Headache after an epidural or spinal injection What you need to

Transkript

Headache after an epidural or spinal injection What you need to
Turkish (translated 2014)
Headache after an epidural or spinal injection
What you need to know
Epidural veya spinal sonrası baş ağrısı
Bilmeniz gerekenler
Bu broşür size spinal veya epidural sonrası meydana gelen baş ağrısı ve tedavisi hakkında
bilgi vermek için hazırlanmıştır. Ümit ederiz bu bilgiler çoğu sorularınızı cevaplandırır ve
aynı zamanda anestezist ve doktorunuzla konuşmanız da faydalı olur. Bu broşürü
okuduktan sonra hala tatmin olmadıysanız doktorla ve size bakan ebe ile görüşmenız
tavsiye edilir.
Önsöz
(Introduction)
Doğum sonrası (normal veya sezeryan) baş ağrısı normal rastlanan bir olaydır. Epidural
veya spinal sonrası %1-2, ihtimal ‘post-dural ponksiyon’ baş ağrısı olur.
Bu baş ağrısı epidural/spinal verildiği hafta içinde ve hatta hemen başlıyabilir. Çoğu zaman
ya başın önünde ya da arkasında başlar ve enseye de vurabilir, bulantı ve kuvvetli ışığa
hassasiyet gösterir. Otururken veya ayakta dururken baş ağrısı daha şiddetli olur ancak
yatınca hafifler.
BAŞ AĞRISININ SEBEPLERİ
(What causes the headache?)
Beyin ve omurilik ‘dura’ denılen bir zar torbası içindeki sıvıyla korunmaktadır. Epidural
belden verildiği zaman iğne epidural kanalına yapılır. Bazen kaza ile iğne dura denilen zarı
delebilir. Anestezi spinal yoluyla verildiği zaman ince bir iğne direk zarın içinde bulunan
sıvıya verilir. Eğer iğne zarı delerse o zaman sıvı dışarı akar ve zar içindeki basınç düşer bu
da ‘post-dural ponksiyon baş ağrısı’ (PDPB) yaratır. Bu ağrı çoğu zaman migreni hatırlatır.
BAŞ AĞRISININ TEDAVİ YOLLARI
(How can I get rid of the headache?
İstirahat ve ağrı kesici (parasetamol, diklofenak) ilaçlar yeterli gelir. Bol su içilmesi çay ve
kahve dahil ve ağır kaldırılmaması gerekir. Baş ağrısı bir iki günde geçer. Eğer devam
ediyorsa anestezist size başka bir tedavi yolu tavsiye edebilir. Mesela epidural kan yaması.
Doğumdan sonra başınız ağrıyorsa hastanede kalmanız tavsiye edilir. Eğer eve çıkmak
1
isterseniz bir iki gün yardımcıya ihtiyacınız olabilir. Telefon numaranızı hastane ekiplerine
bırakınki sizi arayıp nasıl olduğunuzu sorsunlar.
ŞİMDİ NE OLACAK
(What will happen?)
Başağrılarınızın epidural veya spinal iğneden dolayı olup olmadığını anestezist
belirleyecektir ve sizinle tedavi yollarını konuşacaktır. Ağrı kesici ilaç ve barsakları çalıştıran
bir ilaç tavsiye edebilir. Bu kabızlığı önleyip baş ağrılarının giderilmesine yardım eder.
Doğumdan sonraki birkaç gün anestezist sizi ziyaret edip iyileşme seyrini kontrol eder eğer
eve çıkmış iseniz telefonla sıhhatinizi sorar. Fakat eğer baş ağrıları şiddetli ve 2-3 günden
fazla devam ederse size epidural kan yaması tavsiye edilebilir.
EPİDURAL KAN YAMASI NEDİR
(What is an epidural blood patch?)
Epidural kan yaması yapılabilmesi için epidural kanala iğne yapılır (bu ağrı kesici ilaç
vermek için değil, koldaki damardan alınan ufak miktar kanı enjekte etmek içindir). Kan
injekte edilir edilmez iğne hemen çıkarılır, kan hemen pıhtılaşıp iğne deliğini kapar, ve bu
baş ağrılarını geçirir. Bu kan yaması ya odada veya ameliyathanede iki anestezist
tarafından yapılır. 1’inci anestezist sırtınızı uyuşturup epidural kanala iğneyi yapar 2’inci
anestezist damardan kanı alıp öbür anesteziste verir ve hemen kanala injekte edilir. Sırtta
hafif ağrı ve başınç hissedilmesi normaldir. Eğer fazla ızdırabınız varsa hemen söyleyin.
Anestezist ağrının geçmesini bekler ve siz rahatlayınca devam eder. Bütün bu işlem yarım
saat kadar sürer.
EPİDURAL KAN YAMASI HAZIRLANIR
(How do I prepare for the epidural blood patch?)
Bunu anlamak için broşürü okumanızda fayda vardır. Ailenizle, eşinizle konuşun, onlara da
bilgi verin ki size yardımcı olsunlar. Anestezist bütün sorularınızı cevaplandırır ve bu arada
kan tahliline ihtiyaç olabilir. Doktor, hemşire veya herhangi bir tıbbi personel sizi muayene
etmek için izninizi alır. Sizin bu izni verebilmeniz için kullanılacak tedavi yollarını bilmeniz
gerekir. Size verilecek enformasyon sıhhi durumunuzu, çeşitli tedavi yollarını ve bunların
faydalarını veya risk derecelerini açıklar ve siz şu seçimleri yaparsınız



