Girecek Girmeyecek 1 36433788888 Esra HASOĞLU 82,29 49,37

Yorumlar

Transkript

Girecek Girmeyecek 1 36433788888 Esra HASOĞLU 82,29 49,37
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
26/05/2015-09/06/2015 tarihleri arasında YÖK Başkanlığının web sayfasında yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu okutman alım ilanına başvuran adayların ön değerlendirmesi;
31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından ALES puanının % 60'ı ve yabancı dil puanının % 40’ı alınarak yapılmıştır. Ön değerlendirme tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav
jürisi tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Duyuru Detay Numarası
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih
Rektörlük
Okutman
6
1
30346
11/06/15
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES (A)
Sıra No
1
T.C.NO
36433788888
Adı ve Soyadı
Esra HASOĞLU
Puan
82,29
Yabancı Dil (B)
(A) Puanın
%60’ı
49,37
Puan
90,00
(B) Puanın
%40’ı
36,00
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
85,37
Giriş Sınavına
Girecek
X
Giriş Sınavının Yeri ve
Saati
Girmeyecek
Abdullah Gül Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Erkilet Bulvarı Barbaros Mah.
Sümer Kampüsü
Kocasinan/Kayseri 16/06/2015
Saat:14:00

Benzer belgeler

Not - Amasya Üniversitesi

Not - Amasya Üniversitesi 26/05/2015-09/06/2015 tarihleri arasında YÖK Başkanlığının web sayfasında yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu okutman alım ilanına başvuran adayların ön değerlendirmesi;...

Detaylı

Ömer Faruk EFE Mustafa YILMAZ (1626******4) 79,904 Mehmet

Ömer Faruk EFE Mustafa YILMAZ (1626******4) 79,904 Mehmet DEĞERLENDİRME FORMU (YÜKSEKOKULLAR İÇİN)

Detaylı