Broşür - Baymak

Transkript

Broşür - Baymak
BAYMAK H‹DROFOR DÜNYASI
UYARILAR
KONUTLAR ‹Ç‹N PRAT‹K H‹DROFOR SEÇ‹M ÖNER‹LER‹
KAT
SAYISI
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
22
22
22
DA‹RE
SAYISI
2
4
8
2
4
10
20
3
5
6
12
30
4
8
16
40
8
11
20
30
45
60
100
8
12
15
20
30
40
60
100
8
15
30
45
50
60
75
100
150
9
16
18
32
50
65
90
120
150
200
10
20
25
60
85
120
150
250
15
30
15
25
50
60
85
120
160
250
15
23
30
45
60
90
16
30
60
120
250
20
40
60
80
120
250
30
45
60
90
120
200
23
52
83
JET
JETINOX
ACTIVE
82
82
112
82
82
*
251
82
102
112
*
*
102
112
251
*
112
151
*
*
*
*
*
112
151
*
*
*
*
*
*
112
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EURO
EUROINOX
ACTIVE
25/30
25/30
50/50
25/30
*
50/50
*
40/50
40/50
50/50
*
*
40/50
40/50
*
*
50/50
50/50
*
*
*
*
*
50/50
*
*
*
*
*
*
*
50/50
*
*
*
*
*
*
*
*
50/50
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
YATAY
SANT‹FRÜJ
H‹DROFOR
PKM 60
PKM 100
KV SER‹S‹
D‹KEY ÇOK KADEMEL‹
PKM 100
PKM 100
*
1K 55/100
1K 45/50
1K 45/50
1K 55/100
1K 45/50
1K 45/50
1K 45/50
2K 45/50
1K 45/50
1K 45/50
1K 55/100
1K 55/100
2K 55/100
2K 55/100
3K 55/100
1K 45/50
1K 45/50
1K 45/50
1K 55/100
1K 90/100
2K 55/100
2K 55/100
3K 55/100
1K 55/100
1K 55/100
1K 90/100
2K 55/100
2K 55/100
2K 90/100
2K 90/100
3K 90/100
3K 90/100
1K 55/100
1K 55/100
1K 55/100
1K 90/100
2K 55/100
2K 90/100
3K 55/100
3K 90/100
3K 90/100
*
1K 90/100
1K 90/100
1K 90/100
2K 90/100
2K 90/100
3K 90/100
3K 90/100
*
1K 90/100
1K 90/100
1K 90/100
1K 90/100
2K 90/100
2K 90/100
2K 90/100
3K 90/100
*
*
1K 90/100
1K 90/100
2K 90/100
2K 90/100
2K 90/100
3K 90/100
1K 90/100
2K 90/100
2K 90/100
3K 90/100
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
*
*
*
*
*
*
1KV 10/8
*
*
*
*
1KV 10/8
*
*
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
3KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
3KV 10/8
1KV 50/5
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
3KV 10/8
3KV 10/8
1KV 50/5
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
1KV 10/8
2KV 10/8
2KV 10/8
3KV 10/8
1KV 40/4
1KV 50/5
1KV 50/5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1KV 40/4
1KV 50/5
*
*
*
*
1KV 50/5
*
*
*
*
1KV 40/4
1KV 40/4
1KV 50/5
*
*
*
KVC SER‹S‹
D‹KEY ÇOK KADEMEL‹
*
1KVC 30/80
1KVC 40/80
1KVC 30/80
1KVC 30/80
1KVC 30/80
1KVC 30/80
1KVC 35/120
1KVC 30/80
1KVC 30/80
1KVC 40/80
1KVC 45/120
1KVC 30/80
1KVC 30/80
1KVC 45/80
1KVC 35/120
2KVC 45/80
2KVC 35/120
2KVC 60/120
1KVC 40/80
1KVC 40/80
1KVC 45/80
1KVC 45/80
1KVC 45/120
1KVC 60/120
2KVC 45/120
2KVC 60/120
1KVC 40/80
1KVC 45/80
1KVC 45/120
2KVC 45/80
2KVC 45/120
2KVC 45/120
2KVC 60/120
2KVC 60/120
3KVC 60/120
1KVC 45/80
1KVC 45/80
1KVC 55/80
1KVC 60/120
2KVC 60/120
2KVC 60/120
2KVC 60/120
2KVC 70/120
3KVC 60/120
*
1KVC 45/80
1KVC 65/80
1KVC 60/120
2KVC 60/120
2KVC 70/120
2KVC 85/120
3KVC 85/120
*
1KVC 55/80
1KVC 60/120
1KVC 65/80
1KVC 60/120
2KVC 60/120
2KVC 60/120
2KVC 70/120
2KVC 85/120
3KVC 85/120
*
1KVC 65/80
1KVC 70/120
1KVC 70/120
2KVC 60/120
2KVC 70/120
2KVC 85/120
1KVC 65/80
1KVC 70/120
2KVC 70/120
3 KVC 85/120
*
1KVC 70/120
2KVC 70/120
2KVC 85/120
3KVC 85/120
3KVC 85/120
*
1KVC 85/120
2KVC 85/120
2KVC 85/120
3KVC 85/120
3KVC 85/120
*
1KVC 85/120
2KVC 85/120
3KVC 85/120
ENDÜSTR‹YEL T‹P
H‹DROFOR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1K 80/300
1K 80/300
*
*
*
*
*
*
1K 80/300
1K 80/300
*
*
*
*
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/400
*
*
*
*
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/400
1K 80/400
2K 80/300
*
*
*
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/400
2K 80/300
*
*
*
*
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/400
2K 80/300
*
*
*
1K 80/300
1K 80/300
1K 80/300
*
*
1K 80/300
1K 80/300
2K 80/300
1K 80/400
1K 80/400
1K 80/400
1K 80/400
2K 80/400
3K 80/400
*
*
*
1K 80/400
2K 80/400
3K 80/400
*
*
*
P‹STON POMPALI
H‹DROFOR
*
M‹N‹
PUPPY 25-40
M‹N‹
M‹N‹
PUPPY 25-40
MASTER 6
*
PUPPY 25-40
*
PUPPY 25-40
MASTER 6
PUPPY 25-40
PUPPY 25-40
PUPPY 40-60
K‹NG 6
PUPPY 25-40
PUPPY 40-60
MASTER 6
K‹NG 6
K‹NG 6
K‹NG 6
*
PUPPY 40-60
PUPPY 40-60
MASTER 6
MASTER 6
MASTER 6
K‹NG 6
K‹NG 6
*
PUPPY 40-60
PUPPY 40-60
MASTER 6
K‹NG 6
K‹NG 6
K‹NG 6
K‹NG 6
*
*
PUPPY 40-60
PUPPY 40-60
PUPPY 40-60
MASTER 6
K‹NG 6
K‹NG 6
*
*
*
*
PUPPY 40-60
MASTER 6
K‹NG 8
K‹NG 8
*
*
*
*
K‹NG 8
K‹NG 8
MASTER 8
MASTER 8
MASTER 8
K‹NG 8
*
*
*
*
MASTER 8
K‹NG 8
K‹NG 8
K‹NG 8
K‹NG 8
*
MASTER 8
K‹NG 8
K‹NG 8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bu seçim tablosu tavsiye niteli¤indedir ve standart
hesaplar yap›lm›flt›r. Farkl› uygulamalar için firmam›zla
görüflünüz.
Hidrofor kapasite hesab›nda 1 kifli için günlük tüketim
150 litre/gün/kifli al›nm›flt›r. Villalarda daha yüksek, toplu
konutlarda daha düflük al›nabilir.
(80-250 litre aras›)
Tabloda kat ve daire say›s›na göre hidrofor seçimleri
olabildi¤ince emniyetli yaz›lm›flt›r. Ancak tesisat
hatalar›ndan bas›nca ve debiye olumsuz etki eden çal›flma
koflullar›ndan ( emifl olmas› ya da hidroforun uzakta
olmas› gibi ) dolay› olabilecek kapasite yetersizliklerine
dikkat ediniz.
Emifl yapmas› durumunda hidrofor kapasitesinin
düflece¤i unutulmamal›d›r.
Binada hidrorun monte edilece¤i bodrum, zemin kat
ve çat›da bulunan günefl enerjisi de 1 kat olarak
hesaplanmal›d›r.
‹htiyac›n›za uygun kapasitedeki hidroforunuzu yedek
pompal› alman›z ar›za durumlar›nda susuz kalman›z›
önleyecektir. Bu nedenle özellikle 10 Kat ve daha üst
yap›lar için tek pompal› yerine iki kat kapasiteli çok
pompal› hidrofor seçmek daha uygundur.
PKM Serisi: Periferik pompal›, en uygun fiyatl› kat
hidrofordur. Emifl kabiliyeti 2 metre.
Kapasite aral›¤›: 1-3 m3/h & 10-35 mSS
JET Serisi: 8 metre emifl kabiliyetli, sessiz tip döküm
gövdeli hidrofordur.
Kapasite aral›¤›: 1-7 m3/h & 50-15 mSS
JETINOX Serisi: 8 metre emifl kabiliyetli, sessiz tip
paslanmaz çelik gövdeli jet hidroforlard›r.
Kapasite aral›¤›: 1-4 m3/h & 50-15 mSS
EUROINOX Serisi: Paslanmaz çelik gövdeli, yatay
çok kademeli süper sessiz yüksek performansl› villa
hidroforlar›d›r.
Kapasite aral›¤›: 1-5 m3/h & 70-25 mSS
EURO Serisi: Döküm gövdeli, yatay çok kademeli,
süper sessiz yüksek performansl› villa hidroforlar›d›r.
