(Denklik İçin Başvuru Formu) HİZMET BELGESİ

Transkript

(Denklik İçin Başvuru Formu) HİZMET BELGESİ
HİZMET BELGESİ
(Denklik İçin Başvuru Formu)
İşverenin Kayıtlı Olduğu
Mesleki Teşekkülce
Doldurulacaktır
İşverenin Kayıtlı Olduğu Vergi
Dairesince Doldurulacak
İşveren Tarafından Doldurulacak
İlgili Tarafından Doldurulacak
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, TOBB VE AYVALIK TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35. maddesine göre Kalfalık / Ustalık sınavlarına girmek
istiyorum.
Gereğini arz ederim.
T.C.Kimlik No
:……………………………………….
…../ ….. / 20..
Adı Soyadı
: ……………………………………….
Baba Adı
: ……………………………………….
Ana Adı
:………………………………………..
( İmza )
Doğum Yeri ve Tarihi
: ……………………………………….
Adı Soyadı
Cinsiyeti
: ………………..
Sürekli Adresi
: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………....
Telefon No
:………………………………………..
İşyerinin Ünvanı ve Adresi
İşveren Vergi Kayıt
No.
İşyerinde Yapılan İş ve Hizmet
Çeşidi
Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen ……………..……....………...…….iş yerimizde/ kurumumuzda
………………………………………….……….. Meslek dalında ….…/…..../ ………. tarihinden
……./……/ ……....... tarihine kadar ……... Yıl ……...…… ay süreyle çalıştığını fiilen beyan ederim.
İşyeri veya Kurum Yetkilisinin :
Adı Soyadı
:………………………………….
Ünvanı
:………………………………….
Telefon
:………………………………….
…../ ….. / 20..
İmza
Kaşe veya Mühür
Vergi Dairesinin Adı
Vegi Kayıt No
Vergi Kaydına Göre Meslek Dalı
Mükellefiyetin
Başlangıç Tarihi
……/……/………..
Vergi Dairesi Müdürü
Bitiş Tarihi
……/……/………..
( Adı, Soyadı,İmza, Mühür )
Devam Ediyor
Yukarıda adresi ve unvanı belirtilen iş yeri odamızın/derneğimizin ……………...sicil nolu kayıtlı üyesi
olup ………………………………………………………….………iş / hizmet ile iştigal etmektedir.
Yönetim kurulu adına onaylayan oda temsilcisinin:
Adı Soyadı
: …………………………………….
…../ ….. / 20..
Ünvanı
: …………………………………….
İmza-Mühür
Not: Belge kamu kurumumca veriliyorsa bu kısım doldurulmaz.
Not: Forumda kazıntı, silinti olmayacak.Vergi dairesi başlangıç tarihinden önceki çalışmışlıkların dikkate alınmaması.
Bu Belgeye Eklenecek Diğer Evraklar :
1 - Sağlık ve Fiziki durumunun , mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu.(Sağlık Ocağından)
2 - Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi
3 - Nufus cüzdan aslı ve fotokopisi. TC Kimlik numaralı
4 - Dört adet vesikalık fotoğraf 4,5*6 (Fotokopi olmayacak)
5 - …... /..…./…..…… Tarihinden sonraki çalışma sürelerini içeren sosyal güvenlik kuruluşuna yatırılan pirim dökümü
6 - Askerlik terhis belgesinin fotokopisi
7- 3 TL'lik posta pulu.

Benzer belgeler

Evde Çocuk Bakımı Projesi Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Evde Çocuk Bakımı Projesi Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler Yukarıda adresi ve unvanı belirtilen iş yeri odamızın/derneğimizin ……………...sicil nolu kayıtlı üyesi olup ………………………………………………………….………iş / hizmet ile iştigal etmektedir.

Detaylı

1 ve 2 sezondan serbest transfer

1 ve 2 sezondan serbest transfer HİZMET BELGESİ (Denklik İçin Başvuru Formu)

Detaylı