dönem faaliyet raporu - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

dönem faaliyet raporu - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
19.
DÖNEM FAALİYET RAPORU
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
20. Olağan Genel Kurul Toplantısı
3-4 Aralık 2011, İstanbul
Tür­k i­y e Se­y a­h at Acen­t a­l a­r ı Bir­l i­ğ i
Di­k i­l i­t aş Ma­h , Aşık Ke­r em Sk .
No: 42 34394 Be­ş ik­t aş/İs­t an­b ul
Tel :
Faks:
(0.212)
259
84
04
(0.212)
259
06
56
w w w . t u r ­s a b . o r g . t r
e - p o s t a : t u r s a b @ t u r s a b.o rg .t r
İ Ç İ N D E K İ L E R
6 19. DÖNEM YÖNETİM KURULU’NDAN TEŞEKKÜR
8 MERKEZ YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
9 BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
14
I. BÖLÜM: FAALİYETLERİMİZDEN ANA BAŞLIKLAR
1 5 PROJE VE YATIRIMLAR
2 0 TURSAV
2 2 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
2 3 TÜRSAB KÜLTÜR YAYINLARI
2 4 AR-GE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DEPARTMANI
26
ÖZEL TÜRSAB ANKARA ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
2 8 KOMİTE ÇALIŞMALARI
3 5 İHTİSAS KOMİTELERİ AJANDASI
4 1 HAC VE UMRE
4 3 İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ
4 5 MÜZELER
4 7 II. BÖLÜM: DIŞ İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLİŞKİLER DEPARTMANI
5 0 DIŞ İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLİŞKİLER AJANDA
5 8 III. BÖLÜM: AJANDA
7 0 IV. BÖLÜM: BASINDA TÜRSAB
7 3 V. BÖLÜM: HUKUK DEPARTMANI
80
VI. BÖLÜM: BYK FAALİYET RAPORLARI
81
ADANA BYK FAALİYET RAPORU
84
ALANYA BYK FAALİYET RAPORU
87
ANKARA BYK FAALİYET RAPORU
91
ANTALYA BYK FAALİYET RAPORU
95
BODRUM BYK FAALİYET RAPORU
100
ESKİŞEHİR BYK FAALİYET RAPORU
108
FETHİYE BYK FAALİYET RAPORU
111
114
GÜNEY MARMARA BYK FAALİYET RAPORU
125
128
13 1
GAP BYK FAALİYET RAPORU
İSTANBUL ASYA BYK FAALİYET RAPORU
İSTANBUL AVRUPA BYK FAALİYET RAPORU
İSTANBUL BOĞAZİÇİ BYK FAALİYET RAPORU
13 6
İZMİR BYK FAALİYET RAPORU
145
KAPADOKYA BYK FAALİYET RAPORU
148
KARADENİZ BYK FAALİYET RAPORU
158
161
166
170
KONYA BYK FAALİYET RAPORU
KUŞADASI BYK FAALİYET RAPORU
MARMARİS BYK FAALİYET RAPORU
SİDE-MANAVGAT BYK FAALİYET RAPORU
173
175
177
VAN BYK FAALİYET RAPORU
VII. BÖLÜM: DİSİPLİN KURULU FAALİYET RAPORU
VIII. BÖLÜM: DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU
180
IX. BÖLÜM: MALİ RAPOR
Başaran Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRSAB
19 .
DÖNEM
YÖNETİM KURULU'NDAN TEŞEKKÜR
Değerli Üyelerimiz,
19. Olağan Genel Kurulumuzda göstermiş olduğunuz güvenle başladığımız
görev süremiz boyunca, esirgemediğiniz desteğinizin, üyelerimize, mesleğimize
ve Türkiye turizmine karşı, hiçbir özveriden kaçınılmaması gereken bir
sorumluluk anlamına geldiğini anımsamadığımız an olmadı.
Deneyimleriniz, görüşleriniz, gündemimizin belirlenmesine, faaliyetlerimize
her zaman yön verdi, değerli katkılar sağladı.
Üyelerimiz tarafından Birliğimize iletilen istisnasız her görüşü, her öneriyi,
her projeyi dikkatle değerlendirmeye çalıştık. Dünyadaki, ülkemizin her
köşesindeki sorunları, değişimi, gelişmeleri yakından izlememizde ve gereken
değerlendirmeleri isabetle yapmamızda büyük pay sahibi olan üyelerimizin
bilgi birikimleri, deneyimleri, tespitleri ve farklı bakış açıları, çalışmalarımıza
en değerli katkıları sağladı, ufkumuza zenginlik kattı.
Ülkemizin her köşesinden değerli üyelerimizin, kendi özel işlerinden,
işyerlerindeki mesailerinden özveride bulunarak, zaman ayırarak, çeşitli
faaliyetlerimize, toplantılarımıza ve diğer çalışmalarımıza yaptıkları değerli
katkılar için, bu vesile ile, bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz.
Denetim ve Disiplin Kurullarımız başta olmak üzere, tüm Bölgesel Yürütme
Kurullarımıza ve ihtisas komitelerimize özverili çalışma ve faaliyetleri için de
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Burada, üstün bir sorumluluk anlayışı ve bilinciyle, görevini başarı ile yerine
getiren tüm profesyonel kadroya da özellikle teşekkür ediyoruz.
Çalışmalarımızda, TÜRSAB’ın, mesleğimizin ve Türkiye turizminin bugünkü
ileri noktaya ulaşmasında unutulmayacak katkıları bulunan sektörümüz
duayenlerinin görüşleri, bizim için her zaman yol gösterici oldu. Ülkemizin
her köşesinde hizmet veren, sektörümüze yıllarını vermiş olan üyelerimizin
yanı sıra, mesleğimize yeni katılmış olan üyelerimizin, tüm meslektaşlarımızın
görüşleri, fikir zenginliğimizi oluşturdu.
Yönetim Kurulu olarak, faaliyet alanlarımızı dar kalıpların çerçevesi ile
sınırlandırmayarak, üyelerimizin, mesleğimizin, turizm sektörümüzün,
ülkemizin yararları doğrultusunda açık bir vizyonla hareket etmeye özen
gösterdik.
Bugün geldiği noktada TÜRSAB, ilgili tüm çevrelerde ve kamuoyunda, vizyonu
açık, ileri görüşlü, dinleyen, dinleten, çözüm üreten, performansını en yüksek
düzeyde sürdürebilen, seyahat acentacılığı mesleğinin ve Türkiye turizminin
ileri hedeflere taşınmasındaki rolü, dinamizmi, etkinliği ile güçlü bir meslek
birliği ve kurumsal kimlik imajına sahiptir.
Değerli üyelerimizin, seyahat acentalarımızın, TÜRSAB çatısı altında,
sektörümüzün ve Türkiye turizminin ortak yarar ve amaçları doğrultusundaki
dayanışma, birlik ve beraberliği, bu etkinliğimizin güç kaynağını oluşturmuştur.
Yeni bir döneme girerken, geride bıraktığımız dönemde, görev süremiz
boyunca sektörümüze yakın ilgi gösteren T.C. Hükümetine, değerli devlet ve
siyaset adamlarına, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine,
diğer sektör kuruluşlarının değerli yönetici ve üyelerine, TÜRSAB’ın ve Türkiye
turizminin sesinin ülkemizin her köşesinde duyulmasına, yankılanmasına
imkan sağlayan yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, sektörümüze ilgisini
hiçbir zaman esirgemeyen kamuoyuna ve turizme gönül vermiş herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
19. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bizlere bu onurlu görevi emanet ederek,
görev süremiz boyunca ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize
teşekkürlerimizi yinelerken, yeni dönemin seyahat acentalarımıza, Birliğimize,
Türkiye turizmine ve ülkemize en parlak ve büyük başarıları getirmesini
içtenlikle diliyoruz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
TÜRSAB
MERKEZ YÖNETİM KURULU,
DENETİM KURULU,
DİSİPLİN KURULU
ÜYELERİ
TÜR­SAB YÖ­NE­TİM KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Sayman Üye
Üye­
Üye­
Üye­
Üye­
Üye
Başaran ULUSOY
Talha GÖRGÜLÜ
Günnur ÖZALP
Feyyaz YALÇIN
Cem ÇAĞLAYAN
Bülent KATKAK
Alper MAÇKAN
Hikmet SELÇUK
Burak TONBUL
TÜR­SAB DENET‹M KU­RU­LU
Bafl­kan Nebil ÇELEB‹
Üye­ İ. Baki ÖZARSLAN
Üye Semih ULU
TÜR­SAB D‹S‹PL‹N KU­RU­LU
Bafl­kan
Üye­
Üye
Halit CURA
Musa Alİoğlu
Veli TERZİ
BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU ÜYELER‹
ADA­NA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Başkan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye­
Üye­­­
Üye­­­
Üye­­­
Levent ERGİNKAYA
Numan OLCAR
Yusuf EVREN
Gökhan ÖZANLAR
Serkan BAYRAKTARLAR
Ertuğrul DOĞANLILAR
Can Erkan GENÇAY
İbrahim KIRMIZIER
Meltem ÖZDEMİR
ALAN­YA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Ayhan KAYA
Suat ÇAVUŞOĞLU
Şükrü ÜZEL
Vahit ÇÖGENLİLİ
Ercan TATLI
Hüseyin DARI
Adem DEMİREKİN
İbrahim DEMİREL
Ömer Altunbullak
AN­KA­RA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Levent GÖKGÖZ
Ercan M. DURMUŞ
Pınar PEKBAŞ
Dihle TOPALOĞLU
Murat AYAYDIN
Onur TURANAL
Özlem URGANCIOĞLU
Ramazan KARAOĞLAN
Asena Selbin ŞAHİN
AN­TAL­YA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Kerim ÇAVUfiOĞLU
Mustafa EGEMEN
Harun Ertan
Uğur KOCAGÖZ
Nejdet Alacan
Mustafa Çetinkaya
Ali İhsan Şahin
Emin Hayri YENER
Rafi RAFİOĞLU
BOD­RUM BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sevinç GÖKBEL
Gül GÖZÜTOK
Çiğdem SARI
Tülay ÇEV‹K
Çiğdem SARI
Sinan EREN
Hatice TÜRKEL
Nugün AKBAŞ
Murat Ferik
ESKİŞEHİR BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Akın ÇAMOĞLU
Hüseyin Kutlu ÖZEKÇİN
Murat GÜÇLÜ
Emel Özkan BOZKURT
Özcan ÖZTEZCAN
FET­H‹­YE BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Salih TAŞÇI
Osman AYAS
Turgut KAHYA
Nail GÜRKAN
Salih AYKIRI
Bülent FİDAN
Faruk ÖZALP
İbrahim SİPER
Metin ŞİMŞEK
GAP BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
F. Murat TURAL
Ayşe Demet DOĞDU
Figen AKAN
Ali Ulvi KARAOĞLU
Mehmet GÜZELBULUT
Mustafa Hakkı MAHMUTOĞLU
Hasibe SÖZMEN
GÜ­NEY MAR­MA­RA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Mehmet AKKUŞ
Ekrem ŞENGÜZEL
Sema KARA
Feridun TOPUZ
Mümin ŞENTÜRK
Nevzat ERGÜN
Vecdi GÜLMEZ
Alp SEZEK
Hasan UÇAR
‹S­TAN­BUL AS­YA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Nezih ÜÇKARDEfiLER
Aytekin fiAH‹NBAfi
Cafer KOZLUCA
Sinan HALİÇ
Ümit AYGÜN
Sedad BAŞALAN
Haydar BAYIR
Cemal ÇİÇEK
Recep TOPAL
‹S­TAN­BUL AV­RU­PA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Aziz CİGA
Ekrem USTA
Adnan YILMAZ
Mustafa ŞAHİNOĞLU
Uğur HACIALİOĞLU
Gürkan ÖZCAN
Cengiz SAMANCI
Erhan SEVEN
Bedirhan BAYKA
‹S­TAN­BUL BO­ĞA­Z‹­Çİ BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Nejat KARAGÖZ
İbrahim ULUS
Sevgi SUNGAR
Bilsen GÜRER
Sevinç AKDOĞAN
Selcen DELİBAŞOĞLU
Mesut İNAN
Dilara SELİMOĞLU
Yeşim UÇAK
‹Z­M‹R BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
R›za GENÇAY
Ali HEPfiEN
Kıvanç MERİÇ
Cenap TÜRKMEN
Muhammet ALTAN
Tolga GENCER
Sait TEZ
Ayhan TURAN
Leyla SEZER
KA­PA­DOK­YA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Muammer SAK
Mehmet KEÇEC‹
Sevim KARABIYIK TOPER
Muzaffer BÜYÜKBAŞ
Ahmet AKI
Mehmet DAŞDELER
Ertan DEMİRBAŞ
Memduh KESKİNKILIÇ
Coşkun KIRTIL
KA­RA­DE­N‹Z BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Suat GÜRKÖK
‹. Ufuk DEREL‹
Gökhan USTA
M. Ragıp PİRSELİMOĞLU
H. Volkan KANTARCI
KON­YA BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Atilla ÖZDEMİR
Abbas KILIÇ
Celalettin GÖÇER
Mevlüt ÇÖMLEKÇİ
Mehmet ÇEÇEN
Behçet Nadi TURHAN
Arif AKÇİN
KU­fiA­DA­SI BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Bülent İLBAHAR
Mustafa TATAR
Mustafa ÇOŞGUN
Mustafa GÖKÇE
Deniz AKTAŞ
Gülay ERENULUĞ
Ergin İNCE
Erol VATANSEVER
Aktay SERT
MAR­MA­R‹S BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
İsmail N. ÖZBOZDAĞ
Bedri KUYUCU
Ali KIRLI
Tayfun ÖZŞİMŞEK
Bülent DİDİN
Emre KOL
Şenay ÖZTÜRK
Şenay TOKMAK
Halit VERÇİN
S‹­DE-MA­NAV­GAT BÖL­GE­SEL YÜ­RÜT­ME KU­RU­LU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Ahmet ÖZDEN
Uğur ÇİNKAYALAR
Yusuf Ziya KÖSEOĞLU
Halis YAVUZ
Halil AKŞİT
Rıdvan ATİK
İbrahim DENİZ
Sadullah KESKİN
Korkut ORAY
VAN BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU
Bafl­kan
II. Bafl­kan
Ge­nel Sek­re­ter
Say­man
Üye
Abdullah TUNÇDEMİR
Ömer TÜRKOĞLU
Fatma BEYAZ
Gökhan BİRLİK
Muhammed Füdeyl ŞEVLİ
1
FAALİYETLERİMİZDEN ANA BAŞLIKLAR
P R O J E VE YATIRIMLAR
Çavdarhisar Otel’i Açıldı
2005 yılı Ağustos ayında temeli atılan Çavdarhisar/Aizanoi’deki “Çavdar Oteli”nin yapımı tamamlanmış olup,
28.07.2010 Çarşamba günü saat 17:00’de uydu kanalıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılış
seremonisi gerçekleştirilmiştir.
Kütahya ve çevresinin sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal ve turistik imkanların tanıtımına ivme katacağına
inandığımız Otel, özellikle ülkemizde son yıllarda oldukça önemli gelişmeler kaydeden Sağlık Turizmi ve
Termal kapsamında değerlendirildiğinde, bölgedeki zengin termal kaynaklarının bilinirliğinin ve sürdürülebilir
turizmin bir kez daha gündeme taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
İşletmesi Anemon Oteller Zincirine verilen toplamda 4 bin metrekarelik alana kurulmuş, 45 odalı, 108 yatak
kapasiteli Çavdarhisar Otelin, TÜRSAB web sitesinde 16 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan duyuru ile tüm
üyelerimizin davet edildiği, faaliyete başlangıç töreni Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe, Hava Er Tugay Komutanı
Tuğgeneral Sami Fındıkoğlu, Kütahya İl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, Çavdarhisar Kaymakamı Ömer
Bilgin, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yerel idareciler ve turizmcilerin katılımıyla 19 Eylül 2010
Pazar günü saat 13.00’de gerçekleştirilmiştir. Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy ve Kütahya Valisi Şükrü
Kocatepe birer konuşma gerçekleştirmiştir.
Tören vesilesi ile TÜRSAB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları, Bölgesel Yürütme Kurulları, Başkan
Danışmanları, TURSAV Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Üyeleri ve TÜRSAB İdari
Kadrosunun gerçekleştirdiği Kütahya ziyareti esnasında Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça heyete eşlik
etmiştir.
İstanbul 2010 İnanç Turizmi Zirvesi
TÜRSAB ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2002, 2004 ve 2006 yıllarında Kuşadası, İzmir ve İstanbul’da
düzenlenen “İnanç Turizmi Günleri” etkinliği bu sene İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi vesilesiyle,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı işbirliğiyle uluslararası bir boyuta taşınmıştır. “İstanbul 2010
İnanç Turizmi Zirvesi” 23 – 24 Kasım 2010 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında
gerçekleştirilmiştir.
Zirvenin Açılış Töreni, 23 Kasım 2010 Salı günü saat 09.30’da Anadolu Auditoryum’da, TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Törene
Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları, İstanbul İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları, Dini liderler,
Konsoloslar, Turizm Sektör temsilcileri, seyahat acentaları ve basın tarafından yoğun katılım sağlanmıştır.
Açılış Töreni ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in moderatörlüğünde dini liderlerin
katılımıyla düzenlenen ana oturum ve sonrasında dört ayrı salonda gerçekleştirilen eş zamanlı oturumlarla
zirve programı devam etmiştir.
23 Kasım 2010 Salı günü 19.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Hakan Aysev Solistliğinde Senfoni
ve İlahiler Gala Konseri ve saat 20.00’de protokol ve konuşmacıların katılımıyla düzenlenen Gala Yemeği ile
zirvenin ilk günü tamamlanmıştır.
24 Kasım 2010 Çarşamba günü 09.00 – 11.00 saatleri arasında yine dört ayrı salonda düzenlenen eş oturumlar
ardından, 11.30 – 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilen “Kapanış Oturumu”nda; TÜRSAB Kültür Turizmi
Komitesi Başkanı Faruk Pekin, Dünya Dinsel Seyahat Birliği Başkanı Kevin J. Wright ve Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yaptığı değerlendirmeler ile TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy’un gerçekleştirdiği kapanış konuşmasıyla zirve programı başarıyla sona ermiştir.
İstanbul’un geçmişte olduğu gibi, gelecekte de bir inanç turizmi merkezi olmasını sürdürülebilir hale getirmek,
davetli katılımcılara İstanbul’u tanıtarak uluslararası anlamda İnanç Turizmi alanında vazgeçilmez bir
destinasyon, bir marka şehir olduğunu tüm din temsilcileriyle birlikte teyid eden bir çalışmaya ev sahipliği
yapmak amaçlarıyla düzenlenen; genelde Türkiye’nin, özelde ise İstanbul’un dinler, kültürler ve düşünceler
kavşağında tarihte ve bugün üstlendiği rolün önemine, kesişme noktası olma özelliğine değinerek, İstanbul’da
yaşam alanı bulan, İstanbul’dan etkilenen ve İstanbul’u etkileyen dinlerin buluşmasını sağlayan zirvede Tarih,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Dinlerarası İlişkiler, Birlikte Yaşama ve Kültürler, Teoloji, İnanç Turizmi konularında
oturumlar düzenlenmiştir.
Ekli programda yer aldığı üzere, uluslararası boyutlarda, yerli ve yabancı, konusunda uzman akademisyenler,
teologlar, din adamları, turizmciler, gazeteci ve yazarların konuşmacı olarak iştirak ettiği zirve; seyahat
acentaları, öğretim görevlileri, öğrenciler, rehberler, ilgili sektör temsilcileri ve basın tarafından ilgiyle takip
edilmiştir.
Öğretmenlerimize Özel Tatil Kampanyası
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRSAB ve TÜROFED işbirliği ile öğretmenlerimiz
için özel tatil kampanyası…
25 Ocak– 5 Şubat 2010 tarihleri arasındaki sömestr tatilinde öğretmenlerimize, ekonomik bir tatil
fırsatı sunmak, bu özverili ve yoğun mesleklerinde onlara kısa da olsa bir nefes aldırabilmek amacıyla
öğretmenlerimize özel bir tatil kampanyası gerçekleştirilmiştir.
Kampanya 20 Ocak 2010 Çarşamba günü saat 10.30’da Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısı ile
kamuoyuna duyurulmuştur. Basın Toplantısına T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Müsteşar
Yardımcısı Özgür Özarslan, Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy,
TÜROFED Başkanı Ahmet Barut iştirak etmiştir.
Kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin yanı sıra emekli ve özel eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenler kampanyadan yararlanmıştır.
Cer Modern açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eski vagon tamirhaneleri ve Cer atölyelerinin restorasyonu ve
Birliğimizin desteğiyle hayata geçen, Ankara’nın ilk modern sanatlar merkezi Cer Modern 1 Nisan 2010
Perşembe günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın katılımıyla
düzenlenen törenle açıldı.
Cer Modern’in toplam 11.500 m2’lik kapalı alanında süreli sergiler galerisi, fotoğraf galerisi, müze mağazası,
konferans salonu, sanatçı rezidansları, kütüphane ve heykel park alanları bulunuyor.
KOMER EFES Kongre Merkezi
Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Çam limanı mevkiinde inşaatı sürmekte olan ve yaklaşık 70% oranında tamamlanmış
bulunan Efes Kongre Merkez inde Turizm sektörünün en çok para harcayan “congresist” yani kongre
katılımcılarının binlerce kişilik katılımla gerçekleştirecekleri Ulusal ve Uluslar arası Kongre’ler, Aydın Vilayeti
başta olmak üzere tüm çevre ilçelerin vizyonunu açacağı, yeni istihdam sağlayacağı dolayısı bölge halkının gelir
seviyesine katkı yapacağı bir gerçektir.
Merkez bünyesinde; Bir adet zemin katı 2200 kişilik, balkonu 800 kişilik olmak üzere, toplam 3000 kişilik büyük
oditoryum. Bir adet 800 kişilik oditoryum. Bir adet 500 kişilik toplantı salonu. Bir adet 1500 kişilik toplantı
salonu, 3500m2, sahnesi de mevcut olan çok maksatlı Fuar alanı, ve ayrıca 35 adet komite ve küçük toplantı
odaları yer almaktadır. 2012 yılı ilk yarısı sonunda Kongre Merkezinin tamamlanması hedeflenmektedir.
Erken Rezervasyon Kampanyası
Yabancıların ülkemizde aylar öncesinden yaptırdığı rezervasyonlarla uygun ücretlere konakladıkları ve
vatandaşlarımızın da tatillerini erken planlamaları gerektiği Birliğimizin yıllar öncesinde başlayan yoğun
söylemleriyle her platformda dile getirilmiş ve bu doğrultuda vatandaşlarımızdan gelen talebin karşılanması
yönünde acentalar “Erken Rezervasyon” kampanyalarına başlamışlardır.
Acentalarımızın sürdürdüğü “ERKEN REZERVASYON” uygulamalarını yazılı ve görsel basınla daha geniş
kitlelere duyurmak yoluyla 2009 senesinde başlattığımız “İÇ TURİZM ŞENLİĞİ” kampanyamızdaki amacımız,
yabancıların ülkemizde Türk vatandaşlarından daha ucuza tatil yapabildikleri algısını düzelterek, aylarca
öncesinden rezervasyon yaptıran yabancılar gibi Türk vatandaşlarının da erken rezervasyon yaptırmaları
halinde aynı imkanlardan faydalanabileceğini geniş kitlelere duyurmak ve “Erken Rezervasyon” bilincini
yerleştirerek iç turizmi geliştirmekti.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde TÜRSAB, TÜROFED ve THY’nin iştirakleriyle yürütülen;
bankalar, havayolları ve otellerin de dahil olduğu Kampanya amacına ulaşmış, seyahat acentalarının önceki
yıla oranla 2009 yılında ortalama % 30 rezervasyon artışı sağladığı tespit edilmiştir. Nitekim, 2010 yılındaki
kampanyamızda “Yerinizi Şimdiden Ayırtın” sloganı kullanılarak otellerde doluluk oranının yüksek olacağı
ve istenilen otelde tatil yapılabilmesi için erken rezervasyon yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 2010 yılında
da rezervasyonlarda % 50 gibi bir artış saptanmış ve kampanyanın aynı verimlilikle tamamlanması Bakanlık
tarafından söz konusu projenin 2011 yılında da sürdürülmesi kararı alınmasını sağlamıştır.
3 Şubat – 15 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya 2011 yılında daha da oturmuş ve tarihler
öne çekilerek 20 Ocak – 31 Mayıs 2011 tarihleri arasına alınmıştır.
İNCELEME GEZİLERİMİZ
Her geçen gün yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden Birliğimiz üyesi seyahat acentalarına ilgi
artmaktadır. Bölgelerini tanıtarak turizm potansiyelini arttırmak doğrultusunda seyahat acentalarını davet eden
il ve ilçelere gerçekleştirilen bazı gezilerimiz aşağıda aktarılmaktadır.
Doğu Karadeniz – Batum İnceleme Gezisi
Artvin Valiliği daveti üzerine Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy, TÜRSAB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu
Üyeleri, Başkan Danışmanları, Bölgesel Yürütme Kurulları Başkanları, TÜRSAB Kültür Turizmi, İç Turizm,
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komiteleri Üyeleri seyahat acentaları ve basın mensuplarından oluşan
bir heyet ile 9 – 13 Haziran 2010 tarihleri arasında Artvin ve Batum’a bir inceleme gezisi gerçekleştirmiştir.
2011 yılında ülkemize alınması için çalışmalar yürütülen “Dünya Uluslararası Rafting Şampiyonası”nın
düzenlenmesi planlanan Çoruh Nehri parkurunu incelemek üzere heyet geziye 9 Haziran 2010 tarihinde
Erzurum’dan başlamıştır. Yusufeli, Uzundere, Öşvank Kilisesi, Tortum Gölü ve Şelalesi, Barhal Çayı ve Berta
Köprüsü görülmüştür. 10 Haziran 2010 Perşembe günü, Borçka Karagöl, Düzenli, Efeler, Kayalar Köyleri ve
Camili’deki TEMA Konukevi ziyaret edilmiştir. 11 Haziran 2010 Cuma günü Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür
Merkezinde gerçekleştirilen “TÜRSAB Doğu Karadeniz Kültür ve Doğa Turizmi Sempozyumu” ardından
heyetin bir bölümü Şavşat’ı bir bölümü Kafkasör ve Atabarı Kayak Merkezini ziyaret etmiştir. 12 Haziran 2010
Cumartesi günü Sarp sınır kapısından Batum’a geçilmiştir. Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu’nun eşlik ettiği
heyet sınırda Acaristan Özerk Bölgesi Başbakanı Levan Varshalomidze ile Turizm ve Tanıtma Başkanı Temur
Diasamidze tarafından karşılanmıştır. Gonyo Kalesi, Botanik Park, Kobuleti, Petra Kalesi ve Otelcilik Okulu
görülmüştür. 13 Haziran 2010 Pazar günü Sheraton Otel toplantı salonunda yerel turizmciler ile bir araya
gelinerek tanıtım sunumu izlenmiştir.
Uşak İnceleme Gezisi
Uşak Valiliği daveti üzerine, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy beraberinde TÜRSAB Asya, Güney Marmara,
Bodrum, Fethiye, Marmaris, Ankara ve Eskişehir Bölgesel Yürütme Kurulları ile Kültür Turizmi, Doğa, Çevre
ve Sürdürülebilir Turizm, İç Turizm ve Kongre – Incentive Turizm Komiteleri temsilcilerinden oluşan bir heyet
ile 5 Temmuz 2010 tarihinde Uşak iline bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
Uşak Valisi Özdemir Çakacak ve Belediye Başkanı Ali Erdoğan’ın makamlarında ziyaret edildiği inceleme
gezisinde Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Banaz, Hamamboğazı, Ulubey Kanyonları, ve şehir merkezindeki
eski eserler gezilmiştir. Gezinin sonunda Vali ve Belediye Başkanlarının da katılımlarıyla değerlendirme
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Malatya İnceleme Gezisi
Malatya Valiliği davetleri üzerine, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy beraberinde bir heyetle 4 – 5 Ekim 2010
tarihlerinde Malatya iline bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran’ın tüm program boyunca TÜRSAB heyetine eşlik ettiği inceleme gezisinde;
4 Ekim 2010 Pazartesi günü Valilik makamında gerçekleştirilen ziyaret ardından, Orduzu beldesi, Aslantepe
Höyüğü, Battalgazi ilçesi Tarihi Kervansaray ve Ulu Camii ile Darende ilçesi ziyaret edilmiş, 5 Ekim 2010 Salı
günü Nemrut Dağı ve Arapgir gezilmiştir.
4 Ekim 2010 Pazartesi akşamı Anemon Malatya otelinde düzenlenen, moderatörlüğünü Malatya Valisi Doç.
Dr. Ulvi Saran’ın gerçekleştirdiği, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy, TÜRSAB
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm ile Kültür Turizmi Komiteleri Üyesi Sevinç Akdoğan ve yerel turizmci
Adnan Baştürk’ün konuşmacı olarak katıldığı “Malatya Turizmi” konulu panelde Malatya ilinin tarihi ve kültürel
değerleri, doğal güzellikleri tanıtılarak turizm potansiyelinin artırılması doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar
değerlendirilmiştir. Söz konusu paneli Malatya yerel yönetim temsilcileri, yerel turizmciler ve basın mensupları
takip etmiştir.
Erzurum İnceleme Gezisi
27 Ocak – 6 Şubat 2011 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek “25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları”
öncesinde; Oyunların Açılış ve Kapanış Törenleri organizatörlerinin daveti üzerine 25 – 26 Aralık 2010
tarihlerinde Birliğimiz tarafından bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yürütülen hazırlık çalışmalarının yerinde incelenmesi ve oyunlar
sonrasında bölgeye turizm hareketinin artırılması doğrultusunda yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi
amacıyla gerçekleştirilen gezide, oyunlar için yapılan tesisler, buz pateni, buz hokeyi, curling pistleri, kayakla
atlama kuleleri, kayak merkezleri ve konaklama tesisleri gezilmiş, Açılış ve Kapanış Törenleri ve müsabakalar
hakkında bilgi edinilmiştir. Ayrıca Çifte Minareli Medrese, Taşhan ve Erzurum Evlerinin ziyaret edildiği
söz konusu inceleme gezisine TÜRSAB üst düzey temsilcileri, iç turizm, doğa, macera, kış ve spor turizmi
alanlarında faaliyet gösteren seyahat acentaları iştirak etmiştir.
Kartepe İnceleme Gezisi
Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık’ın daveti üzerine 22 – 23 Mart 2011 tarihlerinde Kocaeli ilinin
Kartepe ilçesine bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir. Akmeşe Golf tesisi, Ketence Köyü, Eşme, Seka Parkı,
Maşukiye, Pazarçayır köyü ve yöredeki tesisler ziyaret edilmiştir.
İnceleme gezisi vesilesiyle 22 Mart 2011 Salı günü Kartepe Greenpark Otel’de “Kartepe Turizminde Yeni
Ufuklar (Stratejiler) Çalıştayı” düzenlenmiştir. Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy’un açılış konuşmaları gerçekleştirdiği
çalıştaya TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz ve Gençlik Turizmi Komitesi
Başkanı Hakan Sönmezöz panelist olarak iştirak etmiştir. Çalıştay il yerel idarecileri, turizm işletmecileri,
öğretim görevlileri, öğrenciler, yerel esnaf, sivil toplum örgütleri ve halkın geniş katılımıyla ilgiyle izlenmiştir.
Erzincan İnceleme Gezisi
Erzincan Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetleri üzerine 31 Mart – 2 Nisan 2011 tarihlerinde bir
inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir. Erzincan Valisi Abdülkadir Demir, Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır
ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Yalvaç, Birlik Başkanımız beraberindeki Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri, Bölgesel Yürütme Kurulları Başkan ve üyeleri, Kültür Turizmi, Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm,
Gençlik Turizmi Komitelerinin temsilcilerinden oluşan heyetimize tüm seyahat boyunca eşlik etmişlerdir.
31 Mart 2011 tarihinde Erzincan’a varış ardından T.C.D.D.’nin tahsis ettiği özel trenle Kemah üzerinden
Kemaliye ilçesine geçilmiştir. İkinci gün Kemaliye şehir gezisi ardından Taşyol ve Karanlık kanyon gezilmiş,
yine trenle Erzincan’a geri dönülmüştür. Ergan Dağı, Altıntepe, Taşçı Hamamı ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
2 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen şehir turu ve Çağlayan Girlevik Şelalesi gezisi ardından heyetimiz
havaalanında Vali, Belediye Başkanı ve Erzincan erkanı tarafından uğurlanmıştır.
Bursa Ziyareti
Bursa Valiliği davetleri üzerine Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy beraberinde seyahat acentalarından oluşan
bir heyet 25 Mayıs 2011 tarihinde Bursa’ya ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Almira Otel’de gerçekleştirilen “Bursa – İstanbul Destinasyon Projesi” Tanıtım Toplantısına katılan Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe ve Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy birer açılış konuşması gerçekleştirmiş, proje sunumu
ardından karşılıklı soru-cevapla Bursa turizminin geliştirilmesi doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar ve
öneriler değerlendirilmiştir.
Toplantı sonrasında TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Üyelerinin de arasında bulunduğu
Bursalı ve İstanbulu turizmciler Kongre ve Kültür Merkezini incelediler.
Kula İnceleme Gezisi
Kula Belediye Başkanı Selim Aşkın’ın davetleri üzerine, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy beraberinde
TÜRSAB Denetim Kurulu, Bölgesel Yürütme Kurulları Başkan ve Üyeleri, İhtisas Komiteleri temsilcilerinden
oluşan heyet ile 23 – 24 Temmuz 2011 tarihlerinde Manisa’nın Kula İlçesine bir inceleme gezisi
gerçekleştirilmiştir.
İnceleme gezisi programı kapsamında, III. Tur Halı Atölyesi Açılış Töreni gerçekleştirilmiş ve iş atölyeleri
ziyaret edilmiştir, Kula Bağları ve Anemon Butik Oteli ziyaret edilmiş ardından Kula Belediye Başkanlığı
Toplantı Salonunda il ve ilçe yerel idare temsilcileri ve yerel işletmecilerin katılımlarıyla bir toplantı
gerçekleştirilmiş, Kula sunumu izlenmiştir. Toplantı sonrasında Tarihi Esnaf Çarşısı, Kula Tarihi evleri, Kentsel
sit alanı gezilmiştir.
Programın ikinci gününde, Kula Peri Bacaları, Volkanlar ve Lav akışlarının gözlemlendiği Divlit Yanardağı
ve çevresini kapsayan Jeotermal saha gezilmiş, Gölde Köyü, Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbeleri ziyaret
edilmiştir.
Program esnasında Kula Belediye Başkanı, Kaymakam Vekili, İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Emniyet Müdürü,
İl Milli Eğitim Müdürü ve sivil toplum örgütleri temsilcileri heyetimize eşlik etmiştir.
Karaman İnceleme Gezisi
24 – 25 Eylül 2011 tarihlerinde TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz
beraberindeki heyetle Karaman ilinde bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir. Karaman Vali Yardımcısı Latif
Memiş, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay, Karaman Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıza Duru, Taşkale Belediye Başkanı Muhittin Sunaoğlu, Karaman
Milletvekili T.B.M.M Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün,
Karaman Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Celalettin Kayserilioğlu, Arkeolog Sabri Aydın, TÜRSAB
İç Turizm ve Kültür Turizmi komitesi üyeleri,ilgili alanlarda faaliyet gösteren seyahat acentaları ve basın
mensuplarından oluşan heyet ile Karaman İli gezilmiştir.
Erzurum – Erzincan – Bayburt İnceleme Gezisi
KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) davetleriyle TÜRSAB Doğa Turizmi Komitesi üyeleri ve bu
alanda faaliyet gösteren seyahat acentalarından oluşan bir heyet ile 11 – 13 Ekim 2011 tarihlerinde Erzurum –
Erzincan ve Bayburt illerine bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
TÜRSAB Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Başkanı Sinan Haliç ve Denetim Kurulu Üyesi
Baki Özarslan’ın başkanlığını yaptığı heyet ile ilk gün Bayburt Kalesi, Baskı Müzesi, Aydıntepe yerlatı şehri
gezilmiştir. Erzincan’da alınan akşam yemeğinde Erzincan Valisi Selman Yenigün ve Erzincan Belediye
Başkanı Yüksek Çakır iştirak etmiştir. İkinci gün gerçekleştirilen Kemaliye gezisinde Karanlık Kanyonda
tekne gezisi yapılmış, Kemaliye merkez ve Ocaklı köyü ziyaret edilmiştir. Erzincan’da alınan akşam yemeği
ardından Erzurum’a geçilmiştir. Programın son gününde, Erzurum şehir merkezindeki tarihi eserler, Çifte
Minare, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Taşhan, ardından Uzundere bölgesindeki Tortum Şelalesi,
Öşvank Kilisesi gezilmiştir. 13 Ekim 2011 akşamı Erzurum Polat Otel’de yapılan değerlendirme toplantısına
Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk de iştirak ederek TÜRSAB heyetinde yer alan tüm katılımcıların görüş ve
değerlendirmelerini almıştır.
KUDAKA Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Dr. Süleyman Toy’un tüm gezi boyunca
heyete eşlik ettiği programda, seyahat acentalarının turlarında faydalanabileceği yeni ürünler incelenmiş,
destinasyon ve rota çalışmaların katkı sağlayabilecek çalışmalar yapılmıştır.
Elazığ İnceleme Gezisi
Elazığ Valisi Muammer Erol’un davetleri üzerine, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Asya Bölgesel Yürütme Kurulu
Başkanı Nezih Üçkardeşler, Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz ve Seyahat Acentaları
temsilcilerinden oluşan heyet ile 23 – 24 Ekim 2011 tarihlerinde Elazığ’a bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu gezi kapsamında, Harput Hünkar Konağı, Elazığ Şehir Merkezi, Elazığ Etnografya ve Arkeoloji
Müzesi, Hazar Gölü ve Sivrice Batık Kenti ziyaret edilmiş ardından Tunceli’nin Pertek İlçesinde Elazığ Vali
Yardımcısı Tarık Bahadır, Sivrice Kaymakamı Sultan Doğru ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk’ün
katılımlarıyla yemekli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Programın ikinci gününde, 25 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen ‘‘Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma
ve Geliştirme Bölgesi” isimli çalıştayın tanıtımı için aralarında Elazığ Valisi Muammer Erol, Elazığ Belediye
Başkanı M. Süleyman Selmanoğlu, Vali yardımcısı Tarık Bahadır, İl Kültür ve Turizm Müdür Tahsin Öztürk’ün
ve TÜRSAB Heyetinin de bulunduğu bir basın toplantısı düzenlenmiştir.
Harput’ta gerçekleştirilen basın toplantısı sonrasında Keban Barajı ziyaret edilmiş ve Misland tanıtımına katılım
sağlanmıştır.
İnceleme gezisi programı akabininde T.C. Elazığ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 25
Ekim 2011 tarihinde düzenlenen “Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi” isimli çalıştaya
Birliğimizi temsilen TÜRSAB Asya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Nezih Üçkardeşler ve Avrupa Bölgesel
Yürütme Kurulu Başkanı Nejat Karagöz iştirak etmiştir.
TÜRSAB Doğa ve Kültür Turizmi Sempozyumları
Doğu Karadeniz Doğa ve Kültür Turizmi Sempozyumu
Birliğimiz tarafından 9 – 13 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Doğu Karadeniz inceleme
gezisi vesilesi ile Artvin Valiliği ev sahipliğinde 11 Haziran 2010 Cuma günü Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür
Merkezinde “TÜRSAB Doğu Karadeniz Kültür ve Doğa Turizmi Sempozyumu” düzenlenmiştir.
Açılış konuşmalarını Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Belediye Başkanı Dr. Emin Özgün, Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Kurtul Özel, Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy ve Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Recai
Delibaşıoğlu’nun gerçekleştirmiştir.
Moderatörlüğünü TÜRSAB Kültür Turizmi ve Doğa, Çevre, Sürdürülebilir Turizm Komiteleri Üyesi Sevinç
Akdoğan’ın yaptığı, Doğu Karadeniz’in doğal zenginliklerinin, kültürel mirasının ve tarihi dokusunun
sürdürülebilir olarak, koruma–kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılması konularının
değerlendirildiği sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Müjdat Özbahçıvanoğlu, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Suade Arançlı,
TÜRSAB Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Ragıp Pirselimoğlu, TÜRSAB Doğa, Çevre, Sürdürülebilir
Turizm Komitesi Üyesi Gürkan Özer, Sanatçı Bayar Şahin, DATUR Projesi Saha Koordinatörü Egemen Çakır
ve Orman Mühendisi Fatih Ferruh Albayrak konuşmacı olarak iştirak etmişlerdir.
Erzincan Doğa ve Kültür Turizmi Sempozyumu
31 Mart – 2 Nisan 22011 tarihleri arasında Erzincan iline gerçekleştirilen TÜRSAB ziyareti vesilesiyle 31
Mart 2011 tarihinde Kültür Merkezi Toplantı salonunda “Erzincan Turizm Sempozyumu” düzenlenmiştir.
Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy ve Vali Abdülkadir Demir’in gerçekleştirdiği açılış konuşmaları ardından
moderatörlüğünü TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Baki Özarslan’ın yaptığı sempozyumda Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, TÜRSAB Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir
Turizm Komitesi Başkanı Sinan Haliç, Marka Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Çelik ve DATUR Saha Koordinatörü
Egemen Çakır konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Yerel İdareler, Turizmciler, Akademisyenler, Öğrenciler, Sivil
Toplum Örgütleri, halk ve basının yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda Birlik Başkanımıza Vali ve Belediye
Başkanı tarafından birer plaket takdim edilmiştir.
TURSAV
Vakıf Üyeleri
Vakfın toplam 476 üyesi bulunmakta olup vakıf üyelerinin üyelik statülerine göre dağılımı şöyledir;
Kurucu üyeler : 54
Asil üyeler
: 109
Doğal üyeler
: 313
İdari Konular
Vakfımızın 2001 – 2006 yılları denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafindan yapılmış ve başarı ile
sonuçlanmıştır. 2007 - 2011 yılları denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü takdirlerine maruzdur.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanmış ve tüm vakıflara tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak
internet ortamında raporlama sistemi devreye sokulmuştur.Yeni vakıflar yönetmeliği çerçevesi içinde istenen
tüm raporlar bu sistem ile otomatik olarak gönderilmektedir.
Vakfımızın burs yönetmeliği esasları çerçevesinde mümkün olduğunca fazla öğrenciye burs verilebilmesi için
kaynak temin edilerek oluşturulan burs fonu kullanılmaya devam edilmiştir. Ağırlıklı olarak vatani görevleri
başında şehit ve gazi olan silahlı kuvvetlerimiz, iç güvenlik kuvvetlerimiz ve eğitim ordumuz mensuplarının
çocuklarından 123'ü üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 152 öğrenciye yıllık toplam 234.000 TL burs
ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim bursları Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında ödenmemektedir.
TURSAV İktisadi İşletme Faaliyetleri
Eğitim Konuları
Vakıf eğitim faaliyetleri ağırlıklı olarak seyahat acentaları meslek eğitim hizmetleri A.Ş. üzerine kaydırılmış
olup TURSAV, enformasyon memurluğu kursları ile Yolcu Temel Satış Eğitimlerini bu kurum adına planlayarak
uygulamaktadır. Önümüzdeki dönem içinde uygulanmak üzere seminer ve mesleki eğitimler / kurslar
planlanacaktır.
Formula-1 Ve Olimpiyat Bilet Satışları
Istanbul Park Circuit A.Ş. ile karşılıklı imzalanmış olan protokol esasları içinde Formula-1 yarışlarının yurt dışı
satışlari seyahat acentalarımız kanalı ile sürdürülmüştür. Bilet satışlarında organizatör firmadan alınmakta olan
komisyonlar uygun oranlarda seyahat acentaları satışlarını teşvik amacı ile aktarilmiştir.2012 yılında Formula-1
Türkiye GP'sinin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korumaktadır.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile karşılıklı olarak imzalanmış protokol uyarınca da TURSAV Türkiyede tek
yetkili olimpiyat bileti satış acentesi durumundadır. 2000 yılından bugüne satışlari talepler doğrultusunda
yapmaktadır. 2012 Londra olimpiyat bilet satışlarına da başlanmış olup satışlar Nisan 2012 ayına kadar
sürdürülecektir.
TURSAV İktisadi İştirakleri
Tur-Pres Ltd. Şti.
% 99 hissesi TURSAV’a ve %1 hissesi TURSER Ltd.Şti. ne ait olan bu şirketin sermayesi 100.000 TL dir. Çıkan
her fırsat TÜRSAB tarafından da değerlendirilerek şirketin ticari faaliyetlerini arttırıcı ve kar sağlayıcı yönde
desteklenmektedir.
Şirketin ticari etkinliğinin arttırılması amaci ile TÜRSAB araç plaka ve bandrol ile acenta tabela işleri TÜRSAB
tarafından bu şirkete devredilmiştir.
TURSER Ltd. Şti.
% 99 hissesi TURSAV'a ve % 1 hissesi Tur-Pres’e ait olan bu şirketin sermayesi 100.000 TL dir.
5684 sayılı sigortacılık kanunu çerçevesinde 14.04.2008 tarihinde yürülüğe giren sigorta acenteleri yönetmeliği
uyarınca sigorta acenteliği yapacakların nitelik ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslara göre TURSER Ltd.Şti.:
Hazine Müsteşarlığı’ndan aldığı uygunluk belgesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde levhaya kayıt,
Mesleki faaliyetlerinden ötürü sigortalılarına verebilecekleri zararlara karşı beher tazminat talebi için 10.000.TL ve bir yıl boyunca 100.000.-TL olmak üzere mesleki sorumluluk sigortası yaptırma,
Tüzel kişiler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen
25.000.-TL’den az olmamak kaydıyla, ilave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde en geç yıl sonuna
kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu itibarla; şirket sermayesinin 100.000.-TL’ye çıkarılması,işlemlerini
tamamlayarak faaliyetlerine devam etmektedir.
TURSER TURSAV Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. halen Acıbadem Sigorta, Anadolu Sigorta, Mapfre
Genel Sigorta ve Işık Sigorta Şirketlerinin A grubu sigorta acentesi olarak seyahat acentalarının tüm sigorta
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
TURSER tarafından seyahat acentalarının talepleri doğrultusunda oluşturulan TÜRSAB seyahat sigorta
güvence paketi, TÜRSAB vize sigortası, TÜRSAB kayak sigortası, TÜRSAB yurtiçi seyahat sigortası, TÜRSAB
rezervasyon garantisi sigortası, TÜRSAB hac sigortası, TÜRSAB umre sigortası, TÜRSAB ferdi kaza sigortası
ürünleri seyahat acentalarının hizmetine sunulmaktadır.
Söz konusu ürünleri kullanan seyahat acentalarına üretimleri ile orantılı olmak üzere komisyon iadesi
yapılmaktadır.
Aynı zamanda mühendislik sigortası, yangın paket (işyeri – konut) sigortası, trafik sigortası, kasko sigortası,
Dask sigortası ürünleri de gerek seyahat acentalarına gerekse diğer müşterilere sunulmaktadır.
İstanbul’da bulunan seyahat acentalarının poliçelerini elden teslim alabilme imkanları, TÜRSAB Ankara,
Adana, Antalya, İzmir, Kuşadası ve Fethiye B.Y.K. Başkanlıklarında da mümkün kılınmıştır. Ayrıca G.A.P.,
Kapadokya, Karadeniz Ve Marmaris B.Y.K. Başkanlıklarına da aynı sistem kurularak yakın bir zamanda seyahat
acentalarının poliçelerini elden teslim almaları mümkün kılınacaktır.
Uktaş Uluslararası Kongre Hizmetleri Ticaret A.Ş.
2.485.375,00 TL tamamı ödenmiş hisse ile TURSAV ve 2.950,00 TL tamamı ödenmiş hisse ile de Turpres Ltd Şti.
Uktaşın %14,156 hissesine sahiptir.
Anfaş Antalya Fuarcılık İşletmesi ve Yatırım A.Ş.
Halen 31.340,00 TL tamamı ödenmiş Hisse ile TURSAV Anfaşın % 0,114 hissesine sahiptir.
İztav İzmir Turizm Tanıtma Vakfı
TURSAV; 1999 yılında Izmir Turizm Tanıtma Vakfına 1000 TL ile kurucu üye olmuştur.
Martav Marmaris Tanıtım Vakfı
Vakfımız Martav Vakfına, TÜRSAB tarafından Vakfımıza yapılan 6 bin TL tutarındaki şartlı bağıştan 5 milyar
TL bağış yaparak kurucu üye olmuştur. Martav mütevelli heyeti içinde Vakfımız Ve TÜRSAB ayrı ayrı temsil
edilmektedir.
Sameh Seyahat Acentalari Meslek Eğitim Hizmetleri A.Ş.
TURSAV 900 hisse ile 100.000,00 TL sermayeli bu şirkete kurucu ortak olarak katılmıştır.
Sosyal Faaliyetler ve Yardımlar
TSK Şehit ve Gazi Ailelerinin Tatilleri Projesi
Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele şehit ve gazi ailelerinden oluşan 70-80 ailelik gurupların ücretsiz
1 hafta tam pansiyon statüsünde 5 yıldızlı tesislerde tatilleri, sağlanan oda kontenjanları ile planlanıp
uygulanmışdır.
Yapılmakta Olan Sosyal Yardımlar
Şartlı bağışlar ile oluşturulan fondan yıllık 5.800 TL sosyal yardım (2 kişiye her ay muntazaman)
yapılmışdır.
M E S L E K İ Y E T ERLİLİK KURUMU (MYK)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birliğimiz (TÜRSAB) arasında 27.01.2010
tarihinde “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinden ve Birliğimiz personelinden Meslek Standardı Hazırlama Ekibi, bu
konuda teknik yardım sağlamak için Üniversiteler, Meslek Liseleri ve Birliğimiz üyelerinden müteşekkil bir
Teknik Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Standart Hazırlama Ekibi, Teknik Çalışma Grubu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan; Turizm, Konaklama ve
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Sorumlusu ile birlikte ülkemiz şartları göz önüne alınarak seyahat acentaları
çalışanlarının meslek haritası çıkarılmıştır. Bu çalışma sonucunda, seyahat acentaları çalışanlarına yönelik
olarak aşağıda belirtilen dört meslek standardının niteliklerinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
*Seyahat Acentası Yöneticisi (seviye 6)
*Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu (seviye 5)
*Seyahat Acentası Satış Görevlisi (seviye 4)
*Transfer Elemanı (seviye 3)
Hazırlanmış olan 3 adet Meslek Standardı bir ay süre ile (Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon
Sorumlusu, Seyahat Acentası Satış Görevlisi, Transfer Elemanı) ilgili Eğitim Kurumlarının, Kamu Kurumlarının,
Sivil Toplum Örgütlerinin ve Birliğimiz üyelerinin inceleme ve görüşüne sunulmuş olan öneriler doğrultusunda
gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Turizm, Konaklama ve Yiyecek-İçecek
Hizmetleri Sektör Komitesi’nde görüşülüp MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Sonuç itibariyle; 09.08.2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 adet Ulusal Meslek Standardı
gereğince; bu meslek mensuplarının yaptıkları işlerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite
yönetimi iş organizasyonu konularında belirtilen asgari görevleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları
gerekmektedir.
T Ü R S A B Kültür Yayınlar ı
TÜRSAB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından yayınlanan periyodik dergiler ile tanıtım kitaplarının
sayısı hızla büyüdü. Birliğin aylık yayını TÜRSAB DERGİ, hem sektör hem de sektör dışındaki okurları
tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. TÜRSAB DERGİ, 2011 yılı Aralık sayısı ile 318. yayınına
ulaştı.
TÜRSAB Kültür Yayınları, 19. Faaliyet Dönemi’nde yeni bir periyodik dergi daha kazandı: MÜZE DERGİ.
TÜRSAB-MTM İş Ortaklığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa üstlendiği bir projenin ürünü olan
MÜZE DERGİ, üç ayda bir yayınlanıyor. Türk müzeleri ve müzecilik anlayışı başta olmak üzere arkeoloji ve
tarihin sesini duyuran dergi, 2011 yılı Aralık ayında 4. sayısına ulaştı.
Gene aynı ortaklığın bir başka projesi olarak, 10 dakikalık bir tanıtım filmi hazırlandı.
Müze ve ören yerleri gişelerinin işletimi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve yönetimini aktaran film,
Türk müzeciliğinin tarihine de ışık tutuyordu.
Birliğimiz önceki çalışma dönemlerinde, Antalya, İzmir, Kuzey Ege, Şanlıurfa ve İstanbul olmak üzere 5 il ve
bölgeyi tanıtan kitaplar yayınlamıştı. TÜRSAB Kültür Yayınları Dizisi’ne, 19. Faaliyet döneminde dört eser daha
eklendi.
Türk turizminin kalbi Muğla’nın 600 sayfaya uzanan öyküsünün yer aldığı Muğla kitabında Milas, Bodrum,
Gökova, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Dalyan, Göcek ve Fethiye’nin tarihsel, kültürel ve turistik değerleri yer
aldı. Ardından, üç ciltlik Karadeniz serisi yayınlandı.
Kütüphanelerimize Kuzey Anadolu’nun renklerini taşıyan bu üç yeni kitap, Karadeniz’in 18 ilini kapsadı. Dizinin
ilk kitabı olan KARADENİZ I’de Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illeri tanıtıldı. Serinin
ikinci kitabı KARADENİZ II’de Sinop, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat; sonuncu kitap olan KARADENİZ
III’de ise Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu illeri yer aldı.
A R - G E DEPARTMANI
Yurtiçi ve yurtdışı turizm endüstrisindeki trendleri ve gelişmeleri takip etmek, turizm türleri ve turizmdeki
çeşitli pazar segmentleri hakkında pazar araştırmaları yapmak, bu konularda üyelerini ve kamuoyunu
bilgilendirmek gibi görevleri olan TÜRSAB AR-GE Departmanı, TÜRSAB’ın kamuya ya da kamuoyuna
sunacağı turizm endüstrisine yönelik çeşitli raporların hazırlıklarını da yürütmektedir. 2001 yılında kurulan
TÜRSAB Kitaplığı’nın idamesini gerçekleştiren Departman, TÜRSAB web sitesinin güncellenmesinden de
sorumludur.
Ar-Ge Departmanı aynı zamanda TÜRSAB’ın üyeleriyle iletişiminde aktif olarak kullandığı http://www.tursab.
org.tr adresindeki web sitesini idame ettirmekte ve “TÜRSAB Günlüğü” adlı, TÜRSAB üyelerine her iş günü
gönderilen, güncel duyuru ve haberleri içeren elektronik bülteni hazırlamaktadır. Ayrıca üyelere Yönetim
Kurulu ve çeşitli departmanlar tarafından zaman zaman yapılan önemli duyurular için kullanılan “TÜRSAB
Haber” elektronik bülteni de yine Ar-Ge Departmanı tarafından yayına hazırlanmaktadır.
TÜRSAB Günlüğü ve web sitesinde 19. dönemin başından itibaren 2011 yılı Ekim ayı sonuna kadar yayınlanan
duyuru ve haber sayısı 1819’dur. Bu duyuruların hepsi üyelerimizin e-posta adreslerine TÜRSAB Günlüğü
e-bülteni vasıtasıyla iletilmiştir. Tekrar edilen duyurularla birlikte TÜRSAB Günlüğü aracılığıyla günlük olarak
ulaştırılmış haber ve duyuruların sayısı 7 bini aşmaktadır.
TÜRSAB web sitesi olan http://www.tursab.org.tr adresinde yer alan üyelere özel bölümün şifreleri de AR-GE
Departmanı tarafından sağlanmaktadır.
Basın yayın kuruluşları ile çeşitli kurum ve kuruluşların kurumumuza yönetmiş oldukları sektörle ilgili soruların
bir kısmının yanıtları AR-GE Departmanı tarafından hazırlanıp kamuoyuna sunulmaktadır.
2010 ve 2011 yılının Ekim Ayı sonuna kadar birliğimize soru yönelten ve Ar-Ge Departmanı tarafından
cevaplanan basın yayın kuruluşları aşağıda belirtilmiştir.
• Agence France Presse
• Akbank
• Aktive Life
• Aktüel Dergisi
• Anadolu Ajansı
• Artı Eğitim Dergisi
• Bloomberg Businessweek Türkiye
• Call Center Life Dergisi
• CNN Türk
• Doğan Haber Ajansı
• Dünya Gazetesi
• Habertürk
• Hi-Tech Dergisi
• Hürriyet Daily News & Economic Review
• Hürriyet Gazetesi
• Infomag
• İstanbul Ticaret Odası Basın Yayın ve Hakla İlişkiler
• Marmara İletişim Ajansı (MİHA)
• Medicat Dergisi
• Medikongre Dergisi
• Moda Stil
• Müsiad Araştırmalar ve Yayın Komisyonu
• Para Dergisi
• Platin Dergisi
• Star Gazetesi
• Taraf Gazetesi
• Timreport Dergisi
• Translator, Turkey Reuters News
• Trt Türk
• Turizm Gazetesi
• Türk Standartları Enstitüsü Standart Ekonomik ve Teknik Dergi
• Vatan Gazetesi
• Wisew Dergisi
• Yeni Şafak Gazetesi
• Zaman Gazetesi
2011 yılının Ekim ayı sonuna kadar TÜRSAB ve yöneticileri ilgili yazılı basında çıkmış haber sayısı 3474
adet, görsel medyada çıkmış haber sayısı ise 635 adet olup, haberler AR-GE departmanı tarafında takip
edilip kurumumuzun web sitesi http://www.tursab.org.tr/tr/basinda-tursab adresinde güncel olarak
yayınlanmaktadır.
2009 yılında AR-GE Departmanı tarafından hazırlanan “Seyahat Acenteleri Faaliyet Alanları Anketi 2009”
Aralık ayında yapılan 19. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısında üyelere dağıtılmış, ayrıca Faks ve e-posta
ortamında üyelerimize gönderilmiştir. 2010 yılının Mart ayında sonuçlandırdığımız anket sonuçları seyahat
tüketicilerinin yanısıra çeşitli çevrelerle paylaşılmaktadır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının aylık olarak yayımladığı sınır giriş çıkış istatistikleri verilerine göre AR-GE
Departmanı tarafından hazırlanan Incoming Pazar Raporu kurumumuz web sitesi istatistikler bölümünde aylık
olarak yayınlanmaktadır.
Ayrıca,turizm ile ilgili çeşitli istatistiki veriler, değişik kaynaklardan temin edilerek kurumumuz web sitesi
İstatistikler bölümüne Ar-Ge departmanı tarafından girişi yapılmaktadır.
Başta üyelerimiz olmak üzere, turizm konusunda araştırma yapmak isteyen tüm aştırmacıların yararlandığı
TÜRSAB Kitaplığı’ndaki kitap sayısı 3800’e ulaşmıştır. Özellikle illerin, ilçelerin ve çeşitli ülkelerin tanıtımlarını
içeren CD, DVD gibi elektronik yayın sayısı da 500’e yaklaşmıştır. Kitaplığımızda endüstrimizi ilgilendiren 50’ye
yakın yayının da arşivi mevcuttur.
Ö Z E L T Ü R S A B A N K ARA ANADOLU OTELCİLİK VE
T U R İ Z M VE MESLEK LİSESİ
KASIM 2009 - KASIM 2011 TARİHLERİ ARASINDAKİ ETKİNLİKLERİMİZ
1. 10 Kasım 2009 tarihinde drama, koro ve oratoryolarla Mustafa Kemal Atatürk'ü andık. Tören sonrasında
Atatürk’ü Anıtkabir’de öğrencilerimizle ziyaret ettik.
2. 9-13 Kasım Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimizi Atatürk Evi ve Tren Garı Müzesi'ne
götürdük. Öğrencilerimiz görevliler eşliğinde Atatürk’ ün evini gezerek bilgilendirildiler.
3. 9-13 Kasım 2009 tarihleri arasında Turizm bakanlığı tarafından yapılan Profesyonel Turist Rehberliği sınavı
okulumuzda yapıldı.
4. 29 Aralık 2009 tarihinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte Melahat Demirbaş Huzur ve Yaşlı
Bakımevi’ni ziyaret ettik.
5. Okul Aile Birliğimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve okul personelimizin katılımıyla 22 Ocak 2010
tarihinde okulumuzun bahçesinde sucuk mangal partisi yapıldı.
6. 2 Mart 2010 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Atlı Spor Kulübü’ne öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimizle beraber gittik.
7. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni okulumuz konferans salonunda
yapıldı.
8. 17 Mart 2010 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen yetkililer okulumuzda madde bağımlılığı
konusunda seminer verdi.
9. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma töreni okulumuz konferans salonunda yapıldı.
10. 2 Nisan 2010 tarihinde Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN , Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY,
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı ve okulumuzun kurucusu Sayın Başaran ULUSOY başta olmak
üzere, çok sayıda bürokrat ve davetlinin katılımlarıyla gerçekleşen Cer Modern Sanatlar Merkezi açılış
törenine öğrencilerimiz ve öğretmenlerle beraber katıldık.
11. 5 Nisan 2010 İsviçre IMI-Luzern Turizm Otelcilik okulundan gelen bir heyet okulumuzu ziyaret etti.
12. 15–22 Nisan 2010 tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nı şiirler, oratoryolar, animasyon ve dans
gösterilerinin yer aldığı törenimizde kutladık, Gören Eller Görme Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Grubu
konuklarımıza konser verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kolları okulumuzun konferans salonunda
konuklarımıza tiyatro gösterisi sundu. Aynı gün okulumuzun bahçesinde konuklarımıza gözleme ve çiğ köfte
ikramı yapıldı.
13. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni okulumuzun konferans salonunda yapıldı.
14. 29 Nisan 2010 tarihinde “Av Turizmi” toplantısı okulumuz konferans salonunda yapıldı.
15. 18 Mayıs 2010 tarihinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Müzeler Haftası açılış töreni
için Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne gittik.
16. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni okulumuz konferans salonunda yapıldı.
17. 26 Mayıs 2010 tarihinde Hollanda Heyeti okulumuzu ziyaret etti.
18. 1 Haziran 2010 tarihinde okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin mutluluk ve heyecanlarını
düzenlediğimiz mezuniyet töreniyle paylaştık.
19. 8 Ekim 2010 tarihinde TURÇEV ile MEB ortaklığında gerçekleştirilen “İlköğretimlerde Orman Sevgisi”
konulu toplantı okulumuzun konferans salonunda yapıldı.
20. 18 Ekim 2010 tarihinde okulumuzun 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni Cer Modern Sanatlar
Merkezi’nin Konferans Salonu’nda yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Başkanı ve Okul Kurucusu Sayın Başaran ULUSOY eğitimin ülke kalkınmasındaki önemine ve gelişen Türkiye
turizminin uluslararası rekabetteki yerine dikkat çekti.Açılış törenimize Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul
GÜNAY, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın İsmet YILMAZ, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın
Doğan ACAR, ATİD Genel Başkanı Sayın Seçim AYDIN, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst düzey yöneticileri ile
TÜRSAB’ın değerli yöneticileri katıldı.
21. 19 Ekim 2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı’nın düzenlediği “Mesleki Geliştirme”
konulu toplantı okulumuzun konferans salonunda yapıldı.
22. 29 Ekim 2010 tarihinde Cumhuriyet Bayramı töreni okulumuzun konferans salonunda yapıldı.
23. 8 Kasım 2010 tarihinde okulumuzun öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı. 10-A sınıfından Oğuzhan GÖKÇE
öğrenci temsilcisi seçildi.
24. 10 Kasım 2010 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni yapıldı. Öğrencilerimizle birlikte Anıtkabir’i
ziyaret ettik.
25. 1 Aralık 2010 tarihinde TEMA’nın Anıtkabir’de düzenlediği etkinliğe öğrencilerimizle birlikte katıldık.
26. 7 Aralık 2010 tarihinde TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Alper MAÇKAN “Gelişen Türkiye Turizmi”
konusunda öğrencilerimize seminer verdi.
27. 21 Aralık 2010 tarihinde Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk SAYDAN’ı öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimizle birlikte ziyaret ettik.
28. 24 Aralık 2010 tarihinde öğrencilerimizi Koç Müzesi’ne götürdük.
29. 27 Aralık 2010 tarihinde Emniyet Müdürlüğü personeline “Servis ve Protokol Yönetimi” konusunda eğitim
verdik.
30. 17 Şubat 2011 tarihinde ODTÜ Vakıf Koleji’nde düzenlenen TKY ödül törenine katıldık.
31. 17 Şubat 2011 tarihinde TÜRSAB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Mesleki Gelişim
Semineri” okulumuzun konferans salonunda yapıldı.
32. 18 Şubat 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Danışmanı Hamdi TURŞUCU’yu
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte ziyaret ettik.
33. 3 Şubat 2011 tarihinde TÜRSAB Türk Sanat Müziği Korosu’nun konserine öğretmenlerimiz ve
personelimizle birlikte katıldık.
34. 18 Şubat 2011 tarihinde TÜRSAB Türk Halk Müziği Korosu’nun konserine öğretmenlerimiz ve
personelimizle birlikte katıldık.
35. 26 Şubat 2011 tarihinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılı veli staj bilgilendirme toplantısını okulumuzun
konferans salonunda yaptık.
36. 2 Mart 2011 tarihinde TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Alper MAÇKAN “Erken Rezervasyon” konusunda
öğrencilerimize seminer verdi.
37. 3 Mart 2011 tarihinde Veteriner Hekim Köpek Eğitim Uzmanı Tarkan ÖZVARDAR’ın kurduğu Ankara
Canine College Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne eğitim gezisi düzenledik.
38. 5 Mart 2011 tarihinde A Grubu Seyahat Acentaları’nın düzenlediği “İç Turizm Semineri” okulumuzun
konferans salonunda yapıldı.
39. 11 Mart 2011 tarihinde 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni’ni
okulumuz konferans salonunda yaptık.
40. 17 Mart 2011 tarihinde Çanakkale Şehitlerimizi okulumuzun konferans salonunda düzenlediğimiz törenle
andık.
41. 18 Mart 2011 tarihinde ÖSS Deneme Sınavı yapıldı.
42. 25 Mart 2011 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin açılışına öğretmenlerimiz ve personelimizle
birlikte katıldık.
43. 28 Mart 2011 tarihinde Hollanda Heyeti okulumuzu ziyaret etti.
44. 5 Nisan 2011 tarihinde Deniz Kuvvetlerinin düzenlediği etkinliğe öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle
birlikte katıldık.
45. 12 Nisan 2011 tarihinde Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gül GÜNEŞ öğrencilerimize seminer verdi.
46. 22 Nisan 2011 tarihinde Turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde okulumuz tören salonunda tören
düzenledik.
47. 3 Mayıs 2011 tarihinde öğrencilerimizi Bilkent Üniversitesi’ne götürdük.
48. 6 Mayıs 2011 tarihinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği Hıdrellez Şenliklerine
öğretmenlerimizle birlikte katıldık.
49. 10 Haziran 2011 tarihinde okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin mutluluk ve heyecanlarını
düzenlediğimiz mezuniyet töreniyle paylaştık.
50. 20 Eylül 2011 tarihinde okulumuzun kurucusu Sayın Başaran ULUSOY okulumuzu ziyaret ederek
öğrencilerimize hayırlı bir yıl diledi.
51. 27 Eylül 2011 tarihinde Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği Ankara Yöresel Ev
Yemekleri Beceri Yarışması’na iki öğrencimizle katıldık.
52. 4 Ekim 2011 tarihinde öğrencilerimizi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne götürdük.
53. 13 Ekim 2011 tarihinde Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Ankara’nın Başkent Oluşu
etkinliklerine katıldık.
54. 17 Ekim 2011 tarihinde okulumuzun 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni konferans salonumuzda
yapıldı.
55. 28 Ekim 2011 tarihinde öğrencilerimizi Anıtkabir’e götürdük. Okulumuzun konferans salonunda
Cumhuriyet Bayramı’nı şiirlerle, oratoryolarla kutladık.
56. 31 Ekim 2011 tarihinde öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı. 11-A sınıfından Melis Asena ÖZDEMİR öğrenci
temsilcisi seçildi.
57. 2 Kasım 2011 tarihinde okul temsilcisi seçilen öğrencimiz Melis Asena ÖZDEMİR, Çankaya İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün düzenlediği ilçe öğrenci temsilcisi seçimine katıldı.
58. 3 Kasım 2011 tarihinde Çevre Vakfı’nın iletişim konulu eğitim semineri okulumuzun konferans salonunda
yapıldı.
59. 10 Kasım 2011 tarihinde öğrencilerimizi Anıtkabir’de düzenlenen Atatürk’ü Anma Etkinlikleri’ne götürdük.
Okulumuzun konferans salonunda düzenlediğimiz törenle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü andık.
K O M İ TE ÇALIŞMALARI
KÜLTÜR TURİZMİ KOMİTESİ
Günnur Özalp – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Feyyaz Yalçın – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Göçhan – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Katkak – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Faruk Pekin – FEST Turizm (Komite Başkanı)
İlhan Uçak – SEMPA Turizm (Komite Başkan Yardımcısı)
Gülsen Kırbaş – NOVİTAS Turizm (Komite Genel Sekreteri)
Selahattin Bakır – S.SEDA Turizm (Komite Genel Sekreter Yardımcısı)
Abbas Ataman – ATAMAN Turizm
Adil Akbaşoğlu – ALLEGRO Turizm
Ahmet Kolsal – OKTOGON Turizm
Ali Korur – KORUR Turizm
Alican Seden – MARVEL Turizm
Asuman Dağıstanlı – BARACUDA Turizm
Atilla Şener – LAMIA Turizm
Aylin Kopan Özsavaş – RELIEF Turizm
Ayşe Nur Yılmazer – ARSAN Turizm
Aytekin Şahinbaş – PAYTUR Turizm
Betül Hekimoğlu – BESAN Turizm
Bilsen Gürer– IŞIL Turizm
Cengiz Kellekci – WORLDWIDE Turizm
Cüneyt Şahin – POLO Turizm
Doğan Demir Temur – GENERATIONS OF ADVENTURE Turizm
Deniz Üstertuna – PARASOL Turizm
Engin Baran – UNICORN Turizm
Erdoğan Özoğul – TRİDAB Turizm
Erdal Çeri – ÇERİ Turizm
Esmeray Akar – KKS Turizm
Güven Sümer – HEY TRAVEL TRENDS Turizm
Gökhan Özkan – DEEPNATURE Turizm
Gürkan Özer – TRAVEL E 22 Turizm
Handan Atamer Engin – KITES Turizm
Haluk Onat – ATİ Turizm
Hülya Türemez – TROJA Turizm
Kenan Özdemir – ERGUVAN Turizm
Levent Oral – TUTKU Tur
Mesut İnan – ABELYA Tur
Merih Şeker – K.K.S. Turizm
Metehan Peköz – TRANSBALKAN Turizm
Mehmet Erdoğdu – GOLDEN BAY Turizm
Melike Erol – PENİNSULA Turizm
Murtaza Kalender – MURTİS Tour
Murat Özgüç – MOCHA Tours
Nadir Uzun – ANI Tur
Nezih Üçkardeşler – GÜLEN Turizm
Nalan Üstüner Koca – NUK Turizm
Nüvit Kahraman – POVVER Turizm
Osman Gözet – CFS YOUTH TRAVEL
Özlem Çam – EVASION Turizm
Ömer Kocaman – ZİBA Turizm
Salih Salihoğlu – BRIGHT Travel
Said Çakış – ŞENTÜRKLER Turizm
Serhat Günay – SETUR Turizm
Şefik Sedat Ülgensoy – Temmuz Turizm
Serdar Oğuzoğlu – LIAISON Turizm
Sevgi Sungar – TURAVEL Turizm
Sevinç Akdoğan – GEZİCİYAK Turizm
Timur Sabcıoğlu – BATUTA Turizm
Tuğrul Tuna – BAMTUR Turizm
Yasemin Şan – ONIVA Turizm
Yavuz Uluşan – FMY Turizm
Yusuf Özdede – POLLUX Turizm
Zeynep ÇİLOĞLU – UPTOWN Turizm
“TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi” ülkemizin kültür turizmi potansiyelini artırmak, yaşanan genel ve bölgesel
sorunlara çözüm üretmek ve tanıtım etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla yerel yönetimler, ilgili kurum ve
kuruluşlar, yerel turizmciler ve basın ile irtibat halinde çalışmalar sürdürmektedir.
Önümüzdeki dönemde, kültür turizmini ile ilgili AB projelerinde yer alarak ülkemizin kültürel anlamda
tanıtımlarına fayda sağlamak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Komite tarafından 2007 tarihinden
bu yana çeşitli illerde gerçekleştirilen Kültür turizmi sempozyumlarında konuşmacı olarak katılanların
yazılarından derlenecek bir kitapçık üzerinde çalışılmakta olup, önümüzdeki dönemde basım işleminin
tamamlanması planlanmaktadır.
Çeşitli il ve ilçe yerel yönetimlerinden, sivil toplum örgütlerinden gelen davetler doğrultusunda seyahat
acentalarımızdan oluşan heyetlerimizle düzenlenen inceleme gezilerine yenileri eklenmiş olup, bu
dönem içerisinde Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi ile işbirliği içerisinde sempozyumlar
da gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Yurtiçinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla düzenlenen çalıştay vb.
organizasyonlara komite temsilcilerince konuşmacı düzeyinde katılım sağlanmış olup, bu dönem içerisinde
Bölgesel Kalkınma Ajanslarıyla işbirliği arttırılmıştır.
