Giresun Yöresine Göre Türküler

Transkript

Giresun Yöresine Göre Türküler
Ezgi Diyarıdan Türküler
Adaköy Deresi Taşmış (Emine)
Adaköy deresi taşmış geliyor
Emine'm gırandan aşmış geliyor
Sallanı sallanı bir hoş geliyor
(Bağlantı)
Emine'm Emine'm yaylalar guşu
Ne yapalım Emine'm mevlanın işi
Emine'm Emine'm aslan Emine'm
Gel otur dizime yaslan Emine'm
Apdalın üstünde üç gece gezdim
Dayım Ali Beyden hileler sezdim
Alın Emine'yi canımdan bezdim
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Başaran
Aksu Derler Adına (Mercanım)
Aksu derler adına (Ah canım mercanım)
Soğuktur inadına (Birtanem)
İçenler erer imiş (Ah canım mercanım)
Hemencek muradına (Birtanem)
Atma da taşı
Sinelerim yaralı yaralı yaralı
Denizin dibi kaya (Ah canım mercanım)
Cemalin benzer aya (Birtanem)
Ben ömrümü geçirdim (Ah canım mercanım)
Günleri saya saya (Birtanem)
Sayfa 1
Sen koydun beni derde
Ayak üstü duramam (aman aman güzel)
Seni gördüğüm yerde
Radinda yavrum radinda
Belalı da yarim zindanda
Hiç gabadayı değilsin
Arkadan vurdun bana
Kiraz da dalını eğmeli
Meyvesini yemeli
Gomşu gızı dururken
Kime (de) meyil vermeli
Ördek suya daldı ya
Düşmanı fırsat aldı ya
İkimizin sevdası (aman aman güzel)
Gıyamete galdı ya
Eğmeli kiraz dalını
Sevme elin yarini
Seversen gızlardan sev
Bilsin bekar halini
Kiraz (da) dalını eğmeli
Meyvesini yemeli
Gomşu gızı dururken
Kime (de) meyil vermeli
Kaynak: Aytekin Özdemir
Altın Yüzük
Atma da taşı
Sinelerim yaralı yaralı yaralı
Altın Yüzüğüm Var Benim (Anam)
Parmağıma Dar Benim
Giresun ‘ Un İçinde (Canım)
Kara Gözlü Yar Benim
Ayağında yün bağı (Ah canım mercanım)
Ben yemem koyun yağı (Birtanem)
Kızlar benden istiyor (Ah canım mercanım)
Zülüfüne gülyağı (Birtanem)
Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı
Hop Ninnayı Ninnayı Canım
Gel Oynayı Oynayı
Atma da taşı
Sinelerim yaralı yaralı yaralı
Altın Yüzük Yaptırdım (Anam)
Kuyum Ustalarına
Acep İlaç Olur Mu (Canım)
Gurbet Hastalarına
Kaynak: Bilinmiyor
Al Perde Yeşil Perde
Al perde yeşil perde
www.ezgidiyari.com
Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı
Hop Ninnayı Ninnayı Aman
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gel Oynayı Oynayı
Kaynak: Picoğlu Osman
Altunu Bozdurayım (Ninna)
Altunu bozdurayım
Gerdana dizdireyim
İpek mendil değilsen anam
Cebimde gezdireyim
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Usul yavaş bas da gel
Dökmeler oynamasın
Evin arkasından gel
Cazı anan duymasm
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Batlama deresine
Taş köprü kurulacak
Verin benim yarimi
Orada kalınacak
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Kaynak: Osman Bicioğlu
Bağlamam Perde Perde
Bağlama perde perde
Düşürdün beni derde
Ayak üstü duramam
Seni gördüğüm yerde
Oy Giresun bulancak
Bu iş nasıl olacak
Ben hakime danıştım
O yar benim olacak
Sokak başı meyhane
Asmadandır kapısı
Ben gözüme aldırdım
Onbeş sene mapusu
Kaynak: Ömer Akpınar
www.ezgidiyari.com
Sayfa 2
Ben Bir Garip Bülbül İdim
Ben bir garip bülbül idim sarpa tünedim
Çırpınıp uçmaya yoktur kanadım
Ben bu kara bahtı çok yerlere sınadım
Kara taşa bassam izim bellidir
Yüce dağ başında bir top kar idim
Yel vurdukça ılgıt ılgıt eridim
Evvel yarin sevdiği de ben idim
Şimdi gurbet gezen ben oldum
Kaynak: Mehmet Üstün
Bir Fındığın İçini
Bir fındığın içini
Yar senden ayrı yemem
Bugün gördüm yarimi
Öldüğüme gam yemem
Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Fındık toplayan gelin
Fındık dalda kalmasın
Gel biraz konuşalım
Ahım sende kalmasın
Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Fındık dalda tekleme
Kız fistanın ekleme
Yarin gitti gurbete
Gelir diye bekleme
Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Kaynak: Osman Kalyoncu
Bulut Bulut Üstüne
Bulut bulut üstüne
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bulut dağların üstüne
Bulut Allah'ın seversen
Gitme yarimin üstüne
Aman canan el aman dersin
Birgün olur ah edersin
Bulut gelir sekiz pare
Dördü beyaz dördü kare
Sen açtın sineme yare
