hereyden önce - Maguire Products

Transkript

hereyden önce - Maguire Products
MAGUIRE
GENEL KULLANMA
KILAVUZU
EKINOKS
TEL: 0212-282 87 75 FAX: 0212-269 59 66
http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS
INFORMATION
MAGUIRE GENEL KILAVUZUNUN ÇNDEKLER
DKKAT Bu sayfay mutlaka okuyunuz ..........................................................................3
Maguire’m nasl kullanmalym
................................................................................4
ematik sistem tantm
................................................................................................5
Kontrol panelinin yannda bulunan switchlerin görevi ......................................................6
Hereyden önce ................................................................................................................7
Doru modelin seçilmesi ...................................................................................................9
Sistemdeki dozajlama plakalarnn manuel kontrol edilmesi
..........................................10
Tart odasnn Sfr Kalibrasyonu
...............................................................................11
Normal Operasyona Balangç
.......................................................................................12
letmede uygulamakta olduunuz karm oranlarnn girilmesi
............................14
Tart odas toplam tart deerinin girilmesi
...................................................................16
Deerlerin EEPROM’a yüklenmesi ...................................................................................17
Daha önce girilmi olan deerlerin EEPROM’dan silinmesi
HAFIZANIN TEMZLENMES
...........................................................................................................................................18
Bütün sistem hafzasnn tamamen sfrlanmas ve yeniden balatma
...................19
Hammadde türlerinin belirlenmesi .....................................................................................20
Komponentlerin numaratörlerde yerlerinin tanmlanmas
...............................................21
Numaratörlerin tanmlanmas
.........................................................................................22
Kontrol panelinden sistem deerlerinin ayarlanmas
......................................................23
Micro-Pulse........................................................................................................................24
Auger feeder (Vidal besleyici) .........................................................................................25
Yazcya çkt almak
....................................................................................................26
Malzeme kullanm miktarn takip etmek
.......................................................................27
Reçete nasl yaplr
.......................................................................................................28
Reçete ile nasl çallr
..............................................................................................29
Maguire hangi koullarda alarm verir ................................................................................30
“*” Fonksiyonlar listesi .....................................................................................................31
Parametre listesi ................................................................................................................33
Ünitelerin kapasiteleri ........................................................................................................42
Maguire’dan daha fazla kapasite elde etmek ...................................................................44
Hassaslk tartmalar
..................................................................................................45
Aksesuarlar........................................................................................................................47
Hammadde yükleme ..........................................................................................................49
Vakum pompas hava balants
..................................................................................52
Karm sorunlar yaarsanz
....................................................................................53
HATA BULMA – DIAGNOSTIK ..........................................................................................54
Karlatmz sorunlar
............................................................................................55
Yedek parça listesi.............................................................................................................58
Garanti ..............................................................................................................................60
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
2
EKINOKS
INFORMATION
DKKAT !!!
MAGUIRE GRAVMETRK DOZAJLAMA SSTEMNDE
Hareketli Klapeler ve Döner
Kar t rma Merdanesi
vard r.
Sisteme ait bu parçalara dikkat
edilmesi ve olu abilecek
yaralanmalar n önlenmesi için
güvenlik tedbirlerinin kesinlikle
uygulanmas gerekmektedir.
Kartrma pervanesi zaman
içinde bçak sivriliine ular
ve yaralanmalara neden olabilir.
WSB 900 modeli karm
odas
Kayar plakalar saniyede 244 kere açlp kapanma özelliine
sahiptir. Önünde bulunan cismi kesebilecek güçtedirler;
Kayar plakalarn hareketinde parmaklarnz koruyunuz!
MAGUIRE Dozajlama Sisteminin montaj yapldktan sonra sistemin sabitletirilmesi
ve mevcut bulunduu bölgenin salamlatrlmas gerekmektedir.
Sistemdeki koruma amaçl ‘switchlere’ ve ‘kapaklara’ dikkat edilmelidir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
3
EKINOKS
INFORMATION
MAGUIRE’IMI NASIL KULLANMALIYIM?
MAGUIRE dozajlama sistemini tercih ettiiniz için sizlere teekkür ederiz.
Dünyada 10000 adetten fazla satlm olan
MAGUIRE gravimetrik dozajlama
sistemi iletmenizde kullanlan Boya, Masterbatch, Anti-Split, Anti-Statik gibi
katk maddelerinden tasarruf yaplmasn salayacak, üretim kayplarn
ortadan kaldrp, renk deiiminde yaadnz sorunlar çözecektir.
Mekanik sistem Load-Cell, hassas ölçüm elemanlarnn üzerine kurulmutur.
Terazinin oturtulduu bölgede bulunan Load-Cell arla kar çok duyarl
ve hassastr. Load-Cell’lerin zarar görmemesi için terazinin tek elle çok dikkatli
olarak sisteme yerletirilmesi gerekmektedir. Bu sayede Load-Cell’ler direkt olarak
basnca maruz kalmaz ve sizlere daha uzun süre hizmet edebilirler. LOADCELL’ler arlk sonucunda
oluabilecek zararlardan dikkatlice
korunmaldr.
Sistemde yapmak istediiniz herhangi bir deer deiimi veya Kalibrasyon
ilemi öncesinde ‘Kontrol Paneli’nin sol tarafnda bulunan iki kontrol
switchini aa konuma getirmeniz, sistemi durdurmanz gerekmektedir.
Switchler aa konuma alnp sistem durdurulmadan sistemde hiçbir veri
deiiklii YAPILMAMALIDIR.
Sahip olduunuz MAGUIRE WSB ____ modeli dier 10000 MAGUIRE WSB gibi 3 yl garanti
kapsamndadr. (Load-Cell garanti kapsam dndadr) Garantimiz MAGUIRE
fabrikasnda veya EKINOKS yerleim yerinde geçerlidir. Fabrikanza teknik eleman
çarlmas servis ücretinin tarafnza fatura edilmesini gerektirecektir. Garanti içinde
deitirilmesi gereken parçalarn gidi- dönü nakliye ücretinin kullanc tarafndan
ödenmesi gereklidir. Bu nedenle ekte bulunan servis anlamasnn bakm maliyeti tasarrufu
salayaca düüncesindeyiz.
UNUTMAYIN!!
Elinizde bulunan kullanm klavuzu
oluabilecek tüm sorunlarn çözümünü içermektedir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
4
EKINOKS
INFORMATION
Prensip olarak MAGUIRE tarafndan LK KEZ karlalan bir sorun yaanmas
durumunda servis ücreti talep etmemekteyiz.
KONTROL PANELNN YANLARINDA BULUNAN
SWTCHLERN GÖREV
STOP END OF CYCLE --- CONTINUE:
Sistemi durdurmak istediinizde ÖNERLEN durdurma yöntemi bu switch’dir. Bu
switch seviye sensörüne seri olarak balanmtr. Böylece Switch’i aa
indirdiinizde sensör hammaddeleri kartrma haznesini dolu olarak görecek ve
dozajlama ilemini durduracaktr. Durma ilemi bir TAM dozajlama ilemi
tamamlandktan sonra gerçekleecektir.
IMMEDIATE PAUSE --- CONTINUE:
Sistemi HEMEN durdurmak istediinizde kullanabilirsiniz. Bilgisayar Sistemine
direkt olarak baldr. Dozajlamann tamamlanmasn beklemez. Yeniden
‘Kontrol Switch’ini’ yukar konumuna getirdiinizde sistem hiçbir hata mesaj
vermeden kald yerden dozajlamaya devam edecektir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
5
EKINOKS
INFORMATION
MAGUIRE EMATK TANITIMI
BESLEME HUNLER
LOAD-CELL’LER LE
AIRLII ÖLÇEN
TARTI ODASI
TARTIM
TERAZSNE AT
DÖKÜM VALF
KARITIRMA
PERVANES
DAKKADA 244 KERE AÇILIP
KAPANABLEN HAVA
BALANTILI KLAPELER
KARITIRMA BÖLÜMÜ
DOLDUUNDA DOZAJLAMAYI
DURDURAN SEVYE SENSÖRÜ
DOZAJLANAN MADDELERN
KARITIRILDII KARIIM HAZNES
HAMMADDELERN KARITIRILDIKTAN SONRA
PROSES MAKNASINA BOALTILMASI
(EKSTRUDER, ENJEKSYON, RME)
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
6
EKINOKS
INFORMATION
HEREYDEN ÖNCE
Aada belirtilen prosedürler öncelikli olarak yaplmal ve sistem kontrol edilmelidir.
KUMANDA MERKEZN TAKIN
Hava basnc tüm valfleri kapal tutmaldr. Eer
kayar plaka veya valf açk ise kontrol ediniz.
ENERJ VERNZ
Ekranda sürüm ve tarih görülmeli. (v=xxxxxT)
Bunu kontrol numaras (CKS=xxxx) takip etmeli
(ROM OK) takip etmeli
(RAM = 8K) takip etmeli
( 0) takip etmeli, tartm odasnda aktüel arlk. Bu
rakam 0 veya +/- birkaç gram olmaldr
MD
Sisteminiz 4xx,9xx,18xx modeli ise ekrann gram
gösterdiini kontrol ediniz ( x), sisteminiz 1xx, 2xx
serisi ise ondalkl gram gösterdiini kontrol ediniz.
Eer hatal gösterme varsa DORU MODELN
SEÇLMES ilemini yapnz
TARTI ODASINA HAFF DOKUNUN
Ekran her saniye daha fazla deer göstermelidir.
“ ∗ “ DÜMESNE BASINIZ
Ekranda [PASSWORD] yazs görülecektir.
“ 22222 “ GRNZ
görülecektir.
5 adet “2” girildiinde ekranda [P
x]
“ OPER “ DÜMESNE BASINIZ
Ekranda [OPERATE] görülecektir
“ 1 “ DÜMESNE BASINIZ
1 numaral ünite çalmaya balayacaktr. 1 No’lu
LED
yanacaktr.
“ 2 “; “ 3 “ VE DER ÜNTELER AYNI EKLDE KONTROL EDNZ
“DUMP” DÜMESNE BASINIZ
Döküm valfi çalmaya balayacaktr.