TÜRSAB SAĞLIK TURİZMİ KOMİTESİ
Alper Maçkan – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Nur Ergülşen – AYER Turizm (Komite Başkanı)
Çiğdem Dinç – TANTUR – TUI Turizm (Komite Başkan Yardımcısı)
Salih Ünal – VİKİNG Turizm (Komite Genel Sekreteri)
Ahmet Kolsal – OKTOGON Turizm
Ali Korur – KORUR Turizm
Aytekin Şahinbaş – PAYTUR Turizm
Başaran Bora Baştan – BELROS Turizm
Betül Hekimoğlu – BESAN Turizm
Cafer Kozluca – CEMBEY Turizm
Demet Köse – SETUR Turizm
Dr.Hamid Aydın – TİGRİS Turizm
Dr. Lütfü Metin – KUBABA Turizm
Elif Altınok – KONGRESİST Turizm
Gürkan Boztepe – BUSINESS CENTER Turizm
Gülsen Kırbaş – NOVİTAS Turizm
Halit İnaltekin – ÇAVUŞOĞLU Turizm
Himmet Kaynak – KALEHAN Tour
Hülya Türemez – TROJA Turizm
Mehmet Sağlam – MERLİN Turizm
Münevver Aksoy – ANBEAN Turizm
Mustafa Şahinoğlu – ŞAHİNOĞLU Turizm
Nezih Üçkardeşler – GÜLEN Turizm
Nilgün Dereli – PARAGON Turizm
Nurdan Üstman – UTS Turizm
Nihal Gak – THE GREEN THERMINAL TOURISM
Nesrin Göçhan – NEXTOUR Turizm
Ömer Kocaman – ZİBA Turizm
Sevinç Akdoğan – GEZİCİYAK Turizm
Veli Çilsal – ANI Turizm
Yusuf Özdede – POLLUX Travel
Zeynep Çiloğlu – UPTOWN Turizm
Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, yurtdışı fuarlarda ve çeşitli tanıtım etkinliklerinde dağıtılmak üzere
“Türkiye Sağlık Turizmi Broşürü” çalışması yapılmıştır. İngilizce olarak basılacak olan broşürün metin ve
görselleri tamamlanmış olup, basım aşamasına gelinmiştir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Birliğimiz üyesi Sağlık Turizmi Komitesi üyelerinin katkılarıyla “Sağlık Turizmi Rehber CD’si” hazırlanmıştır.
Sağlık Turizmi konusunda hizmet verecek acentalarımız için acenta kriterleri, hastaneler ve misafirlerle
acentacılık ve aracılık sözleşmeleri, sigorta sistemi üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Önümüzdeki
dönemde sağlık turizmi yapacak seyahat acentalarında çalışan personelin eğitilmesi için kursların açılması
planlanmaktadır.
Yurt içinde (4.Uluslararası Sağlık Turizmi kongresi v.b.) ve yurt dışında gerçekleştirilen Sağlık Turizmi
kongreleri (Chicago’da 4th. The World Medical Health Tourism Congress) takip edilmekte, katılım
sağlanmaktadır.
DEİK içerisinde kurulan ilk iş konseyi “Sağlık Turizmi İş Konseyi – SAİK” Yürütme Kurulunda TÜRSAB
iki üyemiz ile temsil edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı içersinde kurulan Sağlık Turizmi Koordinasyon
Birimi, Akredite Hastaneler Derneği, OHSAD, TUHETO gibi kurum ve kuruluşlar ile yakın temas içerisinde
çalışmalarımız sürdürülmekte olup, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki seyahat acentaları ve Özel Hastanelerin
bir araya getirileceği bir "Arama Konferansı" yapılması planlanmaktadır.
Potansiyel Sağlık Turizmi Pazarı olan ülkelerden seyahat acentaları, doktorlar, Turizm ve Sağlık Bakanlıkları,
Sigorta Şirketleri ve basın mensupları davet edilerek ülkemizdeki Sağlık Turizmi olanaklarını tanıtmak ve
üyelerimizle bir araya getirmek üzere inceleme gezisi ve workshoplar düzenlenmesi yönünde hedef ülkelerle
görüşmelerimiz devam etmektedir.
TÜRSAB IATA KOMİTESİ
Feyyaz Yalçın – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer Güner – ELTRA Turizm (Komite Başkanı)
Moris Kasar – MORİS Turizm (Komite Başkan Yardımcısı)
Tarık Sökmenoğlu – İDA Turizm (Komite Genel Sekreteri)
Funda Ercingöz – KARİZMA Turizm (Komite Genel Sekreter Yardımcısı)
Ahmet Kozikoğlu – VİSTA Turizm
Aziz Ciga – KARACI Turizm
Behçet Demircan – CONNECTION Turizm
Bertan Aner – BAMTUR Turizm
Cafer Kozluca – CEMBEY Turizm
Coşkun Sakınmaz – NORTHERN STAR TRAVEL
Erhan Seven – BEYTOUR Turizm
Halit İnaltekin – ANİŞ Turizm
Handan Topsever – SETUR Turizm
Hande ARSLANALP – İTAL Turizm
İbrahim Koyunoğlu – VİKİNG Turizm
Mehmet Erdoğdu – GOLDEN BAY TOUR
Murad Özcivelek – ÖZCİVELEK Turizm
Mustafa Şahinoğlu – ŞAHİNOĞLU Turizm
Nesrin Göçhan – NEXTOUR Turizm
Numan Olcar – OLCAR Turizm
Orhon Atameriç – ACTIVE Turizm
Salih Çolak – İLKTUR Turizm
Sibel Güneken – DHR Turizm
Tülin Başarır – TANTUR - TUI
Ümit Sarı – STT İstanbul Seyahat
Yavuz Uluşan – KARDELEN Turizm
Zeliha Sözüşen – TURŞEN Turizm
“TÜRSAB IATA Komitesi”nde IATA Üyesi Seyahat Acentaları için faydalı olacak çalışmalar üretmek amacıyla,
Türk Hava Yolları, Yabancı Havayolları, IATA Türkiye Müdürlüğü ve Bankalar ile işbirliği içerisinde çalışmalar
gerçekleştirilmektedir.
IATA Üyesi Seyahat Acentaları için kredi kartı taksitlendirme ve komisyon oranları ile ilgili olarak Akbank,
Garanti Bankası, Fortis Bank, Yapı Kredi Bankası, Finans Bank ve Bank Asya ile işbirliği yapılmaktadır.
Üyelerimizle çalışma koşullarının revize edilmesi yönünde yeni bankalarda Birliğimize başvurmaktadır.
Birliğimiz girişimleriyle Türk Hava Yolları Yönetimiyle gerçekleştirilen toplantılar neticesinde, eski yıllara göre
düşük kalan 2011 yılı teşvik oranları yeniden değerlendirilerek revize edilmiştir.
THY Yönetimi ve idari kadrosu ile gerçekleştirilen toplantılarda üyelerimiz için faydalı olacak çalışmalar ve
önerilerimiz her fırsatta iletilmektedir.
TÜRSAB DOĞA, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KOMİTESİ
Alper Maçkan – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Haliç – HT.C. Turizm (Komite Başkanı)
Erhan Saraloğlu – OGZALA Turizm (Komite Başkan Yardımcısı)
Ayfer Kuralay – GEOS 34 Turizm
Arif Güneş – HAVAŞ Turizm
Bilsen Gürer – IŞIL Turizm
Bülent Saraloğlu – BUKLAMANIA Turizm
Cevdet Oğuz – TAMZARA Turizm
Dihle Topaloğlu – DİHLE Turizm
Engin Zaman – GEZGİN 67 Turizm
Gökhan Usta – USTA Turizm
Gülsen Kırbaş – NOVİTAS Turizm
Gürkan Özer – TRAVEL E-22 Turizm
Hakan Öksel – ANI Turizm
Haluk Onat – ATİ Tur
Kemal Gökhan Türe – DRAGOMAN Turizm
Koraltan Saygın – KORUR Turizm
Muzaffer Ergöz – ERGÖZLER Turizm
Mustafa Erdoğan – G’DAY Turizm
Mesut İnan – ABELYA Tur
Meltem Kuraloğlu – SOGNO Turizm
Nalan Üstüner Koca – NUK Travel
Nejat Karagöz – MİNKA Turizm
Osman Albardak – MACAHEL Turizm
Ragıp Pirselimoğlu – VARGİT Turizm
Serhat Günay – SETUR Turizm
Sevinç Akdoğan – GEZİCİYAK Turizm
Yürüyüş Yollarının turizme kazandırılması yönünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yürüyüş Yolları temsilcileri ile
toplantılar gerçekleştirilmiş çeşitli illerde düzenlenen çalıştaylara katılım sağlanmıştır.
Kültür Turizmi Komitesi tarafından bugüne kadar düzenlenen “Kültür Turizmi Sempozyumları” doğa turizmi
konuları ile genişletilerek yeni sempozyumlar düzenlenmiştir.
İllerin doğa turizmi, ekoturizm gibi alanlarda potansiyelini arttırmak için sürdürülebilir bir planlama yapılarak
çalışmalarını yönlendirmek adına, illerden yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, kalkınma ajanslarının
ve turizm profesyonellerinin katılacağı bir ”Türkiye Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı”
düzenlenebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temaslarımız devam etmektedir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağrı Valiliği ve Iğdır Valiliği
arasında yenilenen “Yabancı Uyruklu Kişilerin Turizm ve Spor Amacıyla Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kapsamında Bulunan Dağlara Çıkışlarına İlişkin Protokol”le ilgili Milli Parklar Daire Başkanlığıyla ve
Ağrı Valiliğiyle toplantılar düzenlenmiş, üyemiz seyahat acentalarını ilgilendiren konular yazılı ve sözlü olarak
aktarılmıştır.
TÜRSAB İÇ TURİZM KOMİTESİ
Talha Görgülü – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Tonbul – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin Gürcün – INTERMED Turizm (Komite Başkanı)
Baki Özarslan – VALS Turizm (Komite Başkan Yardımcısı)
Melike Erol – PENİNSULA Turizm (Komite Genel Sekreteri)
Akın Akar Aksu – ODEON Turizm
Aytekin Şahinbaş – PAYTUR Turizm
Alper Keskin – GURME Tur
Başaran Bora Baştan – BELROS Turizm
Bertan Aner – BAMTUR Turizm
Betül Hekimoğlu – BESAN Turizm
Bülent Bek – TRAVEL TERMİNAL
Haluk Onat – ATİ Turizm
Hilmi Selimoğlu – ASSOS EDEN GARDENS Turizm
İbrahim Temel – TOURISTICA Turizm
İlker TÜRKEL – IŞIL Turizm
Kadir Genç – TUZGÖLÜ Turizm
Kayhan Çolakel – TRAVEL CLUB Turizm
Mustafa Ümit Tuncel – ANI Turizm
Mete Vardar – JOLLY Turizm
Murat Güleryüz – CLUB İREM Tur
Murat Meral – HEY TRAVEL TRENDS
Nezih Üçkardeşler – GÜLEN Tur
Nejat Karagöz – MİNKA
Özlem Çelik – TIAMO Turizm
Özlem Türkmen – COURIEER Turizm
Pelin Ulusoy – ULUSOY Turizm
Sevgi Sungar – TURAVEL Turizm
Savaş Aytaç – SEYAHAT DÜKKANI Turizm
Salih Coşkun – SSC Turizm
Serhat Günay - SETUR
Serdar Gülmedim – CAFETUR Turizm
Suat Özbek – ETS Turizm
Yasin Elmaslı – SUNFLY Turizm
Yusuf Özdede – POLLUX Travel
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, TÜROFED ve THY işbirliğinde gerçekleştirilen “Erken Rezervasyon
Kampanyası” bu yıl da yoğun ilgi nedeniyle kampanya tarihi erkene çekilmek suretiyle 20 Ocak – 31 Mayıs
2011 tarihleri arasında düzenlenmiştir. ‘Tatil Herkesin Hakkı'sloganı ile iç turizmi canlandırmayı hedefleyen
“İç Turizm Şenliği 2011” projesi kapsamında seyahat acentalarımızın düzenlediği erken rezervasyon
kampanyalarını daha fazla tanıtmak ve halkı seyahat acentalarına yönlendirmek amacıyla İstanbul, Adana,
Trabzon ve Ankara’da tanıtım standları kurulmuş, basılı ve görsel medyada reklam ve ilanlar yayınlanmıştır.
TÜRSAB OTO KİRALAMA KOMİTESİ
Hikmet Selçuk – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Celal Alpay – Komite Sorumlusu
Adnan Başdemir – YES Turizm
Ali Kıraç – KIRSAN Turizm
Ali Tunca – GÜZELOĞLU Turizm
Ahmet Erdem – KORALTAN Turizm
Begüm Kılıçlıoğlu – IŞIL Turizm
Cem Çağlayan – WORLDWIDE Turizm
Erkan Özsavaş – BİSTUR
Evren Coşkun – ANI Turizm
İlhan Yılmaz– AUTOTOUR Turizm
İnan Ekici – RUTES Turizm
İbrahim Siper - SİPERTOUR
Maksut Dönmezler – KANÇUL Turizm
Mehmet Özdemir – VİRAJ Turizm
Memduh Keskinkılıç – ALTO Tur
Mehmet Ural – EKAR Tur
Murat Akanlar – EUROPCAR Turizm
Murat Şahin – SECURE DRIVE TRAVEL
Mazlum Şahin – ABS Turizm
Nora Karakaş Paşalı – DAYENİ Turizm
Özcan Oraz – MAUSOLUS TOUR
Sabahattin Turan – 2M Turizm
Selçuk Kadirler – ARC Turizm
Suha Baş – VITTORIA Turizm
Geçen genel kurulu takiben 2010 Ocak ayında komite oluştu ve ilk toplantısını 11 Şubat 2010 tarihinde tam
katılımla gerçekleştirdi. Ekim 2011 dahil 18 toplantı yapıldı.
Dönemsel, mevsimsel karşılaşılan sorunların saptanması, çözümlerin önerilmesi ve tutanak notları düzenli
yönetim kuruluna sunuldu.
İlgili Bakanlık yetkilileriyle Turizm, Ulaştırma, İçişleri görevlileriyle çeşitli defalar bir araya gelindi.
1618 sayılı yasamıza bağlı olarak düzenlenen TÜRSAB Yönetmeliğinde oto kiralama işletmeciliğinin yazılı
tanımı uygun ve yeterli olmakla birlikte uygulamada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu ile çakışan noktalar üzerinde görüşmeler devam etmektedir.
TÜRSAB KONGRE INCENTIVE TURİZMİ KOMİTESİ
Feyyaz Yalçın – Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Talha Çamaş – VİSİTİUR (Komite Başkanı)
Mehmet Gücüyener – INTRA Turizm (Komite Başkan Yardımcısı)
Ali Çalışkan – FİGÜR Turizm (Komite Başkan Yardımcısı)
Nilgün Dereli – PARAGON Turizm (Komite Genel Sekreteri)
Çiğdem Dinç – TANTUR –TUI (Komite Genel Sekreteri)
Ali Onaran – PRONTO Turizm
Atilla Şener – LAMIA Turizm
Ayşen Tümbay – VIEW Turizm
Ayşe Nur Ergülşen – AYER Turizm
Aytekin Şahinbaş – PAYTUR Turizm
Başaran Bora Baştan – BELROS Turizm
Botan Emre Ünlü – CALIDAD Travel
Betül Hekimoğlu – BESAN Turizm
Cafer Kozluca – CEMBEY Turizm
Çiğdem Sarı Frazer – AEGAN Turizm
Deniz Üstünertuna – İSTANBUL PARASOL TRAVEL
Ersoy Tabaklar – PLAZA Tur
Eser Turgal – ESER Turizm
Fahri Barkul – CARAT Turizm
Haluk Onat – ATİ Tur
Handan Atamer Engin – KITES Turizm
Hatice Saka – ANI Turizm
Hür Dilber – PUMPKIN Turizm
Kayhan Çolakel – TRAVEL CLUB
Kutsal Bilgin – IŞIL Tur
Lale Ergün – DIASOS Turizm
Mehmet Ali Gök – LİR Tur
Mehmet Sağlam – MERLİN Turizm
Melek Gözübüyük – SAMRAT Seyahat Acentası
Murat Akkuş – FMY Turizm
Murat Saracoğlu – KARUM Turizm
Murtaza Kalender – MURTİS Turizm
Nurdan Üstman – UTS Turizm
Nurullah Abukan – EVROPYEN Turizm
Osman Erez – ANBEAN Turizm
Oktay Temeller - SETUR
Özkan Derbent Berkarda – KONGRESİST Turizm
Özlem Türkmen – COURIEER Turizm
Pınar Gündoğdu – INTRA Turizm
Salih Ünal – VİKİNG Turizm
Seda Mızraklı Ferik – CORDİS Turizm
Tunç Göz – HEY TRAVEL TRENDS
Tülay Salihoğlu – BRIGHT TRAVEL
Ünal Bilgin – TEAMCON
Yasemin Şan – ONIVA Turizm
Yüksel Türemez – TROJA Turizm
Yusuf Özdede – POLLUX TRAVEL
Zeynep Çiloğlu – UPTOWN TRAVEL
TUROB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ulusal ve Uluslararası kongrelerle Incentive organizasyonlarda seyahat
acentası – otel ilişkileri konularında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıların sürdürülmesine karar verilmiş
olup, sonraki toplantı TUROB davetiyle düzenlenecektir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda Ankara’da düzenlenen toplantılara katılım sağlanmış, seyahat acentalarında
çalışacak personelin kriterlerinin belirlenmesi hakkındaki çalışmalar görüşülmüştür.
Kongre ve Fuar organizasyonlarında gümrükte yaşanan sorunlar vb. konularda araştırma ve çalışmalarımız
devam etmektedir.
GENÇLİK TURİZMİ KOMİTESİ
Günnur Özalp - Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Sönmezöz - CADDEBOSTAN TURİZM (Komite Başkanı)
Zafer Yılmaz - GENÇTUR TURİZM (Komite Başkan Yardımcısı)
Funda Büyükkuşoğlu - F.B AYBEN TURİZM (Komite Genel Sekreteri)
Nejat Karagöz - MİNKA
Uğur Kayıkçıoğlu - TOUR BEMOL TRAVEL
İlkim Tuncay - İGO 18 - 38’S HOLİDAYS
Yıldız Tuzcu - TRAVEL SER-VİS
Feyza Yılmaz - RELAKS TURİZM
Başaran Bora Baştan - BELROS TOURİSM AGENCY
Sinan Haliç - HT.C. TURİZM
Eyyüp Azcan - BEYAZ LALE TURİZM
Birsen Gürer - IŞIL TUR
Bedirhan Bayka - SKY TURİZM
İbrahim Kuloğlu - SEMERŞAH TURİZM
Nezih Üçkardeşler - GÜLEN TUR
Ruhi Sümer - TURUNCU TURİZM
Doğukan İntepe - T.R.V.L PARK SEYAHAT
Mert Vardar - JOLLY TOUR
Bora Ecevit Göksel - B.E.G TOUR
Adnan Kıran - FIORINO TOUR
Fatih Kemal Erkul - ACK TURİZM
Dihle Topaloğlu - DİHLE TURİZM
Ayhan Bıyıklıoğlu - BUKLA TURİZM
Mustafa Başak - ÖZ ALKIŞ TURİZM
Şengül Yıldız - YILDIZLAR TURİZM
Yavuz Birol Güner - ASAMA TOUR
Pınar Kayacı - KAYACI TURİZM
Mehmet Keskin - ÖZÜN TURİZM
Mehmet Coşkun - EMEL TUR
Kamil Baykal - ABACI TUR
Koraltan Saygın - KORUR TURİZM
Ekrem Usta - FEZ TURİZM
Emre Tunç - PRONTO TURİZM
Harun Daldal - GLOBAL VİZYON YURTDIŞI EĞİTİM
Demet Köse - SETUR
Ufuk Yıldırım - SUBLIME TURİZM
Özlem Türkmen - COURIEER TURİZM
Atilla Can - ERTEN KONAK TURİZM
Gençlik Turizmine artan talep ile seyahat acentalarımızdan gelen öneri üzerine bu dönem içerisinde
kurulmuştur.
Gençlik Kampları, Festival organizasyonları, Yurtdışı dil eğitimleri gibi alanlarda faaliyet gösteren seyahat
acentalarımız üyedir. Bu alanlarda belgesiz faaliyetlerin önlenmesi, halkın bilinçlendirilmesi, gençlik kamplarına
yönelmelerinin teşvik edilmesi, 18 yaş altı için hukuki düzenlemeler vb. hususlarda çalışmalar yürütmektedir.
Özel Okullar Birliği ile görüşmeler yapılmaktadır. 2011 EDUCATURK fuarına bir stand ile katılım sağlanmıştır.
İH T İ S A S K O M İ T E L E R İ AJANDASI
20 Ocak 2010 23 Ocak 2010 4 Şubat 2010 5 Şubat 2010 13 Şubat 2010 16 Şubat 2010 16 Şubat 2010 25 Şubat 2010 5 Mart 2010 12-14 Mart 2010 18 Mart 2010 22 Mart 2010 24 Mart 2010 25 Mart 2010
6 Nisan 2010 8 Nisan 2010 8 Nisan 2010 9 Nisan 2010 9 Nisan 2010 10 Nisan 2010 12 Nisan 2010 12 Nisan 2010 13 Nisan 2010 13 Nisan 2010 16 Nisan 2010 14 Nisan 2010 21 Nisan 2010 26 Nisan 2010 28 Nisan 2010 28 Nisan 2010 28 Nisan 2010
29 Nis–1 May 2010 2-3 Mayıs 2010 4 Mayıs 2010 5 Mayıs 2010 6 Mayıs 2010 6 Mayıs 2010 6 Mayıs 2010 7 Mayıs 2010
10 Mayıs 2010 12 Mayıs 2010 12 Mayıs 2010 14 Mayıs 2010
20 Mayıs 2010 25 Mayıs 2010 26 Mayıs 2010 26 Mayıs 2010 27 Mayıs 2010 28 –29 Mayıs 2010 2 Haziran 2010 3 Haziran 2010 4 Haziran 2010 9-13 Haziran 2010
16 Haziran 2010 17 Haziran 2010 17 Haziran 2010 18 Haziran 2010 Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Kapalıçarşı 550.Yıl Kuruluş Etkinlikleri Projesi” Toplantısı
Kapalı Çarşı Festivali Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
İç Turizm Komitesi Toplantısı
Tur Operatörleri Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Kongre- Incentive Komitesi Toplantısı
“Peygamberler Diyarı Şanlıurfa Tanıtım Günleri”ne katılım
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Marmara Grubu Vakfı ile Sağlık Turizmi hakkında Toplantı
Kongre- Incentive Komitesi toplantısı
İnanç Turizmi Zirvesi hazırlık toplantısı
Yalova İnceleme Gezisi
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
IATA Komitesi Toplantısı
Kongre- Incentive Komitesi Toplantısı
“4.Belek Turizm Paneli”ne Katılım
“Myra / Demre Sempozyumu”na Katılım
Go Turkey Toplantısı
THY- TÜRSAB Toplantısı
DENTUR ve TURYOL ile Toplantı
Anzak Törenleri hakkında Bilgilendirme Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili Komitelerle Toplantı
Doğa Turizmi Komitesi Toplantısı
İç Turizm Komitesi Toplantısı
Tur Operatörleri Komitesi Toplantısı
Ordu İnceleme Gezisi
Diyarbakır İnceleme Gezisi
IATA Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
13.Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Sağlık Turizmi Komitesi tarafından düzenlenen
“Sağlık Turizmi Paneli”
İç Turizm Komitesi Toplantısı
Yıldız Üniversitesi ile Toplantı
Alacahöyük “Arianna Kültür Kenti Çalıştayı”na Katılım
Sürdürülebilir Turizm Toplantısı
Bergama Teleferik hakkında Toplantı
Kongre – Incentive Komitesi Toplantısı
Milliyet Gazetesi ile geleneksel yemekli toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı - Rahmi Koç Müzesi tanıtımı
Karaman’da Turizm Çalıştay’ına katılım
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Sultanahmet Meydanı hakkında Toplantı
Doğu Karadeniz-Artvin İnceleme Gezisi / D.Karadeniz Doğa ve Kültür Turizmi
Sempozyumu
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Turizm Sağlığı Kongresi hakkında Toplantı
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
21 Haziran 2010 24 Haziran 2010 25-26 Haz. 2010 28 Haziran 2010 1 Temmuz 2010
5-6 Temmuz 2010 7 Temmuz 2010 8 Temmuz 2010 8 Temmuz 2010 9 Temmuz 2010 10 Temmuz 2010 12 Temmuz 2010 20-21 Tem. 2010 20 Temmuz 2010 26 Temmuz 2010 28 Temmuz 2010 29 Temmuz 2010 30 Temmuz 2010 31Tem-1 Ağus2010 2 Ağustos 2010
4 Ağustos 2010 5 Ağustos 2010 10 Ağustos 2010 10 Ağustos 2010 12 Ağustos 2010 16 Ağustos 2010 19 Ağustos 2010 19 Ağustos 2010 20 Ağustos 2010 26 Ağustos 2010 1 Eylül 2010
2 Eylül 2010 2 Eylül 2010 3 Eylül 2010 15 Eylül 2010
16 Eylül 2010 16 Eylül 2010 17 Eylül 2010 17 Eylül 2010 18-19 Eylül 2010 21 Eylül 2010 22 Eylül 2010 23 Eylül 2010 28 Eylül 2010 29 Eylül 2010 3-5 Ekim 2010
4 Ekim 2010 6 Ekim 2010 6 Ekim 2010 7 Ekim 2010 7 Ekim 2010 11 Ekim 2010 13 Ekim 2010 14 Ekim 2010 14 Ekim 2010 14 Ekim 2010 15 Ekim 2010 18 Ekim 2010 18 Ekim 2010 19 Ekim 2010 IATA Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Kars Ziyareti- Aynalı Köşk’ün onarım sonrası incelenmesi
IATA - THY ile Borsa’da Toplantı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Uşak İnceleme Gezisi
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
BYK Başkanları ile Bölge Toplantısı
Kongre – Incentive Komitesi Toplantısı
“Balıkesir Körfez Havaalanının Getirileri” Konferansı
Hilton Genel Müdürü ile Görüşme
“İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı” 1.Arama Konferansı
Meslek Standartları hakkında Toplantı
Mercedes ile Dahill’de yemek
İKA – Kalkınma Kurulu 3.Toplantısına katılım
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
“İstanbul Shopping Fest” Toplantısı
Kars’ta “TRT’de Turizm Meclisi Programı”na Katılım
THY Genel Müdürü Temel Kotil ile Toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
“İstanbul Shopping Fest” Toplantısı
“İMEAK Deniz Ticaret Toplantısı”na katılım
Kabataş’daki tur tekneleri yeri hakkında Toplantı
TURÇEV Yönetim Kurulu Toplantısı
Türk-Musevi cemaati iftar yemeği davetine katılım
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
“İMEAK Deniz Ticaret Odası Teknik Komite Toplantısı”na Katılım
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Fransız Konsolosluğu ile Toplantı
DEİK-Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı
Kongre-Incentive Komitesi Toplantısı
İstanbul Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Çavdarhisar Otel Açılışı – Kütahya İnceleme Gezisi
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Mesleki Yeterlilik Kurumu hakkında İç Turizm ve Tur Operatörleri Komiteleri ile Toplantı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Habertürk ile Geleneksel Yemekli Toplantı
İnanç Turizmi Zirvesi hakkında UKT ile Toplantı
Malatya İnceleme Gezisi
“İstanbul Shopping Fest” Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
IATA Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
“İstanbul Shopping Fest” Toplantısı
“Türkiye Sağlık Turizmi Platformu” Toplantısı
İnanç Turizmi Zirvesi hakkında hazırlık toplantısı
2. Uluslarası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi’ne katılım
DEİK – Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı
Florence Nightingale ile Toplantı
“İstanbul Shopping Fest”in Danışma Kurulu Toplantısı’na Katılım
İç Turizm-Outgoing yapan acentalarla Toplantı
Sigortalar hakkında Toplantı
20 Ekim 2010 20 Ekim 2010 21 Ekim 2010 22 Ekim 2010 25 Ekim 2010 25 Ekim 2010 26 Ekim 2010 27 Ekim 2010 2 Kasım 2010 2 Kasım 2010 3 Kasım 2010 4 Kasım 2010 4 Kasım 2010 4 Kasım 2010 5-7 Kasım 2010 11 Kasım 2010 12 Kasım 2010 12 Kasım 2010 17 Kasım 2010 17 Kasım 2010 23-24 Kasım 2010 24-26 Kasım 2010 24 Kasım 2010 26 Kasım 2010 27-28 Kasım 2010 2 Aralık 2010 2 Aralık 2010 2 Aralık 2010 3 Aralık 2010 3-6 Aralık 2010 7 Aralık 2010 15 Aralık 2010 15 Aralık 2010 16 Aralık 2010 16 Aralık 2010
17 Aralık 2010 17 Aralık 2010 17 Aralık 2010 18-19 Aralık 2010 22 Aralık 2010 22 Aralık 2010 22 Aralık 2010 25-26 Aralık 2010 28 Aralık 2010 29 Aralık 2010 3 Ocak 2011 5 Ocak 2011 6 Ocak 2011 13 Ocak 2011 15 Ocak 2011 13 Ocak 2011 13 Ocak 2011 17 Ocak 2011 19 Ocak 2011 20 Ocak 2011 20 Ocak 2011 24 Ocak 2011 25 Ocak 2011 31 Ocak 2011 2 Şubat 2011 2 Şubat 2011 Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının Proje Takip ekibinin TÜRSAB Ziyareti
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
“İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Çalıştayı”na katılım
“İstanbul Shopping Fest”in Danışma Kurulu Toplantısı’na Katılım
Hürriyet Gazetesi ile geleneksel yemekli toplantı
DEİK – Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı
İstanbul 2010 İnanç Turizmi Zirvesi hazırlık toplantısı
Ağrı Dağı tırmanışları hakkında Toplantı
IATA Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
APJC Toplantısına katılım
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Manisa – Sardes İnceleme Gezisi
“İstanbul Shopping Fest”in Danışma Kurulu Toplantısı
DEİK – Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı
Kongre - Incentive Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Doğa, Çevre ve Sürdürebilir Turizm Komitesi Toplantısı
İstanbul 2010 İnanç Turizmi Zirvesi
İstanbul 2010 “Kültür Yönetişiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu”na katılım
“İstanbul Shopping Fest”in Danışma Kurulu Toplantısı
“İstanbul Shopping Fest”in Lansman Toplantısına Katılım
“Kültür Başkenti İstanbul’un Yüzyılı Sempozyumu”na Katılım
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Anzak turu yapan seyahat acentaları ile toplantı
3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresine katılım
IATA Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
“İstanbul Shopping Fest Toplantısı”na Katılım
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
İstanbul Kalkınma Ajansı ile Toplantı
TUİK Toplantısı
DEİK – Arge Bölümü ile SAİK Basın Toplantısı hakkında toplantı
“Erzurum Kış Oyunları” İnceleme Gezisi
DDF ile Sağlık Turizmi Broşürü hakkında toplantı
İstanbul AKBA Toplantı - Radisson Blu
Seyahat Acentalarının katılımıyla Demet Sabancı ile WT.C. Toplantısı
Erzurum İnceleme Gezisi
THY - TÜRSAB Yemekli Toplantısı
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
İstanbul Shopping Fest İcra Kurulu Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Mahmut Evkuran’ın Katılımıyla Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
DDF ile Sağlık Turizmi Broşürü hakkında Toplantı
Seyahat acentalarının katılımıyla Yürüyüş Yolları Temsilcileri ile Toplantı
İstanbul Shopping Fest İcra Kurulu Toplantısı
IATA Komitesi Toplantısı
Erken Rezervasyon Kampanyası hakkında Seyahat Acentalarıyla Toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
“Kruvaziyer Gemi ve Yolcularına Verilen Hizmetler” Toplantısına Katılım
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
WT.C. - Movenpick Toplantısına katılım
World Travel Channel ile Toplantı
Sağlık Turizmi Broşürü Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Rehber Odaları temmcilcileriyle Toplantı
3 Şubat 2011 3 Şubat 2011 8 Şubat 2011 8 Şubat 2011 11 Şubat 2011 15 Şubat 2011 15 Şubat 2011 15 Şubat 2011 16 Şubat 2011 16 Şubat 2011 17 Şubat 2011 17 Şubat 2011 18 Şubat 2011 21 Şubat 2011 21 Şubat 2011 25 Şubat 2011 1 Mart 2011 2 Mart 2011 3 Mart 2011 3 Mart 2011
3-5 Mart 2011 4 Mart 2011 4 Mart 2011 7 Mart 2011 8 Mart 2011 14 Mart 2011 16 Mart 2011 17 Mart 2011 20 Mart 2011 22-23 Mart 2011 24 Mart 2011 25 Mart 2011 25 Mart 2011 26 Mart 2011 29 Mart 2011 30 Mart 2011 31 Mart-2 Nisan 2011 31 Mart-3 Nisan 2011 1 Nisan 2011 1 Nisan 2011 1 Nisan 2011 1-3 Nisan 2011 1-3 Nisan 2011 3 Nisan 2011 4 Nisan 2011 6 Nisan 2011 7-10 Nisan 2011 7 Nisan 2011 11 Nisan 2011 14-15 Nisan 2011 15 Nisan 2011 19 Nisan 2011 18 Nisan 2011 18 Nisan 2011 20 Nisan 2011 20 Nisan 2011 20 Nisan 2011 20-24 Nisan 2011 21 Nisan 2011 Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
İstanbul Shopping Fest Toplantısına Katılım
IATA Komitesi Toplantısı
Kars Aynalı Köşk’ün Konservatuar olarak kullanılması ile ilgili Protokolun
imzalanması
Gençlik Turizmi Komitesi Toplantısı
DEİK – SAİK Toplantısına katılım
Anemon Çavdarhisar Oteli tanıtım toplantısı
IKSV ile Toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Mesleki Yeterlilik Kurulu Toplantısına katılım - Ankara
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
İBB Başkanı Mim. Dr. Kadir Topbaş’a için düzenlenen plaket töreni
Kültür Yolları Eğitim Çalıştayı’na Katılım- Afyon
Kongre- Incentive Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Mevzuat Çalıştayı’na katılım
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Anfaş- Hetex “3.Uluslararası Medikal Turizm Günleri”ne katılım -Antalya
Gençlik Turizmi Komitesi Toplantısı
SAİK Basın Toplantısına katılım
BRİSSA ile Toplantı
IATA Komitesi Toplantısı
Milliyet Gazetesi ile Geleneksel Yemekli Toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Şırnak Turizm Çalıştayı’na katılım
Üniversite Gençliği Dayanışma Platformu
“Kartepe Turizminde Yeni Ufuklar Çalıştayı”na Katılım
IATA Komitesi Toplantısı
“İstanbul Shopping Fest “ Akşam Yemeği Davetine Katılım
Kongre – Incentive Komitesi Toplantısı
İstanbul Shopping Fest Basın Toplantısına katılım
DDF ile Sağlık Turizmi Broşürü hakkında toplantı
Setur Kurumsal İlişkiler Bölümü temsilcileri ile tanışma toplantısı
Erzincan inceleme gezisi – “Erzincan Doğa ve Kültür Turizmi Sempozyumu”
organizasyonu
Educaturk Fuarına katılım
Gençlik Turizmi Komitesi Toplantısı
“2011 Yılı Kruvaziyer Turizm Sezonu Açılış Töreni”ne Katılım
TAM Workshopuna katılım
Tarihi Kentler Birliği Malatya Semineri’ne Katılım
Uşak İnceleme Gezisi
Darıca Hayvanat Bahçesi İnceleme Gezisine katılım
THY Comfort Class Tanıtımına katılım
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
İstanbul’da Hatay Günleri’nde “Hatay Turizm Paneli” organizasyonu
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
KKT.C. Resmi ziyareti
ANZAK Törenleri hakkında Toplantı
Sinop Turizmi’ni Değerlendirme Toplantısı’na Katılım
Shopping Fest 2011 İcra Kurulu Toplantısı’na Katılım
İşitme Engelliler Federasyonu ile Toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Cumhur Güven Taşbaşı ile Toplantı
“Engelli Vatandaşlarımıza Tatil Kampanyası Projesi” Toplantısı
“Sağlıkta Ortak Çözüm 2” Toplantısına katılım
Kültür Turizmi Toplantısı
22 Nisan 2011 26 Nisan 2011 28 Nisan 2011 29-30 Nisan 2011 3 Mayıs 2011 2-8 Mayıs 2011 4 Mayıs 2011 5 Mayıs 2011 11 Mayıs 2011 12 Mayıs 2011 12 Mayıs 2011 13 Mayıs 2011 13 Mayıs 2011 13-15 Mayıs 2011 14-16 Mayıs 2011 17 Mayıs 2011 17 Mayıs 2011 17 Mayıs 2011 18 Mayıs 2011 18 Mayıs 2011 25 Mayıs 2011 25-26 Mayıs 2011 27 Mayıs 2011 1 Haziran 2011 1 Haziran 2011 2 Haziran 2011 2 Haziran 2011 6 Haziran 2011 7 Haziran 2011 9 Haziran 2011 15 Haziran 2011 15 Haziran 2011 16 Haziran 2011 16 Haziran 2011 17 Haziran 2011 20 Haziran 2011 22 Haziran 2011 23 Haziran 2011 23 Haziran 2011
24-26 Haziran 2011 27 Haziran 2011 28 Haziran 2011 28 Haziran 2011 30 Haziran 2011 30 Haziran 2011 4 Temmuz 2011 6 Temmuz 2011 9 Temmuz 2011 20 Temmuz 2011 21 Temmuz 2011 23-24 Tem. 2011 27 Temmuz 2011 27 Temmuz 2011 1-2 Ağustos 2011 4 Ağustos 2011 5 Ağustos 2011 9 Ağustos 2011 10 Ağustos 2011 Gençlik Turizmi Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Alt Komite Toplantısı
YÖN Tur ile Kültür Turizmi Zirvesi Projeleri hakkında Toplantı
Malatya Turizm Geliştirme Çalıştayı’na Katılım
IATA Komitesi Toplantısı
Hırvatistan İnceleme Gezisi Organizasyonu
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Toplantısına katılım - ALAÇATI
İstanbul Shopping Fest Basın Toplantısına katılım
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Gençlik Turizmi Komitesi Toplantısı
Marsh Sigorta temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Çorum “Hitit Yürüyüş Yolu Açılış Programı”na katılım
Bitlis Turizm Sempozyumu ve İnceleme Gezisi’ne Katılım
Engelsiz Turizm Sempozyumuna katılım - Antalya
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
DEİK - SAİK Yönetim Kurulu Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
TUROB ile Toplantı
Bursa-İstanbul Destinasyon Projesi Toplantısına katılım
“Türkiye Sağlık Turizmi Zirvesi”ne katılım
Kongre- Incentive Komitesi Toplantısı
Egemen Bağış ile Kahvaltılı Toplantı organizasyonu
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi komitesi Toplantısı
Milli Parklar Daire Başkanı ile Toplantı - Ankara
IATA Komitesi Toplantısı
TUHETO temsilcisinin katılımıyla Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Turizmi Komitesi
Toplantısı
WIZARD İstanbul ile toplantı
Ruby Princess Kruvaziyer Yolcu Gemisi davetine katılım
Özel Okullar Birliği Derneği ile Toplantıya
Gençlik Turizmi Komitesi Toplantısı
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Workshop Komitesi Toplantısı
“Kocaeli’de Sağlık Turizmi Potansiyeli” Toplantısına katılım
Doubletree by Hilton Moda Otelinin tanıtım yemeği
Elazığ Turizmini Geliştirme Toplantısına katılım
TUROB - Kongre Incentive Komitesi Toplantısı
2.Bahar Eğitim ve Uygulama Oteli hakkında Toplantı
Lübnan Konsolosluğu ile Sağlık Turizmi hakkında Toplantı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Çalıştayı hakkında Toplantı
“Yeşilce’de Turizmi Geliştirme Alternatifleri” Çalıştayına katılım
Sağlık Turizmi Workshop Komitesi Toplantısı
“Sapanca Turizm Statejisi Çalıştayı”na katılım
Sağlık Turizmi Workshop Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Manisa - Kula İnceleme Gezisi organizasyonu
Sağlık Turizmi Workshop Komitesi Toplantısı
Müzekart Tanıtım Toplantısı - Ayasofya
Ağrı Valiliği ile Toplantı
Oto Kiralama Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Workshop Komitesi Toplantısı
SAİK Yürütme Kurulu Toplantısı
Marsh ve Yapı Kredi Sigorta temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Turizmi Komitesi
Toplantısı
11 Ağustos 2011 12 Ağustos 2011 16 Ağustos 2011 17 Ağustos 2011 18 Ağustos 2011 23 Ağustos 2011 24 Ağustos 2011 26 Ağustos 2011 7 Eylül 2011
8 Eylül 2011 14 Eylül 2011 17-18 Eylül 2011 21 Eylül 2011 21 Eylül 2011 21 Eylül 2011 24-25 Eylül 2011 28 Eylül 2011
11 Ekim 2011 11-13 Ekim 2011 13-16 Ekim 2011 18 Ekim 2011 19 Ekim 2011 19-21 Ekim 2011
19-23 Ekim 2011 20 Ekim 2011 23-24 Ekim 2011 24-27 Ekim 2011
28 – 30 Ekim 2011 26 Ekim 2011 3 Kasım 2011 Sağlık Bakanlığı ile Toplantı- Ankara
Akredite Hastaneler Derneği temsilcisi ile Toplantı
Sağlık Komitesi ve DEİK ile Toplantı
Sağlık Turizmi Workshop Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Bayındır Hastanesi temsilcisi ve Akredite Hastaneler Derneği temsilcisi ile Toplantı
Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komite Toplantısı
Sağlık Turizmi Komite Toplantısı
Nalköy İnceleme Gezisine katılım
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
IATA Komitesi Toplantısı
Karaman İnceleme Gezisi organizasyonu
DDF ile Sağlık Turizmi Broşürü hakkında toplantı
ERV Sigorta temsilcisi ile Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
Erzurum–Erzincan-Bayburt İnceleme gezisi organizasyonu
Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü Sempozyumuna katılım - BURSA
THY ile Dahill Restaurant’ta yemekli toplantı
Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı
“Kuzey Anadolu Geleceğini Turizmde Arıyor Çalıştayı”na katılım – Kastamonu
“Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar Çalıştayı”na katılım - Ordu
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
Elazığ İnceleme Gezisi organizasyonu
“IV. World Medical Tourism & Global Healthcare Congress” katılımı - Chicago
“IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi”ne katılım
Gençlik Turizmi Komitesi Toplantısı
Kültür Turizmi Komitesi Toplantısı
H AC VE UMRE
Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Hac ve Umre faaliyetleri, dünyadaki en büyük turizm hareketini
oluşturmaktadır. Milyonlarca insanın aynı anda bulunduğu bu organizasyon, oldukça hassas dengeler üzerinde
oturmakta ve düzenleme açısından hata kabul etmez bir yapıya sahiptir.
Türkiye’de olagelmiş Hac faaliyetleri, önceleri turizm anlayışı ve kapsamı dışında görülmekte ve bu sebeple
temel hizmetlerden yoksun yürütülmekteydi. 1980’li yıllarda bu eksikliğin farkına varan devlet, çıkardığı bir
Kararnâme ile Hac ve Umre düzenlemelerini, daha organize olması umuduyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na
vermiş, ancak sanılanın aksine, özel sektörün esneklik ve hareket kabiliyetinden yoksun devlet teşekküllerinin
eliyle düzenlenen organizasyonlar başarılı olamamış, daha fazla tüketici şikâyetlerinin ortaya çıkmasına sebep
olmuştu.
Bunun sonucu olarak yönetimimiz, tüketicilerin değişen talep ve isteklerini yerine getiremeyen devlet
organizasyonu yerine istedikleri tüm hizmetleri sağlayan özel sektör seçeneğini sunmak amacıyla bir
çalışma başlatmıştı. Bu çalışmanın akabinde yürütülen zorlu mücadeleler sonucu Hac ve Umre faaliyetlerinin
Diyanet İşleri Başkanlığı yanında, seyahat acentaları eliyle de düzenlenmesi kabul ettirilmiş ve bu sayede
acentalarımızın önü tekrar açılmıştır.
Yönetimimizin girişimci yapısı sayesinde açılan bu yeni kapı ile birlikte canlanan sektörden alınan cesaret ile
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde köklü ilişkiler kurulmuş, Birliğimizin
dışında tutulmasına rağmen Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’na önce katılımcı olarak iştirak edilmiş, bu
Kurulda söz hakkını elde eden Birliğimiz, acentalarımız hakkında çıkabilecek kararları önleyebilmiş ve en son
2005 yılında Birliğimizin Kurul’a resmen asîl üye olarak kabul ettirilmesi sağlanmıştır.
Daha ileriki yıllarda girişimlerini sürdüren yönetimimiz adımlarını daha da ileriye atarak Hac organizasyonunu
Diyanet İşleri Başkanlığı ile paylaşmak durumunda kalan sektörümüzün alanının genişletilebilmesi maksadıyla
bu kez Suudî Arabistan’da girişimlere başlanılmış, Türkiye’ye tanınan kotanın artırılması yönünde yapılan
çalışmalar sonucu Birliğimiz, ülkemize ilk kez “Ek Kota” kavramını kazandırmıştır. Bu sayede İslâm Konferansı
Örgütü’nün koymuş olduğu “her ülkeye nüfusunun 1000/1 oranında hac payı verilmesi” kuralı aşılarak
acentalarımıza daha fazla sayıda hacı götürme imkânı tanınmıştır. Bu artış, çoğu yıllarda acentalarımızın
hayâlini dahi kurmakta güçlük çektikleri rakamlara ulaşmış ve bu yönde büyük bir başarı kazanılmıştır.
Sektöre yarar sağlamanın ve onu ayağa kaldırmanın ancak tedrici olarak gerçekleşebileceği bilinciyle
yönetimimiz, hac organizasyonu yapan acentalarımıza kazandırmış olduğu büyük başarıları bu kez
Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış olan diğer acentalara yaymayı hedef edinmiştir. Bu sebeple hac
kayıtlarının organizasyonu yürüten acentalar yanında tüm illerde bulunan acentalar eliyle yapılması sağlanmış
ve bu sayede sektörün ayakta kalmakta zorlanan yerel acenteleri kalkındırılmış ve hac faaliyetlerinden elde
edilen gelirlerin sektör içinde daha fazla dağılım göstermesi sağlanmıştır.
Bununla da yetinmeyen Birliğimiz, sektöre yaptığı büyük teşvikler, resmî merciler nezdinde yaptığı baskılar
ve hukukî açıdan yaptığı çalışmalarla Umre organizasyonunun acentelerimiz tarafından çok daha rahat ve
meşakkatsiz bir şekilde yürütülebilmesi sağlanmış ve bu yönde sektörün önü açılmıştır. Bu açılımla birlikte
sektörümüzün yaptığı büyük ataklarla neredeyse hac pazarı kadar büyük bir umre pazarı oluşturulmuş ve
atılan adımlarla sektörümüz, Umre organizasyonunun lideri konumuna gelmiştir. Acentelerimiz, hayâl dahi
edilemeyen rakamlara ulaşmış ve 2011 Umre mevsiminde tam 234.285 umre ziyaretçisine hizmet ederek rekor
sayıya ulaşmıştır.
O döneme kadar batı ülkeleri ile turizm faaliyetlerine alışmış olan sektörümüzün Suudî Arabistan’da yürüteceği
organizasyonların tabiî ki farklılıklarının olacağını önceden gören Birliğimiz, ilgili ülkede kurduğu birimlerle
acentelerimizin orada yaşayacakları büyük zorlukların bertaraf edilmesi için önce Mekke Hac İdâre Merkezi,
sonra Medine Hizmet Bürosu, son olarak da Cidde Karşılama ve Uğurlama Birimi gibi hizmet birimleri
oluşturmuş, Arapça bilen nitelikli elemanlardan oluşturulan ekipler yardımıyla acentalarımız her türlü resmî
işlemlerini yürütebilmişlerdir. Söz konusu birimlerimiz aralıksız 24 saat görev yapmış, hizmetlerinin başarısı
sonucu Hac döneminden sonra Umre döneminde de faaliyete geçmeleri sağlanmış ve böylece kesintisiz hizmet
dönemi başlatılmıştır.
Böylesine uluslararası çapta yürütülen organizasyonlarda yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi de
denetim mekanizmalarının çokluğu ve acentaların bunca farklı kriterlere haiz denetim odaklarının isteklerine
cevap vermeleri olduğu tezahür etmiştir. Bu sebeple Birliğimiz, hizmetlerle ilgili sorumlulukların çoğunu
kendi üzerine alarak resmî mercilere taahhütlerde bulunmuş ve hem Türkiye ayağında, hem Suudî Arabistan
ayağında söz konusu mercilerle muhatap olarak acentalarımızın üzerinden son derece büyük bir yük
kaldırmıştır. Böylece pek çok işlem Birliğimiz tarafından topluca yürütülmüş, acentaların sayısız merci nezdinde
hem çok zahmetli hem de çok zaman alan işlemlerden geçmeleri önlenmiştir.
Yine, uluslar arası organizasyonların bu tür denetim süreçleri içerisinde acentalarımızın her ülkede farklılık
gösteren kural ve prosedürleri yerine getirememiş olmaları sonucu uğradıkları haksız ceza ve müeyyideler,
acentalarımızın hacdan ve/veya umreden süreli veya süresiz men'cezaları almalarına yol açıyordu. Birliğimiz
ise bu konulara büyük duyarlılıkla yaklaşarak girişimlerde bulunmuş, büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda
hem Suudî Arabistan Devletinin uyguladığı, hem de ülkemizde Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun
koyduğu cezalar kaldırılmıştır. Bu cezaların kaldırılması, yanlış yorumlara meydan vermemesi açısından reklâm
aracı olarak kullanılmasından dikkatle kaçınmış olmamız bir yana gerçek şu ki; acentalarımızın ticarî hayatının
sürekliliğini sağlayan ve onları kapanmaktan kurtaran büyük bir çalışma idi.
Yukarıda da belirtildiği gibi Birliğimizin temel politikası olarak acenta hizmetlerinin mümkün olduğunca
sektöre yaygın olarak eşit koşullarda sunulmasının sağlanması yönündeki görüşü, bu konuda var olan yasal
engellerin kaldırılması yönünde ciddi bir gayret içerisine girmesine yol açmıştır.
Bunun yanında acentelerimizin sektörde istikrarının ancak tüketici ile kurulan iyi ilişkiler sayesinde mümkün
olduğunu bilen Birliğimiz, bu ilişkilerin bire bir kurulacağı en uygun platform olan fuar girişimlerine başlamış
ve 2009 yılından itibaren bilfiil düzenlediği Hac, Umre ve İnanç Turizmi Fuarı ile sektör acentelerini dev bir
tüketici potansiyeli ile buluşturmuştur. Son olarak 45.000’e yakın ziyaretçi sayısına ulaşan fuarın 2012 yılında
daha da büyük ilgiyle karşılanmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. Tüketici ziyaretçileri yanında sektörün bu
alanını şekillendiren profesyonellerin bir araya geldiği ve sektörler arası görüşmelerin gerçekleştirildiği çok
önemli bir platform haline gelen bu girişime en son 68 acenta iştirak etmiş ve 3.000.m² üzerinde alan istihdam
edilmiştir.
Sonuç olarak günümüzde varılan son noktada, sektörümüzde bulunan tüm seyahat acentaları tam bir
serbestlik havası içerisinde umre seferleri düzenleyebilmekte, sonraki aşamalarda yine serbestçe hac seferleri
organize edebilmekte, devlet desteğini arkasına almak suretiyle büyük bir rekabet gücü gösteren Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın bu girişimlerine karşılık giderek artan bir hizmet kalitesi ile cevap verebilmektedir.
Birliğimiz, bu noktadan güç alarak hac konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dışında ikinci resmî hac
misyonu (Bi’se) olma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bugün gelinen nokta; çok değil, daha birkaç yıl öncesine kadar hayâl dahi edilememekte iken; günümüzde,
yönetim ile üyelerin aynı anlayış içerisinde ne denli büyük işler başarabildiklerini ortaya koymaktadır.
İ S T A N B U L ARKEOLOJİ MÜZELERİ
2010 YILI GERÇEKLEŞTİRİLENLER
• İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina Restitüsyon Projesi İstanbul IV Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nca 20.09.2010 tarihindeki onaylandı ve bunun hemen ardından yoğun çalışmalar sonucu
Restorasyon Projesi hazırlandı. Bu proje İSMEP - İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
Projesi kapsamında hazırlatılan güçlendirme projesi ile tarafımızca birleştirildi. Koruma Kurulu onayına
sunuldu.
• Restorasyon çalışmaları sırasında şantiye olarak kullanılmak üzere müzenin arka bahçesindeki yapı yenilendi.
• Müze ile Topkapı Sarayı Müzesi Birinci Avlusunu ayıran tahta paravanlar demir konstrüksiyon paravanlar ile
değiştirilerek yenilendi.
• Mobilya, tefrişat ve sergilemeye yönelik yenilemeler yapıldı.
Lahitler Salonu’nun 1933 tarihindeki halini gösteren fotoğraftaki oturma banklarından yaptırılarak
ziyaretçilerin müze gezileri sırasında mola vererek dinlenmesi sağlandı.
• 2010 yılı yaz aylarında Eski Şark Eserleri Müzesi çatı tamiratı yapıldı, duvar ve vitrinler boyandı, alınlık
yazıları değiştirildi. Ayrıca klimalar tamir edildi ve perdeler yenilenek acil ihtiyaçları giderildi.
• Müze kapılarının girişlerindeki çöp kutuları değiştirildi.
• Klasik binanın içindeki Çocuk Müzesi girişinde sıva tamiratı ve boya yapıldı. Ayrıca müze içindeki kale
kaldırıldı. Burayı atölye çalışmalarına uygun bir alan haline getirmek üzere tasarımlar devam etmektedir.
• Ziyaretçileri İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne yönlendirmek için Topkapı Sarayı 1. Avlu’ya, Gülhane Parkı
girişine ve Osman Hamdi Bey Yokuşu’ndaki kemerli kapı üzerine yeni tabelalar kondu.
• Isıtma ve iklimlendirme Sistemlerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında öncelikle müzenin kazanına
gerekli tamirat ve bakım işlemleri yapıldı. Sorunu kökten çözmek adına doğalgaz sistemine geçilmesine karar
verilerek, Isıtma sisteminin doğalgaza dönüştürülmesine yönelik proje hazırlanarak İstanbul IV Numaralı
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunuldu, Kurul tarafından bu projenin restorasyon mühendislik
projeleri kapsamında ele alınmasına karar verildi. Doğalgaz ısıtma sistemine geçiş, restorasyon ile eş zamanlı
olarak ele alınacaktır.
• Müzedeki ısıtma ve soğutma sistemi bakım anlaşmaları tarafımızca yapılmakta, sistemin onarımı yaptırılarak
bakımı düzenli olarak tarafımızca sağlanmaktadır.
• Ayrıca ıslak hacimlerde gerekli ihtiyaçlar karşılanmakta, elektrik tesisatı sorunlarının giderilmekte, yangın ve
güvenlik sisteminin elden geçirilmektedir.
• Müze Ana Giriş kapısı boyandı.
• İstanbul Arkeoloji Müzeleri arka bahçede bulunan marangozhane, elektrik atölyesi ve depoların bulunduğu
müştemilata ait tüm çatıları yenilendi. Ek Bina’da bulunan insan ve yük asansörleri tamir edildi bakımları
yapıldı. Santral tamir edildi.
• İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi kapsamında müzenin ziyaretçiye yönelik hizmetleri geliştirildi.
Biri klasik binanın içinde diğeri de bahçede olmak üzere iki tane kafe yapıldı ve ziyaretçilerin bu alanlarda
dinlenmesi ve iyi vakit geçirmeleri hedeflendi.
• İstanbul arkeoloji müzelerine özel hediyelik eşya koleksiyonu ve replikalar sunan müze dükkanı, arkeoloji ve
tarih kitapları konusunda önemli bir merkez haline geldi.
• Ziyaretçilerin müze binaları ve koleksiyonu hakkında daha ayrıntılı bilgi almaları için sesli rehberlik hizmeti
getirildi. 10 dilde anlatım yapılıyor ve sağırlara özel cihazlar da mevcut.
• İstanbul Arkeoloji Müzeleri internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.istanbularkeoloji.gov.tr
adresinden yayına geçti. Bunu takiben web sites, 8. Altın Örümcek Web Ödülleri Yarışması’nda Kamu Kurumu
Kategorisi’de üçüncü seçildi.
• Pazarlama faaliyetlerimiz sonucu İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçi sayısı 2010 yılında 394.482 kişiye
ulaşmıştır. Bu sayı 2009 yılında 241.115 kişi olup, ziyaretçi sayısı yaklaşık %65 arttırılmıştır.
• Belirli aralıklarla İstanbul genelinde Üstgeçit ve Billboardlar aracılığı ile müzedeki sergile, etkinlikler ve
koleksiyon tanıtıldı.
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlarda müzenin tanıtımı yapıldı. Berlin ITB 2010 Uluslararası Turizm Fuarı, Utrecht
Turizm Fuarı, Madrid Fitur Turizm Fuarı, Van Turizm Fuarı, Londra WTM Turizm Fuarı, İzmir Travel Turkey
Fuarı’ndaki TÜRSAB standlarından müzenin broşürü dağıtıldı ve tanıtımı yapıldı.
• Ayda bir kere olmak üzere müzeden haber almak isteyen ziyaretçilereve ilgi gruplarına İngilizce veya Türkçe
dillerinde E-Bülten Gönderimleri yapıldı.
• Ayrıca müzede gerçekleşen tüm sergi ve etkinlikler internet sitesinden ve yaklaşık 7000 takipçisi bulunan
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ-İSTANBUL ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS isimli Facebook
sayfasından düzenli olarak duyuruldu.
• Günlük haftalık ve aylık olmak üzere otel yayınlarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne yer verildi ve otel
ziyaretçilerine müze tavsiye edildi.
• İstanbul genelinde El İlanı Dağıtımı/Afiş Asımı yapıldı.
• Yazılı basına reklamlar verildi, ayrıca etkinlik, sergi ve bilimsel çalışmalarla basında sıkça haber olundu.
• Kat planlarının yer aldığı müze broşürü hazırlandı. Ayrıca körler için braille alfabesi ile ingilizce ve türkçe
olarak broşür hazırlandı ve körlerin hizmetine sunuldu. • Her ay Klasik bina Yıldız Salonu’nda Arkeoloji Belgeselleri Gösterimi yapıldı, İngilizce ve Türkçe altyazılı
olarak gerçekleşen belgesellere yabancı ziyaretçiler kadar arkeoloji severler tarafından da ilgi gösterildi.
• İstanbul arkeoloji müzelerinin muhteşem güzellikteki bahçesi IKSV müzik ve JAZZ festivali ve Ramazanda
Jazz etkinlikleri, Tuluyhan Uğurlu konseri gibi bir çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı.
2011 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLENLER
• Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina’da İskender Lahdi’nin bulunduğu Sidon Kral Nekrolopolü 8 ve 9 numaralı
salonların halı kaplaması yenilendi.
• Müze bahçesi çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.
• Klasik bina için hazırlanan Restorasyon Projesi ISMEP kapsamında hazırlanan güçlendirme projesi ile
birleştirildi ve koruma kurulu onayına sulundu. Bu proje Haziran 2011’de onaylandı ve keşif çalışmalarına
başlandı.
• Eylül ayında Müze idaresi ve Bakanlığın onayı ile restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarına
başlandı.
• Mayıs ayında İmparatorlar İstanbul’da sergisinin açılışı ve tanıtımı için destek çalışmaları yapıldı.
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılınarak müzenin tanıtımı yapıldı.
• Basına reklam verme ve haber olma çalışmaları gerçekleştirildi.
• Müze bahçesinde IKSV müzik ve Jazz Festivalleri, kongre ve yemekler gerçekleştirildi.
• Yıl boyunca her ay Arkeoloji Belgesel Gösterimleri yapıldı.
MÜZELER
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 27.02.2009 tarih ve 352 sayılı
kararı ile aynı Yönetim Kurulu’nun 24.06.2010 tarih ve 200 sayılı kararı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner
Sermaye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51.Maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak 13 Eylül 2010
tarihinde Ankara’da yapılan ‘T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 52 Müze ve Örenyeri Gişelerinin İşletimi,
Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetim İşi İhalesi’ni İş ortaklığımız kazanmış olup; 1milyar 573
milyon TL garanti ciro taahhüdü ile 31.12.2016 tarihine dek üstlenmiştir.
Modernizasyon kapsamında gerçekleştirilen teknik yenilikler:
• 04 Ocak 2011 tarihinden başlayarak üç ay içerisinde müze ve örenyerlerinin turnike sistemleri kurulmuş ve
işletilmektedir.
• Anlık olarak tüm veriler merkezi bir veri ambarına akmakta ve sistem üzerinde tutulan tüm veriler (satış,
tahsilat, bilet/kart üretimi, stok durumu, ziyaret sayısı, kullanıcı işlemleri vb.) elektronik ortamda eşzamanlı
olarak bakanlığın erişimine olanak tanımaktadır.
• Veri merkezine tüm erişim, yetki kontrolüne tabidir ve kayıt altına alınmaktadır.
• Satış, bilet/kart basım ve geçiş yapılan noktaların bulunduğu alanlar kamera ile en az son üç ay geri
izlenebilecek şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar sürekli yedeklenmekte olup; canlı görüntülere yetkili
kişiler İnternet üzerinden erişimi sağlamaktadırlar.
• Internet satışları, bilet satışları ve kartlar müzelerde anında aktif olmaktadır.
• Çağrı Merkezimiz 444 Müze (6893) kurulmuştur.
• Oluşturulan @BI iş zekası portalı ile istenildiği anda yetki dahilinde raporlama yapılabilmektedir.
İstihdam
300’ü aşkın turizm odaklı, yabancı dil bilen personel işe alınmıştır. Göreve başlamadan önce ve görev süresince
eğitimleri devam etmektedir.
Satış ve pazarlama faaliyetleri
• Gerçekleşenler
1. İş ortaklığını ve ihale kapsamındaki müzeleri yansıtan kurumsal kimlik çalışması yapılmıştır.
2. Yeni kimlik “MÜZE” adı altında birleşmiştir. Müzekart, müze ve örenyerleri için biletler kurumsal kimliğe
uygun olarak tasarlanmıştır.
3. Ziyaretçi memnuniyetini ölçmek üzere anketler hazırlanmıştır. Yerli ve yabancı değişik gelir grubu, yaş ve
cinsiyette müze ziyaretçileri arasında odak grup çalışması yapılmıştır.
4. Çeşitli satış kanalları oluşturulmuştur: Gezici müzekart araçları, müze ve örenyerlerinde bulunan kiosklar
gibi,
5. www.muze.gov.tr olarak ihale kapsamında yer alan müze ve örenyerlerini içeren bir portal kurulmuştur.
Türkçe ve İngilizce yayında olan portal Almanca ve Fransızca olarak ta yayın yapacaktır. www.muze.gov.tr’ye
veya müze – örenyeri portalına üye olanlar için e-bülten gönderimi yapılmaktadır.
6. Dönemsel olarak çağrı merkezimiz tarafınan müzekart sahiplerine yönelik anketler düzenlenmektedir.
7. “Müze” dergimiz yayınlanmıştır. Kültür sanat dergisi olarak her 3 ayda bir yayınlanacaktır.
8. Görme engelliler için müze bilgi broşür tasarlanmış ve hizmetlerine sunulmuştur.
• Planlananlar
1. İhale kapsamında bulunan her bir müze ve örenyerileri için internet siteleri oluşturulmaktadır.
2. Sosyal medyada yer almak üzere çalışmalarımız,
3. Mobil uygulamalar başlayacak internet üzerinden yapılacak bilet alımlarında cep telefonuna gelen barkod
bilet yerine geçecektir.
4. Sanal müze ziyaretine olanak sağlayan alt yapı kurulumaktadır.
5. Internet üzerinden çeşitli oyunlar,
6. çocuklara müze sevgisini aşılamak üzere çizgi romanlar bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz
projelerimizdir.
• Yeni kartlar:
Museumpass İstanbul
Kendi yolculuk planını kendi yapan turist ya da iş adamlarına yönelik bir kart olarak kurgulanmıştır.
Seyahat acentalarında, Otel resepsiyonlarında, turizm danışma bürolarında, gezici araçlarımızda, kioslarda,
hudut kapılarında satılacaktır.
3 gün yani 72 saat geçerli olacak bu kart sahibine İstanbul’daki 6 müzemizi, birer kez ziyaret etme olanağı ve
gişede bilet kuyruğuna takılmadan turnikeden hızlıca geçme olanağı sağlamaktadır.
6 müze: Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Harem Dairesi, Kariye Müzesi, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi.
Ayrıca BKG Müze Dükkanları, GES Dükkanları, İstanbul Akvaryum, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Mağazası,
İstanbul Sapphire Seyir Terası, Rahmi M. Koç Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Tiyatro-Sinema Müzesi’nde cazip
indirimler sunmaktadır.
Müzekart+
Klasik müzekartın tüm özellikleri yeni iş ortakları ile birlikte Müzekart+’yı oluşturmuştur:
Müzekart+ iş ortakları:
Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Pera Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi,
Rezan Has Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, santralistanbul, Türvak Türker İnanoğlu Vakfı Sinema – Tiyatro
Müzesi, Geleneksel El Sanatları Mağazaları, BKG “Müze’nin kahvesi” ve “Müze Mağazaları”, Balat Kültür Evi,
İstanbul Akvaryum, İKSV, İstanbul Sapphire Seyir Terası.
2
dış ilişkiler ve kurumsal ilişkiler departmanı
Travel Turkey İzmir 2010 Turizm Fuar ve Konferansı
9-12 Aralık 2010 tarihleri arasında TÜRSAB, Hannover Messe International Istanbul ve İZFAŞ ortaklığında
Uluslararası İzmir Fuar Alanında düzenlenen “Travel Turkey” İzmir Fuar ve Konferansı’na, Almanya,
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Filistin, Fransa,
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Kosova, Lübnan, Meksika, Mısır, Rusya, Senegal, Sırbistan, Suriye, Umman, Ürdün, Yunanistan
gibi bir çok ülkeden “Hosted Buyer” getirilmiştir. “Travel Turkey” İzmir Turizm Fuar ve Konferansı her
geçen yıl büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Her yıl artan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla dikkat
çeken fuarımız, 2010 senesinde 17 ülkeden gelen 535 katılımcıyla, 29 ülke ve 51 ilden gelen 15 bin 963 turizm
profesyoneli ziyaretçiyi bir araya getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizin en eski fuarcılık kenti
olmasının yanı sıra, tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile turizmde son derece önemli bir konumda olan Ege’nin
incisi İzmir kentinde, 2010 tarihlerinde toplam 4 holde düzenlediğimiz her sene başarı grafiğini yükseltmeyi
sürdüren fuarımız için çalışmalarımız yoğun şekilde sürmektedir.
TÜRSAB, Hannover Messe International İstanbul ve İZFAŞ ortaklığı ile bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan
uluslararası “Travel Turkey” İzmir Turizm Fuar ve Konferansı 8 – 11 Aralık 2011 tarihleri arasında, Uluslararası
İzmir Fuar Alanında gerçekleşecektir.
5 Yılda 60 Ülke Ziyareti Projesi
Potansiyel pazarları incelemek, var olan çalışmaları destekler nitelikte ve/veya yeni ürünler geliştirilmesine
olanak sağlayacak biçimde görüşmeler yaparak karşılıklı turizm faaliyetleri olanaklarını araştırmak ve
gelişmeleri takip etmek, var ise sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla Birliğimiz 5 yılda 60 ülkeye
inceleme ziyaretleri düzenlemektedir.
Yurtdışındaki muadilimiz kuruluşlar, Turizm Bakanlıkları, Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerimiz vb. gibi kurum
ve kuruluşların temsilcileriyle görüşmelerin gerçekleştirildiği bu inceleme gezilerinde, Birliğimiz üyesi seyahat
acentaları ile ziyaret edilen ülkelerin seyahat acentalarının yetkilileri bir araya geleme fırsatı bulmakta ve turizm
işbirliklerinin temelleri atılmaktadır.
Bazı seyahatları Türk Hava Yolları işbirliği ile organize ettiğimiz bu ziyaretler ise sırasıyla 2009 – 2011 seneleri
arasında Lübnan, Makedonya, İran, Gürcistan, Tayland, Ürdün, Singapur, Tunus, Mısır, Oman, Slovenya,
KKT.C., Hırvatistan, Senegal, Avusturya, Kuzey Yunanistan Mount Athos Bölgesi ve Selanik ve ziyaretlerimizi
gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
ASTA – Amerikan Seyahat Acentaları Birliği IDE 2010 Toplantısı
Amerikan Seyahat Acentaları Birliği'nin (ASTA) IDE (International Destination Expo-Uluslararası Destinasyon
Expo) Toplantısı 19-22 Nisan 2010 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığımızın himayelerinde gerçekleşen bu önemli etkinliğin yapılabilmesine yönelik çalışmalarda TÜRSAB
öncü kurum ve koordinatör almıştır.
Söz konusu etkinliğe 1000 kişiden fazla ASTA üyesi katılmıştır. ASTA üyeleri söz konusu etkinlik kapsamında
İstanbul ve ülkemizih diğer tarihi ve turistik yörelerini tanırken bir yandan da Uluslararası Destinasyon
Toplantılarına katılmışladır.
I. ve II.Van Turizm Fuarları
1. si 20 – 24 Ekim 2010 tarihleri arasında 725 m2 standın satın alındığı 40 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen
Van Turizm Fuarı’nın 2.si, "18. Van Asya İpekyolu Ticaret ve Sanayi Fuarı” kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı himayelerinde, TÜRSAB ve Forum Fuarcılık ortaklığında 5 – 9 Ekim 2011 tarihleri arasında Van
Altaylı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilmiştir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın açılış konuşması yaptığı fuara bu yıl ayrıca Ermeni
ve İranlı acentalar katılmış, 764 m2lik alana yerli-yabancı 35 firmanın katılımıyla dikkat çeken II.Van Turizm
Fuarı, Van'ın turizm alanındaki potansiyelini daha etkili tanıtmaya ve tanıtımdan hak ettiği payı alabilmesi
ve turizm faaliyetlerini daha yüksek tutmak hususunda büyük bir öneme sahip olup artan bir başarı grafiği
sergilemektedir.
DEİK ve T.O.B.B. Toplantıları
T.O.B.B. ve DEİK Konseyleri tarafından gerçekleştirilen uluslararası toplantılara katılım sağlanmış ve bazı
ulusal ve uluslararası toplantılarda Türkiye Turizmi sunumları gerçekleştirilmiştir.
Bununla beraber Birliğimizin de kurucu üyesi olduğu DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu
Toplantılarına ve ayrıca T.O.B.B. Türkiye Seyahat Acentaları ve Rehberler Meclisi Toplantılarına katılınmıştır.
DEİK ve TOBB Yurtdışı Ziyaretleri
TOBB ve DEİK organizasyonu ile Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanın iştirakleri ile gerçekleştirilen
yurtdışı resmi ziyaretlere katılım sağlanmıştır.
Hindistan, Yunanistan, Ukrayna, Endonezya, Mısır ve Almanya ziyaretlerine Birliğimizce katılım sağlanmıştır.
THY ile İşbirliği
Türk Hava Yolları'nın ‘fam trip'kapsamında ülkemize getirdiği yabancı basın mensupları, seyahat acentaları
ve tur operatörleri için gerçekleştirilen organizasyonlara ve düzenlenen Workshop’lara Birliğimizce destek
verilmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse Senegal, Bangladeş, Hırvatistan, Almanya, Hollanda, Belçika,
Pakistan, Hindistan, Norveç, Rusya Federasyonu, Tunus, Balkan Ülkeleri, Kırgızistan, Japonya, Fransa, ABD,
İspanya gibi ülkelerdir.
THY ile hali hazırda 5 Yılda 60 Ülke Ziyareti Proje kapsamında ortaklık ve işbirliği çalışmalarımız sürmektedir.
Bunun yanında THY ‘nin yeni açtığı noktalar veya diğer noktalardaki karşılıklı trafiği artırmaya yönelik tanıtım
ve pazarlama etkinliklerine Birliğimizce de destek verilmektedir.
Yurtdışındaki Fuarlar Seminer ve Etkinlikler
Birliğimizin yurtdışındaki turizm platformlarında ülkemizi doğru şekilde temsil etme ilkesinden yola çıkarak,
her sene, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iştirak ettiği turizm fuarlarının büyük bölümünde, TÜRSAB
olarak Türkiye standında yer almaktayız. Geçtiğimiz iki sene içerisinde Türk turizmi ve Birliğimiz üyesi seyahat
acentaları söz konusu fuarlarda başarıyla temsil edilmiş olup, fuarlar esnasında ilgili ülkedeki Birliğimiz muadili
kuruluşlar, fuara iştirak etmiş diğer ülkelerdeki muadilimiz kuruluşlar ve Turizm Bakanlıkları ile temaslara
geçilmiştir. Sektörün uluslararası arenadaki büyük fuarları kapsamına giren birçok fuarda veya benzeri
etkinliklerde Türkiye sunumları gerçekleştirilmiştir.
