyet duyduklarına vurgu yaptı:
Açılış konuşmalarının ardından Özel
Sani Konukoğlu Hastanesi Üroloji Uzmanları Opr. Dr. Hatem Kazımoğlu ve
Opr. Dr. Mehmet Mercimek, toplantı salonundan canlı yayınla katılımcılar tarafından izlenen laparoskopik nefrektomi
(kapalı böbrek) ameliyatlarını gerçekleştirdiler. Eğitim toplantısına katılanlar
tarafından vakalar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
Prof. Dr. Erdoğru, kapalı sistem laparoskopik ve robotik böbrek, idrar kesesi ve
prostat ameliyatlarının günümüzde artık
Tüm gün süren eğitim toplantısı, ameliyathaneden canlı yayının ardından soru
cevapla son buldu.
Her şey sağlıkla başlar
Flaster / Plaster
www.gold-medikal.com
FİX
FLASTER
İPEK
FLASTER
Her şey sağlıkla başlar
www.gold-medikal.com
KAĞIT
FLASTER
BEZ
FLASTER
23 Nisan Mah. 82017 Nolu Cad. No: 3/B Şahinbey / GAZİANTEP
Tel: 0342. 360 54 71 Fax: 0342. 360 54 72
www.ayintapmedikal.com / [email protected]
®
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
17
Vatandaşa ilaç testi
Gaziantep Tıp Öğrencileri
Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu
olarak 21 şubat 2015 cumartesi
tarihinde primemall avmde
‘AKILCI İLAÇ KULLANIMI’
etkinliğimizi gerçekleştirdik.
SAHİBİNDEN SATILIK
3+1 DAİRE
SAHİBİNDEN SATILIK
YUKSEK KIRA GETİRİLİ
KOLEJTEPE DE 3+1
MUTFAK, VESTIYER, HILTON,
ANAHTAR TESLIMI BİTMİŞ
AMERİKAN MUTFAK’LI ISKANI
ALINMIŞ 110 M2 DAİRE
FİYAT: 179.000,00 TL
TEL : 0506 445 21 29
Yaklaşık 30 gönüllüyle beraber vatandaşlarımıza akılcı ilaç kullanımı konusunda ne kadar bilgili olduklarını ölçen
bir test uyguladık.Testteki yanlış cevap
verilen sorulardan yola çıkarak her bir
vatandaşımıza konuyla ilgili ayrıntılı
açıklama ve bilgilendirmeyi yaptık.
Etkinliğimiz sırasında en cok
‘’doğru bilinen yanlış’lar ‘’ ise şöyle:
1. Bir çok vatandaşımız “doktora danışmadan antibiyotik kullanmak doğru
mudur ?” sorusuna evet cevabını verdi.
bir diğer önemli konu vatandaşlarımızın bir kısmı “ilaç tedavisi doktora danışılmadan kesilebilir mi” sorusuna evet
cevabını verdi. Fakat iki sorumuzunda
doğru cevabı HAYIR olmalı ...
bu durum toplumsal açıdan da çok
ciddi sonuçlara gidebilecek önemli
bir konu.yanlış cevap verenlere bunun
sakıncalarını
anlattık.antibiyotiklerin
virüslere bağlı gelişen hastalıklarda etkisiz olduğunu yanlızca bakterilere etki
edebildiğini anlattık.bu durumda doktora danışmadan kullanımlarda antibiyotiklerin yan etkileri üzerinde durduk.
bazı durumlarda mikroorganizmaların
direnç gelişimine neden olduğunu ve
gelecekte antibiyotiklerin etkinliğini
tehdit edeceğini anlattık. doktora gitmeden ezbere antibiyotik kullanmamalarını söyledik.
2. Doktorunuzun bilgisi dışında ilaç dışındaki tedavi yöntemleri uygulanmalı
mı ? Bu sorudan elde ettiğimiz sonuçlara göre bir çok kişi kitle iletişim araçlarından duydukları bitkisel tedavi yöntemleri adı altında anlatılan uygulamarı
yaptığını söyledi.Bizler de vatandaşlarımıza bu yöntemlerin istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini anlattık daha önce
bu bilinçsiz tüketimler sonucu yaşamını
yitirenleri hatırlattık.Doktorunuz dışında bu konuda kimseye güvenmeyin..
3.İlaçların son kullanım tarihlerinin
mutlaka kontrol edilmesi gerektiği,
Muhafa edilme koşulları için mutlaka
ilaç kutusunda yazanalara uyulması,
Mutlaka prospektus okunması gerektiğini;
Doktorumuza daha önceki tedavi bilgilerini vermemiz gerektiğini,
Kontrol zamanlarının aksatılmamasını ve zamanında kontrol için mıutlaka
doktora gidilmesi gerektiğini,
Doktorumuz tarafından reçeteye yazılan tüm ilaçların alınması ve doktorumuzun söylediği şekilde kullanılması
gerektiğini tek tek vatandaşlarımıza anlattık.
Gün sonunda elde ettiğimiz sayı : 500
. yaklaşık 500 550 vatandaşımızın bu
konulara dikkatini çektik.bu yanlışları
yapmamalarını ve hatta çevrelerine örnek olmalarını söyledik.broşürlerimizi
dağıttık.Son olarak bu etkinlik öncesi
bizlere yol gösteren , etkinlik öncesi
eğitim veren Gaziantep Üniversitesi
Tıbbi Farmakoloji A.D. üyesi saygıdeğer
hocamız Doç.Dr.Belgin Alaşehirli’ye
teşekkürü borç bilirim.
DENİZ DEMİR
GAZİANTEP TIP ÖĞRENCİLERİ
BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI DİREKTÖRÜ
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
18
Eski Sağlık Bakanı
Akdağ Gaziantep
Üniversitesi’nde
Konferans Verdi...
HABER : M.Ali Rıza TORUN
Eski Sağlık Bakanı Prof.
Dr.Recep Akdağ, Gaziantep
Üniversitesi’nde “Sağlıkta
Dönüşüm Programları”
konulu konferansa katıldı.
Konferans, Gaziantep
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yavuz Coşkun’un
konuşmasıyla başladı.
Y
avuz Coşkun’un konuşmasının ardından eski Sağlık
Bakanı Dr.Recep Akdağ, “Sağlıkta Dönüşüm Programları” adlı bir konferans verdi. Akdağ konuşmasında,
“Devlet hastanelerinin güçlendirilmesi lazım. Ama doktoru
istihdam etmemeyi bir kenara bırakın zorunlu hizmet süresi
gibi bir kavramımız var. Devlette belli süreçalışmadan bırakmıyoruz, hatta buna doktorlar da itiraz ediyor. Gaziantep
gibi hızlı büyüyen kentlerde kamu hastanelerinin yapılma
hızı yetişmediği için özel sektör çok hızlı gelişebiliyor. Özel
hastane yapımıyla ilgili 2008 yılından başlayarak bakanlığımız bir sınırlandırma getirmişti. Aslında benim kanaatime
göre özel hastaneler toplam hizmetin yüzde 25’inden fazlasını karşılaması vatandaşın hizmeti alması konusunda bazı
riskler oluşturuyor. Burada sosyal güvenliğin uygulamaları da
önemli. Hani özel hastaneye gidince fark ödeme meselesi var
ya. Ben onun belli bir orandan fazla olmasına karşıyım. Şu
anda bu noktada aşırılığa gitmeye doğru bir eğilim var ama
gidilmemeli. Vatandaş özel hastaneden de hizmet alsa ödeyeceği miktar çok kısıtlı olmalı” dedi.
Konferans,öğrencilerin sorduğu soruların
cevaplanmasıyla tamamlandı.
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
19
Gaziantep’in Yeni Genel Sekreteri
Doç. Dr. Hayati Deniz Önce Eğitim Diyor..
28.02.2015 cumartesi günü saat 09.00 ile
17.00 saatleri arasında Gaziantep Çocuk
Hastanesi konferans salonunda; Gaziantep
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
eğitim birimi ve verimlik birimi koordinasyonunda birliğe bağlı olan 12 sağlık tesisinin
kalite direktörleri ve kalite birimi çalışanları,
sağlık bakım hizmetleri müdürleri, idari mali
hizmetler müdürleri, klinik mühendislik ve
biyomedikal depo sorumluları ile bir araya
gelinerek hastanelerde yaşanması olası olan
sorunlara yönelik olarak bir değerlendirme
ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme Ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı’nın “Verimlik Gözlemci Yerinde Değerlendirme Rehberi”nde yer
alan temel kriterler anlatıldı. Bu rehberin oluşturulmasında ve sağlık tesislerinde yerinde değerlendirme çalışmalarının yapılmasında temel
amacın; kaynakları israf etmeden, etkin, etkili,
verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu sağlamak ve sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmak olduğu vurgulandı.
Toplantının açılış konuşmasında Gaziantep Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreteri doç Dr. Hayati
Deniz; sağlık hizmeti sunumunda en iyiye ulaşmak için gerekli olan tüm altyapı çalışmalarının