13 No’lu LED yanacaktr.
“ MIX “ DÜMESNE BASINIZ
Bu düme kartrc motoruna kumanda eder.
Kartrc çalmaya balayacaktr. 14 No’lu
LED yanacaktr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
7
EKINOKS
INFORMATION
“HOLD” DÜMESNE BASINIZ
Ak kontrol val
No’lu
fi çalmaya balayacaktr. 15
LED
yanacaktr.
“ALARM” DÜMESNE BASINIZ
Sar alarm lambas yanacak ve alarm çalacaktr.
16 No’lu LED yanacaktr.
“EXIT” DÜMESNE BASINIZ
Bu dümeye 2 kez basarak, normal çalma moduna
geçiniz. Ekranda [
P] olmamasn kontrol ediniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
8
EKINOKS
INFORMATION
DORU MODELN SEÇLMES
Tüm sistemler için ayn kumanda ünitesi kullanlmaktadr. Fabrikadan
önceden programlanm olarak gelen kumanda üniteniz, satn alm
olduunuz modeli göstermiyorsa aada belirtilen gibi ayarlamanz
gereklidir.
Sistemi devreye aldnzda kendi içinde RAM ve ROM’u kontrol ettikten
sonra ekranda MODEL belirecektir.
1.
2.
3.
4.
5.
“ * ” tuuna basnz.
Ekranda [PASSWORD] yazs belirecektir.
97531 saysn giriniz.
“ * ” tuuna basarak sistemin doru modelini seçiniz.
Doru modeli seçtikten sonra EXIT tuuna basp birkaç saniye bekleyiniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
9
EKINOKS
INFORMATION
SSTEMDEK DOZAJLAMA KLAPELERNN
MANUEL OLARAK KONTROL EDLMES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
“ * ” tuuna basnz.
Ekranda PASSWORD yazdktan sonra;
22222 saysn giriniz.
OPER tuuna basnz.
Dört veya daha fazla maddeyi kartran dozajlama sisteminde kontrol paneli
üzerindeki 1-2-3-4.... tularna basarak numaralara bal klapeleri açp
kapatabilirsiniz.
DUMP tuuna basarak tartm odas altndaki klapeyi açabilir tartm odas
içindeki karm alttaki kartrma bölmesine boaltabilirsiniz.
ki maddeyi kartran modelde NAT ve REG tularna basarak klapeleri
açabilirsiniz.
COL tuuna basarak renge ait Auger Feeder’ çaltrabilirsiniz.
MIX tuuna basarak kartrma motorunu çaltrabilirsiniz.
ki komponenti dozajlayan modelde arl ekranda
0.0 olarak ondalkl göreceksiniz. Dier modellerde ise
sadece 0 eklinde ondalksz olarak göreceksiniz
.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
10
EKINOKS
INFORMATION
TARTIM ODASININ SIFIR (0) KALBRASYONU
Kalibrasyon ilemine balanmadan önce
olmasna dikkat edilmelidir.
tartm odasnn tamamen bo
“ * ” tuuna basnz.
Ekranda PASSWORD yazdktan sonra;
22222 saysn giriniz.
“ * 99 “ deerini giriniz.
“ * ” basnz.
EXIT tuuna basnz.
ZERO tuuna basnz Ekranda “—WAIT--” yazs çkacaktr.
Artk tartnn sfr kalibrasyonu tamamlanmtr.
Ekranda P 0.0 yazmaktadr.
9. EXIT tuuna basarak programdan çkabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sisteminizde Auger Feeder (vidal besleyici) var ise,
•
•
•
•
•
•
•
•
OPER tuuna basnz.
Ekranda OPERATE yazs yazacaktr.
COL tuuna basnz.
Auger Feeder maddeyi datana kadar çaltrnz.
DUMP tuuna basnz. Böylece teraziyi boaltm olacaksnz.
EXIT tuuna basarak Program moduna geri dönebilirsiniz.
CAL tuuna basnz. Ekranda CALIBRATE yazs yazacaktr.
COL tuuna basnz. Otomatik kalibrasyon balayacaktr. lem
tamamlandnda P yazs belirecektir.
• Her komponent için ayn ilemi tekrarlamanz gerekmektedir.
• CAL tuuna bastktan sonra her komponente ait dümeye basarak geriye kalan
dier komponentleri de kalibre edebilirsiniz.
lemleri tamamladktan sonra EXIT tuuna iki kere basarak balangç konumuna
geri dönebilirsiniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
11
EKINOKS
INFORMATION
NORMAL OPERASYONA BALANGIÇ
• Sistemi kullanacanz karm maddeleri ile hammadde hunilerini besleyiniz.
stemi olduunuz deerleri
Numaratörler yardmyla kontrol
paneline giriniz.
Kontrol panelinin sol
tarafndaki her iki kontrol
switchini yukar
kaldrnz.
Sa taraftaki kontrol switchini
en aadaki TIME
konumuna alnz.
Kontrol switchi;
Yukar konumdayken
kartrma motoru sürekli
devrede,
Orta konumdayken kapal,
Aa
konumdayken
zamana bal olarak
çalacaktr
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
12
EKINOKS
INFORMATION
• Sistemin güç devresini açnz. Sistem kendi içindeki kontrolünü yaptktan sonra
dozajlama ünitesi devreye girecektir.
• Sistemi herhangibir sebeple kapatmak gerektiinde sadece STOP veya PAUSE
switch’lerini kullannz. Sistemin enerjisini kesmemeniz gerekmektedir. Bunun
sebebi RAM’in enerjiye ihtiyac olmasdr.
• Alarm kontrol panelinin sandaki Silence Alarm tuuna basarak susturulabilir.
Ancak sistemin alarm vermesini gerektiren durum ortadan kalktktan sonra alarm
kendiliinden geçersiz olup, susacaktr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
13
EKINOKS
INFORMATION
LETMEDE UYGULAMAKTA OLDUUNUZ
KARIIM ORANLARININ GRLMES
Elinizdeki ünite 12 komponente kadar kumanda edebilecek özellie sahiptir.
(1,2,3…..9 ve A,B,C,D) Kullanlacak olan komponentin açlmas
gereklidir.
Fabrika çknda komponentler
kapal konumdadr. Komponentin açlmas
demek onun tanmlanmas demektir.
Tanmlanan materyaller: KIRPINTI, NATURAL (Hammadde), KATKI
Her tip materyal için deiik anlam mevcuttur.
Doru ayarlar için her tipin
nasl alglandn bilmeniz gereklidir.
LÜTFEN DKKATLE OKUYUNUZ
KIRPINTI:
Karmn % oran
Krpnt olarak tanmlanan malzeme
toplam karma
verilen % olarak eklenecektir. Eer %20 deeri girilmise 100
birim karm ve 20 birim bu komponent tartlacaktr.
NATURAL:
Dier hammaddelere göre oran
Natural olarak tanmlanan komponentler dier komponentlere
olan oranlarna göre eklenecektir. Eer ‘Komponent 2 ve
Komponent 3’ NATURAL olarak ayarlanmsa ve 10 ve 40
deerleri girilmise, Komponent2 ve 3 arasndaki oran hep ¼
olacaktr.
Örnek 1 : Hiç krpnt ve hiç katk girilmemi ise
1.Komponent set deeri 10 (karmn % 20’si)
2.Komponent set deeri 40 (karmn % 80’i)
Örnek 2: Komponent 1 KIRPINTI ve Komponent 2 ve 3 NATURAL olarak girilmise
1.Komponent KIRPINTI
set deeri 20 (Karmn % 20’si)
2.Komponent NATURAL
set deeri 10 (Karmn % 16’s)
3.Komponent NATURAL
set deeri 40 (Karmn % 64’ü)
Komponent 2 ve 3 arasndaki oran halen ¼
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
14
EKINOKS
ADDITIVE:
INFORMATION
Hammaddelerin oran
ADDITIVE (Katk) olarak tanmlanan komponentler NATURAL
komponentlerin % oranlar olarak eklenecektir.
Örnek:
Eer Komponent 4 katk maddesi ise ve %5 deeri verilmise:
1.Komponent KIRPINTI
set deeri 20 (Karmn % 20’si)
2.Komponent NATURAL
set deeri 10 (Karmn %15,2’si)
3.Komponent NATURAL
set deeri 40 (Karmn %61’i)
4.Komponent ADDITIVE
set deeri 05.0 (Karmn % 3,8’i)
Komponent 2 ve 3 arasndaki oran halen ¼
KOLAY UYGULAMA:
Eer reçeteleriniz arlk karmlarn gösteriyorsa, örnein 1,2,3,4,5
komponentleri srasyla 100,50,5,20 ve 7 gr kartrmak gerekiyorsa; bu durumda
her komponenti NATURAL olarak tanmlaynz. Bu sayede yuklarda belirtildii
gibi sadece arlklar girilecek ve oranlar otomatik olarak hesaplanacaktr.
Eer reçeteleriniz her komponenti toplam karmn % deeri olarak gösteriyorsa
ve bunlarn toplam 100 ediyorsa; bu durumda her komponenti REGRIND olarak
tanmlaynz. Tüm komponentlerin toplam 100 olmazsa (REG >100) veya
(REG <100) hata mesaj oluur.
BZM TAVSYEMZ:
REGRIND: çine katk maddesi (Boya, Antisplit, Uv, vb.) katma gerei
olmayan
malzemeler. Örnek: Kenar kesii, üretim fireleri.
NATURAL: Karmn içinde çokça bulunan ana malzemeler için kullannz.
Bunlar birbirlerine oranlanacaktr. Otomatik olarak 'Regrind ve
ADDITIVE’ deerlerine kendilerini uyarlayacaktr. Örnek: ABS HomoPolymer ve Co-Polymer karm veya HIPS ve Kristal karm
ADDITIVE: Sadece Natural olarak tanmlanan malzemelere eklenecek olan
komponentler için kullannz. Örnek: Boya, Stabilizatör, Anti slip vb.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
15
EKINOKS
INFORMATION
TARTI ODASI TOPLAM TARTI DEER GRLMES
Gravimetrik dozajlama sisteminizin tartm odas içine alnan hammadde
miktarn deitirmek istediinizde kullanlr. Amac cihaz daha hzl
çaltrmak veya çok fazla krpnt kullanan reçetelerde tartm odasndan
tamalar engellemektir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“ * ” tuuna basnz (Parola sorulacaktr)
22222 saysn giriniz.
