WIN Fuarları Kazandırır! - WIN EURASIA Metalworking

Transkript

WIN Fuarları Kazandırır! - WIN EURASIA Metalworking
Sac işleme ve metal işleme süreçleri
için eşsiz platform
11 - 14 Şubat 2016
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul TÜRKİYE
www.win-metalworking.com
2016
WIN EURASIA
Metalworking
Avrasya’nın Lider Sanayi Etkinliğine
Hoşgeldiniz!
Türkiye; Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun merkezindeki kolay ulaşılabilir ve
stratejik konumu ile üretici ve alıcıları kolayca bir araya getiren bir buluşma
noktası. 77 milyon nüfusuyla Türkiye, kendi başına gelecek vaat eden bir pazar
olmakla birlikte komşu ülkeleri de göz önüne aldığımızda 750 milyon kişilik
büyük bir pazara ulaşma imkanı sunuyor.
2023 yılında 500 milyar dolar tutarında ihracat volümü ve dünyanın ilk 10
ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin eylem planlarında, 100
milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi planlayan makine sektörü önemli rol
oynuyor. Avrasya’nın en önemli üretim teknolojileri fuarı olan WIN EURASIA
Metalworking organizatörü olarak bizler bu gelişime nasıl daha fazla katkı
sunabileceğimizi düşünüyor ve planlıyoruz.
Deutsche Messe AG’nin sahip olduğu uluslararası iletişim ağı ile birlikte
yürütülen etkin basın ve pazarlama faaliyetleri katılımcılara ve ziyaretçilere
yeni teknoloji ve bilgileri paylaşabilecekleri eşsiz bir iş platformu sunuyoruz.
Ziyaretçi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış ayrı bir departmanla hedef ülkehedef sektör eşleştirmeleri yaparak katılımcılarımız etkili ve uluslararası bir
etkinlikte doğru alıcılarla buluşturuyoruz.
Avrasya’nın metal işleme ve biçimlendirme fuarı olarak adlandırılan WIN
EURASIA Metalworking Fuarı, yüzey işleme teknolojileri ile birlikte metal işleme
süreci zincirine kompakt bir bakış olanağı sağlıyor.
Sizleri de 11-14 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan WIN EURASIA
Metalworking’de yerinizi almaya davet ediyoruz.
Saygılarımla,
Alexander Kühnel, General Manager, Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş.
WIN EURASIA Metalworking
fırsatları
Yüksek sinerjiye sahip ideal platform
Aynı çatı altında imalat sanayisinin önemli sektörlerini bir araya getiren WIN EURASIA
Metalworking Fuarları, endüstri yelpazesinde daha geniş müşteri portföyüne erişim
olanağı tanıyor. Fuarlarımızın katılımcıları aynı zamanda diğer fuarlarımızın potansiyel
müşterileridir.
Yüksek potansiyele sahip pazarlara ve kaliteli ziyaretçiye ulaşın
WIN EURASIA Metalworking Fuarları Balkanlara, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya gibi
büyümekte olan ve yüksek potansiyele sahip pazarlara yakınlığı ile eşsiz fırsatlar
sunuyor. 2015 yılı ziyaretçilerinin % 85’i bu bölgelerdendi.
Üst düzey karar vericilerle tanışın
2015 yılında fuarı ziyaret edenlerin %81’i Satınalma kararlarında yetkili ziyaretçilerden
oluşuyor. Ziyaretçilerin %79’u imalat sanayisindendi ve metal, demir-çelik, makine ve
otomotiv gibi önce gelen sektörleri temsil ediyorlardı.
Eşsiz işbirliği fırsatları
Fuarlarla eşzamanlı olarak düzenlenen Endüstriyel Etkinlikler, önemli kurumlar ile birlikte
düzenlenen Satın Almacı Programları yeni işbirliklerine imza atmanıza yardımcı oluyor.
Ulusal ve uluslararası medya ile üst düzey işbirliği
Deutsche Messe ve Hannover Fairs Türkiye’nin sahip olduğu uluslararası network aracılığı ile
