Ev Tel: İş Tel: CSM : ÖSYM NUMARASI : UYRUĞU ÜLKESİ ÜLKE

Transkript

Ev Tel: İş Tel: CSM : ÖSYM NUMARASI : UYRUĞU ÜLKESİ ÜLKE
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Ekteki belgeler dikkate alınarak, yurtdışında görmüş olduğum yükseklisans(master) eğitimine
ilişkin denklik işlemimin yapılmasını arz ederim.
.. / ../ 20..
ADRES:
ADI SOYADI- İMZA
Ev Tel:
İş Tel:
CSM :
T.C KİMLİK NO
:
ÖSYM NUMARASI :
DOĞUM TARİHİ
I. KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI
DOĞUM YERİ
UYRUĞU
ÜLKESİ
../ ../....
II. LİSANS ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
OKULUN ADI
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİRME TARİHİ
../ ../....
../ ../....
ÜLKE
BÖLÜMÜN ADI
LİSANS DENKLİK BELGESİ ALINMIŞ İSE TARİH VE SAYISI
III. YÜKSEKLİSANS (MASTER) ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
MEZUN OLDUĞU OKULUN ADI MEZUN OLUNAN ÖĞRENİM PROGRAMININ
(BÖLÜMÜN) ADI :
ORJİNAL
TÜRKÇE
ÜLKE
OKUTULAN DERS SAYISI
BAŞLAMA TARİHİ
../ ../....
BİTİRME TARİHİ
ÖĞRENİM SÜRESİ
YIL
../ ../....
ÖĞRENİM BELGESİNİN TÜRÜ
DİPLOMA (
SÖMESTR QUARTER
)
KAZANILAN KREDİ TOPLAMI
MEZUNİYET BELGESİ (
)
YÜKSEKLİSANS ÖĞRENİMİ GÖRÜLEN OKULA BAŞKA BİR OKULDAN TRASFER OLUNMUŞ İSE :
ÜLKE
ÖĞRENİM SÜRESİ OKUTULAN DERS SAYISI
TRANSFER OLUNAN BÖLÜMÜN ADI
OKULUN ADI
../ ../....
../ ../....
den
KAZANILAN KREDİ TOPLAMI
kadar
IV. ELDE EDİLEN AKADEMİK ÜNVANA İLİŞKİN BİLGİLER
TÜRKİYE'DEKİ KARŞILIĞI
ORJİNAL DİLDEKİ ADI
V. İŞLEMLERİ BİTEN EVRAKLARIN İADESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
BELGELERİMİ ELDEN ALMAK İSTİYORUM
BELGELERİMİN YUKARIDA BELİRTTİĞİM
ADRESE GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUM
Bu kısımdan sonrası ilgili birimce doldurulacaktır
DİPLOMAYI DÜZENLEYEN KURUMU AKREDİTE EDEN KURUMUN ADI VEYA MEVCUTSA
KATOLOĞUN ADI VE SAYFASI :
KONTROL EDEN : İSİM/TARİH/İMZA