PARA tuuna basnz. Ekranda RPAXXXXX belirecektir.
Tekrar PARA tuuna basnz. Artk parametre listesinin içindesiniz. PARA
tuuna basarak ekranda yazan parametreyi bulmanz gerekmektedir.
FULxxxx parametresini bulduktan sonra istediiniz rakamn giriniz. (Sistem
3.5kg olarak toplam tartm yapmas için 03500 girilmesi gerekir)
“ * ” tuuna basarak listeyi hafzaya alabilirsiniz.
EXIT tuuna bastktan sonra ekranda P x.x yazs belirecektir.
Tekrar EXIT tuuna basarak sistemden çknz.
Daha sonra bu deeri EEPROM’a yüklemek gerekecektir.
ÖNEML NOT - ÖNEML NOT - ÖNEML NOT - ÖNEML NOT - ÖNEML NOT
Kontrol Panelindeki Numaratörlerin deerlerini deitirmeden önce sistemin sol
tarafnda bulunan her iki kontrol switchini aa konuma
getirmeniz, sistemi
durdurmanz ve sonra Numaratörlere yeni karm Oranlarn girmeniz
gerekmektedir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
16
EKINOKS
INFORMATION
DEERLERN EEPROM’a YÜKLENMES
Sistemi birkaç gün çaltrdktan sonra doru çalma deerlerini kaybetmemek
için sistemdeki deerlerin EEPROM’a yüklenmesi gerekir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
“ * ” tuuna basnz (Parola sorulacaktr)
22222 saysn giriniz.
“ * ” tuuna basnz Ekranda “INSTR _ _” yazacaktr.
23 yaznz. Ekranda SAVING yazacaktr.
Belli bir bekleme süresinden sonra ekranda P X.X yazacaktr.
EXIT tuuna bastktan sonra ekranda X.X yazacaktr. Deerler EEPROM’a
yüklenmitir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
17
EKINOKS
INFORMATION
DAHA ÖNCE GRLM OLAN
DEERLERN EEPROM’dan SLMES
Sistem hafzasnn temizlenmesi, silinmesi gerektii
durumlarda
1. Sistemin Güç (Power) dümesini kapal konuma getiriniz.
2. CE dümesine basl turunuz.
3. Sistemin Güç (Power) dümesini açk konuma getirdikten sonra, elinizi CE
dümesinden çekiniz.
4. Ekranda CLEAR yazs belirecektir.
5. Eer ekranda CLEAR yazs belirmezse lütfen ilemleri
srasyla batan
tekrarlaynz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
18
EKINOKS
INFORMATION
BÜTÜN SSTEM HAFIZASININ TAMAMEN
SIFIRLANMASI VE YENDEN BALATMA
1. Sistemin güç dümesini (POWER) aa konuma getiriniz.
2. Kontrol panelindeki VIEW, BATCH, EXIT tularna ayn anda basl
tutarken güç dümesini yukar konuma getiriniz.
3. Ekranda CLEAR ALL yazs belirecektir.
4. Eer bu yaz belirmezse lütfen ilemleri
srasyla batan bu yaz belirene
kadar tekrarlaynz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
19
EKINOKS
INFORMATION
HAMMADDE TÜRLERNN BELRLENMES
“ * ” tuuna basnz.
22222 saysn giriniz.
“ * ” tuuna basnz (Ekranda “INSTR—“ yazacaktr).
“ 14 “ yaznz (Ekranda 1TY= OFF yazacaktr, “ 1 “ komponent numarasn
belirtir ve 1 numaral hammadde hunisini kumanda eder.)
5. CE tuuna basarak istediiniz komponente ulanz.
1 TY = REG (Geri Dönüüm - Krpnt)
1 TY = NAT ( Hammadde )
1 TY = ADD ( Katk - Renk )
1 TY = OFF ( Kapal - Sistem Çalmyor)
6. “ * ” tuuna bastktan sonra artk 2 numaral komponent için ilemlere
balam olursunuz.
2 TY = REG (Geri Dönüüm - Krpnt)
2 TY = NAT ( Hammadde )
2 TY = ADD ( Katk - Renk )
2 TY = OFF ( Kapal - Sistem Çalmyor)
7. EXIT tuuna 2 kez basnz.
1.
2.
3.
4.
Bu ilemi yaptktan sonra ekranda NEED NAT yazs görülürse, hammadde
belirlemeden katk maddeleri girilmi demektir.
Hammadde girii yapmanz gereklidir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
20
EKINOKS
INFORMATION
KOMPONENTLERN NUMARATÖRLERDE
YERLERNN TANIMLANMASI
• “ * ” tuuna basnz.
• 22222 saysn giriniz.
• SET tuuna basarak bir sonraki deere geçersiniz .
1 R xx.x (Krpnt)
2 N xxx (Naturel – Hammadde)
3 A xx.x (Katk)
1,2,3 komponent numarasn gösterir
R,N,A komponent tipini gösterir
xx.x ayar miktarn gösterir
R (KIRPINTI) =
NATUREL =
A (Katk) =
Toplam karm mik
tarnn % orann gösterir.
Dier NATUREL hammaddelere olan oran
Tüm Naturellere göre % orann gösterir
• EXIT tuuna basnz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
21
EKINOKS
INFORMATION
NUMARATÖRLERN TANIMLANMASI
Belli bir komponenti herhangi bir numaratörden kontrol etmek için kullanlr. Bu
ayarlamann sadece çok sk deitirilen katk maddeleri veya renk için
kullanlmas
tavsiye
edilir.–
YAPILMASI
ZORUNLU
DELDR1.
2.
3.
4.
5.
6.
“ * ” tuuna basnz
22222 saysn giriniz.
SET tuuna basnz. Ekranda [1 R xx.x] görülecektir.
“ A “ tuuna basnz.
Ekranda [1 R TW 1] görülecektir
veya “ B “ tuuna basnz.
Ekranda [1 R TW 2] görülecektir.
veya “ C “ tuuna basnz.
Ekranda [1 R TW 3] görülecektir.
TW 1 üstte bulunan numaratörü,
TW 2 ortada bulunan numaratörü
TW 3 altta bulunan numaratörü belirtmektedir.
7. “ CE “ tuuna basnz. Ekranda [1 R 00.0] görülecektir.
8. “ EXIT “ tuuna basnz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
22
EKINOKS
INFORMATION
KONTROL PANELNDEN SSTEM
DEERLERNN AYARLANMASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“ * ” tuuna basnz.
22222 giriniz.
Program seçeneindeyken SET tuuna basnz.
1. Komponent için “1R 00.0” yazsn veya benzerini göreceksiniz.
(Bu yaz daha önce seçmi olduunuz deerlere göre deiebilir.)
Sisteme 200 yazarsanz Ekranda “1R 20.0” yazs belirecektir. Böylece
Geri dönüüm deeri için %20 vermi oluruz.
SET tuuna basarak dier komponentlerinde ayarlamasn yapabilirsiniz.
Bütün komponentlerinizin oranlarn ayarladktan sonra;
EXIT tuuna basnz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
23
EKINOKS
INFORMATION
MICRO-PULSE
Dozajlanacak komponentler arasnda çok düük oranlarda hassas dozajlama
yaplmas gereken komponent varsa MICRO-PULSE kullanlmaktadr. Bu
klapedeki strok dier klapelere göre daha azdr. Bu sayede daha az madde
ak salanmakta ve tek masterbatch tanesine veya parçaca duyarllk
salanmaktadr.
çinde MICRO-PULSE bulunan besleme hunisinin boaltlmas için klapenin
altnda bulunan plastik parçacnn yerinden çkartlmas ve klapenin elle
geriye doru çekilmesi gerekmektedir. MICRO-PULSE sisteminin hava silindirinde
bulunan iki viday çevirerek gerekli olan ak ayarlamalarn yapabilirsiniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
24
EKINOKS
INFORMATION
AUGER FEEDER
DOZAJLAMA
BESLEME
VDASI
BESLEME
PENCERES
Toplam karmda oransal olarak az olan ve hassas dozajlama yaplmas
istenen komponentlerde Auger Feeder (Vidal besleyici) kullanlr. Renk
deiimlerinde Vidann temizlenmesine dikkat edilmelidir. Auger Feeder’n
hareketli kzak sistemi sayesinde besleme ünitesi kolaylkla yerinden
çkartlp, temizlenip, yeniden yerine taklabilir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
25
EKINOKS
INFORMATION
YAZICIYA ÇIKTI ALMAK
Sistem hassasiyetini kontrol etmek için en iyi yöntem yazcya çkt almaktr.
Herhangi bir yazcy “Printer1 yazl paralel porta balamak ve aada
açklaman ilemi yapmak üretim bilgilerinin yazcdan alnmasn
salayacaktr.
MAGUIRE WSB ünitesinden çkt almak için her dükkanda satlan basit bir PC
yazcs yeterlidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
“ ∗ “ tuuna basnz.
22222 giriniz.
Ekranda P X.X yazacaktr.
“ ∗ 54 “ yazdktan sonra ekranda “PRNT OFF”
“ ∗ “ tuuna bastktan sonra ekranda “PRNT ON”
EXIT
EXIT
Örnek veri:
FINAL: DISP, %
RATE: GR/TIME
1ST DISP,TIME
* 03/27/90 * * 16:34:40 * * ID # 003 ** ****************** *******
* * 1 R 10.0 ** ** 2 R 10.0 ** ** 3 N 100 ** ** 4 N 100 **
TOTAL
900
10.0
900 10.0
3529
3529
9000
23145
732 18452 1464 21692
732 21525
732
900
28
900
71
3529
119
3529
120
1.SATIR Günün tarihi, yazdrma saati, WSB numaras
2.SATIR Her komponent için verilmi olan ayarlar gösterir: Komponent numaras, tipi
ve girilmi miktar deeri.
3.SATIR Her komponent için aktüel deerler ve yüzdeleri verir: 1.Komponent 900 gr
alnm, bu deer 9000 gr toplam partinin %10’u oranndadr.