farklı platformlarda tanıtım avantajları ile doğru müşteri ile bir araya gelme şansı sunuyor.
27 önemli gazete, iş & ekonomi dergisi ve seyahat dergisinde ilanlar ve insert çalışmaları; iş
kanallarında ve popüler radyo istasyonlarında 4 .000 saniyelik TV ve Radyo Reklamları.
3
■Türkiye şu anda Avrupa ve OECD‘nin en
hızlı yükselen pazarı. Türkiye‘nin gayrisafi
yurtiçi hasılası 2012‘de %2,2, 2013‘te %4
ve 2014‘te %2,9 artmıştır. Son on yılda
ortalama büyüme oranı %5 olmuştur ve
böylece ortalama %1,7 oranında büyüme
gösteren OECD ülkeleri arasında en hızlı
gelişen ülke olmuştur. OECD Türkiye‘nin
2017 yılında Çin ve Hindistan’dan sonra
üçüncü en fazla büyüyen ülke olacağını
ve 2017’den sonra Hindistan’ı da geçerek
ikinci sırada olacağını tahmin ediyor.
2
■ Türkiye büyüyerek Avrupa‘nın
en büyük ev aletleri üreticisi
olmuştur. Türkiye‘nin en
büyük beyaz eşya ihracatı
pazarı, İngiltere, Fransa ve
Almanya‘nın başı çektiği
Avrupa pazarıdır. Türkiye
markası Beko Batı Avrupa‘da
ikinci en büyük beyaz eşya
markasıdır ve Avrupa‘nın en
hızlı büyüyen büyük ev aletleri
markalarından biridir.
Türkiye’nin Önemi
■ 4 saat uçuş mesafesinde olan Türkiye,
Avrupa‘da, Avrasya‘da, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika‘da bulunan 1,5 milyar
müşteriye ve toplam 25 trilyon $ gayrisafi
yurtiçi hasılaya sahip pazarlara erişimi
sağlıyor.
■ Türkiye‘nin ihracat hacmi 2002’den beri dört
kattan fazla artarak 2014 yılında 158 milyar
dolara ulaştı.
■ Şu an için Avrupa‘da iş yapan 145.000 Türk
yatırımcı, 627.000 çalışana ve 63 milyar €
değerinde işletme değerine sahip.
■ Türkiye Avrupa’nın bir numaralı televizyon
üreticisi. Türkiye‘nin Vestel ve Beko markaları
Avrupa‘da üretilen tüm televizyonların
yarısından fazlasını oluşturuyor.
■ Türkiye 78 milyon nüfusu ve 29
milyon kişiden oluşan işgücüyle
dünyanın en büyük pazarlarından
biridir. Nüfusun yarısı 30 yaşının
altındadır. Türkiye EU-27 ülkelerine
kıyasla en yüksek genç nüfusa ve 4.
en büyük işgücüne sahiptir.
■ Türkiye Avrupa‘nın en büyük ticari
araç ve ikinci en büyük otobüs
üreticisidir ve dünyanın 16. en büyük
motorlu araç üreticisidir. 2014 yılında
Türkiye‘de 1,17 milyon araç üretilmiş
ve bunların %72’si ihraç edilmiştir.
Bugün Türkiye‘de çeşitli araçlar üreten
Fiat, Honda, Hyundai, Renault, Toyota,
Mercedes-Benz ve M.A.N dahil 17
firma bulunmaktadır. Türkiye ayrıca
GM, Mercedes, BMW, Opel, Toyota,
Fiat ve Ford gibi markalar için araba
parçaları temin etmektedir. (OSD)
■ Türkiye dünyanın 16. ve Avrupa‘nın 6.
en büyük ekonomisi. ING’nin “2041‘de
Türkiye” raporuna göre, Türkiye 2041 yılında
dünyanın en büyük 12. ekonomisi olacak.
■İşletme açmak dünyada ortalama 30,6 gün,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ortalama 23
gün ve OECD‘de ortalama 12 gün sürerken,
Türkiye‘de ortalama 6 gün sürüyor.
3
Ga
lva
Sis nizas
tem yo
ler n
i
Boya ve
Plastik
Kaplama Sistemleri
atment
ce Tre
a
f
r
Su
liği
emiz
T
y
e
Yüz n İşlem
ve Ö manı
Ekip
Onarım v
Atölye
Ekipmanl
4
İş G
üve
nliğ
i
Parts2Clean pavilyonu, katılımcılara güçlü bir
marka altında arındırma ve temizlik teknolojilerini
sunma olanağı sağlıyor. Geniş basın kapsamı
ve hol planlarında yüksek görünürlülük ile
katılımcılara büyük fırsatlar sunuyor.
H
is, k,
rv nlı
Se ma
ş
nı itim
Da Eğ
Parts2Clean Özel Bölümü: Son
yüzey teknoloilerinin sergilme alanı
y
ze
Yü a i
l
m r
e
Öz apla ojile
K ol
kn
Te
,
Boya
e
v
Cila a
m
a
l
Kap
eri
emel
Malz
Önemli üretim
sektörleri birarada
