WH-M788-R WH-M785-R

Transkript

WH-M788-R WH-M785-R
SI-4S70A-001-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Özellikler
UYARI
HG dișlilerinin takılması
Model numarası
WH-M788-R/WH-M785-R, iniș ve serbest sürüș için tasarlanmamıștır.
Bununla birlikte, sürüș koșuluna bağlı olarak, hazne milinde bir çatlak olușarak
milin arızasına neden olabilir. Bu ise ciddi yaralanmaya ve hatta ölüme
neden olabilecek bir kazaya yol açabilir. Bisikleti sürmeden önce hazneleri
dikkatli bir șekilde kontrol ederek millerde çatlaklar olmadığından emin
olmalı ve eğer herhangi bir çatlak belirtisi veya sıra dıșı durum varsa bisikleti
KULLANMAMALISINIZ.
Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli șekilde bağlanmıș olduğunu
kontrol edin. Eğer tekerlekler herhangi bir șekilde gevșekse, bisikletten
çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler.
Kullanımdan önce, jant yüzeyini kontrol ederek çöküntüler, çizilmeler veya
çatlamalar olup olmadığını ve jant tellerinde bükülme veya gevșeklik olup
olmadığını kontrol edin. Bu problemlerden herhangi biri varsa tekerleği
kullanmayın.
Eğer çabuk bağlantı mekanizması doğru șekilde kullanılmazsa, tekerlek
bisikletten çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilir. Kullanmadan önce çabuk
bağlantı mekanizmasının Servis Talimatını iyice okuyun.
WH-M788-R patika sürüșü için, WH-M785-R ise arazi sürüșü için
tasarlanmıștır. Bu tekerlekleri tepe iniși sürüșlerinde kullanmayın. Aksi
takdirde tekerlek bükülebilir veya bașka șekilde hasar görerek kazalara yol
açabilir.
Bu tekerlekler, disk frenlerle birlikte kullanım için özel olarak tasarlanmıștır. Bu
tekerlekleri jant frenleriyle kullanmayın.
Aynı zamanda, disk fren Servis Talimatını da dikkatli bir șekilde okuyun.
Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde
okuyun. Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar, bisikletin devrilmesine
ve ciddi yaralanmaya neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek
parçalarını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.
Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra
bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
UYARI
Jant bandı kullanmayın. Jant bandı lastiğin çıkarılmasını ve takılmasını
zorlaștırabilir ve lastik veya iç lastik hasar görebilir. Ayrıca, lastikler aniden
delinerek yerinden çıkabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Alıșma süresi
WH-M788-R
WH-M785-R
Vites
Jant teli adedi
24
Jant genișliği
25.8 mm
23.4 mm
Jant ölçüsü
Uygulanabilir lastik ölçüsü
26 x 1.95 ~ 2.5
26 x 1.5 ~ 2.25
Uygulanabilir frenler
Kilitleme bileziği
ara parçası
Jant tellerinin değiștirilmesi
(bJ) 11-34D
(bk) 11-36D
(bL) 11-32D
1. Rondelayı ve nipeli jant teli üzerine geçirin.
2. Jant telini hazne flanșındaki deliğe taktıktan sonra somunu
sıkın. Monte ederken, jant telinin dönmesini engellemek için
anahtar ağzını kullanın ve daha sonra somun üzerindeki
tornavida ağzını kullanarak bir tornavida veya benzeri bir
alet ile somunu sıkın.
3. Soketi saat yönünde çevirerek jantın vida deliğine
vidalayın. Bu sırada jant telinin dönmesini
engellemek için anahtar ağzını kullanın.
