Sağlık sertifikası veren yurtdışı kurumlar listesi

Transkript

Sağlık sertifikası veren yurtdışı kurumlar listesi
Ülkelerde Sağlık Sertifikası Düzenlemeye Yetkili Kuruluşlar
Ülke
Sertifika Düzenlemeye Yetkili Makam
Ürün grubu
Tarih
ABD
ABD
ABD
Department of Agriculture and Forestry (Louisiana Eyaleti)
Allegheny County Health Department (Pennsylvania)
Bureau of the Department of the Treasury
2008
2008
2004
ABD
Food and Drug Administration
ABD
Department of Agriculture (The Animal and Plant Đnspection Service)
ABD
Department of Agriculture (Agricultural Marketing Service)
Genel
Genel
Alkollü Đçecekler
Gıda Ürünlerinin Çoğunluğu,
Hayvan Yemleri ve Đlaçlar
Başta olmak üzere
Bitki ve Hayvan Sağlığını
Đlgilendiren Gıda Đle Đlgili
Ürünler
Ürün Kalitesi ve Ürün Güvenliği
Đle Đlgili Ürünler
ABD
Afganistan
Almanya
Almanya
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Avusturya
Avusturya
Department of Agriculture (Grain Inspection, Packers and Stockyards
Administration)
The Ministry of Commerce of the Islamic Transitional State of Afganistan
Industrie und Handelskammer zu Koblenz
Rheinland Pfalz Ministerium Für Umwelt und Forsten
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca
(Instituto Nacional de Vitivinicultura)
Arnavutluk Bitkiler Koruma Hizmetleri
Australian Quarantine and Inspection Service
Bundes Miniterium für Sozıale Sıcherheıt und Generatıonen'e bağlı Österreichische
Agentur für Gesundheit und Ernahrungssicherheit
GmbH (Avusturya Sağlık ve Beslenme Güvenliği Ajansı Ltd. Şti. (Wien, Graz, Linz,
Innsbruck, Salzburg eyaletlerinde şubeleri var)
The Federal Ministry of Health and Woman
Das Bundes Ministerium Für Gesundheit und Frauen
2002
2002
2002
Hububat Kalitesi ve Güvenliği
2002
Genel
Genel
Masterbatch
_
2008
2006
Kırmızı Şarap
2009
Bitkiler ve Bitki Ürünleri Đçin
Hayvansal ve Bitkisel Gıdalar
2003
2002
Genel
2003
Genel
Genel
2004
2006
Avusturya
Österreichisches Getranke Instıtut
Avusturya
Österreichisches Lebensmittel-Versuchanstalt
Bundes Miniterium für Sozıale Sıcherheıt und Generatıonen'e bağlı
Agentur für Gesundheit und Erneaehrungssicherheit Gmbh
Azerbaycan Respublikası standartlaşdıma Metrologiya ve Patent üzre
Dövlet Agentliyi
Sağlık Bakanlığına Bağlı Kalite Merkezi Laboratuvarı
The Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic
of Bangladesh'e bağlı Bangladesh Standarts and Testing Institution
Belarus Bakanlar Kuruluna Bağlı Standartlar Metroloji ve Sertifikasyon
Komitesi
Federal Agency for the Safety of the Food Chain
Ticaret ve Sanayi Odaları (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al
Quwaın, Ras Al Khaımah, Fujaırah)
Bosna Hersek Federasyon Tarım Ormancılık ve Su Kaynakları Bakanlığı
Republika Sırpska Tarım Ormancılık ve Su Kaynakları Bakanlığı
Federasyon Ticaret Bakanlığı
Republika Sırpska Turizm ve Ticaret Bakanlığı
Bosna Hersek Federasyonu Kamu Sağlığı Kurumu
Avusturya
Azerbaycan
Bahreyn
Bangladeş
Belarus
Belçika
Birleşik Arap
Emirlikleri
Bosna Hersek
Bosna Hersek
Bosna Hersek
Bira, Doğal Maden Suyu, Bira
Karışımlı Đçecekler, Meyve Suları
Şuruplar, Konsantreler,
Meyve Suyu Limonataları,
Limonatalar, Alkolsüz Serinletici
Đçecekler, Alkollü Đçkiler, Sirke,
Diyetetik Đçecekler, Katı ve Sıvı
Yağlar, Kakao ve Kakao
Mamülleri, Meyve Sebze Meyve
ve Sebze Mamülleri, Baharatlar,
Diğer Bitkisel Ürünler, Alkolsüz
Đçecekler, Öğütülmüş ve Kabuklu
Ürünler, Ekmek ve Unlu
Mamüller, Şeker Şeker Türleri,
Şekerlemeler, Alkollü Đçecekler,
Maden Suyu
Genel
2002
Genel
2002
Genel
_
Genel
_
Gıda ve Gıda maddeleri ,Đçecek
2003
Genel
2003
_
_
_
_
Bitki Sağlık Sertifikası
2002
Kalite Belgesi
2002
Test raporu
2006
Brezilya
Ministerio da Agricultura Ma/Sda/Dıpoa Serviço De Inspeçao Federal
Bulgaristan
Bulgarian Food Safety Agency
Cezayir
Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası
Glass Institute Hradec Kralove Ltd ve
Research Institute for Fine Ceramics
Fitosaniter Ofis(Statni Rostlinolekarska Sprava)
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Çin
Çin
Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel Đdaresi
(Her Eyalette bağlı yetkili kuruluşlar var "Center For Entry-Exit Đnspection and
Quarantine" )