4.SATIR Boaltma oran, Gram / Interrupt. 1. Komponent 23145 gr 732 Interrupt.
732 / 244 (1 saniyede 244 Interrupt) = 3 saniye
5.SATIR lk denemede boaltlan aktüel deerler, arlk ve zaman olarak. Eer ek
deneme gerekmi ise bunlar yazlmaz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
26
EKINOKS
INFORMATION
MALZEME KULLANIM MKTARINI TAKP ETMEK
“ * ” ve “ VIEW “ dümelerine sras ile baslmas kümülatif malzeme
kullanmnz yazcdan çkartacaktr. Bunun için “
* 54” deerinin açk
[ON] olmas gereklidir.
Örnek veri
DATE
CURRENT
6/20/91
LAST PRINTED
6/20/91
LAST CLEARED
6/19/91
TOTALS:
GRANDPCT
CYCLES
11
COMP 1 R 05.0
2.4
4.8
COMP 2 N 100
47.4
100.0
COMP 5 N 00.5
.4
.99
COMP 6 N 00.5
.4
.94
TOTAL
50.8
30.7
WEIGH SCALE ID# 120
TOTALS ARE IN GRAMS
GRAMS PER HOUR
365.3
TIME
13:40:14
13:35:11
20:02:36
CURRENT
1.5
28.6
.2
.2
PCT
7
5.0
100.0
.99
.91
Sürekli artan deerdir. Bu deer sistemin en son “ * 00” ile
temizlenmesinden itibaren kullanlan hammadde miktardr.
CURRENT: En son yazcdan çkt alnmasndan sonra kullanlm olan
kümülatif miktar gösterir.
PCT:
Yüzde olarak kullanlan miktar gösterir.
GRAND:
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
27
EKINOKS
INFORMATION
REÇETE LE NASIL ÇALIILIR?
Sistemde 00’dan 99’a kadar 100 adet reçete hazrlanabilir. Bunun için;
Parametrelerdeki “FLG” parametresini XX1XX yapmanz gerekmektedir. Böylece
Reçete özelliini aktif hale getirmi olursunuz.
1. RCP tuuna basnz.
2. Eer daha önce yüklenmi bir reçete yoksa “GET- -“ yazacaktr. Eer baka bir
reçete varsa, Reçete numaras ve oranlar ekranda görülecektir.
3. “CE” tuuna basarsanz mevcut reçete silinir ve artk yine numaratörlerle
çalabilirsiniz.
4. RCP tuuna basnz.
5. “GET—“ yazs çkacaktr.
6. 2 haneli Reçete numarasn giriniz.
7. Ekranda oransal deerler yanp ,sönmeye balayacaktr.
8. “ * ” tuuna basarak reçeteyi yükleyebilirsiniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
28
EKINOKS
INFORMATION
REÇETE NASIL YAPILIR?
Reçete yapmak için program modunda olmanz gerekmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Numaratörlere deerleri giriniz.
RCP tuuna basnz.
“GET—“ yazs çktktan sonra,
Gösterge “SAVE—“ yazs çkacaktr. 2 haneli yeni reçete numaranz giriniz.
Ekranda “SAVING” yazs çkacaktr. Deerler hafzaya alnmtr.
Numaratörlerdeki deerlere göre reçete olumutur.
Reçeteyi Hafzaya kaydederken Sistemde yüklü bir reçetenin
aktif olmamasna dikkat edilmesi gerekmektedir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
29
EKINOKS
INFORMATION
MAGUIRE HANG KOULLARDA ALARM VERR
• Dozajlanacak hammadde veya katk maddesi kalmazsa.
• Tartm odas takl deilken sistemi çaltrmaya çalrsanz.
• Eer tart odas veya asks yan tarafa ya da Load-Cell vidalarna
sürtüyorsa ve yerine tam oturmuyorsa.
Sistem ses ve k ile sizleri uyaracaktr.
Gerekli olan müdahale yapldktan sonra Alarm kendiliinden sona erecektir.
Alarm susturmak için kontrol panelinin sa tarafndaki
tuuna basmak yeterli olacaktr .
“ALARM SILENCE”
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
30
EKINOKS
INFORMATION
“∗
∗ ” FONKSYONLARI LSTES
“ ∗ “ Tuunun Fonksiyonlar:
“ * 00 ” Bütün Verileri temizler.
“ * 01 ” Dara eksiltilmi olarak okuma.
“ * 02 ” Karm miktarn arlk olarak deil, miktar/sa olarak
verir.
“ * 03 “ 4 rakaml deer girme olana tanr (xx.xx).
“ * 04 “ 4 bileen yazlm gibi çalmasn salar.
“ * 11 “ Tarih ve zaman formatlarn ve ayarlarn girmek için
kullanlr.
“*
“*
“*
“*
“*
“*
12 “ Parametreleri ROM’dan RAM’e aktarr.
14 “ Komponent türünü tanmlamak: REG, NAT, ADD veya OFF
23 “ Parametreleri RAM’den EEPROM’a aktarr.
25 “ ROM kontrol edilir. “CE” tuuna basarak varsa hata giderilir.
32 “ Parametreleri EEPROM’dan RAM’e aktarr.
44 ” Devreyi tart odas dolu olarak bitirtir. (Tavsiye edilmez) [END EMPTY] kalmas tavsiye
edilir.
“ * 45 “ PASSWORD (ifre)’yi manual mod olarak deitirir.
“ * 52 “ Döküm valfinin iki kere açlp kapanmas için kullanlr.
“ * 54 “ Yazcy
açar ve her karm partisi bilgisini yazcya aktarr
“ * 66 “ Kartrc WSB için tanmlayc numara girer (1 – 255).
“ * 72 ” COLOR ve ADDITIVE sisteme REGRIND olarak tantlr.
“ * 74 “ MAX tartm miktar alnca STOP edip Alarm verdirir.
“ * 77 “ Dahili girilmi olan parametrelerin yazl kopyasn yaratr.
“ * 78 “ ifre deitirmek için kullanlr.
“ * 87 “ Sistemi volumetrik cihaz gibi çaltrmak için kullanlr.
“ * 88 ” Tarih, Saat, Makina numaras ve ekrandaki arlk yazcya gönderilir.
“ * 89 “ Okunan verilerin Gram, Kilogram, Once, Pound olarak okunmasn seçer.
“ * 98 “ Sinyal kontrolu için kullanlr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
31
EKINOKS
INFORMATION
“ * 99 ” Load Cell kalibrasyonuna olanak tanr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
32
INFORMATION
EKINOKS
“∗” YILDIZ
FONKSYONLARI
∗00
Hafzasnda bulunan bütün verileri sfrlar. Toplam dozajlama miktar,
kaytl hadde tüketimi bilgileri silinecektir.
∗02
Bu fonksiyonu * tuuna basarak ON pozisyonuna getirdiinizde;
“RATE=OFF” > “RATE ON” ekranda karm oranlarn görebilirsiniz. Sürekli
olarak bir önceki dozajlama ileminin ortalama arlk
ve zamann
görebilirsiniz.
∗03
Bu fonksiyonda * tuuna basarak ekranda görmü olduunuz hane saysn
deitirebilirsiniz. “SET=XXX” * “SET=XXXX”
∗04
Kontrol merkezi 4 Software gibi çalacaktr. * tuuna basarak istemi
olduunuz seçimi yapabilirsiniz.
“KEYPAD”
olursunuz.
“R,N,C,A,”
“N,N,C,A”
“N,N,N,A”
“R,N,N,A”
özelliini
seçerseniz
Sistemde
hiçbir
deiiklik
yapmam
Krpnt, Hammadde, Renk, Katk
2 Hammadde, Renk, Katk
3 Hammadde, Renk, Katk
Krpnt, 2 Hammadde, Katk
2 numaral komponent her zaman için hammaddedir. Dierlerinin yerlerini
Numaratörlerden belirleyebilirsiniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
33
EKINOKS
INFORMATION
∗11
Zaman ve tarih ayarlamasn yapabilirsiniz.
girmenizi isteyecektir.
Sistem sizden 6 ayr deer
Önce size “USA” veya “EUROPE” diye bir seçenek soracaktr. CE tuuna
basarak seçeneklerden birini seçebilirsiniz.
USA seçeneini seçerseniz AY/GÜN/YIL
EUROPE
seçeneini
seçerseniz
GÜN/AY/YIL
görüntülenecektir.
Geriye kalan 5 adet seçimin her biride 2 hanelidir.
AY _ _
GÜN_ _
YIL_ _
SAAT_ _
DAKKA_ _ deerleridir.
eklinde
ekranda
“∗” tuuna basarak bu seçimler arasnda dolaabilirsiniz.
MAGUIRE Dozajlama Sistemlerinde 2000 yl problemi yoktur.
∗12
Parametrelerinin ROM’dan RAM’e yüklenmesini salar.
Bütün parametreler ROM, RAM ve EEPROM’da saklanmaktadr.
∗14
Komponent seçilmesi ilgili parametredir. Sayfa 20’de açklanmtr.
∗23
Deerlerin EEPROM’a yüklenmesi ile ilgili bir parametredir. Sayfa 17’de
açklanmtr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
34
EKINOKS
INFORMATION
∗25
Bu parametre ROM’u kontrol etmektir. Kontrol merkezinizi açtnzda sra ile
ROM ve RAM kontrol edilmektedir. Eer ROM’da bir hata oluursa “ROM BAD”
yazyorsa bu oluan hatann düzeltilmesi için bu parametreyi kullanabilirsiniz. Bu
hata bayran düzeltmek için “CE” tuuna basmanz gerekmektedir. Bu hata
bayran temizleyecektir. Eer ilemi bitirdikten sonra hala hata devam
ediyorsa yeni program çipi taklmas gerekmektedir.
∗32
Bu parametre EEPROM bilgilerinin RAM’e tanmasn salar. Önce
EEPROM’da sakladnz bilgileri daha sonra RAM’e geçirmelisiniz.
∗44
Tartm terazisi boaldktan sonra yeniden dozajlama yapmas için limit seviye
sensörünün açk, kaplanmam olmas gerekmektedir. Eer kapal,
kaplanm durumda ise yeniden dozajlamaya balamak için sensörün açk
konuma gelmesini
bekler.
