Prospektüs

Transkript

Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SEVITOX
Serpme Tozu
Veteriner Ektoparaziter (İnsektisit – Akarisit)
BİLEŞİMİ : SEVITOX beyaz renkli toz halinde olup 1 gramda 2.5 mg permetrin içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :Permetrin , kene, bit,pire ve sinek gibi ektoparazitlerle
mücadele amacıyla haricen serpme toz olarak kullanılan sentetik piretroid insektisittir. Sentetik
piretroidler, doğal piretrinlere benzer şekilde temas ve mide zehiri olarak etkirler, sistemik bir etki
oluşturmazlar. Diğer sentetik piretroidler gibi Permethrin’in en önemli özelliği insekt parazitler
üzerinde çok güçlü, hızla yere serici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu gruptan insektisidler lipofilik
niteliklidir. Bu nedenle insektlerin lipoid moleküllerce zengin kütikulasından kolayca geçerek etki
noktalarına ulaşırlar. Bu aşamadan sonraki zehirli etkileri iki yönlü olarak gelişir. Bir taraftan yüzeysel
sinir ganglionlarına tutunarak parazit’in etkinliğini bloke ederler. Diğer yandan da insekt parazitlerin
sinir sistemini uyarmak suretiyle dengesiz hareketler, uyumsuzluk, kaslarda eksitasyon, konvülsiyon,
genel felç durumu, koma ve ölüm meydana getirirler.
SEVITOX uygulama sonrası deriden çok az miktarda emilir ve sistemik etkisi yoktur. Kandaki
düzeyleri tespit edilemeyecek kadar küçüktür. Etkinliğini deri içerisinde kalmak suretiyle
göstermektedir. Metabolitleri başlıca dışkı ve idrar ile atılmaktadır.
Toksisite : Piretroidler güvenli ektoparazitlerdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmasına göre
toksisite sınıfı II’dir. Toksik etkilerin ortaya çıkması, kullanılan ajana ve uygulama yoluna bağlı olarak
saatler sürebilir. Cis-izomerlerinin toksisitesi daha yüksektir. Cis : trans 90:10 terametrinin akut oral
LD50 değeri dişi ratlarda 367 mg /kg canlı ağırlık ; cis: trans 40 : 60 için aynı değer 891 mg/kg canlı
ağırlıktır. Ratlardaki akut dermal LD50 değeri 400-4000 mg/kg canlı ağırlıktır.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR : SEVITOX Toz süt ve besi sığırlarında ve atlarda
aşağıdaki dış parazitlerle mücadelede pire, bit, kene, uyuz ve sineklere karşı kullanılır.
Keneler
Ixodidae
(Hard Ticks)
Amblyomma spp.
A.variegatum
Boophilus spp.
B.Annulatus
Dermacentor spp.
D.marginatus
Haemaphysalis spp.
H.otophila
H.sulcata
H.numidiana
Hyalomma spp.
H.Anatolicum
H.Detritum
Ixodes spp.
I.Ricinus
I.Hexagonus
Rhipicephalus
R.Sanguineus
R.Turanicus
Bitler (Lice)
Haematopinus spp.
L.Vituli
Damalinia bovis,
Felicola subrostratus
Heterodoxus spiniger
Sinekler
Tatarcık sinekleri
Kör sinekler
At sineği
Gök sineği
Et sineği
Ev sinekleri
Ahır sineği
Yüz sineği
Melophagus Ovinus
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : SEVITOX Toz aşağıdaki tabloda belirtilen dozlarda hayvanın
başından başlayarak boynuna kulak içine, sırt ve karın kısmına, bacakların iç kısmına ve kuyruk
kısmına olmak üzere hayvanın bütün vücuduna serpilir ve eldivenli el veya bir fırça ile kıl ve tüylerin
aksi yönüne fırçalanarak yayılır. İlacın etken maddesi uzun süre hayvanın üstünde kalır. Yeni larva
oluşumunu önlemek için 10 gün sonra tekrarlanır.
Sığır ve at için doz : Hayvan başına 60 gr
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR : Hayvanların
SEVİTOX ile ilaçlanmasından sonra ilacın etken maddesi uzun süre hayvanın üstünde kalır ve
yeniden larva oluşumunu 10 gün önler. Yeni larva oluşumunu önlemek için uygulama 10 gün sonra
tekrarlanır. Doğrudan hayvan üzerine doğrudan uygulanması, etken madde yoğunluğunun düşük
olması ve deriden çok az emilmesi nedeni ile hedef türlerde toksisite riski düşüktür.
Paraziter enfestasyondan korunmak için sürüye yeni girecek hayvanların da ilaçlanması önerilir.
Uygulama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmeleri önlenmelidir.
