BAYANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1) 45 yaş altında olup eşi

Transkript

BAYANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1) 45 yaş altında olup eşi
BAYANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1) 45 yaş altında olup eşi yanında olamayacak bayanlar ancak 1.derece erkek
akrabalarıyla umreye gidebilirler.
2) Evli ise eşinden, bekâr olanlarında babasından umreye gidebileceğine dair noterden
alacakları muvafakatname,
3) Yalnız giden bayana mahrem olacak şahsın vereceği noter tasdikli taahhütname,
4) Akraba olduklarını gösterir “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”.
45 YAŞINDAN KÜÇÜK TEK BAŞINA UMRE'YE GİDECEK BAYANLAR İÇİN
NOTERDEN ALINACAK BELGE ÖRNEĞİ
MUVAFAKATNAME
Umreye giden tek bayan evli ise “eşim (bekar ise kızım) TR ……………. nolu pasaport
hamili ……………………………., dayısı, ………………………………… ile umreye gidip
gelmesine muvafakat ediyorum” ifadesi yer alan NOTER tasdikli belge alınacaktır.
Taahhut Eden
:
Dayısı
ADI SOYADI
İMZASI
Muvafakat Veren
Babası veya eşi
ADI SOYADI
İMZASI
:
TAAHUTNAME
Tek bayanı umreye götürecek erkek akrabası “……….doğumlu …………………..kızı TR
…………. nolu pasaport hamili …………………………….., umre ziyareti için Suudi
Arabistan'a götürüp getirmeyi taahhüt ediyorum.” ifadesi yer alan NOTER tasdikli belge
alınacaktır.
Taahhut Eden :
Dayısı
ADI SOYADI
İMZASI
Muvafakat Veren
Babası veya eşi
ADI SOYADI
İMZASI
: