plalac turco

Transkript

plalac turco
PLALAC - Ürün ailesi özeti
Redatta da:
Direzione Tecnica Plalam
Data:
10/01/2012
Cod.
054
1. Ürün yapısı
1.1 Ürün
yapısı grafik çizi
PLALAM S.p.a. lamiere prelaccate e plastificate
63100 Ascoli Piceno Località Villa S.Antonio zona industriale campolungo
Tel. +39 073681911 Fax + 39 0736813812 E-Mail: [email protected][email protected] – www.plalam.it
1.2 Ürün tanımı
Önboyalı çelik (Standart soğuk haddelenmiş destek destek DC01 kalite - İlgili norm UNI EN 10130).
Önboyalı ürünler çok çeşitli renk ve görünümlerde mevcuttur. Yüksek kalite boyalar PLALAC ailesindeki
ürünlere geniş kullanım rahatlığı sağlar.
1.3Diğer mevcut destek çeşitleri
Elektrogalvanizli çelik – İlgili norm UNI EN 10152
Sıcak daldırma galvanizli çelik – İlgili norm UNI EN 10327
Alüminyum – İlgili norm UNI EN 485-2
1.4 Uygulamalar
PLALAC ailesi ürünleri başlıca aşağıdaki endüstri sektörlerinde kullanılır:
- Beyaz eşya
- Buzdolapları
- Konstrüksiyon
- İç/dış mekan malzemeleri
- Gemi malzemeleri
- Havalandırma
- Kısmi güvenlik kapıları/ kayan kilitli kapılar
PLALAM S.p.a. lamiere prelaccate e plastificate
63100 Ascoli Piceno Località Villa S.Antonio zona industriale campolungo
Tel. +39 073681911 Fax + 39 0736813812 E-Mail: [email protected][email protected] – www.plalam.it
2. Ürün teknik özellikleri:
Aşağıdaki teknik özellik değerleri standart bir destek ve kaplama ile ürün üzerinde gerçekleştirilen test
sonuçlarıdır.
2.1 Üst yüzey stratirafi ve özellikleri
Kimyasal temizleme işlemi ve pasifleştirme
Astar kat – 3/10 derinlik (İsteğe bağlı)
Üst boya katı – 15/30 µm derinlik
Çıkarılabilir koruyucu geçirgen tabaka – 30-60µm derinlik
Teknik özellikler
İlgili Norm
Çizim bağlılığı
Etki bağlılığ
Parlaklık
Renk
Kalem sertliği
Tuzlu pus rezistansı
Nem rezistansı (%95 nem/ 38°C)
Leke rezistansı
MEK rezistansı
TB Bağlılığı
Çatlak TB
UNI EN 13523-6
UNI EN 13523-5
UNI EN 13523-2
UNI EN 13523-3
UNI EN 13523-4
UNI EN 13523-8
UNI EN 13523-23
UNI EN 13523-18
UNI EN 13523-11
UNI EN 13523-7
UNI EN 13523-7
Asgari
Azami
80 %
100 %
5
>100
F
0
2H
2
0T
0T
1T
2T
Notlar
Hiçbir keşif not edilmemiştir
(Cila) - 60° açı hafif etki alanı
Uygulananboyayabağlı
200 h sonra giriş mmsi
Değişim yok (1000 h)
Uygulanan tabakaya bağlı
Uygulanan tabakaya bağlı
2.2 Alt yüzey stratigrafi ve özellikleri
Teknik özellikler
Çizim bağlılığı
MEK rezistansı
Köpürgenlik
İlgili Norm
UNI EN 13523-6
UNI EN 13523-11
Asgari
Azami
80 %
10
100 %
50
Notlar
Mükemmel
Not: İstendiğinde önboyalı alt yüzey cilası edinmek mümkündür
PLALAM S.p.a. lamiere prelaccate e plastificate
63100 Ascoli Piceno Località Villa S.Antonio zona industriale campolungo
Tel. +39 073681911 Fax + 39 0736813812 E-Mail: [email protected][email protected] – www.plalam.it
3. Paketleme
3.1 Nakliye
Nakliye, malzemeyi nem ve buğudan korumayı garanti edebilen koşullarda olmalıdır. Malzemelerin araçlara
yerleştirilmesi darbe, aşınma ve devirmeden korumayı garanti etmelidir.
3.2 Saklama
Katmanlaştırılmış ürünler orijinal metalik destek malzemesi için geçerli olduğundan genellikle nem, yağmur
ve herhangi buğ riskinden uzak tutulmalıdır. Bu sebeple, saklama tesisleri kapalı olmalı ve eğer mümkünse
sabit sıcaklıkta havalandırılmalı.
Ürünler aşındırıcı etkenlerle arasıra temasa geçmemeli ve bu etkenlere maruz kalmamalıdır, zarar verecek
çözücüler veya diğer kimyasal ürünler gibi.
3.3 İşlem
Presleme/ eğme, delme ve kopyalama işlemleri ile işlem için uygun malzeme. Doğru işlem için ürünler ile
temasa geçen ekipman ve yüzeylerin periyodik ve tam temizliğini gerçekleştirmek önemlidir.
Çalışma çevrimi süresince malzemeyi 18° C’nin altında ol mayan bir sıcaklıkta tutmak önerilir.
4. Bakım
4.1 Temizlik
Temizlik normal su kullanılarak veya bu elverişli değil ise boş veya az alkalen deterjan ve su solüsyonlu
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak gerçekleştirilebilir. Arkasından durulamalı ve yüzeyi dikkatlice
kurulamalısınız.
4.2 Onarımlar ve yeni bitirme
Derin olmayan yüzeyin küçük kısımlarında hasar durumunda etkilenmiş alanı zımparalamanız, derinlemesine
temizlemeniz ve sonra çift komponentli vernikli boya ile boyamanız tavsiye edilir.
Not: 4.1 Bölümde anlatılan işlemlere göre çözücü maddeler veya aşındırıcı maddeler kullanmaktan
kaçınınız.
PLALAM S.p.a. lamiere prelaccate e plastificate
63100 Ascoli Piceno Località Villa S.Antonio zona industriale campolungo
Tel. +39 073681911 Fax + 39 0736813812 E-Mail: [email protected][email protected] – www.plalam.it
Soğuk katmanlaştırılmış Derinlik
(mm)
5. Gamma di Produzione
Soğuk katmanlaştırılmış
Elektro çinko kaplanmış/
Sıcak Preslenmiş çinko
kaplanmış
700/800
Genişlik: (mm)
800/900
900/1000
1000/1100
1100/1200
1200/1300
Derinlik (mm)
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,5
2,0
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0,4
0,5
0,6
Derinlik (mm)
0,7 0,8 0,9 1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1300/1400
1400/1500
1400/1500
Alüminyum
0,3
700/800
Genişlik: (mm)
800/900
900/1000
1000/1100
1100/1200
1200/1300
1300/1400
1400/1500
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2,5
PLALAM S.p.a. lamiere prelaccate e plastificate
63100 Ascoli Piceno Località Villa S.Antonio zona industriale campolungo
Tel. +39 073681911 Fax + 39 0736813812 E-Mail: [email protected][email protected] – www.plalam.it

Benzer belgeler

PLACLOR TURCO

PLACLOR TURCO temasa geçen ekipman ve yüzeylerin periyodik ve tam temizliğini gerçekleştirmek önemlidir. Çalışma çevrimi süresince malzemeyi 18° C’nin altında ol mayan bir sıcaklıkta tutmak önerilir.

Detaylı