Kapasite aral›¤›: 1-5 m3/h & 70-25 mSS
K Gruplar›: Aqua Pres ve Endüstriyel seri yatay
santrifüj pompal› hidroforlard›r.
Kapasite aral›¤›: 3-85,5 m3/h & 95-68 mSS
KV Gruplar›: Dikey çok kademeli, süper sessiz, KV
40-50 serisi döküm gövde, di¤er KV gruplar› paslanmaz
çelik gövdeli hidrofor
Kapasite aral›¤›: 2-100 m3/h & 150-30 mSS
KVC Gruplar›: Dikey çok kademeli, süper sessiz,
paslanmaz çelik gövdeli hidrofor
Kapasite aral›¤›: 2-35 m3/h & 109-30 mSS
Piston Pompal›: Çok uzun ömürlü, 6 metre emifl
kabiliyetli, piston pompal› hidroforlard›r.
Kapasite aral›¤›: 1-11 m3/h & 80-25 mSS
BAYMAK H‹DROFOR DÜNYASI
Baymak A.fi. her türlü ihtiyaca cevap verebilen yüksek
kalitedeki hidroforlar›n› tüketicisine ulaflt›rman›n hakl›
gururunu 30 y›l› aflk›n süredir yaflamaktad›r.
Paket hidroforlar, kullan›m› s›ras›nda gerekli birçok
kompanenti üzerinde bulundurmaktad›r.
Resim 1’de görüldü¤ü üzere grup hidroforlarda her pompan›n
emme ve basma a¤z›nda vana ve her pompan›n emifl a¤z›nda
çekvalf bulunmaktad›r.
Hidrofor kollektörleri ve flaseleri s›cak dald›rma galvaniz
kapl› olup sa¤l›¤a uygun ve uzun ömürlüdür.
Monofaz modellerin motorlar›nda afl›r› yüke karfl› koruyan termik mevcuttur.
Resim - 1
H‹DROFOR MONTAJINDA D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
Hidrofor tesisat›nda plastik boru kullan›ld›¤›nda mutlaka bir üst çap boru kullan›lmal›d›r.
Hidroforun emifl çaplar› kesinlikle küçültülmemelidir.
Hidrofor flasesi, titreflimi almas› için mümkünse lastik takoz üzerine yerlefltirilerek yere montajlanmal›d›r.
Baymak hidroforlar›n kullan›labildi¤i ak›flkan s›cakl›k aral›klar› her model için farkl›d›r. Bu sebeple s›cakll›k
aral›klar› model tan›t›m›nda belirtilmifltir
H‹DROFOR NASIL SEÇ‹L‹R ?
Çevre ve iflletim flartlar›na uygun olan hidrofor seçiminde ilk ad›m pompa kapasitesinin do¤ru olarak belirlenmesidir.
Daha sonra hidrofor tipinin belirlenebilmesi için:
Hidroforun emifl yapmas› gerekiyor mu? Gerekiyorsa emifl mesafesi kaç metredir?
Kullan›lacak suyun özellikleri nelerdir? (S›cakl›k, kirlilik decesi, agresivitesi)
Elektrik flebekesinin özellikleri (Monofaze-Trifaze)
Hidroforun monte edilece¤i mekan gerekli bofllu¤a ve hava sirkülasyonuna sahip mi?
Hidroforun monte edilece¤i yerin yak›n çevreye etkisi (Gürültü Seviyesi)
Gibi sorular›n net olarak cevaplanmas› gereklidir.
Pompa Kapasitesinin Belirlenmesi:
Gerekli kapasitesinin belirlenmesi için 2 ana bilgiye ihtiyac›m›z bulunmaktad›r:
Debi ( Q )
Basma Yüksekli¤i ( H )
Debinin Hesaplanmas›: Debinin hesaplanabilmesi için Tablo-1 ve Tablo-2 de belirtilen baz› kriterleri kullanmam›z gerekir.
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
1
BAYMAK H‹DROFOR DÜNYASI
Efl kullan›m faktörü (Z) - Tablo 1
Kiflisel günlük tüketim de¤eri (T) - Tablo 2
Efl kullan›m
faktörü(Z)
1-5 daire
6-10 daire
11-20 daire
21-50 daire
51-100 daire
100 daire üstü
Çocuk yuvalar›, yurtlar
Okullar
K›fllalar
1-20 yatak
Otel ve
21-50 yatak
Misafirhaneler 51 yat.fazla
1-50 yatak
51-500 yatak
Hastaneler 501-1000 yatak
1000den fazla
KONUTLARDAK‹ ORTALAMA SU TÜKET‹M‹
Lavabolu 60-80 Litre/gün/kifli
Konutlar
Dufllu
80-150 Litre/gün/kifli
0.66
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.40
0.30
0.35
0.40
03.0
0.25
0.35
0.25
0.20
0.15
Banyolu
Lüksvilla ve yazl›klar
120-200 Litre/gün/kifli
200-250 Litre/gün/kifli
GENEL YERLERDEK‹ ORTALAMA SU TÜKET‹M‹
Hastaneler
250-500 Litre/gün/hasta
Okullar
5 Litre/gün/ö¤renci
Yat›l› Okullar
100-200 Litre/gün/ö¤renci
Çocuk Yuvalar›
80-100 Litre/gün/çocuk
Misafirhaneler
100-120 Litre/gün/misafir
Lokantalar
10-20 Litre/gün/müflteri
K›fllalar
60-80 Littre/gün/kifli
Büro-‹flyerleri
40-60 Litre/gün/çal›flan
Spor Salonlar›
20-80 Litre/gün/kifli
Debiyi hesaplamak için kulland›¤›m›z formül flu flekildedir:
Q = DS x KS x T x Z................................litre / saat
Bu formülde;
DS : Binada bulunan daire say›s›
KS : Dairede yaflayan Kifli Say›s› (Konutlar için ortalama 4 al›n›r)
T : Kiflisel Günlük Tüketim (Litre/Gün/Kifli)
Tablo-2 den seçilir (Konutlar için ortalama 150 litre/gün/kifli seçilebilir)
Z : Efl Kullan›m Faktörü (Tablo-1 den seçilir)
Basma Yüksekli¤ini Bulmak için kulland›¤›m›z formül flu flekildedir.
H = ( Kat say›s› x Kat Yüksekli¤i ) x 1,15 + 15.............................mSS (metre Su Sütunu)
Bu formülde:
Kat Yüksekli¤i : Ortalama olarak 3 metre al›nabilir.
Tesisattan dolay› (Borularda oluflan kireç, kullan›lan dirsek ve armatür..) meydana gelen bas›nç kayb›n›n dahil edilebilmesi
için 1,15 kat say›s› ile çarp›l›r.
En üst noktada olmas› istenen bas›nç için 15 metre eklenir. (Bu de¤er daire içerisinde kullan›lmas› muhtemel çamafl›r,
bulafl›k makinesi, dufl gibi ekstra cihazlardan dolay› eklenir)
SEÇ‹M ÖRNE⁄‹ 1) 8 Katl› 30 Daireden oluflan bir konut için hidrofor seçimi.
Debi için,
Q = 30 daire x 4 kifli x 150 litre/gün/kifli x 0,35 = 6300 lt / saat = 6,3 m3/saat
Dairede yaflayan kifli say›s› 4 olarak belirlendi.
Kiflisel günlük tüketim Tablo-2 den 150 litre/gün/kifli olarak belirlendi.
Efl Kullan›m Faktörü: 30 daire için Tablo-1 den 0,35 olarak belirlendi.
BasmaYüksekli¤i için;
H = ( 8 Kat x 3 metre x 1,15 ) + 15 = 42,6 mSS = 4,3 Bar
Kat Yüksekli¤i 3 metre al›nd›.
En üst noktada istenen bas›nç için 15 metre eklendi.
H = 42,6 mSS ve Q = 6,3 m3/saat de¤erleri için afla¤›daki modeller seçilebilir:
Yatay pompal› hidrofor için 1K 90/100 T
Dikey pompal› hidrofor için 1KV 10/8 T
Yeni seri dikey pompal› hidrofor için 1KVC 60/120 T
Yukar›daki hidroforlar›n 2 pompal› modellerinin seçilmesi daha uygundur.
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
2
BAYMAK H‹DROFOR DÜNYASI
BAYMAK H‹DROFOR DENGE TANKLARI
Üstün kaynak kalitesi, f›r›n boyas› ve Baymak güvencesi ile kullan›c›ya ulaflt›r›lan Baymak hidrofor denge tanklar›
100, 200, 300, 500 ve 750 litre seçenekleri ile Baymak Tepeören tesislerinde üretilmektedir.
Denge tank› içinde bulunan membran, suda koku yaratmayan,
bakteri üretmeyen hijyenik tiptedir. Membran hava geçirgenli¤i
kauçuktan çok daha az olan E.P.D.M. malzemeden üretilmifltir.
Denge tank› pompa kapasitesi do¤rultusunda mümkün oldu¤unca
büyük seçilmelidir. Hidrofor ömrü ile direkt ba¤lant›l› olan saatte
devreye girifl-ç›k›fl say›s›n› azaltt›¤›ndan :
Pompa ömrü daha uzun olur.
Elektromekanik elemanlar›n ve motorun ömrü daha uzun olur.
Elektrik sarfiyat› azal›r.
Darbesiz su kullan›m› mümkün olur.
Ses seviyesi daha az olur.
Baymak paket hidroforlarda kullan›lan denge tanklar› optimizasyon
sa¤lanarak seçilmifltir. Dikey pompal› ve 2 ya da 3 pompal› yatay
hidroforlar istenilirse daha büyük denge tank› ve ba¤lant› seti ile
de kullan›labilmektedir.