Geçtiğimiz iki sene içinde Birliğimizin katıldığı uluslararası fuarlardan bazıları ise; WTM-World Travel Market,
ITB Berlin, Utrecht Turizm Fuarı, ATM Dubai Turizm Fuarı, MITT Moskova Turizm Fuarı, BIT Milano Turizm
Fuarı, Madrid FITUR Turizm Fuarı, Selanik Philoxenia Turizm Fuarı, Belgrad IFT Turizm fuarı.
Birliğimiz yurtdışında gerek muadil kuruluşlarımız gerekse diğer uluslararası sektör kuruluşlarınca düzenlenen
sektör toplantıları, seminer vb. etkinliklere de katılarak ülkemizi temsil etmeye devam etmektedir.
UFTAA, UNWTO Toplantıları
Birliğimiz yukarıda adı geçen kuruluşlara üyeliğini sürdürmekte ve söz konusu kuruluşların düzenlediği
toplantı, seminer vb. etkinliklere de iştirak etmektedir.
Yabancı Heyet Ağırlama ve Workshop’lar
Geçirmiş olduğumuz iki sene boyunca Birliğimiz birçok yabancı heyeti İstanbul'da ağırlamış ve gelen
heyetlerin çoğuna Türkiye tanıtım sunumlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. TÜRSAB, Türkiye sunumlarını
gerçekleştirirken, ağırlamakta olduğu ülke heyetlerinin turizm bilgilerini de göz önünde bulundurmayı
ve Türkiye sunumunu ülkemizdeki tüm turizm gelişmelerini kapsayacak şekilde güncelleştirmeyi de ihmal
etmemektedir.
Birliğimiz, yurtdışında ve içinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve diğer sektör bileşenleri
ile birlikte seyahat acentalarını davet ederek organize ettiği Workshop’ları düzenlemeye devam etmektedir.
Yurtiçi Kurumsal ve Sektörel Faaliyetler ve Destekler
Marmara Grubu Vakfı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, TIM, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY A.O., ISEDAK,
TYD, TUROB, TUROFED, TUREB gibi kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlikler organize etmektedir.
D ı ş İ l i ş k i l e r v e Kurumsal İlişkiler Ajanda
Aralık 2009
• 09.12.2009: Senegalli Seyahat Acentaları İle Workshop Organizasyonu'na Katılım
• 09.12.2009: Birleşik Arap Emirlikleri Resepsiyonuna Katılım
• 10-13.12.2009: TRAVEL TURKEY FUARI Organizasyonu
• 10.12.2009: Türk – Alman İşbirliği Toplantısına Katılım
• 14.12.2009: Ermenistan – Gürcistan – Azerbaycan Workshop Organizasyonu
• 14.12.2009: Japon İmparatorluğu Doğumgünü Resepsiyonuna katılım
• 15.12.2009: DEİK Kurucu Üyelerle Yemek
• 16.12.2009: Staralliance Kahvaltı Katılım
• 17.12.2009: Faruk Çizmecioğlu ile THY, 60 Ülke Toplantı Katılım
• 17.12.2009: TÜSİAD Toplantı Katılım
• 22.12.2009: Çelebi Holding Toplantı Katılım
• 24.12.2009: Mimar Sinan Üniversitesi Ecume Toplantısı Katılım
• 26.12.2009: DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı Katılım
• 29.12.2009: İbrahim Çağlar TÜRSAB Ziyareti
Ocak 2010
• 05.01.2010: Hindistan TAAİ Toplantı Katılım
• 07.01.2010: Rona Yırcalı, Ufuk Yılmaz TÜRSAB Yemek
• 07.01.2010: Erken Rezervayon Kampanyası Toplantı Katılımı
• 07.01.2010: CRR'de Kimono Gösterisi Katılım
• 09.01.2010: THY Eğitim Gezisi Katılım
• 09.01.2010: Danışma Kurulu Toplantısı Katılım
• 11.01.2010: Temel Kotil Kahvaltı Katılım
• 11.01.2010: Havalimanı Emniyet Müdürlüğü Ziyaret
• 11.01.2010: DEİK, Ukrayna Büyükelçisi ile Tanışma Toplantısı Katılım
• 12-16.01.2010: Utrecht Turizm Fuarı'na Katılım
• 12.01.2010: Sağlık Turizmi Komitesi TÜRSAB Ziyaret
• 12.01.2010: DEİK Lübnan Başbakanı ile Yemekli Toplantıya Katılım
• 12.01.2010: DEİK Sağlık Turizmi Toplantısına Katılım
• 13.01.2010: THY – DEİK, TÜRSAB 60 Ülke Toplantısı Katılım
• 14.01.2010: ASTA Temsilcileri İle Yemekli Toplantı Katılım
• 14.01.2010: ASTA- ICEC Toplantısına Katılım
• 14.01.2010: ASTA Temsilcileri İle Yemekli Toplantı Katılım
• 15.01.2010: Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürü ile toplantıya Katılım
• 19.01.2010: Nitti Aqarwal - Times India Dergisi İle Toplantı Katılım
• 20-23.01.2010: FITUR Madrid Fuarı'na Katılım
• 22.01.2010: New York Times Muhabiri Ryan Pekarek İle Toplantı
• 22.01.2010: FEAAV Toplantı Katılım
• 27.01.2010: ABD Büyükelçisi ve DEİK Öğle Yemeğine Katılım
• 28-29.01.2010: Yunanistan Turizm Bakanı'nı Atina'da Ziyaret
Şubat
• 04.02.2010: Herman Artuç, 100100 Ekibi İle Toplantı Katılımı
• 05-09.02.2010: Sayın Bakan İran Seyahati katılım
• 08.02.2010: İran Konsolosluğunu Ziyaret
• 08.02.2010: Avusturyalı Acentalar İle Toplantı Katılım
• 08-12.02.2010: Sn. Abdullah Gül ile Hindistan- Bangladesh Ziyareti
• 09.02.2010: Proes Danışmanlık Betül Gökdeniz ile Toplantı Katılım
• 10.02.2010: Wow Otel Güney Afrika Acentalara Sunum
• 11.02.2010: Makedonya Turizm Ofisi Ziyareti
• 12.02.2010: Mısır Turizm Bakanı Yemek
• 12.02.2010: Filistin Turizm Bakanını Ziyaret
• 18-21.02.2010: BIT Milano Fuarı'na Katılım
• 23.02.2010: Alman Büyükelçisi İle Yemeğe Katılım
• 24.02-01.03.2010: Belgrad Fam Trip Katılım
• 25-26.02.2010: THY Zagreb Medikal Heyet Toplantı katılım
• 26.02.2010: TUROB Genel Kurul Toplantısı Katılım
• 26.02.2010: Kuveyt Ulusal Günü Resepsiyonuna Katılım
Mart
• 04.03.2010: TÜRSAB – ATTAL Lübnan Sey. Acentaları Birliği Toplantı Katılım
• 06.03.2010: DEİK Yönetim Kurulu ve T.C.Başbakanı ile Toplantı Katılım
• 08-14.03.2010: ITB Berlin Fuarı'na Katılım
• 09.03.2010: ICC Gala Katılım
• 10.03.2010: ICC/ ITB Açılışına Katılım
• 13-16.03.2010: Türk –Rus İş Konseyi Toplantısına Katılım
• 17-21.03.2010: MITT Moskova Fuarı'na Katılım
• 19.03.2010: TAAI Hint Sey. Acentaları Birliği Öğle Yemeğine Katılım
• 21.03.2010: TAAI Başkanı İle Yemek Katılım
• 24-27.03.2010: TÜRSAB Lübnan Ziyareti
• 24.03.20190: Türk – Lübnan İş Konseyine Katılım
• 25.03.2010: İrlanda Başbakanı ile Öğle Yemeğine Katılım
• 26.03.2010: Workshopa Katılım
• 26.03.2010: Lübnan Turizm Bakanı ile toplantıya katılım
• 30.03.2010: Angela Merkel Onuruna Çırağan Sarayı Davetine Katılım
Nisan
• 01.04.2010: ABD Konsolosluğunu Ziyaret
• 01.04.2010: Karadağ Büyükelçisi ile TOBB Plaza'da Toplantı Katılım
• 01.04.2010: Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi Açılışına Katılım
• 04.04.2010: ASTA -TÜRSAB Kahvaltı Katılım
• 08.04.2010: Fransız Konsolosluğu Toplantı Katılım
• 08.04.2010: Japon Başkonsolosunun TÜRSAB Ziyareti
• 08.04.2010: Esma Sultan UEFA Toplantı Katılım
• 09.04.2010: Ortadoğu Pazarı Toplantı Katılım
• 12.04.2010: THY ile Yemek Katılım
• 13.04.2010: TÜRSAB Genel Merkezde Anzak Toplantısı
• 17.04.2010: ASTA ile Toplantı Katılım
• 17.04.2010: DEİK, ASTA Onuruna Verilen Yemeğe Katılım
• 18.04.2010 ASTA IDE 2011 Açılış ve Toplantılar – Organizasyonu
• 19-23.04.2010: ASTA İle Toplantı Katılım
• 20.04.2010: ASTA Basın Toplantısına Katılım
• 21.04.2010: ASTA İle Yemek Katılım
• 22.04.2010: ASTA İle Toplantı Katılım
• 23.04.2010: Yeni Zelanda Başbakanı İle Kahvaltı
• 23.04.2010: AFTA Finlandiya Seyahat Acentaları Birliği ile Workshop Toplantısı Katılım
• 22-25.04.2010: AFTA Toplantı Katılım
• 26.04.2010: TÜRSAB Ortadoğu Masası Toplantı Katılım
• 26.04.2010: Avusturya Milli Günü Resepsiyonuna Katılım
• 27.04.2010: Mahan Havayolları - TÜRSAB 60 Ülke Toplantısı Katılım
• 28.04.2010: Makedonya Konsolosluğunu Ziyaret
• 30.04-02.05.2010: İran 60 Ülke Gezisi
• 30.04.2010: Yeşim Heral Magic Ice Operasyon Müdürü Buz Müzesi Ziyaret
Mayıs
• 03-08.05.2010: Ecume Akdeniz Sanat Okulları Buluşması
• 03.05.2010: Çırağan Sarayı Japon- Türk Dostluk Yemeği Katılım
• 04.05.2010: Ecume Boğaz Turu Katılım
• 04-07.05.2010: ATM Dubai Fuarı'na Katılım
• 05.05.2010: 13. Avrasya Ekonomi Zirvesi Açılışına katılım
• 06.05.2010: Ecume, Arkeoloji Müzesi Kokteyli Katılım
• 06.05.2010: DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı Katılım
• 06.05.2010: TÜRSAB Avrasya Ekonomi Zirvesi Yemeğine Katılım
• 13-15.05.2010: T.C.Başbakanı'nın Yunanistan Ziyaretine Katılım
• 13.05.2010: TOBB, Türk- Rus İş Konseyi Açılışına Katılım
• 14.05.2010: Yunanistan-Atina Toplantısına Katılım
• 17.05.2010: THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu İle Toplantı Katılım
• 17.05.2010: Sağlık Turizmi Çırağan Sarayı Kokteyl Katılım
• 25.05.2010: Milliyet Gazetesi Yemeğine Katılım
• 26-27.05.2010: ECTAA Prag Toplantısına Katılım
• 26.05.2010: Güney Afrika İş Konseyine Katılım
• 30.05-02.06.2010: Makedonya- Üsküp Gezisi
Haziran
• 03.06.2010: İtalya Konsolosluğu Resepsiyonuna Katılım
• 07.06.2010: Zagreb Tourist Board Amelia Tomosevic İle Toplantı Katılım
• 10.06.2010: Türk- Arap Ekonomi Forumuna Katılım
• 10.06.2010: İngiltere Ticaret Odası Açılışına Katılım
• 10.06.2010: Turizm Atölyesi Toplantısına Katılım
• 11.06.2010: TAT Thailand Direktörü ile Öğle Yemeği
• 11.06.2010: Rus Konsolosluğu Resepsiyonuna Katılım
• 15.06.2010: Rusya Federasyonu Bölgesel Tanıtım Seminerine Katılım
• 15.06.2010: İnanç Turizmi Toplantısına Katılım
• 16.06.2010: Egemen Bağış İle Toplantılı Yemeğe Katılım
• 18.06.2010: İnanç Turizmi Toplantısına Katılım
• 23.06.2010: THY Faruk Çizmecioğlu İle Toplantı Katılım
• 24.06.2010: ABD Konsolosluğu Bağımsızlık Günü Resepsiyonuna Katılım
• 28.06.2010: THY/ IATA Borsa'da Yemeğe Katılım
Temmuz
• 01.07.2010: ABD Başkonsolosluğu Bağımsızlık Günü Resepsiyonuna Katılım
• 02.07.2010: ISEDAK Turizm İşbirliği Toplantısına Katılım
• 02.07.2010: Çin Halk Cumhuriyeti Gazeteciler ve Turizm Sektör Temsilcileri ile Toplantı Katılım
• 08.07.2010: Zagreb Turizm Ofisi Müdürü Amelia Tomasevic’in TÜRSAB Ziyareti
• 12.07.2010: Fransız Ulusal Bayramı Resepsiyonuna Katılım
• 12.07.2010: ABD Başkonsolosu İçin Veda Yemeğine Katılım
• 22.07.2010: Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü’nün TÜRSAB Ziyareti
• 22.07.2010: Travel Turkey Toplantısı
• 23.07.2010: Van Fuarı Toplantısı
• 28.07.2010: Turizm Atölyesi Toplantısına Katılım
• 30.07.2010: Suriye Yatırım Konferansı Katılım
• 30.07.2010: T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay İle Toplantıya Katılım
Ağustos
• 02.08.2010: THY Genel Müdürü Temel Kotil ile Toplantı Katılım
• 04.08.2010: Senegal Büyükelçisi ve Fahri Konsolosunun TÜRSAB Ziyareti
• 06.08.2010: Darülaceze Sakinleri İçin Düzenlenen Boğaz Turu Organizasyonu
• 11.08.2010: Slovenya Cumhuriyeti Ticari Konsolosu'nun TÜRSAB Ziyareti
• 13.08.2010: Forum Fuarcılık İle Toplantı Katılım
• 16.08.2010: Marmara Grubu Vakfı Yemeğine Katılım
• 19.08.2010: Forum Fuarcılık İle Toplantı
• 23.08.2010: VATSO İle Toplantı Katılım
• 23.08.2010: DEİK / Türk-Hindistan İş Konseyi, Hindistan - Türkiye Bağımsız Devletler Topluluğu İşbirliği
Forumu 2010
• 23-24.08.2010: Van Turizm Fuarı ve TÜRSAB Van Ziyareti Katılım
• 24.08.2010: Hindistan – Türkiye Toplantısı Katılım
• 26.08.2010: Güney Afrika Büyükelçisi Tebogo Seokolo ile Toplantı Katılım
• 27.08.2010: Slovenya Workshopu Katılım
Eylül
• 01.09.2010: İran Konsolosluğu Ziyareti Katılım
• 13.09.2010: TOBB - Venezuela Dışişleri Bakanı İle Toplantı Katılım
• 16.09.2010: Türk – İran İş Forumuna Katılım
• 16.09.2010: Fransa İstanbul Başkonsolosu İle Toplantı Katılım
• 20.09.2010: Portekiz Yatırım& Dış Ticaret Ajansı TÜRSAB Ziyareti
• 21.09.2010: Türkiye – ABD İlişkileri Toplantısına Katılım
• 21.09.2010: The House otel Kokteyline Katılım
• 21.09.2010: ATTA Başkanı İle Toplantı Katılım
• 22.09.2010: Danimarka Pazarı ve İş Fırsatları Toplantısı ve Networking Yemeğine Katılım
• 24.09.2010: Singapur Havayolları'nın TÜRSAB Ziyareti
• 24.09.2010: Van Fuarı Toplantısı
• 25-30.09.2010: Reklam İhalesi - Viyana Toplantısına katılım
• 27.09.2010: Japon Yemeği Tanıtım Gecesine Katılım
• 28.09.2010: Çırağan Oteli'nde Zagreb Sunumu
• 28.09.2010: Geleneksel TÜRSAB – Gazete Habertürk Toplantısına Katılım
• 28.09.2010: Çin Ulusal Günü Resepsiyonuna Katılım
• 29.09.2010: Dakarlı Acentalarla Workshop Katılım
• 30.09.2010: Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu Resepsiyonuna Katılım
Ekim
• 30.09-03.10.2010: TÜRSAB Heyeti İran Ziyareti
• 04.10.2010: İSEDAK İle Toplantı Katılım
• 04.10.2010: New York Eyaleti, İTO ile İstanbul Ticaret ve Yatırım Ofisi Açılışına Katılım
• 05.10.2010: THY ve Singapur Turizm Örgütü’nün Tanıtımına Katılım
• 06-07.10.2010: Soçi, KEİ - Turizm Altyapısını Değiştirme ve Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılım
• 06.10.2010: AIESEC Kubilay Gençkan İle Toplantı Katılım
• 06.10.2010: Almanya Konsolosluğu Resepsiyonuna Katılım
• 07.10.2010: TNT'den Mahmut Kurt İle Toplantı Katılım
• 08.10.2010: Singapur Büyükelçisinin TÜRSAB Ziyareti
• 09-17.10.2010: TÜRSAB Heyeti Tayland Ziyareti Katılım
• 20-21.10.2010: Van Fuarı Katılım
• 21-23.10.2010: İspanya FEAAV Paneli Katılım
• 22.10.2010: Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Resepsiyonuna Katılım
• 25.10.2010: Geleneksel TÜRSAB- Hürriyet Gazetesi Toplantısına Katılım
• 26.10.2010: Türk- Yunan İş Forumuna Katılım
• 26.10.2010: Ekvator Tanıtım Gecesine Katılım
Kasım
• 02.11.2010: Hong Kong Trade Development Council İstanbul Ofisi Açılışına Katılım
• 07-11.11.2010: WTM Londra Fuarına Katılım
• 08.11.2010: İran Başkonsolosu'nun TÜRSAB Ziyareti
• 11.11.2010: Polonya Cumhuriyeti Milli Bayramı Resepsiyonuna Katılım
• 11.11.2010: Beşiktaş Belediyesi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Toplantısına Katılım
• 18-21.11.2010: Philoxenia Turizm Fuarı'na Katılım
• 22.11.2010: Singapur Havayolları Açılışına Katılım
• 23.11.2010: Lübnan Ulusal Günü Resepsiyonuna Katılım
• 23-24.11.2010: İnanç Turizmi Zirvesine Katılım
• 24.11.2010: Japon Milletvekilleri İle Toplantı Katılım
• 25.11.2010: Singapur Havayolları Toplantısına Katılım
• 25.11.2010: THY ve Acentacılar Yemeğine Katılım
• 25.11.2010: Türkiye’de Japon Yılı Etkinlikleri Kapanış Törenine Katılım
• 26-30.11.2010: TÜRSAB Heyeti Ürdün Ziyareti
• 26.11.2010: Shopping Fest Basın Toplantısı Katılım
• 26.11.2010: Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferanslarına Katılım
Aralık
• 02.12.2010: Romanya Milli Günü Resepsiyonuna Katılım
• 02.12.2010: İtalyan Konsolosunun TÜRSAB Ziyareti
• 02.12.2010: TOBB - Türkiye Seyahat Acentaları ve Rehberler Meclisi Toplantısına Katılım
• 03.12.2010: “Levand Dörtlüsü:Doğu Akdeniz’de Güçlü Ekonomik Entegrasyon için Özel Sektör” Basın
Toplantısına Katılım
• 04.12.2010: Uluslararası İşbirliği Platformu UIP / Turizm ve Sağlık Konulu Panele Katılım
• 08.12.2010: TOBB Sektör Toplantısına Katılım
• 09-11.12.2010: Travel Turkey İzmir Fuarı
• 13.12.2010: Özbekistan Büyükelçiliği'nin TÜRSAB Ziyareti
• 14.12.2010: Mövenpick Oteli Davetine Katılım
• 15.12.2010: TOBB Plaza'da Türk – Hırvat İş Konseyine Katılım
• 16.12.2010: Çek Cumhuriyeti Konsolosu’nun TÜRSAB Ziyareti
• 18.12.2010: Polonya Konsolosluğu Davetine Katılım
• 20.12.2010: THY Singapur Müdür ile toplantı
• 21.10.2010: Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı Kenji ASHIDA TÜRSAB Ziyareti
• 21-25.12.2010: THY Galileo İnceleme Gezisine katılım Dubai
• 22.12.2010: İstanbul 2010 AKB Turizm Değerlendirme Basın Toplantısına Katılım
• 23.12.2010: Rusya Başkonsolosluğu Resepsiyonuna Katılım
• 23.12.2010: Travelport Toplantısına Katılım
• 27.12.2010: DEİK Yönetim Kurulu Toplantısına Katılım
• 28.12.2010: DEİK Genel Kurul Toplantısına Katılım
• 28.12.2010: TİM – TÜRSAB, TÜROFED, TYD İhracat ve Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Katılım
• 28.12.2010: TÜRSAB - THY Toplantısı'na Katılım
• 30.12.2010: DEİK Toplantı katılım
2011 – Ocak
• 05.01.2011: DEİK Toplantısına Katılım
• 07.01.2011: Saydam PR Ajansı İle Toplantı
• 10-12.01.2011: T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın Lübnan ve Suriye Ziyareti ve 4. lü Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantılarına Katılım
• 12.01.2011: THY Comfort Class Tanıtımına Katılım
• 12-13.01.2011: Türkiye – Suriye Bölgesel İşbirliği Toplantısı – ŞAM Katılım
• 14-16.01.2011: “Hac ve Umre Turizm Fuarı” Organizasyonu
• 17.01.2011: TIM Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Mente İle Toplantı
• 18.01.2011: İstanbul Fransa Başkonsolosluğu Vize Prosedürleri ve Yeni Vize Merkezi Uygulamaları
Toplantısına Katılım
• 19-23.01.2011: FITUR Madrid Fuarına Katılım
• 21.01.2011: Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner’ın Türkiye Ziyareti
• 24-26.01.2011: T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyareti ve TÜRSAB Katılımı
• 25.01.2011: Avusturya Ticaret Ofisi- İle Toplantı
• 26-30.01.2011: Singapur Havayolları – Türkiye Turizm Sunumu/ Singapur
• 28.01-02.02.2011: TÜRSAB Heyeti Singapur Ziyareti
• 29.01-01.02.2011: Uftaa Yönetim Kurulu Toplantısı / Kuşadası Katılım
Şubat
• 03.02.2011: MATTA – Malezya Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB Ziyareti
• 03.02.2011: Mısır ve Tunus Pazarları İle İlgili Toplantıya Katılım
• 03.02.2011: Experience Italy (İtalya’yı Yaşa) Proje Toplantısına Katılım
• 04-06.02.2011: TÜRSAB Tunus Destek Ziyaretine Katılım
• 07.02.2011: T.O.B.B. Yönetim Kurulu Toplantısına Katılım
• 09.02.2011: İran Kültürel Miras ve Turizm Yatırımcıları Birliği’nin TÜRSAB Ziyareti
• 09.02.2011: Rezidor Hotel Group Etkinliğine Katılım
• 09.02.2011: Hırvatistan Semineri&Gala Yemeğine Katılım
• 10.02.2011: Suriye Gecesine Katılım
• 11.02.2011: Filistin Turizm Bakanı’nın TÜRSAB Ziyareti
• 11.02.2011: Burgaz Turizm Odası TÜRSAB Ziyareti
• 11.02.2011: Üsküp Turizm Üniversitesi'nin TÜRSAB Ziyareti
• 11.02.2011: Singapur Turizm Otoritesi ve Türk Hava Yolları ile Toplantı Katılım
• 14.02.2011: Bangkok Üniversitesi Mr. Sasorn Soraton İle Toplantı
• 15.02.2011: T.O.B.B Plaza Portekiz - DEİK İş Konseyine Katılım
• 15.02.2011: Çavdarhisar Anemon Hotel Tanıtım Davetine Katılım
• 16.02.2011: IKSV TÜRSAB Toplantısına Katılım
• 16.02.2011: Where İstanbul Mahmut Bölükbaş İle Toplantı
• 17-20.02.2011: BIT Milano Fuarına Katılım
• 17.02.2011: Amerikan Büyükelçisi Francis J. Ricciardone Onuruna Verilen Yemeğe Katılım
• 22.02.2011: Türkiye- Avusturya Turizm İşbirliği Forumuna Katılım
• 23.02.2011: Kuveyt Bağımsızlık Günü Resepsiyonuna Katılım
• 24-26.02.2011: IFTA Belgrad Turizm Fuarına Katılım
• 24.02.2011: VWC – JATA Sunumu
• 25.02.2011: Beşiktaş Kent Konseyi 4.Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılım
Mart
• 03.03.2011: Bangladeşli Seyahat Acentaları ile Workshop/TÜRSAB
• 03.03.2011: ORSAM Başkanının TÜRSAB Ziyareti
• 03.03.2011: İran – Türk İş Forumuna Katılım
• 04.03.2011: İran Otomobil Kurumunun TÜRSAB Ziyareti
• 06-08.03.2011: CACCI Konferansına Katılım
• 09-13.03.2011: ITB Berlin 2011 Fuarına Katılım
• 11.03.2011: DEİK / Türk-Sırp İş Konseyine Katılım
• 14.03.2011: T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic Onuruna Çankaya
Köşkü’nde Verilen Akşam Yemeğine Katılım
• 15.03.2011: Venedik Limanı Akdenizin Otobanı Avrupa'ya Giriş Kapısı İsimli Toplantıya Katılım
• 16-19.03.2011: MITT Moskova Fuarına Katılım
• 17.03.2011: İtalya Birliğinin 150. Yılı Etkinliklerine Katılım
• 18.03.2011: ISF Gong Vuruş Seremonisine Katılım
• 20-24.03.2011: TÜRSAB Heyetinin Oman Ziyareti
• 21.03.2011: Fransa ve İsveç Başkonsoloslukları Vize Merkezi Açılış Törenine Katılım
• 21.03.2011: Mısır Turizm Konsolosu’nun TÜRSAB Ziyareti
• 23.03.2011: Baglioni Otelleri “İtalyan Yemekleri Deneyimi” Davetine Katılım
• 23.03.2011: Çanakkale Sanayici Ve İşadamları Derneğinin TÜRSAB Ziyareti
• 24.03.2011: Lüxemburg Dış Ticaret Bakanı İle Kahvaltı Katılım
• 25.03.2011: İstanbul Shopping Fest Davetine Katılım
• 25.03.2011: A.B.D. Başkonsolosunun TÜRSAB Ziyareti
• 26.03.2011: İstanbul Shopping Fest Basın Toplantısına Katılım
• 28-30.03.2011: TÜRSAB Heyetinin Mısır Destek Ziyareti
• 31.03.2011: Güney Koreli Turizmcilerin TÜRSAB Ziyareti ve Sunum
Nisan
• 03-06.04.2011: T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün Endonezya Ziyaretine Katılım
• 05.04.2011: Karadağ Büyükelçisinin TÜRSAB Ziyareti
• 05.04.2011: İngiliz Konsolosluğu Panel Katılım
• 05.04.2011: ABD Konsolosu İle Öğle Yemeği Katılım
• 06.04.2011: Sapphire Seyir Teras Etkinliğine Katılım
• 13.04.2011: 14. Avrasya Ekonomi Zirvesine Katılım
• 13.04.2011: DEİK Komite Toplantısına Katılım
• 14.04.2011: Belarus Witebsk Bölgesi Yetkililerinin TÜRSAB Ziyareti
• 14.04.2011: GBT Partner Müze Toplantısına Katılım
• 14.04.2011: Avrasya Ekonomi Zirvesine Katılım
• 14-15.04.2011: TÜRSAB Heyetinin K.K.T.C. Ziyareti
• 15.04.2011: Çanakkale Savaşları’nın 96. Yıldönümü Anma Törenleri’ne İlişkin Bilgilendirme Toplantısına
Katılım
• 15.04.2011: AFTA/ SMALL Toplantısına Katılım
• 17-20.04.2011: TÜRSAB Heyetinin Slovenya Ziyareti
• 19.04.2011: Avusturya Trend Hotel Workshopuna Katılım
• 21.04.2011: DEİK Kurucu Kuruluşlarla Çalışma Yemeğine Katılım
• 22.04.2011: Hannover Messe İle Toplantı Katılım
• 25.04.2011: SKALL Toplantı Katılım
• 26.04.2011: IV. DEİK Türk-Oman İş Konseyi Ortak Toplantısına Katılım
• 26.04.2011: TAF Türk Arap Ekonomi Forumu Çalışma Yemeğine Katılım
• 26.04.2011: Bosna Hersek Turizm Delegasyonunun TÜRSAB Ziyareti
• 27.04.2011: TOBB - Türkiye Seyahat Acentaları ve Rehberler Meclisi Toplantısına Katılım
• 28.04.2011: Singapur Havayolları Grand Hyatt İstanbul Otel'de Seyahat Acentaları için Düzenlenen
Seminere Katılım
• 28.04.2011: Yöntur Turizm Zirvesine Katılım
Mayıs
• 02-05.04.2011: Dubai/ Atm Fuarına Katılım
• 02-08.05.2011: TÜRSAB Heyetinin Hırvatistan Ziyareti
• 09.05.2011: İspanyol Heyetle Yemek Katılım
• 10-11.05.2011: Birleşmiş Milletler 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Yüksek Düzeyli Yatırım ve Ortaklık
Üst Düzey Toplantısına Katılım
• 10.05.2011: Arap Turizm Organizasyonuna Katılım
• 10.05.2011: Birleşmiş Milletler Dünya İhracatı Geliştirme Forumu 2011 Katılım
• 11.05.2011: UNWTO (BMDTÖ) Taleb Rifai ile Öğle Yemeğine Katılım
• 11.05.2011: Maldivli Acenta İle Toplantı
• 12.05.2011: Shopping Fest Basın Toplantısına Katılım
• 12.05.2011: Travel Turkey Toplantısına Katılım
• 12.05.2011: Wines of Turkey Temsilcileri İle Toplantı Katılım
• 13.05.2011: ICVB İle Toplantı
• 17.05.2011: Selanik Belediye Başkanı İle Toplantı
• 18.05.2011: TOBB Sektör Meclisi-TÜRSAB Toplantısı Katılım
• 18.05.2011:TÜROB Toplantı Katılım
• 23.05.2011: Amerika Başkonsolosluğu Ticari Ataşesinin TÜRSAB Ziyareti
• 25.05.2011: DEİK – TÜRSAB Toplantısına Katılım
• 26.05.2011: 2011 yılı Travel Turkey Fuarı İle İlgili Toplantıya Katılım
• 26.05.2011: DEİK – Türk- İran Turizm Toplantısına Katılım
• 26-30.05.2011: TÜRSAB Heyetinin Senegal Ziyareti
Haziran
• 01.06.2011: T.C. Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış İle Toplantı Katılım
• 02.06.2011: Özbekistan Büyükelçiliğinin Turizm Tanıtım Toplantısına Katılım
• 07.06.2011: Ramazan Fest Etkinlikleri ile ilgili toplantıyaKatılım
• 07.06.2011: TÜRSAB'da AKUT Toplantısına Katılım
• 14.06.2011: ABD Virgina Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğrencileri 'ne Türkiye Turizminin Sunumu
• 17.06.2011: THY Faruk Çizmecioğlu İle Toplantı Katılım
• 21.06.2011: TÜSİAD Sürdürülebilir Turizm Çalıştayına Katılım
• 24.06.2011: Visemar Line ile Toplantı Katılım
• 28.06.2011: DEİK Yönetim Kurulu Toplantısına Katılım
• 29.06.2011: Hannover Messe Toplantısın Katılım
• 29.06.2011: THY İle Travel Turkey Toplantısı
• 30.06.2011: Kıtsab Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine Katılım
Temmuz
• 01.07.2011: NSLI-Y Öğrencileri İle Toplantı Sunum
• 04.07.2011: IKSV Toplantısına TÜRSAB Katılım
• 05.07.2011: Avusturya Tic.Ofisi Beliz Miller ile Toplantı
• 05.07.2011: ICVB Üyeler Yemeği Katılım
• 06.07.2011: İstanbul A.B.D Başkonsolosluğu Bağımsızlık Günü Resepsiyonuna Katılım
• 13.07.2011: İstanbul Fransız Başkonsolosluğu Ulusal Bayram Resepsiyonuna Katılım
• 18.07.2011: İstanbul Mısır Başkonsolosluğu Ulusal Gün Resepsiyonuna Katılım
• 19.07.2011: Sunum
• 21.07.2011: Çin – Türkiye Kültür Gecesi ve Act Havayolları/ HNA Group Ortaklığı
• 21-22.07.2011: İstanbul Kalkınma Ajansı “Hibe Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi”ne
Katılım
• 22.07.2011: Çin Büyükelçisinin TÜRSAB Ziyareti
• 22.07.2011: Ürdün Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ile Toplantı Katılım
• 28.07.2011: Bakanlık 2012 Yılı Reklam İhaleleri Toplantısına Katılım
• 29.07.2011: Polonya Başkonsolosunun TÜRSAB Ziyareti
Ağustos
• 11.08.2011: 24 Kare Filmcilik (Azerbaycan- Türkiye Turizm Bakanlıkları İşbirlikleri Toplantısı)na Katılım
• 12.08.2011: DEİK - ABD Kongre Heyeti Toplantısına Katılım
• 12.08.2011: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Tülin Ersöz’ün Verdiği İftar Yemeğine Katılım
• 16.08.2011: GS TT Arena Çağıl Özgen İle Toplantı
• 17.08.2011: İstanbul Polonya Konsolosu İle Toplantı
• 18.08.2011: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Onur Gözet İle Toplantı
• 19.08.2011: Endonezya Konsolosluğu Davetine Katılım
• 26.08.2011: Çin Büyükelçisi ve CITIC Travel Temsilcilerinin TÜRSAB Ziyareti
Eylül
• 06.09.2011: TÜRSAK Başkanının TÜRSAB Ziyareti
• 07.09.2011: ABD Konsolosluk Davetine Katılım
• 08.09.2011: Aktif Fuarcılıktan Merve İle Toplantı
• 09.09.2011: DEİK Türk - İngiliz İş Forumuna Katılım
• 09.09.2011: Forum Fuarcılık ile Toplantı
• 09.09.2011: İl Turizm Müdürlüğü Özgül Özkan Yavuz İle Toplantı
• 09.09.2011: Özbekistan Konsolosluk Davetine Katılım
• 10.09.2011: Suudi Arabistan Eski Eserleri Tr.Koms. Bakanının TÜRSAB Ziyareti
• 20.09.2011: Çin Halk Cumhuriyeti Chongquin Heyeti ile TÜSİAD Toplantısı Sunum
• 22.09.2011: Divan Oteli Açılışına Katılım
• 23.09.2011: Where İstanbul Mahmut Bölükbaş İle Toplantı
• 23.09.2011: Tayland Kültürü ve Yemek Festivaline Katılım
• 27-30.09.2011: Avusturya Fam Trip
Ekim
• 04-08.10.2011: II.Van Turizm Fuarı
• 02.08.10.2011 Reklam İhaleleri Seçmelerine Katılım – Roma
• 05.10.2011: Tekfen Tower Avustralya Büyükelçiliği Resepsiyonuna Katılım
• 06.10.2011: DEİK/Avusturya Büyükelçisiyle Tanışma Toplantısına Katılım
• 07.10.2011: Suudi Arabistan Heyeti için TÜRSAB'da Sunum
• 10-12.10.2011: Mt. Athos İnceleme Gezisi
• 12.10.2011: Avusturya Başkonsolosluğu Steir Gecesine Katılım
• 12-14.10.2011: Yunanistan – Türkiye İş Forumu- Atina Katılım
• 18.10.2011: DEİK Toplantısına Katılım
• 18.10.2011: THY- TÜRSAB Yemeğine Katılım
• 20.10.2011: Mercedes Kahvaltısına Katılım
• 20.10.2011: Avusturyalı Seyahat Acentaları Turizm Workshopuna Katılım
• 21.10.2011 3. İller Fuarına katılım
• 24.10.2011: T.C. Belçika Konsolosu-DEİK Toplantısına Katılım
• 25.27-10.2011 Türk – Rus Çalışma Grubu Toplantısı Rusya Katılım
3
ajanda
• 19 Kasım 2009 Türkiye-Japonya Parlementolararası Dostluk Grubu başkanlığı tarafından İstanbul
Dolmabahçe Sarayında düzenlenen 2009 yılı geleneksel çay seremonisine katılım
• 09 Aralık 2009 T.C. Kültür veTurizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir
ilinde gerçekleştirilen Turizm Geliştirme Çalıştayına katılım
• 11-13 Aralık 2009 Tarihi Kentler Birliği tarafından Antalya Side'de gerçekleştirilen Tarihi Kentlerde Kültürel
Turizm Öncelikli Gelişme konulu seminere katılım
• 15 Aralık 2009 Çin -Türk Dostluk Derneği tarafından Ankara Başkent Üniversitesinde gerçekleştirilen
Sempozyuma katılım
• 15 Aralık 2009 Marmara Grubu Vakfı tarafından Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Akademik Konsey
Başkanlık Divan toplantısına katılım
• 17 Aralık 2009 Bodrum Ticaret Odası Başkanı'na TÜRSAB ziyareti
• 17 Aralık 2009 (TÜÇSİAD) Türk - Çin Sanayici İşadamları Derneği tarafından WOW İST-Hotel Convention
Center'da düzenlenen Açılış Resepsiyonuna katılım
• 18 Aralık 2009 Katar Büyükelçisi tarafından Çırağan Sarayında düzenlenen Milli Gün Resepsiyonuna katılım
• 19 Aralık 2009 T.C Bursa Valiliği tarafından Bursa ilinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Turizm Çalıştayına
katılım
• 19 Aralık 2009 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Edirne ilinde düzenlenen Trakya Sanayi ve Ticaret
Zirvesi toplantısına katılım
• 22 Aralık 2009 Suudi Arabistan Konsolosluğuna TÜRSAB ziyareti
• 23 Aralık 2009 DÖSİMM Müdürü Tolga Tuyluoğlu ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Gelişim Projesi
hakkında karşılıklı görüş aktarılması.
• 24 Aralık 2009 DÖSİMM Müdürü Tolga Tuyluoğlu ile Radisson SAS Otel'de düzenlenen kahvaltıda karşılıklı
görüş aktarılması.
• 24-25 Aralık 2009 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir
ilinde gerçekleştirilen Türkiye'de Turizm Eğitimi çalıştayına katılım
• 25 Aralık 2009 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde toplantı
• 27 Aralık 2009 İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenen DEİK Genel Kurulu toplantısına katılım
• 29 Aralık 2009 TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy başkanlığında TÜRSAB Kruvaziyer Turizmi Komitesi üyeleri
ile birlikte Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli'nin makamında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştirmiştir.
• 30 Aralık 2009 T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin verilmesi sebebiyle
Çankaya Köşkünde düzenlediği tören ve resepsiyona katılım
• 4 Ocak 2010 İstanbul İran Başkonsolosluğunun İstanbul'da düzenlediği yemekli toplantıya katılım
• 4 Ocak 2010 TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy başkanlığında İstanbul Valisi Muammer Güler'in makamında
görüş alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştirmiştir.
• 04 -08 Ocak 2010 Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Yüksek Okulu Turizm Bölümü tarafından düzenlenen
Bulaşıcı Hastalıkların Turizme Etkisi konulu konferansa katılım
• 05-06 Ocak 2010 İstanbul Grand Cevahir Otel'de Alim Turizm tarafından düzenlenen 11. Uluslararası HacUmre Turizmi ve Ortadoğu Turizm faaliyetlerinde işbirliği toplantısına katılım
• 05 Ocak 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 1618
sayılı seyahat acentaları ve Seyahat Acenataları Yasası değişikliği ile ilgili sektör temsilcileri ile birlikte
gerçekleştirilen toplantıya katılım
• 05 Ocak 2010 (ÖZBİ) Özel Belgeli Butik Otelciler Birliği tarafından Celal Sultan Otel'de düzenlenen Ocak Ayı
Aylık Toplantısına katılım.
• 05 Ocak 2010 TOBB tarafından Ankara Rixos Otel'de Büyükelçiler için düzenlenen akşam yemeğine katılım.
• 07 - 08 Ocak 2010 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği işbirliği ile Bursa
Almira Otelde düzenlenen Gelişen Kentler konulu toplantıya katılım
• 08 Ocak 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından turizm sektör
temsilcilerininde katıldığı BIT Mılano Turizm Fuarı ile ilgili Ankara'da düzenlenen Ön Komisyon toplantısına
katılım
• 08 Ocak 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İzmir
ilinin geliştirilmesine yönelik oluşturulan çalışma grubuna katılım
• 09 Ocak 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay Başkanlığında Antalya Concorde Deluxe
Resort Otel'de düzenlenen "Turizm Değerlendirme Danışma Kurulu" Toplantısına katılım
• 12 Ocak 2010 2010 Ajansı tarafından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Açılışı öncesi Basın Toplantısına katılım
• 13 Ocak 2010 T.C. Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı tarafından Çanakkale Savaşlarının 95.
Yıldönümü anma törenlerine ilişkin yapılacak hazırlıklar çerçevesinde Ankara'da düzenlenen toplantıya katılım
• 16 Ocak 2010 2010 Ajansı tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti açılış törenine katılım
• 18 Ocak 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sektör temsilcileri ile İstanbul Turist Rehberleri Esnaf
Odası toplantı salonunda Türkiye Turizm Birliği Kanun tasarısı üzerinde ortak görüş oluşturulması ile ilgili
düzenlenen toplantıya katılım
• 20 Ocak 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla Ankara Rixos Otel'de düzenlenen
''Öğretmenlerimize Tatil Fırsatı Kampanyası''projesinin basın toplantısına katılım
• 23 Ocak 2010 T.C. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay'ın Başkanlığında Kapalı Çarşının kuruluşunun 550. Yıldönümü nedeniyle Afet Koordinasyon
Merkezinde düzenlenen toplantıya katılım.
• 23 Ocak 2010 (İŞHAD) İş Hayatı Dayanışma Derneği tarafından İstanbul Grand Cevahir Otel'de düzenlenen
Genel Kurul Toplantısına katılım
• 25 Ocak 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sektör temsilcileri ile İstanbul Turist Rehberleri Esnaf
Odası toplantı salonunda Türkiye Turizm Birliği Kanun tasarısı üzerinde ortak görüş oluşturulması ile ilgili
düzenlenen toplantıya katılım
• 26 Ocak 2010 Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2010 yılı Hac ve Umre organizasyonları ile ilgili
konuların görüşüldüğü Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu toplantısına katılım
• 29 Ocak 2010 TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY başkanlığında TÜRSAB Yönetim Kurulu ve beraberindeki
heyetin T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü makamında ziyaretleri
• 30 Ocak 2010 T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Cemal Reşit Rey'de düzenlenen 2009 Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü Törenine katılım
• 02 Şubat 2010 Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2010 yılı Hac ve Umre organizasyonları ile ilgili
konuların görüşüldüğü Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Toplantısına katılım
• 02 Şubat 2010 Ankara'da TOBB Merkezi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ile dünya ekonomi ve siyasetindeki
yönelimler, Türkiye'nin dış politika öncelikleri ve Deik'in faaliyetlerini değerlendirme toplantısı ve T.C.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret
• 03 Şubat 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve TUROFED önderliğinde başlatılan Erken
Rezervasyon Kampanyası ile ilgili Basın toplantısı (İstanbul/ Feriye)
• 03 Şubat 2010 İstanbul Alay Köşkü'nde düzenlenen İstanbul Turizm Ödülleri Törenine katılım
• 04 Şubat 2010 Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Ankara Rixos Grand Otel'de düzenlenen
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bababcan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın
konuşmacı olarak katıldıkları "2010 Türkiye Turizminin Ekonomimize Katkısı" konulu yemekli toplantıya katılım
• 04 Şubat 2010 Rahmi Koç Başkanlığında Koç Holding İdare Meclis Salonu'nda düzenlenen Deniz Temiz
Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılım
• 10 Şubat 2010 (ÖZBİ) Özel Belgeli Butik Otelciler Birliği tarafından Malta Köşkü'nde düzenlenen Şubat Ayı
Aylık Toplantısına katılım.
• 11 Şubat 2010 ETS Turizm tarafından Suada Club'de düzenlenen "Otelpuan.com Altın Puan Ödülleri"
gecesine katılım
• 12 Şubat 2010 İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla
"Disk Atan Atlet İstanbul'da" Sergisi basın toplantısı düzenlenmiştir.
• 12 Şubat 2010 Dedeman Holding tarafından Dedeman Otel'inde düzenlenen Mehmet Kemal Dedeman
Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması 2009 Ödül Törenine katılım
• 18 Şubat 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu
Başkanlığı tarafından İstanbul Gülhane Parkı - Bilim ve Teknoloji Müzesinde düzenlenen "1618 Sayılı Kanunda
Turizm Meslek Birliklerine İlişkin olarak yapılan Değişiklik Tasarısı" konulu toplantıya katılım
• 20 Şubat 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayında TÜRSAB organizasyonunda turizm sektör temsilcileri ile birlikte toplantı düzenlenmiştir.
• 21 Şubat 2010 TUREB tarafından Dünya Rehberler Günü münasebetiyle Kuruçeşme Divan'da düzenlenen,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın konuşmacı olarak katıldığı kutlama törenine katılım
• 24 Şubat 2010 İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulubü tarafından düzenlenen "İş
Dünyasının Seyrini Değiştiren Liderler" konulu panele katılım
• 24 Şubat 2010 Vehbi Koç Vakfı tarafından İş Sanat'ta düzenlenen Vehbi Koç Ödülü ve Anma Törenine katılım
• 26 Şubat 2010 Turistik Otelciler İşletmeler ve Yatırımlar Derneği'nin İstanbul Dedeman Otelde T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Muammer Güler, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş'ın katılımıyla
gerçekleştirilen 20. Olağan Genel Kurul toplantısına katılım
• 27 Şubat 2010 T.C. Devlet Bakanı Faruk N. Özak başkanlığında Trabzon'da düzenlenen " Doğu Karadeniz
Turizm Odaklı Kalkınma Projesi" konulu toplantıya katılım
• 27 Şubat 2010 Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı'nın İstanbul'da Best Western The President Hotel'de yaplan
genel kurul toplantısına katılım
• 28 Şubat 2010 Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın Adile Sultan Sarayında yapılacak genel kurul
toplantısına katılım
• 05 Mart 2010 Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Ulusal Akdeniz
Girişimcilik Zirvesi toplantısına katılım
• 11 Mart 2010 T.C. İstanbul Valiliği tarafından Türkiye Rallisi yarışlarında alınacak tedbirler ile ilgili görüş
alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen toplantıya katılım
• 11-12 Mart 2010 Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı
(TOSYÖV) tarafından organize edilen İstanbul Dedeman Otelde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve
T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın katıldığı VI. Kobi Zirvesi toplantısına katılım
• 12 Mart 2010 Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen " Kültür ve Turizmde yeni
yaklaşımlar konulu I. Turizm Paylaşım sempozyumuna katılım
• 13 - 14 Mart 2010 T.C. Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen "Şanlıurfa Turizm Tanıtma Günlerine" katılım
• 27 Mart 2010 T.C. Adana Valiliği tarafından düzenlenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın
katılımıyla düzenlenen "Adana Turizm Arama Konferansı" na katılım
• 29 Mart 2010 Ankara'da TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY ve beraberindeki heyet ile birlikte TBMM
Başkanı Mehmet Ali Şahin'e makamında bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
• 30 Mart 2010 Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel ile T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları
ile İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türk-Alman İş Forumuna katılım
• 01 Nisan 2010 Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Başbakanlık Hac ve Umre Kurulu toplantısına katılım
• 01 Nisan 2010 Türk Kızılay'ın Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen Genel Kurul toplantısına katılım
• 05 Nisan 2010 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından İstanbul Armada Otelde düzenlenen Arama
Konferansına katılım
• 05 Nisan 2010 Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen Amerikan Seyahat Acentaları Birliği'nin (ASTA)
toplantısına katılım
• 05 Nisan 2010 Altunizade'de düzenlenen Denizciler Olağan Genel Kurul toplantısına katılım
• 06 Nisan 2010 T.C. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Kültür Turizmi ve Türkiye Açılımı konulu konferansa konuşmacı olarak katılım
• 08 Nisan 2010 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Esma Sultan Yalısında 2016 Avrupa Futbol
Şampiyonasının Türkiye'de düzenlenmesi çalışmaları kapsamında UEFA yetkilileri için düzenlenen davete
katılım
• 09 Nisan 2010 Belek Turizm Yatırımcıları Birliği(BETÜYAB) tarafından Antalya'da düzenlenen IV. Belek
Turizm Paneli'ne katılım
• 09 - 11 Nisan 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesinin ortaklaşa düzenledikleri
MYRA/DEMRE Sempozyumuna'na katılım
• 15 Nisan 2010 Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından "Kariyer Günleri 10" kapsamında düzenlenen
etkinliğe konuşmacı olarak katılım.
• 15-22 Nisan 2010 T.C Bursa Valiliği ve Bursa Belediye Başkanlığı tarafından Turizm Haftası sebebiyle
düzenlenen etkinliklere katılım
• 15-22 Nisan 2010 T.C. Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri
çerçevesinde Giresun'da düzenlenen " Giresun'un Dünü -Bugünü ve Geleceği" konulu panele katılım
• 15-22 Nisan 2010 T.C. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde
II. İzmir Turizm Ödülleri törenine katılım
• 16 Nisan 2010 Marmaris Kaymakamlığı ve Bozburun Belediyesi tarafından düzenlenen Bozburun Deniz
Hudut Kapısı Açılış törenine katılım
• 16-17 Nisan 2010 Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi tarafından Bursa'da düzenlenen 8. Kalite ve Başarı
Sempozyumu ve Kalite Ödül törenine katılım
• 19 Nisan 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Amerikan Seyahat
Acentaları Birliği'nin Uluslararası Destinasyon Fuarı (ASTA IDE) 2010 yılı kongresinin açılış kokteyline katılım
• 20 Nisan 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Amerikan Seyahat
Acentaları Birliği'nin Uluslararası Destinasyon Fuarı (ASTA IDE) 2010 yılı kongresinin açılış galasına katılım
• 20 Nisan 2010 Kabataş Erkek Lisesi tarafından düzenlenen Türkiye Turizm ve Geleceği konulu konferansa
TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY konuşmacı olarak katılmıştır.
• 20-21 Nisan 2010 Meander Travel tarafından Asta IDE Fuarı sebebiyle organize edilen Asta ve Nacta
başkanlarının katıldığı özel geceye katılım
• 22 Nisan 2010 TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY ve beraberindeki heyet Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr.
Ali Arıduru'nun makamında bir toplantı gerçekleştirmiştir.
• 26-28 Nisan 2010 T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen ve İstanbul'da
düzenlenen Avrupa Dini Liderler Konseyinin Yedinci Yıllık toplantısına katılım
• 29-30 Nisan/1 Mayıs Ordu Valisi daveti ile TÜRSAB Heyeti Ordu inceleme seyahati
• 3 Mayıs 2010 T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Japon Prensi Tomohito Mikasa'nın yüksek himayelerinde
“2010 Türkiye'de Japon Yılı” Yürütme Kurulu Başkanı Fujio Cho ve Japonya Büyükelçisi Nobuaki Tanaka'nın
davetleri üzerine, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen “Japon – Türk Dostluğunu Kutlama Töreni” ne
katılım
• 03 Mayıs 2010 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın daveti üzerine TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY ve
bereberindeki heyet Diyarbakır iline bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
• 04-07 Mayıs 2010 Türkiye İş Kurumu Manisa İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Manisa İnsan Kaynakları
İstihdam ve Mesleki Eğitim Fuarı'na katılım
• 04 - 09 Mayıs 2010 T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi tarafından Mekke ve Medine'de
düzenlenen çalşma ve toplantılara katılım
• 05 Mayıs 2010 Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun 17.Mezuniyet
törenine katılım
• 05-07 Mayıs 2010• Marmara Grubu Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 13. Avrasya Ekonomi Zirvesine
katılım
• 06 Mayıs 2010 Gazi Üniversitesi tarafından Özel Okulların Kurucu veya kurucu temsilcilerinin Gölbaşı Sosyal
Tesislerinde düzenlediği öğle yemeğine katılım
• 06 Mayıs 2010 İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenen Deik Genel Kurul toplantısına katılım
• 07 Mayıs 2010 BORAJET'in ilk hattı İstanbul- Ankara-Tokat uçuşuna katılım
• 08 Mayıs 2010 İzmir Foça Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Turizmi Nereye Gidiyor"
konulu panele katılım
• 11 Mayıs 2010 Türkiye İş Adamları ve Sanayicileri Konfederasyonu(Tuskon) tarafından Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in onuruna Ankara Rixos Otel'de düzenlenen akşam yemeğine katılım
• 12 Mayıs 2010 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitriy
Medvedev ve T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla düzenlenen Türkiye- Rusya Federasyonu iş
forumuna katılım
• 12 Mayıs 2010 T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül tarafından Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı Dmitriy Medvedev onuruna Cumhurbaşkanlığı Köşkünde verilen akşam yemeğine katılım
• 13 Mayıs 2010 Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet
Bakanı Bayan Conelia Pierper'in ziyareti sebebiyle verilen resepsiyona katılım
• 13 Mayıs 2010 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türk-Rus İş Konseyi
14. ortak toplantısına katılım
• 18 Mayıs 2010 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun personeli için
hazırlanan 2010 yılı eğitim programına katılım
• 22 Mayıs 2010 Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından İstanbul Kandilli Cemile Sultan Korusunda
düzenlenen Yaza Merhaba Partisi TYD Barlas Küntay Turizm Araştırma Yarışması Ödül Törenine katılım
• 21-22 Mayıs 2010 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ankara'da düzenlenen 65. Genel Kurul Toplatısına
katılım
• 26 Mayıs 2010 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türk-Güney Afrika İş Konseyi
toplantısına katılım
• 27 Mayıs 2010 Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen
geleneksel öğle yemeğine katılım
• 27 Mayıs 2010 Almanya Büyükelçiliği tarafından Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Rainer Brüderle ve
Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Jörg Bode'nin Türkiye'yi ziyareti sebebiyle
verilen resepsiyona katılım
• 27 Mayıs 2010 Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen Girişimcilik Atılım
Platformuna konuşmacı olarak katılım
• 28 Mayıs 2010 Türk Hava Yollarının 77. Kuruluş yıldönümü sebebiyle İstanbul'da düzenlenen davete katılım
• 29-30 Mayıs 2010 Alanya Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Alanya Turizm
Şenliği'ne katılım
• 31 Mayıs - 2 Haziran 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
tarafından Kars'da düzenlenen Doğu Anadolu'da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Projesi/Ani Yönetim Planı
Geliştirme Çalıştayına katılım
• 3 Haziran 2010 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ankara Rixos Grand Otel'de düzenlediği toplantıya katılım.
• 04-06 Haziran 2010 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen 2.
Uluslararası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumuna katılım
• 05 Haziran 2010 The Green Park Otel tarafından Pendik'te gerçekleştirilen Yaza Merhaba gecesine katılım
• 09 Haziran 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla Ankara Sheraton Otel'de
düzenlenen Türkiye Müteahhitler Birliğinin Gündem 2010 konulu toplantısına katılım
• 09-13 Haziran 2010 TÜRSAB Doğu Karadeniz İnceleme gezisi
• 10 Haziran 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM) Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde
toplantı.
• 10-11 Haziran 2010 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Türk Arap Ekonomi
Forumuna katılım
• 14 Haziran 2010 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı'nda toplantı
• 15 Haziran 2010 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından TOBB Plaza'da düzenlenen " Rusya Federasyonu
Bölgesel Tanıtım" Seminerine katılım
• 16 Haziran 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zeki Can ile
makamında görüşme
• 16 Haziran 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
tarafından Ankara'da düzenlenen "Turizm ve Seyahat Hizmetleri" konulu toplantıya katılım.
• 16 Haziran 2010 CPS Danışmanlık şirketi tarafından Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın
katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci" toplantısına katılım.
• 24 Haziran 2010 A.B.D. Başkonsolosu Sharon Wienner'ın ASTA turizm fuarı ile ilgili düzenlenen teşekkür
resepsiyonuna katılım
• 24 - 26 Haziran 2010 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayın'da düzenlenen ECECIBT 2010 Fuarı'na katılım
• 2 Temmuz 2010 Dolmabahçe Sarayı Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı İstanbul
Konferansına katılım.
• 4 - 5 Temmuz 2011 Uşak Valisi daveti ile TÜRSAB Heyetinin Uşak inceleme seyahati
• 7 Temmuz 2010 Ankara Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda TÜRSAB, TUROB ve THY katılımlı
toplantı
• 8 Temmuz 2010 TÜRSAB tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile TÜRSAB Yönetim
Kurulu ve TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlarının katılımı ile yapılan toplantı
• 8 Temmuz 2010 (ÖZBİ) Özel Belgeli Butik Otelciler Birliği tarafından Vardar Palace Otel'de düzenlenen
Temmuz Ayı Aylık Toplantısına katılım.
• 10 Temmuz 2010 TÜRSAB ile Türk Hava Yolları arasında 2010 yılı hacı taşımacılığı protokolüne ilişkin Birlik
Merkezimizde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
• 11 Temmuz 2010 Burhaniye Ticaret Odası tarafından düzenlenen Körfezimizin Turizmde Geleceği ve Balıkesir
Körfez Havalanı'nın Körfezimize Getirileri konulu konferansa katılım
• 16 - 18 Temmuz 2010 Tarihi Kentler Birliği tarafından Erzurum'da düzenlenen " Tarihi Kentlerde Planlama:
Eski Yeni Buluşması" konulu seminere katılım
• 21 Temmuz 2010 T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da gerçekleştirilen
Kiralık Araçlar konulu toplantıya katılım
• 27 Temmuz 2010 TÜRSAB ile Suudi Arabistan Hava Yolları arasında Birlik Merkezinde bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
• 28 Temmuz 2010 Kütahya - Aizonai Oteli'nin Açılışı
• 29 Temmuz 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Karaman iline yaptığı ziyarete katılım
• 28 Temmuz 2010 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da
düzenlenen Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri konulu panele katılım
• 30 Temmuz 2010 Antalya, Türk Tur Operatörleri ile Talya Oteli'nde Toplantı
• 31 Temmuz 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla
Antalya Concorde Hotel'de toplantı
• 04 Ağustos 2010 TÜRSAB evsahipliğinde Adile Sultan Sarayında İçişleri Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile Bakanlıklararası Hac
ve Umre Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
06 Ağustos 2010 2010 senesinin Türkiye'de Japon Yılı olması sebebiyle İstanbul Oyuncak Müzesi'nde
düzenlenen Japon Sergi Açılışına T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile birlikte katılım
07 Ağustos 2010 Rize Valiliği ve DOKAP (Doğu Karadeniz tarafından ortaklaşa organize edilen ve Rize'de
gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Turizm Odaklı Kalkınma Planı kapsamında düzenlenen toplantıya katılım
• 09 Ağustos 2010 TÜRSAB Genel Merkez Binasında 2011 Hac Konuları ile ilgili bilgilendirme toplantısı
• 12 Ağustos 2010 İzmir Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun TÜRSAB'ı ziyareti
• 15 Ağustos 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Valiliği tarafından İnanç Turizmi Kapsamında
Sümela Manastırında düzenlenen Ayine katılım
• 27 Ağustos 2010 Orgeneral İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Işık Koşaner'e devri
münasebetiyle Genel Kurmay Başkanlığına düzenlenen törene katılım
• 17 Eylül 2010 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen KOSGEB Destek Sisteminin Analizi Projesi kapsamında Konaklama
ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Sektörü çalıştayına katılım
• 18 Eylül 2010 Swissotel Grand Efes Oteli'nde düzenlenen 6. Türk -Yunan Medya Konferansına katılım
• 29 Eylül 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımı ile İstanbul Arkeoloji Müzelerinde
“Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İhalesi
projesine ilişkin Basın Toplantısı
30 Eylül-03 Ekim 2010 Işık Sigorta tarafından Antalya Bera Otel'de Acentalarla düzenlediği bilgilendirme
toplantısına katılım
• 7 Ekim 2010 Ordu Belediyesi tarafından düzenlenen 48.AEJ Kongresine katılım
• 07 Ekim 2010 Giresunda düzenlenen Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumuna katılım
• 14 Ekim 2010 İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen II. Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresine
katılım
• 18 Ekim 2010 Ankara'da T.C. Diyanet İşleri Başkanı'nın Prof.Dr. Ali Bardakoğlu'nu makamında ziyaret
• 18 Ekim 2010 Ankara Özel TÜRSAB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Açılış Töreni
• 18 Ekim 2010 TÜRSAB Heyeti TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan'a makamında ziyaret
• 20 Ekim 2010 T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, T.C.Van Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Van Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası destekleri ile, TÜRSAB ve Forum Fuarcılık ortaklığında bu yıl ilk defa
Van Altaylı Tesisleri’nde Van Turizm Fuarı düzenlenmiştir
• 21 Ekim 2010 İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün Almanya Cumhurbaşkanı
ve eşi onuruna düzenlediği davete katılım
• 29 Ekim 2010 Ankara Çankaya Köşkünde T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eşinin 29 Ekim Kabul Törenine
katılım
• 30 Ekim 2010 T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu 'nun TÜRSAB Merkezini ziyareti
• 05-06 Kasım 2010 T.C. Malatya Valiliği tarafından düzenlenen 1. Malatya Uluslararası Film Festivalinin tanıtım
toplantısına katılım
• 05-06 Kasım 2010 TÜRSAB tarafından Manisa-Sardes İnceleme gezisi düzenlenmiştir.
• 09 Kasım 2010 KALDER tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayında düzenlenen Sektörel Yenileşim:
Hizmet/Finans konulu Kalite Kongresine konuşmacı olarak katılım
• 12-14 Kasım 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın KKT.C.'ne gerçekleştirdiği ziyarete katılım
• 23 Kasım 2010 İnanç Turizmi Zirvesi Açılış Töreni / İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda
• 26 Kasım 2010 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın önderliğinde İstanbul Valiliği ve Büyükşehir
Belediye Başkanının katılımıyla Çırağan Kempinski Otelde düzenlenen İstanbul Shopping Fest basın toplantısına
katılım
• 29 Kasım 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından düzenlenen Danışma kurulu 2010 yılı
toplantısına katılım
• 01-02 Aralık 2010 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından organize
edilen Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesinin yedinci toplantısına katılım
• 04 Aralık 2010 T.C. Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından Siyaset ve İş Dünyası konulu
konferansa katılım
• 4 Aralık 2010 Turizm ve Sağlık Turizmi Paneli / İstanbul Swiss Otel 'de
• 07 Aralık 2010 Çiğli Rotary Kulübü tarafından İzmir Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen "İzmir'in Turizmde Dünü
Bugünü ve Geleceği" konulu toplantıya katılım
• 08 Aralık 2010 T.C. İzmir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19. Avrupa Veteranlar Atletizm
Şampiyonası ile ilgili toplantıya katılım
• 8 Aralık 2010 Ankara'da, İtalyan Büyükelçisi ile görüşme, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile
görüşme, Diyanet İşleri Başkanı ile toplantı
• 09 Aralık 2010 T.C. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'da bulunan müzelerin
eğitimde daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili kurumların görüş ve düşüncelerini almak, bilgi ve
tecrübelerini paylaşmak amacıyla Eğitim Aracı Olarak Müze Proje Çalıştayı'na katılım
• 08 Aralık 2010 Fatih Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıya katılım
• 9 Aralık 2010 İzmir, Travel Turkey Fuar Açılışı
• 15 Aralık 2010 T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin verilmesi sebebiyle
Çankaya Köşkünde düzenlenen tören ve resepsiyona katılım
• 15 Aralık 2010 T.C. Ankara Valiliği tarafından Ankara Dedeman Otelde gerçekleştirilen III. Ankara Turizm ve
Tanıtım Konseyi değerlendirme ve istişare toplantısına katılım
• 16-17 Aralık 2010 Rizeliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Rizede gerçekleştirilen Uluslararası
Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Turizm Kurultayına katılım
• 19 Aralık 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti yılının kapanış davetine katılım
• 20 Aralık 2010 Türkiye Otelciler Federasyonu'nun Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımlarıyla düzenlenen 3. Olağan Genel Kuruluna katılım
• 21 Aralık 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından İstanbul Kültür Mirası ve Kültür
Ekonomisi Envanteri projesinin sonuçlarını paylaşmak ve hazırlıkları tamamlanan web sitesinin açılışını yapmak
üzere Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla düzenlenen tanıtım gecesine katılım
• 23 Aralık 2010 T.C. Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen Turizme Yön Verenler konulu konferansa katılım
• 23 Aralık 2010 Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Ankara Swissotel'de, Bayındırlık ve İskan Bakanı
Mustafa Demir ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın konuşmacı olarak katıldığı Türkiye Turizminin
büyüme sürecinde yatırımlarının çeşitlendirilerek 12 aya ve yurt sathına yayılması konusunun görüşüldüğü
yemekli toplantıya katılım
• 25 Aralık 2010 Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile toplantı
• 26 Aralık 2010 TÜRSAB Heyeti Erzurum inceleme seyahati
• 27 Aralık 2010 İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenen Deik Genel Kurul toplantısına katılım
• 27 Aralık 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından düzenlenen Danışma Kurulu 2010 yılı son
toplantısına katılım
• 28 Aralık 2010 İstanbul, TOBB Plaza'da düzenlenen Deik Yönetim Kurulu toplantısına katılım
• 03 Ocak 2011 T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen Üçüncü Büyükelçiler Konferansı sebebiyle
düzenlenen açılış toplantısına katılım
• 07 Ocak 2011 İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Turizm Meslek
Kuruluşlarının başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya katılım
• 7 Ocak 2011 2010 İstanbul Turizmi Değerlendirme Toplantısına katılım
• 07-09 Ocak 2010 Kars Valiliği tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitlerimizin 96. Yılı Türkiye Şehitlerine
Yürüyor Anma Programına katılım
• 10 Ocak 2010 T.C. Başbakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Bakanlıklararası
Hac ve Umre Kurulu Toplantısına katılım
• 11 Ocak 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da
düzenlenen Turizm İstatistikleri (Turizm Geliri, Ortalama Harcama Yabancı ziyaretçiler, Paket tur harcamaları)
konulu toplantıya katılım
• 14- 16 Ocak 2011İstanbul Feshane'de düzenlenen Hac ve Umre Turizm Fuarına Katılım
• 18 Ocak 2011 İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Erken Rezervasyon Kampanyası Acentalar
Toplantısı
• 20 Ocak 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımı ile Erken Rezervasyon Kampanyası
Basın Lansmanı / İstanbul Swiss Otel'de
• 25 Ocak 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımlarıyla Dedeman Otel'de düzenlenen
Turizm Yatırımcıları Derneği Yöneticileri ve Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin toplantısına katılım
• 27 Ocak 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi tarafından
Ankara'da düzenlenen "Sosyal Turizm" konulu toplantıya katılım.
• 28 Ocak 2011 T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İstanbul Alayköşkünde
gerçekleştirilen İstanbul Turizm Ödülleri jüri toplantısına katılım
• 28-29 Ocak 2011 T.C. Artvin Valiliğinin daveti üzerine TÜRSAB heyetinin Artvin'in turizme kazandırılması
çalışmaları kapsamında Artvin Valisi ile görüşmeler yapmak üzere Artvin seyahati
• 2 Şubat 2011 İstanbul, Antalya, İzmir Rehberler Odaları ile Toplantı
• 3 Şubat 2011 Tunus - Mısır ile çalışan acenta temsilcileri ile toplantı
• 05 Şubat 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum
Konaklı mevkiinde bulunan taşınmazların turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katılımları ile düzenlenen toplantıya
katılım
• 06 Şubat 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yurtdışında görevli
Müşavir/Ateşelerimizin turizm sektör temsilcileri ile 2011 yılı beklenti, hedef ve çalışma planlarına ilişkin görüş
alışverişinde bulunmak amacıyla Antalya'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılım
• 07 Şubat 2011 Ankara TOBB Plaza'da düzenlenen DEİK Yönetim Kurulu Toplantısına katılım
• 08 Şubat 2011 Patronlar Okulu tarafından Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen " İş Yerinde Biz Olmak"
konulu seminere katılım
• 10 Şubat 2011 Suriye Arap Cumhuriyeti Turizm Bakanı Dr. Saadalla Agha Al Kala himayesinde İstanbul'da
düzenlenen Suriye Gecesine katılım
• 10 Şubat 2011 Türkiye Otelciler Federasyonu tarafından organize edilen, İstanbul Beylikdüzü fuar merkezinde
düzenlenen (EMITT) Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım
• 10 Şubat 2011 ETS Turizm tarafından Four Season Hotel Bosphorus'da düzenlenen otelpuan.com Altın Puan
Ödülleri gecesine katılım
• 11 Şubat 2011 Karadağ Turizm Bakanı ile toplantı, Filistin Turizm Bakanı TÜRSAB Merkezi ziyareti, Üsküp
Üniversitesi Rektörü TÜRSAB Merkezi ziyareti
• 14 Şubat 2011 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı tarafından
Ankara'da düzenlenen Expo 2012 Uluslararası Sergi-Çalışma Grubu toplantısına katılım
• 16 Şubat 2011 İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından İstanbul'da düzenlenen " Turizm, Kültürel
Mirası ve El sanatları Etkinlik Haftası" açılış törenine katılım
• 17 Şubat 2011 Tüm Aşçılar Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul
Gastronomi Festivali'ne katılım
• 19 Şubat 2011 Marmara Grubu Vakfı tarafından İstanbul Point Otel'de düzenlenen Akademik Konsey
Başkanlık Divan toplantısına katılım
• 21 Şubat 2011 T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımlar ile Deniz Ticaret Odasının İstanbul'da
düzenlenen olağanüstü meclis toplantısına katılım
• 21 Şubat 2011 Dünya Rehberler Günü Kutlamasına katılım
• 23 Şubat 2011 Patronlar Okulu tarafından Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen " Türkiye, ABD, İsrail
Üçgeninde Alan Hesapları" seminerine katılım
• 23-25 Şubat 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından
Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Mezunları Buluşma Günleri Projesi" ilk buluşma toplantısına katılım
• 24 Şubat 2011 Malatyalı İşadamları Derneği tarafından İstanbul Dernek Merkezlerinde düzenlenen İMKB
Gelişen İşletmeler Piyasası eğitim seminerine katılım
• 25 Şubat 2011 Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın İstanbul Ticaret Odasında düzenlenen Yönetim Kurulu
Toplantısına katılım
• 25 Şubat 2011 T.C. Başbakanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde Medeniyetler İttifakı - İstanbul Konferansına
katılım.
