Besin TÅrÅ Rafine Sodyum Bikarbonat.indd

Yorumlar

Transkript

Besin TÅrÅ Rafine Sodyum Bikarbonat.indd
BESİN TÜRÜ
ÜRÜN TANIMI:
Beyaz, opak, monoklinik kristal veya çok küçük kristallerden oluşan tozdur. Suda çözünen, sudaki çözeltisi berrak
ve renksiz hafif alkali bir maddedir. Esas bileşimi Sodyum bikarbonattır.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 05/10/2012 tarih ve TR-33-K-001962 sayılı izni ile üretilmektedir. Türk
Gıda Kodeksine uygundur.
KİMYASAL AD
STANDART NO
EINECS NO
CAS NO
EC KODU
REACH KAYIT NUMARASI
: Sodyum Hidrojen Karbonat
: TS 10379 Standartı’na uygundur.
: 205-633-8
: 144-55-8
: E 500 (ii)
: 01-2119457606-32-0007
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
NORM
REFERANS NORM
Sodyum Bikarbonat, NaHCO3 (%)
99.30 min
TS 10379
(min. 99.20)
Sodyum Karbonat, Na2CO3 (%)
0.50 max
TS 10379
(max. 0.60)
Klorür İyonu, Cl- (ppm)
100 max
TS 10379
(max. 100)
6 max
TS 10379
(max. 15)
Demir, Fe
+3
(ppm)
Sülfat, SO4 (ppm)
100 max
TS 10379
(max. 500)
Suda Çözünmeyen Madde (ppm)
200 max
TS 10379
(max. 500)
pH (% 1 lik çöz.)
8.5 max
TS 10379
(max. 8.6)
Bakır, Cu (ppm)
1 max
TS 10379
(max. 30)
Arsenik, As (ppm)
1 max
2003/100/EC (max. 2) / 2011/574/EC
(max. 2) / 2012/231/EC (max. 3)
Kurşun, Pb (ppm)
2 max
2003/100/EC (max. 5) / 2008/84/EC
(max. 5)/ 2012/231/EC (max. 2)
Civa, Hg (ppm)
0.1 max
2002/32/EC (max. 0.1) / 2011/574/EC
(max. 0.1) /2012/231/EC (max. 1)
Kurutma Kaybı (%)
0.25 max
2000/63/EC
Amonyum Bileşikleri
Deneye uygun
TS 3050 (deneye uygun) / 2008/84/EC
(app. exp.)
Kadmiyum, Cd (ppm)
0.5 max.
2002/32/EC (max. 0.5) / 2011/574/EC
(max. 2)
=
(max. 0.25)
TS 10379
: TSE: Sodyum Hidrojen Karbonat Standardı
2008/84/EC
: Specific Purity Criteria On Food Additives Other Than Colors And Sweeteners
2011/574/EC
: Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed
2012/231/EC
: Laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008
BESİN TÜRÜ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Maddenin Yapısı
Çözünürlük : Serbest akan küçük kristal.
: Suda çözünür, etil alkolde çözünmez.
Kristal büyüklüğüne göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
ELEK ANALİZİ
İNCE ELENMİŞ
> 0.600 mm (%) -
> 0.250 mm (%) 0.10 max
< 0.150 mm (%) -
> 0.125 mm (%) 22.50 max
< 0.125 mm (%) 77.50 min
Yoğunluk (gr/cm3)
-
STD
Eser
-
-
-
-
-
İRİ ELENMİŞ
-
7.5 min
-
60.0 min
11.0 max
-
EXTRA İRİ ELENMİŞ
70 - 95
10 max
0.85-1.00
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
BAKTERI TÜRÜ
Enterobacteriaceae
Maya Küf
Salmonella
BİRİM
Kob/gr
Kob/gr
Kob/25gr
NORM
100 max
1000 max
bulunmayacak
PAKETLEME:
-
25 kg kapalı, blok tabanlı , lamine PP torba.
25 kg kapalı, blok tabanlı, lamine PP torbalardan oluşan şirinklenmiş palet.
25 kg PP torbalardan oluşan 1350 kg paket. (paletsiz)
1000 kg ve 1250 kg lamine, 4 kulplu PP Big Bag.
UYGUNLUK:
Bu ürün TS 10379 ve Soda Sanayii A.Ş. Soda Fabrikası ‘’ Kontrol (Analiz) Şartları’’na göre kontrol edilmektedir.
Ürünlerimizin belirlenmiş olan özellikleri kontrollü koşullarda geçerlidir. Güvenlik Bilgi Formundaki uyarılar
dikkate alınmalıdır.
KULLANILDIĞI YERLER:
Gıda ve kişisel bakım katkı maddesi olarak kullanılır.
ŞİŞECAM KİMYASALLAR
İş Kuleleri Kule-3, Kat:16,
4.Levent,34330 İstanbul
T 0 212 350 36 38
[email protected]
www.sisecamkimyasallar.com