300 Litre ve daha üstü model denge tanklar›nda standart olarak
manometre bulunmaktad›r.
SEV‹YE FLATÖRÜ
Flatör, depodaki suyunuzun bitmesi durumunda hidroforunuzun
susuz kal›p ar›za yapmas›n› önleyen koruma sistemidir. Yeni
kurulacak hidrofor sistemi için hidroforunuzla beraber uygun
ölçüde flatör siparifl etmeyi unutmay›n›z.
Seviye flatörleri 2, 3, 5 ya da 10 metre kablo uzunlu¤unda seçilebilir.
ELEKTRON‹K SIRA KONTROL PANOSU
2 ya da 3 pompal› hidroforlar istenildi¤inde elektronik s›ra kontrol
panolu olarak üretilebilmektedir. Bu sayede her pompan›n eflit
zaman aral›klar›nda çal›flmas› sa¤lanarak pompa ömürleri eflitlenir.
Elektronik s›ra kontrol panoda, ar›za durumunda otomatik pompa
de¤iflimi, pompalar›n susuz çal›flmas›n› önleyen sistem, dijital
ar›za tespit sistemi, demeraj ak›m›n›n kontrolü için s›ral› kalk›fl ve
pompalar›n çekti¤i ak›m› gösteren LCD ekran bulunmakad›r.
2 ya da 3 pompal› hidroforlar standart olarak mekanik panolu
olarak üretilmektedir. Elektronik s›ra kontrol panosu istendi¤inde
listede belirtilen fiyat fark›n› ekleyiniz.
Yang›n hidroforlar›nda kullanma suyu hidroforlar›na ek olarak
haftal›k programlanabilen test cihaz› mevcuttur. Yang›n hidroforu
istendi¤inde listede belirtilen fiyat fark›n› ekleyiniz.
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
3
Baymak KVC SER‹S‹ Dikey Çok Kademeli Hidroforlar
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
Yüksek verimli süper sessiz dikey tip çok kademeli
orjinal DAB markal› pompalardan gruplanm›flt›r.
Hidrofor uygun hacimde denge tank›, ba¤lant› seti ve
koruma kontrol panosu ile beraber komple paket halde
montaja haz›rd›r.
‹htiyaca göre 1, 2 ya da 3 pompal› olarak üretilebilir.
Özel dizayn edilmifl pompalar› sayesinde emme ve basma
a¤z› ayn› hat üzerinde, z›t yönlerdedir. Böylece hidrofor
montaj›n›n çok kolay bir flekilde yap›lmas› amaçlanm›flt›r.
Tüm modellerde elektrik koruma ve kontrol panosu
cihaz ile birlikte verilmektedir.
Uygun kapasitedeki modeller haftal›k programlanabilen
test cihaz› eklenerek yang›n hidroforu haline
dönüfltürülebilir.
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Mekanik Keçe
: Karbon/Seramik
Çark Malzemesi
: Teknopolimer
Pompa Gövdesi
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Emme A¤z›
: Teknopolimer
Pompa fiaft›
: AISI 303 Paslanmaz Çelik
Koruma Seviyesi
: IP 55
Yal›t›m S›n›f›
:F
Max. Ak›flkan S›cakl›¤› : + 40 ºC
Max. ‹flletme Bas›nc› : 12 Bar
Max. Ortam S›cakl›¤› : + 40 ºC
KVC 80 SER‹S‹
0
0
P
kPa
KVC 120 SER‹S‹
5
10
5
15
10
20
25
15
20
30
Q US gpm
25
Q IMP gpm
0
H
ft
H
m
1000
900
90
5
0
P
H
kPa m
65/80
10
5
15
10
20
25
15
30
20
25
35
40
30
45
35
Q US gpm
50
Q IMP gpm
40
H
ft
85/120
100
280
900
800
90
70/120
80
55/80
800
240
700
80
70
250
45/80
600
700
200
60
600
40/80
500
50
400
40
45/120
30/80
200
20
100
10
50
150
35/120
120
30
200
60
160
500
300
60/120
70
400 40
100
300 30
80
200 20
40
50
100 10
0
0
0
1 KVC 0
1
2
3
4
5
6
7
2 KVC 0
2
4
6
8
10
12
14
Qm /h
3
Qm /h
3 KVC 0
3
6
9
12
15
18
21
Qm /h
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
3
3
4
0 0
1 KVC 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Q m3/h
2 KVC
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Q m3/h
3 KVC
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
Q m3/h
0
Baymak KVC SER‹S‹ Dikey Çok Kademeli Hidroforlar
TEK POMPALI MODELLER
‹K‹ POMPALI MODELLER
H‹DROFOR
MODEL‹
GÜÇ AKIM KAPAS‹TE Bas›nç Ba¤lant›
Voltaj
Aral›¤› Emme Basma A
50Hz HP KW A
Lt/h
(Bar)
1KVC 30/80 M
1KVC 30/80 T
1KVC 40/80 M
1KVC 40/80 T
1KVC 45/80 M
1 KVC 45/80 T
1KVC 55/80 M
1KVC 55/80 T
1KVC 65/80 T
220 V
380 V
220 V
380 V
220 V
380 V
220 V
380 V
380 V
1.1
1.1
1.36
1.36
1.5
1.5
2
2
3
0.8
0.8
1
1
1.1
1.1
1.5
1.5
2.2
5.6
3,8-2,2
6.5
4,4-2,6
7.4
5,4-3,1
9
6,2-3,6
6,9-4
5.000-3.000
5.000-3.000
5.000-3.000
5.000-3.000
5.000-3.000
5.000-3.000
5.000-3.200
5.000-3.200
5.000-3.400
2,8-4 BAR
2,8-4 BAR
3,7-5 BAR
3,7-5 BAR
4,5-6 BAR
4,5-6 BAR
5,5-7 BAR
5,5-7 BAR
6,5-8 BAR
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
425
425
425
425
425
425
425
425
425
274
274
274
274
274
274
274
274
274
1KVC 35/120 M
1KVC 35/120 T
1KVC 45/120 T
1KVC 60/120 T
1KVC 70/120 T
1KVC 85/120 T
220 V
380 V
380 V
380 V
380 V
380 V
1.5
1.5
2.5
3
4
4
1.1
1.1
1.8
2.2
3
3
7.4
5,4-3,1
6,9-4
7,6-4,5
11,8-6,8
13,5-7,8
9.000-3.000
9.000-3.000
8.400-2.500
8.400-4.500
8.400-5.000
8.200-4.000
2,8-4,5 BAR
2,8-4,5 BAR
4-6 BAR
5-7 BAR
6-8 BAR
8-10 BAR
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
425
425
425
425
425
425
274
274
274
274
274
274
2KVC 30/80 M
2KVC 30/80 T
2KVC 40/80 M
2KVC 40/80 T
2KVC 45/80 M
2KVC 45/80 T
2KVC 55/80 M
2KVC 55/80 T
2KVC 65/80 T
220 V
380 V
220 V
380 V
220 V
380 V
220 V
380 V
380 V
2x1,1
2x1,1
2x1,36
2x1,36
2x1,5
2x1,5
2x2
2x2
2x3
2x0,8
2x0,8
2x1
2x1
2x1,1
2x1,1
2x1,5
2x1,5
2x2,2
2x5,6
2x3,8-2,2
2x6,5
2x4,4-2,6
2x7,4
2x5,4-3,1
2x9
2x6,2-3,6
2x6,9-4
10.000-6.000
10.000-6.000
10.000-6.000
10.000-6.000
10.000-6.000
10.000-6.000
10.000-6.400
10.000-6.400
10.000-6.800
2,8-4 BAR
2,8-4 BAR
3,7-5 BAR
3,7-5 BAR
4,5-6 BAR
4,5-6 BAR
5,5-7 BAR
5,5-7 BAR
6,5-8 BAR
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
815
815
815
815
815
815
815
815
815
715
715
715
715
715
715
715
715
715
2KVC 35/120 M
2KVC 35/120 T
2KVC 45/120 T
2KVC 60/120T
2KVC 70/120 T
2KVC 85/120 T
220 V
380 V
380 V
380 V
380 V
380 V
2x1,5
2x1,5
2x2.5
2x3
2x4
2x4
2x1,1
2x1,1
2x1,85
2x2,2
2x3
2x3
2x7,4
2x5,4-3,1
2x6,9-4
2x7,6-4,5
2x11,8-6,8
2x13,5-7,8
18.000-6.000
18.000-6.000
16.800-5.000
16.800-9.000
16.800-10.000
16.400-8.000
2,8-4,5 BAR
2,8-4,5 BAR
4-6 BAR
5-7 BAR
6-8 BAR
8-10 BAR
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
815
815
815
815
815
815
715
715
715
715
715
715
ÜÇ POMPALI MODELLER
Boyutlar mm
B
D
F
H
Denge
Tank›
Ba¤lant›
Seti
A¤›rl›k
kg
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
572
572
572
572
667
667
667
667
694
-
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
20
20
21
21
24
24
24
24
26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
519
519
579
659
741
741
-
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
200 LT
1"
1"
1"
1"
1"
1 1/2"
25
25
25
26
29
30
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
572
572
572
572
667
667
667
667
694
815
815
815
815
815
815
815
815
815
100 LT
100 LT
100 LT
100 LT
200 LT
200 LT
200 LT
200 LT
200 LT
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
77
77
80
80
86
86
86
86
89
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
519
519
579
659
741
741
815
815
815
815
815
815
200 LT
200 LT
200 LT
200 LT
200 LT
200 LT
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
89
89
90
92
97
99
C
TEK POMPALI MODELLER
‹K‹ POMPALI MODELLER
ÜÇ POMPALI MODELLER
3KVC 55/80 M
3KVC 55/80 T
3KVC 65/80 T
220 V
380 V
380 V
3x2 3x1,5 3x9
15.000-9.600 5,5-7 BAR DN 65 DN 50 815
3x2 3x1,5 3x6,2-3,6 15.000-9.600 5,5-7 BAR DN 65 DN 50 815
3x3 3x2,2 3x6,9-4 15.000-10.200 6,5-8 BAR DN 65 DN 50 815
1090 100
1090 100
1090 100
100
100
100
667
667
694
815
815
815
200 LT
200 LT
200 LT
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
127
127
133
3KVC 60/120 T
3KVC 85/120 T
380 V
380 V
3x3 3x2,2 3x7,6-4,5 25.200-13.500 5-7 BAR
3x4 3x3 3x13,5-7,8 24.600-12.000 8-10 BAR
1090 100
1090 100
100
100
659
741
815
815
300 LT
300 LT
1 1/2"
1 1/2"
138
148
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
DN 80 DN 65 815
DN 80 DN 65 815
5
Baymak JET SER‹S‹ Paket Hidroforlar
JET 82 M
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
0
Orjinal DAB pompal› jet hidroforlar komple paket olup
8 mt derinli¤e kadar emifl yapabilmektedir.