Bulunmaz derdime çare
Aman canan el aman dersin
Birgün olur ah edersin
Kaynak: Ahmet Başaran
Çatak Altından Çıktık
Çatak altından çıktık ta çıktık voltaya
Acemi balıklar yavrum gelmez oltaya
Zalımın kızını aldık da aldık ortaya
Ateşlere yansın ah o zalım Giresun
İnip de çatak altına dayıları göresin
(Bağlantı)
Elindedir elinde gaması var belinde
Ben o yare vuruldum Giresun'un yolunda
Çatak altında sıra da sıra kayıklar
Deniz dalgalandı suda oynar balıklar
Rejinin katibi bizi de bizi ayıplar
Ateşlere yansın ah o zalım Giresun
İnip de çatak altına dayıları göresin
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
Çınarlar Deresi
Çınarlar deresine a canım
Taş köprü kurulacak
A kız senin yüzünden a canım
Vallahi kan olacak
Dön oyna hanım kız dön oyna
Ağaların baksın da boyuna
Çınarların söğüdü a canım
Kimden aldın öğüdü
www.ezgidiyari.com
Sayfa 3
Evvelden de küçüktün a canım
Şimdi gönlün büyüdü
Dön oyna hanım kız dön oyna
Ağaların baksın boyuna
Kaynak: Kadir Üstündağ
Çitten Söktüm Cangalı
Çitten söktüm cangalı da
Dayadım pencereye
Pencereden okarı da
Al beni içeriye
Oy yaylalar yaylalar da
Geliyu tonyalılar
Adamı öldürüyu da
Yandan Peştemallılar
Duman dere okarı da
Kılavuzdur kılavuz
Andır kalsın yaylası da
Yarim evde yalanız
Ben geçiye gidemem de
Kırarım bacağımı
Evlendir baba beni de
Yıkarım ocağını
Kaynak: Ömer Akpınar
Çürükkale Burnu Bir Uzun Burun
Çürükkale burnu bir uzun burun
Altın dişli Süriye'm M'aillime vurgun
Annem ile babam bir durgun durgun
(Bağlantı)
Ağla annem ağla sen bana ağla
Altın dişli Süriye'nin gitti yoluna
Çürükkale burnu bir delikli taş
Kulağımdan kanlar akar gözlerimden yaş
İmdadıma yetiş Hayrullah kardaş
Bağlantı
Limana çeşme yaptırdım su içemedim
Azgın dalgalara aman baş edemedim
Süriye'yi kendime eş edemedim
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 4
Bağlantı
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız jandarmadan
Daldım Göllere Daldım
Gidiyom Giresun'a
Kızlar meyhanesine
Daldım göllere daldım da
Ala balıklar aldım
Sen bu güzelliğini de yarim
Nereden aldın
Gülüm nereden aldın oy oy
Evlerinin önünde de
Çituruk fidesi var
Hayde gidelim desen de
Benimle gidesi var
Benimle gidesi var oy oy
Haburadan aşağıya
Bi yol iner deriye
Derden geçemezsin de
Gel beriye beriye
Gel beriye beriye oy oy
Ağasarın balını da
Gel salın salını
Küçüğünden iyidir de
Büyüğünün çalımı
Büyüğünün çalımı oy oy
Kaynak: Mustafa Tahmaz
Dere Boyu Kavaklar
Orda bir güzel ölmüş
Varam cenazesine
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız jandarmadan
Dere Kenarında Taş Ben Olaydım
Dere kenarında taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Senin gibi güzele eş ben olaydım
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Dere kenarından geçtim de geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzel seni güzel diye seçtim de geldim
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Dere kenarında yayılan taylar
Var mı benim gibi emeği zaylar
Sinemde yok mudur sılayı gözler
Dere boyu kavaklar
Ah dere boyu kavaklar
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Açtı yeşil yapraklar
Açtı yeşil yapraklar
Kaynak: Hasan Karakoç
Ben sana doyamadım
Doysun kara topraklar
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız jandarmadan
Dere boyunun düzü
Mevlam ayırdı bizi
Ah babanın aklı olsa
Evlendirirdi bizi
www.ezgidiyari.com
Derenin Kenarında
Derenin kenarında
Yılanın kemikleri
Gene düştü peşime
Domuzun enikleri
Haburası neresi
Ören obası Ören
Konuşurken yarimlen
Var mıdır bizi gören
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kızılağaç benimsin
Geleklerin delinsin
Nerede buluşalım
Sen bir güzel güzelsin
Karşıda gomar foli
Dolu yağayi doli
Sarılsın boğazına
Kemençeci Bic'oğlu
Kaynak: Osman Bicioğlu
Eşref Bey Ağıdı
Giresun üstünde vapur bağrıyor
Eşref'in yarasını doktor sarıyor
Eşref'in annesi yanmış ağlıyor
Atma Hakkı atma pişman olursun
Gedik Ali zadelere anam hasım olursun
Attığın kurşundan anam sen utanırsın
Bazarsu dereleri bir ufak dere
