Montaj önerileri - MAHLE Aftermarket

Transkript

Montaj önerileri - MAHLE Aftermarket
Teknik bilgiler
Pistonlar Q Piston segmanları
Q Contalar
Q
Silindir gömlekleri/hava soğutmalı silindirler
Montaj önerileri
MAHLE Original yedek pistonları montaja hazır
durumda ve segmanlar ile donatılmış olarak teslim edilmektedir.
Piston çapı, montaj boşluğu ve uygun görülen hallerde montaj yönü piston kafası üzerine işaretlenmiştir. Belirtilen piston çapına karşılık gelen montaj boşluğu eklendiğinde silindir çapı bulunur.
Damgalanan piston nominal çapını elde edebilmek için, etek kısmı grafit kaplamalı pistonlarda
ölçülen piston çapından 0,015 ile 0,020 mm kaplama kalınlığı çıkarılmalıdır.
Örnek:
90,00 mm
- 89,96 mm
Grafit kaplaması üzerinden ölçülen çap
Piston kafasına işaretlenmiş olan çap
Grafit kaplama kalınlığını
0,04 mm
Piston segmanları büyük bir özenle takılmaktadır.
Piston ve biyel kolunun montajı
Gereksiz her çıkarma ve yeniden takma işlemi ve
Biyel kollarının montajından önce, biyel kolların-
bu sırada oluşan aşırı gerilmeler kalıcı deformas-
daki delik (pim delik ekseni ile kol muylu deliği)
yona neden olur ve çalışma performansına zarar
eksenlerinin paralelliği kontrol edilmeli (yamulma
verir.
ve burulma oluşmasını engellemek için) ve gerektiğinde değiştirilmelidir.
Piston pimleri, korozyondan korunacak şekilde
paketlenip, gerekli görüldüğünde emniyet halka-
Montaj esnasında bileşenlerin yeteri kadar yağ-
ları piston ambalajı içerisine konulmaktadır.
lanmış olmasına dikkat edilmelidir. Prensip olarak
piston ve biyel kolu öngörülen montaj yönüne
Piston pimleri, gerekli ebatta seçilmiş olup aynı pis-
uygun olarak monte edilmelidir.
ton tipi içinde kalmak koşuluyla ikâme edilebilir.
türkçe
Ancak pistonlar ve pimler kısmen boya ile işaretlendirilmiştir. Bunlar hiç bir şekilde diğer türleri ile
ikâme edilmemelidir.
© MAHLE 2014 | 145
Teknik bilgiler
Pistonlar Q Piston segmanları
Q Contalar
Q
Silindir gömlekleri/hava soğutmalı silindirler
Biyele sıkı geçme alanı
vetler çepeçevre eşit şekilde dağıtılmalıdır. Emni-
Biyelde sıkı geçme pimlerin ve pistonların montajı
yet halkasının, üzerine etkiyen kuvvetlerin yuka-
çok özenli çalışmayı gerektirir. Burada özellikle
rıya veya aşağıya doğru gelecek şekilde montajı
önemli olan husus, montajdan sonra piston ve
gerçekleştirilmelidir. Silindir deliği ya da piston ve
pimlerin serbestçe hareket edebilmesini sağla-
segmanlar yağlanmalıdır.
maktır.
Pistonu, silindir deliğine monte ederken hasar verHareketli (sabit olmayan) pim
mekten kaçınılması için uygun bir montaj aleti kul-
Hareketli pimlerle donatılmış pistonlarda pakette
lanılmalıdır (örneğin konik malafa, vs …).
gönderilen emniyet halkaları, pistonun pim deliklerine sabitlenmesi için öngörülmüştür.
Dizel motorlarda aralık ölçüsü alınmalı ve motor üreticisinin uyarıları dikkate alınmalıdır.
Emniyet halkaları uygun bir alet ile monte edilmelidir. Bu işlemi yaparken emniyet halkalarının, ken-
Sert anodize edilmiş piston kafalarına tornalama
dileri için öngörülen kanallara tam olarak oturma-
yapılmamalıdır.
sına ve emniyet halkasına etkiyen kuvvetlerin
daima pistonun kursu yönünde (yukarı – aşağı
Sadece motor üreticileri tarafından izin verilen
yönde) etki etmesine dikkat edilmelidir. Kullanılmış
silindir kafası contaları ve hava, yakıt ve yağ filtre-
emniyet halkalarını asla kullanmayın ve parçaları
lerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
aşırı derecede bastırmayın, aksi halde kalıcı deformasyon oluşabilir.
Montajdan önce, bileşenler (silindir bloğu, krank
mili, biyel kolu ve yağ karteri) talaşlı işleme atıkla-
Piston montajı
rından ve kalıntılarından özenli bir şekilde temiz-
Piston montajında montaj yönüne riayet edilmeli-
lenmelidir.
dir. Piston segmanlarının her birine etkiyen kuv-
146 | © MAHLE 2014

Benzer belgeler

vıswa 213 piston segmanı kırılmalarını anlamak

vıswa 213 piston segmanı kırılmalarını anlamak denizcilik marketindeki makinelerin % 10’unu oluşturmasına rağmen, piston ring kırılmalarının % 40’ ı u makinelerde meydana gelmektedir. Bu da demektir ki; UEC makineleri diğer diesel makinelere gö...

Detaylı

Tasarım ve teknik deyimler

Tasarım ve teknik deyimler ve burulma oluşmasını engellemek için) ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Detaylı

Piston - Abdullah Demir

Piston - Abdullah Demir arasında bir miktar boşluk vardır buna montaj boşluğu denir. Hareket boşluğu: Piston ısınınca çok az genişler ve sonuçta çapı artar. Bu sebepten dolayı, bütün motorlarda, piston ısınıp genleştikten...

Detaylı