İÇ MİMAR

Transkript

İÇ MİMAR
İÇ MİMAR
________________________________________________________
TANIM
İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.),
müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun
biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.
________________________________________________________
A- GÖREVLER
-
Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptar,
Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,
Tasarımın krokisini çizer,
Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre fiyatını ve
işçilik ücretini hesaplar,
Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye
yardımcı olur,
Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlar.
KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
-
ANKARA
Bilgisayar,
Kalem,
Rapido,
Cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri.
A 1.1 2014/I
İÇ MİMAR
________________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
İç mimar olmak isteyenlerin,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırt edebilme, zihinde
canlandırabilme özelliklerine sahip,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Eleştiriye ve yeniliklere açık kişilik özelliklerine,
- Bir işi planlayıp uygulayabilme yeteneğine,
- Başkalarını etkileyebilme gücüne
sahip olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İç mimar çalışmalarını, büroda, düzenleyeceği mekanda ve malzemelerin yapılacağı
atölyede yürütür. Çalışılan ortam bazen sıcak, bazen de soğuk olabilir. Çalışırken
mimar, seramikçi, elektrikçi, ses uzmanı vb. teknik elemanlarla ve müşterilerle
iletişim halindedir, genellikle nesnelerle uğraşır.
ANKARA
B-C 1.1 2014/I
İÇ MİMAR
________________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Üniversitelere bağlı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
“İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” " bölümü ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi “İç
mimarlık” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine, özel yetenek sınavıyla veya Lisans Yerleştirme Sınavı ile
öğrenci alınmaktadır.
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları
taşımak.
- Özel yetenek sınavı ile yerleşecek olanların, Yükseköğretime Geçiş Sınavında
(YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, İç
Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerine ilgili üniversitece
yapılacak olan özel yetenek sınavına girmeleri ve başarılı olmaları
gerekmektedir.
- YGS’de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel
yetenek sınavlarına katılırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak
kazanmaktadırlar.
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş
Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM
tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “İç Mimarlık“
lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde
4 yıldır.
Eğitim süresince Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmekte.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İç Mimarlık”,
Tasarımı” lisans diploması verilir.
ANKARA
“İç Mimarlık ve Çevre
D 1.1 2014/I
İÇ MİMAR
________________________________________________________
E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında
yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel
sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.
İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle,
gelecekte nitelikli, özgün zevklerini ortaya koyabilen iç mimarlara ihtiyaç
duyulacaktır.
Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı
ile tamamlayan yapı dekorasyon, iç mekan dekorasyon, sanat ve tasarım alanlarında
meslek liselerinde ders verebilirler.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca
çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan
faydalanabilirler.
İşyeri stajında öğrenci ücret alabilir.
EĞİTİM SONRASI
ANKARA
-
Özel kuruluşlarda işe başlayan bir eleman net asgari ücretin yaklaşık 3,5-4 katı
civarında ücret alır. Ücret çalıştığı işyerinin ücret politikasına, kişinin tecrübesine
göre daha da artış göstermektedir.
-
Ayrıca, bu meslekte bağımsız çalışma, kendi adına işyeri açmak mümkündür. Bu
durumda kazanç, alınan siparişe projelere bağlı olarak çok değişkendir.
E-F 1.1 2014/I
İÇ MİMAR
________________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
-
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer
yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve
profesör olarak görev yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
-
İşyerlerinin özelliğine göre kişi, idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir.
İşletmelerin Araştırma, Geliştirme ve Proje Departmanlarında Yönetici ve Üretim
Müdürü olma imkanı bulunmaktadır.
-
Meslekte ilerleme daha çok tecrübeye bağlıdır.
-
Çeşitli oda ve kuruluşların düzenlemiş oldukları proje yarışmalarına katılarak
derece almak meslekte ilerleme açısından önemli bir aşamadır.
-
Endüstri ürünleri tasarımcısı,
Mimar.
BENZER MESLEKLER
ANKARA
G 1.1 2014/I
İÇ MİMAR
________________________________________________________
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
-
Meslek elemanları,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
9 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Şubat/2014
I- KAYNAKÇA
İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/
Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ANKARA
H-I-İ 1.1 2014/1