titizlikle yapılmakta olduğunu, ama asıl önemli
olan yatırımın, sağlık çalışanlarının en iyi ve en
güncel bilgilerle donanmasının sağlanacağı eğitim faaliyetleri olduğunu önemle belirtti.
Konuşmasını Kuan-Tzu’nun;
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek
Ağaç dik, on yıl sonrası ise tasarladığın,
Ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün halkı eğit”
Sözleriyle tamamlayan Doç Dr. Hayati Deniz;
Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği’nde görev
yapacağı süre boyunca sağlık çalışanlarının
bilgi ve beceri düzeyini arttırmaya yönelik
olarak eğitim faaliyetlerinin en önemli faaliyet alanı olarak görüleceğini belirtti.
HABER : M.Ali Rıza TORUN
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
20
Değişimin ve Gelişimin Öncüsü
Metin Erden / Güney Ecza Koop. Şube Müdürü
Gaziantep
Şubemiz’den
Telefonla Satış
Hizmeti Vermeye
Başladık...
Amacımız Sizlere Daha İyi Hizmet Sunmak;
Gaziantep Şube ortaklarına daha
kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmak adına; Gaziantep, Şanlıurfa ve
Kilis eczanelerimize Gaziantep Şubemizden hizmet vermeye başladık.
Gaziantep Satış Temsilcilerimiz artık
Gaziantep Şubemizde çalışacakları
için eczanelerimiz onlara daha kolay ulaşabilecek ve eczanelerimizin
sorularına daha hızlı cevap verebileceklerdir.
Güney Ecza Kooperatifi kurum kültürüne göre yetiştirilen satış temsilcilerimizin ilk amacı;eczacılarımıza
ve eczane teknisyenlerimize yardımcı olmak ve iyi hizmet sunmaktır.
Gaziantep Şubemiz her geçen gün
siz eczacılarımıza daha kalite hizmet anlayışını ilke edinerek çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam ediyoruz.
GAZİANTEP
ŞUBE SİPARİŞ
TELEFONU
0342 324 44 77
Türkiye’ nin ve Dünya’ nın En Değerli Markalarını
Bir Araya Getirdik
www.ucankacan.com.tr Subartu Turizm’ in Tescilli Markasıdır
www.saglikilan.com
T.S.ELIOT’tan
Şiirler...
Gülden ÇOKKALENDER
[email protected]
20.yy modernist şiirinin en önemli ve en başarılı örneklerinden biri
olan İngiliz şair, oyun yazarı ve edebiyat eleştirmeni Thomas Stearns
Eliot, her şeyden önce romantik akımın karşısında durarak, İngiliz şiirinde adeta bir devrim niteliği taşımıştır. Böylece Amerikan şiirinin
de yolunu çizmiştir…
Eliot şiirlerinde genellikle konuşma dili kullanır. Onu okuyanlar
onun dilindeki anlatımın gevşek değil yoğun olduğunu bilirler. Öyle
ki, bu yoğunluğun şiirdeki ritim ile pekiştirilmesi ve şiirde ipin ucunun kaçırılmaması yani birbirini izleyen dizeler arasında bağların
kopmaması, Eliot’un şiirlerinde ne kadar sağlam bir yapı olduğunu
gösterir..
Şiirlerinde kendisini duygusallığa pek kaptırmadığı için Eliot’un
kalpsiz bir şair olduğu söylenir. Ancak Eliot 1900’lerin başında
İngiltere’de şiirde moda olan ince duygular, aşk ve hayallerin yapmacık bir dil olarak kullanıldığını ve bu şairlerin sanki kendileri hastaymış ve bütün dünya bir hastaneymiş gibi yazmalarını eleştirmiştir.
1948 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ve genellikle Fransız şairlerinden etkilenen, aynı zamanda İtalyalı ozan Dante ve İranlı şair Ömer Hayyam’ı da inceleyen Eliot’un bilinen en ünlü sözü :
“Bazıları ışığın, bazıları gölgelerin peşine düştü!” olmuştur.
Eliot’un kitabından “Eliot Bir Satranç Partisi”nde
“Sinirlerim bozuk bu gece. Çok bozuk. Gitme kal.
“Bir şeyler anlat. Neden konuşmazsın hiç. Konuş.
“Ne düşünüyorsun? Ne düşüncesi bu? Ne?
“Ne düşünürsün böyle bilmem ki hiç. Düşün bakalım.”
Sanırım biz dönekler geçidindeyiz,
Ölü adamlar orda yitirmişti kemiklerini.
“Nedir bu gürültü?” eşikten esen yel