Eer dozajlama sisteminizin verimini artrmak istiyorsanz bu parametreyi
kullanabilirsiniz. “END EMPTY” konumundan * tuuna basarak “END FULL”
konumuna geçebilirsiniz. Böylece Seviye sensörü kaplansa bile tartm terazisinin
içine dozajlama yapacaktr. Seviye sensörü açlr, açlmaz tart boaltma
kapa açlp kartrma bölümüne boalacak, kapak kapanp yeni
dozajlama seviye sensörü kapal bile olsa dozajlama balayacaktr. Bu sayede
daha hzl bir dozajlama salam olacaksnz.
∗52
Bu parametre sayesinde Tartm terazisinin altndaki kapak ( Klape) iki kere
açlp kapanr. Böylece oluan titreimle tartm terazisinin içinde karm
kalmamas salanr.
∗54
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
35
EKINOKS
INFORMATION
Bu parametre ile yazcdan her dozajlama ilemi sonrasnda çkt alabilirsiniz.
26 no’lu sayfada konu ile ilgili geni açklama yaplmtr.
∗66
Bu parametre sayesinde 000 ile 255 arasnda sisteminize numara verebilirsiniz.
Böylece yazcdan aldnz çktlarda veya MLAN bilgisayar sisteminde
dozajlayclarnz tanyabilirsiniz.
∗69
Sadece 4 Software’de çalan bir parametredir. Bu parametre ile Krpnty
ikinci Hammadde gibi tantabilirsiniz.
∗72
Bu parametre sayesinde Katk ve Rengin yüzdelik hesaplamasn toplam
Karmn yüzdesi olarak deitirebilirsiniz. Bu sayede artk gireceiniz
deerler
(yüzdeler) hesaplanrken Toplam Karmn Yüzdesi olarak
hesaplanacaktr.
∗77
Bu parametreyi kullanarak sistemde kullanlan bütün parametreleri yazcdan
çkt olarak alabilirsiniz.
∗78
Bu parametre sayesinde “22222” olan program ifresini deitirebilirsiniz.
∗87
Eer Load-Cell bozulursa Gravimetrik dozajlama sistemini volumetrik Sistemmi
gibi çaltrlmasn salar. “*” tuuna basarak bu özellii “ON” konumuna
getirmeniz gerekiyor. Enerjiyi kestiinizde bu parametre otomatik olarak
“OFF ”
konumuna geri dönecektir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
36
EKINOKS
INFORMATION
∗88
Bu parametre ile aadaki gibi bir çkt alrsnz.
Date: ---------Time: ---------Machine Number: ------Display Readout: -------
Çktnn Türkçe’si ise;
Tarih:
Zaman:
Makina Numaras:
Ekrann okumu olduu deer:
∗89
Sistemin kullanm olduu arlk birimlerini deitirir. Arlk birimlerini
isteiniz dorultusunda seçebilirsiniz. Seçenekler;
Gram
Kilogram
Ounce
Pound
“∗” tuuna basarak seçenekler arasnda gezebilirsiniz.
∗99
Bu parametre ile Load- Cell’lerin
yapabilirsiniz. Sayfa 11’de açklanmtr.
( Tartm Terazisinin ) Sfr ayarn
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
37
EKINOKS
INFORMATION
PARAMETRE LSTES
Sistemde 13 grup Parametre vardr. Birinci grup 20 adet genel parametreyi içerir ve dier
oniki grup komponentleri içerir, her komponent içinde 13 adet parametre mevcuttur.
GENEL PARAMETRELER
FLG 00000
MIX 03010
FCV 00006
DTI 00004
KDF 00002
WDF 00001
BER 00200
ROC 00000
RHL 00000
ROV 00000
FUL 09000
MAX 13000
TH 01000
TL 00500
PRT 00000
DLY 00244
PRC 00020
STL 00244
LCL 00080
LCH 00120
LCF 00079
LCZ 00583
BATCH, RECEIPE, FAST, TAG dümelerini aktive eder
Kartrc motor çalma süresi her 10 saniyede 30 saniye süresince
Ak kontrol valfi açlmadan önce beklemesi gereken zaman (saniye)
Tart odas boaltma (döküm valfi) açk kalma süresi (saniye)
ki arlk okumas arasnda kabul edilen max. gram fark
Geçerli kabul etmek için
Karm için kabul edilebilen fazlalk deer (Hassasiyete etki etmez)
REG (KIRPINTI)’nn boya veya katk gerektirmesi durumunda
REG haznesinde seviye sensörü varsa, otomatik olarak krpnt ayar
RHL ile birlikte çalr otomatik ayar admlarn belirler
Her parti için toplam karm miktar, tart odas kapasitesi
FUL parametresi deiince otomatk olarak deiir
Dara arl için üst alarm limiti
Dara arl için alt alarm limiti
Otomatik toplam yazdrlmas arasnda geçen zaman
Sensör önü açlmas ile devre balamas arasnda geçen zaman
Her devrede izin verilen max. % deimesi (Deitirilmeyecektir.)
Arlk okuma öncesinde malzemenin dümesini bekleme zaman
Bu parametreler Load Cell karakteristii ile ilgilidir.
KESNLKLE DETRMEYNZ
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
38
EKINOKS
INFORMATION
KOMPONENT PARAMETRELER (1. HANE KOMPONENT NUMARASINI GÖSTERR)
1TY=
1CS
1AL
1XT
1SE
1WT
1TI
1MI
1NC
1RP
1RD
1LA
1PT
1PO
OFF
00000
00004
00000
01000
22000
00976
00100
00001
00010
00100
00015
00000
03030
Malzeme türü, REG, NAT, ADD veya OFF=kapal
Bu hammadde için ayarlanm olan deeri gösterir
O kompartmanda kaç deneme yaptktan sonra Alarm vermesi gerektii
Ondalk noktasn sola alr %0,23 deeri girebilmek için
Numaratör için max. deeri girer.
Malzemenin ak hz deeri, sistem otomatik olarak belirler (arlk)
Malzemenin ak hz deeri, sistem otomatik olarak bel
irler (zaman)
En az geçerli boaltma oran (gram), sistem otomatik belirler
Düzeltme yapmamak için izin verilen GRAM hata miktar
Tekrar deneme için gereken % hatas, sistem otomatik belirler
Tekrar deneme için gereken GRAM hatas, sistem otomatik belirler
Ünitenin devreye girmek için gecikme süresi
lk tartm için hedeften % olarak az hedeflenme oran
Valf’e gönderilen darbe miktar ve süresi
TERMLERN ANLAMI
TIME / ZAMAN
Interrupt veya saniye
( 244 interrupt = 1 saniye)
(00244 = 1 saniye)
WEIGHTS / AIRLIK
Gram
(00200 = 200 grams)
PERCENTS / YÜZDE 2 haneli olarak yazlr
100)
(00000 – 00100 = % 0 –
(00002 = %2; 00090 = %90)
SETTINGS
3 haneli olarak yazlr
(00000 – 00999)
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
39
EKINOKS
INFORMATION
PARAMETRELERN ANLAMLARI
MIX
Kartrma ilemi zamana bal olarak gerçekletirilmektedir. Terazinin
içindeki komponentler kartrma odasna boaldktan sonra kartrma
süresi balamaktadr. Bu fonksiyonun geçerli olmas için kontrol merkezinin sa
tarafndaki switch TIMED konumunda olmaldr.
lk üç rakam 030 olarak belirlenmitir. Bu rakamlar deitirilmemelidir. Son iki
rakam ise kartrma süresidir. Kartrma süresi saniye olarak
düünülmelidir.
“03010” rakam verildii zaman, her 30 saniyede 10 saniye kartrma
merdanesi çalacaktr.
Kartrma merdanesi çok hzl çaltrlmas durumunda istenmeyen
statik elektrik oluacaktr. Son iki rakam için önerilen max. say 20’dir.
FCV
Ak kontrol valfinin açlmas ile ilgili parametredir. Zamana bal olarak
çalr. Birimi saniyedir. Bu valf seviye kontrol sensörü kapland zaman
otomatik olarak açlacaktr. Bu parametre ak kontrol valfinin ne kadar süre
gecikmeli olarak açlmas gerektiini belirlemektedir.
DTI
Tartm terazisine komponentler boaldktan sonra kaç saniye döküm valfinin
açk kalmas gerektiini belirten parametredir. Zamana bal olarak çalr.
Birimi saniyedir. “4-6-10” saniye olarak modele göre deiebilir. Süreyi verirken
dikkatli olunmas gereken nokta tartm terazisinin tam olarak boalmasn
salamaktr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
40
EKINOKS
INFORMATION
DLY
Çalma süresi Interrupt olarak belirlenmitir. (244 Interrupt = 1 Saniye.) Seviye
sensörü kapland zaman dozajlama duracaktr. Sensör açk yani
kaplanmad zaman dozajlama devam edecektir. Bu parametre ile dozajlama
ileminin ne kadar süre sonra balayacan belirleyebilirsiniz. Tartm terazisi
boaldktan sonra sistem yeniden dozajlamaya balamadan önce belli bir süre
beklemektedir. Bu
süreyi isteiniz dorultusunda kontrol edebilirsiniz. Bu
parametre deerinin “00488” aa olmamas gerekmektedir. Bunun sebebi
kartrma srasnda komponentlerin oturmas gereidir. Dozajlama hz
yava olduu durumlarda bu deer deitirilebilir.
STL
Zamana bal olarak çalan bir parametredir. Bu parametre ile komponentler
tartm terazisine dozajlandktan
sonra beklemesi gereken süreyi
ayarlayabilirsiniz. Sistem komponentleri teker teker dozajladktan sonra tartm
yapacaktr.
_AL
Alarm fonksiyonu ile ilgilidir. Yeterli miktarda hammadde gelmedii zaman Alarm
fonksiyonu çalmaktadr.
“00000” deerini verdikten sonra sistem hiç alarm vermeyecek, tekrar alamad
Komponenti almaya çalmayacak ve dier komponent’e geçecektir. Sadece
Krpnt kullanlan ilemlerde kullanlmaldr.