Mükemmel tasar›ml› pompas› sayesinde sessiz ve yüksek
performansl›d›r.
Komple paket olarak kullan›ma haz›rd›r.
20 lt yada 50 lt kapasiteli depo, suyla temas etmemesi
ve f›r›n boyal› olmas› nedeniyle paslanma yapmaz.
Jet 82 ve Jet 102; 20 lt modeller k›sa flexible boru
ba¤lant›s›na sahiptir, az yer kaplar ve ekonomiktir.
Emifl derinli¤ine göre kapasite düflümü e¤rilerden
okunabilmektedir.
Jet 82 - 102 - 112 monofaze versiyonlar 1 mt. fiflli
kablosu ile teslim edilir.
Trifaze modeller uygun pano ile koruma alt›na al›nmal›d›r.
P H
kPa m
2
0
4
6
2
8
4
10
12
8
6
14
10
Q US gpm
16
12
Q IMP gpm
H
ft
14
50
160
400 40
120
JET 82
300 30
100
80
Hs 9
200 20
60
8
7
6
5
100 10
0
0
40
4
3
2
20
0
0,5
0
0
1
1,5
2,5
0,4
0,2
10
0
2
0,6
20
30
3,5
1
3
0,8
40
50
Q m3/H
Q I/s
Q I/min
4
60
JET 102 M
0
0
P
H
kPa m
50
2
4
6
2
8
4
10
8
6
12
10
Q US gpm
16
14
12
Q IMP gpm
H
ft
14
160
400 40
JET 102
120
100
300 30
Hs 9
80
8
7
200 20
6
5
60
4
3
100 10
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
0
H
m
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
0
2
4
6
2
4
10
8
20
24 Q US gpm
22
0
20 Q IMP gpm
H
lt
200
18
P
kPa
H
m
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
5
100
10
0
0
4
10
15
0
0.2
10
0.6
0.4
20
30
40
50
1
60
4
1.2
70
100
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
2
4
6
2
8
10
8
6
4
12
10
14
12
6
5
80
90
0
10
Q l/min
14
2
0.5
1
20
2-3,5
2,5-4
3,5-5
3,5-5
3-5
3-5
3.7-5
3.7-5
1”
1”
1”
1”
11/4”
11/4”
11/4”
11/4”
Emifl derinli¤ine göre kapasite e¤rilerden bulunmal›d›r.
6
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
3
4
5
200
160
JET 112
120
Hs 9
8
7
6
5
4
80
3
2
40
0
0
0,5
1,5
1
0,2
2
2,5
0,6
0,4
30
20
10
3
40
1
0
Q m3/h
Q I/s
60
Q I/min
3,5
0,8
50
40 Q US gpm
35
30
25
4
40
6
1.5
1
Q IMP gpm
30
40
3
7
9
2.5
8
2
100
80
60
Q IMP gpm
H
ft
1
0
0
0
0
Q US gpm
16
2
0
Q m 3 /h
Q l/s
5
1.4
220 V
220 V
220 V
380 V
220 V
380 V
220 V
380 V
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
Q I/min
60
Hs 8
JET 82 M
JET 102 M
JET 112 M
JET 112 T
JET 151 M
JET 151 T
JET 251 M
JET 251 T
3600-1200
3600-1200
2800-1200
2800-1200
4200-2500
4200-2500
7200-3900
7200-3900
50
160
Küre
GÜÇ AKIM KAPAS‹TE Bas›nç Ba¤lant›
Voltaj
Aral›¤›
Hacmi
Emme Basma
50Hz HP KW A
Lt/h
(Bar)
Lt
0.59 3.55
0.75 4.8
1
6.2
1 4.3-2.5
1.1
7.8
1.1 5.2-3
1.85
10
1.85 6.9-4
0,8
40
120
H‹DROFOR
MODEL‹
0.8
1
1.36
1.36
1.5
1.5
2.5
2.5
30
Q m3/h
Q I/s
4
80
2
1
3
0.8
2
1
0,6
20
3,5
1
H
lt
200
7
40
3
0
0
0
0
H
m
25
20
20
15
10
5
0
80
Hs 8
5
3
2,5
JET 251 M-T
160
6
2
1,5
0,4
0,2
10
0
120
7
1
0
16
14
12
0,5
P
kPa
0
18
16
14
12
10
8
6
0
0
0
0
0
JET 112 M-T
JET 151 M-T
P
40
20
0
Mekanik Keçe
: Karbon / Seramik
Çark Malzemesi
: Teknopolimer
Pompa Gövdesi
: Döküm
Pompa fiaft›
: Paslanmaz Çelik
Ventüri, difüzör
: Teknopolimer
Koruma Seviyesi
: IP 44
(Terminal kutusu için IP 55)
Yal›t›m S›n›f›
:F
Max. Ak›flkan S›cakl›¤› : +40°C
Max. ‹flletme Bas›nc›
: 6 bar
(Jet 151 - 251 için 8 bar)
Max. Ortam S›cakl›¤› : +40°C
kPa
2
120
140
0
Q m 3 /h
Q l/s
Q l/min
Boyutlar mm
H
A¤›rl›k
kg
245
405
245
405
245
405
560
760
560
760
560
760
21
28
23
30
24
31
630 720
630 720
630 720
190 405
190 405
190 405
760
830
830
31
47
47
630 720
630 720
190 405
190 405
830
830
51
50
A
B
C
D
E
20
50
20
50
20
50
560
650
560
650
560
650
290
430
293
430
270
430
425
630
425
630
425
630
510
720
510
720
510
720
250
190
250
190
250
190
50
50
50
650 430
650 430
650 430
50
50
650 430
650 430
F
4
Baymak JET SER‹S‹ Paket Hidroforlar
JET 82 - 102
B
C
H
F
E
A
JET 112
JET 112
20 LT MODELLER
B
D
JET 82-102
20 LT MODELLER
C
H
F
E
A
JET 151 - 251
H
D
JET 82-102-112
50 LT MODELLER
C
JET 151 - 251
50 LT MODELLER
F
E
B
A
Baymak PKM SER‹S‹-Periferik Pompal› Paket Hidroforlar
PKM SER‹S‹
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
B
Orjinal DAB pompal› hidroforlar komple paket olarak
kullan›ma haz›rd›r.
Pompa kapa¤›, pompa çark› pirinç malzemeden
üretilmifltir.
20 lt kapasiteli küre depo, suyla temas etmemesi ve
f›r›n boyal› olmas› nedeniyle paslanma yapmaz.
Az yer kaplar, ekonomiktir.
D
PERFORMANS E⁄R‹LER‹
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Mekanik Keçe
Çark Malzemesi
Pompa Gövdesi
Pompa fiaft›
Koruma Seviyesi
Yal›t›m S›n›f›
Max. Ak›flkan S›cakl›¤›
Max. ‹flletme Bas›nc›
Max. Ortam S›cakl›¤›
PKM 60 - 100
H‹DROFOR
E
A
C
PERFORMANS E⁄R‹LER‹
H
m
: Karbon / Seramik
: Pirinç
: Pirinç / Döküm
: Paslanmaz Çelik
: IP 44
:F
: +50°C
: 6 bar
: +40°C
50
40
PKM 100
30
20
PKM 60
10
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
MODEL
Voltaj
50Hz
GÜÇ
HP KW
AKIM
A
KAPAS‹TE
Lt/h
A
B
Pkm 60
220 V
0,4
0,3
2,2
1400 - 600
1,5 - 2,5
1"
1"
635
415
235 190
Küre
Hacmi A¤›rl›k
kg.
E
Lt.
105
20
13
Pkm 100
220 V
0,8
0,6
3,7
2200 - 1000
2,5 - 4
1"
1"
670
470
290 208
80
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
Ba¤lant›
Bas›nç
Aral›¤› (Atü) Emme Basma
7
Boyutlar mm.
C
D
20
18
Q m3/h
Baymak JET‹NOX SER‹S‹ Paket Hidroforlar
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
Orjinal DAB paslanmaz çelik pompal› jetinox hidroforlar
komple paket olup 8 mt derinli¤e kadar emifl
yapabilmektedir.
Mükemmel tasar›ml› pompas› sayesinde sessiz ve yüksek
performansl›d›r.
Jetinox serisi hidroforlar›n suyla temas eden tüm
elemanlar› paslanmaz malzemedendir.
Komple paket olarak kullan›ma haz›rd›r.
