(TEMMUZ 2012) Dul Kalan, Terk Edilen Kadınlar

Transkript

(TEMMUZ 2012) Dul Kalan, Terk Edilen Kadınlar
BAYANLAR ĐÇĐN
DUA BÜLTENĐ
(TEMMUZ 2012)
Dul Kalan, Terk Edilen Kadınlar ve
Yetimler için Dua
“Baba Tanrı’nın gözünde temiz ve
kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı
çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi
ve kendini dünyanın lekelemesinden
korumasıdır.” (Yakup 1:27). Kongo
Demokratik Cumhuriyetindeki Project
Hannah
çalışanları
Tanrı’nın
önceliklerini kendi öncelikleri yaptılar.
Tanrı Sözünü dul kadınlar ve yetimlerle
paylaşıyorlar. Savaş nedeniyle evinden
olan dul bir kadına yiyecek alması ve
dikiş eğitimi gören kızına destek olması
için para yardımı yaptılar. Bir başka dul
kadının iki oğlunun eğitim masraflarını
karşılıyorlar ve HIV pozitif olduğu için
terk edilen bir bebeğin bakımına destek
olmaya
karar
verdiler.
Ayrıca
Abigaël’in okul ücretini ödüyorlar.
Şimdi 11 yaşında olan Abigaël 6
aylıkken
kangren
olduğu
için
bacaklarının ve bir elinin bütün
parmaklarının kesilmesi gerekmişti.
Terk edilen Abigaël büyükannesiyle
birlikte yaşıyor. Project Hannah
çalışanları onu Pazar okuluna götürüyor.
Abigaël’in
gördüğü
sevgi
onun
yaşamını değiştirdi.
Arnavutluk,
Kamboçya,
Etiyopya,
Hindistan, Tayland ve diğer ülkelerdeki
Project Hannah çalışanları dinleyiciler
arasından eşleri tarafından terk edilmiş
olan kadınların çocuklarına bakma
mücadelesine yakından tanık oluyor.
Kocası tarafından terk edilen beş çocuk
annesi Valentina Kenya’daki köyünde
dua grupları oluşturmuştu. Ani ölümü
üzerine Project Hannah çalışanları
cenazesine katıldı ve yetim kalan
çocuklarının eğitim görmesini sağladığı
gibi onlara okul üniforması ve ayakkabı
aldı. Tanzanya’daki dul kadınlar Project
Hannah’nın dua gruplarında teselli
buluyor. Onlardan bir tanesi şöyle
yazmış, “Ben bir dulum ama dualar
aracılığıyla kendimi daha mutlu ve
güçlenmiş
hissediyorum.
Kız
kardeşlerimle dua gruplarına katılığım
zaman daima ruhuma yarayan yeni
şeyler öğreniyorum. 20 kadından oluşan
grubumuzdakilerin çoğu HIV pozitif,
ama Tanrı Sözü, paylaşım ve dualar
aracılığıyla yeni bir umudum oldu.”
1. GÜN: Kendini terk edilmiş ve
unutulmuş hisseden kadınların Mesih’in
ölümüyle Tanrı’yla barışması ve
Mesih’in onları “Tanrı’nın önüne kutsal,
lekesiz ve kusursuz olarak çıkarması”
için (Koloseliler 1:22).
2. GÜN: Eşlerinin ölümünden sonra
boşluğa düşen kadınlar ve ailesiz kalan
çocukların Tanrı’nın sevgisi ve ilgisiyle
teselli bulması için.
3.GÜN: Project Hannah’nın (PH)
Umut
Kadınları
(WoH)
radyo
programlarının
dünya
kadınlarına
cesaret, bilgi ve öğüt vermeye devam
etmesi, bilgece seçimler yapmalarına ve
Tanrı
için
değerli
olduklarını
anlamalarına yardım etmeye devam
etmesi için. Ayrıca dul ve terk edilmiş
kadınlardan birçok telefon ve mektup
alan PH çalışanlarının bilgelik sahibi
olması için.
4.GÜN: Sevgiye, korumaya, eğitime ve
Đsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşama
muhtaç olan milyonlarca yetim için.
Savaşın, AIDS’in ve yoksulluğun
vahşeti masum çocukların yaşamlarını
mahvediyor.
5.GÜN Kocaları kısıtlı gelirlerini içkiye
ve kumara yatıran ve çocuklarını aç
bırakan Arnavutluktaki kadınlar için. Aş
ocakları kuran ve açları beslerken
radyoda Müjdeyi dinlemelerini sağlayan
kiliseler için.
6.GÜN 14 dul kadınla ve 16 yetimle
Müjdeyi paylaşan, onlara yeni ya da
kullanılmış giysi, ayakkabı ve çanta
dağıtan PH kadınları için Rab’be hamt
edelim. Bu hizmet sayesinde 12 yetim
Mesih’e döndü, dört dul kadınsa
yaşamlarını
Tanrı
Sözüne
göre
sürdürmeye karar verdi.
7.GÜN Kocalarının yasını tutan ve bu
arada
çocuklarının
ihtiyaçların
karşılamak için mücadele eden dullar
için. Kenya’daki Mama Tina, Mama
Mwangi and Mama Shalom için.
8.GÜN
Liberya’daki
REAP
kuruluşunda çalışanlar için, onlar ki 1825 yaş arasındaki yetimlere yaşam ve
çalışma becerileri kazandırıyorlar ve
Tanrı’yla ilişki kurup sürdürmeleri için
Mesih’te
Özgürlük
Programının
aşamalarında önderlik ediyorlar. Okul
ve yetimhaneden çalışma dünyasına
adım atan bu genç ergenler için lütfen
dua edin.
9.GÜN Evlenmeyi çok isteyen ve inanlı
olmayan erkeklerle evlenmeyi düşünen
bekar ya da dul Hıristiyan kadınlar için.
Onların
Rab’bin
zamanlamasını
beklemesi
ve
amacını
onlara
açıklayacağına güvenmesi için. Kilise
önderlerinin bekarlara ve onların
Tanrı’nın Egemenliği için yapılan
işlerdeki yerine gereken değeri vermesi
için.
10.GÜN Bakacak hiç kimsesi olmayan