“00001” ile “00009” arasndaki herhangi bir deerini verdikten sonra sistem
Komponenti almak için 1-9 kere klapeyi açp, kapayacak Komponenti almaya
çalacak eer alamazsa sistem durup alarm verecektir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
41
EKINOKS
INFORMATION
“00011” ile “00019” arasndaki saylarda ise 11-19 aras deneyecek alarm
verecek ve ileme devam edecektir. Ancak bu çalma aral
önerilmemektedir.
_XT
Dozajlama için 00.1 deerinden daha hassas deerleri girmenizi salayan
parametredir. Bu parametre sayesinde
01.0 veya 01.1 deil
01.1 veya 01.12 gibi daha hassas deerleri Sisteme verebilirsiniz.
Ancak bu deerleri yazcdan çkt alacanz zaman göremezsiniz.
_SE
Bu parametre ile çilerinizin Numaratörlere girecei deerleri
snrlandrabilirsiniz.
ayarlayabilir,
_SE 00005 deerini verirseniz Bu numaratöre en fazla %5 deerini verebilirsiniz.
%5 üzerindeki herhangi bir deerde (%10 gibi) Numaratör bunu %5 olarak
anlayacaktr.
Parametrenin lk hanesi 1 olmas durumunda
“ _SE 1XXXX ” deerleri
deitirme ilemini sadece ifreyi bilen kii yapabilecektir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
42
INFORMATION
EKINOKS
ÜNTELERN KAPASTELER
½” (12,7mm) Ø Vidal besleyici, Mikro Pulse
1” (25,4mm) Vidal besleyici
Dikey valfler
100 serisi kayar plakalar
762mm yuvarlak ve 508mm x 762mm valfler
900 ve 1800 model geni 762mm x 1524mm valfler
½ gr/san ile 2 gr/san aras
25 gr/san
45 gr/san
250 – 450 gr/san
500 – 900 gr/san
3000 – 5000gr/san
MAGUIRE GRAVMETRK DOZAJLAMA ÜNTELER ÖRNEK DATALARI
MODEL
Bileen
Says
Dat
Vidal
m
valfi
Kapasite
Besleyici
Elektrik
Sarfiyat
Hava
Sarfiyat
D
ölçüler
Toplam
Arl
k
WSB MB
MKRO
(Bar)
mm(DxYxG)
(kg)
0,2 KW
0,3m3/saat
410x410x600
29
0,23 KW
0,23 KW
0,23 KW
0,23 KW
3
0,3m /saat
3
0,3m /saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
730x670x820
730x670x820
730x670x820
730x670x820
85
80
75
70
0,55 KW
0,55 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,3m3/saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
730x825x1070
1015x825x1070
1350x825x1070
760x1070x1160
760x1300x1160
760x1525x1160
720x886x1160
100
120
140
110
130
160
100
25 kg/sa
4
4
0
WSB 100
90 kg/sa
WSB 113
WSB 122
WSB 131
WSB 140
4
4
4
4
1
2
3
4
3
2
1
0
WSB 200
WSB 220
WSB 221
WSB 222
WSB 240
WSB 241
WSB 242
WSB 240R
2
3
4
4
5
6
4
2
2
2
4
4
4
4
0
1
2
0
1
2
0
200 kg/sa
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
43
INFORMATION
EKINOKS
MODEL
Bileen
Says
Dat
m
valfi
Vidal
Kapasite
Besleyici
Elektrik
Sarfiyat
Hava
Sarfiyat
D
Ölçüler
Toplam
Arl
k
WSB 400
mm(DxYxG)
(kg)
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,58 KW
0,3m3/saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
3
0,3m /saat
3
0,3m /saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
730x825x1220
1015x825x1220
1360x825x1220
760x1070x1315
760x1300x1315
760x1535x1315
860x1400x1315
720x886x1315
125
160
175
140
165
190
220
130
0,39/0,45 KW
0,39/0,45 KW
0,39/0,45 KW
0,39/0,45 KW
0,39/0,45 KW
3
0,3m /saat
0,3m3/saat
3
0,3m /saat
3
0,3m /saat
0,3m3/saat
760x1310x1525
1155x1310x1525
1590x1310x1525
1500x1400x1525
760x1310x1525
190
210
230
270
190
0,78/0,90 KW
0,78/0,90 KW
0,78/0,90 KW
0,78/0,90 KW
0,3m3/saat
3
0,3m /saat
0,3m3/saat
0,3m3/saat
1045x1310x2210
1155x1310x2210
1590x1310x2210
1045x1310x2210
280
300
320
280
400 kg/sa
WSB 420
WSB 421
WSB 422
WSB 440
WSB 441
WSB 442
WSB 444
WSB 440R
2
3
4
4
5
6
8
4
2
2
2
4
4
4
4
4
0
1
2
0
1
2
4
0
WSB 900
WSB 940
WSB 941
WSB 942
WSB 944
WSB 960
4
5
6
8
6
4
4
4
4
6
0
1
2
4
0
WSB 1800
WSB 1840
WSB 1841
WSB 1842
WSB 1860
(Bar)
1200 kg/sa
2000 kg/sa
4
5
6
6
4
4
4
6
0
1
2
0
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
44
EKINOKS
INFORMATION
MAGUIRE’DAN DAHA FAZLA KAPASTE ELDE ETMEK
1. Toplam tart terazisinin deerini arttrmanz gerekir. Bu konu ile ilgili açklama
daha önce Toplam Tart Deerinin Deitirilmesi
yaplmt.
bal altnda
2. Tartm ilemini daha ksa bir sürede tamamlamanz gerekmektedir. Bunun için;
1.
2.
3.
4.
“ ∗ “ tuuna basnz
22222 saysn giriniz.
“ ∗ “ tuuna basnz Ekranda INSTR _ _ yazacaktr.
44 yaznz. Ekranda ki “END FULL” özelliini aktif hale getirmeniz
gerekecektir.
Bu sayede artk her dozajlama ilemi, kartrma döngüsünün bitmesini
beklemeden kartrma turu esnasnda hazr hale gelecektir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
45
EKINOKS
INFORMATION
HASSASLIK
Load Cell çözünülürlüü 1/40 gramdr (1 granül tanesi). Ham sinyal okuma
modunda tart odasna 1 granül eklenmesi arlk okuma deerini 1 adm
artracaktr.
Software çözünülürlüü 1/10 gramdr (4 granül tanesi). Yazlm tarafndan
okunan ve kayt altna alna tüm ölçümler ondalk gram olarak alnmaktadr.
Sistem belli bir zaman dilimi içinde bakldnda mükemmel hassasiyete
sahiptir, çünkü her karm kendisinden sonra kontrol ileminden geçer.
Hava ile çalan kayar plakalar +/- 5gr hassasiyetinde çalabilmektedir. Bu
hassaslk kullanlan hammadde karakteristiine göre deiir. Her hammadde
tart odasnda tartld için ve sürekli kontrol ilemi yapld için sistem
hassasiyeti mükemmel tutulabilmektedir.
MAGUIRE sisteminde her parti tartlmaktadr ve parti karm sonrasnda
oluan hatalar alglanmaktadr. Düzeltme hafzaya alnmakta ve bir sonraki
parti için uygulanmaktadr. Karm odas içine 3 veya 4 parti alnd için
ortalamada kesin hassaslk elde edilmektedir.
MAGUIRE WSB sistemine balanacak bir printer ile her parti içine kartrlan
komponentleri ve miktarlarn yazdrabilir ve hassasl belgeleyebilirsiniz.
Renk dozajlamas yapld zaman ve istenilenden az alnmsa hep tekrar
ekleme yaplmaktadr; istenilenden fazla alnmsa ekleme
yaplmamaktadr. Fazla veya az deeri sizlerin parametreler içinde belirlediiniz
deerlerdir.
Alm olduunuz MAGUIRE ünitesi istenilen ürünü 0,001 hassaslkta
hazrlayabilmektedir. Bu deer belli bir süre içinde alnm ölçümdür. Her
partinin kendi içinde hatalar daha büyük olabilecektir, fakat toplamda yukarda
belirtilen hassaslk elde edilmektedir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
46
EKINOKS
INFORMATION
DKKAT: Fabrikalarn çounluunda oluan hatalar sistemleri sürekli kalibre
etmek için zaman olmamas ve bu nedenle hassaslktan uzaklalmasndan
domaktadr.
Bizim sistemimiz her partide kontrol eder ve tekrar yeniden
otomatik kalibrasyon yapar.
+/- %1 hassaslk ne demektir?:
NEYN %1’I SORUSUNU SORUN!!!
Eer % 4 renk kartrmak istiyorsanz +/- %1 demenin anlam % 3 ve % 5
aras demek midir?
Yoksa % 3,96 ve % 4,04 demek midir?
Bu hassaslk tek karmda 10gr olarak m elde edilmektedir veya uzun süre
içinde 100kg olarak m? 10gr renk için %1 deeri 4 granül tanesi olacaktr. Her
turda 360 tane atan bir vidal besleyici için çok realist bir yaklam
deil .
MAGUIRE ile % 4 renk ayar yapyorsanz % 3,9 veya % 4,1 elde edeceinizi
söyleriz, fakat % 3,996 ile % 4,004 aras elde edeceinizi
anlatmaya çalrz.
Bunun anlam istenen % deerinin 1/10 orandr. Bu deeri sadece belli bir
zaman periyodunda ve çok fazla deimeyen hammadde yapsnda elde etmek
olanakldr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
47
INFORMATION
EKINOKS
AKSESUARLAR
Köprü krc (Hammaddelerin huni içinde köprü oluturmasn engeller)
Ak kontrol valfi FCA (900 ve 1800 modellerinde standart)
Akrilik ve benzeri çok sert malzemeler için özel hava silindirleri
Hava kumandal vibratör
Masterbatch emicileri (Venturi Loader)
Sv renk pompalar
Alçak seviye alarm
Uzaktan Alarm kiti
WSB sehpas (AWS)
Merkezi hammadde hazrlama odalar veya ayn
hammaddeyi kullanan birden fazla enjeksiyon
makinas için düünülmütür. Altna istenirse
hammadde emici balanabilir veya bir tank ile
karm makina bana götürülebilir.
