4 fen 2.donem 2.yazili.indd

Yorumlar

Transkript

4 fen 2.donem 2.yazili.indd
ÖĞRETİM YILI: .......... - .......... OKULU: .........................................................................................................................
FEN BİLİMLERİ DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı :
Sınıf : 4/.....
No. :
Sonuç :
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise kutu içine “D”, yanlış ise “Y” harfi
yazınız.
5x2=10 p.
Mikroskop başta biyoloji ve tıp bilimleri olmak üzere elektronikten endüstriye kadar
birçok alanda kullanılmaktadır.
Büyüteç, camdan yapılan ve varlıkların daha büyük görülmesini sağlayan araçtır.
Gözle görülemeyen küçük canlılar mikroskop adı verilen araçlar
yardımıyla gözlemlenmiştir.
Yandaki karmaşık yapılı mikroskop elektron mikroskobudur.
Mikroskobun görüntüleri defalarca büyütme özelliği vardır.
B. Mikroskobik canlıların yararlarının başına “Y”, zararlarının başına
ise “Z” yazınız.
6x2=12 p.
Hamurun mayalanmasını sağlar.
Hastalıklara neden olur.
Açıkta bırakılan gıdaların çürümesine yol açar.
Aşı ve antibiyotik yapımında kullanılır.
Sütün yoğurda ve peynire dönüşmesini sağlar.
Yemeklerin ekşimesine ve bozulmasına yol açar.
C. Aşağıdaki ifadelerin başına ilgili olduğu bilim insanının adını yazınız.
8 p.
Robert Hooke / Antoine van Leeuwenhoek / Ernst Ruska
1.
................................................................... ,
tek mercekli basit mikroskobuyla görüntüyü 270 kez
büyütmüştür.
2.
...................................................................
, 2-3 mercekli ışık mikroskobu denilen mikroskobuyla
canlılara dair önemli çalışmalar ve keşifler yaptı.
3.
...................................................................
, bir cismin görüntüsünü 400 kez büyütebilen elektron
mikroskobunu icat etti. Bu icadından sonra Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırıldı.
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
3x10=30 p.
1. Mikroskobik canlı nedir?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2. Bir cismi mikroskopta nasıl inceleyebiliriz?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. Bir kaba konup buzlukta bekletilen su katılaşır. Bu şekilde biçimlendirilen ürünlere örnek
veriniz.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
E. Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler içinden bulup işaretleyiniz.
1.
I. (…)Gözle görülemeyecek kadar
küçük canlılardır.
5. En az iki maddenin bir araya gelmesiyle
oluşur.
Yukarıdaki açıklamaya hangi seçenekteki
madde örnek olarak verilemez?
II. (…)Çok çeşitli türleri ve şekilleri
vardır.
III. (…)Sadece büyüteç ile görülebilir.
IV. (…) Turşu yapılmasını sağlamak
yararlarından biridir.
Mikroskobik canlılarla ilgili cümlelerden
doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazılacaktır. Buna göre
hangi numaralı cümlenin başına “Y” yazılmalıdır?
(
) A.I
(
) B.II
(
) C.III
(
) D.IV
(
(
(
(
(
) A. Açıkta bekletilen sütün bozulması
) B. Saksıya dikilen çiçeğin büyümesi
) C. Poşette bekletilen ekmeğin
küflenmesi
) D. Yere dökülen yaprakların çürümesi
) A.Hava
) B. Deniz suyu
) C. Zeytinyağı
) D.Limonata
6. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve
ihtiyaçlarını karşılamak için doğal
varlıklara müdahale eder. Köyler ve
şehirler kurarlar. Binalar, köprüler,
tarlalar, barajlar, yollar ve fabrikalar
yaparlar.
2. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik
canlıların etkisi sonucu oluşmaz?
(
(
(
8x5=40 p.
Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerin
sonuçlarından biri değildir?
(
(
(
(
) A. Nüfusun sürekli olarak artması
) B. Bitki örtüsünün azalması
) C. Canlı türlerinin yok olması
) D. Su, toprak ve havanın kirlenmesi
3. Çevre kirliliğini önlemek için … .
çöpler boş alanlara atılmalıdır
7. Aydınlanma teknolojilerinden meşale
ve ............. günümüzde kullanılmayan
araçlardır.
önce yakın çevrenin temizliğine dikkat
edilmelidir
Aydınlatmada kullanılan teknolojik
ürünlerden hangisi cümleyi doğru
olarak tamamlar?
çöp atılan alanlardan uzak durulmalıdır
tüm çöpler, geri dönüşüm kutularına
atılmalıdır
Cümledeki noktalı yere hangi sembolle
gösterilen ifade yazılırsa verilen bilgi
doğru olur?
(
) A.
(
) B.
(
) C.
(
) D.
(
(
(
(
) A. floresan
) B.ampul
) C. halojen lamba
) D. kandil
8.
I.
II.
III.
IV.
4. Aşağıdaki maddelerden hangisi hem bir
cisim hem de bir alettir?
(
(
(
(
) A.Makas
) B. Yazı tahtası
) C. Kalem
) D.Çanta
Madde
Madde
Madde
Madde
ısı verir.
ısı alır.
katı hâlden sıvı hâle geçer.
sıvı hâlden katı hâle geçer.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri “Donma”
başlığı altına yazılabilir?
(
) A. I, II
(
) B. III, IV
(
) C. I, IV
(
) D. II, III

Benzer belgeler

İlkokul Grubu Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız.

İlkokul Grubu Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız. D. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

Detaylı