Robotics: İleri Üretim teknolojisi
Ham M
adde
Üretim süreçlerinde robot kullanımının artan önemi,
farklı sektörlerde rabot kullanımı ve gelecek perspektifi
gibi konular ele alınıyor.
T
De aşım
İst pola a,
ifle m
Loj me v a,
ist
ik e
me
dir
len rma
im
i
Biç Ayı ler
ve oloji
n
Tek
Saç İşleme
Makinaları
lw
ork
ing
Bi
Ka rleş
y tir
Ek Bağ nak me
ip la ve ,
m nt
an ı
la
Tel,
rı
B
Parç oruve
a İşl
M
eme
et
a
ları
ve
m,
Ölçü ve
İşlem te
Kali ol
tr
Kon
safe@work: İş Sağlığı ve
İş Güveliği Kavramına Bakış
Sac işleme ve yüzey işleme sektörleri üretim aşamalarında
önemli rollere sahip, ancak bir o kadar da yüksek iş sağlığı ve iş
güvenliği riskleri barındırıyorlar. Oluşturulan safe@work özel
bölümü ile bu süreçler ele alınıyor.
5
Ziyaretçi profili
%79
üretim sektöründen
%81
Satınalma kararlarında
yetkili ziyaretçi
Anadolu Alım Heyeti
46 otobüs
Ziyaretçi
29,016
70 farklı ülkeden
Net sergileme alanı
16,953 m
2
6
Adana, Afyon, Ankara, Bursa,
Denizli, Eskişehir, Konya gibi
önemli şehirler başta olmak
üzere 32 farklı şehirden 46 farklı
Anadolu Alım Heyeti
Katılımcı
622
30 farklı ülkeden
Rakamlarla
WIN EURASIA Metalworking
Avrasya bölgesinin en önemli sanayi buluşma noktası
Başta Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yeni pazarlardan ve çevre ülkelerden
gelen yüksek kalitedeki ziyaretçiler ve satın alma heyetleriyle biraraya gelin.
Kıtalara Göre
Uluslararası
Ziyaretçiler
%55
%25
%7
%7
%5
%1
Avrupa
Orta Doğu
Asya
Amerika
Afrika
BDT
En çok ziyaret eden ilk 10 sektör
Metal
Makine
Otomotiv
Demir Çelik
Elektrik Elektronik
%17
%13
%12
%12
%8
Kaynak
İnşaat
Otomasyon
Alüminyum
Beyaz Eşya
%6
%5
%4
%3
%3
7
Katılımcı görüşleri
SİNAN ATEŞ, Schuler Pressen, Key Account Manager
Bu sene ilk defa katıldık. İstanbul ve çevre bölgelerden kontaklar
kurduk. Önümüzdeki yıllarda da katılmayı düşünüyoruz.
Key Account Manager, VDMA, Ülke Müdürü
WIN EURASIA Fuarları’na organize edilmeye başlandığı 2002 yılından beri Alman Devleti
tarafından desteklenen Alman pavilyonu ile katılıyoruz. Alman katılımcılar WIN EURASIA
Metalworking Fuarı’ndan çok memnun kaldılar. Birçok eski müşteri ile tekrar iletişime geçildi
ve yeni müşterilerle ilk işbirliği adımları atıldı. Önümüzdeki dönemde Tük firmalarla çok
daha fazla işbirliği olacaktır. Ve firmalarımızın büyük bir çoğunluğu önümüzdeki yıl da WIN
EURASIA Metalworking Fuarı’nda yerini alacaktır.
Igor De Marchi, MG S.r.I. , Export Sales Department
Kesme ve bükme makineleri üreten bir şirket olarak; petrol ve doğalgaz sektörlerinden rüzgar
türbini imalatına, inşaatla ilgili tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşteriler bularak Türk
pazarına girmeyi hedefliyoruz. Fuardan çok memnunuz, bu yıl birçok iyi müşteri bulduk, ve
birçok yeni kontak kurduk. Bu deneyimi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi umuyoruz.
DOĞAN ÖZDEN, ATLAS CNC Makina:
“Şirket olarak 12 yıldır makina sektöründeyiz. Bu yıl ilk
defa WIN fuarına katıldık. Fuar oldukça başarılı geçti, çok
memnunuz. Fuarı organize eden Hannover Messe Bileşim
Fuarcılığa teşekkür ediyoruz.”
UĞUR BAYRAM, Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak:
“WIN fuarlarına yıllardır katılıyoruz. Her ne kadar internetin gelişimi ile birlikte fuarlara
olan talep azalıyor gibi gözükse de bizim sektörümüz için fuarlar hâlâ çok önemli. Burada
yeniliklerimizi ve hizmetlerimizi sunma olanağı buluyoruz. Bu seneki katılımdan çok