Eşref'i vurdular anam nafile yere
Nafile nafile oda nafile
Eşref'imi koydular otomabile
Giresun'da dostum var oda nafile
Çamlı sokak bahçesini atlayamadım
Hakkı düşman olmuş anam anlayamadım
Beşli mavzerimi kavrayamadım
Atma Hakkı atma pişman olursun
Gedik Ali zadelere anam hasım olursun
Attığın mermiden anam sen utanırsın
Kaynak: Osman Bicioğlu
Fındığım Fındığım
Sayfa 5
Fındık Attım Harmana (Görele)
Fındık attım harmana
Karıştı gazellere
Senin ile ikimiz
Kaldık ahır zamana
Üzüldü çarık bağım
Ben onu bağlatırım
Necesini aldattım
Seni de aldatırım
Irmağı kestim harka
Geliyu aka aka
Darılma sevdiceğim
Şaka edeyum sana
Elindeki yazması
Yüz dirhemdir yüz dirhem
Yaşmağının pulunu
Sayarım birem birem
Kaynak: Yöre Ekibi
Geminin İçineyum
Geminin içineyum
Deryalar üstüneyum
On iki yaştan beri
Kız senin peşineyum
Edalı Eminem şama doğru
Dönder yüzünü bana doğru
Tirilam tirilam havasu
Eminem fistan kırmasu
Beşyüz lira diyorlar
Cepkeninin sırmasu
Ah fındığım fındığım
Dallarına konduğum
Vermedi seni bana
Sakalını yonduğum
Ayağuna mesi var
Başında da fesi var
Sorarım Emineye
Benden başka nesi var
Ey fındığım fındığım
Dallarına konduğum
Ben sevdim de el aldı
Odur benim yandığım
Edalı Eminem şama doğru
Dönder yüzünü bana doğru
Tirilam tirilam havasu
Eminem fistan kırmasu
Beşyüz lira diyorlar
Cepkeninin sırmasu
Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Osman Bicioğlu
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 6
Girasun Üstünde Vapur Bağırıyor
Girasun Üstünde Vapur Bağırıyor
Eşrefin Yaresin Anam Doktor Sarıyor
Eşrefin Anası Yanmış Ağlıyor
Atma Hakkı Atma Anam Pişman Olursun
Girasun Beylerine De Canım Düşman Olursun
Akarsu Deresi Bir Ufak Dere
Eşrefi De Vurdular Nafile Yere
Nafile Nafile O Da Nafile
Girasunda Dostun Var O Da Nafile
Cenazeyi Koydular Otomobile
Girasun Üstünden Atlıyamadım
Hakkı Düşman imiş Anam Anlıyamadım
Kaynak: Osman Çetin
Giresun Kayıkları
(Oy) Giresun kayıkları
Hep geliyor karından
Sevdim de alamadım
Ölüyom efkarımdan
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
(Oy) Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benim ile oynadın
Başkasıyla oynama
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
(Oy) Giresun yali yali
Kayığımız boyali
Aldatıyorsun beni
Seni gidi Vonali
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
www.ezgidiyari.com
Kaynak: Sarı Recep
Giresun Üstünde (Eşref Bey)
Giresun üstünde vapur bağ'rıyor
Eşref'in yarasın doktor sarıyor
Eşref'in anası yanmış ağlıyor
Atma Hakkı atma pişman olursun
Giresun beylerine düşman olursun
Batlama deresi bir ufak dere
Eşref'i vurdular nafile yere
Nafile nafile o da nafile
Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Giresun üstünden atlayamadım
Hakkı düşman imiş anlayamadım
Nafile nafile o da nafile
Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Kaynak: Osman Bicioğlu
Giresun'un Evleri
Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benimle oynadın
Başkasıyla oynama
Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay
Giresun'da kayıklar
Kızlar fındık ayıklar
Sevenler sevdiğini
Gece gündüz sayıklar
Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay
Kaynak: Nejat Buhara
Giresun'un İçinde İki Sokak Arası
Giresun'un içinde iki sokak arası
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Altı kurşun attılar üç de bıçak yarası
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
Giresun'un içinde yeşil fındık bahçası
Vurdular Feridemi yere düştü bohçası
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
Giresun'un içinde gezerim yali yali
Feridemi vuranın çekilir mi vebali
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
Kaynak: Ali Osman Özyakupoğlu
Göreli'den O Yanı
Görele'den o yanı da Çavuşlu'dur Çavuşlu
İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Karlovaya vurdun beni esiyor poyraz yeli
Delikanlı dururken de adam alır mı keli
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Kızılağaç benimsin de keleklerin delinsin
O yar ben evlenmiyom da bekar kızlar sevinsin