Mknatsl metal tutucu
Hammaddelerin içinde bulunabilecek demir
metalleri tutar, üretim makinanz hasarlardan
korur. Üst plaka WSB balants için
hazrlanmtr. Alt balantlar
makinanza uygun olarak hazrlanr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
48
EKINOKS
INFORMATION
MLAN
(WINDOWS ortamnda veri yönetim yazlm)
Tüm kullanlan hammadde ve katk
maddesi miktarlarn kontrol etmek,
üretim yönetimi programlar ile direkt
olarak bilgi alverii yapmak ve her
ürün için ayr rapor hazrlamak
olana veren bir kerede fabrikanzda
bulunan tüm Maguire gravimetrik dozaj
cihazlarn kontrol edebilen,
bulunduunuz ofis içindeki WINDOWS
kullanan bir bilgisayardan reçete girme,
alarmalar takip etme, sistemi kilitleme
vb. her türlü müdahalenin yaplmasna
izin veren konusunda dünyann en
gelimi yazlm. Bu yazlm her 6
ayda bir yeni sürümü ile
yenilenmektedir. Yazlmn yeni
sürümü http.//www.ekinoks.com.tr
adresinden ücretsiz olarak yüklenebilir.
WSB ile makina aras effaf huni
Kuvvetli yaps sayesinde WSB
kartrcy tar, makinann boazna
direkt olarak balanr. stenirse effaf huni
dar alnarak temizlenebilir. Hammadde
bittii zaman, yeni hammadde konuluncaya
kadar geçen zaman içinde makinann
durmamasn salar.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
49
EKINOKS
INFORMATION
Hammadde yükleme
Yükleme sistemi kendi bana dozajlama sisteminden bamsz çalan bir
vakum sistemidir. Bu sistem iki ayr elektrik kaynandan beslenmektedir.
Vakum motorunun beslemesi 3 Faz 400Volt’tur. Sistemin Elektronik panelinin
Beslemesi 230Volt’tur. Sistemin elektrik balants yaplrken özellikle
topraklama hattnn yaplmasna dikkat edilmelidir.
Topraklama hattnn
balants yaplmadan makineler
kesinlikle çaltrlmamaldr
.
Yükleme sisteminin Hava balantsnda
8 Bar Basnçl hava kullanlmas
gerekmektedir. Sisteme gelen hava balantlar ve bu havann yükleyicilere
(Receiver) datm özenle yaplmaldr. Hava balantlarnda basnçl
havaya dayankl salam ve esnek borular kullanlmaldr.
Sistemin Yükleyici (Receiver) ksmlar montaj edilmeden önce montajn
yaplaca yönler tespit edilmeli, yükleme ve vakum hortumlarnn geli
yönleri göz önünde bulundurulmaldr.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
50
EKINOKS
INFORMATION
Yükleyiciler (Receiver) tam olduklar hammadde ve sürtünmeden dolay
Statik elektrik ile yüklenmektedirler. Statik elektriin kablolar yardmyla
topraklanmas gerekmektedir. Aksi halde kontrol paneli ve Yükleme sistemi zarar
görebilir.
Yükleyicilerin tarafnda bulunan yükleme limit sensörlerinin ayarnn hassas
olarak yaplmas gerekmektedir. Bu sensörler yükleyicilerin içindeki madde
bittiinde vakum pompasna sinyal göndererek sistemin yeniden yüklenmesini
salayacaktr.
Bu sensörlerin iki tane ayar vardr.
1.Hassaslk Ayar
Sensörlerin arkasnda kablonun çk noktasnn altnda metal bir sensör
ayar vidas vardr. Bu ayar vidas saa veya sola çevrilerek sensörün
hassasiyeti ayarlanabilir. Sensör Yükleyicinin dibinde malzemeyi gördüü zaman
Krmz k
yanmayacaktr . Yükleyicinin içinde malzeme olmad zaman
Krmz k yanacak ve sensör vakum pompasna malzeme göndermesi
için sinyal gönderecektir.
2.Montaj Ayar
Sensörün montaj edildii delikteki konumu çok önemlidir. Sensör montaj edildii
delikte yüzeye sfr olarak konumlandrlmaldr. Eer boluk olursa bu
bolua hammadde dolacandan sensörü yanltacak ve vakum pompasna
yanl deerler gönderecektir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
51
EKINOKS
INFORMATION
VAKUM SSTEMNE AT HAFIZANIN SIFIRLANMASI
Vakum sisteminde meydana gelebilecek hatann giderilmesi için sistemin
sfrlanmas gerekmektedir.
• Önce sistemin güç dümesini kapatn,
• 8 istasyonun da dümelerini açk konumuna
getirin,
• Sol altta bulunan RESET dümesine basl
tutarken
• Sistemin güç dümesini açn
• Sistemin klar sönünceye kadar RESET
ÇÖKELTME VE FLTRE BÖLÜMÜ
YÜKSEK VERML VAKUM POMPASI
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
52
EKINOKS
INFORMATION
VAKUM POMPASINA & YÜKLEYCLERE
YAPILMASI GEREKEN HAVA BALANTISI
HAVA GR
BALANTISI
6-9 bar
80-125 psi
YÜKLEYCLERE
GDECEK OLAN HAVA
BALANTI BORUSU.
BU BORU TÜM
YÜKLEYCLERN
GRNE BALANTILI
OLMALIDIR.
HAVA BA LANTISINDA KULLANILACAK OLAN
HAVANIN
%100 SAF, YA SIZ , KURU VE F LTRE
ED LM
OLMASI GEREKMEKTED R.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
53
EKINOKS
INFORMATION
KARIIM SORUNLARI YAARSANIZ
Karm konusunda sorun yaamanz durumunda, daha iyi karm elde etmek
için:
1. FUL parametresi deerini deitirerek parti miktarn azaltnz. Bu sayede
daha küçük miktarlarda daha hzl ve daha fazla karm yaplacaktr.
Ayrca karm haznesi içinde bulunan hammade miktarn azaltacaktr.
Kartrma pervanesinin ucu en üstten görülmelidir. Eer MAGUIRE dozaj
cihaznz tam kapasite ile çalmyorsa karm partilerinin küçültülmesi
yarar salayacaktr.
2. Seviye sensörü en alt pozisyonda olmasn kontrol ediniz. Bu sensör ayrca en
hassas ayarda çalmaldr. Bu sayede karm pervanesinin üzeri tam
kapanmadan önce karm boaltlacaktr.
3. FCA, ak kontrol valfi içeren sistemlerde DLY parametresini yükseltiniz. Bu
parametre sensör alglama zaman ile yeni karm arasnda geçen süreyi
belirtmek için kullanlr. Bu sayede yeni parti gelmeden karm haznesi
boaltlmas için zaman kalacaktr.
4. Her parti karm sonrasndaki karm süresini artrabilirsiniz. MIX
parametresi içinde son 2 haneyi deitirmeniz gereklidir. MIX zamannn çok
yüksek ayarlanmas karmlarn çözülmesine neden olacaktr.
5. Eer MAGUIRE makina üzerine monte edilmi deilse (Hopper üzerine monte
edilmi veya yanda duruyor ise) bu sistem için bir adet FCA (Ak kontrol valfi)
kullanmanz tavsiye edilir.
6. Hammadde ve katk maddelerinin granül yaplar çok farkl ise (yuvarlak ve
köeli) karm miktarnn olabildiince küçük seçilmesi gereklidir.
7. Vakum emici sistemler karmlar çözen etkiye sahiptirler. Bu etkiden
kurtulmak için yüksek hava akm hz ile çalmak gereklidir.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
54
EKINOKS
INFORMATION
HATA BULMA - DIAGNOSTIK
• Eer ekran açlmazsa:
Sisteme gelen elektrik akmn kontrol ediniz. Ön panelde bulunan ½ A sigortay
kontrol ediniz.
• Eer ekranda sürekli deien numaralar varsa:
Load Cell’lerin bal olduunu kontrol ediniz.
• Eer ekran (–1250.0) veya (-4500) rakamlarn gösteriyorsa:
Tart odasnn iyi yerletirilip yerletirilmediini kontrol ediniz.
• Eer ekran sabit fakat sfra (0) yakn bir deer deilse:
Çok yüklenmi Load Cell, tekrar kalibre ediniz.
• Eer tart odasna dokununca ekranda hareket olmuyorsa:
a) Kablolarn takl olduunu ve salam olduklarn kontrol ediniz.
b) Load Cell montaj vidalarnn salam olduunu kontrol ediniz.
• Eer “ ∗ “ dümesine basnca [PASSWORD] yazs gözükmüyorsa
a) Normal çalma modunda deilsiniz. Ekrann sol tarafnda P veya M harfleri
yanyorsa EXIT tuuna basnz.
b) Tu takm çalmyor
• Eer ifre girdikten sonra [INVALID] yazs çkyorsa:
Yanl dümelere basyorsunuz veya ifre deitirilmi
• Eer bir hava Solenoid çalmyorsa:
a) 1/2 A sigortay kontrol ediniz.
b) Solenoid kablosunun takl olduunu kontrol ediniz.
c) Karm haznesi kapsnn kapal olduunu ve sol tarafta bulunan
krmz switchin kapal olduunu kontrol ediniz.
• Eer kayar plaka veya döküm valfi çalmyorsa
a) Ana hava balantsn kontrol ediniz, en az 5,5 bar ayarlaynz
b) Silindirlere giden hava hortumlarn kontrol ediniz
• Eer Vidal besleyici çalmyorsa
a) 3 A sigortay kontrol ediniz.
b) Motorun doru balantya takl olduunu kontrol ediniz.
c) Motoru normal bir enerji kaynana balayarak, çaltn kontrol ediniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
55
EKINOKS
INFORMATION
KARILATIIMIZ SORULAR
Aada belirtilen sorunlar siz kullanclarn MAGUIRE firmasn aradklar
zaman sorduklar sorulardan çkartlmtr.
• Enerji verince ekran 0’a yakn deer
göstermiyor fakat tart odas bo.
a) Load Cell takl deil
b) Tart odas yerinde serbest oturmuyor
c) Kontrol ünitesi mevcut Load Cell için kalibre edilmemi veya CLEAR ALL
ilemi yaplm
d) Load Cell bozulmu.
• Kumanda merkezi kendi kendine reset yapyor (Tekrar balyor)
Elektriksel etkileim veya voltaj oynamalar var.