AIDS’li
dul
kadınlar
için.
Hıristiyanların onlara yardım etmesi ve
onları asla bırakmayacak ve terk
etmeyecek olan Đsa’nın sevgisini
yaşamaları için.
11.GÜN Kenya’daki dul kadınlar için.
Oradaki bazı toplumlarda dul kalan
kadın ölen eşinin ailesindeki erkeğe
miras kalıyor. Birçok dul kadın
yaşamlarını tehlikeye atan bu geleneğin
tutsağı olmuş durumda.
12.GÜN AIDS yüzünden yetim kalan
torunlarına bakmak zorunda kalan
yoksul büyükanneler için.
13GÜN. Yemek vakti, bayramlarda ve
kilisede yalnızlık çeken kadınlar için.
Hıristiyan
ailelerin
faaliyetlerine
bekarları (evlenmemiş, boşanmış, dul
kalmış ya da terk edilmiş kadınları) da
dahil etmesi için.
14.GÜN. Hindistan’daki 40 milyon dul
kadının çoğu toplumsal gelenekler
yüzünden istismar ediliyor, dışlanmışlık
ve yoksulluk çekiyor. Bu kadınlara
yiyecek ve gıda yardımı yapan, ayrıca
sütünü satıp para kazanmaları için keçi
veren PH çalışanları için.
15.GÜN.
Kocaları
ve
oğulları
savaşlarda ölen, kızları askerler
tarafından kaçırılan kadınlar için. “O
kırık kalplileri iyileştirir, yaralarını
sarar.” (Mezmurlar 147:3).
16.GÜN: Sokaklarda yaşayan terk
edilmiş milyonlarca çocuk için. Eğitim
ve korunmadan yoksun bu çocuklar
şiddettin, cinsel istismarın, ihmalin ve
kimyasal madde bağımlılığının kurbanı
oluyor.
17.GÜN Yaratıcılarının sesini, O’nun
Göksel Babaları olma ve onları
sonsuzluk boyunca ailesine katma
arzusunu duyma fırsatına sahip olan
yetimler için (Efesliler 1:4-5).
18.GÜN Günde 6,000 çocuk annesini
ya da babasını AIDS yüzünden
kaybediyor, onlar için dua edin lütfen.
Dünya üzerinde annesini ya da babasını
AIDS
yüzünden
kaybeden
15
milyondan fazla çocuk var (UNICEF).
Yönetimlerin ve kiliselerin bu çocuklara
güvenli evler, gıda ve eğitim sağlaması
için.
19.GÜN
Çocuklarını
akrabalarına
bırakarak şehirde ya da başka ülkelerde
çalışmaya gitmek zorunda kalan bekar
anneler için. Dört çocuğunu okula
gönderebilmek için ağır koşullarda
çalışan Kamboçyalı dul Samoun için.
20.GÜN Kendilerinden çok yaşlı
erkeklerle evlenmeye zorlanan ve
doğum sırasında henüz gelişmemiş
bedenleri zarar görünce terk edilen genç
kızlar için. Sayıları yaklaşık 2 milyon
olarak tahmin edilen fistülden muzdarip
olan kadınlar ve onlardan binlercesini
ameliyat eden az sayıca hekim için
(UNFPA).
21.GÜN
Kocaları
hapiste
olan,
çocuklarına hem analık hem babalık
ederek geçinecek para bulmaya çalışan
kadınlar için.
22.GÜN Yetimlerin gerekli korunmayı
ve ilgiyi görmesi için. Ayrıca çocuklara
zarar
verenlerin
adalet
önüne
çıkarılması suretiyle yetimhanelerde her
türlü istismara karşı önlem alınması
için.
23.GÜN Hindistan’da yoksulluğun
azaltılması için etkin önlemlerin
uygulanması, öyle ki çocuklarına
bakamayan aileler onları terk etmek
zorunda
kalmasın.
Ayrıca
Hindistan’daki tüm insanların sağlık
hizmetlerine erişebilmesi için.
24.GÜN Ölen eşlerinin yasını tutarken
bir yandan da yasal işlemlerle uğraşmak
zorunda kalan, yeni koşullara intibak
ettikçe hiç bilmedikleri işleri yapmak
zorunda kalan dul kadınlar için.
Tanrı’nın onlara bağımsız yaşabilecek
ve geçinebilecek beceriler sağlaması
için dua edin.
25.GÜN Mesih inançları yüzünden
kocaları hapiste olan ya da öldürülen
Hıristiyan kadınlar için. Çocuklarına
bakmak zorunda kalan bu kadınlar çoğu
kez barınma ve çalışma olanaklarından
mahrum edilmektedir. “Sıkıntı içinde
RAB’be yakardım, yardıma çağırdım
Tanrım’ı. Tapınağından sesimi duydu,
haykırışım
kulaklarına
ulaştı.”
(Mezmurlar 18:6).
26.GÜN Savaş yüzünden dul kalan
kadınların ve çocuklarının güvenlikli
koşullara ve iş imkânına kavuşması için.
Kız çocukların para karşılığında yaşlı
erkeklerle
evlendirilmemesi
için.
Kadınları koruyabilecek olan ve savaşan
ülkelerdeki
Hıristiyanların
esenlik
içinde yaşamasına izin veren önderlerin
her bakımdan güçlendirilmesi için.
TÜRKĐYE ĐÇĐN DUA
27.GÜN: Türkiye Suriye tarafından
savaş tehdidi altında bu yüzden
Suriyeyle arasında barış sağlansın.
28.GÜN: Bayanlar ruhsal armağanları
ortaya çıkarmaktan çekiniyorlar.Rab
onlara dokunsun ve ruhsal armağanları
ortaya çıkarıp Rab’bin yüceliği için
kullansınlar.
29:GÜN :Çocuk kamplarında çocuklar
Rab’be yüreklerini açıp Rab’bi daha iyi
tanısınlar.Rab’de büyüsünler.
30:GÜN :Fal bakan büyücülere inanan
hayatını fal aracılığyla yönlendiren
kadınlara Rab doğru olanı gösterip
kendine çeksin.
31:GÜN: Göğüs kanseriyle uğraşan
kadınlar için dua bu hastalığın daha
fazla yayılmaması ve bu hastaların şifa
bulması için dua.

