Performans Sunum Raporu için Tıklayınız

Transkript

Performans Sunum Raporu için Tıklayınız
ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY
KARMA FON'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
ŞEKER PORTFÖY KARMA FON'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yönetim Hizmeti Verimeye Başlanan Tarih : 21/12/2015
30/06/2016 itibari ile
Fonun Yatırım Amacı
Portföy Yöneticileri
Hisse senedi ve sabit getirili
Fon Toplam Değeri
1,446,544.74
menkul kıymetlere aynı anda
Birim Pay Değeri
0.018741
Aybars İrtiş
yatırım
yapmak
isteyen
Yatırımcı Sayısı
174
İ.Emre İleri
yatırımcılar için uygundur.
Tedavül Oranı %
3.09
Portföy Dağılımı (%)
- Paylar
- Kamu Borçlanma Araçları
- Özel Sektör Borç. Araçları
- Ters Repo
- Takasbank Para Piyasası
- Mevduat
- Altın
Fon'un Yatırım Stratejisi
32.09%
34.23%
0.00%
33.68%
0.00%
0.00%
0.00%
Payların Sektörel Dağılımı (%)
- Bankacılık
9.41%
- GYO
5.66%
- Petrol/Kimya
4.94%
- Holding
3.66%
- Perakende Ticaret
2.27%
- Dayanıklı Tüketim
1.93%
- Ulaştırma/Havacılık
1.83%
- Gıda
0.74%
- İnşaat ve Taahhüt
0.61%
- Teknoloji/Savunma Sanayi
0.47%
- Çimento
0.43%
- Demir Çelik
0.15%
- Tarım
0.00%
Fon portföyünün tamamı Borsa İstanbul’da işlem gören
hisse senetleri ile kamu ve özel sektör borçlanma
araçlarından oluşur ve her birinin değeri fon toplam
değerinin %20’sinden az olamaz
En Az Alınabilir Pay Adedi
1,000
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%40 BIST-KYD 365 Gün Kamu İç Borçlanma Endeksi +
%30 BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt) + %30 BIST 100
Endeksi
1
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
2015*
2016
Toplam
Getiri (%)
0.10%
5.40%
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi (%)
-0.04%
6.61%
Enflasyon
Oranı
3.59
Portföyün KarşılaştırZaman
ma
İçinde
Ölçütünün
Standart
Standart
Sapması
Sapması
0.33%
0.30%
0.38%
0.39%
Bilgi
Rasyosu
0.13
-0.13
Sunuma Dahil Dönem
Sonu Portföyün Toplam
Değeri/ Net Aktif Değeri
366,944.02
1,446,544.74
*21/12/2015-31/12/2015 dönemini ifade etmektedir.
PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ
2
C. DİPNOTLAR
1. Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. ana faaliyet alanı olarak yatırım fonlarının kuruluşu ve yöneticiliği,
emeklilik fonları yönetimi ve bireysel portföy yönetimi amacıyla 7 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuş, 11
Kasım 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle faaliyetlerine başlamıştır. Halihazırda 6
yatırım fonunun kuruculuğu ve yöneticiliği yapılmakta, 30/06/2016 itibari ile yönetilen toplam fon
büyüklüğü 88.3 milyon TL'dir.
2. Portföyün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. TANITICI BİLGİLER" bölümünde yer verilmiştir.
3. Fon'un 01/01/2016 - 30/06/2016 döneminde sağladığı net getiri oranı 5.40% olarak gerçekleşmiştir.
4. Giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir:
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Kom.
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
MKK Komisyonları
Diğer
TOPLAM GİDERLER
Günlük Fon Toplam
Gider Tutarı (TL)
Değerine Oranı (A.O.)
0.00
0.0000%
0.00
0.0000%
0.00
0.0000%
299.22
0.0232%
780.78
0.0606%
0.00
0.0000%
810.69
0.0629%
7,368.08
0.5720%
120.37
0.0093%
4.98
0.0004%
532.22
0.0413%
0.00
0.0000%
0.00
0.0000%
0.00
0.0000%
406.10
0.0315%
0.00
0.0000%
0.00
0.0000%
212.63
0.0165%
10,535.07
0.8178%
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)
Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı
Kurucu Gider İadesi (TL)
Kurucu Gider İadesi Sonrası Gider Oranı
1,288,179.06
0.8178%
0.8178%
5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
3

Benzer belgeler

Performans Sunum Raporu 2015

Performans Sunum Raporu 2015 hisse senetleri ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşur ve her birinin değeri fon toplam değerinin %20’sinden az olamaz

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) 1 Ocak –...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM 100 endeksine dahil hisse senetleri, %10’u aşmamak üzere vadeli/vadesiz TL ve döviz mevduatına da yatırım yapılabilir.

Detaylı