Görüntüle

Transkript

Görüntüle
ÖZEL İKEM İLKOKULU
2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ŞUBAT AYI BÜLTENİ
UNITE 4: TOYS (4. ÜNİTE: OYUNCAKLARIM)
(4. Üniteye kalınan yerden devam edilmiştir)
A. SUBJECT: Story “The Ball” (Öykü: Top)
Hedef ve Amaçlar: Öğrencilerin bu hikayede geçen gündelik konuşmayı
dinleyerek, izleyerek ve drama yoluyla taklit ederek öğrenmeleri, önceden
bildikleri sözcükleri pekiştirmeleri.
Kelime ve cümleler: Where is the ball?, I have got an idea, come with me,
be careful, crocodile, stick, help. (top nerede, bir fikrim var, benimle gel,
timsah, sopa, imdat (!) veya yardım etmek.
Faaliyetler
1. Hikayenin izlenip kahramanlarla ilgili “happy, scared, sad” (mutlu,
korkmuş, üzgün) yorumlarının yapılmasının ardından, drama yoluyla yeni
sözcük ve cümlelere yönelik alıştırma yapılmıştır.
2. Çizim ve boyama tekniğiyle “stick” (çubuk, sopa) sözcüğü
tekrarlanmıştır.
B. SUBJECT: LET’S PLAY OUTSIDE (KONU: HAYDİ, DIŞARIDA
OYNAYALIM)
Hedef ve Amaçlar: Öğrencilerin genellikle beden eğitimi dersinde duyup
yaptıkları top ve atlama ipiyle ilgili fiziksel faaliyetlerin İngilizce karşılığını
öğrenip uygulayabilmeleri, “I have got” kalıbını pekiştirmeleri.
Kelimeler: Hop, skip, jump, star jump, throw the ball, catch the ball,
bounce the ball (hoplamak, atlamak, zıplamak, kollar ve bacaklar açık olacak
şekilde zıplamak, topu at, topu yakala, topu sektir.
Faaliyet ve Oyunlar
1. Kitap ve alıştırma kitabındaki dinleme, eşleştirme ve çizim çalışmaları
yapılmıştır.
2. Öğrencilerin hem sınıfta hem de okul bahçesinde dinleme-yapma
yöntemiyle yeni sözcükleri pekiştirmeleri sağlanmıştır
3. Cut, Stick and Tell the Story (kes, yapıştır ve hikayeyi anlat). Eve ödev
olarak verilen bu çalışmada karışık olarak dizilen resimleri doğru sıraya
koyarak hikayede olan biteni anlayıp, anlatabilmeleri sağlanmıştır.
Throw the ball
Oh no! Look at the ball
Throw the rope
Catch the ball
Bounce the ball
Put the ball in your bag
4. Guess Game (Tahmin Oyunu): öğretmen tarafından hazırlanan bu oyunda,
öğrencilere her birinin içinde farklı sayıda objeler olan kutucukların
resmedildiği kağıtlar dağıtıldı ve öğretmenin “I have got” kalıbını
kullanarak tarif ettiği kutuyu tahmin etmeleri istendi.
5. Bu üniteyle ilgili English-4Kids adlı internet sitesinden faydalanılmıştır.
ESL Kids Interactive Vocabulary Quiz
http://www.english-4kids.com/quizzes/toys.htm
UNITE 6: ON THE FARM (6. ÜNİTE: ÇİFTLİKTE)
(Üniteler arasında geçişi kolaylaştırmak amacıyla, dördüncü ünitenin ardından
altıncı üniteye geçilmiştir. Beşinci ünite, altıncı ünitenin ardından
işlenecektir.)
A. SUBJECT: FARM ANIMALS (KONU: ÇİFTLİK HAYVANLARI)
Hedef ve Amaçlar: Öğrencilerin hem çiftlik hayvanlarını hem de bazı
hayvanların yavrularını tanımaları, tekil – çoğul hallerini tanıyıp
kullanabilmeleri, ana hayvanların yazılışlarını öğrenmeleri, “I like”
(sevmek, hoşlanmak) ve “my favourite” kalıplarını tanıyıp
kullanabilmeleri, bu kalıpların yazılışlarını tanımaları.