20 lt yada 50 lt kapasiteli depo suyla temas etmemesi
ve f›r›n boyal› olmas› nedeniyle paslanma yapmaz.
Emifl derinli¤ine göre kapasite düflümü e¤rilerden
okunabilmektedir.
JET‹NOX SER‹S‹ / 20 LT MODELLER
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
JET‹NOX 82 - 102 - 112
Mekanik Keçe
: Karbon / Seramik
Çark Malzemesi
: Teknopolimer
Pompa Gövdesi
: Paslanmaz Çelik
Pompa fiaft›
: Paslanmaz Çelik
Ventüri, difüzör
: Teknopolimer
Koruma Seviyesi
: IP 44
(Terminal kutusu için IP 55)
Yal›t›m S›n›f›
:F
Max. Ak›flkan S›cakl›¤› : +40°C
Max. ‹flletme Bas›nc›
: 8 bar
Max. Ortam S›cakl›¤› : +40°C
B
H
D
C
F
E
A
JET‹NOX 112 M-T
0
0
P
kPa
H
m
600
60
500
50
400
40
2
4
6
2
8
10
8
6
4
12
10
14
12
JET‹NOX 102 M
0
0
Q US gpm
16
14
Q IMP gpm
H
ft
2
4
6
2
P
H
kPa m
50
4
8
10
8
6
12
10
14
12
JET‹NOX 82 M
Q US gpm
16
0
Q IMP gpm
H
ft
14
P H
kPa m
2
0
4
6
2
8
4
10
12
8
6
14
10
Q US gpm
16
12
Q IMP gpm
H
ft
14
50
200
160
300
30
200
20
100
0
400 40
160
JET 112
120
Hs 9
6
5
4
80
3
2
40
0
0
0,5
1,5
1
0,2
10
2
0,6
0,4
20
2,5
30
3
0,8
40
1
0
Q m3/h
Q I/s
60
Q I/min
3,5
50
GÜÇ
4
Hs 9
6
5
3
100 10
2
80
60
8
7
40
6
100 10
5
40
4
3
20
0
0
0
0
0
0
0,5
1
10
2
1,5
0,4
0,2
20
3
2,5
0,6
30
0,8
40
50
3,5
1
4
Bas›nç
Ba¤lant›
Küre
KAPAS‹TE Aral›¤›
Hacmi
Lt
Lt/h
(Atü) Emme Basma
JET‹NOX 82 M
220 V
0.8
0.59
3.55
2700-1200
2-3,5
1”
1”
20
50
JET‹NOX 102 M
220 V
1
0.75
4.8
3100-1200
2,5-4
1”
1”
20
50
JET‹NOX 112 M
220 V
1.36
1
6.2
2800-1200
3,5-5
1”
1”
JET‹NOX 112 T
380V
1.36
1
4.3-2.5
2800-1200
3,5-5
1”
1”
Emifl derinli¤ine göre kapasite e¤rilerden bulunmal›d›r.
8
0
Q m3/h
Q I/s
Q I/min
60
HP
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
100
Hs 9
200 20
60
4
Voltaj
50Hz
AKIM
A
JET 82
300 30
80
7
200 20
MODEL
KW
120
100
300 30
8
10
0
0
120
8
7
160
400 40
JET 102
0
2
20
0
0
0
0
0,5
1
1,5
0,4
0,2
10
2
20
2,5
0,6
30
3
0,8
40
50
3,5
1
60
4
Q m3/H
Q I/s
Q I/min
Boyutlar mm
F
H
A¤›rl›k
kg
250
190
250
190
250
190
245
405
245
405
245
405
250
450
250
450
250
450
18
25
20
27
21
28
190
405
450
28
A
B
C
D
E
20
50
560
650
560
650
560
650
270
430
270
430
270
430
425
630
425
630
425
630
510
720
510
720
510
720
50
650
430
630
720
Baymak EURO-EURO‹NOX SER‹S‹ Yatay Çok Kademeli Paket Hidroforlar
EURO 40/50 - 50/50
2
0
6
4
2
0
4
8
6
10
12
8
10
14
16
20
18
16
14
12
P H
kPa m
EURO 25/30
Q US gpm
0
0
Q IMP gpm
H
ft
4
6
2
8
4
10
6
12
8
Q US gpm
14
10
Q IMP gpm
12
H
ft
55
260
700
2
P H
kPa m
180
70
500 50
600
60
500
50
400
40
EURO
EUROINOX 50/50
200
EURO
40/50
160
160
45
140
400 40
120
35
100
300 30
120
EURO
25/30
25
300
30
80
200 20
80
EURO‹NOX
50 LT MODELLER
200
20
100
10
60
15
40
100 10
40
20
5
0
0
0
0
0
0
0
10
3
2
1
0,4
0,2
20
0,8
0,6
30
40
50
4
5
60
80
70
Q m3/h
0
0
0
1,4 Q I/s
1,2
1
0
Q I/min
0
0,5
1
1,5
2
0,4
0,2
10
30
20
2,5
3
40
1
Q m3/h
Q I/s
60
Q I/min
3,5
0,8
0,6
50
C
H
D
EURO/EUROINOX SER‹S‹
F
B
E
A
EURO
50 LT MODELLER
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Orjinal DAB pompal› olup süper sessiz paket villa
hidroforudur.
Yatay çok kademeli mükemmel pompa yap›s› sayesinde
süper sessiz ve yüksek performansl›d›r.
Enerji tasarrufu sa¤lar.
Komple paket olarak kullan›ma haz›rd›r.
20 lt yada 50 lt kapasiteli depo suyla temas etmemesi
ve f›r›n boyal› olmas› nedeniyle paslanma yapmaz.
Euroinox serisinin pompa gövdeleri paslanmaz çelik
olup bu seri 5-8 mt derinden emifl yapabilme kabiliyetine
sahiptir.
Euroinox serisinin suyla temas eden tüm elemanlar›
paslanmaz malzemedendir.
Euro serisinin pompa gövdesi dökümdür.
Mekanik Keçe
: Karbon / Seramik
Çark Malzemesi
: Teknopolimer
Pompa Gövdesi-Euroinox: Paslanmaz Çelik
Pompa Gövdesi-Euro
: Döküm
Pompa fiaft›
: Paslanmaz Çelik
Koruma Seviyesi
: IP 44
(Terminal kutusu için IP 55)
Yal›t›m S›n›f›
:F
Max. Ak›flkan S›cakl›¤›
: +40°C
Max. ‹flletme Bas›nc›
: 8 bar
Max. Ortam S›cakl›¤›
: +40°C
MODEL
Voltaj
50 Hz
HP
Küre
Ba¤lant›
AKIM KAPAS‹TE Bas›nç Aral›¤›
Hacmi
( Atü )
KW
A
Emme Basma Lt.
Lt/h
EURO 25/30 M
220 V
0.5
0.37
2.4
2650-1000
1.5 - 3
1”
1”
EURO 40/50 M
220 V
1.1
0.8
5.3
4100-1900
3-5
1”
EURO 50/50 M
220 V
1.36
1
6.3
3900-2150
4-6
EURO‹NOX 50/50 M
220 V
1.36
1
6.3
3900-2150
4-6
GÜÇ
Emifl derinli¤ine göre kapasite e¤rilerden bulunmal›d›r.
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
9
Boyutlar mm
A
B
C
D
H
E
F
A¤›rl›k
Kg
20
560
270
425
510
560
250
245
20
1”
50
650
430
630
720
760
190
405
35
1”
1”
50
650
430
630
720
760
190
405
36
1”
1”
50
650
430
630
720
760
190
405
36
ACTIVE S‹STEM Hidroforlar
OTOMAT‹K S‹STEM‹N ÇALIfiMASI
Otomatik su basma üniteleri; domestik,
konutsal, tar›msal, küçük endüstriyel ve hobi
amaçl› kullan›mlar için uygundur.
Sistemde su kaça¤› veya az miktarda kullan›mlar
oldu¤unda otomatik sistem pompan›n devreye
girme say›s›n› s›n›rland›r›r.
Sistemde su azald›¤›nda veya kesildi¤inde
otomatik cihaz susuz çal›flmay› önler.
Sistem normal flartlara döndü¤ünde, otomatik
sistem pompay› yeniden çal›flt›r›r.
Otomatik sistem herhangi bir ayar gerektirmez.
JET, JETINOX, JETCOM, EUROINOX kendinden emiflli pompalar suda hava baloncuklar› bulunmas› halinde dahi
emifl yapabilmekte olup artezyen kuyular gibi emifl gerektiren uygulamalarda kullan›labilirler. EURO-EUROINOX çok
kademeli santrifüj pompalar sessiz çal›flman›n gerekti¤i uygulamalarda kullan›labilirler.
Otomatik sistem, tesisattaki bas›nc›n yetersiz yada düzensiz oldu¤u durumlarda bas›nc› artt›r›r. Otomatik sistem
pompan›n üzerinde olup kullan›ma haz›rd›r ve pompay›;
kontrol eder
otomatik olarak çal›flt›r›r ve durur
fonksiyonlar›n› düzenler
devreye girmeyi s›n›rland›r›r
tesisattaki bas›nc›n sabitli¤ini sa¤lar
bafllang›ç bas›nc›n› elektronik olarak kontrol eder.