• 25 Şubat 2011 Vehbi Koç Vakfı tarafından İş Sanat'ta düzenlenen Vehbi Koç Ödülü ve Anma Törenine katılım
• 26 Şubat 2011 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Mavi Bayrak Ödülüne aday plaj ve marinaların
dosyalarının değerlendilmesi amacıyla Marmaris'de düzenlenen Ulusal Juri toplantısına katılı
• 03 Mart 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından İzmir
Balçova Termal Otel'de T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımları ile gerçekleştirilen 2010 yılı
değerlendirme toplantısına katılım
• 03 Mart 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Antalya'da düzenlenen Antalya Platformu
toplantısına katılım
• 04 Mart 2011 Beyoğlu Belediyesi tarafından T.C Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da konuşmacı
olarak katıldığı Beyoğlu Buluşmaları toplantısına katılım
• 04 - 05 Mart 2011 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen 2011 Konut Kurultayına katılım
• 06-08 Mart 2011 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'ün konuşmacı olarak katıldığı İstanbul Çırağan Sarayında düzenlenen 25. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi
Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansına katılım
• 7 Mart 2011 Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Demircan'ın Birlik Merkezini ziyareti
• 08 Mart 2011 Patronlar Okulu tarafından İstanbul Levent Loft Residence'de düzenlenen "İş Yerinde Değerler
ve Güven" konulu seminere katılım
• 09 Mart 2011 İzmir Tanıtma Vakfı'nın İzmir'de düzenlenen Mütevellli Heyet Toplantısına katılım
• 10 Mart 2011 Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın İstanbul Ticaret Odasında düzenlediği Yönetim Kurulu
Toplantısına ve İTO Meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen öğle yemeğine katılım
• 10 Mart 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Papko /Öner
Kocabeyoğlu Koleksiyonu "XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı" sergisine katılım
• 12 Mart 2011 2011 yılı Evliya Çelebi yılı münasebetiyle İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından organize edilen ve İstanbul'da düzenlenen " Evliya Çelebi'nin Karış Karış İstanbul'u " isimli yürüyüş
yolu projesi gezisine katılım
• 14 Mart 2011 Ukrayna Başbakanı M. AZAROV'un katılımıyla Sait Halim Paşa Yalı'sında düzenlenen DEİK
Çalışma Yemeğine katılım
• 14 Mart 2011 T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Hırvatistan Cumhurbaşkanı onuruna Çankaya Köşkü'nde
düzenlediği geceye katılım
• 14 -15 Mart 2011 Tour Orange Organizasyon'un Swissotel The Bosphorus'ta düzenlediği Değişim Liderleri
Zirvesine katılım
• 15 Mart 2011 Ankara İtalya Büyükelçiliği, İtalyan Ticaret Merkezi ve Venedik Limanı İşletmesi İstanbul
Palazzo Venezia da düzenlenen seminere katılım
• 16 Mart 2011 TOSYÖV tarafından İstanbul'da düzenlenen VII Kobi Zirvesi "Rekabet için etkin Finans ve
Destek Politikaları" konulu oturuma katılım
• 17 Mart 2011 İtalya Büyükelçiliği, İtalya Konsolosluğu ve İtalyan Kültür Merkezi tarafından İtalya Birliğinin
150. yılı münasebetiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosunun Giuseppe Verdi ve İtalya Birliği
konserine katılım
• 17-21 Mart 2011 Turizm Çevre ve Kent Gazetecileri Derneği, Avrupa Gazeteciler Birliği ve Türkiye Çevre
Koruma Vakfı ile ortaklaşa organize edilen ve Bursa'da gerçekleştirilen Turizm ve Medya Konferansına katılım
• 21 Mart 2011 Patronlar Okulu tarafından İstanbul Levent Loft Residence'de düzenlenen İş Yerinde Değerler
ve Güven konulu seminere katılım
• 23 Mart 2011 TÜSİAD tarafından Four Seasons Otel'de düzenlenen TÜSİAD'ın 40. yılı nedeniyle ''21.Yüzyılda
Devlet ve Birey''forumuna katılım
• 24 Mart 2011 Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen DEİK- Türk/Belçika İş Konseyi'nin Ceo çalışmasına
katılım
• 25 Mart 2011 Topkapı Sarayı Müzesi'nde düzenlenen Evliya Çelebi 400. Yıldönümü kutlamasına katılım
• 25 Mart 2011 T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeşilköy WOW Otel'de düzenlenen İstanbul
Shopping Fest Galasına katılım
• 26 Mart 2011 Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın Adile Sultan Sarayında gerçekleştirdiği Genel
Kurul toplantısına katılım
• 26 Mart 2011 İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonu'nda düzenlenen İstanbul Shoppping Fest Basın
Toplantısına katılım
• 29 Mart 2011 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) tarafından İstanbul The Bosphorus Four Seasons Hotel'de
düzenlenen "Dünya Ekonomi ve Siyasetindeki Son Gelişmeler" konulu toplantıya katılım
• 30 Mart 2011 Mercedes Benz Türk A.Ş tarafından Kalyon Otel'de düzenlenen akşam yemeğine katılım
• 31 Mart 2011 Erzincan Valisi daveti ile TÜRSAB Heyeti Erzincan inceleme seyahati
• 03 Nisan 2011 Bitlis Kalkınma Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen Bitlis Kültür ve Turizm Forumu'na
konuşmacı olarak katılım
• 6 Nisan 2011 Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine "Turizm Sektöründe Kariyer" konulu konferansa katılım
• 12 Nisan 2011 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da
düzenlenen Hac Sağlık Komisyonu toplantısına katılım
• 12 Nisan 2011 Türkiye Müteahhitler Birliğinin T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımları ile Ankara'da
gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısına katılım
• 12 Nisan 2011 Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı 'nda Hac Sağlık Komisyonu toplantısına katılım
• 13 Nisan 2011 DEİK'te "İş Konseyleri ile İlişkiler Performans Değerlendirme Toplantısı" na katılım
• 13 Nisan 2011 Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği(TYD)'nin İstanbul Mövenpick Otelde Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımlarıyla düzenlenen 11. Olağan Genel Kurul toplantısına katılım
• 13-15 Nisan 2011 Marmara Grubu Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 14. Avrasya Ekonomi Zirvesine
katılım
• 14 Nisan 2011 Marmara Grubu Vakfı tarafından organize edilen 14. Avrasya Ekonomi Zirvesi kapsamında
düzenlenen Ekonomi Oturumuna konuşmacı olarak katılım
• 15 Nisan 2011 T.C. Niğde Valiliği tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katılım
• 15 Nisan 2011 Çanakkale Savaşları 96. Yıldönümü Anma Törenleri Bilgilendirme Toplantısına katılım
• 15-22 Nisan 2011 T.C. Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katılım
• 17 Nisan 2011 İzmir'de Arkeoloji Müzesi Bahçesi'nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından
"Turizm Haftası" açılışı
• 17 Nisan 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray
Ihlara Vadisinde düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katılım
• 19 Nisan 2011 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü tarafından Aphrodisias Alan Yönetim Planı çalışması kapsamında Aydın'da düzenlenen toplantıya
katılım
• 19 Nisan 2011 Güney Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Korrdinasyon Birimi tarafından
Balıkesir'de düzenlenen Balıkesir Turizm Çalıştayına katılım
• 21 Nisan 2011 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat
İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen panele katılım
• 21 Nisan 2011 Balıkesir / Sındırgı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Sındırgı Turizm Paneline katılım
• 25 Nisan 2011 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) evsahipliğinde, Devlet Bakanı M. Zafer Çağlayan ve
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla Ankara TOBB İkiz Kuleler Binasında düzenlenen
1. Türk Ticaret Müşavirleri Konferansı'na katılım
• 25 Nisan 2011 T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Başkanlığında ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
katılımlarıyla Ankara'da gerçektirilen 1. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nın açılışına katılım
• 27-30 Nisan 2011 Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası (TTSO), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (DKİB) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
işbirliğinde Trabzon Novotel'de gerçekleştirilen "II. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi" toplantısına katılım
• 27 Nisan 2011 Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş. 'nin İstanbul Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen
Denizciler Turizmi Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım
• 28 Nisan 2011 Singapur Havayolları tarafından Grand Hyatt İstanbul Otel'de seyahat acentaları için
düzenlenen semirene konuşmacı olarak katılım
• 29 Nisan 2011 Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından 25. Yılı
kapsamında "Türk Turizm Sektörü Açısından 2010 yılının Değerlendirilmesi ve 2011 den Beklentiler" konulu
panele katılım
• 06 Mayıs 2011 Kuşadası Genç İşadamları Derneği tarafından Kuşadası'nda düzenlenen "Dünyadaki Ekonomik
ve Sosyal Gelişmelerin Türk Turizmine Etkileri ve Kuşadası" konulu panele konuşmacı olarak katılım
• 08 Mayıs 2011 Doğuş Üniversitesi'nin İstanbul'da düzenlenen 2009-2010 yılı Mezuniyet Törenine katılım
• 09 Mayıs 2011 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından Birleşmiş Milletler 4. En Az Gelişmiş
Ülkeler Konferansı Yüksek Düzeyli Yatırım ve Ortaklık üst düzey toplantısı çerçevesinde Hilton İstanbul Otel'de
ön hazırlık amacıyla düzenlenen çalışma kahvaltısına katılım
• 10 Mayıs 2011 Bursa Valisi Şahabettin Harput'un Birlik Merkezini ziyareti
• 11 Mayıs 2011 T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından Antalya'da düzenlenen
Antalya'da Sağlık Turizmi Yatırımları konulu panele katılım
• 11 Mayıs 2011 Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Toplantısına
katılım, DÖSİMM'de görüşme
• 14 Mayıs 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in yurtdışında
tanıtımı amacıyla İzmir-Balçova'da düzenlenen Living İzmir Projesi toplantısına katılım
• 17 Mayıs 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da
düzenlenen Turizm Sektöründe Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi konulu toplantıya katılım
• 17 Mayıs 2011 Selanik Belediye Başkanı'ın Birlik Merkezini ziyareti
• 23 Mayıs 2011 Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanı'nın Birlik Merkezini ziyareti
• 24 Mayıs 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da
düzenlenen Aday Memur Eğitimi programına katılım
• 25 Mayıs 2011 Bursa, Almira Otel'de düzenlenen Bursa İstanbul Turizm İşBirliği Projesi Bursa Buluşması'na
katılım
• 27 Mayıs 2011 THY İstanbul / Selanik hattı ilk seferine katılım ve Selanik Konsolosu ve Atatürk'ün Evi'ni
ziyaret
• 29 Mayıs 2011 İstanbul, Bebek Otel'de KKT.C. Başbakanı İrsen Küçük, KKT.C. İçişleri ve Yerel Yönetimler
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKT.C. Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel ile turizm sektörü toplantısı
• 06 Haziran 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından kaçak içki
satışı ile ilgili Ankara'da düzenlenen toplantıya katılım
• 10 Haziran 2011 Ankara, TÜRSAB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mezuniyet Yemeği 'ne katılım
• 15 Haziran 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından The Marmara Hotel
Lara'da düzenlenen Uluslararası Antalya Caz Festivali tanıtım gecesine katılım
• 15 Haziran 2011 T.C.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Hilton Otel'de
gerçekleştirilen karayolu yolcu taşımacılığı ile ilgili topantıya katılım
• 30 Haziran 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray
ilinde düzenlenen Aksaray Turizmi Geliştirme Çalıştayına katılım
• 8 Temmuz 2011 Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile görüşme
• 12 Temmuz 2011 Ankara, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret
• 13 Temmuz 2011 Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'u ziyaret
• 17 Temmuz 2011 Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen " Cities, Creativity, Connectivity"(Kent,
Yaratıcılık, Bağlantı) konulu konferansa katılım
• 18 Temmuz 2011 Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez ve İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Mustafa
Çağrıcı'nın TÜRSAB''ziyareti
• 19 Temmuz 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından
Antalya'da Almanca turist rehberleri ile çalıştıkları seyahat acentaları arasında yaşanan sorunları görüşmek
üzere düzenlenen toplantıya katılım
• 25-26 Temmuz 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlık yurtdışı
teşkilatında görev yapmak üzere ataması yapılan personel için düzenlenen toplantıya katılım
• 27 Temmuz 2011 İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde "Müzekart+" ve "Museum Pass İstanbul " kartlarının tanıtımı
amacıyla düzenlenen Lansman Toplantısı
• 2 Ağustos 2011 Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Zeki Can ile görüşme
• 2 Ağustos 2011 Ankara, TOBB Merkezinde sektör başkanları ile toplantı
• 05 Ağustos 2011 Marmaris, Marmaris Ticaret Odası'nda 2012 yılı turizm sezonu ile ilgili olarak düzenlenen
toplantıya katılım
• 8 Ağustos 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı Proje Koordinasyon Merkezi tarafından Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilen
EDEN 2011 Ulusal Ödül Törenine katılım
• 9 Ağustos 2011 Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. Eşref Fakıbaba,
Akçakale Kaymakamı Şefik Aygöl'ü ziyaret ve Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı ile görüşme
• 10 Ağustos 2011 Turist Rehberleri Birliği tarafından organize edilen İstanbul'da düzenlenen T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı'nın da katılımları ile gerçekleştirilen Almanca
Rehberler Toplantısına katılım
• 11 Ağustos 2011 Ankara, TÜRSAB Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i
ziyaretleri
• 14 Ağustos 2011 İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun
katılımları ile gerçekleştirilen Geleneksel İftar yemeğine katılım.
• 15 Ağustos 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bolu'da
gerçekleştirilen Doğa-Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayına katılım
• 19 Ağustos 2011 Mimar Sinan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik ve Uygulama
Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı "çalışması
kapsamında düzenlenen toplantıya katılım
• 08-10 Eylül 2011TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu
kapsamında düzenlenen Türkiye'de ve Trabzon'da Turizm konulu sempozyuma katılım
• 09 Eylül 2011 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından
Ankara'da düzenlenen IPARD Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısına katılım
• 10 Eylül 2011 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile İstanbul'da Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma
Ofisi'nde toplantı
• 12 Eylül 2011 Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Suudi Arabistan Krallığı Turizm ve
Eski Eserler Komisyon Başkanı Prens Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud ile toplantı
• 15 Eylül 2011 İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 12. İstanbul Bienali'ne katılım
• 20 Eylül 2011 Ankara, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi'ni ziyaret
• 23 Eylül 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da Rus basınında
Türk turizmine ilişkin çıkan olumsuz haberler ile ilgili değerlendirme toplantısına katılım
• 23 Eylül 2011 T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığı tarafından Ankara'da
düzenlenen "Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların
gözden geçirilmesi" konulu toplantıya katılım
• 23-25 Eylül 2011 Tarihi Kentler Birliği tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen " Şanlıurfa Buluşması" konulu
seminere katılım
• 26 Eylül 2011 TÜRSAB Eskişehir Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından bölge seyahat acentalarının katılımları
ile düzenlenen ve bölge sorunlarının görüşüleceği yemekli toplantıya katılım
• 1 Ekim 2011 Aydın Valisi Kerem Al'ı makamında ziyaret
• 06 Ekim 2011 TUTAV (Türk Tanıtma Vakfı), Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından üst
düzey Çinli yetkililerin katılımları ile Çin ve Türkiye arasındaki Turizm alanında gelişme sağlanması amacıyla
alınacak önlemler konulu toplantıya katılım
• 06 Ekim 2011 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ankara Hak-İş binasında düzenlenen Terör
Konusunda Ortak Eylem Planı konulu toplantıya katılım
• 20 Ekim 2011 Ankara, TOBB Merkezinde kamu kurumu niteliğinde kanunla kurulmuş 13 kuruluş yetkilisinin
katılımları ile yeni anayasa hazırlık çalışma toplantısı
• 21 Ekim 2011 Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür v. Ergün Yücel ile
görüşme
• 26 Ekim 2011 Ankara, "Birliğe Çağrı Platformu" olarak Van'a deprem bölgesine inceleme seyahati
• 27 Ekim 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliğinde İzmir'de düzenlenen
"Turizm Türkiye'de 4 Mevsim" konulu davete katılım
• 27 Ekim 2011 T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara'da
düzenlenen Genel Kurul toplantısına katılım
• 28 Ekim 2011 5. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı Açılış Töreni'ne katılım
4
basında türsab
TARİH
KANAL
PROGRAM
23 Aralık 2009
19 Ocak 2010
27 Ocak 2010
27 Ocak 2010
8 Şubat 2010
15 Şubat 2010
14 Mart 2010
19 Nisan 2010
20 Nisan 2010
21 Nisan 2010
28 Nisan 2010
28 Mayıs 2010
15 Haziran 2010
8 Temmuz 2010
9 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010
15 Temmuz 2010
22 Temmuz 2010
26 Temmuz 2010
27 Temmuz 2010
29 Temmuz 2010
05 Ağustos 2010
05 Ağustos 2010
13 Ağustos 2010
14 Ağustos 2010
17 Ağustos 2010
22 Ağustos 2010
22 Ağustos 2010
25 Ağustos 2010
25 Ağustos 2010
26 Ağustos 2010
26 Ağustos 2010
02 Eylül 2010
02 Eylül 2010
03 Eylül 2010
07 Kasım 2010
10 Kasım 2010
22 Kasım 2010
17 Aralık 2010
14 Aralık 2010
21 Aralık 2010
06 Ocak 2011
30 Ocak 2011
01 Şubat 2011
03 Şubat 2011
07 Şubat 2011
18 Şubat 2011
04 Mart 2011
17 Mart 2011
25 Mart 2011
18 Nisan 2011
21 Nisan 2011
25 Nisan 2011
25 Nisan 2011
26 Nisan 2011
10 Mayıs 2011
14 Mayıs 2011
17 Mayıs 2011
19 Mayıs 2011
CNN TÜRK
CNBC-E
BLOOMMBERG TV
HABERTÜRK
TRT 2
CNBC-E
TGRT HABER
CNBC-E
HABERTÜRK
BLOOMBERG TV
CNBC-E
HABERTÜRK
CNBC-E
HABERTÜRK
TRT BELGESEL TV
BLOOMBERG TV
TRT HABER
BUGÜN TV
İZ TV
CNBC-E
SAMANYOLU
HABERTÜRK
NTV
CNBC-E
NTV
CNBC-E
HABERTÜRK
TGRT HABER
CNN TÜRK
TRT HABER
BLOOMBERG TV
TGRT HABER
HABERTÜRK
NTV
CNBC-E
HABERTÜRK
BLOOMBERG TV
CNBC-E
NTV
HABERTÜRK
BLOOMBERG TV
CNBC-E
HABERTÜRK
TGRT HABER
HABERTÜRK
BLOOMBERG TV
TGRT HABER
HABERTÜRK
CNBC-E
BLOMMBERG HT TV
NTV
TGRT HABER
HABERTÜRK
HABERTÜRK
CNN TÜRK
BLOMMBERG HT TV
HABERTÜRK
A HABER
TGRT HABER
BAKIŞ
SON BASKI
ZİLE DOĞRU
SEKTÖR DOSYASI
İŞİN DOĞRUSU
FİNANS CAFE
BAŞBAŞA
SON BASKI
HABERTÜRK GÜNDEM
DEVRE ARASI
FİNANS CAFE
PARANTEZ
SON BASKI
HABER SAHASI
TURKUVAZ
HT EKONOMİ SORUYOR
EKONOMİ AJANDASI SABAH
HABERLER
BACASIZ SANAYİ TURİZM
SON BASKI
SICAK GÜNDEM
HABERTÜRK GÜNDEM
HABER
FİNANS CAFE
HABERLER
SON BASKI
BURASI HAFTASONU
BAŞBAŞA
GÜN BAŞLIYOR
SABAH HABERLERİ
DEVRE ARASI
HABER BÜLTENİ
HAYATIN İÇİNDEN
HABER BÜLTENİ
FİNANS CAFE
BURASI HAFTASONU
DEVRE ARASI
FİNANS CAFE
HABER BÜLTENİ
SEKTÖR DOSYASI
EKONOMİ SORUYOR
SON BASKI
HT KULÜP
TGRT HABER
BİR GÜN
DEVRE ARASI
BAŞBAŞA
SEKTÖR DOSYASI
KARAR VERENLER
DRAGON'S DEN TÜRKİYE
HABER
HABER
HT GÜNDEM
HT GÜNDEM
BAKIŞ
DEVRE ARASI
BURASI HAFTASONU
Z RAPORU
HABE BÜLTENİ
TARİH
KANAL
PROGRAM
02 Haziran 2011
06 Haziran 2011
20 Haziran 2011
23 Haziran 2011
23 Haziran 2011
26 Haziran 2011
01 Temmuz 2011
01 Temmuz 2011
05 Temmuz 2011
05 Temmuz 2011
07 Temmuz 2011
18 Temmuz 2011
22 Temmuz 2011
24 Temmuz 2011
28 Temmuz 2011
28 Temmuz 2011
28 Temmuz 2011
01 Ağustos 2011
13 Ağustos 2011
24 Ağustos 2011
26 Ağustos 2011
26 Ağustos 2011
01 Eylül 2011
02 Eylül 2011
09 Eylül 2011
26 Eylül 2011
30 Eylül 2011
05 Ekim 2011
CNN TÜRK
BLOMMBERG HT TV
NTV
TRT TÜRK
TGRT HABER
KANAL 24
CNN TÜRK
TGRT HABER
HABERTÜRK
TRT HABER
A HABER
NTV
SKY TÜRK
TV 8
TRT TÜRK
BLOOMBERG TV
CNN TÜRK
CNBC-E
TV 8
KANAL 24
BLOMMBERG HT TV
CNBC-E
SAMANYOLU
HABERTÜRK
NTV
A HABER
TGRT HABER
TGRT EURO
5N 1K
HT GÜNDEM
HABER MERKEZİ
BUGÜN
TGRT HABER
HAFTA SONU MODERATÖRÜ
BUGÜN
BAŞBAŞA
HT GÜNDEM
ONDAN SONRA
AKŞAMA DOĞRU
ÖĞLE BÜLTENİ
HABER 13
ERKEN BASKI
DETAYLI BAKIŞ
DEVRE ARASI
BUGÜN
İŞ DÜNYASI
ERKEN BASKI
MODERATÖR
DEVRE ARASI
FİNANS CAFE
HABER EKRANI
HABERTÜRK GÜNDEM
HABER
İŞİN SIRRI
BAŞBAŞA
İŞ ZİRVESİ
5
hukuk departmanı
Hukuk Müşavirliği tarafından 2009 - 2011 tarihlerinde takip edilen dava, iş ve işlemler ile faaliyetlere ilişkin
rapor ana başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
• Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak,
• Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında Genel Kurul üyesi TÜRSAB’ı temsilen mevzuatın, hukuki
işlem ve prosedürlerin takibi, toplantılara katılma, yazışmaların yapılması, meslek standardı belirlenmesi,
hukuki görüş verilmesi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamında Genel Kurul üyesi TÜRSAB’ı temsilen toplantılara iştirak,
mevzuatın, hukuki işlem ve prosedürlerin takibi, toplantılara katılma, yazışmaların yapılması,
• Kamu Kurumu Etik Kurulu çalışmaları, düzenlemeleri konusunda çalışmalar,
• Seyahat acentalarının ihracatçı sayılmaları hususunda mevzuat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar,
• KOSGEB mevzuatı ile ilgili çalışmalara katılma, KOSGEB desteklerinden sektörün yararlandırılmasına ilişkin
KOSGEB ile işbirliği çalışmalarının yürütülmesi, toplantılara iştirak,
• Birlik adına görevlendirilen çeşitli toplantı, görüşmelere ve konferanslara katılma,
• Bakanlıklar nezdindeki toplantılarda TÜRSAB’ı temsilen katılım yapılması gereken görev ve sorumlulukların
yerine getirilmesini sağlamak,
• Bakanlık, resmi makamlar ve diğer kuruluşlardan tarafımıza hukuki mütalaa için gönderilen tüm yazışmalara
görüş bildirme,
• 1618 Sayılı Yasa ve Yönetmelik değişiklik çalışmalarında bulunma, yapılan mevzuat değişiklikleri hakkında
üyeleri bilgilendirme,
• Birlik üyelerine güncel yasa, yönetmelik ve diğer yasal mevzuat ile ilgili yazılı, sözlü bilgi ve görüş verme,
• Turizm sektörü ile ilgili yasa, yönetmelik hazırlık çalışmaları ve değişiklik çalışmaları,
• Reklam Kurulu’nun katılımıyla ticari reklam ve ilanlara ilişkin üyelere bilgilendirme toplantısı,
• Çeşitli Bakanlık, resmi makam, kamu kuruluşlarının mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş bildirme,
• TÜRSAB, Vakıf ve iştiraklerinin hukuki iş ve işlemlerinin takibi ve ilgili sözleşmelerinin hazırlık aşaması
görüşmelerine katılma ve sözleşmelerin düzenlenmesi,
• TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ve MTM Bilişim, ARGE, Yazılım ve Güvenlik Teknolojileri
San. ve Tic. A.Ş İş Ortaklığı ile ilgili hukuki mütalaa, Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol
Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi İhalesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi,
gerektiğinde toplantılara katılım,
• KOMER, Kuşadası Kongre Merkezi Turizm Seyahat İnşaat San. ve Tic. A.Ş’nin hukuki işlerinin takibi
• Bölgesel Yürütme Kurullarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, gerektiğinde Savcılık şikayetleri ve
davalarının takibi ile yönlendirilmesi ve yazışmaların yapılması,
• Mesleki açıdan Birlik merkez ve/veya bölgelerde yapılan eğitim çalışmaları, yasal düzenlemeler ile ilgili
bilgilendirme toplantıları,
• Enformasyon memurluğu sınavına katılacak kişilere 1618 Sayılı Yasa ve ilgili turizm mevzuatı konusunda
seminer vermek, Birlik tarafından düzenlenen eğitim programlarında görev almak
• TÜRSAB’a yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık yapma.
• Savcılık, Dava ve İcra Takip dosyalarının takibi,
• Hukuk Servisi’ne yapılan şikayet ve başvurulara ilişkin tüm yazışmaların takibi,
• 1618 Sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti nedeni ile Savcılık
şikayetinde bulunulan dosyaların takibi ve kamu davası açılan dosyaların takibi,
• Tüm Bölgesel Yürütme Kurullarının yetki alanındaki tüm dava ve şikayetlerin takibi,
• Bakanlık, Resmi Merciiler ve diğer kuruluşlardan tarafımıza hukuki mütalaa için gönderilen tüm yazışmaların
cevaplandırılması,
• Hukuk Müşavirliği’ nden istenen örnek sözleşmelerin hazırlanması, taslak sözleşmelerin inceleme ve
değerlendirilmesi,
• TÜRSAB bünyesindeki komiteler olmak üzere TOAR Komitesi, Sağlık Komitesi, Doğa Komitesi, IATA
Komitesi, Kültür ve İç Turizm Komitesi toplantılarına katılım,
• Gerektiğinde; işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyet denetimleri,
• TURSAV adına yapılacak sözleşmelerin takibi, TURSAV Mütevelli Heyeti Toplantıları ve Yönetim Kurulu
toplantıları ile ilgili hukuki işlem ve çalışmalarda bulunma,
• Tahkim Kurulu’nda açılan davalarda Tahkim dosyalarının takibi ile Tahkim Kurulu Heyetinde görev alınması,
• Bölgesel Yürütme Kurulu seçimlerinde görev alma,
• Seyahat Acentaları Meslek Eğitim Hizmetleri A.Ş. adına tüm hukuki işlerin takibi,
• TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. adına tüm hukuki işlemlerin takibi,
• TÜRSAB Kültür Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. adına tüm hukuki işlemlerin takibi,
• Tur- Pres Turizm Tanıtım Destek ve Ürünleri Ltd. Şti. adına tüm hukuki işlemlerin takibi,
• TURSER- TURSAV Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. adına tüm hukuki işlemlerin takibi,
• Bakanlıklar ve diğer resmi kurumların, kamu kuruluşlarının, BYK’ların acentaların diğer kişi ve kuruluşların
soru ve sorunlarına ilişkin yazılı ve sözlü görüş bildirmek, toplantılarına katılmak,
• TÜRSAB kontrolörleri Sayın Ali GÜMÜŞ (İzmir) ve Sayın Kirami ACAR (Antalya) ile çalışmaların
koordinasyonu ve belgesiz seyahat acentalığı faaliyetleri, yasa gereği seyahat acentalarının yükümlülüklerini
yerine getirip getirmediğinin tespiti, tespit edilen belgesiz faaliyetler ile ilgili yasal işlemlerin il ve ilçe
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde denetim organizasyonlarının sağlanması, il ve ilçe müdürlükleri ile
işbirliği içerisinde, işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmaların yapılması
işlemlerinin bilgi akışı, takibi ve koordinasyonu,
• Diğer yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili görüş bildirme, toplantılara katılım,
• Seyahat acentaları ilgili tebliğ edilen her türlü ihtara cevap verme, haciz ihbarnamelerine itiraz işlemlerini
takip,
YAZIŞMALAR
Hukuk Müşavirliği tarafından Bakanlık, Valilik, Diğer Resmi Kurumlar, Bölgesel Yürütme Kurulları, Seyahat
Acentaları, Mahkemeler, Diğer kişi ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar 8817 adettir.
ÇALIŞMALAR
• Acenta ve Rehber Denetimlerinin Usul ve Esaslarının Yeniden Yapılandırılması
• Seyahat Acentalarının Ulusal Mesleki Standartlarının Oluşturulması
• Hac ve Umre faaliyetleri ile ilgili tarafımıza sorulan sorulara cevaplar
• Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği ve Yasa Tasarısı Hakkında Görüş
• Tur satmak amacıyla kurulan standların kaldırılması
• Yabancı plakalı araçların 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı faaliyetlerinin önlenmesi hakkında
yazışmalar,
• İşletme Belgesiz uçak bileti satışı yapan, ulaşım şirketleri, sigortacılar vs. bu faaliyetlerinin engellenmesi için
Valilikler, Havayolu Şirketleri ve Bakanlıkla yazışmalar,
• Sportif Faaliyetler Yönetmeliği Hakkında Görüşler
• Seyahat Acentaları lehine mevzuat değişikliği gereken hususlarda Bakanlıkla yazışmalar,
• Seyahat Acentalarının, yaptıkları faaliyetleri sırasında 3. kişiler nezdinde aldatıcı ilan ve reklamlar nedeniyle
zarar görmelerinin önlenmesi için bilgilendirme yapılması, belgeli tesislerin web sitesinde yayınlanması
hususunda yazışma,
• 4207 Sayılı Tütün Ürünleri ve Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun hakkında bilgilendirme,
• İnternet üzerinde yapılan işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin önlenmesi için T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı ile işbirliği yapılması, hukuki yollara
başvurulması,
• Seyahat acentalarının araçlarında aylık prim ve hizmet belgelerinin asılma zorunluluğu ile ilgili yazışma
• 5502 sayılı yasa kapsamında TÜRSAB tarafından yapılması gereken yükümlülükler hakkında bilgilendirme
• Özellikli turlar kapsamında doğa ve kültür turizmi ile ilgili seyahat acentalarına getirilen yükümlülüklerin
kaldırılmasına ilişkin yazışmalar,
• Ulaştırma Bakanlığı mevzuat uygulamaları nedeniyle seyahat acentalarımızın mağduriyetine sebebiyet veren
hususlarda yazışmalar
• Türkiye Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Meslek Birliği Kanunu Tasarı Taslağı Hakkında Görüş
• Bankaların uçak bileti satışları ile ilgili Rekabet Kurumu ile yapılan yazışmalar
• Ülkemizde Sağlık Turizminin geliştirilmesi amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TÜROB ile yazışmalar ve gerekli işbirliğinin yürütülmesi; bu kapsamda
TÜRSAB Sağlık Turizmi Komitesi toplantılarına katılım, hukuki konularda görüş bildirimi, sözleşmelerin
müzakeresi ve hazırlanması ile sağlık turizmi için öngörülen sigorta poliçesi hakkında çalışmalar yapılması,
• Okul gezilerinde D2 yetki belgesi ile birlikte Bakanlık’tan işletme belgesi almış ve TÜRSAB üyesi acenta
olduğuna dair belgelerin de talep edilmesi hususunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri
ile yazışmalar.
• TÜRSAB’ın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan tüketici konseyine üye olması sağlanmış
yine aynı bakanlık bünyesinde bulunan reklam kurulu içinde girişimlerini başlatılmıştır.
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden müzeler için kültür girişim
belgesi alınması için çalışmalar devam etmektedir.
• Avrupa Birliği ülkelerinde KOBİ olarak kabul edilen turizm seyahat acentalarının, ülkenin en iyi şekilde
tanıtımının yapılarak, ülke ekonomisinde refahın artışına katkıda bulunulması hedefleri doğrultusunda hizmet
sektörü olarak KOBİ kapsamı içerisine alınması amacıyla ilgili idari mercilere başvurularda bulunulmuş,
3624 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmıştır. Böylece, 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de KOSGEB Genel Kurulunda temsil edilmeye başlanmış, seyahat
acentalarının da kobi kapsamında değerlendirilerek gerekli desteklerden yararlanması sağlanmıştır.
• Ankara İli, Altındağ İlçesi’nde bulunan Ankara CER Atölyesi’nin Türsab Seyahat Acentaları Hiz. Tic. Ltd.
Şti.’nce 25 yıl süreyle kiralama yolu ile “Kültürel Amaçlı Özel Tesis Alanı” olarak girişimcilere kullandırılmasına
yönelik Bakanlık ve ilgili kuruluşlar ile yazışmaların yapılması, sözleşmelerin hazırlanması çalışmaları
gerçekleştirilmiş, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda işlemlerin takibi yapılmıştır.
• İstanbul Arkeoloji Projesi ile ilgili gerekli sözleşmelerin hazırlanması, gerektiğinde sözleşmelerin hazırlık
aşamasında görüşmelerin yapılması sağlanmıştır.
• Özellikle internet üzerinden belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin önlenmesini sağlamak, “TÜRSAB”
logosunun, seyahat acentaları dışında izinsiz kullanımını engellemek ve tüketicinin bilinçli seçim yapmasına
destek olmak amacıyla, acentanın Birlik üyesi olduğunu belirten “İşletme belge numarası” yer alacak şekilde,
grafik animasyonlu logo çalışması toplantılarına katılım sağlanmıştır. Üyelerimizin internet sitelerinin
ana sayfasında TÜRSAB animasyonlu logosunun bedelsiz kullanımına yönelik Birlik ile Acenta arasında
imzalanacak olan hizmet alım sözleşmesi çalışmaları yapılarak üyelere duyuru yapılmıştır.
• Acenta işletme belgesi ve TÜRSAB üyeliği olmaksızın faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların Google
AdWords üzerinden reklam vermesini engellemek amacıyla Google Türkiye temsilcileri ile Birlik arasında
yapılan görüşmelere katılarak işletme belgesiz seyahat acentası faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar
yapılmıştır.
İşletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunması sebebiyle mülkü amirlere bildirimleri ve işlemleri
yapılan: 742 Adet.
Takip Edilen Hukuk Davaları ve Dosyaları
Hukuk Davaları : 10
Derdest Dosyalar
: 7 adet
Karar Çıkan : 2 adet
Temyiz Aşamasında
: 1 adet
Hukuk Davaları
• İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2004 /285 E. sayılı dosyası
Konusu: Davacı Mesut Gürdamar için 10.000 TL maddi, 40.000 TL manevi tazminat, diğer dava arkadaşlarının
her biri için 1.000-TL maddi, 10.000-TL manevi destekten yoksun kalma talepli alacak davasıdır.
Durum: Derdest
• İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/215 E. sayılı dosyası
Konusu: Manevi Tazminat
Durum : Derdest
• İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/406 E. sayılı dosyası
Konusu: Manevi Tazminat
Durum : Derdest
• İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi’nin 2011/12 E. sayılı dosyası
Konusu: Ayıplı Hizmet Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi ve Manevi
Tazminat
Durum : Derdest
• İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/979 E. sayılı dosyası
Konusu: Çek İptali Davası
Durum : Derdest
• Danıştay ( 10 ). Daire Başkanlığı 2009/ 11952
Konusu : 14.07.2009 tarih 2009/KUGM-23/YOLCU sayılı Genelge hükümlerinin iptali
Durum : Derdest
• Danıştay ( 10 ). Daire Başkanlığı 2009/ 11365
Konusu : 11.06.2009 tarih 27255 sayılı RG.yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin sektörümüzü
ilgilendiren maddelerinin iptaline ilişkin dava Durum: Derdest
• Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 2011/763 E. sayılı dosyası
Konu : İdari İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması
Durum : Derdest
• İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006/575 E. sayılı dosyası
Konusu : Maddi ve Manevi tazminat alacağı
Durum : Kısmen Kabul- Kısmen Red
• Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın 2008/5144 Esas sayılı dosyası
Konusu: Bankaların uçak bileti satışlarına ilişkin yapılan başvuruya ilişkin soruşturması yapılmasına gerek
olmadığına dair verilen kararın iptali
Durum : Kararlı
• İstanbul (1). Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/ 611 E.sayılı dosyası
Konusu : Haksız Rekabet
Durum : Kararlı
• Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/305 E. sayılı dosyası
Konusu: Haksız Rekabet
Durum : Temyiz aşamasında
Genel Merkezdeki Ceza Davaları
• Derdest Ceza Davaları : 200 adet
• Yapılan Suç Duyuruları : 173 adet
• Kararlı Dosyalar
: 167 adet
• Temyiz Aşaması
: 109 adet
• Takipsizlik
: 42 adet
• Takipsizlik Kararına itiraz
: 43 adet
Tahkim Kurulu 2009- 2011 Dosyaları
• Toplam Başvuru : 12
• Kabul
:• Kısmi Kabul-Kısmi Red
: 5
• Red
:7
Hukuk Servisince İncelenen Sözleşmeler : 132 adet
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ:
• 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında Birliğimiz Hukuk Servisine ulaşan Toplam şikayet sayısı : 1389
• 01.01.2011- 04.11.2011 tarihleri arasında ulaşan şikayet sayısı : 1455
• TOAR Komitesi tarafından incelenen dosya sayısı : 643
TOAR KOMİTESİ 2010-2011 YILI FAALİYET RAPORU
TOAR Komitesi 01.01.2010-04.11.2011 tarihleri arasında 37 toplantı yapmış olup, bu toplantılarda toplam 643
dosya incelenmiş ve 777 karar verilmiştir.
Bu dosyalardan;
1 tanesi 2007 yılına,
1 tanesi 2008 yılına,
123 tanesi 2009 yılına,
371 tanesi 2010 yılına,
147 tanesi 2011 yılına ait dosyalardır.
Komite tarafından incelenen şikayet dosyalarının verilen kararlar doğrultusunda sıralaması aşağıdaki gibidir:
• Acentanın hizmet kusuru olmadığına ilişkin kararlar: (106)
• Tüketiciye herhangi bir iade yapılmasına gerek bulunmadığına ilişkin kararlar: (30)
• Acentaların tüketicileri satış öncesi satış esnası ve satış sonrası hizmetlerinde daha dikkatli ve titiz davranması
hususunda bilgilendirilmeleri-uyarılmalarına ilişkin kararlar: (117)
• Acentaların tüketicilerine taahhüt ettikleri hizmetlerdeki eksiklikleri nedeniyle tüketicilere çeşitli oranlarda
iade yapılması veya tur bedelinin tamamının iadesine ilişkin kararlar: (234)
• Acentaların tüketici mağduriyetini gidermek açısından tüketicilerine sundukları tekliflerin uygunluğuna ilişkin
kararlar: (21)
• TOAR Komitesi kararlarına itiraz üzerine yeniden incelenen dosyalarda Komite kararının geçerli olduğuna
ilişkin verilen kararlar: (34)
• Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazışmaların devam etmesi ve tarafların karşılıklı
görüştürülmesine ilişkin verilen kararlar: (139)
• Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın uygulanmasına ilişkin kararlar: (2)
• İhtilafın çözümü ile ilgili yargıya müracaat edilmesi gerektiğine ilişkin kararlar: (24)
• Komite incelemesi neticesinde şikayet ile ilgili yeterli delil bulunmaması veya Birliğimizin yetkili olmaması
sebebi ile herhangi bir karar verilemeyeceğine ilişkin kararlar: (52)
• Şikayet konusun yargıya intikal etmiş olması sebebi ile yargı kararının beklenmesine ilişkin kararlar: (5)
• Meslek ilkeleri çerçevesinde acentanın Disiplin Kuruluna sevk edilmesine veya idari işlemler için T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesine ilişkin kararlar: (12)
• Acenta tarafından gereğinin yapılarak şikayetin konusuz kalması sebebi ile dosyanın kapanmasına ilişkin
kararlar: (1)
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sendika konfederasyonları yeni anayasa” hazırlık
çalışmalarına meslek kuruluşları ve sendika konfederasyonları olarak sağlanabilecek katkıya ilişkin görüş
alışverişinde bulunmak üzere çeşitli tarihlerde bir araya geldi.
Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmalarına katılan Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendika
konfederasyonları temsilen;
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Barolar Birliği,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türk Tabipleri
Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, HAK-İŞ, DİSK, KAMU-SEN, Türk Eczacılar
Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TÜRK-İŞ kurum temsilcileri iştirak etti.
Toplantı çerçevesinde Toplumsal Müzakere Forumu (TFM) ile Girişim Grubu oluşturulması, Türkiye’nin her
bölgesinde düzenlenecek “Türkiye Konuşuyor” adlı etkinliklerle anayasa ile ilgili halkın görüşünün alınıp
TBMM’ye sunulması hedefleniyor.
Aynı zamanda toplantılarda, “yeni anayasa” için toplumsal müzakerelere zemin hazırlayacak çalışmaların
hızlandırılması kararlaştırıldı.
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON MASASI FAALİYETLERİ
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlıklarındaki Avrupa Birliği uzmanlarıyla görüşülerek temas
kurulması,
• Avrupa Birliği müktesebatı araştırması ve gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılması,
• GATS (General Agreement on Trades in Services) - Hizmetlerin Ticareti Konusunda Genel Anlaşma
kapsamında Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından yürütülen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı ile birlikte katılım sağlanması
• Sağlık Komitesi tarafından yürütülen çalışmalarına Avrupa Birliği Norm ve Uygulamalarına uygunluk/
benzerlik konularında hukuki bilgi sağlanması,
• Avrupa Birliğine uyum sürecinde kurum ve kuruluşlardan gelen yasa ve yönetmelik tasarılarının incelenerek
görüş bildirilmesi,
• İngilizce resmi yazı, anlaşmalar ve mevzuat tercümeleri yapılması,
• Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programına üç adet projede Türsab'ın iştirakçi olarak katılımı için
çalışmalar yapılması,
• Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen Turizmi ilgilendiren
seminer ve toplantılara katılım sağlanması,
• Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenerek KOBİ Birlikleri Yararına Araştırma alanında
açılan “Linked2Media’’ adlı projenin toplantılarına katılmak, proje raporları için bilgi ve belgelerin toplanması,
• İstanbul Ticaret Odası’nın ortağı bulunduğu ve Birliğimizce desteklenen "Project Management for European
Sustainable Development (PM4ESD)" adıyla Avrupa Birliği’nin Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma İçin Proje
Yönetimi isimli projesinin toplantılarına katılmak, gerekli bilgi ve belgelerin toplanması.
6
byk faaliyet raporları
ADANA BYK
Bölgesel Yürütme Kurulumuzun faaliyet alanları Adana, İçel, Osmaniye, Hatay illeri kapsamaktadır.
TÜRSAB ADANA BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU 18.04.2008 tarihinde, Adana Seyhan Otelinde Bölge
acentalarımızın katılımı ile yapılan seçim sonucu, yeni BYK'ya seçilen kişiler göreve başlamışlardır.
ADANA BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU
Levent ERGİNKAYA
Başkan
Numan OLCAR
II. Başkan
Yusuf EVREN
Genel Sekreter
Gökhan ÖZANLAR
Sayman Üye
Meltem ÖZDEMİR
Üye
Serkan BAYRAKTARLAR
Üye
Can Erkan GENÇAY
Üye
İbrahim KIRMIZIER
Üye
Ertuğrul DOĞANLILAR
Üye
Yürütme Kurulumuzun Faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.
• İnanç Turizmi ile ilgili Adana ve Mersin ilinde çeşitli etkinliklere katılınmıştır.
• Mersin ilinde RİS Platformuna katılım yapıldı.
• Adana ilçesi yumurtalıkda (AYAS) Adana valisi Sayın İlhan Atış'ın katılımı ile LAGÜN açılışı toplantısı yapıldı,
katılım sağlandı.
• Mersin Taşucunda faaliyet gösteren gezi tekneleri denetimleri Mersin Turizm Müdürlüğü tarafından yaz
boyu hafta sonları yapıldı.
• Ramazan ve Bayram süreçlerinde, Adana ve Mersin Turizm Müdürlüğü. Kaçaktur ve rehber denetimi yapıldı.
• Bayramlarda Protokoller ziyaret edildi.
• BYK Üyelerinin, ADSİAD – AGİAD – ATO başkanlarını ziyaret edildi.
• Hac ve Umre turlarında sorun yaşanmamsı için müftülük ve havalimanı müdürlükleri toplantılar yapıldı.
• THY VE TÜRSAB işbirliği kaçaktur ve havalimanına kaçak yolcu taşımacılığının önlenmesi ile ilgili toplantı
katılım sağlandı.
• Adana ve bölgesinin turizm ile ilgili gelişimi için medya kuruluşları ile toplantılar yapıldı.
• Yerel medya grubu TÜRSAB Adana BYK binası ziyaret edildi. Bina hakkında bilgi verildi.
• Kaçak tur faaliyetleri yapan kişi ve kuruluşlarla mücadelelerimiz arttırılmış olup, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile operasyonlar yapılarak kaçak tur denetimleri yapılmış ve bu konuda yapılan mücadeleler
içerisinde, yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilmiştir.
• Ayrıca, Adana İli Pozantı İlçesi, Adana Şehir ilçeleri içinde denetimler yapılmıştır. Denetimler ekipler halinde
Adana ve İçel Turizm Müdürlükleri Başkanlığında Turizm Polisi, Trafik Denetleme ekipleri, Defterdarlık
memurları ve TÜRSAB Adana BYK yetkililerinden oluşmuştur.
• Bölge Turizmin gelişmesi için öneminin artması açısında fikir bilgisi alışverişlerinde bulunuldu.
• Yapılan denetimler sonucunda tur araçları denetlenmiş ve kaçak tur düzenleyen şahıslar hakkında
gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Defterdarlık ekipleri tarafından usulsüzlük cezası kesilmeye devam
edilmektedir.
• Acentalar arasında rekabet ortamı nedeniyle çıkan sorunlar bölge bazında çözülmeye çalışılmıştır. Mesleki
dayanışma ve ilkelere zarar gelmemesi gözetilen öncelik olmuştur.
• Turizm Müdürlüğünce düzenlenen faaliyet ve toplantılara katılarak birliğimiz temsil edilmiştir.
• Yıl boyunca Genel Merkezden gelen evrak, yazışmalar düzenli olarak üyelerimize ulaştırılmıştır.
• Adana Havalimanının ile ilgili sorunlar değerlendirildi ve Turizm Koordinasyon toplantılarına düzenli olarak
katılım yapılmıştır.
• T.C. Adana Valiliği İl Trafik Komisyonu toplantılarına katılım sağlamıştır.
• BYK’mız, Sivil Örgütlerle turizmi geliştirme konulu tüm toplantı ve konferanslara Birliğimizi temsilen katılmış
olup, önemli katkı sağlamıştır.
• TEDAŞ – ASKİ İşletmeleri ile ,elektrik ve su indirimi yapılması hakkında ziyaretler ve görüşmeler yapıldı.
• BYK Personllerimizin HATAY Müzesi ve MERSİN Cennet – Cehennem, bölgelerine rutin olarak gidilmesi ve
gerekli organizasyonların yapılması.
• ETS VE SUN EXPRES Havayoları Yollarının verecekleri info topl. İçin TÜRSAB Adana BYK hizmet ofisinde
seminer salonu için yardımcı olunmuştur.
• Sağlık Turizm faaliyetleri için gerekli kuruluş ve acentalarımız bilgilendirme topl. Katılım sağlanmıştır.
• 15. 22 Nisan Turizm haftasında etkinlikler yapılmıştır. Okullara gidilmiş ve turizmin önemi ve turizm haftası
hakkında bilgi verilmiştir.
• Erken rezervasyonlarla ilgili T.C.D.D. ile işbirliği yapılarak Adana Tren garı önüne Stand kurulması
sağlanmıştır.
• Adana Turizmi geliştirme çalıştayına Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay nezdinde toplantılara katılım
sağlandı.
• Adanaya bağlı Yumurtalık ilçesinde, Çukurova üniversitesi düzenlemiş olduğu, 1. Turizm Çalıştayı
Toplantısında konferans verildi ve katılım sağlandı.
• Sayın Cumhurbaşkanımızın adanaya gelişinde TÜRSAB Adana BYK olarak protokole katılım sağlandı.
• Adana iline bağlı kozan ilçesinin kurtuluşu bayramı kutlama törenine katılındı protokollerle ile birlikte.
• Mersin ilçesi, Tarsus belediyesinin düzenlediği tanıtım infosuna katılındı.
• BYK ofisimizde Müze kart satışlarının başlaması ve gelen vatandaşları bilgilendirme yapılmaıştır.
• Yeni atanan vali, vali yardımcıları, emniyet müdürlerini yerinde ziyaret edilmiştir.
• D.H.M.İ. Toplantılarına katılım sağlanmıştır.
• Bölge acentalarımıza Seyhan oteli sponsorluğunda iftar yemeği verildi.
• Hac kayıtlarında, acentalarımızın haklarını korumak amacı ile ilgili müftülükde görev alınmıştır.
• Adana Ticaret Odası toplantılarına katılım sağlanmıştır.
ALANYA BYK
• 30 Ekim 2009 – 30 Ekim 2011 tarihleri arasında acenta devri, adres değişikliği, acenta merkez ve şube kuruluşları
nedeniyle Genel Merkezden gelen toplam 176 denetim talebi yerine getirilmiştir.
• 30 Ekim 2009 – 30 Ekim 2011 tarihleri arasında 1 Adet Olağan Üstü toplantı yapılmış olup 51 kez Bölgesel Yürütme
Kurulu Olağan toplantısı yapılmıştır.
• 30 Ekim 2009 – 30 Ekim 2011 tarihleri arasında olağan BYK toplantılarının arasındaki her Cumartesi günü asil ve
yedek üyelerin katılımıyla istişare toplantısı yapılmıştır.
• 2009 • 2011 Turizm sezonunda İlçe Turizm Danışma Bürosu yetkilileri, TÜRSAB Akdeniz Bölge Müdürü Sayın
Kirami ACAR, Denetmen Sertan ÇEVİK, TÜRSAB Alanya BYK üyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğünden oluşan denetim
grubu kaçak acenta ve şube denetimleri sonucunda tutanaklar düzenlenmiş, gerekli görünenler Alanya BYK Avukatı
aracılığıyla mahkemeye sevk edilmiştir.
• Bölgemiz de 30 Ekim 2009 – 30 Ekim 2011 tarihleri arasında 11 adet merkez 26 adet şube kuruluş prosedürü
tamamlanmıştır.
• BYK da yapılan olağan toplantıda alınan kararlar ile denetim koordinatörlüğü kurulmuş ve denetim çizelgesi
hazırlanarak, rutin yol kontrolleri ve sahil denetimlerinin yapılması sağlanmıştır.
• 2010 ve 2011 sezon başlarında acentalarımızın mağdur olmamaları açısından Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan
seyahat acentalarına tur araçları, transfer araçları ve ofislerinde bulundurulması gereken belgelerin neler olduğu
yazı ile bildirilmiştir.
• 2010 ve 2011 sezon başlarında BYK evrakı, mevzuatı ve acenta sicil dosyaları yenilenmiş ve düzene konmuştur.
• Acentalarla kurulan irtibatlarla telefon, faks, adres ve e-mail adresleri güncellenmiştir.
• Kurum ve Kuruluşlardan gelen turizm ile ilgili yazılar üyelerimize duyurulmuştur.
• Genel Merkez’den gelen duyuru yazıları düzenli olarak üyelerimize ulaştırılmıştır
• Bölgemizde yeni açılacak olan acentalarımıza; mevzuat hakkında bilgi verilmiş ve sorunlarına yardımcı olunarak
Birliğimizin işlevi tanıtılmıştır,
• Bölgesel Yürütme Kurulumuza gelen yerli ve yabancı turistlerin şikayetleri alınarak gerekli görülen ve yazılı olan
şikayetler TÜRSAB Genel Merkez Hukuk Departmanına iletilmiştir.
• Bölgemiz acentalarına gerekli olan belge ve form örnekleri, plaka ve plaka bandrol, işyeri plaketi, indirimli müze
ve ören yeri giriş biletleri ve rent a car stickar talepleri yerine getirilmiş olup, Genel Merkez tarafından gönderilen
belgeler ve bilgiler seyahat acentlarına teslim edilmiş ve bildirilmiştir.
• Bölgemiz sınırlarını kapsayan seyahat acenta listesi, Alanya sınırları içinde bulunan belediyelere yazı ile bildirilmiş
ve liste dışında olanlar hakkında işlem yapılması sağlanmıştır.
• Kaymakamlık makamında yapılan turizm koordinasyon toplantılarına BYK üyelerinin katılma kararı alınmış ve
katılımları sağlanmıştır.
• Geçmiş yıllarda yaşanan sorunların tekrarlanmaması için Antalya ve Side-Manavgat BYK başkanları ile temas
kurularak çalışmalar yapılmış ve kaçak acentacılık ve nadir dillerde ki rehber eksiklikleri dile getirilmiştir. Ayrıca
başta Alanya Kaymakamımız olmak üzere görev bölgemizde bulunan Belediye başkanları ve ilgili oda başkanları
ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.
• 2010-2011 sezonlarında İlçe Turizm Koordinasyon kurulu, İlçe Trafik Komisyonu, Kent Konseyi, Turizm Amaçlı
Sportif faaliyetler Kurulu ve diğer toplantılara iştirak edilmiştir.
• 2010 -2011 Ekim Aylarında Polonya Poznan’da düzenlenen Tour Ponzan Turizm Fuarına TÜRSAB Alanya BYK II.
Başkan’ı Sayın Suat ÇAVUŞOĞLU katılmışlardır.
• 2010 -2011 Eylül Aylarında Polonya Varşova’da düzenlenen TT Varşova Turizm Fuarına TÜRSAB Alanya BYK II.
Başkan’ı Sayın Suat ÇAVUŞOĞLU katılmışlardır.
• 2010 -2011 Mart Aylarında Almanya Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarına TÜRSAB Alanya BYK II.
Başkan’ı Sayın Suat ÇAVUŞOĞLU katılmışlardır.
• 2011 Ocak Ayında Polonya Varşova’da düzenlenen ITM Varşova Turizm Fuarına TÜRSAB Alanya BYK II. Başkan’ı
Sayın Suat ÇAVUŞOĞLU katılmışlardır.
• 2010 -2011 Şubat Aylarında Çek Cumhuriyeti Prag’da düzenlenen Prag Holiday Turizm Fuarı’na TÜRSAB Alanya
BYK Genel Sekreteri Şükrü ÜZEL katılmıştır.
• 2011 Mart Ayında Ukrayna Kiev’de düzenlenen UITT Ukrayna Turizm ve Seyahat Fuarına TÜRSAB Alanya BYK
Başkanı Ayhan KAYA katılmıştır.
• 2011 Mart Ayında İsveç Göteborg’da düzenlenen Tour Göteborg Turizm Fuarına TÜRSAB Alanya II. Başkan’ı
Sayın Suat ÇAVUŞOĞLU katılmışlardır.
• 2010-2011 Şubat Aylarında İstanbul’da yapılan EMITT Turizm Fuarına TÜRSAB Alanya BYK Genel Sekreteri
Sayın Şükrü ÜZEL katılmıştır.
• 2010 yılında İzmir’de Düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansına TÜRSAB Alanya BYK II.
Başkan’ı Sayın Suat ÇAVUŞOĞLU katılmışlardır.
• ALTSO tarafından organize edilen ve Bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla 06.11.2010 tarihinde
Travel Life Sürdürülebilirlik Sistemi konulu toplantıya TÜRSAB Alanya BYK Sayman Üyesi Sayın Vahit Çögenlili
katılmışlardır.
• 2011 yılı içerisinde Alanya İlçesi ve Beldelerinde muhtelif şikayetleri incelemek ve önlem almak amacıyla Turizm
Danışma Bürosu Başkanlığında oluşturulmuş olan “Kaçak Tur ve Seyahat Acentacılığı Denetleme Komisyonuna”
Birliğimizi temsilen TÜRSAB Alanya BYK Genel Sekreteri Sayın Şükrü ÜZEL ve Üye Ercan TATLI görev almıştır.
• 2011 yılı içerisinde Alanya İlçesi ve Beldelerinde Quard – Jeep Safari yapacak araçların trafiğe uygunluğunu
denetlemek olası muhtemel şikayetleri incelemek ve önlem amaclı rutin denetimleri yapmak amacıyla Turizm
Danışma Bürosu Başkanlığında oluşturulmuş olan “Quard – Jeep Safari Denetleme Komisyonuna” TÜRSAB Alanya
BYK Üye İbrahim DEMİREL ve Yedek Üye Cüneyt ÖZPAMUK görev almıştır.
• 2011 yılı içerisinde Alanya Turizm Danışma Bürosu Başkanlığında “Günü Birlik Teknelerde Gıda Sağlığı ve Hijyen
Denetimi Komisyonu” kurulmuş olup, bu komisyonda Birliğimiz'i temsilen TÜRSAB Alanya BYK Üye İbrahim
DEMİREL ve Yedek Üye Cüneyt ÖZPAMUK görev almıştır.
• 7 Nisan 2011 Tarihinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü
ve TÜRSAB Alanya BYK tarafından Bölge Acentalarımızla Bilgilendirme ve Bilinçlendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
• ALTSO tarafından Akdeniz Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri tarafından “Alanya Turizmi
üzerine yapılan araştırmalar ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşımı konulu bir toplantı düzenlenmiş olup, Bu
toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Sayın Ayhan KAYA katılmıştır.
• 31 Mart 2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Alanya işletme Fakültesi ve Alanya Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinin sektörümüzle buluşması amacıyla Alanya işletme Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanmış olan
istihdam fuarına bölge acentalarımızın katılımı sağlanmış olup, TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Sayın Ayhan KAYA
ve Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır.
• İlçemiz Kaymakamı Sayın Hulusi DOĞAN Başkanlığında ilgili Kurum ve Kuruluşların katılımlarıyla küresel
ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin en aza indirilmesi amacıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında
Türkiye’de bir ilk olarak ilçemizde “Alanya Dünya Ormanında Seninde Bir Fidanın Olsun” kampanyası, 2010 ve 2011
yıllarında da proje desteklenmiştir.
• Tarihi Kentler Birliği Alanya Buluşması 21–23 Mayıs 2010 tarihlerinde yapıldı. “Alaiye’den Alanya’ya: DoğalKültürel Mirasın Evrensel Boyuta Taşınması” konulu semineri, TKB üyesi belediyelerin temsilcileri, TKB Danışma
Kurulu üyeleri, ÇEKÜL Vakfı Genel Merkez ve Bölge Temsilcileri ile birlikte dört yüze yakın katılımcı katılmıştır.
Birliğimizi temsilen yapılan bu toplantılara ve panele TÜRSAB BYK Başkanı Ayhan KAYA katılmıştır.
• Birliğimizin sektörün gelişmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirilmesi ve özellikle bölgesel
bazda karşılaşılan sorunların görüşülüp tartışılması amacıyla 08.07.2010 tarihinde Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu Üyelerimiz ile BYK Başkanlarının katılımıyla İstanbul Genel Merkezde Sayın T.C.Kültür ve Turizm Bakanımız
Ertuğrul Günay’ında iştirak ettiği toplantıya, Bölgemizi temsilen TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Sayın Ayhan KAYA
katılmıştır.
• Bora Jet Tarafından 12 Temmuz 2010 tarihinde ilk tarifeli seferin başladığı Alanya Gazipaşa Havalimanı için
Gazipaşa Belediye Başkanlığı tarafından 14.07.2010 tarihinde bir toplantı tertiplenmiş olup, Bu toplantıya Birliğimizi
temsilen TÜRSAB Alanya BYK Başkan'ı Sayın Ayhan KAYA katılmıştır. Alanya ve Gazipaşa yetkililerinin talepleri
doğrultusunda Bölge Turizmi açısından uçuşların sürdürülebilmesi sebebi ile bölgemiz acentaları bilgilendirilmiş
olup, gerekli destek sağlanmıştır.
• 30.07.2010 tarihinde Antalya Tayla Otel’de T.C.Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay ve Genel
Başkanımız Sayın Başaran ULUSOY’un iştirakleriyle bölge acentaları ile bir toplantı gerçekleştirilmiş olup,
Bölgemizi temsilen TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Sayın Ayhan KAYA katılmıştır.
• Ülkemizdeki Spor Turizminin gelişmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, İlçemizin plaj voleybolu bağlamında
incelenme yapılması amacıyla 10.03.2010 günü ALTSO’da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, T.V.F. Başkanlığı Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ilgili Kurum ve Kuruluşların katılımıyla bir
toplantı gerçekleştirilmiş olup, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Sayın Ayhan KAYA katılmıştır.
• 10.05.2010 tarihinde Bölge Seyahat Acentalarıyla, Alanya Kaymakamı Sayın Hulusi Doğan, Belediye Başkanı,
İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, İlçe SGK Müdürü, İlçe Turizm Danışma
Müdürü’nün katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş olup, Bölge Acentalarının 2010 yılı turizm sezonundan
beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar birebir ilgili mercilere iletilmiştir.
• 2010 ve 2011 yıllarında Alanya İlçemizde Turizm amaçlı aktif faaliyette bulunacak Turizm Belgeli Tesisleri ile
Turizm Seyahat Acentalarının müraacatlarını değerlendirmek faaliyetlerinin daha güvenli ve kurallara uygun bir
şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Alanya Kaymakamı Sayın Hulusi Doğan Başkanlığında Sportif Turizm
Kurulu kurulmuş olup, “Alanya Sportif Turizm Kurulu”a Birliğimizi temsilen TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Sayın
Ayhan Kaya ve Genel Sekreter Sayın Şükrü Üzel katılmıştır.
• 2010 yılında Güvenli bir taşımacılığın sağlanması, insanların can ve mal kayıplarının önlenmesi açısından,
Safari işletmeciliği yapan firmalar ile Tur operatörlüğü yapan firmaların ve taşımacılıkta kullanılan tur otobüsleri
ile sürücülerin ilgili kurumlar tarafından denetlenmesi amacıyla Alanya Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü
başkanlığında bir komisyon kurulmuş olup, Bu komisyonda birliğimizi temsilen TÜRSAB Alanya BYK Genel
Sekreteri Sayın Şükrü Üzel görev yapmıştır.
• 13 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da yapılan “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 52 Müze ve Örenyeri
Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetim İşi İhalesi”ni İş ortaklığımızın
kazanmasına istinaden; 26 Ocak 2011 Tarihinde Alanya Kalesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alanya İlçe Müze
Müdürlüğünden devralınmıştır.
• Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınavlarına ilişkin bilgiler acentalarımıza faks
ve e-mail yolu ile duyurulmuştur,
• Bölgemiz Seyahat Acentalarına “Erken Rezervasyon Kampanyası” ile ilgili duyurularımız yapılmıştır,
• Paket Tur Sözleşmeleri hakkında bilgiler acentalarımıza duyurulmuştur.
ANKARA BYK
ARALIK 2009
• Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi,
• Özel TÜRSAB Ankara Anadolu ve Otelcilik Lisesi’nde aylık rutin toplantıların yapılması,
• 25 Aralık 2009 Cuma günü için Yılbaşı Yemeği organize edilmesi,
• Kaçak faaliyetler konusunda kurumlara yazılacak yazıların hazırlanması,
• Rehberler Derneği’ne yeni yönetim için kutlama maili atılması,
• Sayın Başaran ULUSOY ve Sayın Alper MAÇKAN’a ziyaret programlanması,
• 1618 sayılı yasaya yönelik tüketicinin bilinçlendirilmesi ile ilgili materyallerin dağıtımının yapılması,
• 21-24 Ocak 2010 tarihinde yapılacak Ankara Turizm Fuarı için çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.
OCAK 2010
• Ankara Turizm Fuarı için afiş ve sloganların ön çalışmasının yapılması,
• Hürriyet Gazetesi Ankara eki için ilan servisinden görüşme talebinde bulunulması,
• Ankara Bölgesel Yürütme Kurulu olarak Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Ankara Valiliğine yapılacak ziyaret
sonucunda 1618 sayılı yasada değişen ve gelişen konuların paylaşılması, Valilik aracılığı ile kaçak faaliyetlerin
önlenmesi amacıyla konunun Kamu Kurum ve kuruluşlarına duyurulmasının sağlanması,
• Bölgesel Yürütme Kurulumuzun yaptığı rutin toplantılara 4 kez üst üste katılmayan üye Serkan BOZ’un üyeliğinin
düşürülmesi kararlaştırılmıştır.
ŞUBAT 2010
• 15-22 Nisan 2010 tarihlerinde kutlanacak Turizm Haftası’nda yapılacak Ankara Bölgesi yöresel yemek yarışması ile
Ankara’da okullar arası yapılacak Ankara çevresi bilgi yarışması için çalışmaların yapılması,
• 21 Şubat Dünya Rehberler Günü’ne katılımın yapılması,
• Kaçak acenta ile ilgili denetimlerin sıkça yapılması,
• Üyeliği düşen Serkan BOZ’un yerine Tuğles TOPÇU’nun asil üyeliğe atanmasına,
• 26 Şubat 2010 tarihinde Milli Kütüphane’de yapılan Şiir Günleri etkinliğine gerekli katılımın sağlanmasına,
• 27 Şubat 2010 tarihindeki TÜRSAB Türk Halk Müziği Korosu Anadolu Esintileri konserine gerekli katılımın
sağlanması kararlaştırılmıştır.
MART 2010
• 15-22 Nisan’daki Turizm Haftası etkinliklerindeki yemek yarışmasında jüri olarak görev alacak kişilerin
belirlenmesi,
• Hürriyet Gazetesi ile 12 Mart 2010 Cuma günü yazı işleri ve ilan servisi ile yapılacak görüşmeye katılacakların
belirlenmesi,
• Güçsüzler Yurdu tarafından kullanılmış elektronik eşyalarının toplanması ile ilgili üyelerimize duyuru yapılması,
• Hürriyet Ankara Temsilciliği ile yapılan görüşme neticesinde ilanlarda sektöre özel şartlar uygulanmasına ve
BYK’dan gidecek bilgilerin haber niteliğinde çalışmasının yapılması,
• THY’nın kurumlara uyguladığı özel indirimlerle ilgili satış müdürü Emrullah Bey ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
NİSAN 2010
• Gazi Üniversitesi’nde yapılacak olan Turizm Haftası etkinliğine katılım sağlanması,
• 20 Nisan 2010 tarihinde Armada AVM’de yapılacak olan bilgi yarışmasına katılım sağlanmasına,
• 21 Nisan 2010 tarihinde Dedeman Otel’de yapılacak olan yemek yarışmasına katılım sağlanmasına,
• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden gelen Antalya’daki konser organizasyonu için TÜRSAB’dan otobüs talebinin
görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
MAYIS 2010
• 14-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Turizm Bakanlığı-TÜRSAB ve Rehberler Birliği’nin Bartın ve Amasra’da
gerçekleşmesi planlanan denetimi için yer ve tarih belirtilmeksizin acentaların gerekli tur ve evrakları konusunda
yazılı olarak uyarılması,
• 18-24 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılacak Müzeler Haftası etkinlikleri için katılımın sağlanması,
• Kaçak tur denetlemeleri sırasında yaşanan sıkıntıların Genel Merkeze bildirilmesi,
• Hürriyet Gazetesine verilecek haberlerin toparlanması sağlanmıştır.
HAZİRAN 2010
• Cumhuriyet Müzesi’nin tur programlarına katılması ve ziyaretçi sayısının artırılması için talepte bulunulması
yönünde çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.
TEMMUZ 2010
• Kaçak acenta faaliyetleri konusunda yapılan denetim sonuçlarının Genel Merkez Denetmeni Sayın Mehmet TEKİN
ve Genel Merkez Danışmanı Sayın Ali RENDAN’ın katılımları ile değerlendirilmiştir.
• Sayın Levent GÖKGÖZ 08 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul’da Turizm Bakanı ile yapılan toplantı hakkında
bilgilendirme yapmıştır.
• 19 Temmuz 2010 tarihinde Ankara Valisi’nin daveti üzerine yapılacak olan toplantı öncesi durum değerlendirilmesi
yapılmıştır.
AĞUSTOS 2010
• Ankara Valiliği tarafından düzenlenen Ankara’nın turizmi ile ilgili toplantıya katılan Sayın Levent GÖKGÖZ
BYK’nu bilgilendirmiştir.
EYLÜL 2010
• 27 Eylül Dünya Turizm Günü için görüşmeler yapıldı. SKAL’dan gelen teklif değerlendirildi.
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri görüşüldü.
EKİM 2010
• Özel TÜRSAB Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde meslek içi eğitim ile ilgili kurslar
düzenlenmesi için çalışmaların yapılması,
• Ankara çıkışlı turların kalkış noktası olarak CERMODERN otoparkının kullanılması için çalışma yapılması
kararlaştırılmıştır.
KASIM 2010
• Travel Turkey fuar davetiyelerinin dağıtılması ve katılım sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
• 01 Aralık 2010 tarihinde “TEMA Vakfı Erozyonla Mücadele Haftası” etkinliklerine katılımın gerçekleştirilmesi,
• 27 Aralık 2010 tarihinde Ankara Kulübü Derneği’nin düzenlediği “Ankara ve Turizm” konulu panele katılım
sağlanmış ve Dihle TOPALOĞLU panele konuşmacı olarak katılmıştır.
ARALIK 2010
• Ankara’dan Konya’ya düzenlenen turların denetlenmesi ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmıştır.
• Kızılcahamam Başak Otel’e ücretsiz günübirlik info gezisinin 16 Ocak 2011 tarihinde yapılması için çalışmalar
yapılmış ve üyelerimize duyurulmuştur.
OCAK 2011
• Müzeler Haftası’nda yapılacak faaliyetler görüşüldü.
ŞUBAT 2011
• 08 Şubat 2011 tarihinde Özel TÜRSAB Lisesi’nde Ankara IATA acentaları ile toplantı yapılmıştır.
• Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Selami HAŞİMOĞLU’nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe yedek üye Sayın Asena
Selbin ŞAHİN getirilmiştir.
• Ankamall AVM’de açılan erken rezervasyon standı için acentalarımıza bilgilendirme yapılmıştır.
• Müzeler Haftası’ndan önce acentalarımıza müzelerin tanıtılması için program yapılması kararı alınmıştır.
MART 2011
• 05 Mart 2011 tarihinde Özel TÜRSAB Lisesi’nde iç turizm toplantısı yapılmıştır.
• 17 Mart 2011 tarihinde Ankara Valisi Sayın Alaattin YÜKSEL’e ziyaret yapılmış, 05 Mart’da yapılan iç turizm
toplantısında Ankara ilindeki kaçak faaliyetlerle ve bunların yarattığı genel sorunlarla ilgili rapor verilmiştir.
• Yürütme Kurulu üyelerimize Genel Merkezimiz tarafından gönderilen TBMM 5. Devre 2. Yıl Açılış Konuşması
CD’si için teşekkür yazısı yazılıp Yönetim Kurulumuza gönderilmiştir.
NİSAN 2011
• Turizm haftası ile ilgili olarak T.C. Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Yürütme Kurulumuza
gönderilen afişler acentalarımıza dağıtılmıştır.
• 15 Nisan’da başlayan Turizm Haftası açılışına katılım sağlanmıştır.
• Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan panele Yürütme Kurulu Sayman Üyemiz Sayın Dihle TOPLAOĞLU
katılmıştır.
• 05 Nisan 2011 tarihinde Ankara Vergi Dairesi yetkilileri ile üyelerimize Maliye Bakanlığı’nın 6111 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili bilgi toplantısı düzenlenmiştir.
HAZİRAN 2011
• 02 Haziran 2011 tarihinde Ankara Kalesi’nde yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
• 10 Haziran 2011 tarihinde Özel TÜRSAB Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezuniyet törenine
katılım sağlanmıştır.
TEMMUZ 2011
• Gazi Üniversitesi’nde yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
• Devlet Resim ve Heykel Müzesi açılışına katılı sağlanmıştır.
AĞUSTOS 2011
• Evliya Çelebi yılında Yürütme Kurulu olarak neler yapılacağı konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
• Ramazan Bayramı’nda yapılacak kaçak turların önlenmesi ile ilgili olarak görüşmeler yapılmıştır.
• Üyelikte düşürülen Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Tuğles TOPÇU’nun yerine Sayın Ramazan KARAOĞLAN
getirilmiştir.
• Sağlık Bakanlığı Genel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan Ticari Araç sürücülerinin eğitimi konulu
GÜVENLİ TRAFİK PROJESİ bünyesinde taşımacılık yapan acentalarımızdan bir görevlinin bu eğitime katılımı
sağlanmış, gerekli bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
• Söz konusu eğitime Yürütme Kurulu Sayman Üyemiz Sayın Dihle TOPALOĞLU’da katılmışlardır.
EYLÜL 2011
• HALİNKOK toplantılarında alınan kararlar Hac-Umre yapan acentalarımıza duyurulmuştur.
• Karaman iline yapılan teknik gezi sonuçları görüşülmüştür.
EKİM 2011
• Genel Kurul’a katılım formlarının toplanması ve Genel Merkez’e iletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
• Aidat borçlarının toplanması konusunda üyelere gerekli uyarıların yapılmasına karar verilmiştir.