“Peki ya bu gürültü? Zoru nedir bu yelin?”
Hiçbir şey gene hiçbir şey.
“Bilmez misin hiçbir şey? Görmez misin hiçbir şey? Hatırlamaz mısın hiçbir şey?”
Hatırlarım… Şu incilerdi adamın gözleri bir zamanlar.
“Diri misin, değil misin? Hiçbir şey yok mu kafanda?
Ama şu Şekispiyerimsi cümbüş
Hem ne incelik
Ne yetkinlik
“Ne yaparım şimdi ben? Ne yaparım ben?
“Öyleyse hemen fırlayıp sürterim sokaklarda, “Saç baş darmadağın.
Peki ne yaparız yarın?
“Ve her günü Tanrının?”
Ve yine Eliot’tan “ağlayan genç bir kıza dair…”
Genç kız, hangi adla anayım seni?
Dur merdivenin üst basamağında
Dayan bir bahçe vazosuna
Ör! Ör günışığını saçlarına
Kucakla acı bir şaşkınlıkla çiçeklerini
Fırlat hepsini yere ve dön
Ama ör! Ör günışığını saçlarına.
Böyle veda ettirirdim adama,
Böyle dinletip üzerdim kızı,
Böyle bırakıp giderdi adam
Nasıl ayrılırsa can gövdeden kırık dökük
Nasıl boşaltırsa akıl kullandığı gövdeyi.
Bulmalıydım,
Bir çare, her şeyden kolay ve ustaca,
Bir çare, ikimizin de anlayacağı,
Basit ve kararsız, bir gülüş ve tokalaşma gibi…
Evet, Eliot’un dediği gibi “dünya döner ve dünya değişir, ama tek bir
şey değişmez; ne kadar gizlerseniz gizleyin, iyi ile kötünün sürekli
çatışması değişmez…”
Şiir sevenlere, şiir insanı güzelleştirir, güzelliğinize güzellik katmanız dileğiyle hoşçakalın…
Eşsiz manzarası ile
görülmeye değer
eski Halfeti de
Hayal Kahvaltı
evine davetlisiniz
Tekne ile Rumkale
henislik batıkköy
savaşan gezisi
İRTİBAT TLF:
0 507 1912989 / 0 414 751 51 17
21
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
Güney Patent
“Marka Patent ve Tasarım Tescilli
Danışmanlık Hizmetleri”
Nail Bilen Cad .Uğur Plaza Kat 11 No:1107
0342 323 00 75 0532 769 04 32
ÇAĞDAŞ
MERMER-GRANİT
mutfak tezgahları
banyo,hilton
Ökkeş KAVCI 0532 561 71 48
Abbas KÜÇÜK 0532 713 51 76
KADIN SAĞLIĞI KLİNİĞİ
OPR.DR. ÜNAL ERSOY
www.drunalersoy.com
Genital Kanser,Servikal Erozyon,Vagnısmus,Infertilite,
Tekrarlayan Düşükler,Menapoz,Osteoporoz,Genital Estetik,
Ozon Terapi,Medikal Termografik Muayene,PRP
Tedavisi,Hyaluronik Asıd,QUA.Mag.Res.Analyzer,Magnetoterapi
Adres: Prımemall Avm-Düşkünler Yurdu Civarı Kadoil Petrol Arkası,
Osmangazi M.PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN C.56046 S.NO:11 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
HAYALİNİZDEKİ YATIRIMLARINIZIN GERÇEKLEŞMSİ WINMAX
GAYRİMENKUL İLE BELKİDE ÇOK YAKININIZDA ... KARLI YATIRIMIN TEK ADRESİ ;
WINMAX GAYRİMENKUL..!
SATILIK DAİRELER
İBRAHİMLİDE SATILIK 3+1 200 M LÜX DAİRE RASAF YOLUNDA SATILIK 3+1 200 M ULTRA LÜX DAİRE
BİNEVLERDE SATILIK 2+1 LÜX STÜDYO DAİRE
GÜNEYKENTTE SATILIK VADİ MANZARALI 3+1 KELEPİR DAİRE
YEDİTEPE SATILIK 2+1 LÜX DAİRELER
KARATAŞ TA SATILIK CADDE ÜZERİNDE 2+1 STÜDYO DAİRE
500 EVLERDE TOPLU ULAŞIMA YAKIN ULTRA LÜX 3+1 DAİRE
500 EVLERDE SATILIK 2+1 VADİ MANZARALI LÜX DAİRE
ERDEM KOLEJİ CİVARINDA SATILIK 2+1 GARAJ TAPULU DAİRE
295,000 TL
300,000 TL
75,000 TL
180,000 TL
145,000 TL
65,000 TL
200,000 TL
150,000 TL
105,000 TL
SATILIK ARAZİ VE ARSALAR
ŞEHİRGÖSTERENDE 475 M2 A2 TEMELİ ATILMIŞ ETRAFI ÇEVRİLİ VİLLA YERİ 375,000 TL
SARIKAYA KÖYÜNDE ASVALTÜSTÜ KELEPİR 6,500 M FISTIKLIK
100,000TL
120,000 TL
ŞAHİNBEY ÇİMENLİ KÖYÜNDE 2,000 M FISTIK VE ZEYTİN BAHÇESİ
GÜNEYKENTTE İMARLI A3 BİNA ARSASI 1,150M
1,300,000 TL
KİRALIK DAİRELER
500 EVLERDE KİRALIK 3+1 BAKIMLI 0 DAİRE
KARATAŞ TRANVAYA YÜRÜME MESAFESİNDE 1+1 KİRALIK LÜX DAİRE
AKKENTTE TRANVAY YOLUNDA KİRALIK 2+1 DAİRE
BİNEVLERDE KİRALIK 3+1 LÜX DAİRE
YEDİTEPEDE KİRALIK 2+1 DAİRE
AKKENT TE KİRALIK TRANVAY YOLUNDA 3+1 180 M DAİRE
ERDEM KOLEJİ arkasında KİRALIK LÜX 2+1 DAİRE