İSTENMEYEN YAN ETKİLER :İlaç uygulanmasından sonraki 48 saatlik süreç içinde bazı
sığırlarda hafif huzursuzluk belirtileri , bunun yanı sıra kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri
hassasiyetleri görülebilir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen
kaybolmaktadır. Bildirilen dozun aşılmamasına dikkat edilmelidir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ : Organik fosforlu bileşikler piretroidlerin hidrolizini yavaşlatır veya
önlerler, bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırabilir. Diğer piretroidler ilaç etkinliğini
arttırır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT : Spesifik bir antidotu yoktur.
Cilde bulaşma var ise bol su ile yıkanır. Bradikardi ve hipotansiyon durumlarında Atropin yararlıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:İlaç kalıntı arınma süresi :
(i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sığır için ilaç kalıntı arınma süresi 7 gün
dür. Bu süre geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek sütü için kalıntı süresi 3 gündür.
KONTRENDİKASYONLAR :7 günlükten küçük buzağılara uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine
uygulama haricinde bir yolla (göz, ağız, vs) uygulanmaz. Gebelikte kullanım: Doğumuna 28 günden
az kalan gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR :Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki
görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.Gıda
maddelerinden uzakta bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
:Uygulama sırasında bir şey yememek, içmemek ve sigara kullanmamak gerekir. İlacı uygulayanlar
deri ve mukozalarına ilacı temas ettirmemelidir. Uygulamadan sonra eller suyla ve sabunla
yıkanmalıdır.
MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ :25 ˚C ‘nin altında, ısı ve ışıktan koruyarak, orjinal
ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:Kullanımdan
hemen sonra boş ilaç şişeleri emin bir şekilde yok edilmelidir. Balık ve diğer suda yaşayan canlılar
üzerine toksik etkisi sebebiyle göl, havuz ve su yolları ilaç ve ilaç şişeleri ile kontamine
edilmemelidir.Arılar için aşırı derecede zararlıdır.Kedilerde kullanılmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :Karton kutu içinde 5×100 g’lık polietilen torbalarda, kutusuz olarak 100
g’lık serpme kapaklı polietilen şişelerde, 1 kg’lık polietilen torbada, 100 g ve 200 g’lık monoblok
karton kutularda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERLERİ VE ŞARTLARI :Eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır.
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ :18.04.2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHi VE NO. :
27.03.2012-25/079
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Gebze Organize
San.Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-Kocaeli
ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ: ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ Merkez Organize Sanayi Bölgesi,
2.Kısım, 10.Cadde, No.7 Tokat
Seri No:
İmal tarihi: Son kullanma tarihi:
KDV dahil perakende satış fiyatı:

Benzer belgeler

Prospektüs

Prospektüs olabilir. GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 35 gün geçmeden sığır, koyun ve keçiler kesime gönd...

Detaylı

Prospektüs ve

Prospektüs ve Cilde bulaşma var ise bol su ile yıkanır. Bradikardi ve hipotansiyon durumlarında Atropin yararlıdır. GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:İlaç kalıntı arınma süresi : (i.k.a.s): Tedavi s...

Detaylı

Prospektüs ve

Prospektüs ve semptomatik sağaltım uygulanır. Deri bol suyla yıkanır. Aşırı nöromüsküler belirtilerin gelişmesi halinde kas gevşetici ilaçlar kullanılır. Merkezi depresyonun ortaya çıkması durumunda da uyarıcıla...

Detaylı