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Sayfa 7
Vay benim canım Mican'ım
Dünyalarda bir canım
Martinimin pulları (kolları)
Gece de geçtim yolları
Aslan Mican geliyor
Saymaz karakolları
Vay benim canım Mican�ım
Dünyalarda bir canım
Kel Seyit sen öleceksin
Kabire gireceksin
Dokuz tahta altında
Ne cevap vereceksin
Vay benim canım Mican�ım
Dünyalarda bir canım
Karanfilım saksıda
Bir yar sevdim Aksu'da
Allah bizi kavuştur
Akşam ile yatsıda
Vay benim canım Mican'ım
Dünyalarda bir canım
Kaynak: Halim Giresunluoğlu
Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir
Karahisar kalesi yıkılır gelir
Zülüfü gerdana dökülür gelir
Ver elini karlı dağlar aşalım bayramlaşalım
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir mevladan
Sen bir koyun olaydın ben de bir kuzu
Meleye meleye getirsek yazı
Kaynak: Zafer Tahmaz
Ver elini karlı dağlar aşalım bayramlaşalım
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir mevladan
Kahve Koydum Fincana
Kaynak: Hidayet Çalbudak
Kahve koydum fincana
Hele de bakın Mican'a
Körolası Kel Seyit
Nasıl da kıydın o cana
Merekte Sarı Saman
www.ezgidiyari.com
Merekte sarı saman (Yar yar yar yar)
Sallanalım bir zaman (Uyaman gelinaman)
Sevdim de alamadım (Yar yar yar yar)
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 8
Besbelli ahir zaman (Uyaman gelinaman)
Bağlantı
Sarısın seçemiyom (Yar yar yar yar)
Güzelsin geçemiyom (Uyaman gelinaman)
Sen benden geçtin amma (Yar yar yar yar)
Ben senden geçemiyom (Uyaman gelinaman)
Oy bahçenize ben giremedim biberden
Oy başım ahp gidemedim dilberden
Bağlantı
Kaynak: Cemil Uzal
Kaynak: Hüseyin Dizdar
Omuzundan Aşağı
Omuzundan aşağı
Kız saçların örülmüş
Dünyanın güzelliği
Hep sana mı verilmiş
Ha buradan yukarı
Yol Gırandan aşıyor
Bu ne kadar güzellik
Benim aklım şaşıyor
Şu yokuşun başında
Gözlerim kamaşıyor
Gavurun kızma da
Güzellik yakışıyor
Bir ay doğar Gıran'dan
Gıran'ın gediğinden
Mevla beni ayırma
Canımın sevdiğinden
At başından beyazı
Gelmiş dağların yazı
Yarim ile geçirdim
Bahar ile bu yazı
Kaynak: Hüseyin Dizdar
Oy Bahçenize Giremedim
Oy bahçenize ben giremedim gazelden
Oy başım alıp gidemedim güzelden
(Bağlantı)
Hele hele yürü
Fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanay da nay nanay ola nay
Oy bahçenize giremedim sazlardan
Oy başım alıp gidemedim kızlardan
www.ezgidiyari.com
Oy Miralay
Oy miralay miralay
Askerin alay alay
Al kızları askere
Askerlik olsun kolay
Ben başıma koyamam
Miralayın fesini
işittikçe duramam
Nazlı yarin sesini
Ustam nasıl kondurdum
Taş başına binayı
Zindan ettin başıma
Ha bu yalan dünyayı
Kaynak: İsmail Doğan
Sarısın Seçemiyom
Sarısın seçemiyom yar yar yar yar
Güzelsin geçemiyom uy amman gelin amman
Sen benden geçtin amma yar yar yar yar
Ben senden geçemiyom uy amman gelin amman
Aldı dağları duman
Kızlar olmuş kocaman
Besbelli ahir zaman
Kız saçların ne uzun
Boyuna da maşallah
Bizim evde gelin yok
Sen olursun inşallah
Kaynak: Tuncer Kalyoncu
Sis Dağı Sis Dağı
Ah Sis Dağı Sis Dağı
Dımanın benim ile
Canım ayru geziyu
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Urufum senin ile
Sis Dağı beri bakar
Suyu bulanuk akar
Verin bana yarımı
Sizi yıldırım yakar
Gaşu dadan aşağa
Gatar geliyu gatar
Ağasar’ın uşağa
Adamı böğle yapar
Ağasar’ın Deresi
Garışıyu dereme
Gülüm senin yüzünden
Galdıma ben vereme
Ağasar’ın balını
Gel salını salını
Böyüğünden çoğudu
Güccüğünün çalımı
Sayfa 9
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın
Alçacık beden yarim
Sallanıp giden yarim
Seviştik de ayrıldık
Sebebi neden yarim
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın
Kaynak: Cemil Uzel
Tamzara'nın Yolları Dönümlüdür
Kaynak: Yöre Ekibi
Tamzara'nın yolları dönümlüdür de dönümlü
Kalk gidelim de sevdiğim yalan dünya ölümlü
Ölürsem başucumda söyleyin tamzarayı of of
Yar gelince gösterin gösterin sinemdeki yarayı
Sokak Başı Meyhane
Kaynak: Mehmet Üstün
Sokak başı meyhane
Asmadandır kapısı
Ben gözüme aldırdım
On beş sene hapisi
Tarlaya Ektim Soğan
