Hayat sigortasının geleceği için sektörde demografik ve dijital

Transkript

Hayat sigortasının geleceği için sektörde demografik ve dijital
Life Insurance
08.01.2013
Hayat sigortasının geleceği için sektörde demografik ve dijital
bir dönüşüme ihtiyaç var
Hayat sigortası sağlayan firmaların müşterileri ile ilişkileri 2020’de bugün
olduğundan çok farklı olacak. Günümüzde iki büyük trend olan demografik
değişim ve dijital devrim, firmaların gelecekte yer alacakları pazarlara
açılmaları için kritik stratejik seçimler yapmalarını gerektiriyor.
Hayat sigortası sağlayan şirketlerin geleceği için alacağı en önemli stratejik kararların
arasında 55 yaş üstü ya da 35 yaş altı gruplar arasından hangi hayat sigortası alıcılarına
hitap etmeleri gerektiği öne çıkıyor. Bundan sonraki adımları, dağıtım modellerini nasıl
yeniden yapılandıracakları ile ilgili karar vermektir. Bu stratejik bir gerekliliktir ve uzun
dönemli bir süreçtir. Daha da kritik olan ise risk faktörünü ikinci plana alan sigortacıların
pazarda kimliklerini bulmaya çalışırken sadece ticari mal satmaya çalışan işletmelere
dönüşmelerinin çok muhtemel olduğudur. Sigortacı firmalar geçmişte yaptıkları hataları
yapmaktan kaçınmalıdır.
Büyük ölçekli nüfus kaymalarının içeriği hayat sigortasının geleceği açısından önem
kazanıyor
Yapılan nüfus sayımına göre Amerikan nüfusundaki 55 ve üstü yaş oranının 2020 yılı
itibariyle%25-30 kadar artacağı belirtiliyor. Aynı yıl 35-55 yaş arası nüfusun ise %3
oranında azalacağı öngörülüyor. 2020 yılında 35 yaş altı nüfusun %10 azalacağı belirtiliyor.
Bu pazarın geleceğinin yaş aralığına bağlı olduğu aşikar.
Sigorta sağlayıcıları 55 yaş üstü nüfusta yani en çok hayat sigortası alma potansiyeli olan
nüfusta önemli ölçüde kayıp yaşadı. Aynı zamanda 35 yaş altındaki insanlar yeni hayat
sigortası alıcıları olmaya çok aday değil. Hayat tarzları ve davranış paternleri değişiyor.
Pazardaki bu durum zorlayıcı. Yeni nesil finansal planlamalar yapıyor ve yaşlılık yıllarını iyi
geçirmek için tasarruflar yapıyor, finansal işlemler için bile dijital kanalları kullanıyor.
Hayat sigortası sağlayıcıları işlerinin bu dijital çevrimiçi ortamda da devam edebileceğinin
farkında olmalı.
Bireyler hayat sigortası ihtiyacının temelini kavrayabilirse bu hizmeti almak istemeleri için
yeterli olacaktır. Bu bilinirliği sağlamak için de internet kullanılabilir. Buradaki risk
kaybedilecek olan komisyon olacaktır.
Atılacak en önemli adım dağıtım ağlarının pazar ihtiyaçları ile eşleştirilmesi.
Taşıyıcılar bu eşleştirmeyi yaparken halihazırdaki operasyonel kuvvetlerini değerlendirmeli
ve kendilerini stratejik olarak konumlandırmalıdır. Odaklanmak için hangi hayat sigortası
hedef kitlesini seçerlerse seçsinler, müşterilerin hangi ve ne şekilde bir hizmet
isteyecekleriyle ilgili bilgilere ulaşmaları ve dağıtım kanallarını buna göre yapılandırmaları
gerekir.
55 yaş üstü pazara odaklanan sigortacılar önce bu hedef kitlenin finansal ihtiyaçlarının uzun
ömürlü olmayan birikmiş mal varlıklarıyla başladığını bilmelidir. Dolayısıyla bu alanda
uzmanlaşacak sigortacılar daha çok finansal planlama ve yatırım danışmanlığı ile
ilerlemelidir.
Ürünü ve hizmet kapasitesini oluştururken ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak büyük
yatırımlar, teknolojik yapıdaki değişimlerin iyi izlenmesini, ürün geliştirme süreçleri, veri
yönetimi, teşvikler ve eğitim süreçlerinin takibinin iyi yapılmasını gerektirir.

Benzer belgeler