MODEL
ACTIVE J 82 M
ACTIVE J 102 M
ACTIVE J 112 M
ACTIVE J 92 M
ACTIVE J 132 M
ACTIVE JI 82 M
ACTIVE JI 102 M
ACTIVE JI 112 M
ACTIVE JI 92 M
ACTIVE JI 132 M
ACTIVE JC 82 M
ACTIVE E 25/30 M
ACTIVE E 30/30 M
ACTIVE E 40/30 M
ACTIVE E 30/50 M
ACTIVE E 40/50 M
ACTIVE E 50/50 M
ACTIVE E 25/80 M
ACTIVE E 30/80 M
ACTIVE E 40/80 M
ACTIVE EI 25/30 M
ACTIVE EI 30/30 M
ACTIVE EI 40/30 M
ACTIVE EI 30/50 M
ACTIVE EI 40/50 M
ACTIVE EI 50/50 M
ACTIVE EI 25/80 M
ACTIVE EI 30/80 M
ACTIVE EI 40/80 M
VOLTAJ
50 Hz
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
1x220-240 V ~
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
ELEKTR‹KSEL DE⁄ERLER
P1
P2
In
MAX NOMINAL
A
kW
kW HP
0.850
1.130
1.400
0.940
1.490
0.850
1.130
1.400
0.940
1.490
0.850
0.520
0.720
0.880
0.880
1.200
1.480
0.880
1.200
1.480
0.520
0.720
0.880
0.880
1.200
1.480
0.880
1.200
1.480
0.6
0.75
1
0.75
1
0.6
0.75
1
0.75
1
0.6
0.37
0.45
0.55
0.55
0.8
1
0.55
0.8
1
0.37
0.45
0.55
0.55
0.8
1
0.55
0.8
1
0.8
1
1.36
1
1.36
0.8
1
1.36
1
1.36
0.8
0.5
0.6
0.75
0.75
1.1
1.36
0.75
1.1
1.36
0.5
0.6
0.75
0.75
1.1
1.36
0.75
1.1
1.36
3.8
5.1
6.2
4.2
6.6
3.8
5.1
6.2
4.2
6.6
3.8
2.4
3.2
3.9
3.9
5.3
6.3
3.9
5.3
6.3
2.4
3.2
3.9
3.9
5.3
6.3
3.9
5.3
6.3
ACTIVE J/JI / JC
KAPAS‹TÖR
0
μF
VC
12.5
16
25
14
25
12.5
16
25
14
25
12.5
10
10
12.5
12.5
20
25
12.5
20
25
10
10
12.5
12.5
20
25
12.5
20
25
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
10
4
0
P
kPa
8
12
4
8
16
20
12
24
16
28
20
32
24
36
40
28
Q US gpm
Q IMP gpm
44
32
36
H
H
ft
M
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
200
JET 112
160
120
JET 132
JET 102
80
JET 62
JET 82 JET 92
40
0
0
0
2
4
0,4
0
0,8
20
40
6
1,6
1,2
60
80
100
8
2
10
2,8
2,4
120
140
160
180
Q m3/h
Q l/s
Q l/min
ACTIVE E/EI
0
5
0
P
kPa
H
m
700
70
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
10
5
15
20
10
25
15
20
30
Q US gpm
25
Q IMP gpm
ACTIVE E/EI
50/50
H
ft
36
40/50
32
40/30
30/30
40/80
30/50
25/30
24
30/80
16
8
25/80
0
0
0
0
1
2
0,5
20
3
4
5
40
60
6
1,5
1
80
7
2
100
120
Q m3/h
Q l/s
Q l/min
Baymak DP SER‹S‹ Ejektörlü Derin Kuyu Hidroforlar›
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
Orjinal DAB pompal› hidrofor olup komple paket
olarak kullan›ma haz›rd›r.
Dalg›ç pompa kullanmadan max. 27 mt. derinlikten çift
emme borusuyla emifl yapar ve direkt tesisata su
sa¤layabilir.
Az yer kaplar, ekonomiktir.
Montajda galveniz çelik boru kullan›lmas› ve basma
hatt›na vana tak›lmas› tavsiye edilir.
Cihazla birlikte 21-27 mt emifller için E-30 ejektör
kullan›lmaktad›r.
DP SER‹S‹ 50 LT MODELLER
MONTAJ fiEKL‹
EJEKTÖR
(E30)
z
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Mekanik Keçe
Çark ve Ventüri
Pompa Gövdesi
Pompa fiaft›
Nozül
Koruma Seviyesi
(Terminal kutusu için IP 55)
Yal›t›m S›n›f›
Max. Ak›flkan S›cakl›¤›
Max. ‹flletme Bas›nc›
Galvaniz boru
: Karbon / Seramik
: Teknopolimer
: Döküm
: Paslanmaz Çelik
: Pirinç
: IP 44
y
Ejektör
Dip klapesi
:F
: +40°C
: 8 bar
x
Ejektör minimum 100 mm çap›nda kuyuya indirilebilir.
KEND‹NDEN EM‹fiL‹ DER‹N KUYU H‹DROFORLARI
R1
H‹DROL‹K B‹LG‹LER‹ (n ~ 2850 1/min)
POMPA
T‹P‹
EJEKTÖR
T‹P‹
EM‹fi
DER‹NL‹⁄‹
Basma yüksekli¤i (bar)
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
990
780
575
730
520
365
470
315
160
1820 1555
1605 1285
1395 1110
1180
965
770
910
710
525
6.0
6.5
645
475
300
410
270
120
MODEL
E 30
21
24
27
1800 1665
1635 1405
1395 1145
E 30
21
24
27
1970
1755
1500
Voltaj
50Hz
1300
1095
885
GÜÇ
AKIM
A
HP KW
Kapasite
Lt/h
Max.
A
DP 251 DP 151
Kapasite tablosu lt/saat
Bas›nç
Aral›¤›
(Atü)
B
C
Küre
Hacmi
Emme Basma
Lt.
ø9
D
E
Boyutlar mm.
Ba¤lant›
A
B
C
D
E
x
y
z
A¤›rl›k
kg.
DP 151 M 220 V
1,5 1,1
7
3848
3 - 4,5
1 1/4"
1"
50
830 190 650 405 430
1"
1" 1 1/4"
DP 251 M 220 V
2,5 1,84
8,3
4175
3,5 - 5
1 1/4"
1"
50
830 190 650 405 430
1"
1" 1 1/4" 36
4175
3,5 - 5
1 1/4”
1”
50
830 190 650 405 430
1”
1” 1 1/4” 36
DP 251 T
380 V
2,5 1,84 5,6-3,2
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
11
35
Baymak D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ Süper Sessiz Santrifüj Paket Hidroforlar
TEK POMPALI MODELLER
H
DM
D
DA
C
B
A
‹K‹ POMPALI MODELLER
D‹KEY ÇOK KADEMEL‹
PAKET H‹DROFORLAR
DM
H
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
D
F
DA
C
Hidrofor uygun hacimde denge tank›, ba¤lant› seti ve
koruma kontrol panosuyla beraber komple paket halde
montaja haz›rd›r.
Yüksek verimli süper sessiz dikey tip çok kademeli
pompalardan gruplanm›flt›r.
Tüm modellerde elektrik koruma ve kontrol panosu
cihazla birlikte verilmektedir.
Uygun kapasitedeki modeller haftal›k programlanabilen
test cihaz› eklenerek yang›n hidroforu haline
dönüfltürülebilir.
Bu tip hidroforlarda Baymak üretimi pompa
kullan›lmaktad›r.
B
A
ÜÇ POMPALI MODELLER
DM
F
H
D
DA
C
B
A
PERFORMANS E⁄R‹S‹
KV 10 SER‹S‹
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
H
m
Mekanik Keçe
Çark Malzemesi
Pompa Gövdesi
Emme ve Basma A¤z›
Pompa fiaft›
Koruma Seviyesi
Yal›t›m S›n›f›
Max. Ak›flkan S›cakl›¤›
Max. ‹flletme Bas›nc›
Max. Ortam S›cakl›¤›
MODEL
Voltaj
50Hz
GÜÇ
HP
KW
3
2.2
: Karbon / Seramik
: Teknopolimer
: Paslanmaz Çelik
: Döküm
: Paslanmaz Çelik
: IP 55
:F
: +50°C
: 18 bar
: +40°C
AKIM
A
KAPAS‹TE
Lt/h
70
KV 10/8
60
50
40
30
20
10
0
1 KV
2 KV
3 KV
Bas›nç
Ba¤lant›
Aral›¤›
Emme
Basma
(Atü)
0
0
0
3
Q m /h
2
4
6
4
8
12
6
12
18
8
16
24
10
20
30
Boyutlar mm
A
B
C
D
F
H
12
24
36
14
28
42
Denge Ba¤lant› Küresiz
Seti A¤›rl›k kg
Tank›
TEK POMPALI MODELLER
1 KV 10/8 T 380V
10.8-6.25
11000-5000
5-6.9
1 1/4”
1 1/4” 760 300 120 468
-
988 S-100
1”
36
1 1/2”
130
1 1/2”
205
‹K‹ POMPALI MODELLER
2 KV 10/8 T 380V
2x3
2x2.2
2x’10.8-6.25 22000-10000
5-6.9
DN 65 DN 50 785 545 120 468 855 1058 S-200
ÜÇ POMPALI MODELLER
3 KV 10/8 T 380V
3x3
3x2.2
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
3x’10.8-6.25 33000-15000
5-6.9
DN 80 DN 65 810 940 120 468 855 1070 S-300
12
Baymak AQUA PRES SER‹S‹ Santrifüj Paket Hidroforlar
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
Hidrofor uygun hacimde denge tank›, ba¤lant›
seti ve koruma kontrol panosuyla beraber
komple paket halde montaja haz›rd›r.
Ters ak›fl sistemli çift kademeli yatay tip
santrifüj pompalardan gruplanm›flt›r.
‹htiyaca göre 1, 2, yada 3 pompal› olarak
üretilir. Tek pompal› modellerde denge tank›
pompan›n alt›na monte edilmifltir. 2’li ve 3’lü
gruplarda denge tank› cihaz›n yan›nda ayr›ca
verilmektedir.