ANTALYA BYK
1. Toplantılar
• Katılımcı olunanlar
Günü
Konusu
24.11.2009
2009 Yılı Turizm Sezonunun Değerlendirilmesi ve 2010 Yılında
yapılması gerekenler
21.12.2009
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
Toplantısı
30.12.2009
HALİNKOK
09.01.2010
Turizm Değerlendirme ve Danışma Kurulu 7. Toplantısı
14.01.2010
Serik İlçe Sportif Turizm Kurulu Toplantısı
15.01.2010
Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Turizm
ve İnsan Aktiviteleri
19.01.2010
Aksu İlçe Sportif Turizm Kurulu Toplantısı
20.01.2010
Kemer İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
20.01.2010
Muratpaşa İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
21.01.2010
Konyaaltı İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
27.01.2010
Kumluca İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
27.01.2010
Finike İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
04.02.2010
Kemer İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
10.02.2010
Haşim İşcan Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı Toplantısı
24.02.2010
HALİNKOK
03.03.2010
Onlar Bizim Hemşehrimiz Projesi
08-12.03.2010 Spor Turizm Konferansı ve Çalıştayı
24.03.2010
Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
6.03.2010
Turizm Tanıtma Konseyi Toplantısı
01.04.2010
Turizm Haftası Hazırlık Toplantısı
12.04.2010
Turizm Haftası Hazırlık Toplantısı
20.04.2010
Muratpaşa İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
21.04.2010
Kemer İlçe Sportif Turizm Kurulu
21.04.2010
Haşim İşcan Mah. Koruma Amaçlı İmar
Planı 2. Toplantısı
26.04.2010
Kalkınma Kurulu Toplantısı
28.04.2010
HALİNKOK
07.05.2010
Yabancıların Çalışma İzni Alma Prosedürleri ve İzinsiz Çalışanlar
21.05.2010
Kemer Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
26.05.2010
HALİNKOK
09.06.2010
Günübirlik Turları Denetlenmesi
Hakkında Çalışma Grubu Toplantısı
28.07.2010
HALİNKOK
25.08.2010
HALİNKOK
02.09.2010
Batı Akdeniz Bölgesel Kalkınma
Çalıştayı
14.09.2010
Antalya Tanıtım Filmi
Düzenleyicisi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
Antalya Valiliği İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kemer Turizm Danışma Bürosu
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kemer Turizm Danışma Bürosu
İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
Genel Merkez
Genel Merkez
Turizm Tanıtma Konseyi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kemer Turizm Danışma
Toplantısı Bürosu
İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
Kemer Turizm Danışma Bürosu
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
Akdeniz Belediyeler Birliği
Başkanlığı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
27.09.2010
Kalkınma Kurulu Toplantısı
29.09.2010
Antalya Kent Konseyi 01.10.2010
Kaş Patara Likya Birliği Meclis Binası
İle İlgili Çalışmalar
04-08.10.2010 Sportif Turizm Kurul Üyeleri
Bilgilendirme Toplantısı
05.10.2010
Turizmci Memnun Turist İçin Seferber
Projesi Ön Hazırlık Toplantısı
07.10.2010
2010 – 2011 Yılı Tanıtma Çalışmalarının
Değerlendirme Toplantısı
08.10.2010
Avrupa Birliğine Uyum Danışman ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı
05.11.2010
Herşey Dahil Sisteminin Antalya Turizmine Etkileri
24.11.2010
HALİNKOK
25.11.2010
2. Kaleiçi Buluşması
01.12.2010
Kalkınma Kurulu Toplantısı
10.12.2010
Kemer İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
15.12.2010
3. ANFAŞ HETEX 2011 Danışma
Kurulu Toplantısı
16.12.2010
Viyana Filarmoni Orkestrasının Tanıtım
Toplantısı
17.12.2010
Kaleiçi Tanıtma Broşürü Hakkında Toplantı
22.12.2010
Turizmi 12 Aya Yaymak için Yapılan Çalışmalar Hakkında
24.12.2010
Balbey Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Konulu Toplantı
28.12.2010
Turizmi 12 Aya Yaymak için Yapılan Çalışmalar Hakkında
11.01.2011
Yabancıların Çalışma İzinleri Konusunda
Yaşanan Sorunlar
12.01.2011
1. Yöresel Ürünler Fuarı Danışma Kurulu Toplantısı
14.01.2011
Seyahat Acentalarının Sorunları Konulu Toplantı
21.01.2011
Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı
21.01.2011
Altınbeşik Mağarası Milli Parkı
Uzun Devreli Gelişim Planı
26.01.2011
HALİNKOK
01.02.2011
Finike – Kumluca İlçe Sportif
Turizm Kurulu Toplantısı
08.02.2011
Turizm Projeleri Bilgi Sunumu
06.02.2011
2011 Yılı Beklenti Hedef ve Çalışma
Planları
23.02.2011
HALİNKOK
01.03.2011
Turizm ve Tanıtma Konseyi Toplantısı
03.03.2011
3. ANFAŞ HETEX 2011
11.03.2011
Antalya Bölgesindeki Rehberlerin Sorunları Hakkında
30.03.2011
HALİNKOK
22.04.2011
Seyahat Acentalarının Sorunları ve Kaçak
Faaliyetler Hakkında Toplantı 27.04.2011
HALİNKOK
27.04.2011
4. ANFAŞ HETEX 2012 1. Danışma
Kurulu Toplantısı
06.05.2011
Uluslararası Antalya Caz Festivali
Koordinasyon Toplantısı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Antalya Kent Konseyi
Antalya Valiliği İl Planlama
Koordinasyon Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Avrupa Birliği Projeleri
Koordinasyon Merkezi
Antalya Kent Konseyi
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Kemer Turizm Danışma Bürosu
ANFAŞ
Antalya Devlet Opera ve Balesi
Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı Koruma Uygulama ve
Denetim Bürosu
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Antalya Ticaret Borsası
Isparta Valiliği
Avrupa Birliği Proje
Koordinasyon Merkezi
DKMP Şube Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Genel Merkez
Devlet Hava Meydanlığı İşletmesi
İl Turizm ve Tanıtma Konseyi
ANFAŞ
Antalya Rehberler Odası
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Isparta İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
ANFAŞ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
11.05.2011
11.05.2011
25.05.2011
20.06.2011
23.06.2011
29.06.2011
30.06.2011
04.07.2011
04.07.2011
20.07.2011
21.07.2011
27.07.2011
29.07.2011
08.08.2011
10.08.2011
15.08.2011
07.09.2011
23.09.2011
07.10.2011
21.10.2011
21.10.2011
27.10.2011
Antalya’da Sağlık Turizmi Yatırımları
Yabancıların Çalışma İzinleri Kemer İlçe Sportif Turizm Kurulu
Toplantısı
HALİNKOK
Aspendos Uluslar arası Opera ve Bale Festivali Değerlendirme Toplantısı
HALİNKOK
Uluslararası Antalya Caz Festivali
Basın Toplantısı
Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurul Toplantısı
Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
Uluslararası Antalya Caz Festivali Açılış Kokteyli
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
HALİNKOK
Batı Akdeniz Kalkınma Kurulu Toplantısı
Yeni Toplu Taşıma Sistemi Bilgilendirme Toplantısı
Antalya Tanıtımı Toplantısı
Hanutçuluk ile Mücadele HALİNKOK Rus Basınında Yapılan Türk Turizmi
Hakkındaki Olumsuz Haberler İle ilgili
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
Bilgilendirme Toplantısı
Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı
Teröre Dur Demek İçin Düzenlenen Basın Toplantısı
Kalkınma Kurulu Toplantısı
Genel Merkez
Genel Merkez
Kemer Turizm Danışma Bürosu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Avrupa Birliği Projeleri
Koordinasyon Merkezi
Avrupa Birliği Projeleri
Koordinasyon Merkezi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
UKOME Şube Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü
Avrupa Birliği Projeleri
Koordinasyon Merkezi
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
BODRUM BYK
2010 OCAK AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 14 Ocak 2010 tarihinde “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Toplantısı”na katılım.
• 19 Ocak 2010 tarihinde 2010 yılı Parkur taleplerinin yerinde değerlendirilmesi amacıyla Bodrum Turizm
Danışma bürosunda düzenlenen toplantıya katılım.
• 26 Ocak 2010 tarihinde Bodrum Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocadon ziyaret edilerek Bölgemiz Seyahat
Acentalarımızın sorunları görüşüldü.
• 27 Ocak 2010 tarihinde Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimleri nedeniyle, Sayın Mehmet
GÜNER ve çalışma arkadaşları BYK'mızı ziyaret etmiş olup, çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi gerçekleşmiştir.
• 26-28 Ocak tarihlerinde turizm sezonunu 12 aya yaymak amacıyla Türkiye ve Polonya 17 Yaş Altı Milli
Takımlarına ev sahipliği yapan Bodrum Ticaret Odası'nın daveti bölgemiz Acentalarımıza duyurulup katılım
sağlanmıştır.
• Üyelerimizin fuarlarda, değişik etkinlik ve organizasyonlarda tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Bodrum
Seyahat Acentaları tanıtım kitapçığı çalışmaları başlatılmıştır.
2010 ŞUBAT AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 10 Şubat 2010 tarinde Bodrum Şubesi HSBC Bankası'nın Müdürü ve yardımcısının Byk'mızı ziyareti.
• 16 Şubat 2010 tarihinde Asya Bank yetkililerinin BYK'mızı ziyareti.
• 19 Şubat 2010 tarihinde Bodrum Bölgesi Seyahat Acentalarımızın sorunlarını ve çözüm yollarını da içeren
raporumuz hazırlanıp Genel Merkezimize iletilmiştir.
• 20 Şubat 2010 tarihinde Dedeman Otelinde Bodrum Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen “ Ekonomik
Geleceğimizi Birlikte Planlayalım” konulu toplantıya katılım.
• 20 Şubat 2010 tarihinde Kefaluka Resort'ta gerçekleştirilen TÜRÇEV Mavi Bayrak Ulusal Jüri Toplantısına
Bölgemiz Seyahat Acentalarımıza duyurularak katılım gerçekleştirilmiştir.
• 22 Şubat 2010 tarihinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün oluşturduğu Spor Turizmi Platformu çalışmaları
kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılım.
• 22 Şubat 2010 tarihinde Belediye Meydanında düzenlenen 21. Vergi Haftası etkinlikleri kutlamalarına katılım.
• 25 Şubat 2010 tarihinde Bodrum Belediye Başkanı Sayın Mehmet KOCADON'a II. ziyaretimizi gerçekleştirip,
sorunlarımızın ve çözümlerin devamı görüşüldü.
• 26 Şubat 2010 tarihinde Marina Vista Otelinde gerçekleştirilen 34. “Turizm Haftası” etkinlik programının
hazırlanması için toplantıya katılım.
2010 MART AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• Belediye Başkanı M. Kocadon ve Meclis Üyeleri ile beraber 03.03.2010 tarihinde sezon öncesi akşam yemeği
düzenlenmiştir.
• 05.03.2010 tarihinde yaklaşan şoförler odası seçimleri öncesinde başkan adaylarından Aytekin Çanakcı ve
yönetiminin TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulunu ziyareti gerçekleşmiştir.
• Bodrum Emniyet Müdürlüğüne Seyahat Acentacılığı hakkında yapılacak olan bilgilendirme sunumu
görüşüldü.
• Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Alt yapı Hizmeti Birliğinden, tüm acentalara
gelen ödeme bildirimi üzer,ne Bölge Avukatımız ve Genel Merkezimiz koordinasyonunda Muğla Valiliğine
itiraz için girişim başlatılmıştır.
• Hazırlanma aşamasındaki Bodrum tanıtım Kitabımızla ilgili çalışmaya devam edildi.
• Turizm haftası ile ilgili Kaymakamlık ve Turizm Müdürlüğünce birlikte çalışmalara devam edildi.
• Acentalarımızın Stajyer öğrenci talepleri ile ilgili Bodrum Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğüyle
işbirliği ve koordinasyon yapıldı.
• 27.03.2010 tarihinde, Bodrum Ticaret Odasında Turizm Sektörü Stratejisi konulu toplantıya Bodrum Bölgesel
Yürütme Kurulunu temsilen Fatih Uygun, Ayşe Özer ve Tülay Çevik katılmışlardır.
• 24 – 27 Mart 2010 tarihleri arasında TÜRSAB Lübnan İnceleme Gezisi düzenlenmiştir. “5 yılda 60 Ülkeyi
Ziyaret Projesi” kapsamındaki ilk inceleme gezisine TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu adına BYK
Başkanı Sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
2010 NİSAN AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 06.04.2010 tarihinde, Belediye Başkanı M. Kocadon'un 1. yılı faaliyet sunumuna Bodrum Bölgesel Yürütme
Kurulunu temsilen Sevinç Gökbel katılım sağlamıştır.
• 07.04.2010 tarihinde Muğla Üniversitesi Ortakent Yerleşkesi açılış davetine TÜRSAB Bodrum BYK olarak
katılım sağlanmıştır.
• 07.04.2010 tarihinde, Anadolu Turizm Meslek Lisesine gidilerek Acentalarımızın 2010 yaz sezonu stajyer
taleplerine ilişkin toplantıya gidilerek stajyer öğrenci yerleşimi sağlanmıştır. Sevinç Gökbel, Fatih Uygun ve
Tülay Çevik, Murat ferik ve gül gözütok katılmışlardır.
• Muğla Odalarınca düzenlenen 2007 -2008 yılı Vergi Ödül Törenine TOBB Başkanı Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun iştirakı ile törene 10.04.2010 tarihinde Gül Gözütok ve Sevinç Gökbel katılmışlardır.
• Genel Merkezimizce düzenlenen “Çanakkale Savaşlarının 95.Yıldönümü Anma Törenlerine” ilişkin
bilgilendirme toplantısına 13.04.2010 tarihinde İstanbula giderek Sevinç Gökbel ve Tülay Çevik katılmışlardır.
• 15.04.2010 tarihinde Bodrum Kaymakamlığınca “Turizm Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde” Mavsoleion
Müzesinde düzenlenen açılış kokteyline gidildi.
• İzlanda'da meydana gelen Volkan Patlaması nedeniyle yaşanan Uçak iptalleri ve diğer sorunları görüşmek
amacıyla 19.04.2010 tarihinde Muğla Valiliği tarafından düzenlenen olağanüstü toplantıya Sevinç Gökbel
katılmıştır.
• 21.04.2010 tarihinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Toplantısına Gül Gözütok tarafından katılım gerçekleşti.
• 23.04.2010 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenlerine gerek Ortakent-Yahşi Belediyesi
gerekse Bodrum Belediyesine Çelenk sunmaya Murat Ferik katılmıştır.
• 24.04.2010 tarihinde Difference Tour ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 2010 Sezona Merhaba – Mangal
partisi düzenlenmiştir.
• Bodrum Belediye Başkanlığı ile FVW Medien Gruppe'nin ortaklaşa düzenleyeceği “Bodrum Almanya Turizm
Pazarında Daha İyi Nasıl Pazarlanabilir?” konulu workshop için düzenlenen tanışma kokteyli ve yemeğine
29.04.2010 tarihinde Azka Hoteline Sevinç Gökbel ve Murat Ferik katılmıştır.
• 30.04.2010 tarihinde Üyelerimizden Director Turizm Seyahat Acentası'nın sahibi olduğu MAYDANOZ
OTTOMAN restaurant’ın açılışına Tülay Çevik ve Fatih Uygun katılmıştır.
2010 MAYIS AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• Belediye Meclisinin 2010/46 sayılı kararı ile kabul edilen İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğine 03.05.2010
tarihinde itiraz dilekçesi gönderildi.
• 04.05.2010 tarihinde Gardens Of Babylon’un yaza merhaba partisine Genel Başkanımız Sayın Başaran
Ulusoy’u temsilen TÜRSAB Bodrum BYK Başkanı Sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 06.05.2010 tarihinde Lokal Acentalarımızın katılımlarıyla TÜRSAB Kültür Merkezimizde kapı önü stantı ve
tabelalar ile ilgili toplantı düzenlendi.
• TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Nesrin Göçhan karşılanarak 06.05.2010 tarihinde Kısmet
Lokantasında Yürütme Kurulu Üyelerimizle birlikte öğlen yemeği yenildi.
• 10.05.2010 tarihinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet toplantısına Gül Gözütok katılmıştır.
• 11.05.2010 tarihinde İlçe Turizm Koordinasyon toplantısına gidildi.
• 12.05.2010 tarihinde Bodrum Emniyet Mensuplarıyla, Acentalar, Taşımacılar, Deniz Ticaret Odası, Tekne
Kooperatifleri ve Otelciler ile birlikte TÜRSAB’ı Tanıtıcı bir Konferans verilerek Emniyet Müdürü Sayın Niyazi
Turgaya tarafımızdan Plaket sunulmuştur.
• 14.05.2010 tarihinde Bodrum Ticaret Odası’nın üyelerine yönelik düzenlediği “Hizmette kalite ve Verimlilik,
Başarı için Mazeret Yok” seminerine gidilmiştir.
• 15.05.2010 tarihinde Muğla Valisi sayın Dr. Ahmet Altıparmak’ın iştirakı ile Gündoğan’a giderek Bölgesel
Yürütme kurulunu temsilen Sevinç Gökbel ve Gül Gözütok Dersliklerin Açılış Törenine katılmışlardır.
• 18.05.2010 Bodrum Kaymakamı tarafından düzenlenen “MÜZELER HAFTASI” açılışına Sevinç Gökbel
katılmıştır.
• 19.05.2010 tarihinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları ve Çelenk sunma törenlerine
Ortakent-Yahşi Belediyesi ve Bodrum Belediyesine Bölgesel Yürütme Kurulunu temsilen Gül Gözütok
katılmıştır
• 20.05.2010 tarihinde İlçe Trafik Komisyon Toplantısına Gül Gözütok katılmıştır.
• Ortakent-Yahşi Belediyesinin İncoming Tur Operatörü Temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıya 20.05.2010
tarihinde gidildi.
• 24.05.2010 tarihinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet toplantısına Gül Gözütok katılmıştır.
• Antalya Valiliğine atanan Muğla Valisi Sayın Dr Ahmet ALTIPARMAK için Muğla’da 25.05.2010 tarihinde
düzenlenen veda yemeğine Sevinç Gökbel ve Gül Gözütok katılarak Bölgesel Yürütme Kurulu adına Plaket
sunulmuştur.
• T.C.. MUĞLA İLİ Bodrum Kültür ve Turizmi Koruma Ve Geliştirme Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği
Başkanlığınca gerçekleştirilen Olağanüstü toplantıya 25.05.2010 tarihinde Sevinç Gökbel katılmışlardır.
• 27.05.2010 tarihinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Toplantısına Gül Gözütok katılmıştır.
2010 HAZİRAN AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 01.06.2010 tarihinde bölgemizde bulunan acentalarımıza 06.06.2011 tarihinde “Kadınlar Emeğini
Değerlendirme Pazarı” daveti bilgisi verildi.
• 04.06.2010 tarihinde Boder’in her yıl düzenlediği geleneksel sezona merhaba kokteyline katılım sağlandı.
• 04 – 08.06.2010 tarihinde Dünya Çevre Haftası etkinliği ve programına TÜRSAB Bodrum BYK adına Sayın
Sevinç Gökbel Katılmıştır.
• 05.06.2010 tarihinde TRT Belgesel kanalında “Turizm Meclisi” programına TÜRSAB Bodrum BYK adına Sayın
Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 06.06.2010 tarihinde Mumcular Belediyesi “ Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı” açılışına Bodrum BYK
adına Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 07.06.2010 tarihinde Genel Merkezimizde yapılacak olan toplantıya sunulmak üzere mesleğimiz ve sektörümüz
ile ilgili sorunlarımız, görüşlerimiz ve önerilerimizi içeren rapor Bodrum BYK tarafından hazırlanmıştır.
• 08.06.2010 tarihinde Bodrum Ticaret Odasının düzenlediği “Turizm Pazarlaması” konulu seminere katılım
sağlandı.
• 23.06.2010 tarihinde Kültür Merkezimiz içinde yer alan Ortakent – Yahşi kütüphanesine 5 adet bilgisayar
desteği alınmıştır.
• 24 – 28.06.2010 tarihleri arasında Bodrum Kefaluka Resort’te gerçekleştirilen “ Bodrum Alman Pazarında
Nasıl ivme kazanır” konulu FVW “Workshop”una TÜRSAB Bodrum BYK aına Sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 25.06.2010 tarihinden itibaren Bodrum Kaymakamlığının olur yazısı ile Denetim Komisyonu oluşturulup yol
denetimlerini 29.06.2010 – 12.08.2010 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir.
• 26.06.2010 tarihinde Bodrum Limanı içerisinde yeniden düzenlenen Hudut Kapısı Emniyet Teşkilatı ofisinin
ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda Birlik başkanımız Başaran Ulusoy’un desteği alınmıştır.
2010 TEMMUZ AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 05 – 06.07.2010 tarihlerinde TÜRSAB Heyeti Uşak İnceleme Gezisine TÜRSAB Bodrum BYK adına Sayın
Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 06.07.2010 tarihinde basın kuruluşlarının daha duyarlı davranışlar içinde bulunmalarını teminen, Bodrum
TÜRSAB BYK olarak basın bildirisi hazırlanmıştır.
• 08.07.2010 tarihinde Birlik Genel Merkezimizde yapılan toplantıya, Bölgesel bazlı karşılaşılan sorunların
görüşülüp tartışılması amacı ile bölgesel sorunlarımızı içeren rapor hazırlanmış ve TÜRSAB Bodrum BYK
adına Sayın Sevinç Gökbel sunmuştur.
• 16.07.2010 tarihinde Kent TV’de Serdar Karlıova’nın sunduğu “Haber Ötesi” programına TÜRSAB Bodrum
BYK başkanımız Sayın Sevinç Gökbel, TÜRSAB Genel Başkan Danışmanı Sayın Şeref Sevi ve TÜRSAB BYK
Üyemiz Sayın Gül Gözütok katılmışlardır
• 21.07.2010 tarihinde 6 üyemizin (Gökbel Turizm Sevinç Gökbel, Bodex Turizm Gül Gözütok, Tü-Tur Turizm
Tülay Çevik, İndiana turizm Fatih Uygun, Margaret Turizm Nurgül Akbaş, Botur Turizm Bora Güler) katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz toplantıda ana gündem maddesi turizm yatırımcılar ve işletmecileri birliği, kanun tasarısı
taslağı olup Bodrum BYK raporu oluşturulup genel merkezimize sunulmuştur.
• 22.07.2010 tarihinde Bodrum Esnaf Sanayici ve İş adamları Derneği – BESİAD, THY Genel Müdürü, Doç. Dr.
Sayın Temel Kotil’in katılımlarıyla yemek sohbet toplantısına Bodrum BYK ve acentalarmız katılım sağlamıştır.
2010 AĞUSTOS AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 04.08.2010 tarihinde 2010 yılı yol denetimleri ve denetim komisyonu hakkında değerlendirme raporu
hazırlanıp Bodrum Kaymakamlığına ve Genel Merkezimize sunulmuştur.
• 14.08.2010 tarihinde 8.Bodrum Uluslar arası Bale Festivali kapsamında düzenlenen açılış koktyeline ve
Barbaros adlı temsile TÜRSAB Bodrum BYK olarak katılım sağlandı.
• 17.08.2010 tarihinde Bodrum Ticaret Odası öncülüğünde, Bodrum Belediyesinin destekleri ile, Era Bodrum
Yelken Klubunun 22 yıldır sürdürdüğü “Bodrum Cub” Yelken Ahşap Yat Yarışlarının da içinde yer alacağı
Bodrum Deniz Turizmi potansiyelinin gelişimi ve tanıtımına katkı sağlamak amacı ile 16 – 24 Ekim tarihleri
arasında düzenlenecek Bodrum Yacht Festivali hakkında TÜRSAB Bodrum BYK mızı ziyaret ederek bilgiler
vermişlerdir.
• 19.08.2010 tarihinde şehir merkezinin araç trafiğine kapatılmasına ilişkin, TÜRSAB Bodrum Bölgesi Seyahat
Acentalarımızca 15 günlük pilot uygulama hakkında görüş hazırlanmıştır.
• 22.08.2010 tarihinde Stratonikeia Antik Kenti Amfitiyatrosunda, I. Karsanat Stratonikeia Barok Festivaline
Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu adına Sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 23 – 24.11.2010 tarihlerinde düzenlenen “2010 İstanbul İnanç Turizmi Zirvesine” Bodrum BYK adına Sayın
Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 24.08.2010 tarihinde Bodrum Ticaret Odasında ilgili kurum temsilcilerinind ekatıldığı Bodrum Yacht Festivali
ön hazırlık toplantısına TÜRSAB Bodrum BYK adına sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 30.08.2010 tarihinde Zafer Bayramı 88.yıl dönümü kutlamalarına, TÜRSAB Bodrum BYK olarak hem Bodrum
hem de Ortakent – Yahşi’de katılım sağlanmıştır.
• 31.08.2010 tarihinde Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda Bodrum Yacht Festivalinin 2. toplantısı
gerçekleştirilmiş olup, TÜRSAB Bodrum BYK adına Sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
2010 EYLÜL AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 05 – 15.09.2010 tarihleri arasında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yararına Ferhat Göçer konserine
üyelerimizin katılımı sağlanarak Bodrum Emniyet Müdürlüğü yararına destek verilmiştir.
• 09.09.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Bodrum Belediyesi Meclis salonunda Bayramlaşma yapılmıştır.
Bodrum yerel ve idari yöneticiler, STK’lar ve halk ile Ramazan Bayramı buluşmasına BYK olarak katılım
sağlanmıştır.
• Ramazan Bayramının 3. Günü ( 11.09.2010 Cumartesi ) saat 11:00’de TÜRSAB Kültür Merkezi binamızda
üyelerimizle Bayramlaşma yapılmıştır.
• 18.09.2010 tarihinde Kütahya Çavdar Otel Açılışı ve inceleme gezisi programına Bodrum BYK adına Başkan
Sayın Sevinç Gökbel ve İdari Personel Hüseyin Gökçimen katılmıştır.
2010 EKİM AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 07 – 08.10.2010 tarihleri arasında Besiad ev sahipliğinde düzenlenen Türkonfed Başkanlar Konseyi
toplantısına TÜRSAB Bodrum BYK adına Başkan Sayın Sevinç Gökbel, Genel Sekreter Ayşe Özer, Üye Çiğdem
Sarı Fraser katılmıştır.
• 12.10.2010 tarihinde Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) anma programına Bodrum BYK adına
Sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 13.10.2010 tarihinde, T.C. Muğla Valisi Sayın Fatih Şahin TÜRSAB Bodrum BYK’zu ziyaret etmişlerdir.
• 16 – 24.10.2010 tarihleri arasında gerçekleşen Bodrum Yat Festivaline TÜRSAB Bodrum BYK olarak katılım
sağlanmıştır.
• 22.10.2010 tarihinde Bodrum Otelciler Derneğinin sezona veda kokteyline Bodrum BYK olarak katılım
sağlanmıştır.
• 29.10.2010 tarihinde Bodrum ve Ortakent – Yahşi Beldesinde Cumhuriyet Bayramı 87.yıl kutlamalarına
Bodrum BYK olarak katılım sağlanmıştır.
2010 KASIM AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 05 – 07.11.2010 tarihlerinde Manisa – Sardes inceleme gezisine Bodrum BYK olarak katılım sağlanmıştır.
• 10.11.2010 tarihinde Bodrum ilçesi ve Ortakent Yahşi Beldesi’nde Atatürk’ü Anma haftası programına
Bodrum BYK olarak katılım sağlanmıştır.
• 11.11.2010 tarihinde, Emniyet Müdürlüğü Brifing salonunda, İlçe Trafik Komisyon toplantısına katılım
sağlanmıştır.
• Kurban Bayramın 2. Günü (17 Kasım 2010 Çarşamba) saat 14:00’da TÜRSAB Kültür Merkezi binamızda
bayramlaşma yapılmıştır.
• 23 – 24.11.2010 tarihleri arasında düzenlenen “İstanbul 2010 İnanç Turizmi Zirvesi” konulu toplantıya
TÜRSAB Bodrum BYK adına Sayın Sevinç Gökbel katılmıştır.
2010 ARALIK AYINA AİT BODRUM BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ
• 08.12.2010 tarihinde, Bodrum Belediyesi Meclis salonunda, Bodrum kent konseyi toplantısına Bodrum BYK
adına Sevinç Gökbel katılmıştır.
• 09 – 12.12.2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Travel Turkey – İzmir” fuarına TÜRSAB Bodrum BYK ve
Belde acentaları olarak katılım sağlamıştır.
• 15.12.2010 tarihinde gerçekleşen İlçe Milli eğitim Müdürlüğü gezi inceleme komisyonu ile birlikte,
öğrencilerimize en güvenli, en yararlı, en iyi ve amaçlanan hedeflere ulaştırılacak gezi organizasyonlarının
sağlanabilmesi adına ortaklaşa bilgi paylaşım toplantısı yapılmış olup, Bodrum BYK adına Sayın Sevinç Gökbel
ve Güz Gözütok katılım sağlamıştır.
• 17.12.2011 tarihinde Bodrum Sualtı Müzesi ve Bodrum Mausoleion Müzesine gişe ve turnike görevlisi olarak
istihdam edilmek üzere 8 personelin temini, seçim değerlendirmesi çalışmaları yapılarak genel merkezimiz
bilgilendirilmiştir.
• 22.12.2010 tarihinde Valilik Özer Türk salonunda gerçekleştirilen “2023 yılı Turizm Stratejisi paneline”
Bodrum BYK adına Başkan Sayın Sevinç Gökbel, BYK üyesi Sayın Gül Gözütok katılmışlardır.
• 24.12.2010 tarihinde BODTO konferans salonunda düzenlenen “Türkiye ve Avrupa Birliğindeki Hibe
Programlarının tanıtımı ve Hibe programlara proje hazırlama” konulu toplantıya BYK adına Sayın Sevinç
Gökbel, Gül Gözütok ve Çiğdem Sarı Fraser katılmıştır.
• 25.12.2010 tarihinde Muğla Üniversitesi ve BODTO işbirliği çerçevesinde yöremizin eğitim beklentileri ve
olanaklarını belirlemek ve bunlara Muğla Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirmek olanaklarını araştırmak
amacıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. İlgili çalıştaya TÜRSAB Bodrum BYK olarak sunum raporumuz Sayın
Sevinç Gökbel tarafından sunulmuştur. Aşağıdaki hususlarda önerilerimiz TÜRSAB Bodrum BYK olarak;
− Muğla Üniversitesi işbirliği ile Bodrum (Cevat Şakir) Rehberlik Yüksekokulu ve Fakültesi açılması.
− Muğla Üniversitesi işbirliği ile Bodrum da Turizm Araştırma Geliştirme Enstitüsünün kurulması.
− Muğla Üniversitesi işbirliği ile Bodrum’da Su Altı – Su Üstü Arkeoloji ve Restorasyon bölümlerinin açılması
önerileri getirilmiştir.
Bu çalışmalar çerçevesinde aşağıdaki komisyonlar kurulmuş olup TÜRSAB Bodrum BYK olarak her
komisyonda yer alıp çalışmalara katılınmış ve bu çalışmalar sürdürülmektedir.
− Muğla Üniversitesi - Bodrum Yarımadası İşbirliği Yeni Eğitim Kazandırma Komisyonu
− Muğla Üniversitesi - Bodrum Yarımadası İşbirliği Sürekli eğitim Merkezi Komisyonu
− Muğla Üniversitesi - Bodrum Yarımadası İşbirliği Verimliliği Artırma Komisyonu
• 30.12.2010 Perşembe günü saat 12:30’da yeni yıla girerken, Acentalarımızla Limon Restaurant’ta buluşuldu.
ESKİŞEHİR BYK
2010 YILINA AİT BYK FAALİYETLERİ
• 06.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Stella Turizm Seyahat Acentası TÜRSAB Kimlik kartı talebinde
bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 08.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Trapez Turizm Seyahat Acentası hakkında faaliyet denetiminin
yapılması istenilmiş olup, yerinde denetim yapılarak denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.01.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Merkez Turizm Seyahat Acentası Bandrol talebinde
bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 13.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Eskişehir Sedef Turizm Seyahat Acentası Hisse devri ile ilgili olarak
Ticaret Sicil Gazetesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 19.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Çağla Turizm Seyahat Acentası- Eskişehir Şubesi 2010 yılına ait (11)
adet Plaka Bandrolü talebinde bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 20.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Beyda Bir Turizm Seyahat Acentası 2010 yılına ait (2) adet Plaka
Bandrolü talebinde bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 21.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Beyda Bir Turizm Seyahat Acentası TÜRSAB Kimlik Kartı talebinde
bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 26.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Rehber Turizm Seyahat Acentası 2010 yılına ait (2) adet Plaka Bandrolü
talebinde bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 26.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Rehber Turizm Seyahat Acentası TÜRSAB Kimlik Kartı talebinde
bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 27.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Eskişehir NBS Turizm Seyahat Acentası TÜRSAB Kimlik Kartı talebinde
bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 28.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Doğa Turizm Seyahat Acentası Şirket Ortaklık değişikliği olduğundan
dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 29.01.2010 tarihinde İlimizde bulunan Fun Turizm Seyahat Acentası adres değişikliği yaptığından dolayı 1618
Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze
gönderilmiştir.
• 01.02.2010 tarihinde İlimizde bulunan Birdem Turizm Seyahat Acentası adres değişikliği yaptığından dolayı
alınan eksik evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 01.02.2010 tarihinde İlimizde bulunan Birdem Turizm Seyahat Acentası tarafından verilen dilekçede, Polatlı
Şube adresini değişiklik yaparak Kütahya Tavşanlı’ya taşıdıklarına dair dilekçe genel merkeze gönderilmiştir.
• 08.02.2010 tarihinde Kütahya İlinde bulunan Dumlupınar Turizm Seyahat Acentası 2010 yılına ait (2) adet
Plaka Bandrolü ve (1) adet Plaka talebinde bulunduğundan dolayı evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 09.02.2010 tarihinde İlimizde bulunan Şara Turizm Seyahat acentası adres değişikliği yaptığından dolayı
dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 10.02.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde bulunan Gold Turizm Seyahat acentası Eskişehir ve Afyon
şubelerini kapattığını belirten tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi genel merkeze gönderilmiştir.
• 15.02.2010 tarihinde Uşak İlinde bulunan MT.C. Megapol Turizm Seyahat Acentası, Ortaklık ve Veraset
değişikliği yaptığından dolayı 1618 Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak
düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 16.02.2010 tarihinde İlimizde bulunan Hacı Bilal Turizm Seyahat Acentası adres değişikliği yaptığından dolayı
1618 Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel
merkeze gönderilmiştir
• 16.02.2010 tarihinde Kütahya İlinde bulunan Hacı Bilal Turizm Seyahat Acentası-Kütahya Şubesi’nin faaliyet
denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 16.02.2010 Bölgesel Yürütme kurulu olarak üye acentalarımızı davet ederek TÜRSAB bürosunda toplantı
düzenlenerek acentalarımızın genel sorunları hakkında bilgi alış verişi şeklinde toplantı düzenlenmiştir.
• 23.02.2010 tarihinde Afyon İlinde bulunan Ör-Tur Turizm Seyahat acentası (2) adet Plaka ile (2) adet Plaka
Bandrolü talebi ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 09.03.2010 tarihinde Kütahya İlinde bulunan Beyda Bir Turizm Seyahat Acentası-Kütahya Şubesi belge talebi
ile ilgili olarak 1618 Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 09.03.2010 tarihinde Kütahya İlinde bulunan Akahan Turizm Seyahat Acentası-Kütahya Şubesi belge talebi
ile ilgili olarak 1618 Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 12.03.2010 tarihinde Afyon İlinde bulunan Halıpınar Turizm Seyahat Acentası adres değişikliği talebi ile ilgili
olarak 1618 Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı
genel merkeze gönderilmiştir,
• 12.03.2010 tarihinde İlimizde bulunan Elagöz Turizm Seyahat Acentası-Eskişehir Şubesi adres değişikliği
talebi ile ilgili olarak 1618 Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen
denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 12.03.2010 tarihinde Bilecik İli Bozüyük ilçesinde, Akahan Turizm Seyahat Acentası-Bozüyük Şubesi
belgesiz faaliyet gösterdiğinden dolayı 1618 Sayılı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak
düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 15.03.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde bulunan Gold Turizm Seyahat acentası (5) adet Plaka ile (8)
adet Plaka Bandrolü talebi ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• 15.03.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde bulunan Gold Turizm Seyahat acentası TÜRSAB Kimlik kartı
talebi ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• 16.03.2010 tarihinde İlimizde bulunan Şara Turizm Seyahat acentası’nın adres değişikliği ile ilgili evrakları
genel merkeze gönderilmiştir.
• 17.03.2010 tarihinde İlimizde bulunan Şara Turizm Seyahat acentası (4) adet Plaka Bandrolü talebi ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• 19.03.2010 tarihinde İlimizde bulunan Fun Turizm Seyahat acentası (2) adet Plaka Bandrolü talebi ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• 24.03.2010 tarihinde Tuana Turizm Seyahat acentası-Kütahya Şubesi ile ilgili faaliyet denetimi yapılarak
düzenlene tutanak genel merkeze gönderilmiştir.
• 24.03.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde bulunan Altes Turizm Seyahat acentası-Emirdağ Şubesi
adres değişikliği ile ilgili dilekçeleri genel merkeze gönderilmiştir
• 24.03.2010 tarihinde İlimizde bulunan Yöre Turizm Seyahat acentası (20) adet Plaka Bandrolü talebi ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• 25.03.2010 tarihinde İlimizde bulunan Eskişehir Sedef Turizm Seyahat acentası (8) adet Plaka Bandrolü ve (5)
adet Plaka talebi ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• 26.03.2010 tarihinde İlimizde bulunan Mısra Turizm Seyahat acentası (4) adet Plaka Bandrolü ve (4) adet Plaka
talebi ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• 30.03.2010 tarihinde Bilecik İli Bozüyük İlçesinde bulunan Akahan Turizm Seyahat acentası-Bözüyük Şubesi
belge talebinde bulunduğundan dolayı 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi
yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.04.2010 tarihinde Bilecik İli Bozüyük İlçesinde bulunan Fulya Turizm Seyahat acentası (3) adet Plaka
Bandrolü ve (3) adet Plaka talebi ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 07.04.2010 İlimizde bulunan Alhan Turizm Seyahat acentası ile ilgili genel merkezin yazıları doğrultusunda
istenilen faaliyet denetimi 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılarak düzenlene
denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 07.04.2010 İlimizde bulunan Tuana Seyahat acentası ile ilgili genel merkezin yazıları doğrultusunda istenilen
faaliyet denetimi 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılarak düzenlene denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 09.04.2010 tarihinde İlimizde bulunan Club Yelken Seyahat acentası (4 adet Plaka Bandrolü talebi ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 09.04.2010 tarihinde Kütahya İlinde belge talebinde bulunan Do-Re-Mi Turizm Seyahat acentası ile ilgili
olarak 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 12.04.2010 tarihinde İlimizde bulunan Stella Turizm Seyahat acentası TÜRSAB Kimlik kartı talebi ile ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 15-22 Nisan 2010 tarihleri arasında İl Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından TÜRSABında
katkıları düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katılım sağlanmıştır.
• 16.04.2010 tarihinde İlimizde bulunan Şara Turizm Seyahat acentası adres değişikliği ile ilgili olarak 1618
Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel
merkeze gönderilmiştir.
• 27.04.2010 tarihinde İlimizde bulunan Galatat Turizm Seyahat acentası ‘nın Adres ve Şirket Ortaklık
değişikliği ile ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 27.04.2010 tarihinde İlimizde bulunan Birdem Turizm Seyahat acentası ‘nın adres değişikliği ile ilgili eksik
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 05.05.2010 tarihinde Afyon İlinde belge talebinde bulunan Cennet Turizm Seyahat acentası-Afyonkarahisar
Şubesi ile ilgili olarak 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak
düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir
• 05.05.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Sedef Turizm Seyahat acentası Hisse değişikliği ile ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 10.05.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde belge talebinde bulunan Şahbaz Turizm Seyahat acentası ile
ilgili olarak 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 10.05.2010 tarihinde Afyon İli, Emirdağ İlçesinde faaliyet gösteren Altes Turizm Seyahat acentası-Emirdağ
Şubesi’nin adres değişikliği ile ilgili dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.05.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Altes Turizm Seyahat acentası 2010 yılı Plaka bandrolü ile ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.05.2010 tarihinde Ankara Polatlı İlçesinde Şube Belge talebinde bulunan İhsan Turizm Seyahat acentasıPolatlı Şubesi üyelikle ilgili vecibeleri yerine getirmediğinden dosyası işlemden kaldırıldığı için düzenlenen
denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.05.02010 tarihinde Yönetim Kurulu almış olduğu karar ile kaçak turların önlenmesi amacıyla, oluşturulacak
denetim komisyonunda görev alarak denetim yapılmasına karar verilmiştir.
• 11.05.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Stella Turizm Seyahat acentası 2010 yılı Plaka bandrolü ile ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 13.05.2010 tarihinde Yönetim Kurulu olarak Tüm Bölge acentalarımızda davet edilerek Dedepark otelde
dayanışma yemeği düzenlenmesine karar verilmiştir.
• 27.05.2010 tarihinde Bilecik İlinde belge talebinde bulunan Ankara Gezi Merkezi-Bilecik Şubesi ile ilgili olarak
1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı
genel merkeze gönderilmiştir.
• 27.05.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Birdem Turizm Seyahat acentası’nın adres değişikliği ile ilgili
olarak 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 27.05.2010 tarihinde Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde faaliyet gösteren Birdem Turizm Seyahat acentası-Tavşanlı
Şubesi’nin adres değişikliği ile ilgili olarak 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi
yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 27.05.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Galatat Turizm Seyahat acentası adres değişikliği ile ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir,
• 01.06.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Duha Turizm seyahat acentası 2010 yılı Plaka Bandrolü ile ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 01.06.2010 tarihinde Afyon İlinde faaliyet gösteren Selimiye Turizm Seyahat acentası adres değişikliği ile
ilgili olarak 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 01.06.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde bulunan Erkilet Turizm Seyahat acentası-Emirdağ Şubesi’nin
denetimi yapılması istenildiğinden 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi
yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir,
• 10.01.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde faaliyet gösteren Altes Turizm Seyahat acentası-Emirdağ
Şubesi’nin adres değişikliği ile ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 14.06.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Doğa Turizm Seyahat acentası-Eskişehir Şubesi ile ilgili olarak
1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı
genel merkeze gönderilmiştir.
• 21.06.2010 tarihinde İlimizde faaliyet Hacı Bilal Turizm Seyahat acentası’nın Elazığ, Bursa, Konya ve Isparta
şubelerinin kapatıldığı, Kütahya şubesinin adres değişikliği ile ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 26.06.2010 tarihinde Uşak İlinde belgesiz olarak kaçak tur düzenlenmesi ile ilgili Uşak Stadyumu önünde
denetim komisyonu ile birlikte denetim yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 22.07.2010 tarihinde İlimizde Akahan Turizm Seyahat acentası-Eskişehir Şubesi’nin kuruluşu ile ilgili dosyası
işlemden kaldırıldığı için 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak
düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 23-27-28.07.2010 tarihlerinde Afyon İlinde bulunan Cennet Turizm Seyahat acentası-Afyon Şubesi’nin şube
faaliyeti iptal olduğu için şube adresinde, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi
yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 29.07.2010 tarihinde Afyon İlinde bulunan Anıtkaya Turizm Seyahat acentası'adres ve ortaklık değişikliği
olduğu için adresinde, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak
düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.08.2010 tarihinde Ankara İli Polatlı İlçesinde bulunan İhsan Turizm Seyahat acentası-Polatlı Şubesi'Belge
talebinde bulunduğundan, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak
düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.08.2010 tarihinde Afyon İli Emirdağ İlçesinde bulunan Altes Turizm Seyahat acentası-Emirdağ
Şubesi'adres değişikliği yaptığından, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi
yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.08.2010 tarihinde Ankara İli Polatlı İlçesinde bulunan İhsan Turizm Seyahat acentası-Polatlı Şubesi'Belge
talebinde bulunduğundan, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak
düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 09.08.2010 tarihinde İlimizde bulunan Akahan Turizm Seyahat acentası-Eskişehir Şubesi'Belge talebinde
bulunduğundan, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen
denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 27.09.2010 tarihinde İlimizde bulunan Galatat Turizm Seyahat acentası'adres değişikliği yaptığından, 1618
Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel
merkeze gönderilmiştir.
• 13.10.2010 tarihinde Kütahya İlinde faaliyet gösteren Aizanoi Turizm seyahat acentası 2010 yılı Plaka
Bandrolü ile ilgili evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 21.10.2010 tarihinde İlimizde bulunan Alhan Turizm Seyahat acentası'adres değişikliği nedeniyle, 1618 Sayılı
Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze
gönderilmiştir.
• 21.10.2010 tarihinde İlimizde bulunan Eskişehir Sedef Turizm Seyahat acentası'numarataj değişikliği
nedeniyle, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir
• 10.11.2010 tarihinde İlimizde bulunan Pathfınder Turizm Seyahat acentası'adres değişikliği nedeniyle dilekçesi
genel merkeze gönderilmiştir
• 11.11.2010 tarihinde İlimizde bulunan Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından 29-30 Ekim
2010 tarihlerinde düzenlenen kaçak tur ile ilgili işlem yapılmak üzere genel merkeze gönderilmiştir.
• 23.11.2010 tarihinde Kütahya İlinde bulunan Dumlupınar Turizm Seyahat Acentası Şube kuruluşu evrakları
genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.12.2010 tarihinde İlimizde bulunan 26 Öztezcan Turizm Seyahat acentası'adres değişikliği nedeniyle
dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 07.12.2010 tarihinde İlimizde faaliyet göstermeyen Gold Turizm Seyahat acentası adına Termal Otelde
rezervasyon yapıldığına dair edinilen belge genel merkeze gönderilmiştir.
• 08.12.2010 tarihinde İlimizde bulunan Birdem Turizm Seyahat acentası Belediye tarafından yapılan numarataj
değişikliği nedeniyle gerekli belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 14.12.2010 tarihinde İlimizde bulunan Plenty Sedef Turizm Seyahat acentası'adres değişikliği nedeniyle, 1618
Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimi yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel
merkeze gönderilmiştir
• 28.12.2010 tarihinde İlimizde bulunan 26 Öztezcan Turizm Seyahat acentası'adres değişikliği ilgili belgeleri
genel merkeze gönderilmiştir.
• 28.12.2010 tarihinde İlimizde bulunan İhsan Turizm Seyahat acentası Ankara Polatlı İlçesinde Şube açma
talebiyle ilgili başvuru dosyası Bakanlık tarafından işlemden kaldırıldığından dolayı dosya ve belgeler ilgiliye
teslim edilerek düzenlenen tutanak genel merkeze gönderilmiştir.
• 30.12.2010 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Stella Turizm seyahat acentası 5 adet Plaka Bandrolü ile ilgili
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 30.12.2010 tarihinde Bilecik İlinde bulunan Ankara Gezi Merkezi Turizm Seyahat acentası-Bilecik Şubesi
göndermiş olduğu kaçak turlarla ilgili şikayet dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• Genel merkez tarafından gönderilen yazıda İlimizde Gold Turizm Seyahat acentası Eskişehir Şubesi
talepleri üzerine kapatıldığı, kapatılan adreste acenta faaliyeti olup olmadığı konusunda denetim yapılması
istenilmiş, 30.12.2010 tarihinde belirtilen adreste gerekli denetim yapılarak düzenlenen tutanak genel merkeze
gönderilmiştir.
2011 YILINA AİT BYK FAALİYETLERİ
• 03.01.2011 tarihinde İlimizde bulunan İhsan Turizm Seyahat acentası Ankara Polatlı İlçesinde Şube kuruluş ile
ilgili tüm evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 03.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere A.R.Ç Turizm seyahat ascentası unvanı ile acenta
kuruluşuna ilişkin belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 07.01.2011 tarihinde İlimizde bulunan Şara Turizm seyahat acentası dört adet Plaka Bandrolü ile ilgili
müracaat evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 07.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere yeni açılan Tur ON9 Turizm seyahat acentası-Eskişehir
Şubesi adresinde 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetim yapılarak düzenlenen
denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 07.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere yeni açılan Birdünya Turizm seyahat acentası adresinde
1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetim yapılarak düzenlenen denetim tutanağı
genel merkeze gönderilmişti
• 11.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Pathfınder Turizm seyahat acentası adres değişikliği nedeniyle
1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetim yapılarak düzenlenen denetim tutanağı
genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.01.2011 tarihinde İlimizde bulunan Merkez Turizm seyahat acentası Üç adet Plaka Bandrolü ile ilgili
müracaat evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 12.01.2011 tarihinde Bilecik İlinde bulunan Ankara Gezi Merkezi Turizm seyahat acentası Bilecik Şubesi
tarafından gönderilen kaçak olarak Hac Umre kayıtları yapıldığına ilişkin şikayet dilekçesi genel merkeze
gönderilmiştir.
• 14.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Beyda Bir Turizm seyahat acentaası Ortaklık değişikliği
yaptığından dolayı değişikliğe ilişkin belgeler ile TÜRSAB Kimlik kartı müracaat evrakları genel merkeze
gönderilmiştir.
• 14.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Şara Turizm seyahat acentası’nda Enformasyon memuru
olarak çalışan Mücahit SEMERCİ’ye ait belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 14.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Kontak Yatçılık Turizm seyahat acentası TÜRSAB kimlik kartı
talebinde bulunduğundan dolayı müracaat evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 21.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Kontak Yatçılık Turizm seyahat acentası On adet Plaka
Bandrolü ile ilgili müracaat evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 26.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Çağla Turizm seyahat acentası-Eskişehir Şubesi Dört adet
Plaka ile 14 adet Plaka Bandrolü ile ilgili müracaat evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• Genel Merkez tarafından gönderilen yazıda Bilecik Bozüyük İlçesinde Fevzi ALACAOĞLU ve Abdullah
MERDOĞLU isimli şahıslar belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunduklarından denetim yapılması
istenilmiş, 25.01.2011 tarihinde belirtilen adreste denetim yapılarak düzenlenen denetim tutanağı genel merkeze
gönderilmiştir.
• 27.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Eskişehir Sedef Turizm seyahat acentası Sekiz adet Plaka
Bandrolü ile ilgili müracaat evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 27.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Eskişehir NBS Turizm seyahat acentası İlimizde Şube kuruluşu
ile ilgili hatalı adres bildirme konusunda düzeltme yazısı genel merkeze gönderilmiştir.
• 27.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Total Turizm seyahat acentası İki adet Plaka Bandrolü ile ilgili
müracaat evrakları genel merkeze gönderilmiştir
• İlimizde faaliyet göstermek üzere belge talebinde bulunan A.R.Ç Turizm seyahat acentası başvuru dosyasını
belirtilen sürede tamamlamadığından dosyası işlemden kaldırılmış, 28.01.2011 tarihinde acenta adresinde
denetim yapılarak acenta kuruluş belgeleri ilgiliye teslim edilmiş olup, düzenlenen denetim tutanağı genel
merkeze gönderilmiştir.
• 31.01.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren 26 Öztezcan Turizm seyahat acentası adres değişikliği
nedeniyle 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetim yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 01.02.2011 tarihinde İlimiz Kıbrıs Şehitleri Caddesi Özdemir İş Merkezi Kat 1 sayılı yerde belgesiz acenta
faaliyeti ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından denetim yapılmış ve tutanak düzenlenmiş, konu ilgili
genel merkeze bilgi verilmiştir.
• 15.02.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere Şube belge talebinde bulunan Eskişehir NBS Turizm
seyahat acentası-Eskişehir Şubesi adresinde 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
denetim yapılarak düzenlenen denetim tutanağı ve başvuru sırasında hatalı adres bildirimi ile ilgili düzeltme
yapıldığına ilişkin belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 17.02.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere belge talebinde bulunan Yasey Turizm seyahat acentası
adresinde 1618 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetim yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 17.02.2011 tarihinde İlimizde Şube Belge talebinde bulunan Eskişehir NBS Turizm seyahat acentası-Eskişehir
Şubesi ‘ne ait hatalı olarak hazırlanan iki adet Teminat Mektubu tutanak karşılığı ilgiliye teslim edilmiş
düzenlenen tutanak genel merkeze gönderilmiştir.
• 18.02.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere belge talebinde bulunan Yasey Turizm seyahat acentası
adresinde,1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetim yapılarak düzenlenen denetim
tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 23.02.2011 tarihinde Bilecik İlinde faaliyet gösteren Ankara Gezi Merkezi-Bilecik Şubesi tarafından gönderilen
şikâyet dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 02.03.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Mısra Turizm Seyahat Acentası Ortaklık Değişikliği
yaptığından değişiklik evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 02.03.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Rehber Turizm Seyahat Acentası tarafından gönderilen şikâyet
dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.03.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere belge talebinde bulunan Berkant Turizm seyahat
acentası adresinde, 1618 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetim yapılarak düzenlenen
denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 15.03.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Fun Turizm seyahat acentası Plaka Bandrol talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 29.03.2011 tarihinde TÜRSAB Genel Merkez tarafından gönderilen yazıda İlimizde belgesiz olarak faaliyette
bulunan La Fraise Turizm’in bulunduğu adreste denetim yapılması istenilmiş, yapılan denetimde, söz konusu
Valilik Makamının olurları ile dış kapıdan mühürlenmek suretiyle kapatılmış, düzenlenen tutanak genel merkeze
gönderilmiştir.
• 31.03.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Plenty Turizm seyahat acentası Plaka Bandrol talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 04.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Plenty Turizm seyahat acentası TÜRSAB Kimlik Kartı talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 05.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren 26 Öztezcan Turizm seyahat acentası TÜRSAB Kimlik Kartı
talebinde bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Yöre Turizm seyahat acentası TÜRSAB Kimlik Kartı talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Yöre Turizm seyahat acentası Plaka Bandrol talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Altes Turizm seyahat acentası Plaka Bandrol talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 11.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Beyda Turizm seyahat acentası Plaka Bandrol talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 14.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Bir Dünya Turizm seyahat acentası Adalar Şubesi kuruluş
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 15.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Duha Turizm seyahat acentası Plaka Bandrol talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 15.04.2011 tarihinde Bilecik İlinde faaliyet gösteren Ankara Gezi Merkezi Turizm seyahat acentası–Bilecik
Şubesi Plaka ve Plaka Bandrol talebinde bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir
• 18.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Duha Turizm seyahat acentası adres değişikliği ile ilgili
dilekçesi genelk merkeze gönderilmiştir.
• 22.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Fun Turizm seyahat acentası TÜRSAB Kimlik Kartı talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 25.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Hacı Bilal Turizm seyahat acentası Plaka Bandrol talebinde
bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 26.04.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Bir Dünya Turizm Seyahat acentası Adalar Şubesi kuruluş
evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 28.04.2011 tarihinde Bilecik Bozüyük İlçesinde faaliyet gösteren Fulya Turizm seyahat acentası Plaka ve Plaka
Bandrolü talebinde bulunduğundan evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 03.05.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere Belge talebinde bulunan Veysel Davran Turizm Seyahat
acentası kuruluş evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 09.05.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere Belge talebinde bulunan Bir Dünya Turizm Seyahat
acentası-Adalar Şubesi’nin denetimi yapılarak denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 13.05.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere Belge talebinde bulunan Trenyolu Turizm Seyahat
acentası’nın denetimi yapılarak denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 13.05.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Eskişehir Sedef Turizm Seyahat acentası belgesiz gezi
düzenleyen kişiler hakkındaki şikâyet dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 18.05.2011 tarihinde İl Kültür Müdürlüğü Komisyonla birlikte Yol denetimine katılım sağlanmıştır.
• 26.05.2011 tarihinde İlimizde faaliyette iken acentayı kapatma talebinde bulunan Club Yelken Turizm Seyahat
acentası’nın evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 02.06.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere yeni kurulan Veysel Davran Turizm Seyahat
acentası’nın denetimi yapılarak denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 10.06.2011 tarihinde Bilecik İlinde faaliyet gösteren Ankara Gezi Merkezi Turizm Seyahat acentası Bilecik
Şubesi’ne ait şikayet dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 24.06.2011 tarihinde Ankara Gezi Merkezi Turizm Seyahat acentası Bilecik Şubesi’nin şikayet dilekçesi
doğrultusunda Bilecik Osmaneli İlçesinde kaçak Tur ve Hac Umre kaydı yapıldığı iddiası üzerine söz konusu
İlçede denetim yapılmış olup, denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 01.07.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Duha Turizm Seyahat acentası adres değişikliği yaptığından
acentanın adresinde denetim yapılarak denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 25.07.2011 tarihinde Bölgesel Yürütme Kuruluna Şikâyet Dilekçesi veren Ayşegül KURUMSAK’ın dilekçesi
genel merkeze gönderilmiştir.
• 13.09.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren 26 Öztezcan Turizm seyahat acentası a adet TÜRSAB Plakası
talebinde bulunduğundan düzenlenen belgeler genel merkeze gönderilmiştir.
• 19.09.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren MRT Turizm Seyahat Acentası ‘nın adres tespiti ile ilgili
denetimi yapılarak denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 23.09.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Eskişehir Sedef Turizm Seyahat Acentası ‘Ortaklık değişikliği
yaptığından değişiklik evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 26.09.2011 tarihinde Hasan AKGÜN isimli şahsın şikayet dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 26.09.2011 tarihinde Bölge acentarımız, Valilik yetkilieri, Turizm Tesis sahiplerinin katılımı ile İlimizde bulunan
Abacı Butik Otelde Bölgemizdeki Turizm gelişmeleri konulu toplantı düzenlenmiş, toplantıya konuşmacı olarak
genel merkez danışmanı Ali RENDAN katılmıştır.
• 26.09.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Mısra Turizm Seyahat Acentası ‘adres değişikliği talebinde
bulunduğundan dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 04.10.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere adres değişikliği ve ortaklık değişikliği talebinde
bulunan Viçetta Turizm Seyahat Acentası’nın değişikliğe ilişkin evrakları genel merkeze gönderilmiştir.
• 04.10.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren MRT Turizm Seyahat Acentası ‘nın adres değişikliği evrakları
genel merkeze gönderilmiştir.
• 06.10.2011 tarihinde İlimizde bulunan Hayrettin Karaca parkında Bölge acentalarımız, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Turizm Tesis yetkililerinin katılımı ile genel sorunlarımız il ilgili toplantı düzenlenmiştir.
• 12.10.2011 tarihinde İlimizde faaliyet göstermek üzere adres değişikliği yapan Işılsu Çitim Turizm Seyahat
Acentası'nın adres değişikliği ile ilgili dilekçesi genel merkeze gönderilmiştir.
• 18.10.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Viçetta Turizm Seyahat acentası adres değişikliği yaptığından
acentanın adresinde denetim yapılarak denetim tutanağı genel merkeze gönderilmiştir.
• 20.10.2011 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren Mısra Turizm Seyahat Acentası ‘nın adres değişikliği evrakları
genel merkeze gönderilmiştir.
FETHİYE BYK
BÖLGESEL YÜRÜTME KURULUMUZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR
-200906.10.2009
29.10.2009
törenine katılım
05.11.2009 29.11.2009
-201029.01.2010
16.02.2010
24.02.2010
26.02.2010
08.03.2010
11.03.2010
23.03.2010
19.04.2010
26.04.2010
14.05.2010
17.05.2010
21.05.2010
24.05.2010
28.05.2010
08.06.2010
10.06.2010
11.06.2010
01.07.2010
06.07.2010
09.07.2010
31.07.2010
07.08.2010
12.10.2010
25.11.2010
22.12.2010
-201106.01.2011
18.01.2011
26.01.2011
16.02.2011
17.02.2011
18.02.2011
22.02.2011
25.02.2011
06.04.2011
Muğla Valiliği’nde saat 14:00 da yapılan 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısına katılım
Fethiye Kaymakamlığı Fethiye Şehir Stadyumunda 10:00 yapılan Cumhuriyet Bayramı
Fethiye- Seki Erendağı saat 15:00 da yapılan ofis açılışına katılım
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat10:00 da FETAV toplantısına katılım
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat 14:30 Turizm amaçlı sportif faaliyet parkur alanları konulu toplantıya katılım
Köyceğiz Kaymakamlığı’nda saat 10:30 da ilçe sportif turizm kurulu toplantısına katılım
Ortaca Kaymakamlığı’nda saat 10:00 da yapılan parkur alanları konulu toplantıya katılım
Fethiye Belediye Meclis salonunda saat 10:00 da FETAV toplantısına katılım
Dalaman Havalimanı’nda saat 14:00 de yapılan 2010 yılı sezon öncesi alınması gereken
tedbirler hakkındaki toplantıya katılım
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat 14:00 de Koordinasyon kurulu toplantısına katılım
Muğla Valiliği’nde saat 15:30 da 46.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu konulu toplantıya katılım
Muğla Valiliği’nde saat 14:00 de yapılan Kriz konulu toplantıya katılım
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat 10:00 da yapılan İlçe Koordinasyon kurul toplantısına katılım
Kumluova Beldesinde saat 10:00 da yapılan kahvaltılı bilgilendirme toplantısına katılım
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat 14:30 da yapılan Turizm amaçlı sportif faaliyet toplantısına
katılım
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat 14:00 Valimiz Doktor Ahmet ALTIPARMAK’ın veda ziyaretiyle
ilgili katılım
Muğla Valiliği’nde saat 19:30 yapılan valimizle ilgili veda yemeğine katılım
Ortaca Kaymakamlığı’nda saat 14:00 da yapılan İlçe sportif turizm kurulu toplantıya katılım
Muğla Valisi Fatih ŞAHİN’in Kaymakamlığımız toplantı salonunda saat 14:30 da yapacağı
tanışma toplantısına katılım
Muğla Valiliği’nde saat 14:30 da yapılan İl koordinasyon kurulu Toplantısına katılım
Fethiye Belediyesi Meclis salonunda saat 10:00 da yapılan FETAV toplantısına katılım
Denizcilik ve kabotaj Bayramı kutlamalarına katılım
Ortaca Kaymakamlığı’nda saat 10:00 da yapılan İlçe sportif turizm kurulu toplantısına katılım
Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nde saat 14:30 da yapılan sulak alan ekosistemleri ve sulak
alan yönetim planı konulu toplantıya katılma
Fethiye Kültür Merkezi’nde saat 16:00 da yapılan ekolojik Restorasyon konulu toplantıya
katılım
Fethiye Kültür Merkezinde saat 20:30 da yapılan tiyatro oyununa katılım
İl özel idaresi İl genel meclisi toplantı salonunda saat 14:00 da yapılan İl Koordinasyon Kurulu
toplantısına katılım
Fethiye Belediye Meclis salonunda saat 10:00 da yapılan FETAV toplantısına katılım
Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde saat 14:30 da yapılan Bilgilendirme toplantısına katılım
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda saat 14:00 da yapılan İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısına katılım
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Salonunda saat 14:00 da yapılan yer tespiti konulu
toplantıya katılım
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri salonunda saat 14:00 de yapılan toplantıya katılım
Dalaman Havalimanı ATM toplantı salonunda saat 14:00 da yapılan Yolcu Taşıma Mevzuatı
bilgilendirme toplantısına katılım
Köyceğiz Kaymakamlığı’nda saat 10:30 da yapılan İlçe Sportif Turizm Kurulu toplantısına
katılım
Ortaca Kaymakamlığı’nda saat 10:00 yapılan Parkur alanları konulu toplantıya katılım
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat 10:00 da yapılan Turizm amaçlı sportif faaliyet parkur
alanları konulu toplantıya katılım
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda saat 14:00 da yapılan olan Yaratıcı Düşüncenin Temelleri
konulu toplantıya katılım
İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda saat 14:00 de yapılan İl Koordinasyon Kurulu
toplantısına katılım
02.05.2011
08.05.2011
30.05.2011
04.06.2011
07.06.2011
16.06.2011
22.06.2011
29.06.2011
07.07.2011
19.07.2011
27.09.2011
28.10.2011
Fethiye Kaymakamlığı’nda saat 10:45 de yapılan Turizm amaçlı sportif faaliyet kurulu
toplantısına katılım
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın saat 12:00 kuruluşunun 110.yılı şerefine düzenlenen şenliğe
katılım
Ortaca Kaymakamlığı’nda saat 10:30 da yapılan Turizm amaçlı sportif faaliyet kurulu
toplantısına katılım
Ece Saray marina da saat 18:00 da verilen kokteyle katılım
Ece Marina da saat 15:00 yapılan Dünya Çevre günü konulu etkinliğe katılım
Muğla Üniversitesi’nde saat 18:00 da yapılan mezuniyet törenine katılım
İl Özel İdaresi tiyatro salonunda saat 14:00de yapılan Muğla il çevre düzeni planı konulu
toplantıya katılım
Ortaca Kaymakamlığı’nda saat 10:00 yapılan Turizm amaçlı sportif faaliyetler konulu toplantıya
katılım
İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda saat 14:00 de yapılan İl Koordinasyon Kurulu
toplantısına katılım
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının saat 15:00 da Babadağ zirvesinde gerçekleştirilen devir
teslim törenine katılım
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının saat 16:00 da yapılan Fethiye sorunları ve çözüm önerileri
konulu toplantıya katılım
Fethiye Atapark otelde saat 10:30 da yapılan Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısına katılım
AYLARA GÖRE GELEN EVRAK
0CAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
42
32
31
2010
17
30
49
77
68
37
36
63
50
33
34
43
2011
29
26
41
55
69
38
33
37
25
26
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
44
19
25
21
19
2009
AYLARA GÖRE GİDEN EVRAK
0CAK
ŞUBAT
KASIM
ARALIK
MART
2009
2010
15
26
53
84
59
46
25
32
14
15
2011
18
16
31
39
56
37
26
14
11
29
GAP BYK
2008 Yılı'ndan bu yana görevine devam eden BYK ofisinde görev bölümü yaparak üyeler arasında
görev dağılımını ve komiteleri oluşturarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu süre zarfında toplam 40 toplantı
gerçekleştirmiştir. Bu sürede Genel Merkez’in duyuruları üyelerimize zamanında iletilmiştir.
Bölgemizdeki valilerimiz bizzat ziyaret edilmiş, bölgemiz seyahat acentalarının sorunları iletilmiş, bölge
turizmimizin canlandırılması ve sorunların giderilmesi için bilgiler ve dökümanlar Valilerimize sunulmuştur.
Turizm İl Müdürleriyle, kaçak turizm faaliyetleri ve Hac kayıtları yapan firma ve kişilere karşı denetimler
yapılmış; gerekli işlemler yapılmıştır.
Üyelerimiz arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla, üyeler, Yönetim kurulu toplantılarına davet edilmiş ve
bazı toplantılarımız bölgemize bağlı bulunan illerimizde yapılmıştır.
FAALİYETLERİMİZ:
• GAP BYK kapsamındaki illere temsilci meslektaşlarımız görevlendirilmiş ve acentalarımız bilgilendirilmiştir.
Yeni açılacak acentalara danışmanlık hizmeti verildi ve sektöre yeni acentaların kazandırılması hususunda
gayret gösterildi.
• Turizm haftaları, alışılmışın dışında, sektörel sorunların ve olanakların irdelendiği sempozyum ve saha
çalışmalarıyla bezenmiş,sektöre kaynak yaratma çabalarını etüd eden, karşılıklı iş olanaklarını irdeleyen
haftalar olmalıdır" görüşünden hareket ederek Gaziantep Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü önderliğinde
15- 22 Nisan da kutlanan “Turizm Haftası” etkinlikleri içinde düzenlenen etkinliklere ve toplantılara iştirak
edilmiştir.
• Gaziantep ‘te kurulması planlanan Turizm Tanıtma Platformu oluşturulması için destek sağlanmıştır.
• Adıyaman Valili'gi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıya Adıyamanda'ta faaliyet
gösteren acentalarımızın katılımı gerçekleştirilmiş, toplantıda acentalarımızın sorunları dinlenmiş çözüm ve
önerileri konuşulmuş ve turizm faaliyetlerinin artırılması yönünde görüş alış verişinde bulunulmuştur.
• 31.03.2010 tarihinde Bölgesel Yürütme Kurulu olağan toplantımız Gaziantep Dedeman otelde bölge
acentalarımızın katılımı ile yapılmış, Acentalarımızın sorunları konuşulmuş Gap Bölgesindeki turizm
sorunlarının ve Turizm’in geliştirilmesi konularının görüşüldüğü yemekli bir toplantı yapılmıştır.
• 15 Nisan 2010 tarihinde BYK toplantımız acentalarımızın katılımı ile Gaziantep Fetullah Usta Restaurant ‘ta
gerçekleştirilmiş bölgemizde turizm konuları görüşülmüştür.
• 21 Nisan 2010 tarihinde Kahramanmaraş ‘ta da Turizm haftası etkinliklerine ve sempozyuma Bölgesel
Yürütme Kurulumuz ve bölge acentalarımız ile birlikte katılım sağlanmıştır.
• Gaziantep'te Restore edilerek turizm hizmetine açılan Zincirli bedestenin tanıtımının yapılmasına destek
sağlanması için BYK ve Acentalarımızla Zincirli Bedestende yemekli toplantı yapılarak destek verilmiştir.
• 03 – 04 Mayıs 2010 Tarihleri Arasında Genel Merkezimiz ile Birlikte Diyarbakır Turizm Tanıtımı etkinliklerine
BYK üyelerimizle Birlikte katılım sağlanmıştır.
• Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Gaziantep ve Halep illerinin kardeş şehir
protokolü çerçevesinde Gaziantep’te karşılıklı olarak turizm faaliyetlerinin ve iki şehir arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik düzenlenen istişare toplantılarına iştirak edilmiştir.
• Yönetim kurulumuza gelen tüm şikayetler düzenli olarak ve ciddiyetle değerlendirilip, gereken işlemler
yapılmıştır.
• TÜRSAB merkezin verdiği görevlere paralel olarak istenen acenta denetimleri düzenli olarak yapılmıştır.
• Acenta aidatlarının takibi, plaka vs. gibi rutin işlemlerin takibi düzenli olarak yapılmıştır.
• Bölgede yapıldığı ihbar edilen kaçak turlarla ilgili çalışmalara düzenli olarak devam edilmiş olup, şikayet
dilekçeleri değerlendirilmiş ve yerinde denetimi yapılmıştır.
• Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Antep Fıstığı Ve Kültür ve Sanat
Festivali etkinliklerine bölge acentalarımızla birlikte katılım sağlanmıştır.
• Adıyaman il Turizm Koordinasyon toplantılarına Bölgesel Yürütme Kurulumuz Başkanı Fikret Murat TURAL
katılım sağlamıştır.
• 04 – 05 Ekim 2010 tarihlerinde Genel Merkezimizle birlikte Malatya'da Gerçekleştirlen inceleme gezilerine
BYK üyelerimizle birlikte katılım sağlanmıştır.
• 15 – 22 Nisan 2011 tarihleri arasında Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gaziantep Zeugma
Mozaik Müzesinde Düzenlenen Turizm Haftası için organize edilen Tanıtım Günleri etkinlikleri bölgesel
Yürütme Kurulumuzca destek verilmiş Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü ile birlikte Gaziantep'esnaflarına ziyaretler yapılmış turizm haftası karanfiller dağıtılarak halkımız
ve acentalarımızla birlikte kutlamalar yapılmıştır.
• 14 – 18 Eylül 2011 Antep fıstığı Kültür ve Sanat festivali etkinliklerine katılım sağlanmıştır.
• Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dernekler masasına kaçak turları önlemek ve yapılacak olan
denetimler hakkında ziyaretler düzenlenmiştir
• GAP BYK Yönetim Kurulu olarak Gaziantep Suriye Başkonsolosluğu ziyaret edilmiş, iki ülke turizminin
geliştirilmesi ve ilişkilerin canlandırılması için karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.
• Bölgesel Yürütme Kurulu olarak Gaziantep Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek okulu ile işbirliği yapılması
hususunda görüşmeler yapılmıştır.
• Bölgemize bağlı olan illerden Kilis Valiliği ile Öncü pınar Gümrük Kapısından turistik çıkış yapan
acentalarımızın karşılaştığı sorunların çözümü konusunda karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.
• Bölgesel Yürütme Kurulu önderliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (Gared)
Gaziantep Rehberler Derneği ve Acentalarımızın katkılarıyla Gelir seviyesi düşük gezme imkanı olmayan
İlk Öğretim Okulu öğrencilerine yönelik Tarihi ve Kültürel mirasımızın tanıtılması ve korunmasına yönelik
şehrimizi tanıyalım adı altında hafta sonlarını kapsayacak şekilde eğitim gezileri düzenlenmiş olup bu geziler
periyodik olarak devam ettirilmiştir.
• Yürütme Kurulu olağan toplantımıza Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Salih Efiloğlu ve Şube
Müdürü Mehmet Çankaya davet edilmiştir. Toplantımızda acentalarımızın faaliyetleri, sorunları görüşülmüş
çözümleri için neler yapılması gerektiği yönünde genel bir toplantı yapılmıştır.
• Yürütme Kurulu olan toplantımıza Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Müdürü, Avrupa Birliği
İş Geliştirme Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ile Karşılıklı olarak bölge turizmi için yapılacak olan projeler
hakkında karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.
• Gaziantep Ticaret Odası GAP Kültürel Mirasın Geliştirilmesi projeleri tanıtım toplantısına Yürütme Kurulu
Başkanlığımız ve acentalarımızın katılmasını sağlayarak toplantıya iştirak edilmiştir.
• Bölgemize bağlı olan Kilis ili Öncü pınar Gümrük Kapısından çıkış yapan turlarla ilgili hafta sonları kaçak tur
ve acenta faaliyetleri denetimleri yapılmıştır.
• Hac ve Umre yapan acentalarımıza yönelik Bölgesel Yürütme Kurulu Hizmet ofisi toplantı salonunda istişare
toplantıları düzenlenmiştir.
GÜNEY MARMARA BYK
BÖLGESEL YÜRÜTME KURULUMUZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR ve FAALİYETLER
-200902.11.2009
11.11.2009
14.11.2009
19.11.2009 27.11.2009
10.12.2009
19.12.2009
22.12.2009
24.12.2009
Bursa Valiliği Heykel Valilik binasında saat 12:00’ de yapılan Bursa Turizm Çalıştayı
toplantısına katılım
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu’nun (Fabrika-i Humayun) saat 11:00’de yapılan açılışına katılım
Ayvalık – Edremit İnfo gezisine katılım
Güney Marmara Kalkınma Ajansı binasında saat 14:00’de yapılan Çanakkale Ticaret ve Sanayi
Odası ile Kalkınma Kurulu toplantısına katılım
Tarihi Heykel Valilik binasında 14:00 – 15:00 saatleri arasında yapılan Bayramlaşma Töreni programına katılım
İl Kültür ve Turizm Müdürü sayın Ahmet GEDİK ile birlikte İzmir Travel Turkey Fuarına
katılım
Almira Otel’de saat 09:30’da TÜRSAB Başkanı sayın Başaran ULUSOY ziyareti ile Turizm
Çalıştayı’na katılım
İl Milli Eğitim Müdürü sayın Atilla GÜLSAR ile yapılan müze kart bilgilendirme toplantısına
katılım
Bursa Valiliği ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Başkanlığı’nda Uludağ Polisevi Eğitim
Tesislerinde saat 14:00’de yapılan Uludağ Milli Parklar Koordinasyon Komitesi toplantısı
-201005.01.2010
08.01.2010
15.01.2010
23.01.2010
29.01.2010
02.02.2010
02.02.2010
04.02.2010
12.02.2010
12.02.2010
18.02.2010
26.02.2010
28.02.2010
09.03.2010
19.03.2010
23.03.2010
24.03.2010
24.03.2010
31.03.2010
Bursa Fan Club Derneği saat 19:00’da Almira Otel’de yapılan Olağan Genel Kurul Kongresine
katılım
GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklığı
ile Almira Otel’de düzenlenen"Gelişen Kentler Zirvesi" toplantısına katılım
TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu olarak saat 14:00’de yapılan TESİAD
Genel Başkanı sayın İlyas BOZKURT ziyareti
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık binasında saat 15:00’de yapılan"Sivil
Toplum Geliştirme Programı" toplantısına katılım
Tayyare Kültür Merkezi Büyük Salon’da 14:00 – 17:00 saatleri arasında yapılan"Bursa Kent
Konseyi" toplantısına katılım
Merinos AKKM Başkanlık Binası saat 18:00’de yapılan"İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri
ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması"na ilişkin Bursa
Kent Konseyi toplantısına katılım
Çarşamba Valilik Binasında saat 14:00’da yapılan"Turizm Haftası Hazırlık" toplantısına katılım
Uludağ Polisevi Eğitim Tesisinde saat 14:00’de yapılan"Uludağ Milli Parkı Koordinasyon
Komitesi" toplantısına katılım
Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü toplantı salonu saat 10:00’da yapılan"Uludağ I. ve II.