memnun kaldığımızı belirtebilirim. Hem yurtiçinden hem yurtdışından oldukça fazla
sayıda potansiyel iş bağlantıları yakaladık. Aynı zamanda fuar bize sektördeki rakiplerimizi
görüp onlarla bir karşılaştırma yapma olanağı da sundu. Harcadığımız paraya değen bir
pazarlama aktivitesi oldu.”
8
10
Katılım olanakları
1. SEÇENEK
Sadece boş stand alanı
En az 12 m2
2. SEÇENEK
Stand alanı en az 12 m2
■Yan ve Arka bölmeler
■Halı
■Elektrik prizi (Monofaze)
■Spot ışıklar (100 W/3m²)
■Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık
STANDINIZI FARKLILAŞTIRAN SİZE ÖZEL TASARIM KONSEPTLERİ
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Inhouse Design ekonomik
ve şık stand çözümleri sunuyor. INHOUSE Design, tüm yurtiçi ve
yurtdışı fuar katılımlarınızda yanınızda olmak için Hannover Fairs
Turkey Fuarcılık A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur.
INHOUSE Design Hizmetlerimiz:
■ Modüler stand tasarım ve uygulama
■ Maxima stand tasarım ve uygulama
■ Ahşap stand tasarım ve uygulama
■ Ürün tasarımı
■ Mimari uygulamalar
Detaylar için: Turhan Arun +90 212 334 69 60
[email protected]
inhouse.hmist.com.tr
Tasarıma dair aradığınız her şey INHOUSE’da!
Destekleyenler
BULGARIAN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES PROMOTION AGENCY
İZMİR
TİCARET
ODASI
GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ
GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ
İstanbul
Dünya Çapında Diğer Endüstri Etkinlikleri
MWCS
3-7 Kasım 2015
Shanghai, ÇİN
Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş.
Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Floor 5-6, 34394,
Mecidiyeköy-Sisli / Istanbul
Tel. +90 212 334 69 00 Faks +90 212 334 69 34
www.hfturkey.com [email protected]
MWCS
8-12 Kasım 2016
Shanghai, ÇİN
Yönetim
Alexander Kühnel / Genel Müdür
Belkıs Ferron / Genel Müdür Yardımcısı
9-11 Aralık 2015
New Delhi, HİNDİSTAN
25-29 Nisan 2016
Hannover, ALMANYA
2016
Stuttgart, ALMANYA
2016 Eylül
Caxias do Sul, BREZİLYA
2016 Ekim
Yekatarinburg, RUSYA
WIN - World of Industry
17-20 Mart 2016
İstanbul, TÜRKİYE
Proje Ekibi
Ulusal & Uluslararası / İstanbul
Hamit Özaras / [email protected]
Derya Arslan / [email protected]
Kurumsal İletişim
Cemre Uludere / [email protected]
Pazarlama
Emel Kılınç / [email protected]
Ziyaretçi İlişkileri
Serçin Ercek / [email protected]
Teknik
Turhan Arun / [email protected]
Behlül Vatansever / [email protected]
Uluslararası / Almanya
Hannover Fairs International GmbH
Imke Selle / [email protected]
Georg Bercker / [email protected]
Tel. +49 511 89-31423
Faks +49 511 89-31499
17-20 Mart 2016
İstanbul, TÜRKİYE
17-20 Mart 2016
İstanbul, TÜRKİYE
17-20 Mart 2016
İstanbul, TÜRKİYE
Desteği ile
BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Benzer belgeler

WIN Fuarları Kazandırır!

WIN Fuarları Kazandırır! İmalat Endüstrisinin Kazandıran Fuarları

Detaylı

ColdChain Eurasia Brosur

ColdChain Eurasia Brosur stratejik konumu ile üretici ve alıcıları kolayca bir araya getiren bir buluşma noktası. 77 milyon nüfusuyla Türkiye, kendi başına gelecek vaat eden bir pazar olmakla birlikte komşu ülkeleri de göz...

Detaylı

Fuar Kapanış Raporu 2014 - WIN EURASIA Metalworking

Fuar Kapanış Raporu 2014 - WIN EURASIA Metalworking 2015 yılında fuarı ziyaret edenlerin %81’i Satınalma kararlarında yetkili ziyaretçilerden oluşuyor. Ziyaretçilerin %79’u imalat sanayisindendi ve metal, demir-çelik, makine ve otomotiv gibi önce ge...

Detaylı