Tüm modellerde elektrik koruma ve kontrol
panosu cihazla birlikte verilmektedir.
Uygun kapasitedeki modeller haftal›k
programlanabilen test cihaz› eklenerek yang›n
hidroforuna dönüfltürülebilir.
K45/50, K55/100 ve K90/100 model
hidroforlarda orjinal DAB pompalar
kullan›lmaktad›r.
AQUA PRESS
2-3 POMPALI MODELLER
AQUA PRESS
1K MODELLER
TEK POMPALI MODELLER
Hm
100
90
1 K 90/100
80
70
1 K 55/100
60
1 K 45/50
50
40
30
20
Debi = lt/dak. 20
Debi =10
m3/saat
40
60
80
100
120
140
160
6
180
200
300
400
500
12
18
24
32
‹K‹ POMPALI MODELLER
Hm
100
90
2 K 90/100
80
70
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
2 K 55/100
60
50
2 K 45/50
40
Mekanik Keçe
Çark Malzemesi
Pompa Gövdesi
Emme ve Basma A¤z›
Pompa fiaft›
Koruma Seviyesi
Yal›t›m S›n›f›
Max. Ak›flkan S›cakl›¤›
(K 90/100 için 110°C)
Max. ‹flletme Bas›nc›
Max. Ortam S›cakl›¤›
30
20
Debi = lt/dak.
Debi =10
m3/saat
100
200
300
400 500 600 700 800 9001000
6
12
18
24 30 36 42 48 54 60
ÜÇ POMPALI MODELLER
Hm
100
90
3 K 90/100
80
70
3 K 55/100
60
50
3 K 45/50
40
30
20
Debi = lt/dak.
Debi =10
m3/saat
100
200
300
400
500
600 800 1000 120014001500
6
12
18
24
30
36
TEK POMPALI MODELLER
48
66
72
: Karbon / Seramik
: Teknopolimer
: Döküm
: Döküm
: Paslanmaz Çelik
: IP 44
:F
: +50°C
: 10 bar
: +40°C
84 90
‹K‹ POMPALI MODELLER
ÜÇ POMPALI MODELLER
C
DM
DM
DNA
DNM
D
D
C
B
D
L
A
MODEL
1K45/50M
1K45/50T
1K55/100T
1K90/100T
2K45/50T
2K55/100T
2K90/100T
3K55/100T
3K90/100T
Voltaj
50Hz
HP
GÜÇ
KW
C
B
AKIM
A
KAPAS‹TE
Lt/h
Ba¤lant›
Bas›nç
Aral›¤› (Atü) Emme Basma
A
B
A
A
B
Boyutlar mm.
C
D
H
L
Denge
Tank›
Ba¤lant›
Seti
A¤›rl›k
kg.
1,5
1,1
2,9-4,6
1 1/4"
1"
530
225
770
270
-
440
S-50
1"
25
2,2
12,2
3,4
6,6
5600-2250
3
8100-4200
4-6
1 1/2"
1 1/2"
900
625
840
270
-
440
S-80
1"
41
5,5
4
9,5
8800-5400
6-8
1 1/2"
1 1/2"
980
705
870
300
-
470
S-100
1"
43
380V
2x1,5
2x1,1
2x3,4
11200-4500
2,9-4,6
2"
1 1/2"
710
790
155
455
825
850
S-100
1"
73
380V
380V
380V
380V
2x3
2x2,2
2x6,6
16200-8400
4-6
2 1/2"
2”
805
790
175
490
860
850
S-200
1 1/2"
100
2x5,5
2x4
2x9,5
17600-10900
6-8
2 1/2"
2”
795
790
175
490
850
1040
S-200
1 1/2"
114
3x3
3x2,2
3x6,6
24300-12600
4-6
1185
175
495
850
1030
S-200
1 1/2"
155
3x4
3x9,5
26400-16200
6-8
DN 65
PN 10
DN 65
PN 10
830
3x5,5
DN 80
PN 10
DN 80
PN 10
823
1200
175
495
850
1240
S-300
1 1/2"
190
220V
380V
380V
380V
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
13
Baymak ENDÜSTR‹YEL T‹P Hidrofor Gruplar›
JOKER POMPALI
ENDÜSTR‹YEL T‹P H‹DROFOR
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
Ters ak›fl sistemli çift kademeli yatay tip santrifüj
pompalardan gruplanm›flt›r.
Orjinal DAB pompalardan gruplanan bu tip hidroforlar
konutsal ihtiyaçlarda endüstriyel amaçl› tesislerde,
tar›msal sulamada kullan›labildi¤i gibi yang›n hidroforu
olarak da kullan›lmaktad›r.
Tüm modellerde elektrik koruma ve kontrol panosu
cihazla birlikte verilmektedir.
Uygun kapasitedeki modeller haftal›k programlanabilen
test cihaz› eklenerek yang›n hidroforu haline
dönüfltürülebilir.
‹stenilen hacimde denge tank› ve ba¤lant› seti hidroforla
birlikte ayr›ca siparifl edilmelidir.
‹stendi¤inde joker pompal› olarak üretim
yap›labilmektedir.
TEK POMPALI MODELLER
0
20
0
P
kPa
1000
900
40
20
60
80
40
100
60
300
1 K 80/300
40
0
P
kPa
1000
100
90
0
Q IMP gpm
H
lt
Mekanik Keçe
: Karbon / Seramik
Çark Malzemesi
: Teknopolimer
Pompa Gövdesi
: Döküm 200 UNI ISO 185
Pompa fiaft›
: Paslanmaz Çelik
AISI 304 X5 Ni 1810 UNI 6900/71
Koruma Seviyesi
: IP 44
(Terminal kutusu için IP 55)
Yal›t›m S›n›f›
:F
Ak›flkan S›cakl›k aral›¤› : -15°C’den +110°C’ye
Max. ‹flletme Bas›nc›
: 12 bar
Max. Ortam S›cakl›¤›
: +40°C
‹K‹ POMPALI MODELLER
Q US gpm
120
80
H
m
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
900
80
40
120
80
160
200
120
160
Q US gpm
200
Q IMP gpm
H
lt
90
300
2 K 80/300
600
200
60
50
400
40
30
200
20
0
100
600
60
500
50
400
40
0
0
4
8
1
2
100
12
3
16
4
200
20
5
300
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
24
6
3
28
7
400
300
240
8
Q m /h
Q l/s
500 Q l/min
360
Q US gpm
300
Q IMP gpm
H
lt
100
90
300
3 K 80/300
80
200
70
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
200
150
300
30
200
20
100
150
100
50
100
10
0
0
0
240
180
250
700
70
50
100
180
120
3 K 80/400
800
80
150
300
900
120
60
250
700
70
500
60
0
H
m
2 K 80/400
800
80
250
700
0
P
kPa
1000
100
1 K 80/400
800
240
H
m
ÜÇ POMPALI MODELLER
0
10
0
0
0
0
0
8
16
2
4
200
24
6
32
8
400
40
10
600
14
48
12
14
800
56
16
Q m3/h
Q l/s
1000 Q l/min
50
0
0
0
0
0
0
12
3
24
6
300
36
9
48
12
600
60
15
900
72
18
21
1200
84
24
Q m3/h
Q l/s
1500 Q l/min
Baymak ENDÜSTR‹YEL T‹P Hidrofor Gruplar›
‹K‹ POMPALI MODELLER
ÜÇ POMPALI MODELLER
DM
D
C
C
C
DA
DA
D
B
I
I
B
E
B
M
L
M
E
L
D
H
H
P
P
DM
DM
TEK POMPALI MODELLER
G
E
O
G
G
O
DA
L
M
L
M
P
O
A
GÜÇ
MODEL Voltaj
50Hz HP KW
A
A
AKIM
A
KAPAS‹TE
Lt/h
Bas›nç
Aral›¤›
(Atü)
Ba¤lant›
Emme
Boyutlar mm
A
Basma
B
C
D
E
G
H
O
P
I
L
M
Tavsiye Edilen
Denge
Tank›
A¤›rl›k
kg
TEK POMPALI MODELLER
1 K 80/300 T 380 V
10
7.5
17.3
24000-15000 6.5-8.5
2”
1 1/4”
890 530 250
610 400 1005 750
290
200
-
-
-
750
88
1 K 80/400 T 380 V
15
11
20.6
28500-15000 6.8-9.2
2”
1 1/4”
930 530 250
610 400 1005 750
290
200
-
-
-
750
88
‹K‹ POMPALI MODELLER
2 K 80/300 T 380 V 2x10
2x7.5
2x17.3
49000-30000 6.5-8.5 DN 80 - PN 10
DN 80 - PN 10 950 720 250
610 480 1005 750
380
260 130
200 160
750
207
2 K 80/400 T 380 V 2x15
2x11
2x20.6
57000-30000 6.8-9.2 DN 80 - PN 10
DN 80 - PN 10 950 720 250
610 480 1005 750
380
260 130
200 160
1000
223
3 K 80/300 T 380 V 3x10
3x7.5
3x17.3
73800-45000 6.5-8.5 DN 100 - PN 10 DN 100 - PN 10 1000 1100 250
620 500 1005 750
400
280 135
220 180
1000
400
3 K 80/400 T 380 V 3x15
3x11
3x20.6
85500-45000 6.8-9.2 DN 100 - PN 10 DN 100 - PN 10 1000 1100 250
620 500 1005 750
400
280 135
220 180
1000
424
ÜÇ POMPALI MODELLER
Hidrofor, yang›n hidroforu olarak kullan›lacaksa beraberinde 100 Lt denge tank› ve 1” ba¤lant› seti siparifl etmek yeterlidir.
