Zirve Üniversitesi Sanat ve İletişim Hakemli Dergisi

Transkript

Zirve Üniversitesi Sanat ve İletişim Hakemli Dergisi
ZirveÜniversitesiSanatveİletişimHakemliDergisi[ZİRV-e]
HAKEMLİ-DERGİ
İmtiyazSahibi
Prof.Dr.AdnanKISA
Editör
Doç.Dr.AdnanTÖNEL
EditörYardımcısı
Yrd.Doç.Dr.JavanshirGADIMOV
KapakTasarımı
ErkanKoldaş
[ZİRV-e]yıldaikikezNisanveEkimaylarındaTürkçeyayınlanan,hakemli,
bilimselbire-dergidir.Dergideyayınlanançalışmalardan,kaynakgösterilmek
koşuluylaalıntıyapılabilir.
ZirveÜniversitesiSanatveİletişimHakemliDergisi[ZİRV-e],TÜBİTAK
ULAKBİMDergiParküzerindenyayınlanmaktavedizinlenmektedir.
Çalışmalarıntümsorumluluğuyazarına/yazarlarınaaittir.
YAYINKURULU
Prof.Dr.AdnanKISA(ZirveÜniversitesi)
Prof.Dr.RecepGÜLŞEN(ZirveÜniversitesi)
Prof.Dr.M.KutlukÖZGÜVEN(ZirveÜniversitesi)
Prof.Dr.ErgünKOCA(ZirveÜniversitesi)
Doç.Dr.AdnanTÖNEL(ZirveÜniversitesi)
Doç.Dr.AbdullahDEMİR(ZirveÜniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.RamazanCİHAN(ZirveÜniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.JavanshirGADIMOV(ZirveÜniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.AdaREY(ZirveÜniversitesi)
DANIŞMAKURULU
Prof.Dr.SuatGEZGİN(İstanbulÜniversitesi)
Prof.Dr.ŞerminTEKİNALP(EsenyurtÜniversitesi)
Prof.Dr.AdnanKOÇ(İstanbulTeknikÜniversitesi)
Prof.Dr.PınarARAS(AtatürkÜniversitesi)
Prof.Dr.SemihÇELENK(DokuzEylülÜniversitesi)
Prof.Dr.TuranSAĞER(YıldızTeknikÜniversitesi)
Prof.Dr.ServerACİM(İnönüÜniversitesi)
Prof.Dr.HasanAKBULUT(İstanbulÜniversitesi)
Prof.Dr.NurhanTEKEREK(UludağÜniversitesi)
Prof.Dr.AyselAZİZ(YeniYüzyılÜniversitesi)
Prof.Dr.BülentVARDAR(OkanÜniversitesi)
Prof.Dr.SelmaKÖKSAL(BatmanÜniversitesi)
Prof.Dr.ŞükranESEN(MarmaraÜniversitesi)
Prof.Dr.SemirARSLANYÜREK(MarmaraÜniversitesi)
Doç.Dr.M.EmreKÖKSALAN(GaziantepÜniversitesi)
İÇİNDEKİLER
AdnanTönel
Editörden
Makaleler
NazımUğurÖzüaydın
BirOyunculukTekniğiOlarakAmaç..............................................................................1-12
ÖmerBaytak,AhmetCezmiSavaş,MehmetAltun
OkulMüdürlerininMükemmeliyetçilikDüzeyleriileÖğretmenlerinÖrgütsel
StresDüzeyleriArasındakiİlişkininİncelenmesi..................................................13-32
MustafaÖzerÖzkantar
ReklamcılıkSektöründeIrkçılıkveIrkçılıkKavramınınGöstergebilimsel
YansımalarıBağlamındaBenettonReklamları.......................................................33-43
MehmetUğurYıldız
PansiyonluvePansiyonsuzÖğrencilerinSosyalMedyaKullanımlarınınDers
BaşarılarınaEtkisininİncelenmesi..............................................................................44-53