Estonya
Fas
Filipinler
Fransa
Fransa
Guandong Eyaleti Entry-Exit Đnspection and Quarantine Bureau
State Food and Drug Administration+Kalite Yönetimi, Denetim ve
Karantina Genel Đdaresi
11 Bölgesel Veterinerlik ve Gıda Kontrol Merkezleri
Ministry of Public Health Provincial Health Direction of Guayas of
the Republic of Ecuador
_
National Institute of Health of the Kingdom of Morocco
Bureau Food and Drugs of the Department of Health
Bureau National Interprofessionnel du Cognac
Fransız Sağlık Bakanlığı
Fransa
Đktisat Maliye ve Sanayi Bakanlığı
Fransa
Rekabet Tüketim ve Hile ile Mücadele Genel Müdürlüğü
Tarım, Balıkçılık ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Đşleri Genel Müdürlüğü,
Bitki Sağlığı ve Kalite Genel Müdür Yardımcılığı
FIRS(Şeker Piyasası Müdahale ve Düzenleme Fonu)
ONIFLHOR (Ulusal Meyve Sebze ve Bahçecilik Ürünleri Ofisi
ONIVINS (Ulusal Şarap Ofisi)
Çin
Danimarka
Ekvator
Fransa
Fransa
Fransa
Fransa
_
Yem, Đnsan tüketimi amaçlı
tüm hammadde ve ürünler
(şişelenmiş mineral su, doğal
bahar ve sofra suları hariç) Gıda
ile temas edenler,taze sebze ve
meyveler
_
2000
Porselen Mutfak Eşyası
2005
Bitkisel Menşeli Gıda maddeleri
2003
_
2010
_
2009
Gıda Takviyeleri
2009
_
2003
Kahve Ürünleri
2009
_
_
_
Konyak
Đyon Değiştirici Reçine
Đnsan Beslenmesi ve Eczacılıkla
Đlgili Ürünler
Salça, Şeker, Bisküvi, Çikolata vb.
_
2005
2003
2008
2004
Bitki Sağlığı Kontrolüne Tabi Ürünler
2002
Şeker
Yaş Meyve Sebze
Şarap
2002
2002
2002
2011
2002
2002
2002
Fransa
Fransa
Güney Afrika
ONIC (Ulusal Hububat Ofisi)
ONIOL (Ulusal Yağlı Tohumlar, Proteinli Bitkiler Ofisi)
Department of Agriculture Republic of South Africa -Directorate Plant
Health and Quality
Güney Afrika
Perishable Products Export Control Board
Hırvatistan
Hong Kong
Đtalya
Đngiltere
Đngiltere
Tarım Bakanlığı
Export Đnspection Council of India (Buna ek olarak New Delhi Branch
Office de yetkili)
Gıda veTüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (Voedsel en Waren
Autoriteit-VWA)
Hollanda Alkollü ve Alkolsüz Đçkiler Ürün Bordu (Produktschap voor
Gedistilleerde Dranken)
Food and Nonfood Authority (Voedsel en Waren Autoriteit)
(Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees(RRV))
Control and Certification Department (Afd.Keuringen)
Hong Kong Gıda ve Çevresel Hijyen Dairesi
Servizi Fitosanitari Regionali
Çevre Gıda ve Kırsal Kesim Bakanlığına Bağlı Kırsal Ödemeler Ajansı (RPA)
East Riding of Yorkshire Council
Đngiltere
Food and Drink Industry Division
Hindistan
Hollanda
Hollanda
Hollanda
Đran
Đspanya
Đspanya
Đspanya
Islamic Republic of Iran Ministry of Jihade Agriculture
Plant Protection Organization
Çevre ,Köy ve Denizcilik Đşleri Bakanlığı (MERMA)
Đspanya Sanayi ve Turizm ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Denetleme
Sertifikalandırma ve Teknik Asistanlık Müdürlüğü
Đspanya Sağlık ve Tüketim Bakanlığı
Hububat
Yağlı Tohumlar
2002
2002
_
2002
Bozulabilir Ürünler, Tahıllar ve
Tahıl Ürünleri
Gıda Ürünleri
2002
2002
Gıda Maddeleri ve Gıda Ambalajları
2005
Hammadde ve Katkı maddeleri
2006
Alkollü Đçkiler
2004
Hayvansal ve Bitkisel Ürünler
2003
_
Bitki Sağlığı Sertifikaları
_
_
Đşlenmiş Gıda, Alkolsüz Đçkiler,
Gıda Takviyeleri, Katkı
maddeleri, Çay,Kakao,
Kahve,Bitki ve Baharatlar
2002
2003
2009
2005
2002
Bitki Sağlık Sertifikası
2003
Yem ve Yem Hammaddeleri
Gıda ile Temas Eden Seramik
Ürünleri
Gıda Maddeleri ve Gıda ile
Temas
2008
2005
2002
Đsrail
Đsviçre
Đsviçre
Japonya
Letonya
Letonya
Đsrail Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Đbranice Serbest Satış
Gıda Maddeleri ve Gıda Đle
Sertifikası esas alınarak Đsrail Ticaret Odaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen
Temas
ve Tasdiklenen Belge
Eden Ambalaj Malzemeleri
Regional Inspectorate of North Western Switzerland
Gıda Takviyeleri
Đsviçre Swiss Federal Agricultural Office
Bitki, Meyve, Sebze
Public Health Research Center of Hokkaido Pharmaceutical Association,
Aomori Pharmaceutical Association, Đwate Pharmaceutical Association,Public Health
Society of Miyagi Prefecture, Akita Foundation for HealthCare,Akita-Ken Bunseki
Kagaku Senta,Yamagata-ken Rikagaku Bunseki Senta,Japan EnvironmentScience Co.
