Sermet SAĞOL

Transkript

Sermet SAĞOL
Temel ve Genişletilmiş Fetal
Kalp İncelemesi
Prof. Dr. Sermet SAĞOL
EÜTF
SVC
AA PA
RV
LV
Normali Tanımak
• Teknik; Kardiyak ayarlar, zoom, cine-loop
• Değerlendirme listesi
– Adım adım değerlendirme
– Normal kardiyak USG planları
– Sık karşılaşılan anormallikleri bilmek
SVC
AA PA
RV
LV
“Dört Odacık Görüntüsü”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Situs
Kardiyak pozisyon / aks
Kardiotorasik oran
Odacık sayısı / boyutu
Odacık morfolojisi / duvar kalınlığı
Odacık kontraktilitesi
AV kapaklar pozisyon ve fonksiyonu
İV septum devamlılığı
İnteratrial septum
Pulmoner venlerin bağlantısı
Perikard
Situs
• Situs solitus %1 KKH
• Situs inversus %2 KKH
• Situs ambiguus % 75-95 KKH
Kardiyak Pozisyon / Aks
• 45+20 sola doğru
• Pozisyon toraks önüne
o
doğru
Kardiotorasik Oran
• Kalp / Toraks çevresi 1/3
Odacık Sayı / Boyut
• Sağ ventrikül soldan %20 daha
büyük
– Ventrikül ölçümü diyastolde,
• Atriumlar eşit büyüklükte
– Atrium ölçümü sistolde,
Odacık Morfolojisi
(Ventrikül)
• Sol ventrikül solda arkada,
• Sağ ventrikül (moderatör bandı içeren
ventrikül) sağda önde olmalı
Odacık
Morfolojisi
(Atrium)
• Sol atrium kolumna
vertebralisin ve inen aortanın
hemen önünde yer alır
– pulmoner venler drene olur,
– foramen ovale flepini içerir,
• Sağ atrium
– inferior ve superior vena cava,
sinus coronarius drene olur,
– triküspit kapak mitrale nazaran
daha apikal yerleşimli.
Odacık Duvar Kalınlığı
• Ventrikül duvar
kalınlıkları
hemen hemen
aynıdır
Odacık Kontraktilitesi ve
Atrioventriküler Kapaklar
• AV kapaklar serbest olarak
açılıp kapanmalı
• Sistolde tam kapanmalı,
diyastolde tam açılmalıdır
Ventriküler Septum
• Ventriküler septum ultrason dalgalarını 90derece açı ile
görmelidir.
Atrial Septum
• Atrial septumun alt ucu (septum primum)
izlenmelidir.
– Foramen ovale
Perikard
• Minimal ( 2mm> ) veya hiç sıvı içermemeli,
• Düzgün ve parlak eko vermeli
Sol Ventrikül Çıkışı
SVC
AA
PA
RV
LV
Sağ Ventrikül Çıkışı
SVC
AA
PA
RV
LV
Sol ve Sağ Ventrikül Çıkışları
Üç Damar / Trakea
Aortik Ark
Dukta Ark
SVC ve İVC

Benzer belgeler