Benzer belgeler

bayanlar đçđn dua bültenđ

bayanlar đçđn dua bültenđ dua edin. 9.GÜN Evlenmeyi çok isteyen ve inanlı olmayan erkeklerle evlenmeyi düşünen bekar ya da dul Hıristiyan kadınlar için.

Detaylı

EKĐM 2013 ÖVGÜ VE ŞÜKRAN ZAMANI Project Hannah 16 yaşına

EKĐM 2013 ÖVGÜ VE ŞÜKRAN ZAMANI Project Hannah 16 yaşına Terk edilen Abigaël büyükannesiyle birlikte yaşıyor. Project Hannah çalışanları onu Pazar okuluna götürüyor. Abigaël’in gördüğü sevgi onun yaşamını değiştirdi. Arnavutluk, Kamboçya, Etiyopya, Hindi...

Detaylı

Mayıs 2012 HĐNDĐSTAN VE NEPAL`DEKĐ

Mayıs 2012 HĐNDĐSTAN VE NEPAL`DEKĐ unutulmuş hisseden kadınların Mesih’in ölümüyle Tanrı’yla barışması ve Mesih’in onları “Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarması” için (Koloseliler 1:22). 2. GÜN: Eşlerinin ölüm...

Detaylı

GÜNEY AFRĐKA`DAKĐ KADINLAR ĐÇĐN DUA

GÜNEY AFRĐKA`DAKĐ KADINLAR ĐÇĐN DUA 23.GÜN Hindistan’da yoksulluğun azaltılması için etkin önlemlerin uygulanması, öyle ki çocuklarına bakamayan aileler onları terk etmek zorunda kalmasın. Ayrıca Hindistan’daki tüm insanların sağlık ...

Detaylı