İSTANBUL 44. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ`NDEN

Transkript

İSTANBUL 44. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ`NDEN
İSTANBUL 44. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
DOSYA NO: 2012/131
Davacı AKİF SİNAN ÇAKIROĞLU tarafından Davalı DHABİ ERENTALU ALKE İNŞAAT A.Ş aleyhine açılan İflas davası ile ilgili olarak,
Davacı AKİF SİNAN ÇAKIROĞLU vekili tarafından davalı DHABİ ERENTALU ALKE İNŞAAT A.Ş-(Büyükdere Cad. Erentalu Binası K: 5
1.Levent Beşiktaş/İSTANBUL) aleyhine iflas davası açılmış olduğundan, bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek
ve tüzel kişilerin alacak ve borçlarının talepten haberdar olmaları için ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize
başvurarak müdahale ve itiraz talep edebilecekleri, bu süre içinde müdahale ve itiraz talebinde bulunmayanların müdahalelerinin ve
itirazlarının kabul edilmeyeceği hususunun tebliğ ve ilanına karar verilmiştir. (İ.İ.K.166. Mad.) Ayrıca açılan davanın H.M.K.nun 316.
maddesine göre yapılacağı duruşmasının 18.12.2012 günü saat 10.00'da icra edileceği taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları
takdirde yokluklarında karar verileceği tüm delillerini duruşma sonuna kadar vermesi gerektiği hususu duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 58761)

Benzer belgeler

İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ`NDEN

İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ`NDEN İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO : 2006/784 KARAR NO : 2010/304 Davacılar PROFİL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş., TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU tarafından davalılar Yavuz Uzan, Murat H...

Detaylı