• ALARM yazs yanp sönüyor ve ekran 100 gr’dan fazla deer gösteriyor.
a) Tart odas içinde boalmayan malzeme kalyor
b) Döküm valfi takl kalm olabilir
c) Load Cell asl kalm
d) Load Cell kalibrasyon d
e) Hatal topraklama balants nedeniyle Load Cell zarar görmektedir
• lk karm yaplmyor, birkaç saniye sonrasnda ALARM yazs
yanp sönüyor. Ekranda (N
x.x) yanp sönüyor.
a) Hava balants yaplmam
b) NATURAL (Hammadde) Solenoid’I düzgün balanmam
c) Ön panelde bulunan ½ A sigorta yanm
d) NATURAL (Hammadde) için ayarlanm kayar plaka arzal, silindir
eilmi
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
56
EKINOKS
INFORMATION
• Tart odas tamamen dolu ve tamakta, fakat NATURAL (Hammadde)
sürekli mal vermeye çalyor. Arlk okuma ekran 2000.0 gramdan
daha az gösteriyor.
a) Tart odas serbest hareket halinde deil
b) Load Cell hatal yerlemi veya taklm
c) Load Cell arzal
• Sistem çalyor fakat istenen miktar almak için çok deneme yapmas
gerekiyor ak hzn örenmiyor
a) Titreim periyodik darbelere neden olmaktadr. BER parametresini
artrnz
• Numaratörler çalmyor. En alt sradaki LED veya LED’ler sürekli
yanyor
a) Birisi ayarlarn dümeler ile yaplmas için Numaratörleri kilitlemi.
b) _SE parametresi numaratör ayarn snrlamaktadr.
• Sistem sürekli tekrar almak için çalyor fakat açp kapama zaman
malzeme dümesinden daha hzl, ksr döngü içinde sürekli ayn
hareketi tekrarlyor
a) LAG TIME parametresi çok ksa zaman dilimi için ayarlanm.
b) Valflerden bir tanesi kapal olarak skm. Hava balantsn
kapatp, el ile valfi kurtarn.
• Sistem çalyordu fakat imdi anlalmaz hareketler yapyor
a)Statik elektrik veya voltaj dalgalanmas nedeniyle RAM hafza zarar
görmütür. CLEAR veya CLEAR ALL (Bütün sistem hafzasnn tamamen
sfrlanmas) ilemi yapmanz gereklidir. Daha sonra Load Cell kalibrasyonu
yaplmas gereklidir.
• Ekranda 3100.0 deeri okunuyor fakat tart odas bo. Bu deer Load
Cell için en üst limit.
a) Load Cell’ler bal deil ve akm devresi üst limitleri veriyor
b) Load Cell’ler kendi limitlerinin çok üzerinde yüklenmiler ve geri dönüsüz
ekilde bozulmular
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
57
EKINOKS
INFORMATION
• Kayar Plakadan yaplan boaltmalar olmas gereken gibi istikrarl deil.
Kayar plaka hafifçe yapmakta.
a) Huni boken el ile kayar plaka çalmasn kontrol edin
b) Pnömatik silindirin eik olmamasn kontrol edin
c) Malzemeniz iyi akkan olmayan bir malzeme, köprü krc almanz
gerekecektir. EKINOKS’u arayn.
• Load Cell arlk okumalar sabit durmuyor. Her saniye 100gr kadar
oynama var.
a) Statik elektrik yüklenmesi ve düzgün olmayan topraklama
b) Eer az miktarda oynama hep ayn yönde ise ana kartta bir komponent için
hata var demektir. EKINOKS’u araynz
c) Eer TARE (dara) deeri sabit deilse herhangi bir ey fiziksel olarak Load
Cell’in hareketini engellemektedir. Etrafa saçlm olan granül tanelerini
temizleyin.
• Her karm sonrasnda kartrc Motor saniyenin küçük bir
orannda tekrar çalp duruyor
a) Balangçta karm motoru yüksek Amper yüklenmi. Eer elektrik
balants iyi deilse, motor çalmasnda voltaj dümekte ve bilgisayar
tekrar Start sinyali vermektedir. Enerji giriini daha temiz ve iyi hale getiriniz.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
58
EKINOKS
INFORMATION
YEDEK PARÇA STOK LSTES
Öncelikle
Tavsiye
edilen
ü
ü
ü
ü
ü
Model
ACW
alc-1
alc-2
alc-4
alc-9
alc-18
Ehsxl
asps01
asps02
as05-1
as05-2
as05-4
as05-9
as05-18
as2x3
as3x6
as52
Else
aca8
aca4
m4z520
m4z820
m4z818
m6z403-2
mc020P
ncy1
ncy2
ncy3
ncy6
ezh01
nv08
Nqff
ew02
ew03
ew04
Açklama
Kumanda merkezi
Load cell 140
Load Cell 220
Load Cell 440
Load Cell 940
Load Cell 1840
Proximity switch
Seviye sensörü
Seviye sensörü ve 18mm kablolu
Tartm odas 140
Tartm odas 220
Tartm odas 420
Tartm odas 940
Tartm odas 1840
kayar plaka 2x3" uyg.
kayar plaka 3x6" uyg.
kayar plaka uygulamas
Güvenlik switch
1" besleyici vidas ve kaplin
1/2 " besleyici vidas ve kaplin
Kartrc motor 45d/d
Kartrc motor 60d/d
Kartrc motor 30d/d
Kartrc motor 19d/d
3 faz kartc motor 900/1800
Hava silindiri 091, 1" yayl dönü
Hava silindiri 092-D 2" 2 yol
Hava silindiri 093-D 3" 2 yol
Hava silindiri 1" yayl dönü, pivot
Ön panel sigorta yuvas
Sar ak
kontrol valfi tart odas
B33 hzl
sökülebilir adaptör
Kauçuk kablo, DB25, Load cell
Kauçuk kablo, DB25dii, printer
Kauçuk kablo, DB9 erkek, Com Port
Birim
Fiyat
USD$
7,464
1296
2592
2592
2592
2592
427.2
536
472
1040
456
552
707.2
707.2
347.2
376
360
320
464
464
1264
1264
1264
2120
776
66.4
72
57.6
83.2
6.4
42.4
27.2
41.6
41.6
36.8
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
59
EKINOKS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
est-13
est-03
ea10
Ehrssm
nv24-sol
ez-05-5
ez00
ez03-f
ez03-s
ez09
ez-10
ei512-04
ei512-12
Ehsl
Ctlg-tr
INFORMATION
On/off dümesi
DPTD On-Off-On Switch
3 digit assembly
SSR modül
Hava solenoid valfi, 1 segment, 24v
5A Pico sigortas
1/2 A Sigorta
3A Fast-Blo Sigorta
3A Slow-Blo-Sigorta
1/2 Slow-Blo-Sigorta
10A sigorta
4 SW EEPROM
12 SW EEPROM
Sar Alarm
Ek Türkçe kullanm klavuzu
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
16
16
174.4
55.2
136
8
3.36
1.6
2.16
2.72
4.48
40
40
220
200
60
EKINOKS
INFORMATION
WARRANTY
MAGUIRE PRODUCTS offers one of the MOST COMPREHENSIVE WARRANTIES in the plastics equipment
industry. We warrant each Weigh Scale Blender manufactured by us to be free from defects in material and
workmanship under normal use and service; excluding only those items listed below as 'excluded items'; our
obligation under this warranty being limited to making good at our factory any Weigh Scale Blender which shall
within THREE (3) YEARS after delivery to the original purchaser be RETURNED intact to us, transportation
charges PREPAID, and which our examination shall disclose to our satisfaction to have been thus defective;
this warranty being expressly in lieu of all other warranties expressed or implied and of all other
obligations or liabilities on our part, and MAGUIRE PRODUCTS neither assumes nor authorizes any other
persons to assume for it any other liability in connection with the sale of its Weigh Scale Blenders.
This warranty shall not apply to any Weigh Scale Blender which shall have been repaired or altered outside
MAGUIRE PRODUCTS factory, unless such repair or alteration was, in our judgment, not responsible for the
failure; nor which has been subject to misuse, negligence or accident, incorrect wiring by others, or
installation or use not in accord with instructions furnished by Maguire Products.
Our liability under this warranty will extend only to equipment that is returned to our factory in Media,
Pennsylvania, PREPAID.
Please note that we always strive to satisfy our customers in whatever manner is deemed most expedient to
overcome any problems they may have in connection with our equipment.
EXCLUDED ITEMS:
LOAD CELLS on our WEIGH SCALE BLENDER are covered as long as they have not been damaged from
improper handling. 100 and 200 series units use load cells rated for 6.6 pounds (3KG) maximum load. 400
and 900 series units use load cells rated for 22 pounds (10KG). DO NOT press on them manually. DO NOT
disassemble them from their mounting enclosures. Do not DROP then. Do not drop the frame to which they
are mounted. If the frame is dropped from a height of two feet, the load cells will most likely be damaged.
DISCLAIMER:
Processing conditions and materials vary widely from customer to customer and from product to product.
Please be aware that it is IMPOSSIBLE for us to anticipate ALL processing conditions and requirements,
or to be certain that our equipment will perform properly in all instances. You, the customer, must observe
and verify the performance level of our equipment in your plant as part of your overall manufacturing process.
You must verify to your own satisfaction that this level of performance meets your requirements. We CAN
NOT be responsible for losses due to product that is blended incorrectly, even when due to equipment
malfunction or design incorrect for your requirements; and/or for any consequential losses due to our
equipment not blending to your requirements.
We will only be responsible to correct, repair, replace, or accept return for full refund if we have inadvertently
misrepresented our equipment for your application.
EKINOKS Internet : http://www.ekinoks.com.tr
EKINOKS TEL: 0212-282 87 75 ---- EKINOKS FAX: 0212-269 59 66
61

Benzer belgeler

dikkat - Maguire Products

dikkat - Maguire Products • Sistemin güç devresini açnz. Sistem kendi içindeki kontrolünü yaptktan sonra dozajlama ünitesi devreye girecektir. • Sistemi herhangibir sebeple kapatmak gerektiinde sadece STOP veya PAUSE switch...

Detaylı