Ltd.,Fukushima-ken Hoken Eisei Kyokai,Public Health Research Center of Ibaraki
Pharmaceutical Association,Tochigi Public Health Service Association,Gunma-ken
Kenkozukuri Zaidan,Kyokai Saitama Food Hygiene Association,Chiba Pharmaceutical
Association,Japan Food Research Laboratories,Japan Frozen Foods Inspection
Corporation,Tokyo Kenbikyoin ,Japan Food Hygiene Association,Tokyo Food
Hygiene Association,Japan Inspection Association of food and Food Industry
Environment,Japan Chemical Innovation Institute ,The Japan Grain Inspection
Association,Japan Dairy Technical Association,Japan Confectionery and Innovative
Food Ingredient Research Center,Japan Marine Survey and Inspection
_
Association,Shin-Nihon Kentei Kyokai,TokyoHealth Service Association,Shokuniku
Kagaku Gijutsu Kenshujo,Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd., Nihon Bunka
Yohin Anzen Shikensho, Machida Hygienic Control Laboratory, Chemicals Evaluation
and Research Instutite, Japan Ecotech Co. Ltd., Japan Cargo Tally Corporation,
Maikotokishin Kennsa Kyokai, Kitasato Research Center of Environmental Sciences,
Research Institute for Animal Science in Biotechnology and Toxicology, Nihon
Environmental Services Co.Ltd, Environmental Science Research Niigata, Kenoh
Kenkyusho, Niigata Environment Hygiene Central Laboratory Company, Joetsu
Kankyo Kagaku Senta, Ishikawa Health Service Association, Academic Laboratory
Pharmacy, Hokuriku Kankyou Kagaku Kenkyusho, Yamanashi Food Hygiene
Association, Nagano Food Hygiene Association, Miroku Medical Laboratory
Co.Ltd., Gifu Research Center for Public Health, Hamamatsu Pharmaceutical
Association, Chubu Food&Environmental Safety Center Co.Ltd., Seikan Co.Ltd, Aichi
Prefectural School Lunch Association, Aichi Pharmaceutical Association, Tokai
Letonya Sertifikasyon Merkezi (Latvian Certification Center-LATSERT)
Alkollü Đçecekler
Food and Veterinary Sevice of the Republic of Latvia
Đçecek ve Ambalaj Materyalleri
2002
2003
2002
2008
2009
2002
Litvanya
State Food and Veterinary Service
Lüksemburg
KKTC
The Industrial Research Institute , Lebanese Agronomy Research Institute,
The Ministry of Public Health
Hıfzısıhha Müfettişliği (Inspection Sanitaire)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
Güney Kore
Kore Gıda ve Đlaç Dairesi
Kuveyt
Kuveyt Belediyesi
Kırgızistan
GP KTSĐS Gıda ve Ürünleri Sertifikasyon Bölümü, Çuy-Tokmok TSĐiS,
Çolpon-Ata TSĐiS,Karakol TSĐiS,Oş TSĐiS,Jalal-Abad TSĐiS,Talas TSĐiS, Narın
TSĐiS, Kara-Balta TSĐiS, Batken TSĐiS,
Kırgızistan
Nezavisimaya Hlebnaya Đnspektsiya A.Ş.