900 TL
650 TL
600 TL
850 TL
600 TL
750 TL
700TL
WINMAX GAYRİMENKUL
Cep.0533 646 18 98 Tel.0342 360 31 41
www.saglikilan.com
Gaziantep Valisi
Erdal Ata’ya
Teymur Otelde
veda yemeği
düzenledi...
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
22
Veda yemeğinde Gaziantep Vali yardımcısı Celalettin Özdemir Vali Erdal Ata’nın
Gaziantep ile ilgili çalışmaları yönünde
sunum yaparken hüzünlü anlar yaşandı.
Özellikle eğitim kökenli davetlilerin eğitim
ille ilgili yapılan çalışmaların anlatımında
duygulu anlar yaşadı.
Görevde kaldığı 3.5 yıllık sürede kente 2 milyar 200 milyonluk yatırımın
yapıldığını belirten Ata, “700 milyon
liralık eğitim yatırımı yapıldı. Yapımı
devam edenlerle birlikte 6 bin civarında derslik kazanılmasını sağladık. Hayırseverler büyük destek verdi. Sizden
isteğim eğitim yatırımlarına devam
edin” dedi.
Gazeteci Mimar Doğan Öz dinç ”
bir tuğla da sen koy” kampanyasında
önemli derecede okul yapımına ve
Türkiye’nin bu kampanyada en önde
il olmasına vesile olması nedeniyle bir
anı olarak bir tuğla hediye etti.Vali Ata
huzur ve güvenin sağlanmasında Sivil
Toplum Örgütleri ve duyarlı vatandaşlar ile işbirliği çerçevesinde bu kente
katkı sağladıkları içinde teşekkür etti.
www.saglikilan.com
GÖZNURU
GÖZ HASTANESİ
NİZİP MEDİNAS
HASTANESİNDE
ÇALIŞMAK ÜZERE
Takım arkadaşları
aramaktayız
CİLDİYE , KBB,
ORTOPEDİ , GENEL
CERRAHİ UZMANLARI ,
YOĞUN BAKIM
HEMŞİRESİ ,
AMELİYATHANE
HEMŞİRESİ ,
HEMŞİRE ,
ANESTEZİ TEKNİKERİ ,
ATT, aranmaktadır....
CV İÇİN
[email protected]
0 542 227 36 56
Hastanemizde
beraber çalışabileceğimiz
GÖZ HEKİMİ
aranmaktadır
İrtibat :0342 2312525
Gazikent Medikal’de
çalıştırılmak üzere
Bay Personel
aranmaktadır.
İrtibat:0507 522 85 22
PRATİSYEN HEKİM
Gaziantep’teki
A Sınıfı Özel
Hastanemize
Pratisyen Hekim
Alınacaktır.
0.530.342 88 18
Kiralık Daire
Tugay mevki de
Ulu mobilya yanı,2+1 80 M2
Doğalgazlı
ev kiralıktır.
Ebru emlak: 0 553.539 36 56
Satılık SKODA SUPER B
2011 Model,2000 TDİ 170
Beygir,94.000 KM de boyasız
Darbesiz ilk sahibinden
sağlıkçıdan satılıktır.
(84.000 TL )
0 539 975 56 56
Hastanemizde
görevlendirmek üzere;
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
Faaliyeti sona eren
Tıp Merkezimizin
Tıbbi Demirbaşları
SATILIKTIR
Anestezi cihazı
Ram 770 M koşu bandı
Gözlük kutusu
CT-80 non contact compterızed Tonometre
Topcon acp 7 chart projektör
Nidek LM 380 lensmetre
Medson NST Cihazı
Bıçakcılar cerrahi aspratör 100s-130s
Petaş petkok 500s elektrokoter cihazı
LCS Elektrokoter
Röntgen cihazı 500 mA
Burdick eclipse 3/6 kanal ekg cihazı
Toshıbax- vision tomografi cihazı
ÖMS çift çanak tavan ameliyat lambası2x5
Ticisan Otoklav
Med ex ameliyat masası
Ameliyat masası
Zoll Defibrilatör
Fanem Kuvoz
Toshiba Capasee Ultrason cihazı
Petaş KMA 275 Hasta Başı Monitör
Sonospace SS1
Pentax EG 3030LK Restoskop Kolonoskop
EEG
Tıbbi donanımlı AMBULANS
Göz cihazları
Üroloji,
KBB ve
Ortopedi
uzmanı
aranmaktadır
0507 311 16 77
Özel Sultana Tıp Merkezi
Merkezimize;
Dentarmoni Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği ‘nde çalışmak
aranmaktadır.
Dahiliye Uzmanı
KBB Uzmanı
Anestezi Teknisyeni,Hemşire,
Aranmaktadır...
tel: 0342. 338 50 60
İrtibat:0505 875 50 32
Dişhekimi asistanı
23
İNAN SÜMER
iş tlf : 0342 337 87 91
cep : 0506 724 40 40
www.saglikilan.com
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
24
Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe
Mirkelam Göz Merkezinde
Gaziantep’te faaliyet
gösteren Mirkelam Göz
Merkezi bünyesinde göreve
başlayan Prof. Dr. M.
Akif Büyükbeşe diyabet