Kelimeler: cow – calf (inek – buzağı), cat – kitten (kedi – kedi yavrusu),
sheep – lamb (koyun – kuzu), duck – duckling (ördek – ördek yavrusu),
dog (köpek), rabbit (tavşan), horse (at), look at (-e bak), run away
(kaçmak), animal boogie (hayvan dansı)
Dil Bilgisi
1. Singular – Plural (Tekil – Çoğul)
Cow – cows; cat – cats, dog – dogs; rabbit – rabbits; duck – ducks; sheep
– sheep (koyun anlamına gelen sheep kelimesinin tekil ve çoğul hali
aynıdır, -s takısı almaz).
2. I have got, I like, My Favourite.
1. Have you got ……?
2. Do you like………?
3. What is your favourite colour / animal / toy ?
Faaliyet ve Oyunlar
1. Konuyla ilgili dinleme ve eşleştirme çalışmaları yapılmıştır.
2. Öğrenciler özellikle yeni öğrendikleri havyan isimlerini taklit ve
drama yöntemleriyle pekiştirmeye çalıştılar.
3. Öğrendikleri hayvanlarla ilgili puzzle (yap-boz) şeklinde
hazırlanmış kesme boyama çalışmasıyla sınıf panosunu süslediler.
4. Singing a song (Şarkı söyleme):
Let’s do the animal boogie
Let’s do the animal boogie
Let’s do the animal boogie
Let’s do the animal boogie
Come sing with me dance with me
For you and me and the animal boogie woogie
I like dogs, dogs are nice
I like cats, cats are nice
I like sheep, sheep are nice
I like sheep, sheep are nice
I like cows, cows are nice
And I like the animal boogie too
5. Bingo Game (Bingo Oyunu): Öğretmenin hazırladığı tombalaya
benzeyen bu oyunda öğrenciler üç gruba ayrıldı. Her bir
öğrenciye içlerinde farklı sayıda ve türde hayvanların yer aldığı
kutucukların resmedildiği kağıtlar dağıtıldı ve Bingo oyunu
kurallarına göre oynandı.
6. Game: Guess what, how many, what colour ? (Oyun: Tahmin et
nedir, kaç tane, rengi nedir ?) Öğretmen siyah bir kalemliğin
içine öğrencilerin görmeyeceği şekilde bir veya daha fazla sayıda
veya renkte nesneler koyar. En baştaki öğrenci kalemliği tutarak
içinde ne veya kaç tane olduğunu veya rengini tahmin etmeye
çalışır. Doğru tahmin edilinceye kadar kalemlik elden ele dolaşır.
Öğrencilerin tahminlerini I have got veya I like kalıplarını
kullanarak yapmaları zorunludur.
7. Game: make a sentence and Cross it (Oyun: Cümle kur ve resmin
üstüne çarpı at) Öğrenciler iki gruba ayrıldı ve İngilizcesini
öğrendikleri nesnelerin resimlerini içeren kağıtlar dağıtıldı.
Sırası gelen öğrenciden kağıtta yer alan nesnelerden birini
seçerek “I have got” kalıbıyla cümle kurması istendi. Ancak
seçilen her nesnenin üzerine çarpı (cross) atılması zorunluydu.
Tekrar edilen her nesne için söz konusu grubun puanı düşürüldü.
8. Game: I like your eyes, ears, mouth, teeth, hair, shoes, foot,
hand…(Oyun: Gözlerini sevdim, ayakkabılarını beyendim…)
öğretmenin cümlesine göre öğrencilerin gözlerini, kulaklarını,
saçını… kapatmaları istendi. Yanlış yapanın yerine oturması
zorunluydu.
9. Konuyla ilgili English-4kids adlı internet sitesinden
faydalanılmıştır.
http://www.english-4kids.com/kidsvideos/farmanimals/farmanimals.html
http://www.english-4kids.com/quizzes/farm%20animal%20quiz.htm
http://www.english-4kids.com/quizzes/beginners/animal%20quiz%20higher.htm
İngilizce Öğretmeni
Zuhal Ay Hamdan