Kilitleme bileziği
HG dișlilerin montajını yaparken, kilitleme bileziğini sıkmak için özel aleti (TL-LR15/
LR10) kullanın.
1
Not :
Eğer rondela takılmazsa jant teli
gerginliğini ayarlamak mümkün
olmayacağından, rondela kullanmayı
unutmayın.
Somunu vida dișinin dibine kadar
sıkın.
HG dișlileri değiștirirken, kilitleme bileziğini çıkarmak için özel aleti (TL-LR15/LR1) ve
TL-SR21'i kullanın.
Rondela
Jant teli
Spesifikasyon
JIS / CPSC
AS
DIN
İlk önce, șekilde görülen prosedürü takip ederek hazne milini çekerek çıkarın. Arka hazne kenarındaki çift-kilitli kısım sökülemez.
2
(1)
CP-WH14A
CS-M771-10
Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı
garantili değildir.
Teknik Servis Talimatı
(3)
(2)
Rotor tespit kanalları
Somun
Toz kapaklı koni (sökülemez)
Jant tellerini șekilde gösterildiği gibi dizin.
Sol taraf
Sağ taraf
Conta
Hazne mili
5 mm Alyen
anahtarı
TL-HS22 / 17 mm
Dudak dıș taraftadır
takdirde gevșeklik veya sıkıșma olușabilir. Cırcır mekanizmasını sökmeye
çalıșmayın; bu durum arızaya neden olabilir.
Sol taraf Sıkma torku: 15-20 N•m
Jant teli gerginlik değeri
Renk
Beyaz
Kehribar
Kehribar
Jant teli muhafazaları ayrı olarak satılır. Lütfen ayrıntılı bilgi için bisiklet
satıcınıza bașvurun.
Alet (TL-SR21)
Arka hazne gövdesinin değiștirilmesi
Anahtar ağzı
Eğer tekerlek sertleșir ve zor dönmeye bașlarsa, gres yağıyla yağlamanız
gerekir.
Haznenin içine yağ uygulamayın; aksi halde yağ dıșarı çıkabilir.
Opsiyonel aksesuar olarak özel jant teli anahtarları mevcuttur.
Jant tellerinde bașlangıçta herhangi bir boșluk olması halinde ve ilk 1,000
km sürüșten sonra yetkili bisiklet satıcınıza jant tellerinizin gerginliğini
ayarlatmanız tavsiye edilir.
Tekerleği temizlemek için deterjan veya kimyasal temizlik maddeleri
kullanmayın. Bu maddeler janttaki bağlantı yerlerine uygulanan hava
contalarının soyulmasına neden olabilir.
Tekerleği temizlerken deterjan veya bașka kimyasal maddeler kullanmayın.
Aksi takdirde jant üzerindeki çıkartma soyulabilir.
Reflektörler ayrı olarak satılır. Lütfen ayrıntılı bilgi için bisiklet satıcınıza
bașvurun.
Model numarası
RR-550-WUW SW (BRAKETSİZ)
RR-550-WUA SW (BRAKETSİZ)
RR-317-WUA SW (BRAKETSİZ)
TL-LR15 / LR10
Sökme
Nipel
Not :
Sol taraf
Sağ (dișli) tarafı
600-1000 N
900-1350 N
* Bu değerler sadece bir kılavuz olarak
kullanılmalıdır.
Not :
Contayı çıkarırken ve takarken contanın bükülmemesi konusunda çok
dikkatli olun. Contayı takarken doğru tarafa baktığından emin olun ve gittiği
yere kadar iyice bastırın.
Koni üzerine oturtulmuș olan toz geçirmez kapağı sökmeyin.
Hazne milini çıkardıktan sonra cırcır mekanizmasının içinde yer alan cırcır
mekanizması tespit civatasını sökün ve cırcır mekanizmasını değiștirin.
Not :
Cırcır mekanizmasını değiștirirken, cırcır mekanizması tespit civatasını da
değiștirin. Cırcır mekanizması tespit civatasının dișine gres sürün; aksi
Sıkma torku: 45-50 N•m
Cırcır mekanizması
Gres yağının sürülmesi
DURA-ACE gresi
(Y-04110000)
Bakım
Ünite, șekilde görüldüğü gibi sökülebilir.
Periyodik aralıklarla parçaları gres yağıyla yağlayın.
Not :
Contayı çıkarırken ve takarken contanın bükülmemesi konusunda çok