hastalarının yanı sıra dâhiliye
hastalıkları konusunda
hizmet verecektir.
Konuyla ilgili bir değerlendirme
yapan Mirkelam Göz Merkezi
Baş Hekimi Dr. Hüseyin Mirkelam “Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe
merkezimizde kadrolu olarak göreve başladı. Göz hastalıkları uzmanı
hekimler, hastanın gözdeki problemleri gözlemleyerek hastanın
diyabetli olduğunu bazan ilk teşhis
eden kişilerdir. Merkezimizde özellikle göz sorunu bulunan diabet hastalarına daha iyi hizmet verebilmek
için Dahiliye uzmanı ve diabet ala
nında uluslar arası üne sahip olan Prof. Dr. M.
Akif Büyükbeşe’nin merkezimizde göreve başlamasını sağladık.” dedi. Hastalara bundan sonra
Mirkelam Göz Merkezinde hizmet vereceğini ifade eden Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe’de
“Bundan sonraki süreçte Mirkelam Göz Merkezinde görev yapacağım. Hasta kabullerimi burada gerçekleştireceğim.” dedi. Diabete de dikkat
çeken Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe diyabetik retinopati, 50 yaş altındaki körlüğün birinci nedenidir dedi. Bu alandaki çalışmalarını Mirkelam
Göz Merkezinde sürdürecek olan Prof. Dr. M.
Akif Büyükbeşe yaptığı değerlendirmede “Diyabet uzun süreli kan şekeri yüksekliğine bağlı retinadaki küçük damarları tıkayarak beslenmesini
engellediğini ve zamanında müdahale edilmezse retinanın tamamen kaybına ve körlüğe kadar
gidebilecek bir hastalıktır. Diyabetik retinopatinin günümüzde 50 yaş altındaki körlüğün birinci nedenidir. Diyabetik retinopatinin erken, orta,
ileri dönemlerde görmeyi farklı derecede etkiler.
Hastaların özellikle makula y a n i
sarı nokta bölgesi tutulmuşsa görme
azalır. Bu hastaların yakın görmeleri
bozulur, bazı hastalarda görme yüzde
5 oranında azalırken, bazı hastalarda
bu oranın yüzde 90’a çıkabilir. Bu açıdan diyabet ve göz hastalıkları uzmanlarının birlikte çalışması hastalığın etkin tedavisinde kritik önem
taşımaktadır. Bizlerde Mirkelam Göz Merkezinde göz hekimi arkadaşlarımızla koordineli olarak bu alanda hizmet vereceğiz” dedi.
Diyabet hastaları için
göz kontrolü şart
Prof. Dr. Mehmet Akif Büyükbeşe Türkiye’de
5.2 milyon kişinin mücadele ettiği diyabet hastalığının son 10 yılda yüzde 100 oranında arttığının altını çizerek diyabetin komplikasyonlar
oluşmadan kontrol altına alınması gerektiğine
belirterek diyabetin, Türkiye’de hızla artış gösteren ve günümüzde neredeyse her ailede ya da
komşumuzda sıkça rastlanan bir hastalık olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Büyükbeşe, Tip
1 diyabet hastalarının hastalığın beşinci yılından
itibaren, Tip 2 diyabet hastalarının ise tanı konur
konmaz göz muayenesine gitmesi gerektiğini
çünkü diyabetik retinopati tanısı konulduğunda
hastaların zaten yaklaşık 5 yıldır fark edilmemiş diyabeti olduğunun altını çizdi. Diyabetik
retinopati teşhisi konulan hastaların ise 3-4 ay
aralıklarla kontrole gitmesi gerektiğini söyleyen
Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe hastalıkta erken teşhisin önemli olduğuna da dikkat çekti.
Her şey çok net!
0.342
0.342
Dr. Hüseyin Mirkelam
‘‘
Mirkelam Göz Merkezi Baş Hekimi
‘‘
Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu’nun ilk göz merkezi olma özelliğiyle uzun süredir hizmetlerini sürdüren Mirkelam Göz Merkezinde Dâhiliye Uzamı Prof.
Dr. M. Akif Büyükbeşe göreve başladı. Her geçen gün
kadrosuna yeni hekimler ekleyerek kadrosunu güçlendiren Mirkelam Göz Merkezi yeni göreve başlayan
Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe ile özellikle diyabet hastalarına yönelik hizmetlerini arttıracak.
322 10 00