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın
Kara koç boyanır mı
Öpsem yar uyanır mı
İkimiz de sevdalı
Buna can dayanır mı
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın
Kale bayırı düzü
Devriye sardı ya bizi
Hep beraber olalım
Vermeyelim şu kızı
www.ezgidiyari.com
Tarlaya ektim soğan (A canım)
Bitmedi yedi doğan
Hep mi güzel oluyor (A yavrum)
Senin annenden doğan
(Bağlantı)
Ufak ufak ufak ufak bas da gel
Tahtalar oynamasın
Pencereden kaç da gel
Gavur anan duymasın
Ayağındaki mesler (A canım)
Yere vurdukça sesler
Senin orda duruşun (A yavrum)
Beni burda del'eder
Bağlantı
Kalk gidelim ikimiz (A canım)
Orman olsun evimiz
Ağunun yaprakları (A yavrum)
Olsun kiremidimiz
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 10
Bağlantı
Kaynak: Osman Kalyoncu
Trabzon'dan Çıktım (Kahya)
Trabzon'dan çıktım uzun yazılar
Yağlı kurşun yedim yaram sızılar
Evde ağlaşıyor körpe kuzular
Okuyun fatiha Kahya ruhuna
Arkadaşlar deyin ne oldu size
Şimdi anladım ben vurgun var bize
Makineyi çevirin kan çıktı dize
Okuyun fatiha Kahya ruhuna
Çömlekçi'den çıktım başım selamet
Postbaki'ye vardım koptu kıyamet
Çocuklarım olsun hakka emanet
Okuyun fatiha Kahya ruhuna
Kaynak: Osman Bicioğlu
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 00:10:38
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 11
İçindekiler
Adaköy Deresi Taşmış (Emine) .................................................................................................................................
1
Aksu Derler Adına (Mercanım) .................................................................................................................................
1
Al Perde Yeşil Perde ..................................................................................................................................................
1
Altın Yüzük................................................................................................................................................................
1
Altunu Bozdurayım (Ninna) ......................................................................................................................................
2
Bağlamam Perde Perde ..............................................................................................................................................
2
Ben Bir Garip Bülbül İdim.........................................................................................................................................
2
Bir Fındığın İçini........................................................................................................................................................
2
Bulut Bulut Üstüne.....................................................................................................................................................
2
Çatak Altından Çıktık ................................................................................................................................................
3
Çınarlar Deresi ...........................................................................................................................................................
3
Çitten Söktüm Cangalı ...............................................................................................................................................
3
Çürükkale Burnu Bir Uzun Burun .............................................................................................................................
3
Daldım Göllere Daldım..............................................................................................................................................
4
Dere Boyu Kavaklar...................................................................................................................................................
4
Dere Kenarında Taş Ben Olaydım .............................................................................................................................