dikkatli olun. Contayı takarken doğru tarafa baktığından emin olun ve gittiği
yere kadar iyice bastırın.
Koni üzerine oturtulmuș olan toz geçirmez kapağı sökmeyin.
Sökme
<Montaj>
Hazne milini takmak için özel aleti (TL-HS22 / 17 mm), kilitleme
somununu sıkarak șekilde görüldüğü gibi mekanizmayı çiftkilitlemek için 5 mm Alyen anahtarını kullanın.
Cırcır mekanizması
rondelası
14 mm Alyen
anahtarı
Contayı sökmeyin.
Cırcır mekanizması tespit
civatası
SI-4S70A-001
5 mm Alyen
anahtarı
Gres yağının sürülmesi
WH-M788-R
WH-M785-R
DURA-ACE gresi
(Y-04110000)
En iyi performansı sağlamak için așağıda verilen
kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.
Rotor
Sıkma torku: 30-50 N•m
3
Sökme
Orijinal Shimano jant tellerini, somunlarını, soketlerini ve rondelâlarını kullanın.
Aksi takdirde jant ve hazne ünitesi zarar görebilir.
Hava basıncı 200-400 kPa {29-58 psi} aralığında olmalıdır.
Jant teli gerginliklerini ayarlarken soketleri așırı sıkmamaya dikkat edin. Eğer
soketler așırı sıkılırsa jant hasar görebilir. (Ayarları yapmak için yetkili bisiklet
satıcınıza danıșmanız tavsiye edilir.)
Genel amaçlı alkalin delik onarma maddeleri kullanmanız tavsiye edilmez. Bu
maddeler jantların așınmasına ve hava kaçağı olușmasına neden olabilir.
Kaset dișli
Oluk sadece bir yerde geniștir.
Disk fren
Jant teli dizilimi
DİKKAT
Kilitleme
bileziği
Dișli ara parçası
A
26"
Disk frenlerin bir alıșma süresi vardır. Alıșma süresi ilerledikçe frenleme
kuvveti kademeli olarak artar. Frenlerin alıșma süresi içerisinde frenleme
gücündeki artıșa dikkat edin. Aynı durum fren pabuçları veya rotor
değiștirildiğinde de gerçekleșir.
Zincir
Her bir dișli için, grup ișareti bulunan yüzey yukarı doğru
bakmalı ve her bir dișlinin geniș kısmı ve arka hazne gövdesinin
(kanal genișliğinin fazla olduğu) A kısmı hizalanacak șekilde
yerleștirilmelidir.
Geniș parça
9 / 10
Rotorun takılması
TL-HS22
Toz kapaklı koni
(sökülemez)
Sıkma torku: 40-50 N•m
Hazne mili
CN-HG94
CS-M771-10
Sıkın
SM-RT79
TL-LR15
Gres yağının sürülmesi
* Diğer dillerde servis talimatı için, bkz: http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)
Rotor kilitleme bileziği
Conta (Dudak dıș
taraftadır)
DURA-ACE gresi
(Y-04110000)
Sıkma torku: 15-20 N•m

Benzer belgeler

WH-M988-R

WH-M988-R • Jant teli gerginliklerini ayarlarken soketleri așırı sıkmamaya dikkat edin. Eğer soketler așırı sıkılırsa jant hasar görebilir. (Ayarları yapmak için yetkili bisiklet satıcınıza danıșmanız tavsiy...

Detaylı

WH-RS20 / WH-RS10

WH-RS20 / WH-RS10 arka hazne gövdesinin (kanal genișliğinin fazla olduğu) A kısmı üzerinde hizalanacak șekilde yerleștirilmelidir. A

Detaylı

WH-RS80-C24-CL

WH-RS80-C24-CL Aksi takdirde jant üzerindeki çıkartma soyulabilir. Reflektörler ayrı olarak satılır. Lütfen ayrıntılı bilgi için bisiklet satıcınıza bașvurun.

Detaylı

WH-R500 - Shimano

WH-R500 - Shimano yollarda kullanılmaları halinde bükülebilir, hasar görebilir ve kazalara yol açabilirler. • Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin. Eğer tekerlekler...

Detaylı

WH-7900-C35-TU

WH-7900-C35-TU ara parçası takın.

Detaylı