Benzer belgeler

Öğrenciler BEYAZ

Öğrenciler BEYAZ İmtiyaz Sahibi / TÜLAY TORUN Yazı İşleri Müdürü / M.ALİ RIZA TORUN Editör / M.ALİ RIZA TORUN (Sağlık İdarecisi) 0536 233 91 01

Detaylı

Karakök İSTİFA ETTİ

Karakök İSTİFA ETTİ İmtiyaz Sahibi / TÜLAY TORUN Yazı İşleri Müdürü / M.ALİ RIZA TORUN Editör / M.ALİ RIZA TORUN (Sağlık İdarecisi) 0536 233 91 01

Detaylı

SANKO Holding

SANKO Holding olmuşlar.Daha sonra en büyük ve ortanca çocuklar 2. çocuklarıda yapmış.Küçük oğlanda 2. çocuğu beklerken İKİZ çocuğu olmuş.Diğerlerinin 2,küçüğün 3 çocuğu olunca aile meclisi toplanıp diğerlerinind...

Detaylı

gaziantep - sağlık ilan

gaziantep - sağlık ilan İmtiyaz Sahibi / TÜLAY TORUN Yazı İşleri Müdürü / M.ALİ RIZA TORUN Editör / M.ALİ RIZA TORUN (Sağlık İdarecisi) 0536 233 91 01

Detaylı