Gelişim Bölgeleri Koruma Amaçlı İmar Planları" konulu toplantısına katılım
Ördekli Kültür Merkezi’nde saat 14:00’de yapılan"Osmangazi Kent Konseyi Genel Kurul
Toplantısı’na" katılım
Bursa bölgemizde bulunan seyahat acentalarımıza Bursa Belediyeler Birliği ve TÜRSAB
GMBYK ortaklığında"Oylat İnfo Gezisi" düzenlenip , geziye katılım sağlandı.
Merinos AKKM Başkanlık Binası Büyük Salonda 14:00 – 17:00 saatleri arasında yapılan"Bursa
Kent Konseyi – Bursa Konuşuyor: Çarşılar, Büyük Mağazalar, Alışveriş Merkezlerinin Çalışma
Şartları ve Sorunları" konulu toplantısına katılım
TÜRSAB GMBYK ve BAL-GÖÇ olarak Bulgaristan’da yapılan"Bulgaristan Turizm Fuarına"
katılım
TÜRSAB GMBYK olarak Almanya’da yapılan"ITB BERLİN TURİZM FUARI"na katılım
Çarşamba Valilik Binasında saat 14:00’de yapılan Bursa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ve TÜRSAB GMBYK olarak"Turizm Haftası Hazırlık ve Program" toplantısına katılım
Özdilek’te saat 13:30’da yapılan Turizm İşletmecilerine Yönelik Tanışma Yemeği davetine
katılım
24-27 Mart 2010 tarihleri arasında TÜRSAB Genel Merkez’den gelen davete istinaden MEAMiddleast Havayolları ve ATTAL Lübnan Seyahat Acentaları Birliği Lübnan Heyet Gezisine
katılım
Merinos AKKM’de yapılan Bursa Su Sempozyumu"İklim Değişikliği, Yerel Yönetimler ve Su
Sorunları"na katılım
Botanik Park Beceren Otel’de saat 12:30’da tüm turizm temsilcilerine yapılan Dubai Fuarı
Organizasyon Yemeğine katılım
15.04.2010
16.04.2010
02.05.2010
24.05.2010
15.06.2010
18.06.2010
28.06.2010
02.07.2010
16.07.2010
21.07.2010
25.07.2010
02.08.2010
03.09.2010
28.09.2010
09.10.2010
18.10.2010
22.10.2010
25.10.2010
04.11.2010
04.11.2010
16.11.2010
01.12.2010
01.12.2010
03.12.2010
06.12.2010
07.12.2010
08.12.2010
16.12.2010
15-18 Nisan 2010 tarihlerinde Turizm Haftası kutlamaları nedeniyle Kent Meydanı AVM
önünde kurulan tanıtım standında TÜRSAB ve Müze Kart tanıtımı yapıldı
Almira Otel’de 16:30-17:30 saatleri arasında yapılan TÜRSAB Genel Başkanımız sayın
Başaran ULUSOY’unda katılımı ile düzenlenen KALDER Sempozyumu’na katılım
02 – 05 Mayıs 2010 tarihleri arasında Bursa Valiliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa
Basın Mensupları ile Dubai Turizm Fuarına katılım
24-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında Bursa Valiliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile
İRAN-TAHRAN ziyaretine katılım
Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından saat 13:00’de Adrina Hotel-Güre/Edremit’te
yapılan Kalkınma Kurulu toplantısına katılım
Haliç Park Otel/Ayvalık’ta saat 10:00’da yapılan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl
Koordinasyon Kurulu toplantısına katılım
Çarşamba Valilik Binası Toplantı Salonunda saat 14:00’da yapılan İl Planlama Koordinasyon
Kurulu toplantısına katılım
Osmangazi Belediyesi Başkanı sayın Mustafa DÜNDAR’ı saat 14:30’da makamında ziyaret
Çarşamba Valilik Binası Toplantı Salonunda saat 10:00’da yapılan"Sağlık ve
Termal Turizm Çalıştay" toplantısına katılım
Bursa Valisi sayın Şahabettin HARPUT’u saat 15:00’de makamında ziyaret
Bursa İl Özel İdaresi tarafından Çekirge Kervansaray Otel’de saat 11:00’de yapılan"Sağlık ve
Termal Turizm Çalıştayı" toplantısına katılım
Bursa-Yenişehir Havalimanı’nda 01:00-02:30 saatleri arasında Lufthansa Havayollarının
Münih-Bursa ilk sefer uçuşunun kutlama törenine katılım
Merinos AKKM Orhangazi Salonu saat 21:00’de yapılan Bursa Kent Konseyi"Anayasa’da Neler Değişiyor" konferansına katılım
TÜRSAB’ın 38. Kuruluş Yıldönümüne ilişkin Atatürk Anıtına çelenk bırakılmıştır.
09-17 Ekim 2010 tarihleri arasında TÜRSAB Genel Merkez’den gelen davete istinaden Mahan Havayolları ve TAT-Tourism Authority Tailand Bangkok ve Pattaya - Tayland Heyet Gezisine
katılım
18-22 Ekim 2010 tarihleri arasında Bursa’da yapılan Profesyonel Turist Rehberliği Kursu
seçme sınavı komisyonunda görevli olarak bulunmak
Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu 14:00-17:00 saatleri arasında yapılan Bursa Kent Konseyi"1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı Çalıştayında Oluşturulan Görüşlerin Sunumu ve Tartışılması" toplantısına katılım
Çarşamba Valilik binasında büyük toplantı salonu saat 14:30’da yapılan"Avrupa Birliği’ne Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu" toplantısına katılım
Merinos AKKM Orhangazi Salonu 14:00-15:30 saatleri arasında yapılan BEBKA (Bursa,
Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı) 2010 yıllı Mali Destek Programı tanıtım toplantısına katılım
Ördekli Kültür Merkezi saat 10:30’da yapılan"Avrupa Birliği Kültür Programı" tanıtım ve
bilgilendirme toplantısına katılım
Tarihi Heykel Valilik binasında 14:00-15:00 saatleri arasında resmi ve özel kuruluş mensupları
ile toplu bayramlaşma törenine katılım
Kolin Hotel-Çanakkale’de saat 13:00’de yapılan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kalkınma
Kurulu toplantısına katılım
01-02 Aralık 2010 tarihleri arasında Tarsus Turizm Tanıtım ve Tarsus Belediyesi tarafından
düzenlenen Tarsus İnfo programına katılım
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Gökdere Kültür Merkezinde saat 10:30’da yapılan"Osmanlı’da İpekyolu Çalıştayı"na katılım
06-08 Aralık 2010 tarihleri arasında yapılan İstanbul 3. Uluslar arası Sağlık Turizmi Kongresi
Bursa programı heyet gezisine katılım
Merinos AKKM Orhangazi Salonu saat 10:30’da yapılan 3. Uluslararası Sağlık Turizmi
Kongresi programına katılım
Merinos AKKM’de saat 09:30’da yapılan"Bursa Ulaşım Ana Planı" toplantısına katılım
Çarşamba Valilik binasında saat 14:30’da yapılan"Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim
Bölgelerinin 2010-2011 Kış Turizmi Sezonu Hazırlığı" toplantısına katılım
-201110.03.2011
12.03.2011
17.03.2011
Almira Otel’de saat 19:00’da yapılan"Bursa’nın Sağlık ve Kongre Turizmindeki Değişim ve
Gelişim Konferansı"na katılım
Merinos AKKM Başkanlık Salonu’nda saat 13:00’de yapılan Bursa Kent Konseyi"Bursa’daki
Hidroelektrik Santrallerinin Durumu" paneline katılım
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında saat 14:00’de yapılan Turizm Haftası Etkinliklerini
Belirleme toplantısına katılım
25.03.2011
29.03.2011
30.03.2011
08.04.2011
08.04.2011
19.04.2011
12.05.2011
17.05.2011
25.05.2011
17.06.2011
20.06.2011
30.06.2011
07.07.2011
20.07.2011
03.08.2011
25.08.2011
30.08.2011
13.09.2011
19.09.2011
23.09.2011
27.09.2011
27.09.2011
29.09.2011
30.09.2011
10.10.2011
13.10.2011
Çarşamba Valilik binasında saat 10:30’da yapılan 15-22 Nisan Turizm Haftası Etkinlik Programı
toplantısına katılım
Özdilek AVM’de saat 12:30’da yapılan"Turizm Temsilcileri Yemek Daveti"ne katılım
Çarşamba Valilik binasında saat 14:30’da yapılan 08-10 Nisan 2011 tarihleri arasında THY ve
Bursa Valiliği Koordinatörlüğünde yapılacak olan"Körfez Ülkeleri Tur Operatörleri ve Turizm
Acentaları Bursa Tanıtım Gezi Programı" bilgilendirme toplantısına katılım
08-10 Nisan 2011 tarihleri arasında THY ve Bursa Valiliği Koordinatörlüğünde yapılan"Körfez
Ülkeleri Tur Operatörleri ve Turizm Acentaları Bursa Tanıtım Gezi Programı"na katılım
Almira Otel’de saat 14:30’da yapılan Türkiye İş Kurumu Turizm Sektör Temsilcileri istişare
toplantısına katılım
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nda saat 09:00’da yapılan Balıkesir Turizm Çalıştayı’na
katılım
12-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında T.C. Riyad Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği
tarafından gelen"Arap Turizm Teşkilatı" konuklarına yapılan Bursa tanıtım infosuna katılım
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve TÜRSAB GMBYK
ortaklığı tarafından düzenlenen Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencilerine"Teknik
Gezi (Bursa-Cumalıkızık-İznik Şehir İnfosu" programına katılım
Almira Otel’de saat 10:00’da yapılan"Bursa-İstanbul Turizm İşbirliği Projesi Bursa Buluşması"
toplantısına katılım
Merinos AKKM Başkanlık Salonu’nda 14:30-17:30 saatleri arasında düzenlenen Bursa Kent
Konseyi toplantısına katılım
20-24 Haziran 2011 tarihleri arasında Hac ve Umre faaliyetinde bulunan seyahat
acentalarımıza Bursa İl Müftülüğü önünde tanıtım standı açılmasına ilişkin programa katılım
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nda saat 10:00’da yapılan 2011 yılı 1. Kalkınma Kurulu
toplantısına katılım
Çarşamba Valilik binasında saat 14:00’de yapılan"Bursa-İstanbul Destinasyonu Projesi"
toplantısına katılım
Çarşamba Valilik binasında saat 10:30’da yapılan Kongre Bürosu toplantısına katılım
Çarşamba Valilik binasında saat 11:00’de yapılan Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği"2012
yılında Bursa’da 1.Arap-Türk Turizm Buluşması" toplantısına katılım
Bursa Büyükşehir Belediye binasında saat 13:30’da yapılan"1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre
Düzeni Planı" toplantısına katılım
Tarihi Heykel Valilik binasında 11:30-12:30 saatleri arasında yapılan Bayramlaşma törenine
katılım
Çarşamba Valilik binasında saat 14:00’de yapılan"1. Yaşanabilir Şehir" toplantısına katılım
Atatürk Anıtı önünde saat 11:00’de yapılan Gaziler Günü Anma programına katılım
Merinos AKKM’de saat 13:30’da yapılan"1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı"
toplantısına katılım
Buttim Kültür Merkezi A Salonunda saat 14:30’da yapılan"BEBKA 2011 Yılı Mali
Destek Programları Tanıtım ve Bilgilendirme" toplantısına katılım
Almira Otel’de saat 19:30’da yapılan Karagöz Rotary - Tophane Rotary yemek davetine katılım
Kervansaray Termal Otel’de saat 19:30’da yapılan"Uluslararası Yaşlanma ve Yaşlılık
Kongresi"ne katılım
Çarşamba Valilik binasında saat 14:00’de yapılan"2. Yaşanabilir Şehir" toplantısına katılım
Divan Otel’de saat 19:30’da yapılan SKAL İnternational Bursa Klubü yemek davetine katılım
Merinos AKKM’de saat 09:30’da yapılan"1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı"
toplantısına katılım
ACENTA KURULUŞU, ŞUBE KURULUŞU, DEVİR, HİSSE DEVRİ, ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ,
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE ACENTA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER
BURSA
-2009• 20.11.2009 Cuma günü BORAY TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şube belge talebi dolayısıyla" gerçekleştirilen
denetimine ilişkin denetimi BYK Üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 10.12.2009 Perşembe günü ŞENTÜRKLER TURİZM Seyahat Acentası’nın"Adres değişikliği ve Faaliyet"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
-2010• 06.01.2010 Çarşamba günü KISS LUCK TURİZM Seyahat Acentası’nın"Adres ve Unvan değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 06.01.2010 Çarşamba günü KIBLETEYN TURİZM Seyahat Acentası’nın"Adres ve Faaliyet" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.02.2010 Cuma günü TREK TURİZM (Darmstad cd.) Seyahat Acentası’nın"Şube belge talebi" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Feridun TOPUZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.02.2010 Cuma günü TREK TURİZM (Şehreküstü cd.) Seyahat Acentası’nın"Adres değişikliği talebi"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Feridun TOPUZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.02.2010 Cuma günü ERSAL TURİZM Seyahat Acentası’nın"Şirket devir değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
•15.02.2010 Pazartesi günü EKREM TURİZM Seyahat Acentası’nın"Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 18.02.2010 Perşembe günü BORAY TURİZM Seyahat Acentası’nın"Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Feridun TOPUZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 18.02.2010 Perşembe günü GÜZ TURİZM Seyahat Acentası’nın"Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 04.03.2010 Perşembe günü ŞENTÜRKLER TURİZM Seyahat Acentası’nın"Adres ve grup değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Feridun TOPUZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.03.2010 Cuma günü KİRMASTİ TURİZM Seyahat Acentası’nın"Faaliyet denetimi ve Teminat
mektubu yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 12.03.2010 Cuma günü KALİMERA TURİZM Seyahat Acentası’nın"Devir ,Unvan ve Adres değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 12.03.2010 Cuma günü TAKVA TURİZM Seyahat Acentası’nın"Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 12.03.2010 Cuma günü TREK TURİZM Seyahat Acentası’nın"Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 13.03.2010 Cumartesi günü GÜRBAY TURİZM Seyahat Acentası’nın"Faaliyet denetimi ve Teminat
mektubu yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 24.03.2010 Çarşamba günü TATİLDE BULUŞALIM TURİZM Seyahat Acentası’nın"Belge talebi" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 24.03.2010 Çarşamba günü M.C.T. TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.03.2010 Perşembe günü ÇİÇEK TURİZM (Bursa şb.) Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 31.03.2010 Çarşamba günü NURAY TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Ortaklık değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 31.03.2010 Çarşamba günü ÇÜNGÜŞ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi ve dosya iade"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 01.04.2010 Perşembe günü DEVA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 01.04.2010 Perşembe günü SEMERŞAH TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 09.04.2010 Cumartesi günü ERSAL TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şirket Devir" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.04.2010 Çarşamba günü KONUM TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.04.2010 Çarşamba günü PLAZA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.04.2010 Çarşamba günü SEFİR TOUR Seyahat Acentası’nın "Şb. Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.05.2010 Çarşamba günü TUR CNT TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 26.05.2010 Çarşamba günü AFİŞ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 31.05.2010 Pazartesi günü İLKGÜN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği, faaliyet denetimi
ve Teminat mektubu yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR
tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 31.05.2010 Pazartesi günü EMİRTUR TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.06.2010 Cuma günü SELAM TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şirket unvan değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 18.06.2010 Cuma günü SUNTİMES TURİZM Seyahat Acentası’nın "ŞB. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK II. Başkanı Ekrem ŞENGÜZEL tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 23.06.2010 Çarşamba günü ÇAĞAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres, grup ve nevi değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 23.06.2010 Çarşamba günü FEYİZ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.06.2010 Pazartesi günü KISSLUCK TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve şirket unvan değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 09.07.2010 Cuma günü İLBAR TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şube belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 23.06.2010 Çarşamba günü FEYİZ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.07.2010 Çarşamba günü 16 J.L.S. TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir. Acentaya
ulaşılamamıştır.
• 28.07.2010 Çarşamba günü KOZAHAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 29.07.2010 Perşembe günü ORKUN KAYA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi ve Teminat
mektubu yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 18.08.2010 Çarşamba günü POLLY TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve ortaklık değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 24.08.2010 Perşembe günü YESRİB TURİZM Seyahat Acentası’nın "Görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 04.10.2010 Pazartesi günü HASAN IŞIK TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Unvan değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 04.10.2010 Pazartesi günü BEYCE TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 27.10.2010 Çarşamba günü YETİŞTİ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi ve Teminat
mektubu yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından
gerçekleştirilmiştir. Acenta adreste bulunamadı.
• 27.10.2010 Çarşamba günü ŞFT TURİZM Seyahat Acentası’nın "Unvan değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.Acenta adreste
bulunamadı.
• 01.11.2010 Çarşamba günü KİRMASTİ TURİZM Seyahat Acentası’nın"Faaliyet denetimi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 26.11.2010 Cuma günü TREK TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 26.11.2010 Cuma günü ŞENTÜRKLER TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 08.12.2010 Çarşamba günü AZZ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 04.10.2010 Pazartesi günü HASAN IŞIK TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Unvan değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
-2011• 05.01.2011 Çarşamba günü MEHMET SAGER TRAVEL Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.01.2011 Çarşamba günü MEHMET SAGER TRAVEL Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.01.2011 Çarşamba günü MEHMET SAGER TRAVEL Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 06.01.2011 Perşembe günü EKREM TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 07.01.2011 Cuma günü TURON9 TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Feridun TOPUZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.01.2011 Salı günü TUR CNT TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 13.01.2011 Perşembe günü AZZ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 19.01.2011 Çarşamba günü UĞUR YILMAZ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.01.2011 Salı günü ALAGÜN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi ve Teminat
mektubu yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Feridun TOPUZ tarafından
gerçekleştirilmiştir.Acenta adresinde bulunamamıştır.
• 27.01.2011 Perşembe günü TUR DİYARI TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Ortaklık değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 07.02.2011 Pazartesi günü UMMAN TURİZM Seyahat Acentası’nın" Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 15.02.2011 Salı günü HAMPTON HALL TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 21.02.2011 Pazartesi günü UMMAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve ortaklık değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 23.02.2011 Perşembe günü HAMPTON HALL TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi denetim tekrarı"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 23.02.2011 Pazartesi günü İSMAİL ALKUŞ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 08.03.2011 Salı günü ÇİÇEK TURİZM (İnegöl) Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.03.2011 Cuma günü GÜLSER TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi eski ve yeni adres"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 14.04.2011 Perşembe günü DESERD TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.04.2011 Perşembe günü KİRMASTİ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi eski ve yeni adres"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 29.04.2011 Cuma günü GÜLDOĞANLAR TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 01.06.2011 Çarşamba günü BENVENUTO TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 01.06.2011 Çarşamba günü UMS KALEM TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi eski adresine"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 02.06.2011 Perşembe günü ALAGÜN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 02.06.2011 Perşembe günü CLUB TURBUL TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık
tarafından görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR
tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 07.06.2011 Salı günü YAKAMOZ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 24.06.2011 Cuma günü TREK TURİZM (İnegöl) Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 24.06.2011 Cuma günü OSTAŞ TURİZM (Anatolium) Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 24.06.2011 Cuma günü ZİYA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimine" ilişkin gerçekleştirilen
denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 02.07.2011 Cumartesi günü OSMANGAZİ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 04.06.2011 Pazartesi günü HİPER TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 15.06.2011 Cuma günü UMMAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Ortaklık değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 19.07.2011 Salı günü ÇANAKKALE GÜLDESTE TURİZM (Bursa) Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.07.2011 Pazartesi günü SÜVEYS TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.07.2011 Pazartesi günü NECATİ KARA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK üyesi Vecdi GÜLMEZ tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 10.08.2011 Çarşamba günü EKREM TURİZM (İnegöl) Seyahat Acentası’nın "Şube Adres değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 07.09.2011 Çarşamba günü GÜLSER TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.10.2011 Çarşamba günü BEYAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 06.10.2011 Perşembe günü ÇİÇEK TURİZM (Osmangazi) Seyahat Acentası’nın "Şube Adres değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 14.10.2011 Cuma günü CANATAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şube Adres ve Acenta Ünvan değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 14.10.2011 Cuma günü GİZMO TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Ortaklık değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 19.10.2011 Çarşamba günü ERİCE TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şirket Ünvan değişikliği, Bakanlık
tarafından görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR
tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 24.10.2011 Pazartesi günü OSTAŞ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.10.2011 Salı günü İLBAR TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres Değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Personeli Arif ECİRVAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
ACENTA KURULUŞU, ŞUBE KURULUŞU, DEVİR, HİSSE DEVRİ, ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ,
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE ACENTA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER
ÇANAKKALE
-2010• 21.01.2010 Perşembe günü DARDANEL TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 25.02.2010 Perşembe günü ÇANAKKALE GÜLDESTE TURİZM Seyahat Acentası’nın" Belge talebi"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi B.Y.K Denetmeni Serkan GÜREL tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 17.03.2010 Çarşamba günü NORTH WEST TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet denetimi ve Teminat
mektubu yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 03.04.2010 Perşembe günü ABİDOS TURİZM Seyahat Acentası’nın" Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.06.2010 Cuma günü DARDANEL TURİZM Seyahat Acentası’nın"Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 13.07.2010 Salı günü ALİM TURİZM Seyahat Acentası’nın" Şube Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi B.Y.K Denetmeni Serkan GÜREL tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 18.08.2010 Çarşamba günü BİGA ÖZLE TURİZM Seyahat Acentası’nın"Faaliyet denetimi Adres değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 18.08.2010 Salı günü OBYSYS TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet denetimi ve Teminat mektubu
yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 18.08.2010 Salı günü SILA TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet denetimi ve Teminat mektubu yenileme"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 03.09.2010 Pazartesi günü SILA TURİZM Seyahat Acentası’nın" ŞB. Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 13.11.2010 Cumartesi günü CROWDED HOUSE TURİZM Seyahat Acentası’nın" Belge talebi" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
-2011• 14.01.2011 Cuma günü ALİM TURİZM Seyahat Acentası’nın" Şube Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi B.Y.K Denetmeni Serkan GÜREL tarafından gerçekleştirilmiştir. (-)
• 11.02.2011 Perşembe günü RSL TOUR TURİZM Seyahat Acentası’nın" Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 13.02.2011 Cumartesi günü THETİSTUR TURİZM Seyahat Acentası’nın" Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 05.03.2011 Cuma günü SCHÖNER REİSEN TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet denetimine" ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.03.2011 Cuma günü THETİSTUR TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet denetimi ve Belge teslimi"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir. (-)
• 09.06.2011 Cuma günü SCHÖNER REİSEN TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet denetimi ve
Adres değişikliği" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 09.06.2011 Cuma günü THETİSTUR TURİZM Seyahat Acentası’nın" Faaliyet tespiti" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir. (-)
• 30.09.2011 Cuma günü THETİSTUR TURİZM Seyahat Acentası’nın"Belgesiz seyahat acentalığı" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir. (-)
ACENTA KURULUŞU, ŞUBE KURULUŞU, DEVİR, HİSSE DEVRİ, ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ,
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE ACENTA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER
BALIKESİR
-2009• 29.12.2009 Çarşamba günü KARESİ TURİZM Seyahat Acentası’nın" Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
-2010• 06.01.2010 Çarşamba günü SÜPHAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "ŞB. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 08.01.2010 Cuma günü BİREY TURİZM Seyahat Acentası’nın "ŞB. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.01.2010 Pazartesi günü AYVADA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.01.2010 Pazartesi günü KARESİ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Ortaklık değişikliği" denetimine
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 21.01.2010 Perşembe günü HANZADE TURİZM Seyahat Acentası’nın "Görülen lüzum üzerine Faaliyet
denetimi" ne ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 10.03.2010 Çarşamba günü SILA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 13.03.2010 Cumartesi günü GÖKTUĞ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 30.04.2010 Cuma günü BANDIRMA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Denetmeni Serkan GÜREL tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 07.05.2010 Çarşamba günü KANER & KANER TURİZM Seyahat Acentası’nın"Belge talebi" ne ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 11.05.2010 Pazartesi günü WİSH TRAVEL TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres ve Ortaklık değişikliği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 19.05.2010 Çarşamba günü SARIMSAKLI TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi"ne ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 22.05.2010 Cumartesi günü HAKİKİ ÇAĞLAYAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şirket devri değişikliği"ne
ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.05.2010 Çarşamba günü MADRA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi"ne ilişkin gerçekleştirilen
denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 29.05.2010 Cumartesi günü SILA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi"ne ilişkin gerçekleştirilen
denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 01.06.2010 Salı günü AKAHAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Denetmeni Serkan GÜREL tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 10.07.2010 Cumartesi günü YILCAN TURİZM Seyahat Acentası’nın"1618 sayılı yasanın 18. maddesi gereği"
denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.07.2010 Çarşamba günü OLİVE TURİZM Seyahat Acentası’nın"Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 22.09.2010 Salı günü COŞARLAR TURİZM Seyahat Acentası’nın"Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 08.10.2010 Cuma günü AKAHAN TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" tekrar denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Denetmeni Serkan GÜREL tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 15.10.2010 Cuma günü DEMİREL TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 25.10.2010 Pazartesi günü ANTANDROS TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi" ne ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir. (-)
• 02.12.2010 Perşembe günü OLİVE TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 06.12.2010 Pazartesi günü İVRİNDİ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
-2011• 18.01.2011 Pazartesi günü ANTANDROS TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği"ne ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 08.02.2011 Salı günü HANZADE TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi ve Teminat mektubu
yenileme" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir. (-)
• 08.02.2011 Salı günü VIZZ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Adres değişikliği"ne ilişkin gerçekleştirilen
denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 15.02.2011 Salı günü TUR 163 TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin gerçekleştirilen
denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 03.03.2011 Çarşamba günü EDRO TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.03.2011 Pazartesi günü HANZADE TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından
gerçekleştirilmiştir. (-)
• 28.03.2011 Pazartesi günü KAZDAĞİ TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb. Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 23.04.2011 Cumartesi günü NİLÜFER RENT A CAR TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi
Bakanlık tarafından görülen lüzum üzerine "denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK
tarafından gerçekleştirilmiştir. (-)
• 25.04.2011 Pazartesi günü DUKE TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 07.05.2011 Cumartesi günü CEPTUR TURİZM Seyahat Acentası’nın "Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Alp SEZEK tarafından gerçekleştirilmiştir.
• 28.06.2011 Salı günü ŞURA TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine "denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• 15.07.2011 Cuma günü ARABACI TURİZM Seyahat Acentası’nın "Faaliyet denetimi Bakanlık tarafından
görülen lüzum üzerine" denetimine ilişkin gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Hasan UÇAR tarafından
gerçekleştirilmiştir. (-)
• 30.09.2011 Cuma günü EDRO TURİZM Seyahat Acentası’nın "Şb.Belge talebi" denetimine ilişkin
gerçekleştirilen denetimi BYK Üyesi Nevzat ERGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir.
AYLARA GÖRE GELEN EVRAK
0CAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
2010
82
74
117
118
90
96
84
64
76
54
2011
77
68
94
74
65
89
82
73
66
59
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
2009
AYLARA GÖRE GİDEN EVRAK
0CAK
ŞUBAT
KASIM
ARALIK
124
83
51
89
KASIM
ARALIK
181
163
111
118
MART
2009
2010
103
90
134
179
167
172
203
53
112
85
2011
80
134
80
92
130
162
71
105
52
57
İSTANBUL ASYA BYK
ASYA Bölgesel Yürütme Kurulu mevcut görev dağılımı aşağıdaki gibidir;
Başkan
: Nezih ÜÇKARDEŞLER
2.Başkan
: Aytekin ŞAHİNBAŞ
Genel Sekreter : Cafer KOZLUCA
Sayman
: Sinan HALİÇ
Üye
: Recep TOPAL
Üye
: Sedad BAŞALAN
Üye
: Ümit AYGÜN
Üye
: Cemal ÇİÇEK
Üye
: Haydar BAYIR
GÜLEN TURİZM
PAYTUR
CEMBEY TURİZM
HT.C. TURİZM
İZMİT GÜRKAN TURİZM
ÖZCİVELEK TURİZM
YEDİTEPE TURİZM
AY-MC TURİZM
HAYAL TURİZM
BÖLGESEL YÜRÜTME KURULUMUZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ FAALİYETLER
AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE ÖZETLENMİŞTİR.
• Yaklaşık 2 yıllık Dönem içerisinde 773 Adet Gelen, 1033 Adet Giden Evrak Kaydı gerçekleştirilmiştir.
• Dönem içerisinde 45 adet olağan toplantı gerçekleştirilmiştir.
• Turizm sektöründe çalışmak ya da staj yapmak isteyen öğrenciler için gerek üyemiz seyahat acentelerimiz ile
gerekse bölgemizde son yıllarda sayıları hızla artan otellerimizle görüşmeler yapılmış, birçok öğrencimize iş
olanakları sağlanmıştır.
• Bölgemiz dâhilinde bulunan İl ve İlçelerin Valileri, Kaymakamları, Belediye Başkanları ve Emniyet müdürleri
ziyaret edilmiş olup, üyelerimizin ve sektörümüzün sorunları ve beklentileri hakkında bilgiler verilmiş, çözüm
önerileri hususunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur.
• Bölgesel Yürütme Kurulumuz, üyelerimizin sorunlarına daha kolay ve sistematik olarak çözüm üretmek
amacıyla çeşitli komiteler kurmuştur.
Bu komiteler çalışmalarını özenle sürdürmektedir.
İnfo Komitesi
: Recep TOPAL,
Ar-Ge
: Sinan HALİÇ
Kaçak Faaliyet Komitesi : Aytekin ŞAHİNBAŞ,
Başkanlıklarında faaliyet göstermektedirler.
• Gerek çeşitli kanallardan BYK'mız tarafından, gerekse ihbarlar ve şikâyetler neticesinde tespit edilen belgesiz
acenta faaliyetinde bulunanlar hakkında gerekli denetimler yapılarak yasal işlemler başlatılmış ve sürecin
takipçisi olunarak gelişmeler yakından izlenmiştir.
• TÜRSAB Genel Merkez Acente Sicil ve Hukuk departmanlarından, kuruluş, adres değişikliği, faaliyet ve
kaçak acente faaliyeti gibi nedenlerle gönderilen denetim talepleri, 1618 sayılı yasanın ve seyahat acentaları
yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda özenle yerine getirilmiş ve bir tutanak ile sonuçlar merkeze
ivedilikle iletilmiştir.
• TÜRSAB Genel Merkezimiz tarafından Birliğimizi temsil etmemizin istendiği gerek Yurtiçi gerekse
Yurtdışında gerçekleşen birçok toplantı ve organizasyonlara çoğu zaman bizzat Bölge Başkanımız Sayın Nezih
ÜÇKARDEŞLER olmak üzere, BYK üyelerimiz tarafından büyük önem verilmiş ve başarıyla temsil edilmiştir.
• Genel merkezin çeşitli konu başlıkları altındaki davet ve toplantılarına bölge acentalarımızla birlikte
maksimum katılım sağlanması hususunda azami önem gösterilmiştir.
• Sayın Nezih ÜÇKARDEŞLER Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığı görevi yanı sıra Genel Merkez bünyesinde
faaliyet gösteren birçok komitede de aktif görev yapmaktadır.
Bu komiteler şunlardır;
• Kültür Komitesi,
• Sağlık Komitesi,
• Gençlik Komitesi.
• BYK’mıza bağlı il merkezlerinde bölge acentalarının sorunlarını yerinde tespit etmek, sıkıntılarını dinlemek,
görüş ve önerileri paylaşmak amacıyla çeşitli toplantılar düzenlenmiş ve son derece verimli bulunan bu
toplantıların belli dönemlerde tekrarlanması kararlaştırılmıştır.
• ASYA BYK Başkanı Nezih Üçkardeşler ve diğer Yürütme Kurulu Üyelerimiz, bölge acentalarımızı çeşitli
vesilelerle ziyaret ederek sorunlarını dinlemekte ve bu sorunların giderilmesi yönünde elinden gelen gayreti
göstermektedir.
• Genel Merkezden gelen çeşitli duyurular hakkında üyelerimiz süratle bilgilendirilmiştir.
• Bölgesel Yürütme Kurulumuz tarafından, acentalarımıza farklı destinasyonları ve yeni açılan tesis ve otelleri
tanıtmak, en önemlisi acentalarımızın birbirlerini tanımalarını sağlamak ve sektörel sıkıntılarımızı paylaşmak
amacıyla İnfo gezileri tertip edilmiştir.
Gerçekleşen İnfo gezilerimiz:
1. 23-24-25 Ocak 2009 Niğde infosu.
2. 29-30-31 Ocak 2010 Şanlıurfa infosu.
3. 27-28 Şubat 2010 Eskişehir İnfosu.
4. 05-06 Kasım 2010 Manisa Salihli infosu.
5. 19-20 Şubat 2011 Sivrihisar infosu.
6. 31 Mart 03 Nisan 2011 Uşak infosu
7. İki kez İstanbul Akvaryum gezisi
8. 24 Ağustos 2011 Elite Otel infosu ve İftar Yemeği.
Gerçekleşen bu info gezi ve toplantılarımızdan Manisa Salihli infosuna ve Elite Otel iftar yemeğine Genel
Başkanımız Sayın Başaran ULUSOY da bizzat teşrif etmişlerdir.
Ülkemizin birçok noktasına yapılması düşünülen bazı tanıtım gezilerimiz, yeterli katılımın sağlanamaması veya
hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ileri tarihlere ertelenmiştir.
TÜRSAB Asya Bölgesel Yürütme Kurulumuz, Turizmin Bölgemiz ve Ülkemiz açısından öneminin bilincinde
olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaparak beklenen hedeflere ulaşılması yönünde
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu bağlamda çıkabilecek her türlü sorunu mesleki dayanışma ve birlik beraberlik ilkeleri çerçevesi içinde
çözme kararlılığı ile faaliyetlerine yön vermektedir.
İSTANBUL AVRUPA BYK
• Avrupa Bölgesel Yürütme kurulu seçimlerimiz 22 Temmuz 2008 Salı günü yapılmış olup, 25 Temmuz 2008
Cuma günü yapılan Olağanüstü Toplantıda üyelerin görev taksimi ile Yürütme Kurulumuz oluşmuştur. 07
Temmuz 2009 Salı günü yapılan Olağan Toplantıda alınan karar gereği Sn.Aziz CİGA’nın Avrupa Bölgesel
Yürütme Kurulu Başkanı ve Sn. Ekrem USTA’nın Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulumuz II.Başkanı olarak
üyelerinin yeni görev dağılmı yapılmıştır.
• İşlerinin yoğunluğu nedeni ile Sayın Mustafa SARI'nın yerine 05 Ocak 2010 tarihinde yedek üyemiz Sayın
Bedirhan BAYKA– Üye yürütme kuruluna girmiştir.
03.11.2009-27.09.2011 tarihleri arasında 44 kez Olağan Toplantı gerçekleşmiş ve tüm kararlarımız oy birliği ile
alınmıştır.
Bu süre içinde toplantılara katılım sayısı görüldüğü şekildedir.
Aziz CİGA-Başkan
Ekrem USTA II.-Başkan Adnan YILMAZ Genel-Sekreter
Mustafa ŞAHİNOĞLU-Sayman Erhan SEVEN-Üye
Cengiz SAMANCI-Üye Uğur HACIALİOĞLU - Üye Gürkan ÖZCAN - Üye Bedirhan BAYKA - Üye (42/44)
(36/44)
(36/44)
(40/44)
(38/44)
(33/44)
(25/44)
(38/44)
(33/44)
• Yürütme Kurulumuzun yaptığı yürütme faaliyetlerinin ana başlıklarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1. TÜRSAB'ı Temsilen Toplantılar
- BYK tarafından tertiplenen ve gerçekleşen
- Davet aldığımız ve katıldığımız
2. Bölge Üyelerimiz ile İlişkiler
3. Acenta Faaliyetleri ve Yol – Havalimanı Denetim Faaliyetleri
4. Kurumlar arası / Bölgesel İlişkiler(Mülki İdari Amirlikleri Ziyaretleri
5. Acenta Seminer, Kurs, Eğitim, Sertifika Programları ve İnfo Gezileri
6. Komite / Komisyon Katılım Faaliyetleri
7. Plaket ve Ödül Törenleri
8. Proje Çalışmaları
Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulumuz çalışmalarına başlayarak bölgemizdeki üyelere, idari ve mülki amirlerine
ziyaretler yapmış ve gerek TÜRSAB’ı tanıtma gerekse sorunların tanımlanma ve giderilmesi çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Yürütme kurulumuzun 2011 yılı faaliyeti sonu itibari ile bölgemizde 608 Merkez, 158 şube, toplamda 766
seyahat acentası bulunmaktadır. (Bölgemiz Acentaları, Türkiye geneli seyahat acentaları merkez kuruluşlarının
%13’sini, şube kuruluşlarının %9’unu teşkil etmektedir.)
BYK’mızı ziyaret eden muhtelif kişi ve kuruluşlara yardımcı olunmuş, BYK'mızca kurum ve kişiler yerlerinde
ziyaret edilip, turizm konulu harici serbest rekabet ortamın korunması hakkında da bilgilendirme yapılmıştır.
yönetim kurulumuz, üye meslektaşlarımız ile ilişkilerine önem vermiş, telefon ve/veya ziyaretler ile öncelikle
sorunlar dinlenmiştir.
Toplam olarak 57 duyuru e-mail yolu ile iletilmiştir.
Bölgesel yürütme kurulumuz seyahat acentalarının turizm faaliyetleri esnasındaki evrak eksiklikleri nedeni
ile acenta adına tutulan tutanakları, bölgemiz sınırları içersinde ise kendilerini sözlü ve yazı ile uyarmış, bölge
dışında bulunan acentalar ise bağlı bulundukları BYK’lara bildirmiştir.
Yaptığımız denetimler:
• Havalimanı Denetimleri
• Kaçak Seyahat Acentası Denetimleri
• Adres Değişikliği olan Acentaların Ziyaretleri
• Yeni Kurulan Acenta Ziyaretleri
• Günübirlik Tur Düzenleyen Okul – Dernek Kuruluşları Denetimleri
• Günlük Sultanahmet ve Ayasofya - Topkapı Sarayı Denetimleri
• Tekirdağ-Çorlu Güzergahı Üzerinde Düzenlenen Tur Denetimleri
olmuştur.
• Kurumsallaşma gereği denetimler TÜRSAB profesyonelleri ile de yapılmakta olup bölgemiz personeli Oral
AŞMAN denetimleri başarılı bir şekilde yapmaktadır.
• Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulumuzun Genel Merkeze yapmış olduğu talep doğrultusunda görev bölgesinde
Kaçak Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 21.09.2010 tarihinde Avrupa Bölgesel
Yürütme Kurulu Bölgesi Denetim Programı organize edilip görev bölgesinde bulunan tüm seyahat acentalarına
faaliyet denetimleri yapılmış ve bölgemizde tespit edilen Kaçak Seyahat Acentalığı faaliyetleri Genel Merkeze
bildirilmiştir. Bölgesel Yürütme Kurulu Üyelerimizin de katıldığı denetimlerde seyahat acentalarına ziyaretler
yapılıp bölge acentalarımızın sorunlar yerlerinde incelenmiştir.
• BYK'ya ulaşan kaçak acentalar ile ilgili şikayet yazılarına istinaden ilgili denetimler Aksaray, Beylikdüzü,
Yenibosna, Ataköy, Bağcılar, Bakırköy, Avcılar,Tekirdağ'da tutulan tutanaklar ile yapılmıştır.
• Aksaray, Laleli, Sultanahmet, Bakırköy, Fatih semtleri başta olmak üzere bölgemize bağlı Kaymakamlıkların
oluru ile oluşturulan ve sekreter yası tarafımızca yürütülen denetim çalışmaları sezon / zaman gözetmeksizin
gerek ihbar gerekse yönetim kurulumuzun gözlem-duyusal yetileri ile yoğun bir biçimde devam etmiştir.
• Havalimanındaki sorunların çözümü amacıyla, Bölgemize bağlı olarak görev yapan Savaş KARA’nın
havalimanı denetimlerine destek verildi. Haftanın her günü, uçakların yoğun olarak indikleri saatlerde BYK
Üyelerimizden iki kişinin limanda denetim yapmaları kararlaştırılmıştır.
• BYK üyelerimizin bizzat yaptıkları incelemeler veya kişi ve kuruluşların şikayetleri sonucu tesbit edilen kaçak
acentalar takibe alınmış, bazılarının TÜRSAB’a üye olup yasal acenta olmaları sağlanmış, bazıları hakkında da
yasal işlem başlatmak üzere avukata tutanaklar teslim edilmiştir.
• Tarafımızca yapılan ve süre gelen denetimler sonucunda kaçak acentalar ile ilgili yapılan hukuksal
çalışmaların gerek idari ve gerek cezai takibat içeren bir rapor BYK avukatımız Hüseyin BURAK tarafından
hazırlanmış ve 29 Ağustos 2011 tarihinde TÜRSAB hukuk müşavirliğine sunulmuştur. Toplam 12 vak’anın
2011-2012 yılları içerisinde mahkemesi görülmekte ve takibi yapılmaktadır. Sonuçlanan davaların tamamı
TÜRSAB lehine olup sorumlular hakkında cezai müeyyideler uygulanmıştır.
• BYK Üyelerimiz’den Sayın Aziz Ciga, Sayın Ekrem USTA, Sayın Erhan SEVEN, Sayın Uğur HACIALİOĞLU
TOAR Komitesinde, ve ayrıca IATA Komitesinde Sayın Aziz Ciga, Sayın Adnan YILMAZ, Sayın Mustafa
ŞAHİNOĞLU, Sayın Erhan SEVEN katılmaları ile devam etmiştirler.
• 04-06.03.2011 Tarihleri arasında Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulumuzun tarafından organize edilen
Çanakkale İnfosu Bölge Acentalarımızın yoğun katılımı ve beğenisini kazanmıştır.
• 20.10.2010 Tarihinde BYK Üyelerimiz’den Sayın Uğur HACIALİOĞLU ve Sayın Erhan SEVEN önderliğinde
Bölgemiz acentalarının katımlı ile IATA VE İÇ TURİZM KOMİTESİ kurulmuştur.
• 20.05.2011 Tarihinde B.Y.K’mız önderliğinde DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul – Moda otelinde Genel
Başkanımızın da katıldığı bir akşam yemeği düzenlendi ve yüksek katılım alındı.
İSTANBUL BOĞAZİÇİ BYK
11.01.2010
20.02.2010
06.05.2010
21.06.2010
01.09.2010 16.09.2010 18-19.09.2010 26.09.2010 28.09.2010 28.09.2010 29.09.2010 13.10.2010
18.10.2010 20.10.2010 22.10.2010 25.10.2010 08-09.11.2010 23.11.2010 06.12.2010 09.12.2010 TÜRSAB Boğaziçi BYK bölgesindeki tüm üyelerimize yıllık aidatları ile ilgili bilgiler verildi.
Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay’ın da katılımlarıyla gerçekleşen, sektörün çeşitli konularının
konuşulduğu Lütfi Kırdardaki toplantıya bölgemizdeki acentalarla birlikte katılındı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği, Turizm Yatırımcıları ve İşletmeciler Birliği, Türkiye Turizm Birliği Kanunu, taslağına
ilişkin çalışmalar yapıldı.
Kültür A.Ş. ile Boğaziçi BYK Başkanlığı olarak organize ettiğimiz, Tarihi Yerebatan SarnıcıSultanahmet’te Acentalarımıza Tanıtım, Tanışma ve Kaynaşma Kokteyli verildi. Davete Sayın
Genel Başkanımız Başaran Ulusoy, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sayın Nevzat Bayhan,
Safranbolu Belediye Başkanı ve heyeti, Turizm camiasından yetkililer ve acentalarımız
katıldılar. Tarihi mekanda bilgilendirme gezisi yapıldı.
DÜNYA MİRASI GEZGİNLERİ DERNEĞİNİN "UNESCO" Konulu toplantısına katılındı
acentalarımıza bilgilendirme yapıldı.
"SEKTÖRDEKİ GÜNCEL KONULAR, isimli yemekli toplantı ROUGE''About Wine, isimli
Taksimdeki turistik mekanda yapıldı. Sayın Genel Başkan Başaran Ulusoy’un da katıldığı
toplantımızda daha ziyade güncel sorunlar konuşuldu ayrıca acentacılıktaki gelişmeler
hakkında bilgiler verildi.
Kütahya Çavdarhisar-Aizanoi Antik Belde’deki ÇAVDAR OTEL in açılışına katılındı.
Tarihi PERA PALAS OTELİ -TAKSİM Açılış Törenine katılındı. Sayın Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Bakanlarımızın ve Sayın Genel Başkan Başaran Ulusoy’un da katıldığı bu güzide
tarihi İstanbul otelinin birkez daha değeri anlatıldı.
HABERTÜRK Gazetesi-Ciner Grubu ile heryıl yapılan geleneksel yemekli toplantıya katılındı.
"Unutulmaz ZAGREP" isimli sunuma Çırağan Kempiski otelde katılındı.
Müze ve Ören Yerlerinin işletilmesi konulu basın toplantısına ARKEOLOJİ MÜZESİNDE,
Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay’ın Başkanlığında ve Sayın Genel Başkan Başaran Ulusoy ve
Acentalar Katılındı.
Luftansa Sailing Team Yelkenlisinin Figaro Turunun 4. Bölüm İstanbul Kupasının Boğazda
teknelerle yapılan İstanbuldaki karşılamasına katılındı.
Yerli turiste iç turizm ve outgoing hizmetleri veren acentaların konularının görüşüldüğü
toplantıya katılındı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
Yazısı üyelerimizle paylaşıldı.
Tanıtım Kitaplarımızdan "MUĞLA" kitabımız yönetim kurulu üyelerimize tanıtıldı incelendi.
HÜRRİYET Gazetesinin heryıl düzenlenen geleneksel yemeğine Grand Hyatt İstanbul da
katılındı.
TRT’nin Kalk Gidelim Programı Yapımcısı Sayın Esra Alkan’ın Düzce Belediyesi başta olmak
üzere TÜRSAB olarak destek verilerek çocuklara yönelik programının "Geleceğin Kaşiflerine
Düzce, ismi altında İstanbuldaki iki günlük organizasyonuna müzelerde, rehberlik
hizmetlerinde destek verildi ve katılındı.
Lütfi Kırdar da yapılan İSTANBUL 2010 İNANÇ TURİZMİ ZİRVESİ, Toplantısına, Gala
Konserine ve Gala Yemeğine katılındı.
MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİŞELERİ İŞLETMESİ VE MODERNİZASYONU ihalesi alındıktan
sonra personel ihtiyacı konusunda çalışma yapıldı, destek verildi.
TRAVEL TURKEY-İZMİR’e ve "Egenin iki yakasını birleştiren Dostluk Buluşması Konferansına
destek verildi.
10.12.2010 Dünya Tarihi Çarşılar Platformu Toplantısına katılındı. 550 yıllık Tarihi Kapalı Çarşı ve Beze
Group ortak çalışması olan projeye destek verildi. Toplantya Şimdiki Savunma Bakanımız
İSMET YILMAZ (Kültür ve turizm bakanlığı müsteşarı olarak bakanımızı temsilen) Kapalı Çarşı
Esnafları Derneği Başkanı Dr. Hasan Fırat ve Beze Group Kurucu Başkanı Bengü Bilik, AYD Başkanı Hakan Kodal ve ayrıca kalabalık yabancı ve yerli misafir grubu katılımıyla 9
ülke temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.
20.12.2010 Galatasaray’daki event merkezi İNNPARK'ta BOĞAZİÇİ BYK OLARAK HERYIL
GELENEKSEL BİR ŞEKİLDE YAPTIĞIMIZ YENİ YILA MERHABA, Partimizi, yemekli bir
toplantı ve karnaval havasında gerçekleştirdik. Beşyüz kişinin katıldığı Fuar ve Şölen alanına
dönüşen bu görkemli toplantıda Sayın Genel Başkan Başaran Ulusoy, Sanatçı Cemil İpekçiye
turizme ilgisi ve katkısından dolayı plaket verdi. Yine Edirne ile Mudurnu Belediyeleri
Saygıdeğer başkanımıza plaketler ve ödüller verdiler, folklor ekipleri gece boyu gösteri yaptı,
cam atölyesi estetik cam yapımı sergiledi, oteller standlarında kendini tanıttı Edirne ciğeri,
badem ezmesi, peyniri vs, Mudurnu helvası, Safranbolu lokumu gelen konuklara dağıtıldı.
25-26.12.2011
14.01.2011
17.01.2011 20.01.2011 04-06.02.2011
15.02.2011 18-20.02.2011 21.02.2011 28.02.2011 04.03.2011 14.03.2011 22-23.03.2011
25-27.03.2011
30.03.2011 03.04.2011 06.04.2011 07.04.2011 14-15.04.2011 15-22.04.2011 25.04.2011 30.04.2011 10.05.2011 16.05.2011 16-18.05.2011
26.05.2011 27-29.05.2011 01.06.2011 02.06.2011 23.06.2011 24-26.06.2011
Erzurum Universiade Kış Olimpiyatları gezisine katılındı, Anadolu Ateşi prova gösterisi ve
Erzurum Şehir turu etkinliklerine katılındı.
İstanbul Feshane Kongre ve Kültür Merkezindeki ''Hac Umre Turizm Fuarı,, açılış törenine
katılındı.
TÜRSAB Genel merkezinde Tanıtma Genel Müdürü Sayın Cumhur Güven Taşbaşı ile yapılan
erken rezervasyon toplantısına katılındı.
Swiss Otel -İstanbul da erken rezervasyon kampanyası ile ilgili T.C KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI ile TÜRSAB’ın basın toplantısına katılındı.
TÜRSAB’ın 60 ÜLKE KAPSAMINDAKİ ZİYERETLERİNDEN TUNUS ziyaretine katılındı.
Gençlik turizm komitesinin kurulması ve birinci toplantısına katılındı.
KÜÇÜKKUYU ZEYTİN ŞENLİKLERİ FESTİVALİ ne katılındı. Panelde konuşmacı olarak sunum
yapıldı. Küçükkuyu Belediyesi ile Marmara Grubu Vakfının ortaklaşa organize ettiği Bölgede
yapılan bu ikinci Festivale destek verildi.
İstanbul Lütfi Kırdarda İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’a
hizmetlerinden dolayı şükran plaketi verme törenine katılındı.
Gar Restauran Musichall 1965 ten beri yerli yabancı gruplara hizmet veren ve Türk Geceleri
düzenleyen işletmenin tanıtım gecesine katılındı. Turgay Şeremet’e TÜRSAB’ın tebrikleri
iletildi.
Esma Sultan Yalısında World Travel Channel’ın T.C. Kültür ve Turizm Bakanı ve Sayın Genel
Başkan Başaran Ulusoy’un katıldığı toplantıya katılındı.
Milliyet Gazetesinin heryıl organize edilen geleneksel TÜRSAB ile olan yemekli toplantısına
katılındı.
TÜRSAB Kartepe İnceleme gezisine ve Çalıştayına katılındı.
Bölgesel Yürütme Kurulumuzun düzenlediği KASTAMONU&SAFRANBOLU İnceleme gezisine
40 acentacı arkadaşımızla gidildi. Kastamonu Valisi Sayın Erdoğan Bektaş ziyaret edilip öğle
yemeğinde bir arada olundu.
Mercedes Benz Türk A.Ş.’nin Kalyon Otel Reji deki yemekli toplantısına katılındı.
Darıca Hayvanat Bahçesine İnceleme Gezisi düzenlendi. Sabah kahvaltılı, öğle yemekli otobüs
servisli tanıtım amaçlı toplantılı geziye acentalarımız yağışlı ve soğuk hava koşullarına rağmen
büyük ilgi gösterdi. Yerel Yönetimin de katıldığı bu incelemeye gelemeyen acentalar tarafından
tekrarı istendi.
Bergama Teleferik ile TÜRSAB toplantısına, genel merkezimizde Sayın Genel Başkan Başaran
Ulusoy’un Başkanlığında katılındı.
Perşembe "İstanbul da Hatay Günleri" Festivali ve etkinliklerine katılındı. İnanç Yolu Konulu
Hatay Turizm Paneline katılındı.
K.K.T.C Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ile KITSAB ın KIBRIS taki tanıtım etkinliklerine
katılındı.
Turizm Haftasında başta NİĞDE olmak üzere birçok bölgemize etkinlikler çerçevesinde destek
verildi.
Osmaniye Valisi Sayın Celalettin Cerrah’ın daveti üzerine, Osmaniye Abdurrahman Keskiner
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan Karma Resim sergisine
katılındı.
Dünden Bugüne Dikili ''DİKİLİDE TURİZM,, konulu İstanbul Akatlar Kültür Merkezindeki
tanıtım toplantısına katılındı. Panelde konuşmacı olarak görev yapıldı. Dikili Kaymakamı Sayın
Zafer Karamehmetoğlu ve yerel yöneticilerle bölge turizmi için çalışmalar başlatıldı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri "İMPARATORLAR İSTANBUL'da" sergisinin açılış törenine
Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’ın da katılımlarıyla, katılındı.
Selanik Belediye Başkanı Sayın Yiannis Boutaris’in Cezayir restauran Galatasaray da verdiği
receptiona katılındı. Vakıflar Meclis Üyesi Sn.Laki Vingas,Adalar Belediye Bşk.Sn.Mustafa
Farsakoğlu, Boğaziçi Üni. Rektörü Sn. Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, Sn. Prof. İlber Oltaylı, Sn.
Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer, Türkiye Hahambaşısı Hukuk müşaviri Sn. Av. Ester Zozana ve
daha birçok değerli katılımcının olduğu receptionda iki ülke dostluğu birkez daha vurgulandı.
Antalya-Engelsiz Kent-Engelsiz Turizm Sempozyumuna konuşmacı olarak katılındı.
İran Turizm ve Kültür Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve işbirliği imkanları konulu Toplantıya
T.O.B.B Plaza-İstanbul’da katılındı.
ANTİK KENT EDİRNE’de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivaline katılındı.
Adile Sultan Sarayında Avrupa Birliği Üyelik süreci ile ilgili konularda T.C. Devlet Bakanı ve
Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış ile kahvaltılı toplantıya katılındı.
Cemile Sultan Yalısındaki Özbekistan ile işbirliği konulu kahvaltılı toplantıya katılındı.
Moda DoubleTree by Hilton Oteli akşam yemekli açılış davetine katılındı.
Elazığ-Tunceli Fırat Havzası Bilgilendirme ve değerlendirme Çalıştayına Turizm Bakanlığı
yetkilileri ile katılındı.
28.06.2011
07.07.2011 09.07.2011
19.07.2011 20.07.2011
27.07.2011
04.08.2011
08-11.12.2011
17.08.2011
22.08.2011
24.08.2011
07.09.2011
05-09.10.2011
12.09.2011
17-18.09 2011 23-25/09/2011 05.10.2011 06.10.2011 Kahramanmaraş Uluslar arası Türkiye Mozaik Corpusu Sempozyumu ve Uğurböceği
Festivaline katılındı.
Perşembe Asya BYK’nın The Greeenpark Pendik Hotel&Convention Center da düzenlenen
yaza merhaba kokteyline katılındı.
Sakarya Stratejisi Çalıştayı, Sapanca Turizm Ortak Vizyonu ve Bütünleşik Strateji Belirleme yol
Haritası Çalışma Kapsamındaki Doğu Marmara Kalkınma Ajasının Sakarya Valiliği ile
organize ettiği toplantıya katılındı. Konuşmacı olarak görev yapıldı. Sakarya Valisi Sayın
Mustafa Büyük, Kocaeli Belediye Başkanı, Sakarya Belediye Başkanı ve birçok kaymakam,
yerel yöneticinin katıldığı çalıştayda turizm ile ilgili ileriye dönük kararlar alındı.
Kuşadası Belediye Başkanlığının Ottoman Otel-Sirkeci "Altın Güvercin Ödülleri" Tanıtım
Toplantısında yer alındı. Sn. Belediye Bşk.Esat Altıngün ile toplantı yapıldı.Değerli sunucu Halit Kıvanç ile bu festivalin başlangıcı ve sürmesi ile ilgili görüşleri konuşuldu.
Çarşamba Şişli Belediyesinin Türkiyede ilk olan "FUTBOLCU FABRİKASI" temel atma
törenine katılındı. T.F.F Başkanı Mehmet Ali Aydınların katıldığı Şişli belediye Bşk. Mustafa
Sarıgül ün ev sahipliğindeki görkemli açılışa milletvekilleri, spor yazarları, tesise ismi verilen
Coşkun Özarı nın ailesi ve kalabalık halk topluluğunun ilgisi vardı.
Çarşamba İstanbul Arkeoloji Müzesinde Sn. Bakanımız Ertuğrul Günay ında katılımlarıyla
ve Sn. Gn. Bşk. Başaran Ulusoy un ev sahipliğindeyapılan "Müzekart+ ve "Museum Pass
İstanbul, Tanıtım toplantısına katılındı.
Müze Dergisinin 2.si teslim alındı üyelerimizle paylaşıldı.
de yapılacak olan TRAVELTURKEY-İZMİR TURİZM FUARININ destekleme çalışmaları
yapıldı. Acentalarımıza ziyarete gidildi, istekleri, projeleri ve hertürlü konuda bilgi
alışverişinde bulunuldu. Genel Merkeze dosya ile bildirilip iletişim arttırılarak sürdürüldü.
Bölegesel Yürütme Kurulları ile iletişim kuruldu, çeşitli konularda görüş alışverişinde
bulunuldu, gelen bilgilerpaylaşıldı.
Çok değerli Genel Başkan Başaran Ulusoy'un Bayram ve özel günlerdeki kutlamaları yapılmış
olup, kendilerininde yönetim kurulumuzu ve bölgemizdeki acentalarımızı kutlama mesajları
yazılı ve sözlü olarak alındı.
Bilhassa bölgemizde bulunan belediye başkanlıkları ile irtibata geçilip, yerel yönetimlerle Turizm Geliştirme konulu görüşmeler yapıldı.
Başta Bölgemizdeki Beyoğlu Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beşiktaş
Belediyesi, Şişli Belediyesi ayrıca Fatih, Esenler, Beykoz, Edirne, Küçükkuyu, Sakarya, Kocaeli,
Adalar, Tarsus, Bilecik, Mudurnu, Safranbolu, Kastamonu, Taraklı vb.
Belediyeleri ile bölgelerindeki turizm konulu çeşitlendirmeler ve bilgi alışverişinde bulunuldu
EliteCard ve Alarmnet ile Anıtur'un Sürmeli Oteldeki iftar yemeğine katılındı. Proje tanıtımı
izlendi.
Beyoğlu Belediyesinin Ceylan Oteldeki iftar yemeğine katılındı. Beyoğlu Kent Konseyi
Çalışmalarına katılındı.
Asya BYK'nın Elite Otel-Dragos taki iftar yemeğine katılındı.
Tüm camiamıza Ramazan Bayramı kutlamalrı yapıldı.
Doğa-Çevre ve sürdürülebilir turizm Çalıştayı ile ilgili Bakanlık Yetkilileri ile birlik
merkezimizdeki toplantıya katılındı, katkı sağlandı.
Tarihinden 2.VAN Turizm Fuarı duyuruları yapılarak katkılar sağlandı.
Pazartesi Conrad Otelde T.O.B.B G. 20 Özel Sektör toplantısına katılındı.Emtia fiyatlarında
dalgalanmalar konulu toplantıda emtia fiyatlarında dalgalanmalrın Makroekonomik istikrar
üzerindeki etkileri, Reel sektör için beklentiler ve etkiyi azaltma stratejileri görüşüldü.
Sn. Mustafa İsen’in ve Nihat Gökyiğit beyinde katılımıyla yapılan, Nalköy İnceleme gezisine
katılındı. KÜLTÜR A.Ş ile İstanbul büyük Şehir belediyesi kapsamındaki tanıtımlar Turizme
ürün kazandırılması ve kültürel değerlerimizin tanıtılması konusunda çalışmalar yapıldı.
Tüm TÜRSAB tarafından sürdürülen komitelerin çalışmalarına katkı verilindi katılındı.Başta
Kültür Komitesi olmak üzere komitelerin acentalarımıza sağladığı avantajları acentara
anlatarak bilgiler paylaşıldı.
Tarihlerinde Karaman Kültür ve İnanç Turizmi Potansiyelinin Araştırılması Amaçlı; Hz.
Mevlana dan, Yunus Emre ye Evrensel Sevgi ve Kültürlerin Kardeşliği Temalı Karaman
inceleme gezisine katılındı çalışmalar yapıldı.
Ekimde Yapılacak olan Enformasyon Memurluğu Sınavları için çalışmalar yapıldı.
TÜRSAB Genel Merkez binasında MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yetkilileri ile
yapılan toplantıda ajans çalışmaları hakkında bilgi alınıldı ülkemizde bilhassa Marmara
bölgesinde yapılacak turizm ile ilgili çalışmalardaki işbirliği ve projeleri konuşuldu. AyaşSapanca İpek Yolu Turizm Koridoru Çalıştayı ile ilgili önçalışma yapılıp, görüş alışverişinde
bulunuldu. Kasım ayında yapılacak çalıştayın konuları belirlendi.
TÜRSAB Genel Merkez binamızı ziyaret eden Hindistan Seyehat Acentaları Birliği (TAAI)
18.10.2011
18.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
23-25.10.2011
26-27.10.2011
Başkanı Mr. M. Igbal Mulla ile görüşüldü TÜRSAB binamız gezdirildi.
DOUBLETREE BY HİLTON İstanbul Moda da Sonbahar partisine katılındı.
Yıldız Sarayı Duhıll Restauran daki THY-IATT Acentaları toplantısına katılındı.
İstanbul Akvaryum ile yapılan toplantıya katılındı.
Mercedes-Benz Türk Kampanyasının tanıtımına Haliç Kongre Merkezinde Katılındı.
Elazığ Valiliğinin Bakanlığımızla beraber yaptığı,İnceleme gezisine katılındı.
İ.B.Belediyesinin 7kıta7tepe’’Turizm Geleceğini Planlıyor,,İstanbul Turizm Ana Planı Arama
Konferansına katılındı.
İZMİR BYK
04/07/2008 tarihinde TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başaran ULUSOY’un katılımı ile İzmir Bölgesel
Yürütme Kurulu Başkanlığı seçimi yapılmıştır. Seçimi Sayın Rıza GENÇAY’ın listesi kazanarak 22/07/2009
tarihinde göreve başlamıştır.
İZMİR BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİNİ AŞAĞIDAKİ ANA BAŞLIKLARDA
ÖZETLEYEBİLİRİZ.
1. Ege Bölge Müdürlüğü olarak yapılan denetim ve etkinliklere ilişkin çalışmalar,
2. İzmir Bölgesel Yürütme Kurulunun katıldığı ve düzenlediği toplantı, seminer, fuar, açılışlar ve plaket
törenleri, yemekli toplantılar vb.
3. İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu olarak yapılan etkinlikler ve proje çalışmaları.
1- EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK YAPILAN DENETİM ve ETKİNLİKLERE İLİŞKİN
ÇALIŞMALAR:
A) Yasal olmayan seyahat acentacılığı faaliyetlerine ilişkin denetimler:
Birliğimize ulaşan çeşitli ihbarlar, gazete ve el ilanları, internet üzerinden yapılan satışlar ve diğer yollardan
yasal olmayan seyahat acentalığı yaptığı belirlenen kişi ve kuruluşlar, Kasım 2009 – Ekim 2011 tarihleri arasında
etkin bir şekilde izlenerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve zaman zamanda Maliye Bakanlığı elemanları ile
işbirliği yapılarak denetimleri sağlanmıştır.
Bu süre içerisinde, İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu görev alanı içerisinde planlı ve programlı olarak yukarıda
belirtilen kurumlarla birlikte yol güzergâhlarında, turizm merkezlerinde ve yasal olmayan kişi ve kuruluşların
ofislerinde çok sayıda denetim gerçekleştirilerek yasal işlemler başlatılmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda, bölgemizde çok sayıda kaçak acenta faaliyeti yapan kişi ve kuruluşun yasal acenta
olması ve şube açması sağlanmıştır.
B) Ege Bölgesi olarak yapılan Denetim ve Etkinliklere ilişkin çalışmalar:
Kasım 2009 – Ekim 2011 tarihleri arasında TÜRSAB İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu görev sahası içinde 41 adet
belge talebi, 31 adet şube belge talebi, 86 adet adres değişikliği, 20 adet hisse devri, 3 adet unvan değişikliği, 4
adet acenta devri, 2 adet grup değişikliği, 129 adet faaliyet denetimi, 50 adet belgesiz acenta faaliyeti denetimi,
160 adet (araç) Bakanlıkla birlikte yapılan acenta ve rehber denetimleri olmak üzere toplam = 526 adet kişi/
kuruluş ve araç denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlere ilişkin dağılım (Tablo 1) de gösterilmektedir.
Aynı tarihler arasında Diğer BYK’larda yapılan denetim çalışması sonucunda; 25 adet belge talebi, 39 adet
şube belge talebi, 113 adet adres değişikliği, 28 adet hisse devri, 5 adet unvan değişikliği, 2 adet acenta devri,
3 adet grup değişikliği, 113 adet faaliyet denetimi, 117 adet (araç) Bakanlıkla birlikte yapılan acenta ve rehber
denetimleri olmak üzere toplam = 445 adet kişi/kuruluş ve araç denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlere
ilişkin dağılım (Tablo 1) de gösterilmektedir.
Kasım 2009 – Ekim 2011 Tarihleri Arasında TÜRSAB Ege Bölge Müdürlüğü Tarafından Denetimi Yapılmış
Turizm Seyahat Acentalarının Denetim Türüne Göre Dağılımı:
TÜRSAB BYK BAŞKANLIKLARI
İZMİR BYK
KUŞADASI BYK
BODRUM BYK
MARMARİS BYK
FETHİYE BYK
(Tablo.1)
İZMİR
BYK
DİĞER
BYK’LAR
DENETİMİ
YAPILMIŞ
ACENTA
GENEL
TOPLAMI
BELGE TALEBİ
41
25
66
ŞUBE BELGE TALEBİ
31
39
70
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
86
113
199
HİSSE DEVRİ
20
28
48
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
3
5
8
ACENTA DEVİR
4
2
6
GRUP DEĞİŞİKLİĞİ
2
3
5
129
113
242
160
(ARAÇ)
117
(ARAÇ)
277
(ARAÇ)
FAALİYET DENETİMİ
BAKANLIKLA BİRLİKTE
YAPILAN ACENTA ve
REHBER DENETİMLERİ
BELGESİZ ACENTA FAALİYETİ
(Bakanlıkla birlikte yapılan)
50
DENETİMİ YAPILMIŞ ACENTA
KİŞİ ve KURULUŞ SAYISI
526
50
445
971
Yapılan Etkinliklere İlişkin Çalışmalar:
• 24 Mart 2010 tarihinde TÜRSAB Genel Merkezinde yapılan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde yapılan
değişikliklerin görüşüldüğü ve değerlendirildiği toplantıya Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 05 Nisan 2010 tarihinde İzmir’de 07 Nisan 2010 tarihinde Muğla’da yapılan Bakanlık Merkez, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ve Rehberler Odasından ilgili kişilerin katıldığı Denetim Eğitim Seminerine Birliğimizi
temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 21 Nisan 2010 tarihinde Kültür Komitesi üyesi Bilsen GÜRER ve Ahmet KOLSAL ile beraber Bergama
Akropol Ören Yerine ulaşım için yapılan teleferik tesisinin son durumunun tespiti çalışmasına Ege Bölge
Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır. Bu konuda düzenlenen rapor 30.04.2010 tarih ve 790–02 sayılı yazı ekinde
Genel Merkeze gönderilmiştir.
• 04 Mayıs 2010 tarihinde, Manisa’da İşkur tarafından düzenlenen fuara, Birliğimizi temsilen Ege Bölge
Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 23 Eylül – 24 Eylül 2010 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü’nün Seferihisar’da düzenlemiş olduğu Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı’na Birliğimizi temsilen TÜRSAB
Başkan Danışmanı Rıza EPİKMEN ve Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 14 Ekim 2010 tarihinde, Didim Ticaret Odası tarafından düzenlenen 2. Didim Turizm Yatırım Zirvesi
toplantısına Birliğimizi temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile MTM Bilişim Arge Güvenlik Teknolojileri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işbirliği ortaklığı, Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol
Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi işi çerçevesinde, çalışacak personelin seçimi, sözleşmelerinin ve
işe giriş belgelerinin hazırlanması, kıyafetlerin teslimi, biletlerin teslim alınması ve yerlerine ulaştırılması ve
14.01.2011 tarihinde Efes Müzesi, 15.01.2011 tarihinde Saint Jean Anıtı, 16.01.2011 tarihinde Efes Örenyeri,
28.01.2011 tarihinde Efes Örenyeri Yamaçevler, 30.01.2011 tarihinde Bodrum Moselium, 31.01.2011 tarihinde
Akropol ve Asklepion Örenyerlerinin devir alınması işlemleri TÜRSAB Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ
tarafından yürütülmüştür.
• 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde “Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetimi Planı” çalışması kapsamında
gerçekleştirilen Arama Konferansına Birliğimizi temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
C) Bakanlıkla birlikte yapılan Acenta ve Rehber Denetimleri:
29 Kasım 2010, 01 Aralık 2010, 12 Ocak 2011, 26 Ocak 2011, 9 Şubat 2011, 29 Eylül 2011 ve 10 Ekim 2011
tarihlerinde Birliğimize ulaşan ihbarlar üzerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte yasal olmayan
seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan 35 kişi ve kuruluşun işyerinde denetim gerçekleştirilmiş olup, bu kişi ve
kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılmıştır.
• 22 – 27 Temmuz 2010 tarihlerinde Muğla İl ve İlçelerinde 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında İzmir İl ve
İlçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rehberler Odası ile birlikte yapılan rehber ve acenta denetimlerine
Birliğimizi temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır. Buna ilişkin rapor 03 Ağustos 2010 tarih ve
1299/02 sayılı yazı ekinde Genel Merkeze gönderilmiştir.
• 28 Nisan – 02 Mayıs 2011 tarihleri arasında İzmir İl ve İlçelerinde yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
Rehberler Odasının katılımı ile Seyahat Acentası ve Rehber Denetimlerine Birliğimizi temsilen Ege Bölge
Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 24 Ağustos 2011 tarihinde Bölgesel Yürütme Kurulumuza ulaşan Selçuk’ta bulunan 15 işyerinde yasal
olmayan seyahat acentası faaliyeti bulunduğuna ilişkin şikâyetler üzerine, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
personeli ile birlikte 15 işyerinde denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlere Birliğimizi temsilen Ege Bölge
Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 21 Ekim 2011 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ’ün katıldığı
Çeşme’de bulunan 17 seyahat acentasının faaliyet denetimi gerçekleştirilmiştir.
2- İZMİR BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU’NUN KATILDIĞI ve DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI, SEMİNER,
PANEL, FUAR AÇILIŞ, RESEPSİYON ve ZİYARETLER.
• Kasım 2009 – Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın düzenlediği
İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantılarına, İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu
Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• Kasım 2009 – Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) toplantılarına İzmir Bölgesel
Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Kıvanç MERİÇ katılmıştır.
• Kasım 2009 – Ekim 2011 tarihleri arasında Adnan Menderes Havalimanında yapılan HALİNKOK
toplantılarına Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 01.11.2009 – 01.11.2011 tarihleri arasında Bölgesel Yürütme Kurulu ofisimizde Müzekart İndirimli 10 TL
2000 adet, Müzekart İndirimli 5 TL 161 adet ve Müzekart Tam 20 TL 4034 adet olmak üzere toplam 6195 adet
Müzekart satışı karşılığında 101.485,00 TL tahsil edilmiştir.
• 34 HH 9367 plakalı Gezici Müzekart aracımızla, 14.07.2011 – 01.11.2011 tarihleri arasında Müzekart İndirimli
10 TL 439 adet, Müzekart İndirimli 5 TL 71 adet, Müzekart Tam 20 TL 566 adet ve Müzekart Plus 40 TL 42 adet
olmak üzere toplam 1118 adet Müzekart satışı karşılığında 17.745,00 TL tahsil edilmiştir.