Kenya
Bahçe Ürünlerini Geliştirme Đdaresi
Kenya
Tarım Bakanlığı
Kenya
Kenya
Kahve Kurulu
Çay Kurulu
Lübnan
Kazakistan
Hayvansal Olmayan
Gıda Maddeleri
Gıda Maddeleri ve
Ambalaj Malzemeleri
Bitkisel Gıdalar
Gıda Ürünleri
Gıda Maddeleri ve Gıda Đle
Temas
Hayvan Ve Hayvansal Ürünler
Dışındaki Tüm Gıda Ürünleri
Gıda ve Tarım Ürünleri
Tahıl Baklagiller ve Bunlardan
Đşlenen Ürünler
Bahçe Ürünleri
Kahve ve Çay dışındaki
Diğer Tarımsal Ürünler
Kahve
Çay
KazGrain Inspection Ltd. Palata Ltd, KazAgrEx A.Ş., Sapa-A A.Ş.,
Torgovaya Palata Ltd Şti., Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Astana Şehir Şubesi,Akmola, Atırau , Doğu Kazakistan , Jambıl , Jezkazkan ,
Karaganda , Kostanay ,Mangıstau ,Kuzey Kazakistan ,Semipalatinsk, Taldıkorgan,
Güney Kazakistan Bölge Şubeleri), Tahıl ve Tahıl Ürünleri Kazak Đlmi Araştırma
Tahıl ve Đşlenmiş Tahıl Ürünleri
Enstitüsü Devlet Đşletmesi, T-Standat Ltd., Ürünler ve Hizmetleri Sertifikalandırma
Merkezi Ltd., KAEXPOAUDIT A.Ş., Ürünlerin Kalitesini Denem Merkezi Ltd.,
Polisertiko Ltd., Intersistema Ltd, Sapa-K Ltd., AgroExpert Ltd., Zaman Zirai Kimya
Hizmeti Merkezi Ltd., Semey-Sertik Sertifikalandırma Bürosu Ltd., Irtış Standart Ltd.
Kazakistan
KazGrain Inspection Ltd.
Kazakistan
Kazakistan
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş. (Akmola Bölge Đdaresi)
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş. (Astana Şehir Đdaresi)
Tahıl, Baklagil, Yağlı
Tohumlular,
Gıda ve Tarım Ürünleri
Gıda ve Tarım Ürünleri ve Yem
2002
2002
2000
2002
2002
2002
_
_
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
_
_
_
_
Tarım ve Gıda ürünleri, Maden
Suları, Alkollü-Alkolsüz
Tahıl, Baklagil, Yağlı
Tohumlular,
Tahıl, Baklagil, Yağlı
Tohumlular,
Đşlenmiş Tahıl Ürünleri, Yarma,
Yulaf,
Buğday
Çavdar Kepeği
Gıda ve
TarımveÜrünleri,
Tahıl,
Baklagiller, Yağlı tohumlular,
Đşlenmiş Tahıl Ürünleri, Un,
Yarma, Makarna, Şekerleme ve
Pastalar, Bitki yağı, Yağ ve Yağlı
Ürünler, Sebze, Đşlenmiş Türleri
ve Ürünleri, Gıda ve Tatsal
Maddeler, Đçecekler, Alkollü
Đçecekler, Karışık Yem
Tahıl ve Đşlenmiş Tahıl Ürünleri
Dahil Gıda ve Tarım Ürünleri,
Hazır Yiyecek Ürünleri
Kazakistan
Palata Ltr. Şti
Kazakistan
KazAgrEx A.Ş.
Kazakistan
SAPA-A LTD. Şirketinin Sertifikalandırma Bürosu
Kazakistan
Torgovaya Palata Ltd. Şti.
Kazakistan
Ürünlerin Kalitesini Deneme Merkezi LTD
Kazakistan
Dari-Darmek Đlaç Merkezi Devlet Đşletmesi ve Bölge Şubeleri
Çocuk Gıda ve Besi Ek
_
Kazakistan
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş. (Almatı Bölge Đdaresi)
Gıda Ürünleri
_
Kazakistan
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş. (Taldıkorgan Bölge Şubesi)
Gıda ve Tarım Ürünleri
_
Kazakistan
T- Standart Ltd.
_
Kazakistan
Nutritest Ltd. Şti
Tarım ve Gıda Sanayi Ürünleri,
Gıda ve Tarım Ürünleri, Evcil ve
Kümes Hayvanları Đçin Karışık
Yem, Maden Suları ve Alkolsüz
Đçecekler, Baharatlar, Gıda Ek
Maddeleri, Yemek Tuzu, Nişasta,
Melas ve Đşlenmiş Türleri
Kazakistan
KAEXPOAUDIT A.Ş.
Kazakistan
Ürünleri, Hizmetleri Sertifikalandırma Merkezi Ltd. Şti.
Tarım ve Gıda Ürünleri
Gıda ve Tarım
Ürünleri,Kapkacak ve Ev
Eşyaları, Yemek Yapmada
_
_
_
_
_
_
_
_
Tahıl ve Đşlenmiş Tahıl
Ürünleri,Ekmek ürünleri, Şeker,
Şekerleme ve Pastalar, Meyve ve
Sebze, Nebati Yağ Yapımı ve
Yağ Ürünleri,Şarap ve
Đçecekler,Konsantre Gıda, Maden
suları
_
Kazakistan
Alma-Test Ltd. Şti.