4
Derenin Kenarında .....................................................................................................................................................
4
Eşref Bey Ağıdı..........................................................................................................................................................
5
Fındığım Fındığım .....................................................................................................................................................
5
Fındık Attım Harmana (Görele).................................................................................................................................
5
Geminin İçineyum......................................................................................................................................................
5
Girasun Üstünde Vapur Bağırıyor .............................................................................................................................
6
Giresun Kayıkları .......................................................................................................................................................
6
Giresun Üstünde (Eşref Bey) .....................................................................................................................................
6
Giresun'un Evleri........................................................................................................................................................
6
Giresun'un İçinde İki Sokak Arası .............................................................................................................................
6
Göreli'den O Yanı ......................................................................................................................................................
7
Kahve Koydum Fincana.............................................................................................................................................
7
Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir ....................................................................................................................................
7
Merekte Sarı Saman ...................................................................................................................................................
7
Omuzundan Aşağı......................................................................................................................................................
8
Oy Bahçenize Giremedim ..........................................................................................................................................
8
Oy Miralay .................................................................................................................................................................
8
Sarısın Seçemiyom.....................................................................................................................................................
8
Sis Dağı Sis Dağı .......................................................................................................................................................
8
Sokak Başı Meyhane..................................................................................................................................................
9
Tamzara'nın Yolları Dönümlüdür ..............................................................................................................................
9
Tarlaya Ektim Soğan..................................................................................................................................................
9
Trabzon'dan Çıktım (Kahya)......................................................................................................................................
10
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 00:10:38

Benzer belgeler