İnfrared Kurutucu ile Kerevizin Kurutulması

Transkript

İnfrared Kurutucu ile Kerevizin Kurutulması
Tralleis Elektronik Dergisi
http://dergi.etralleis.com
e-TRALLEIS
1 (2013) 16-25
©ADÜ
İnfrared Kurutucu ile Kerevizin Kurutulması
Nursel HEYBELİ1
Can ERTEKİN1*
Gökhan DİKİCİ2
1
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 07070, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Alt Programı, 07070, Antalya
ESER BİLGİSİ
Araştırma Makalesi – Tarım Bilimleri
Sorumlu yazar: Can ERTEKİN, [email protected]
Yayına Kabul Tarihi: 15.07.2013
Özet: Bu çalışmada infrared kurutma yöntemi ile kurutulan kerevizin kuruma süresi, kuruma hızı ve renk
değişimi incelenmiştir. Kurutma işleminde kereviz örneklerine5 mm kalınlığındaki dilim ve 10x10x10 mm küp
olmak üzere iki farklı şekil verilmiştir. Hazırlanan kereviz örnekleri denemeye alınmadan önce (i) 2 dakika
boyunca buharda haşlama (BH), (ii) 2 dakika boyunca kaynayan su içerisinde haşlama (KH) ve (iii) ön işlemsiz
(Nan) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Çalışmada laboratuar tipi infrared kurutucu kullanılmıştır. Kurutma
sıcaklıkları 60, 70 ve 80°C olarak belirlenmiştir. Ürünlerin kuruma sürelerinin 155 ve 489 dakika arasında
olduğu tespit edilmiştir. Örneklerin kuruma süresi ve kuruma hızı uygulanan kurutma sıcaklığı ve örnek şekil
yapısından etkilenirken, örneklere uygulanan ön işlemden etkilenmediği saptanmıştır. Taze ürünün L*, a*, b*
renk değerlerine en yakın renk parametreleri 5 mm kalınlığında dilimlenmiş örneklerde gözlenmiştir. Dilim
kalınlığı 5 mm olan örneklerin 60°C kurutma sıcaklığı ve KH ön işlemine uygulaması sonucunda sarılık sapması
(∆b*) negatif yönde, parlaklık sapması (∆L*) ise pozitif yönde arttığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kereviz, infrared kurutma, kuruma süresi, kuruma hızı, renk.
Drying of Celery with Infrared Dryer
Abstract: In this study, celery drying with infrared energy drying time, drying rate and color change is
examined. Samples were cut into 5 mm sliced thickness and 10x10x10 mm cube. Prepared samples are divided
into three sections (i) by steaming for 2 minutes (BH), (ii) by boiled in boiling water for 2 minutes and (iii) non
pre-treatment. Investigations were conducted at working temperatures 60, 70 and 80°C by a laboratory scale
infrared dryer. The drying process was completed between 155 and 489 minutes. Drying time and drying ratio
was affected by drying temperature and sample shape and was not affected by pre-treatment. Fresh product L*,
a*, b* color values close to 5 mm thick slices was observed in the sample. Samples, sliced 5 mm and prepared
with KH and application 60°C drying temperature, deviation of the yellowness (Δb*) is increased from negative
and deviation of the brightness (ΔL*) is increased from positive.
Keywords: Celery, infrared drying, drying time, drying ratio, color.
16

Benzer belgeler