Kazakistan
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş. (Atırau Bölge Şubesi)
Kazakistan
Semey-Sertik Sertifikalandırma Kuruluşu Ltd. Şti
Kazakistan
POLĐSERTĐKO LTD. ŞTĐ.
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Doğu Kazakistan Bölge Şubesi)
Gıda ve Tarım Ürünleri, Gıda ve
Su ile Temaslı Tüketim Malları
_
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Semipalatinsk Bölge Şubesi)
Gıda ve Tarım Ürünleri, Gıda ve
Su ile Temaslı Tüketim Malları
_
Gıda ve Tarım Ürünleri
_
Gıda ve Tarım Ürünleri
Gıda Ürünleri, Tahıl, Yem ve
Karışık Yem
Maden Suyu
_
_
Gıda ve Tarım Ürünleri
_
Gıda Ürünleri
_
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Jambıl Bölge Şubesi)
INTERSĐSTEMA LTD. ŞTĐ.
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Batı Kazakistan Bölge Şubesi)
Dari-Darmek Đlaç Merkezi Devlet Đşletmesinin Karaganda Bölge Şubesi
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Karaganda Bölge Şubesi)
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Jezkazgan Bölge Şubesi)
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Kızılorda Bölge Şubesi)
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Kostanay Bölge Şubesi)
SAPA-K LTD. ŞTĐ
Gıda ve Tarım Ürünleri,
Gıda ve Tarım
Ürünleri,Kapkacak ve Yemek
Gıda ve Takımı,
Tarım Ürünleri
Gıda ve Tarım Ürünleri, Gıda ve
Su ile Temaslı Tüketim Malları
Gıda ve Tarım
Ürünleri,Kapkacak
Tahıl, Baklagiller, Soya, Đşlenmiş
Tahıl Ürünleri, Yarma, Yulaf,
Taze Sebze ve Patates, Bostan
_
_
_
_
_
_
_
Kazakistan
KazAgrEx A.Ş. Kostanay Şubesinin Sertifikalandırma Bölümü
Kazakistan
AGROEXPERT LTD. ŞTĐ
Kazakistan
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Mangıstau Bölge Şubesi)
Tahıl, Bakliyat ve Yağlı
Tohumlular, Un ve Yulaf,
Yarma, Yarma Ürünleri, Ekmek,
Tahıl, Bakliyat ve Yağlı
Tohumlular, Un ve Yulaf,
Yarma, Yarma Ürünleri
Gıda ve Tarım Ürünleri
Gıda ve Su ile Temas Eden
Kazakistan
Tüketim Malları Gıda ve Tarım
Sanayi Ürünleri
Şişelenmiş Maden Suyu, Gıda
Kazakistan
IRTIŞ STANDART LTD. ŞTĐ
veTarım Ürünleri, Bira,
Şekerleme ve Pastacılık Ürünleri
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
Gıda ve Tarım Ürünleri, Çocuk
Kazakistan
(Kuzey Kazakistan Bölge Şubesi)
gıdası
Kazakistan
Zaman Zirai Kimya Hizmeti Merkezi Ltd.
Gıda ve Tarım Ürünleri
Tahıl, Baklagiller ve Yağlı
Kazakistan
KazAgrEx A.Ş. Kuzey Kazakistan Şubesinin Sertifikalandırma Bölümü
Tohumlular, Un ve Kepek,
Yarma, Karışık Yem
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
Gıda ve Tarım Ürünleri, Gıda Ek
Kazakistan
(Güney Kazakistan Bölge Şubesi)
Maddeleri,
Gıda Ürünleri ve
Kanada
Canadian Food Inspection Agency (Kanada Gıda Denetim Ajansı)
Bitkisel ve Hayvansal Ürünler
Hayvansal Olamayan Gıda
Macaristan
County Animal Health and Food Control Station
National Institut of Provisions- Nourishment Sciences of the Fodor Jozsef National Public Health Centre
Gıda Ambalaj Materyalleri
Macaristan
Malezya
Food Quality Control Devision, Ministry of Health
Gıda Ürünleri
Malta
Generalized System of Preferences
_
Malta
Maltese-Arab Chamber of Commerce Industry & Agriculture
_
Malta
Malta Federation Industry
_
Malta
The Malta Chamber of Commerce
_
Gıda Maddeleri ve Gıda ile
Mısır
Sağlık Bakanlığı
Temas
Ulusal Ekspertiz ve Sertifikalandırma Merkezi A.Ş.