İzin verebilmeniz için;
Size yeteri kadar bilgiverilmiştir ve
Bu karar tamamen tesir altında kalmadan sizin kendi kararınızdır.
2
Müdaheleye izin veren formu; tedavinin avantaj ve dezavantaj larını anladığınızı belirterek
imzalayın.
Epidural kan yaması yapılmadan önce önemli noktalar.





Parasetamol ve codein almaya devam edin
Aldığınız günlük ilaçlarınıza devam edin (kan sulandıran Heparin, Fragmin ve
Warfarin haricinde) ve kan pıhtılaşmasına etkin olan (clopidogrel, ticlopidine) ilaçlar
hariç
Son 12 saate kan sulandıran iğne olup olmadığınızı söyleyin.
Son 24 saate kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz varsa anesteziste söyleyin
Kan yaması yapıldıktan sonra 1 veya 2 saat yatmanız gerekir. Bu sebeple önceden
tuvalete gitmeniz tavsiye edilir. Su içilmesi, yemek yenmesi ve bebek emzirilmesinde
bir mahsur yoktur.
EPİDURAL KAN YAMASI PROBLEM YARATABİLİRMİ
(Can there be any complications or risks associated with an epidural blood patch?)
Anestezistin iğne yaptığı yerde biraz çürüme olabilir ve birkaç gün ağrıyabilir. %1 iğne kaza
eseri yana kayabilir, enfeksıyon, sinir ezilmesi ve hafif kanama çok nadir olan risklerdendir.
BAŞKA TEDAVİ YOLLARI VARMIDIR
(Are there other treatments available?)
Tabii vardır fakat hiçbiri epidural kan yaması kadar etkili değildir. Bu konuyu anestezistle
konuşun.
EPİDURAL KAN YAMASI SONRASI
(What happens after the epidural blood patch?)
Yapıldıktan hemen sonra 2-4 saat kadar istirahat etmeniz tavsiye edilir, ve en aşağı 2 gün
ağır kaldırmayın. %60-70 arası epidural kan yaması baş ağrılarını çok kısa bir zamanda
tedavi eder. Eğer 24-48 arası hala başağrısı varsa doktor size ikinci bir kan yaması tavsiye
eder. İkiden fazla kan yamasına çok nadir rastlanır. Bazı hastalar birinci yamadan sonra
iyileşir, bazıları ikinciye ihtiyaç duyar. Eğer iyileşmeniz normal seyirediyorsa anestezist sizi
4-6 saat sonra taburcu edebilir eve gönderir. Eve çıkınca bir yardımcıya ihtiyacınız olabilir.
Başka sebepler de baş ağrısı yapabilir. Eğer kan yaması sonrası baş ağrıları devam ederse,
doktorunuzla konuşun ve hatta baş ağrısı ile kusma, uyuşukluk, zihin durgunluğu varsa
derhal hastaneye gelin.
3
GENEL BİLGİ
(General information)
Ümit ederiz bu broşür çoğu sorularınızı cevaplandırdı. Eğer başka sorularınız veya
anlamadığınız noktalar varsa not edin ve anestezistle konuşun. Ve daha geniş bilgi almak
için tıbbi kişilerle (doktor, ebe, hemşire) konuşmakta fayda vardır.
© Obstetric Anaesthetists’ Association 2011
Registered Charity No 1111382
www.oaaformothers.info
4

Benzer belgeler

sporda ön çapraz bağ yırtığı fr-hye-04-321-01

sporda ön çapraz bağ yırtığı fr-hye-04-321-01 Burkulmanın şiddetine göre 1. , 2. ve 3. derece olarak adlandırılır. 1. derece: Bağlarda minimal hasarla birlikte ağrı olur. 2. derece: Daha fazla bağ hasarı ve hafif eklem gevşekliği olur. 3. dere...

Detaylı