Baymak Hidrofor Denge Tank› Boyutlar›
DENGE TANKI
H‹DROFOR DENGE TANKI BOYUTLARI
Tank Max. ‹flletme
Hacmi
Bas›nc›
(Litre)
(bar)
100
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
10
Boyutlar
H (mm) D (mm) Ba¤lant›
890
460
1"
200
10
980
640
1 1/2"
300
10
1280
640
1 1/2"
500
10
1420
750
1 1/2"
750
10
1980
800
2"
15
Baymak D‹K TANKLI Tam Otomatik Paket Hidroforlar
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
Membranl› tank gerektirmedi¤inden membran
de¤iflimi söz konusu de¤ildir.
Çok uzun ömürlü ve dayan›kl› paket hidrofor.
S›cak dald›rma galveniz kaplamal› deposu sayesinde
bas›lan ak›flkan sa¤l›kl›d›r.
Büyük denge tank› sayesinde motorun flalt say›s›
s›n›rland›r›lm›fl ve cihaz›n uzun ömürlü olmas›
garanti edilmifltir.
Afl›r› bas›nca karfl› emniyet ventili ile donat›lm›flt›r.
Elektrik koruma ve kontrol panosu cihaz üzerine
montajl›d›r.
Yüksek verimli süper sessiz dikey tip çok kademeli
pompalardan gruplanm›flt›r.
‹htiyaca göre 1 yada 2 pompal› olarak üretilir.
Hidrofor kollektörleri s›cak dald›rma galvenizle
kapland›¤›ndan sa¤l›¤a uygun ve uzun ömürlüdür.
Havay› otomatik olarak emip azald›¤›nda tank›n
içine basan ejektör sistemiyle donat›lm›flt›r.
KV 10
0
0
P
kPa
H
m
700
70
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
10
10
20
30
20
40
50
40
30
60 QUSgpm 70
50 QIMPgpm H
ft
240
KV 10/8
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2
4
6
8
10
12
0
0 m3h
14
KV 40
P H
kPa m
0
0
20
40
60
20
40
80
60
100
80
120
100
140 QUS gram
QIMPgram
H
ft
700
2000 200
600
1800 180
1600 160
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
500
1400 140
400
1200 120
Mekanik Keçe
Çark Malzemesi
Pompa Gövdesi
Emme ve Basma A¤z›
Pompa fiaft›
Koruma Seviyesi
Yal›t›m S›n›f›
Max. Ak›flkan S›cakl›¤›
(KV 40 Serisi için +110°C)
Max. ‹flletme Bas›nc›
: Karbon / Seramik
: Teknopolimer
: Paslanmaz Çelik
: Döküm
: Paslanmaz Çelik
: IP 44
:F
: +40°C
1000 100
KV 40/4
300
800 80
600 60
200
400 40
100
200 20
0
0
0
6
12
18
24
30
0
Q m 3h
: 18 bar
2 KV 10/8
h1
h2
H
KV MODELLER‹
D
K
Tank
Hacmi lt.
750
1000
1000
MODEL
KV 10/8
2KV 10/8
KV 40/4
Voltaj
50Hz
380V
GÜÇ
HP
3
KW
2.2
380V
2x3
2x2.2
380V
10
7.5
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
D
K
AKIM
A
10.8-6.25
2x10.8/6.25
15
KAPAS‹TE
Lt/h
Bas›nç
Aral›¤›
(Atü)
Emme Basma Boflaltma
10600-7000
4.8-6.5
1 1/4" 1 1/2"
1"
800 200 475 1800 1100
2 1/2"
2"
1"
800 200 475 2300 1350
2"
2"
1"
800 200 475 2300 1100
21200-14000 4.8-6.5
19000-13000
16
8-9.5
Ba¤lant›
Boyutlar mm.
D
h1
h2
H
K
Baymak P‹STON POMPALI Paket Hidrofor Serisi
H‹DROFOR ÖZELL‹KLER‹
Membranl› tank gerektirmedi¤inden mebran de¤iflimi
söz konusu de¤ildir.
Çok uzun ömürlü ve dayan›kl› paket hidrofor.
6 mt. derinlikten direkt emifl yapabilir.
S›cak dald›rma galveniz kaplamal› deposu sayesinde
bas›lan ak›flkan sa¤l›kl›d›r.
Büyük denge tank› sayesinde motorun flalt say›s›
s›n›rland›r›lm›fl ve cihaz›n uzun ömürlü olmas› garanti
edilmifltir.
Piston pompal› bas›nçland›rma sayesinde yüksek verim
sa¤lanm›flt›r.
Düflük devirli motorlar› sayesinde tasarruflu ve sessizdir.
Afl›r› bas›nca karfl› emniyet ventili ile donat›lm›flt›r.
Pompa ve depo aras›nda birlefltirmelerde lastik takoz
kullan›ld›¤›ndan vibrasyon önlenmifltir.
Eksilen tank havas›n› otomatik olarak kendili¤inden
temin eder.
Cihazla birlikte elektrik panosu ayr›ca siparifl edilmelidir.
POMPA TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Piston ve Subaplar
Silindir
Piston Mili
Subap Yay›
Pompa Gövdesi
Koruma Seviyesi
Yal›t›m S›n›f›
Max. Ak›flkan S›cakl›¤›
Max. ‹flletme Bas›nc›
Max. Ortam S›cakl›¤›
: Neoplen
: K›z›l Döküm
: Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Döküm
: IP 44
:F
: +50°C
: 10 bar
: +40°C
C
P‹STON POMPALI H‹DROFORLAR
B
Tank
Hacmi lt.
MODEL
150
AQUA MINI
300
AQUA PUPPY
300
AQUA PUPPY 6
500
AQUA MASTER 6
Voltaj
50Hz
220V
380V
220V
380V
220V
380V
220V
380V
A
Ba¤lant›
Bas›nç
Aral›¤› (Atü) Emme Basma
Boyutlar mm. A¤›rl›k
A
B
C
kg
GÜÇ
HP
KW
AKIM
A
KAPAS‹TE
Lt/h
0.75
0.55
1500
2.5-4
1"
1"
Ø450
1110
1000
96
1
0.75
7.1
2.85/1.65
7.1
3.6/2.1
3000
2.5-4
1 1/4"
1 1/4"
Ø550
1500
1200
153
1500
1200
160
2
1.5
6.4/3.7
3500
4-6
1 1/4"
1 1/4"
Ø550
2
1.5
6.4/3.7
5500
4-6
2"
1 1/2"
Ø650
1820
1355
320
1820
500
AQUA MASTER 8
380V
3
2.23
9.2/5.3
5500
6-8
2"
1 1/2"
Ø650
1355
320
1000
AQUA KING 6
380V
2x2
2x1.5
6.4/3.7
11000
4-6
2 1/2"
2"
Ø800
2140
1550
565
1000
AQUA KING 8
380V
2x3
2x2.23
9.2/5.3
11000
6-8
2 1/2"
2"
Ø800
2140
1550
565
Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
17
BAYMAK H‹DROFOR DÜNYASI
BAYMAK / BAXI GROUP 42 y›ll›k geçmifli ile
bat›l› firma kültürüne sahip, kurumsallaflm›fl,
müflteri memnnuniiyeti ve kaliteden hiçbir zaman
ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile
üretim yapan, Tepeören’deki 60.000 m2’lik yeni
üretim tesisi ile 600’ün üzerinde çal›flan› ve
Türkiye genelinde 1.500’ü münhas›r bayii, 2.500’ü
aflk›n sat›fl noktas› ve 255 Yetkili Servisi ile
müflterilerine kaliteli hizmeti sunmaya devam
etmektedir.
2002 y›l›nda ‹ngiliz BAXI GROUP ile ortakl›¤a
imza atan BAYMAK’›n hisselerinin %50’si BAXI
GROUP’a, di¤er %50’si ise BAYMAK Yönetim
Kurulu Baflkan› Dr. Murat AKDO⁄AN’a aittir.
BAXI GROUP, ‹ngiltere (Baxi UK), ‹talya (Baxi
Spa), Almanya (Brötge), Fransa (Baxi-France),
Danimarka (Baxi SP), ‹spanya (Baxi Roca)
ve Türkiye’de 15 dev markaya, 1.3 Milyar Euroyu aflan ciroya ve 6.000’e yak›n çal›flana sahip ›s›tma-so¤utma
sistemlerinde Avrupa’n›n 3. büyük grubu durumundad›r.
BAYMAK gerçek rekabet anlay›fl›n›, ürün ve teknolojiden çok “‹fl yapma modelleri” nde görmektedir. Üretimde,
da¤›t›mda, sat›fl sonras› hizmette ve genel yönetim alan›nda yepyeni reformlara imza atan BAYMAK Türkiye’deki
standartlar› yükseltmekle kalmay›p son y›llarda ihracata da a¤›rl›k vermifltir. Bugün BAYMAK, Almanya, Danimarka,
Polonya, Orta Avrupa ülkeleri ve Orta Do¤u ülkelerine yapmakta oldu¤u ihracatlar› artt›rarak devam etmektedir.
ORHANLI BELDES‹, ORTA MAHALLE AKDEN‹Z CAD. NO: 7 TUZLA / ‹STANBUL
Tel.: (0216) 304 10 88 - 304 20 44 (PBX)
Fax: (0216) 304 19 65
42
www.baymak.com.tr
e-posta:[email protected]
Rev. No.03
*Dr. Teknik Servis ‹stanbul, Ankara, Gebze ve ‹zmir’de faaliyettedir.
BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. A.fi.

Benzer belgeler