(Pavlodar Bölge Şubesi)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2008
2003
2003
2002
_
_
_
_
2003
Arab Republic
Mısır of Egypt Ministry of Agriculture and Land Reclamation Central Administration for Gardens and Agriculture Harvests
_
Mısır
Agriculture Quarantine Administration
_
Mısır
Central Administration for Agriculture Quarantine Affairs Quarantine General Administration
_
Moğolistan
Moğolistan Milli Standardizasyon ve Metroloji Merkezi
_
Gıda Maddeleri ve Gıda ile
Moldova
Moldova Sanayi ve Ticaret Odası
Temas
Nijerya
Nigerian Export Promotion Council
_
Norveç
Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) (Buna bağlı 8 bölge ofisi, 64 ilçe ofisi)
Genel
Gıda Maddeleri ve Gıda ile
Özbekistan
Özbekistan Cumhuriyeti Sağlığı Koruma Bakanlığı
Temas
Pakistan Council of Scientific and Industrial Research ,
Pakistan
Alkollü Đçkiler
Ministry of Science & Technology of Pakistan
Pakistan
Department of Plant Protection
Bitkisel Orjinli Gıda Maddeleri
Hayvansal Ürünler
Devlet Sağlık Müfettişliğine bağlı Devlet Merkez sağlık Müfettişi, Devlet Eyalet
Hariç Gıda Ürünleri, Gıda ile
Polonya
Sağlık Müfettişi,
Temas Eden Ambalaj
Devlet Bölge Sağlık Müfettişi, Devlet Hudut Sağlık Müfettişleri
Malzemeleri
Gıda ile Temas Eden Ambalaj
Polonya
Ulusal Hiyyen Enstitüsü
Malzemeleri
Yaş Meyve Sebzeler ile
Polonya
Bitki ve Tohum Koruma Denetim Kurumu
Yenilebilen Tohum Türleri
Portekiz
Tarım Bakanlığı Gıda Kalite Kontrol ve Denetleme Genel Müdürlüğü
_
Romanya Tarım Gıda ve Orman Bakanlığı Fitosaniter Müdürlüğü
Romanya
Tarımsal Ürünler
ile Taşra Teşkilatı (Agentia Fitosanitara)
Rusya
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance of the Russian Federation
_
Slovakya
State veterinary and Food Administration
_
Slovenya
Slovenya Sağlık Bakanlığı
_
Sudan
Sudan Standartlar ve Metroloji Kuruluşu
_
Sanayi ve El Sanatları Özel Sektörü, Gıda Sanayisi Genel Kurumu, Suriye Ziraat
Gıda ve Katkı Maddeleri,
Suriye
Odaları Birliği (Tartus, Rakka, Kuneytrah, Homs, Deyr AlZour, Dara, Đdlib, Sweyde,
Đçkiler ve Ambalaj Malzemeleri
Halep, Lazkiye, Şam Ziraat Odaları)
Vitaminler, Aromalar ve
Suriye
The Arabian Medical Company/ Thameco
Renklendiriciler
2000
2000
2000
2002
2002-2003
_
2004
2003
2009
2003
2006
2006
2002
2002-2003
2002
2010
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2000
2010
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı
Genel
_
Şili
Çevre Sağlık Hizmetleri, Hukuk Departmanlığı
(SERVICIO SALUD DEL AMBIENTE REGION METROPOLITANA
DEPARTAMENTO JURIDICO)
Gıda ve Katkı Maddeleri,
içkiler ve ambalaj malzemeleri
2000
_
_
Gıda ile Temas Eden Maddeler
Plastik, Seramik ve Rejenere
Selüloz ve Diğer maddeler
Gıda Maddeleri
Gıda Maddeleri ve Gıda ile
Temas Eden Ambalaj
Gıda ve Gıda Ürünlerini Dış
Etkilerden Koruma amaçlı
ambalaj materyalleri, Gıda
Ürünleri
Ayçiçek Yağı
2006
Tayvan
Devlet Standardizasyom, Metroloji ve Sertifikasyon Merkezi ve Bölgesel Ofisleri,
Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,
Tacikistan Cumhuriyeti Milli Belgelendirme Sistemine Akredite Bölgesel Ofisler
Department of Health Executive Yuan Republic of China (Bureau of Food Safety)
Tayland
Department of Science Service Ministry of Science and Technology
Tayland
Tayland Food and Drug Administration
Tunus
Tunus Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı
Türkmenistan
Türkmenistan Sağlık Koruma ve Đlaç Sanayi Bakanlığı
Devlet Sıhhi ve Epidemiyoloji Kuruluşu
Ukrayna
Ukrayna Standartlar Metroloji, Sertifikalandırma ve Tüketici Hakları
Koruma Bilimsel Üretim Merkezi Devlet Kurumu
Ukrayna
Sağlık Koruma Bakanlığına Bağlı Devlet Sağlık ve Epidemiyolojik Servisi
Tacikistan
Umman
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Ürdün
Vietnam
Vietnam
Vietnam
SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF AGRICULTURE &FISHERIES
DIRECTORATE GENERAL OF AGRICULTURE DEPARTMENT
OF PLANT PROTECTĐON PLANT QUARANTINE SECTION
Paraguay Ministerio de Industria y Comercio,
Uruguay Laboratorio Tecnologico del Uruguay,
Direccion General de Servicios Veterinarios y Agricolas