• 09 Ocak 2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Antalya’da yapılan 2010 Yılı Turizm Değerlendirme
ve Danışma Kurulu Toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY ve Bakanlık görevlileri, diğer
Bakanlıkların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Meslek Birliklerinin Temsilcileri, Birliğimiz Yönetim Kurulu
Başkanı Başaran ULUSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge BYK Başkanları ile birlikte İzmir BYK Başkanı Rıza
GENÇAY ve Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 10 Şubat 2010 tarihinde Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY Havaalanı Trafik Amirliğinde
havaalanı transferleri hakkında bir görüşme gerçekleştirmiştir.
• 11 Şubat 2010 tarihinde İzmir Ticaret Odasında yapılan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir
İlinin turistik açıdan geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik çalışma grubunun toplantısına Birliğimizi temsilen
Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY ve Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 20 Şubat 2010 tarihinde İzmir Crowne Plaza Hotel’de SKAL Derneği tarafından düzenlenen “Sağlık Turizmi”
paneline Birliğimizi temsilen Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 21 Şubat 2010 tarihinde İZRO ( İzmir Rehberler Odası) ‘nın Olağan Genel Kuruluna ve akabinde
gerçekleştirilen Kokteyle Birliğimizi temsilen Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 25 Şubat 2010 tarihinde Alaçatı’da gerçekleştirilen “ Alaçatı’da Rüzgâr Sörfünün İncelenmesi” sonrasında
tanıtım ve pazarlama süreçlerinin başlatılması üzerine düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Bölgesel
Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY ve Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Taner GÜMÜŞ katılmıştır.
• 01 Mart 2010 tarihinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın düzenlemiş olduğu 2010 Ekonomi Sohbetleri
toplantısına Birliğimizi temsilen Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 05 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Turizm Ödülleri toplantısına Birliğimizi temsilen Bölgesel Yürütme Kurulu
Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 09 Mart 2010 tarihinde düzenlenen 2. Turizm Ödülleri toplantısına Birliğimizi temsilen Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 12 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Selçuk İlçe Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısına Birliğimizi temsilen
Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 17 Mart 2010 tarihinde Deniz Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 08 Nisan 2010 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesinde gerçekleştirilen Pazarlama Kongresinin açılışına
Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 09 Nisan 2010 tarihinde ESHOT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen İZMİR
BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 13 Nisan 2010 tarihinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen “2010 yılı Turizm Ödülleri”
hakkındaki toplantıya Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 15 Nisan 2010 tarihinde Turizm Haftası Kutlamaları çerçevesinde İzmir Cumhuriyet Meydanında düzenlenen
Çelenk Koyma Törenine Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Başkanı Rıza GENÇAY, Ege Bölge Müdürü Ali
GÜMÜŞ ve İzmir BYK Personeli katılmıştır.
• Aynı tarihte Selçuk’ta düzenlenen törenlere ve Turizm Kortejine Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Başkanı Rıza
GENÇAY, Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ ve İzmir BYK Personeli katılmıştır.
• 16 Nisan 2010 tarihinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen “2010 yılı Turizm Ödülleri”
hakkındaki toplantıya Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 22 Nisan 2010 tarihinde İzmir Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilen 2010 Turizm Ödülleri Ödül Gecesine
Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Başkanı Rıza GENÇAY Katılmıştır.
• 28 Nisan 2010 tarihinde 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen “İzmir Marka Kent Stratejik Plan”
hakkındaki toplantıya Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Genel Sekreteri Kıvanç MERİÇ katılmıştır.
• 30 Nisan 2010 tarihinde İzmir Ticaret Odasında gerçekleştirilen İZ-AİR (İzmir Havayolları) Genel Kuruluna
Birliğimizi temsilen İZMİR BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 20 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havaalanı Trafik Amiri İbrahim KOÇBEY ile yapılan
toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve İzmir BYK Yürütme Kurulu üyesi Tolga
GENCER katılmıştır.
• 10 Haziran 2010 İzmir Büyük Şehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Turistik İzmir Şehir Turu Otobüslerinin
tanıtım toplantısı ve şehir turuna Birliğimizi temsilen İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY
katılmıştır.
• 23 Haziran 2010 tarihinde Crowne Plaza Otelinde gerçekleştirilen İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (İzmir
CVB) tarafından gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza
GENÇAY katılmıştır.
• 01 Temmuz 2010 tarihinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz
EDİZ ile gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve İzmir BYK İdari
Müdürü Aşkın ÖZDEMİR katılmıştır.
• 07 Temmuz 2010 tarihinde Genel Merkezimizde gerçekleştirilen Genişletilmiş Bölgesel Yürütme Kurulu
Toplantısına İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 08–09 Temmuz 2010 tarihlerinde Swiss Otel Grand Efes’te yapılan UNESCO Türkiye Milli Komitesinin Kültür
ve Turizm Avrupa – Akdeniz Kültürlerarası Köprüler adlı panele Birliğimizi temsilen Ege Bölge Müdürü Ali
GÜMÜŞ katılmıştır.
• İzmir Ticaret Odasında Ticaret Odası Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz
Ediz ile gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve İzmir BYK Genel
Sekreteri Kıvanç MERİÇ katılmıştır.
• 29 Temmuz 2010 tarihinde İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY Karşıyaka Suzan Divrik Kız Teknik ve Meslek
Lisesinde Sınav Komisyon Üyeliği görevinde bulunmuştur.
• 18 Eylül 2010 tarihinde Swiss Otel Grand Efes’te düzenlenen 6. Türk Yunan Medya Konferansına Birliğimizi
temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 29 Eylül 2010 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesinin 10. Akademik Yılı Açılış Törenine Birliğimizi temsilen
Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 07 Ekim 2010 tarihinde Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen Profesyonel Turist
Rehberliği sınavında Birliğimizi temsilen İzmir BYK Üyesi Leyla SEZER komisyon üyesi olarak görev almıştır.
• 09 – 17 Ekim 2010 tarihleri arasında, Tayland Turizm Otoritesi ve Mahanair davetlisi olarak TÜRSAB Yönetim
Kurulu Üyesi Alper MAÇKAN Başkanlığında 20 kişiden oluşan bir heyet ile Tayland’a yapılan geziye İzmir BYK
Başkanı Rıza GENÇAY’da katılmıştır.
• 29 Ekim 2010 tarihinde Balçova Termal Otel Tesislerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna
Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 07 Ocak 2011 tarihinde ESHOT Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK
Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 07 Ocak 2011 tarihinde CHP Turizm Platforumu toplantısına Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza
GENÇAY katılmıştır.
• 03 Şubat 2011 tarihinde İzmir Enternasyonal Fuarı Sosyal Projeler Binası İz Enerji Toplantı salonunda yapılan
Sağlık Turizmi Platformu toplantısına Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 02 Mart 2011 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organizasyonunda yapılan, 2010 yılı Turizm Yılının
Değerlendirme Toplantısına Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başaran ULUSOY, İzmir BYK Başkanı Rıza
GENÇAY ve Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 04 Mart 2011 tarihinde CHP Turizm Platformu toplantısına Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza
GENÇAY katılmıştır.
• 06 Nisan 2011 tarihinde TRT Turizm Kanalı’nda “İzmir ve Türkiye Turizmi” konulu canlı yayına Birliğimizi
temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 15 Nisan 2011 tarihinde, “Turizm Haftası Açılış Töreni”ne, Birliğimizi temsilen BYK Başkanı Rıza GENÇAY, 2.
Başkan Ali HEPŞEN, Üyeler Leyla SEZER, Tolga GENCER ve BYK personeli katılmıştır.
• 15 Nisan 2011 tarihinde, Nevvar Salih İşgören Turizm Meslek Lisesi’ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü’nce
düzenlenen “Turizm Haftası” etkinliklerine İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve Üye Leyla SEZER katılmış
olup, Birliğimiz adına Plaket alınmıştır. Aynı gün, Seferihisar – Teos Marina’da ki kutlamalara da Birliğimiz
adına katılınmıştır.
• 17 Nisan 2011 tarihinde İzmir Arkeoloji Müzesinde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY ve Birlik
Başkanımız Başaran ULUSOY, Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ ve çok sayıda turizmcinin katılımı ile 2011 yılı
Turizm Haftası açılışı yapılmıştır.
• 18 Nisan 2011 tarihinde “Turizm Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde, 9 Eylül Üniversitesi’nin Foça’da “Turizmin
Gelişimi ve Turizmde Yeni Trendler” konulu panele Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY
konuşmacı olarak katılmıştır.
• 19 Nisan 2011 tarihinde İzmir Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “İzmir'in Kültür, Turizm, Sanat vb.
Alanlardaki Sorunları ve Çözümleri” konulu toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY
ve TÜRSAB Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 19 Nisan 2011 tarihinde, “Turizm Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde, İzmir Üniversitesi’nde “Turizm ve
Kariyer” konulu panele Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY konuşmacı olarak katılmıştır.
• 21 Nisan 2011 tarihinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya İzmir BYK Başkanı
Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 22 Nisan 2011 tarihinde Balçova Termal Otelinde T.C Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın
katılımıyla gerçekleştirilen “İzmir’in Kültür, Turizm, Sanat vb. Alanlardaki Sorunları ve Çözümleri” konulu
toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 02 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Hilton Otelinde T.C Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın İzmir’de
bulunan tüm sivil toplum örgütü temsilcileri ve turizmcilerin davet edildiği Basın Toplantısına Birliğimizi
temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 09 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Ticaret Odası’nda Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın katılımı ile gerçekleşen
toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 11 Mayıs 2011 tarihinde TÜRSAB Sağlık Komitesi’nin Çeşme Alaçatı’da düzenlediği “Sağlık Turizmi ve
Çeşme” konulu panele konuşmacı olarak İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 12 Mayıs 2011 tarihinde, Makedonya – İzmir Buluşması’na Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza
GENÇAY katılmıştır.
• 12 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Ticaret Odası’nda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın
himayelerinde yapılan toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 20 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Mövenpick Hotel de Seferihisar Sığacık’tan Samos adasına başlatılacak, feribot
seferlerine ilişkin tanıtım toplantısına İzmir BYK 2. Başkanı Ali HEPŞEN konuşmacı olarak katılmıştır.
• 17 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Tarafından İzmir Mövenpick Hotel'de
gerçekleştirilen “TURÇEV Uluslararası Jürisinin tespit ettiği ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) onayı ile
tespit edilen Mavi Bayraklı Plaj ve Marinaların Açıklanacağı Basın Toplantısına Birliğimizi temsilen İzmir BYK
Başkanı Rıza GENÇAY ve TÜRSAB Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 17 Mayıs 2011 tarihinde CHP İzmir Milletvekili Adayı Sayın Rıza TÜRMEN, İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu
Başkanı Rıza GENÇAY’ı makamında ziyaret etmiştir.
• 18 Mayıs 2011 tarihinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Turizm Amaçlı Sportif
Faaliyet Kurulu” konulu toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK üyesi Leyla SEZER katılmıştır.
• 27 Mayıs 2011 tarihinde, İzmir Deniz Polisi Heyeti ve İzmir Yunanistan Başkonsolusluğu’nun himayelerinde
Yunanistan Adalar Turizm Birliği Başkanı ve beraberinde Sakız – Midilli – Samos Adaları temsilcileri İzmir
Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY’ı makamında ziyaret etmişlerdir.
• 09 Haziran 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY Başkanlığında Swiss Hotel Grand
Efes İzmir’de turizmin güncel sorunlarının görüşüleceği kahvaltılı toplantıya Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı
Başaran ULUSOY, İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve TÜRSAB Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 21 Haziran 2011 tarihinde yapılan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde, “Sufi – Flemenko” (1300 yıllık dostluk
) müzikal gösteri ve resim sergisine Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 23 Haziran 2011 tarihinde İzmir Ticaret Odasının düzenliği Sualtı Turizminin Geliştirilmesi Sempozyumuna
Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY konuşmacı olarak katılmıştır.
• 08 Haziran 2011 tarihinde Ege Palas otelde yapılan “Ege Turizminde Cruise ve Sağlık Turizminin Yeri ve Önemi”
konulu toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Yönetim Kurulu Üyesi Leyla SEZER katılmıştır.
• 01 Ağustos 2011 tarihinde Karşıyaka Suzan Divrik Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen,
OGES 2011 yerleştirme sonucuna göre Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanına ön kayıt hakkı kazanan
öğrenciler için özel yetenek, mülakat/beden yeterliği sınavlarına TÜRSAB İzmir BYK'yı temsilen Yönetim Kurulu
üyesi Leyla SEZER katılmıştır.
• 25 Temmuz 2011 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün Bakanlığın yurtdışı
teşkilatında görev yapmak üzere ataması yapılan personel için gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde
düzenlenen tanışma toplantısına Birliğimizi temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ, İzmir BYK Başkanı Rıza
GENÇAY ve İzmir BYK Yönetim Kurulu Üyeleri, Leyla SEZER, Kıvanç MERİÇ, Tolga GENCER, Cenap TÜRKMEN
katılmıştır.
• 23 - 24 Temmuz 2011 tarihlerinde Manisa’nın Kula İlçesine TÜRSAB Başkanımız Başaran ULUSOY beraberinde
bir heyet ile, TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY, İzmir BYK Yönetim Kurulu üyeleri, Leyla SEZER, Kıvanç
MERİÇ, Sait TEZ’in katılımı ile inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
• 19 Ağustos 2011 tarihinde Pegasus Havayollarının Üsküp’e düzenlediği ilk sefer nedeniyle, T.C. Ulaştırma Bakanı
Sayın Binali YILDIRIM’ın ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra medya mensuplarının katılımlarıyla, 19 Ağustos
2011, tarihinde gerçekleşen Üsküp gezisi ve iftar yemeğine Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza
GENÇAY katılmıştır.
• 24 Ağustos 2011 tarihinde İzmir Valiliği, İzka ve Etik katılımı ile oluşan Sağlık Turizmi Platformu, 2011 de ABD’de
yapılacak Dünya Sağlık Turizmi Fuarının izlenmesi, 2012 itibariyle İzmir’de Avrupa Sağlık Turizmi Fuarı’nın
yapılmasının hedeflendiğine ilişkin konuların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya Birliğimizi
temsilen TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 07 Eylül 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın himayesi ile gerçekleştirilen “EXPO
2020” Yer Belirleme Toplantısı’na, Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• İzmir’in kurtuluşunun 89. Yıldönümü dolayısıyla, 9 Eylül 2011 tarihinde İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin
düzenlediği resepsiyona Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• Lesvos Adasının turizm ve üretim profilini, adanın yerel ürünlerini tattırabilmek için İZMİR ENTERNASYONAL
FUARI’nda 9 Eylül 2011 tarihinde düzenlenen Basın Tanıtım Kokteyline Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK
Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 14 Eylül 2011 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yapılan Opera Bale ve Devlet Senfoni Orkestrası
sanatçıları için TÜRSAB’ın hibe ettiği otobüsün devir teslim törenine, Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK
Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 22 Eylül 2011 tarihinde Mövenpick Otelde ETİK tarafından düzenlenen “Turizm Sektörü Çalıştayı” na İzmir BYK
Genel Sekreteri Kıvanç MERİÇ katılmıştır.
• 04 Ekim 2011 tarihinde Swissotel Grand Efes İzmir’de gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Marka Şehir” konulu
toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK Yönetim Kurulu Üyesi Leyla SEZER katılmıştır.
• Almanya’nın Birliği Günü nedeniyle 04 Ekim 2011 tarihinde Levent Marina'da gerçekleştirilen resepsiyona
Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve İzmir BYK II. Başkanı Ali HEPŞEN katılmıştır.
• 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir Fuar Alanında yapılan 7.Otomobil ve Ticari Araçlar Fuarının açılış törenine,
Birliğimizi temsilen Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 26 Ekim 2011 tarihinde, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda, Karadağ Cumhurbaşkanı’nın ve Karadağ’dan
bir grup işadamının katılımıyla gerçekleşen Karadağ-İzmir İş Forumuna, Birliğimizi temsilen TÜRSAB İzmir BYK
Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 27 Ekim 2011 tarihinde, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen, Sayın
Ertuğrul GÜNAY’ın da hazır bulunduğu “Turizm Türkiye’de 4 Mevsim” temalı programa Birliğimizi temsilen
TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
3- İZMİR BÖLGESEL YÜRÜTME KURULU OLARAK YAPILAN ETKİNLİKLER ve PROJE ÇALIŞMALARI:
• 28 Aralık 2009 tarihinde EGE TV ‘de gerçekleştirilen programa Birliğimizi temsilen İzmir Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 28 Aralık 2009 tarihinde TRT İzmir Radyosu’nda gerçekleştirilen programa Birliğimizi temsilen İzmir Bölgesel
Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 10 Haziran 2010 tarihinde İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY KANAL 35 isimli TV kanalına
röportaj vermiştir.
• 23 Haziran 2010 tarihinde YENİ ASIR TV ‘de gerçekleştirilen programa, Birliğimizi temsilen İzmir Bölgesel
Yürütme Kurulu Başkanı Rıza GENÇAY katılmıştır.
• 20 Temmuz 2010 tarihinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz EDİZ’le Bölgesel Yürütme Kurulu
Binamızda gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY, Ege Bölge Müdürü
Ali GÜMÜŞ ve İzmir BYK İdari Müdürü Aşkın ÖZDEMİR katılmıştır.
• 26 Ekim 2010 tarihinde İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda, İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu organizasyonu
ile KOSGEB destek programları konusunda 22 seyahat acentası temsilcisinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
• 05 Kasım 2010 tarihinde İZFAŞ Binasında, Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Başaran ULUSOY'un da katılımı
ile gerçekleştirilen, “Travel Turkey 2010” toplantısına İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve TÜRSAB Ege Bölge
Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 05 Kasım – 07 Kasım 2010 tarihleri arasında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran ULUSOY Başkanlığında,
Asya BYK Başkanı Nezih ÜÇKARDEŞLER, Bodrum BYK Başkanı Sevinç GÖKBEL, Kuşadası BYK Başkanı Bülent
İLBAHAR, İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY, Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ ve çok sayıda seyahat acentası sahip
ve sorumlusunun katıldığı Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Lidya Sard Termal Otel’in organizasyonu ile
yapılan Salihli Sard Tanıtma gezisi gerçekleştirilmiştir.
• 12 Kasım 2010 tarihinde TÜRSAB İzmir BYK Ofisinde çok sayıda acenta temsilcisinin katılımı ile Okul Gezileri
hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
• 26 Mayıs 2011 tarihinde İzmir İZFAŞ binasında 2011 yılı “ TRAVEL TURKEY” fuarı ile ilgili TÜRSAB Başkanı
Sayın Başaran ULUSOY’un Başkanlığında, TÜRSAB, Hannover Messe ve İZFAŞ yetkililerinin katılımı ile yapılan
toplantıya Birliğimizi temsilen İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve Ege Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 26 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Hilton Oteli Turgut Reis Salonunda TÜRSAB Başkanı Sayın Başaran ULUSOY’un
ev sahipliği yaptığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY ve T.C. Ulaştırma eski Bakanı Sayın
Binali YILDIRIM’ın katılımları ile yapılan yemekli toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge BYK Başkanları ile İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY ve Ege
Bölge Müdürü Ali GÜMÜŞ katılmıştır.
• 28 Temmuz 2011 tarihinde TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY, İtalya İzmir Konsolosu Igor Di
BERNARDINI’ye İtalya Vizeleri konusunda yaşanan sıkıntıları görüşmek için ziyarette bulunmuştur. Bu
görüşmenin sonucunda; alınan kararların bölge acentalarımıza aktarılması ve görüşlerinin alınması amacıyla, 01
Ağustos 2011 tarihinde TÜRSAB İzmir BYK seminer salonunda İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY Başkanlığında,
acentalarımızla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
• 17 Ağustos 2011 tarihinde TÜRSAB İzmir BYK Başkanı Rıza GENÇAY, İtalya İzmir Konsolosu Igor Di
BERNARDINI’ye İtalya Vizeleri konusunda yaşanan sıkıntıları görüşmek için ziyarette bulunmuştur.
KAPADOKYA BYK
• 22 Aralık 2008 Tarihinde Nevşehir Valiliği başkanlığında “ Turizm Fuarı” konulu toplantıya Kapadokya
Bölgesel Yürütme Kurulu Üyelerimizden Coşkun KIRTIL, Muzaffer BÜYÜKBAŞ ve Ertan DEMİRBAŞ
katılmıştır.
• 21 Ocak 2009 Tarihinde Kapadokya BYK Yönetim Kurulu katılımı ile Kayseri İl Kültür Müdürlüğünde saat
15:00’da Kayseri ilinde bulunan Seyahat Acenteleri İle birlikte “Turizm ve Sorunları” konulu bir değerlendirme
yapılmıştır.
• 17 Şubat 2009 Tarihinde Kapadokya bölgesi, ülkemiz ve dünya turizm seyahati sayısındaki istatistik bilgileri
değerlendirilmiş olup, 2009 sezonu ile ilgili turist artışının nasıl yapılacağı konuşulmuştur.
• 3 Mart 2009 Tarihinde Nevşehir Valiliğinde “Turizm Haftası Kutlama Toplantısı 2009” adı altında Nevşehir ili
ve çevresinde Turizm bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, tarihi ve doğal güzelliklerinin etkin bir şekilde
tanıtılması, halkımıza ve öğrencilerimize turizm sevgisinin kazandırılması için çeşitli etkinliklerin görüşülmesi
ile ilgili toplantıya Kapadokya BYK mızı temsilen sayın Muammer SAK ile sayın Coşkun KIRTIL katılmıştır.
• 15-22 Nisan 2009 Tarihleri arasında yapılan “Kapadokya Turizm Haftası” etkinliklerine Kapadokya Yönetim
Kurulu üyelerimiz katılmıştır.
• 5 Mayıs 2009 Tarihinde 9+1 Mercedes Vito araçlarının koltuk kapasitesi düşürülerek faaliyet gösteren seyahat
acentelerimizin D2 belgesi almasına rağmen Trafik tarafından ceza yazılması ve trafikten men cezasına kadar
varan uygulamaların duyurulması üzerine konu hakkında TÜRSAB Genel Merkez Hukuk departmanına bilgi
verilmiştir.
• 4 Haziran 2009 Tarihinde yapılan ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) tarafından “Kapadokya
Bölgesinin Turizm Sektöründe Yaşadığı Sıkıntılar” konulu toplantıya BYK'mızı temsilen Başkan Muammer Sak
katılmıştır.
• 9 Haziran 2009 Tarihinde Nevşehir Peri Tower otelinde yapılan “Marka Kent Eylem Planı” bilgilendirme
toplantısına BYK'mızı temsilen Sayın Başkan Muammer Sak Katılmıştır.
• 7 Temmuz 2009 Tarihinde Kapadokya bölgesinde bulunan otel, motel, pansiyon ve halı mağazalarına,
kendilerine gelen tur organizasyonlarının bir seyahat acentesi kanalı ile yapmaları konusunda uyarılmışlardır.
• 15 Temmuz 2009 Tarihinde TÜRSAB Kapadokya BYK Yönetim Kurulu, Nevşehir Valiliğine atanan Sn. Osman
AYDIN'a hoş geldiniz ziyareti yapılmıştır.
• 4 Ağustos 2009 Tarihinde Ürgüp Kaymakamlığına yeni atanan Sn. Çetin Oktay YILDIRIM'a hoş geldiniz
ziyareti yapılmıştır.
• 1 Eylül 2009 Kapadokya bölgesinde bulunan bazı rent a car firmalarının ATV motorları ve motosiklet
kiralarken ehliyetsiz kişilere kiralama yaptıkları ve çeşitli kazalar neticesinde bölgemize gelen misafirlerin
mağduriyetine sebep verdikleri anlaşılmış olup, konu ile ilgili gerekli araştırma yapılmış ve rent a car firmaları
bu konuda uyarılmıştır.
• 29 Ekim 2009 Tarihinde Nevşehir Valiliğinin organize etmiş olduğu “Cumhuriyet Bayramının 86. Yılı”
Resepsiyonunda TÜRSAB Kapadokya BYK Yönetim kurulu olarak temsil edilmiştir.
• 2 Aralık 2009 Tarihinde Nevşehir Valiliğinin Peri Tower otelinde yapılan “Turizm Haftası Etkinlikleri” konulu
toplantıya BYK mızı temsilen 2. Başkan Sn. Mehmet KEÇECİ katılmıştır.
• 25 Aralık 2009 Tarihinde Nevşehir Üniversitesinde düzenlenen “Turizm” konulu panele BYK'mızı temsilen
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Coşkun KIRTIL katılarak bir konuşma yapmıştır.
• 2 Şubat 2010 Tarihinde TÜRSAB Kapadokya BYK yönetim Kurulu olarak Kayseri İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir.
• 2 Şubat 2010 Tarihinde Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Çevre Müdürlüğünün ortak organize etmiş olduğu “2
Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü) çerçevesindeki etkinliklere TÜRSAB Kapadokya BYK Yönetim Kurulu olarak
gidilmiştir.
• 16 Şubat 2010 Nevşehir şehirler arası otobüs terminalinde bulunan seyahat acenta elemanlarının otobüslere
binerek gelen yolcuları yanlış yönlendirdiği ve rahatsız ettikleri öğrenilmiş olup, konu ile ilgili gerekli
makamlara bilgi verilmiştir.
• 1 Nisan 2010 Tarihinde düzenlenen KAPHİB (Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği) toplantısına BYK
Başkanı Sn. Muammer SAK ve Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Coşkun KIRTIL katılmıştır.
• 6 Nisan 2010 Tarihinde Ürgüp Kaymakamlık Makamınca düzenlenen “İlçe Trafik komisyonu” toplantısına
BYK Başkanı Sn. Muammer SAK katılmıştır.
• 15-22 Nisan 2010 Tarihinde düzenlenecek olan “Kapadokya Bölgesi Turizm Haftası” etkinlikleri çerçevesinde
bölgeye gelen Uluslar arası medya mensuplarının konaklama ve gezi organizasyonları düzenlenmiştir.
• 16 Mayıs 2010 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir İli Turizm sektör temsilcileri ile birlikte
Nevşehir Valiliğinde düzenlenen “Bakanlık Sektör Buluşması” konulu toplantıya TÜRSAB BYK’mızı temsilen
Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılmıştır.
• 20 Mayıs 2010 Tarihinde düzenlenen “Müzeler Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde yapılan toplantıya TÜRSAB
BYK Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştır.
• 08.07.2010 Tarihinde TÜRSAB Genel Merkez’inde yapılmış olan toplantıya Kapadokya BYK adına Sn Genel
Sekreterimiz Sevim KARABIYIK TOKTA katılmıştır.
• 21 Ağustos 2010 Tarihinde TRT'de canlı yayınlanan “Turizm Meclisi” programına BYK'mızı temsilen
Yönetim Kurulu Üyemiz 2. Başkan Sn. Mehmet KEÇECİ katılmış olup, Kapadokya Turizmi ile ilgili görüşlerini
aktarmıştır.
• 15 Eylül 2010 Tarihinde Ürgüp Kaymakamlık Makamında yapılan “İlçe Trafik Komisyon” toplantısına
BYK'mızı temsilen Başkan Sn. Muammer SAK katılmıştır.
• 22 Eylül 2010 Tarihinde Kapadokya Bölgesinde bulunan otel, pansiyon, halı mağazaları ve hediyelik eşya
dükkânlarına faks çekilerek, seyahat acentesi faaliyeti yapma yetkisinin, sadece Bakanlık belgeli seyahat
acentelerinin yetkisi dâhilinde olduğu bildirilmiştir.
• 9-17 Ekim 2010 Tarihleri arasında Mahan Havayolları, Tayland Turizm Otoritesi ve TÜRSAB
koordinasyonunda düzenlenen Tayland ziyaretine TÜRSAB Kapadokya BYK'mızı temsilen Başkan Sn.
Muammer SAK katılmıştır.
• 29 Ekim 2010 Tarihinde Lykia Lodge Kapadokya otelinde Nevşehir Valisi Sayın Osman AYDIN ve Eşi
tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Balosu”na TÜRSAB Kapadokya BYK'mızı temsilen BYK başkanı Sn.
Muammer SAK ve Eşi katılmıştır.
• 24 Aralık 2010 Tarihinde Nevşehir Kapadokya Meslek Yüksek Okulunda yapılan 141. HANKOK toplantısına
TÜRSAB Kapadokya BYK'mızı temsilen Yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet KEÇECİ, Coşkun KIRTIL ve
Muzaffer BÜYÜKBAŞ katılmıştır.
• 27 Ocak 2011 Tarihinde Nevşehir Ahiler Kalkınma Ajansının düzenlemiş olduğu “Turistik Tabela Ve İşaret
Standardı” konulu toplantıya TÜRSAB Kapadokya BYK'mızı temsilen Sn. Mehmet KEÇECİ katılmıştır.
• 1 Şubat 2011 Tarihinde Nevşehir Valiliğine yeni atanan Vali Sn. Abdurrahman SAVAŞ’a TÜRSAB Kapadokya
BYK Yönetim Kurulumuz hoş geldin ziyaretinde bulunmuştur.
• 28 Şubat 2011 Tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının “Proje Tabanlı Beceri Yarışması Değerlendirme
Komisyonu” toplantısına birliğimizi temsilen TÜRSAB Kapadokya BYK üyemiz Sn. Coşkun KIRTIL katılmıştır.
• 12 Nisan 2011 Tarihinde Nevşehir Valiliği Toplantı salonunda düzenlenen “Nevşehir Hedef 2023” Turizm
Komisyonu toplantısına TÜRSAB Kapadokya BYK'mızı temsilen BYK Başkanı Sn. Muammer SAK katılmıştır.
• 7 Haziran 2011 Nevşehir ve Aksaray İllerinde bulunan müze ve ören yerlerine mesai saatleri dışında herhangi
bir kişi ve kuruluşun girişlerine izin verilmemesi konusu görüşülmüştür.
• 5 Temmuz 2011 BYK ofisimizde emekliliği sebebiyle ayrılan Ayhan EROĞLU'nun yerine alınacak eleman
görüşülmüştür.
• 2 Ağustos 2011 Müzeye alınacak yeni elemanlar sözlü mülakata alınmıştır.
• 15 Ekim 2011 Tarihinde TÜRSAB Kapadokya BYK’mızı yeni adresine taşıdık.
KARADENİZ BYK
Kasım/1993 yılında kurulan ve görev alanında bulunan 14 ilde faaliyetlerini sürdürmekte olan TÜRSABKaradeniz Bölgesel Yürütme Kurulumuz; en son 17 Temmuz 2008 tarihinde Trabzon’da yapılan 7.Olağan BYK
Seçimleri ve aynı gün gerçekleştirilen Olağan Toplantı ile ;
Başkan
Suat GÜRKÖK
KARDEN TURİZM
2.Başkan
İ.Ufuk DERELİ
ULU TUR TURİZM
Genel Sekreter Gökhan USTA
USTA TURİZM
Sayman Üye
M. Ragıp PİRSELİMOĞLU
VARGİT TURİZM
Üye
H. Volkan KANTARCI EYCE TURİZM
şeklinde görev dağılımı yapmış ve çalışmalarını bugüne kadar aynı yürütme kurulu üyeleri ile devam ettirmiştir.
17 Temmuz 2008 tarihli seçimlerden günümüze kadar geçen zamanda Karadeniz BYK aksatılmadan her ayın 1.
ve 3. Çarşamba günlerinde (81) Olağan Toplantı, (2) Olağanüstü Toplantı gerçekleştirmiştir.
BYK Başkanlığımızın görev alanında; Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum,Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon olarak 14 ilimiz bulunmakta olup, bu illerde faaliyet
gösteren acenta sayımız 17 Temmuz 2008 de (113) iken %100 artış göstererek her geçen gün artan kuruluşlar ile
toplam (215) e ulaşmıştır.
TÜRSAB Temsilciliklerimiz Ordu, Sinop, Samsun, Erzurum, Rize illerimizdedir ve seçilen acentalar ve ilgilileri
görevlerine devam etmektedirler. Temsilcilikler ve temsilciler yeni BYK seçiminde yeniden değerlendirilecektir.
BYK OFİSİ ve FAALİYETLERİ
BYK Başkanlığı olarak kiracı olduğumuz; İskenderpaşa Mahallesi, Gazipaşa Cadde, Derya Apt. No:36 K:1
TRABZON adresindeki eski ofisimizden 2011 Ocak ayında fiziki ve sosyal durumu günümüz şartlarına daha
uygun olan yine kiracısı olduğumuz Yeşiltepe Mah. Yavuz selim Bulvar can Sitesi A-Blok Kat:1 Daire:1
TRABZON (Tel: 462-230 24 24 -230 24 44 Faks:320 24 42) adresindeki yeni ofisimize taşımış bulunmaktayız ve
çalışmalarımızı bu adreste sürdürmekteyiz.
Ofis içi çalışmalarımızla ilgili olarak; yenilenen ofis malzemeleri araç-gereçlerle geçmiş yıllarda da olduğu
gibi, (bilgisayar-faks-fotokopi makinesi vb.) arızaları, teknik bakımları, yılık bakım sözleşmelerinin zamanında
yapılmasına ve de kullanımlarına özen gösterilmiştir. Bunların yanında evrak kayıt, kasa ve demirbaş
defterlerinin kullanımına, özellikle muhasebeyle ilgili evrakların, tahsilatlar ve yapılan giderlere ait belgelerin
zamanında genel merkeze gönderilmelerine önem ve öncelik verilmiştir.
Yeni ofisimizde kullanılmayan demirbaşların terkini, demirbaşlardan düşürülmesi, yeni alınanların kaydıyla
ilgili resmi işlemler yapılmış ve Birlik merkezimize yazılı bilgileri verilmiş, demirbaş defterleri güncellenmiştir.
Yeni adres ve iletişim bilgileri ilgili kurum, kuruluş vb. ile üyelerinize yazılı olarak duyurulmuştur.
Faaliyetlerimiz yanında rutin sayılan işlerimizden olan, Birlik Merkezimizden ve diğer kurum ve kuruluşlardan
faks, e-mail, posta yoluyla gelen tüm duyurular, sektörle ilgili bilgiler vb. yazılar, sirküler hiç bekletilmeden
bölgesel üyelerimize iletilmiş; aynı şekilde plaka, kimlik, dergi, bülten, kitap vb. teslimatlar da titizlikle yapılmış,
takip edilmiştir. Ekim /2011 itibariyle teslimatı bekleyen hiçbir talep bulunmamaktadır. Acenta kuruluşu ve
kurulmuş acentaların bünyesinde yapılan değişikliklerle ilgili dosyalar eksiksiz olmasına özen gösterilerek
hazırlanmış, Birlik merkezine sunulmuştur.
Ayrıca yenilenen TÜRSAB WEB sayfasının ve üyelere özel bölümünün aktif olarak nasıl kullanılacağı
konusunda bölge acentalarımıza, çalışanlarına sürekli olarak bilgi aktarımı yapılmıştır. BYK personeli
tarafından TÜRSAB veri tabanının kullanmasına özen gösterilmiştir.
BYK personeli, resmi ve dini tatil günlerinde, Birlik Merkezinin bildirmiş olduğu çalışma programına uygun
olarak çalıştırılmıştır. Yıllık izinlerde de iş yoğunluğu göz önüne alınarak kullandırılmıştır.
Yılbaşı, bayramlar ve diğer milli bayramlarda BYK kutlama mesajları 14 ilimiz protokolünü ve acentalarımızı
kapsayacak şekilde her yıl yapılmıştır.
Yıllık aidat ödemeleri konusunda her yıl olduğu gibi yine yılın ilk üç ayında rutin duyularımız yapılmış,
ödenmemiş aidat borçları ve ödenmeleri hususunda zaman-zaman 2011 yılında ise sıklıkla yazılı,-sözlü ve
ilgililerle birebir olarak hatırlatmalarımız devam etmiş ve etmektedir. Aidatların tahsilatları konusu merkez
muhasebemizden alınan ekstreler doğrultusunda sürekli takip edilmiş, özellikle TÜRSAB’a fatura edecekleri
kısımla ilgili kesecekleri fatura konusunda bilgilendirmelerimiz örneklerle izah edilmiş, sıfır hata tanzimleri
sağlanmış, toplanan faturalar düzenli listeler ile Birlik merkezimize iletilmiştir. Önemli bilgilerde, özellikle faal
olmayan acentalara irtibat telefonları ile ulaşılmaya çalışılmış ve gerekli veriler aktarılmıştır. (Değişen kanun ve
yönetmelik, teminat mektupları, genel kurullar ile ilgili bilgiler vb.)
14.08.2010 tarihinde Birliğimiz başkanı ve beraberindekiler Sümela Manastırı’nda yapılan dini ayin- etkinlik
için Trabzon’u ziyaretlerinde BYK yeni idari büromuzu da ziyaret etmiş, idari büronun yapılanması, mevcut
emtia ve kullanımları, EYOF ile ilgili hazırlık çalışmaları vb. konular görüşülmüştür.
2009-2010-2011 yıllarını kapsayan dönemdeki faaliyet programlarında amacımız; Birliğimizi, Kurumumuzu,
faaliyetlerimizi tanıtmak, işletme belgesiz seyahat acentalığı, haksız rekabet uygulamalarının engellenmesi,
önlenmesi, 1618 ve 5571 sayılı Yasa ve değişiklikleri konularında ilgililerin bilgilendirilmesi, “Turizm SektörüTÜRSAB-Seyahat Acentalarının gündeme taşınması”na yönelik
- Kamu idaresi ve bağlı birimleri
- Yerel Yönetimler
- Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlıkları
- Sektörle ilgili Sivil Toplum Örgütleri
- Müftülükler, Konsolosluklar, turizm eğitimi veren okullar
- Özel havayolu şirketleri
- Yerel basın -yayın kuruluşları, temsilcileri
ziyaret edilerek, Bölgesel Yürütme Kurulumuzun ve Yasayla belirlenmiş Seyahat Acentalarımızın faaliyet
alanları, turizm sektörünün ülkemizde ve bölgeselimizdeki önemi, turizm değerlerimizin korunması, eğitim
boyutunun gözardı edilmemesi, cazibe merkezlerimizin tanıtılması, sektör ilgililerin bilgilendirilmesine
elimizden geldiğince ağırlık verilmiştir.
Ülkemiz gelirlerine 30 milyar $ döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün önemine, Birliğimizin bu sektörde
lokomotif görevi üstlendiğine, tanıtım-pazarlama-satış bağlamında seyahat acentalarımızın faaliyetlerininçalışmalarının çok önemli olduğuna, istihdama katkı sağlamasına da dikkatleri çekilerek, üyelerimiz seyahat
acentalarının yasal haklarının korunması gerektiği genel olarak dile getirilmiştir.
BYK ofisimizin yeni haliyle resmi makamlar ve diğer sektör temsilcilerini ağırlayabilecek konumda olması
nedeniyle ofisimizdeki toplantılar ağırlık kazanmış, bu anlamda Büyükelçilik ziyaretleri de dahil olmak üzere
bir çok görüşme gerçekleştirilmiştir. (en son 5 Ekim 2011'de Makedonya Büyükelçisi ve beraberindekiler
BYK'muzu ziyaret etmişler ve Makedonya ile ilgili sunum yapmışlardır.)
Gerek örgütümüz TÜRSAB'ın ve gerekse Bölgemizi tanıtımla ilgili çalışmalarımızı daha geniş bir tabana
yaymak amacıyla neredeyse rutin hale getirdiğimiz protokol ziyaretlerini sadece Trabzon’da değil, 14 ilde de
uygulayarak, kurulan diyalog ve iyi ilişkileri geliştirmeye gayret etmekteyiz.
Yine çalışma programımız kapsamında görev bölgemizdeki 14 il Valiliğine 1618 sayılı Kanun ve Seyahat
Acentaları Yönetmeliği ile “işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti” gösteren kişi ve kurumlar ve bu
faaliyetlerde bulunanların denetlenmesi, engellenmesi- önlenmesi konularında yazı gönderilmiştir. Aynı
konular yeni göreve gelen Valilere Makamlarında ziyaret esnasında sözlü ve yazılı olarak sunulmuştur. Aynı
zamanda önceki yıllarda uygulamasını yaptığımız Trabzon’da turist gruplarını taşıyan TÜRSAB plakalı araçlara
“park etme- indi-bindi yeri izni” konusu da yeniden vurgulanmıştır.
Valiliklerle birebir yaptığız görüşmelerde; 1618 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler, 5571 sayılı Kanun’la
Seyahat Acentaları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve uygulamaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunulmuş, işletme belgesi almayanlarla uygulanması gereken “faaliyetten men” hükümleri vb.
konular çerçevesinde görüş ve düşüncelerimiz iletilmiştir.
Her BYK seçim döneminin ardından ve her “turizm sezonu açılışı” öncesinde her zaman olduğu gibi,
acentalarımıza yapmaları gereken hazırlıklar( plaka-bandrol, kimlik kartı talepleri) hatırlatılmakta, tur, paket
turlarda ve tur ve transfer araçlarında bulundurulması gereken belgeler ve karayolu taşıma yönetmeliği
ve uyulması gereken noktalar konusunda yazılı duyurular yapılmış, gerekli durumlarda Başkanlığımızın
hazırlamış olduğu bilgi dosyaları verilmiştir. Görev alanımızda bulunan 14 ilin Valilik, İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri ve diğer kurumlara da özellikle son 3 yıldır Kanunda yapılan değişişlikler konusunda dosyalar
sunulmaktadır. Birlik Merkezimizin gerek yazılı gerekse web sayfamızda yaptığı bilgilendirme ve duyurular
genellikle üyelerimizin dikkatlerinden kaçtığı için bu bilgiler ayrıca faks ve gerek görüldüğünde kargo yoluyla
bölge acentalarımızın adreslerine ulaştırılmaktadır. Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin uygulama esasları
konularında gelen her türlü bilgi anında üyelerimize duyurulmaktadır.
• BYK’muz özellikle TTSO _Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile başlangıçtan beri var olan ve süregelen iyi
ilişkilerimiz neticesinde, Trabzon'u ve sektörümüzü ilgilendiren tüm toplantı ve faaliyetler konusunda bilgi
alışverişinde bulunulmuş, ortak çalışmalarımız dışında TTSO’sının organize ettiği ve özellikle sektörümüzü
ilgilendiren toplantı, panel vb. etkinliklere mümkün olduğunca iştirak edilmeye çalışılmıştır. Sivil toplum
örgütleri, dernekler vb. kuruluşlarla da benzer ilişkiler devam ettirilmektedir.
• Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansı 2009-2010-2011 fuarları ile ITB Berlin –Almanya, MITT 2010
Moskova-, Arabian Travel Dubai gibi yurt dışı fuarlara bölgeselimizin turizm ürün ve çeşitlerinin, üyelerimizin
faaliyetlerinin tanıtımı amaçlı olarak katılmamız konularında çalışmalar yapılmıştır. Travel Turkey İzmir
Fuarı ile ilgili her yıl olduğu gibi 2011 yılı içinde Birlik merkezimiz tarafından yapılan yapılması istenen tüm
duyurular, broşür vb. tanıtım materyalleri üyelerimize ulaştırılmıştır.
• BYK olarak ve Birliğimizi temsilen katıldığımız etkinlikler kapsamında, artık her yıl yapılmakta olan, sürekliliği
olan uluslar arası festival ve yerel şenliklere mümkün olduğunca iştirak edilmiştir.; (Geleneksel Zarha Dağı
Şenlikleri, Uluslararası Maçka Sümela Kültür ve Sanat Festivali , Sürmene Kültür Sanat ve Deniz Festivali,
Gümüşhane Uluslar arası Kuşburnu- Pestil-Kültür ve Turizm Şenlikleri vb. bunlardan bazılarıdır) Ayrıca
ilimizde, bölgemizde yapılan yeni otel, motel, turistik tesislerin açılışlarına ve fuar organizasyonlarına mümkün
olduğunca katılınmış ve tanıtımlarında yardımcı olunmuştur.
Yapılan ve katılınmış olan etkinliklere ilişkin yerel ve ulusal basında yer alan haberler Başkanlığımızca takip
edilmekte ve gazete kupürleri dosyalanmaktadır.
MÜZELER
TÜRSAB ve MTM İşortaklığı ile işletimi üstlenilen müzeler kapsamında ilimiz Trabzon'da bulunan Ayasofya ve
Sümela Müzeleri için öncelikle bu müzelerde istihdam edilecek personelle ilgili tespit çalışmaları Merkezimizin
talimatları doğrultusunda Başkanlığımızca yapılmış, müzelerden sorumlu olarak idari müdürümüz Cemil Melek
görevlendirilmiştir. 17-22 Ocak 2011 tarihleri arasında Nevşehir/ peri Tower Otel'de konuyla ilgili verilen
eğitime istihdam edilecek personeller Cemil Melek refakatinde katılmıştır. Yine müzelerle ilgili olarak tüm
gelen- giden malzeme evrak vb. dokümanların takibi titizlikle yapılmış, istihdam edilen personelin çalışmaları,
yaşanan/yaşanabilecek her türlü sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar üst ilgilileri ile, aksamaya fırsat
vermeyecek şekilde yürütülmesine gayret edilmiş ve edilmektedir.
Eğitim çalışmaları kapsamında; TRABZON ilimizde,
Enformasyon Memurluğu ve Enf. Mem. Y. Dil Sınavları
: 1997, 2004, 2005, 2008 yıllarında
Acenta Tolcu Satış Temel Sertifika Kursu : 2006, 2007, 2008 yıllarında
sınav ve kurslar açılmış olup, 2011-2012 yıları için bu sınavlar haricinde profesyonel rehberlik kurslarının
da Trabzon ilimizde yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmiştir-etmektedir. 2009-2010-11 yıllarında
Bölgemizde yeterli talebe ulaşılamadığından eğitim kursları açılamamış olup, bu konularda gelen talepler Birlik
Merkezimize yönlendirilmiştir.
BASIN ve BYK
BYK Başkanlığımızca; yerel-ulusal-görsel ve yazılı medyada, sektörümüzle ilgili güncel konuları gündeme
taşıyacak canlı yayınlarla, röportajlarla bölgemizde çıkarılan çeşitli turizm dergilerinde üyelerimizin faaliyet
alanları ve sorunları; güncel ve sektörel sorunlara ilişkin eleştiri ve çözüm önerilerimiz bağlamında, turizm
sektörü bilgi ve bilincinin bölgeselimizde de gelişmesine yönelik düşüncelerimiz dile getirilmiştir. Özellikle
her yıl turizm sezonu açılışı, bayramlar ve yılbaşı günleri öncesinde radyo, yerel TV ve gazeteler ile turizm
dergilerinden gelen istekler doğrultusunda bölge turizmi ve sektörümüzle ilgili röportajlara yer verilmiştir..
Geçmiş yıllarda da olduğu gibi 2009- 2010-11 yılları turizm sezonu açılışı öncesinde yoğunlaşan, sektörle, bölge
turizmiyle ilgili radyo programları, röportaj talepleri BYK üyeleri tarafından karşılanmıştır.
3 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan, TRT ilgililerince planlanmış Turizm Meclisi programı ve canlı yayınla ilgili
yayın öncesi 15 Haziran'da Trabzon Valiliğin de düzenlenen hazırlık toplantısına katılınmıştır.
Faaliyetlerimiz başlığında belirtilen etkinliklerin birçoğu yerel ve ulusal basında yer almıştır. Bu haberler
Başkanlığımızca takip edilmekte ve dosyalanmaktadır.
ACENTA DENETİMLERİ
Denetim ve benzeri çalışma ve faaliyetlerimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda aynı şekilde uygulanmıştır.
Genel Merkezimiz tarafından resmi olarak denetimi istenen acentalarımızın denetimleri belirtilen adreslerinde
ve bizzat tarafımızca yapılmıştır. Kaçak acentacılık faaliyetleri, turlar ve yol denetimleri, acentalardan bu
konularda gelen yazılı şikayet gibi konular 01.10.2011 tarihine kadar bölge avukatlık büromuzca yürütülmüş,
takip edilmiştir. 2009-2011 yılları içinde bölge acentaları faaliyet denetimlerinin en sağlıklı şekilde
yürütülebilmesi için elimizden gelen çaba gösterilmiştir. 1618 sayılı yasa’nın yeni şekli nedeniyle daha da ağırlık
kazanan adres değişikliği denetimleri dikkatle ve titizlikle belirtilen adreslerinde yapılmaktadır.
1618 sayılı Yasa ve yeni şekli konusunda yapmış olduğumuz duyuru, bilgilendirme ve yönlendirmeler ve
denetimler sonucu, bölgemizde, özellikle seyahat acentası bulunmayan illerimizde (Gümüşhane-Bayburt gibi)
acenta kuruluş başvurularında artış gözlenmiştir. 17 Temmuz 2008 tarihli BYK seçimlerinde (113) olan acenta
sayımız bugün (215)'e ulaşmış olup, işlemleri süren kuruluş dosyaları da bulunmaktadır.
Denetimler yeni yasa değişiklikleri doğrultusunda yürütülmekte olup, özellikle işletme belgesiz faaliyette
bulunanların yargıya intikalini sağlamak, acentalarımızın ve tüketicinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla
denetim faaliyetlerimizin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile koordineli olarak etkin şekilde uygulanması
hususlarına daha çok ağırlık verilmiştir.
Bölgeselimizde bulunan 14 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine “işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde”
bulunan kişi-kurum ve kuruluşların denetlenmelerine yönelik yazılar yazılmış, denetim eksikliği ve caydırıcılık
bakımından gerekliliği her fırsat dile getirilmiştir. 2011 Mayıs ayı başında 14 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
belgesiz seyahat acentalığı faaliyetleri, seyahat sigortası konularında yasal prosedür ve uygulamalar hk.
yazı gönderilmiştir. Yine 2011 yılı Haziran ayının başında yine il kültür ve turizm Müdürlüğüne; yapılan
denetimlerde sadece D2 yetki belgesinin sorulmaması,denetimlerin usulüne uygun yapılması ve aranan
belgelerin yanında araçlarda bulunması gereken belge olarak sorulması, haksız rekabet oluşturacak
uygulamalardan kaçınılması, Müdürlüğün denetim elemanının yanında gerektiğinde Başkanlığımızdan da bir
ilgilinin bulundurulması ayrıca yetersiz rehber sayısının seyahat acentalarının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi
için rehberlik kurs ve sınavlarının Trabzon'da açılması konularında yazılı talepte bulunulmuştur.
Bu kapsamda Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürü Nurettin Aydın makamında ziyaret edilerek “karayolu
taşıma yönetmeliği” hakkında kapsamlı bilgi ve belgelerin temini ile denetimler kapsamındaki sıkıntılar dile
getirilmiştir. DHMİ Başmüdürlüğünde yapılan toplantıda havalimanları ile ilgili uygulamada acentalarımızın
mağduriyetlerinin önlenmesi dile getirilmiş, konuyla ilgili duyurular yapılmıştır.
15-19 Temmuz 2010 tarihleri arasında ilimizde ilk kez yapılan ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve
Eğitim Genel Müdürlüğü ilgilileri ile Birliğimizi temsilen BYK İdari Müdürü Cemil Melek'in de katıldığı Rehber
ve Acenta Denetimleri ve bu denetlemelere ait uygulama-tespit-gözlemler, alınan sonuçlar bir raporla Birlik
merkezimize sunulmuştur.
Genel merkezimiz tarafından gönderilen denetim taleplerinin tümü eksiksiz tamamlanmıştır. 30.10.200930.11.2011 tarihlerini kapsayan dönem içinde, BYK idari müdürü Cemil Melek tarafından gerçekleştirilen
denetimler:
BYK'nın yaptığı denetimler
Belge Talebi
Şube belge talebi
Adres Değişikliği Talebi
Grup. ortaklık, devir vb. değişiklik talepleri ile
Faaliyet ve işletme belgesiz
ac. faaliyeti denetimleri
: 34 adet
: 24 adet
: 31 adet
: 55 adet
Belgesiz Seyahat Acentalığı faaliyet denetimleri kapsamında Bölge Avukatlık bürosu tarafından yapılan
denetim ve yürütülen davalara ilişkin hazırlanmış ve her ay düzenli olarak Başkanlığımıza gönderilen faaliyet
raporları Birlik Merkez / Hukuk departmanına bekletilmeden sunulmuştur.
TÜRSAB Bölge Avukatlığını Mayıs/ 2005 tarihi itibariyle; Talimhane Caddesi No: 6/2 SAMSUN adresinde
yürütmekte olan SE&FA / Güven Avukatlık Hukuk Bürosu Çalışmalarına başladığı yıl itibariyle, özelikle yapılan
denetimler, yasal uyarılar nedeniyle kaçak tur ve seyahat acentalığı faaliyetleri konusunda önemli sayılabilecek
gelişmeler kaydetmiştir. Bölge acentalarımızın kaçak tur ve kaçak acentacılık faaliyetleriyle ilgili şikayetleri
bekletilmeden Genel Merkezimiz haricinde bölge avukatlık bürosuna bildirilmiş ve yasal işlemler devreye
sokulmuştur. Ancak, Birliğimiz Yönetim Kurulu kararınca. BYK avukatı hizmet sözleşmesinin 01.10.2011
tarihi itibariyle sona erdirilmesi nedeniyle bu konudaki şikayetler Birlik Merkezimizin hukuk servisine
yönlendirilmiştir.
FAALİYETLERİMİZDEN
İŞTİRAK EDİLEN ETKİNLİKLER /ORGANİZASYONLAR/ PROJELER VB.
TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ:
Geçmiş yıllarda da yapıldığı gibi artık rutin hale gelen “turizm haftası kutlamalarına”” 2009-2011 dönemini
kapsayan yılarda da BYK'muzca katılım olmuş, etkinlikler öncesinde Valilikçe düzenlenen “ön çalışma”
toplantılarına BYK Başkanlığımız katılmıştır.
15-22 Nisan 2010 / 34. Turizm Haftası: Vali Recep KIZILCIK Başkanlığında KTÜ Turizm ve Otelcilik MYO 'nda
düzenlenen etkinliklerde. BYK Başkanı Suat GÜRKÖK bir konuşma yapmış, etkinlik kapsamında 19 Nisan 'da
Giresun’da yapılan panele ise Birliğimiz Başkan Danışmanı Ali RENDAN ile BYK başkanı katılmıştır.
15-22 Nisan 2011/ 35. Turizm Haftası: KTÜ Turizm ve Otelcilik MYO 'nda BYK Başkanı öğrencilerle karşılıklı
sohbet havasında soru-cevap şeklinde yaptığı konuşma ile etkinliklere iştirak edilmiştir.
SUMELA MANASTIRI- DİNİ ETKİNLİK
İnanç turizmi kapsamında Bakanlığımızın onayı ile ilimiz Trabzon Sümela Manastırında dini içerikli etkinlik
düzenlenmesiyle ilgili Valilik Makamınca yapılan tüm hazırlık çalışmalarına , toplantılara, çalışma komisyonu
üyesi olarak BYK başkanı Suat Gürkök katılmıştır. Bu bağlamda; Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon MİT, Maçka Belediye Başkanlığı, Kaymakamlığı, İl
Çevre ve Orman Müdürlüğü, Basın Yayın Enf. Müd., İl Sağlık Müd., Liman Başkanlığı, Trabzon Sahil Güvenlik
Komutanlığı, İl Afet Acil Durum Müd., DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, , TTSO ve
TÜRSAB BYK Başkanlığımızın 1. derece yetkililerinin katılımlarıyla
15 Ağustos 2010 tarihinde 1. si, 15 Ağustos 2011 tarihinde 2. si yapılan etkinliklerle ilgili olarak;
Valiliğin düzenlediği hazırlık toplantıları kapsamında:
14.07.2010: Yapılan toplantıda Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği kapsamında Vali Yrd. Cezmi
Batuk başkanlığında Trabzon ili için oluşturulan komisyonda Suat GÜRKÖK yer almıştır.
04.08.2010: Vali Yrd. Aziz Mercan başkanlığında 4 Ağustos tarihinde yapılan toplantıda alınan karalar gereği,
TÜRSAB tarafından, 15 ağustos 2010 tarihinde yapılacak etkinliğe ait uygulamaların tüm Türkiye genelinde
seyahat acantalarına bildirilmesi, acenta belgesi olmayanların taşıma yapmaması kararlaştırılmıştır.. Etkinlik
sürecinde ilimizi çok sayıda yabancı ziyaret edeceğinden, Başkanlığımızın 9 ağustos 2010 tarihli duyurusu ile
tüm üyelerimize bu karalar gönderilmiş ve bunlar doğrultusunda hareket etmeleri istenmiştir.
09.08.2011 tarihli hazırlık toplantısında da düzenleme kurulu kararları konusunda yine Başkanlığımız ve Birlik
Merkezimizce tüm üyelerimiz bilgilendirilmiştir.
Yapılan her iki etkinlikte de, gerek iç ve dış avluda, gerekse ayin esnasında ve manastır çevresinde
olumsuz örnek teşkil edecek bir durum yaşanmamış, 2010 yılına göre 2011 yılında yapılan dini etkinlik çok
daha iyi organize edilmiş, program ve konaklamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan etkinlikler
gerçekleştirilmiştir.
Dini Etkinlikler yazılı ve görsel basında -medya da geniş yer bulmuş, ilgi görmüştür. Konuyla ilgili izlenim ve
gözlemlerimizi içeren raporlarımız genel merkeze sunulmuştur.
EYOF- TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI
23-30 temmuz 2011 tarihleri arasında Trabzon’da yapılan 11.Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları hazırlık
çalışmaları çerçevesinde oluşturulan Sosyal Kültürel faaliyetler ve Turizm Komitesi’nde ve konaklama
komitesinde Kurumumuzu temsilen BYK başkanı Suat Gürkök yer almıştır.
Tüm hazırlık çalışmaları içinde bulunduğumuz olimpik oyunlarla ilgili olarak
25.08.2010 : Komitenin oluşturulması
01.11.2010
: BYK bürosunda yapılan hazırlık çalışmaları toplantısı(1)
08.11.2010
: BYK bürosunda yapılan hazırlık çalışması toplantısı (2)
24.11.201
: BYK bürosunda yapılan hazırlık çalışması toplantısı (3)
EYOF Genel Koordinatörü Hayri Güner, Konaklama Direktörü Murat Sağsöz, BYK Başkan ve üyelerinin
katıldığı toplantılarda; konaklama tesislerinin durumları, sayıları- transferler, tanıtım, konaklamalarla ilgili
yaklaşık toplam rakamlar, sosyal program konuları görüşülmüş,bir sonraki aşamalarda yapılacak çalışmalar
hakkında kararlar alınmıştır.
01.12.2011
: BYK büromuzda konuyla ilgili acentaları bilgilendirme toplantısı
03.02.2011
: Hazırlık Toplantısı; hizmet kalitesinin arttırılması, eğitim programında yer alacak konular,
hedef grupların belirlenmesi konulu
15.06.2011
: TTSO da yapılan bilgilendirme toplantısı(Geleneksel Türk mutfağı kampanyası / yeme içme
tesislerinin Bakanlıkça belgelendirme sürecine ilişkin düzenleme hk. Tesis temsilcileri ile yapılan toplantı)
BYK Olağan Toplantılarımızda devamlı olarak gündemde tuttuğumuz olimpik oyunlarla ilgili çalışmalarımız
devam etmiş ve bilindiği üzere büyük bir coşkuyla ilimizde gerçekleştirilmiştir. Basında- medyada geniş yer
bulan oyunlar ülkemizin, ilimizin tanıtımı açısından da çok önemli olmuştur.
HAC kayıtları ile ilgili çalışma:
20.6.2011-01.07.2011 tarihleri arasında yapılan hac kayıtlarında Trabzon İl Müftülüğünde Birliğimizi temsilen
görevlendirilen BYK İdari Müdürü Cemil Melek bulunmuş, yapılan çalışma ve gözlemlerine ilişkin tutulan
detaylı rapor Birlik merkezimize iletilmiştir.
Erken rezervasyon kampanyası ile ilgili çalışma:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı –TÜRSAB, TÜROFED ve THY işbirliğinde seyahat acentalarının sürdürdüğü
Erken Rezervasyon Kampanyası ile ilgili olarak Başkanlığımızın yürüttüğü kapsamlı çalışmamızda öncelikle
Belediye başkanı 8 Şubat tarihinde Makamında ziyaret edilmiş yapılan görüşmede Erken Rezervasyon
Kampanyasının uygulamasının Trabzon’da da yapılmasının planlandığı anlatımlı ve 1 ay süreli ücretsiz stant
yeri tahsisi talebimiz kendilerine iletilmiştir. yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmış 18 Şubat-18 Mart 2011
tarihleri arasında (1) ay boyunca Trabzon da Maraş Caddesinde açık tutulmuştur. Bölge üyelerimize konu
hakkında yazılı duyuru yapılmış, erken rezervasyon kampanyaları ile ilgili broşür vb. materyallerini standa
bırakabilecekleri duyurulmuştur.
DOKA Projesi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Turizmde Bölge Potansiyelinin harekete Geçirilmesine Yönelik
Mali destek Programı: Birliğimizi onayı ile destek verilen proje kapsamında iştirakçi olarak TÜRSAB Karadeniz
BYK adına Suat Gürkök bildirilmiş, projede yer alan Eğitim Müzesi- Yaşayan Müze konusunda projeye
sponsorluk, teknik destek gibi konularda rol üstlenmek üzere destek verileceği bildirilmiştir.
Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi
TEMA Vakfı’nın projesi kapsamında 26-27 Ocak 2011 tarihlerinde Artvin Hopa Paluri Hotel’de yapılan
Çalıştaya Kurumumuzu temsilen görevlendirilen Gündönümü Turizm Seyahat Acentası yetkilisi katılmıştır.
Konuyla ilgili katılımcıların katkılarıyla ileriki günlerde geliştirilerek Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik
Hususlarına dayalı Bölgesel Çok Sektörlü Plan’ın oluşturulması hedefi proje ilgililerince anlatılmış ve
yapılabilecekler konusunda bilgi verilmiştir.
YALNIZÇAM –Uğurludağ Yayla Turizmi ve Kış Sporları Merkezi Projesi
Ardahan İl özel İdaresi Genel Sekreterliğinin çalışması olan proje için Kurumumuzun destek ve görüşleri
istenmiş, proje konusundaki görüşlerimiz yazılı olarak kendilerine iletilmiştir.
Kasım 2009 ve 19. TÜRSAB Genel Kurul itibariyle gerçekleşen, katılımcısı olduğumuz, organize ettiğimiz,
yürüttüğümüz diğer faaliyetlerimizin bazılarından başlıklar ve kısa özetler.
24.11.2009
Turizmi Geliştirme Çalıştay Toplantısı / Ordu
Genel Kurul öncesinde; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Müdürlüğünün Ordu ilinde
gerçekleştirdiği Çalıştay toplantısına BYK Başkanı Suat Gürkök, genel sekreter Gökhan Usta, sayman üye M.
Ragıp Pirselimoğlu ve Ordu ili acentalarımız katılmışlardır.
5-6.12. 2009
19. TÜRSAB GENEL KURULU
Genel Kurul öncesi BYK'mızca yapılması gereken çalışmalar Genel merkezimizin bilgilendirmeleri dikkate
alınarak titizlikle sürdürülmüş, 19. Genel kurula katılacakların katılım formlarının eksiksiz tamamlanması
sonrasında ulaşım ve konaklama talepleri uçuş biletleri ve konaklama ile ilgili programlar tel, faks ve posta
yoluyla tek tek bilgilendirilmiştir.
29.04.2010
Trabzon/ Uzungöl –Turizmi Değerlendirme Toplantısı
Trabzon/ Uzungöl İnan kardeşler tesislerinde Vali Recep KIZICIK başkanlığında yapılan toplantıya BYK genel
sekreteri Gökhan Usta katılmıştır. Belde de hizmet veren turizmciler ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşların
temsilcilerinin katıldığı toplantıda Uzungöl ve çevresinin her geçen gün artan talebe paralel oluşan sorunların
yerinde tespiti çözüm ve önerileri tartışılmıştır.
21-24.01.2010 ATTM Travel Ankara
ATTM – Ankara Turizm ve tatil günleri programı konusunda Başkanlığımızca bir çalışma yapılmıştır.
3-6.02.2011
Beyaz Rusya/ Minsk İnceleme Gezisi
BYK başkanlığımızın organizasyonu ile 3-6 Şubat 2010 tarihleri arasında Beyaz Rusya’nın Minsk şehrine
düzenlediği inceleme ve ikili ilişkileri geliştirme amaçlı çalıştay programını bölge acentarının katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.
21.04.1010
TTSO / Turizm Potansiyelini geliştirilmesi ve Trabzon-Sochi Anadolujet uçuşları bilgilendirme
toplantısı
turizm potansiyelini geliştirilmesi ve Anadolujet'in bölgesel uçuşları ve Trabzon/Sochi arasında havayolu
köprüsü kurulması gündemli TTSO da yapılan toplantı, Anadolujet ilgilisi Sami Alkan ve beraberindeki heyet,
BYK’muz ve bazı üyelerimizin de katılımları ile gerçekleşmiş, BYK başkanlığımızca da bilgi desteği verilmiştir.
27.05.2010
Borajet uçuşları / Bilgilendirme Toplantısı / Trabzon
BYK büromuzda yaptığımız ve bölgesel acentalarımızdan 34 temsilcinin katıldığı toplantıda Borajet hava
taşımacılığı ilgilileriyle bir araya gelinerek bilgi alış-verişinde bulunulmuş, İstanbul-Tokat/ Zonguldak-Trabzon
tarifeli seferlere tanıtım-pazarlama-satış kapsamlı destek verilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik bilgi
ve görüşler aktarılmıştır.
06.06.2010
Batum-Trabzon KTÜ Üniversiteleri İşbirlikli Turizm-Ticaret-Ekonomi Konferansı
Başkanlığımızın da bölgesel acentaları bilgilendirmesi ve konuyu duyurmasıyla yapılan toplantıya
Başkanlığımızca katılınmıştır. Toplantıdan alınan bilgiler bölgesel üyelerimize duyurulmuştur.
09.06.2010
TÜRSAB Doğu Karadeniz – Batum İnceleme Gezisi
Artvin Valiliği'nin daveti ile TÜRSAB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, Danışmanlar, BYK başkanları,
TÜRSAB Kültür Turizmi, İç turizm Doğa ve Çevre Sürdürülebilir Turizm Komitesi üyeleri, seyahat acentaları ve
basın mensuplarından oluşan bir heyetle 9-13 Haziran 2010 tarihleri arasında Artvin ve Batum inceme gezisi
yapılmıştır.
11 Haziran günü Artvin ayağında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür merkezinde gerçekleştirilen Doğu Karadeniz
Kültür ve Doğa Turizmi Sempozyumun da BYK saymanı M.Ragıp Pirselimoğlu sunum/konuşma yapmıştır.
Heyetin bir bölümü ile 12 Haziran’da Sarp Sınır Kapısından Batum’a geçilmiş, Artvin Valisinin de eşlik ettiği
heyet sınırda Aceristan Özerk Bölgesi başkanı ile Turizm ve Tanıtma Başkanı tarafından karşılanmıştır. 13
Haziran’da Sheraton Otel’de yerel turizmciler ile bir araya gelinmiş, Birliğimizce tanıtım sunumu yapılmıştır.
Heyetten Nur Çapa’nın 14 Haziran‘da Ordu Valisi ile randevu ve görüşmesi BYK başkanının da katılımıyla
BYK'na tahsisli araç ile yapılmıştır.
30.06.2010
Trabzon-Sochi Uçak seferleri bilgilendirme Toplantısı
BYK Başkanlığı ofisinde Trabzon ili acenlalarımızla yapılan toplantıda; Trabzon-Sochi uçak seferleri konusunda
Trabzon Ticaret ve sanayi Odası Başkanlığında yapılan toplantılardan sonra Başkanlar düzeyinde devam eden
çalışmalar hakkında katılan üyelere bilgiler aktarılmış ve durumun sonuca bağlanması amaçlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
13.07.2010
Bakanlık Tanıtım Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı’nın Trabzon ziyareti
Trabzon'a gelerek sektörel ve resmi etütler yapan Bakanlık Tanıtım Genel Müdürü Cumhur G. Taşbaşı ve Dış
İlişkiler Daire Başkanı Onur Gözet'in Trabzon’a gelişleri itibariyle transfer, Sümela Manastırı gezi ve etüdü,
Trabzon Valisi, Recep Kızılcık ile görüşmeler, şehir turu ve ziyaretleri ve Trabzon'dan ayrılışları kapsamlı
programa Başkanlığımızca refakat edilmiştir. Sayın Taşbaşı Sümela örenyerinin Türkiye tanıtımında önemli bir
yeri olduğunu belirtmiş ve Bakanlık olarak da Sümela'ya çok önem verdiklerini söylemiştir.
23.07.2010
17. Gümüşhane Kültür ve Turizm Festivali
3 gün süren festival ve şenliklere Birliğimiz temsilen BYK idari müdürü Cemil Melek katılmıştır.
07.08.2010
Doğu Karadeniz Master Planı Toplantısı
Ridos Termal Otel İkizdere 'de yapılan toplantıya BYK başkanı iştirak etmiş olup, Birliğimizin konuyla ilgili
öneri ve görüşlerini dile getirmiştir.
31.08.2010
Tiflis-Trabzon-Tiflis Uçak Seferleri-Blgilendirme Toplantısı
Air Batumi Havayolu şirketinin 9 Ağustos 2010 tarihinde başlatmayı planladığı uçak seferleri ile ilgili tanıtım ve
bilgilendirme toplantısı üyelerimizin katılımları ile 31 Temmuzda Trabzon/ Usta Park Otel'de yapılmıştır.
6-8.10.2010
Türkiye-Rusya Turizm Çalışma Grubu Toplantısı/ Sochi
T.C. Kültür ve Turizm bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Rusya’nın Sochi
kentinde 6-8 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Rusya Turizm Çalışma Grubu toplantısına Birliğimizi
temsilen BYK Başkanı Suat Gürkök katılmış ve bölge turizmi, tesisler, rehber ihtiyacı, kurvaziyer turizmi,
denizyolu ulaşımı, Trabzon-Kıbrıs seferleri, Sarp Sınır kapısında geçişlerde yaşanan problemler vb. konularda
bir konuşma yapmıştır.
06.11.2010
Karadeniz Turizm Fuar ve Konferansı / Trabzon
Turex fuarcılık tarafından 13-16 Ocak 2011 tarihleri arasında Trabzon'da açılan fuar için bölgesel acentalrımıza
tanıtılması amaçlı bilgilendirme toplantısının Bordo-Mavi Cafe’de yapılacağının duyurusu BYK tarafından
yapılmış.13-16 ocakta tarihli fuarda yapılacak-yapılması gerekli tanıtım çalışmalarıyla ilgili bilgi alış-verişinde
bulunulmuş, uygulama ve katılım bağlamında fuar ilgilileriyle diyaloglar sürdürülmüş ve açılan fuara BYK
olarak organizasyon, gerçekleştirme, izleme kapsamlı destek verilerek katılınmıştır.
08.11.2010
Macaristan Turizm ve Havayolu Taşımacılığı ilgilileri/ Yemekli Toplantı/
Trabzon/ İnanlar Restoran da Belediye Başkanlığı önderliğinde verilen akşam yemekli toplantıya BYK genel
sekreteri ve sayman üyesi katılmıştır.
Sektörümüzü, bölgemizi, üyelerimizi ve başkanlığımızın da tanıtımıyla faaliyetlerinin muhataplara anlatıldığı ve
olumlu izlemlerin alındığı bir toplantı gerçekleşmiştir.
16-17.12.2010 Uluslar arası Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Turizm Kurultayı / Rize
Rizeliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Rize Çayeli Kültür Merkezin'de yapılan toplantıya
Birliğimizi temsilen BYK başkanı Suat Gürkök katılmış ve bir sunum gerçekleştirmiştir.
13-16.01.2011 Karadeniz Turizm Fuar ve Konferansı
Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde organize edilen fuarda yerli-yabancı birçok tur operatörleri ve seyahat
acentaları satın almacıları, turizm sektör temsilcileri bir araya gelmiştir.
26-27.01.2011 Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik Hususlarına Dayalı Bölgesel Çok Sektörlü Plan Çalıştayı /
Artvin
TEMA Vakfının organizasyonu ile Artvin –Hopa Paluri Hotel'de ‘da yapılan toplantıya Birliğimizi ve BYK muzu
temsilen görevlendirilen Acentamız Gündönümü Turizm katılmıştır.
21.04.2011
Rusya Federasyonu Vize Uygulaması ile ilgili Toplantı / Trabzon
Rusya Federasyonu’nun Vize uygulamasını kaldırması çerçevesinde uygulama hakkında bölgesel üyelerimizi
bilgilendirme amaçlı toplantı organizasyonu konusunda 5 Nisan da Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu
Kirill V. Federov'a talebimiz yazılı iletilmiş ve Konsolosluk Ataşesi Marina Gurbunova'nın katılımları ile BYK
büromuzda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yararlı geçen toplantıda alınan bilgiler değerlendirilmiştir.
27-30.04.2011 2. İpek Yolu İşadamları Zirvesi / Trabzon
1.si 16-19 Ekim 2008 tarihinde yapılan zirvenin, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde 2.si 27-30
Nisan 2011 tarihlerinde Trabzon/ TTSO'da yapılmış ve zirveye Birliğimizi ve sektörümüzü temsilen BYK olarak
katılınmıştır.. BYK başkanı tarafından 1. zirvede bir sunum yapılmıştır. Devlet Bakanı Faruk Özak ,Başbakan
Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ve 17 ülkenin devlet yetkililerinin ve işadamlarının katıldığı 2. Zirvede EYOF 2011
Trabzon'un tanıtımı yapılmıştır. Bakan Faruk Özak yaptığı konuşmada ;Trabzon'un tarihi İpek Yolu'ndan bu
yana lojistik bir üs konumda bulunduğuna dikkat çekildi ve bu güzergahtaki ülkelerin ticaret potansiyelinin
yüksek olduğu vurgulandı.