Instituto Nacional de Carnes (ET), Camara de Industrias del Uruguay (Sanayi Odası)
Ürdün Gıda ve Đlaç Müessesesi
Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Odası
Kalite Güvencesi Test Merkezi 3 (QUATEST 3)
Ministry of Health Department of Management of Food Security, Hygiene, Quality
2011
2003
2003
2003
2008
Gıda maddeleri ve Gıda ile
Temas
2003
Bitki Sağlık Sertifikası
_
_
2003
Tarım ve Hayvancılık Ürünleri
_
Gıda Ürünleri
_
_
Tamarind Çay(kurutulmuş form)
2003
2003
2010
2008
2008
2002
Yeni Zelanda
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı
Gıda Hayvan Ürünleri ve
Orman Ürünleri,Bitki ve Bitki
Ürünleri
_
Yunanistan
Greek Republic -Ministry of Economy and FinancesGeneral Chemical Service of the State-Chemical Service of Mytılene
_
2004
National Service of Health and Food Quality
Arjantin
National Food Institute
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı
Federal Sağlık Bakanlığı
Federal Gıda Emniyeti Ajansı
Federe Flaman Tarım ve Balıkçılık Ajansı
Federe Valonya Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Genel Müdürlüğü
Republic of Srpska-Republic Administration for Inspection Activities-Inspectorate
Federation of Bosnia and Herzegovina Federal Administration for Inspection
Brcko Distrikt Kancelarija-Ured Gradonacelnika Inspektorat
Çek Cumhuriyeti
Czech Agriculture and Food Inspection Authority-Çek Tarım ve Gıda Denetimi
Kurumu
Danimarka
Danimarka Veterinerlik ve Gıda Đdaresi
Fildişi Sahili
Ministere de la Sante Et de la Lutte Contre Le Sıda Instıtut National D'Hygiene
Food and Drugs Board
Animal Production Directorate
Gana
Gürcistan
Tarım Bakanlığı Ulusal Gıda Ajansı ve Maliye Bakanlığı Gelirler Servisi
Dökme olarak gelen bitkisel
orijinli gıdalar, insan tüketimi
için olmayan, hayvan besleme
zincirinin dışında olan yağ
derivatları,
bitki Eden
sağlıkMadde
sertifikası
Gıda ile Temas
ve
Malzemeler
Bitkisel gıda ve yem, hayvansal
olmayan gıda ve yem, gıda ile
temas eden madde ve malzemeler
Hayvansal Olmayan Gıda
Bitkisel gıda ve yem, hayvansal
olmayan gıda ve yem, gıda ile
temas eden madde ve malzemeler
Bitkisel gıda ve yem, hayvansal
olmayan gıda ve yem, gıda ile
temas eden madde ve malzemeler
Bitkisel Gıda ve Yem Maddeleri,
gıda ile temas eden madde ve
malzemeler, hayvansal olmayan
gıda ve yem maddeleri
Gıda Ürünleri ile Bitkisel ve
Hayvansal Yem Maddeleri
Gıda ve Gıda Maddeleri
Food Safety Certificate
Feed Safety Certificate
Bitki Sağlık Sertifikası, Hijyen
Sertifikası ve Veteriner
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Güney Kore
Hindistan
Gıda, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'na bağlı Hayvan, Bitki ve Balıkçılık
Karantina ve Tetkik Ajansı
Export Inspection Council (EIC)
Rural payments Agency
Đngiltere
Department for Business, Innovation and Skills
Đspanya
Đsviçre
Kazakistan
KKTC
Bitkisel gıda ve yem
2012
Gıda Maddeleri
Gıda Maddeleri, Yem Maddeleri
ve Alkollü Đçecekler
Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeler
2012
Aragon-Gobierno de Aragon-Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
Castilla-La Mancha-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-Consejeria de
Sanidad y Asuntos Sociales
Cataluna-Generalitat de Catalunya-Agencia de Proteccion de Salud Publica
Castilla y Leon-Junta de Castilla y Leon-Consejeria de Sanidad
Cantabria-Gobierno de Cantabria-Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales
Galıcıa-Xunta de Galicia-Consejeria de Sanidad
Islas Baleares-Gobierno de las Islas Baleares- Consejeria de Salud, Familia y Bienestar
Social
Hayvansal Orjinli Olmayan Gıda
Maddeleri
Extremadura-Junta de Extremadura-Servicio Extremeno de Salud
La Rıoja-Gobierno de La Rioja-Consejeria de Salud
Islas Canarıas-Gobierno de Canarias-Servicio Canario de la Salud
Madrid-Comunidad de Madrid-Consejeria de Sanidad
Navarra-Gobierno de Navarra-Consejerio de Salud
Murcıa-Region de Murcia-Consejeria de Sanidad y Politica Social
Pais Vasco-Gobierno Vasco-Consejeria de Sanidad
Valencia-Generalitat Valenciana-Consejeria de Sanidad
Andalucia-Junta de Andalucia-Consejeria de Salud
Bitkisel-Hayvansal Gıdalar-Paketleme
Canton XXX Food/Veterinary Office
Bitki Sağlık Sertifikası(bitkisel
gıda ve gıda ile temas eden
Tarım Bakanlığı Tarım-Sanayi Kompleksi Devlet Müfettişliği Komitesi
madde ve malzemeler ile bitkisel
yem ve yemlik maddeler
Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü
Bitkisel gıda ve yem
Ministry of Agriculture and Rural Resources
Bitki ve Bitkisel Ürünler
Gazimağusa Tarım Ürünleri Teftiş Servisi
Bitki ve Bitkisel Ürünler
2012
2012
2012
2012
2012
2012
KKTC
Komorlar
Litvanya
Macaristan
Makedonya
Maldivler
Mısır
Nijerya
Lefkoşa Kaza Tarım Dairesi
Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi
Girne Kaza Tarım Dairesi
Instıtut Natıonal de Recherche Pour L'Agrıculture, la Peche Et L'environnement
Valstybine augalininkystes tarnyba prie zemes ministerijos-augalu apsaugos
organizacijai
Macaristan Tarım Merkez Ofisi
Gıda ve Veterinerlik Ajansı
Maldivler Gıda ve Đlaç Otoritesi
Sağlık ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı-Tarım ve Toprak Islahı Bakanlığı
Nijerya Tarımsal Karantina Servisi
Nijerya Gıda ve Đlaç Ulusal Ajansı
Devlet Veterinerlik Denetimi ve Bitki Karantinası
Özbekistan
Uzstandart Ajansı tarafından akredite edilen devlet sağlık kurumları
Devlet Veterinerlik Genel Müdürlüğü ve Devlet Veterinerlik Denetim Kurumu
Özbekekspertiza Anonim Şirketi ve Bölge Ofisleri
The Voivodeship Agriculture and Food Quality Inspectorate
Polonya
State Plant Health and Seed Inspection Service
Portekiz
Tarım, Denizcilik, Çevre ve Alan Düzenlemesi Bakanlığına bağlı aşağıdaki birimler;
Kuzey Bölgesi(DSVRN)
Merkez Bölgesi(DSVRC)
Lizbon ve Tejo Vadisi(DSVRLVT)
Alentejo Bölgesi(DSVRAL)
Algarve Bölgesi(DSVRALG)
Kuzey Bölgesi(DRAP-N)
Merkez Bölgesi(DRAP-C)
2012
Bitki ve Bitkisel Ürünler
Bitki ve Bitkisel Ürünler
Bitki ve Bitkisel Ürünler
Bitki ve Bitkisel Ürünler
Bitkisel gıda ve yem, hayvansal
olmayan gıda ve yem
Gıda Maddeleri
Đnsan ve Hayvan Gıdaları
2012
2012
Bitkisel gıda ve yem
2012
Kalite Kontrol Sertifikası
Bitkisel gıda ve yem maddeleri
Bitkisel olmayan diğer gıda
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı ile
ilgili Đşlemler
Hijyen sertifikası
Uygunluk Belgesi
Yem ve Yemlik Maddeler
Menşe Sertifikası
Zirai gıdalar, şerbetçiotu ve
ürünleri,kurutulmuş yem, taze
sebze ve meyve
Üçüncü ülkelere gönderilen bitki
ve bitkisel ürünler
(Bitki Sağlık Sertifikası)
2012
2012
2012
Yem maddeleri
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Lizbon ve Tejo Vadisi(DRAP-LVT)
Alentejo Bölgesi(DRAP-AL)
Algarve Bölgesi(DRAP-ALG)
Romanya
Bitki Sağlığı Ajansı
Sana
Regulatory Service Department of the Ministry of Agriculture
Senegal
Tarım Bakanlığı
Singapur
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Đdaresi(AVA)
Tanzanya
Tarım, Gıda Güvenliği ve Kooperatifler Bakanlığı
Togo
Tuvalu
Ürdün
Yeni Zelanda
Zimbabve
Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'nın Bitki Üretimi Müdürlüğü(Direction de
la Production des vegetaux)
Tabi Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi(Department of Agriculture of Ministry of
Natural Resources
Tarım Bakanlığı Bitki Koruma Dairesi
Ministry of Agriculture and Forestry
Üretici firma
Ministry of Agriculture, Mechanisation and Irrigation Development-Agriculture
Research and Extension Services-Plant Quarantine Services
Bitkisel Gıdalar
Bitkisel Gıda ve Yem Maddeleri,
gıda ile temas eden madde ve
malzemeler, hayvansal olmayan
gıda ve yem maddeleri
Bitkisel Gıda ve Yem Maddeleri
Bitkiler, Bitkisel Gıdalar, Bitkisel
Ürünler ve Tohumlar
Bitkisel gıda ve yem maddeleri
Bitkisel Gıda ve Yem Maddeleri,
gıda ile temas eden madde ve
malzemeler, hayvansal olmayan
gıda ve yem maddeleri
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Bitki ve Bitkisel Ürünler
2012
Gıda ve Tüm diğer maddeler
2012
Bitki Sağlık Sertifikası
Bitki Sağlık Sertifikası
Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeler
Bitki Sağlık Sertifikası-Bitki ve
Bitkisel Ürünler
2012
2012
2012

Benzer belgeler