13-15.05.2011 Güneş Kursunun İzinde Hitit Yolu
Çorum Valiliği nin planlaması ve davetiyle Hitit Yolu çağrılı yürüyüş-bisiklet-parkur yolu faaliyetlerine
Başkanlığımızı temsilen BYKL saymanı M.Ragıp Pirselimoğlu katılmıştır. Bölgeselimiz komşu ili Çorum ve Hitit
Yolu Programı kapsamında bilgi alış-verişi, gözlemler, diyaloglar kurulmuş ve olumlu izlenimler alınmıştır.
20.05.2011
KTÜ 56. Kuruluş Yıldönümü ve Bahar Festivali / Trabzon
KTÜ Turizm ve Otelcilik MYO Tesislerinde yapılan ve Her yıl düzenlenen etkinlik / kutlamalara Birliğimizi
temsilen BYK başkanı Suat Gürkök katılmıştır. Ülkemiz genelinde, bölgeselimiz özelinde turizm sektörünün ve
acentalarımızın faaliyetlerinin önemi gündeme taşınmıştır.
3-4.09.2011
DOKA –Gümüşhane Tanıtım Gezisi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) Ve Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan
Gümüşhane / Kürtün doğal güzellikler ve tarihi turistik yerleri tanıtım gezisi programına BYK temsilen Sayman
üye M. Ragıp Pirselimoğlu ve idari müdür Cemil Melek'in katıldıkları program sürecinde; Doğu Karadeniz
coğrafyasında yer alan yaylalar, göller, flora-bitki çeşitlilikleri ve zenginlikleri, özellikle “Örümce Ormanları”
gibi farklılıkların tanıtılmasının gerekliliği, program alanında bulunan kilise-köprü-özgün mimari evleri ve
doğanın özellikle korunmasının, ulaşım ve konaklama imkanlarının iyileştirilerek geliştirilmesi gerektiği ağırlıklı
gözlemler dile getirilmiştir.
05.10.2011
Makedon Büyükelçisinin BYK Ziyareti
Makedon Cumhuriyeti Büyükelçisi ekselansları Goran Taskovski ve beraberindeki heyet Makedonya
Cumhuriyeti’nin turizm potansiyelini ve karşılıklı işbirliği imkanlarını görüşme adına 5 Ekim 2011 tarihinde
BYK ofisini ziyaret etmiştirler. Trabzon acentalarımızın da katılımı ile BYK ofisinde yapılan görüşme
ve toplantıda, kendileri konuyla ilgili bir sunum yapmışlardır.Bölgeselimizde bulunan turizm değerleri,
zenginlikleri, çeşitleri alanları ile bu kapsamda faaliyetleri olan seyahat acentalarımızın tanıtımı yapılmıştır.
8-10.09.2011
Trabzon Kent Sempozyumu
Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Sempozyuma Birliğimizi temsilen TÜRSAB Yönetim
Kurulu Üyesi Alper Maçkan katılmış iştirak etmiş ve “ Türkiye'de ve Trabzon'da Turizm” konusunda bir
konuşma yapmıştır.Toplantı vesilesiyle turizm sektörünün önemi de gündeme taşınmıştır.
22-25.09.2011 TÜRSAB- Doğu Karadeniz Gezisi
Birliğimiz Başkanı Başaran Ulusoy ve refakatinde bulunan 26 vip kişiden oluşan heyetle yapılan Doğu
Karadeniz Gezisine BYK başkanlığımızca da katılınarak konuklara Sarp Sınır Kapısı-Kemalpaşa- ÇamlıhemşinAyder-Çayeli- Rize-Uzungöl-Trabzon parkurlu programda Doğu Karadeniz’in özgün mimari, yayla, göl, bitki
örtüsü, kültür varlıkları, müzeler, mutfak ve folklor, el sanatları örneklerinin tanıtımı yapılarak, uygulama lokal
ve ulusal medyaya taşınmıştır.
19.10.2011
Japonya/ Transit Seyahat ve Kültür Dergisi Çekimleri
Japonya'da yayınlanan seyahat ve kültür dergisi Transit’te yer alacak ülkemiz ile ilgili bölümün yazıları ve
fotoğraf çekimleri için 17-25 ekim 2011 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden Hayashi ve Marisa Shimamoto
18-19 ekim 2011 de Trabzon ilimizde yapmış oldukları çekimler-çalışmalar için Valiliğimizin yazılı talepleri
doğrultusunda müze ve örenyerlerimize girişleri ve çekim yapabilmeleri hususlarında gereken yardımlar
sağlanmıştır.
19.10.2011
OMÜ 2011-2012 Açılış Töreni.
Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın teşrifleriyle gerçekleşen Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 2011-2012
Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine temsilcilik düzeyinde katılınmıştır.
25-27.10.2011 Türkiye-Rusya Turizm Çalışma Grubu 2011 Yılı II. Toplantısı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı “Karadeniz Bölgesinde Turizm Altyapı Kalkınması” toplantısı
bünyesinde Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı- Başkanlık Müsteşarı Özgür Özaslan ve Rusya
Federsyonu Federal Turizm Ajansı Başkanı Aleksandr Radkov’un eş başkanlıklarında Rusya'nın Gelencik
kentinde yapılan toplantıya Genel merkezimizin görevlendirmesi üzere BYk Başkanı Suat Gürkök ve genel
sekreter Gökhan Usta Birliğimizi temsilen katılmıştır.
KONYA BYK
Konya Bölgesel Yürütme Kurulu olarak İlk hedefimiz KONYA’mızın ve KARAMAN ilimizin sahip
olduğu değerleri ve cazibeleri; Gelişen ve büyüyen kısa ve uzun vadeli turizm yapılandırmaları ile daha
belirginleştirerek modernleşme çalışmaları ile yeni bir çehre ile önce ülkemiz ve sonra dış dünyada belirgin
bir şekilde sergilemektir. Hz. Mevlana’yı Anma ve Vuslat Törenlerinin 7-17 Aralık tarihleri arasında uzatılması
nedeni ile etkin çalışmalar yapılması da öngörülmektedir
Turizm ilkelerimiz çerçevesinde bölge turizminde öncelikle kalkınma sağlamak ve asıl amaçlarımızdan biri
olan bilgilendirmeleri yaparak; halkımıza siz basın kuruluşları yolu ile acentaların gerekliliği ve TÜRSAB'bağlı
seyahat acentaları ile yapacakları seyahat ve organizasyonlarda kendilerinin ve firmalarının can ve mal
güvenlikleri açısından daha çok tercih etmeleri yolunda duyuruları yenilemektir
Bunu yaparken acentalarımızın yeni kanun ve yönetmeliklere göre tanıtım ve satış yapmalarını sağlayarak,
daha modern ve etkin hizmet anlayışı ile çağa ayak uyduran, internet hizmetleri dahil pek çok hizmeti süratle
veren daima gelişen iş yerleri olmalarını sağlamakta ana hedeflerimiz arasındadır. Acentalarımız arasındaki
ticari ilişkileri de artırarak meslek ilkelerine uygun davranışlar içinde yöremizin kültür ve turizm değerlerini
tanıtmaları konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Kaçak ve belgesiz faaliyet gösteren ve 1618 sayılı yasamıza aykırı davranarak halkımızın can ve mal güvenliğini
tehlikeye atan kişilerle mücadeleye devam edilecek. Otokontrolün daha iyi sağlanması ve bir düzen getirilmesi
amacı ile Tur için kalkan otobüslere araç kalkış ve varış terminali sağlanması konusunda da alt yapıyı
hazırlamak faaliyet palanlarımız arasındadır.
Bu perspektif içinde en ileri hedeflere ulaşmak yaşamın her alanında olduğu gibi KONYA Turizminin kalite
düzeyini artırarak şehrimizi daha ileri yerlere taşımaktır. İlimize gelen ziyaretçilerin kültür ve medeniyetlerin
beşiği olan Konya da daha çok zaman geçirmelerini sağlamak ve transit geçişlerin tüm turizm sektörünün
ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının el ele vererek çalışması ile engellenebileceği düşüncesi ile tüm turizme
gönül veren kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışmak faaliyet planlarımızdandır.
• 7 Aralık - 17 Aralık 2009 Hz. Mevlana’nın 736. Vuslat yıldönümü uluslararası anma etkinlikleri için Mevlana
Kültür Merkezinde TÜRSAB STAND’ın da gerek acentalarımız yardımcı olmak gerekse TURSAB’ımızın
tanıtımı ve Konya da varlığımızın ifadesi için gerekli çalışmalar yapılmış. Tüm Mevlana Haftası boyunca BYK
Üyeleri ve personel olarak kültür merkezinde nöbetleşe bulunulmuş. ŞEBBİ ARUZ günüde yine protokolde
bulunulmuştur.
• 6 Şubat 2010 tarihinde bölgemizde bulunan seyahat acentalarına 2009 yılı değerlendirmesi için Konak Konya
Mutfağında kahvaltılı toplantı düzenlenmiştir.
• 18 Mart 2010 Konya Valiliğini Tertip etmiş olduğu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Şehitlik ziyareti
Programına Bölgesel Yürütme Kurulunu temsilen BYK Başkanı Atilla ÖZDEMİR katılmıştır.
• 15 – 22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri sebebiyle 16 Nisan 2010 tarihinde Japon Kültür Parkında Stant açıldı.
• 23 Nisan 2010 Tarihinde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama Etkinliklerinde protokolde hazır
bulunulmuştur.
• 29 Nisan 2010 Tarihinde Konya yerel kanalı üniversite televizyonunda ki Turizm konulu Programa BYK
Başkanımız Atilla ÖZDEMİR katıldı.
• 19 Mayıs 2010 tarihinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama Etkinliklerine protokolde hazır
bulunulmuştur.
• 21 – 26 Haziran 2010 tarihlerinde Karaman’da gerçekleşen Dil Bayramı Etkinliklere iştirak edilmiştir.
• Konya Valiliğinin Hz. Mevlana’nın 737. Vuslat yıldönümü uluslararası anma etkinlikleri toplantısına Bölgesel
Yürütme Kurulunu temsilen bir kişi katıldı.
• 20 Eylül – 30 Eylül 2010 tarihleri arası Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Düzenlemiş
olduğu 7. Uluslararası Mistik Müzik Festivaline BYK Üyeleri ve personel olarak kültür merkezinde nöbetleşe
bulunulmuştur.
• 29 Ekim 2010 tarihinde Konya Valiliğinin tertip etmiş olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına
Bölgesel Yürütme Kurulunu temsilen BYK Başkanı Atilla ÖZDEMİR katılmıştır.
• 1 Kasım – 3 Kasım 2010 tarihlerinde GYODER ve Konya Büyükşehir Belediyesinin Düzenlemiş olduğu Kentler
Zirve ve Galasına Bölgesel Yürütme Kurulunu temsilen BYK Başkanı Atilla ÖZDEMİR katılmıştır.
• 10 Kasım 2010 tarihinde Konya Valiliğinin tertip etmiş olduğu 10 Kasım Atatürk’ü anma Törenlerine Bölgesel
Yürütme Kurulunu temsilen BYK Başkanı Atilla ÖZDEMİR katılmıştır.
• 7 Aralık - 17 Aralık 2010 Hz. Mevlana’nın 737. Vuslat yıldönümü uluslararası anma etkinlikleri için Mevlana
Kültür Merkezinde TÜRSAB STAND’ın da gerek acentalarımız yardımcı olmak gerekse TURSAB’ımızın tanıtımı
ve Konya da varlığımızın ifadesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır,
• 7 Aralık - 17 Aralık 2010 Hz. Mevlana’nın 737. Vuslat yıldönümü uluslararası anma etkinlikleri için tüm
Mevlana Haftası boyunca BYK Üyeleri ve personel olarak kültür merkezinde nöbetleşe bulunulmuş, ŞEBBİ
ARUZ günüde yine protokolde bulunulmuştur.
• 17 Aralık 2010 tarihinde Hilton Garden Inn Konya açılışına BYK üyeleri katılmıştır.
• 18 Mart 2011 Konya Valiliğini Tertip etmiş olduğu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Şehitlik ziyareti
Programına Bölgesel Yürütme Kurulunu temsilen BYK Başkanı Atilla ÖZDEMİR katılmıştır.
• 15 Nisan - 22 Nisan 2011 Tarihleri arası Turizm Haftası sebebi ile Konya Valiliği Ziyareti yapıldı ve Turizm
Resepsiyonuna Bölgesel Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.
• 23 Nisan 2011 Tarihinde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama Etkinliklerinde protokolde hazır
bulunulmuştur.
• 19 Mayıs 2011 tarihinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama Etkinliklerine protokolde hazır
bulunulmuştur.
• 15 Ağustos 2011 tarihinde Bölgesel Yürütme Kurulumuz Bölgemizdeki Seyahat Acentalarına iftar yemeği
vermiştir.
• 25 Ağustos 2011 tarihinde Mevlana Kalkınma Ajansının Bilgilendirme Toplantısına Bölgesel Yürütme
Kurulunu temsilen BYK Genel Sekreter Celalettin GÖÇER katılmıştır.
• 24 Eylül – 25 Eylül 2011 tarihlerinde Karaman’ın Tanıtımı için Genel Merkez Destekli Geziye iştirak edilmiştir.
• 22 Eylül 2011 Konya Valiliğinin Hz. Mevlana’nın 737. Vuslat yıldönümü uluslararası anma etkinlikleri
toplantısına Bölgesel Yürütme Kurulunu temsilen BYK Genel Sekreter Celalettin GÖÇER katıldı.
• 20 Eylül – 30 Eylül 2011 tarihleri arası Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Düzenlemiş
olduğu 8. Uluslararası Mistik Müzik Festivaline BYK Üyeleri ve personel olarak kültür merkezinde nöbetleşe
bulunulmuştur.
• 29 Ekim 2011 tarihinde Konya Valiliğinin tertip etmiş olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına
Bölgesel Yürütme Kurulunu temsilen BYK Başkanı Atilla ÖZDEMİR katılmıştır.
Ayrıca;
Tüm bu faaliyetler dahilinde, BYK’mıza başvuran kişilerle hassasiyetle ilgilenilerek her konuda kendilerine
yardımcı olmaya çalışılmakta olup; Bölgesel Yürütme Kurulumuza iletilen tüm duyurular Üye acentalarımıza
sirküle edilmiş, TÜRSAB Kimlik Kartı başvurusu, plaka, bandrol, yetki belgeleri gibi başvuruların, acenta
kuruluşu, denetimler vb gibi işlemlerin eksiksiz olması için çalışmalar güler yüzlü bir ortam ve sıcak ilişkilerle
devam etmekte belirlenen faaliyet programımız çerçevesinde, meslek ilkeleri prensibi ile TÜRSAB olgunluğu ve
terbiyesi içinde gerek üyelerimiz ve gerekse bölgemiz tanıtımı için çalışmalarımızı bu gayretle sürdüreceğiz.
KUŞADASI BYK
2009 – 2010 FAALİYETLER
• 09.12.2009 Kuşadası Kaymakamlığı tarafından Bölgesel Yürütme Kurulu’muzdan talep edilen Kuşadası’na
gelen turist sayısına dair Kuşadasına yoğun İncoming yapan acentalarla görüşülerek tahmini rakamlar
kaymakamlığa sunulmuştur.
• 10.12.2009 tarihinde 3. Kez düzenlenen Travel Turkey!in açılışına BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR
katılmıştır.
• 25.12.2009 tarihinde etatil.com isimli internet adresinde herhangi bir seyahat acentası ibaresi geçmemesi
nedeniyle kaçak acentacılık faaliyetine ilişkin BYK tarafından yapılan ihbara mutabık sitede belirtilen adres
de Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri, BYK Başkanı Bülent İLBAHAR , Yürütme Kurulu Üyemiz
Erol VATANSEVER ve BYK Avukatının katılımıyla denetim gerçekleştirilmiştir. İlgili kuruluş tarafından acenta
kurma işlemlerinin başlatıldığı ve şuanda herhangi bir acentacılık faaliyetinde bulunulmadığına dair beyanda
bulunulması nedeniyle tekrar denetime gelinmek üzere ayrılınmıştır.
• 29.12.2009 tarihinde yapılan Kuşadası Kent Konseyi toplantısına BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR
katılmıştır.
• 13.01.2010 tarihinde Aydın ilinin yurt dışı ve yurt içinde daha etkin tanıtımının sağlanabilmesi amacıyla
oluşturulan Turizm Platformunun Emitt Fuarıyla ilgili çalışmaları görüşmek üzere Aydın Valilik makamında
düzenlenen toplantıya BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 19.01.2010 tarihinde 30.10.2009 tarihinde Pamukkale Örenyerinde Anka Turizm Taşımacılık Ticaret Ltd.
Şti adına kaçak acentacılık faaliyetine dair tutulan tutanağa istinaden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
görevlileri, BYK Avukatımız ve BYK Genel Sekreterimiz Mustafa ÇOŞGUN tarafından denetime gidilmiş
ve ilgili adresde bulunan taşımacılık şirketi faaliyetten men edilerek mühürlenmiştir. Taşımacılık şirketinde
bulunan 10 acentaya ait TÜRSAB Plakası ve bandrolüne el konulmuş, ilgili plaka ve bandroller bölge
acentalarımıza haber verilerek tutanak karşılığı kendilerine teslim edilmiştir.
• 27.01.2010 Emitt fuarıyla ilgili çalışmaların görüşülmesi amacıyla Aydın Valilik Makamında yapılan toplantıya
BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 17.02.2010 tarihinde Denizli Valilik Makamında yapılan Turizm Amaçlı Sportif FaaliyeT Parkur Alanı
Belirlemek üzere yapılan toplantıya Bölgesel Yürütme Kurulu’muzu temsilen Kalehan Turizm Seyahat Acentası
sahibi Himmet KAYNAK katılmıştır.
• 17.02.2010 tarihinde Kuşadası Kaymakamlık Makamında Turizm Haftası hazırlıkları için İlçe Kutlama Komite
toplantısına BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 24.02.2010 tarihinde Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplatı salonunda yapılan Eğitim Bölgesi Danışma
Kurulu toplantısına Bölgesel Yürütme Kurulu Üyemiz Erol VATANSEVER katılmıştır.
• 25.02.2010 tarihinde 25.12.2009 tarihinde kaçak acentacılık faaliyetinde bulunulduğuna dair yapılan denetime
istinaden ilgili adrese tekrar gidilerek işyerinde Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri ve BYK
Avukatı Birgül ÖNER tarafından denetim yapılmış işyeri tarafından seyahat acentası işletme belgesi ibraz
edilemediğinden işyeri mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir.
• 02.03.2010 tarihinde Kuşadası Kaymakamlık makamında yapılan Turizm Amaçlı Sportif Kurul toplatısına BYK
Başkanı Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 02.03.2010 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de düzenlenen Altın Güvercin Beste yarışması ve Altın Güvercin
Festivali Kokteyline BYK Başkanı Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 12.03.2010 tarihinde Selçuk Anadolu Otelcilik Turizm Lisesi toplantı salonunda yapılan turizm koordinasyon
kurulu toplantısına BYK Başkanı Bülent İLBAHAR, II.Başkanı Mustafa TATAR, Sayman Üye Mustafa GÖKÇE
ve BYK Üyemiz Erol VATANSEVER katılmışlardır.
• 15.03.2010 tarihinde Aydın Valilik Makamında yapılan İl turizm haftası kutlama programıyla ilgili toplantıya
BYK Başkanı Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 30.03.2010 tarihinde Aegean Turizm Seyahat Ltd. Şti. adı altında Didim’de kaçak acentacılık faaliyetinde
bulunulduğuna dair alınan ihbara istinaden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri, BYK Üyelerimiz
Ergin İNCE, Deniz AKTAŞ, Erol VATANSEVER ve BYK Avukatımız Birgül ÖNER tarafından gidilmiş, ilgili
adresde herhangi bir acentacılık faaliyeti tespit edilmemiştir.
• 06.04.2010 tarihinde Kuşadası Kaymakamlık Makamında düzenlenen Turizm Koordinasyon Kurulu
toplantısına BYK Başkanı Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 12.04.2010 tarihinde Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda Turizm Koordinasyon kurulu
toplantısı yapılmış olup, toplantıya BYK Başkanımız, Yürütme Kurulu Üyelerimiz ve Seyahat Acentası sahipleri
tarafından katılım sağlanmıştır.
• 15.04.2010 tarihinde Turizm Haftası nedeniyle Kervansaray da düzenlenen kokteyle Yürütme Kurulu
Üyelerimiz ve Seyahat acentası sahipleri katılmışlardır.
• 22.04.2010 tarihinde Kaçak acentacılık faaliyetinde bulunulduğuna ve günübirlik gezi teknelerine otellerden
İşletme belgesi olmaksızın transfer yapıldığına dair alınan ihbar üzerine Kuşadası Turizm Danışma birimi
görevlisiyle birlikte BYK sayman üyemiz Mustafa GÖKÇE tarafından denetim yapılmıştır.
• 24.04.2010 tarihinde gerçekleşen Kuşadası Ticaret Odası yeni hizmet binasının açılışına BYK Yürütme Kurulu
Üyelerimiz ve acenta yetkililerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
• 15.05.2010 tarihinde Davutla Belediyesi termal su projesiyle ilgili tanıtım törenine BYK Başkanımız ve
Yürütme Kurulu üyelerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
• 05.06.2010 tarihinde Kuşadasından Buldana kaçak tur kalkacağı hk. Da alınan ihbara istinaden Turizm
Danışma Biriminden bir görevliyle birlikte Sayman Üyemiz Mustafa GÖKÇE tarafından denetim yapılmıştır.
Yapılan denetimde Turun Bölge Seyahat Acentalarımızdan biri tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.
• 06.06.2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY tarafından gerçekleştirilen Aydın – Kuşadası
ziyaret programına II.Başkanımız Mustafa TATAR katılmıştır.
• 12.06.2010 tarihinde Denizli 2. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu ve Sergisi danışma kurulu
toplantısına Bölgesel Yürütme Kurulu’muzu temsilen Kalehan Turizm Seyahat acentası sahibi Himmet
KAYNAK katılmıştır.
• 13.06.2010 tarihinde 2010 sezonu beklentileri ile ilgili BYK başkanımız Bülent İLBAHAR’la Ege TV tarafından
bir röportaj gerçekleştirilmiştir.
• 30.06.2010 tarihinde Kuşadası Esnaf ve sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapılan Eğitim Bölgesi Danışma
Kurulu toplantısına BYK Üyemiz Erol Vatansever katılmıştır.
• 08.07.2010 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın başkanlığında Birlik
merkez’imizde gerçekleştirlen toplantıya BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 12.07.2010 Kuşadasında faaliyet gösteren bir otelde kaçak acentacılık faaliyetinde bulunularak tur satıldığına
dair yapılan şikayet üzerine ilgili otele Sayman Üyemiz Mustafa GÖKÇE ve Turizm Danışma Birimi yetkilisi
tarafından gidilmiş herhangi bir faaliyet rastlanmamıştır.
• 12.07.2010 tarihinde yapılan Günübirlik Deniz Turizmi kurul toplantısına BYK Başkanı Bülent İLBAHAR
katılmıştır.
• 26.07.2010 tarihinde yapılan Turizm amaçlı sportif kurul toplantısına BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR
katılmıştır.
• 02.09.2010 tarihinde Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine BYK Başkanı Bülent
İLBAHAR katılmıştır.
• 15.09.2010 tarihinde 2010 sezonunun değerlendirilmesiyle ilgili Ege TV tarafından BYK Başkanımız’la bir
ropörtaj gerçekleştirilmiştir.
• 06.10.2010 tarihinde KOSGEB Kredi ve Destekleri Bilgilendirme Toplantısına Yürütme Kurulu üyelerimiz ve
acenta yetkililerimiz katılmıştır.
• 21.10.2010 tarihinde yapılacak olan 2010-2011 eğitim Bölgesi Danışma Kurulu toplantısına Bölgesel Yürütme
Kurulu’muzu temsilen BYK Üyemiz Erol VATANSEVER katılmıştır.
• 28.10.2010 tarihinde Kuşadası Ticaret Odasında düzenlenen Cumhuriyetimizin 87. Yıldönümü
kokteylineBölgesel Yürütme Kurulu Üyelerimiz ve çok sayıda acenta yetkilimiz katılmıştır.
• 05.11.2010 tarihinde Travel Turkey Turizm Fuarına ilişkin İZFAŞ Genel Müdürlük Binasında gerçekleşen
toplantıya BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR’da katılmıştır.
• 05-06 tarihlerinde Birlik merkezi’miz tarafından gerçekleştirilen Manisa – Kula gezisine BYK Başkanımız ve
Bölge Acentalarımız tarafından katılım sağlanmıştır.
•05.12.2010 tarihinde Kuşadası Limanında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve askıda
bulunan İmar planı ve proje için görüş alışverişinde bulunmak üzere Aydın milletvekilleri Ahmet ERTÜRK,
Mehmet ERDEM, Atilla KOÇ, İl Koordinatörü Konya Milletvekili Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR, Aydın İl Başkanı
M.Sadık ATAY, Aydın Valisi Hüseyin Avni ÇOŞ ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Önder KIRAÇ’ın katılımıyla
gerçekleşen toplantıya BYK Başkanı Bülent İLBAHAR katılmışlardır.
• 09.12.2010 tarihinde gerçekleşen dördüncü Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı açılışına BYK Başkanımız Bülent
İLBAHAR katılmıştır.
• 14.12.2010 tarihinde Kuşadası Kaymakamlık Makamında yapılan Turizm Amaçlı Sportif Faalityet alanlarının
belirlenmesi amaçlı İlçe Turizm amaçlı sportif kurul toplantısına BYK Başkanı Bülent İLBAHAR katılmıştır.
2011 FAALİYETLER
• 30.01.2011 TARİHİNDE Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda UFTAA Yönetim Kurulu üyelerinin
katılımıyla Dünya Turizmi, Türkiyenin ve bölgemizin dünya turizminden beklentileri konulu bir toplantı tertip
edilmiş olup, toplantıya Yürütme Kurulu Üyelerimiz, bölge acentacılarımız ve İlçe protokolü katılmıştır.
• 01.12.2010 tarihinde UFTAA Yönetim Kurulu toplantısının Kuşadası’nda gerçekleşmesi nedeniyle Yönetim
kurulu üyeleri ve Kuşadası protokolününde katıldığı bir akşam yemeğine BYK Başkanı Bülent İLBAHAR
katılmıştır.
• 16.01.2011 tarihinde Kültür Turizm Bakanımızın ilçemize ziyaret programına Bölgesel Yürütme Kurulu’muzu
temsilen BYK II.Başkanımız Mustafa TATAR katılmıştır.
• 23.02.2011 tarihinde Kuşadası Ticaret Odası’nda düzenlenen D2, D4, K1, K2, ve A1 yetki belgeleriyle ilgili
yapılan toplantı üyelerimize duyurulmuş ve acentalarımız ve BYK Üyelerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
• 04.03.2011 tarihinde yapılan Eğitim Bölgesi Danışma Kuruluna Bölgesel Yürütme Kurulu’muzu temsilen BYK
Üyemiz Erol VATANSEVER katılmıştır.
• 08.03.2011 tarihinde Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 6111 sayılı bazı alacakların yeniden
yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklik yapılması hk. Kanun kapsamında yapılan toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz ve
bölge acenta yetkililerimiz katılmışlardır.
• 10.03.2011 tarihinde yapılan Turizm Haftası İlçe kutlama Komitesi toplantısına BYK Başkanımız katılmıştır.
• 16.03.2011 tarihinde Aydın Valilik Makamında yapılan Turizm haftası komitesinin kurulması amaçlı toplantıya
byk Başkanımız Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 23.04.2011 tarihinde yapılan Turizm amaçlı sportif faaliyet kurul toplantısına BYK Başkanımız tarafından
katılım sağlanmıştır.
• 05.04.2011 tarihinde yapılan Aydın Bölgesi Oda ve Borsaları güç birliği toplantısına ve akşam yemeğine BYK
Başaknımız tarafından katılım sağlanmıştır.
• 15.04.2011 tarihinde turizm haftası kortej yürüyüşüne byk üyelerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
• 15.04.2011 tarihinde kervansaray da düzenlenen Turizm haftası kokteyline BYK Üyelerimiz ve acentacılarımız
tarafından katılım sağlanmıştır.
• 16.04.2011 tarihinde Aydın Turizm Haftası kutlama programı çerçevesinde SHÇK Müdürlüğünden gelen bir
grup öğrenci ve Turizm İl Müdürlüğü personeline BYK Başkanımız tarafından öğlen yemeği verilmiştir.
• 18.04.2011 tarihinde KOSGEB’in değişen destek yönetmeliği hakkında yapılan toplantıya byk üyelerimiz ve
acantalarımız katılmışlardır.
• 26.04.2011 tarihinde yapılan Turizm Amaçlı Sportif Kurul toplantısına BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR
katılmıştır.
• 26.04.2011 tarihinde Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan Turizm Değerlendirme Toplantına
BYK Başkanımız Bülent İLBAHAR katılmıştır.
• 27.04.2011 tarihinde Didim Ticaret Odasın’da yapılan Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısına BYK
Üyelerimiz Ergin İNCE ve Deniz AKTAŞ katılmışlardır.
• 18.05.2011 tarihinde yapılan Turizm Amaçlı sportif kurul toplantısına BYK Başkanımız tarafından katılım
sağlanmıştır.
• 20.05.2011 tarihinde yapılan Didim Turizm amaçlı sportif faaliyet kurul toplantısına BYK Üyelerimiz Ergin
İNCE ve Deniz AKTAŞ katılmıştır.
• 26.05.2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul GÜNAY ve Ulaştırma Eski Bakanı Binali
YILDIRIM’ın katılımıyla İzmir Hilton de Birliğimiz tarafından gerçekleştirlen yemekli toplantıya BYK
Başkanımız, Yürütme Kurulu Üyelerimiz ve üye acenta yetkililerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
• 06.06.2011 tarihinde Kuşadası Sahil Sitelerinde bölge acentalarımızdan birinin işletme belgesiz şube faaliyeti
göstermesi nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan denetime BYK 2. Başkanımız Mustafa
TATAR ve BYK Avukatı katılmıştır.
• 09.06.2011 tarihinde yapılan Turizm Amaçlı Sportif Kurul toplantısına BYK Başkanı Bülent İLBAHAR
katılmıştır.
• 10.06.2011 tarihinde 2011 sezonundan beklentiler hakkında Ege Tv tarafından BYK Başkanıyla bir röportaj
yapılmıştır.
• 30.06.2011 tarihinde yapılan Turizm Amaçlı Sportif Kurul toplantısına BYK Başkanımız ve Yürütme Kurulu
Üyemiz Aktay SERT birlikte katılmışlardır.
• 06.07.2011 tarihinde yapılan Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu toplantısına BYK Üyemiz Erol VATANSEVER
katılmıştır.
• 25.07.2011 tarihinde düzenloenen Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurul toplantısına BYK Başkanımız Bülent
İLBAHAR katılmıştır.
• 29.07.2011 tarihinde Kuşadası Ticaret Odası’nda gerçekleşen Turizm Sektöründe çalışma sürelerinin
iyileştirilmesi konulu toplantıya BYK Başkanımız ve yürütme kurulu üyelerimiz katılmıştır.
• 01-02.08.2011 tarihinde Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından yapılan mülakat sınavlarına
BYK Sayman üyemiz Mustafa GÖKÇE katılmıştır.
• 09-10.08.2011 tarihinde Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından yapılan mülakat sınavlarına
BYK Sayman üyemiz Mustafa GÖKÇE katılmıştır.
• 16.08.2011 tarihinde Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından yapılan mülakat sınavlarına BYK
Sayman üyemiz Mustafa GÖKÇE katılmıştır.
• 24.08.2011 tarihinde Turizm Amaçlı Sportif Kurul toplantısına BYK Başkanımız tarafından katılım
gerçekleştirilmiştir.
• 25.08.2011 tarihinde Aydın Kültür Merkezi Konferans salonunda Aydın ili turizmine katkıda bulunan
işletmelere Aydın Valisi Hüseyin Avni ÇOŞ’un katılımıyla gerçekleşecek ödül törenine BYK Başaknımız Bülent
İLBAHAR katılmıştır.
• 06.09.2011 tarihinde Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından yapılan mülakat sınavlarına BYK
Sayman üyemiz Mustafa GÖKÇE katılmıştır.
• 07.09.2011 tarihinde Kuşadası’nın düşman İşgalinden kurtuluşunun 89. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen
programa BYK Başkanımız ve yürütme kurulu üyelerimiz katılmıştır.
• 21.09.08.2011 tarihinde Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından yapılan mülakat sınavlarına
BYK Sayman üyemiz Mustafa GÖKÇE katılmıştır.
• 04.10.2011 tarihinde yapılan Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu toplantısına yürütme kurulu üyemiz Erol
VATANSEVER katılmıştır.
• 05.10.2011 tarihinde 2011 sezonun değerlendirilmesi ile ilgili BYK Başkanımızla EGE TV tarafından bir
röportaj yapılmıştır.
• 11.10.2011 tarihinde Aydın Valisi Kerem AL’ın göreve başlaması nedeniyle BYK Başkanımız tarafından bir
ziyaret gerçekleştirilmiştir.
• 17.10.2011 tarihinde Batum’dan ilçemize gelen 10 kişilik heyet BYK’yı ziyaret etmiştir.
MARMARİS BYK
Bölgemizin yapısal ve güncel sorunları devam etmektedir. Bölgemizde ki pazarlama payları dengesizlik
arz etmekte, %65 İngiliz pazarı riziko teşkil etmektedir. 60,000 yatağı bulunan Marmaris’in, yaklaşık 20,000
nitelikli yatağı mevcuttur. Halen kocaman bir 3 yıldız ve apart ormanı yenilenmeyi beklemektedir. Marmaris
ve çevresinde arkeolojik, ekolojik ve kültürel değerler iyi bir arama konferansıyla tespit edilmeli, güneş, kum
ve deniz dışında turizm çeşitlendirilmelidir. Buna bağlı olarak proje ve planlar hazırlanmalı ve alt yapıları
hayata geçirilmelidir. Bu sayede müşteri sekmendi genişleyecek, turizm mevsimi uzayacak ve daha fazla
karlılık sağlanacaktır. Bunlar yapılırken Marmaris’in en önemli unsuru doğal çevre ile dost hareket edilmelidir.
Sürdürülebilir turizm anlayışını unutmadan bölgenin doğal dokusu korunmalıdır. Deniz, görüntü, gürültü
ve çevre kirlilikleri önlenmeli, konukları rahatsız edici eylemlere karşı önlem alınmalı ve denetimin daha sıkı
olması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda; Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu olarak, bölgemizde
katılmış olduğumuz toplantı ve etkinlikler aşağıdaki gibidir.
1- 24 Kasım 2009 tarihinde Grand Azur Otel’de MARTAB 4. Olağan Meclis toplantısına BYK Başkanımız
katılmıştır.
2- 10-13 Aralık 2009 tarihleri arasında Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve konferansında BYK Başkanımız
katılmıştır.
3- 18 Aralık 2009 tarihinde Bozburun Deniz Ticaret Odası Lisesi açılışına BYK Başkanımız katılmıştır.
4- 22 Aralık 2009 tarihinde Grand Azur Otel’de Marmaris Turizm Çevre Gönüllülerinin düzenlemiş oldğu Baz
İstasyonları konulu konferansa BYK Başkanımız katılmıştır.
5- 9 Ocak 2010 tarihinde Antalya Concorde de luxe Resort Otel’de Turizm değerlendirme ve Danışma kurlunun
toplantısına Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY başkanlığında ki toplantıya Birliğimizi temsilen BYK Başkanımız
İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
6- 12-17 Ocak 2010 tarihlerinde Hollanda’da düzenlenen Vakantiebeus Turizm fuarına birliğimizi temsilen BYK
Başkanımız katılmıştır.
7- 06 Şubat 2010 tarihinde Marmaris Belediyesi Meclis salonunda Turizm Planlaması ve Pazarlaması konulu
toplantıya BYK Başkanımız katılmıştır.
8- 17 Şubat 2010 tarihinde Muğla Valiliği Özer Türk toplantı salonunda kıyı alanları koordinasyon toplantısı
yapılmıştır. Bu toplantıya BYK Başkanımız katılmıştır.
9- 27 Şubat 2010 Grand Yazıcı Club Turban Otel’de Marmaris Ticaret Odası olarak ‘Marmaris’in dünü, bugünü
ve geleceği'başlıklı toplantıya BYK Başkanımız ve Genele Sekreterimiz katılmışlardır.
10- 2 Mart 2010 Ula Kaymakamlık makamında yapılan ilçe sportif turizm kurulu toplantısına BYK’mızı temsilen
Tayfun H. ÖZŞİMŞEK katılmıştır.
11- 5 Mart 2010 tarihinde Marmaris Kaymakamlığında yapılan İlçe Sportif Kurulu toplantısına BYK Başkanımız
İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
12- 6 Mart 2010 Marmaris Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen Turizm Planlaması ve Pazarlaması konulu
toplantıya BYK Başkanımız katılmıştır.
13- 08 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Dalaman Dış Hatlar terminal binası Mülki İdare Amiri makam odasında
2010 yılı sezon öncesi değerlendirme toplantısına BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
14- 11 Mart 2010 Muğla İl Özel İdaresi İl Genle Meclisi toplantı salonunda İl Koordinasyon kurulu toplantısına
Birliğimizi temsilen BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
15- 25 – 28 Mart 2010 tarihleri arasında Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yapılan ziyarete BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
16- 2 Nisan 2010 Muğla Üniversitesi 4. Okul Sektör Buluşmasına BYK Başkanımız ve Genel Sekreterimiz Ali
KIRLI katılmışlardır.
17- 15 – 22 Nisan 2010 tarihleri arasında 34. Turizm Haftası etkinliklerine BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
18- 16 Nisan 2010 tarihinde Grand Azur otel’de MARTAB tarafından düzenlenen sektör temsilcileri toplantı
davetine BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
19- 17 Nisan 2010 Turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen STRATONIKIEA ve LAGINA gezi
programına BYK Başkanımız katılmıştır.
20- 19 Nisan 2010 Muğla Valiliği 75. Yıl salonunda yapılan İzlanda’da ki yanardağda meydana gelen patlamalar
sonucunda oluşan kriz konulu toplantıya BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
21- 19 Nisan 2010 Bozburun Deniz Hudud kapısı açılışına BYK Başkanımız katılmıştır
22- 19 Nisan 2010 tarihinde İçmeler Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk anıtı açılış törenine BYK Başanımız
İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
23- 23 Nisan 2010 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
24- 4 Mayıs 2010 tarihinde Grand Paşa Otel’de düzenlenen İlçe Turizm Koordinasyon toplantısına BYK
Başkanımız ve Genel sekreterimiz katılmıştır.
25- 19 Mayıs 2010 Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Birliğimizi temsilen BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
26- 18 – 24 Mayıs 2010 tarihleri arasında Müzeler haftası açılış etkinliklerine BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
27- 19 – 23 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen 6. Denizcilik ve Bahar Festivali kapsamında yapılan
etkinliklere BYK Başkanımız ve Genel Sekreterimiz katılmıştır.
28- 28 Mayıs 2010 Grand Azur otel’de MARTAB olağan meclis toplantısına BYK Başkanımız katılmıştır.
29- 10 Haziran 2010 Muğla İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapılan İl Koordinasyon kurulu
toplantısına Birliğimizi Temsilen BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
30- 10 – 15 Haziran 2010 tarihleri arasında Armutalan Uluslar arası İncilerin Dansı Çocuk Festivaline BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
31- 27 – 30 Haziran 2010 tarihleri arasında Armutalan Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslar arası
Yıldızlara Yolculuk Çocuk ve Gençlik Festivali etkinliklerine BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ ve Genel
Sekreterimiz Ali KIRLI katılmışlardır.
32- 1 Temmuz 2010 Kabotaj Bayramı kapsamında verilen resepsiyona Birliğimizi temsilen BYK Başkanımız
İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
33- 8 Temmuz 2010 tarihinde Birlik Genel Merkezinde yapılan toplantıya BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
34- 17 Temmuz 2010 Marmaris Ticaret Odası Toplantı salonunda Marmaris Sinerji Odağı açılışına BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
35- 06 Ağustos 2010 Grand Azur otel’de MARTAB tarafından düzenlenen sektör toplantısına BYK Başkanımız
katılmıştır.
36- 30 Ağustos 2010 Zafer Bayramı etkinliğine BYK Başkanımız ve Genle sekreterimiz katılmıştır.
37-19 Eylül 2010 tarihinde Kütahya Çavdar Otel açılış törenine BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ
katılmıştır.
38- 7 Ekim 2010 tarihinde İçmeler Belediyesi Kültür salonunda düzenlenen sezon değerlendirme toplantısına
BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
39- 15 Ekim 2010 tarihinde Marmaris Ticaret odası tarafından Amos Antik Yerleşiminin tanıtımı ile ilgili açılışa
BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
40- 19 Ekim 2010 Türkiye’de Japon Yılı kapsamında Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen tören ve
etkinliklere Birliğimizi temsilen BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
41- 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine BYK Başkanımız ve Genel sekreterimiz katılmışlardır.
42- 29 Ekim 2010 Marmaris Uluslar arası Yat Kulübü açılış kokteyli ve kapanış yemeğine birliğimizi temsilen
BYK Başkanımız katılmıştır.
43- 26 Kasım 2010 tarihinde İçmeler belediyesi Kültür salonunda düzenlenen Kent Kültürü ve Kent Konseyleri
konulu panele BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
44- 9 – 12 Aralık 2010 tarihleri arasında ki Travel Turkey İzmir Turizm fuarına BYK Başkanımız ve Genel
Sekreterimiz katılmıştır.
45- 22 Aralık 2010 Muğla Valiliği Özer Türk toplantı salonunda İlimizde Turizmin Çeşitlendirilmesi konulu
toplantıya BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
46- 11 – 16 Ocak 2011 tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenen Vakantiebeus Utrecht Turizm fuarına BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
47- 14 Ocak 2011 Haç ve Umre Turizm Fuarının İstanbul Feshane Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan açılış
törenine BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
48- 8 Şubat 2011 USS ENTERPRISE Uçak gemisinin Marmaris Limanının ziyareti sebebiyle verilen resepsiyona
BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
49- 10 Şubat 2011 Marmaris Belediyesi yüzme eğitim merkezinde yüzme yarışları açılış seremonisine BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
50- 16 Şubat 2011 Dalaman Havalimanı ATM Toplantı salonunda yapılan yolcu taşıma mevzuatı bilgilendirme
toplantınsa BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ ve BYK Genel Sekreterimiz Ali KIRLI katılmıştır.
51- 25 Şubat 2011 Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezinde Marmaris Kent Konseyi Genel Kurulu
Toplantısına BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
52- 26 Şubat 2011 Marmaris Turban Tatil Köyünde Türkiye Çevre Eğitim Vakfınca yürütülen Mavi Bayrak
Programı Kapsamında Ulusal Jüri Toplantısına BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
53- 11 Mart 2011 Marmaris Kaymakamlığı makamında İlçe Sportif Kurulunun parkur alanlarının belirlenmesi
toplantısına BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
54- 11 Mart 2011 saat 18:00’da Marmaris Grand İdeal Otelde Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenen
bilgilendirme toplantısına BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
55- 14 Mart 2011 Ula Kaymakamlığında yapılan İlçe Sportif Kurulu toplantısına BYK Saymanımız Tayfun H.
ÖZŞİMŞEK katılmıştır.
56- 18 Mart 2011 Marmaris Kalesinde Marmaris Ticaret Odası tarafından hazırlanan ‘KARYA’DAN
CUMHURİYET’E MARMARİS'kokteyline BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
57- 6 Nisan 2011 Muğla İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı salonunda İl Koordinasyon Kurulu toplantısına
BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
58- 8 Nisan 2011 Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıldönümü etkinliklerine BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
59- 15 – 22 Nisan 2011 Turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Turizm haftası programına BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
60- 23 Nisan 2011 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
61- 29 Nisan 2011 Muğla Valiliğinde ilimizde ki sektörün ve yerel yönetimlerin turizm ile ilgili sorunların
tartışılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacı ile yapılan toplantıya BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ
ve BYK Genel Sekreterimiz Ali KIRLI katılmışlardır.
62- 2 Mayıs 2011 tarihinde Grand Azur Otel’de düzenlenen Hollanda Milli günü resepsiyonuna BYK Başkanımız
İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
63- 7 Mayıs 2011 Marmaris Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Marmaris şubesi ortak
çalışmasıyla hazırlanan ‘Türkan Saylan Parkı ve Büstü'nün açılış törenine BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
64- 10 Mayıs 2011 Grand Azur Otel’de yapılan MARTAB olağan meclis toplantısına BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
65- 10 Mayıs 2011 Marmaris Kaymakamlığında İlçe Trafik Komisyonu toplantısına BYK Genel Sekreterimiz Ali
KIRLI katılmıştır.
66- 19 Mayıs 2011 Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Birliğimizi temsilen BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
67- 26 Mayıs 2011 İzmir Hilton Oteli Turgutreis Salonunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul
GÜNAY ve T.C. Ulaştırma Eski Bakanı Sayın Binali YILDIRIM’ın teşrifleriyle yapılan yemekli toplantıya
BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ, BYK Genel Sekreterimiz Ali KIRLI ve BYK Saymanımız Tayfun H.
ÖZŞİMŞEK katılmışlardır.
68- 31 Mayıs 2011 Ula Kaymakamlığında İlçe Sportif Kurulu toplantısına BYK Saymanımız Tayfun H.
ÖZŞİMŞEK katılmıştır.
69- 9 Haziran 2011 Armutalan Belediyesinin Sezona Merhaba Kokteyline BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ ve BYK Genel Sekreterimiz Ali KIRLI katılmışlardır.
70- 1 Temmuz 2011 Kabotaj Bayramı kapsamında verilen resepsiyona Birliğimizi temsilen BYK Başkanımız
İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
71- 7 Temmuz 2011 Muğla İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapılan İl Koordinasyon kurulu
toplantısına BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
72- 5 Ağustos 2011 Grand Azur otelde Birlik Genel Başkanımız Sayın Başaran ULUSOY’un da katılımlarıyla
Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘İMECE TOPLANTILARI’na BYK Başkanımız İsmail N.
ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
73- 18 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenen MARTAB Koordinasyon Kurulu toplantısına BYK Başkanımız İsmail
N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
74- 30 Ağustos 2011 Zafer Bayramı etkinliğine BYK Başkanımız ve Genle sekreterimiz katılmıştır.
75- 10 Eylül 2011 Armutalan Engelli Kafe açılış törenine BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
76- 1 Ekim 2011 MARTAB Hizmet binası açılış törenine BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
77- 6 Ekim 2011 Muğla İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı salonunda İl Koordinasyon toplantısına BYK
Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ katılmıştır.
78- 20 Ekim 2011 tarihinde Grand Azur otelde Muğla Valiliği İl Çevre ve Orman müdürlüğünün Marmaris
Milli Park ve uzun vadeli gelişme planı revizyonu ile ilgili toplantıya BYK Başkanımız İsmail N. ÖZBOZDAĞ
katılmıştır. Bölgenin başlıca sorunu olarak Milli Parklar konusunda ve uluslar arası milli parklar esaslarını
bölgemizde yaşayanlara anlatılmaması doğa ve çevre bilincinin çok geride kalması sonucunda turizmin
gelişmesiyle birlikte önemli ölçüde doğal çevre tahrip edilmiştir. Turizmin çevreyle dost ve sürdürülebilir
anlamında proje ve planların bir an önce belirlenmesi ve hayata geçirilmesi önerilmiştir. Ayrıca milli parklar
içinde bulunan Ekolojik ve Arkeolojik zenginliklerin korunması tavsiye edilmiştir.
SİDE-MANAVGAT BYK
1- TOPLANTILAR
A-İştirak Edilen Toplantılar
B- Olağan BYK Toplantıları
2- ÜYELERLE İLİŞKİLER
3- ACENTA DENETİMLERİ
1-TOPLANTILAR
A- İştirak Edilen Toplantılar
• 19/01/2010 tarihinde saat 14:00'de,Turizm Danışma Bürosunda yapılan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulu
toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 08/03/2010 tarihinde saat 13:00’de 2010 yılı yeni parkur ilanı ve iptal taleplerini değerlendirmek için Turizm
Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 02/04/2010 tarihinde saat 14:00’de; 2010 yılında işletmeler tarafından kurula verilen müracaat dosyalarının
incelenmesi ve karara bağlanması için Turizm Danışma Bürosunda gerçekleşen toplantıya, BYK Başkanı Sayın
Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 22/04/2010 tarihinde saat 14:00'de,Turizm Danışma Bürosunda yapılan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulu
toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 25/06/2010 tarihinde saat 14:00'de Turizm Danışma Bürosunda; 2010 yılında İşletmeler tarafından kurula
verilen su üstü, su altı, rafting ve quad (ATV) safari müracaat dosyalarının incelenmesine ilişkin yapılan
toplantıya, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 08/07/2010 tarih Perşembe günü saat 11:30’da Birlik Genel Merkezimizde gerçekleştirilen; T.C. Kültür
ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın başkanlığında, bölgesel bazda karşılaşılan sorunların
görüşüleceği değerlendirme toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 12/07/2010 tarihinde saat 14:00’de MATSO Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonunda; Manavgat Kaymakamı
H.İbrahim TÜRKOĞLU Başkanlığında gerçekleştirilen; İlçe Sportif Turizm Kurulu Bilgilendirme toplantısına,
BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 2010 yılında işletmeler tarafından kurula verilen su üstü, su altı ve rafting müracaat dosyalarının incelenmesi
için 25/08/2010 tarihinde saat 14:00’da Manavgat-Side Turizm Danışma Bürosunda yapılan toplantıya, BYK
Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 19/09/2010 Pazar günü saat 13:00’de Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyelerimiz, İhtisas Komitelerimiz,
Bölgesel Yürütme Kurullarımız ve Profesyonel Kadromuzun katılımıyla gerçekleştirilen; Kütahya Çavdar Otel’in
faaliyete başlangıç vesilesi törenine, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 02/11/2010 tarihinde saat 18:00 de Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası otogar üstünde bulunan Toplantı
Salonu’nda yapılacak olan “Anadolu Üniversitesi Kampüsü” projesi konulu toplantıya, BYK Başkanı Sayın
Ahmet ÖZDEN ve BYK Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziya KÖSEOĞLU katışmıştır,
• 11/11/2010 tarihinde saat 14:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 23/12/2010 tarihinde saat 14:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 12/01/2011 tarihinde saat 14:00’de Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Otogar Üstü Toplantı Salonu’nda “Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010-2011 yılı Proje Bazlı Mali destek Programı’nın ikinci bilgilendirme” toplantısına,
BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN ve BYK Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziya KÖSEOĞLU katılmıştır,
• 21/01/2011 tarihinde saat 13:00’de Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Otogar Üstü Toplantı Salonu’nda
“Yangın ve Yönetmeliği” konulu toplantıya, BYK Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziya KÖSEOĞLU katışmıştır,
• 25/02/2011 tarihinde saat 14:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 31/03/2011 tarihinde saat 14:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK II.Başkan Sayın Uğur ÇİNKAYALAR katılmıştır,
• 02/05/2011 tarihinde saat 14:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK II.Başkan Sayın Uğur ÇİNKAYALAR katılmıştır,
• 20/05/2011 tarihinde saat 14:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Genel Sekreteri Sayın Yuzuf Ziya KÖSEOĞLU katılmıştır,
• 03/06/2011 tarihinde saat 14:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 14/06/2011 tarihinde saat 15:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 16/06/2011 tarihinde saat 11:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 27/06/2011 tarihinde saat 14:30’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 01/07/2011 tarihinde saat 10:00’de Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 2011 yılı Su üstü Parkurlarında dosya kabulü ve diğer konuların görüşülerek karara bağlanması için
15/07/2011 tarihinde saat 14:30’da Side-Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 23/08/2011 tarihinde saat 14:00’de -Manavgat Turizm Danışma Bürosunda Manavgat İlçe Sportif Turizm
Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
• 13/09/2011 tarih Salı günü saat 10:00’da Manavgat Kaymakamlığına asaleten atanmış olan Emir Osman
BULGUR’lunun makamına; Bölgesel Yürütme Kurulu olarak ziyaret edilmiştir.
• 2011 yılı Rafting Parkurunda faaliyet göstermek için izin talebinde bulunan işletmelerin müracaat dosyalarının
incelenmesi ve diğer konuların görüşülerek karara bağlanması için 29/09/2011 tarihinde saat 14:00’da SideManavgat Turizm Danışma Bürosunda; Manavgat İlçe Sportif Turizm Kurulu toplantısına, BYK Başkanı Sayın
Ahmet ÖZDEN katılmıştır,
B-Olağan BYK Toplantıları
• 2009-2011 tarihleri arasında Side-Manavgat Bölgesel Yürütme Kurulumuz tarafından; 5 kez Olağanüstü; 44
kez de Olağan olmak üzere toplam 49 kez toplantı yapılmıştır.
2- ÜYELERLE İLİŞKİLER
• Kurum ve Kuruluşlardan gelen turizm ile ilgili yazılar üyelerimize duyurulmaktadır,
• Genel Merkez’den gelen duyuru yazıları düzenli olarak üyelerimize ulaştırılmıştır,
• Bölgemizde yeni açılacak olan acentalarımıza; mevzuat hakkında bilgi verilmiş ve sorunlarına yardımcı
olunarak Birliğimizin işlevi tanıtılmıştır,
• 30/03/2010 tarihinde düzenlenmiş olan, “Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu 5. Geleneksel
İstihdam Fuarı” na bölge acentalarımız ve Side-Manavgat BYK olarak katılımda bulunulmuştur,
• 13/09/2010 tarihinde Ankara’da yapılan “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 52 Müze ve Örenyeri
Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetim İşi İhalesi”ni İş ortaklığımızın
kazanmasına istinaden; söz konusu ihale kapsamında İş ortaklığımızın “Yaşayan Çağdaş Müzecilik”
anlayışıyla oluşturduğu yayın organı “Müze Dergi” sini üyelerimize verilmek üzere BYK ofisimizde dağıtımı
gerçekleşmiştir,
• 23/03/2011 tarihinde saat 14:30'de MATSO Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda; Bölge Trf.
Dnt. İst. A. Başkomiser Mehmet AKBIYIK’ın başkanlığında gerçekleşmiş olan toplantıya; bölgemiz seyahat
acentalarının katılımı ile “Kazaların Önlenmesi, sürücülerin uyması gereken kurallar, kazaların nedenleri,
alınması gereken tedbirler, yetki belgeleri, araçlarda bulunması gereken malzemeler ve evraklar, araçların
bakımları” konusunda görüşmeler yapılmıştır.
• Bölgemizde tur düzenleyen Seyahat Acentalarımıza tur ve transfer araçlarında bulundurmaları zorunlu
bulunan belgeler hakkında periyodik zamanlarda duyurular yapılmış ve bilgilendirilmiştir,
• 15/04/2011 tarihinde saat 09:30-16:30 saatleri arasında; Manavgat Meslek Yüksekokulu ile Manavgat Ticaret
ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenmiş olan “6. Geleneksel İstihdam Fuarı &Turizm Haftası&Bahar Şenliği”
etkinliklerine bölge acentalarımız ve Side-Manavgat BYK olarak katılımda bulunulmuştur,
• 15-16 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul ve Gaziantep’de ; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanunu’nun 10. Maddesi son fıkrası ve Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 46. ve devamı
maddeleri uyarınca yapılacak enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavlarına
ilişkin bölge acentalarımıza faks ve mail yoluyla duyurularımız yapılmıştır.
3-ACENTA DENETİMLERİ
• Genel Merkez tarafından gönderilen yazıyla; 54 tane BYK’mıza bağlı acenta denetimi yapılmıştır.
VAN BYK
BÖLGESEL YÜRÜTME KURULUMUZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR VE FAALİYETLER
-200905.08.2009
10.10.2009
11.10.2009
17.10.2009
18.10.2009
10.12.2009
Turizm Sektörü Durum Değerlendirme Konulu Toplantı ya katılım.
Enformasyon Memurluğu Kursları
Enformasyon Memurluğu Kursları
Enformasyon Memurluğu Sınavı
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınavı
Travel Turkey İzmir Turizm ve Fuar Konferansı Açılış Töreni’ne katılım
-201014.02.2010
13.04.2010
13.05.2010
15.06.2010
25.08.2010
20.10.2010
10.12.2010
Emit Bilişim Fuarına katılım
Çanakkale Savaşlarının 95. Yıldönümü Anma törenlerine katılım
Ermenistan Uluslar arası Turizm Fuarına katılım
İran Urmiye Uluslar arası Turizm Fuarı na katılım
Van Valiliğinin düzenlemiş olduğu, Van Turizmciler Birliği Toplantısına katılım
1. Van Turizm Fuarına Standla katılım
Travel Turkey İzmir Fuarına katılım
-201120.02.2011
13.05.2011
15.06.2011
25.08.2011
08.09.2011
30.09.2011
30.09.2011
01.09.2011
01.10.2011
02.10. 2011
02.10.2011
04.10.2011
05.10.2011 05.10.2011
05.10.2011
05.10.2011
Emit Bilişim Fuarına katılım
Ermenistan Uluslar arası Turizm Fuarına katılım
İran Urmiye Uluslararası Turizm Fuarına katılım
Van Valiliğinin Düzenlemiş olduğu Van Turizm Birliği Toplantısı na katılım
Van Ticaret Odası Başkanı nın BYK Ofisimizi ziyareti
Van Y.Yıl Üniverstesinde Toplantıya katılım
Kapıköy Sınır Kapısı Ziyareti ve İranlı Acentacılarla Toplantı
Tamara Otel de, İran Acentacıları için verilen kokteyle katılım
Van Valiliği tarafından düzenlenen, İranlı Turizimciler ve İş Adamları ile, iki ülke arasındaki
Turistik ve Ticari ilişkileri geliştirme konulu toplantıya katılım.
İranlı Turizmciler ile Abalı Kayak Tesisleri ziyareti
Merit Otelinde İranlı Turizmciler için verilen öğlen yemeği ne katılım
Ermeni Turizmciler ve İş adamlarıyla Sultan Sarayında verilen Akşam Yemeği ve Toplantıya
Katılım
Ermeni iş Adamlarına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Ziyareti
Ermeni İş Adamlarıyla Van Organize Sanayi Ziyaretine İştirak
Van Y. Yıl Ünviversite sinde Van Valiliğinin düzenlemiş olduğu ‘Bölge Turizm ve Ticari
Faaliyetleri'konulu toplantıya katılım.
2. Van Turizm Fuarı’na standla katılım
BÖLGESEL YÜRÜTME KURULUMUZCA YAPILAN BYK TOPLANTILARI
Bölgesel Yürütme Kurulumuzca 24.09.2009 – 02.11.2011 tarihleri arasında:
26 adet olağan Bölgesel Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
KAÇAK ACENTACILIK FAALİYET DENETİMİ
Yapılan denetimlerde;
• 2009 yılı içerisinde yapılan denetimlerde tutulan 18 adet tutanak
• 2010 yılı içerisinde yapılan denetimlerde tutulan 13 adet tutanak
• 2011 yılı içerisinde yapılan denetimlerde tutulan 20 adet tutanak
Acentaların eksiklerinden dolayı tutulan tutanaklardan Bölgesel Yürütme Kurulumuza bağlı olan Acentalar,
yazılı olarak uyarılmıştır.
7
disiplin kurulu faaliyet raporu
TÜRSAB 19.Genel Kurulundan bu yana Disiplin Kurulu’nun yapmış olduğu 16 toplantıda,
• Tüketici şikayetleri ile ilgili cevaplarını Meslek İlkeleri 41. maddesi doğrultusunda (7) gün içerisinde Birlik
Merkezimize ulaştırmayan acentaların Kurulumuza Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen dosyalar,
• 1618 sayılı yasa, yönetmelik ve meslek ilkeleri hükümlerine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle TÜRSAB
Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edilen dosyalar, olmak üzere 47 acentaya ait toplam 78
dosya işlem görmüştür.
Süresi içinde TÜRSAB’a cevap vermediği anlaşıldığından Kurulumuza sevk olan ve soruşturmamız sürecinde
cevaplarını gönderen acentalara ait 2 dosya tüketici şikayetlerinin incelenmesi amacıyla Birliğimiz TOAR
(Tüketici-Otel Acenta-Rehber ilişkileri) Komitesine gönderilmiştir.
Dosyaları Disiplin Kurulu soruşturması kapsamında bulunan tüketicilerin, şikayetlerine devam etmemeleri
nedeni ile toplam 6 dosyanın soruşturmalarının tamamlanamaması gerekçesiyle kapatılmasına, karar
verilmiştir.
Disiplin Kurulu soruşturması neticesinde Disiplin Kurulu yetki ve sorumluluğu dışında kaldığı ve Kurulumuzca
yapılacak herhangi bir işlem bulunmayan, acenta tarafından tüketicilerin mağduriyetinin giderildiği anlaşılan,
Disiplin Kurulu soruşturması neticesinde, haklarında cezai işlem uygulanmasına gerek olmadığına karar
verilerek cezai işleme gerek duyulmayan toplam 9 dosya kapatılmıştır..
İşletme belgesi iptal olduğu için 16 dosya Bakanlığa gönderilmiştir.
Disiplin Kurulu soruşturması neticesinde, 1 dosya hakkında cezai işlem uygulanmamasına ancak uyarı
mahiyetinde yazı gönderilmesine, karar verilmiştir.
Disiplin Kurulu soruşturması neticesinde, 33 dosya hakkında yasal mevzuat kapsamında cezai işlem
uygulanmasına, karar verilmiştir.
Disiplin Kurulu soruşturması neticesinde, adresinde bulunamayan 5 dosyanın gereği için T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na gönderilmesine, karar verilmiştir.
Taraflarının yargıya müracaat etmiş olması sebebi ile 1 dosyada yargı kararının beklenmesine karar verilmiştir.
5 dosya ile ilgili inceleme yazışmaları devam etmektedir.
8
denetim kurulu faaliyet raporu
19. Dönem Olağan Genel Kurulda 1618 sayılı yasa ilgili yönetmelik ve içtüzük gereği seçilen kurulumuz, içtüzük
ve yönetmelik esaslarına dayalı çalışma yöntemlerini belirlemiş ve güvenip gerçekleştirmiştir. Buna göre;
1. Denetim Kurulumuz 1618 sayılı yasanın 34 / C – F maddeleri uyarınca her üç ayda bir olağan olarak
toplanmış, olağan denetimlerini yapmış ve denetim raporunu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına göndermiştir.
2. Kurulumuz bazı yönetim kurulu toplantılarına katılmış, TÜRSAB çalışmalarını izlemiş ve denetlemiştir.
3. Denetim Kurulumuz, Bölgesel Yürütme Kurullarının faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyerek, gerekli
yönlendirme ve tavsiyelerde bulunmuştur.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz çalışma yönetimi çerçevesinde Denetim Kurulumuz 31/10/2011 tarihine kadar
yönetim kurulu çalışmalarını ve 11/11/2009 ile 31/10/2011 tarihleri arasındaki mali işlemleri denetleyerek iş bu
raporu hazırlanmıştır.
İçtüzüğün 121. Maddesi uyarınca TÜRSAB Mali Muhasebe Statüsü gereği, mali yılın bitimi her sene 31 Ekim
tarihi olarak kabul edilmiş olduğundan ve yeni yasamızın emredici hükümlerine göre Yönetim, Denetim ve
Disiplin kurulu raporlarının Genel Kurul tarihinden 15 gün önce bakanlığa tevdi edilmesi gerektiğinden bu
rapor 31 Ekim 2011 tarihine kadar faaliyet ve mali işlemlere bakılarak düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu bu dönemde 44 Olağan ve 16 Olağanüstü olmak üzere toplam 60 toplantı gerçekleştirmiştir.
Toplantılara katılım oranı %88’dir. Ayda 2 toplantı düzenleme zorunluluğuna uyulmuş olup üst üste 4 (Dört)
olağan toplantıya katılmayarak müstafi duruma düşen üye olmamıştır.
Bu dönem içerisinde Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış olduğumuz tespitler aşağıdadır.
1. Birliğimiz ve şirketimizin sahibi bulunduğu Genel Merkez binasının yenilenmesi ve sektöre yakışır yeni
Merkez binası oluşturulması ile ilgili tüm mimari proje çalışmaları tamamlanmıştır.
2. 5 Yılda 60 Ülke Ziyareti Projesi kapsamında toplam 17 ülke 320 seyahat acentası yetkilileri ve basın katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
3. Kültür Turizmi Komitesi yurtiçinde toplam 19 bölgede 300 seyahat acentası yetkilileri, basın ve yerel
yöneticilerin katılımlarıyla sempozyumlar düzenlemiştir.
4. Bu dönemde 18 Yurtdışı Turizm Tanıtım Fuarlarında TÜRSAB katılım sağlamıştır.
5. 19.Dönem TÜRSAB İhtisas Komiteleri bu döneme ait çalışmaları ile ilgili rapor ve faaliyetlerini yönetime
sunmuştur.
6. TÜRSAB Kültür Ltd. Şti. faaliyetleri içerisinde bulunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi
kapsamında,
• İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina Restitüsyon, Depreme karşı güçlendirme ve restorasyon projeleri
hazırlatılmış olup, Eylül 2011’de Depreme Karşı Güçlendirme ve Restorasyon Çalışmaları başlatılmıştır.
• İki tane Kafe ve Müze Hediyelik Eşya Dükkanı açılmış olup, 10 dilde anlatım yapan Sesli Rehberlik Hizmeti
getirilmiş ve Müze bahçesi etkinlikler için kiralanmaya başlanmıştır.
• The British Museum koleksiyonundan Disk Atan Atlet Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmiş ve
büyük ilgi toplamıştır. Ayrıca İmparatorlar İstanbul’da Sergisi’ne destek verilmiştir.
• Üstgeçit, reklam panoları, e-bülten, reklam ve basın haberleri aracılığıyla müze tanıtılmıştır. Ayrıca, müzenin
internet sitesi yayına geçirilmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçi sayısı 2010 yılında 394.482 kişiye
ulaşmıştır. Bu sayı 2009 yılında 241.115 kişi olup, ziyaretçi sayısı yaklaşık %65 arttırılmıştır.
7. Muhtelif nedenlerle bu dönemde 530 seyahat acentası kapanmış olup, yine bu dönemde toplam 825 merkez
470 şube olmak üzere 1295 acenta faaliyete geçmiştir.
8. Kurumumuz tarafından şehit ve ihtiyaç sahibi ailelere mensup toplam 172 çocuğa burs verilmektedir.
9. Kuşadası’nda yapılmakta olan KOMER (Kuşadası Kongre Merkezi) inşaatı 2012 yılında tamamlanıp faaliyete
geçecektir.
10. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 27.02.2009 tarih ve 352 sayılı
kararı ile aynı Yönetim Kurulu’nun 24.06.2010 tarih ve 200 sayılı kararı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner
Sermaye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51.Maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak 13 Eylül 2010
tarihinde Ankara’da yapılan ‘T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 52 Müze ve Örenyeri Gişelerinin İşletimi,
Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetim İşi İhalesi’ni İş ortaklığımız kazanmış olup; 1milyar 573
milyon TL garanti ciro taahhüdü ile 31.12.2016 tarihine dek üstlenmiştir.
- 04 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlayarak 3 ay içerisinde müze ve örenyerinde turnike sistemleri kurulmuş
ve işletilmektedir.
- 2009 – 2011 yıllarına ait müze ve örenyeri bilet satış raporu aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir.
- 2010 yılı 8.259.616 Adet Bilet, 82.837.312 TL
- 2011 yılı 9.417.892 Adet Bilet 93.444.698 TL
- Pamukkale Örenyeri;
- 2010 yılı (31.10.2011) 1.003.225 Adet Bilet 11.035.475 TL
- 2011 Yılı (31.10.2011) 1.096.138 Adet Bilet 13.153.656 TL
- DÖSİMM Müze Hasılat (31.10.2011)
MATRAH
NET HASILAT
TÜRSAB
HAKEDİŞ
GİŞE
TAHSİLAT
100.067.255,14
92.654.865,87
10.192.035,25
(KDV Hariç)
İNDİRİMLİ
BİLET
77.213.50
71.494.120,37
7.864.353,24
(KDV Hariç)
MÜZEKART
İNTERNET
SATIŞI
23.179
21.462.04
4.587,94
(KDV Hariç)
GENEL
TOPLAM
177.304.084,14
164.170.448,28
18.060.976,43
(KDV Hariç)
11. 31 Ekim 2011 tarihi itibari ile TÜRSAB Genel Merkez ve Bölgesel Yürütme Kurulları (BYK), TÜRSAB Ltd.
Şti. ve TÜRSAB Kültür Ltd. Şti şirketinden toplam çalışan sayısı 423 kişidir.
12. İki yıllık dönemde TÜRSAB muhasebe kayıtlarının Beyoğlu 15. Noterliğinin 15. Noterden tasdikli 27.10.2009
tarih ve 12037 numaralı Yevmiye Defteri, 12030 numara ile Defter-i Kebir ve 12039 numaralı Kasa Defterinde
tutulduğu görülmüştür. Muhasebe kayıtlarının tek tip düzen ve hesap planına göre bilgisayar ortamında
tutulmuş ve Vergi Usul Kanununda tamamlanan usul hatalarına rastlanmamıştır.
31 Ekim 2011 tarihi itibari ile Birliğin dönem gelir fazlası 21.862.201,49 TL (gecen dönemki fazlası ise
3.878.428,45 TL) idi.
Bilanço Analizine Gelince;
AKTİF HESAPLAR
Aktife kayıtlı olan Dönem Varlıklar 34.024.215,23 TL ‘dir. Duran varlıklar ise 12.842.407,94 TL’dir.
Analiz Durumuna Göre;
I-Dönem Varlıklar
a) Kasa 7.057,57TL olup bilanço tarihinden kasada mevcut olan parayı ifade etmektedir.
b) Bankalar hesabı 21.813.967,13 TL olup bankadaki dövizi vadeli de ve vadesiz mevduatları ifade etmektedir.
II- Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar.
a) Arazi ve Arsalardır.
Binalar 2.147.728,36 TL olup Birliğe ait aktife giriş kayıtlarını ifade etmektedir. Bugünkü raiş değeri çok daha
fazladır.
b) Demirbaşlar 445.457,55 TL olup mevcut demirbaşların aktife giriş bedellerini ifade etmektedir.
PASİF HESAPLAR
Pasif hesaplarda yer alan ticari borçlar 95.695,10 TL vergi ve benzeri borçlar ise 138.995,66 TL’dir.
Yukarıda belirtilen bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatlarda mevcut toplam 21.813.967,13 TL aktif
karşılığında bilet ve ticari borçların toplamı 595.855,16 TL’dir.
Bu raporlar Yönetim Kurulunun 01 Kasım 2009 – 31 Ekim 2011 dönemine ait faaliyetleri hakkında Denetim
Kurulu olarak görüşlerimizi ve ara bilanço analizlerini arz etmekteyiz.
Nebil Çelebi
Üye
Baki Özalsan
Üye
Semih Ulu
Üye
9
mali rapor
10.016.686,05
10.016.686,05
2.689.929,67
53.651,16
2.147.728,36
445.457,55
43.092,60
135.792,22
135.792,22
12.842.407,94 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
46.866.623,17 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
II.DURAN VARLIKLAR
C.Mali Duran Varlıklar
İştirakler
D.Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Binalar
Demirbaşlar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Önceki Dönemler Gelir Fazlası
11.93/10.95 Dönemi Gelir Fazlası
11.95/10.97 Dönemi Gelir Fazlası
11.97/10.99 Dönemi Gelir Fazlası
11.99/10.01 Dönemi Gelir Fazlası
11.01/10.03 Dönemi Gelir Fazlası
11.03/10.05 Dönemi Gelir Fazlası
11.05/10.07 Dönemi Gelir Fazlası
11.07/10.09 Dönemi Gelir Fazlası
F.Cari Dönem Gelir Fazlası
01.11.09 / 31.10.11 Dönemi Gelir Fazlası
III.ÖZKAYNAKLAR
34.024.215,23 D.Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası
46.866.623,17
35.375.399,01
21.135,28
99.710,51
408.275,53
1.220.528,76
789.021,16
1.343.734,91
1.768.279,19
3.984.083,73
3.878.428,45
21.862.201,49
21.862.201,49
13.513.197,52
11.491.224,16
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
95.695,10
95.695,10
595.855,16
0,00
595.855,16
138.495,66
56.363,80
82.131,86
10.661.178,24
10.661.178,24
PASİF
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B.Ticari Borçlar
Satıcılar
C.Diğer Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
H.Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Gelirler
21.824.024,70
7.057,57
3.000,00
21.813.967,13
0,00
12.046.081,87
10.813.508,24
3.064,48
1.229.509,15
49.946,42
49.946,42
104.162,24
23.830,04
80.332,20
I.DÖNEN VARLIKLAR
A.Hazır Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
C.Ticari Alacaklar
Acenta Hesapları
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
D.Diğer Alacaklar
Bölgesel Yürütme Kurullarından Alacaklar
H.Diğer Dönen Varlıklar
İş Avansları
Personel Avansları
AKTİ F
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)
31.10.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)